FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade"

Transkript

1 FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

2 Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE I PARTIER... EKSEMPEL PÅ FINANSIERING... TILBUDSLISTE Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger

3 Facadepakke 3 FEBRUAR 2011 Beskrivelse af pakkeløsning for energirigtig facademodernisering et tilbud til dig, som er håndværker! Når husets facade står foran en modernisering, er det en større udgift for husejeren. Det er en oplagt anledning til ikke kun af se på facadens udseende, men at få hele ydervæggen ført op til moderne standard energimæssigt. Energibesparelsen kan være med til at betale husejerens udgifter til facademoderniseringen. For dig som håndværker gælder det om at gribe muligheden og hjælpe husejeren med at få energimoderniseret. Fordele for dig som håndværker Du hjælper din kunde til en bedre bolig og en lavere varmeregning Du får mere arbejde på samme sag Du gør et godt indtryk, som kan medføre, at kunden anbefaler dig til andre Fordele for din kunde husejeren En energimoderniseret facade holder en større del af varmen inde i huset En lavere varmeregning og i mange tilfælde et større månedligt rådighedsbeløb En bedre bolig med øget komfort og indeklima En bolig med varmere overflader og mindre træk En moderniseret facade, der energimæssigt lever op til nutidens og fremtidens krav. Et hus med en større salgsværdi Et hus med et væsentligt bedre energimærke Et nyt facadeudtryk, hvis dette ønskes Fordele for klimaet En besparelse på de fossile brændstoffer (olie, gas og kul), dvs. mindre CO2 udledning Fordelen ved at forbedre boligen energimæssigt i forbindelse med facademoderniseringen er, at det er det tidspunkt, hvor det bedst kan betale sig for husejeren. Energiforbedringen er billigere, når du alligevel skal i gang med facaden. Da der er mange kvadratmeter Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

4 4 ydervæg, medfører en energimodernisering en besparelse på varmeregningen, som kan mærkes, og som kan være med til at betale for arbejdet. Giv husejeren god rådgivning Husejeren ved i mange tilfælde ikke ret meget om mulighederne for at gøre boligen mere energirigtig. Sandsynligvis vil husejeren derfor spørge dig til råds. For at du kan yde den bedste rådgivning, har Videncenter for energibesparelser i bygninger udarbejdet en pakkeløsning for energirigtig facademodernisering af huse opført i erne. Pakkeløsningen kan dog også bruges på huse fra andre perioder. Hvor finder du materialet? Den samlede pakkeløsning med energiløsninger, salgsværktøj, afkrydsningsskema og tilbudsliste kan downloades fra Videncentrets hjemme Ellers kontakt os, så sender vi den til dig pr. post. Energiløsninger til ydervægge Pakkeløsningen er delt op i de to mest almindelige ydervægstyper i 60 er-70 er huse Huse med tunge ydervægge dvs. mursten, beton eller letbeton Huse med lette ydervægge dvs. facader beklædt med brædder eller eternit For de to ydervægstyper har Videncentret udarbejdet detaljerede energiløsninger, dvs. anvisninger på arbejder, der forbedrer boligen energimæssigt. Energiløsningerne viser, hvordan de forskellige konstruktioner efterisoleres eller energiforbedres på anden vis i forbindelse med facademodernisering. En lettere dialog Til at lette dialogen med husejeren stiller Videncentret tre hjælpeværktøjer til din rådighed: Et salgsværktøj, så du med korte forklaringer og få ord kan vise husejeren, hvad det er for punkter på huset, som energiløsningerne omhandler, og hvad der kan opnås med de enkelte energiløsninger. Et afkrydsningsskema over energiløsningerne, hvor du sammen med husejeren krydser de løsninger af, som husejeren ønsker et tilbud på i forbindelse med facademoderniseringen. En udførlig tilbudsliste, der bruges som tjekliste for, at alle detaljer bliver budgetteret. Tilbudslisten anvendes efter, at husejeren og du - ved hjælp af afkrydsningsskemaet - er blevet enige om, hvilke energiløsninger der skal gives tilbud på. I tilbudslisten optræder ydelserne i løsningerne punktvis for hver energiløsning, så du kan give pris ud fra det. Hvis du udfylder tilbudslisten sammen med husejeren, sikres enighed om omfanget af arbejdet. Inspiration Til inspiration for både dig og husejeren har Videncenter for energibesparelser i bygninger udarbejdet to eksempler på kombinationer af energiløsninger og tilhørende finansieringsmuligheder. Desuden har Videncentret beskrevet de fordele, som husejeren får komfortmæssigt ved at energimodernisere ydervæggen. Har du spørgsmål? Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger. Vi er klar til at hjælpe dig. Telefon: Åben dagligt fra kl. 9-16, fredage fra Du kan også sende os en mail på Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

5 Facadepakke 5 FEBRUAR 2011 Brug alle fordele i din dialog med husejeren Bygningers facader udgør et meget stort areal. Derfor kan der spares meget energi og dermed mange penge på varmeregningen ved at efterisolere ydervæggene samt udskifte eller forbedre vinduer og døre. Det gælder primært for huse opført, før kravene til isolering af ydervægge blev skærpet i Bygningsreglementet i slutningen af 1970 erne. Det vil sige at der er mest at komme efter i huse opført før Hvis man ønsker at efterisolere huset udefra eller skifte vinduerne til en anden type end den oprindelige, anbefales det at tage en arkitekt med på råd for at opnå kvalitet i det arkitektoniske og historiske udtryk. Det gælder uanset hustype. Mange fordele for kunden Ud over at spare på varmen er der en lang række andre fordele, som ofte vil veje tungere hos boligejeren end de rent økonomiske. Brug dem derfor, når du skal sælge en facaderenovering. Fordele for husejeren Økonomi Lavere varmeudgifter, dvs. et større månedligt rådighedsbeløb Mindre afhængighed af stigende varmepriser Facaderne udgør et stort areal og har stor betydning for energiforbruget Komfort og indeklima Bedre komfort og mindre kulde og træk fra vægge samt døre og vinduer Bedre indeklima i boligen Isolering virker både mod kulde om vinteren og varme om sommeren Større velvære og mindre sygdom som følge af bedre indeklima Klima/miljø Klimarigtig indsats ved at reducere eget CO2-udslip Synlige miljø- og energirigtige tiltag f.eks. udvendig efterisolering og nye vinder/døre Husets kvalitet i øvrigt Bygningen fremstår smukkere, da en ny facade kan forandre boligens udseende Nye vinduer kan genskabe bygningens oprindelige udtryk. Lettere og mindre behov for vedligeholdelse Værdistigning af huset Mindre støj isolering og nye vinduer/døre er støjdæmpende Lettere at sælge, da udgifter til varme er lavere, og bygningen er forbedret Bedre komfort Med øget isolering og tætning af ydervægge vil ejeren af boligen opleve en komfortforbedring, fordi væggene bliver varmere. Det bliver muligt at opholde sig tættere på vinduerne, og ved at reducere temperaturforskellene mellem loft, væg og gulv opstår mindre træk. Husejeren vil føle, at han/hun får et bedre indeklima. Vinduer og døre er også væsentlige. De optager et mindre areal end selve ydervæggene, men der forsvinder meget mere varme ud gennem vinduerne end gennem ydervæggene. Gode vinduer kan ved korrekt placering tilføre varme til huset, men i de fleste tilfælde forsvinder der mere varme ud, end der kommer ind. Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

6 6 En indsats for klimaet Huset kan holdes behageligt varmt med et lavere varmeforbrug, idet der forsvinder mindre varme ud til gråspurvene. Herved forurener huset mindre, idet opvarmning i de fleste tilfælde i større eller mindre omfang kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer (olie, gas og kul). Ved at nedsætte varmebehovet gør både husejer og håndværker en indsats for klimaet og nedsætter CO2-udledningen hvert eneste år i husets levetid. Naboeffekt i klima Boligejeren kan også sende et klimavenligt signal til naboer og de øvrige omgivelser ved at efterisolere facaden udefra og udskifte vinduer og døre. Tag dialogen med kunden Du kan bruge afkrydsningsskemaerne fra Videncentret i dialogen med din kunde om, hvilke energiløsninger der er aktuelle for kundens hus. Forklar, hvad kunden får ud af at betale for mere isolering og nye vinduer/døre mv. frem for at give tilbud på den billigste løsning. Det kan også være en fordel at udarbejde et overslag over, hvad den ekstra isolering og nye vinduer/døre betyder for boligens varmeforbrug/udgift. Til det kan du bruge energiløsningerne fra Videncentret. Herved får du gjort kunden opmærksom på de mange fordele ved forbedringen og at den billigste løsning her og nu kan blive den dyreste på længere sigt. Frisk luft er væsentlig Når facaden bliver efterisoleret og tætnet, og vinduerne udskiftet/energiforbedret, er det vigtigt at anbefale husejeren at lufte ud og gøre det med mindst muligt varmetab. Det vil sige udluftning med gennemtræk 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter. En anden mulighed er at montere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, i daglig tale kaldet genvex. Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

7 Facadepakke 7 FEBRUAR 2011 Afkrydsningsskema for energirigtig facademodernisering Hus med lette ydervægge (evt. i partier) opført i erne Her kan du se din håndværkers vurdering af, hvilke energiløsninger der er relevante i dit hus for at forbedre det rent energimæssigt. Se energiløsningerne på Efterisolering Efterisolering af tagrem Efterisolering af let ydervæg - udvendig Efterisolering af let ydervæg - indvendig Efterisolering af sokkel Vinduer Udskiftning af termovinduer Udskiftning af termoruder Energiforbedring af vinduer med koblede ruder Udskiftning af yderdøre Ventilation Guide: Ventilation skal der til Tætning Guide til håndværksmæssig udførelse: Tætning af klimaskærm Virksomhedens stempel og logo: Brug afkrydsningsskemaet som udgangspunkt i din dialog med håndværkeren om, hvilke ydelser tilbuddet skal indeholde. Data udfyldt for følgende adresse: Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

8 8 Salgsværktøj, hus med let facade Energiforbedring af vinduer med koblede ruder Oprindelig: Koblet rude alm. glas Anbefaling: Koblet rude energiglas Besparelse: 85 kwh/m² pr. år Mindre kuldenedfald og mindre træk Udskiftning af termoruder Oprindelig: Termorude Anbefaling: 2-lags energirude Besparelse: 130 kwh/m² pr. år Mindre kuldenedfald Efterisolering af tagrem Oprindelig isolering: Ingen Anbefaling: Minimum 180 mm Besparelse: 75 kwh/m² pr. år Kuldebro elimineres Efterisolering af sokkel Oprindelig isolering: Ingen Anbefaling: Minimum 100 mm Besparelse: 8 kwh/m² væg pr. år Kuldebro elimineres Udskiftning af dør Oprindelig: Pladedør Anbefaling: Pladedør med 25 mm Besparelse: 110 kwh/m² pr. år Mindre træk Efterisolering af let ydervæg udefra Oprindelig isolering: 75 mm Anbefaling: Minimum 300 mm Besparelse: 39 kwh/m² pr. år Varmere vægoverflader Udskiftning af termovinduer Oprindelig: Termorude Anbefaling: 2-lags energirude Besparelse: 120 kwh/m² pr. år Mindre kuldenedfald Efterisolering af let ydervæg indefra Oprindelig isolering: 75 mm Anbefaling: 100 mm Besparelse: 24 kwh/m² pr. år Varmere vægoverflader

9 9 Salgsværktøj, hus med let facade i partier Energiforbedring af vinduer med koblede ruder Oprindelig: Koblet rude alm. glas Anbefaling: Energiglas Besparelse: 85 kwh/m² pr. år Mindre kuldenedfald og mindre træk Efterisolering af tagrem Oprindelig isolering: Ingen Anbefaling: Minimum 180 mm Besparelse: 75 kwh/m² pr. år Kuldebro elimineres Udskiftning af termoruder Oprindelig: Termorude Anbefaling: 2-lags energirude Besparelse: 130 kwh/m² pr. år Mindre kuldenedfald Udskiftning af termovinduer Oprindelig: Termorude Anbefaling: 2-lags energirude Besparelse: 120 kwh/m² pr. år Mindre kuldenedfald Efterisolering af sokkel Oprindelig isolering: Ingen Anbefaling: Minimum 100 mm Besparelse: 8 kwh/m² væg pr. år Kuldebro elimineres Efterisolering af let ydervæg udefra Oprindelig isolering: 75 mm Anbefaling: Minimum 300 mm Besparelse: 39 kwh/m² pr. år Varmere vægoverflader Udskiftning af dør Oprindelig: Termorude Anbefaling: 2-lags energirude Besparelse: 140 kwh/m² pr. år Mindre kuldenedfald Efterisolering af let ydervæg indefra Oprindelig isolering: 75 mm Anbefaling: Minimum 100 mm Besparelse: 24 kwh/m² pr. år Varmere vægoverflader

10 Pakkeløsning 10 FEBRUAR 2011 Eksempel på finansiering Hus med lette ydervægge Et hus med lette ydervægge efterisoleres og forsynes med nye vinduer og døre som beskrevet i eksemplerne i energiløsninger for Efterisolering af let ydervæg - udvendig Efterisolering af sokkel Udskiftning af termovinduer Udskiftning af yderdøre Eksemplet gælder et parcelhus med 80 m 2 lette ydervægge med 100 mm eksisterende isolering. Ydervæggene efterisoleres med yderligere 200 mm isolering til i alt 300 mm isolering. Efterisoleringen sker i forbindelse med, at den udvendige beklædning alligevel skal udskiftes. Samtidig efterisoleres soklen udvendigt med 100 mm sokkel-fundamentsisolering i en dybde på 600 mm. Ejendommens i alt 30 m 2 oprindelige vinduer (eksisterende 2 lags termoruder) har råd samt dårlig funktion og udskiftes derfor til nye vinduer med 2-lags energiruder og en samlet U-værdi for vinduet (rude, karm og ramme) på højst 1,4 W/m 2 K. Husets yderdøre udskiftes. Huset er forsynet med 3 eksisterende yderdøre: hoveddør (35 % rudeareal med termorude), bryggersdør (10 % rudeareal med 1 lag glas) og havedør (65 % rudeareal med termorude). Dørene udskiftes til yderdøre af lavenerginiveau. Ejendommen er opvarmet med naturgas. 4 % fastforrentet realkreditlån, ekstra belåning: inkl. moms i tillæg til det lån, som skal finansiere vinduer og facadebeklædning: Løbetid 30 år. (Beregningsdato 20. januar 2010) Årlig merydelse før skat: årligt (488 kr pr. måned) Årlig merydelse efter skat: årligt (370 pr. måned) Det er således rentabelt for husejeren at få foretaget efterisoleringen og installeret de nye energieffektive vinduer og døre, når arbejdet udføres i forbindelse med, at disse bygningsdele alligevel skal renoveres. Der er ikke medtaget stiftelsesomkostninger i forbindelse med kreditforeningslånet, idet det er en forudsætning, at optagelsen af lånet sker samtidig med, at der foretages låntagning til det øvrige de øvrige byggearbejder. Den samlede årlige besparelse er beregnet til Når efterisolering og vinduesudskiftning udføres i forbindelse med, at der alligevel skal foretages en udskiftning af disse bygningsdele, er det alene meromkostninger til energieffektiviseringen som er medtaget nedenfor. Her er det især den udvendige efterisolering, som giver anledning til meromkostninger. Meromkostninger til efterisolering skønnes i det konkrete eksempel at koste boligejeren inkl. moms. De faktiske omkostninger varierer fra ejendom til ejendom afhængigt af det konkrete produktvalg, særlige forhold omkring bygningen samt andre lokale forhold. Simpel tilbagebetalingstid i eksemplet er ca. 16 år, hvilket er kort sammenlignet med levetiden af efterisolering, som vurderes at være langt over 30 år. Under forudsætning af at der alligevel skal optages et kreditforeningslån, vil meromkostningerne til gennemførelse af energiforanstaltninger føre til følgende yderligere omkostninger: Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

11 11 Tilbudsliste Energirigtig facademodernisering af et hus opført i 'erne Mængde Pris Modernisering af facade Stillads for facadearbejde Nedtagning af udskiftningsmoden brædde-/anden let beklædning m 2 Nedtagning af vindstoppende materiale m 2 Demontage af eksisterende isolering m 2 Kontrol af tilstanden af den eksisterende dampsspærre m 2 Evt. reparation af eksisterende dampsspærre m 2 Genmontage af den eksisterende isolering m 2 Evt. reparation af eksisterende isolering m 2 Evt. montage af ny isolering m 2 Vindpap eller andet vindstoppende materiale m 2 Afstandsliste for ventilation m 2 Ny let beklædning m 2 Malerbehandling af ny beklædning m 2 Malerbehandling af eksisterende vinduer stk. Stopning med isolering omkring eksist. vinduer lbm Udvendig diffusionsåben fuge omkring eksist. vinduer lbm I alt Sum Efterisolering af let ydervæg - udvendig Nyt skelet for ny isolering uden på eksisterende stolper m 2 lag isolering med forskudte samlinger mm m 2 Forlængelse af udeluftventiler stk. Samling mellem dampspærre og udeluftventil stk. Flytning af tagnedløb stk. Evt. flytning af tagnedløbsbrønde stk. Evt. flytning af udendørslamper stk. Evt. flytning af gasskab stk. Evt. flytning af el-skab stk. I alt Sum Facademodernisering iht. BR I alt Sum af ovenstående Efterisolering af tagrem Afrensning af maling på tagrem Isolering af tagrem m 2 Underlag til beklædning af tagrem m Tæt dampspærre m 2 Beklædning af tagrem m 2 Beklædning under og i enderne af tagrem m 2 Malerbehandling af beklædning m 2 I alt Sum Efterisolering af let ydervæg - indvendig Nedtagning af radiatorer stk. Evt. flytning af radiatorrør stk. Nedtagning af eksisterende indvendig beklædning m 2 Nedtagning af eksisterende dampspærre m 2 Nyt skelet for ny isolering på eksisterende stolper m Isolering mm m 2 Dampspærre m 2 Indvendig diffusionstæt fuge omkring vinduer lbm Forlængelse af el-kabler stk.

12 12 Kabelgennemføring gennem dampspærre med kabelkrave stk. Forlængelse af udeluftventil stk. Gennemføring af kanal for udeluftventil i dampspærre med rørkrave stk. Beklædning med gipsplade m 2 Montage af nye lysningspaneler omkring vindue stk. Montage af nye vindueskarme stk. Montage af stikkontakter stk. Montage af udeluftventiler stk. Montage af radiatorer stk. I alt Sum Efterisolering af sokkel Opgravning langs sokkel/fundament lbm Evt. opretning af sokkel/fundament m 2 Isolering af sokkel/fundament mm m 2 Opfyldning med drænende materiale lbm Evt. pudsning af isolering m 2 I alt Sum Udskiftning af termovinduer Demontage af eksisterende vinduer stk. Afrensning af vindueshul stk. Montage af nye vinduer stk. Stopning omkring vinduet lbm Evt. afskæring af lysningspanel for fuge lbm Indvendig diffusionstæt fuge lbm Evt. nye lysningspaneler lbm Evt. ny vinduesplade stk. Udvendig diffusionsåben fuge lbm Evt. nye sålbænke stk. Evt. etablering af udeluftventiler stk. Sum I alt Udskiftning af termoruder Demontage af eksisterende termoruder stk. Nye monteringsbånd indvendigt lbm Montage af energirude stk. Nye monteringsbånd udvendigt lbm Evt. ny glasliste på 3 r lbm Evt. ny bundglasliste stk. I alt Sum Energiforbedring af vinduer med koblede vinduer Opretning af flade mellem eksisterende vindue og koblet karm Malerbehandling af oprettet flade Montage af nye koblede rammer med energiglas eller energirude stk. Evt. udskiftning af glas til energiglas i eksisterende koblet ramme stk. I alt Sum Udskiftning af døre Demontage af eksisterende døre stk. Afrensning af dørhul stk. Montage af nye døre stk. Stopning omkring døren lbm Evt. afskæring af lysningspanel lbm Indvendig diffusionstæt fuge lbm Evt. nye lysningspaneler lbm Udvendig diffusionsåben fuge lbm

13 Opretning af flade mellem eksisterende vindue og koblet karm Malerbehandling af oprettet flade Montage af nye koblede rammer med energiglas eller energirude stk. Evt. udskiftning af glas til energiglas i eksisterende koblet ramme stk. I alt Sum 13 Udskiftning af døre Demontage af eksisterende døre stk. Afrensning af dørhul stk. Montage af nye døre stk. Stopning omkring døren lbm Evt. afskæring af lysningspanel lbm Indvendig diffusionstæt fuge lbm Evt. nye lysningspaneler lbm Udvendig diffusionsåben fuge lbm Udvendig diffusionstæt fuge under dør lbm I alt Sum Samlet pakkeløsning excl. moms Sum af ovenstående Moms 25 % af ovenstående Samlet pakkeløsning incl. moms Sum incl. moms

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 1 ÅRSRAPPORT 2010 inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 2 FORORD Det glæder mig at kunne præsentere årsrapport 2010 fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Centerleder

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

BBR-nr.: 740-005351 Energimærkning nr.: 100118515 Gyldigt 5 år fra: 28-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005351 Energimærkning nr.: 100118515 Gyldigt 5 år fra: 28-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bregnevej 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005351 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

BBR-nr.: 607-048916 Energimærkning nr.: 200017213 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 607-048916 Energimærkning nr.: 200017213 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyrdevej 2 A Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-048916 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Engvej 5 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001157 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jættestuen 80 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. februar 2014 Til den 18. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere