Varmeinstallationspakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeinstallationspakke"

Transkript

1 Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011

2 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING... SIDE 3 Brug alle fordele... side 5 Fjernvarme: Afkrydsningsskema... side 7 Eksempel på finansiering... side 8 Salgsværktøj... side 10 Tilbudsliste... side 11 Varmepumpe: Afkrydsningsskema... side 12 Eksempel på finansiering... side 13 Salgsværktøj... side 15 Tilbudsliste... side 16 Olie/gas: Afkrydsningsskema... side 17 Eksempel på finansiering (gas med solvarmeanlæg)... side 18 Salgsværktøj... side 20 Tilbudsliste... side 21 2

3 Varmeinstallationspakke UDGIVET JUNI 2011 Beskrivelse af pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg et værktøj til dig, som er installatør! Når husets varmekilde står foran en udskiftning, er det samtidig en oplagt anledning til at få hele husets varmeanlæg gået igennem og ført det op til dagens standard energimæssigt. For dig som installatør gælder det om at gribe muligheden for at levere det mest energirigtige produkt, når du alligevel er inden for døren. Fordele for dig som installatør: Du hjælper din kunde til en lavere varmeregning Du får mere arbejde på samme sag Du gør et godt indtryk, som kan medføre, at kunden anbefaler dig til andre Fordele for din kunde husejeren: En moderne varmekilde udnytter energien bedre dvs. mindre afhængighed af stigende energipriser 3 En lavere varmeregning og dermed et større månedligt rådighedsbeløb En mindre og pænere varmekilde Et moderniseret varmeanlæg, der energimæssigt lever op til nutidens krav. Et lavere elforbrug til cirkulationspumper Bedre udnyttelse af den producerede varme Bedre styring af varmebehovet Et hus med en større salgsværdi Fordele for klimaet/samfundet: En besparelse på de fossile brændstoffer, dvs. mindre CO 2 -udledning Større forsyningssikkerhed Det er en fordel at forbedre varmeanlægget energimæssigt, når varmekilden skal udskiftes.

4 Varmeinstallationspakke UDGIVET JUNI 2011 Det er det tidspunkt, hvor det bedst kan betale sig for husejeren, idet energiforbedringen for det meste vil udgøre en mindre del af den samlede arbejde og være billigere, fordi du alligevel skal i gang med varmekilden. Giv husejeren god vejledning Husejeren ved i mange tilfælde ikke ret meget om mulighederne for at gøre det samlede varmeanlæg mere energirigtigt. Sandsynligvis vil husejeren derfor spørge dig til råds. For at du kan yde den bedste vejledning, har Videncenter for energibesparelser i bygninger udarbejdet en pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg. kombinationer af energiløsninger og tilhørende finansieringsmuligheder. Desuden har Videncentret beskrevet de fordele, som husejeren får ved at energimodernisere varmeanlægget. Hvor finder du materialet? Den samlede pakkeløsning med energiløsninger, salgsværktøj, afkrydsningsskema og tilbudsliste kan downloades på Videncentrets hjemmeside www. byggeriogenergi.dk. Eller kontakt os, så sender vi det til dig pr. post. Energiløsninger til tre typer varmekilder Pakkeløsningen er delt op i de tre typer varmekilder, nemlig Fjernvarme Kedler (olie og gas) Varmepumper (jordvarme og luftvandvarmepumpe) For hver varmekilde har Videncentret udarbejdet detaljerede energiløsninger, dvs. anvisninger på arbejder, der forbedrer det samlede varmeanlæg energimæssigt. Energiløsningerne anviser, hvordan de forskellige varmekilder installeres, og hvilke forbedringer af det samlede varmeanlæg, der med fordel kan udføres samtidigt En lettere dialog Til at lette dialogen med husejeren stiller Videncentret tre hjælpeværktøjer til din rådighed: Et salgsværktøj, så du med korte forklaringer og få ord kan vise husejeren, hvilke komponenter i varmeanlægget energiløsningerne omhandler, og hvad der kan opnås med de enkelte energiløsninger. Et afkrydsningsskema med energiløsningerne, hvor du sammen med husejeren udpeger de løsninger, som husejeren ønsker et tilbud på i forbindelse med udskiftningen af varmekilden. En udførlig tilbudsliste, der bruges som tjekliste for at sikre, at alle detaljer kommer med i prisen. Tilbudslisten anvendes efter, at husejeren og du ved hjælp af afkrydsningsskemaet er blevet enige om, hvilke energiløsninger der skal gives tilbud på. I tilbudslisten optræder ydelserne punktvis for hver energiløsning, så der kan gives pris ud fra dette. Hvis du udfylder tilbudslisten sammen med husejeren, sikres enighed om omfanget af arbejdet. Har du spørgsmål? Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger. Vi er klar til at hjælpe dig. Telefon: Åben dagligt fra kl. 9-16, fredage fra Du kan også sende os en mail på Inspiration Til inspiration for både dig og husejeren har Videncenter for energibesparelser i bygninger desuden udarbejdet tre eksempler på 4

5 Varmeinstallationspakke UDGIVET JUNI 2011 Brug alle fordele i din dialog med husejeren Mange olie- og gaskedler i danske boliger er mere end 15 år gamle og bruger derfor alt for meget energi i forhold til den varme, de producerer. Moderne kondenserende kedler er meget mere effektive, så en udskiftning af kedlen er derfor en rigtig god investering for husejeren. Når kedlen alligevel står for udskiftning, er det et godt tidspunkt at undersøge andre muligheder for varmekilder. Hvis huset ligger i et fjernvarmeeller et naturgasområde, vil man oftest vælge hhv. fjernvarme og naturgas. Hvis huset ligger uden for områder med kollektiv forsyning, vil det som regel være en varmepumpe eller en biokedel, man kigger på. Alle muligheder bør undersøges, inden den endelige beslutning om ny varmekilde tages. 5 Du kan bruge følgende værktøj fra Videncenter for energi besparelser i bygninger: Guide for valg af varmekilde i en- tofamiliehuse med oliefyr til at hjælpe kunden med at træffe valget. Den kan downloades på Ud over at spare på varmen er der en lang række andre fordele, som ofte kan veje endnu tungere hos boligejeren end de rent økonomiske: En indsats for klimaet Udskiftning af varmekilden vil altid medføre, at huset forurener mindre, idet opvarmning i de fleste tilfælde i større eller mindre omfang kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer (olie, gas og kul). Ved at udnytte brændstofferne bedre gør både husejer og håndværker noget godt for miljøet og nedsætter CO 2 -udledningen hvert eneste år i husets fremtidige levetid.

6 Varmeinstallationspakke UDGIVET JUNI 2011 Driftsikkerhed og design Udskiftning af varmekilden vil for det meste medføre, at der bliver bedre plads i bryggers eller kælder, da en ny varmekilde typisk fylder mindre. Moderne varmekilder er også som regel pakket ind i et kabinet, dvs. at de er pænere at se på end de gamle. Der er som regel mindre vedligeholdelse ved en ny varmekilde, og den støjer som oftest mindre. En ny varmekilde giver også mulighed for at styre husets varmebehov bedre f.eks. med vejrkompensering og natsænkning. Bedre komfort? Udskiftning af en varmekilde giver ikke nødvendigvis en bedre komfort, men komforten er den samme for færre penge. For at opnå bedre komfort bør udskiftningen så vidt muligt kombineres med efterisolering og tætning af huset. Efterisoleringen og tætningen af huset bør ske, før udskiftningen af varmekilden. Energi- og pakkeløsningerne fra Videncenter for energibesparelser i bygninger giver anvisninger på, hvordan dette kan ske. Uafhængighed Jo flere huse, der udskifter deres kedler til kondenserende kedler eller vælger andre opvarmningsformer, jo mere uafhængig bliver Danmark af olie og gas importeret fra andre lande. Forsyningssikkerhed Jo mindre gas, olie og kul der forbruges til opvarmning og fremstilling af elektricitet, jo længere tid har vi disse stoffer til rådighed til dette formål og til andre formål. F.eks. bruges der olie til fremstilling af plastprodukter og benzin. Naboeffekt En ny varmekilde kan suppleres med et solvarmeanlæg, der kan vises frem og sige noget om beboernes miljøvenlighed. Solvarmeanlægget sørger for opvarmning af ca. 60 % af det varme brugsvand og kan også supplere opvarmningen f.eks. bidrage til at holde en fugtig kælder varm og tør eller sørge for behageligt lune klinkegulve om sommeren. Opsummering af fordele for kunden: Økonomi: Lavere varmeudgifter, dvs. et større månedligt rådighedsbeløb Færre omkostninger til drift og vedligeholdelse Større uafhængighed af stigende varmepriser Værdistigning af boligen Driftsikkerhed og design: Moderne varmestyring Lavere forbrug af el til drift af pumper og kedler Mindre vedligeholdelse Mindre støj fra ny varmekilde Pænere design af ny varmekilde Mere plads Komfort: Bedre varmeudnyttelse Større driftsikkerhed Klima/miljø: Klimarigtig indsats ved at reducere eget CO 2 -udslip Synlige miljø- og energirigtige tiltag f.eks. nyt solvarmeanlæg Større forsyningssikkerhed Tag dialogen med kunden Du kan bruge afkrydsningsskemaerne fra Videncentret til at tage dialogen med din kunde om, hvilke opvarmningsmuligheder der er aktuelle for kundens bolig. Forklar, hvad kunden får ud af at betale mere for et energieffektivt varmeanlæg m.m. frem for at give tilbud på den billigste løsning. Det kan også være en fordel samtidig at udarbejde et overslag på, hvad et mere effektivt varmeanlæg koster i forhold til det nuværende anlæg hos kunden. 6

7 Afkrydsningsskema for energirigtig modernisering af varmeanlæg Fjernvarme i enfamiliehuse Installationer Varmekilde: Konvertering til fjernvarme Udskiftning af fjernvarmeunit Supplerende varmekilde: Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning Varmeanlæg: Udskiftning af cirkulationspumpe - varmeanlæg Vejrkompensering/natsænkning Udskiftning af termostatventiler Efterisolering af rør varmeanlæg Efterisolering af ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Guide til indregulering af varmeanlæg Brugsvandsanlæg: Styring af cirkulationspumpe varmt brugsvand Efterisolering af rør varmt brugsvand Udskiftning af varmtvandsbeholder Virksomhedens stempel og logo: Brug afkrydsningsskemaet som udgangspunkt i din dialog med husejeren om, hvilke ydelser tilbuddet skal indeholde. Data udfyldt for følgende adresse: 7

8 Eksempel på finansiering: Konvertering til fjernvarme for enfamiliehus med oliekedel En husejer vælger en pakkeløsning, som indebærer at oliefyret erstattes med fjernvarme, og at cirkulationspumpen udskiftes. Dertil kommer, at der etableres vejrkompensering/natsænkning, og at varmerørene isoleres yderligere. Det koster at få udført pakkeløsningen, se tabellen nedenfor. Hvis pakkeløsningen skal finansieres, vil det koste omtrent 260 om måneden efter ved et fast forrentet 30-årigt obligationslån til 5 % i rente. Det månedlige beløb bliver lidt mindre, hvis der tages flexlån. Fjernvarmepakkeløsning for enfamiliehus Forudsat pris Besparelse jf. energiløsninger pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Konvertering til fjernvarme og udskiftning af varmeveksler, ekskl. stikledning Udskiftning af cirkulationspumpe Vejrkompensering/natsænkning inkl. 950 Efterisolering af rør - varmeanlæg Pris i alt Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011 Med et obligationslån på 5 % over 30 år skal husejeren årligt betale 12 x 260 = for at låne pengene. Til gengæld sparer husejeren årligt i udgifter til el og olie takket være pakkeløsningen. Den årlige besparelse er altså 5.040, dvs. 420 pr. måned. Konverteringen til fjernvarme en god forretning, der fra dag ét giver husejeren et større månedligt rådighedsbeløb. Hvis husejeren vælger et Flexlån F1K, er forretningen endnu bedre, fordi besparelsen bliver på 470 pr. måned. Dermed kan konverteringen til fjernvarme være med til at betale andre forbedringer af boligen som f.eks. et nyt køkken, se næste eksempel. Eksempel på energiforbedringer i forbindelse med nyt køkken I et hus fra 1960 erne ønsker husejeren et nyt køkken med nye hårde hvidevarer til en samlet pris af Nyt køkken til enfamiliehus Forudsat pris Besparelse pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Køkken Hårde hvidevarer (energimærke A+) Montage Pris i alt Kilde: Ydelse Danske Bank, april

9 Hvis husejeren kun etablerer et nyt køkken, koster det ca. 560 om måneden at forrente de med et 5 % obligationslån. Der er kun for 500 årligt i besparelse på el ved at vælge hårde hvidevarer med det bedste energimærke. Det koster altså husejeren ca. 520 pr. måned at få et nyt køkken. Hvis køkkenet finansieres med et Flexlån bliver det lidt billigere, nemlig ca. 410 pr. måned. Det bliver dog endnu bedre, hvis husejeren vælger at konvertere til fjernvarme, se pakkeløsningen fra forrige eksempel, samtidig med at der bliver lavet nyt køkken. Besparelserne fra energirenoveringen er nemlig med til at finansiere det nye køkken: Konvertering til fjernvarme og nyt køkken til enfamiliehus Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011 Forudsat pris Besparelse jf. energiløsninger pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Pakkeløsning i alt Køkken i alt Pris i alt For både at finansiere det nye varmeanlæg og det nye køkken skal der lånes Det koster efter ca. 12 x 760 = årligt (5 % obligationslån på 30 år). Der er en årlig besparelse på i udgifter til strøm og olie, som faktisk kan dække 95 % af lånet. Dermed får husejeren nu både nyt køkken og nyt varmeanlæg for 38 om måneden. Hvis finansieringen sker med et flexlån, betaler den sparede energi hele køkkenet og samtidig sparer husejeren 112 pr. måned. Råd om finansiering: Hvor kan husejeren starte? De færreste har penge til energiforbedringer stående på kontoen. Heldigvis er det som regel nemt at låne pengene, fordi den slags forbedringer øger husets værdi, samtidig med at det ofte betyder en lavere energiregning. Nedenfor er en række korte råd, som husejeren kan tage udgangspunkt i, når han eller hun skal i gang med at finde finansiering til energiforbedringer på varmeområdet i boligen. Rådgivning om lån til husejeren Der er flere typer lån på markedet. Den bedste løsning er altid individuel, og derfor er det en rigtig god ide at søge rådgivning hos en bank eller et realkreditinstitut. Et godt sted at begynde er på bankers og realkreditinstitutters hjemmesider. Her er der beregnere, hvor man kan regne prisen ud på forskellige låntyper. Realkredit er billigst Et realkreditlån er billigere end et banklån, men som tommelfingerregel skal lånet være på mindst , for at det kan betale sig. Husejeren kan bede realkreditinstitut om et tilbud. For at sammenligne prisen på forskellige lån, skal man kigge på ÅOP (årlige omkostninger i procent). Banken har flere boliglån Hvis husejeren ikke vil optage et realkreditlån, kan han eller hun i stedet optage et boliglån. Boliglånet har en variabel rente og en løbetid på op til 30 år. Ønskes en mere fleksibel løsning, hvor man kan hæve og indsætte penge løbende, kan husejeren vælge en boligkassekredit. Kreditten ydes mod sikkerhed i friværdien og tilbydes derfor med en fordelagtig rente. 9

10 Salgsværktøj: Fjernvarme Konvertering til fjernvarme Oprindelig: Oliekedel efter 1977 installeret i 140 m 2 hus fra 1965 Besparelse: kwh pr. år Fjernvarme er miljøvenlig teknologi, da der enten er tale om spildvarme eller kraftvarme Vejrkompensering og natsænkning Besparelse vejrkompensering: 790 kwh pr. år Besparelse natsænkning: 395 kwh pr. år Mindre varmetab fra rør, ventiler mm. Solvarme til varmt brugsvand Supplement til jordvarme Besparelse: 490 kwh pr. år pr. m 2 solfanger Solvarme sender et miljøvenligt signal til omgivelserne Efterisolering af rør varmt brugsvand Oprindeligt: 22 mm rør uden for klimaskærm med 20 mm isolering Besparelse: 31 kwh/m rør pr. år Mindre varmetab fra rørene Efterisolering af rør, ventiler, cirkulationspumper i bryggers/kælderrum Oprindeligt: 22 mm rør med 20 mm isolering Besparelse: 6 kwh/m rør pr. år Oprindeligt: Uisolerede ventiler tilsluttet 22 mm brugsvandsrør Besparelse: 19 kwh pr. år Oprindeligt: Uisolerede cirkulationspumper tilsluttet 22 mm brugsvandsrør Besparelse: 189 kwh pr. år Bedre økonomi pga. lavere varmeregning Udskiftning af cirkulationspumpe varmeanlæg Oprindelig: Traditionel trinreguleret cirkulationspumpe indstillet på trin 2 Besparelse: 350 kwh pr. år Udskiftning af radiatorventiler Oprindelig: Manuelle ventiler eller returventiler Besparelse: 99 kwh pr. år pr. ventil Øget komfort og bedre indeklima 10

11 Tilbudsliste UDGIVET JUNI 2011 Energirigtig modernisering af varmeanlæg - fjernvarme Mængde Pris Konvertering til fjernvarme Demontage af eksisterende kedel og varmtvandsbeholder stk. Montage af fjernvarmeunit prefab eller opbygget på stedet stk. Rørinstallation fra/til fjernvarmeværkets afspærringsventiler lbm Isolering af unit incl. rør og komponenter lbm Installation af afregningsmåler stk. Tilslutning til varmeanlæg stk. Montage af ny varmtvandsbeholder/gennemstrøningsveksler stk. Borehuller for nødvendig rør- og kabelføring stk. Evt. tilmuring af eksist. røggasrør i skorsten stk. Evt. ventilation af tidl. kedelrum stk. Evt. radiator i bryggers/kælderrum stk. Fjernelse/afblænding af eksist. olietank stk. Andet I alt Sum Udskiftning af fjernvarmeunit Demontage af eksisterende fjernvarmeunit stk. Montage af fjernvarmeunit prefab eller opbygget på stedet stk. Rørinstallation fra/til fjernvarmeværkets afspærringsventiler lbm Isolering af unit incl. rør og komponenter lbm Installation af afregningsmåler stk. Tilslutning til varmeanlæg stk. Montage af ny varmtvandsbeholder/gennemstrøningsveksler stk. Borehuller for nødvendig rør- og kabelføring stk. Andet I alt Sum Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Solpaneler indbygget i taget m 2 Rør fra solpaneler til solvarmebeholder lbm Rørgennemføring i dampspærre stk. Rørgennemføringer i tag stk. Solvarmebeholder stk. Tilslutning af rør fra solpaneler til solvarmebeholder stk. Isolering af rør til fra solpaneler til solvarmebeholder lbm Tilslutning af rør mellem kedel og solvarmebeholder stk. Tilslutning af rør til koldt brugsvand til solvarmebeholder stk. Tilslutning af rør til varmt brugsvand til solvarmebeholder stk. Montage af pumpe på rør fra solpaneler stk. Tilslutning af el til pumpe stk. Andet I alt Sum 11

12 Afkrydsningsskema for energirigtig modernisering af varmeanlæg Varmepumpe i enfamiliehuse Installationer Varmekilde: Konvertering til jordvarme Konvertering til luft-vandvarmepumpe Supplerende varmekilde: Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning Varmeanlæg: Udskiftning af cirkulationspumpe - varmeanlæg Vejrkompensering/natsænkning Udskiftning af termostatventiler Efterisolering af rør varmeanlæg Efterisolering af ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Guide til indregulering af varmeanlæg Brugsvandsanlæg: Styring af cirkulationspumpe varmt brugsvand Efterisolering af rør varmt brugsvand Udskiftning af varmtvandsbeholder Virksomhedens stempel og logo: Brug afkrydsningsskemaet som udgangspunkt i din dialog med husejeren om, hvilke ydelser tilbuddet skal indeholde. Data udfyldt for følgende adresse: 12

13 Eksempel på finansiering: Konvertering til jordvarme fra ældre oliekedel En husejer vælger en pakkeløsning, der indebærer, at en ældre oliekedel erstattes med jordvarme og at cirkulationspumpen samt 10 stk. radiatorventiler udskiftes. Med til pakkeløsningen hører også vejrkompensering/natsænkning og en bedre isolering af varmerørene. Det koster at få udført pakkeløsningen, se tabellen nedenfor. Hvis pakkeløsningen skal finansieres, vil koste omtrent 600 om måneden efter ved et fast forrentet 30-årigt obligationslån til 5 % i rente. Det månedlige beløb bliver lidt mindre, hvis der tages flexlån. Fra oliekedel til jordvarme - pakkeløsning for enfamiliehus Forudsat pris Besparelse jf. energiløsninger pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Konvertering til jordvarme Udskiftning af cirkulationspumpe Vejrkompensering/natsænkning Inkl. 950 Efterisolering af rør - varmeanlæg Udskiftning af 10 stk. radiatorventiler Pris i alt Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011 Med et obligationslån på 5 % over 30 år skal husejeren årligt betale 12 x 600 = for at låne pengene. Til gengæld sparer husejeren årligt i udgifter til el og olie takket være pakkeløsningen. Den årlige besparelse er altså 9.590, dvs. 800 pr. måned. Udskiftningen af oliekedlen er en god forretning, der fra dag ét giver husejeren et større månedligt rådighedsbeløb. Hvis husejeren vælger et Flexlån F1K, er forretningen endnu bedre, fordi besparelsen bliver på 920 pr. måned. Dermed kan udskiftningen af oliekedlen være med til at betale andre forbedringer af boligen som f.eks. et nyt køkken, se næste eksempel. Eksempel på energiforbedringer i forbindelse med nyt køkken I et hus fra 1960 erne ønsker husejeren et nyt køkken med nye hårde hvidevarer til en samlet pris af Nyt køkken til enfamiliehus Forudsat pris Besparelse pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Køkken Hårde hvidevarer (energimærke A+) Montage Pris i alt Kilde: Ydelse Danske Bank, april

14 Hvis husejeren kun etablerer et nyt køkken koster det ca. 560 om måneden at forrente de med et 5 % obligationslån. Der er kun for 500 årligt i besparelse på el ved at vælge hårde hvidevarer med det bedste energimærke. Det koster altså husejeren ca. 520 pr. måned at få et nyt køkken. Hvis køkkenet finansieres med et Flexlån, bliver det lidt billigere, nemlig ca. 410 pr. måned. Det bliver dog endnu bedre, hvis husejeren vælger jordvarme-pakkeløsningen fra forrige eksempel, samtidig med at der bliver lavet nyt køkken. Besparelserne fra energirenoveringen er nemlig med til at finansiere det nye køkken: Konvertering til jordvarme og nyt køkken til enfamiliehus Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011 Forudsat pris Besparelse jf. energiløsninger pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Pakkeløsning i alt Køkken i alt Pris i alt For både at finansiere det nye varmeanlæg og det nye køkken skal der lånes Det koster efter ca. 12 x = årligt (5 % obligationslån på 30 år). Hvis husejeren - samtidig med at køkkenet udskiftes - også udfører energiforbedringer, kan energiforbedringerne være med til at finansiere udgifterne til køkkenet, da der er en årlig besparelse på i udgifter til strøm og olie. Besparelserne kan faktisk dække 126 % af lånet. Dermed får husejeren både nyt køkken og nyt varmeanlæg og sparer tilmed 00 om måneden. Hvis finansieringen sker med et flexlån, betaler den sparede energi også hele køkkenet, og der spares her 530 Råd om finansiering: Hvor kan husejeren starte? De færreste har penge til energiforbedringer stående på kontoen. Heldigvis er det som regel nemt at låne pengene, fordi den slags forbedringer øger husets værdi, samtidig med at det ofte betyder en lavere energiregning. Nedenfor er en række korte råd, som husejeren kan tage udgangspunkt i, når han eller hun skal i gang med at finde finansiering til energiforbedringer på varmeområdet i boligen. Rådgivning om lån til husejeren Der er flere typer lån på markedet. Den bedste løsning er altid individuel, og derfor er det en rigtig god ide at søge rådgivning hos en bank eller et realkreditinstitut. Et godt sted at begynde er på bankers og realkreditinstitutters hjemmesider. Her er der beregnere, hvor man kan regne prisen ud på forskellige låntyper. Realkredit er billigst Et realkreditlån er billigere end et banklån, men som tommelfingerregel skal lånet være på mindst , for at det kan betale sig. Husejeren kan bede realkreditinstitut om et tilbud. For at sammenligne prisen på forskellige lån, skal man kigge på ÅOP (årlige omkostninger i procent). Banken har flere boliglån Hvis husejeren ikke vil optage et realkreditlån, kan han eller hun i stedet optage et boliglån. Boliglånet har en variabel rente og en løbetid på op til 30 år. Ønskes en mere fleksibel løsning, hvor man kan hæve og indsætte penge løbende, kan husejeren vælge en boligkassekredit. Kreditten ydes mod sikkerhed i friværdien og tilbydes derfor med en fordelagtig rente. 14

15 Salgsværktøj: Varmepumpe Konvertering til luft-vandvarmepumpe Oprindelig: Oliekedel efter 1977 installeret i 140 m 2 hus fra 1965 Besparelse: kwh pr. år Lavere varmeregning Lavere CO 2 -udslip Konvertering til luft-vandvarmepumpe Oprindelig: Gaskedel med åben forbrænding installeret i 140 m 2 hus fra 1965 Besparelse: kwh pr. år Lavere varmeregning Vejrkompensering og natsænkning Besparelse vejrkompensering: 790 kwh pr. år Besparelse natsænkning: 395 kwh pr. år Mindre varmetab fra rør, ventiler m.m. Efterisolering af rør varmt brugsvand Oprindeligt: 22 mm rør uden for klimaskærm med 20 mm isolering Besparelse: 31 kwh/m rør pr. år Mindre varmetab fra rørene Solvarme til varmt brugsvand Supplement til jordvarme Besparelse: ca. 200 kwh pr. år pr. m 2 solfanger Solvarme sender et miljøvenligt signal til omgivelserne Udskiftning af radiatorventiler Oprindelig: Manuelle ventiler eller returventiler Besparelse: 99 kwh pr. år pr. ventil Øget komfort og bedre indeklima Efterisolering af rør, ventiler, cirkulationspumper i bryggers/kælderrum Oprindeligt: 22 mm rør med 20 mm isolering Besparelse: 6 kwh/m rør pr. år Oprindeligt: Uisolerede ventiler tilsluttet 22 mm brugsvandsrør Besparelse: 19 kwh pr. år Oprindeligt: Uisolerede cirkulationspumper tilsluttet 22 mm brugsvandsrør Besparelse: 189 kwh pr. år Øget komfort og bedre indeklima Konvertering til jordvarme Oprindelig: Gaskedel med åben forbrænding installeret i 140 m 2 hus fra 1965 Besparelse: kwh pr. år Større uafhængighed af stigende energipriser Udskiftning af cirkulationspumpe varmeanlæg Oprindelig: Traditionel trinreguleret cirkulationspumpe indstillet på trin 2 Besparelse: Gennemsnit 350 kwh pr. år Konvertering til jordvarme Oprindelig: Oliekedel efter 1977 installeret i 140 m 2 hus fra 1965 Besparelse: kwh pr. år Lavere varmeregning 15

16 Tilbudsliste UDGIVET JUNI 2011 Energirigtig modernisering af varmeanlæg - varmepumpe Mængde Pris Konvertering til jordvarme Nedgravning af jordvarmeslanger incl. tilfyldning m Evt. samlebrønd til jordslanger stk. Samling af jordslangerne stk. Varmepumpeunit stk. Boring af huller for jordslanger stk. Tilslutning af unit til jordslanger stk. Påfyldning af brine l Tilslutning til varmerør stk. Tilslutning til rør til varmt brugsvand stk. Tilslutning af koldt brugsvand til VVB stk. Vandtætning omkring rør gennem fundament stk. Isolering af forbindelsesrør lbm Tilslutning af el til jordvarmepumpen stk. Evt. etablering af separat forbrugsmåler til varmepumpen stk. Fjernelse/afblænding af eksist. olietank stk. Andet I alt Sum Konvertering til luft- vandvarmepumpe Udedel til varmepumpeunit stk. Evt. etablering af underlag til udedel stk. Forbindelsesrør mellem ude- og indedel lbm Boring af huller for forbindelsesrør stk. Indedel til varmepumpeunit stk. Evt. påfyldning af kølemiddel i forbindelsesrør lbm Tilslutning til varmerør stk. Tilslutning til rør til varmt brugsvand stk. Tilslutning af koldt brugsvand til VVB stk. Vandtætning omkring rør gennem fundament stk. Tilslutning af el til luft- vandvarmepumpen stk. Evt. etablering af separat forbrugsmåler til varmepumpen stk. Fjernelse/afblænding af eksist. olietank stk. Isolering af forbindelsesrør lbm Andet I alt Sum Udskiftning af kedel til varmepumper iht. BR I alt Enten/eller Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Solpaneler indbygget i taget m 2 Rør fra solpaneler til solvarmebeholder lbm Rørgennemføring i dampspærre stk. Rørgennemføringer i tag stk. Solvarmebeholder stk. 16

17 Afkrydsningsskema for energirigtig modernisering af varmeanlæg Olie- eller gaskedel i enfamiliehuse Installationer Varmekilde: Udskiftning af oliekedel Konvertering til gas Udskiftning af gaskedel Supplerende varmekilde: Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning Varmeanlæg: Udskiftning af cirkulationspumpe - varmeanlæg Vejrkompensering/natsænkning Udskiftning af termostatventiler Efterisolering af rør varmeanlæg Efterisolering af ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Guide til indregulering af varmeanlæg Brugsvandsanlæg: Styring af cirkulationspumpe varmt brugsvand Efterisolering af rør varmt brugsvand Udskiftning af varmtvandsbeholder Virksomhedens stempel og logo: Brug afkrydsningsskemaet som udgangspunkt i din dialog med husejeren om, hvilke ydelser tilbuddet skal indeholde. Data udfyldt for følgende adresse: 17

18 Eksempel på finansiering: Ny gaskedel og nyt solvarmeanlæg En husejer vælger en pakkeløsning, hvor gaskedlen udskiftes, og der installeres solvarme til produktion af varmt brugsvand. Cirkulationspumpen udskiftes ved samme lejlighed, og der etableres vejrkompensering/ natsænkning. Endelig beslutter husejeren også at isolere varmerørene bedre end før. Denne pakkeløsning koster , se tabellen nedenfor. Hvis pakkeløsningen skal finansieres, vil det koste omtrent 420 om måneden efter ved et fast forrentet 30-årigt obligationslån til 5 % i rente. Det månedlige beløb bliver lidt mindre, hvis der tages flexlån. Ny gaskedel mm. - pakkeløsning for enfamiliehus Forudsat pris Besparelse jf. energiløsninger pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Udskiftning af gaskedel Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Udskiftning af cirkulationspumpe Vejrkompensering/natsænkning Inkl. 950 Efterisolering af rør varmeanlæg Pris i alt Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011 Med et obligationslån på 5 % over 30 år skal husejeren årligt betale 12 x 420 = for at låne pengene. Til gengæld sparer husejeren årligt i udgifter til el og gas takket være pakkeløsningen. Den årlige besparelse er altså 2.990, dvs. 250 pr. måned. Udskiftningen af gaskedlen er en god forretning, der fra dag ét giver husejeren et større månedligt rådighedsbeløb. Hvis husejeren vælger er Flexlån F1K er forretningen endnu bedre, fordi besparelsen bliver på 330 pr. måned. Dermed kan udskiftningen af gaskedlen være med til at betale andre mere kosmetiske forbedringer af boligen som f.eks. et nyt køkken, se næste eksempel. Eksempel på energiforbedringer i forbindelse med nyt køkken I et hus fra 1960 erne ønsker husejeren et nyt køkken med nye hårde hvidevarer til en samlet pris af Nyt køkken til enfamiliehus Forudsat pris Besparelse pr. år Obligationslån 5 % - 30 år FlexLån F1K 2 % - 30 år Flex Garanti 6M 2,13% - 30 år Køkken Hårde hvidevarer (energimærke A+) Montage Pris i alt Kilde: Ydelse Danske Bank, april

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger 10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger På grafen nedenfor ses energiforbruget pr. kvadratmeter for energimærkede bygninger fra 1900 og så til nu. Der er et kæmpe potentiale

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE...

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med tung facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med tung facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med tung facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... EKSEMPEL

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

7. Tekniske installationer

7. Tekniske installationer 7. Tekniske installationer Selvom de tekniske installationer ikke er byggefagets fagområde, bør man have et vist kendskab til dem for at kunne informere kunden om de mest rentable energibesparelser. Kunden

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur.

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur. Eksempel: Mad 1 > 12727 Madlavning Mad 1 traditionelt elkomfur til induktionskomfur keramisk elkomfur til induktionskomfur kwh/år 12727 12725 Mad 2 traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 12726 Belysning

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr Standardværdikatalog Nyhedsbrev 01.10.2016 Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr. 01.01. 2017 Ændringerne er opdelt i 1. Nye Standardværdier 2. Ændring af standardværdier 3. Standardværdier der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Konvertering til jordvarme

Konvertering til jordvarme Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET SEPTEMBER 2013 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm 6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm Energiløsninger I kapitel 5 har du fået idéer og værktøjer til at lokalisere energibesparelsespotentialer i bygningen. Ét af værktøjerne er de energiløsninger,

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 03.02.2015 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted>

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fyr-aftensmøde. Skrot dit oliefyr og få tilskud

Fyr-aftensmøde. Skrot dit oliefyr og få tilskud Fyr-aftensmøde Skrot dit oliefyr og få tilskud TRE-FOR Energi A/S En del af TRE-FOR A/S Beskæftiger sig med Energirådgivning 11 erhvervsrådgivere 4 boligrådgivere El-handel Teknisk optimering af vindmøller

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr 1 INDHOLD BAGGRUND FOR DENNE GUIDE... 3 OVERVEJELSER VED VALG AF VARMEKILDE... 4 TRIN 1: TJEK STATUS FOR KOLLEKTIV FORSYNING... 5 KOLLEKTIV VARMEFORSYNING

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel, som udnytter energien betydeligt mere

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skovbrynet 1 6534 Agerskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 26. februar 2016 Til den 26. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0:

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0: Standardværdikatalog logbog - 2013 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget

Læs mere

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

VVS faglæreruddannelse - juni 2014. v/ Kai Borggreen. Videncenter for energibesparelser i bygninger

VVS faglæreruddannelse - juni 2014. v/ Kai Borggreen. Videncenter for energibesparelser i bygninger VVS faglæreruddannelse - juni 2014 v/ Kai Borggreen Videncenter for energibesparelser i bygninger Workshop: Materialer og værktøjer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/

Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/ Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/11-2016 1. Hvad er reglerne? 2. Energirenovering hører med i skrotningen 3. Muligheder for skift af varmeanlæg Alternativer til olie- og gasfyr 1. Der

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere