SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk"

Transkript

1 SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk

2 Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound. Please note that the speaker needs at least 50 hours of use before the sound is at its best. No particular precautions need to be taken during those 50 hours. Tak for dit valg af SA. Denne vejledning vil hjælpe dig til at komme rigtigt i gang med din nye højttaler. Følg rådene i vejledningen, for det vil give dig den bedste lyd. Vær opmærksom på, at højttaleren skal bruge mindst 50 timers tilspilning, før den lyder helt optimalt. Der er ingen særlige forholdsregler i tilspilningsperioden. check the serial number The serial number is on a sticker on the back of the speaker. You may wish to note the serial number down on your invoice and file it along with your insurance policy. Please contact your dealer if there is no serial number on the speaker kontroller serienummeret Bagpå højttaleren finder du en mærkat med højttalerens serienummer. Skriv eventuelt serienummeret på fakturaen fra forhandleren, og gem fakturaen sammen med dine forsikringsdokumenter. Kontakt forhandleren hvis der ikke er serienummer på højttaleren. guarantee System Audio A/S provides a two-year guarantee against production defects and a five-year guarantee on speaker units and crossover network. The guarantee does not cover misuse. Repairs and service are done by the dealer or associated workshop. Any changes made to the construction will annul the guarantee. garanti System Audio A/S yder 7 års fabriksgaranti, når du udfylder et skema på Udfyldes skemaet ikke, gælder købelovens bestemmelser.. Garantien dækker ikke misbrug. Reparation eller eftersyn foretages af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Er der gjort indgreb i konstruktionen, bortfalder garantien. Contents Indhold This package contains: Denne emballage indeholder: SA explorer: SA ranger: SA explorer: SA ranger: 1 x SA explorer loudspeaker 1 x SA ranger loudspeaker 1 stk. SA explorer højttaler 1 stk. SA ranger højttaler 4 x rubber feet 4 x rubber feet 4 stk. gummifødder 4 stk. gummifødder 4 x screws for the rubber feet 4 x screws for the rubber feet 4 stk. skruer for gummifødder 4 stk. skruer for gummifødder 4 x spikes with contra nuts 4 x spikes with contra nuts 4 stk. spikes m/kontramøtrikker 4 stk. spikes m/kontramøtrikker Please read this guide to get the most out of your new SA speakers. Gennemlæs venligst denne vejledning for at få mest udbytte af din nye SA højttaler. (!) IMPORTANT Always let the product reach room temperature before plugging it in. Condensation may arise in the electronic circuitry when moving the speaker from cold to warm surroundings. Such moisture may damage the speaker s components. Never use the product in damp settings. Foreign bodies must not be inserted into the bass reflex ports on the back of the speaker. Avoid touching the speaker elements. (!) VIGTIGT Lad altid produktet opnå stuetemperatur inden du tilslutter. Kommer højttaleren fra kolde til varme omgivelser kan der dannes kondens i de elektroniske kredsløb. Denne fugt kan skade højttalerens komponenter. Brug aldrig produktet i fugtige omgivelser. Fremmedlegemer må ikke indføres i basrefleksportene på højttalerens bagside. Undgå berøring af højttalerelementerne. Checklist connection overblik tilslutningspanel serial number serienummer connection for cable to minus for treble and mid-range ( - = BLACK). tilslutning for kabel til minus for diskant og mellemtone (- = SORT) short-circuit bridge for use with single wiring between treble/mid-range & bass (BLACK) kortslutningsbro til brug ved singlewiring mellem diskant/mellemtone & bas (SORT) connection for cable to plus for treble and mid-range ( + = RED) tilslutning for kabel til plus for diskant og mellemtone (+ = RØD) short-circuit bridge for use with single wiring between treble/mid-range & bass (RED) kortslutningsbro til brug ved singlewiring mellem diskant/mellemtone & bas (RØD) connection for cable to minus for bass ( - = BLACK) tilslutning for kabel til minus for bas (- = SORT) connection for cable to plus for bass ( + = RED) tilslutning for kabel til plus for bas (+=RØD) 2

3 checkliste SA explorer overblik SA explorer bass/mid-range elements: Hz bas/mellemtoneelementer: Hz treble element: Hz diskantelement: Hz bass elements: Hz baselementer: Hz 2 x bass reflex port basrefleksport (2 stk.) sand chamber See page 7 sandkammer Se afsnit herom på side 7 connection panel with serial number See page 2 tilslutningspanel med serienummer Se side 2 Spikes or rubber feet should be mounted here. See page 5 Spikes eller gummifødder bør monteres her under. Se side 6 checkliste SA ranger overblik SA ranger bass/mid-range elements: Hz bas/mellemtoneelementer: Hz treble element: Hz diskantelement: Hz bass elements: Hz baselementer: Hz bass reflexport basrefleksport sand chamber see page 8. sandkammer Se side 8. connection panel with serial number See page 2. tilslutningspanel med serienummer Se afsnit herom på side 2. Spikes or rubber feet should be mounted here. See page 5. Spikes eller gummifødder bør monteres her under. Se side 6. 3

4 set up opstilling The SA explorer and the SA ranger are designed to stand on the floor. The speakers can, and should, be placed cm away from a solid wall. The distance may be increased or decreased depending on the acoustics of the room and what kind of sound you want. After the 50-hour test period and appropriate adjustments, the speakers should be mounted on spikes or rubber feet. SA explorer og SA ranger er beregnet til opstilling på gulv. Højttaleren kan, og bør, opstilles foran en solid væg med en afstand til væggen på omkring cm. Alt efter stuens akustik og egne ønsker om gengivelse kan denne afstand øges eller mindskes. Efter endt tilspilning og justering bør højttalerne opstilles på spikes eller gummifødder. Please note: allow the speakers time to play themselves in the better your equipment, the better the speaker will sound good cables improve the sound spend time experimenting with the position of the speakers the closer the speaker to walls, the more bass. Move them further from walls for less bass. A corner will significantly increase the amount of bass and make the sound "rumbling" and "massive". never turn the volume up to a level where the sound is no longer good remove the front grille for the best possible sound see for good advice and ideas Vær opmærksom på: giv højttalerne tid til at blive tilspillet jo bedre dit anlæg er, desto bedre lyder højttaleren gode kabler forbedrer lyden brug tid på at eksperimenterer med højttalernes placering mængden af bas forøges når højttalerne placeres tæt på vægge, og formindskes når afstanden forøges. Et hjørne vil forøge mængden af bas betydelig, og kan få lyden til at virke buldrende og massiv. spil aldrig højere end det stadig lyder godt afmonter stoframmen, når du vil have bedst mulig lyd få gode råd og ideer på example of set up The sound from speakers depends very much on the room and on the way they are set up. You may wish to ask your dealer for advice on how to get the best sound out of SA explorer in your living room. Here is some general advice about experimenting with the set up. eksempel på opstilling Den lyd du får ud af dine højttalere er meget afhængig af opstillingen og lytterummet. Du kan evt. spørge din forhandler, om han kan hjælpe dig med at få dine nye SA højttalere til at lyde ideelt i din stue. Nedenstående er dog nogle råd som kan hjælpe dig, hvis du selv vil eksperimenterer med opstillingen. A C D A B A B The distance between the rear of the speakers and the wall behind them Start with a distance of 40 cm. The distance should be identical for both speakers. Try the speakers out with music you know and find out what distance gives the best sound in your home. Greater distance = weaker bass, more precise bass, better precision and a bigger sound picture. Shorter distance = more and softer bass, smaller sound picture. The distance from the side walls to the speakers. Preferably greater than the distance to the back wall A short distance to the side walls increases the amount of bass in the same way as A. C, D The distance between the speakers and the listener. The ideal distance between the speakers is metres. Distances C & D should preferably be the same. The speakers should be at an angle of approx. 15. This means the listener should just be able to see the two inner sides of the speakers A B Afstanden mellem højttalernes bagsider og væggen bag højttalerne Begynd med en afstand på 40 cm. Afstanden bør være helt ens for begge højttalere. Prøv højttalerne med musik du kender og bedøm hvilken afstand der giver den bedste lyd hjemme hos dig. Større afstand = svagere bas, mere præcis bas, bedre præcision og større lydbillede. Mindre afstand = mere og blødere bas, mindre lydbillede. Afstanden fra sidevæggene til højttalerne. Skal helst være større end afstanden til bagvæggen Kort afstand til sidevæggene øger mængden af bas på samme måde som A. C, D Afstanden mellem højttalerne og til lyttepositionen. Den ideelle afstand mellem højttalerne er 2,5 3 meter. Afstanden C & D skal helst være ens. Højttalerne bør være opstillet med en vinkel på ca. 15 grader. Visuelt vil det resultere i, at du fra lyttepositionen, lige akkurat kan se de to indersider på højttalerne. 4

5 set up Almost all aspects of the sound reproduction can be adjusted by moving and turning the speakers. The way it is constructed means that SA explorer fits into any environment, almost regardless of the natural acoustics. Occasionally, however, you may find that the sound is not as good as you would have liked or as good as you heard it in the shop. Here are some hints to help you adjust the sound to suit your taste and the acoustics of your room. Use music you know. If you want to assess the quality of the bass sound, use music with a strong bass, e.g. a prominent bass guitar. The clarity of the sound in the middle of the sound picture is best judged by music with a distinct lead singer and the size of the sound picture is best measured by big orchestral pieces. what are you trying to achieve More bass with greater weight and body More rhythmic bass with better definition Broader sound picture (the musicians sound as if they are on a broader scene) Narrower sound image, more distinct middle point. (hear the soloist right in the middle of the orchestra) Less effect on the room's acoustics from walls and glass panels (sounds like screeching voices and overbearing instruments) Reduce the effect of hard floors Better bass control and better dynamic separation between the instruments. Solve a problem, or ask for the answer to a question that is not mentioned above. what to do Move the speakers closer to the back wall and any side walls. A corner doubles the bass compared to a straight wall. If the speakers are in a straighter line (at less of an angle), you lose some of the precision and the bass sounds rounder and softer Put the speakers further away from the walls. Turn the speakers further in towards the listener. If this makes the sound picture too narrow, move the speakers further away from each other. If the whole sound picture remains "too heavy", and it sounds as if the whole room is rumbling along with it no matter how much you move the speakers, then it may be because your preferred listening position is in an unfortunate place in the room. Try moving around a bit. Increase the distance between the speakers. If this is not possible, try to reduce the angle of the speakers towards the listener. Increase the angle of the speakers by turning them further inwards towards the listener. Try moving the speakers closer together. If the sound is harsh and echoes, it may be because of sound reflections from the walls. Try moving the speakers far away form each other. You may even move them so far apart that they use the side walls instead of the back wall for the "bass background". Then turn the speakers in towards the room so that the sound is now directed more away from the side walls than towards them. Hard surfaces between the listening position and the speakers may cause aggressive sound reproduction, making it difficult to distinguish the sounds from the various instruments. SA explorer has been developed with an MTM construction to avoid this phenomenon. If the problem still persists, it might be a good idea to subdue reflections from the floor in front of the speakers. You may wish to put a carpet there. Upgrade from single wiring to bi-wiring (from connection with a single speaker cable to double cabling to each speaker). You may wish to continue your upgrade with bi-amping (use of two amplifiers to each speaker). Remember that the cables and amplifiers with which you upgrade must be identical. System Audio A/S: spikes or rubber feet? If the speaker is positioned on a solid underlay, e.g. a wooden floor, we recommend that you use the rubber feet. They break the link with the floor, which often causes vibrations. Rubber feet also make sure the speakers remain on a solid underlay. If the speakers are placed on a soft base, e.g. a carpet, we recommend that you use spikes. The spikes supplied have locknuts so the speakers can be adjusted as appropriate. It is important that the speakers are completely vertically upright and do not move from side to side. If necessary, spend plenty of time adjusting spikes and locknuts to make sure the speaker rests evenly on all 4 spikes. Once you have finished adjusting them, tighten the nuts. 5

6 opstilling Næsten alle aspekter i lydgengivelsen kan justeres ved at flytte og dreje højttalerne. SA explorer og SA ranger er på grund af sine konstruktioner lette at indpasse i ethvert miljø, næsten uanset akustik. Du kan dog komme ud for, at lyden ikke er som du havde tænkt dig, eller har hørt det hos forhandleren. Nedenstående er nogle hints som kan hjælpe dig, til at justere lyden ind efter din smag og din stues akustik. Brug musik du kender. Vil du vurdere kvaliteten af basgengivelsen, bør du bruge musik med en kraftig bund f.eks. musik med en kraftig basguitar. Lydens klarhed i midten af lydbilledet bedømmes musik der har en tydelig forsanger, og lydbilledets størrelse opleves tydeligt ved store orkesterværker. (!) Det er en god ide, at vente med at fylde sandkammeret og montere spikes, indtil den rigtige position til højttalerne er fundet. hvad vil du gerne opnå Mere bas med større vægt og fylde Mere slagfast basgengivelse med bedre definition Bredere lydbillede (oplev musikerne på en bredere scene) Smallere lydbillede, tydeligere midtpunkt. (hør solisten præcist midt i orkesteret) Mindre påvirkning af rummets akustik fra vægge og glaspartier. (høres som skingre stemmer og anmassende instrumenter) Mindre påvirkning fra hårde gulve Bedre kontrol i basområdet og bedre dynamisk adskillelse mellem instrumenterne Løs et problem, eller få svar på et spørgsmål som ikke er nævnt ovenfor. hvad kan du gøre Flyt højttalerne tættere til bagvæggen og evt. sidevæggene. Et hjørne forøger bassen dobbelt så meget som en enkelt væg. Hvis højttalerne rettes mere lige ud (mindre vinkel), reduceres en del af præcisionen og bassen opleves mere rund og blød. Placer højttalerne længere væk fra væggene. Drej højttalerne mere ind mod lyttepositionen. Bliver lydbilledet derved for smalt, kan du flytte højttalerne længere fra hinanden. Bliver hele lydbilledet ved med at være for tungt, og lyder det som om hele rummet buldrer med, uanset hvor meget du flytter højttalerne, kan det skyldes, at din foretrukne lytteplads er på et uheldigt sted i rummet. Prøv at flytte lidt frem og tilbage. Forøg afstanden mellem højttalerne. Er det ikke muligt kan du prøve, at mindske højttalernes vinkling mod lyttepositionen. Øg højttalernes vinkel ved at dreje dem mere ind mod lyttepositionen. Flyt evt. højttalerne tættere sammen. Hvis lyden opleves hård og rungende, kan det skyldes lydrefleksioner fra væggene. Prøv at flytte højttalerne langt fra hinanden. Evt. så langt, at de bruger sidevæggene i stedet for bagvæggen til bas-baggrund. Drej derefter højttalerne meget indefter, således at lyden nu mere rettes væk fra sidevæggene end imod dem. Hårde overflader mellem lyttepositionen og højttalerne kan forårsage en aggressiv gengivelse, hvor det er vanskeligt at adskille lyden fra de enkelte instrumenter. SA explorer & SA ranger er udviklet med MTM konstruktion for at undgå dette fænomen. Optræder problemet alligevel kan det være en god ide, at dæmpe refleksioner som kommer fra gulvet foran højttalerne. Prøv evt. at placere et tæppe her. Opgrader fra singlewiring til biwiring (fra tilslutning med et enkelt højttalerkabel til dobbelt kabelføring til hver højttaler). Fortsæt eventuelt opgraderingen med biamping (anvendelse af to forstærkere til hver højttaler) Husk, at de kabler og forstærkere du opgraderer med skal være identiske. Send en mail til System Audio A/S til: spikes eller gummifødder? Skal højttalerne opstilles på et hårdt underlag, som f.eks. et trægulv anbefaler vi at du benytte gummifødderne. Gummifødderne afkobler fra gulvet som let sættes i vibrationer. Desuden sikrer gummifødderne, at højttalerne står fast på underlaget. Opstilles højttalerne på et blødt underlag, som f.eks. et gulvtæppe anbefaler vi spikes. De medfølgende spikes er forsynet med kontramøtrikker, hvilket muliggør en korrekt justering af højttalerne. Det er vigtigt, at højttalerne står helt lodret, uden at kunne vippe. Brugt om nødvendigt god tid på at justere spikes og kontramøtrikker, for at sikre at højttaleren hviler lige meget på alle 4 spikes. Efter justeringen skal kontramøtrikkerne spændes med nøgle. 6

7 the sand chamber The SA explorer and the SA ranger has a separate built-in chamber. When sand is placed in this chamber, the vibration-absorbing effect of the sand improves the cabinet's ability to suppress vibrations. You will hear, for example, a more liberated sound reproduction, free from distortion, in the whole voice area. The precision of the bass reproduction will also be improved. sandkammeret SA explorer og SA ranger har separat indbygget kammer. Fyldes der sand i dette kammer, bevirker sandets vibrationsdæmpende effekt, at kabinettet bliver bedre i stand til at undertrykke vibrationer. Du hører det bl.a. som en mere frigjort og forvrængningsfri gengivelse i hele stemmeområdet. Også basgengivelsens præcision bliver forbedret. SA explorer how to use the sand chamber and mount spikes/rubber feet 1. When you have found the ideal position for your new speakers, it is a good idea to mark the position precisely so it is easier to find it again. You may want to use strips of masking tape on the floor, for example. 2. Turn off the amplifier/the receiver and remove the cables from the speakers. 3. Turn the speakers carefully until the front faces upwards. Use a soft underlay to avoid scratching the finish. If you have mounted spikes, make sure they do not tear the carpet. 4. Remove the cover with the SA logo from the front. 5. Remove the plastic stopper. You may wish to use a pair of flat-nose pliers to protect your fingers. 6. Fill with kiln-dried sand. Use a litre measure, so you can pour the same volume of sand into both speakers. 3 4 l sand is an appropriate amount. Never use damp sand or the likes. Moisture will seep into the cabinet and damage it. 7. Secure the plastic stopper. 8. If you want to mount spikes or rubber feet now is the best time to do so with the speakers lying down. Do not tighten the contra nuts on the spikes until you have placed the speakers the precise position and levelled them out. 9. Carefully raise the speakers. Take care not to touch the drive units! Place the speakers in the marked positions. 10. Connect the speaker cables (see connection page 2/9). Turn the amplifier on and enjoy the result. SA explorer Sådan bruger du sandkammeret og monterer spikes / gummifødder 1. Når du har fundet den ideelle placering til dine nye højttalere, er det en god ide at mærke stedet præcist op, så du lettere kan finde det igen. Brug f.eks. nogle strimler malertape til at mærke op med på gulvet. 2. Sluk forstærkeren / receiveren og afmonter højttalerkablerne fra højttalerne. 3. Vip forsigtigt højttalerne om, så de ligger med fronten op. Brug evt. et blødt underlag for ikke at skade lakken. Har du monteret spikes, så pas på at de ikke river gulvtæppet op. 4. Fjern dækpladen med SA logoet fra fronten. 5. Tag plastproppen ud. Brug evt. en fladtang for at skåne fingrene. 6. Påfyld ovntørret sand (kan købes i et byggemarked). Brug et litermål, så du kan hælde samme mængde sand i begge højttalere. 3 4 l sand er en passende mængde. Brug aldrig fugtigt sand ell.lign. Fugt vil trænge ud i kabinettet og skade det. 7. Sæt plastproppen fast og monter dækpladen. 8. Skal du have monteret spikes eller gummifødder er det et godt tidspunkt nu, hvor højttalerne ligger ned. Vent med at spænde eventuelle kontramøtrikker, til højttalerne er justeret i water på deres afmærkede plads. 9. Rejs forsigtigt højttalerne op. Undlad at berøre højttalerelementerne! Placer højttalerne igen på de afmærkede pladser. 10. Tilslut højttalerkablerne (se under tilslutning på side 2/9) Tænd for forstærkeren og nyd resultatet. 7

8 SA ranger how to use the sand chamber and mount spikes/rubber feet When you have found the ideal position for your new speakers, it is a good idea to mark the position precisely so it is easier to find it again. You may want to use strips of masking tape on the floor, for example. Turn off the amplifier/the receiver and remove the cables from the speakers. Turn the speakers carefully until the bottom faces upwards. Use a soft underlay to avoid scratching the finish. If you have mounted spikes, make sure they do not tear the carpet. Unscrew the 6 screws that hold the plinth. Remove the plinth, middle piece and all 6 screws. Fill with dry sand. Use a litre measure, so you can pour the same volume of sand into both speakers. 3 4 l sand is an appropriate amount. Never use damp sand or the likes. Moisture will seep into the cabinet and damage it. Remount meddle piece and plinth using the 6 screws. Notice the orientation of the plinth. If you want to mount spikes or rubber feet now is the best time with the speakers standing upside down. Do not tighten the contra nuts on the spikes until you have placed the speakers the precise position and levelled them out. Carefully raise the speakers. Take care not to touch the drive units! Place the speakers in the marked positions. Connect the speaker cables (see connection page 2/9). Turn the amplifier on and enjoy the result. SA ranger Sådan bruger du sandkammeret og monterer spikes / gummifødder Når du har fundet den ideelle placering til dine nye højttalere, er det en god ide at mærke stedet præcist op, så du lettere kan finde det igen. Brug f.eks. nogle strimler malertape til at mærke op med på gulvet. Sluk forstærkeren / receiveren og afmonter højttalerkablerne fra højttalerne. Vip forsigtigt højttalerne om, så de står med bunden op. Brug evt. et blødt underlag for ikke at skade lakken. Har du monteret spikes, så pas på at de ikke river gulvtæppet op. Skru de 6 skruer i bunden helt ud. Aftag bundpladen og mellemstykket. Påfyld ovntørret sand (kan købes i et byggemarked). Brug evt. et litermål, så du kan hælde samme mængde sand i begge højttalere. 3 4 l sand er en passende mængde. Brug aldrig fugtigt sand el.lign. Fugt vil trænge ud i kabinettet og skade det. Monter igen mellemstykket og bundpladen. Iagttag at pladerne vender rigtigt. Skal du have monteret spikes eller gummifødder er det et godt tidspunkt nu, hvor højttalerne har bunden op. Vent med at spænde eventuelle kontramøtrikker, til højttalerne er justeret i water på deres afmærkede plads. Rejs forsigtigt højttalerne op. Undlad at berøre højttalerelementerne! Placer højttalerne igen på de afmærkede pladser. Tilslut højttalerkablerne (se under tilslutning på side 2/9) Tænd for forstærkeren og nyd resultatet. 8

9 connection SA explorer is a quality speaker which can be used for any Hi-fi/High End stereo or surround system. The speaker does not need a particularly strong electrical current from the amplifier/output amplifier, e.g. 2 x 25 W will often run a set of SA explorer (SA ranger 2 x 70 W), with an acceptable result, provided the quality of the amplifier and connected equipment is sufficiently high. (!) the amplifier/power amplifier must be turned off before the connection is made tilslutning SA explorer og SA ranger er kvalitetshøjttalere der kan benyttes til ethvert Hi-fi/High End stereo- eller surround -anlæg. Højttalerne stiller ikke store krav til forstærkerens/udgangsforstærkerens effekt. En udgangseffekt på f.eks. 2 x 25 W vil i mange tilfælde kunne drive et sæt SA explorer (SA ranger 2 x 70 W), med et acceptabelt resultat, hvis kvaliteten af forstærkeren og det tilsluttede udstyr er høj nok. (!) inden tilslutning skal anlæggets forstærker / effektforstærker være slukket connection of SA explorer to a stereo amplifier with single wiring tilslutning af SA explorer / SA ranger til en stereoforstærker med singlewiring connection of SA explorer to a stereo amplifier with bi-wiring tilslutning af SA explorer / SA ranger til en stereoforstærker med biwiring connection double check Check that the cables are properly mounted. Make sure the electrical phase is correctly attached to the speaker connections. This means that cables attached to plus (+) or minus (-) on the stereo unit's amplifier/receiver must also be attached to plus (+) or minus (-) on the speakers. On SA speakers the positive connection is indicated by a red socket or a plus (+). Follow the speaker cables to make sure that the right and left channels (and the centre and rear channels where appropriate) are attached correctly. tilslutning dobbelt tjek Kontroller at kablerne er rigtigt monteret. Vær opmærksom på, at elektriske fase er korrekt forbundet højttalertilslutningerne. Det betyder at kabler, der er forbundet til plus (+) eller minus (-) på anlæggets forstærker/receiver, også skal forbindes til plus (+) eller minus (-) på den tilhørende højttaler. På SA højttalere er den positive tilslutning mærket med rød bøsning eller et plus (+). Følg højttalerkablerne for at sikre at højre og venstre kanal (og eventuelt centerkanal og bagkanaler) er forbundet korrekt. maintenance Clean the surface of the speaker with firmly wrung damp clothes. Do not use detergent. It may discolour the finish. The fabric front is easily removed by a slight movement away form the speaker and is best cleaned by a vacuum cleaner with a brush-head attached. Do not use a vacuum cleaner to remove dust from the speaker elements. Brush it away gently with a soft brush. vedligeholdelse Højttalerens overflade rengøres med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da det kan skade lakken. Stoffronten aftages let ved et lille ryk væk fra højttaleren, og rengøres lettest med en støvsuger påsat en børste. Brug ikke støvsuger til at fjerne støv fra højttalerelementerne, men børst det let væk med en blød pensel. 9

10 technical specifications power handling: frequency range (+/- 1,5 db): impedance: sensitivity (1W, 1 m): recommended amplification (min.): crossover frequency: dimensions (WxHxD) cm: magnetic screened: finish (real wood): finish (painted) SA explorer 400 Watts Hz 4-8 Ohm 90 db 25 Watt 900 / 3000 Hz 18 x 122 x 35,5 yes cherry or maple white satin other colours by order SA ranger 300 Watts Hz 4-8 Ohm 87 db 70 Watt. 900 / 2200 Hz 13 x 116 x 32 yes cherry or maple white satin other colours by order SA explorer 400 Watt Hz 4-8 Ohm 90 db 25 Watt 900 / 3000 Hz 18 x 122 x 35,5 ja kirsebær eller ahorn hvid satin andre farver på bestilling SA ranger 300 Watt Hz 4-8 Ohm 87 db 70 Watt. 900 / 2200 Hz 13 x 116 x 32 ja kirsebær eller ahorn hvid satin andre farver på bestilling tekniske specifikationer belastbarhed: frekvensområde (+/- 1,5 db): impedans: følsomhed (1W, 1 m): anbefalet forstærker (min.): delefrekvens: dimensioner (BxHxD) cm: magnetisk afskærmet: finish (ægte træ): finish (lakeret) System Audio A/S Klosterengen 137 K 4000 Roskilde Denmark Tlf.:(+45) Fax: (+45) SA is a registered trademark 10

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Det gode liv. kollektion 2012 / www.spoton.nu

Det gode liv. kollektion 2012 / www.spoton.nu Det gode liv kollektion 2012 / www.spoton.nu VEL KOM MEN T IL BOR DE T SPOT ON byder dig velkommen nej du skal ikke hjælpe med noget, vi har gennemtænkt det hele, bare sæt dig til bords og lyt til en god

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact introduktion af SA exact SA exact er en universalhøjttaler, der tilbyder topklasse lydkvalitet en langtidsholdbar løsning er altid mere exact Ingen anden højttaler formår at kombinere placeringsfrihed,

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13 Technical DAIH Report 99-13 METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT 99-13 Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, 1961-90 Observeret vindhastighed

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere