SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk"

Transkript

1 SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk

2 Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound. Please note that the speaker needs at least 50 hours of use before the sound is at its best. No particular precautions need to be taken during those 50 hours. Tak for dit valg af SA. Denne vejledning vil hjælpe dig til at komme rigtigt i gang med din nye højttaler. Følg rådene i vejledningen, for det vil give dig den bedste lyd. Vær opmærksom på, at højttaleren skal bruge mindst 50 timers tilspilning, før den lyder helt optimalt. Der er ingen særlige forholdsregler i tilspilningsperioden. check the serial number The serial number is on a sticker on the back of the speaker. You may wish to note the serial number down on your invoice and file it along with your insurance policy. Please contact your dealer if there is no serial number on the speaker kontroller serienummeret Bagpå højttaleren finder du en mærkat med højttalerens serienummer. Skriv eventuelt serienummeret på fakturaen fra forhandleren, og gem fakturaen sammen med dine forsikringsdokumenter. Kontakt forhandleren hvis der ikke er serienummer på højttaleren. guarantee System Audio A/S provides a two-year guarantee against production defects and a five-year guarantee on speaker units and crossover network. The guarantee does not cover misuse. Repairs and service are done by the dealer or associated workshop. Any changes made to the construction will annul the guarantee. garanti System Audio A/S yder 7 års fabriksgaranti, når du udfylder et skema på Udfyldes skemaet ikke, gælder købelovens bestemmelser.. Garantien dækker ikke misbrug. Reparation eller eftersyn foretages af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Er der gjort indgreb i konstruktionen, bortfalder garantien. Contents Indhold This package contains: Denne emballage indeholder: SA explorer: SA ranger: SA explorer: SA ranger: 1 x SA explorer loudspeaker 1 x SA ranger loudspeaker 1 stk. SA explorer højttaler 1 stk. SA ranger højttaler 4 x rubber feet 4 x rubber feet 4 stk. gummifødder 4 stk. gummifødder 4 x screws for the rubber feet 4 x screws for the rubber feet 4 stk. skruer for gummifødder 4 stk. skruer for gummifødder 4 x spikes with contra nuts 4 x spikes with contra nuts 4 stk. spikes m/kontramøtrikker 4 stk. spikes m/kontramøtrikker Please read this guide to get the most out of your new SA speakers. Gennemlæs venligst denne vejledning for at få mest udbytte af din nye SA højttaler. (!) IMPORTANT Always let the product reach room temperature before plugging it in. Condensation may arise in the electronic circuitry when moving the speaker from cold to warm surroundings. Such moisture may damage the speaker s components. Never use the product in damp settings. Foreign bodies must not be inserted into the bass reflex ports on the back of the speaker. Avoid touching the speaker elements. (!) VIGTIGT Lad altid produktet opnå stuetemperatur inden du tilslutter. Kommer højttaleren fra kolde til varme omgivelser kan der dannes kondens i de elektroniske kredsløb. Denne fugt kan skade højttalerens komponenter. Brug aldrig produktet i fugtige omgivelser. Fremmedlegemer må ikke indføres i basrefleksportene på højttalerens bagside. Undgå berøring af højttalerelementerne. Checklist connection overblik tilslutningspanel serial number serienummer connection for cable to minus for treble and mid-range ( - = BLACK). tilslutning for kabel til minus for diskant og mellemtone (- = SORT) short-circuit bridge for use with single wiring between treble/mid-range & bass (BLACK) kortslutningsbro til brug ved singlewiring mellem diskant/mellemtone & bas (SORT) connection for cable to plus for treble and mid-range ( + = RED) tilslutning for kabel til plus for diskant og mellemtone (+ = RØD) short-circuit bridge for use with single wiring between treble/mid-range & bass (RED) kortslutningsbro til brug ved singlewiring mellem diskant/mellemtone & bas (RØD) connection for cable to minus for bass ( - = BLACK) tilslutning for kabel til minus for bas (- = SORT) connection for cable to plus for bass ( + = RED) tilslutning for kabel til plus for bas (+=RØD) 2

3 checkliste SA explorer overblik SA explorer bass/mid-range elements: Hz bas/mellemtoneelementer: Hz treble element: Hz diskantelement: Hz bass elements: Hz baselementer: Hz 2 x bass reflex port basrefleksport (2 stk.) sand chamber See page 7 sandkammer Se afsnit herom på side 7 connection panel with serial number See page 2 tilslutningspanel med serienummer Se side 2 Spikes or rubber feet should be mounted here. See page 5 Spikes eller gummifødder bør monteres her under. Se side 6 checkliste SA ranger overblik SA ranger bass/mid-range elements: Hz bas/mellemtoneelementer: Hz treble element: Hz diskantelement: Hz bass elements: Hz baselementer: Hz bass reflexport basrefleksport sand chamber see page 8. sandkammer Se side 8. connection panel with serial number See page 2. tilslutningspanel med serienummer Se afsnit herom på side 2. Spikes or rubber feet should be mounted here. See page 5. Spikes eller gummifødder bør monteres her under. Se side 6. 3

4 set up opstilling The SA explorer and the SA ranger are designed to stand on the floor. The speakers can, and should, be placed cm away from a solid wall. The distance may be increased or decreased depending on the acoustics of the room and what kind of sound you want. After the 50-hour test period and appropriate adjustments, the speakers should be mounted on spikes or rubber feet. SA explorer og SA ranger er beregnet til opstilling på gulv. Højttaleren kan, og bør, opstilles foran en solid væg med en afstand til væggen på omkring cm. Alt efter stuens akustik og egne ønsker om gengivelse kan denne afstand øges eller mindskes. Efter endt tilspilning og justering bør højttalerne opstilles på spikes eller gummifødder. Please note: allow the speakers time to play themselves in the better your equipment, the better the speaker will sound good cables improve the sound spend time experimenting with the position of the speakers the closer the speaker to walls, the more bass. Move them further from walls for less bass. A corner will significantly increase the amount of bass and make the sound "rumbling" and "massive". never turn the volume up to a level where the sound is no longer good remove the front grille for the best possible sound see for good advice and ideas Vær opmærksom på: giv højttalerne tid til at blive tilspillet jo bedre dit anlæg er, desto bedre lyder højttaleren gode kabler forbedrer lyden brug tid på at eksperimenterer med højttalernes placering mængden af bas forøges når højttalerne placeres tæt på vægge, og formindskes når afstanden forøges. Et hjørne vil forøge mængden af bas betydelig, og kan få lyden til at virke buldrende og massiv. spil aldrig højere end det stadig lyder godt afmonter stoframmen, når du vil have bedst mulig lyd få gode råd og ideer på example of set up The sound from speakers depends very much on the room and on the way they are set up. You may wish to ask your dealer for advice on how to get the best sound out of SA explorer in your living room. Here is some general advice about experimenting with the set up. eksempel på opstilling Den lyd du får ud af dine højttalere er meget afhængig af opstillingen og lytterummet. Du kan evt. spørge din forhandler, om han kan hjælpe dig med at få dine nye SA højttalere til at lyde ideelt i din stue. Nedenstående er dog nogle råd som kan hjælpe dig, hvis du selv vil eksperimenterer med opstillingen. A C D A B A B The distance between the rear of the speakers and the wall behind them Start with a distance of 40 cm. The distance should be identical for both speakers. Try the speakers out with music you know and find out what distance gives the best sound in your home. Greater distance = weaker bass, more precise bass, better precision and a bigger sound picture. Shorter distance = more and softer bass, smaller sound picture. The distance from the side walls to the speakers. Preferably greater than the distance to the back wall A short distance to the side walls increases the amount of bass in the same way as A. C, D The distance between the speakers and the listener. The ideal distance between the speakers is metres. Distances C & D should preferably be the same. The speakers should be at an angle of approx. 15. This means the listener should just be able to see the two inner sides of the speakers A B Afstanden mellem højttalernes bagsider og væggen bag højttalerne Begynd med en afstand på 40 cm. Afstanden bør være helt ens for begge højttalere. Prøv højttalerne med musik du kender og bedøm hvilken afstand der giver den bedste lyd hjemme hos dig. Større afstand = svagere bas, mere præcis bas, bedre præcision og større lydbillede. Mindre afstand = mere og blødere bas, mindre lydbillede. Afstanden fra sidevæggene til højttalerne. Skal helst være større end afstanden til bagvæggen Kort afstand til sidevæggene øger mængden af bas på samme måde som A. C, D Afstanden mellem højttalerne og til lyttepositionen. Den ideelle afstand mellem højttalerne er 2,5 3 meter. Afstanden C & D skal helst være ens. Højttalerne bør være opstillet med en vinkel på ca. 15 grader. Visuelt vil det resultere i, at du fra lyttepositionen, lige akkurat kan se de to indersider på højttalerne. 4

5 set up Almost all aspects of the sound reproduction can be adjusted by moving and turning the speakers. The way it is constructed means that SA explorer fits into any environment, almost regardless of the natural acoustics. Occasionally, however, you may find that the sound is not as good as you would have liked or as good as you heard it in the shop. Here are some hints to help you adjust the sound to suit your taste and the acoustics of your room. Use music you know. If you want to assess the quality of the bass sound, use music with a strong bass, e.g. a prominent bass guitar. The clarity of the sound in the middle of the sound picture is best judged by music with a distinct lead singer and the size of the sound picture is best measured by big orchestral pieces. what are you trying to achieve More bass with greater weight and body More rhythmic bass with better definition Broader sound picture (the musicians sound as if they are on a broader scene) Narrower sound image, more distinct middle point. (hear the soloist right in the middle of the orchestra) Less effect on the room's acoustics from walls and glass panels (sounds like screeching voices and overbearing instruments) Reduce the effect of hard floors Better bass control and better dynamic separation between the instruments. Solve a problem, or ask for the answer to a question that is not mentioned above. what to do Move the speakers closer to the back wall and any side walls. A corner doubles the bass compared to a straight wall. If the speakers are in a straighter line (at less of an angle), you lose some of the precision and the bass sounds rounder and softer Put the speakers further away from the walls. Turn the speakers further in towards the listener. If this makes the sound picture too narrow, move the speakers further away from each other. If the whole sound picture remains "too heavy", and it sounds as if the whole room is rumbling along with it no matter how much you move the speakers, then it may be because your preferred listening position is in an unfortunate place in the room. Try moving around a bit. Increase the distance between the speakers. If this is not possible, try to reduce the angle of the speakers towards the listener. Increase the angle of the speakers by turning them further inwards towards the listener. Try moving the speakers closer together. If the sound is harsh and echoes, it may be because of sound reflections from the walls. Try moving the speakers far away form each other. You may even move them so far apart that they use the side walls instead of the back wall for the "bass background". Then turn the speakers in towards the room so that the sound is now directed more away from the side walls than towards them. Hard surfaces between the listening position and the speakers may cause aggressive sound reproduction, making it difficult to distinguish the sounds from the various instruments. SA explorer has been developed with an MTM construction to avoid this phenomenon. If the problem still persists, it might be a good idea to subdue reflections from the floor in front of the speakers. You may wish to put a carpet there. Upgrade from single wiring to bi-wiring (from connection with a single speaker cable to double cabling to each speaker). You may wish to continue your upgrade with bi-amping (use of two amplifiers to each speaker). Remember that the cables and amplifiers with which you upgrade must be identical. System Audio A/S: spikes or rubber feet? If the speaker is positioned on a solid underlay, e.g. a wooden floor, we recommend that you use the rubber feet. They break the link with the floor, which often causes vibrations. Rubber feet also make sure the speakers remain on a solid underlay. If the speakers are placed on a soft base, e.g. a carpet, we recommend that you use spikes. The spikes supplied have locknuts so the speakers can be adjusted as appropriate. It is important that the speakers are completely vertically upright and do not move from side to side. If necessary, spend plenty of time adjusting spikes and locknuts to make sure the speaker rests evenly on all 4 spikes. Once you have finished adjusting them, tighten the nuts. 5

6 opstilling Næsten alle aspekter i lydgengivelsen kan justeres ved at flytte og dreje højttalerne. SA explorer og SA ranger er på grund af sine konstruktioner lette at indpasse i ethvert miljø, næsten uanset akustik. Du kan dog komme ud for, at lyden ikke er som du havde tænkt dig, eller har hørt det hos forhandleren. Nedenstående er nogle hints som kan hjælpe dig, til at justere lyden ind efter din smag og din stues akustik. Brug musik du kender. Vil du vurdere kvaliteten af basgengivelsen, bør du bruge musik med en kraftig bund f.eks. musik med en kraftig basguitar. Lydens klarhed i midten af lydbilledet bedømmes musik der har en tydelig forsanger, og lydbilledets størrelse opleves tydeligt ved store orkesterværker. (!) Det er en god ide, at vente med at fylde sandkammeret og montere spikes, indtil den rigtige position til højttalerne er fundet. hvad vil du gerne opnå Mere bas med større vægt og fylde Mere slagfast basgengivelse med bedre definition Bredere lydbillede (oplev musikerne på en bredere scene) Smallere lydbillede, tydeligere midtpunkt. (hør solisten præcist midt i orkesteret) Mindre påvirkning af rummets akustik fra vægge og glaspartier. (høres som skingre stemmer og anmassende instrumenter) Mindre påvirkning fra hårde gulve Bedre kontrol i basområdet og bedre dynamisk adskillelse mellem instrumenterne Løs et problem, eller få svar på et spørgsmål som ikke er nævnt ovenfor. hvad kan du gøre Flyt højttalerne tættere til bagvæggen og evt. sidevæggene. Et hjørne forøger bassen dobbelt så meget som en enkelt væg. Hvis højttalerne rettes mere lige ud (mindre vinkel), reduceres en del af præcisionen og bassen opleves mere rund og blød. Placer højttalerne længere væk fra væggene. Drej højttalerne mere ind mod lyttepositionen. Bliver lydbilledet derved for smalt, kan du flytte højttalerne længere fra hinanden. Bliver hele lydbilledet ved med at være for tungt, og lyder det som om hele rummet buldrer med, uanset hvor meget du flytter højttalerne, kan det skyldes, at din foretrukne lytteplads er på et uheldigt sted i rummet. Prøv at flytte lidt frem og tilbage. Forøg afstanden mellem højttalerne. Er det ikke muligt kan du prøve, at mindske højttalernes vinkling mod lyttepositionen. Øg højttalernes vinkel ved at dreje dem mere ind mod lyttepositionen. Flyt evt. højttalerne tættere sammen. Hvis lyden opleves hård og rungende, kan det skyldes lydrefleksioner fra væggene. Prøv at flytte højttalerne langt fra hinanden. Evt. så langt, at de bruger sidevæggene i stedet for bagvæggen til bas-baggrund. Drej derefter højttalerne meget indefter, således at lyden nu mere rettes væk fra sidevæggene end imod dem. Hårde overflader mellem lyttepositionen og højttalerne kan forårsage en aggressiv gengivelse, hvor det er vanskeligt at adskille lyden fra de enkelte instrumenter. SA explorer & SA ranger er udviklet med MTM konstruktion for at undgå dette fænomen. Optræder problemet alligevel kan det være en god ide, at dæmpe refleksioner som kommer fra gulvet foran højttalerne. Prøv evt. at placere et tæppe her. Opgrader fra singlewiring til biwiring (fra tilslutning med et enkelt højttalerkabel til dobbelt kabelføring til hver højttaler). Fortsæt eventuelt opgraderingen med biamping (anvendelse af to forstærkere til hver højttaler) Husk, at de kabler og forstærkere du opgraderer med skal være identiske. Send en mail til System Audio A/S til: spikes eller gummifødder? Skal højttalerne opstilles på et hårdt underlag, som f.eks. et trægulv anbefaler vi at du benytte gummifødderne. Gummifødderne afkobler fra gulvet som let sættes i vibrationer. Desuden sikrer gummifødderne, at højttalerne står fast på underlaget. Opstilles højttalerne på et blødt underlag, som f.eks. et gulvtæppe anbefaler vi spikes. De medfølgende spikes er forsynet med kontramøtrikker, hvilket muliggør en korrekt justering af højttalerne. Det er vigtigt, at højttalerne står helt lodret, uden at kunne vippe. Brugt om nødvendigt god tid på at justere spikes og kontramøtrikker, for at sikre at højttaleren hviler lige meget på alle 4 spikes. Efter justeringen skal kontramøtrikkerne spændes med nøgle. 6

7 the sand chamber The SA explorer and the SA ranger has a separate built-in chamber. When sand is placed in this chamber, the vibration-absorbing effect of the sand improves the cabinet's ability to suppress vibrations. You will hear, for example, a more liberated sound reproduction, free from distortion, in the whole voice area. The precision of the bass reproduction will also be improved. sandkammeret SA explorer og SA ranger har separat indbygget kammer. Fyldes der sand i dette kammer, bevirker sandets vibrationsdæmpende effekt, at kabinettet bliver bedre i stand til at undertrykke vibrationer. Du hører det bl.a. som en mere frigjort og forvrængningsfri gengivelse i hele stemmeområdet. Også basgengivelsens præcision bliver forbedret. SA explorer how to use the sand chamber and mount spikes/rubber feet 1. When you have found the ideal position for your new speakers, it is a good idea to mark the position precisely so it is easier to find it again. You may want to use strips of masking tape on the floor, for example. 2. Turn off the amplifier/the receiver and remove the cables from the speakers. 3. Turn the speakers carefully until the front faces upwards. Use a soft underlay to avoid scratching the finish. If you have mounted spikes, make sure they do not tear the carpet. 4. Remove the cover with the SA logo from the front. 5. Remove the plastic stopper. You may wish to use a pair of flat-nose pliers to protect your fingers. 6. Fill with kiln-dried sand. Use a litre measure, so you can pour the same volume of sand into both speakers. 3 4 l sand is an appropriate amount. Never use damp sand or the likes. Moisture will seep into the cabinet and damage it. 7. Secure the plastic stopper. 8. If you want to mount spikes or rubber feet now is the best time to do so with the speakers lying down. Do not tighten the contra nuts on the spikes until you have placed the speakers the precise position and levelled them out. 9. Carefully raise the speakers. Take care not to touch the drive units! Place the speakers in the marked positions. 10. Connect the speaker cables (see connection page 2/9). Turn the amplifier on and enjoy the result. SA explorer Sådan bruger du sandkammeret og monterer spikes / gummifødder 1. Når du har fundet den ideelle placering til dine nye højttalere, er det en god ide at mærke stedet præcist op, så du lettere kan finde det igen. Brug f.eks. nogle strimler malertape til at mærke op med på gulvet. 2. Sluk forstærkeren / receiveren og afmonter højttalerkablerne fra højttalerne. 3. Vip forsigtigt højttalerne om, så de ligger med fronten op. Brug evt. et blødt underlag for ikke at skade lakken. Har du monteret spikes, så pas på at de ikke river gulvtæppet op. 4. Fjern dækpladen med SA logoet fra fronten. 5. Tag plastproppen ud. Brug evt. en fladtang for at skåne fingrene. 6. Påfyld ovntørret sand (kan købes i et byggemarked). Brug et litermål, så du kan hælde samme mængde sand i begge højttalere. 3 4 l sand er en passende mængde. Brug aldrig fugtigt sand ell.lign. Fugt vil trænge ud i kabinettet og skade det. 7. Sæt plastproppen fast og monter dækpladen. 8. Skal du have monteret spikes eller gummifødder er det et godt tidspunkt nu, hvor højttalerne ligger ned. Vent med at spænde eventuelle kontramøtrikker, til højttalerne er justeret i water på deres afmærkede plads. 9. Rejs forsigtigt højttalerne op. Undlad at berøre højttalerelementerne! Placer højttalerne igen på de afmærkede pladser. 10. Tilslut højttalerkablerne (se under tilslutning på side 2/9) Tænd for forstærkeren og nyd resultatet. 7

8 SA ranger how to use the sand chamber and mount spikes/rubber feet When you have found the ideal position for your new speakers, it is a good idea to mark the position precisely so it is easier to find it again. You may want to use strips of masking tape on the floor, for example. Turn off the amplifier/the receiver and remove the cables from the speakers. Turn the speakers carefully until the bottom faces upwards. Use a soft underlay to avoid scratching the finish. If you have mounted spikes, make sure they do not tear the carpet. Unscrew the 6 screws that hold the plinth. Remove the plinth, middle piece and all 6 screws. Fill with dry sand. Use a litre measure, so you can pour the same volume of sand into both speakers. 3 4 l sand is an appropriate amount. Never use damp sand or the likes. Moisture will seep into the cabinet and damage it. Remount meddle piece and plinth using the 6 screws. Notice the orientation of the plinth. If you want to mount spikes or rubber feet now is the best time with the speakers standing upside down. Do not tighten the contra nuts on the spikes until you have placed the speakers the precise position and levelled them out. Carefully raise the speakers. Take care not to touch the drive units! Place the speakers in the marked positions. Connect the speaker cables (see connection page 2/9). Turn the amplifier on and enjoy the result. SA ranger Sådan bruger du sandkammeret og monterer spikes / gummifødder Når du har fundet den ideelle placering til dine nye højttalere, er det en god ide at mærke stedet præcist op, så du lettere kan finde det igen. Brug f.eks. nogle strimler malertape til at mærke op med på gulvet. Sluk forstærkeren / receiveren og afmonter højttalerkablerne fra højttalerne. Vip forsigtigt højttalerne om, så de står med bunden op. Brug evt. et blødt underlag for ikke at skade lakken. Har du monteret spikes, så pas på at de ikke river gulvtæppet op. Skru de 6 skruer i bunden helt ud. Aftag bundpladen og mellemstykket. Påfyld ovntørret sand (kan købes i et byggemarked). Brug evt. et litermål, så du kan hælde samme mængde sand i begge højttalere. 3 4 l sand er en passende mængde. Brug aldrig fugtigt sand el.lign. Fugt vil trænge ud i kabinettet og skade det. Monter igen mellemstykket og bundpladen. Iagttag at pladerne vender rigtigt. Skal du have monteret spikes eller gummifødder er det et godt tidspunkt nu, hvor højttalerne har bunden op. Vent med at spænde eventuelle kontramøtrikker, til højttalerne er justeret i water på deres afmærkede plads. Rejs forsigtigt højttalerne op. Undlad at berøre højttalerelementerne! Placer højttalerne igen på de afmærkede pladser. Tilslut højttalerkablerne (se under tilslutning på side 2/9) Tænd for forstærkeren og nyd resultatet. 8

9 connection SA explorer is a quality speaker which can be used for any Hi-fi/High End stereo or surround system. The speaker does not need a particularly strong electrical current from the amplifier/output amplifier, e.g. 2 x 25 W will often run a set of SA explorer (SA ranger 2 x 70 W), with an acceptable result, provided the quality of the amplifier and connected equipment is sufficiently high. (!) the amplifier/power amplifier must be turned off before the connection is made tilslutning SA explorer og SA ranger er kvalitetshøjttalere der kan benyttes til ethvert Hi-fi/High End stereo- eller surround -anlæg. Højttalerne stiller ikke store krav til forstærkerens/udgangsforstærkerens effekt. En udgangseffekt på f.eks. 2 x 25 W vil i mange tilfælde kunne drive et sæt SA explorer (SA ranger 2 x 70 W), med et acceptabelt resultat, hvis kvaliteten af forstærkeren og det tilsluttede udstyr er høj nok. (!) inden tilslutning skal anlæggets forstærker / effektforstærker være slukket connection of SA explorer to a stereo amplifier with single wiring tilslutning af SA explorer / SA ranger til en stereoforstærker med singlewiring connection of SA explorer to a stereo amplifier with bi-wiring tilslutning af SA explorer / SA ranger til en stereoforstærker med biwiring connection double check Check that the cables are properly mounted. Make sure the electrical phase is correctly attached to the speaker connections. This means that cables attached to plus (+) or minus (-) on the stereo unit's amplifier/receiver must also be attached to plus (+) or minus (-) on the speakers. On SA speakers the positive connection is indicated by a red socket or a plus (+). Follow the speaker cables to make sure that the right and left channels (and the centre and rear channels where appropriate) are attached correctly. tilslutning dobbelt tjek Kontroller at kablerne er rigtigt monteret. Vær opmærksom på, at elektriske fase er korrekt forbundet højttalertilslutningerne. Det betyder at kabler, der er forbundet til plus (+) eller minus (-) på anlæggets forstærker/receiver, også skal forbindes til plus (+) eller minus (-) på den tilhørende højttaler. På SA højttalere er den positive tilslutning mærket med rød bøsning eller et plus (+). Følg højttalerkablerne for at sikre at højre og venstre kanal (og eventuelt centerkanal og bagkanaler) er forbundet korrekt. maintenance Clean the surface of the speaker with firmly wrung damp clothes. Do not use detergent. It may discolour the finish. The fabric front is easily removed by a slight movement away form the speaker and is best cleaned by a vacuum cleaner with a brush-head attached. Do not use a vacuum cleaner to remove dust from the speaker elements. Brush it away gently with a soft brush. vedligeholdelse Højttalerens overflade rengøres med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da det kan skade lakken. Stoffronten aftages let ved et lille ryk væk fra højttaleren, og rengøres lettest med en støvsuger påsat en børste. Brug ikke støvsuger til at fjerne støv fra højttalerelementerne, men børst det let væk med en blød pensel. 9

10 technical specifications power handling: frequency range (+/- 1,5 db): impedance: sensitivity (1W, 1 m): recommended amplification (min.): crossover frequency: dimensions (WxHxD) cm: magnetic screened: finish (real wood): finish (painted) SA explorer 400 Watts Hz 4-8 Ohm 90 db 25 Watt 900 / 3000 Hz 18 x 122 x 35,5 yes cherry or maple white satin other colours by order SA ranger 300 Watts Hz 4-8 Ohm 87 db 70 Watt. 900 / 2200 Hz 13 x 116 x 32 yes cherry or maple white satin other colours by order SA explorer 400 Watt Hz 4-8 Ohm 90 db 25 Watt 900 / 3000 Hz 18 x 122 x 35,5 ja kirsebær eller ahorn hvid satin andre farver på bestilling SA ranger 300 Watt Hz 4-8 Ohm 87 db 70 Watt. 900 / 2200 Hz 13 x 116 x 32 ja kirsebær eller ahorn hvid satin andre farver på bestilling tekniske specifikationer belastbarhed: frekvensområde (+/- 1,5 db): impedans: følsomhed (1W, 1 m): anbefalet forstærker (min.): delefrekvens: dimensioner (BxHxD) cm: magnetisk afskærmet: finish (ægte træ): finish (lakeret) System Audio A/S Klosterengen 137 K 4000 Roskilde Denmark Tlf.:(+45) Fax: (+45) SA is a registered trademark 10

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact introduktion af SA exact SA exact er en universalhøjttaler, der tilbyder topklasse lydkvalitet en langtidsholdbar løsning er altid mere exact Ingen anden højttaler formår at kombinere placeringsfrihed,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

bedre lyd bedre design

bedre lyd bedre design System Audio højttalere bedre lyd bedre design www.system-audio.com indholdsfortegnelse System Audio tør være anderledes historien 3 en anderledes idé om lyd og teknologi 4 SA2K den bedste kompakte højttaler

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere