SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk"

Transkript

1 SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk

2 Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound. Please note that the speaker needs at least 50 hours of use before the sound is at its best. No particular precautions need to be taken during those 50 hours. Tak for dit valg af SA. Denne vejledning vil hjælpe dig til at komme rigtigt i gang med din nye højttaler. Følg rådene i vejledningen, for det vil give dig den bedste lyd. Vær opmærksom på, at højttaleren skal bruge mindst 50 timers tilspilning, før den lyder helt optimalt. Der er ingen særlige forholdsregler i tilspilningsperioden. check the serial number The serial number is on a sticker on the back of the speaker. You may wish to note the serial number down on your invoice and file it along with your insurance policy. Please contact your dealer if there is no serial number on the speaker kontroller serienummeret Bagpå højttaleren finder du en mærkat med højttalerens serienummer. Skriv eventuelt serienummeret på fakturaen fra forhandleren, og gem fakturaen sammen med dine forsikringsdokumenter. Kontakt forhandleren hvis der ikke er serienummer på højttaleren. guarantee System Audio A/S provides a two-year guarantee against production defects and a five-year guarantee on speaker units and crossover network. The guarantee does not cover misuse. Repairs and service are done by the dealer or associated workshop. Any changes made to the construction will annul the guarantee. garanti System Audio A/S yder 7 års fabriksgaranti, når du udfylder et skema på Udfyldes skemaet ikke, gælder købelovens bestemmelser.. Garantien dækker ikke misbrug. Reparation eller eftersyn foretages af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Er der gjort indgreb i konstruktionen, bortfalder garantien. Contents Indhold This package contains: Denne emballage indeholder: SA explorer: SA ranger: SA explorer: SA ranger: 1 x SA explorer loudspeaker 1 x SA ranger loudspeaker 1 stk. SA explorer højttaler 1 stk. SA ranger højttaler 4 x rubber feet 4 x rubber feet 4 stk. gummifødder 4 stk. gummifødder 4 x screws for the rubber feet 4 x screws for the rubber feet 4 stk. skruer for gummifødder 4 stk. skruer for gummifødder 4 x spikes with contra nuts 4 x spikes with contra nuts 4 stk. spikes m/kontramøtrikker 4 stk. spikes m/kontramøtrikker Please read this guide to get the most out of your new SA speakers. Gennemlæs venligst denne vejledning for at få mest udbytte af din nye SA højttaler. (!) IMPORTANT Always let the product reach room temperature before plugging it in. Condensation may arise in the electronic circuitry when moving the speaker from cold to warm surroundings. Such moisture may damage the speaker s components. Never use the product in damp settings. Foreign bodies must not be inserted into the bass reflex ports on the back of the speaker. Avoid touching the speaker elements. (!) VIGTIGT Lad altid produktet opnå stuetemperatur inden du tilslutter. Kommer højttaleren fra kolde til varme omgivelser kan der dannes kondens i de elektroniske kredsløb. Denne fugt kan skade højttalerens komponenter. Brug aldrig produktet i fugtige omgivelser. Fremmedlegemer må ikke indføres i basrefleksportene på højttalerens bagside. Undgå berøring af højttalerelementerne. Checklist connection overblik tilslutningspanel serial number serienummer connection for cable to minus for treble and mid-range ( - = BLACK). tilslutning for kabel til minus for diskant og mellemtone (- = SORT) short-circuit bridge for use with single wiring between treble/mid-range & bass (BLACK) kortslutningsbro til brug ved singlewiring mellem diskant/mellemtone & bas (SORT) connection for cable to plus for treble and mid-range ( + = RED) tilslutning for kabel til plus for diskant og mellemtone (+ = RØD) short-circuit bridge for use with single wiring between treble/mid-range & bass (RED) kortslutningsbro til brug ved singlewiring mellem diskant/mellemtone & bas (RØD) connection for cable to minus for bass ( - = BLACK) tilslutning for kabel til minus for bas (- = SORT) connection for cable to plus for bass ( + = RED) tilslutning for kabel til plus for bas (+=RØD) 2

3 checkliste SA explorer overblik SA explorer bass/mid-range elements: Hz bas/mellemtoneelementer: Hz treble element: Hz diskantelement: Hz bass elements: Hz baselementer: Hz 2 x bass reflex port basrefleksport (2 stk.) sand chamber See page 7 sandkammer Se afsnit herom på side 7 connection panel with serial number See page 2 tilslutningspanel med serienummer Se side 2 Spikes or rubber feet should be mounted here. See page 5 Spikes eller gummifødder bør monteres her under. Se side 6 checkliste SA ranger overblik SA ranger bass/mid-range elements: Hz bas/mellemtoneelementer: Hz treble element: Hz diskantelement: Hz bass elements: Hz baselementer: Hz bass reflexport basrefleksport sand chamber see page 8. sandkammer Se side 8. connection panel with serial number See page 2. tilslutningspanel med serienummer Se afsnit herom på side 2. Spikes or rubber feet should be mounted here. See page 5. Spikes eller gummifødder bør monteres her under. Se side 6. 3

4 set up opstilling The SA explorer and the SA ranger are designed to stand on the floor. The speakers can, and should, be placed cm away from a solid wall. The distance may be increased or decreased depending on the acoustics of the room and what kind of sound you want. After the 50-hour test period and appropriate adjustments, the speakers should be mounted on spikes or rubber feet. SA explorer og SA ranger er beregnet til opstilling på gulv. Højttaleren kan, og bør, opstilles foran en solid væg med en afstand til væggen på omkring cm. Alt efter stuens akustik og egne ønsker om gengivelse kan denne afstand øges eller mindskes. Efter endt tilspilning og justering bør højttalerne opstilles på spikes eller gummifødder. Please note: allow the speakers time to play themselves in the better your equipment, the better the speaker will sound good cables improve the sound spend time experimenting with the position of the speakers the closer the speaker to walls, the more bass. Move them further from walls for less bass. A corner will significantly increase the amount of bass and make the sound "rumbling" and "massive". never turn the volume up to a level where the sound is no longer good remove the front grille for the best possible sound see for good advice and ideas Vær opmærksom på: giv højttalerne tid til at blive tilspillet jo bedre dit anlæg er, desto bedre lyder højttaleren gode kabler forbedrer lyden brug tid på at eksperimenterer med højttalernes placering mængden af bas forøges når højttalerne placeres tæt på vægge, og formindskes når afstanden forøges. Et hjørne vil forøge mængden af bas betydelig, og kan få lyden til at virke buldrende og massiv. spil aldrig højere end det stadig lyder godt afmonter stoframmen, når du vil have bedst mulig lyd få gode råd og ideer på example of set up The sound from speakers depends very much on the room and on the way they are set up. You may wish to ask your dealer for advice on how to get the best sound out of SA explorer in your living room. Here is some general advice about experimenting with the set up. eksempel på opstilling Den lyd du får ud af dine højttalere er meget afhængig af opstillingen og lytterummet. Du kan evt. spørge din forhandler, om han kan hjælpe dig med at få dine nye SA højttalere til at lyde ideelt i din stue. Nedenstående er dog nogle råd som kan hjælpe dig, hvis du selv vil eksperimenterer med opstillingen. A C D A B A B The distance between the rear of the speakers and the wall behind them Start with a distance of 40 cm. The distance should be identical for both speakers. Try the speakers out with music you know and find out what distance gives the best sound in your home. Greater distance = weaker bass, more precise bass, better precision and a bigger sound picture. Shorter distance = more and softer bass, smaller sound picture. The distance from the side walls to the speakers. Preferably greater than the distance to the back wall A short distance to the side walls increases the amount of bass in the same way as A. C, D The distance between the speakers and the listener. The ideal distance between the speakers is metres. Distances C & D should preferably be the same. The speakers should be at an angle of approx. 15. This means the listener should just be able to see the two inner sides of the speakers A B Afstanden mellem højttalernes bagsider og væggen bag højttalerne Begynd med en afstand på 40 cm. Afstanden bør være helt ens for begge højttalere. Prøv højttalerne med musik du kender og bedøm hvilken afstand der giver den bedste lyd hjemme hos dig. Større afstand = svagere bas, mere præcis bas, bedre præcision og større lydbillede. Mindre afstand = mere og blødere bas, mindre lydbillede. Afstanden fra sidevæggene til højttalerne. Skal helst være større end afstanden til bagvæggen Kort afstand til sidevæggene øger mængden af bas på samme måde som A. C, D Afstanden mellem højttalerne og til lyttepositionen. Den ideelle afstand mellem højttalerne er 2,5 3 meter. Afstanden C & D skal helst være ens. Højttalerne bør være opstillet med en vinkel på ca. 15 grader. Visuelt vil det resultere i, at du fra lyttepositionen, lige akkurat kan se de to indersider på højttalerne. 4

5 set up Almost all aspects of the sound reproduction can be adjusted by moving and turning the speakers. The way it is constructed means that SA explorer fits into any environment, almost regardless of the natural acoustics. Occasionally, however, you may find that the sound is not as good as you would have liked or as good as you heard it in the shop. Here are some hints to help you adjust the sound to suit your taste and the acoustics of your room. Use music you know. If you want to assess the quality of the bass sound, use music with a strong bass, e.g. a prominent bass guitar. The clarity of the sound in the middle of the sound picture is best judged by music with a distinct lead singer and the size of the sound picture is best measured by big orchestral pieces. what are you trying to achieve More bass with greater weight and body More rhythmic bass with better definition Broader sound picture (the musicians sound as if they are on a broader scene) Narrower sound image, more distinct middle point. (hear the soloist right in the middle of the orchestra) Less effect on the room's acoustics from walls and glass panels (sounds like screeching voices and overbearing instruments) Reduce the effect of hard floors Better bass control and better dynamic separation between the instruments. Solve a problem, or ask for the answer to a question that is not mentioned above. what to do Move the speakers closer to the back wall and any side walls. A corner doubles the bass compared to a straight wall. If the speakers are in a straighter line (at less of an angle), you lose some of the precision and the bass sounds rounder and softer Put the speakers further away from the walls. Turn the speakers further in towards the listener. If this makes the sound picture too narrow, move the speakers further away from each other. If the whole sound picture remains "too heavy", and it sounds as if the whole room is rumbling along with it no matter how much you move the speakers, then it may be because your preferred listening position is in an unfortunate place in the room. Try moving around a bit. Increase the distance between the speakers. If this is not possible, try to reduce the angle of the speakers towards the listener. Increase the angle of the speakers by turning them further inwards towards the listener. Try moving the speakers closer together. If the sound is harsh and echoes, it may be because of sound reflections from the walls. Try moving the speakers far away form each other. You may even move them so far apart that they use the side walls instead of the back wall for the "bass background". Then turn the speakers in towards the room so that the sound is now directed more away from the side walls than towards them. Hard surfaces between the listening position and the speakers may cause aggressive sound reproduction, making it difficult to distinguish the sounds from the various instruments. SA explorer has been developed with an MTM construction to avoid this phenomenon. If the problem still persists, it might be a good idea to subdue reflections from the floor in front of the speakers. You may wish to put a carpet there. Upgrade from single wiring to bi-wiring (from connection with a single speaker cable to double cabling to each speaker). You may wish to continue your upgrade with bi-amping (use of two amplifiers to each speaker). Remember that the cables and amplifiers with which you upgrade must be identical. System Audio A/S: spikes or rubber feet? If the speaker is positioned on a solid underlay, e.g. a wooden floor, we recommend that you use the rubber feet. They break the link with the floor, which often causes vibrations. Rubber feet also make sure the speakers remain on a solid underlay. If the speakers are placed on a soft base, e.g. a carpet, we recommend that you use spikes. The spikes supplied have locknuts so the speakers can be adjusted as appropriate. It is important that the speakers are completely vertically upright and do not move from side to side. If necessary, spend plenty of time adjusting spikes and locknuts to make sure the speaker rests evenly on all 4 spikes. Once you have finished adjusting them, tighten the nuts. 5

6 opstilling Næsten alle aspekter i lydgengivelsen kan justeres ved at flytte og dreje højttalerne. SA explorer og SA ranger er på grund af sine konstruktioner lette at indpasse i ethvert miljø, næsten uanset akustik. Du kan dog komme ud for, at lyden ikke er som du havde tænkt dig, eller har hørt det hos forhandleren. Nedenstående er nogle hints som kan hjælpe dig, til at justere lyden ind efter din smag og din stues akustik. Brug musik du kender. Vil du vurdere kvaliteten af basgengivelsen, bør du bruge musik med en kraftig bund f.eks. musik med en kraftig basguitar. Lydens klarhed i midten af lydbilledet bedømmes musik der har en tydelig forsanger, og lydbilledets størrelse opleves tydeligt ved store orkesterværker. (!) Det er en god ide, at vente med at fylde sandkammeret og montere spikes, indtil den rigtige position til højttalerne er fundet. hvad vil du gerne opnå Mere bas med større vægt og fylde Mere slagfast basgengivelse med bedre definition Bredere lydbillede (oplev musikerne på en bredere scene) Smallere lydbillede, tydeligere midtpunkt. (hør solisten præcist midt i orkesteret) Mindre påvirkning af rummets akustik fra vægge og glaspartier. (høres som skingre stemmer og anmassende instrumenter) Mindre påvirkning fra hårde gulve Bedre kontrol i basområdet og bedre dynamisk adskillelse mellem instrumenterne Løs et problem, eller få svar på et spørgsmål som ikke er nævnt ovenfor. hvad kan du gøre Flyt højttalerne tættere til bagvæggen og evt. sidevæggene. Et hjørne forøger bassen dobbelt så meget som en enkelt væg. Hvis højttalerne rettes mere lige ud (mindre vinkel), reduceres en del af præcisionen og bassen opleves mere rund og blød. Placer højttalerne længere væk fra væggene. Drej højttalerne mere ind mod lyttepositionen. Bliver lydbilledet derved for smalt, kan du flytte højttalerne længere fra hinanden. Bliver hele lydbilledet ved med at være for tungt, og lyder det som om hele rummet buldrer med, uanset hvor meget du flytter højttalerne, kan det skyldes, at din foretrukne lytteplads er på et uheldigt sted i rummet. Prøv at flytte lidt frem og tilbage. Forøg afstanden mellem højttalerne. Er det ikke muligt kan du prøve, at mindske højttalernes vinkling mod lyttepositionen. Øg højttalernes vinkel ved at dreje dem mere ind mod lyttepositionen. Flyt evt. højttalerne tættere sammen. Hvis lyden opleves hård og rungende, kan det skyldes lydrefleksioner fra væggene. Prøv at flytte højttalerne langt fra hinanden. Evt. så langt, at de bruger sidevæggene i stedet for bagvæggen til bas-baggrund. Drej derefter højttalerne meget indefter, således at lyden nu mere rettes væk fra sidevæggene end imod dem. Hårde overflader mellem lyttepositionen og højttalerne kan forårsage en aggressiv gengivelse, hvor det er vanskeligt at adskille lyden fra de enkelte instrumenter. SA explorer & SA ranger er udviklet med MTM konstruktion for at undgå dette fænomen. Optræder problemet alligevel kan det være en god ide, at dæmpe refleksioner som kommer fra gulvet foran højttalerne. Prøv evt. at placere et tæppe her. Opgrader fra singlewiring til biwiring (fra tilslutning med et enkelt højttalerkabel til dobbelt kabelføring til hver højttaler). Fortsæt eventuelt opgraderingen med biamping (anvendelse af to forstærkere til hver højttaler) Husk, at de kabler og forstærkere du opgraderer med skal være identiske. Send en mail til System Audio A/S til: spikes eller gummifødder? Skal højttalerne opstilles på et hårdt underlag, som f.eks. et trægulv anbefaler vi at du benytte gummifødderne. Gummifødderne afkobler fra gulvet som let sættes i vibrationer. Desuden sikrer gummifødderne, at højttalerne står fast på underlaget. Opstilles højttalerne på et blødt underlag, som f.eks. et gulvtæppe anbefaler vi spikes. De medfølgende spikes er forsynet med kontramøtrikker, hvilket muliggør en korrekt justering af højttalerne. Det er vigtigt, at højttalerne står helt lodret, uden at kunne vippe. Brugt om nødvendigt god tid på at justere spikes og kontramøtrikker, for at sikre at højttaleren hviler lige meget på alle 4 spikes. Efter justeringen skal kontramøtrikkerne spændes med nøgle. 6

7 the sand chamber The SA explorer and the SA ranger has a separate built-in chamber. When sand is placed in this chamber, the vibration-absorbing effect of the sand improves the cabinet's ability to suppress vibrations. You will hear, for example, a more liberated sound reproduction, free from distortion, in the whole voice area. The precision of the bass reproduction will also be improved. sandkammeret SA explorer og SA ranger har separat indbygget kammer. Fyldes der sand i dette kammer, bevirker sandets vibrationsdæmpende effekt, at kabinettet bliver bedre i stand til at undertrykke vibrationer. Du hører det bl.a. som en mere frigjort og forvrængningsfri gengivelse i hele stemmeområdet. Også basgengivelsens præcision bliver forbedret. SA explorer how to use the sand chamber and mount spikes/rubber feet 1. When you have found the ideal position for your new speakers, it is a good idea to mark the position precisely so it is easier to find it again. You may want to use strips of masking tape on the floor, for example. 2. Turn off the amplifier/the receiver and remove the cables from the speakers. 3. Turn the speakers carefully until the front faces upwards. Use a soft underlay to avoid scratching the finish. If you have mounted spikes, make sure they do not tear the carpet. 4. Remove the cover with the SA logo from the front. 5. Remove the plastic stopper. You may wish to use a pair of flat-nose pliers to protect your fingers. 6. Fill with kiln-dried sand. Use a litre measure, so you can pour the same volume of sand into both speakers. 3 4 l sand is an appropriate amount. Never use damp sand or the likes. Moisture will seep into the cabinet and damage it. 7. Secure the plastic stopper. 8. If you want to mount spikes or rubber feet now is the best time to do so with the speakers lying down. Do not tighten the contra nuts on the spikes until you have placed the speakers the precise position and levelled them out. 9. Carefully raise the speakers. Take care not to touch the drive units! Place the speakers in the marked positions. 10. Connect the speaker cables (see connection page 2/9). Turn the amplifier on and enjoy the result. SA explorer Sådan bruger du sandkammeret og monterer spikes / gummifødder 1. Når du har fundet den ideelle placering til dine nye højttalere, er det en god ide at mærke stedet præcist op, så du lettere kan finde det igen. Brug f.eks. nogle strimler malertape til at mærke op med på gulvet. 2. Sluk forstærkeren / receiveren og afmonter højttalerkablerne fra højttalerne. 3. Vip forsigtigt højttalerne om, så de ligger med fronten op. Brug evt. et blødt underlag for ikke at skade lakken. Har du monteret spikes, så pas på at de ikke river gulvtæppet op. 4. Fjern dækpladen med SA logoet fra fronten. 5. Tag plastproppen ud. Brug evt. en fladtang for at skåne fingrene. 6. Påfyld ovntørret sand (kan købes i et byggemarked). Brug et litermål, så du kan hælde samme mængde sand i begge højttalere. 3 4 l sand er en passende mængde. Brug aldrig fugtigt sand ell.lign. Fugt vil trænge ud i kabinettet og skade det. 7. Sæt plastproppen fast og monter dækpladen. 8. Skal du have monteret spikes eller gummifødder er det et godt tidspunkt nu, hvor højttalerne ligger ned. Vent med at spænde eventuelle kontramøtrikker, til højttalerne er justeret i water på deres afmærkede plads. 9. Rejs forsigtigt højttalerne op. Undlad at berøre højttalerelementerne! Placer højttalerne igen på de afmærkede pladser. 10. Tilslut højttalerkablerne (se under tilslutning på side 2/9) Tænd for forstærkeren og nyd resultatet. 7

8 SA ranger how to use the sand chamber and mount spikes/rubber feet When you have found the ideal position for your new speakers, it is a good idea to mark the position precisely so it is easier to find it again. You may want to use strips of masking tape on the floor, for example. Turn off the amplifier/the receiver and remove the cables from the speakers. Turn the speakers carefully until the bottom faces upwards. Use a soft underlay to avoid scratching the finish. If you have mounted spikes, make sure they do not tear the carpet. Unscrew the 6 screws that hold the plinth. Remove the plinth, middle piece and all 6 screws. Fill with dry sand. Use a litre measure, so you can pour the same volume of sand into both speakers. 3 4 l sand is an appropriate amount. Never use damp sand or the likes. Moisture will seep into the cabinet and damage it. Remount meddle piece and plinth using the 6 screws. Notice the orientation of the plinth. If you want to mount spikes or rubber feet now is the best time with the speakers standing upside down. Do not tighten the contra nuts on the spikes until you have placed the speakers the precise position and levelled them out. Carefully raise the speakers. Take care not to touch the drive units! Place the speakers in the marked positions. Connect the speaker cables (see connection page 2/9). Turn the amplifier on and enjoy the result. SA ranger Sådan bruger du sandkammeret og monterer spikes / gummifødder Når du har fundet den ideelle placering til dine nye højttalere, er det en god ide at mærke stedet præcist op, så du lettere kan finde det igen. Brug f.eks. nogle strimler malertape til at mærke op med på gulvet. Sluk forstærkeren / receiveren og afmonter højttalerkablerne fra højttalerne. Vip forsigtigt højttalerne om, så de står med bunden op. Brug evt. et blødt underlag for ikke at skade lakken. Har du monteret spikes, så pas på at de ikke river gulvtæppet op. Skru de 6 skruer i bunden helt ud. Aftag bundpladen og mellemstykket. Påfyld ovntørret sand (kan købes i et byggemarked). Brug evt. et litermål, så du kan hælde samme mængde sand i begge højttalere. 3 4 l sand er en passende mængde. Brug aldrig fugtigt sand el.lign. Fugt vil trænge ud i kabinettet og skade det. Monter igen mellemstykket og bundpladen. Iagttag at pladerne vender rigtigt. Skal du have monteret spikes eller gummifødder er det et godt tidspunkt nu, hvor højttalerne har bunden op. Vent med at spænde eventuelle kontramøtrikker, til højttalerne er justeret i water på deres afmærkede plads. Rejs forsigtigt højttalerne op. Undlad at berøre højttalerelementerne! Placer højttalerne igen på de afmærkede pladser. Tilslut højttalerkablerne (se under tilslutning på side 2/9) Tænd for forstærkeren og nyd resultatet. 8

9 connection SA explorer is a quality speaker which can be used for any Hi-fi/High End stereo or surround system. The speaker does not need a particularly strong electrical current from the amplifier/output amplifier, e.g. 2 x 25 W will often run a set of SA explorer (SA ranger 2 x 70 W), with an acceptable result, provided the quality of the amplifier and connected equipment is sufficiently high. (!) the amplifier/power amplifier must be turned off before the connection is made tilslutning SA explorer og SA ranger er kvalitetshøjttalere der kan benyttes til ethvert Hi-fi/High End stereo- eller surround -anlæg. Højttalerne stiller ikke store krav til forstærkerens/udgangsforstærkerens effekt. En udgangseffekt på f.eks. 2 x 25 W vil i mange tilfælde kunne drive et sæt SA explorer (SA ranger 2 x 70 W), med et acceptabelt resultat, hvis kvaliteten af forstærkeren og det tilsluttede udstyr er høj nok. (!) inden tilslutning skal anlæggets forstærker / effektforstærker være slukket connection of SA explorer to a stereo amplifier with single wiring tilslutning af SA explorer / SA ranger til en stereoforstærker med singlewiring connection of SA explorer to a stereo amplifier with bi-wiring tilslutning af SA explorer / SA ranger til en stereoforstærker med biwiring connection double check Check that the cables are properly mounted. Make sure the electrical phase is correctly attached to the speaker connections. This means that cables attached to plus (+) or minus (-) on the stereo unit's amplifier/receiver must also be attached to plus (+) or minus (-) on the speakers. On SA speakers the positive connection is indicated by a red socket or a plus (+). Follow the speaker cables to make sure that the right and left channels (and the centre and rear channels where appropriate) are attached correctly. tilslutning dobbelt tjek Kontroller at kablerne er rigtigt monteret. Vær opmærksom på, at elektriske fase er korrekt forbundet højttalertilslutningerne. Det betyder at kabler, der er forbundet til plus (+) eller minus (-) på anlæggets forstærker/receiver, også skal forbindes til plus (+) eller minus (-) på den tilhørende højttaler. På SA højttalere er den positive tilslutning mærket med rød bøsning eller et plus (+). Følg højttalerkablerne for at sikre at højre og venstre kanal (og eventuelt centerkanal og bagkanaler) er forbundet korrekt. maintenance Clean the surface of the speaker with firmly wrung damp clothes. Do not use detergent. It may discolour the finish. The fabric front is easily removed by a slight movement away form the speaker and is best cleaned by a vacuum cleaner with a brush-head attached. Do not use a vacuum cleaner to remove dust from the speaker elements. Brush it away gently with a soft brush. vedligeholdelse Højttalerens overflade rengøres med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da det kan skade lakken. Stoffronten aftages let ved et lille ryk væk fra højttaleren, og rengøres lettest med en støvsuger påsat en børste. Brug ikke støvsuger til at fjerne støv fra højttalerelementerne, men børst det let væk med en blød pensel. 9

10 technical specifications power handling: frequency range (+/- 1,5 db): impedance: sensitivity (1W, 1 m): recommended amplification (min.): crossover frequency: dimensions (WxHxD) cm: magnetic screened: finish (real wood): finish (painted) SA explorer 400 Watts Hz 4-8 Ohm 90 db 25 Watt 900 / 3000 Hz 18 x 122 x 35,5 yes cherry or maple white satin other colours by order SA ranger 300 Watts Hz 4-8 Ohm 87 db 70 Watt. 900 / 2200 Hz 13 x 116 x 32 yes cherry or maple white satin other colours by order SA explorer 400 Watt Hz 4-8 Ohm 90 db 25 Watt 900 / 3000 Hz 18 x 122 x 35,5 ja kirsebær eller ahorn hvid satin andre farver på bestilling SA ranger 300 Watt Hz 4-8 Ohm 87 db 70 Watt. 900 / 2200 Hz 13 x 116 x 32 ja kirsebær eller ahorn hvid satin andre farver på bestilling tekniske specifikationer belastbarhed: frekvensområde (+/- 1,5 db): impedans: følsomhed (1W, 1 m): anbefalet forstærker (min.): delefrekvens: dimensioner (BxHxD) cm: magnetisk afskærmet: finish (ægte træ): finish (lakeret) System Audio A/S Klosterengen 137 K 4000 Roskilde Denmark Tlf.:(+45) Fax: (+45) SA is a registered trademark 10

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere. 8/5 Filtre bruges til at fremhæve eller dæmpe nogle frekvenser. Dvs. man kan fx få kraftigere diskant, fremhæve lave toner Passive filtre Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de

FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de Side 1: Hohrizontal 51, Ceraball, Cerapuc, Cerabase Side 2: Resonator, Modul Modul XP + LS højttalere Side 3 + 4 : Framework racks, Pagode Signature racks,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere