SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk"

Transkript

1 SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk

2 Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound. Please note that it takes at least 50 hours of use before the sound is at its best. No particular precautions need to be taken during those 50 hours. Tak for dit valg af SA. Denne vejledning vil hjælpe dig til at komme rigtigt i gang med din nye højttaler. Følg rådene i vejledningen, for det vil give dig den bedste lyd. Vær opmærksom på, at højttaleren skal bruge mindst 50 timers tilspilning, før den lyder helt optimalt. Der er ingen særlige forholdsregler i tilspilningsperioden. check the serial number The serial number is printed on a sticker on the back of the speaker. You may wish to note the serial number down on your invoice and file it along with your insurance policy. Please contact your dealer if there is no serial number on the speaker. kontroller serienummeret Bagpå højttaleren finder du en mærkat med højttalerens serienummer. Skriv eventuelt serienummeret på fakturaen fra forhandleren, og gem fakturaen sammen med dine forsikringsdokumenter. Kontakt forhandleren hvis der ikke er serienummer på højttaleren. guarantee System Audio A/S provides a two-year guarantee against manufacturing defects and a five-year guarantee on speaker units and crossover networks. The guarantee does not cover misuse. Repairs and service are done by the dealer or associated workshop. Any changes made to the construction will annul the guarantee. garanti System Audio A/S yder 2 års garanti mod fabrikationsfejl og 5 års garanti på højttalerenheder og delefiltre. Garantien dækker ikke misbrug. Reparation eller eftersyn foretages af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Er der gjort indgreb i konstruktionen, bortfalder garantien. contents This package contains: Indhold Denne emballage indeholder: SA comet SA comet AV SA comet SA comet AV 1 x SA comet loudspeaker 1 x SA comet AV loudspeaker 1 stk. SA comet højttaler 1 stk. SA comet AV højttaler 1 x front grill 1 x front grill 1 stk. stoffront 1 stk. stoffront 1 x decoring 1 x decoring 1 stk. decoring 1 stk. decoring 4 x rubber feet 2mm 4 x rubber feet 2mm 4 stk. gummifødder 2mm 4 stk. gummifødder 2mm 4 x rubber feet 6mm 4 x rubber feet 6mm 4 stk. gummifødder 6mm 4 stk. gummifødder 6mm 2 x screw for wall mounting 2 x screws for wall mounting 2 stk. skrue til vægmontering 2 stk. skruer til vægmontering 2 x rawlplug for wall mounting 2 x rawlplugs for wall mounting 2 stk. rawlplug til vægmontering 2 stk. rawlplugs til vægmontering Please read this guide to get the most out of your new speakers. IMPORTANT! Always let the product reach room temperature before plugging it in. Condensation may be generated in the electronic circuitry when moving the speaker from cold to warm surroundings. This moisture can damage the speaker s components. Never use the product in damp settings. Avoid touching the speaker elements. Gennemlæs venligst denne vejledning for at få mest udbytte af din nye SA højttaler. VIGTIGT! Lad altid produktet opnå stuetemperatur inden du tilslutter. Kommer højttaleren fra kolde til varme omgivelser kan der dannes kondens i de elektroniske kredsløb. Denne fugt kan skade højttalerens komponenter. Brug aldrig produktet i fugtige omgivelser. Undgå berøring af højttalerelementerne.

3 Checklist fitting for wall mounting beslag til vægmontering white, Fitting gray, 4 holes black, for red. VESA bracket montering 4 huller for VESA beslag serial number serienummer connection for cable to minus. - = black tilslutning for kabel til minus. - = sort connection for cable to plus. + = red tilslutning for kabel til plus. + = rød Please read set up Se opstilling set up SA comet and SA comet AV are multipurpose speakers. They are suitable for stereo systems with or without subwoofer. In a home cinema, they can be used either as centre, front or rear speaker. The speakers are specially designed for best performance on a wall or large flat horizontal surfaces such as a shelf, a table, a bookshelf, or similar. When mounted on SA FS3 speaker stands the best bass performance is obtained when placing the stands within 8 inches in front of a solid wall. Please note that: SA comet and SA comet AV are acoustically optimised for wall mounting or similar and will not have sufficient bass if suspended freely in the room. It is important for the sound quality that there is a large surface close to the speakers (within 8 inches) if SA comet or SA comet AV are placed on a smooth underlay, the accompanying rubber feet should be positioned on the bottom of the cabinets as there own vibration may cause the speakers to move if the speaker is wall mounted, the rubber feet should be attached to the back of the cabinet to avoid vibration between speaker and wall if the SA comet AV is to be mounted on a wall use at least 2 screws! Turn the brackets on the rear of the speaker, so the keyholes are facing the right direction. Simply unscrew the 4 small screws on the rear, turn the brackets and mount again with the screws. the better system, the better the loudspeaker will sound good cables improve the sound never turn up the volume to a level where the sound is no longer good remove the front grille for the best possible sound see for good advice and ideas opstilling SA comet og SA comet AV har mange anvendelsesmuligheder. De er velegnede til stereo, både med og uden subwoofer. I en hjemmebiograf kan de benyttes enten som center-, front- eller baghøjttaler. Højttalerne er optimerede til placering på en væg eller større vandrette flader, såsom en hylde, et bord, en bogreol eller lignende. Monteres SA comet og SA comet AV på højttalerstanderen SA FS3 opnået den bedste basgengivelse ved at placerer standerne indenfor 20 cm fra en solid væg. Vær opmærksom på: SA comet og SA comet AV er akustisk optimerede til bl.a. vægophæng, og vil ikke gengive tilstrækkelig bas hvis de placeres frit i lokalet. Det er vigtigt for lydkvaliteten, at der befinder sig en større flade i højttalernes nærhed (indenfor 20 cm) hvis SA comet eller SA comet AV stilles på et glat underlag bør de medfølgende gummifødder placeres på undersiden af kabinettet, da vibrationer fra højttaleren kan forårsage at højttaleren bevæger sig hænges højttaleren på en væg, bør gummifødderne placeres på bagsiden af kabinettet for at undgå at der opstår vibrationer mellem højttaler og væg når SA comet AV ophænges på en væg, er det vigtigt at montere den på min. 2 skruer! Drej evt. nøglehulsbeslagene på højttalerens bagside, så hullerne vender med den smalle del opad. Udtag de 4 små skruer, drej beslaget og monter igen med skruerne. jo bedre dit anlæg er, desto bedre lyder højttaleren gode kabler forbedrer lyden spil aldrig højere end det stadig lyder godt afmonter stoframmen, når du vil have bedst mulig lyd få gode råd og ideer på

4 connection the stereo s amplifier/receiver should be turned off before the speaker is connected tilslutning Inden tilslutning skal anlæggets forstærker/receiver være slukket right speaker højre højttaler left speaker venstre højttaler amplifier/receiver forstærker/receiver left and right output venstre og højre udgang connection double check Check that the cables are properly attached. Be extremely careful that the phase is correct on the speaker connections. This means that cables attached to plus (+) or minus (-) on the amplifier/receiver, must also be attached to plus (+) or minus (-) on the speakers. On SA speakers, the positive pole is indicated by a red socket. Follow the speaker cables to make sure that the right and left channels (and the centre and rear channels where appropriate) are attached correctly. tilslutning dobbelt tjek Kontroller at kablerne er rigtigt monteret. Vær meget opmærksom på, at fasen er korrekt på højttalertilslutningerne. Det betyder at kabler, der er forbundet til plus (+) eller minus (-) på anlæggets forstærker/receiver, også skal forbindes til plus (+) eller minus (-) på den tilhørende højttaler. På SA højttalere er den positive pol mærket med rød bøsning. Følg højttalerkablerne for at sikre at højre og venstre kanal (og eventuelt centerkanal og bagkanaler) er forbundet korrekt. changing the front grille and deco ring It s easy to detach the front grill and deco ring. Grab around the back of the deco ring with your fingers and pull gently away from the speaker. Place the front grill upside down on a magazine (or similar) to protect the logo. Unscrew the 14 screws on the backside of the decoring. Change the decoring or/and the front grille to your preferred colours. Mount the decoring to the front grill using the 14 screws. Push the front grill back in place on the loudspeaker. udskiftning af stoffront og deco ring Frontstof og deco ring afmonteres let, ved at gribe med fingrene bag deco ringen og trække let væk fra højttaleren. Placer stoffronten med bagsiden op på et magasin el.lign. for beskyttelse af frontens logo. Udtag de 14 skruer på deco ringens bagside. Skift stoffronten og/eller deco ringen til dine ønskede farver. Stoffronten og deco ringen samles ved hjælp af de 14 skruer. Tryk frontstoffet på plads på højttalerens front. maintenance Clean the surface of the speaker with a firmly wrung damp clothe. Do not use detergent as it may damage the finish. The front grille is easily removed together with the decoring by a slight movement away form the speaker and is best cleaned by a vacuum cleaner with a brush-head attached. Do not use a vacuum cleaner to remove dust from the speaker unit. Brush it away gently with a soft paintbrush. vedligeholdelse Højttalerens overflade rengøres med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da det kan skade lakken. Stoffronten aftages let sammen med decoringen ved et lille ryk væk fra højttaleren, og rengøres lettest med en støvsuger påsat børste. Brug ikke støvsuger til at fjerne støv fra højttalerenheden, men børst det let væk med en blød pensel.

5 technical specifications SA comet SA comet AV power handling: 100 watts 100 Watts frequency range on wall: 50 25,000 Hz +/- 1,5 db Hz +/- 1,5 db impedance: 8 Ohm 8 Ohm sensitivity (1W, 1 m): 88,5 db 88,5 db crossover frequency: (24 db/oct.) 2200 Hz 2200 Hz dimensions (WxHxD) cm: 18 x 43 x x 18 x 18 magnetic shielded: yes yes finish painted: black or white satin black or white satin front grille colours: white, grey or black* white, grey or black* Deco ring colours: white, grey, black, red* white, grey, black, red* Deco ring real wood veneer maple or cherry* maple or cherry* recommended amplifier: min. 25 watts min. 25 Watts * SA comet / SA comet AV comes in black paint with black front grille and grey deco ring as standard. White painted SA comet / SA comet are delivered with white front grille and grey deco ring. All other available colours are optional. Ask you local dealer for details. tekniske specifikationer SA comet SA comet AV belastbarhed: 100 watt 100 Watt frekvensområde på vægl: 50 25,000 Hz +/- 1,5 db Hz +/- 1,5 db impedans: 8 Ohm 8 Ohm følsomhed (1W, 1 m): 88,5 db 88,5 db delefrekvens: 2200 Hz 2200 Hz dimensioner (BxHxD) cm: 18 x 43 x x 18 x 18 magnetisk afskærmet: ja ja finish I lak: sort eller hvid satin sort eller hvid satin farver på frontstof: hvid, sort eller grå * hvid, sort eller grå * farver på deco ringe: hvid, grå, sort eller rød * hvid, grå, sort eller rød * deco ringe ægte finer: ahorn eller kirsebær * ahorn eller kirsebær * anbefalet forstærker: min. 25 watt min. 25 Watt * Ved levering medfølger sort stoframme og grå decoring til SA comet / SA comet AV i den sortlakerede finish. Til SA comet / SA comet AV i hvid lak medfølger hvid stoframme og grå decoring. Andre farver på stoframme og decoring er ekstratilbehør. Forhør dig hos din forhandler. System Audio A/S Klosterengen 137 K DK-4000 Roskilde Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) SA is a registered trade mark SA er registreret varemærke

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact

en langtidsholdbar løsning er altid mere exact introduktion af SA exact introduktion af SA exact SA exact er en universalhøjttaler, der tilbyder topklasse lydkvalitet en langtidsholdbar løsning er altid mere exact Ingen anden højttaler formår at kombinere placeringsfrihed,

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves Enkelt sæde ventiler Single Seat valves ZP ZP Ventil Enkeltsæde ventil esignet til anvendelse i alle sanitære applikationer, er ZP ventilen med dets moderne design velkendt for sin ekstreme fleksibilitet,

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere