Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012"

Transkript

1 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr HERNING SKAKKLUB Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl Der er skoleskak fra kl hvor alle unge er velkommen. Skakklubs bestyrelse: Formand: Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400, tlf Kasserer: Arne Sørensen, Spinkebjerg 49, Gjellerup, 7400, tlf , Sekretær/Turneringsleder: Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400, tlf , Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400, tlf , Indhold: Referat af Generalforsamling Ringkøbing Amtsmesterskab juni arrangement Sommerferie arrangement 6-7 august Pokalturnering Turneringer: Holstebro, Vorgod, Viborg Bowlingaften Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, Tvis, 7500 Holstebro, tlf , Skoleskakledere: Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400, tlf , Leif Hamborg, Silkeborgvej 35 c, st. tv., 7400, BJØRNEN redigeres af Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, 7500 Holstebro, tlf , BEMÆRK : Deadline for indlæg til næste nummer af Bjørnen er: Vil komme op i klubben, Indlæg modtages gerne.

2 Formanden har ordet En ny sæson står for døren det er herfor tid til at byde gamle som nye medlemmer velkommen i klubben. Henover sæsonen har flere af klubbens medlemmer deltaget i forskellige sommer turneringer. Klubben har som tidligere år også været med i sommeraktivitet for skolebørn. Skakklub indleder som tidligere år sæsonen med afvikling af Byturnering, hvor der er 72 deltagere. Referat fra denne turnering kommer i næste nr. af Bjørnen. Jeg håber at mange af klubbens medlemmer igen i år vil være med til afvikling af vores klubmesterskab, som tidligere sæsoner foregår i 2 grupper. Mange af klubbens medlemmer har givet tilsagn om at deltage i holdturnering. Det indebærer, at klubben i år har 6 hold med. Vi har 8 mands hold med i 1 division mesterrækken og A-klassen. Øvrige grupper er 4 mands hold, hvor deltager med 3 hold. Referat af Skakklubs ordinære generalforsamling, mandag d. 30. april 2012 på Vestervangskolen,. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Drøftelse af næste års klubturnering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af kasserer (Arne Sørensen er på valg) 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(steen Juul Mortensen og Kurt Degn). 9. Valg af to suppleanter(kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen er på valg). 10. Valg af to revisorer(ole Mikkelsen og Kurt Kibsgaard) og en revisorsuppleant(per Gram Pedersen er på valg). 11. Valg af udtagelsesudvalg(ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på valg). 12. Eventuelt. Ad. 1. Kr. Graversgaard blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad. 2. Formanden, Jens Lund Jensen indledte sin beretning med at oplyse, at bestyrelsen for 9.HK, hvor tre af Skakklubs medlemmer har sæde, i et åbent brev havde protesteret mod Dansk Skak Unions planer om at centralisere afviklingen af divisionsturneringen. Forslaget skal nu behandles i et udvalg, og der sker under alle omstændigheder ingen ændringer i den kommende sæson. JLJ oplyste endvidere, at Erik Søbjerg, Skakklub ønsker at holde som hovedkredsformand. JLJ nævnte, at klubben hvert år arrangerer 3 store turneringer; byturneringen havde i år 72 deltagere med Niels Jørgen Fries Nielsen som vinder. Årets 1. træk havde 75 deltagere her blev Mads Boe og Jens Ove Fries Nielsen vindere. Amtsturneringen med 74 deltagere blev vundet af Niels Jørgen Fries Nielsen. Årets klubturnering havde 40 af klubbens godt 50 medlemmer som deltagere; mester var blevet Jesper Maul Vidriksen. 4-byturneringen mellem, Silkeborg, Skanderborg og Kjellerup var endt med tre klubber på en delt 1.plads. Ved pokalskakstævnet i Odense havde haft deltagelse af 2 hold ingen fik præmie, men det ene hold var dog blevet nr. 4.

3 I Dansk Skak Unions holdturnering havde klubben deltaget med 5 hold; 1. divisionsholdet var blevet nr. 6, mesterholdet var også blevet nr. 6, A-holdet havde opnået en 5. plads, B-holdet var blevet nr. 2, mens C-holdet var blevet nr. 4. Formanden havde noteret sig, at mange spillere havde deltaget i turneringer i 9. Hovedkreds; specielt havde Birgit Ditlevsen været aktiv. Birgit Ditlevsen havde også deltaget i DM i Helsingør, hvor hun havde vundet sin gruppe. JLJ glædede sig over, at klubben nu kunne afvikle 36 partier med helt nye brætter, brikker og elektroniske ure Kommune havde ydet et smukt tilskud. I den forløbne sæson havde JLJ varetaget forbindelserne til fritidsklubberne, Søren Gøgsig og Leif Hamborg havde stået for skoleskak, mens Spor 12 var blevet varetaget af Kurt Degn og Birgit Ditlevsen. Af sociale arrangementer havde klubben som sædvanlig stået for en gule ærter aften; en del af klubbens medlemmer havde også deltaget i en bowlingaften og i sommerferien 2011 havde man været med på en vellykket tur til Sct. Petersborg. Ad Genvalg over hele linien. Ad. 12. Steen Juul Mortensen gjorde opmærksom på arrangementet den 2. juni morgenkaffe, lynturnering, italiensk buffet og opfordrede til at melde sig. Thomas Stubkjær foreslog, at man omdøbte Ringkøbing Amtsmesterskab til Open, hvilket fandt almindelig tilslutning Dirigenten motiverede et trefoldigt leve for Skakklub. Formanden takkede klubbens medlemmer for en god sæson. 27 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Kristian Graversgaard Steen Juul Mortensen Dirigent Sekretær JLJ foretog derefter præmier ud i klubturneringen: Mesterklassen: 1. Jesper Maul, 2. Ole Østergaard, 3. Holger Vestergaard. Basis 1: 1. Arne Sørensen, 2. Henrik Hjorth, 3. Frank Alkærsig Rasmussen. Basis 2: 1. Morten Dam, 2. Thomas Stubkjær, 3. Birgit Ditlevsen. Basis 3: 1. Anders Hjorth, 2. Bjarne Degn, 3. Svend Ravn. Følgende opnåede topscorepræmier: 1.division: Flemming Nielsen. Mesterrækken: Martin Winding. A-rækken: Morten Dam. B-rækken: Svend Bang. C-rækken: Jens Vistisen Formanden kunne endvidere overrække Birgit Ditlevsen 2.præmien i 9. Hovedkreds s Grand Prix turnering, mens Alexander Jessen fik 9. Hovedkreds s Juniorpris. Ingen havde bemærkninger til beretningen. -3- Ad. 3. Kasserer Arne gennemgik hovedtrækkene i regnskabet og bemærkede, at underskuddet skyldtes materialeanskaffelser. Alle klubbens midler var nu indsat i Handelsbanken. Regnskabet enstemmigt godkendt. Ad. 4. Kontingentet blev fastsat uændret. Ad. 5. Steen Juul Mortensen gjorde rede for bestyrelsens planer om i klubturneringen at spille med den i divisionsturneringen fastsatte betænkningstid - 90 minutter til 40 træk, 30 minutter til resten af partiet plus opsparet tid plus 30 sekunders tillæg fra første træk. Efter et par spørgsmål og bemærkninger blev forslaget godkendt. Ad. 6. Intet under dette punkt.

4 Ringkøbing Amtsmesterskab Sidste år udbad bestyrelsen sig forslag til et nyt navn for ovennævnte turnering; jeg mindes at have hørt et enkelt forslag, men kan i skrivende stund ikke komme på det. Ophavsmanden må gerne melde sig! Dette års mesterskab havde deltagelse af 74 spillere, hvilket vist nok er rekord; Skakklub er efterhånden blevet en meget aktiv aktør på regionalt plan. Vi arrangerer by-og amtsturnering og Årets første Træk, har ofte stået for afslutningen i divisionsturneringen og klubben organiserer også den indledende runde i pokalturneringen. Årets turnering blev afviklet i 7 grupper a 8 spillere og så en gruppe på 18 deltagere der kunne naturligvis have været etableret nok en 8-mandsgruppe, men af sportslige grunde valgte vi at lade de 18 spillere med lavest ratingtal udgøre én gruppe. Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg Skakforening er efterhånden begyndt at husere slemt i det midtjyske skakliv, og han vandt da også turneringen aldeles sikkert: 5½ points 4 gevinster og tre remis Sidste års mester Thorkild Borup Nielsen, Holstebro blev nr. 2 med 4 points bedre korrektion end Thomas Jepsen, Holstebro og Flemming Kamstrup, Skive. Ole Østergaard blev bedste fra Skakklub med 3½ points. Til gengæld besatte to spillere de to bedste pladser i basisklasse 1: Alexander Jessen og undertegnede opnåede begge 5½ points, men Alexander havde den bedste korrektion. Skarpe hjerner vil naturligvis løfte en bullen finger og påpege, at jeg er medlem af Randers Skakklub naturligvis rigtigt, men jeg føler mig nu alligevel også som spiller! Stod der på basis 1, var det til gengæld Holstebro Skakklub, der dominerede basisklasse 2: Jacob Nygaard, Aksel Hansen og Jacob Jacobsen scorede alle 4½ points førstnævnte vandt på korrektion. Frank Alkærsig blev bedste spiller med 4 points. Morten Dam, Skakklub var urørlig i basisklasse 4; 6 points og 1½ points foran Erik Pilgaard, Aulum sidstnævnte havde bedre korrektion end John Klaus Jensen, Vorgod. Kristian Graversgaard og Svend Vestergaard, blev nr. 1 og 2 i basisklasse 5 Svend Vestergaard havde en anelse mere i korrektion end Frede Vistisen, Vorgod. Det blev også til dobbeltsejr til i basisklasse 6, hvor Peder Henry Pedersen og Niels Jørgen Ottosen opnåede henholdsvis 6 og 5 points. Askov Hove fik 4 points. I den 18 mand store basisklasse 7 scorede Sigud Bro Ross-Pedersen som den eneste i turneringen maksimumpoints, mens klubkammeraten Svend Aage Jensen opnåede 5 points. Kasper Frydenlund, Ringkøbing scorede ligeledes 5 points, mens Dennis Gottenborg blev bedste herngspiller med 4½ points. (Steen Juul Mortensen) Mesterklassen 1 Thorkild Borup Nielsen, Holstebro Thomas Jepsen, Holstebro Jesper Maul Vidriksen, Flemming Kamstrup, Skive ½ 3 ½ ½ 7 ½ , ½ 8 ½ 3 ½ ½ , ½ 1 ½ 2 ½ 8 ½ ½ 5 Holger Vestergaard, Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg John Noe, Ole Østergaard, ½ , ½ ½ 8. 4 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2½ ½ ½ 3½ 5. I basisklasse 3 måtte man foretage målfoto for at udråbe Rasmus Kvist, Skive til vinder foran Leif Hamborg, ; et sølle kvart point i korrektion afgjorde 1.pladsen.

5 B1 1 Alexander Jessen, ½ 3 ½ ½ 5½ 1. 17,00 2 Ernst Lund Jensen, Kjellerup Jens Lund Jensen, Kim Schmidt, Holstebro Steen Funch Petersen, Frank Gjerning Pedersen, Kjellerup Steen Juul Mortensen, Randers ½ ½ Søren Gøgsig, B ½ 8. 1 ½ ½ 7 ½ ½ ½ ½ 8 2½ ½ ½ 3 4½ ½ ½ 5 ½ ½ 1 5½ 2. 16,25 5 ½ ½ Martin Winding Ditlevsen, Henning Lund Jensen, 3 Jakob Jakobsen, Holstebro ½ ½ ½ ½ 3 ½ 4 ½ ½ 5 6 ½ ½ 2 ½ ½ 4½ Kjærulf Egeberg, ½ ½ Egon Frandsen, Skive ½ ½ ½ ½ Jacob Nygaard, Holstebro ½ 8 ½ ½ 2 4½ 1. 14,75 7 Aksel Hansen, Holstebro ½ ½ 2. 14,50 8 Knud Erik Søgård Jensen, Ringkøbing B ½ ½ 6 ½ ½ 8. 1 Adam Vergara, Rasmus Kvist, Skive ½ ½ 1. 16,00 3 Mogens Boel, Viborg ½ Leif Hamborg, Henning Kristensen, Arne Sørensen, ½ 7 Frank Alkærsig Rasmussen, ½ 8 Christian Ertbjerg, Aulum ½ ½ ½ 4 5 ½ 4½ ½ 1 8 5½ 2. 14, ½ ½ ½ ½ 8. B4 1 Laurids Buskbjerg, Aulum Per Gram Pedersen, ½ ½ Morten Dam, John Klaus Jensen, Vorgod ½ 7 ½ ½ ½ 3. 13,00 5 Jens Ole Sejbjerg, Aulum Svend Bang, ½ ½ 4. 7 Erik Pilgaard, Aulum ½ 8 Kurt Kibsgaard, B ½ ½ 1 1 4½ 2. 13, ½ ½ 7. 1 Jens Erik Schmidt, Vorgod ½ ½ 4. 12,50 2 Birgit Dithlevsen, Frede B. Vistisen, Vorgod ½ ½ 3. 12,75 4 Svend Vestergaard, ½ 6 ½ ½ 0 8 4½ 2. 13,75 5 Thomas V. Stubkjær, ½ 8 ½ Karl Martin Jensen, Vorgod ½ Anders Dithlevsen, Vorgod Kristian Graversgaard, B ½ ½ ½ 1. 1 Hans Jensen, Peder Henry Pedersen, Niels Jørgen Ottosen, Askov K. Hove, Vorgod Jørn Andersen, Vorgod ½ Thomas Kyndesgaard, Holstebro 7 Børge Holmgård, Vorgod Bennet Nielsen, Vorgod ½ ½ 8 4½ ½ ½ ½ 3½ 4.

6 B7 1 Anders Hjorth, Svend Aage Jensen, Holstebro Benny Kamstrup, Skive ½ Verner Christensen, , ½ Johannes Lausen, ½ ½ Flemming Sangild, Kasper Frydenslund, Ringkøbing Johan Hviid, Dennis Gottenborg Christensen, Nasser Ebrahimzadeh, , ½ ½ ½ Magnus Merrild, ½ 4. 19, ½ ½ 5. 18, John Jessen, ½ 1 1 3½ Frank Bendtsen, Vorgod Sigurd Bro Ross-Petersen, Holstebro Bjarne Degn, Jens Vistisen, Henning Pedersen, Simon Amdi, KUMO CUP Holstebro Forårs EMT 2012 skakklub stillede med 5 deltagere i dette års Kumo Cup i Holstebro. Vinderen i mester 1 blev N.J. Friis Nielsen med 5 / 5 points. Deltagerne fra fik følgende resultater: Jens Lund Jensen, Mester 2: 4. plads med 2 points mod forventet 1½ Leif Hamborg, Basis 1: 1. plads med 3½ points mod forventet 2,75 Frank Rasmussen, Basis 1: 3. plads med 3 points mod forventet 2,2 Birgit Dithlevsen, Basis 2: 2 plads med 3½ points mod forventet 2,45 Hans Jensen, Basis 3: 4. plads med 2½ points mod forventet 2 Vorgod Forårsturnering skakklub stillede med 13 deltagere i dette års Vorgod forårsturnering Vinder i mester blev Thomas Jepsen, Holstebro med 4½ af 5 mulige. Resultater for deltagere: Mester: Alexander Jessen, 2 point 5 plads Basis 1: Jens Lund Jensen, 1 point 6 plads

7 Basis 2: Leif Hamborg, 2½ point 3-4 plads Birgit Dithlevsen, 0 point 6 plads Basis 3: Svend Bang, 2½ point 3 plads Thomas Stubkjær, 3½ point 1 plads Basis 4: Peder H Pedersen, 3 point 2-3 plads Niels J. Ottosen, 2 point 4 Leif Hamborg, - Stefan Hansen, Esbjerg e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Sxd5 4.c4 Sb6 5.Sf3 g6 6.Sc3 Lg7 7.Le Le2 Sc6 9.Dd2 Lg4 10.d5 Lxf3 11.gxf3 Se5 12.b3 Dd7 13.h3 Df5 14.f4 Sed7 15.Tc1 Sf6 16.Ld3 Dh5 17.Se2 c6 18.Sg3 Dh4 19.dxc6 bxc6 20.f5 Tad8 21.c5 Sfd5 22.cxb6 [22.Lg5 havde været langt stærkere] Sxe3 23.Dxe3 Db4+ [23...Lh6 24.Tc4 Dxc4 25.Lxc4 Lxe3 26.fxe3 axb6 ville vel have givet gode remis-chancer] 24.Kf1 Dd6 25.Td1 Ld4 26.Df3 axb6 27.Se4 De5 28.Tg1 c5 29.h4 Kh8 30.Sg3 e6 31.f6 Dxf6 32.Dxf6+ Lxf6 33.h5 Ld4 34.Ke2 e5 35.hxg6 hxg6 36.Tg2 Tde8 37.Sf5 e4 38.Lc4 Td8 39.Th1+ Kg8 40.Txg Basis 5: Nasser Ebrahimzadeh, 4½ point 1 plads Jens Vistisen, 2 point 4 plads Basis 6: Flemming Sangild, 1½ point 7 plads. Johan Hviid, 2½ point - 5 plads Dennis Gottenborg, 3 point 2 plads Ny Hærvej skakturnering i Viborg I den første weekend i september 2012 blev den årlige hærvejsturnering i Viborg afviklet med 18 deltagere. Spillerne var opdelt i 3 klasser inddelt efter styrke. Fra Skakklub deltog Birgit Dithlevsen og Leif Hamborg. I basis 1 deltes førstepladsen mellem Egon Madsen, Thy, Claus Støvring, Skive og Stefan Hansen, Esbjerg med hver 3 point. Leif Hamborg fik 2½ på fjerdepladsen. I basis 2 havde Birgit en dårlig turnering og måtte nøjes med et enkelt point. Uffe Kallenbach, Thy endte på førstepladsen med 4 point. Mit eneste gevinstparti forløb sådan (Leif Hamborg) Stillingen efter sorts 20. træk.

8 2. juni arrangement Lørdag d. 2. juni samledes fra morgenstunden 25 af klubbens medlemmer til forårs og afslutningsarrangement i klubbens lokaler på Vestervangskolen. Kaffe og rundstykker med tilbehør samt en En lille én skabte fra starten en god stemning, der blev fastholdt under den efterfølgende hurtigturnering, hvor vi spillede med betænkningstiden 10 minutter til hele partiet plus 5 sekunder pr. træk. Efter 4. runder holdtes middagspause, hvor vi kunne nyde en særdeles veltillavet italiensk buffet fra Helens Køkken ledsaget af ædle dråber fra samme land. Derefter nok 2 runder; ny pause med dessert og kaffe og så 7. og sidste runde, hvorefter følgende præmietagere kunne kåres: Mesterklassen(8 deltagere): 1. Steen Bering, 5 points(korrektion 15,0) 2. Steen Juul Mortensen, 5 points(korrektion 14,5) Til slut en stor tak til Anette Hamborg, der ydede en kæmpestor indsats i køkkenet, så alle vi øvrige kunne deltage i turneringen. (Steen Juul Mortensen) Sommerferie arrangement 6-7 august Mandag d. 6. og 7. august var Skakklub vært for afholdelse af ferietilbud til kommunens skoleelever. Der kom ca. 24 børn hver dag i de 2 dage og de gik op i det med liv og sjæl. Vi var 3 der styrede begivenhederne. Kristian Gravensgård bød velkommen og styrede begivenhederne flot og med hård hånd. Birgil Ditlevsen tog sig af kantinen og lavede en skilling til klubben, selvom der blev givet slikpræmier ud. Jeg selv gik rundt og hjalp til ved bordene. Også et par forældre fik en omgang skak. Trods lidt travlhed havde vi et par gode dage. (Thomas Stubkjær) Morten Dam opnåede også 5 points en anelse dårligere korrektion og viste, at den voldsomme fremgang han har opnået i løbet af en sæson, ikke er en tilfældighed. Basisklasse(15 deltagere): 1. Frank Alkærsig, 6 points 2. Birgit Ditlevsen, 5,5 points 3. Kurt Kibsgaard, 5 points. Præmierne udgjorde af italiensk vin plus et par postkort med frimærker, der markerede 40-års jubilæet for VM-matchen i 1972 i Reykjavik mellem Fischer og Spassky. Kortene var doneret af Einar S. Einarsson undertegnedes gode ven der var leder af en islandsk skakklub, der besøgte i Einarsson var i Danmark i forbindelse med, at skakbordet fra matchen i 1972 skal på auktion ved Bruun Rasmussen, København og lagde turen omkring, hvor han deltog i vores afslutningsarrangement. (Billeder taget fra Thomas Stubkjær)

9 Pokalfinalestævnet 2012 i Odense Eliterækken Skakklub havde i år fået en af de to pladser fra 9.HK til finalestævnet i Odense pinsesøndag. Holdet bestod af undertegnede, Ole Mikkelsen, Sørens Søgaard og Steen V. Bering. Nok det bedste hold vi kan stille, men alligevel regnede vi på forhånd med at det ville blive en hård dag med en del klø mod stærke modstandere. Det gik dog langt over forventning med to sejre, to nederlag og to uafgjorte i de 6 matcher. Vi tabte 1½-2½ til de meget stærke skakligahold fra hhv. Brønshøj og Nordkalotten, men fik til gengæld ram på både lokalrivalerne fra Viborg i første runde, og Frems meget talentfulde hold i sidste runde. Vinderen Pokalturnering i 9 HK afviklede som sædvanlig indledende runde til pokalfinalen i Odense. I år var der hold med i eliterækken (2 hold) og bredderækken (8 hold) og basisrækken (4 hold). I eliterækken hvor og Viborg deltog vandt Viborg uden kamp, fordi ikke kunne stille hold. I bredderækken var der stor spænding om udfaldet af resultatet. På skemaet kan man se, at Holstebro 1 og Kjellerup 1 blev de 2 hold, som skulle repræsentere 9 HK i finalestævnet. Vi blev nr af de 16 deltagende hold. Vindere blev den nye københavnerklub Philidor i suveræn stil, med et hold der har et ratingsnit langt over Individuelt var Søren Søgaard som forventet vores altdominerende kort med 5 af 6. Vi andre holdt os på et lidt mere beskedent niveau med 2½ af 6 alle tre. Der var livedækning af alle vores partier (undtagen sidste runde) se evt. Det giver mig mulighed for at bringe Sørens imponerende udspilning af stærke Roland Greger fra Brønshøj: 1 måtte i sidste runde se sig overhalet af 2, efter 1 led nederlag i deres indbyrdes kamp. (Jens Lund Jensen)

10 R. Greger, Sogaard,2214 Pokalfinalen 2012, Odense 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Bd7 6.Be3 Nge7!? 7.dxc5 Ng6 8.Bd4 Qc7 9.Qe2 Nxd4 10.cxd4 b6! Fremragende spillet, der er masser af compensation for bonden. 11.cxb6 Qxb6 12.Nc3 Rb8 13.Rb1 Bb4 14.Qc2 Bxc3+ 15.Qxc Bd3?! Nf4! Nu er sort ovenpå for alvor. 17.g3 Rfc8 18.Qd2 Nxd3+ 19.Qxd3 Bb5 20.Qd2 Qa6! Enkelt, elegant og effektivt! 21.b3 Bd3 22.Rc1 Rxc1+ 23.Qxc1 Rc8 24.Qd1 Rc2 25.Nd2 Qxa2 26.f3 Qb2! 0 1 (Erik Søbjerg) Bowling-aften Lige før sommerferien havde vi en god bowling aften. Vi var 11 mennesker, som havde en hyggelig aften. Der var både skak spillere og påhæng. Jeg selv var med som påhæng, selvom jeg er kantinedame, så er jeg jo ikke skakspiller. Der var dog nogle i klubben, som synes, at jeg godt måtte komme med, selvom min bedre halvdel formanden Jens Lund Jensen ikke var med. Vi startede en fredag kl. 17 med 2 timers bowling. Nogle fik også nogle gode øl til bowlingen. Efter bowlingen spiste vi ben med hele svineriet. Det var bare en rigtig god og en hyggelig aften. Resultatet har jeg heldigvis glemt. Husk det vigtigste er at deltage og ikke at vinde. Sådan er det vel også til skak. Kurt Kibsgaard er jo formand i bowling klubben, og han havde arrangeret det hele. En stor tak til ham. En god aften hvor man får snakket om andet end skak. Ny bowlingaften er arrangeret til lørdag 27. oktober kl. 17 i bowlinghallen på Fyrrevej i K A L E N D E R / 1 3 Dag Dato Aktivitet OKTOBER Ma 1 Byturneringen 7. runde Ma 8 Klubaften (sidste frist for tilmelding til klubturnering) Ma 15 Klubturneringen 1. runde Sø 28 Holdkamp Mesterhold NOVEMBER Lø 17 Sportolv i Sportscenter fra kl. 18:00 til kl. 23:00 Sø 18 Holdkamp Mesterhold DECEMBER Sø 2 Holdkamp Mesterhold Ma 17 Gule Ærter Aften Tilmeldingsliste ligger i klubben. (Kantinedamen Anette)

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 3. 2008

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 3. 2008 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 3. 2008 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

kakbladet Andreas Hagen International Mester Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet

kakbladet Andreas Hagen International Mester Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet 2011 /4 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Andreas Hagen International Mester Mandag den 1. august 2011 Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet kakbladet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Indhold i dette blad. Julefrokost

Indhold i dette blad. Julefrokost Indhold i dette blad. Indhold i dette blad. Julefrokost 2. Samba! 3. Samba! (fortsat) 3. 4. holdet i Grenå 4. Hurtigskakturnering II v/.samba (turneringstabel) 5. Pæn start af 2. holdet 6. Interview med

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Skakklubben Centrum I dette nummer: Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Nr. 4 - Morten Andersen Revolverskak

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

Indbydelse til klubturnering 2004 (Bjarne Tornbjerg)

Indbydelse til klubturnering 2004 (Bjarne Tornbjerg) Indhold i dette blad. Dansk Skak Unions initiativpræmie 00. Indbydelse til klubturnering 00. Præmieuddeling, by og forsommerturnering. Velkommen til sæson 00/05. Göteborg Cup 00 5. Skak for de skrappe

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5 2010 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 21. juni 2010 Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok kakbladet ISSN 0037-6043 106. årgang, nr.

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 Februar 2003 52. årgang. Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 Februar 2003 52. årgang. Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006 Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006 6. dec. Klubaften 13. dec. 1.H 3. r. hj. Fr.berg 3 (Klubaften) 20. dec. Julelyn 27. dec. lukket 3. jan. NytårsGrandPrix 10. jan. NytårsGrandPrix

Læs mere

November 2014 Nr. 3. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

November 2014 Nr. 3. Sæson 2014-2015. 40. Årgang November 2014 Nr. 3 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 23 A, 4. 1408 København K : 32 57 81 19 : formand@k41.dk Bestyr.medlem / Turneringer Kenneth Abildgaard Lysholdgårdsvej 97 2-2 2500 Valby : 25 37 15 33 : kendabild@hotmail.com

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op!

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2012 * 61. årgang Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! 1.-holdets

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere