Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012"

Transkript

1 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr HERNING SKAKKLUB Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl Der er skoleskak fra kl hvor alle unge er velkommen. Skakklubs bestyrelse: Formand: Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400, tlf Kasserer: Arne Sørensen, Spinkebjerg 49, Gjellerup, 7400, tlf , Sekretær/Turneringsleder: Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400, tlf , Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400, tlf , Indhold: Referat af Generalforsamling Ringkøbing Amtsmesterskab juni arrangement Sommerferie arrangement 6-7 august Pokalturnering Turneringer: Holstebro, Vorgod, Viborg Bowlingaften Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, Tvis, 7500 Holstebro, tlf , Skoleskakledere: Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400, tlf , Leif Hamborg, Silkeborgvej 35 c, st. tv., 7400, BJØRNEN redigeres af Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, 7500 Holstebro, tlf , BEMÆRK : Deadline for indlæg til næste nummer af Bjørnen er: Vil komme op i klubben, Indlæg modtages gerne.

2 Formanden har ordet En ny sæson står for døren det er herfor tid til at byde gamle som nye medlemmer velkommen i klubben. Henover sæsonen har flere af klubbens medlemmer deltaget i forskellige sommer turneringer. Klubben har som tidligere år også været med i sommeraktivitet for skolebørn. Skakklub indleder som tidligere år sæsonen med afvikling af Byturnering, hvor der er 72 deltagere. Referat fra denne turnering kommer i næste nr. af Bjørnen. Jeg håber at mange af klubbens medlemmer igen i år vil være med til afvikling af vores klubmesterskab, som tidligere sæsoner foregår i 2 grupper. Mange af klubbens medlemmer har givet tilsagn om at deltage i holdturnering. Det indebærer, at klubben i år har 6 hold med. Vi har 8 mands hold med i 1 division mesterrækken og A-klassen. Øvrige grupper er 4 mands hold, hvor deltager med 3 hold. Referat af Skakklubs ordinære generalforsamling, mandag d. 30. april 2012 på Vestervangskolen,. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Drøftelse af næste års klubturnering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af kasserer (Arne Sørensen er på valg) 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(steen Juul Mortensen og Kurt Degn). 9. Valg af to suppleanter(kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen er på valg). 10. Valg af to revisorer(ole Mikkelsen og Kurt Kibsgaard) og en revisorsuppleant(per Gram Pedersen er på valg). 11. Valg af udtagelsesudvalg(ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på valg). 12. Eventuelt. Ad. 1. Kr. Graversgaard blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad. 2. Formanden, Jens Lund Jensen indledte sin beretning med at oplyse, at bestyrelsen for 9.HK, hvor tre af Skakklubs medlemmer har sæde, i et åbent brev havde protesteret mod Dansk Skak Unions planer om at centralisere afviklingen af divisionsturneringen. Forslaget skal nu behandles i et udvalg, og der sker under alle omstændigheder ingen ændringer i den kommende sæson. JLJ oplyste endvidere, at Erik Søbjerg, Skakklub ønsker at holde som hovedkredsformand. JLJ nævnte, at klubben hvert år arrangerer 3 store turneringer; byturneringen havde i år 72 deltagere med Niels Jørgen Fries Nielsen som vinder. Årets 1. træk havde 75 deltagere her blev Mads Boe og Jens Ove Fries Nielsen vindere. Amtsturneringen med 74 deltagere blev vundet af Niels Jørgen Fries Nielsen. Årets klubturnering havde 40 af klubbens godt 50 medlemmer som deltagere; mester var blevet Jesper Maul Vidriksen. 4-byturneringen mellem, Silkeborg, Skanderborg og Kjellerup var endt med tre klubber på en delt 1.plads. Ved pokalskakstævnet i Odense havde haft deltagelse af 2 hold ingen fik præmie, men det ene hold var dog blevet nr. 4.

3 I Dansk Skak Unions holdturnering havde klubben deltaget med 5 hold; 1. divisionsholdet var blevet nr. 6, mesterholdet var også blevet nr. 6, A-holdet havde opnået en 5. plads, B-holdet var blevet nr. 2, mens C-holdet var blevet nr. 4. Formanden havde noteret sig, at mange spillere havde deltaget i turneringer i 9. Hovedkreds; specielt havde Birgit Ditlevsen været aktiv. Birgit Ditlevsen havde også deltaget i DM i Helsingør, hvor hun havde vundet sin gruppe. JLJ glædede sig over, at klubben nu kunne afvikle 36 partier med helt nye brætter, brikker og elektroniske ure Kommune havde ydet et smukt tilskud. I den forløbne sæson havde JLJ varetaget forbindelserne til fritidsklubberne, Søren Gøgsig og Leif Hamborg havde stået for skoleskak, mens Spor 12 var blevet varetaget af Kurt Degn og Birgit Ditlevsen. Af sociale arrangementer havde klubben som sædvanlig stået for en gule ærter aften; en del af klubbens medlemmer havde også deltaget i en bowlingaften og i sommerferien 2011 havde man været med på en vellykket tur til Sct. Petersborg. Ad Genvalg over hele linien. Ad. 12. Steen Juul Mortensen gjorde opmærksom på arrangementet den 2. juni morgenkaffe, lynturnering, italiensk buffet og opfordrede til at melde sig. Thomas Stubkjær foreslog, at man omdøbte Ringkøbing Amtsmesterskab til Open, hvilket fandt almindelig tilslutning Dirigenten motiverede et trefoldigt leve for Skakklub. Formanden takkede klubbens medlemmer for en god sæson. 27 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Kristian Graversgaard Steen Juul Mortensen Dirigent Sekretær JLJ foretog derefter præmier ud i klubturneringen: Mesterklassen: 1. Jesper Maul, 2. Ole Østergaard, 3. Holger Vestergaard. Basis 1: 1. Arne Sørensen, 2. Henrik Hjorth, 3. Frank Alkærsig Rasmussen. Basis 2: 1. Morten Dam, 2. Thomas Stubkjær, 3. Birgit Ditlevsen. Basis 3: 1. Anders Hjorth, 2. Bjarne Degn, 3. Svend Ravn. Følgende opnåede topscorepræmier: 1.division: Flemming Nielsen. Mesterrækken: Martin Winding. A-rækken: Morten Dam. B-rækken: Svend Bang. C-rækken: Jens Vistisen Formanden kunne endvidere overrække Birgit Ditlevsen 2.præmien i 9. Hovedkreds s Grand Prix turnering, mens Alexander Jessen fik 9. Hovedkreds s Juniorpris. Ingen havde bemærkninger til beretningen. -3- Ad. 3. Kasserer Arne gennemgik hovedtrækkene i regnskabet og bemærkede, at underskuddet skyldtes materialeanskaffelser. Alle klubbens midler var nu indsat i Handelsbanken. Regnskabet enstemmigt godkendt. Ad. 4. Kontingentet blev fastsat uændret. Ad. 5. Steen Juul Mortensen gjorde rede for bestyrelsens planer om i klubturneringen at spille med den i divisionsturneringen fastsatte betænkningstid - 90 minutter til 40 træk, 30 minutter til resten af partiet plus opsparet tid plus 30 sekunders tillæg fra første træk. Efter et par spørgsmål og bemærkninger blev forslaget godkendt. Ad. 6. Intet under dette punkt.

4 Ringkøbing Amtsmesterskab Sidste år udbad bestyrelsen sig forslag til et nyt navn for ovennævnte turnering; jeg mindes at have hørt et enkelt forslag, men kan i skrivende stund ikke komme på det. Ophavsmanden må gerne melde sig! Dette års mesterskab havde deltagelse af 74 spillere, hvilket vist nok er rekord; Skakklub er efterhånden blevet en meget aktiv aktør på regionalt plan. Vi arrangerer by-og amtsturnering og Årets første Træk, har ofte stået for afslutningen i divisionsturneringen og klubben organiserer også den indledende runde i pokalturneringen. Årets turnering blev afviklet i 7 grupper a 8 spillere og så en gruppe på 18 deltagere der kunne naturligvis have været etableret nok en 8-mandsgruppe, men af sportslige grunde valgte vi at lade de 18 spillere med lavest ratingtal udgøre én gruppe. Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg Skakforening er efterhånden begyndt at husere slemt i det midtjyske skakliv, og han vandt da også turneringen aldeles sikkert: 5½ points 4 gevinster og tre remis Sidste års mester Thorkild Borup Nielsen, Holstebro blev nr. 2 med 4 points bedre korrektion end Thomas Jepsen, Holstebro og Flemming Kamstrup, Skive. Ole Østergaard blev bedste fra Skakklub med 3½ points. Til gengæld besatte to spillere de to bedste pladser i basisklasse 1: Alexander Jessen og undertegnede opnåede begge 5½ points, men Alexander havde den bedste korrektion. Skarpe hjerner vil naturligvis løfte en bullen finger og påpege, at jeg er medlem af Randers Skakklub naturligvis rigtigt, men jeg føler mig nu alligevel også som spiller! Stod der på basis 1, var det til gengæld Holstebro Skakklub, der dominerede basisklasse 2: Jacob Nygaard, Aksel Hansen og Jacob Jacobsen scorede alle 4½ points førstnævnte vandt på korrektion. Frank Alkærsig blev bedste spiller med 4 points. Morten Dam, Skakklub var urørlig i basisklasse 4; 6 points og 1½ points foran Erik Pilgaard, Aulum sidstnævnte havde bedre korrektion end John Klaus Jensen, Vorgod. Kristian Graversgaard og Svend Vestergaard, blev nr. 1 og 2 i basisklasse 5 Svend Vestergaard havde en anelse mere i korrektion end Frede Vistisen, Vorgod. Det blev også til dobbeltsejr til i basisklasse 6, hvor Peder Henry Pedersen og Niels Jørgen Ottosen opnåede henholdsvis 6 og 5 points. Askov Hove fik 4 points. I den 18 mand store basisklasse 7 scorede Sigud Bro Ross-Pedersen som den eneste i turneringen maksimumpoints, mens klubkammeraten Svend Aage Jensen opnåede 5 points. Kasper Frydenlund, Ringkøbing scorede ligeledes 5 points, mens Dennis Gottenborg blev bedste herngspiller med 4½ points. (Steen Juul Mortensen) Mesterklassen 1 Thorkild Borup Nielsen, Holstebro Thomas Jepsen, Holstebro Jesper Maul Vidriksen, Flemming Kamstrup, Skive ½ 3 ½ ½ 7 ½ , ½ 8 ½ 3 ½ ½ , ½ 1 ½ 2 ½ 8 ½ ½ 5 Holger Vestergaard, Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg John Noe, Ole Østergaard, ½ , ½ ½ 8. 4 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2½ ½ ½ 3½ 5. I basisklasse 3 måtte man foretage målfoto for at udråbe Rasmus Kvist, Skive til vinder foran Leif Hamborg, ; et sølle kvart point i korrektion afgjorde 1.pladsen.

5 B1 1 Alexander Jessen, ½ 3 ½ ½ 5½ 1. 17,00 2 Ernst Lund Jensen, Kjellerup Jens Lund Jensen, Kim Schmidt, Holstebro Steen Funch Petersen, Frank Gjerning Pedersen, Kjellerup Steen Juul Mortensen, Randers ½ ½ Søren Gøgsig, B ½ 8. 1 ½ ½ 7 ½ ½ ½ ½ 8 2½ ½ ½ 3 4½ ½ ½ 5 ½ ½ 1 5½ 2. 16,25 5 ½ ½ Martin Winding Ditlevsen, Henning Lund Jensen, 3 Jakob Jakobsen, Holstebro ½ ½ ½ ½ 3 ½ 4 ½ ½ 5 6 ½ ½ 2 ½ ½ 4½ Kjærulf Egeberg, ½ ½ Egon Frandsen, Skive ½ ½ ½ ½ Jacob Nygaard, Holstebro ½ 8 ½ ½ 2 4½ 1. 14,75 7 Aksel Hansen, Holstebro ½ ½ 2. 14,50 8 Knud Erik Søgård Jensen, Ringkøbing B ½ ½ 6 ½ ½ 8. 1 Adam Vergara, Rasmus Kvist, Skive ½ ½ 1. 16,00 3 Mogens Boel, Viborg ½ Leif Hamborg, Henning Kristensen, Arne Sørensen, ½ 7 Frank Alkærsig Rasmussen, ½ 8 Christian Ertbjerg, Aulum ½ ½ ½ 4 5 ½ 4½ ½ 1 8 5½ 2. 14, ½ ½ ½ ½ 8. B4 1 Laurids Buskbjerg, Aulum Per Gram Pedersen, ½ ½ Morten Dam, John Klaus Jensen, Vorgod ½ 7 ½ ½ ½ 3. 13,00 5 Jens Ole Sejbjerg, Aulum Svend Bang, ½ ½ 4. 7 Erik Pilgaard, Aulum ½ 8 Kurt Kibsgaard, B ½ ½ 1 1 4½ 2. 13, ½ ½ 7. 1 Jens Erik Schmidt, Vorgod ½ ½ 4. 12,50 2 Birgit Dithlevsen, Frede B. Vistisen, Vorgod ½ ½ 3. 12,75 4 Svend Vestergaard, ½ 6 ½ ½ 0 8 4½ 2. 13,75 5 Thomas V. Stubkjær, ½ 8 ½ Karl Martin Jensen, Vorgod ½ Anders Dithlevsen, Vorgod Kristian Graversgaard, B ½ ½ ½ 1. 1 Hans Jensen, Peder Henry Pedersen, Niels Jørgen Ottosen, Askov K. Hove, Vorgod Jørn Andersen, Vorgod ½ Thomas Kyndesgaard, Holstebro 7 Børge Holmgård, Vorgod Bennet Nielsen, Vorgod ½ ½ 8 4½ ½ ½ ½ 3½ 4.

6 B7 1 Anders Hjorth, Svend Aage Jensen, Holstebro Benny Kamstrup, Skive ½ Verner Christensen, , ½ Johannes Lausen, ½ ½ Flemming Sangild, Kasper Frydenslund, Ringkøbing Johan Hviid, Dennis Gottenborg Christensen, Nasser Ebrahimzadeh, , ½ ½ ½ Magnus Merrild, ½ 4. 19, ½ ½ 5. 18, John Jessen, ½ 1 1 3½ Frank Bendtsen, Vorgod Sigurd Bro Ross-Petersen, Holstebro Bjarne Degn, Jens Vistisen, Henning Pedersen, Simon Amdi, KUMO CUP Holstebro Forårs EMT 2012 skakklub stillede med 5 deltagere i dette års Kumo Cup i Holstebro. Vinderen i mester 1 blev N.J. Friis Nielsen med 5 / 5 points. Deltagerne fra fik følgende resultater: Jens Lund Jensen, Mester 2: 4. plads med 2 points mod forventet 1½ Leif Hamborg, Basis 1: 1. plads med 3½ points mod forventet 2,75 Frank Rasmussen, Basis 1: 3. plads med 3 points mod forventet 2,2 Birgit Dithlevsen, Basis 2: 2 plads med 3½ points mod forventet 2,45 Hans Jensen, Basis 3: 4. plads med 2½ points mod forventet 2 Vorgod Forårsturnering skakklub stillede med 13 deltagere i dette års Vorgod forårsturnering Vinder i mester blev Thomas Jepsen, Holstebro med 4½ af 5 mulige. Resultater for deltagere: Mester: Alexander Jessen, 2 point 5 plads Basis 1: Jens Lund Jensen, 1 point 6 plads

7 Basis 2: Leif Hamborg, 2½ point 3-4 plads Birgit Dithlevsen, 0 point 6 plads Basis 3: Svend Bang, 2½ point 3 plads Thomas Stubkjær, 3½ point 1 plads Basis 4: Peder H Pedersen, 3 point 2-3 plads Niels J. Ottosen, 2 point 4 Leif Hamborg, - Stefan Hansen, Esbjerg e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Sxd5 4.c4 Sb6 5.Sf3 g6 6.Sc3 Lg7 7.Le Le2 Sc6 9.Dd2 Lg4 10.d5 Lxf3 11.gxf3 Se5 12.b3 Dd7 13.h3 Df5 14.f4 Sed7 15.Tc1 Sf6 16.Ld3 Dh5 17.Se2 c6 18.Sg3 Dh4 19.dxc6 bxc6 20.f5 Tad8 21.c5 Sfd5 22.cxb6 [22.Lg5 havde været langt stærkere] Sxe3 23.Dxe3 Db4+ [23...Lh6 24.Tc4 Dxc4 25.Lxc4 Lxe3 26.fxe3 axb6 ville vel have givet gode remis-chancer] 24.Kf1 Dd6 25.Td1 Ld4 26.Df3 axb6 27.Se4 De5 28.Tg1 c5 29.h4 Kh8 30.Sg3 e6 31.f6 Dxf6 32.Dxf6+ Lxf6 33.h5 Ld4 34.Ke2 e5 35.hxg6 hxg6 36.Tg2 Tde8 37.Sf5 e4 38.Lc4 Td8 39.Th1+ Kg8 40.Txg Basis 5: Nasser Ebrahimzadeh, 4½ point 1 plads Jens Vistisen, 2 point 4 plads Basis 6: Flemming Sangild, 1½ point 7 plads. Johan Hviid, 2½ point - 5 plads Dennis Gottenborg, 3 point 2 plads Ny Hærvej skakturnering i Viborg I den første weekend i september 2012 blev den årlige hærvejsturnering i Viborg afviklet med 18 deltagere. Spillerne var opdelt i 3 klasser inddelt efter styrke. Fra Skakklub deltog Birgit Dithlevsen og Leif Hamborg. I basis 1 deltes førstepladsen mellem Egon Madsen, Thy, Claus Støvring, Skive og Stefan Hansen, Esbjerg med hver 3 point. Leif Hamborg fik 2½ på fjerdepladsen. I basis 2 havde Birgit en dårlig turnering og måtte nøjes med et enkelt point. Uffe Kallenbach, Thy endte på førstepladsen med 4 point. Mit eneste gevinstparti forløb sådan (Leif Hamborg) Stillingen efter sorts 20. træk.

8 2. juni arrangement Lørdag d. 2. juni samledes fra morgenstunden 25 af klubbens medlemmer til forårs og afslutningsarrangement i klubbens lokaler på Vestervangskolen. Kaffe og rundstykker med tilbehør samt en En lille én skabte fra starten en god stemning, der blev fastholdt under den efterfølgende hurtigturnering, hvor vi spillede med betænkningstiden 10 minutter til hele partiet plus 5 sekunder pr. træk. Efter 4. runder holdtes middagspause, hvor vi kunne nyde en særdeles veltillavet italiensk buffet fra Helens Køkken ledsaget af ædle dråber fra samme land. Derefter nok 2 runder; ny pause med dessert og kaffe og så 7. og sidste runde, hvorefter følgende præmietagere kunne kåres: Mesterklassen(8 deltagere): 1. Steen Bering, 5 points(korrektion 15,0) 2. Steen Juul Mortensen, 5 points(korrektion 14,5) Til slut en stor tak til Anette Hamborg, der ydede en kæmpestor indsats i køkkenet, så alle vi øvrige kunne deltage i turneringen. (Steen Juul Mortensen) Sommerferie arrangement 6-7 august Mandag d. 6. og 7. august var Skakklub vært for afholdelse af ferietilbud til kommunens skoleelever. Der kom ca. 24 børn hver dag i de 2 dage og de gik op i det med liv og sjæl. Vi var 3 der styrede begivenhederne. Kristian Gravensgård bød velkommen og styrede begivenhederne flot og med hård hånd. Birgil Ditlevsen tog sig af kantinen og lavede en skilling til klubben, selvom der blev givet slikpræmier ud. Jeg selv gik rundt og hjalp til ved bordene. Også et par forældre fik en omgang skak. Trods lidt travlhed havde vi et par gode dage. (Thomas Stubkjær) Morten Dam opnåede også 5 points en anelse dårligere korrektion og viste, at den voldsomme fremgang han har opnået i løbet af en sæson, ikke er en tilfældighed. Basisklasse(15 deltagere): 1. Frank Alkærsig, 6 points 2. Birgit Ditlevsen, 5,5 points 3. Kurt Kibsgaard, 5 points. Præmierne udgjorde af italiensk vin plus et par postkort med frimærker, der markerede 40-års jubilæet for VM-matchen i 1972 i Reykjavik mellem Fischer og Spassky. Kortene var doneret af Einar S. Einarsson undertegnedes gode ven der var leder af en islandsk skakklub, der besøgte i Einarsson var i Danmark i forbindelse med, at skakbordet fra matchen i 1972 skal på auktion ved Bruun Rasmussen, København og lagde turen omkring, hvor han deltog i vores afslutningsarrangement. (Billeder taget fra Thomas Stubkjær)

9 Pokalfinalestævnet 2012 i Odense Eliterækken Skakklub havde i år fået en af de to pladser fra 9.HK til finalestævnet i Odense pinsesøndag. Holdet bestod af undertegnede, Ole Mikkelsen, Sørens Søgaard og Steen V. Bering. Nok det bedste hold vi kan stille, men alligevel regnede vi på forhånd med at det ville blive en hård dag med en del klø mod stærke modstandere. Det gik dog langt over forventning med to sejre, to nederlag og to uafgjorte i de 6 matcher. Vi tabte 1½-2½ til de meget stærke skakligahold fra hhv. Brønshøj og Nordkalotten, men fik til gengæld ram på både lokalrivalerne fra Viborg i første runde, og Frems meget talentfulde hold i sidste runde. Vinderen Pokalturnering i 9 HK afviklede som sædvanlig indledende runde til pokalfinalen i Odense. I år var der hold med i eliterækken (2 hold) og bredderækken (8 hold) og basisrækken (4 hold). I eliterækken hvor og Viborg deltog vandt Viborg uden kamp, fordi ikke kunne stille hold. I bredderækken var der stor spænding om udfaldet af resultatet. På skemaet kan man se, at Holstebro 1 og Kjellerup 1 blev de 2 hold, som skulle repræsentere 9 HK i finalestævnet. Vi blev nr af de 16 deltagende hold. Vindere blev den nye københavnerklub Philidor i suveræn stil, med et hold der har et ratingsnit langt over Individuelt var Søren Søgaard som forventet vores altdominerende kort med 5 af 6. Vi andre holdt os på et lidt mere beskedent niveau med 2½ af 6 alle tre. Der var livedækning af alle vores partier (undtagen sidste runde) se evt. Det giver mig mulighed for at bringe Sørens imponerende udspilning af stærke Roland Greger fra Brønshøj: 1 måtte i sidste runde se sig overhalet af 2, efter 1 led nederlag i deres indbyrdes kamp. (Jens Lund Jensen)

10 R. Greger, Sogaard,2214 Pokalfinalen 2012, Odense 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Bd7 6.Be3 Nge7!? 7.dxc5 Ng6 8.Bd4 Qc7 9.Qe2 Nxd4 10.cxd4 b6! Fremragende spillet, der er masser af compensation for bonden. 11.cxb6 Qxb6 12.Nc3 Rb8 13.Rb1 Bb4 14.Qc2 Bxc3+ 15.Qxc Bd3?! Nf4! Nu er sort ovenpå for alvor. 17.g3 Rfc8 18.Qd2 Nxd3+ 19.Qxd3 Bb5 20.Qd2 Qa6! Enkelt, elegant og effektivt! 21.b3 Bd3 22.Rc1 Rxc1+ 23.Qxc1 Rc8 24.Qd1 Rc2 25.Nd2 Qxa2 26.f3 Qb2! 0 1 (Erik Søbjerg) Bowling-aften Lige før sommerferien havde vi en god bowling aften. Vi var 11 mennesker, som havde en hyggelig aften. Der var både skak spillere og påhæng. Jeg selv var med som påhæng, selvom jeg er kantinedame, så er jeg jo ikke skakspiller. Der var dog nogle i klubben, som synes, at jeg godt måtte komme med, selvom min bedre halvdel formanden Jens Lund Jensen ikke var med. Vi startede en fredag kl. 17 med 2 timers bowling. Nogle fik også nogle gode øl til bowlingen. Efter bowlingen spiste vi ben med hele svineriet. Det var bare en rigtig god og en hyggelig aften. Resultatet har jeg heldigvis glemt. Husk det vigtigste er at deltage og ikke at vinde. Sådan er det vel også til skak. Kurt Kibsgaard er jo formand i bowling klubben, og han havde arrangeret det hele. En stor tak til ham. En god aften hvor man får snakket om andet end skak. Ny bowlingaften er arrangeret til lørdag 27. oktober kl. 17 i bowlinghallen på Fyrrevej i K A L E N D E R / 1 3 Dag Dato Aktivitet OKTOBER Ma 1 Byturneringen 7. runde Ma 8 Klubaften (sidste frist for tilmelding til klubturnering) Ma 15 Klubturneringen 1. runde Sø 28 Holdkamp Mesterhold NOVEMBER Lø 17 Sportolv i Sportscenter fra kl. 18:00 til kl. 23:00 Sø 18 Holdkamp Mesterhold DECEMBER Sø 2 Holdkamp Mesterhold Ma 17 Gule Ærter Aften Tilmeldingsliste ligger i klubben. (Kantinedamen Anette)

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Skive Kubturnering 2012. Kumo Cup 2012

Skive Kubturnering 2012. Kumo Cup 2012 Samlet point RingkøbingWeekend 2012 Kjellerup Hutigskak Vorgod Hurtigturnering Ringkøbing Amt Herning klubturnering Kjellerup Forårs EMT Skive Juleturnering Kjellerup Klubturnering Årets første træk Kumo

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der skal

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret.

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret. Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.30 på Hotel Vinderup Deltagere: Erik Søbjerg (ES), formand og Herning Jens Lund Jensen (JLJ), næstformand

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Aulum Skakklub. Herning Skakklub

Aulum Skakklub. Herning Skakklub STYRKELISTER De anførte ratingtal er dem, der forelå den 6. oktober 2014. Der kan senere være sket ændringer, og det er tallene ved turneringens start, der er afgørende for ratingberegningen. Se disse

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28.

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28. 28. ÅRGANG 5 KLUBBLAD 99 OKTOBER 2002 3 4 7 10 11 12 Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben VIBY SKAKKLUB - NR. 99

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Nyhedsarkiv 2009 Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Ved weekendens 2. runde af Midtvest Cup, der blev afholdt i Vildbjerg

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * November 2011 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * November 2011 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * November 20 * 6. årgang Foto fra urmatchen 2009, hvor vi fik mange klø. Se side 3, hvor du finder det rigtig gode resultat fra 20 Formandens

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 12. oktober 13 00-18 00 2. Mandag 13. oktober 16

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere