Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012"

Transkript

1 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr HERNING SKAKKLUB Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl Der er skoleskak fra kl hvor alle unge er velkommen. Skakklubs bestyrelse: Formand: Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400, tlf Kasserer: Arne Sørensen, Spinkebjerg 49, Gjellerup, 7400, tlf , Sekretær/Turneringsleder: Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400, tlf , Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400, tlf , Indhold: Referat af Generalforsamling Ringkøbing Amtsmesterskab juni arrangement Sommerferie arrangement 6-7 august Pokalturnering Turneringer: Holstebro, Vorgod, Viborg Bowlingaften Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, Tvis, 7500 Holstebro, tlf , Skoleskakledere: Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400, tlf , Leif Hamborg, Silkeborgvej 35 c, st. tv., 7400, BJØRNEN redigeres af Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, 7500 Holstebro, tlf , BEMÆRK : Deadline for indlæg til næste nummer af Bjørnen er: Vil komme op i klubben, Indlæg modtages gerne.

2 Formanden har ordet En ny sæson står for døren det er herfor tid til at byde gamle som nye medlemmer velkommen i klubben. Henover sæsonen har flere af klubbens medlemmer deltaget i forskellige sommer turneringer. Klubben har som tidligere år også været med i sommeraktivitet for skolebørn. Skakklub indleder som tidligere år sæsonen med afvikling af Byturnering, hvor der er 72 deltagere. Referat fra denne turnering kommer i næste nr. af Bjørnen. Jeg håber at mange af klubbens medlemmer igen i år vil være med til afvikling af vores klubmesterskab, som tidligere sæsoner foregår i 2 grupper. Mange af klubbens medlemmer har givet tilsagn om at deltage i holdturnering. Det indebærer, at klubben i år har 6 hold med. Vi har 8 mands hold med i 1 division mesterrækken og A-klassen. Øvrige grupper er 4 mands hold, hvor deltager med 3 hold. Referat af Skakklubs ordinære generalforsamling, mandag d. 30. april 2012 på Vestervangskolen,. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Drøftelse af næste års klubturnering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af kasserer (Arne Sørensen er på valg) 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer(steen Juul Mortensen og Kurt Degn). 9. Valg af to suppleanter(kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen er på valg). 10. Valg af to revisorer(ole Mikkelsen og Kurt Kibsgaard) og en revisorsuppleant(per Gram Pedersen er på valg). 11. Valg af udtagelsesudvalg(ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på valg). 12. Eventuelt. Ad. 1. Kr. Graversgaard blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad. 2. Formanden, Jens Lund Jensen indledte sin beretning med at oplyse, at bestyrelsen for 9.HK, hvor tre af Skakklubs medlemmer har sæde, i et åbent brev havde protesteret mod Dansk Skak Unions planer om at centralisere afviklingen af divisionsturneringen. Forslaget skal nu behandles i et udvalg, og der sker under alle omstændigheder ingen ændringer i den kommende sæson. JLJ oplyste endvidere, at Erik Søbjerg, Skakklub ønsker at holde som hovedkredsformand. JLJ nævnte, at klubben hvert år arrangerer 3 store turneringer; byturneringen havde i år 72 deltagere med Niels Jørgen Fries Nielsen som vinder. Årets 1. træk havde 75 deltagere her blev Mads Boe og Jens Ove Fries Nielsen vindere. Amtsturneringen med 74 deltagere blev vundet af Niels Jørgen Fries Nielsen. Årets klubturnering havde 40 af klubbens godt 50 medlemmer som deltagere; mester var blevet Jesper Maul Vidriksen. 4-byturneringen mellem, Silkeborg, Skanderborg og Kjellerup var endt med tre klubber på en delt 1.plads. Ved pokalskakstævnet i Odense havde haft deltagelse af 2 hold ingen fik præmie, men det ene hold var dog blevet nr. 4.

3 I Dansk Skak Unions holdturnering havde klubben deltaget med 5 hold; 1. divisionsholdet var blevet nr. 6, mesterholdet var også blevet nr. 6, A-holdet havde opnået en 5. plads, B-holdet var blevet nr. 2, mens C-holdet var blevet nr. 4. Formanden havde noteret sig, at mange spillere havde deltaget i turneringer i 9. Hovedkreds; specielt havde Birgit Ditlevsen været aktiv. Birgit Ditlevsen havde også deltaget i DM i Helsingør, hvor hun havde vundet sin gruppe. JLJ glædede sig over, at klubben nu kunne afvikle 36 partier med helt nye brætter, brikker og elektroniske ure Kommune havde ydet et smukt tilskud. I den forløbne sæson havde JLJ varetaget forbindelserne til fritidsklubberne, Søren Gøgsig og Leif Hamborg havde stået for skoleskak, mens Spor 12 var blevet varetaget af Kurt Degn og Birgit Ditlevsen. Af sociale arrangementer havde klubben som sædvanlig stået for en gule ærter aften; en del af klubbens medlemmer havde også deltaget i en bowlingaften og i sommerferien 2011 havde man været med på en vellykket tur til Sct. Petersborg. Ad Genvalg over hele linien. Ad. 12. Steen Juul Mortensen gjorde opmærksom på arrangementet den 2. juni morgenkaffe, lynturnering, italiensk buffet og opfordrede til at melde sig. Thomas Stubkjær foreslog, at man omdøbte Ringkøbing Amtsmesterskab til Open, hvilket fandt almindelig tilslutning Dirigenten motiverede et trefoldigt leve for Skakklub. Formanden takkede klubbens medlemmer for en god sæson. 27 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Kristian Graversgaard Steen Juul Mortensen Dirigent Sekretær JLJ foretog derefter præmier ud i klubturneringen: Mesterklassen: 1. Jesper Maul, 2. Ole Østergaard, 3. Holger Vestergaard. Basis 1: 1. Arne Sørensen, 2. Henrik Hjorth, 3. Frank Alkærsig Rasmussen. Basis 2: 1. Morten Dam, 2. Thomas Stubkjær, 3. Birgit Ditlevsen. Basis 3: 1. Anders Hjorth, 2. Bjarne Degn, 3. Svend Ravn. Følgende opnåede topscorepræmier: 1.division: Flemming Nielsen. Mesterrækken: Martin Winding. A-rækken: Morten Dam. B-rækken: Svend Bang. C-rækken: Jens Vistisen Formanden kunne endvidere overrække Birgit Ditlevsen 2.præmien i 9. Hovedkreds s Grand Prix turnering, mens Alexander Jessen fik 9. Hovedkreds s Juniorpris. Ingen havde bemærkninger til beretningen. -3- Ad. 3. Kasserer Arne gennemgik hovedtrækkene i regnskabet og bemærkede, at underskuddet skyldtes materialeanskaffelser. Alle klubbens midler var nu indsat i Handelsbanken. Regnskabet enstemmigt godkendt. Ad. 4. Kontingentet blev fastsat uændret. Ad. 5. Steen Juul Mortensen gjorde rede for bestyrelsens planer om i klubturneringen at spille med den i divisionsturneringen fastsatte betænkningstid - 90 minutter til 40 træk, 30 minutter til resten af partiet plus opsparet tid plus 30 sekunders tillæg fra første træk. Efter et par spørgsmål og bemærkninger blev forslaget godkendt. Ad. 6. Intet under dette punkt.

4 Ringkøbing Amtsmesterskab Sidste år udbad bestyrelsen sig forslag til et nyt navn for ovennævnte turnering; jeg mindes at have hørt et enkelt forslag, men kan i skrivende stund ikke komme på det. Ophavsmanden må gerne melde sig! Dette års mesterskab havde deltagelse af 74 spillere, hvilket vist nok er rekord; Skakklub er efterhånden blevet en meget aktiv aktør på regionalt plan. Vi arrangerer by-og amtsturnering og Årets første Træk, har ofte stået for afslutningen i divisionsturneringen og klubben organiserer også den indledende runde i pokalturneringen. Årets turnering blev afviklet i 7 grupper a 8 spillere og så en gruppe på 18 deltagere der kunne naturligvis have været etableret nok en 8-mandsgruppe, men af sportslige grunde valgte vi at lade de 18 spillere med lavest ratingtal udgøre én gruppe. Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg Skakforening er efterhånden begyndt at husere slemt i det midtjyske skakliv, og han vandt da også turneringen aldeles sikkert: 5½ points 4 gevinster og tre remis Sidste års mester Thorkild Borup Nielsen, Holstebro blev nr. 2 med 4 points bedre korrektion end Thomas Jepsen, Holstebro og Flemming Kamstrup, Skive. Ole Østergaard blev bedste fra Skakklub med 3½ points. Til gengæld besatte to spillere de to bedste pladser i basisklasse 1: Alexander Jessen og undertegnede opnåede begge 5½ points, men Alexander havde den bedste korrektion. Skarpe hjerner vil naturligvis løfte en bullen finger og påpege, at jeg er medlem af Randers Skakklub naturligvis rigtigt, men jeg føler mig nu alligevel også som spiller! Stod der på basis 1, var det til gengæld Holstebro Skakklub, der dominerede basisklasse 2: Jacob Nygaard, Aksel Hansen og Jacob Jacobsen scorede alle 4½ points førstnævnte vandt på korrektion. Frank Alkærsig blev bedste spiller med 4 points. Morten Dam, Skakklub var urørlig i basisklasse 4; 6 points og 1½ points foran Erik Pilgaard, Aulum sidstnævnte havde bedre korrektion end John Klaus Jensen, Vorgod. Kristian Graversgaard og Svend Vestergaard, blev nr. 1 og 2 i basisklasse 5 Svend Vestergaard havde en anelse mere i korrektion end Frede Vistisen, Vorgod. Det blev også til dobbeltsejr til i basisklasse 6, hvor Peder Henry Pedersen og Niels Jørgen Ottosen opnåede henholdsvis 6 og 5 points. Askov Hove fik 4 points. I den 18 mand store basisklasse 7 scorede Sigud Bro Ross-Pedersen som den eneste i turneringen maksimumpoints, mens klubkammeraten Svend Aage Jensen opnåede 5 points. Kasper Frydenlund, Ringkøbing scorede ligeledes 5 points, mens Dennis Gottenborg blev bedste herngspiller med 4½ points. (Steen Juul Mortensen) Mesterklassen 1 Thorkild Borup Nielsen, Holstebro Thomas Jepsen, Holstebro Jesper Maul Vidriksen, Flemming Kamstrup, Skive ½ 3 ½ ½ 7 ½ , ½ 8 ½ 3 ½ ½ , ½ 1 ½ 2 ½ 8 ½ ½ 5 Holger Vestergaard, Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg John Noe, Ole Østergaard, ½ , ½ ½ 8. 4 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2½ ½ ½ 3½ 5. I basisklasse 3 måtte man foretage målfoto for at udråbe Rasmus Kvist, Skive til vinder foran Leif Hamborg, ; et sølle kvart point i korrektion afgjorde 1.pladsen.

5 B1 1 Alexander Jessen, ½ 3 ½ ½ 5½ 1. 17,00 2 Ernst Lund Jensen, Kjellerup Jens Lund Jensen, Kim Schmidt, Holstebro Steen Funch Petersen, Frank Gjerning Pedersen, Kjellerup Steen Juul Mortensen, Randers ½ ½ Søren Gøgsig, B ½ 8. 1 ½ ½ 7 ½ ½ ½ ½ 8 2½ ½ ½ 3 4½ ½ ½ 5 ½ ½ 1 5½ 2. 16,25 5 ½ ½ Martin Winding Ditlevsen, Henning Lund Jensen, 3 Jakob Jakobsen, Holstebro ½ ½ ½ ½ 3 ½ 4 ½ ½ 5 6 ½ ½ 2 ½ ½ 4½ Kjærulf Egeberg, ½ ½ Egon Frandsen, Skive ½ ½ ½ ½ Jacob Nygaard, Holstebro ½ 8 ½ ½ 2 4½ 1. 14,75 7 Aksel Hansen, Holstebro ½ ½ 2. 14,50 8 Knud Erik Søgård Jensen, Ringkøbing B ½ ½ 6 ½ ½ 8. 1 Adam Vergara, Rasmus Kvist, Skive ½ ½ 1. 16,00 3 Mogens Boel, Viborg ½ Leif Hamborg, Henning Kristensen, Arne Sørensen, ½ 7 Frank Alkærsig Rasmussen, ½ 8 Christian Ertbjerg, Aulum ½ ½ ½ 4 5 ½ 4½ ½ 1 8 5½ 2. 14, ½ ½ ½ ½ 8. B4 1 Laurids Buskbjerg, Aulum Per Gram Pedersen, ½ ½ Morten Dam, John Klaus Jensen, Vorgod ½ 7 ½ ½ ½ 3. 13,00 5 Jens Ole Sejbjerg, Aulum Svend Bang, ½ ½ 4. 7 Erik Pilgaard, Aulum ½ 8 Kurt Kibsgaard, B ½ ½ 1 1 4½ 2. 13, ½ ½ 7. 1 Jens Erik Schmidt, Vorgod ½ ½ 4. 12,50 2 Birgit Dithlevsen, Frede B. Vistisen, Vorgod ½ ½ 3. 12,75 4 Svend Vestergaard, ½ 6 ½ ½ 0 8 4½ 2. 13,75 5 Thomas V. Stubkjær, ½ 8 ½ Karl Martin Jensen, Vorgod ½ Anders Dithlevsen, Vorgod Kristian Graversgaard, B ½ ½ ½ 1. 1 Hans Jensen, Peder Henry Pedersen, Niels Jørgen Ottosen, Askov K. Hove, Vorgod Jørn Andersen, Vorgod ½ Thomas Kyndesgaard, Holstebro 7 Børge Holmgård, Vorgod Bennet Nielsen, Vorgod ½ ½ 8 4½ ½ ½ ½ 3½ 4.

6 B7 1 Anders Hjorth, Svend Aage Jensen, Holstebro Benny Kamstrup, Skive ½ Verner Christensen, , ½ Johannes Lausen, ½ ½ Flemming Sangild, Kasper Frydenslund, Ringkøbing Johan Hviid, Dennis Gottenborg Christensen, Nasser Ebrahimzadeh, , ½ ½ ½ Magnus Merrild, ½ 4. 19, ½ ½ 5. 18, John Jessen, ½ 1 1 3½ Frank Bendtsen, Vorgod Sigurd Bro Ross-Petersen, Holstebro Bjarne Degn, Jens Vistisen, Henning Pedersen, Simon Amdi, KUMO CUP Holstebro Forårs EMT 2012 skakklub stillede med 5 deltagere i dette års Kumo Cup i Holstebro. Vinderen i mester 1 blev N.J. Friis Nielsen med 5 / 5 points. Deltagerne fra fik følgende resultater: Jens Lund Jensen, Mester 2: 4. plads med 2 points mod forventet 1½ Leif Hamborg, Basis 1: 1. plads med 3½ points mod forventet 2,75 Frank Rasmussen, Basis 1: 3. plads med 3 points mod forventet 2,2 Birgit Dithlevsen, Basis 2: 2 plads med 3½ points mod forventet 2,45 Hans Jensen, Basis 3: 4. plads med 2½ points mod forventet 2 Vorgod Forårsturnering skakklub stillede med 13 deltagere i dette års Vorgod forårsturnering Vinder i mester blev Thomas Jepsen, Holstebro med 4½ af 5 mulige. Resultater for deltagere: Mester: Alexander Jessen, 2 point 5 plads Basis 1: Jens Lund Jensen, 1 point 6 plads

7 Basis 2: Leif Hamborg, 2½ point 3-4 plads Birgit Dithlevsen, 0 point 6 plads Basis 3: Svend Bang, 2½ point 3 plads Thomas Stubkjær, 3½ point 1 plads Basis 4: Peder H Pedersen, 3 point 2-3 plads Niels J. Ottosen, 2 point 4 Leif Hamborg, - Stefan Hansen, Esbjerg e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Sxd5 4.c4 Sb6 5.Sf3 g6 6.Sc3 Lg7 7.Le Le2 Sc6 9.Dd2 Lg4 10.d5 Lxf3 11.gxf3 Se5 12.b3 Dd7 13.h3 Df5 14.f4 Sed7 15.Tc1 Sf6 16.Ld3 Dh5 17.Se2 c6 18.Sg3 Dh4 19.dxc6 bxc6 20.f5 Tad8 21.c5 Sfd5 22.cxb6 [22.Lg5 havde været langt stærkere] Sxe3 23.Dxe3 Db4+ [23...Lh6 24.Tc4 Dxc4 25.Lxc4 Lxe3 26.fxe3 axb6 ville vel have givet gode remis-chancer] 24.Kf1 Dd6 25.Td1 Ld4 26.Df3 axb6 27.Se4 De5 28.Tg1 c5 29.h4 Kh8 30.Sg3 e6 31.f6 Dxf6 32.Dxf6+ Lxf6 33.h5 Ld4 34.Ke2 e5 35.hxg6 hxg6 36.Tg2 Tde8 37.Sf5 e4 38.Lc4 Td8 39.Th1+ Kg8 40.Txg Basis 5: Nasser Ebrahimzadeh, 4½ point 1 plads Jens Vistisen, 2 point 4 plads Basis 6: Flemming Sangild, 1½ point 7 plads. Johan Hviid, 2½ point - 5 plads Dennis Gottenborg, 3 point 2 plads Ny Hærvej skakturnering i Viborg I den første weekend i september 2012 blev den årlige hærvejsturnering i Viborg afviklet med 18 deltagere. Spillerne var opdelt i 3 klasser inddelt efter styrke. Fra Skakklub deltog Birgit Dithlevsen og Leif Hamborg. I basis 1 deltes førstepladsen mellem Egon Madsen, Thy, Claus Støvring, Skive og Stefan Hansen, Esbjerg med hver 3 point. Leif Hamborg fik 2½ på fjerdepladsen. I basis 2 havde Birgit en dårlig turnering og måtte nøjes med et enkelt point. Uffe Kallenbach, Thy endte på førstepladsen med 4 point. Mit eneste gevinstparti forløb sådan (Leif Hamborg) Stillingen efter sorts 20. træk.

8 2. juni arrangement Lørdag d. 2. juni samledes fra morgenstunden 25 af klubbens medlemmer til forårs og afslutningsarrangement i klubbens lokaler på Vestervangskolen. Kaffe og rundstykker med tilbehør samt en En lille én skabte fra starten en god stemning, der blev fastholdt under den efterfølgende hurtigturnering, hvor vi spillede med betænkningstiden 10 minutter til hele partiet plus 5 sekunder pr. træk. Efter 4. runder holdtes middagspause, hvor vi kunne nyde en særdeles veltillavet italiensk buffet fra Helens Køkken ledsaget af ædle dråber fra samme land. Derefter nok 2 runder; ny pause med dessert og kaffe og så 7. og sidste runde, hvorefter følgende præmietagere kunne kåres: Mesterklassen(8 deltagere): 1. Steen Bering, 5 points(korrektion 15,0) 2. Steen Juul Mortensen, 5 points(korrektion 14,5) Til slut en stor tak til Anette Hamborg, der ydede en kæmpestor indsats i køkkenet, så alle vi øvrige kunne deltage i turneringen. (Steen Juul Mortensen) Sommerferie arrangement 6-7 august Mandag d. 6. og 7. august var Skakklub vært for afholdelse af ferietilbud til kommunens skoleelever. Der kom ca. 24 børn hver dag i de 2 dage og de gik op i det med liv og sjæl. Vi var 3 der styrede begivenhederne. Kristian Gravensgård bød velkommen og styrede begivenhederne flot og med hård hånd. Birgil Ditlevsen tog sig af kantinen og lavede en skilling til klubben, selvom der blev givet slikpræmier ud. Jeg selv gik rundt og hjalp til ved bordene. Også et par forældre fik en omgang skak. Trods lidt travlhed havde vi et par gode dage. (Thomas Stubkjær) Morten Dam opnåede også 5 points en anelse dårligere korrektion og viste, at den voldsomme fremgang han har opnået i løbet af en sæson, ikke er en tilfældighed. Basisklasse(15 deltagere): 1. Frank Alkærsig, 6 points 2. Birgit Ditlevsen, 5,5 points 3. Kurt Kibsgaard, 5 points. Præmierne udgjorde af italiensk vin plus et par postkort med frimærker, der markerede 40-års jubilæet for VM-matchen i 1972 i Reykjavik mellem Fischer og Spassky. Kortene var doneret af Einar S. Einarsson undertegnedes gode ven der var leder af en islandsk skakklub, der besøgte i Einarsson var i Danmark i forbindelse med, at skakbordet fra matchen i 1972 skal på auktion ved Bruun Rasmussen, København og lagde turen omkring, hvor han deltog i vores afslutningsarrangement. (Billeder taget fra Thomas Stubkjær)

9 Pokalfinalestævnet 2012 i Odense Eliterækken Skakklub havde i år fået en af de to pladser fra 9.HK til finalestævnet i Odense pinsesøndag. Holdet bestod af undertegnede, Ole Mikkelsen, Sørens Søgaard og Steen V. Bering. Nok det bedste hold vi kan stille, men alligevel regnede vi på forhånd med at det ville blive en hård dag med en del klø mod stærke modstandere. Det gik dog langt over forventning med to sejre, to nederlag og to uafgjorte i de 6 matcher. Vi tabte 1½-2½ til de meget stærke skakligahold fra hhv. Brønshøj og Nordkalotten, men fik til gengæld ram på både lokalrivalerne fra Viborg i første runde, og Frems meget talentfulde hold i sidste runde. Vinderen Pokalturnering i 9 HK afviklede som sædvanlig indledende runde til pokalfinalen i Odense. I år var der hold med i eliterækken (2 hold) og bredderækken (8 hold) og basisrækken (4 hold). I eliterækken hvor og Viborg deltog vandt Viborg uden kamp, fordi ikke kunne stille hold. I bredderækken var der stor spænding om udfaldet af resultatet. På skemaet kan man se, at Holstebro 1 og Kjellerup 1 blev de 2 hold, som skulle repræsentere 9 HK i finalestævnet. Vi blev nr af de 16 deltagende hold. Vindere blev den nye københavnerklub Philidor i suveræn stil, med et hold der har et ratingsnit langt over Individuelt var Søren Søgaard som forventet vores altdominerende kort med 5 af 6. Vi andre holdt os på et lidt mere beskedent niveau med 2½ af 6 alle tre. Der var livedækning af alle vores partier (undtagen sidste runde) se evt. Det giver mig mulighed for at bringe Sørens imponerende udspilning af stærke Roland Greger fra Brønshøj: 1 måtte i sidste runde se sig overhalet af 2, efter 1 led nederlag i deres indbyrdes kamp. (Jens Lund Jensen)

10 R. Greger, Sogaard,2214 Pokalfinalen 2012, Odense 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Bd7 6.Be3 Nge7!? 7.dxc5 Ng6 8.Bd4 Qc7 9.Qe2 Nxd4 10.cxd4 b6! Fremragende spillet, der er masser af compensation for bonden. 11.cxb6 Qxb6 12.Nc3 Rb8 13.Rb1 Bb4 14.Qc2 Bxc3+ 15.Qxc Bd3?! Nf4! Nu er sort ovenpå for alvor. 17.g3 Rfc8 18.Qd2 Nxd3+ 19.Qxd3 Bb5 20.Qd2 Qa6! Enkelt, elegant og effektivt! 21.b3 Bd3 22.Rc1 Rxc1+ 23.Qxc1 Rc8 24.Qd1 Rc2 25.Nd2 Qxa2 26.f3 Qb2! 0 1 (Erik Søbjerg) Bowling-aften Lige før sommerferien havde vi en god bowling aften. Vi var 11 mennesker, som havde en hyggelig aften. Der var både skak spillere og påhæng. Jeg selv var med som påhæng, selvom jeg er kantinedame, så er jeg jo ikke skakspiller. Der var dog nogle i klubben, som synes, at jeg godt måtte komme med, selvom min bedre halvdel formanden Jens Lund Jensen ikke var med. Vi startede en fredag kl. 17 med 2 timers bowling. Nogle fik også nogle gode øl til bowlingen. Efter bowlingen spiste vi ben med hele svineriet. Det var bare en rigtig god og en hyggelig aften. Resultatet har jeg heldigvis glemt. Husk det vigtigste er at deltage og ikke at vinde. Sådan er det vel også til skak. Kurt Kibsgaard er jo formand i bowling klubben, og han havde arrangeret det hele. En stor tak til ham. En god aften hvor man får snakket om andet end skak. Ny bowlingaften er arrangeret til lørdag 27. oktober kl. 17 i bowlinghallen på Fyrrevej i K A L E N D E R / 1 3 Dag Dato Aktivitet OKTOBER Ma 1 Byturneringen 7. runde Ma 8 Klubaften (sidste frist for tilmelding til klubturnering) Ma 15 Klubturneringen 1. runde Sø 28 Holdkamp Mesterhold NOVEMBER Lø 17 Sportolv i Sportscenter fra kl. 18:00 til kl. 23:00 Sø 18 Holdkamp Mesterhold DECEMBER Sø 2 Holdkamp Mesterhold Ma 17 Gule Ærter Aften Tilmeldingsliste ligger i klubben. (Kantinedamen Anette)

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Skive Kubturnering 2012. Kumo Cup 2012

Skive Kubturnering 2012. Kumo Cup 2012 Samlet point RingkøbingWeekend 2012 Kjellerup Hutigskak Vorgod Hurtigturnering Ringkøbing Amt Herning klubturnering Kjellerup Forårs EMT Skive Juleturnering Kjellerup Klubturnering Årets første træk Kumo

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 1. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 1. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 2. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 8.årgang, nr.. HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl.

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 2. 23 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der skal

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 4. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 8. Hovedkredsmesterskab 17.10.2005 2 16.10.2005 22.10.2005 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 16. oktober 12 00-16 00 2. Mandag 17. oktober 17 00-21

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 2. 2011 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret.

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret. Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.30 på Hotel Vinderup Deltagere: Erik Søbjerg (ES), formand og Herning Jens Lund Jensen (JLJ), næstformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Aulum Skakklub. Herning Skakklub

Aulum Skakklub. Herning Skakklub STYRKELISTER De anførte ratingtal er dem, der forelå den 6. oktober 2014. Der kan senere være sket ændringer, og det er tallene ved turneringens start, der er afgørende for ratingberegningen. Se disse

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28.

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28. 28. ÅRGANG 5 KLUBBLAD 99 OKTOBER 2002 3 4 7 10 11 12 Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben VIBY SKAKKLUB - NR. 99

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere