Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011"

Transkript

1 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr HERNING SKAKKLUB Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl Der er skoleskak fra kl hvor alle unge er velkommen. Herning Skakklubs bestyrelse: Formand: Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning, tlf Kasserer: Arne Sørensen, Spinkebjerg 49, Gjellerup, 7400 Herning, tlf , Sekretær/Turneringsleder: Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning, tlf , Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400 Herning, tlf , Indhold: Indkaldelse til Generalforsamling De sidste runder i Årets holdturneringer Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, Tvis, 7500 Holstebro, tlf , Skoleskakledere: Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400 Herning, tlf , Leif Hamborg, Silkeborgvej 24, 1, 7400 Herning, tlf , BJØRNEN redigeres af Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, 7500 Holstebro, tlf , BEMÆRK : Deadline for indlæg til næste nummer af Bjørnen er: 5. Januar 2012

2 Formanden har ordet Siden sidste nr. af Bjørnen er tiden fløjet hurtigt af sted. Meget er sket siden generalforsamlingen. Vi har afholdt indledende runde i pokal skak i Herning. Vi fik 2 hold med til finalestævnet i Bredderækken. Det ene dog kun på et wildcard. Vi fik dog ingen i præmierækken denne gang. Det alt overskyggende samtaleemne i klubben hen over sommeren har dog været klubbens fantastiske tur til Skt. Petersborg. Herning Byturnering blev i år vundet af forhåndsfavoritten Niels Jørgen Fries Nielsen (referat i næste nr. ). Derudover har nogle af klubbens medlemmer deltaget i turnering i vores naboklubber. Vi har netop indledt vores klubmesterskab som igen i år er inddelt i 2 lige store grupper efter Schweizer system. I årets holdturnering har vi i år tilmeldt 5 hold. Klubbens bedste hold deltager igen i år i 1 division. Vi ser med spænding frem til, hvordan holdet vil klare sig, da gruppen i år ser svær ud. Selvom vi i år kun har 5 hold med i holdturneringerne er det ikke, fordi klubben har mistet medlemmer. Tværtimod har vi fået flere medlemmer, som jeg vil byde hjertelig velkommen. (Jens Lund Jensen) Kommende turneringer : Juleskak turnering i Silkeborg 28/ Årets Første Træk i Herning 7/ Forårsturnering i Kjellerup (5 Runder) start 20/ Ringkøbing Amtsturnering i Herning (7 runder) 23/ Tilmeldingslister til alle turneringer ligger fremme i klubben

3 Sammenlægninger af hovedkredse indenfor Unionen er indtil videre stillet i bero. Referat af Herning Skakklubs ordinære generalforsamling mandag den 2. maj 2011, Vestervangskolen, 7400 Herning. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Drøftelse af næste års klubturnering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af formand (Jens Lund Jensen er på valg). 8. Valg af et bestyrelsesmedlem(søren Gøgsig er på valg) 9. Valg af to suppleanter(kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen på valg). 10. Valg af to revisorer(ole Mikkelsen og Leszek Kwapinskij) og en revisorsuppleant(kurt Kibsgaard er på valg). 11. Valg af udtagelsesudvalg (Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på valg). 12. Eventuelt. Formanden, Jens Lund, bød velkommen og bad forsamlingen om at mindes klubbens afdøde medlem J.E. Maul. Ad. 1. Kristian Graversgaard valgtes til dirigent med akklamation. Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at Herning Skakklub nu havde tre medlemmer med i 9. hovedkreds s bestyrelse(erik Søbjerg, Jens Lund og Steen Juul Mortensen), der derudover bestod af Dennis Hemdorff, Holstebro Skakklub og Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub. Den tidligere formand, Morten Fabrin, var blevet indstillet til Dansk Skak Unions hæderstegn. I hovedkredsen er der fra 1. april 2011 startet en Grand Prix turnering, således at hver deltager tildeles et point pr. spillet parti plus det antal points, der er scoret i turneringen. Formanden karakteriserede det forløbne år som godt for Herning Skakklub - medlemstallet lå på 57/58 medlemmer mod 54 sidste år, klubben havde vundet pokalmesterskabet i Bredderækken, og man havde vundet 4-bymatchen for andet år i træk der deltager 16 spillere på hvert hold. Herning Byturnering havde haft 72 deltagere med Finn Pedersen som vinder, der dermed havde tangeret Sigfred Froms rekord med flest vundne titler. Klubmesterskabet var blevet vundet af Morten Storgaard 40 spillere havde deltaget. Plus Office 2011 havde haft 58 deltagere. Thorkild Borup Nielsen, Holstebro Skakklub havde vundet turneringen. Årets første træk 2011 havde haft 48 deltagere overlegent vundet af Jackie Andersen, Skanderborg foran sidste års vinder Niels Jørgen Fries Nielsen. Jens Lund Jensen gjorde opmærksom på, at Herning Skakklubs spillere havde deltaget i mange andre turneringer; formanden efterlyste flere referater til Bjørnen. Juniorskak lå fortsat i hænderne på Søren Gøgsig og Leif Hamborg med assistance af Alexander Jessen. Ca spillere har deltaget i undervisning og spillet turneringer. Klubben har som sædvanlig deltaget i PR-arrangementer; Spor 12 og sommerferiearrangementet, der i år afvikles i uge 32 ligesom man havde været med i fritidsklubbernes arrangementer. Formanden glædede sig over, at der også i Herning Skakklub var plads til sociale aktiviteter: Gule Ærter aften før jul samt suppeaften i foråret. Bjørnen og klubbens hjemmeside blev fortsat kompetent redigeret af henholdsvis Kurt Degn og Kjærulf Egbjerg. Klubben havde fået en del nye materialer (bl.a. flere elektroniske ure), som man havde fået tilskud til. Desuden havde formanden fået solgt noget af det ældre skakmateriel. I divisionsturneringen vil man fortsat afgøre placeringen mellem de enkelte hold efter antal opnåede brætpoints.

4 Jens Lund Jensen delte derefter præmier ud i klubturneringen: Gruppe 1/A: Gruppe 1/B: Gruppe 2/A: Gruppe 2/B Følgende fik topscorerpræmier: 1. Morten Storgaard 6 points. Klubmester 2. Ole Østergaard 6 points 3. Jesper Maul Vidriksen 5 points. 1. Per Gram Pedersen 3½ points. 2. Henning Kristensen 3½ points. 3. Tommy Christensen 3 points. 1. Jesper Jørgensen 6 points. 2. Kurt Degn 6 points. 3. Svend Vestergaard 4½ points. 1. Niels Jørgen Ottosen 4 points. 2. John Jessen 4 points. 3. Frank A. Rasmussen 3 points. 1. division: Leszek Kvapinski 6 points af 7 mulige. Mesterklassen: Jens Lund Jensen 4½ points af 6 mulige. A-rækken: Adam Vergara 5 af 6 mulige. B-rækken: Svend bang 4½ af 7 mulige. C-rækken/1: Frank A. Rasmussen 4½ af 5 mulige. C-rækken/2: Dennis Gottenborg 3 af 5 mulige. Divisionsholdet var blevet nr. 4 i 1. division, mesterholdet havde opnået en 3.plads, mens A- og B-holdet begge var blevet placeret på 6 plads. De to C- hold havde opnået henholdsvis en tredje- og fjerdeplads. Formanden afsluttede sin beretning med at udtrykke sin tro på fremtiden, idet klubben hvilede på et solidt fundament af mange ivrige hjælpere og dermed havde et højt aktivitetsniveau. Ad. 3. Kasserer Arne Sørensen fremlagde regnskabet, der fremgår af vedlagte. Overskud på kr.8.148,- og en egenkapital på kr , -. Jubilæmsfonden udviste atter i år et flot overskud; indeståendet udgør kr , - kr. Forsamlingen udtrykte sin tak til Jens Lund og Anette Hamborg for det flotte resultat i jubilæumsfonden, der var opnået ved en stor indsats i køkkenet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Kontingentet fastsattes uændret. Ad. 5. Steen Juul Mortensen oplyste, at bestyrelsen agtede at afvikle klubturneringen efter samme model som sidste år. Ingen bemærkninger. Ad. 6. Intet under dette punkt Ad. 7. Jens Lund genvalgtes med akklamation. Ad. 8. Søren Gøgsig genvalgtes med akklamation. Ad. 9. Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen genvalgtes med akklamation. Ad. 10. Ole Mikkelsen genvalgtes, mens Kurt Kibsgaard nyvalgtes som revisor. Per Gram nyvalgtes som revisorsuppleant. Ad. 11. Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen genvalgtes til udtagelsesudvalget Ad. 12. Intet under dette punkt. Formanden afsluttede generalforsamlingen, der havde deltagelse af 31 medlemmer og varede 45 minutter, med at motivere et længe leve Herning Skakklub. Steen Juul Mortensen Kristian Graversgaard Sekretær Dirigent Efter et par korte bemærkninger toges formandens beretning til efterretning.

5 Sct. Petersborg juli 2011 Forventninger går altid i opfyldelse, derfor havde vi store og gode forventninger til skakklubbens tur til Sct. Petersborg. Bruno ved rattet, Bente som madmor og omsorgsfuld hjælper, Steen som guide og veloplagte deltagere, det kunne kun gå godt. Højt humør og sang i bussen med Lis som kyndig forsanger, herligt. Tværs gennem Danmark over Øresundsbroen op gennem Sverige, hvor vi overnattede ved Vättern. Næste morgen gik turen videre til Stockholm, hvor vi besøgte det enestående Vasa Museum, der indeholder krigsskibet Vasa. Skibet var så overdådigt dimensioneret, at det ikke kunne sejle, men ingen turde sige det. Resultatet blev, at det sank i 1628, den dag det blev søsat. I 1961 blev det bjerget i meget fin stand. Museet åbnede i Det var en fantastisk oplevelse at se det. Om bord på en luksusliner til Helsingfors, nød vi den flotte sejltur, en overdådig aftensmenu, det gode selskab og solnedgangen. Sidstnævnte var dog ved at rokke ved nogens børnelærdom. Alle ved jo, at solen går ned i Vesterhavet, men her viste det sig, at den gik ned i Østersøen! Mandag passerede vi den russiske grænse, her oplevede vi resterne af det russiske kontrolsystem. Landskabet og trafikken ændrede sig markant, da vi kørte ind i Rusland. Først på aftenen nåede vi hotellet i Sct. Petersborg. Her blev vi modtaget af en dygtig dansktalende guide, som hjalp os til rette og var med på alle ture. Tirsdag og onsdag bød på rundtur i Sct. Petersborg, og det kunne tage pusten fra enhver. Byen er fyldt af seværdige bygninger, fantastisk smukke, store og velholdte og alt hvad der skinnede var guldbelagt. Vinterpaladset og Eremitagen, katedraler alt sammen helt ubeskriveligt, det må ses! Onsdag aften var der mulighed for at opleve en festlig og flot folklore aften. Her viste Herning skakklub flaget ved at have en deltager, der optrådte med succes på scenen. Godt gået! Efter aftale med Kurt nævnes ingen navne. Torsdag gik turen ud af byen. På vejen kørte vi gennem et industrikvarter med høj befolkningstæthed, her så vi lidt af byens bagside og livet for mange i Rusland. Husene så saneringsmodne ud, men var beboede. En stærk kontrast som gjorde indtryk. Ude ved kysten kom vi til det overdådige Petershof, der var Peter den stores svar på Versaillesslottet i Frankrig. Et imponerende bygningsværk og en fantastisk park med en kaskade med 3 kunstige vandfald og 64 springvand. I det imponerende vandland var der opstillet 37 forgyldte statuer. Torsdag aften var der mulighed for at se russisk ballet, kendt som noget af verdens bedste. Svanesøen med musik af Tjajkovskij blev opført. En stor flot oplevelse. På en kirkegård overfor hotellet, hvor vi boede, er flere berømtheder begravet, bl.a.komponisten Tjajkovskij og forfatteren Dostojevskij, der er mest kendt for romanen Idioten og Brødrene Karamazow. En tur i undergrundsbanen er en speciel oplevelse med en rulletrappe, der kørte stejlt ned i 3 minutter. Det gav fornemmelse af at være dybt nede. En lokal guide, altså fra skakklubben, viste an på et fodboldstadion og et isstadion, uheldigvis var begge lukkede, men det er en god fornemmelse, at have været der alligevel! Tidligt fredag morgen begyndte turen hjemad. I bussen kunne der købes en video optaget under opholdet i Sct.Petersborg, det benyttede mange sig af.

6 I Helsingfors var vi på rundtur for at se forskellige kendte monumenter og steder. Tempelkirken midt i byen var en helt speciel oplevelse. Et stort hul var sprængt ned i en klippe, derefter var kirken bygget op, med hullet som fundament. Kirken var utrolig smuk og fredfyldt, indretningen var harmonisk, og akustikken helt unik. Det understregedes af en pianist, der sad i kirken og spillede på et flygel, mens mange turister gik rundt, uden at musikken druknede. Finnerne er dygtige håndværkere og designere. Sejlturen hjem var lige så betagende som turen ud. Tiden det tog gav en god fornemmelse af, hvor langt vi havde været væk. Lørdag morgen nåede vi Stockholm og herfra gik det hjemad. Trætte og mætte af mange gode oplevelser og indtryk. Sidst på aftenen nåede vi Herning, og ALLE GODE forventninger var gået i opfyldelse og mere til. Tak for en fantastisk oplevelse til alle som var med. (Karen og Niels Jørgen Ottosen) Kumo Cup Holstebro Forårs 5 runders EMT Der har i foråret været afholdt Kumo Cup i Holstebro, hvor vi har været en håndfuld med her fra Herning Skak klub. De deltagende spillere var Steen Juul Mortensen (Basis 1), Jens Lund Jensen (Basis 1), Leif Hamborg (Basis 2), Per Gram Petersen (Basis 2), Birgit Dithlevsen (Basis 4) og mig selv Frank Alkærsig Rasmussen (Basis 3). Per, Leif, Jens og mig selv kørte sammen derud de fleste gange, dog hentede Steen den ene gang da Jens havde været uheldig og var kommet til skade med sit ben. Ellers fandt Birgit og Steen selv derud. I basis 2 var Per og Leif i gang. Per var lavest ratet i gruppen og havde en forventet score på 1.7, det levede han fint op til da han fik 2 remisser og en enkelt sejr og dermed fik 2.0 point hvilket gav et lille plus på 9 rating point. Leif havde en forventet score på 2.6 point, men lagde ud med at tabe de to første kampe. Han fik dog pyntet på det i de sidste 3 runder hvor han fik skrabet 2.5 point sammen, blandt andet med en sejr over Per i deres indbyrdes opgør, og Leif endte med kun at tabe ét enkelt rating point. Leifs 2.5 point var overaskende nok lige ved at være nok til at løbe med gruppens 2. plads afhængigt af udfaldet af et af de andre partier, hvilket først gik op for Leif i bilen på vej hjem, før det afgørende parti var færdigspillet! Det faldt desværre ikke ud til Leifs fordel og han måtte nøjes med en 3. plads lige udenfor præmierne. Basis 2 blev vundet suverænt af Flemming Kamstrup med 5/5. I basis 3 hvor jeg selv huserede lå jeg placeret lige i midten af gruppen med en forventet score på 2.5 point. Jeg fik 4.5/5 og satte kun en halv til imod Henrik Nyby fra Skive. Det var nok til at sikre en 1. plads i basis 3 og dermed også en præmie og en rating tilvækst på 113 point. Basis 4 så svær ud, der var op til flere som jeg vil mene sagtens kunne ligge højere end de gør. Birgit fik da også hendes at se til i en gruppe hvor Birgit på papiret var favorit med en forventet score på 3.15 point. Birgit fik samlet 2 point i de 5 kampe, hvilket gav et rating tab på 51 point. Basis 4 blev vundet suverænt af Askov Hove fra Vorgod med 5/5 point. Basis 5 var uden deltagelse af Herning folk, men det kan nævnes at Thomas Thybo løb med sejren med 4/5 point. I mesterklassen blev 1. pladsen delt imellem min gamle skoleskak lærer Frode Meldgård og Thomas Jepsen da de begge havde 3/5 og samme korrektion. Alt i alt var der 30 deltagere i turneringen, som blev afviklet i Pejsestuen i Holstebro. (Frank Alkærsig Rasmussen) Basis 1 så på papiret meget lige ud. Jens startede ud med en remis i første runde, men tabte de efterfølgende 4 runder og opnåede kun 0.5 imod en forventet på 2.5, en knap så god turnering for Jens som gav et rating tab på 60 point. Steen opnåede 2.5 imod en forventet på 2.65 og holdte derved nogenlunde balance i regnskabet og tabte 6 rating point, det til trods for at Steen kunne tabte en enkelt kamp og det var imod vinderen af basis 1, som blev vundet af Jørgen Hviid på korrektion.

7 Pokalfinale Søndag den 12. juni afholdt DSU sit årlige pokalstævne. Herning var forsvarende mestre i bredderækken og deltog med 2 hold. Herning I (Steen Bering, Jens Lund Jensen, Leif Hamborg & Adam Vergara) havde kvalificeret sit ved at vinde 9.hk s stævne, mens Herning II (Ole Mikkelsen, John Noe, Alexander Jessen & Frank A. Rasmussen) havde fået et wild card i sidste øjeblik. De var endt som nr. 3 i det lokale stævne, og da DSU søgte et ekstra hold for at undgå et ulige antal meldte de sig. Vinderne fra i fjor Steen, Ole, Alexander og Adam havde ikke mulighed for igen at spille på samme hold, da deres samlede ratingtal er steget betydeligt. Herning II spillede stærkt og lå med i toppen hele dagen, men et 0-4 nederlag i sidste runde mod de senere vindere fra AS04 sendte dem ned af ranglisten. De opnåede i alt 12½ points efter følgende resultater: Herning II - Nørresundby 3½-½, Herning II - Valby 2-2, Herning II - Evans 3½-½, Herning II - Randers 1½-2½, Herning II - Skive 2-2, Herning II - AS Ole fik 4, Frank 3½, John 3, mens Alexander havde en off-day med 2 points. Herning I spillede meget svingende, men en god slutspurt fik holdet op på 15 points og en fjerdeplads ½ point efter trediepladsen. Resultater: Herning I - Skive 1½-2½, Herning I - Nordre 2-2, Herning I - Aalborg 4-0, Herning I - Valby 1-3, Herning I - Varde 4-0, Herning I - Ribe 2½-1½ Adam spillede forrygende og fik 5½ points, Steen fik 4½ på førstebrættet, mens Jens fik 3 og Leif 2. Desværre for Adam var der kun topscorer-præmier til spillere, der scorede 6 points, så den remis han måtte nøjes med i første runde mod Jens Knattrup fra Skive kostede en flaske vin. Stævnet var flyttet fra Nyborg til Odense og blev afholdt på Scandic Hotel. Jeg kender ikke grunden til dette, men forholdende var ikke på niveau med Nyborg Strand Hotel. Især var forplejningen en skuffelse. Det rådede vi dog bod på ved at besøge McDonalds i Vejle på hjemturen. Præmietagerne i de forskellige rækker: Eliterækken: 1. Skanderborg 2. Nordkalotten 3. Sydøstfyn Bredderækken: 1. AS04 2. Valby 3. Randers Seniorrækken: 1. Holstebro 2. Nørresundby 3. Randers Juniorrækken: 1. Frem 2. BMS Tigers 3. Åbyhøj Plus Office Cup 2011 Holstebro 51. Åbne Bymesterskab i Skak I weekenden fra 16. til 18. september 2011 afholdt Holstebro Skakklub deres årlige bymesterskab. I år deltog 30 spillere, heraf 4 fra Herning Skakklub. Det var Jens Lund Jensen, Alexander Jessen, Leif Hamborg og Birgit Ditlevsen. Jens spillede i Basis 1, hvor han startede med 4 nederlag efterfulgt af en gevinst i sidste runde. Gruppen blev vundet af lavest-ratede Rasmus Thøgersen, der med 4½ point tjente over 100 ratingpoints og blev mesterspiller. Leif og Alexander spillede i basis 2. Alexander opnåede en delt førsteplads sammen med Jacob Jacobsen fra Holstebro. De spillede remis i sidste runde og endte på 3½ points og ens korrektion. Et af Alexanders points kom fra en heldig sejr over Leif, der kun fik skrabet 1½ points sammen. Birgit kom i basis 4 ind på andenpladsen med 3½ points. Et dumt og unødvendigt nederlag til Benny Kamstrup kostede dyrt. (Leif Hamborg)

8 4-Byturnering Torsdag den 29. september afholdet Herning Skakklub 4 byers turnering med ½ times partier. 3 klubber udover os stillede med hver 16 spillere og det foregik på Vestervangsskolen kl. 19. Det blev en god aften med mange spændende partier. Endnu mere spændende var det at der i år blev hele 3 vindere, da 3 hold endte med 27 point. K A L E N D E R / 1 2 NOVEMBER Ma 28 Klubturneringen 5. runde DECEMBER Ma 5 Udsatte partier Ma 12 Klubturneringen 6. runde Ma 19 'Gule Ærter' aften Se nedenfor: 4 By-turnering 2011 JANUAR Ma 2 Udsatte partier Lø 7 'Årets Første Træk 2012' Klub Runde 1 Runde 2 Runde 3 Point Placering Silkeborg 4 6½ ½ 27 1 Skanderborg Skive ½ 5½ Herning 9½ 1 10½ (Kurt Degn) HUSK: Tilmelding til: Guleærter 19/ (Dem som vil have pizza bedes skrive det på tilmeldingen) Ma 9 Klubturneringen 7. runde Ma 16 Ma 23 (Amtsturneringen 1. runde) Ma 30 FEBRUAR Ma 6 Amtsturneringen 2. runde Ma 13 Udsatte partier Ma 20 Ma 27 Amtsturneringen 3. runde MARTS Ma 5 Ma 12 Amtsturneringen 4. runde Ma 19 Amtsturneringen 5. runde To 22 Udsatte partier Ma 26 Amtsturneringen 6. runde APRIL Årets første træk 7/ Ma 2 Amtsturneringen 7. runde Sø 22 Pokalskak Ma 30 Generalforsamling

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl. 19.00-24.00.

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 3. 2008

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 3. 2008 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 3. 2008 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere