Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011"

Transkript

1 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr HERNING SKAKKLUB Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl Der er skoleskak fra kl hvor alle unge er velkommen. Herning Skakklubs bestyrelse: Formand: Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning, tlf Kasserer: Arne Sørensen, Spinkebjerg 49, Gjellerup, 7400 Herning, tlf , Sekretær/Turneringsleder: Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning, tlf , Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400 Herning, tlf , Indhold: Indkaldelse til Generalforsamling De sidste runder i Årets holdturneringer Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, Tvis, 7500 Holstebro, tlf , Skoleskakledere: Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400 Herning, tlf , Leif Hamborg, Silkeborgvej 24, 1, 7400 Herning, tlf , BJØRNEN redigeres af Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, 7500 Holstebro, tlf , BEMÆRK : Deadline for indlæg til næste nummer af Bjørnen er: 5. Januar 2012

2 Formanden har ordet Siden sidste nr. af Bjørnen er tiden fløjet hurtigt af sted. Meget er sket siden generalforsamlingen. Vi har afholdt indledende runde i pokal skak i Herning. Vi fik 2 hold med til finalestævnet i Bredderækken. Det ene dog kun på et wildcard. Vi fik dog ingen i præmierækken denne gang. Det alt overskyggende samtaleemne i klubben hen over sommeren har dog været klubbens fantastiske tur til Skt. Petersborg. Herning Byturnering blev i år vundet af forhåndsfavoritten Niels Jørgen Fries Nielsen (referat i næste nr. ). Derudover har nogle af klubbens medlemmer deltaget i turnering i vores naboklubber. Vi har netop indledt vores klubmesterskab som igen i år er inddelt i 2 lige store grupper efter Schweizer system. I årets holdturnering har vi i år tilmeldt 5 hold. Klubbens bedste hold deltager igen i år i 1 division. Vi ser med spænding frem til, hvordan holdet vil klare sig, da gruppen i år ser svær ud. Selvom vi i år kun har 5 hold med i holdturneringerne er det ikke, fordi klubben har mistet medlemmer. Tværtimod har vi fået flere medlemmer, som jeg vil byde hjertelig velkommen. (Jens Lund Jensen) Kommende turneringer : Juleskak turnering i Silkeborg 28/ Årets Første Træk i Herning 7/ Forårsturnering i Kjellerup (5 Runder) start 20/ Ringkøbing Amtsturnering i Herning (7 runder) 23/ Tilmeldingslister til alle turneringer ligger fremme i klubben

3 Sammenlægninger af hovedkredse indenfor Unionen er indtil videre stillet i bero. Referat af Herning Skakklubs ordinære generalforsamling mandag den 2. maj 2011, Vestervangskolen, 7400 Herning. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Drøftelse af næste års klubturnering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af formand (Jens Lund Jensen er på valg). 8. Valg af et bestyrelsesmedlem(søren Gøgsig er på valg) 9. Valg af to suppleanter(kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen på valg). 10. Valg af to revisorer(ole Mikkelsen og Leszek Kwapinskij) og en revisorsuppleant(kurt Kibsgaard er på valg). 11. Valg af udtagelsesudvalg (Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på valg). 12. Eventuelt. Formanden, Jens Lund, bød velkommen og bad forsamlingen om at mindes klubbens afdøde medlem J.E. Maul. Ad. 1. Kristian Graversgaard valgtes til dirigent med akklamation. Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at Herning Skakklub nu havde tre medlemmer med i 9. hovedkreds s bestyrelse(erik Søbjerg, Jens Lund og Steen Juul Mortensen), der derudover bestod af Dennis Hemdorff, Holstebro Skakklub og Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub. Den tidligere formand, Morten Fabrin, var blevet indstillet til Dansk Skak Unions hæderstegn. I hovedkredsen er der fra 1. april 2011 startet en Grand Prix turnering, således at hver deltager tildeles et point pr. spillet parti plus det antal points, der er scoret i turneringen. Formanden karakteriserede det forløbne år som godt for Herning Skakklub - medlemstallet lå på 57/58 medlemmer mod 54 sidste år, klubben havde vundet pokalmesterskabet i Bredderækken, og man havde vundet 4-bymatchen for andet år i træk der deltager 16 spillere på hvert hold. Herning Byturnering havde haft 72 deltagere med Finn Pedersen som vinder, der dermed havde tangeret Sigfred Froms rekord med flest vundne titler. Klubmesterskabet var blevet vundet af Morten Storgaard 40 spillere havde deltaget. Plus Office 2011 havde haft 58 deltagere. Thorkild Borup Nielsen, Holstebro Skakklub havde vundet turneringen. Årets første træk 2011 havde haft 48 deltagere overlegent vundet af Jackie Andersen, Skanderborg foran sidste års vinder Niels Jørgen Fries Nielsen. Jens Lund Jensen gjorde opmærksom på, at Herning Skakklubs spillere havde deltaget i mange andre turneringer; formanden efterlyste flere referater til Bjørnen. Juniorskak lå fortsat i hænderne på Søren Gøgsig og Leif Hamborg med assistance af Alexander Jessen. Ca spillere har deltaget i undervisning og spillet turneringer. Klubben har som sædvanlig deltaget i PR-arrangementer; Spor 12 og sommerferiearrangementet, der i år afvikles i uge 32 ligesom man havde været med i fritidsklubbernes arrangementer. Formanden glædede sig over, at der også i Herning Skakklub var plads til sociale aktiviteter: Gule Ærter aften før jul samt suppeaften i foråret. Bjørnen og klubbens hjemmeside blev fortsat kompetent redigeret af henholdsvis Kurt Degn og Kjærulf Egbjerg. Klubben havde fået en del nye materialer (bl.a. flere elektroniske ure), som man havde fået tilskud til. Desuden havde formanden fået solgt noget af det ældre skakmateriel. I divisionsturneringen vil man fortsat afgøre placeringen mellem de enkelte hold efter antal opnåede brætpoints.

4 Jens Lund Jensen delte derefter præmier ud i klubturneringen: Gruppe 1/A: Gruppe 1/B: Gruppe 2/A: Gruppe 2/B Følgende fik topscorerpræmier: 1. Morten Storgaard 6 points. Klubmester 2. Ole Østergaard 6 points 3. Jesper Maul Vidriksen 5 points. 1. Per Gram Pedersen 3½ points. 2. Henning Kristensen 3½ points. 3. Tommy Christensen 3 points. 1. Jesper Jørgensen 6 points. 2. Kurt Degn 6 points. 3. Svend Vestergaard 4½ points. 1. Niels Jørgen Ottosen 4 points. 2. John Jessen 4 points. 3. Frank A. Rasmussen 3 points. 1. division: Leszek Kvapinski 6 points af 7 mulige. Mesterklassen: Jens Lund Jensen 4½ points af 6 mulige. A-rækken: Adam Vergara 5 af 6 mulige. B-rækken: Svend bang 4½ af 7 mulige. C-rækken/1: Frank A. Rasmussen 4½ af 5 mulige. C-rækken/2: Dennis Gottenborg 3 af 5 mulige. Divisionsholdet var blevet nr. 4 i 1. division, mesterholdet havde opnået en 3.plads, mens A- og B-holdet begge var blevet placeret på 6 plads. De to C- hold havde opnået henholdsvis en tredje- og fjerdeplads. Formanden afsluttede sin beretning med at udtrykke sin tro på fremtiden, idet klubben hvilede på et solidt fundament af mange ivrige hjælpere og dermed havde et højt aktivitetsniveau. Ad. 3. Kasserer Arne Sørensen fremlagde regnskabet, der fremgår af vedlagte. Overskud på kr.8.148,- og en egenkapital på kr , -. Jubilæmsfonden udviste atter i år et flot overskud; indeståendet udgør kr , - kr. Forsamlingen udtrykte sin tak til Jens Lund og Anette Hamborg for det flotte resultat i jubilæumsfonden, der var opnået ved en stor indsats i køkkenet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Kontingentet fastsattes uændret. Ad. 5. Steen Juul Mortensen oplyste, at bestyrelsen agtede at afvikle klubturneringen efter samme model som sidste år. Ingen bemærkninger. Ad. 6. Intet under dette punkt Ad. 7. Jens Lund genvalgtes med akklamation. Ad. 8. Søren Gøgsig genvalgtes med akklamation. Ad. 9. Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen genvalgtes med akklamation. Ad. 10. Ole Mikkelsen genvalgtes, mens Kurt Kibsgaard nyvalgtes som revisor. Per Gram nyvalgtes som revisorsuppleant. Ad. 11. Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen genvalgtes til udtagelsesudvalget Ad. 12. Intet under dette punkt. Formanden afsluttede generalforsamlingen, der havde deltagelse af 31 medlemmer og varede 45 minutter, med at motivere et længe leve Herning Skakklub. Steen Juul Mortensen Kristian Graversgaard Sekretær Dirigent Efter et par korte bemærkninger toges formandens beretning til efterretning.

5 Sct. Petersborg juli 2011 Forventninger går altid i opfyldelse, derfor havde vi store og gode forventninger til skakklubbens tur til Sct. Petersborg. Bruno ved rattet, Bente som madmor og omsorgsfuld hjælper, Steen som guide og veloplagte deltagere, det kunne kun gå godt. Højt humør og sang i bussen med Lis som kyndig forsanger, herligt. Tværs gennem Danmark over Øresundsbroen op gennem Sverige, hvor vi overnattede ved Vättern. Næste morgen gik turen videre til Stockholm, hvor vi besøgte det enestående Vasa Museum, der indeholder krigsskibet Vasa. Skibet var så overdådigt dimensioneret, at det ikke kunne sejle, men ingen turde sige det. Resultatet blev, at det sank i 1628, den dag det blev søsat. I 1961 blev det bjerget i meget fin stand. Museet åbnede i Det var en fantastisk oplevelse at se det. Om bord på en luksusliner til Helsingfors, nød vi den flotte sejltur, en overdådig aftensmenu, det gode selskab og solnedgangen. Sidstnævnte var dog ved at rokke ved nogens børnelærdom. Alle ved jo, at solen går ned i Vesterhavet, men her viste det sig, at den gik ned i Østersøen! Mandag passerede vi den russiske grænse, her oplevede vi resterne af det russiske kontrolsystem. Landskabet og trafikken ændrede sig markant, da vi kørte ind i Rusland. Først på aftenen nåede vi hotellet i Sct. Petersborg. Her blev vi modtaget af en dygtig dansktalende guide, som hjalp os til rette og var med på alle ture. Tirsdag og onsdag bød på rundtur i Sct. Petersborg, og det kunne tage pusten fra enhver. Byen er fyldt af seværdige bygninger, fantastisk smukke, store og velholdte og alt hvad der skinnede var guldbelagt. Vinterpaladset og Eremitagen, katedraler alt sammen helt ubeskriveligt, det må ses! Onsdag aften var der mulighed for at opleve en festlig og flot folklore aften. Her viste Herning skakklub flaget ved at have en deltager, der optrådte med succes på scenen. Godt gået! Efter aftale med Kurt nævnes ingen navne. Torsdag gik turen ud af byen. På vejen kørte vi gennem et industrikvarter med høj befolkningstæthed, her så vi lidt af byens bagside og livet for mange i Rusland. Husene så saneringsmodne ud, men var beboede. En stærk kontrast som gjorde indtryk. Ude ved kysten kom vi til det overdådige Petershof, der var Peter den stores svar på Versaillesslottet i Frankrig. Et imponerende bygningsværk og en fantastisk park med en kaskade med 3 kunstige vandfald og 64 springvand. I det imponerende vandland var der opstillet 37 forgyldte statuer. Torsdag aften var der mulighed for at se russisk ballet, kendt som noget af verdens bedste. Svanesøen med musik af Tjajkovskij blev opført. En stor flot oplevelse. På en kirkegård overfor hotellet, hvor vi boede, er flere berømtheder begravet, bl.a.komponisten Tjajkovskij og forfatteren Dostojevskij, der er mest kendt for romanen Idioten og Brødrene Karamazow. En tur i undergrundsbanen er en speciel oplevelse med en rulletrappe, der kørte stejlt ned i 3 minutter. Det gav fornemmelse af at være dybt nede. En lokal guide, altså fra skakklubben, viste an på et fodboldstadion og et isstadion, uheldigvis var begge lukkede, men det er en god fornemmelse, at have været der alligevel! Tidligt fredag morgen begyndte turen hjemad. I bussen kunne der købes en video optaget under opholdet i Sct.Petersborg, det benyttede mange sig af.

6 I Helsingfors var vi på rundtur for at se forskellige kendte monumenter og steder. Tempelkirken midt i byen var en helt speciel oplevelse. Et stort hul var sprængt ned i en klippe, derefter var kirken bygget op, med hullet som fundament. Kirken var utrolig smuk og fredfyldt, indretningen var harmonisk, og akustikken helt unik. Det understregedes af en pianist, der sad i kirken og spillede på et flygel, mens mange turister gik rundt, uden at musikken druknede. Finnerne er dygtige håndværkere og designere. Sejlturen hjem var lige så betagende som turen ud. Tiden det tog gav en god fornemmelse af, hvor langt vi havde været væk. Lørdag morgen nåede vi Stockholm og herfra gik det hjemad. Trætte og mætte af mange gode oplevelser og indtryk. Sidst på aftenen nåede vi Herning, og ALLE GODE forventninger var gået i opfyldelse og mere til. Tak for en fantastisk oplevelse til alle som var med. (Karen og Niels Jørgen Ottosen) Kumo Cup Holstebro Forårs 5 runders EMT Der har i foråret været afholdt Kumo Cup i Holstebro, hvor vi har været en håndfuld med her fra Herning Skak klub. De deltagende spillere var Steen Juul Mortensen (Basis 1), Jens Lund Jensen (Basis 1), Leif Hamborg (Basis 2), Per Gram Petersen (Basis 2), Birgit Dithlevsen (Basis 4) og mig selv Frank Alkærsig Rasmussen (Basis 3). Per, Leif, Jens og mig selv kørte sammen derud de fleste gange, dog hentede Steen den ene gang da Jens havde været uheldig og var kommet til skade med sit ben. Ellers fandt Birgit og Steen selv derud. I basis 2 var Per og Leif i gang. Per var lavest ratet i gruppen og havde en forventet score på 1.7, det levede han fint op til da han fik 2 remisser og en enkelt sejr og dermed fik 2.0 point hvilket gav et lille plus på 9 rating point. Leif havde en forventet score på 2.6 point, men lagde ud med at tabe de to første kampe. Han fik dog pyntet på det i de sidste 3 runder hvor han fik skrabet 2.5 point sammen, blandt andet med en sejr over Per i deres indbyrdes opgør, og Leif endte med kun at tabe ét enkelt rating point. Leifs 2.5 point var overaskende nok lige ved at være nok til at løbe med gruppens 2. plads afhængigt af udfaldet af et af de andre partier, hvilket først gik op for Leif i bilen på vej hjem, før det afgørende parti var færdigspillet! Det faldt desværre ikke ud til Leifs fordel og han måtte nøjes med en 3. plads lige udenfor præmierne. Basis 2 blev vundet suverænt af Flemming Kamstrup med 5/5. I basis 3 hvor jeg selv huserede lå jeg placeret lige i midten af gruppen med en forventet score på 2.5 point. Jeg fik 4.5/5 og satte kun en halv til imod Henrik Nyby fra Skive. Det var nok til at sikre en 1. plads i basis 3 og dermed også en præmie og en rating tilvækst på 113 point. Basis 4 så svær ud, der var op til flere som jeg vil mene sagtens kunne ligge højere end de gør. Birgit fik da også hendes at se til i en gruppe hvor Birgit på papiret var favorit med en forventet score på 3.15 point. Birgit fik samlet 2 point i de 5 kampe, hvilket gav et rating tab på 51 point. Basis 4 blev vundet suverænt af Askov Hove fra Vorgod med 5/5 point. Basis 5 var uden deltagelse af Herning folk, men det kan nævnes at Thomas Thybo løb med sejren med 4/5 point. I mesterklassen blev 1. pladsen delt imellem min gamle skoleskak lærer Frode Meldgård og Thomas Jepsen da de begge havde 3/5 og samme korrektion. Alt i alt var der 30 deltagere i turneringen, som blev afviklet i Pejsestuen i Holstebro. (Frank Alkærsig Rasmussen) Basis 1 så på papiret meget lige ud. Jens startede ud med en remis i første runde, men tabte de efterfølgende 4 runder og opnåede kun 0.5 imod en forventet på 2.5, en knap så god turnering for Jens som gav et rating tab på 60 point. Steen opnåede 2.5 imod en forventet på 2.65 og holdte derved nogenlunde balance i regnskabet og tabte 6 rating point, det til trods for at Steen kunne tabte en enkelt kamp og det var imod vinderen af basis 1, som blev vundet af Jørgen Hviid på korrektion.

7 Pokalfinale Søndag den 12. juni afholdt DSU sit årlige pokalstævne. Herning var forsvarende mestre i bredderækken og deltog med 2 hold. Herning I (Steen Bering, Jens Lund Jensen, Leif Hamborg & Adam Vergara) havde kvalificeret sit ved at vinde 9.hk s stævne, mens Herning II (Ole Mikkelsen, John Noe, Alexander Jessen & Frank A. Rasmussen) havde fået et wild card i sidste øjeblik. De var endt som nr. 3 i det lokale stævne, og da DSU søgte et ekstra hold for at undgå et ulige antal meldte de sig. Vinderne fra i fjor Steen, Ole, Alexander og Adam havde ikke mulighed for igen at spille på samme hold, da deres samlede ratingtal er steget betydeligt. Herning II spillede stærkt og lå med i toppen hele dagen, men et 0-4 nederlag i sidste runde mod de senere vindere fra AS04 sendte dem ned af ranglisten. De opnåede i alt 12½ points efter følgende resultater: Herning II - Nørresundby 3½-½, Herning II - Valby 2-2, Herning II - Evans 3½-½, Herning II - Randers 1½-2½, Herning II - Skive 2-2, Herning II - AS Ole fik 4, Frank 3½, John 3, mens Alexander havde en off-day med 2 points. Herning I spillede meget svingende, men en god slutspurt fik holdet op på 15 points og en fjerdeplads ½ point efter trediepladsen. Resultater: Herning I - Skive 1½-2½, Herning I - Nordre 2-2, Herning I - Aalborg 4-0, Herning I - Valby 1-3, Herning I - Varde 4-0, Herning I - Ribe 2½-1½ Adam spillede forrygende og fik 5½ points, Steen fik 4½ på førstebrættet, mens Jens fik 3 og Leif 2. Desværre for Adam var der kun topscorer-præmier til spillere, der scorede 6 points, så den remis han måtte nøjes med i første runde mod Jens Knattrup fra Skive kostede en flaske vin. Stævnet var flyttet fra Nyborg til Odense og blev afholdt på Scandic Hotel. Jeg kender ikke grunden til dette, men forholdende var ikke på niveau med Nyborg Strand Hotel. Især var forplejningen en skuffelse. Det rådede vi dog bod på ved at besøge McDonalds i Vejle på hjemturen. Præmietagerne i de forskellige rækker: Eliterækken: 1. Skanderborg 2. Nordkalotten 3. Sydøstfyn Bredderækken: 1. AS04 2. Valby 3. Randers Seniorrækken: 1. Holstebro 2. Nørresundby 3. Randers Juniorrækken: 1. Frem 2. BMS Tigers 3. Åbyhøj Plus Office Cup 2011 Holstebro 51. Åbne Bymesterskab i Skak I weekenden fra 16. til 18. september 2011 afholdt Holstebro Skakklub deres årlige bymesterskab. I år deltog 30 spillere, heraf 4 fra Herning Skakklub. Det var Jens Lund Jensen, Alexander Jessen, Leif Hamborg og Birgit Ditlevsen. Jens spillede i Basis 1, hvor han startede med 4 nederlag efterfulgt af en gevinst i sidste runde. Gruppen blev vundet af lavest-ratede Rasmus Thøgersen, der med 4½ point tjente over 100 ratingpoints og blev mesterspiller. Leif og Alexander spillede i basis 2. Alexander opnåede en delt førsteplads sammen med Jacob Jacobsen fra Holstebro. De spillede remis i sidste runde og endte på 3½ points og ens korrektion. Et af Alexanders points kom fra en heldig sejr over Leif, der kun fik skrabet 1½ points sammen. Birgit kom i basis 4 ind på andenpladsen med 3½ points. Et dumt og unødvendigt nederlag til Benny Kamstrup kostede dyrt. (Leif Hamborg)

8 4-Byturnering Torsdag den 29. september afholdet Herning Skakklub 4 byers turnering med ½ times partier. 3 klubber udover os stillede med hver 16 spillere og det foregik på Vestervangsskolen kl. 19. Det blev en god aften med mange spændende partier. Endnu mere spændende var det at der i år blev hele 3 vindere, da 3 hold endte med 27 point. K A L E N D E R / 1 2 NOVEMBER Ma 28 Klubturneringen 5. runde DECEMBER Ma 5 Udsatte partier Ma 12 Klubturneringen 6. runde Ma 19 'Gule Ærter' aften Se nedenfor: 4 By-turnering 2011 JANUAR Ma 2 Udsatte partier Lø 7 'Årets Første Træk 2012' Klub Runde 1 Runde 2 Runde 3 Point Placering Silkeborg 4 6½ ½ 27 1 Skanderborg Skive ½ 5½ Herning 9½ 1 10½ (Kurt Degn) HUSK: Tilmelding til: Guleærter 19/ (Dem som vil have pizza bedes skrive det på tilmeldingen) Ma 9 Klubturneringen 7. runde Ma 16 Ma 23 (Amtsturneringen 1. runde) Ma 30 FEBRUAR Ma 6 Amtsturneringen 2. runde Ma 13 Udsatte partier Ma 20 Ma 27 Amtsturneringen 3. runde MARTS Ma 5 Ma 12 Amtsturneringen 4. runde Ma 19 Amtsturneringen 5. runde To 22 Udsatte partier Ma 26 Amtsturneringen 6. runde APRIL Årets første træk 7/ Ma 2 Amtsturneringen 7. runde Sø 22 Pokalskak Ma 30 Generalforsamling

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl. 19.00-24.00.

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 1. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 2. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Skive Kubturnering 2012. Kumo Cup 2012

Skive Kubturnering 2012. Kumo Cup 2012 Samlet point RingkøbingWeekend 2012 Kjellerup Hutigskak Vorgod Hurtigturnering Ringkøbing Amt Herning klubturnering Kjellerup Forårs EMT Skive Juleturnering Kjellerup Klubturnering Årets første træk Kumo

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 2. 2011 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 1. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 8.årgang, nr.. HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl.

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 4. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der skal

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Veteran VM John Toudahl

Veteran VM John Toudahl Veteran VM 2012 - John Toudahl Det var igen en stor oplevelse at kunne deltage i et VM for veteraner. Der var omkring 3400 spillere fra 67 nationer med til mesterskaberne og som spillede 22.000 bordtenniskampe

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere... 1 2. Formandens beretning... 1 3. Regnskab V/Kassereren... 1 4. Hold- og Pokalturnering... 2 5.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Medlems- og klubsituation. I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Struer er nede på 2 medlemmer og har opgivet at stille op i holdturneringen.

Læs mere

www.divisionsskak.dk

www.divisionsskak.dk Dansk Skak Union Divisionsturneringsleder Per Rasmussen Stavsdalvej 37, Østerlars 3760 Gudhjem 5649 5113 divisionsturnering@skak.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Østerlars 15 juli 2011 Til deltagerne i 50.

Læs mere