Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering"

Transkript

1 Bagom SOSU C Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Indtil 1. januar 2007 var uddannelsescentret en amtslig institution under navnet Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt. Ved indgangen til 2007 fik uddannelsescentret sit nuværende navn og overgik til statsligt regi som en selvejende institution med egen bestyrelse. Uddannelsescentret er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. SOSU C er en af landets store udbydere af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Hvad SOSU C udbyder hovedforløbene indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang Omsorg, sundhed, pædagogik. Specifikt drejer det sig om grundforløb 1 og 2, hovedforløbene til Social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 samt Pædagogisk assistentuddannelse. Uddannelserne udbydes både til unge under 25 og til voksne (EUV). SOSU C s Kursusenhed i Herlev varetager efteruddannelsesaktiviteter i form af AMU-kurser og rekvirerede kurser indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Desuden udbyder kursusenheden portøruddannelsen og afklaringskurser indenfor social- og sundhedsområdet. Hvor Uddannelsescentret er beliggende på tre adresser: Skoleafdeling i Brøndby der huser fællesadministrationen og den øverste ledelse, skoleafdeling i Gladsaxe samt skoleafdeling og Kursusenhed i Herlev. Profilering På SOSU C går eleverne i klasser, da SOSU C mener, at det er vigtigt at værne om sociale værdier samt at etablere og opretholde en tilknytning og et tilhørsforhold eleverne imellem i klasserne. SOSU C er kendetegnet ved professionalisme, og i respekt for elevernes potentiale stiller SOSU C krav til eleverne. I overensstemmelse med den individualisering, der tilstræbes i bekendtgørelsen, udbyder SOSU C individuelle uddannelsesforløb med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. SOSU C har tilbud om talentspor, mentorordning, specialpædagogisk vejledning, sprogstøtte, psykologisk rådgivning samt mulighed for at deltage i studie- og lektiecafé.

2 Desuden benytter SOSU C en struktureret kontaktlærerordning, som indebærer lærende udviklingssamtaler i både teori- og praktikperioderne, og der arbejdes med personlige uddannelsesplaner og logbøger. Undervisningsforløbenes opbygning Undervisningen på SOSU C tilrettelægges i temaer og med en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Vi arbejder for eksempel med introduktion til og refleksion over praksis. Arbejdsformen på SOSU C veksler mellem klasseundervisning, oplæg og gruppearbejde, hvor eleverne blandt andet udvikler deres evner til samarbejde, til at lytte, at tage personligt ansvar og at forstå og respektere andre mennesker. På SOSU C arbejder vi målrettet på at opnå den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Handlingsplanen for øget gennemførelse kan ses via nedenstående link. Handlingsplan Personale SOSU C har ca. 230 ansatte fordelt på undervisere, administrativt og teknisk personale samt ledere. De ansatte bidrager med viden og erfaring fra mange forskellige faglige baggrunde. Årselever Målt i årselever har SOSU C s aktivitetsniveau i 2014 været på 1478 årselever lidt højere end i 2013-niveauet. Bag disse tal ligger, at antallet af årselever på grundforløbet følger tidligere års stigning, og at den vigende tilgang til social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 nu er afløst af en svag stigning. Det faldende antal årselever på Pædagogisk assistentuddannelse følger tendensen fra Grund- og hovedforløb I alt har 4894 elever deltaget i EUD-uddannelsesaktiviteter på SOSU C i Det er en stigning på 5% i forhold til Hvis man se på tilgangen af elever i 2014, viser det sig, at der har fundet en 6% stigning sted for introduktionsforløb og grundforløb, mens tilgangen af elever er faldet for hovedforløbenes vedkommende. Efteruddannelsesforløb mv. Målt i årselever er aktiviteten på AMU-området for første gang steget, efter at undervisningsministeriet i 2010 reducerede taxametrene betragteligt. På baggrund af særlig aktivitet hos en af SOSU C s kunder er AMU-aktiviteten steget med 52,6% til 78,3 årselever. Den samme er tilfældet med Åben Uddannelse der dækker over Grundlæggende - 2 -

3 voksenuddannelse på Pædagogisk assistentuddannelse (GVU). Her er aktiviteten steget med 48% til 84,1 årselev. Elever Elevernes profil er mangfoldig og omfatter elever af meget forskellig alder og baggrund. Alderssammensætningen blandt eleverne på SOSU C var i 2014: Grundforløb -17 år år år 25+ år I alt ,72 % 21,34 % 19,31 % 26,63 % 100 % Hovedforløb -17 år år år 25+ år I alt ,78% 11,39 % 19,69 % 63,14 % 100 % På grundforløbet er den procentvise fordeling af kvinder og mænd 75,61% kvinder og 24,39% mænd. På hovedforløbet udgør andelen af kvinder 81,20%. Faciliteter SOSU C råder over en lang række forskellige undervisningslokaler, der alle er udstyret med PC, DVD og interaktive tavler. Herudover omfatter SOSU C s faglokaler undervisningskøkken, sportshal, aktivitets- og bevægelsesrum, sengestuer med diverse lifte og kraner, naturfagslokaler, IT-arbejdspladser samt foredragssal med plads til ca. 400 tilhørere. SOSU C har grupperum, elevfacilitetsrum, kantine / spiselokale og opholdsrum, studiecenter, velindrettet og bibliotekarbetjent bibliotek og opdaterede IT-faciliteter. Endelig er det muligt for elever på SOSU C gratis at låne bærbare pc er, kameraer samt videokameraer og benytte uddannelsescentrets fotokopimaskiner og printere. Desuden har SOSU C adgang til bålplads, sportsarealer, græsplæner og skov til udendørs aktivitetsmuligheder. Organisation SOSU C er en selvejende institution under staten. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed med en ansat direktør til at varetage ledelsen af det daglige arbejde. Institutionens organisationsstruktur kan ses via flg.link. Organisationen SOSU C s regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. I 2014 havde SOSU C en omsætning på 148,1 millioner kr

4 Samarbejdspartnere SOSU C s elever på hovedforløbene er ansat i Region Hovedstaden og følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. På før-uddannelserne og grundforløbspakkerne samarbejder SOSU C med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU erne), jobcentre, produktionsskoler, sprogskoler mv. i kommunerne. Øvrige aktiviteter SOSU C deltager i en lang række forskellige projekter med henblik på at løse forskellige mål og opgaver. Projekterne er støttet med eksterne såvel som interne midler og har deltagelse af både skolens egne medarbejdere eller foregår i samarbejde med deltagere fra skoler, kommuner eller regionen. En oversigt over SOSU C s projekter ses via linket herunder: SOSU C projekter Desuden skal SOSU C s engagement i SOSU Skills nævnes. Elever og medarbejdere på SOSU C har været meget involverede i tilrettelæggelse og gennemførelse af mesterskaber for social- og sundhedsassistentelever. SOSU C har uddannet nogle af de tidligere Danmarksmestre og har, de gange de har været afholdt, vundet regionsmesterskaberne. SOSU C har flere internationale aktiviteter. Vi har løbende mobilitetsprojekter møntet på udveksling af elever og undervisere, vi deltager i internationale samarbejdsprojekter og er en del af et nationalt såvel som internationalt netværk. SOSU C er medlem af European Forum for Vocational and Educational Training (EfVET). EfVET er en europæisk sammenslutning af erhvervsuddannelsesorganisationer og er høringsberettiget, når for eksempel EU Kommissionen forhører sig hos NGO er (i denne sammenhæng ikkeministerielle organisationer) om uddannelsesmæssige forhold. SOSU C s mission og vision Mission SOSU C uddanner medarbejdere, som er med i front, når velfærdsopgaver nu og i fremtiden skal løses med fokus på kvalitet og det menneskelige aspekt. Uddannelse af medarbejdere til løsning af velfærdsopgaver er vores centrale opgave. Uddannelserne skal give de nye medarbejdere de nødvendige faglige kompetencer og redskaber til at løse opgaverne på et godt fagligt niveau og herunder skærpe deres opmærksomhed overfor de etiske aspekter af arbejdet

5 Vision Et godt sted at være et godt sted at lære i vækst og udvikling. SOSU C følger samfundsudviklingen og er med, når uddannelsesmæssige spørgsmål skal stilles og besvares. SOSU C er en anerkendt aktør og partner i udviklingen og gennemførelsen af uddannelsesmæssige opgaver lokalt, regionalt og nationalt. SOSU C er det naturlige valg af uddannelsessted for elever, kursister, studerende, kommuner og Region Hovedstaden. Som uddannelsessted er det vores opfattelse, at der er en tæt forbindelse mellem en god undervisning og et godt læringsmiljø, og at begge dele er en forudsætning for, at eleverne kan udvikle sig fagligt og personligt. Vi er opmærksomme på, at vi ikke alene skal se indad, men også som uddannelsesinstitution være en aktiv og anerkendt aktør i udviklingen og gennemførelsen af nye opgaver. Ligesom vi også tror, at det er en forudsætning for, at vi til stadighed kan være blandt de bedste skoler indenfor området. Vi er stolte af det arbejde, vi gør, og af de resultater, vi opnår. Vi ønsker gennem vores arbejde at vise vores samarbejdspartnere og alle de, der ønsker en uddannelse indenfor vores område, at SOSU C er et godt og naturligt valg. Udviklingsområder Styringsmodellen, for såvel daglige som kort og langsigtede aktiviteter på SOSU C tager udgangspunkt i vores mission og vision > strategiplan > udviklingsplan samt den deraf udarbejdede implementeringsplan. Udviklingsplanen tager afsæt i seks overordnede områder: Kvalitet Læring og trivsel Arbejdspladsen Samfundsmæssige opgaver Partnere Synlighed SOSU C s Strategiplan og Udviklingsplan kan ses via nedenstående link. Strategiplan Udviklingsplan April

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 Kvalitetsenheden 04-06-2013 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Unge og uddannelse nye veje

Unge og uddannelse nye veje Unge og uddannelse nye veje Indlednin g...2 Bagg rund...2 Fremtiden...... 3 Ny ungepakke... 3 Målsætning... 4 Proje ktet...4 Oprettelse af arbejdspladser med uddannelsesperspektiv... 4 Samarbejde mellem

Læs mere

Kvalitet på TEC. Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC. Kvalitet på TEC - Procedure for kvalitetsarbejde på TEC

Kvalitet på TEC. Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC. Kvalitet på TEC - Procedure for kvalitetsarbejde på TEC Kvalitet på TEC Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC Godkendt af direktion og chefgruppe 26. februar 2008 Side 1 Kvalitet på TEC - beskrivelse af kvalitetsarbejde på TEC Indhold: 1. INDLEDNING... 4 FORMELT

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole Institutionsnummer: 147415 Dato: 2. juni 2009. Underskrift: Formand for

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd

Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd Årsberetning 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2 Institutionsoplysninger Side 3 Ledelsesberetning Side 21 Årets økonomiske resultat Nøgletal Side 22 Nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere