Oversigt vedr. Fjerkræ sygdomme: A-Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt vedr. Fjerkræ sygdomme: A-Å"

Transkript

1 Oversigt vedr. Fjerkræ sygdomme: A-Å ADENO-VIRUS EDS 76 - Egg Drop Syndrome 1976 skyldes et specielt adeno-virus, som har fået betegnelsen 127 eller BC14. Infektion med dette virus medfører hos høns nedsat ægproduktion pga. manglende topydelse eller fald senere i æglægningsperioden, samtidig med at der forekommer æg med dårlig skalkvalitet og farve, blødskallede eller skalløse æg med vandig æggehvide. Hønsene kan have manglende appetit og/eller diarre. Diagnosen bekræftes ved undersøgelse af blodprøver. Der findes ingen kurativ behandling, men effektive vacciner forefindes (ikke reg. i DK). Andre typer af adeno-virus (IBH-inclusion body hepatitis, Marble spleen disease) er ligeledes årsag til sygdom, men der forekommer også mange ikke-sygdomsfremkaldende virusstammer af adeno-virus. AMYLOIDOSIS (AMYLOIDDEGENERATION) Almindeligt forekommende lidelse hos voksne ænder. Lidelsen er karakteristisk ved en diffus aflejring af en homogen substans i leveren, hvorved denne ændrer struktur og farve (gulligbrun, sprød konsistens). Forandringerne i leveren har et kronisk forløb, der i reglen skyldes endotoxiner (giftstoffer) dannet i forbindelse med kroniske infektioner med pasteurella - eller visse colibakterier. ANATIPESTIFER INFEKTION (New Duck Syndrome, Infektiøs Serositis) Bakterieinfektion hos ællinger og unge ænder (2-8 uger) karakteriseret ved belægning (pus) på overfladen af hjerte, lever m.m. som følge af infektion i luftveje med pasteurella beslægtede bakterier. Symptomer hos svært angrebne dyr er abnorme hovedbevægelser (ryster på hovedet) eller de sidder med hovedet trukket ind under kroppen. Der kan være flåd fra øjne, oppustet fjerdragt og fedtet, grønlig diarre. Dødeligheden varierer imellem 25-75%. Forskellige antibiotika kan forsøges ved behandling. AORTARUPTUR Bristning af hovedpulsåren medførende hurtig død pga. indre forblødning. Forekommer især hos store tunge avlsdyr, men lejlighedsvis også hos almindelige produktionsdyr. Årsagen kendes ikke - ej heller effektive behandlinger - hverken forebyggende eller kurativt.

2 ARIZONA-INFEKTION Salmonella-beslægtet bakterieinfektion hos kalkuner som overføres via æg og som resulterer i generel svækkelse, hvor dyrene kryber sammen med diarre og nedstemthed mm... Dødelighed i nyudrugede kyllinger kan udgøre 50%. Hos ældre kalkuner ses halsvridning samt blindhed. Kan behandles med visse antibiotika/therapeutica, men egentlig kontrol kræver indsætning af ikke inficerede avlsflokke. ARTHRITIS (SYNOVITIS) Bakterier, som invaderer knogler, led og seneskeder, giver anledning ti1 vægttab pga. ømme ben som følge af betændelse. Hyppigste bakterie infektion sker med stafylococcer og E. coli, men også salmonellabakterier, pasteurella- og rødsygebakterier (Erysipelothrix) kan være årsag til betændelser i led og seneskeder. Behandling viser sig i mange tilfælde at være uden effekt (kroniske beskadigelser pga. at medicin ikke når ind i led og seneskeder). ASCITES (BUGVATTERSOT) Forekommer hos alle arter af fjerkræ fra få dage gamle og indti1 slagtning. Ascites er karakteristisk ved væskeansamlinger i bughulen som følge af defekter/abnormiteter ved hjerte, lever og/eller nyrer. Forekommer med større og større hyppighed især i slagtekyllinger medførende større døde1ighed og kassationer ved slagtningen. Beskadigelser i lungerne (ammoniak, iltmange1) med deraf følgende udvikling af hjertefej1 i en tidlig alder disponerer til ascites. Der findes ingen behandlingsmulighed af syge dyr. ASPERGILLOSE (Svampeinfektion) Skyldes inhalering af sporer fra forskellige svampe. Disse forårsager betændelse i luftvejene med deraf følgende åndedrætsbesvær. Lejlighedsvis forekommer også infektion af hjernen det giver lammelsessymptomer. Infektionen kan forekomme i daggamle kyllinger, kalkunkyllinger og ællinger som følge af rugeriinfektion, men den hyppigste årsag til svampeinfektioner hos unge dyr er muggen strøelse og/eller foder. Der findes ingen behandlingsmuligheder af inficerede dyr. Kalkunkyllinger og ællinger er betydeligt mere følsomme overfor svampesporer end alm. kyllinger.

3 AVIAN INFLUENZA (Fowl Plauge) Denne meget smitsomme og ondartede virus-infektion, medfører en lang række symptomer lige fra lettere depression, nedsat ægproduktion, luftvejssymptomer til dødelighed af varierende størrelse. Hvor alvorligt sygdom bliver, afhænger af den pågældende virus-stamme. Den højvirulente form af sygdommen, kendt under navnet "Fowl plague", forårsager meget høj dødelighed og er klassificeret som "ondartet smitsom sygdom", der medfører offentlig indgriben med bl. a. nedslagning. Der findes vacciner men de må kun bruges efter Fødevaremyndighedernes tilsagn. AVITAMINOSE Mangelfuld indtagelse og/eller udnyttelse af vitaminer giver anledning til produktionstab og efterfølgende dårlig sundhedstilstand. Symptomerne varierer meget afhængig af hvilke vitaminer der er tale om og i hvilken grad der er underforsyning/-optagelse. AVIÆR ENCEPHALOMYELITIS (AE) Virus-infektion (Picorna-virus ) hos høns/kyllinger der kan forårsage nervesymptomer og stor dødelighed hos kyllinger op til 5 ugers alderen, samt fald i æglægningen hos høns. Infektionen spredes både fra moderdyr via ægget (vertikalt) til kylling og fra kylling til kylling (horisontalt) via virus forurenet foder og vand. Alle avlsdyr vaccineres rutinemæssigt mellem 9 og 14 uger gamle, hvorfor det som oftest er i forbindelse med vaccinationsbrist eller dårlig udført vaccination at der opstår kliniske tilfælde av AE. BLÅVINGESYGE (INFEKTIØS ANÆMI, CAA) Akut virus og bakterierelateret infektionssygdom hos kyllinger i 2-4 ugers alderen. Blåvingesyge er karakteriseret med hudlæsioner især på vinger, bryst og lår. Den primære årsag til lidelsen er et virus (Parvo-lignende virus), som overføres fra forældrehønen via ægget. De karakteristiske hudforandringer (deraf navnet) skyldes sekundær infektion med bakterier, som fører til henfald (vævsdød) i form af necrose og gangræn af bl.a. vingerne, medens kyllingerne er i live. Dødeligheden kan variere mellem 1-60 %. BURSITIS STERNALIS Betændelse i brystblæren forrest på brystbensskammen forekommer hyppigt hos hurtigt voksende kyllinger af slagtetype og hos tunge avlsdyr. Hos slagtekyllinger giver det anledning til nedklassificering eller kassationer. Almindeligste årsag til trykninger af slimsækken på brystbenet er hårdt underlag (ex. dårlig strøelse). Trykningerne medfører væske/slimansamlinger i brystblæren med risiko for betændelse.

4 CAGE LAYER FATIGUE (BURHØNETRÆTHED) Lammelse knyttet til skøre knogler, som ofte brækker. Forekommer hos høns der producerer æg i bure. Tilstanden er sandsynligvis forbundet med mangel på kalcium og/eller fosfor selv om lidelsen ofte forekommer hos høns, som får foder indeholdende gængse normer for pågældende mineraler. Behandling med vitamin D3 og ekstra fosfor kan afhjælpe problemet. CHLAMYDIOSE (ORNITHOSE - PAPEGØJESYGE) Papegøjesyge skyldes bakterien Chlamydia Psittaci hvoraf der er mange stammer med forskellig grad af patogenitet (anslagskraft). CP er almindeligt forekommende blandt papegøje-fugle, visse søfugle og lejlighedsvis blandt ænder og kalkuner, der kan udvise høj sygelighed og dødelighed. Smitten kan overføres til mennesker og kan bl.a. give alvorlig lungebetændelse. Behandling af smittede mennesker er nødvendig og effektiv med visse typer af antibiotika i store doser. (Tetracyclin, erytromycin). Infektion med Chlamydia Psittaci ledsages ofte af sekundær infektion. CHONDRODYSTROFI (PEROSIS) Knogledefekt/anomali som skyldes en kombination af forskellige faktorer, hvis betydning ikke er endeligt afklaret. De forskellige faktorer inkluderer tilvæksthastighed, belægningsgrad og foderet. Optræder især hos unge, voksende kyllinger ved mangel på visse mineraler (mangan m.fl.) og B-vitaminer (niacin, folinsyre m.fl.). Mangan er aktivator for mange enzymer og er derfor nødvendigt for normal tilvækst og reproduktion, herunder dannelse af normale knogler. Kan optræde i alle former for fjerkræ. CLOSTRIDIE INFEKTIONER Adskillige arter af Clostridie bakterier kan forårsage sygdomme hos fjerkræ. Disse inkluderer Botulisme, Nekrotiserende enteritis, Malignt ødem, Gangranøs dermatitis, Blommesæksinfektion og Navlebetændelse. Botulisme er karakteriseret ved lammelser i nakkemusklerne, hvilket får fuglene til at hvile hovedet på jorden. Toxiner (bakteriegifte) optages fra forurenet foder og/eller vand, kadavere af selvdøde dyr ex. I hønse- og kyllingehuse. Clostidium Perfringens forårsager Necrotiserende enteritis, ved destruktion af tarmslimhinden. Penicillin i drikkevandet er en effektiv behandlingsmetode. Malignt ødem forekommer hos kyllinger indtil omkring 6 ugers alderen og er karakteriseret ved udtalt henfald/necrose (vævsdød med forrådnelse) af huden og en høj dødelighed. Andre bakterier eller virus kan være involveret (sekundær infektion ex. Stafylococcer ). Behandling er sædvanligvis nyttesløs. COCCIDIOSE Der forekommer 7 forskellige arter af Eimeria, som forårsager sygdom hos høns/kyllinger og 3 arter hos kalkuner: andre arter er årsag til sygdom hos ænder, gæs og prydfugle. Alle

5 afsnit af tarmkanalen kan være angrebet afhængig af hvilken Eimeria infektion, der er tale om. Coccidiose er en parasitinfektion, der forekommer vidt udbredt over hele verden, og effektiv kontrol med coccidiose er nødvendig uanset hvor/hvordan der opdrættes fjerkræ. Coccidiostater i foderet medvirker til en betydelig kontrol, men udbrud forekommer til stadighed bl. a. som følge af for lav dosering af coccidiostat og/eller resistensudvikling hos coccidierne. Ved foderrationering bør dosis øges. Coccidier er modstandsdygtige overfor de fleste desinfektionsmidler. Det findes i dag vacciner som er fuldt effektive over for coccidiose, de kan også bruges når der er betydende resistensproblem i en besætning. CRD - CRONIC RESPIRATORY DISEASE (se Mycoplasmose) CURLED TOE PARALYSIS (Vit. B2 mangel) Mangel på vitamin B2 (riboflavin) er årsag til dette symptom (indad krummede tæer) hos kyllinger og kalkuner. Tilstanden ses hyppigst hos kyllinger op til 3 ugers alderen og skyldes i reglen mangel på vitamin B2 i startfoderet, lidelsen optræder kun sporadisk. COLIINFEKTIONER/COLIBACILLOSE Sygdomme forårsaget af E. coli bakterier er almindeligvis infektioner som opstår sekundært til infektioner med andre smitstoffer (virus, bakterier, svampe eller parasitter) eller i forbindelse med forskellige stresspåvirkninger, eksempelvis hos unge slagtekyllinger og kalkuner efter en luftvejsinfektion eller anden sygdom. Symptomer kan være dårlig tilvækst, øget foderforbrug og lidelser i luftveje og bughule, som ofte resulterer i øgede kassationer ved slagtningen. Dødelighed under opdrætning som følge af E. coli infektion kan være betragtelig. Behandling med kemoterapeutika eller antibiotika har rimelig effekt afhængig af valget af præparat. (resistensbestemmelse bør sædvanligvis udføres) DERMATITIS Er et fællesudtryk for betændelse i huden, men siger ikke noget om årsagen. Der kan således både være tale om vitaminmangel (Pantothensyre, Biotin) og/eller bakterielle infektioner med læsioner af huden, (Deep dermatitis, Shappy hips, Ammoniakætsninger ). Forebygges i første række ved optimalt indhold af B-vitaminer i foder og ved opretholdelse af en god strøelseskvalitet. DUCK VIRUS ENTERITIS (Duck Plauge Andepest ) Virusinfektion (Herpes virus) hos svømmefugle (ænder, gæs, svaner) som spredes hurtigt igennem en flok og forårsager stor dødelighed. Syge dyr bevæger sig nødigt. Sygdommen kan forebygges ved vaccination.

6 DUCK VIRUS HEPATITIS Akut virusinfektion (Astro virus) som angriber ænder, specielt ællinger op til 3 ugers alderen. Dødsfald forekommer meget hurtigt efter infektion med virus. Ællingerne falder om på siden og sparker med benene til de kort efter dør. Dødeligheden kan variere imellem 5 og 90 %. Infektionen kan forebygges ved vaccination. ENCEPHALOMALACI (Vit. E mangel) Beskadigelser af dele af hjernen (blødninger m.m.) er et af symptomerne, som kan opstå ved mangel på vitamin E og/eller selen i foderet, og/eller mangelfuld absorption og udnyttelse af vitamin E/selen. Ses hyppigt hos unge kyllinger imellem 2. og 4. leve uge. Symptomerne er karakteriserede ved nervøse forstyrrelser i form af ukoordinerede bevægelser (baglæns kolbøtte), lammelser og død. Harskning af fedt kan være årsag til nedsat udnyttelse af vitamin E og Selen i foder. ERYSIPELAS (Rødsyge) Almindeligvis en akut, hurtigt forløbne bakterieinfektion (Erysipelotrix rhusiopatiae) hos et mindre eller større antal individer af en fjerkræflok (høns, kalkuner, ænder, gæs m.fl.). Lidelsen optræder i reglen hos dyr ældre end 3-4 måneder. Akutte infektioner medfører i reglen døden, medens et kronisk forløb ofte resulterer i ledbetændelser. Behandling med antibiotika (penicillin) og vaccination er sædvanligvis effektivt. Resistensnedsættelse af forskellige slags er i reglen nødvendig for at udløse infektionen med rødsygebakterier. EXUDATIV DIATHESE Forekommer hos unge kyllinger og kalkuner og viser sig ved gullige, gelatinøse ansamlinger mellem huden og underliggende muskler. Tilstanden skyldes mangel på vitamin E/selen i foderet og/eller mangelfuld absorption og udnyttelse af vitamin E/selen (jvf. encephalomalacia). GANGRÆNØS DERMATITIS (Hudbetændelse) Nekrose (vævsdød) og gangræn (koldbrand) af huden på krop og/eller lår/underben. Kan medføre betydelig dødelighed blandt kyllinger i alderen 3-6 uger. Den egentlige årsag varierer, men bakterier som clostridier (Cl. septicum) og stafylococcer er ofte invo1veret. Der findes ingen behandling eller effektiv forebyggelse, men vaccination imod IBD (Gumboro disease) og CAA (blåvingesyge) nedsætter risikoen for alvor1ige tilfælde af gangrænøs dermatitis. HÆMORRHARGISK ENTERITIS hos kalkuner Akut tarminfektion hos 4 uger gamle eller ældre kalkuner forårsaget af Adeno-virus. Infektion er karakteriseret ved depression, blodig diarre og p1udselige dødsfald.

7 Sygdommen varer i 7-10 dage og medfører immunsuppression. Infektionen forebygges effektivt ved vaccination. HÆMORRHARGISK SYNDROM (Sulfaforgiftning) Det antages, at tilstanden er forbundet med mangel på vitamin K. Hæmorrhagisk syndrom kan optræde i kyllinger efter behandling med sulfonamider (sulfapræparater), som øger kyllingernes behov for vitamin K. Symptomer er nedstemthed, strittende fjerdragt og forøget dødelighed. Dødsfa1d kan dog opstå uden forudgående tegn på ændringer i flokkens sundhedstilstand. HISTOMONIASIS (Blackhead) Parasitinfektion (Histomonas meleagridis) primært hos kalkuner, men infektionen forekommer lejlighedsvis også blandt vildtfugle og kyllinger/høns. Inficeret fjerkræ virker sløve/apatiske, har gullig diarre, er svage og i reglen er dødeligheden høj. Der findes ikke midler som er tilladt eller registrerede, hverken til forebyggelse eller til kurativ behandling. INFEKTIØS LARYNGO TRACHEITIS, ILT ILT, der ligesom Fowl Plague (Influenza) og Newcastle disease (ND) er omfattet af bestemmelserne i den danske lovgivning vedr. Ondartede smitsomme sygdomme hos fjerkræ, er en særdeles smitsom virus infektion hos høns/kyllinger karakteriseret ved blødninger i luftvejene og høj dødelighed under akutte udbrud. Mildere akutte eller kroniske former med varierende grader af betændelse i luftvejene og fald i ægydelse forekommer mere almindeligt. Virus kan spredes mekanisk via redskaber, fodtøj, etc. Og muligvis med vinden. Vaccination mod ILT er effektiv, men kræver omhyggelig planlægning/overvejelser. Vaccination kan resultere i permanente smittespredere. KERATOCONJUNCTIVITIS Betændelsestilstand med ar dannelse i øjets hornhinde forårsaget af høj ammoniakforekomst i stalden. ( NH 3 i luften opløses i tårevæsken, hvorved det dannes HNO 3 (Salpetersyre), som virker ætsende ). Angrebne høns/kyllinger kryber sammen med oppustet/strittende fjerdragt og tillukkede øjne. Behandlingen tager sigte på at reducere/fjerne ammoniak i stalden. Læsionerne i hornhinden afheles i trit med at ammoniak mængden mindskes. LEUCOSE (Avian Leucosis Complex, AVL) Fællesbetegnelse for flere, forskellige tumor dannende lidelser forårsaget af såkaldte RNA tumor virus, som hovedsaglig rammer fjerkræ ældre end 20 uger. Svulstdannelser/tumorer optræder bl.a. i lever, milt, nyrer, bursa, knogler og æggestok. Sygdomme, som er omfattet

8 af Leucose-complexet, inkluderer lymfoid leucose, erytroblastose, myeloblastose, osteopetrose, m.fl.. Disse tumorlidelser hørende til AVL er i store træk blevet elimineret fra hovedparten af det nuværende avlsmateriale. Det findes ingen behandling eller vaccine. MARBLE SPLEEN DISEASE Adeno virus infektion karakteriseret ved pludselig indtrædende dødelighed især blandt fasaner. Tabene kan være betydelige. Fuglene dør af kvælning pga. Akutte væskeansamlinger (ødem) i lungerne. Sygdommens navn hentyder til en stærkt forstørret og marmoreret milt. Forekommer, om end i mindre alvorlig grad, også hos kyllinger og kalkuner. MAREK S DISEASE (Hønselammelse) Meget smitsom virus infektion (Herpes virus) som angriber nervesystemet og/eller andre organer/væv med celleinfiltration og tumordannelse som konsekvens. Dødeligheden i ikke vaccinerede flokke kan overstige 30%. Svulster i hud m.v. kan endvidere medføre kassationer på specielt slagtekyllinger. Vaccination af daggamle kyllinger på rugeriet anses generelt for effektivt, uanset at der lejlighedsvis forekommer udbrud som oftest hænger sammen med mangelfuld desinfektion af kyllingestalde. Infektionen forekommer hyppigst indenfor de første 3-5 leve uger. MALABSORPTIONS SYNDROM (MAS, Infectious stunting, helikoptersyge) Årsagen til sygdommen med de mange navne er endnu ikke fuldt opklaret, men forskellige virus som er isoleret fra tarmceller og andre organer, der ingår i fordøjelsessystemet er under mistanke. Lidelsen manifesterer sig ved forskellige symptomer, bl.a. dårlig tilvækst og befjering samt mange dværgkyllinger. Der kendes ingen behandling eller sikre metoder til forebyggelse af problemet, som også kan give anledning til for stor dødelighed især i 1. leve uge. Forekommer specielt blandt slagtekyllinger og kalkunkyllinger. MONILIASIS Svampe infektion (candida albicans), som rammer mundhule/svælg og kroen. Lidelsen kendes også under navnet trøske og kan forekomme hos alle former for fjerkræ. Der er ingen specielle symptomer, men ved obduktion afsløres frotté lignende belægninger på slimhinden af nævnte organer. Der er ingen sikre behandlingsmuligheder, men i litteraturen er beskrevet positiv effekt ved brug af Nystatin (svampemiddel) MYCOTOXICOSIS Aflatoxin og mange andre svampe toxiner (ochratoxin, vomitoxin m.fl.) dannes af svampe, når de vokser i foderblandinger eller i råvarer. Toxinerne (gifte) er meget stabile og bliver i foderet, trods opbevaring og varmebehandling. Effekten af toxinerne kan variere fra

9 lettere forstyrret almenbefindende til direkte dødsfald i flokken. Symptomerne inkludere nedsat appetit, som kan skyldes dårlig smag af foderet, nedstemthed (ingen musik i flokken ), tørst og udmattelse. Dårlig tilvækst og nedsat ægydelse er almindelig. Der er ofte alvorlige beskadigelser af lever, nyrer og andre organer samt negativ påvirkning af immunsystemet. Diagnosen hos syge dyr kan være vanskelig eller umulig. Det findes ingen effektiv behandling, men vitamintilskud kan være gavnligt. generel immunsvækkelse vil medføre, at andre sygdomme kan optræde. NEWCASTLE DISEASE (ND, fjerkræpest) Særdeles smitsom virus infektion (Paramyxo virus), som kan angribe alle former for fjerkræ og resultere i stor dødelighed. Infektion med ND-Virus forårsager, alt afhængig af typen af virus, forskellige symptomer herunder fra luftveje og nervesystem, diarre, udtalt depression og udmattelse, og lejlighedsvis meget høj dødelighed. Udbrud af ND varierer fra meget milde til ekstremt akutte former. Hos unge kyllinger ses betydelig vækstreduktion og længerevarende sekundær sygdom, såsom colibacillose og luftsæks betændelse. I flokke af voksne høns ses stort fald i ægproduktionen og nedsat skalkvalitet. Der findes vacciner som bruges næsten over hele verden for at kontrollere denne sygdom. I Danmark er det p.t. påbudt at vaccinere imod ND. PASTEURELLOSIS (Fowl Cholera) Infektion med Pasteurellabakterier (P. Multocida) kan både forløbe som en mild infektion, og som en alvorlig infektion (Septicæmi) med pludselig stor og langvarig dødelighed. Symptomerne varierer betydeligt og omfatter bl.a. betændelse i luftvejene, lammelser og hævelser i hovedet og omkring led. Infektionen ses især hos kalkuner og svømmefugle, men også høns kan angribes. Visse antibiotika (penicillin) og sulfastoffer er normalt effektive, og vacciner giver relativt god beskyttelse, men der kan være stor variation i effekten af såvel medicinsk behandling som vaccination. Tilbagefald efter behandling er almindeligt. Vilde fugle og gnavere (mus og rotter) er kilder til infektion. PEROSIS Betegne1se for en patologisk ti1stand, som indikerer, at achillessenen er skredet ud af sit normale leje over hasen. Tilstanden ses ofte i relation til visse vitamin- (især B-vitaminer) og mineralstof- (mangan) mangler. PODODERMATITIS (Betændelse i trædepude) Betændelse og henfald (nekrose) af trædepuden forårsaget af infektion med nekrosebakterier (Necrobacillus fusiformis) betegnes pododermatitis. Ses oftest hos slagtekyllinger og kalkuner og er sandsynligvis forbundet med dårlig strøelse.

10 PSEUDOTUBERKULOSE Pseudotuberkulose er en smitsom lidelse hos fjerkræ og fugle. Den er karakteriseret ved et akut for1øb med kort varighed fulgt af en kronisk lokal infektion, som resulterer i forostede knudedannelser, der ligner de tuberkler, man ser i organer med tuberkulose. Årsagen er bakterien Yersenia (Pasteurella) pseudotuberculosis, som i reglen kun er sygdomsfremkaldende, når der har været resistensnedsættende faktorer såsom mangelfuld fodring, kuldepåvirkninger eller andre infektioner. Behandling med antibiotika (tetracycliner) kan komme på tale, men gode managementforhold/procedurer er vigtige. PULLET DISEASE Sygdomstilstand, som kan ramme opdræt og æglæggende høns - især i sensommerperioden (efter høst) og som giver fordøjelsesforstyrrelser og nedsat ægproduktion. Tilstanden kan medføre blå/sort-misfarvning af kammen, og der kan forekomme øget dødelighed. Den egentlige årsag er ukendt, men har hidtil været sat i forbindelse med nyhøstet korn (friskkornsforgiftning); muligheden af en virusinfektion har også været diskuteret. Tilstanden er nu om dage forholdsvis sjælden. RAKITIS (Rickets) Betegnelse for en patologisk ti1stand hos unge voksende kyllinger karakteriseret bl.a. ved bløde/gummiagtige rørknogler og opdrivninger (rosenkrans) på ribbenene. Tilstanden skyldes mangelfuld ti1førsel og/eller udnyttelse af ca1cium (Ca), fosfor (P) og/eller vitamin D 3 i foderet. ROUNDHEART DISEASE (Rundhjerte-syge) Hjerte1idelse, som kan forekomme i første række hos 6-12 mdr. gamle æglæggere af let race. Der er sjældent symptomer, men dødsfald kan opstå ved pludselige anstrengelser. Ved obduktion ses som eneste forandring et forstørret og afrundet hjerte. Årsag ukendt. RUPTUR AF ACHILLESSENEN Sprængning af achillessenen forekommer hyppigst hos voksne, tunge dyr - specielt haner. Tilstanden er karakteriseret ved pludselig halthed, hvor der kan ses hævelse og senere grøn/sort misfarvning af huden omkring det pågældende haseled. Årsagen skal oftest søges i arvelig disposition, overvægt eller infektion (seneskedebetændelse). SCAPPY HIP (Hud betændelse)

11 Uspecifik form for hud betændelse specielt omkring overlår/ hofteregion hos slagtekyllinger. Karakteriseret ved brun/sort, vaflet skorpedannelse af huden med underliggende pusansamlinger. Kan give anledning til betydelig kassation i forbindelse med slagtning. Ingen eller kun sjældent symptomer hos levende kyllinger. Betændelsen starter sandsynligvis som følge af infektion med E.coli-bakterier, der trænger ind via små rifter/sår i huden. Øget risiko ved høj belægningsgrad, mangelfuld befjering og dårlig strøelse. SPIROCHAETOSIS Bakterieinfektion forårsaget af Borrelia anserina (spirokæt), som bl.a. kan spredes/overføres via stikkende/blodsugende insekter. Primært tropesygdom. SPONDYLOLIISTHESIS (Kinky back) Arvelig misdannelse hos slagtekyllinger, som i reglen først giver sig til kende i 3-6 ugers alderen, hvor angrebne kyllinger kan sidde på løb/has ("halen") med fødderne løftet fra underlaget. Årsagen skyldes en medfødt deformitet af rygsøjlen (6. brysthvirvel), hvorved denne trykker på centralnervesystemet med hel eller delvis lammelse til følge. Svært angrebne kyllinger dør før eller siden som følge af afmagring og mangel på vand. SUDDEN DEATH SYNDROM (SDS, Hjerteslag/ flip overs) Rugeægshøns: Pludselige dødsfa1d hos ellers normale og raske rugeægshøns har i nogle tilfælde vist sig at hænge sammen med mangel på kalium (K) og/eller fosfor (P) i foderet. Forekommer især i begyndelsen af æglægningsperioden, hvor dyrene kan risikere særligt at være udsat for ernæringsbetingede stressfaktorer. Kyllinger: SDS hos kyllinger vedrører i første række slagtekyllinger, som især i leve uge pludseligt falder døde om uden forudgående kliniske symptomer eller usædvanlig adfærd. De fleste døde kyllinger findes liggende på ryggen med udstrakte ben. Årsagen/årsagerne til SDS er endnu uafklaret, men meget tyder på at tilstanden kan relateres i første række til foderet og måden at opfodre slagtekyllinger på (management faktorer). Mangel på biotin (B-vit) er således en af de faktorer, som også har været mistænkt for at spille en rolle ved SDS. SWOLLEN HEAD SYNDROM (SHS) SHS er hos slagtekyllinger en lidelse, som er karakteriseret ved udtalt hævelse (ødem) af regionen omkring hovedet. Det er overvejende sandsynligt, at lidelsen er relateret til et virus, der er det samme som det virus (pneumovirus), der er årsag til en alvorlig luftvejsinfektion (TRT) hos kalkuner. Tilstanden er ofte ledsaget af sekundær bakterieinfektion - sædvanligvis E. coli.

12 TIBIAL DYSCHONDROPLASI TD er en almindeligt forekommende knoglelidelse hos slagtekyllinger, kalkuner og ænder. Tilstanden er karakteriseret ved vedvarende abnorm bruskdannelse i enderne af rørknogler, især skinnebenene (tibia). Frekvensen af TD kan i slagtekyllingeflokke nå 30% eller mere. Ved TD forekommer en defekt i mineraliseringen af knoglernes vækstzoner på grund af mangelfuld blodtilførsel (vascularisering). Frekvensen af TD afhænger af arvelig disposition, faktorer (bl.a. Ca, P og Klor) i foderet og management (konstant lys). Restriktiv fodring og lysprogrammer nedsætter frekvensen. TREPONEMA Bakterieinfektion, som i de senere år konstateres hyppigere og hyppigere i forbindelse med tarmlidelser hos høns. Infektionen - der er kronisk - forårsages af en spiralformet bakterie som hører til slægten spirochæter (Avian IntestinaI Spirochaetosis). Der kendes for nærværende ingen effektiv medicinsk behandling af inficerede flokke. TRICHOMONIASIS (Gul Knop) Parasit infektion (Trichomonas gallinae), som forekommer med varierende grad af patogenitet (anslagskraft) hos forskellige arter af fjerkræ. Er mest udbredt hos duer, hvor infektionen går under betegnelsen "Gul knop". Parasitten snylter (parasiterer) især i den forreste del af fordøjelseskanalen (mundhule, svælg), hvor den kan give anledning til betændelse. TURKEY RHINOTRACHEITIS Virusinfektion (pneumovirus) hos kalkuner. Kan angribe kalkuner fra 10 dages alderen og livet ud. Der er betændelse i de forreste luftveje (bihuler og luftrør). Hos avlsdyr forekommer samtidig fald i ægproduktion og reducerede klækkeresultater. Sekundære bakterieinfektioner (ex. E. coli) som giver alvorlig luftsæksbetændelse m.v. (colibacillose) er almindelige, især hos ældre slagtedyr. Lidelsen er udbredt i kalkunproducerende lande men samme smitstof mistænkes for at forårsage sygdom hos slagtekyllinger (se Swollen Head Syndrome, SHS). Behandling er i reglen usikker og vanskelig. Vacciner til forebyggelse findes i flere lande. TWISTED LEG (Snoede Ben) Knogledeformitet, som kan optræde, i reglen i begrænset omfang, i såvel flokke af slagtekyllinger som kalkuner. Tilstanden skyldes en snoning af den nederste ende af skinnebenet (tibia) og den øverste ende af mellemfoden (metatarsus). Medfører kassationer, da angrebne kyllinger ofte er underernærede på grund af bevægelsessymptomer. Årsagen/årsagerne kendes ikke.

13 VIRAL TENDOSYNOVITIS (seneskedebetændelse) Infektion med Reo virus i sener/seneskeder, som giver betændelse omkring leddene på benene. Kan medføre bensvaghed hos slagtekyllinger med fortykkelse af især haseleddene på grund af sprængte sener. Infektion med Reo virus er ofte associeret med andre infektioner (virus, bakterier). Vacciner er registreret i visse lande. Der findes ingen medicinsk behandling. URINSYREGIGT Almindeligt forekommende hos kyllinger og høns i alle aldre. Associeret med nyreskader og karakteriseret ved svulne, lyse nyrer med urat udfældninger. Urater kan også forekomme på og i andre organer, muskler og led i form af kalklignende belægninger/aflejringer. Lidelsen kan optræde som et flokproblem med høj dødelighed. Der kan være meget forskellige årsager til lidelsen. Eksempler er ernæringsbetinget A-vitaminmangel og infektiøse (IB-virus).

Dødelighed hos høns, % af indsatte

Dødelighed hos høns, % af indsatte Dødelighed hos høns, % af indsatte 2008 2009 2010 2011 2012 Bur 5,0 4,9 4,4 3,6 3,9 Skrab 11,2 9,1 6,6 6,6 6,4 Friland 10,3 10,6 9,7 9,0 5,5 Øko brun 9,3 10,2 8,7 10,1 9,0 Øko hvid 7,9 8,8 8,5 2... 15.

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Liste 1 - alvorlige smitsomme sygdomme Liste 2 mindre alvorlige smitsomme sygdomme Liste 1 Transmissible mink encephalopati

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016 LVK Fjerkrædyrlægerne

Nyhedsbrev marts 2016 LVK Fjerkrædyrlægerne Nyhedsbrev marts 2016 LVK Fjerkrædyrlægerne Slagtekyllingeproduktionen lige nu Vi er inde i en roligere periode lige nu sammenlignet med sidste år på samme tid, men vi ser stadig infektioner i både første,

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Dag efter Klassisk svinepest infektion 3 4 Feber 4 Let nedstemt; Tøvende gang; Æder langsomt 5 Smager ved fordring/nedsat ædelyst. Lind afføring 6. Nedstemt!

Læs mere

Klasseprodukter til fjerkræ. Fokus på optimale løsninger

Klasseprodukter til fjerkræ. Fokus på optimale løsninger Klasseprodukter til fjerkræ Fokus på optimale løsninger Problemløser Problem Succes ADE-60000/Selenen eller Rød Suplex Succes E-50000/K/Selen eller Suplex E-30000/Selen Succes B-Complex Succes Multi Micro

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ ØKOLOGISK SLAGTEFJERKRÆ Kyllinger Ænder Pekingænder / Berberiænder Andre ænder Gæs Kalkuner Perlehøns

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge

Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge Program for aftenen Praktiske overvejelser omkring lammedødelighed set med den praktiserende dyrlæges øjne Klovsyge Et par spørgsmål Muligheder for økonomiske forbedringer

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Producent-info 1-2014 [07.02.14]

Producent-info 1-2014 [07.02.14] 1. Danpo sænker noteringen med 1 øre/kg godkendt kylling pr. slagtedag fra søndag/mandags slagtningen d. 9./10. februar 2014 og indtil videre 2. Hudlidelser udseende mulig opståen mulig forebyggelse 3.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 0. D.SP.NR 28448 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cevac Ibird 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder : Aktivt

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II vfl.dk 1 / 8 Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Udgivet: Marts 2011 Rapporten er udarbejdet af: Dyrlægerne Lis Olesen & Susanne Kabell Videncentret for Landbrug

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Luftvejsinfektioner i brevduer - Mycoplasma

Luftvejsinfektioner i brevduer - Mycoplasma Luftvejsinfektioner i brevduer - Mycoplasma Af Dr. vet. Collin Walker Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Artikel fra bogen The Pigeon af Dr. vet. Colin Walker Mycoplasma er en gruppe

Læs mere

SUNDHEDSASPEKTER VED PRODUKTION AF ØKOLOGISKE ÆNDER OG GÆS

SUNDHEDSASPEKTER VED PRODUKTION AF ØKOLOGISKE ÆNDER OG GÆS Økologisk Rådgivning, Fuldbyvej 15, 4180 Sorø 15. November 2016 Susanne Kabell, dyrlæge, phd Økologi, Fjerkræ SUNDHEDSASPEKTER VED PRODUKTION AF ØKOLOGISKE ÆNDER OG GÆS OVERORDNEDE REGLER Bekendtgørelse

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Klasseprodukter til fjerkræ. Fokus på optimale løsninger

Klasseprodukter til fjerkræ. Fokus på optimale løsninger Klasseprodukter til fjerkræ Fokus på optimale løsninger Problemløser Problem Succes ADE-60000/Selenen eller Suplex ADE/Selen Caps Succes E-50000/K/Selen eller Suplex E-30000/Selen Succes B-Complex Succes

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Helbreds protokol for enkeltslag med unger

Helbreds protokol for enkeltslag med unger Helbreds protokol for enkeltslag med unger Af Ove Fuglsang Jensen Denne lille artikel, har Dr. Colin Walker lavet som en praktisk hjælp til dem der starter et enkeltslag med unger, og samtidig tager det

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

Smerter påvirker altid hundens adfærd

Smerter påvirker altid hundens adfærd Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker under halsbåndet? For mennesker ved vi, at kun en piskesmældsulykke kan forårsage langvarig smerte og lidelse. Hundens anatomi er grundlæggende den samme som

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokæter hvad er det for nogen? Familie af spiral formede bakterier Kan give sygdomme som Borreliose Syfilis

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza 2 Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Indledning Det er hyggeligt med høns i baghaven. Mange vælger at få deres egne høns, også

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Page 1 of 7 Cerebral Parese Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Cerebral Parese Hvad er CP? Cerebral betyder 'vedrørende hjernen' - Parese betyder 'lammelse'

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå. Dias 1

I det følgende vil vi gennemgå. Dias 1 Dias 1 I det følgende vil vi gennemgå Sygdomsgenkendelse i hesteholdet Martin Krarup Nielsen Adjunkt, dyrlæge, Ph.d. Københavns Universitet overordnede retningslinjer for sygdomsgenkendelse i hesteholdet.

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO)

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Generelt Lidelse PK-Def (Pyruvate Kinase Deficiency) Arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Symptomerne

Læs mere

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken Patientinformation Hvad er nældefeber? Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Nældefeber Hvad er nældefeber? Nældefeber er en almindelig, anfaldsvis optrædende, kløende

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Fjerkræsygdomme på Københavns Universitet

Fjerkræsygdomme på Københavns Universitet Fjerkræsygdomme på Københavns Universitet Anders Miki Bojesen Præventiv Veterinær Mikrobiologi Dias 1 Fjerkræforskning og undervisning på KVL/KU 1903 Hundeklinikken 1956 Professor H. E. Marthedahl Lektor

Læs mere

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd 21. oktober 2016 Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd Niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for Slagtekyllinger Dyrevelfærdsmærkning for kyllinger baserer sig på principperne beskrevet i

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

x x kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i) kategori 2 materiale* kategori 1 materiale Animalske biprodukter

x x kategori 3 materiale (i henhold til biproduktforordningens artikel 10 punkt b i) kategori 2 materiale* kategori 1 materiale Animalske biprodukter Bilag 1 til "Kategorisering af animalske biprodukter på slagterier" Vejledende retningslinjer for kategorisering af kasseret fra svin (d. 28. februar 2013) kategori 3 Bylder, pus, gangræn, forrådnelse

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse IMMUNITETSSTYRING Immunitetsstyring Hvad forstår I ved immunitetsstyring? Organer i immunsystemet Lymfeknuder

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Absorbering af medicin

Absorbering af medicin Absorbering af medicin Af Dr. vet. Zsolt Talabèr Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Medicin til indvortes brug kan gives

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.del B Offentligt Bredgade 54 Kaj Bank Olesen Tiphedevej 10 CHR 59544 Rådgivningsbesøg

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere