Tag til brainstorm-møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag til brainstorm-møde"

Transkript

1 Flensborg Avis - torsdag den 6. august side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening Ugens overskrifter Action [KONTAKT] Sommer, ferie, agurketid... Store del af det danske mindretal er taget på ferie. Og nu tager også SSF på ferie. Møder er der ingen af. Forvaltningen kører på lavt blus frem til udgangen af august. I den første del af året var der folketingsvalg i Danmark med en del udskiftninger til følge, bl.a. en ny regering og dermed også et nyt Sydslesvigudvalg. Der var en række markante arrangementer - vore årsmøder naturligvis, vor deltagelse i Folkemødet på Bornholm og i FUEN-kongressen hos det tyrkiske mindretal i Grækenland, samt spirende tiltag i samarbejdet mellem SSF og Skoleforeningen vedrørende inklusion af medlemmerne - for blot at nævne nogle tiltag. Der var en række interessante arrangementer omkring 60-året for Bonn-København erklæringerne [KONTAKT] Museet Unevad/ Unewatt indbyder til aktionsdag. (Foto: privat) Læs mere på KONTAKT side 2 2 x Lolland [KONTAKT] Både SSF Husum amt og SSF Egernførde drager til bl.a. Lolland efter sommerpausen. Læs mere på Kontakt side x Læs mere på KONTAKT side 3 Mindretallet [KONTAKT] SSW-formand Flemming Meyer (foto: SSW) aflagde en aktuel beretning, da Kontaktudvalget forleden mødtes. Ny fane Læs mere på KONTAKT side 4 [KONTAKT] SSF Flensborg Nord fik en ny fane sidst - en god historie. (Foto: PKM). Læs mere på KONTAKT side 5 God sommer! med lovende taler, og dem bliver der nogle flere af senere på året. Og der var at spore en positiv stemning i retning af Berlins og Københavns politiske vilje til at ville støtte SSFs, FUENs og BDNs projekt Mindretallenes Hus i Flensborg. Heller ikke vor dronning glemmer os, hverken i Hendes Majestæts nytårstale, og når hun holder omegnsreception i Gråsten. Efter en for os alle velfortjent ferie - med eller uden sol - tager vi fat på en frisk igen til sensommeren, med landsmøder, Folketingstur, mindretalspolitiske møder og Bonn-København-arrangementer. Oversigten over disse, både dem, der var, og dem, der er tilbage, vises på med klik på billedet af Konrad Adenauer og H.C. Hansen. God sommer! SYDSLESVIGSK FORENING SSF/ GF-VENSKABSFORBINDELSER Tag til brainstorm-møde [KONTAKT] Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen efterlyser mennesker, der vil være med til nytænkning af venskabsforbindelserne mellem Sydslesvig og Danmark. SSF og GF opfordrer derfor engagerede ildsjæle til at være med til at dyrke den positive tilgang til den gode historie på Højskolen Østersøen i Åbenrå fredag/ lørdag 4./ 5.september. Målet er i fællesskab at udvikle 3-4 modeller til et levende og gensidigt inspirerende møde henover grænsen. Fredag den 4. september: 17:00 ankomst og indkvartering, 18:00 aftensmad, 19:30 velkomst, øvelser og oplæg til arbejdet i grupper, brainstorm i grupper og opsamling, 21:30 natmad og hyggeligt samvær. Lørdag den 5. september: 8:00 morgenmad, 9:00 opsamling af aftenens brainstorm, gruppedrøftelser med mål for øje: Udvikling af modeller til et fremtidigt møde henover grænsen, 12:00 frokost, 13:00 gruppedrøftelser fortsat, 14:00 fremlæggelse af gruppedrøftelser, 15:00 opsamling og kaffe, SYDSLESVIGERE VELKOMNE Men ingen bus til Ejer Bavnehøj [KONTAKT] Interessen for tilbuddet om, at SSF indsætter en bus til Ejer Bavnehøj-arrangementet søndag den 23. august kl. 13, var lig nul - så det tilbud gælder ikke mere. Skanderborg Grænseforening, der arrangerer folkemødet på Ejer Bavnehøj nær Skanderborg den søndag, opfordrer dog SSF-distrikter og foreninger - og enkeltpersoner i Sydslesvig til at planlægge deres deltagelse i mødet. Arrangementet, der støttes af Grænseforeningen, Kultursamvirket i Skanderborg og Foreningen PlanDanmark, havde oprindelig kultur- og kirkeminister Marianne Jelved og Sydslesvigsk Forenings formand Jon Hardon Hansen som hovedtalere. Hvad førstnævnte angår, vides ikke, hvem der kommer i stedet, eller om hun kommer i anden funktion; men GRÆNSEFORENINGEN Ansøgninger modtages 16:00 farvel og tak. Overnatning på Højskolen Østersøen i Åbenrå og alle måltider er gratis. Der overnattes i dobbeltværelser. Ønske om enkeltværelse meddeles ved tilmelding. TILMELDING Der er plads til 40 deltagere - 20 nordfra og 20 fra Sydslesvig. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Interesserede fra Sydslesvig tilmelder SSFs formand kommer. Velkomsten står Grænseforeningens generalsekretær Knud-Erik Therkelsen for. Operasangerinden Laura Flensted- Jensen, gymnastikforeningen Gedved og folkedansere fra Sydslesvig og Skanderborg underholder. Og der bliver klaver-akkompagnement ved Johan Herold. Arrangementet, der afvikles i en idyllisk bakkedal på Ejder Bavnehøj, plejer at samle flere tusinde deltagere, der alle medbringer madkurv, tæppe/ klapstol og paraply. Med andre ord et skønt udflugtsmål også for distrikter og foreninger - og enkeltpersoner fra Sydslesvig. Man melder sig ikke til, man kommer bare. [KONTAKT] Grænseforeningen meddeler, at to fonde nu kan søges: OBERST H. PARKOVS MINDEFOND støtter nationalt og socialt arbejde i grænseegnene og skal fortrinsvis tilfalde foreninger eller institutioner, der arbejder for nationale og sociale opgaver i disse egne, f.eks. Grænseforeningen, Sønderjydsk Fond eller lignende foreninger eller institutioner, der allerede existerer, eller som i fremtiden måtte blive oprettede, dog kan indtægterne eller en del af dem i særlige tilfælde ydes direkte til enkelte personer (Vedtægternes 2). Til ovenstående formål uddeles i år cirka kroner. Ønsker man at søge støtte, sendes ansøgning til Grænseforeningen, Postboks 9074, DK-1022 København K. Kuverten mærkes Oberst H. Parkovs Mindefond. Såfremt der søges via e- mail, skal denne adresseres og i ansøgningen henvises til fonden. Ansøgningen skal være fremme senest mandag formiddag den 21. september. Den begrundede ansøgning indeholder størrelsen på det ansøgte beløb, budget for det samlede projekt, orientering om ansøgninger til andre fonde og legater samt om eventuel allerede modtaget støtte fra disse eller andre. Desuden skal Reg. nr. og konto anføres (syd for grænsen: IBAN), såfremt ansøgningen ønskes imødekommet. Der vil ikke blive sendt bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Medio oktober tager fondsbestyrelsen stilling til de indkomne ansøgninger, herunder også dem, som uopfordret måtte være modtaget i årets løb. Hvis der således tidligere på året er sendt en ansøgning, er der ingen grund til nu at gentage den eller til at bringe den i erindring. Senest medio november vil ansøgninger, der har kunnet imødekommes, modtage meddelelse herom. Ansøgninger, som ikke har kunnet bevilliges, vil ikke modtage meddelelse herom. sig hos SSFs foreningskonsulent Tine Andresen via Interesserede fra Danmark tilmelder sig hos Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen via graenseforeningen.dk. Tilmeldingsfristen udløber fredag den 14. august. Kørsel til og fra Åbenrå samt drikkevarer er for egen regning. SLESVIG SSF Tilmelding nu [KONTAKT] Lørdag den 19. september kl. 7 starter deltagerne i SSF Slesvigs Silkeborg-tur fra Schleihallenparkplatz. Deltagerne skal nyde en sejltur på Silkeborg-søerne med evt. en kort visit på Himmelbjerget og halvanden time til egen disposition i Silkeborg city. Turen hjemad sker via ét af Danmarks højeste punkter Ejer Bavnehøj nær Skanderborg. Forventet hjemkomst ved 21-tiden. Turen koster 25 euro for medlemmer, 30 euro for ikke-medlemmer og 15 euro for børn under 15 år. Bindende tilmelding senest i morgen middag, 7. august, til Kirsten Bohnsack ( , om aftenen) eller Dansk Sekretariatet ( ). REDAKTØR JENS JESSENS MINDELE- GAT uddeler i år cirka kroner, som ifølge legatets formål skal støtte og værne dansk sprog og ånd i Sønderjylland, navnlig syd for grænsen. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling fra mindelegatet skal være modtaget hos Grænseforeningen, Postboks 9074, DK-1022 København K, senest mandag den 21. september. Kuverten bedes mærket Redaktør Jens Jessens Mindelegat. Ansøgninger per adresseres og der henvises i ansøgningen til mindelegatet I ansøgningen bedes opgivet det anvendte pengeinstituts Reg. nr. og konto (syd for grænsen: IBAN) til anvendelse, såfremt ansøgningen imødekommes. Senest 1. december vil de ansøgninger, som har kunnet imødekommes, få meddelelse herom. Ansøgninger, som ikke har kunnet bevilliges, vil ikke modtage meddelelse herom.

2 Flensborg Avis - torsdag den 6. august side 2 LÆS BOGEN - SE FILMEN Jane Austen: Stolthed og fordom SKOVBY SSW Drøfter flygtninge [KONTAKT] SSW distrikt Skovby inviterer alle interesserede til en eftermiddag med SSW-landsformand, landdagsmedlem Flemming Meyer lørdag den 29. august kl i Hærvejshuset om flygtninge-situationen og hjælpen Ugerne der kommer Ingen KONTAKT 13., 20. og 27. august 8. Flensborg SSF-distrikt Friserbjerg-Rude: Sommerudflugt til Esbjerg fra Exe kl SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19 [KONTAKT] Jane Austens roman fra 1812 er en populær klassiker indenfor verdenslitteraturen. Den foregår på en engelsk herregård i Hertfordshire omkring år 1800 og handler om trængsler og glæder i en familie med fem giftefærdige døtre. I centrum står den næstældste datter Elisabeth og godsejeren Mr. Darcy. Om ham florerer fordommene (incl. Elisabeths), medens Mr. Darcys stolthed får ham til at føle sig højt hævet over disse primitive landmennesker. Interesserede mødes onsdag den 26. august kl. 15 på Flensborg Bibliotek, taler om Jane Austens forfatterskab og bogens temaer og ser derefter filmen (2006) med Keira Knightley i rollen som Elisabeth. Bogen kan lånes på biblioteket. vbj til de flygtninge, der bliver tildelt kommunerne i Slesvig-Holsten. Der serveres kaffe og kage samt kolde drikke. Efter diskussionen er der grillmad. Alle er hjertelig velkommen. BILDHAUER-WORKSHOP Platz für zwei dänische Kollegen [KONTAKT] Alle 10 Jahre gibt es den Bildhauerworkshop in Rantum auf dem Gelände des ADS Schullandheimes. Es handelt sich um einen fachlichen aber offenen Holzbildhauer- Workshop. Diesmal August. Die Teilnehmer arbeiten im Außengelände, auf einem offenen, dünenähnlichen Gelände, welches auf dem Gelände der Unterkunft in Sichtweite von Rantum liegt. Es stehen 12 Plätze für diesen Workshop zur Verfügung, die Unterkunft und Verpflegung ist für die aktiven Künstler mit enthalten. Zwei Plätze für dänische Bildhauer wären noch frei. Es sind Einzelzimmer vorgesehen. Wer einen Partner/ Kind bzw. Begleitung DANSKUNDERVISNING Dänischkurse [KONTAKT] SSF Rendsborg by tilbyder i samarbejde med Voksenundervisningen danskkurser i Ejderhuset. Kursusleder er Walter Paulsen. SSF Rendsborg by bietet in Zusammenarbeit mit Voksenundervisningen Dänischkurse an. Kursleiter ist Walter Paulsen. mitnehmen möchte, meldet es bei der Anmeldung bei eigener Kostenübernahme an. Anreisekosten werden nicht vom Veranstalter übernommen, und jeder regele die Anreise selbst. Der Bildhauerworkshop beginnt am Montag, 10. August, vormittags und endet am Sonntag, 16. August, nach dem Mittagsessen. Nach einer Vorstellungsrunde am Montag wird das Thema maritime Arbeiten erörtert. Eine kleine Holzarbeit, z.b. Lebewesen der Nordsee, für die Wohnhäuser des ADS Schullandheims Sylt, ist angedacht und als gemeinsamer kleiner, bleibender Beitrag von den Teilnehmern zu fertigen. Holzmaterial (Fichte, Tanne und Anfänger: Montage 19:30-21:00 Uhr 1. Abend: 7. September. Fortsættere: Torsdage aften 10. september. Kurset koster 50 euro for 10 aftener og betales ved tilmeldingen. Sturmholz) ist kostenlos für die Teilnehmer vorhanden. Gerne kann auch noch eigenes Holz mitgebracht, gesammelt oder auch Treibgut eingearbeitet werden. Die Teilnehmer sollten Sägen, Schutzkleidung usw. mitbringen. Die Kunstwerke, die innerhalb des Workshops entstehen, sollen noch einige Zeit in den ADS Räumlichkeiten verbleiben und ca. 2 Monate gezeigt werden. Ein direkter Verkauf vor Ort ist möglich, mit einem Veranstalteranteil. Projektkoordinator Wolfgang Borm ist bis 8.8. unter bzw sowie über zu erreichen. Tilmelding/ Anmeldung: 3. september, i Ejderhuset, Brandtstr. 29, Büdelsdorf. Eller på Dansk Sekretariat, Brandtstr. 29, Büdelsdorf. Tlf / / SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Grillfest i Mines Minde kl SSF-distrikt Store Solt: Hygge, grill og programlægning for sæsonen i forsamlingshuset kl. 11 SSF- og SSW-distrikt Tinningsted og UF: Sommerfest i forsamlingshuset med lege for børn kl og koncert med Prinz Eliot kl. 19 Aventoft pastorat: Folkemusikkoncert hos Ubjerg menighed kl Litteratursommer/ SSF-distrikt Kiel-Pris/Klaustorp og Freunde der Festung Friedrichsort: Beatpoeten Claus Høxbroe læser sine digte akkompagneret af Oscar Gilbert i Festung Friedrichsort, Kiel kl Aktive Kvinder Flensborg: Grillfest i Lisas have kl. 18 Aktive Kvinder Nibøl og Seniorklubben: Grill ved Foreningshuset kl. 15 Litteratursommer/ SSF-distrikt Egernførde, Stadtbücherei Eckernförde og Egernførde by: Beatpoeten Claus Høxbroe læser sine digte akkompagneret af Oscar Gilbert i Medborgerhuset kl Litteratursommer/ Flensborg Bibliotek: Beatpoeten Claus Høxbroe læser sine digte akkompagneret af Oscar Gilbert kl SSF-distrikt Læk og ældreklubben: Grill ved pensionistboligerne kl SSF-distrikt Oversø/Frørup, Ældreklubben og Kvindeforeningen: Udflugt ud i det blå for de unge over 60 år, fra Trene-Skolen i Oversø kl Folkemøde på Ejer Bavnehøj kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14 Læk Ældreklub: Kortspil i pensionistboligerne kl Borgerforeningen Flensborg: Alsang i Restaurant Borgerforeningen kl SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet: Gråstenskovene, fra Flensborg/ Exe kl Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl SSF-distrikt Bøglund: Seniorklub i forsamlingshuset kl Læk Kvindeforening: Cykeltur fra skolens parkeringsplads kl SSW-distrikt Skovby: Debatmøde med Flemming Meyer kl i Hærsvejshuset. 30. SSF-distrikt Nibøl: Sommertur til Tolk-Schau, fra skolen kl Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Slesvig kl Flensborg Bykirke: Babysalmesang i Harreslev Danske Kirke kl. 10 Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, Flensborg, kl Det lille Teater Flensborg: Dansk-tysk teatergruppe opfører De elendiges rejse/ Weg der Elenden i Hjemmet kl. 20 SSF-distrikt Tarp: Klubaften Filte for børn fra 5. klasse i og omkring SFO-huset på skolen kl Lyksborg Kvindeforening: Hygge på skolen kl SSF-distrikt Sild: Strikkecafé i det tyske pastorat kl SSFs Humanitære Udvalg: Udflugt til Ærø, fra Flensborg/ Lornsendamm kl Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 Nibøl Seniorklub: Kaffe, sang hygge og spil i Foreningshuset kl litteraturfest.nu: Udstillingen Glasklar åbnes på Flensborg Bibliotek kl vises til SSW-arbejdsgruppen Holstein-Hamburg: Diskussionsaften med Lars Harms hos Walter Jahn, Im Winkel 2, Heide, kl. 18 Det lille Teater Flensborg: Dukketeater for børn: Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved, i Hjemmet kl og kl. 11 Læk Kvindeforening: Hobbyaften til fordel for basaren i pensionistboligerne kl. 19 Aktive Kvinder Nibøl: Tur ud i det blå fra Foreningshuset kl Aventoft pastorat: Seniorcafé i menighedshuset kl. 15 RENDSBORG Pilates [KONTAKT] SSF Rendsborg tilbyder i samarbejde med voksenundervisningen et pilates-kursus for kvinder i alle aldre i Ejderhuset Bydelsdorf, første gang tirsdag den 15. september kl Her kan man forbedre kropsholdning, UNEWATT Museum in Aktion [KONTAKT] Ein weiteres Highlight im Museumsjahr findet am Sonntag, 9. August im Landschaftsmuseum Angeln/ Unewatt statt, wenn der Oldiclub Quern (ab 11 Uhr bis nachmittags) seine historische Landtechnik präsentiert und die Angeliter Trachtengruppe (ab 14:30 Uhr) zum Trachtentreffen nach Unewatt einlädt. Beeindruckende historische Landtechnik mit Oldtimer-Schleppern und ihren Anbaugeräten besuchen das Landschaftsmuseum und seine Museumsbesucher. Staunen ist garantiert, wenn es qualmt, rattert und sich dreht. In der Buttermühle wird um 11 Uhr im Butterfass durch Wasserkraft gebuttert. Die gute Butter aus Angeln hergestellt wie früher. Mit dem Wassermühlrad angetrieben ist es spannend zu erleben, wie aus der gesäuerten Sahne im Butterfass leckere Butter entsteht. Wie das duftet und lecker riecht, wenn Kuchen und Brot aus dem Holzbackofen kommen, ein Genuss. Das Trachten und Tänze am Nachmittag; vorher Trecker-Oldtimer in Unewatt. (Foto: privat) styrke mave- og rygmuskulatur, øge fleksibiliteten i led og muskler og bevidstheden om et forbedret åndedræt. Der bliver øvelser for balance og bevægelighed, og bækkenbunden styrkes. Pilates er et godt alternativ til fitness. Brot aus dem Holzbackofen und der Butterkuchen werden vor Ort von den Bäckern der Bäckerei Thaysen angeboten, solange der Vorrat reicht. Am Nachmittag kommen Trachtengruppen aus Schleswig-Holstein zum gemeinsamen präsentieren ihrer schöne Trachten und abwechslungsreichen Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Kurset koster 50 euro for 15 aftener. Tilmelding hos instruktør Irmgard Griemert, tlf hhv. mail eller via Tanzvorführungen. Mit schwungvoller Tanzmusik sorgen sie beim Publikum für beste Unterhaltung und gute Laune. Landschaftsmuseum Angel / Unewatt, Tel ,

3 Flensborg Avis - torsdag den 6. august side 3 HUSUM AMT SSF MED TILMELDING Bangla-aften [KONTAKT] Bangladeshkredsen indbyder i samarbejde med Flensborg Y s Men s Club til en aften om Bangladesh. Mødet finder sted onsdag den 2. september kl i Ansgar Kirkes hus, Aabenraagade/ Apenrader Str. 25 i Flensborg. Elsebeth Fischer Nielsen, der var den første leder af Saraswatipur kostskole, fortæller om skolen. Hendes mand EGERNFØRDE SSF Jens Fischer Nielsen fortæller om et menigheds-udviklingsprojekt i Bangladesh Lutherske Kirke. Mødet begynder med aftensmad. Derfor bedes om tilmelding hos Morten Mortensen, tlf , eller mail gmail.com Alle interesserede er velkomne. Sommerudflugt til Djurs Sommerland [KONTAKT] SSF Egernførde inviterer på sommerudflugt til Djurs Sommerland lørdag den 5. september. Tilmelding senest den 1. september - men gerne inden - på eller 0172/ Djurs sommerland er kåret som Nordens bedste forlystelsespark. Afgang kl fra Medborgerhuset, forventet hjemkomst kl Turen koster 39 euro for voksne medlemmer/ børn og 49 euro for voksne ikke-medlemmer/ børn. Sådan vil nedkørslen til Femerbælt-tunnelen komme til at se ud på Lollandssiden. Til venstre færgehavnen i Rødbyhavn. (Grafik: Femern A/S) Oplev Lolland med SSF [KONTAKT] Tre kvarters sejlads fra Femern ligger naboøen Lolland. Den er dansk, men også en slags grænseland. Når man går over diget på Sydlolland bibber en velkommen til udlandet ind på mobilen, for der fanger den lettere de tyske signaler end de danske. Lørdag/ søndag 19./ 20. september byder SSF Husum Amt på en udflugt til Lolland. Trods den korte sejlads, er det besluttet, at der skal bygges en tunnel mellem de to øer. Turens første programpunkt er et besøg hos Femerbæltcentret, hvor deltagerne får at høre om dette gigantiske byggeprojekt. Der er tale om en 18 kilometer lang sænketunnel, som er budgetteret til at koste 50 milliarder kroner eller 6,7 milliarder euro for selve tunnelen og de danske tilslutningsanlæg. SUKKERROER SKABTE MINDRETAL Derfra køres til polakkasernen ved Tågerup. Den er et mindemuseum over de tusinder af polske landarbejdere, der i starten af 1900-tallet tog til Lolland for at arbejde i roerne. Da sukkerroe-produktionen var på sit højeste, var der et stort behov for ekstra arbejdskraft i sæsonen. Roerne skulle udtyndes, luges, høstes. De polske arbejdere blev oftest dårligt betalt og i det hele taget dårligt behandlet. De blev indkvarteret under baraklignende forhold i såkaldte polakkaserner, og i en af dem er der indrettet museum over dem. Museets formand, Torsten Elsvor, viser rundt og fortæller historien. Aftensmad og overnatning klares på Hotel Maribo Søpark med udsigt over Maribo Søndersø. FJORDSEJLADS OG RUIN-KIG Søndag formiddag står sydslesvigerne til søs. Tidligere var mange af øerne i Nakskov Fjord beboede. På Slotø lå der i tallet et værft, der byggede krigsskibe til den danske flåde. Det lukkede i 1632 og de fleste af øerne - såvel som landtangen Albuen - blev affolket i løbet af 1900-tallet. Men postbåden Vesta sejler endnu. Husum amt har hyret den til en tur, hvor skipperen fortæller om fjordens historie og viser resterne af det gamle skibsværft. Postbåden har dog en øvre grænse for, hvor mange dem må have med, så her gælder først til mølle-princippet. Er der flere tilmeldte, end den må have med, arrangeres noget andet for restgruppen. Turen koster 105 euro. Tilmelding på sekretariatet i Husum, telefon eller pr. mail ph Maleriet på væggen viser, hvordan de polske piger hakkede roer i timer om dagen. Bønderne mente ikke, det var nødvendigt med langskaftede hakker, for de havde - sagde man - en ekstra hvirvel i rygsøjlen, så de kunne sagtens tåle det. (Foto: Museum Polakkasernen) Djurs Sommerland har masser at byde på for børn - og voksne. (Ill.: Djurs Sommerland) Lolland, Falster og Møn kalder [KONTAKT] SSF Egernførde på en flere dages tur til Lolland, Falster og Møn september for 319 euro pr. person. Der er plads til 41 personer, men man skal have meldt sig til senest 15. august for at være med, og programmet er flot. Vi skal overnatte på Hotel-Falster, hvor vi får morgenmad og aftensmad, fortæller distriktsbestyrelsen. Der er planlagt ture til Nakskov, Maribo og Nykøbing. Desuden en dagstur til Møn med et spændende program og en dagstur Falster rundt. Vi slutter af med en tur i Knuthenborg Safari, inden vi sejler hjem via Rødby-Puttgarden, tilføjer arrangøren. Enkeltværelse koster 75 euro ekstra, og ikke-medlemmer betaler 75 euro mere for turen. Knuthenborg-Safari kan bookes til og koster 27 euro. Ønsker man ikke at tage på safari, er søndagen til fri disposition. Bindende tilmelding til Fred Witt, eller mail senest den 15. august. Ved tilmelding betales depositum på 150 euro. Restbeløbet betales senest den 15. august på distriktets konto i Union-Bank Slesvig, IBAN: DE Turen gennemføres kun, når der er 35 tilmeldte deltagere. Postbåden Vesta har sejlet på Nakskov Fjord siden (Foto: Vagn Larsen) Nogle af programpunkterne.

4 Flensborg Avis - torsdag den 6. august side 4 EIN BERICHT Zur Lage der dänischen Minderheit [KONTAKT] In der Jubiläumssitzung 50 Jahre Beratender Ausschuss für Fragen der dänischen Minderheit beim Bundesministerium des Innern vor ein paar Wochen im Bundestag in Berlin berichtete SSW-Vorsitzender Flemming Meyer zur Situation und Entwicklung der dänischen Minderheit: EINDRUCKSVOLL Die Feierlichkeiten zum 150jährigen Jubiläum von Düppel in 2014 und besonders zum 60jährigen Jubiläum der Bonn-Kopenhagener Erklärungen in diesem Jahr haben eindrucksvoll das gute Verhältnis zwischen Deutschland und Dänemark unterstrichen. Sowohl die dänische als auch die deutsche Minderheit haben bei dieser positiven Entwicklung, die insbesondere im deutsch-dänischen Grenzland zu spüren ist, eine konstruktive Rolle gespielt. Aus Sicht der dänischen Minderheit trägt die Bundesrepublik Deutschland die übergeordnete Verantwortung für die Minderheitenpolitik, da sie sowohl die Rahmenkonventionen der nationalen Minderheiten und die Europäische Sprachencharta als auch die Bonn-Kopenhagener Erklärungen mit Dänemark unterschrieben hat. AUF GUTEM WEG Aber für die konkrete Umsetzung der Minderheitenpolitik vor Ort sind die Landesregierung in Kiel und der schleswig-holsteinische Landtag sowie die kommunale Ebene verantwortlich. Die Minderheitenpolitik in Schleswig- Holstein ist seit 2012 auf einen sehr guten Weg und mit verschiedenen politischen Initiativen Stück für Stück voran gebracht worden. Dabei hat sich die dänische Minderheit bemüht die parteiübergreifende Einigkeit, die bis 2010 in der Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein vorhanden war, wieder herzustellen. Eine zukunftsweisende Minderheitenpolitik kann nur dauerhaft sein, wenn sie von allen verantwortungsvollen Parteien des Landes getragen wird. Deshalb freuen wir uns, dass die größte Partei des Landes - die CDU nicht nur die 100% Bezuschussung der dänischen Schüler im Schulgesetz unterstützt, sondern mit ihren Stimmen jetzt auch dazu beigetragen hat, dass das Prinzip der finanziellen Gleichstellung der dänischen Schulen in die Landesverfassung verankert wurde. Dies ist ein großer Fortschritt in der Minderheitenpolitik des Landes und trägt damit zur langfristigen Sicherung der bei. verfassung festgeschrieben genau wie das Recht der friesischen Volksgruppe auf Friesisch-Unterricht an den öffentlichen Schulen. Damit wird eine jahrzehntelange Auseinandersetzung um die Finanzierung der dänischen Schulen in Landesteil Schleswig beendet, und das werten wir als weiteren Erfolg der schleswigholsteinischen Minderheitenpolitik. 60 JAHRE BKE Die Außenminister von Deutschland und Dänemark haben im März 2015 in Berlin bei einer gemeinsamen Feier die große Bedeutung der Bonn- Kopenhagener Erklärungen für die positive Entwicklung des Grenzlandes 5 PROZENT Das Landesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Befreiung des SSW von der 5%-Hürde deutlich gemacht, dass die Bonn-Kopenhagener Erklärungen auch eine juristische Bindungswirkung haben. In Verbindung mit diesem Abkommen wurde auch die Befreiung von Parteien der dänischen Minderheit von der 5%-Hürde beschlossen sie gilt übrigens sowohl zu Landtags- als auch Bundestagswahlen. Diese Befreiung ist also eine entscheidende Säule der Bonn-Kopenhagener-Erklärungen. Dieser Aspekt ist für die dänische Minderheit von großer Bedeutung, um unsere politischen Forderungen Minderheitensprachen. Denn ohne den Erhalt ihrer eigenen Sprache haben die Minderheiten keine Zukunft und sind der Gefahr ausgesetzt assimiliert zu werden. Deshalb hat es die dänische Minderheit begrüßt, dass die schleswig-holsteinische Minderheitenbeauftragte Renate Schnack im Mai diesen Jahres zum ersten Mal in der Geschichte Schleswig-Holsteins einen Handlungsplan für die Minderheitensprachen des Landes vorgelegt hat. In diesem Handlungsplan, der auch die Regionalsprache Niederdeutsch umfasst, wird insbesondere auf die Vermittlung der friesischen Sprache wertgelegt. Für die dänische Minderheit ist dabei die geplante Änderung heiten in der Region eine Zukunft. Die dänische Minderheit arbeitet aktiv daran, dass unsere Kinder und Enkel auch in Zukunft in der Region gut leben und arbeiten können. Uns geht es darum, die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark so durchlässig wie möglich zu gestalten. In diesem Jahr hat die schleswigholsteinische Landesregierung eine ganze Reihe von Initiativen mit unseren dänischen Nachbarn vorangebracht. So ist im Februar dieses Jahres der deutsch-dänische Rahmenplan der Landesregierung vorgestellt worden und im April die erste deutschdänische Ministererklärung zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein unterschrieben worden. Anfang Juni hat die Landesregierung auch einen gemeinsamen Arbeitsplan für mit der Region Syddanmark beschlossen. Die dänische Minderheit geht davon aus, dass auch eine neue Regierung in Kopenhagen diese enge Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein fortsetzen wird. Auch wenn es konkrete Fortschritte in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit gegeben hat, gibt es weiterhin Barrieren im Grenzland, die die wirtschaftliche Entwicklung erschweren. Dies gilt zum Beispiel beim Ausbau des gemeinsamen Arbeitsmarkts über die Grenze hinweg. Hier benötigen wir die Hilfe aus Berlin und Kopenhagen, wo immer wieder Gesetze gemacht werden, die ungewollt negative Folgen für die Grenzpendler haben. Gerade bei den Fragen im Steuerbereich oder bei der Sozialgesetzgebung wünscht sich die dänische Minderheit eine permanente Lösung seitens der staatlichen Ebene. 50 JAHRE KONTAKT-AUSSCHUSS In diesen Tagen feiert der Beratende Ausschuss für Fragen der dänischen Minderheit sein 50jähriges Jubiläum. Dankenswerter Weise wurde dies mit einer Feierstunde im Beisein des Bundestagspräsidenten Dr. Lammert und des Beauftragten der Bundesregierung für Minderheiten- und Aussiedlerfragen Hartmut Koschyk im Bundestag gewürdigt. Solange die dänische Minderheit keine politische Repräsentation im Bundestag hat, ist für uns der Beratende Ausschuss für Fragen der dänischen Minderheit ein gutes Forum, um den Dialog mit der Bundesregierung und dem Bundestag zu pflegen. Auch wenn wir heute nicht immer so schwerwiegende Fragen zu erörtern haben wie in der Vergangenheit, ist dieser Ausschuss damit ein Teil der erfolgreichen Minderheitenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. GLEICHSTELLUNG DER SCHULEN Die finanzielle Gleichstellung der wurde bereits in 2013 wieder eingeführt. Die finanzielle Gleichstellung bedeutet, dass der dänische Schulverein für einen Schüler genauso viel Zuschuss vom Land bekommt wie ein Schüler in den öffentlichen Schulen kostet. Die dänische Minderheit hat schon seit Jahrzehnten den Wunsch gehabt, dass die finanzielle Gleichstellung der auch in der Landesverfassung festgeschrieben wird. Bereits bei der Änderung der Landesverfassung in 1990 war dies eine Forderung des SSW, die damals nicht erfüllt wurde, weil die notwendige 2/3 Mehrheit nicht erreicht wurde. Ziel war es, dass die Finanzierung der dänischen Schulen durch die Absicherung über die Landesverfassung kein Spielball mehr im parlamentarischen Kampf zwischen Regierung und Opposition sein sollte. Bei der jetzt vorgenommenen Änderung der Landesverfassung wurde nach Verhandlungen mit den Oppositionsparteien CDU und Piraten sowie den Stimmen von SSW, SPD und Bündnis90/ Die Grünen mit großer Mehrheit die finanzielle Gleichstellung der dänischen Schulen in der Landes- SSW-Vorsitzender Flemming Meyer. und für die Minderheiten gewürdigt. Für die dänische Minderheit sind die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955, die Magna Charta der Minderheitenpolitik, in der unsere Rechte und Pflichten als Staatsbürger dieses Landes klargelegt sind. Auch wenn es inzwischen viele andere internationale Abkommen zu Minderheitenfragen gibt, bleiben diese Erklärungen für die dänische Minderheit der Ausgangspunkt unseres Wirkens und Handelns. Das Recht auf eigene Schulen und die Anerkennung der Examen, das Recht unsere dänische Sprache und Kultur auszuleben und insbesondere das Recht sich frei zum Dänischen zu bekennen sind die entscheidenden Merkmale für das Zusammenleben zwischen Mehrheit und Minderheit im Landesteil Schleswig. auf Augenhöhe mit den Parteien der Mehrheitsbevölkerung einbringen zu können. Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen und das Zusammenleben von Mehrheit und Minderheit im deutschdänischen Grenzland sind sicherlich einmalig in Europa. Man sollte aber immer vorsichtig sein zu meinen, dass man in anderen Ländern einfach unser Modell einführen kann. Jedes Land und jede Minderheit hat seine eigene Geschichte und Erfahrungen. Aber aus Sicht der dänischen Minderheit können unsere Erfahrungen in eigenen Fällen als Inspiration dienen um andere Minderheitenkonflikten zu lösen. HANDLUNGSPLAN SPRACHEN Ein wichtiger Eckpfeiler einer guten Minderheitenpolitik ist die Pflege der des Landesverwaltungsgesetzes von Bedeutung. Durch diese Gesetzesänderung können in Zukunft alle dänischen Schriftstücke bei Behörden vorgelegt werden und die Behörden müssen selber die Übersetzung bezahlen. Dies erleichtert vielen dänischen Organisationen und Mitgliedern der Minderheit den Alltag und spart Kosten. Gleichzeitig erhoffen wir uns, dass viele öffentliche Behörden im Landesteil Schleswig vermehrt dänisch-sprachige Mitarbeiter einstellen werden. ZUSAMMENARBEIT Die Zusammenarbeit in der deutschdänischen Grenzregion wird von der dänischen Minderheit und ihrer Partei als die entscheidende Zukunftsperspektive angesehen. Nur wenn es uns gelingt das gemeinsame Grenzland wirtschaftlich, kulturell und sozial zu entwickeln, haben auch die Minder- DIALOG FÖRDERN Während in vielen Ländern Europas die Minderheiten unter Druck seitens der Regierungen und/ oder Mehrheitsbevölkerung sind, hat sich die Situation im deutsch-dänischen Grenzland in den letzten 60 Jahren positiv entwickelt. Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. Dennoch sind Erklärungen und Abkommen immer nur so gut, wie sie vor Ort zwischen der Mehrheitsbevölkerung und den Minderheiten gelebt werden. In diesem Prozess kann es auch immer wieder zu Rückschlägen kommen wie zum Beispiel die Kürzungen bei den oder wie jetzt die Diskussion um die Wiedereinführung einer permanenten Grenzkontrolle in Dänemark. Deshalb ist es wichtig, dass alle Beteiligten sich immer wieder für den Dialog zwischen Mehrheit und Minderheit auf beiden Seiten der deutschdänischen Grenze einsetzen. In diesem Sinne wird die dänische Minderheit weiterhin aktiv an den demokratischen Dialog auf beiden Seiten der Grenze teilnehmen und sich in allen politischen Gremien und Foren einbringen die notwendig, sind um gemeinsam unsere Gesellschaft weiter voranzubringen.

5 Flensborg Avis - torsdag den 6. august side 5 TILBAGEBLIK Festlig faneoverrækkelse [KONTAKT] Takket være Danmarks- Samfundet har SSF Flensborg Nord nu en helt egen og ny fane. Den blev overrakt af formanden for Danmarks- Samfundet, Erik Fage-Pedersen ved årsmøde-arrangementet på Duborg- Skolen. SSF Flensborg Nord opstod ved en sammenlægning af 1. og 2./3. distrikter i 2009 og tæller p.t. knap 700 medlemmer. I de gamle distrikter var der en fane, som Danmarks-Samfundet skænkede for nogle år tilbage, men den forsvandt ved friluftsmødet Da (by)formanden som sig hør og bør som en af de allersidste gik fra pladsen, skulle han have fanen med, og det var jo nemt nok, for der var kun èn tilbage. Den kom over skuldrene og så afsted. Efter et par hundrede meters vandring begyndte det dog at dæmre for den gode formand, at der var noget galt. Fanen havde ikke mere fane-snore. Og et nærmere eftersyn afslørede jo også, at den havde set langt bedre og flere år end distriktets fane. Det eneste, der helt svarede til den rette fane var, at der intetsteds var nogen tegn på ejermanden. Tilbage altså for at lede efter den rigtige. Det lykkedes ikke, men bykonsulent Viggo Petersen lovede straks dagen efter at efterlyse og spørge i alle amter, hvem der havde fået en forkert fane med hjem. Det skete - dog uden resultat, så nu er der et SSF-distrikt eller en anden dansk forening i det nordlige Sydslesvig, som har en finere fane end tilforn. Og det har SSF Flensborg Nord nu siden årsmødet 2015 osse. Takket være Danmarks-Samfundet har SSF Flensborg Nord fået en helt egen og ny fane. Den blev overrakt af formanden for Danmarks-Samfundet, Erik Fage-Pedersen, der også slog det første søm for majestæten i. Det andet for fædrelandet slog årsmødegæsten Morten Messerschmidt MEP (DF) i. Formanden, der nu er trøstet over tabet, slog selv det sidste søm i for den modtagende forening. Fanen har nu fået plads i en til formålet anskaffet fanefod i Tønnsenhuset i Åbenrågade. Og bliver kun sluppet af syne, når den bliver broderet med SSF Flensborg Nord. På årsmødepladsen 2015 slap distriktets næstformand og fanebærer, Rainer Porsch, den på intet tidspunkt af syne. Det var rimeligt nemt, for den havde fået plads på hovedtribunen. Af skade bliver man klog, men sjældent rig. SSF Nord kan nu siges at være en af undtagelserne. pkm Rainer Porsch med fanen (forrest, midt) på årsmødepladsen i Flensborg. (Fotos: privat) Formanden for Danmarks-Samfundet Erik Fage-Pedersen. Edita Siebert, kasserer i SSF Flensborg Nord, står fanevagt sammen med Duborg-Skolens pedel og SSF-formand i Tarup, Jörg Braun.

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis torsdag den 21. august 2014 side 1 Ugens overskrifter STAND UP FOR TILMELDTE Litteratour 14 [KONTAKT] 5./6. september er der forfattertræf i Flensborg to gange. Blandt de medvirkende er

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 12. februar 2015 - side 1 UGENs OVERSKRIFTER SPIL DANSK Fastelavn [KONTAKT] Fastelavnsfester alle vegne (foto: Flensborg Bibliotek); også i arrangements-oversigten Ugen der

Læs mere

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts Flensborg Avis - torsdag den 19. marts 2015 - side 1 LEDER Ugens overskrifter Venner [KONTAKT] Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE)

Læs mere

Die dänische Minderheit kämpft weiter für die Gleichstellung ihrer Kinder

Die dänische Minderheit kämpft weiter für die Gleichstellung ihrer Kinder ENSBORG AVIS Torsdag 27. januar 2011 1 Sydslesvigsk Forening Ugens overskrifter Rosis nejtak [KONTAKT] Efter 40 år som kasserer i SSF St. Peter- Ording trak Rosemarie Tüchsen, kaldet Rosi, sig. 2 x Basix

Læs mere

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget Flensborg Avis torsdag den 28. august 2014 side 1 LEDER Ugens overskrifter Åbent hus [KONTAKT] Når forbundsregeringen - og her indenrigsministeriet - har åbent hus i weekenden, er også Mindretalsrådet

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis / torsdag den 3. april 2014 / side 1 UGENs OVERSKRIFTER EGERNFØRDE / LÆKKER GOSPELSANG Familie-dag [KONTAKT] De danske på Sild arrangerer familieaktivitetsdag bl.a. med stomp og Jesper Falch

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 19. december 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Jul i Slesvig [KONTAKT] De ældre fik besøg af de yngste, og nu venter juletræsfesten. FOR UNGE SYDSLESVIGERE Julerock Læs mere på KONTAKT side

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum 2 Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 10. november 2012 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees.

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees. Nr. 2 Dezember 2005 Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Kommunalreform Was sagt der SSW zu den Plänen der Landesregierung? Eine Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag

Læs mere

Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees

Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Nr. 7 Juli 2007 Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Børnepolitik: Hvorfor er der (næsten) ingen danske vuggestuer? Feste Fehmarnbelt-Querung Regionalpolitik:

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 2. maj 2013 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Et af emnerne fra drøftelserne på SSFs distrikters og amters generalforsamlinger i år var sproget i vores forening. Problemet rejses,

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg Frühjahr/Sommer 2014 1 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13 30-31 26-27 Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg 2 Forord/Vorwort Harald Haugaard, violinist,

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 18. oktober 2012 1 UGENS OVERSKRIFTER MINDRETALLET TIL KULTURNAT PÅ BORGEN Morsom bedemand [KONTAKT] Skovlund/Valsbøl har indbudt Danmarks morsomste bedemand Nils-Peter Holm til

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 27. september 2012 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Med Dansk Skoleforenings fællesråds vedtagelse af foreningens officielle forventning til forældrene, er diskussionen om den såkaldte

Læs mere

NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr.

NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr. NordNyt Nr. 03/2013 September > November Indhold Hvervekampagne Aktivitetsdag på Cornelius Hansen Åbent hus på Sortevej Omlægningen i Werftstr. Elevstævne på Gustav Johannsen Ansgar Kirke Afsked med Sten

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

Spætteklubben. Fuldt hus i klubben i lørdags. (Fotos: Preben K. Mogensen)

Spætteklubben. Fuldt hus i klubben i lørdags. (Fotos: Preben K. Mogensen) FLENSBORG AVIS Torsdag 1. september 2011 1 Ugens overskrifter Danish dynamite Spætteklubben [KONTAKT] Den danske dragebåd i Frederiksstad var besat med entusiaster, men det rakte ikke. Sort sol Læs mere

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis torsdag den 30. oktober 2014 side 1 Ugens overskrifter Jazz 1 [KONTAKT] SSF byder på stilsikker jazz med sjæl i Medborgerhuset i Egernførde med Bebiane Bøje (foto) Jazz Trio. Læs mere på

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Daginstitutioner Skoler Lejrskoler Børnehavekoloni Ungdomsskole Højskole Ungdomskollegium Rådgivning Ferierejser Voksenundervisning Undervisningsmidler Dansk pædagogik Læring og dannelse Trivsel og udvikling

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

MARTS, APRIL, MAJ 2015

MARTS, APRIL, MAJ 2015 SLESVIG AVIS Medlemsblad for de danske foreninger og institutioner Nr. 41 MARTS, APRIL, MAJ 2015 Danske institutioner og foreninger i Slesvig D S H F O R E N I N G E N A F A K T I V E K V I N D E R S Y

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4.

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4. 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2 T I L S A M T L I G E J O R D B R U G E R E LHN S NYHEDSMAGASIN L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R H A U P T V E R E I N F Ü R N O R D S C H L E S W I G - EN LANDBOFORENING

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Tema: Opdag Tyskland 2 Kast dig ud i det tyske sprog (Foto: Lars Salomonsen) 2015 er året, hvor ordet»fingerspitzgefühl«blev tilføjet til

Læs mere

Recht auf eine Kindheit

Recht auf eine Kindheit Recht auf eine Kindheit Die Kindheit ist keine Krankheit, die schnell kuriert werden muss, sondern eine lange Periode und ein Ort, an dem die Heimlichkeiten der Fantasie, sowie das Spiel des Kindes und

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 10. maj 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER Witte udstiller [KONTAKT] Mikael Witte (foto), multikunstner med sydslesvigsk fortid, udstiller. SSF FLENSBORG AMT - FAMILIEBRUNCH Læs mere på KONTAKT

Læs mere

JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011

JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011 SLESVIG AVIS Medlemsblad for de danske foreninger og institutioner Nr. 26 JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011 Danske institutioner og foreninger i Slesvig D S H F O R E N I N G E N A F A K T I V E K V I

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere