MAGASINET LÆS INDE I BLADET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET LÆS INDE I BLADET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER"

Transkript

1 Nr. 1 januar årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER ISSN Nr LÆS INDE I BLADET Mitraldysplasi hos Bull Terrier AF DYRLÆGE, FORSKNINGSASSISTENT LOUISE GRAABERG, DYRLÆGE, PHD JØRGEN KOCH OG DYRLÆGE, PHD JAKOB WILLESEN FORSIKRINGS- OVERSIGT HUND 2015 riv ud og gem Årets dyreven hjælper hjemløses hunde AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Hjælp til hunde med kroniske smerter AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Få en besked i din indbakke når magasinet er tilgængeligt elektronisk. Send din adresse til To eksempler på klassisk homøopatisk behandling af kronisk diarré AF DYRLÆGE LISE BANG HANSEN

2

3 Ansvarshavende: Tina Brage Vabø Journalist: Charlotte Rafn INDHOLD 1/15 Ansvarshavende fagredaktør: Fagdyrlæge Finn Boserup Redaktionen: Dyrlæge Jens Møller Dyrlæge Susanne Schantz Laursen Dyrlæge Hanne Birgit Gredal Artikler, pressemeddelelser, produktinformationer m.v. modtages på cd i wordperfect eller på og skal være redaktionen i hænde senest 3 uger før udgivelsestidspunktet. Illustrationer, fotos mv. skal leveres som orginalmateriale eller elektronisk som PDF, JPG. Power Point filer kan ikke bruges. Citat tilladt med kildeangivelse. Skriv til redaktionen: Annoncer: Adriana Radaic Abonnement: 6 udgaver (incl. moms): Kr. 225,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Redaktionens og udgivers adresse: SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: www. scanpublisher.dk ISSN Nr Klagemulighederne på standby AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN 4 Mitraldysplasi hos Bull Terrier AF DYRLÆGE, FORSKNINGSASSISTENT LOUISE GRAABERG, DYRLÆGE, PHD JØRGEN KOCH OG DYRLÆGE, PHD JAKOB WILLESEN 6 Årets dyreven hjælper hjemløses hunde AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN 12 Sygeforsikring Hund To eksempler på klassisk homøopatisk behandling af kronisk diarré AF DYRLÆGE LISE BANG HANSEN 20 Hjælp til hunde med kroniske smerter AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN 24 Suturer: Hvad du ønsker, skal du få AF DVM, MRCVS LOTTE DAVIES 28 Ny undersøgelse: Flere hunde og katte får sygeforsikring 30 Administration: Tina Brage Vabø Layout og tryk: Scanprint a s DYRLÆGE MAGASINET 1 3

4 KLAGEMULIGHEDERNE PÅ STANDBY Ankenævn for Dyrlæge ophørte med at eksistere 4. december Dyrefondet og Forbrugerrådet Tænk mener, at det stiller dyreejerne i en dårligere situation, hvis der opstår uenigheder med dyrlægen om behandlingerne eller regningen AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Med et års varsel besluttede Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, PDA, i december 2013 at opsige aftalen om Ankenævn for Dyrlæger, der i 2008 blev indgået med Forbrugerrådet Tænk. Nu er ankenævnet væk, og forbrugerne må i stedet finde andre veje, hvis de ønsker at klage over en dyrlægebehandling. I dag skal klager over dyrlægens faglige arbejde ske til Fødevarestyrelsen, mens klager over regningen skal gå via domstolene. I følge dyreværnsorganisationen Dyrefondet efterlader den nuværende situation dyreejerne i en nærmest håbløs situation. Det er både dyrt og meget besværligt at føre en civil retssag. Langt de fleste vil opgive på forhånd, og det er ikke godt nyt for retssikkerheden, siger Vibeke Haslund, direktør, Dyrefondet. Hun undrer sig også over, hvorfor det lige er dyreejerne, der ikke skal have mulighed for at gå til et klagenævn. Stort set alle andre brancher giver forbrugerne mulighed for at klage. Vi kan klage over en advokat, en revisor, en tandlæge og mange andre, så virker det besynderligt, at vi som dyreejere ikke fortsat skal have denne mulighed, siger Vibeke Haslund. AFLØSER PÅ VEJ Situationen vil ændre sig i løbet af sommeren 2015, hvor et nye EU-direktiv bliver gennemført. Her ventes et nyt offentligt Forbrugerklagenævn at være på plads. Forbrugerrådet Tænk, der er en uafhængige interesseorganisation, ærgrer sig dog over, at dyrlægeforeningen har opsagt deres aftale om Ankenævn for Dyrlæger. Rådet frygter, at det vil blive dyrere for forbrugerne at klage. Vi var glade for konstruktionen i ankenævnet, der byggede på en frivillig og privat aftale mellem parterne. Det gav afgørelser, som blev respekteret af branchen, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerklagenævnet Tænk. Rådet frygter, at det ikke i samme grad vil være tilfældet med det nye offentlige Forbrugerklagenævn, der kommer til at høre under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. ENSARTET BEHANDLING I forbindelse med opsigelsen af aftalen for lidt over et år siden, nævnte PDA økonomien som den væsentligste årsag til beslutningen. På grund af langt flere klagesager end forventet, var det blevet mere end dobbelt så dyrt som forudset at drive ankenævnet. Udsigten til det nye EU-direktiv var dog også med i overvejelserne. Med etableringen af de nye forbrugerklagenævn, der omfatter alle brancher, inklusive vores, er det naturligt, at vi nedlægger det nuværende ankenævn. Vi ser frem til, at det bliver mere enkelt og ensartet at behandle tvister mellem parterne i forbrugersager, og forbrugerne får den fordel, at proceduren er den samme, uanset om der klages over et par sko, en klipning hos en frisør eller en dyrlægeydelse, siger Steen Bo Larsen bestyrelsesmedlem i PDA. Han fremhæver også, at det nye forbrugerklagenævn vil få mediation som en del af sine arbejdsredskaber, og han forventer, at det vil kunne løse en del af sagerne uden, at det bliver nødvendigt at behandle dem i nævnet. Det nu nedlagte Ankenævn for Dyrlæger har behandlet klager om året. Dyrlægerne har fået medhold i 85 procent af sagerne.

5

6 MITRALDYSPLASI HOS BULL TERRIER Engelsk Bull Terrier er prædisponeret for hjertesygdom. Studier i Danmark har påvist en forekomst af mitraldysplasi på ca. 80 %. Sygdommen er progressiv sædvanligvis med en flerårig asymptomatisk fase, men forandringer på mitralklappen kompliceret med mitralregurgitation og mitralstenose kan føre til kongestivt hjertesvigt hos både unge og ældre Bull Terrier. DYRLÆGE, FORSKNINGSASSISTENT LOUISE GRAABERG DYRLÆGE, PHD JØRGEN KOCH EN MULTIFAKTORIEL SYGDOM? Årsagen til mitraldysplasi (MD) hos Bull Terrier (BT) kendes ikke. Visse forandringer på klapapparatet er sandsynligvis medfødte, hvorimod andre udvikles gradvist gennem flere år. Sygdommen er hyppigt forekommende og i en population af 41 BT i alderen måneder blev MD diagnosticeret hos 36 hunde i alderen måneder. Svære tilfælde af MD med sekundært hjertesvigt er påvist hos hvalpe helt ned til 4 måneders alderen. Bindevævet i mitralklappen hos afficerede BT er forandret med uorganiseret kollagenstruktur og ophobning af mukopolysakkarider. Lignende sygdom kan ses hos Cavalier King Charles Spaniel (CKCS) med kronisk degenerativ mitralklapsygdom (CDVD) også kaldet myxomatøs mitralklapsygdom (MMVD). Hos CKCS anses sygdommen for at være erhvervet, men der er tillige påvist en genetisk faktor. Markante forskelle findes dog mellem de to racers hjertesygdom. Hos CKCS ses en stærk aldersrelation med en forekomst af MMVD på ca. 50 % hos de 6-7 årige, mens næsten alle over 10 år er afficerede. Desuden er forandringerne oftest karakteriseret ved en samtidig mitralprolaps, hvilket er et usædvanligt fund hos BT. Hos BT udvikles der sædvanligvis varierende grader af mitralstenose (MS). BT har endvidere omfattende arteriosklerose og varierende grader af inflammation i myokardiet især i forbindelse med højgradige forandringer. MD ses ofte sammen med polycystisk nyresygdom (PKD), som nedarves autosomal dominant. Derudover forekommer aortastenose (AS) hyppigt samtidigt med MD hos BT. Hos danske BT med MD ses en forekomst af mild AS på ca. DYRLÆGE, PHD JAKOB WILLESEN UNIVERSITETSHOSPITALET FOR FAMILIEDYR INSTITUT FOR KLINISK VETERINÆR- OG HUSDYRVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Et portræt af den vitalitet, der kendetegner den livsglade og kraftfulde raske Bull Terrier. Brug af foto med tilladelse af Alice van Kempen.

7 Figur 1. Laterolateralt røntgenbillede af thoraks af Bull Terrier, han, 1 år, med mitraldysplasi. Der ses forstørret venstre atrium og ventrikel. VHS > 13 (normalt < 10). Pulmonært ødem ses især hilært og dorsocaudalt. 80 %. Endelig er trikuspidal- og pulmonalinsufficiens rapporteret hos BT. Den udbredte affektion af hjerteklapper, arteriosklerose og inflammation i myokardiet samt påvirkningen af nyrer rejser mistanken om, at MD hos BT kunne være en del af en systemisk lidelse. Mukopolysakkaridose (MPS) hos mennesker er en gruppe sygdomme karakteriseret ved multipel organaffektion. De histopatologiske fund ved MPS skyldes øget nedbrydning af kollagen og ophobning af delvist nedbrudte mukopolysakkarider forårsaget af en genfejl i lysozymproduktionen. Hunde benyttes som eksperimentielle modeller for MPS, men MPS findes også naturligt i forskellige varianter hos racer som f.eks. Labrador, Ruhåret gravhund, Schipperke og Schæferhund. VOLUMEN- OG TRYKOVERBELASTNING Forandringerne i hjertet forekommer med varierende sværhedsgrader. Typisk ses i svære tilfælde, at både mitralklappen og chordae tendinae er fortykkede og fusionerede, resulterende i reduceret diastolisk mobilitet af mitralklappen. Papillærmuskler kan også være involverede. Komplikationer til moderate-svære forandringer er mitralinsufficiens og stenose. De hæmodynamiske konsekvenser er en kombination af henholdsvis systolisk volumenoverbelastning og diastolisk trykoverbelastning af venstre atrium. Den kroniske overbelastning fører initialt til hypertrofi af venstre atrium og senere i forløbet ses remodellering af venstre ventrikel. De ændrede tryk- og flowforhold i venstre hjertehalvdel fører dernæst til en gradvis fibrosering af klapapparatet. Det komplekse samspil mellem remodellering, hæmodynamiske faktorer og neuroendokrin-aktivering kan ultimativt resultere i venstresidigt kongestivt hjertesvigt og rytmeforstyrrelser f.eks. atrieflimmer. FOREKOMST AF MITRALDYSPLASI Ved ultralydsundersøgelse af 41 BT i alderen 2-8 år i Danmark blev MD påvist hos 88 % (36/41). Ca. 40 % var måneder. Ti procent af hundene havde symptomer; hoste, nedsat aktivitet og/ eller synkoper, uden forudgående mistanke om hjertesygdom. Fem (12 %) hunde var fri for MD, 28 (68 %) havde milde forandringer, 7 (17 %) var af moderat grad og en hund (3 %) havde en svær grad af MD. Der er desuden registreret følgende forekomst af MD hos BT i andre lande: 33 % i UK og 39 % samt 93 % i Australien. MD var ikke associeret med alder, køn eller vægt. KLINISK FORLØB Sygdommen har sædvanligvis en asymptomatisk fase på flere år. I denne fase kan hjertemislyd være et tilfældigt fund ved vaccination eller anden Figur 2. 2D-ekkokardiografisk billede (højre parasternalt længdesnit) af Bull Terrier tæve, 2 år, med mild/moderat remodellering af mitralklappen (hockeystavformet). Aortastenose hos Bull Terrier i Danmark Bull Terrier er prædisponeret for AS Forekomsten er ca. 80 % Stenosen skyldes oftest hypoplastisk annulus Diagnosen stilles ved ultralydsundersøgelse De fleste tilfælde er af mild grad og ikke behandlingskrævende Hovedparten (95 %) af BT med AS har samtidigt MD DYRLÆGE MAGASINET 1 7

8 Figur 3. Color-Doppler (venstre apikalt parasternalt 4-kammer snit) af Bull Terrier han, 1 år, med moderat mitralregurgitation. Figur 4. Kontinuerlig Doppler (venstre apikal parasternalt 4-kammer snit) af Bull Terrier tæve, 2 år, med forøget inflows-hastighed (> 2 m/s) pga. mitralstenose (normalt < 1 m/s). Figur 5. Triplex-skanning med kontinuerlig Doppler (venstre apikal parasternalt 4-kammer snit) af Bull Terrier han, 1 år, med svær mitralstenose. Ved måling af blodets mitral inflows-hastighed estimeres trykgradienten til 15 mmhg (normalt < 2 mmhg). undersøgelse. Da BT kan være svære at auskultere pga. graden af sygdom, deres temperament og livlige adfærd overhøres milde-moderate systoliske og moderate-svære diastoliske mislyde ofte. Auskultation af 41 BT afslørede hjertemislyd (grad 2-3/6) hos 32 hunde. Ved ultralydsundersøgelse af de resterende 9 fik 6 stillet diagnosen MD i mild grad. Hjertesvigt kan forekomme i alle aldre, men ses som regel hos de midaldrende og ældre hunde. Hjertesvigt manifesterer sig initialt ved motionsudløst dyspnø efterfulgt af hoste, træthed, motionsintolerance og synkope. DIAGNOSE Klinisk undersøgelse med auskultation, røntgen af thoraks og EKG kan anvendes til at diagnosticere hjertesygdom, men ekkokardiografi er guldstandard ved diagnosticeringen af MD hos hund. På EKG et ses i moderate til svære tilfælde en bred P-tak, høj R-tak og øget QRS-duration som tegn på et venstresidigt forstørrelsesmønster. Belastningsmønstre og supraventrikulære arytmier ses sædvanligvis kun i de sværeste tilfælde. På røntgen ses forandringer først relativt sent i forløbet med markant remodellering af venstre atrium og ventrikel. Ved udvikling af kongestivt hjertesvigt med pulmonært ødem er røntgen guldstandard (se figur 1). MD kan klassificeres på baggrund af kliniske kriterier som eksempelvis opstillet af ISACHC 1) eller ACVIM 2), eller på baggrund af ekkografiske kriterier inkluderende remodellering og hæmodynamiske parametre. Den ekkokardiografiske undersøgelse inkluderer både konventionelle modaliteter som M-mode og 2-Dimensionel (2D) skanning. Herved kan hjertets strukturelle og funktionelle forandringer visualiseres. Mitralklappen ses i svære tilfælde nodulært fortykket (flere mm), nærmest kølleformet (se figur 2). Chordae tendinae er ligeledes fortykkede, forkortede og eventuelt fusionerede og papillærmuskler kan være malpositionerede og forstørrede. Disse forandringer bidrager til en abnorm mobilitet af mitralklappen. De to flige af klappen kan tillige være delvist fusionerede. Color-Doppler muliggør graduering af mitralinsufficiens, idet størrelsen af regurgitationen (jet i venstre atrium) kan visualiseres og estimeres (se figur 3). Ved kontinuerlig eller pulset Doppler er det muligt at måle blodets flow over mitralostiet (se figur 4). Derved kan trykgradienten mellem venstre atrium og ventrikel estimeres, hvilket er et validt udtryk for stenosens sværhedsgrad. Ved svære stenoser måles høje inflowshastigheder over mitralklappen (se figur 5). Venstre atries størrelse (maximal volumen) og funktion kan evalueres ved 2D biplane area-length-metoden. Størrelsesforholdet mellem venstre atrium og aorta evalueres (LA-Ao ratio). Atriets størrelse har afgørende betydning for, om der er risiko for hjertesvigt. Betingelserne for pulmonært ødem og arytmier opstår først, når atrium når sin maksimale ydeevne i volumen- og trykoverbelastningen. Atriet vokser ofte > 3-5 gange normal størrelse før, at hunden udvikler kliniske symptomer. Markant forøget venstre ventrikelvolumen er sædvanligvis også et tegn på nært forestående hjertesvigt. Det seneste fremskridt indenfor ultralyd er 3D- og 4D-imaging af hjertet. På Kardiologiklinikken, Universitetshospital for Familiedyr, KU, er målet, at 3D/4D ultralyd på sigt skal bidrage til den eksisterende viden om MD og andre hjertelidelser hos hund og kat. BEHANDLING MED DIURETIKA ER AFGØRENDE De fleste hunde med MD har en ikkebehandlingskrævende hjertesygdom med minimal eller ingen remodellering. Hunde med mild til moderat MD bør reevalueres ved ultralydscanning hvert år. Ved hjertesvigt er diuretika afgørende for kontrol af det pulmonære ødem og for hundens velbefindende samt prognosen. En kombination af forskellige typer diuretika kan være nødvendig især ved tilfælde af svær MS. Et diuretikum som spironolakton menes at have en antifibroserende effekt. ACEhæmmere kan ligeledes forsinke graden af remodellering og reducere salt- og vandretentionen ved hjertesvigt ved svær MS kan vasodilatatorer dog være kontraindiceret. Pimobendan har en kombineret effekt i form af afterloadreduktion og øget inotropi, men bør kun anvendes ved markant remodellering med systolisk dysfunktion. Betablokker (f.eks. atenolol) kan anvendes til trykreduktion. Takykardi f.eks. ved udvikling af atrieflimmer er meget skadelig og kan være akut årsag til udvikling af kongestivt hjertesvigt. Frekvensregulering er altafgørende i sådanne tilfælde. I disse tilfælde anvendes ofte digoxin kombineret med betablokker eller kalciumkanalblokker. Kirurgisk korrektion af MD hos hund er pt. ikke aktuelt, selvom valvuloplastik udføres i UK, USA og Japan (se link efter artiklen). Medicinsk behandling institueres for at øge livskvaliteten og overlevelsesraten. I tilfælde af hjertesvigt, hvor

9 behandling igangsættes tidligt i forløbet, er prognosen god for, at hunden bedres og får en god livskvalitet. Der er sandsynligvis fortsat risiko for arytmier og pludselig død i svære tilfælde. Ejere til hunde med MD bør instrueres i at monitorere hundens vejrtrækning, da stigning i vejrtrækningsfrekvens kan være første tegn på hjertesvigt eller på forværring af et hjertesvigt i behandling. Hunde i behandling bør revurderes ved ultralydsundersøgelse ca. en(-to) gang(- e) årligt afhængigt af sygdommens sværhedsgrad. SCREENINGSPROGRAM FOR AVLSDYR Forekomsten af MD i den danske population af BT gør det særdeles relevant at øge fokus på sygdommen. Det anbefales således at etablere et screeningsprogram for BT for alle avlsdyr. Screeningsprogrammer er komplekse at sammensætte og udføre, idet de ikke kan baseres på én test alene, men også bør bero på politiske, sundhedsrelevante og praktiske overvejelser. Det er derfor vigtigt, at programmet etableres i et tæt samarbejde med specialklubben. Et samarbejde mellem Kardiologiklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr, KU, og Dansk Terrier Klub kan skabe en vidensbank og være med til at danne basis for kommende forskningsprojekter for derigennem at bidrage til yderligere forståelse af sygdommen samt reducere forekomsten af hjertesyge BT. Samarbejdet er opstartet primo Se nedenstående link for yderligere oplysninger. dyreejere/bull-terrier/ mitral_valve_disease.htm#symptoms NOTER 1) International Small Animal Cardiac Health Council 2) American College of Veterinary Internal Medicine Tak til dyrlægerne Kit Nørringgaard, Rikke Nyeman Hansen og Lisbeth Steenberg Larsen for arbejdet med Bull Terrierne i forbindelse med udarbejdelsen af veterinære specialeprojekter. FORKORTELSER ACE Angiotensin Converting Enzym AS Aortastenose BT Bull Terrier CDVD Kronisk degenerativ mitralklapsygdom CKCS Cavalier King Charles Spaniel MD Mitraldysplasi MMVD Myxomatøs mitralklapsygdom MPS Mukopolysakkaridose MR Mitralregurgitation MS Mitralstenose PKD Polycystisk nyresygdom LITTERATURLISTE 1. Bigg PW, Baldo G, Sleeper MM, O Donnell PA, Bai H, Rokkam VRP, Liu Y, Wu S, Giugliani R, Casal ML, Haskins ME, Ponder KP (2013) Pathogenesis of mitral valve disease in mucopolysaccharidosis VII dogs. Molecular Genetics and Metabolism 110, Braunlin EA, Harmatz PR, Scarpa M, Furlanetto B, Kampmann C, Loehr JP, Ponder KP, Roberts WC, Rosenfeld HM, Giugliani R (2011) Cardiac disease in patients with mucopolysaccharidosis: presentation, diagnosis and management. Journal of Inherited Metabolic Disease 34, Chetboul V & Tissier R (2012) Echocardiographic assessment of canine degenerative mitral valve disease. Journal of Veterinary Cardiology 14, Fox PR (2012) Pathology of myxomatous mitral valve disease in the dog. Journal of Veterinary Cardiology 14 (1), Hansen RN & Larsen LS (2011) Mitral valve disease and aortic stenosis in English Bull Terriers in Denmark. Master s thesis. 6. Haskins ME (2007) Animal models for mucopolysaccharidosis and their clinical relevans. Acta Pædiatrica 96, Lehmkuhl LB, Ware WA, Bonagura JD (1994) Mitral stenosis in 15 Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine 8 (1), Madsen MB, Olsen LH, Häggström J, Höglund K, Ljungvall I, Falk T, Wess G, Stephenson H, McEwan JD, Chetboul V, Gouni V, Proschowsky HF, Cirera S, Karlskov-Mortensen P, Fredholm M (2011) Identification of 2 loci associated with development of myxomatous mitral valve disease in Cavalier King Charles Spaniels. Journal of Heredity 102(S1), Malik R & Church DB (1988) Congenital mitral insufficiency in Bull Terriers. Journal of Small Animal Practice 29, McEwan JD (1995) Mitral Dysplasia in Bull Terrier. Veterinary Annual 35, Nelson RW & Couto CG (1998) Aquired valvular and endocardial diseases. In: Small Animal Internal Medicine. 2nd edn. Mosby, Nørringgaard K (2011) Usefulness of pro- ANP as a biomarker of mitral valve disease in English Bull Terriers. Master s thesis. 13. O Leary CA, MacKay BM, Taplin RH, Atwell RB (2005) Auscultation and echocardiographic findings in Bull Terrier with and without polycystic kidney disease. Australian Veterinary Journal 83 (5), O Leary CA & Wilkie I (2009). Cardiac valvular and vascular disease in Bull Terriers. Veterinary Pathology 46, Pedersen HD & Häggström J (2000). Mitral valve prolapse in the dog: a model of mitral valve prolapse in man. Cardiovascular Research 47, Uechi M, Mizukoshi T, Mizuno T, Mizuno M, Harada K, Ebisawa T, Takeuchi J, Sawada T, Uchida S, Shinoda A, Kasuya A, Endo M, Nishida M, Kono S, Fujiwara M, Nakamura T (2012) Mitral valve repair under cardiopulmonary bypass in small-breed dogs: 48 cases ( ). Journal of American Veterinary Medical Association 240 (10), DYRLÆGE MAGASINET 1 9

10 VILDE HESTE ER I TOPFORM Det er en særdeles sund og rask bestand af vilde heste, der løber rundt på Sydlangeland. Det viste det årlige lægetjek af de vilde heste på den sydligste del af Langeland, hvor Naturstyrelsen i otte år har haft vilde heste til at hjælpe med naturplejen. Frivillige og medarbejdere fra Naturstyrelsen på Fyn indfangede de i alt 74 heste, så de kunne blive tjekket af en dyrlæge, og 21 nye føl blev mærket med chip. De er i topform de kræ. Udover at hestene er en fin turistattraktion i området, så er hestene med til at pleje naturen. Når hestene græsser, så vedligeholder de åbne naturområder, som ellers ville vokse til med krat eller rørskov, siger Jesper Vagn Christensen, biolog og naturvejleder, Naturstyrelsen på Fyn. På Sydlangeland lever de vilde heste så vidt muligt uden menneskers indblanding. De robuste Exmoor-ponyer finder selv al deres føde i naturen, men hvis vinteren er særligt streng, og det er umuligt for hestene at finde føde, bliver der lagt hø ud. EKSPORT AF NATURPLEJERE På Langeland har hestene i alt 110 hektar med enge, overdrev, søer og skov De vilde heste er en turistattraktion, og så er de med til at pleje naturen på Sydlangeland. Foto: Naturstyrelsen. at boltre sig på. Men selvom der er god plads, kan området kun brødføde en bestand på cirka 50 dyr i vintermånederne. Hvert år kommer der omkring 20 nye føl til flokken, og derfor skal der hvert efterår afhændes cirka 20 heste, som kan sælges til private, organisationer eller foreninger, der mangler vildheste til dansk naturpleje. I år har vi sendt 22 heste til så forskellige steder som Vestjylland, Lolland og Tranekær i den nordlige del af Langeland, hvor de skal gå og græsse og hjælpe med til at pleje naturen, siger Jesper Vagn Christensen. Tidligere har Sydlangeland for det meste tiltrukket fugleinteresserede, men efter at de vilde heste er faldet til på øen, så er den store, vilde hesteflok blevet lidt af en turistattraktion på øen mellem Fyn og Sjælland. ÉT OFFICIELT ULVEKORT Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Aarhus og Institut for Bioscience Kalø, Aarhus Universitet går nu sammen om at lave ét fælles ulvekort. De tre institutioner har tidligere lavet hvert sit ulvekort baseret på blandt andet analyser af indsamlede DNA-spor og fotos fra fotofælder. Men fremover slår man alle prøverne sammen og laver ét fælles kort. Det er klart en fordel, at vi fremover får mange flere ulveobservationer, når vi skal vise ulvens færden på ulvekortet. Det nye ulvekort bliver mere omfattende og giver borgene et bedre svar på, hvor ulvene har været i Danmark, siger Lasse Sehested Jensen, naturplanlægger, Naturstyrelsen. Naturstyrelsen og Naturhistorisk Museum, Aarhus Universitet bruger forskellige metoder, når de indsamler DNA-spor fra ulve. Naturstyrelsen indsamler hovedsageligt prøver fra husdyr, som ulve har spist af, mens Naturhistorisk Museum får lavet DNA-prøver fra eksempelvis hjortevildt, som ulve kan have nedlagt. Fremover bliver det også nemmere at følge ulvens udbredelse i Danmark fra år til år. Tre institutioner er gået sammen om et fælles ulvekort, der gør det nemmere at følge ulvenes færden. Foto: Naturstyrelsen. Som noget nyt vil ulvekortet kun vise observationerne fra et enkelt år, så når man sammenligner kortene fra forskellige år, vil man hurtigt kunne se, om der er sket ændringer. På det nye kort kan man også se, hvor ulve er blevet fanget i fotofælder.

11 DYRLÆGE MAGASINET 1 11

12 ÅRETS DYREVEN HJÆLPER HJEMLØSES HUNDE Dyrlæge Dan Herlev Jørgensen, Frihedens Dyreklinik, Hvidovre, er blevet kåret til Hverdagens Helt og Årets Dyreven af Dyrenes Beskyttelse. Han får prisen for sit arbejde med de hjemløses hunde, som han behandler gratis AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Dan Herlev Jørgensen er vokset op med, at man hjælper, hvis man kan. Faderen var typograf og tillidsmand på Berlingske Tidende, og derfor blev der ofte diskuteret politik i hjemmet, ligesom det ikke var usædvanligt, at politikere som Anker Jørgensen kom på besøg, når der skulle lægges strategi for kommende forhandlinger. I begyndelsen af min dyrlægekarriere kom jeg til Ada Dyrehospital, hvor jeg arbejdede sammen med dyrlæge Niels Ockens. Han havde forelsket sig i de såkaldte Christiania-hunde, som han undersøgte og behandlede for enten mindre beløb eller helt uden beregning. Dermed fik jeg indblik i en menneskegruppe, som ikke havde mange penge, men som til gengæld havde mange hunde, som de holdt meget af, fortæller Dan Herlev Jørgensen. BETALTE ALTID TILBAGE I 1996 kom Dan Herlev Jørgensen til Frihedens Dyreklinik, som han blev ejer af i Her kom han i kontakt med landevejens farende svende, som ofte overvintrede i området. Det var nogle festlige fyre. Jeg havde den aftale med dem, at om sommeren, når de var på landevejen, betalte jeg for deres hundes dyrelægebehandlinger rundt omkring i landet. Til gengæld betalte de så tilbage til mig i løbet af vinteren. Jeg har aldrig tabt en krone, på den ordning, fortæller Dan Herlev Jørgensen I dag er der langt mellem de farende svende, til gengæld er hjemløse blevet en del af gadebilledet. Dan Herlev Jørgensen samarbejder med Fællesskabet For De Hjemløse i sit arbejde. Denne organisation har til formål at forbedre forholdene for de hjemløse og deres I begrundelsen for at vælge Dan Herlev Jørgensen lyder det blandt andet, at han som dyrlæge har ydet en stor indsats for de dyr og ejere, som ikke har mulighed for at skaffe den fornødne hjælp andre steder. Dan Herlev Jørgensen har med hjertet på rette sted reddet mange dyr, som ellers ville være fortabte. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

13 hunde, og arbejder blandt andet med gademedarbejdere, som har opsøger de hjemløse. Tidligere foregik en del af mit arbejde på gaden, men det var besværligt både for mig og de hjemløse. Nu har gademedarbejdere kontakt til de hjemløs, og de kan henvise til klinikken, så de kommer her. Det er en langt bedre løsning, siger Dan Herlev Jørgensen. Tidligere mistede han ofte kontakten til de hjemløse, når den enkelte behandling var afsluttet. Nu er det muligt at holde kontakten, så også længere forløb bliver en succes. I forhold til undersøgelser og behandlinger af de hjemløses hunde, er der ikke specielle forhold. De bliver behandlet fuldstændig på samme måde som alle andres hunde, siger Dan Herlev Jørgensen JEG HAR NOK Dan Herlev Jørgensen vurderer, at han bruger, hvad der svarer til en time om dagen på frivilligt arbejde for de hjemløses hunde. Det svarer til en indsats, der normalt ville give kr. ekstra i kassen hver måned. Jeg har, hvad jeg skal bruge, så jeg har ikke noget problem ved at give lidt. Hvis ikke hundene kunne blive behandlet gratis, ville de jo slet ikke blive behandlet, og det, synes jeg, er svært at leve med, siger Dan Herlev Jørgensen. Han har set eksempler på, at nogle har forsøgt at snakke sig til gratis behandling ved at påstå, de var hjemløse, men efter samarbejdet med fællesskabet og gademedarbejderne er blevet etableret, er der lukket for den praksis, da gademedarbejderne er i så tæt kontakt med de hjemløse, at de kender de fleste af dem personligt. GIVER TRYGHED Ifølge fællesskabet for hjemløse, er der omkring 5500 hjemløse i Danmark, og mange af dem har hund. Jeg tror, at hundene ofte er en kompensation for manglende kontakt til Fortsættes næste side DYRLÆGE MAGASINET 1 13

14 Fortsat andre mennesker og dermed ensomhed. Det giver en tryghed at have selskab af en hund. Desuden kan den være med til at øge sikkerheden for den hjemløse. Der har jo desværre været nogle kedelige eksempler på overfald, siger Dan Herlev Jørgensen. Det er i øvrigt ikke kun de hjemløse og deres hunde, der nyder godt af Dan Herlev Jørgensen uegennyttige indsats. Det gælder også andre klienter. Hvis for eksempel en pensionist har svært ved at kommer hen i klinikken, har vi altid tilbudt at hente og bringe vedkommende. Vi kan også tage på hjemmebesøg, hvis det er nødvendigt. Det har altid været naturligt for mig at hjælpe andre, hvor jeg kan, siger Dan Herlev Jørgensen. FAKTA OM ÅRETS DYREVEN Hvert år siden 1960 har Dyrenes Beskyttelse kåret Årets Dyreven. Kandidaterne er indstillet af befolkningen, der også kan stemme blande de nominerede. Der er hvert år forskellige kategorier, og blandt kategorivinderne findes den endelige Årets Dyreven. Det er Dyrenes Beskyttelses Bestyrelse, der kårer den endelige vinder af titlen Årets Dyreven. Titlen bliver uddelt på Dyrenes beskyttelses fødselsdag i november Dan Herlev Jørgensen var i 2014 nomineret for som dyrlæge at yde en stor indsats for de dyr og ejere, som ikke har mulighed for at skaffe den fornødne hjælp andre steder. Dan Herlev Jørgensen har med hjertet på rette sted reddet mange dyr, som ellers ville være fortabte. Tre kategorier I 2014 var der følgende tre kategorier: Hverdagens helt, som gives til en person, der udfører et langt og utrætteligt arbejde for dyrene. Også den titel vandt dyrlæge Dan Herlev Jørgensen. I kategorien Enestående Heltedåd har vinderen på et tidspunkt i løbet af året reddet dyr fra en håbløs situation. Titlen gik til Marianne Skov, der reddede 94 kyllinger fra en uvis fremtid til et liv som havehøns. Årets Meningsdanner, som for eksempel i kraft af sit hverv ytrer sig om god dyrevelfærd, blev Lone Landmand og Søren Sørøver, der forsøger at leve i pagt med dyr og natur, og som med sine skarpe indlæg inspirerer andre. I 2013 blev direktør I Toms Gruppen, Jesper Møller, årets dyreven for beslutningen om at stoppe brugen af buræg i produktionen af chokoladeprodukter. I 2012 blev daværende europaparlamentariker Dan Jørgensen årets dyreven for sit arbejde med at sætte fokus på lange dyretransporter inden for Europa.

15 TILLÆG TIL DYRLÆGEMAGASINET NR. 1/2015 Sygeforsikring Hund 2015

16 SYGEFORSIKRING HUND 2015 Agria Dyreforsikring Alm. Brand Codan Lovpligtig ansvarsforsikring kr. 469 kr. 466 (fra kr. 396 for Pluskunder) Med udvidet ansvar kr. 663 kr. 713 (fra kr. 606 for Pluskunder) Fra 169 kr. Ring for pris Sygeforsikring, inkl. lovpligtig ansvar Afhængigt af race og dækningsomfang. Labrador forsikret inden den fylder fire mdr. fra kr , voksen labrador fra kr kr (fra kr for Pluskunder, beregnet på en Golden Retriever) inkl. udvidet ansvar Sygdomsforsikring inkl. lovpligtig ansvar fra kr. Prisen er baseret på lovpligtig ansvarsdækning samt sygeforsikring på hund på en Familiens Basis Forsikring. Mulighed for tilvalgsdækning Selvrisiko kr. 657, 956 eller i fast selvrisiko. Dækker herefter 80%. Selvrisikoperioden er på 125 dage uanset antal diagnoser. Dækker 60 %. kr. 740 Genoptræning Ja, kr (tillægsforsikring) Medicin givet direkte på klinikken Ja Ja Ja Udleveret medicin Dækkes, hvis der er tegnet medicintillæg, med op til kr årligt. Ja Nej Dækning af laboratorieudgifter Ja Ja Max. kr Max. årlig erstatning kr eller kr kr kr Max. og min. alder ved nytegning Fra seks uger og resten af livet. Dyrlægeattest hvis hunden er over tre år. Fra otte uger, max. 10 år. Min. tre måneder og max. fire år. Alder ved ophør Livsvarig Livsvarig 10 år Rabat 10 %, hvis medlem af DKK, DCH eller Dyrenes Beskyttelse. Rabat hvis flere forsikrede hunde samt ved kennelnavn. Pluskunde rabat (5-15 %). Afhænger af hvilke typer forsikring man har i forvejen. Mulighed for samlerabat eller særlig medlemsrabat. Telefon nr Hjemmeside Generelt: Gyldig vaccination og ID mærkning er en forudsætning ved forsikringstegning. Forskringsprisen kan afhænge af race, alder og anta Tilvalgsdækning, eksempelvis: Tænder og medicin, fysisk behandling, med på rejse, pasning og livdækning.

17 Dyrekassen Danmark Gartnernes Forsikring Topdanmark Tryg kr Dækker også træning, konkurrencer, udstilling og jagt. kr Tegnes kun ved træning med decideret bidearbejde. kr. 389 kr. 441 kr. 445, ved f.eks. 3 år gammel labrador kr. 616 kr. 658 kr. 445 kr Prisen gælder alle racer. kr Tre prisgrupper afhængig af racen, kr , eller Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype og antal sygdomsforløb de seneste 2 år. Kr ved f.eks. 3 år gammel Labrador, villa i Roskilde. Ja Dækker 80 %, herefter kr. 659 i selvrisiko. Selvrisikoperioden er på 120 dage. kr Dækker derefter 80 %. kr Dækker herefter 90 %. Selvrisikoperiode er på 120 dage. kr. 758, eller Dækker herefter 90 %. Selvrisikoperiode er på 120 dage. Ja. To genoptrænings forløb i hundens liv. Ja Ja, ved tegning af Sygeforsikring Plus. Ja. Ved tilvalgsdækningen Fysisk Behandling m.v. kr årligt. Ingen selvrisiko på genoptræning, kiropraktor, massage o.lign. Ja. Ja Ja Ja Ja. Kr per år ved HundTotal PLUS. Dækker tilskud til medicin på recept, med max. kr Ja, ved tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring Plus. Ja. Ved tilvalgsdækningen Tænder og Medicin. kr årligt. Ingen selvrisiko på medicin og lign. Ja Ja Ja Ja kr kr kr kr eller kr Fra otte uger og under seks år. Dyrlægeattest hvis hunden er over fire år. Over otte uger. Under seks år. Dyrlægeattest hvis hunden er over fire år. Min. otte uger, max. seks år. Fra otte uger og resten af livet. Livsdækning sælges ikke til hunde, der er fyldt 9 år. Livsvarig Livsvarig Livsvarig Livsvarig Ved mere end fire hunde, katte eller heste. Max. årlig erstatning nedskrives ikke når hunden bliver ældre. 10 % til visse samarbejdspartnere, ring og spørg. Mulighed for samlerabat ved flere forsikringer. 10 % hvalperabat indtegnet inden 12 uger. Mulighed for samlerabat ved flere forsikringer. 10 % på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning. 10% samlerabat ved flere forsikringer l ansvarsskader DYRLÆGE MAGASINET 1 17

18

19

20 TO EKSEMPLER PÅ KLASSISK HOMØOPATISK BEHANDLING AF KRONISK DIARRÉ AF DYRLÆGE LISE BANG HANSEN Der kan vist ikke være tvivl om, at interessen for såkaldt alternativ behandling, både til mennesker og deres dyr, er i stærk stigning. Dette har givet anledning til et mildest talt kaotisk gedemarked, hvor enhver tænkelig og utænkelig behandling udbydes i et for forbrugeren helt uoverskueligt virvar. Mange udbydere af alternative behandlinger til dyr har ingen formel uddannelse på området og ingen veterinær baggrund og må derfor slet ikke tage dyr i behandling. Heldigvis er mange dyrlæger i dag videreuddannet til at påtage sig behandlinger i holistiske terapiformer for kolleger, hvilket sikrer en forsvarlig, informeret og effektiv behandling af patienten. Klassisk homøopati er en holistisk behandlingsform, der bl.a. er specielt velegnet til behandling af kroniske inflammatoriske tilstande som allergier og autoimmune tilstande. MUDDI Muddi blev præsenteret i klinikken første gang i november Han var dengang 3 år gammel. Han er en kastreret han, krydsning af en lille pincher type. Problemet var tilbagevendende episoder med opkast og slimet diarré. Muddi har haft disse hele livet og behandles hos egen dyrlæge med syrehæmmer og antibiotika. Aflivning overvejes nu, da han er anoreksisk og symptomerne er mere eller mindre konstante. Der er ikke foretaget eksplorativ laparotomi eller gastroskopi. Muddi er en nervøs lille hund, der næsten klamrer sig til sin ejer. Han gør nervøse aggressive udfald, hvis andre hunde trænger sig på, men er på alle måder en submissiv type. Han er nem at håndtere, men er ofte rystende nervøs, især i ukendte situationer. Han er meget lydfølsom og reagerer, når forskrækket, med at at fare sammen, ryste og vige. Han er umådeligt kuldefølsom og går næsten altid med dækken. Muddi er meget småt spisende og drikker også kun et par slurke ad gangen. Disse symptomer (i ordets bredeste forstand) peger alle på det homøopatiske lægemiddel ars alb. Allerede et par uger efter behandlingens start, er der store forandringer i Muddis tilstand. Hans opkast er aftaget betydeligt, og han har for første gang haft en hel uge med fast formet afførring. Muddis ejer beskriver også, at han har meget mere energi og selvtillid. Han leger nu voldsomt med andre hunde, er gladere og spiser med god appetit. Efter en periode med justeringer i dosis af det homøopatiske lægemiddel, har Muddi i skrivende stund ikke haft nogen form for fordøjelsesproblemer i næsten et år. Julekortet fra ejeren beretter, at Muddi aldrig har haft det bedre. ZUMBA Giv din hund og kat et sundt liv udkom i 2013 (ebogs udgaven i januar 2015). Bogen er rettet til både dyreejere og dyrlæger og beskriver bl.a. de mest udbredte former for komplementære behandlinger, hvordan de benyttes, hvilke tilstande de med fordel kan behandle, virkningsmekanismer og ikke mindst, hvor man finder en veterinær behandler. Zumba er en engelsk collie han. Han kom til klinikken første gang i september 2012, dengang knap 2 år gammel. Han led af gentagne episoder med opkast og vandig diarré. Problemet startede, da han var 8 måneder gammel, og episoderne var tydeligt tiltagende. Diareén behandledes af egen dyrlæge med antibiotika. Ejerne oplyste, at den sidste episode varede en måned, og at der aldrig gik mere end 1-2 måneder mellem episoderne. Zumba fik skånekost og probiotika, da han reagerede voldsomt ved den mindste kostændring. Zumba er en selvsikker og selvstændig hund med et rastløst gemyt og en tendens til at strejfe. Han er social af

21 Lise Bang Hansen er uddannet dyrlæge fra KVL i Hun arbejdede som dyrlæge i England i 11 år, hvor hun bl.a. tog efteruddannelser i akupunktur og klassisk homøopati. Arbejder nu udelukkende med henvisninger fra kolleger af hunde, katte og heste til homøopatisk behandling i Århus og Fredensborg. Den franske forsker og modtager af Nobelprisen i medicin (2008), Luc Montagnier, undersøger i disse år virkningsmekanismen bag homøopatisk medicin. Ifølge Montagniers artikler drejer det sig om elektromagnetisk påvirkning. Montagnier har i interview udtalt at ultrahøje fortyndinger er ikke ingenting. Det har netop været de høje fortyndinger, der anvendes i homøopatisk medicin, og mangelen på en videnskabeligt forklaret virkningsmekanisme, der tidligere i nogen grad har stået i vejen for homøopatiens udbredelse. sind og vil hilse på alle de hunde, han møder. Han er ufokuseret, lystrer ikke indkald og holdes derfor altid i snor. Som hvalp var han meget destruktiv og satte sine spor på hus og have. Han er altid meget sulten, undtagen når en diarré episode er på vej. Han har det som regel varmt og foretrækker kølige hvilesteder som et koldt stengulv. Zumba passer som type til det homøopatiske lægemiddel tub bov. Da han 3 måneder efter påbegyndelsen af den homøopatiske behandling stadig ikke havde haft diarré, blev probiotika og skånekost udfaset uden problemer. I maj 2013, 8 måneder efter den homøopatiske behandling, fik Zumba diarré igen. Denne blev straks behandlet med endnu en kur homøopatisk tub bov, hvorefter der ikke har været yderligere symptomer eller behandlingsbehov. GENERELT De to ovenstående cases illustrerer nogle vigtige principper i klassisk homøopatisk behandling: Det homøopatiske lægemiddel udvælges altid til den enkelte patient. Dette gøres på baggrund af en helheds- (holistisk) opfattelse af patientens essens eller type. Behandlingen vælges derimod aldrig alene på baggrund af diagnosen. Det er derfor nonsens f.eks. at tale om et homøopatisk lægemiddel mod diarré. I begge de to beskrevne eksempler havde hundene lignende eksempler på gastritis/enteritis, men de helbredtes af forskellige lægemidler. En klassisk homøopat kan af denne grund ikke anbefale en behandling uden at kende den pågældende patient. Dette princip om individualiseret behandling gør konsultationen meget tidskrævende. Homøopatisk behandling forventes selv ved kronisk sygdom ikke at være langvarig. Typisk vil én eller flere kure af det rette homøopatiske lægemiddel kunne helbrede patienten. Det er altså ikke medicin som patienten skal forblive på i længere tid. En klassisk homøopat retter, som nævnt, ikke sin behandling mod diagnosen. Behandlingen er ikke modrettet symptomerne. Symptombehandling opfattes af en homøopat lidt som at sætte tape over en lysende olielampe i en bil. En holistisk sygdomsopfattelse ser symptomer som tegn på en dybere ubalance (præcis som bilens olielampe), som der skal lyttes til, men som ikke i sig selv udgør problemet. Derfor kigges også dybere end diagnosen for at finde den hensigtsmæssige behandling i det enkelte tilfælde. Behandlingen vælges i stedet udfra et match med patientens generelle reaktionsmønstre. YDERLIGERE LÆSNING Mathie, Baitson, Hansen, Elliot, Hoare Homeopathic prescribing for chronic conditions in equine practice in the UK, Vet Record (2010) 166, Montagnier Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences interdiscip sci comput lifesci,1, Bornhof, Matthiessen Homeopathy in Healthcare, effectiveness, appropriateness, safety, cost, forlaget Springer (Denne rapport, foranlediget af den Schweiziske regering, førte til inkludering af homøopatisk behandling i det humane offentlige sundhedsvæsen i Schweiz i 2012). George Vithoulkas Homøopati fremtidens medicin. Don Hamilton Homeopathic care for cats and dogs. Foreningen for integreret veterinærmedicin, FIVM, er en paraplyorganisation for danske dyrlæger med interesse for holistisk behandling. De fleste medlemmer beskæftiger sig med en af de 3 sværvægtere indenfor holistisk behandling, akupunktur, osteopati eller homøopati, men også andre behandlingsformer som for eksempel blomstermedicin og urtemedicin er repræsenteret, ligesom interesserede dyrlæger uden holistisk videreuddannelse naturligvis også er velkomne. FIVM har et mailbaseret diskussionsnetværk og arrangerer kurser og undervisning, blandt andet det årlige symposium, der i 2015 holdes den 9. maj på Fyn. Yderligere oplysninger samt behandlerliste findes på foreningens hjemmeside DYRLÆGE MAGASINET 1 21

22 FORSVUNDET MUND- OG KLOVESYGEVIRUS FUNDET I UGANDA DTU Veterinærinstituttet har i samarbejde med forskere fra Uganda genfundet en sjælden serotype af mund- og klovesygevirus. Fundet understreger behovet for global overvågning af sygdommen, der har store konsekvenser for velfærd og økonomi. Mund- og klovesyge er en af de husdyrsygdomme, der har de største økonomiske konsekvenser globalt omkring 58 milliarder kroner årligt. Og DTU Veterinærinstituttets nye beregninger viser, at et udbrud i Danmark vil koste omkring 7,2 milliarder kroner og resultere i aflivning af cirka 8200 dyr. Sidste gang, der var en epidemi i Danmark, var i 1982, men sygdommen er en konstant trussel mod Europa, og så sent som i oktober 2014 var der mistanke om et udbrud på et dansk slagteri. Det viste sig heldigvis at være falsk alarm. Men DTU Veterinærinstituttet er klar med det diagnostiske beredskab, hvis sygdommen skulle ramme Danmark. Det skyldes blandt andet det internationale arbejde. Dette virus udvikler sig meget hurtigt, så der er derfor behov for at være opmærksom på de virus, der cirkulerer i forskellige dele af verden for at sikre, at de diagnostiske systemer, der anvendes, er opdaterede. Derfor udfører vi ved DTU Veterinærinstituttet også sekvensanalyser af virus fra udbrud i andre lande som Pakistan, Uganda og Kenya. Det er desuden nødvendigt at vide, hvilke typer der er involverede i et udbrud, så den korrekte vaccine kan vælges, forklarer professor Graham Belsham fra Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet. Mund- og klovesyge skyldes infektion med et virus, hvorunder der kendes syv serotyper, der hver især kan anses for at udgøre en særskilt sygdom, da der ikke er krydsbeskyttelse mellem de forskellige serotyper. Og vigtigheden af at overvåge de forskellige serotyper internationalt er netop blevet understreget. GENFUNDET SEROTYPE Blandt de syv serotyper er SAT 3 (Southern African Territories 3) den, der bliver konstateret mindst. På verdensplan blev SAT 3 nemlig senest fundet i vilde bøfler i Sydafrika i 2006, hvorimod for eksempel SAT 1 og SAT 2 er langt mere almindelige og ofte er årsag til udbrud. Men nu viser DTU Veterinærinstituttets samarbejde med forskere og myndigheder i Uganda, at SAT 3 ikke må glemmes. For første gang har holdet nemlig påvist SAT 3 i husdyr i Østafrika, nærmere bestemt hos en longhorn-kalv i Uganda. Sidst SAT 3 blev identificeret i Uganda var i 1997, hvor den blev fundet i vilde bøfler. Vores fund viser, at et mund- og klovesyge-virus ikke nødvendigvis er forsvundet, selvom vi ikke er stødt på det i årevis. Og selvom en serotype måske ikke udgør en stor trussel lige nu, er det ikke til at vide, hvornår virusset pludselig kan dukke op igen, og derfor er det afgørende, at vi overvåger alle serotyperne og er klar til at diagnosticere samt bekæmpe dem alle, siger Graham Belsham. HAR GEMT SIG I NATIONALPARKERNE Fundet blev gjort i forbindelse med et studie af smitte med mund- og klovesyge i Uganda mellem vilde dyr, især bøfler, og husdyr i form af longhorn-kvæg. Et projekt, der er finansieret af Danida. Det fundne virus kan meget vel være blevet båret rundt af bestanden af de vilde bøfler. Longhorn-kalven, som vi fandt virus i, havde græsset tæt på de vilde bøfler, så den er nok blevet smittet den vej. Kalven viste ikke tegn på sygdom, og den kan nemt have bragt sygdommen videre til for eksempel malkekvæg, fortæller Graham Belsham. Det virus, der blev fundet i longhornkalven, er sammenlignet på gensekvens omkring 20 procent forskelligt fra de nærmeste virus, der ellers er fundet i Uganda, og op til 36 procent forskelligt fra SAT 3 tidligere fundet i Sydafrika. I forbindelse med den internationale overvågning har forskerne ved DTU Veterinærinstituttet også udviklet en metode, der gør det muligt at slå mund- og klovesyge-virus ihjel og genoplive det igen, så det ikke udgør en smitterisiko undervejs, når der sendes prøver fra udbrud til analyse på laboratorier. NY DIREKTØR FOR DTU DTU har pr. 1. januar 2015 ansat Christine Nellemann som institutdirektør for DTU Fødevareinstituttet. Hun har de seneste godt tre måneder været konstitueret i stillingen. Christine Nellemann er en dygtig kommunikator, og med sin lange erfaring på instituttet har hun stor indsigt i dets virke og i de mange kontaktflader med eksterne samarbejdspartnere. Jeg er glad for, at hun har sagt ja til at påtage sig opgaven, siger DTU s rektor, Anders Bjarklev. Den nye institutdirektør er uddannet humanbiolog, ph.d. fra Københavns Universitet og MBA fra DTU Business. Hun har været ansat på DTU Fødevareinstituttet i mere end 15 år først som postdoc, hvor hun forskede i effekter af hormonforstyrrende stoffer, siden som seniorforsker, forskningsleder og afdelingschef i instituttets Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering. Selv siger Christine Nellemann i anledning af sin udnævnelse: Jeg har med glæde takket ja til at blive direktør for DTU Fødevareinstituttet. Vi har et fantastisk institut, som gør en forskel ved at producere viden og teknologiske løsninger til en række vigtige samfundsudfordringer. Viden og løsninger, som forebygger livsstilssygdomme og fremmer sundhed, gør det muligt at brødføde jordens voksende befolkning, og som udvikler en bæredygtig fødevareproduktion. Der er stor mening i instituttets arbejde, siger Christine Nellemann. Hun er desuden formand for panelet Environmental Pollutants i det svenske strategiske forskningsråd, FORMAS, og bestyrelsesformand for det danske 3R-Center, som har fokus på alternativer til dyreforsøg. (Kilde: DTU Fødevareinstituttet)

23

24 HJÆLP TIL HUNDE MED KRONISKE SMERTER Hunde med kroniske smerter kan være vanskelige at diagnosticere og behandle. Dyrlæge Maria Søndergaard Thøfner er i gang med et ph.d.-projekt, der skal gøre det nemmere for dyrlæger at finde ud af, om en hund har smerter, og hvordan den i givet fald skal behandles AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Omkring 15 procent af alle hunde af racen cavalier king charles spaniels har symptomer på sygdommen syringomyeli. Det er en arvelig og uhelbredelig sygdom karakteriseret ved væskefyldte hulrum i rygmarven, syrinx, som påvirker de nervebaner, der løber op til hjernen. Syringomyeli forekommer ofte hos hunde, som også har Chiari-lignende malformation, en kranie-udviklingsnomali som medfører, at der ikke er plads nok til hjernevævet, hvorfor lillehjernen i nogle tilfælde bliver presset bagud i kraniekassen Mennesker kan blive ramt af samme sygdom, og her følger der ofte kroniske smerter med. Vi antager, at det samme gælder for hundene, siger Maria Søndergaard Thøfner, ph.d.-studerende, dyrlæge, Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet. Hos mennesker giver sygdommen føleforstyrrelser, samt brændende og sviende smerter. Den kan også medføre overfølsomhed over for berøring, samt intens hovedpine og syns- og høreforstyrrelser. Sygdommen kan hos både mennesker og hunde diagnosticeres ved en MR-skanning. Men selv om sygdommen er konstateret hos en hund, er det nødvendigt at blive bedre til at afgøre, om en hund har smerter. Hundene udtrykker tegn på, at der er generede af noget, og deres rektion kan tolkes som smerteadfærd. En hund med syrengomyeli kan for eksempel have fantom kløe. Det ser ud som om, hunden klør sig på halsen, men den klør ud i luften uden at berøre halsen. Det kan også være, at den piber, gør ved berøring eller får anfald, hvor den direkte skriger, siger Maria Søndergaard Thøfner. MÅLER FØLEFORSTYRRELSER I projektet er hun godt i gang med at finde en metode, der på en objektiv måde kan undersøge, om sygdommen har medført kroniske føleforstyrrelser hos hunden. Hun bruger metoder, der kendes fra udredning af kroniske smerter hos mennesker. Jeg har det seneste år testet mange hunde med syringomyeli. Deres reaktion på forskellig stimuli er optaget på video, og ved at kigge på optagelserne kan jeg kortlægge sammenhængen mellem disse stimuli og reaktion hos SYMPTOMER PÅ SYRINGOMYELI (SM) SM manifesterer sig klinisk ved varierende grader af kroniske, neuropatiske smerter. I nogle tilfælde har patienten også neurologiske symptomer. Det hyppigst forekommende symptom er anfaldsvise episoder med persisterende kløe rettet mod hoved-, skulder- og/ eller nakkeregionen. Typisk er kløen unilateral, og hundens pote rører ikke altid ved huden. Denne fantom-kløe er en indikator på dysæstesi (over-følsomhed for sensorisk input). Kløen ses både i hvilesituationer og på gåture. Symptomerne kan forværres, når hunden får halsbånd på, ved ophidselse og når hunden udviser glæde eller gør. Nogle hunde udvikler modvilje mod at bære halsbånd. Andre kan modsætte sig pelspleje samt berøring af øre, ben og hals i samme side, som fantom-kløen ses, hvilket tolkes som et tegn på hyperæstesi (øget sensibilitet) og allodyni (ubehagelig sensation spontant fremkaldt af et stimulus, som normalt ikke medfører smerte). Voldsomt afficerede hunde kan vokalisere højlydt. Fra mennesker med SM ved man, at patienterne er generet af meget ubehagelige sensoriske fænomener som brænden og svien i huden og oplevelser, som hvis insekter kravlede på huden. De neurologiske symptomer kan i sjældne tilfælde inkludere lower motor neuron udfald på forbenene, nedsat proprioception og paralyse af nervus facialis.

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER FORSIKRINGSOVERSIGT FOR HUND OG KAT 2017 Dyrlægemagasinets Forsikringsoversigt 2017 HUND 2017 Agria Dyreforsikring Alm. Brand Codan Lovpligtig ansvarsforsikring Med

Læs mere

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER FORSIKRINGSOVERSIGT FOR HUND OG KAT 2016 HUND 2016 Agria Dyreforsikring Alm. Brand Codan Lovpligtig ansvarsforsikring Med udvidet ansvar Sygeforsikring, inkl. lovpligtig

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

CAVALIER KING CHARLES SPANIELS SØGES TIL NYT FORSKNINGSPROJEKT OM SYRINGOMYELI

CAVALIER KING CHARLES SPANIELS SØGES TIL NYT FORSKNINGSPROJEKT OM SYRINGOMYELI CAVALIER KING CHARLES SPANIELS SØGES TIL NYT FORSKNINGSPROJEKT OM SYRINGOMYELI I marts 2017 opstartes et nyt forskningsprojekt på Institut for Klinisk Veterinærmedicin og Universitetshospitalet for Familiedyr

Læs mere

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER FORSIKRINGSOVERSIGT FOR HUND OG KAT 2018 DROP HUNDELOVENS FORBUDSLISTE For nylig afsagde Højesteret dom i sagen om de to hunde Frigg og Marley. Dommen betyder, at

Læs mere

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier Dias 1 Præsentation Baggrund Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier June Lykke Thomsen, dyrlæge Metode Udvalgte resultater Boxer Engelsk Bull Terrier (EBT) Temperament/mental tilstand Betydning,

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Avl for forbedret velfærd hos hunde

Avl for forbedret velfærd hos hunde Avl for forbedret velfærd hos hunde Iben Meyer og Peter Sandøe IPH (SUND) & IFRO (SCIENCE) Københavns Universitet www.dyreetik.dk www.animalethics.net Fokus på avl af hunde 2 Deltagere i projektet Peter

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Randers Dyrehospital Kavalerivej Randers Telefon: Mail:

Randers Dyrehospital Kavalerivej Randers Telefon: Mail: BESTEMMELSER FOR SUNDHEDSPAKKE - SUND HUND - HOS RANDERS DYREHOSPITAL 1. SUNDHEDSPAKKEN INDHOLD Sundhedspakken er en løbende abonnementsordning, der indeholder en samling af alderstilpassede ydelser til

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

AniPlan Forebyggende. sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven

AniPlan Forebyggende. sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven AniPlan Forebyggende sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven AniPlan er en abonnementsordning, som gør det nemmere for dig at sikre det bedst mulige grundlag for, at din hund eller

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2016 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI HOS KAT

HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI HOS KAT Hjertesygdomme hos Mindre Husdyr HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI HOS KAT Hvad betyder navnet? Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er en hjertesygdom, hvor hjertemusklen fortykkes (hypertrofisk = fortykkelse, kardiomyopati

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK. Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK. Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest I Neurologisk Afdeling er patienter og pårørende i centrum. Vi lægger stor vægt

Læs mere

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Forekomsten af myxømatøs mitralklapsygdom hos Chihuahua i Island

Forekomsten af myxømatøs mitralklapsygdom hos Chihuahua i Island Forekomsten af myxømatøs mitralklapsygdom hos Chihuahua i Island Epidemiologi og inflydelse af alder, køn, vægt og pelstype Hovedopgave ved fagdyrlægeuddannelse 2006-2008 Hanna M. Arnorsdottir dyrlæge

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom En ny biomarkør afslører hjerneforandringer

Læs mere

1) I hvilket årstal anskaffede du din første Welsh Corgi. 1) Hvor mange Corgi's har du haft til dato?

1) I hvilket årstal anskaffede du din første Welsh Corgi. 1) Hvor mange Corgi's har du haft til dato? ** 97- ** WCK RAS undersøgelse anno Statistik for Welsh Corgi Ud af ca. medlemmer har vi modtaget 6 () + 9 (Pembroke) i alt 7 besvarede skema er retur, hvilket giver en svarprocent på 9, %. Skemaerne vedr.

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere For daglig bevægelse Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Person-Centred Care. Personcentreret sygepleje i sygeplejekonsultationer fremmer patientperspektivet i dokumentationen

Person-Centred Care. Personcentreret sygepleje i sygeplejekonsultationer fremmer patientperspektivet i dokumentationen Person-Centred Care Personcentreret sygepleje i sygeplejekonsultationer fremmer patientperspektivet i dokumentationen Irene Sommer, Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Hjertesygdomme, AUH

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

DILATERET KARDIOMYOPATI

DILATERET KARDIOMYOPATI Hjertesygdomme hos Mindre Husdyr DILATERET KARDIOMYOPATI Hvad betyder navnet? Dilateret kardiomyopati (DKM) skyldes, at hjertemuskelcellerne er syge. (dilateret=udvidet; kardiomyopati = hjertemuskelsygdom).

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING 1 Følger du din behandling punktligt, særligt i perioden lige efter du påbegynder den - de første tre måneder - kan det lettere blive

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

SIKKERHEDSNETTET FOR DIN HUND OG KAT

SIKKERHEDSNETTET FOR DIN HUND OG KAT SIKKERHEDSNETTET FOR DIN HUND OG KAT En sikkerhedsaftale med DYREFONDET - giver ejerne TRYGHED! www.dyrefondet.dk ... SIKKERHEDSNETTET Foto: Garneata Adrian/Dreamstime.com Dyrefondets sikkerhedsnet for

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

MDR1 og DM Introduktion Hvad er MDR1

MDR1 og DM Introduktion Hvad er MDR1 MDR1 og DM Introduktion MDR1 og DM er to sygdomme som pt. er meget oppe at vende i hundeverden, da der er fundet flere hunde som har vist sig at være bærer af en af disse. Flere og flere opdrættere er

Læs mere