Stendyngen Nr årgang januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stendyngen Nr. 1 28. årgang januar 2013"

Transkript

1 Stendyngen Nr årgang januar 2013

2 Indhold Formandens klumme 3 Generalforsamling 4 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 4 Forårets ture 5 Livø - en fredet naturperle i Limfjorden. 5 Skåne - en dansk landsdel under midlertidig svensk administration 5 Fossilweekend i Nordjylland 7 Hjørring Sten- og Smykkemesse 7 Arrangementer på Mølholmsvej 8 Grønlandsaften 8 Foredragsaften 8 Sven Madsen: En tur til nogle amerikanske nationalparker set med geologiske briller Karel Alders: Søjlebasalter Tommy H. Sørensen: Sarkofager, orbiculitter og andre godbidder fra de tusind søers land. Stenbestemmelse 9 Foredragsaften 9 Edith Kristiansen: Indtryk fra rejse til Færøerne Jørn Almeborg: Cement Henrik Arildskov: På stenjagt i Øyangen- og Bærum-calderaerne Oplæg til Skåneturen 10 Opfølgning af turen til Skåne og grillaften 10 Stenhugning 10 Fællesmøder med Den fynske Stenklub 11 Rapakivier set fra forskellige synsvinkler 11 Sand/finske blokke 11 Folkeuniversitetet 12 Landskabsdannelse 12 Grundfjeldet omkring Nordatlanten - fra Big Bang til Kambrium 12 På dinosaurjagt i Grønland 12 Referater 13 Stentur til Samsø 13 Tur til Albæk Hoved 14 Tur til Skagen 15 Furtur lidt uden for sæsonen 17 Geologiens Dage 17 Melbjerg Hoved & Knudshoved 19 Vånevik - en Smålandsidyl 21 Vendsyssel Stenklubs bestyrelse 23 Foråret 2013 i Vendsyssel Stenklub 24 Forsiden: Himlens sluser åbnes over Besser Rev og Vendsyssel Stenklub 2

3 Formandens klumme Udendørsaktiviteterne, hvad angår indsamling af sten og fossiler, fik en brat ende i år, da vinteren satte tidligt ind med frost og masser af sne. Heldigvis nåede vi da en masse gode ture i Stenklubben inden da. Her tænker jeg ikke mindst på den fantastiske tur til Møn, Faxe og Stevns, vi havde i Kr. Himmelfarts-ferien. Der blev slæbt mange gode fund hjem, både hvad angår fossiler og sten. Der er jo også en stor sidegevinst, nemlig det dejlige samvær og venskab, som altid lader batterierne op til lang tid fremover. Vi nåede også lige en lille weekendtur til Samsø. Hvis man lige ser bort fra vejret, så var det en rigtig hyggelig og ikke mindst spændende tur. Det er bestemt ikke sidste gang, jeg har været der. Vores store forårstur går denne gang til Skåne. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg tror faktisk, det er første gang, Stenklubben laver en sådan tur. Der er masser at se på i Skåne, både når det gælder geologi, natur og kultur. Læs mere om denne tur andetsteds i dette blad. Ann-Mari og jeg skal holde jul og nytår i Finland i år. Det er første gang, jeg skal opleve julen og vinteren deroppe. Det glæder jeg mig til, men er også lidt spændt på det. Til sidst vil jeg ønske jer alle og jeres familier et rigtig godt nytår, og jeg håber at se jer ved de kommende møder og ture. Tommy STENHUGGERVÆRKTØJ Vandværksvej Hjørring - tlf Indbetaling af kontingent Det er nu igen tid til kontingentbetaling. Ifølge klubbens vedtægter skal kontingentet være betalt forud for klubbens generalforsamling. I dette nummer vedlægges et indbetalingskort. Vær opmærksom på, at der selvfølgelig er mulighed for at indbetale via netbank; derved sparer du porto på indbetalingskortet. På næstsidste side i Stendyngen kan du se, hvilket beløb du som medlem skal betale. Vi takker for rettidig indbetaling. 3

4 Generalforsamling Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts 2012 kl i madpakkerummet, Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals. Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. Vi har valgt Fyret i Hirtshals denne gang, fordi vi her kan holde generalforsamling, omgivet af de flotte sten i den nyligt åbnede stensamling. (se i øvrigt Efter generalforsamlingen trænger vi sikkert til lidt frisk luft og motion, så hvis vejret ellers tillader det, vil vi gå en tur på stranden neden for klinten. Husk i den forbindelse passende påklædning til årstiden. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes 4 (se nedenstående tekst) 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Karel, Erik og Torben 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 4 vedrørende kontingent foreslås med omgående ikrafttrædelse ændret således: Hidtidig tekst: 4 Kontingent Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Par betaler et kontingent svarende til 1½ års kontingent. Pensionister, studerende og unge under 18 år betaler et kontingent svarende til 2/3 års kontingent. Kontingentet opkræves hvert år i januar måned. Ny tekst: 4 Kontingent Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves hvert år i januar måned. Baggrunden for forslaget til denne tekstændring ligger i ønsket om en forenkling af kontingentordningen. Kassereren registrerer indbetalinger af mange mærkelige beløb uden mulighed for at kontrollere dem, da man fx ikke er registreret som pensionist. Det er desuden konstateret, at andre klubber arbejder med enklere satsordninger. Bestyrelsen lagde derfor på generalforsamlingen i 2012 op til en drøftelse af ordningen. Forskellige synspunkter fremkom, og konklusionen blev, at bestyrelsen arbejdede videre med sagen. Muligheden for, at generalforsamlingen kan beslutte at forenkle satserne, forudsætter imidlertid en vedtægtsændring som opstillet ovenfor. 4

5 Forårets ture Livø - en fredet naturperle i Limfjorden Stenklubben har tidligere besøgt denne skønne ø, hvor strandene er et eldorado for stensamlere. Livø er dannet af moræner, skubbet op fra bunden af Livø Bredning af en nord-østlig isstrøm under sidste istid. Kysten mod nordvest og vest er udsat for havets nedbrydning, og derfor er der her brede strandvolde med masser af sten. Materialet, som havet nedbryder, føres mod syd og danner Livø Tap. Tappen er totalfredet, og man må af hensyn til de mange sæler ikke færdes på Tappen. Øen er på ca. 320 hektar. En tredjedel af arealet dyrkes i dag som økologisk landbrug med speciale i gamle kornsorter. Naturen er varieret og består både af skov, hede og strand samt et rigt dyreliv. Øen var tidligere underlagt Vitskøl Kloster. I 1911 blev den overtaget af Den Kellerske Anstalt og var i en lang periode fangeø for kriminelle åndsvage mænd. Sidst i 1960'erne blev Den Kellerske Anstalt nedlagt. Senere oplevede Livø at blive indtaget af ø- stormere, som ville drive landbrug på øen. Personale og alumner på Den Kellerske Anstalt 1912 Nogle år var der sommer-ølejr på øen, og en overgang blev Livø internat for vietnamesiske flygtningebørn. I dag er øen feriecenter med mulighed for overnatning i lejligheder, værelser eller telt. Der findes både købmand, kro og cafeteria på øen. Afhængig af vind og vejr går vi en tur gennem skoven og ud til den nordvestlige strand og følger stranden mod den sydlige del af øen. Strandturen er ikke egnet for gangbesværede. Turledere er Joan og Poul Erik Friis. Joan er født og opvokset på øen og har derfor et godt kendskab til øens natur og historie. Joan og Poul Erik vil kort fortælle om øen og om livsbetingelserne i børne- og ungdomsårene. Tid: Mødested. Lørdag den 20. April Rønbjerg Havn kl Færgeafgang kl sejltid ca. 20 min. Bil og hund kan ikke medbringes. Sidste færge afgår fra Livø kl , der er selvfølgelig mulighed for at tage en tidligere færge retur til Rønbjerg, f.eks. kl Skåne - en dansk landsdel under midlertidig svensk administration I år går Stenklubbens langtur til Skåne. Turen varer fra tirsdag den 7. maj til søndag den 12. maj Vi vil i løbet af disse fem dage forsøge at nå så mange interessante lokaliteter i Skåne som muligt. Vi vil sørge for, at der både bliver oplevelser for fossilfolk og for dem, der mere er til rigtige sten. Vi vil også indflette mere kulturelle emner, i den udstrækning vejen falder forbi. For at undgå unødvendig kørsel har vi planlagt de første tre overnatninger i Skåne-Tranås i den sydøstlige del af Skåne, mens de to sidste overnatninger planlægges til Röstånga ca. 30 km øst for Helsingborg (se kort). (fortsættes næste side) 5

6 Fra det første overnatningssted regner vi med at tage til følgende lokaliteter: Andrarum (trilobitter), Gislövshammar (orthoceratitkalk, møllestensudskæringer), Vik (sandsten med helleristninger, kråksten ), Gladsax (fluorit og baryt), Brantevik (kambriske sandsten med krybespor), Ignaberga (små brachiopoder, store belemnitter), Maltesholm (rudister), Ales stenar (skibssætning med over 50 store sten), Kåseberga (strand med ledeblokke), Glimmingehus (Nordens bedst bevarede middelalderborg ). Når turen går østpå, får vi mulighed for at besøge Bjärsjölagård (forskellige fossiler fra Silur), Torpa Klint (syenitporfyr), Rinnebäcksravinen (ledeblokke), Dalby stenbrud (gnejs med gangdannelser, kullait), Rallate (basaltsøjler). Lørdagen er afsat til et besøg på Kullen, som er en horst af grundfjeld med talrige sprækker med Glimmingehus amfibolitter, porfyritter og kullait. Om søndagen, der er hjemrejsedag, vil der være mulighed for f. eks. at dreje ind om Lernacken, hvor en del brokker fra det nærliggende kalkbrud er deponeret. 6

7 Der kan blive tale om ændringer i programmet, som skal betragtes som foreløbigt. Men der er mange muligheder i Skåne, og det skal nok blive interessant og forhåbentligt lige så hyggeligt, som det plejer at være, når vi rejser sammen og mødes om aftenen for at diskutere dagens fund. Transport foregår i egne biler. Vi forsøger at være behjælpelige med at arrangere samkørsel. Vedr. fortæring forsøger vi i det omfang, det er muligt, at købe ind og lave mad sammen Mødested: Pris: Vandrehjemmet i Skåne-Tranås om aftenen tirsdag den 7. maj Ca. 1500,- kr. pr. person til dækning af overnatninger. Dertil kommer udgifter til kørsel og fortæring. Der udsendes en opkrævning inden turen Tilmelding: Bindende tilmelding til turlederen senest den 10. februar 2013 Turleder: Tommy Sørensen, / Turudvalg: Susanne, Poul Erik, Torben, Sven, Karel og Tommy Som nævnt andetsteds i bladet har vi en optaktsaften den 8. april. Turudvalget Fossilweekend i Nordjylland Den første weekend i juni vil vi sammen med vores venner fra Fynske Fossilsamlere arrangere en weekend for alle fossilnørderne - alle andre er selvfølgelig også meget velkomne. Lørdag mødes vi på Molermuseet, og derefter tager vi til molergraven i Ejerslev, hvor der er gode chancer for at finde 50 mill. år gamle fossile insekter og fisk. Søndag går turen så til kridtgraven i Rørdal, som jo er et kendt sted for de fleste af vore medlemmer. Her skal vi forsøge at finde søpindsvin, ammonitter, vættelys, muslinger og meget andet fra Kridtiden. Alderen på disse fossiler er næsten 70 mill. år. Husk mad og drikke, fornuftig påklædning og godt og solidt værktøj. Især til cementstenene i Ejerslev kræves der en god stor hammer. Arbejdshandsker og beskyttelsesbriller vil også være en god ide. Medlemmerne fra Fynske Fossilsamlere skal bo på Mors. De regner med at bestille aftensmad, så hvis der er nogen fra Vendsyssel Stenklub, der har lyst til at blive og spise med om aftenen, skal vi lige vide det i god tid. Tid og sted: Turledere: Lørdag den 1. juni kl ved Molermuseet på Mors Søndag den 2. juni kl ved hovedindgangen til Aalborg Portland i Rørdal Erling Solbjerg Jensen og Tommy Sørensen Hjørring Sten- og Smykkemesse International sten- og smykkemesse i Vendiahallen, Ths. Morildsvej i Hjørring Vendsyssel Stenklub er repræsenteret på messen Lørdag den 2. marts - søndag den 3. marts Begge dage er der åbent kl

8 Arrangementer på Mølholmsvej Grønlandsaften Mandag den 28. januar kl Mange af klubbens medlemmer har et nært forhold til Grønland i almindelighed og nogle til Schou Jensens geologiske ture i særdeleshed. Marie og jeg var sammen med bl. a. Edith med på turen til Diskobugten i sommeren 2004, og jeg optog en video fra turen. Jeg vil nok mene, at den kunne være af interesse også for andre end os selv, så den vil vi vise denne aften. Videoen tager ca. en time, og bagefter vil vi kikke på sten, som er hjembragt fra Grønland af klubbens medlemmer. Gå derfor på udkig efter et par interessante eksemplarer fra din samling - så skal vi nok få en fin aften ud af det. Foredragsaften Mandag den 11. februar kl Eksperimentet fra efteråret med en aften med små indlæg fra medlemmerne var efter bestyrelsens opfattelse så vellykket, at vi i foråret vil forsøge med to aftener af denne type. Mindre programændringer kan ikke udelukkes. Sven Madsen: En tur til nogle amerikanske nationalparker set med geologiske briller Mange af de mest spektakulære nationalparker i det sydvestlige USA gennemstrømmes af Coloradofloden, som skærer gennem lag helt fra Tertiær til Kambrium. Der vises fotos fra turen, og den spændende geologiske udvikling, som ligger bag, omtales. Karel Alders: Søjlebasalter Med udgangspunkt i nogle af verdens flotteste søjlebasalter ved "Giants Causeway" i Nordirland fortælller Karel om dette fænomen og kommer også ind på de skånske eksempler. Sven 8

9 Tommy H. Sørensen: Sarkofager, orbiculitter og andre godbidder fra de tusind søers land. Som de fleste af jer jo nok ved, har jeg inden for de sidste år fået en ret stor finsk familie. Det har medført, at jeg ofte besøger Finland. Når man nu er der, er det jo svært at undgå at kigge lidt på sten, selv om der i Finland ikke er så mange af dem, som jeg kalder sten (læs fossilførende). Der er nu ganske spændende ting alligevel, og da vi i sommer var kørende derop i vores egen bil, fik vi en del med hjem. Dem vil jeg vise jer nogle af og fortælle lidt om, krydret lidt med andre oplevelser i den finske natur. Tommy Stenbestemmelse Mandag den 25. februar kl Til trods for at fremmødet var beskedent, da vi havde den første stenbestemmelsesaften i foråret 2012, havde vi en fornøjelig aften. Der var også elementer undervejs, som ikke var helt vellykkede, men vi har forsøgt at lære af fejlene fra sidst og prøver igen. Konceptet er grundlæggende det samme. Der fremlægges sten og et tilsvarende antal stenbeskrivelser. Det gælder så om at parre beskrivelserne med de rigtige sten. Hvis det lykkes, er det en triumf for såvel den, som har skrevet beskrivelsen, som for den, der har lavet bestemmelsen. Vi vil stille et par stereolupper op, så de, der ikke før har anvendt sådan et hjælpemiddel, kan prøve sig frem og måske finde ud af, at det var noget for dem. Sven Foredragsaften Mandag den 11. marts kl Edith Kristiansen: Indtryk fra rejse til Færøerne Edith har været på Færøerne og blev betaget af naturen og geologien. Hun fortæller om og viser fotos fra turen. Jørn Almeborg: Cement Jørn fortæller om cement og beton. I Indlægget kommer han ind på forskellige cementtyper: Cementklinker, klinkermineraler (alit, belit, trikalciumaluminat, brownmillerit m. fl.), cements hærdning, beton, specialbeton, betonskader m. m. Henrik Arildskov: På stenjagt i Øyangen- og Bærum-calderaerne Et liv i cement/beton indebærer mange risici! Oslofeltets permiske eksplosions-vulkaner indeholder særprægede bjergarter, som er fremragende ledeblokke. De findes på klinter og i grusgrave i Danmark - især i Nordjylland. Henrik har været på jagt efter in-situ-bjergarter i flere af calderaerne og vil fortælle om et par af de mest spændende. 9

10 Oplæg til Skåneturen Mandag den 8. april kl For at deltagerne i årets "store tur" til Skåne kan få maksimalt udbytte af turen, vil vi denne aften forsøge at belyse Skånes geologi fra flere forskellige synsvinkler. Skånes geologiske udvikling i store træk vil blive gennemgået, og vi skulle gerne være nået så langt med planlægningsarbejdet, at medlemmer af turudvalget kan fortælle mere om de enkelte lokaliteter, som vi skal besøge. Opfølgning af turen til Skåne og grillaften Fredag den 21. juni kl. 17 Vi holder den traditionelle afslutning på forårssæsonen, hvor der først vises billeder fra turen til Skåne, og derefter ser vi på spektakulære og problematiske fund fra turen. Efterfølgende er der grillaften. Klubben sørger for tændt grill, salat og flutes. Paraplyer bliver ikke nødvendige, efter at klubben har investeret i to pavilloner! Du medbringer selv din foretrukne grillspecialitet og drikkevarer efter eget valg. Har du slet ikke været med på Skåneturen, er du naturligvis lige så velkommen. Kan du ikke nå frem til kl , kommer du bare, når du kan. Stenhugning Stenhugning har i flere år været en fast del af foreningens arrangementer, og det fortsætter vi selvfølgelig gerne med. Er der tilstrækkelig tilslutning, afholder vi to kurser i På alle tidligere stenhugger-weekender har vi oplevet stor kreativitet, og hver gang forundres man over det store engagement fra deltagerne. Der arbejdes med stor iver, mange har næsten ikke tid til hverken kaffepause eller den medbragte madpakke, og alle, også førstegangsdeltagere, får hugget en skulptur og kan med stor stolthed hjembringe verdens flotteste huggede sten. Instruktøren (Torben) er dygtig til at vejlede og give gode råd både med hensyn til formgivning, arbejdsmetoder og til brug af diverse værktøjer. Førstegangsdeltagere kan låne værktøj i begrænset omfang. Så kan man, før man investerer i forholdsvis dyrt værktøj, afprøve, om stenhugning har interesse. Vi møder kl. 9.00, hvor vi starter med kaffe og rundstykker. Efter behov holder vi kaffen varm. Du medbringer madpakke og drikkevarer til din frokost. Der vil dog være mulighed for at købe øl og vand. For weekenden betaler medlemmer kr. 200 og ikke medlemmer kr Beløbet dækker udgift til instruktør, strøm, kaffe, rundstykker og slid på udlånt værktøj. Weekend 1: Lørdag/søndag den juni kl Weekend 2: Lørdag/søndag den august kl Sted: Ugiltvej 758, Lørslev Tilmelding: Senest hhv. 2. juni og 19. august til Poul Erik (tlf: ) 10

11 Fællesmøder med Den fynske Stenklub Eksperimentet med fællesmøder i efteråret forløb meget tilfredsstillende, og vi fortsætter derfor, dog med lidt korrektioner, som især går ud på, at vi for ikke at køre foredragsholderen helt i sænk først starter kl. 14 om lørdagen. Betalingen går til dækning af foredragsholderens kørselsudgifter og til udgifter ved udarbejdelsen af skriftligt materiale. For at lette udarbejdelsen af dette, er det også væsentligt, at tilmeldingsfristen overholdes. Rapakivier set fra forskellige synsvinkler Om lørdagen gennemgås de store linjer vedr. rapakivi-granitternes dannelsesmåde, de forskellige rapakivimassiver mm. Også pegmatit- og aplitdannelse og disse bjergartstypers relationer til rapakivier bliver berørt. Hvis der er interesse for det, kan vi til sidst komme ind på "Kunsten at fotografere sten". Om søndagen gennemgås rapakivi-dybbjergarter fra de nordsvenske rapakiviområder og fra Ålandsøerne i større detaljer. Hovedvægten lægges på Ragunda, Nordingrå og Rödön. Afslutningsvis kommer vi ind på rapakivirelaterede porfyrer og ignimbritter fra de ovennævnte områder samt fra ukendte lokaliteter på bunden af Den Botniske Bugt og Østersøen. Hvis der er deltagere fra Nordjylland, kunne vi måske besøge en af de fynske grusgrave over middag søndag. Foredragsholder: Sven Madsen fra Vendsyssel Stenklub Tid og sted: Lørdag den 13. april kl Hus 88, Blangstedgårds Allé 93, indgang D, 5220 Odense SØ Søndag den 14. april kl Stenmuseet, Davinde Tilmelding: Pris: Til Ole Allan Jensen, tlf: , Lørdag gratis. Søndag: 100 kr. Sand/finske blokke Lørdag eftermiddag fortæller Bent Nielsen om, hvad sand er, hvad det bruges til, og hvordan det opstår (erosionsmåder). Forskellige sandtyper og deres mineralindhold gennemgås. Bagefter vil der være mulighed for at se forskellige sandprøver i mikroskopet, og der vises eksempler på opbevaring. Søndag formiddag fremviser og gennemgår Ole Allan Jensen ledeblokstyper fra det finske område. Blokkene spreder sig over et stort område, så der startes med et par enkelte fra Åland: Lemland-granit og Kökarrapakivi-granit. Herefter fortsætter vi som i Zandstras ledebloksbog mod selve Finland, hvor vi kommer ind på typer som pyterlit, rapakivi, rapakivigranit, rapakivigranitporfyr og kvartsporfyr. Foredragsholdere: Ole Allan Jensen og Bent Nielsen fra Den fynske Stenklub Tid og sted: Lørdag den 4. maj kl og søndag den 5. maj kl Klubhuset, Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg Tilmelding: Pris: Til Sven Madsen, tlf: , senest 28. april 100 kr. 11

12 12 Folkeuniversitetet Landskabsdannelse Geolog Christian Kronborg, Aarhus Universitet Tid: Lørdag den 9. februar kl (udsat fra efteråret 2012 pga. sygdom) Pris: 195 kr. Geologisk temadag med fokus på landskabsdannelse med særligt øje for Limfjordsområdet. Grundfjeldet omkring Nordatlanten - fra Big Bang til Kambrium Geolog, Cand. scient. Klaus Fynbo Hansen. Lørdag den 9. marts kl Pris: 245 kr. Kurset gennemgår den geologiske udvikling i det prækambriske grundfjeldsskjold i Grønland og Skandinavien, der blev dannet ved flere bjergkædefoldninger og nu udgør store dele af de blottede bjergarter i Grønland, Norge, Sverige og Finland og på Bornholm. Følgende hoveddiscipliner indgår i kurset: Regional geologi, tektonik, bjergkædedannelse og dannelse af grundfjeld, herunder dannelse af granitter og gnejser, samt strukturel geologi. Der indledes med en kort gennemgang af geologiske grunddiscipliner inden for grundfjeldsgeologi. Herefter gennemgås den geologiske udvikling af grundfjeldsskjoldet fra Big Bang til Kambrium. Vi prøver at opløse det enorme grundfjeldsskjold og få et overblik over alle de bjergkædedannelser, der har medvirket til skjoldet, samt afslutningsvist at få et samlet og mere detaljeret overblik over det skandinaviske grundfjeldsskjold. På dinosaurjagt i Grønland Museumsinspektør Jesper Milàn, Geomuseum Faxe. Onsdag den 20. marts kl Pris: 95 kr. Sommeren 2012 stod i dinosaurernes tegn. Her drog Geocenter Møns Klints stort opslåede dinosaurekspedition nemlig til Grønland for at udgrave dinosaurskeletter, der skal bruges i en ny stor udstilling, de planlægger. Udgravningen foregik på Jameson Land på Grønlands østkyst, hvor klipperne er 210 millioner år gamle fra slutningen af Trias-tiden, altså lige fra begyndelsen af dinosaurernes tidsalder. Derfor er disse lag ekstra interessante, da de, vi finder her, er nogle af de allerførste dinosaurer i verden, fra tiden lige før de for alvor indledte deres 145 millioner års dominans på landjorden. Med på ekspeditionen var et internationalt hold, omhyggeligt sammensat af nationale og internationale eksperter i dinosaurer, geologi og ekspeditionsdeltagelse. Kom og hør om, hvordan ekspeditionen blev til, planlægningen, logistikken og valget af udstyr og ikke mindst kulminationen på det hele: de tre ugers fantastiske udgravning i Grønlands øde og barske landskab, hvor ikke mindre end tre velbevarede skeletter blev udgravet, sammen med en masse forstenede fodspor.

13 Referater Stentur til Samsø Som aftalt mødtes alle 16 deltagere ved færgen til Samsø kl. ca I Sælvig kom Lone for at deltage i turen til Issehoved. Efter en lille frokost gik vi ned på den dejlige, stenrige strand, hvor der var spændende ting at finde, bl.a. fra den ung-baltiske sydøst-moræne og fra NØ-isens moræne, som begge har ramt Samsø. Et meget smukt landskab med Issehoved i tørvejr en nordsydgående langdal. Desværre blev det regnvejr, som tog lidt af fornøjelsen, men der blev alligevel gjort gode fund. - Da vi forlod Issehoved for at køre sydøstpå, rundede vi gadekæret i Nordby, en meget velholdt landsby, som stadig bærer præg af den typiske, gamle landsby med husene tæt ved gadekæret. - Vi ankom så til Besser Rev, og planen var at starte med en fælles frokostpause, men den druknede i regnvejr, som senere endte i en kæmpeskylle for de fleste. Nogle valgte at søge til bilen inden, men vi havde alle gode fund med tilbage. Efter en våd dag besluttede vi at spise middag på Dokken i Balle, hvor næsten alle havde bestilt en stegt rødspætte. Et herligt, lidt sent måltid, og så gik turen tilbage til campingpladsen. Alle var vist trætte efter en lang, regnfuld, men god dag. Næste morgen kl kørte vi sydpå til Vesborg Fyr. Her regnede det også, men i mild grad. - Frokosten kunne spises i tørvejr. - Som sidste destination besøgte vi Vesterløkke Strand tæt ved færgelejet. Alle strande havde været rige på sten og supergode - selvom der ikke blev fundet ret mange fossiler. Jeg tror, alle syntes, vi havde gjort gode fund. Lone, som har sommerhus på øen, havde været med til at udsøge de gode strande, og alle var enige om, at vi havde haft en dejlig tur trods vejrgudernes rasen, så vi forlod Samsø en god oplevelse rigere, og arrangørerne fortjener en stor tak for tilrettelæggelsen. Tove 13

14 Tur til Albæk Hoved Lørdag den 8. september. Igen af sted på stentur - denne gang til Albæk Hoved ved Juelsminde. Desværre var det kun syv sten/fossilvenner, der mødte hinanden på bestemmelsesstedet kl efter en lang tur fra hhv. Mors, Hirtshals, Skørping og Aalborg. Det var vel nok et stykke dejlig strand, som mødte os. Med sol, bølgeskvulp, sten og fossiler var der noget for enhver smag. Jeg kan godt forstå, at Hanne ivrigt har fortalt om sine mange ture på denne hendes barndoms strand - også om den gang, hun sad fast i leret. Vi var så heldige, at vejret var med os, så vi slap for den oplevelse. Alle syv drog glade og tilfredse hjemad med de nye fund. Det var sten, Katholmblok, pyrit, silkespat, krabber, snegle og muslinger i Oligocæn glimmerler. Ann-Mari 14

15 Tur til Skagen I strålende sol mødte et rekordstort deltagerantal (30 personer) op kl på parkeringspladsen ved Råbjerg Mile. Finn og Sven bød os velkommen til Danmarks største aktive vandreklit. Finn og Jonna udskænkede en velsmagende malurt bjæsk af egen fabrikation. Af de to indfødte skagboer fik vi desuden alle udleveret 4 sider udmærket info-materiale over Skagens Oddes landskab og geologi. Tak for det! Fra Milens højeste punkt (ca. 40 m over havet) nød vi den storslåede udsigt til Frederikshavn, Hirtshals og Skagen by/havn ud over moser, heder, klitsøer og klitrygge. Vejret og det betagende landskab indbød til en meget længere travetur i dette flotte terræn. Næste gang! At ramme en lørdag uden storm (= sand i øjne, ører og mellem tænderne!) her i Milen er et fantastisk træf. Og sandet var tilmed vådt! Men vi skulle jo videre: Vi kørte lidt længere mod vest til stranden ved Kandestederne. I skrænten ned til strandbredden ses et snit gennem strandvolddannelser med martørv. Her ligger martørven ca. 10 m. over havniveau som sorte lag i klinten og som nedfaldne blokke på strandbredden. Martørven udfylder lavninger (=dobber) mellem rygge af grus og sand (=rimmer), og består af organisk materiale, der oprindelig blev aflejret i de fugtige dobber, og som senere blevsammenpresset, da klitterne vandrede ind over området. Finn viste os eksempler på ca år gammelt sammenpresset birketræ, fundet i denne martørv. Han har forarbejdet dette smukke træ til smykker og skafter til brugsgenstande. Tommy var heldig og fandt 2 større stykker velbevaret birketræ, som nu skal tørres langsomt - forhåbentlig uden at de sprækker. Næste stop var Nordstranden, Danmarks nordligste punkt ( ikke Grenen, som de fleste tror) med den brede sand- og stenstrand. Her fandt vi mange forskellige, smukke sandslebne mest mindre sten. De er blevet bragt hertil af en kraftig nordgående strøm langs vestkysten. Den fører årligt ca m 3 sand og grus frem til Grenen. 1/3 af dette materiale aflejres som strandvolde ved Nordstranden. Resten ender på revet ud for Grenen. Som forventet blev der fundet mange for- 15

16 skellige sten fra Oslofeltet, bl.a. smukke hornfels, varianter af rhombeporfyrer, Osloignimbritter etc. Desuden stødte vi på svenske ledeblokke fra Dalarne, så som Venjanporfyrit, Bredvadporfyr og Särnaporfyr. Ligeledes forekom enkelte sten fra Ålandsøerne og breccier af uidentificeret herkomst. Alice fandt desuden et smukt stykke rav. Efter at have nydt vores medbragte mad kørte vi samlet gennem Skagen forbi mange af byens kendte turistattraktioner: Det hvide Fyr, Vippefyret, Skagen Museum og lysstbådehavnen med fiskerestauranterne. Af og til havde vi et kig ind i de små hyggelige gyder undervejs. Det viste sig at være særdeles svært at holde samling på tropperne under denne kortegekørsel. Netop denne lørdag blev der afholdt Skagen Marathon, hvilket bevirkede, at bilerne skulle holde tilbage for løberne. Alle nåede dog efter mange stop frem til sydhavnen. Her er et større område blevet fyldt op med kalkblokke og lidt af hvert. Dette område afgrænses mod havet af en mole, bestående af kæmpestore stenblokke. Måske fordi trætheden begyndte at melde sig, blev der ikke fundet ret mange fossiler i kalkblokkene dog flere søpindsvin samlet i en enkelt kalksten. Som afslutning på en vellykket dag gik turen til Finn og Jonnas adresse. Finn forklarede indgående om sin hobby: facetslibning og viste fine eksempler på den vanskelige kunst. Også hans og Jonnas sten- og fossilsamling blev beundret af os alle. Jonna trakterede os med kaffe og hjemmebagte kager, som vi kunne nyde i haven stadig i strålende solskin. Tak for en dejlig dag til Jonna og Finn! Anne Marie og Hugo 16

17 Furtur lidt uden for sæsonen Nu er amatørgeologer ikke sarte sjæle, som skyr lidt modstand af meteorologisk karakter, men vi blev godt nok sat på en lille prøve straks ved ankomsten til Fur. Man kørte hjemmefra i strålende klart, lidt køligt vejr. Men efterhånden som man nærmede sig Salling, kunne man konstatere en meget stor og mørk sky, der havde samlet sig i retning af Fur og den flyttede sig ikke spor! Derfor lod vi også den første halve time gå inden døre i hver sin bil ved havnen på Fursiden, mens det øsede ned med temmelig køligt vand. Vi skulle alligevel også lige se efter, om nogle deltagere ikke havde nået den planlagte færge. Da vi igen kunne se ud ad bilruderne, gav vi os på vej mod første mål: stranden ved Knuden helt ude mod nordvest. Dvs. vi kom aldrig helt frem til Knuden. Vi måtte parkere et pænt stykke derfra, og gangtempoet kom aldrig op i de højere gear, måske på grund af den omfattende påklædning, måske fordi fossil- og stensamlere er indrettet sådan. Det gik desværre ikke helt godt med at gøre usædvanlige fund på stranden. En stor naturoplevelse fik vi dog forærende med det vekslende vejrlig og lyset over fjorden. Tilbage ved bilerne var det efterhånden klaret så meget op, at vi kunne samles og indtage vores frokost udendørs, og da vi ankom til vores anden destination, molergraven ved Bette Jens Hyw, var vejret blevet helt medgørligt. Her blev der banket i de hårde cementstenskonkretioner, og der blev flækket massevis af de bløde molerflager med en del pæne fund som resultat. Det flotteste fund var nok Tage Burholts (det er nærmest en naturlov). Allerede i en af de første cementstensblokke, han flækkede, fandt han et stort flot eksemplar af en af de sjældnere fisk. Ikke det hele kom til syne, men der var stor sandsynlighed for, at eksemplaret er helt. Der skal bare lige arbejdes et par timer med blokken, før hele fisken kommer frem et rimeligt krav til en, som er så heldig! Der blev fundet flere andre lidt mindre fisk, en perfekt ørentvist, og løse store fiskeskæl. Alt i alt så det ud til, at de deltagere mente, de havde fået en god og indholdsrig dag på denne særlige ø. Susanne Geologiens Dage Hvert andet år i september er der "Geologiens Dage". Traditionen tro bød Vendsyssel Stenklub ind med to arrangementer Gruppen, der står bag Geologiens Dage, havde taget kritikken fra sidste gang til efterretning og denne gang gjort mere ud af information og annoncering. Vendsyssel Stenklub havde derudover udsendt en pressemeddelelse til de lokale aviser, og jeg selv deltog om fredagen i radioprogrammet "Foreningsfredag" på P4. Der blev også optaget et lille indslag om kridtgraven i Rørdal til programmet "Søndag i farver", som denne dag delvist handlede om Geologiens Dage. Alt dette resulterede sammen med godt vejr i, at begge arrangementer var rigtig godt besøgt. (fortsættes næste side) 17

18 Om søndagen var vi i Rørdal, hvor jeg selv sammen med Susanne var turleder. Der var et ganske overvældende fremmøde i forhold til tidligere år - jeg tror vi var et godt stykke over 30 deltagere. Det var både kendte ansigter og rigtig mange, som vi ikke havde set før. Der var også en del børn med, og de var meget ihærdige. Der blev gået til den hele dagen, og det blev til mange fine fund. Ud over diverse søpindsvin, muslinger og brachiopoder blev der fundet en skinkemusling, Pinna, en meget flot lille hajtand og ikke mindst et stykke på næsten 30 cm af den åbne ammonit, Diplomoceras cylindraceum (foto). Tommy Om lørdagen benyttede vi lejligheden til at præsentere Strandstensudstillingen i madpakkerummet ved Hirtshals Fyr. Der var fint fremmøde - ca. 30 i alle aldersgrupper, hvoraf kun få var medlemmer. Udstillingen består af en afdeling med forskellige bjergartstyper så som granit, gnejs, kvartsit etc. Disse blev grundigt præsenteret af Hugo Richner, hvorefter Henrik Arildskov tog over og fortalte om udstillingens anden afdeling, som omfatter et bredt udsnit af de ledeblokke og fossilførende blokke, som man kan finde på stranden neden for fyret. Det var netop hvad deltagerne derefter skulle efterprøve. I det lidt barske vejr blev der gjort mange fine fund. Det var ikke alle, der holdt ud, indtil arrangementet var færdigt kl. 14, men der er ingen tvivl om, at mange fik øget deres interesse for geologien via dette arrangement, og vi håber med tiden at se nogle af deltagerne som medlemmer i Vendsyssel Stenklub. I det hele taget må man konstatere, at den flotte udstilling, som Henrik og Hirtshals Fyrs Støtteforening har fået stablet på benene, helt sikkert vil være et stort aktiv for klubben. Sven 18

19 Melbjerg Hoved & Knudshoved Melbjerg Hoved & Knudshoved finder du på vestsiden af Himmerland og syd for Hvalpsund. Her rager halvøen Lovns ud i Limfjorden mod sydvest. Lokaliteten er fredet og privatejet, men der er adgang ad afmærkede stier. Området administreres af Vesthimmerlands Kommune. Fra nord er der adgang til klinten fra en offentlig P-plads lige syd for herregården Hessel. Kør mod Hvalpsund og forbi herregården og hold til højre i den første vejgaffel; 250 m fremme finder du P-pladsen på højre hånd. Følg derefter grusvejen 550 m mod sydvest (gul markering) og følg det snoede spor ca. 600 m ind gennem skoven, hvorefter du står på en bevokset skrænt med et noget stejlt og leret spor, der går nedad til venstre. Efter 100 m balancegang går dette spor over et fugtigt område, men her er heldigvis udlagt en gangbro. Når den er passeret, følges en græssti nedad mod stranden, der nås efter yderligere ca. 100 m. Allerede når du står nede på det første stykke strand, kan du finde spændende sten i vandkanten, og det kan du hele vejen ud til klinten, som du når efter yderligere ca. 350 m. Fra syd er der en langt nemmere adgang til klinterne. Helt nede på sydspidsen af Lovns finder man Knudshoved, som måske er knap så kendt? Et meget smukt, aktivt og interessant profil. Kør igen forbi herregården Hessel, men hold til venstre (blind vej) i den før omtalte vejgaffel og kør ca. 1,4 km, hvorefter du igen holder til venstre i en ny vejgaffel. Asfaltvejen afløses her af et grusspor, Melbjerg Hoved. Sporene fra Elster-, Saale- og Weichel-istiderne ses tydeligt. som du følger ca. 300 m. Hvor grussporet drejer til venstre ind mod en gård, har du foran dig et græsspor, der fører direkte ned mod stranden. Her er et lille areal, hvor man kan parkere sin bil og fortsætte til fods resten af vejen. Efter 150 m står man på stranden. 19

20 Går man til højre, nås profilet Knudshoved efter ca. 300m. Hér ligger der rigtig mange slags sten og blokke - også rigtig store. I den aktive klint er der en flot, meget stenrig moræne og mange rødsten. Fortsætter man nu mod nord, skal man passere et ca. 1 km langt fladt marint forland, og så står man ved den sydlige ende af Melbjerg Hoved. Der er sten på hele strækningen mellem de to klinter, men naturligvis findes de fleste, største og absolut mest interessante sten neden for klinterne! Tre istider - Elster, Saale og Weichsel - har været 'forbi' Lovns, der flere steder er gennemskåret af kløfter i skrænterne. Landskabet mod nord og syd er præget af et fladt marint forland, mens landskabet mod sydvest fremstår som imponerende kystklinter med meget fine lag af moræne- og smeltevandsaflejringer, hvoraf de ældste er ca år gamle (Elster). Klinten ved Melbjerg Hoved er ca. 750 m lang og visse steder omkring 30 m høj. I den nederste og ældste del af klinten findes fedtet gråt moræneler og noget fint melet sand (silt) fra Elster istid, som har givet navn til Melbjerg Hoved. Dernæst følger en moræne fra Melbjerg Hoved. Spor af stenlagene er synlige flere steder i klinten Saale istid, og over denne følger igen to moræner med sand, grus og sten fra Weischel istid, og allerøverst ligger et lag flyvesand der dækkes af muld. Man kan således her se lagene fra hele tre istider. I klinten er der fine foldninger. Klinten ved Knudshoved mod syd er kort, ca. 200 meter og m høj. Lagene er de samme som ved Melbjerg Hoved, men mere stenrige, og foran klinten ligger der rigtig mange og meget store sten, der er vasket ud af morænen - også mange rødsten. Foran disse imponerende kystklinter findes rigtig mange forskellige ledeblokke. Lidt fossiler har jeg også fundet - især pæne søpindsvin og sporfossiler som Scolithos-sandsten. Jeg har bemærket særligt mange norske sten og blokke - især er basalter og rhombeporfyrer talrige, men der findes også en hel del granitter, gabbroer, hornfelser og rhombeporfyrkonglomerater. Jeg har også fundet eksemplarer af Biskopåsenkonglomerat, Bordvika-ignimbrit, Ekerit, Grorudit, nefelinsyenit, rektangel-porfyr og Tønsbergit. Blandt de svenske ledeblokke, jeg har fundet, kan nævnes Knudshoved. Imponerende klint med stenrig forstrand. flammepegmatit, Garberggranit, granatamfibolit, Grønklittporfyrit, grå Venjanporfyrit, Kallbergetporfyr, Västervik-pletgnejs, Påskallavikporfyr, Ragunda-sfærolitporfyr, Särna-tinguait, Kinnediabas og mange forskellige Smålands-granitter (puh, hvor er de altså svære!) De baltiske sten udgøres overvejende af rapakivier og porfyrer fra Østersøens bund. Der findes en hel del sedimentære sten i form af flint, flint-konglomerater, sandsten, breccier og lidt skifer. Rødsten findes enkelte steder - især ud for den sydlige klint Knudshoved, hvor der også i perioder forekommer tungsand i pæne mængder. Fundene viser tydeligt, at isen især er kommet fra nord og nordøst, men også med bidrag fra øst/sydøst. Henning Pedersen 20

21 Vånevik - en Smålandsidyl Vånevik er en lille idyllisk plet på Smålands østkyst. Da vi besøgte den en julidag 2012, kunne vi konstatere, at den ikke syder af liv - faktisk mødte vi ikke et menneske i de par timer, hvor vi indtog vores frokost med udsigt til "havnen", og hvor vi besøgte et meget nedlagt stenbrud. Faktisk var stenbruddet et museum, men meget var der nu ikke gjort ud af det formidlingsmæssige. Man kunne selv gå rundt og se på de meget kraftigt kalibrerede tipvogne og primitive kraner. Ved havnen var der desuden en lille museumsbygning, hvor udskibningsforholdene beskrives. Men hvorfor besøge sådan et afsides sted? Jo, det er naturligvis fordi Våneviksgranit er en af de mange ledeblokke fra Småland, som det kan være vanskeligt at skelne fra hinanden. Det er derfor ikke nogen dårlig ide at have en referenceblok fra lokaliteten. 21

22 På Samsøturen fandt jeg dette typiske eksemplar ved Vesterløkken, og nedenfor er der en prøve fra stenbruddet. Våneviksgranit er en grovkornet granit præget af brunrød, perthitisk kalifeldspat og blåviolet kvarts, som danner aggregater på mere end 1 cm. Korngrænserne kan være delvist udviskede. Der er næsten ikke noget selvstændig plagioklas, som i givet fald er delvist omdannet til epidot. Biotit findes ligeledes sparsomt og er delvist omdannet til brunlig chlorit, som danner aggregater med andre mørke mineraler, bl. a. magnetit. Titanit er ofte til stede i rigelige mængder, hvilket kan bruges til at skelne den fra den røde Graversforsgranit, som den kan ligne meget. Sven 22 Carlgieseckeit-(Nd) Som reaktion på artiklen om Karl Giesecke i julinummeret af Stendyngen har Hans Kloster fra Københavns Stenklub venligst oplyst mig om at CNMNC i september 2010 anerkendte et mineral, Carlgieseckeit- (Nd), som er fundet i Kvanefjeldet i Grønland. Dermed har den tysk/dansk/irske mineralog fået en anerkendelse, som han så rigeligt har fortjent. Mineralet tilhører det trigonale system og har formlen NaNdCa 3 (PO 4 ) 3 F. Det indeholder altså metallet neodynium. Det er en af de såkaldte "sjældne jordarter", som egentlig ikke er så sjældne endda, og som retteligt burde kaldes lanthanider efter det første grundstof i gruppen. De sjældne jordarter har påkaldt sig meget opmærksomhed de seneste år, fordi de hver for sig har fundet mange specielle anvendelser inden for moderne teknologi. Eksempelvis anvendes neodynium i permanente supermagneter i en legering med jern og bor (Nd 2 Fe 14 B). Herved kan magneter i elgeneratorer gøres meget lettere, hvilket f. eks. har stor betydning i vindmøller. I nogle af de store havvindmøller er der mere end et ton neodynium. Langt de fleste af de sjældne jordarter udvindes i Kina, og der er betydelig frygt for, at Kina vil udnytte sit nær-monopol strategisk. Det er derfor af betydelig interesse, at der på Grønland også er betydelige forekomster af sjældne jordarter. Sven

23 Vendsyssel Stenklubs bestyrelse Formand Tommy Hatting Sørensen Gerdavej 1, Tlf: Skørping Næstformand Erik Arentsen Vangs allé 6, 1 th Tlf: Aalborg Kasserer Poul Erik Friis Ugiltvej 758 Tlf: Hjørring Sekretær Susanne Schmidt Revlingebakken 40 Tlf: Aalborg Redaktør/webmaster Sven Madsen Stentoften 62 Tlf: Skørping Bestyrelsesmedlem Torben Dencker Hestbækvej 85 Tlf: Farsø Bestyrelsesmedlem Karel Alders Petersborgvej 61 Tlf: Aalborg Hjemmeside: Stendyngen er medlemsblad for Vendsyssel Stenklub og udkommer to-tre gange om året. Andre stenklubbers medlemsblade bedes sendt til redaktøren af Stendyngen. Kontingent Enkeltperson Par Pensionist (over 65 år) Pensionistpar Studerende Unge under 18 år 180 kr. 270 kr. 120 kr. 180 kr. 120 kr. 120 kr. Deltagelse i Vendsyssel Stenklubs arrangementer sker på eget ansvar

24 Foråret 2013 i Vendsyssel Stenklub 28. januar: Grønlandsaften 9. februar: FU: Landskabsdannelse 11. februar: Foredragsaften 25. februar: Stenbestemmelse marts: Stenmesse i Hjørring 9. marts: FU: Grundfjeldet omkring Nordatlanten 11. marts: Foredragsaften 16. marts: Generalforsamling 20. marts: FU: På dinosaurjagt i grønland 8. april: Oplæg til Skåneturen april: Davinde: Rapakivier 20. april: Tur til Livø maj: Finske blokke/sand maj: Tur til Skåne 1. juni: Tur til Mors 2. juni: Tur til Rørdal juni: Stenhugning 21. juni: Opfølgning af Skånetur/Grill August Stenhugning

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dagsorden udsendt 6. november Referat udsendt 20. november

Dagsorden udsendt 6. november Referat udsendt 20. november Bestyrelsesmøde Vendsyssel Stenklub Sted Petersborgvej 61, Aalborg Dato 10. november 2014 Kl. 1900 Deltagere Torben Dencker (), Karel Alders (KA), Torben Fristrup (), Sven Madsen (), Hanne Glassau (HG)

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af:

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: S M Å L A N D Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: Granitter - Filipstadgranit og røde smålandsgranitter Porfyrer - Gangporfyr,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

i samarbejde med Praktisk Økologi Økologisk kornmod på Livø

i samarbejde med Praktisk Økologi Økologisk kornmod på Livø i samarbejde med Praktisk Økologi Økologisk kornmod på Livø 28. juli 2012 Program 28. juli 2012 12.30 Mødested er LIVØ AVLSGAARD hos Bente og Karsten Kjærgaard (for enden af vejen) Markvandring med Karsten

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Livø tur Video. Grafisk & Foto

Livø tur Video. Grafisk & Foto Livø tur 2017 Video Grafisk & Foto Smukt syn og et glimt af Livøs havn. Den store flotte sol, stråler ned på den smukke sø. Den søde grå kat står og kigger på den smukke danske natur. En flot konstruktion

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden udsendt 27. februar Referat udsendt 3. marts. var blevet rykket frem til kl. 16.

Dagsorden udsendt 27. februar Referat udsendt 3. marts. var blevet rykket frem til kl. 16. Bestyrelsesmøde Vendsyssel Stenklub Sted Hos KA, Petersborgvej 61, Aalborg Dato 29. februar 2016 Kl. 1600 Deltagere Torben Dencker (), Karel Alders (KA), Torben Fristrup (), Sven Madsen (SM), Hanne Glassau

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere