ÅRSBERETNING 2013 Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 Dansk Sygeplejehistorisk Museum"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 Dansk Sygeplejehistorisk Museum

2

3 Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum 2013 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens historie, registrere og bevare alt relevant materiale, forske i historien og formidle forskningens resultater gennem udstillinger, ved foredrag og i publikationer. Museet åbnede for publikum den 27. august Museet er indrettet i to bygninger, som tidligere var en del af Julemærkesanatoriet Koldingfjord. Bygningerne rummer i alt kvadratmeter, og de er sat i stand med veneration over for stedet og dets historie. Ved indretningen har man udnyttet den oprindelige disponering af rummene, således at pavillonstrukturen står intakt og vidner om bygningernes tid som helbredelsesanstalt for børn med lungetuberkulose. I maj 2008 indgik Museet og Syddansk Universitet en samarbejdsaftale om museets videre drift. Samarbejdsaftalen ophørte med udgangen af august Udvikling af museet Bestyrelsen træf beslutning om en ny udviklingsretning for museet i august Udviklingsretningen bygger på en antagelse om, at der er en niche i markedet for et sygeplejefagligt formidlingscenter, som kan være samlingspunkt for formidling af forskellige tiltag inden for uddannelsessektoren, forskningen, sundheds- og velfærdsindustrien samt sygehusvæsnet, som vedrører sygeplejen og konsekvenser for sygeplejen. Det afdækkes om der er et sådant behov for et sygeplejefagligt formidlingscenter i markedet, blandt andet ved at inddrage potentielle målgrupper og interessenter i udviklingsprocessen. Afdækningen vil blive afsluttet i 2014, hvorefter der træffes beslutning om det videre forløb. Der arbejdes i udviklingsretningen med følgende foreløbige vision: Museet er et sygeplejefagligt formidlingscenter der med afsæt i historien sætter fokus på nutidens og fremtidens sygepleje samt dens betydning for det sygeplejefaglige personale, patienter og borgere. Museet bidrager til, at viden om sygeplejen deles til gavn for alle interessenter på sygepleje- og sundhedsområdet. Museets fundament er en unik samling omhandlende omsorgens og sygeplejens historie samt uddannelse og forskning.

4 Museets bestyrelse 2013 Formand: Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd (DSR) Næstformand: John Christiansen, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark Medlem: Anne Granborg, adm. direktør, Dansk Sygeplejeråd Medlem: Peter Melchior, seniorkonsulent, PKA Medlem: Ole Puggaard, museumsleder, Industrimuseet i Horsens Medlem: Erling Rasmussen, kommunalbestyrelsesmedlem, Kolding Medlem: Bent Bechmann, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark Personale Museumsleder: Inger-Marie Børgesen. Museumsassistent: Kirsten Jensen. Bibliotekar: Ebbe Bjørn Carlsen. Rengøring: Jytte Nissen. Pedel: Christian Kiørboe. Marianne Nielsen var i praktik fra til Weekend personale Inger-Margrethe Jessen Gunhild Augustinus Kennet Dam Pedersen Frivillig hjælp Elsebeth Mikkelsen Ulla Piilholt Else Marie Thomsen Inge Nørby Museets åbningstider Billetpriser Tirsdag: Onsdag: (efter aftale til 19) Torsdag og fredag: Lørdag-søndag: Fra 1. maj 2013 Tirsdag til søndag: Tirsdag til torsdag til 18 efter aftale. Mandag lukket Voksen: Grupperabat: Pensionister: Børn (u.16 år): 40 kr. 30 kr. 25 kr. 0 kr. 1

5 Besøgsstatistik 2013 Antal besøgende i alt: 5207 Derudover besøgte ca.150 børn Bamses Felthospital i Legeparken 23. august. Uddannelsesinstitutioner, som har modtaget undervisning i forbindelse med besøget: Sygeplejeskoler: 7 hold + 4 engelsksprogede hold, 1 hold fra Tyskland og 1 hold fra Japan. Social- og Sundhedsskoler: 13 hold. Tandplejerskolen: 1 hold. Folkeskoler: 6 klasser. Ungdomsskole/efterskole: 2 hold. SFO og børnehaver: SFO: 2 klasser. Børnehaver: 1 klasse. Besøgende grupper: Introduktion til udstillingen: 24 grupper. Hjemmesiden I 2013 var der i alt sidevisninger, hvoraf billedgalleriet udgjorde de visninger. Museet valgte at oprette en Facebook side i begyndelsen af året i forbindelse med vinterferie aktiviteterne. Kurser og møder for museets medarbejdere IMB møder på National Musset vedrørende virtuelt velfærdsmuseum IMB møder om projektet De Hvide Busser på National Museet IMB og KJ konference i Viborg. IMB til møde på SDU om Humanistisk forskning/center for Velfærdsforskning. IMB og KJ til åbning af Vejle Museum i Spinderihallerne. IMB til EAHN møde i Kaiserswerth. KJ hjemmeside kursus, DSR. IMB og KJ til brugerundersøgelsesseminar på Arken. IMB til indvielse af nye magasiner på Fællesmagasinet i Vejle. KJ kursus Storytelling and visitorengagemant, ODM. IMB og KJ til Bispebjerg jubilæum. Sygeplejefaglig dag i Uddannelsescentret. IMB og KJ til afskedsreception for Poul Dedenroth-Schou Koldinghus. KJ kursus Exibitionmaking, ODM. IMB møder med Lone Leth Larsen, kulturchef Kolding Kommune IMB udviklingsmøder med Jaqueline Urhskov Christoffersen og Per Burmeister, DSR IMB møder i Sundhedsgruppen, Kolding Kommune IMB reception og bogudgivelse, 150 års jubilæum Diakonissestiftelsen IMB Planlægning af debatmøde om Øjeblikke, DSR Kreds Midtjylland, DSR Kreds Sydjylland, DSR og museet 2

6 Brugerundersøgelse/Kulturstyrelsen I 2013 blev museet inviteret til at deltage i Den Nationale Brugerundersøgelse i regi af Kulturstyrelsen. Undersøgelsen fortsætter i 2014 og afsluttes med udgangen af året. Den nationale brugerundersøgelse omfatter alle statslige og statsanerkendte museer i Danmark samt en række større kunsthaller, universitetsmuseer og andre støttede udstillingssteder. Undersøgelsen kortlægger, hvem udstillingsstedernes brugere er, brugernes tilfredshed med udstillingsstedernes kerneydelser samt brugernes besøgsmønstre og læringsadfærd. Undersøgelsen finder sted i perioden Kulturstyrelsen har udviklet undersøgelsen i samarbejde med et rådgivende udvalg af repræsentanter fra museer og universiteter samt Organisationen Danske Museer. TNS Gallup er praksisudførende på undersøgelsen. På Kulturstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om undersøgelsen: Med den nationale brugerundersøgelse tager de danske udstillingsinstitutioner et historisk skridt i forhold til at anvende konkret og faktuel viden om brugerne og omsætte den viden til handling gennem udvikling af formidling og optimale formidling af viden samt videns udveksling. Undersøgelsen giver værktøjer til at arbejde professionelt og strategisk med formidling baseret på systematisk indsamlet viden om brugerne. Den nationale brugerundersøgelse muliggør at udstillingsinstitutionerne kan gøre deres viden relevant for alle borgere i Danmark. Både de borgere, der allerede kommer på udstillingsstederne, og de der ikke kommer. Kulturstyrelsen har udarbejdet publikationen: Museums. Social Learning Spaces and Knowledge Producing Processes med lokale og globale perspektiver og erfaringer. Publikationen er baseret på Kulturstyrelsens internationale seminar på ARKEN d. 13. og 14. maj 2013, hvor Kirsten Jensen og Inger-Marie Børgesen deltog. Se hele årsrapporten på museets hjemmeside: 3

7 I museets årsrapport er der mange informationer at hente. En af dem er brugernes motivation for at besøge museet. Gallup har delt brugerne op i forskellige kategorier: 4

8 Samarbejdsprojekter Virtuelt velfærdsmuseum Nationalmuseet modtog i kr. fra Kulturministeriet til afholdelse af et seminar om Velfærdsstatens institutionelle rum. Og i SDU regi ved professor Claus Petersen fik Humanistisk Velfærdsnetværk blevet bevilget ca. 1. mio. kr. Bevillingen løber over 2 år. Museet blev inviteret med i netværkssamarbejdet, og i 2013 blev der afholdt et forskningsseminar, hvor blandt andre Inger-Marie Børgesen holdt oplæg om Sygeplejehistorisk Museums samling set i et velfærds historisk perspektiv. De hvide Busser Museet blev også inviteret til at deltage i foreløbige planlægningsmøder vedrørende en kommende udstilling på Nationalmuseet i anledning af 70 året for de danske kz fangers hjemkomst med De hvide Busser (april 2015). En del sygeplejersker deltog i aktionen. Internationalt samarbejde Inger-Marie Børgesen deltog i møde marts i regi af European Association for the History of Nursing i Kaiserswerth, Tyskland. Sprogskoleprojekt, Kunsten at lære sprog på museum Projekt Kunsten at lære sprog på museum er et samarbejdsprojekt mellem Sygeplejehistorisk Museum og Sorø Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Sagnlandet Lejre, Københavns Sprogcenter, Sprogcentret i Næstved, Kolding Sprogskole og DPU ved professor Karen Lund. Ideen er at museet i fællesskab med Kolding Sprogskole udarbejder et forløb på museet for sprogkursister på dansk 3, det vil sige kursister, der har en uddannelse og taler engelsk. Forløbet skal blive til et fast undervisningstilbud ved museet. Sundhedspolitisk debatmøde I forbindelse med særudstillingen Øjeblikke blev der afholdt et sundhedspolitisk debatmøde på hotel Koldingfjord den 9. september. Under overskriften Hvad med fremtidens sundhedsvæsen? diskuterede formand Grete Christensen, DSR, Regionsrådsformand Carl Holst, Regionsrådsformand Bent Hansen og formand for KL s social- og sundhedsudvalg Anny Winther, hvordan sammenhængende patientforløb udvikles for borgerne, hvordan man får mere kvalitet for de samme penge, og hvilke opgaver sygeplejerskerne skal varetage i fremtiden! 105 personer deltog, sygeplejersker fra de to kredse Midt- og Sydjylland og repræsentanter for patient- og pårørende foreninger. 5

9 6

10 Museets kalender 10.december februar januar 22.januar 5.februar Museet er lukket for gæster, dog åbent for grupper mod forudbestilling. IMB og KJ besøg på Bispebjerg Hospital ang. jubilæum og afhentning af materiale til aktiviteter i uge 7. Besøg fra Bispebjerg angående jubilæum. IMB Interview i TV Familiekanalen, Esbjerg januar Dyr i Sundhedens Tjeneste. Aktiviteter for børn og voksne. 19.februar 23.marts 7.april 26.marts 27.marts og 16.september 3.april 6.maj 6.juni 30.september 22.juni Berit Guldmann Andersen, Den Gamle By besøger museet for at bese rekvisit samlingen. Genstande til 1970 er udstillingen, Gynækologklinikken. De Varme Hænders Kunst. Rekvisitør Jacob Carlsen ang. seng til film Tarok. Lis Lauritsen ser på genstande og arkivalier ang. Charlotte Munck. IMB tv optagelser på Lolland til udsendelsen Ved du hvem du er. Aase Lindahl, Medarbejderdag SDU-Biblioteket i museets lokaler. Særudstillingen Øjeblikke. Team Rynkeby starter fra museet juli Sommerferie for hele familien, Der er MUS i Musseumet. 23.august 27.august Bamsehospital i legeparken, Kulturnat Kolding. Rolf Scheen, proff. historie - Norsk medicinsk historisk selskab besøger museet med henblik på besøg september Triatlon stævne, museet lagde lokaler og udendørs faciliteter til. 9.september 18.september Debatmøde på Hotel Koldingfjord i forbindelse med udstillingen og bog Øjeblikke. IMB holder foredrag i DSR Kreds Nordjylland. 7. november Redaktionsmøde i DSHS, Medlemsmøde og foredrag: Nonner, Diakonisser og Frøkener ved Gunilla Svensmark. 13.november Ditte Scharnberg og Else Kayser besøger museet. 7

11 15.november IMB holder foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde. 4. og 13.december 2 gymnasieelever fra Tønder skriver opgaver om kopper og tuberkulose. 9.december 30.november til 14.januar 2014 Julefrokost. Museet er lukket for gæster, dog åbent for grupper mod forudbestilling. Forespørgsler Christian Lehn: Slægtsforskning, Oldemor som sygeplejerske. Nete Wingender: Foto af stuegang på.bispebjerg hospital. Lis Lauritsen: Foto og arkivalier ang. Charlotte Munck. Carla Rosing Olsen: Foto fra Aasiatt til bogprojekt. Søren Sander Rasmussen: Foto fra Århus KH til festskrift. Mona Ljungberg: Slægtsforskning, oplysninger om slægtning, Nicoline Hammer. Morten Skydsgaard: Foto af patient læge situation, Steno museet. Niels Madsen: Slægtsforskning, foto af Inge Madsen. Marianne Bom, journalist: Sygeplejerske on and offstage, artikel til sygeplejersken. Henrik Boesen, journalist: Sygehuse, Diakonisser, private initiativer/offentlige? Artikel til sygeplejersken. Mette Egelund: foto Rigshospitalet, neurologisk afd. til jubilæum. Andreas Christian Pauck: KKH s jubilæum, foto. Susanne Bloch Kjeldsen: Hjemmesygeplejersker og deres biler, artikel i Sygeplejersken. Lola Wøhlk Hansen: Hornsyld Sygehus, informationer til eventuel fredningssag af bygninger. Jacob Willadsen: Foto af hjemmesygepl erne, erindringer. Svend Strandgaard: Foto og oplysninger om dialyse til artikel. Julie Cassør og Lisa Petz, Tønder Gymnasium: opgave om Kopper og Tuberkulose. Københavns Stadsarkiv: Om sygeplejersker og 2.verdenskrig 8

12 Særudstillinger De Varme Hænders Kunst marts til og med 7.april. Sygeplejersker udstiller for andet år i påsken på Sygeplejehistorisk Museum. For 100 år siden sad sygeplejersken i sit lille værelse på sygehuset og strikkede eller broderede i de få fritimer hun havde til rådighed. I 1943 kunne man læse i Tidsskrift for Sygeplejersker under overskriften Hvad bruger Sygeplejerskerne deres Fritid til? at Selvfølgelig vi der altid være nogen der, uden at tænke nærmere over det, lader Tiden glide bort som Sand mellem fingeren; men derfor maa vi dog ikke glemme, at der ogsaa findes mange, der virkelig betragter fritiden som et betroet gode, en Gave, de skal staa til ansvar for. I 2013 bruger mange sygeplejersker deres fritid kreativt. Sygeplejehistorisk Museum har i år inviteret 3 af dem til at udstille deres arbejder inden for keramik, maleri og broderi. Alice Henriksen Jeg er født i 1959 i Kolding. Er uddannet sygeplejerske ved Vejle Sygeplejeskole i juli Har arbejdet på Kolding Sygehus og er nu ved Kolding Hjemmesygepleje. Jeg har altid været kreativ, har arbejdet med mange slags materialer. Men nok mest med stof. Jeg har syet tøj, strikket, broderet, lavet stofbilleder, papirklip osv. Jeg har dog hele tiden vendt tilbage til noget med stof. Har lavet kilovis af små patchwork ting. Da jeg begyndte at male billeder forsøgte jeg da også at få stof med i mine malerier. Jeg maler for at skabe udforske og ikke mindst forsøge at udtrykke stemninger. Jeg glædes over pludselig at opdage en lille ting som er dukket op af sig selv i malerierne. Jeg finder stor tilfredshed ved at bruge mine hænder og kan faktisk ikke holde dem i ro når jeg sidder stille, har altid strikketøj indenfor rækkevidde. 9

13 Henriette Flindt Så kys det nu, det satans liv... Jeg kan skrive både keramiker og intensiv sygeplejerske på mit visitkort. To fag som har suppleret hinanden igennem et langt arbejdsliv. Når ånden manglede i det ene, fik det næring af det andet. Det kan ikke undgås at der har været tunge øjeblikke på intensiv, hvor sindet var trist af dagens oplevelser, og andre dage, hvor det lykkedes og energien boblede. Dette har for mig som, sygeplejerske og keramiker udgjort en helstøbt symbiose. Jeg blev færdig som sygeplejerske fra Hvidovre i Kort efter flyttede jeg til Århus og fik arbejde som intensiv sygeplejerske. Samtidig med blev jeg blev optaget på Århus Kunstakademi 1980 på keramik linjen, som jeg færdiggjorde i Siden har de to jobs som henholdsvis intensivsygeplejerske på Århus Universitets Hospital og selvstændig keramiker, levet side om side. Jeg har i dag et keramik-værksted og et galleri på min bopæl - syd for Århus. Min kunst har altid fundet sit udspring i det som jeg havde på hjertet eller følte jeg havde behov for at bearbejde. Mange forskellige emner har været forbi mine hænder, som det kan ses på denne udstilling. Bronze skulpturer er det sidste spændende tiltag i min kunstneriske virke. Mine materialer er stentøjsler eller porcelænsler. 10

14 Hanne Pedersen Uddannet sygeplejerske 1969 fra Silkeborg Sygeplejeskole. Har arbejdet de fleste år som afdelingssygeplejerske ved ortopædkirurgisk afsnit, Århus Amtssygehus. Nyder nu et aktivt otium. Interessen for kreative aktiviteter er blevet til en bred vifte af håndarbejde, som plante-farvning af garn, vævning, spinding, et halvt års designeruddannelse og kurser i England i fremstilling af teddybjørne. Efter uddannelse indenfor voksen undervisning en del år lærer på aftenhold i beklædningssyning. Fra 2005 en ivrig kursist på Skals Højskole for Design og Håndarbejde og arbejder nu med mange forskellige typer af broderi og design. Fra ferniseringen lørdag 23. marts. 11

15 ØJEBLIKKE 6.juni til 30.september Et usædvanligt fotoprojekt Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland søsatte i 2012 et projekt, hvor sygeplejersker som fotografer skulle indfange det særlige ved deres profession. Det kom der flere tusinde fotos ud af, hvor et udvalg præsenteres i bogen Øjeblikke. Sygeplejerskers hverdage fotograferet af sygeplejersker. Fotograf Jonna Fuglsang Keldsen portrætterede de fotograferende sygeplejersker på deres arbejdspladser. Her blev de også alle interviewet af projektleder kommunikationskonsulent Ditte Scharnberg, der har stået for redaktion af bogen. Før og nu Fotoprojekt og bog Øjeblikke er også blevet til en udstilling på Dansk Sygeplejehistorisk Museum. I billedarkivet har vi fundet fotos af ældre dato, som når de matches med de aktuelle øjeblikke, sætter både fortid og nutid i perspektiv. Der er noget bevidst arrangeret over mange af de gamle fotos, som ikke opleves på samme måde med foto af nyere dato. Det skyldes, at datidens fototeknik ikke tillod at tage hurtige snapshots med begrænset udstyr. Men fotos blev der taget, for apparaturet var ved slutningen af 1800-tallet alligevel blevet så praktisk og anvendeligt, at alle kunne bruge det. Hospitalsmiljøer blev afbilledet af professionelle fotografer, som forevigede bygninger, driftsanlæg og haver samt de forskellige afdelinger. Men personalet har også været tiltrukket af det nye medie og har selv taget billeder fra patientstuer og af arbejdsgange. Sygeplejersker som fotografer Hvordan beskriver man sit arbejde som sygeplejerske? Hvad kan fotos, som ord ikke formår? Nutidens sygeplejersker har ikke fotograferet deres hverdag med et lille diskret apparat. Det er stort, ligger tungt i hænderne og med en linse, som kan zoome ind på detaljerne. Og for hvert foto, der er blevet taget, har der lydt et højt klik. Ligesom når en professionel fotograf i dag arbejder. Så det med at være en flue på væggen og observere, hvad der foregår omkring en, har været udelukket fra projektets start. Det er derfor med god grund, at de 11 fotograferende sygeplejersker giver udtryk for, at de først skulle vænne sig til at fotografere kollegaer og patienter tæt på uden at føle, at de derved krænkede dem. Samtidig var der forståelse i deres omgivelser for projektet med dets ide om, at fagidentitet og arbejdsliv kan fanges ind gennem fotos. 12

16 13 Ligheder og forskelle Når fotos før og nu sættes op imod hinanden, bliver ligheder og forskelle tydelige. Herimellem ligger en udvikling, som har fulgt sporene fra fortiden, men som også har banet nye veje inden for sygeplejeprofessionen. Arbejdssituationerne kan være de samme, men relationen mellem patient og sygeplejerske eller borger og sygeplejerske har ændret sig. Det er ikke de samme roller længere. Der forventes noget andet af både den, der modtager og den, der giver sygepleje. Hertil kommer, at nogle af tidligere tiders arbejdsfunktioner i sygeplejen er overgået til andre personale-grupper. Teknologien har også betydet ændringer, men ikke rokket ved det grundlæggende i syge-plejen. Nogle ligheder og forskelle er slående. Blandt de 11 fotograferende sygeplejersker, er to mænd. Før uddannelsesreformen i 1958 var en sygeplejerske en kvinde. Sådan var det! Nye institutioner er opstået som hospices og patienthoteller. Også uniformen har undergået en radikal ændring. Nogle grupper af sygeplejersker arbejder udelukkende i deres eget tøj. Ligesom i det øvrige samfund er hierarkierne ikke umiddelbart så tydelige længere. Også forholdet mellem sygeplejerske og borger er blevet mere ligeværdigt/har ændret sig. Sygeplejen skal stadig udføres professionelt men helt bogstaveligt i øjenhøjde med patienten og sammen med patienten.

17 Fra udstillingsåbningen torsdag 6.juni 14

18 Den Gode Sygepleje Fra 12.oktober året ud 150 år for den faglærte sygepleje For 150 år siden blev der bygget et super sygehus uden for Københavns volde. Det var det nye kommunehospital med plads til 800 patienter. Indretningen var meget moderne og avanceret med vandklosetter og vaske med rindende vand. Plejen derimod levede ikke op til de nyeste standarder sat af engelske Florence Nightingale på sygeplejeskolen ved Sct. Thomas Hospital i London. Her blev unge frøkener optaget til en treårig uddannelse, som ikke kun var praktisk. Omstillingsparate læger ved Københavns Kommunehospital kopierede nogle af Nightingales ideer og begyndte i 1876 at optage kvinder til sygeplejegerningen. De ugifte kvinder skulle på sigt erstatte madammerne eller stuekonerne, der ikke havde en uddannelse men dog masser af erfaring. Sygeplejen blev et af de første egentlige kvindefag herhjemme og på en tid, hvor kvinderne endnu ikke havde stemmeret. Med udstillingen Den Gode Sygepleje i 150 år markerer Sygeplejehistorisk Museum ikke bare Københavns Kommunehospitals jubilæum men også jubilæet for Den danske Diakonissestiftelse 150 år og 100 året for Bispebjerg Hospitals indvielse. Alle tre institutioner har bidraget til den professionelle sygeplejes udvikling herhjemme men på hver sin måde. 15

19 16

20 Børneafdelingen. Dyr i Sundhedens Tjeneste Vinterferien i uge 7 Vinterferien på Sygeplejemuseet står i dyrenes tegn. I museets udstilling fortælles om dyr og mennesker, for eksempel om gadesygeplejersken, der både hjælper hjemløse med deres trivsel men også hjælper de hjemløses dyr. - Og om forsøgsdyr i laboratorier, som muliggør afprøvning af ny medicin. For børn og barnlige sjæle er der mulighed for at prøve fiskedammen, fluesmækkeren eller grisegaloppen. Hunden, menneskets bedste ven, har ledsaget os siden stenalderen. I dag hjælper hunden os på adskillige måder, når det gælder vores trivsel. De kan blandt andet trænes til at hjælpe handikappede med at få hverdagen til at fungere. Servicehunden Max og dens ejer lægger vejen forbi museet. Indenfor forskning i mentalt velvære har japanske forskere påvist, at nuttede dyr og dyreunger vækker positive følelser hos mennesket. Robotsælen Paro er opfundet og designet til at skabe glæde og tryghed hos mennesker, der er ramt af demens. Besøgende vil kunne se Paro, som venligst udlånes til museet af plejehjemmet Birkebo. Der er også dyr, som er alt andet end nuttede, der hjælper os. På hospitalerne anvender sygeplejersker guldfluelarver i behandlingen af patienter med dybe og betændte sår. Larverne kan gøre underværker i et kompliceret tilfælde, hvor såret ikke vil hele naturligt. Larverne spiser simpelthen det døde væv og efterlader såret rent. Sygeplejerske Anschelika Pedersen, Kolding Sygehus, fortæller onsdag om den særprægede form for sårpleje, de levende larver vil kunne ses hele ugen. Torsdag fortæller sygeplejerske Helle Lund Gytkjær om Manuka honning og dens helende egenskaber. Denne honning er produceret af bier, som samler nektar fra Manuka busken, der vokser vildt i hele New Zealand. 17

21 Kulturnat i Legeparken Fredag 23. august Igen i år deltog museet med Bamses felthospital, ved SFO ernes eftermiddags arrangement på Kulturnatten. Omkring 150 børn lagde vejen forbi felthospitalet og blev uddannede bamsesygeplejersker. Pædagoger fra Koldings SFO er hjalp til på Sygeplejeskolen. Påskeferien bød på forskellige opgaver på PilleØerne, og fra sommerferien i juli måned til og med efterårsferien var der mus løs i Musseumet. 18

22 Kolding Kalenderen Kolding kalenderen udkom første gang i 2012, men både oplag og indhold blev betydeligt udvidet i Museet havde annoncer med i 10 ud af 12 numre i

23 20

24 Samlingen 2013 I december 2012 og januar 2013 blev de sidste genstande fra opmagasineringen på ABC s lager endelig flyttet til fællesmagasinet og i august blev kælderen under Fjordglimt tømt for de sidste større genstande. På Kolding Sygehus ønskede de at kassere deres historiske samling på grund af nybyggeriet, og museet udtog sammen med Stenomuseet en del af genstandende. I biblioteket er der i 2013 indgået 1100 bind stregkode til 16337, langt de fleste fra Kolding Sygehus, men også en del små private bog samlinger. Nedenstående er et udsnit af indkomne genstande i Der udover er 332 større og mindre genstand fotograferet, registreret og pakket til magasin, en lille del heraf nyindkomne genstande, resten er genstande der allerede befandt sig i samlingen, men ikke var færdig registreret. Desuden er der i 2013 registreret et større antal foto, indkommet i 2013 og foregående år A Personarkiv, Kathrine Albertine Maass. Giver: Tove Maass Rasmussen X Emblem, kors mm. fra Kathrine Albertine Maass. Giver: Tove Maass Rasmussen 21

25 000300X067 Massage apparat Vibrosan. Giver: Harhoff, Annemarie X027 Sygeplejekapper, 3 stk. Giver: Bogner, Birgitte Sandahl X003 Rygstrækker, ståstativ fra Hørsholmhjemmet. Giver: Wind, Karin X006 Cape, Ringkjøbing Amts Sygeplejeskole Herning. Giver: Merete Vahr Værge A010 Stilehæfte med tegninger fra en sygepleje elevs dagligdag på Århus Kommunehospital Giver: Karin Maigaard Christensen 22

26 000162X006 Vægt stol. Giver: Andersen, Christina Kjelstrup Højrup, Århus Sygehus A041 Poesibog fra ophold på Julemærkesanatoriet Koldingfjord. Giver: Inge Ravn A042 Avisartikler i kopi, Stige sagen. Giver: Inge Ravn A043 Koldingfjord, Scrapbog med erindringer. Giver: Yrsa Margit Svenningsen A Erindringer fra Rødkilde Højskole skrevet af Ruth Schärfe, Karen Margrethe Jensen, Karen Marie Grønbæk, Grethe Serner Thomsen, Merete Bojsen-Møller, Jette og Bjarne Lehmann Giver: Hilda Christensen A012 Tegninger, Rødkillinger. Giver: Gunilla Svensmark A002 Erindringer, Oasens Scrapbog Giver: Antoinette Meldgaard A001 Kontrakt for elever statshospitalet i Vordingborg, kopi Giver: Irene Hansen 23

27 000396A002 Besøgskort, Sundhedsplejerske Ellen M.Løwert. Giver: Birgit Holgaard A Elevskrift, Brochurer mm. fra Fårevejle højskole, sygeplejehøjskolen Giver: Merete Værge Vahr A001 Undervisningsmateriale, Århus Kommunehospital og Sønderborgsygehus Giver: Merete Værge Vahr A002 Arkivalier Thora Lenander Giver: Aja Høy-Nielsen A Ufrivillig Vandladning, projekt beskrivelser mm. Giver: Inger Grum-Schwensen 24

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejebolig og sygeplejeskole De første f to forstanderinder Judith Vang & Eli Magnusson undervisning, arbejde og festlig samvær 25. November 2010 100 års jubilæum

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Museets stiftelse og formål

Museets stiftelse og formål - 1 - Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum 2 0 0 8 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Museets stiftelse og formål

Museets stiftelse og formål - 1 - Årsberetning for Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2011 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens historie,

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Tema: Døden TORSDAG. Kæmpestranden J6

Tema: Døden TORSDAG. Kæmpestranden J6 TORSDAG Tema: Døden 15.30-16.30 Tæt på døden Sørine Gotfredsen, Sognepræst, Jesuskirken i Valby. Marianne Spile, Klinisk oversygeplejerske, Bispebjerg Hospital. Margrethe Kähler, Chefkonsulent, Ældre Sagen.

Læs mere

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/ NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 2/201 2 Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/03 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Lars Bisgaard Bisau Lørdag den 25. februar fra

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Nr. 6 2014 Tak til vores sponsor Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Det seneste nyhedsbrev var egentlig ment som det sidste i denne sæson, men vi manglede jo billederne af alle klubmestrene, så derfor

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus 1. og 2. oktober 2015 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udfordringer i det palliative felt Program Torsdag den 1. oktober

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 Dansk Sygeplejehistorisk Museum

ÅRSBERETNING 2012 Dansk Sygeplejehistorisk Museum ÅRSBERETNING 2012 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Årsberetning for Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2012 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus præsenterer her vores hidtil største program. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på hjemmesiden

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse Starten på det hele De store epidemier Terrordrab på to overlæger Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Første sygehus med talegenkendelse VEJLE SYGEHUS FEJRER 125 ÅRS JUBILÆUM Jubilæet bliver markeret med denne

Læs mere

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Vejle Kommune. Kontakt: astja@vejle.dk og Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Kolding kommune.

Læs mere

Referat fra møde i SESAM s bestyrelse d september 2016

Referat fra møde i SESAM s bestyrelse d september 2016 Referat fra møde i SESAM s bestyrelse d. 12. -13. september 2016 Tilstede: Bente Pedersen, Kreds Hovedstaden Kirsten Thygesen, Kreds Syddanmark Ilse Johansson, Kreds Sjælland Kirsten Frendrup, Kreds Nordjylland

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vi holder afskedsreception for Finn den 9. september, kl. 15-17 i personalestuen. Håber at se jer alle.

Vi holder afskedsreception for Finn den 9. september, kl. 15-17 i personalestuen. Håber at se jer alle. Mellem os Skolen Personale Vi byder velkommen til Lone Rosendal Højrup der er ansat pr. 1. oktober 2015 som underviser på AVU-afdelingen. Lone er uddannet folkeskolelærer med linjefag i matematik og engelsk

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere