Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2010"

Transkript

1 Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed der indberetter Abbott Abbott Samarbejdsprojektets navn Sponsoring of advertisement Sponsoring of meeting Navnet på de parter, der har indgået aftalen Abbott and Adipositasforeningen Abbott and Adipositasforeningen Abbott IMID summit Abbott and Colitis- Crohn association Abbott Educational support Abbott and Cross- Over Abbott HIV Conference support Abbott and Cross- Over Abbott HIV AIDS brochure Abbott and Cross- Over Abbott Under your skin Abbott and Danmarks Psoriasis Forening Type af projekt Formål Parternes rolle i projektet Financial support Financial support Financial support Financial support Financial support Financial support Financial support To enable Adipositasforeningen to raise awarenes on the association and their work within the obesity area To grant Adipositasforeningen financial support in relation to meeting within the Obesity area To enable the Colitis-Crohn association to participate in the planning and executon of IMID summit To enable Cross- Over to executes it s activities for HIV patients within the HIV area To enable Cross- Over to participate in conference within the HIV area To enable Cross- Over to produce information material within the HIV area To enable Danmarks Psoriasis Forening to develop Abbott: Sponsoring the advertisement Adipositasforeningen: Advertisement Abbott: Sponsoring of the expenses Adipositasforeningen: None Abbott: Sponsopring of expenses Collitis-Crohn: None Abbott: Donation Cross-Over: None Abbott: Sponsorship Cross-Over: None Abbott: Sponsorship Cross-Over: None Abbott: Sponsorship Tidsramme Den økonomiske støttes størrelse hvad den skal bruges til DKK advertisement DKK meeting DKK conference DKK education for HIV patients donation DKK conference DKK ,25 development and printing of brochure DKK information campaign Omfang indhold af ikke-finansiel støtte

2 Abbott Conference support Abbott and Danmarks Psoriasis Forening Abbott Den folkekirkelige AIDS-tjeneste activities Abbott and Den Folkekirkelige AIDStjeneste Abbott IMID summit Abbott and Gigtforeningen for Morbus Bechterew Abbott The Wind familiy Abbott and Gigtramte Børns Forældreforening Abbott Hiv-Denmark knowledge update within the HIV area Abbott and Hiv- Denmark Financial support Financial support Financial support Non-financial support Financial support and implement information project within the psoriasis area To enable Danmarks Psoriasis Forening to participate in the planning and executing of IMID summit To enable den Folkekirkelige AIDStjeneste to plan and execute it s activities within the HIV area To enable Gigtforeningen for Morbus Bechterew to participate in the planning and executing of IMID summit To help Gigtramtebørns forældre forening raise awareness on lifestyle issues in relation to rheumatoly To enable Hiv- Denmark to participate in relevant conferences within the HIV area and update it s Danmarks Psoriasis Forening: Project management of the project Abbott: Sponsorship Danmarks Psoriasis Forening: None Abbott: Donation Folkekirkelige AIDStjeneste: None Abbott: Sponsorship Gigtforeningen for Morbus Bechterew: None Abbott: Provide space on website portal abbott.dk for Gigtramtebørns forældre forening Gigtramtebørns forældre forening: To provide content for portal on abbott.dk Abbott: Donation Hiv-Denmark: None DKK conference DKK information activities DKK conference None To provide Gigtramtebørns forældre forening space on website portal abbott.dk DKK information activities

3 Abbott National Kidney Day campaign Abbott and Nyreforeningen Financial support knowledge within the HIV area To enable Nyreforeningen to plan and execute it s information campaing on National Kidney Day Abbott: Sponsorship Nyreforeningen: Project management of information campaign DKK information campaign Abbott EFCNI meetings Abbott and Landsfore-ningen Præmatures Vilkår Abbott Abbott Abbott Products World Premature Day HIV conference support Parkinsonskole Abbott and Landsfore-ningen Præmatures Vilkår Abbott and Stop AIDS Parkinson foreningen Financial support Financial support Financial support kursus To enable Landsfore-ningen Præmatures Vilkår in participating in the EFCNI conference To enable Landsfore-ningen Præmatures Vilkår to plan and execute it s activities on World Premature Day To enable Stop AIDS to participate in conference within the HIV area Øge viden om sygdom Abbott: Donation Landsforeningen Præmatures Vilkår: None Abbott: Donation Landsfore-ningen Præmatures Vilkår: None Abbott: Sponsorship DKK conference DKK information campaign DKK conference Stop AIDS: None sponsorat kr Fordragsholdere Abbott Products Tema dag Parkinson foreningen Lokal foreningen Nordjylland Temadag Stemme træning Sponsorat kr Fordragsholder Abbott Products Abbott Products International Parkinsondag Jubilæum samt netværksarbejde Abbott Products CF-sponsorat Parkinson foreningen Landsforenin-gen til bekæmpelse af Temadag Foredrag Sponsorat kr Fordragsholder Driftstilskud til foreningens Støtte CFforeningens arbejde Sponsorat Hjemmeside: kr

4 Cystisk Fibrose hjemmeside, generalforsamling/årsmøder CF-familiekursus overfor såvel patienter/ pårørende som læger andet fagpersonale Generalforsamling/årsmøder: kr Familiekursus: kr Amgen Firmamedlems-skab Kræftens Bekæmpelse Medlemsskab Forskning i Kræftens Bekæmpelse I alt kr dkk + moms til forskning Amgen Amgen Familier med kræftramte børn Familier med kræftramte børn Firmamedlem skab Støtte til familier med kræftramte børn Amgen: At yde et sponsorat Org: Levere firmamedlem skab 2500 dkk Amgen GSK Er du Knleskør? Osteoporose Foreningen Amgen GSK Lands-konference d. 29 oktober Osteroporose foreningen Landsdækkende kampagne for udberedelsen af kendskabet til osteoporose Dansk International ostoporose dag Information om osteoporose hvordan sygdommen forebygges Fokus på uopdaget osteoporose Information til osteoporosepatient er om behandlingstilbud Information Uddannelse i henhold til prram Amgen: Økonomisk kampagnen Foreningen: Planlægge koordinere alle aktiviteter i kampagnen Amgen: Økonomisk støtte Foreningen: arrangør dkk + moms til dækning af trykning m.m. Amgen GSK betaler 50/50 29 oktober dkk til dækning foredragsholdere/lo kaliteter Amgen GSK betaler 50/50 Astellas Pharma a/s Samarbejdsaftale / sponsoraftale til driften af foreningen Astellas Pharma a/s Leverforeningen Sponsorat Sikre tilskud til socialrådgiver Astellas Pharma a/s støtter driften af socialrådgiver Kr til driften af foreningen samt socialrådgiver Astellas Pharma a/s Samarbejdsaftale vedr. Astellas Pharma a/s Kontinens- Sponsorat Sikre opretholdelse af rådgivningslinien Astellas Pharma a/s støtter aktiviteter Kr til dækning af udgifter

5 information/rådgivning af patienter med inkontinens foreningen vedr. rådgivningslinien med økonomisk betaling i forbindelse med opretholdelse af rådgivningslinien Astellas Pharma a/s AstraZeneca Samarbejdsaftale vedr. hjerte- Lungetransplantationsklubben Tilskud til DCafspillere radioer Astellas Pharma a/s Hjerteforeingen AZ psykiatrien i Slagelse Sponsorat Donation Sikre driften af Hjerte- Lungetransplantationsklubben Bedre patientbehandling Astellas Pharma a/s Kr tilskud til driften af Hjerte- lungetransplantationsklubben AZ bidr 7500 kr. ingen økonomisk AstraZeneca AstmaCamp for unge AZ AstmaAllergiforbun det Donation Bedre patientbehandling AZ bidr økonomisk Søgt givet tilsagn i. Arrangementet udsat til kr. ingen AstraZeneca B AZ Psykiatrifonden Sponsorat Bedre patientbehandling AZ bidr økonomisk kr. Anmeldt til NSL AstraZeneca Psykiatrifondens blad til pårørende AZ Psykiatrifonden Donation Oplysning AZ bidr økonomisk x kr. AstraZeneca Baxter Åndlettetop Trykning af nyhedsbreve AZ Lungepatient.dk Lokae foreninger af nyreforeningen Sponsorat Trykning af breve Awareness om KOL samt opsporing af KOL patienter Udbredelse af nyreforeningens informationer AZ bidr økonomisk til gennemførelse af spirometri-event KOL erfaringssession direkte økonomisk støtte Vi trykker Løbnede hele året ingen 5000 kr Praktisk hjælp gennem underleveran-dører ifm med gennemførelse af spirometrievent KOL erfaringssession Baxter Nyreforeningendial yse konference nyreforeningen Støtte til afholdelse af den årlige konference Udbredelse af nyreforeningens informationer Vi giver en unrestricted grant Jan 5000kr til gennemførelse af konferencen

6 Baxter Unrestricted grant Bløderforeningen Støtte bløderforeningens formål Bayer, division Bayer Schering Pharma Bayer AB, division Bayer Schering Pharma Bayer, division Bayer Schering Pharma Bien Idec Denmark HCC Brochure Participiation at WFH RMB Bayer samarbejde om attt samle eksperter, myndigheter brugerorganisation er på ett mode för at drøfte status på den forebyggende insats for att sikre en bedre primærforebyggyggelse af NTD. Sclerose-foreningen Bayer Hepatitsforeningen Bayer AB Danmarks Bløderforening Bayer Rygmarvsbrokforeni ngen af 1988 (RMB) Bien Idec Denmark Og Scleroseforeningen Patientbrochure Participiation at WFH Möde med eksperter, myndigheter brugerorganisation er Bidrag til foreningens arbejde Vi støtter blødrforeningen med at informere sine medlemmer Samarbejde om udabejdelse af patientbrochure Financial support the Organisation for participiation för 2 people at WHF (World Federation of Hemophilia) Buenos Aires, Argentina Arbejde med primær forebyggelse af NTD Positiv omtale af samarbejdet mellem virksomheden foreningen Vi giver en unrestricted grant Bayer støtter projekt økonomisk hjælper med kontakt til onkol Hepatitisforeningen skriver forord, laver layout, trykker distribuerer Bayer pay full stay (congress fee, travel cost in economy class and accommodation- DBF send 2 board memders of the Society to take active parts in discussion and development of future treatment and care Bayer finansierer omkostninger i forbindelse med rejser/ophold samt honorar for foredragsholderer samt omkostninger til leje af lokaler fortæring i enlighet med LIF s etiske regler. Bien Idec Denmark Sponsorerer sidestillet med andre medicinal kr ingen Er først afsluttet dec Jan til 31 dec De kr går til forfatter-honorar samt tryk DKK DKK uden yderligere betingelser Bayer støtter desuden med kontakt til onkol der skal skrive den faglige del af brochuren NA

7 Bien Idec Denmark Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) Roseliv støtteforeningen til fordel for scleroseforeningen Parkinsonforeninge ns 30 års jubilæum Bien Idec Denmark Og Roseliv BIDK Parkinsonforeninge n Roseliv koncert. Overskuddet tilfalder scleroseforeningen Samarbejdsaftale Støtte til afholdelse af koncerten At støtte faglige aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af Parkinsonforeninge ns 30 års jubilæum. firmaer Bien Idec har ingen indflydelse på, hvem der får forskerprisen BIDK forpligter sig til at sponsere aktiviteter afholdt i forbindelse med Parkinsonforeninge ns jubilæum. Koncerten fandt sted i marts til koncerten til forskerpris. Roseliv kan så modtage bidrag fra anden side 28 maj DKK til sponsering af faglige aktiviteter indlæg ved afholdelsen af jubilæet. NA BIDK bidrager ikke med ikke-finansiel støtte. Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) DKK til støtte til hivzonen.dk særligt til udbygning af chatfunktionen forbedring af CMSsystemet. Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) Hivzonen BIDK Hivzonen Samarbejdsaftale Støtte til websitet hivzonen.dk særligt til udbygning af chatfunktionen forbedring af CMSsystemet. Orienteringsaftner BIDK Hiv- Danmark Samarbejdsaftale At støtte brugergrupperne på Hvidovre hospital, Skejby Sygehus o,aalborg sygehus, Odense Universitetshospital Rigshospitalets infektionsmedicinsk e afdelinger med midler til orienteringsaftener for ambulatoriernes hiv-smittede bruger, deres pårørende, aktive i Parkinsonforeninge n forpligter sig til at afholde faglige indlæg i forbindelse med jubilæet. BIDK forpligter sig til at give et generelt driftstilskud på kr BIDK forpligter sig til i perioden at udbetale DKK til delvis dækning af orienteringsaftener på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aalborg Sygehus. Hiv-Danmark forpligter sig til at bruge de udbetalte midler til orienteringsaftener Samarbejdet afvikles i DKK til orienteringsaftener. BIDK bidrager ikke med ikke-finansiel støtte. BIDK bidrager ikke med ikke finansiel støtte.

8 Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) til deltagelse i HIV AIDS kongresser i. BIDK Hiv- Danmark Samarbejdsaftale HIV-miljøet sundhedspersonale t på afdelingerne. At støtte medlemmer af Hiv- Danmarks medicinske udvalgs medlemmer i Hiv AIDS kongresser i ne. BIDK forpligter sig til at udbetale kr til delvis dækning af udgifter i forbindelse med registrering, hotel flybilletter DKK til brug ved registrering, flybilletter hotel ved Hiv AIDS kongresser i. BIDK bidrager ikke med ikke-finansiel støtte. Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb National educational prrams and initiatives about HIV positive, counselling, prevention and treatment National weekend seminar for people living with HIV. The seminar include both plenary presentations and workshops HIV, Hope and Treatment seminars, with special focus on the problems HIVpositive women are facing Bristol-Myers Squibb and HIV- Danmark Bristol-Myers Squibb and HIV- Danmark Bristol-Myers Squibb and HIV- Danmark Eisai Annoncering Dorte Gerner, Eisai Grant, patient education Grant, patient education Grant, patient education Annoncering i epilepsibladet Financial support to their projects Financial support to the project Financial support to the project Støtte til udgivelse af Hiv-Danmark forpligter sig til at bruge de udbetalte midler i forbindelse med registrering, flybilletter hotel ved HIV Aids kongresser i. Bristol-Myers Squibb: donation Hiv-Danmark: execution of the project Bristol-Myers Squibb: donation Hiv-Danmark: execution of the project Bristol-Myers Squibb: donation Hiv-Danmark: execution of the project Eisai udformer annoncen 01.Aug. 31.Dec. 01.Aug. 31.Dec. 01.Oct. 31.Dec. Annonce 4 gange årligt ,- EURO ,- EURO 6.000,- EURO kr

9 Eisai Udsendelse af epilepsibladet X 4 årligt Direktør Jutta Houmøller, Epilepsiforeningen Dorte Gerner, Eisai Direktør Jutta Houmøller, Epilepsiforeningen Eisai Sponsorering Dorte Gerner, Eisai Direktør Jutta Houmøller, Epilepsiforeningen Eli Lilly Danmark Eli Lilly Danmark Eli Lilly Danmark Det hele liv med ADHD Verdens Diabetesdag Life for a Child event At leve med lungekræft Eli Lilly Danmark ADHDforeningen Eli Lilly Danmark Diabetesforeningen Eli Lilly Danmark Patientforeningen Lungekræft X 4 årligt Udsendelse af epilepsibladet X 4 årligt, i Eisai kuverter med mulighed for at vedlægge rekalmemateriale Møder for epilepsipatienter, samt pårørende behandlere i primære samt sekundære sektor Fundraisingmiddag Adaptation and translation of patient information bladet samt annoncering for Eisa Støtte til udsendelse af bladet samt annincering for Eisa At øge viden om epilepsi knition til Det hele liv med ADHD årets konference om ADHD Øget fokus på diabetes i forbindelse med Verdens Diabetesdag behovet av l børn med diabetes i udviklingslanderna Adaptation and translation of DVD with purpose of patient information foreningen indrykket den til trykkeren Foreningen producerer bladet Eisai pakker udsender til at af foreningen udleveret liste. Evt. Annonce- Materiale udsendes kun til fagpersoner ikke til andre medlemmer Sponsor samt deltagelse i arrangementer, Eli Lilly Danmark : yde tilskud ADHD-foreningen: afholde konferensen Eli Lilly Danmark : betale udgifter i førbindelse med afholdelse af arrangement. Diabetesforeningen : medafsender, bakker op om prrammet inviterer deltagere Eli Lilly Danmark :vil uddele DVDén på danske hospitaler som beskæftiger sig med lungekræft. Patientforeningen: Udsendelse 4 gange årligt 3 møder i DK, 2 vest 1 øst. Frankering,,,,ca kr. Beløbet varierer lidt afhængig af hvor mange blade der sendes ud. I alt for 3 møder : kr. 2-3 september DKK N/A 1 oktober 1 december 1 September 31 December 2012 Lilly dækker udgifter til det grafiske arbejde på Diabetesforeningen s hjemmeside med DKK N/A N/A N/A

10 Eli Lilly Danmark Eli Lilly Danmark Ferring Lægemidler Ferring Lægemidler Stormøde om knleskørhed Viden dial kursus for voksne med type 1 diabetes Samarbejdsprojekt Samarbejdsprojekt Eli Lilly Danmark Osteoporoseforenin gen Eli Lilly Danmark Diabetesforeningen Prostatacancer Patientforeningen Kontinens foreningen Støtte til stormøde om osteoporose Støtte til kursus for voksne med type 1 diabetes Samarbejdsprojekt Samarbejdsprojekt Støtte til stormøde om osteoporose Støtte til kursus for voksne med type 1 diabetes Formålet er at sætte rammer for de aktiviteter, som Ferring Lægemidler organisationen vil samarbejde om i Formålet er at sætte rammer for de aktiviteter, som Ferring Lægemidler organisationen vil samarbejde om i udpege lægefaglige rådgivere, som vil sikre at den danske oversættelse passer til danske forhold Eli Lilly Danmark : yde tilskud til stormøder om osteoporose i hhv. Kolding, Hjørring Køge Osteoporoseforenin gen: afholde stormøder i hhv. Kolding, Hjørring Køge Eli Lilly Danmark : yde tilskud til kurset. Diabetesforeningen : afholde kurset Ferring Lægemidler forpligter sig med nærværende aftale til i aftaleperioden at støtte den ovennævnte aktivitet økonomisk gennem et tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med oplysningskampagn e om prostatakræft til offentligheden Sponsorat til dækning af udgifter til den landsdækkende telefonrådgivnings linie Inkontinenslinien 8 september 28 september DKK N/A 4-9 oktober DKK N/A kr kr.

11 GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma SLE kongres i Kbh. GSK + Gigtforeningen Interaktiv tavle GSK + Dansk Epilepsiforening Generel støtte Projektstøtte Støtte til bl.a. afvikling af SLE kongres i Kbh. Indkøb af inter-aktiv tavle projektor GSK: LUPUS DK: Afvikle kongres GSK: Epilepsiforeningen - indkøb DKK pr. år. Planlægning afvikling af kongres i Kbh. Kr ,-. Indkøb af inter-aktiv tavle projektor n/a n/a GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Epilepsi graviditet Nyt om behandling forskning i Parkinsons sygdom Temadag d. 5. oktober The European Conference on Rare Diseases GSK + Dansk Epilepsiforening GSK + Parkinsonforeningen, lokalforening Silkeborg GSK + Parkinsonforeningen Kreds Nordjylland GSK + Foreningen for ATAKSI/HSP Projektstøtte Projektstøtte Projektstøtte Projektstøtte Lay-out tryk af patientfolder Information til Parkinsonforeningens medlemmer Temadag vedr. Parkinsons sygdom til deltagelse i kongres Mødestøtte GSK LYLE Projektstøtte 1)At informere patienter pårørende om sygdomme behandlinger, 2)Erfaringsudvekslin g blandt patienter Information om ITP patienters livskvalitet GSK Danmarks Bløderforening Projektstøtte 1) Temadag hvor ITP QoL international konsensusrapport præsenteres 2) Materiale (hæfte) med ITP livskvalitetsundersø GSK: Epilepsiforeningen lay-out tryk af patient-folder GSK: Parkinsonforeningen arrangering af møde GSK: Parkinsonforeningen arrangering af møde GSK: ATAKSI/HSP deltagelse i kongres GSK: LYLE står for at arrangere møderne helt alene. GSK: DB står selv for Temadagen for koordinering af opsætning af hæftet Kr ,-. Lay-out tryk af patientfolder vedr. epilepsi graviditet Kr ,-. Honorar transport til underviser. Kaffe kage til mødet Kr ,-. Honorar transport til underviser. Kr ,-. Kongresregistrering, rejse ophold Kr ,- for faciliteter, kaffe, kage til mødet samt foredragsholdere. Kr ,- for faciliteter kaffe kage samt foredragsholder på Temadagen. Pengene går ud over dette så til layout af hæftet. n/a n/a n/a n/a n/a n/a

12 GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Projekt inhalationsteknik 9th International Congress on Aerobioly GSK Danmarks Lungeforening GSK Astma- Allergi Danmark Udarbejdelse af undervisningsmater iale. Støtte til kongres gelse Højne kvaliteten i inhalationsteknikke n blandt patienter med KOL Støtte udvekslingen af forskningsdata om pollenmålinger. GSK: Yde finansiel støtte, konsulentbistand, listisk organisatorisk støtte, placebo-inhalatorer samt In-Check apparater, udbrede informationsmateri ale via egne kommunikationska naler. DL: Projektledelse Fastlægge den pædagiske tilgang, inddrage andre interessenter, promovere projektet til målgrupperne. GSK: A-A DK: Deltage i kongressen kr. til projektledelse, udarbejdelse af informations- undervisningsmater iale, mødeaktivitet, udvikling af undervisningskonce pt. 23. august til 27. august kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med 9th International Congress on Aerobioly i Argentina august. Konsulentbistand, listisk organisatorisk støtte, placebo-inhalatorer samt In-Check apparater. GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Projekt pollenplakat Psoriasis NYT GSK Astma- Allergi Danmark Danmarks Psoriasis forening v. Bent Andersen Udarbejdelse af undervisningsmater iale. Annoncering for Ceridal Øge kendskabet til almindeligt forekommende pollenkilder i DK. Annoncering i Psoriasis NYT GSK: Finansiel støtte, tryk samt distribution. A-A DK: Design passiv distribution. GSK leverer 2 annoncer Psoriasis foreningen annoncere GSK s December kr. til design af plakaten samt billedrettigheder kr. for 2 annoncer. Distribution af pollenplakaten til læger speciallæger, tryk af plakaten

13 GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Aktivitets blad Osteoporoseforeningen Osteoporoseforeningen Støtte til DBO s seminar i november Samarbejdsaftale Astma-Allergi forbundet Danmark for Odense & Omegn v. Bjarne Bruhn Amgen/GlaxoSmith Kline/Osteoporosef oreningen GlaxoSmithKline/Os teoporoseforeninge n GSK Patientforeningen DBO GSK Hiv Danmark Annoncering for Ceridal Støtte til borgermøder landskonference Annoncering i Aktivitetsblad for Astma-Allergi Forbundet Danmark for Odense & Omegn Patientoplysning anonncer GSK leverer 4 annoncer Astma- Allergi Forbundet Danmark for Odense & Omegn annoncere GSK s annoncer GSK: Finansiel støtte Støtte (Orange day) Patientoplysning GSK: Finansiel støtte Projektstøtte Projektstøtte til dækning af honorarer foredragsholdere ved et seminar til diverse aktiviteter (seminar, pjecer, kongresdeltagelse m.v.) GSK: Finansiel støtte GSK: Finansiel støtte 9100 kr. for 4 annoncer heraf er betalt af GSK heraf er 100% betalt af GSK kr. til dækning af honorarer foredragsholdere ved et seminar kr. til landsdækkende seminar kr. til informationsaft ener kr. til kongresdeltagel se kr. til genoptryk af pjece GlaxoSmithKline Pharma Positivgruppens 25 års jubilæum GSK Positivgruppen Projektstøtte til afholdelse af arrangement ifm. Positivgruppens 25 års jubilæum H. Lundbeck Panikangst Angstforeningen Udarbejdelse af revideret pjece om panikangst GSK: Finansiel støtte kr. til at dække udgifter til fx buffet ved reception, trykte invitationer, leje af service, leje af telt møbler m.m. Sponsorat kr.

14 H. Lundbeck Alzheimerdag Alzheimerforeninge n Huske kager Sponsorat 21/ kr. H. Lundbeck Outsideren Tidsskriftet Outsideren H. Lundbeck Opsøgende Psykiatri Opsøgende Psykiatrisk - OP Team Ishøj Aktiviteter ifm udarbejdelse af tidsskriftet Outsideren Patient relaterede aktiviteter Sponsorat kr. Sponsorat kr. H. Lundbeck Oplysning om parkinson sygdom Lundbeck Pharma Lundbeck Pharma Lundbeck Pharma Udgivelse af Psykiatriinformatio n Delvis sponsorering af Parkinsonforeninge ns 30 årsjubilæumssympo sium medlemsmøde Alzheimerforeninge ns repræsentantskabs møde Parkinsonforeninge n Psykiatrifonden Lundbeck Pharma Parkinsonforeningen Lundbeck Pharma Alzheimerforeningen Lundbeck Pharma samarbejde Delsponsorat Delsponsorat Sponsorat Videns indsamling samt øget oplysning om parkinsons sygdom i DK Trykning udgivelse af Psykiatriinformation Afvikling af symposium medlemsmøde i forbindelse med Parkinsonforeningen s 30 års jubilæum Sponsorering af lokaler forplejning til Alzheimerforeninge ns repræsentantskabs møde Samarbejdsaftale kr. Rådgivningsbistand samt udlån af lokaler forplejning Lundbeck Pharma : Delvis sponsorat af trykning udgivelse af Psykiatriinformatio n. Psykiatrifonden: Modtager af sponsorat Lundbeck Pharma : Sponsor Parkinsonforeningen: Modtager af sponsorat Lundbeck Pharma: Sponsor Alzheimerforeningen: Modtager af sponsorat DDK ,-. Anvendes til delvis sponsorering af trykning udgivelse af Psykiatriinformatio n DDK ,- der anvendes til afvikling af symposium medlemsmøde under Parkinsonforeninge ns 30 års jubilæum DKK Udgifter til forplejning lokale i forb. M. Alzheimerforeninge ns årlige repræsentantskabs møde Intet Intet Intet

15 Janssen-Cilag World Aids Day Janssen-Cilag AIDS-fondet World Aids Day Focus på HIV/AIDS Finansiel støtte Q kr. afholdelse af World Aids Day i Danmark - Janssen-Cilag Medicinsk opdatering Janssen-Cilag HIV-Danmark Janssen-Cilag Informationsaftener Janssen-Cilag HIV-Danmark Medicinsk opdatering Information af patienter pårørende Medicinsk opdatering Information af patienter pårørende Finansiel støtte Q kr. Støtte til kongresdeltagelse Finansiel støtte Q kr. Informationsaftener for patienter pårørende - - LEO Pharma Nordic Hjertebarnfonden, København til foreningen Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Hjerteforeningen, København til foreningen Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Nyreforeningen, Vanløse Støtte til genoptryk nye publikationer Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Danmarks Psoriasisforening Støtte till DPF sommerkursus for børn/unge forældre i Skærbæk. Sponsor 5-9/ kr. LEO Pharma Nordic Landsforeningen for Cystisk Fibrose Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af møde Sponsor 3/ kr. LEO Pharma Nordic Psoriasisforening, Fredericia kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 9/ kr. LEO Pharma Nordic Danmarks Psoriasisforening Støtte til opgradering af DPF s hjemmeside Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Psoriasisforening, Aalborg kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 7/ kr. LEO Pharma Nordic Psoriasforening, København kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 8/ kr.

16 LEO Pharma Nordic Psoriasforening, Skive kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 21/ kr. LEO Pharma Nordic Psoriasisforening, Århus kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 4/ kr. MSD Vedligeholdelse af website MSD & HIVZONEN Videreudvikling af website Videreudvikling af website MSD sponsorat Afsluttet 31. december kr. MSD MSD MSD MSD Trykning af materiale Webbaseret barometer til website HIV-Danmarks arbejde for hiv smittede pårørende Vedligeholdelse af website MSD & HjerneSagen MSD & Diabetesforeningen MSD & HIV- Danmark MSD & HIVZonen Trykning af materiale omhandlende blodtryksmåling Udvikling af webbaseret barometer til website Informationsmøder øvrige HIV Danmark aktiviteter Videreudvikling af website Trykning af materiale omhandlende blodtryksmåling Udvikling af webbaseret barometer til website Informationsmøder øvrige HIV Danmark aktiviteter Videreudvikling af website MSD sponsorat Afsluttet 1. maj MSD sponsorat 1. december november MSD sponsorat Afsluttet 31. december MSD sponsorat Afsluttet 31. december 7.781,25 kr. Varetagelse af tilbudsindhentning ordreafgivelse til trykkeri kr. Deltagelse i styregruppe for udvikling af webbarometer Grafik/DTP assistance kr kr. MSD MSD MSD Udgivelse af rapport om HIV alder Information arbejde med hiv smittede børn voksne Opsætning af informationsbrochu rer informationsmateri ale om Netpa Danmark MSD & HIV- Danmark MSD & Aids-fondet MSD & Netpa Danmark Oversættelse, renskrivning udgivelse af rapport om HIV alder Information om hiv/aids Trykning opsætning af tre brochurer Oversættelse, renskrivning udgivelse af rapport om HIV alder Information om hiv/aids Trykning opsætning af tre brochurer MSD sponsorat Afsluttet 31. december kr. MSD sponsorat Afsluttet i kr. MSD sponsorat Afsluttet i kr. MSD Afholdelse af MSD & HIV- Afholdelse af Afholdelse af MSD sponsorat Afsluttet kr.

17 orienteringsaftener, Danmark deltagelse i konferencer Norpharma a/s n/a Foreningen af kroniske smertepatienter (FAKS) norpharma a/s Novartis Healthcare Tilskud til Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Novartis Healthcare orienteringsaftener, deltagelse i konferencer Sponsorat orienteringsaftener, deltagelse i konferencer Støtte til foreningsarbejde Norpharma a/s har støttet FAKS økonomisk. FAKS står alene for planlægning afholdelse af aktiviteter. Sponsering Websponsering Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet. december DKK ,- til foreningens afholdelse af deltagelse i smertearrangementer samt annoncering af foreningen kr. Drift af n/a Intet Novartis Healthcare Tilskud til Nyreforeningen Nyreforeningen Novartis Healthcare Sponsering Firmalo på Nyreforeningens hjemmeside samt annoncering i NyreNyt Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Firmalo på Nyreforeningens hjemmeside Navn lo i medlemsbladet NyreNyt Intet Novartis Healthcare Tilskud til Leverforeningen Leverforeningen Novartis Healthcare Sponsering Drift af foreningen samt annoncering i LeverNyt Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Drift af foreningen samt annoncering i LeverNyt navn lo på Leverforeningens hjemmeside Intet Novartis Healthcare Tilskud til Hjerteforeningen, hjerte- lungetransplantatio nsklubben Hjerteforeningen Novartis Healthcare Sponsering Støtte til hjerteforeningen samt for annoncering i medlemsbladet Nova Vita Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Drift af hjerteforeningen samt annoncering i Nova Vita Intet

18 Novartis Healthcare Støtte til Scleroseforeningen Scleroseforeningen Novartis Healthcare Sponsering Støtte til Scleroseforeningen Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Novartis forpligter sig til i aftaleperioden at indbetale kr til Scleroseforeningen Intet Novartis Healthcare Novartis Healthcare Støtte til Osteoporoseforenin gen Støtte til Sjældne Diagnoser Osteoporoseforenin gen Sjældne Diagnosers Kontaktudvalg Sponsorering Sponsorering Støtte til Osteoporoseforenin gen samt lo i medlemsbladet Osteoporoseforenin gen, Lansforeningen mod knleskørhed. Navn på Osteoporoseforenin gens hjemmeside under Støt foreningen - bidragsydere Navn lo på Sjældne Diagnosers hjemmeside samt navn lo i Sjældne Diagnosers Årsberetning Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet. Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Lo i medlemsbladet Osteoporoseforenin gen, Lansforeningen mod knleskørhed. Navn på Osteoporoseforenin gens hjemmeside under Støt foreningen - bidragsydere Kr Formålet er at give Sjældne Diagnoser medicinalvirksomhe der et forum for videndeling. Intet Intet Novartis Healthcare Støtte af LYLE Novartis Oncoly Patient foreningen for Lymfekræft Leukæmi Sponsorering af møder Støtte LYLE i at holde informationsmøder /temamøder oprette lokalgrupper i DK. Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at sponsorere konkrete møder, pjecer informationskampa januar til med december Kr Se under formål. Intet

19 gner. Organisationen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden selv at arrangere møderne, herunder lokaler, arbejdskraft m.v. Novartis Healthcare Støtte af DBO Novartis Oncoly, Dansk Brystkræft Organisation Sponsering af møde Støtte organisationen til at afholde Nordisk Brystkræft Konference i København Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at sponsorere konkrete møder, pjecer informationskampa gner. januar til med december kr. Se under formål intet Organisationen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden selv at arrangere møderne, herunder lokaler, arbejdskraft m.v.

20 Novartis Healthcare Støtte af PROPA Novartis Oncoly, Prostatakræft patientforeningen Sponsering af Møde Støtte organisationen til at afholde Mens Healthweek, jubilæumssymposiu m Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at sponsorere konkrete møder, pjecer informationskampa gner. januar til med december kr. Se under formål intet Organisationen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden selv at arrangere møderne, herunder lokaler, arbejdskraft m.v. Novo Nordisk Scandinavia AB Hovedsamarbejds- Aftale (ny) Novo Nordisk Scandinavia AB Danmark som foregangsland på vej mod bedre forebyggelse, tidligere opsporing bedre behandling af diabetes til workshop Diabetesforeningen Danmarks Partnerskab om udvikling afholdelse af en række konkrete aktiviteter (specificeret i årlige tillæg til nærværende aftale) Samarbejde om gennemførelse af en workshop for patienter sundhedspersoner At øge kendskabet til diabetes blandt: - Patienter - Pårørende - Sundhedspersonale - Politikere Formulering af et konsensuspapir om udfordringer for fremtidens bløderbehandling Diabetesforeningen forpligter sig til at lede projektet samt at stille personale til rådighed ifm aktiviteterne. NN forpligter sig til i mindre omfang at bidrage med arbejdskraft evt. projektledelse på dele af aktiviteterne. NN yder økonomisk workshoppen. Foreningen arrangerer Kr Aftalen er offentliggjort på k Èngangsbetaling i kr. Aftalen er offentliggjort på k

21 Bløderforening lægemiddelindustri en. holder workshoppen. Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB HC And Landsindsamling H.C. Andersen Børnehospital Diabetesforeningen Sponsorstøtte Sponsorstøtte Sponsorering af HC And projektet et interaktivt anatomisk univers, der henvender sig til 3-7 årige børn Sponsorering af Landsindsamlingen betaler kr HC Andersen Børnehospital viser NNs lo navn på deres hjemmeside sponsorerer Landsindsamlingen med kr juni -1. juni 2013 Kr Støtte til udvikling af organisationens hjemmeside. NA 6. juni Kr NA Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB SportsCamp - samarbejde Basal insulinpumpebehandlingskursus Diabetesforeningen Og Steno Diabetes Center Samarbejde om afholdelse af SportsCamp Specifikation af parternes ansvar i forb. m. afholdelse af SportsCamp Afholdelse af behandlingskursus om basal insulinpumpe betaler kr til aflønning af 5 diabetessygepl. Foreningen stiller 5 diabetessypepl. til rådighed ved SportsCamp + dækker deres transportudgifter NN yder økonomisk kurset 1. feb. 31. dec. Kr Se parternes rolle august Kr til leje af lokale, undervisere materialer indkalder holder et evalueringsmøde Opsætning af NN stand på Hvidovre Hospital, Uddannelses- Udviklingsafdelinge n Novo Nordisk Scandinavia AB til indlæg ved forældregruppens weekendtræf Turnerforeningen Danmark til et indlæg ved børnelæge fra det kommende Turnerambulatoriu m fra Skejby Universitetshospital NN yder økonomisk indlæg. Èngangsbetaling i Kr til indlæg af børnelæge Aftalen er offentliggjort på k

22 , ved forældregruppens weekendtræf. Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Region Nordjyllands Temadag om Diabetes Mellitus Novo Nordisk Rejselegat Intensiv Symposium 2011 DSBD medlemsmøde efterår. Rock the Cure Ambulatoriet, Dronninglund Sygehus Dansk Selskab for Børne- Ungdomsdiabetes (DSBD) Dansk Selskab for Anæstesi Intensiv Medicin + Dansk Selskab for Intensiv Terapi Dansk Selskab for Børne- Ungdomsdiabetes (DSBD) Novo Nordisk JDRF-Fonden for diabetesforskning Sponsorat Sponsorstøtte til temadag Støtte til rejseaktivitet i forb. m. diabetoliske møder/ kongresser i ind- udland for yngre forskningsaktive læger Støtte til afvikling af Intensiv Symposium januar 2011 Støtte til afholdelse af medlemsmøde 1. oktober Sponsorering af fundraising arrangementet Rock the Cure 16. november NN yder økonomisk temadagen NN sponsorerer 2 legater à kr til rejseaktivitet NN yder økonomisk symposiet Selskaberne forpligter sig til at afvikle symposiet vise NNs lo på materialer NN sponsorerer medlemsmødet Selskabet planlægger afvikler mødet NN sponsorerer Rock the Cure JDRF-Fonden planlægger afvikler Rock the 9. november Kr til afvikling af temadag oktober 2 x Kr NA januar 2011 Kr til afholdelse af symposium 1. oktober Max. kr NA Fra 14. oktober til aftalens forpligtelser er opfyldt dvs. 16. november Kr Se parternes rolle. Opsætning af NN stand på Aalborg Psykiatrisk Sygehus Deltagelse af én medarbejder fra NN ved Intensiv Symposium 2011 NN deltager

23 Cure stiller 3 selskabsborde til rådighed for NN Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Verdens Diabetes Dag - Opsporingskampag ne i Københavns Lufthavn, terminal 3 Sponsorering af tryk af 2 foldere Diabetesforeningen Diabetesforeningen Samarbejde om akti-viteter på Verdens Diabetes Dag, der skal øge politikernes, mediernes den brede befolknings viden om omfang konsekvenser af diabetesepidemien. Sponsorering af tryk af 2 foldere: Følgesygdomme Balancekort giver økonomisk kampagne om opsporing af diabetes i CPH lufthavn + annoncering i Post Danmark Rundt giver økonomisk sponsorerer tryk af 2 foldere november november december Kr Kr deltager som partner i udvikling gennemførelse af konkrete aktiviteter NA Novo Nordisk Novo Nordisk JDRF Walk Festival Novo Nordisk and JDRF - Fonden for diabetesforskning (Juvenile Diabetes Research Foundation) Novo Nordisk JDRF-Fonden for diabetesforskning JDRF Walk Festival Sponsorstøtte Sponsorship Sponsorering af JDRF Walk Festival Walk events aimed at raising funds for diabetes research NN giver økonomisk JDRF Walk Festival JDRF-Fonden planlægger afvikler JDRF Walk Festival JDRF plans and organises the events. Novo Nordisk provides financial support København 19/6-10 Aalborg 28/8-10 Århus 18/ June (Copenhagen), 28 August (Aalborg), 18 September (Århus) Kr Se parternes rolle. DKK 60,000 NN deltager med 2 sportsaktiviteter inki. instruktører samt stand med diætist NNmedarbejdere Participation with information stand on diabetes and healthy lifestyle (dietician and Novo Nordisk employees). Participation of Novo Nordisk SportsCamp with sports activities for children.

24 Novo Nordisk Novo Nordisk and Aidsfondet Annual membership Membership General support Aidsfondet is recipient of membership fee. Novo Nordisk is contributor DKK 1,000 None Novo Nordisk Novo Nordisk Orion Pharma Novo Nordisk and JDRF - Fonden for diabetesforskning (Juvenile Diabetes Research Foundation) Novo Nordisk and Diabetesforeningen Temadag om Parkinsons rytmisk auditiv stimulering Rock the Cure Sponsorship Fundraising dinner and concert aimed at raising funds for diabetes research Diabetestinget Sponsorship National conference for Danish policymakers and government officials, healthcare specialists and other relevant stakeholders to discuss challenges and priorities for diabetes in Denmark Parkinsonforeningen Foredrag Information om sygdommen JDRF plans and organises the event. Novo Nordisk provides financial support as main sponsor and gets a table for the dinner and concert (eight persons, total value DKK 18,000) The Danish Diabetes Association is host of the conference and overall responsible for project management. Novo Nordisk is part of the conference planning group and provides financial, indirect and nonfinancial support Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. 16-nov- DKK 35,000 Novo Nordisk sponsored travel for two participating musicians from South Africa, incl. Changing Diabetes Youth Ambassador Tshepo 'Howsa' Mosese invited by Novo Nordisk to Denmark 13-sep- DKK 200,000 Novo Nordisk provided indirect financial support through payment to external PA agency (value DKK 253,792) 2 timer DKK. Honorar til foredragsholder evt. beskeden forplejning. Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet.

25 Orion Pharma Genoptryk af En lille faktab om Parkinsons sygdom Parkinsonforeningen Hæfte Information om sygdommen Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk genoptryk. Afsluttes i DKK. til produktionsomkostninger. Parkinsonforeningens rolle: koordinering. Orion Pharma Foredrag Parkinsonforeningen Vestjylland Foredrag Information om sygdommen Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. 2 timer DKK. Honorar til foredragsholder evt. beskeden forplejning. Orion Pharma Foredrag Parkinsonforeningen Sønderjylland Orion Pharma World Parkinson Say Parkinsonforeningen Foredrag Foredrag Information om sygdommen Information om sygdommen Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. 2 timer DKK. Honorar til foredragsholder med speciale i Parkinson sygdom evt. beskeden forplejning. 4 timer DKK. Honorar til foredragsholder med speciale i Parkinson sygdom evt. beskeden

26 Orion Pharma Visitkort Parkinsonforeningen Visitkort med foreningens telefonnummer. Udbrede kendskabet til foreningen. Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af produktion Afsluttes forplejning DKK. til produktions omkostninger Orion Pharma Jubilæum udvikling af hjemmeside PROPA Foredrag ITteknisk hjælp. Udbrede kendskabet til foreningen. Parkinsonforeningens rolle: at stå for produktion. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af jubilæum IT. 4 timer DKK. Honorar til foredragsholder evt. beskeden forplejning samt IT teknisk hjælp. Pfizer Danmark Pfizer Danmark Psykiatri- Information Undersøgelse om neuropati Psykiatri-foreningen Pfizer Danmark Diabetesforeningen Pfizer Danmark Driftstilskud Støtte til udgivelse af medlemsblad 4 gange årligt Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse at klarlægge omfanget af neuropatí blandt díabetikere Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet samt implementering Pfizer Danmark yder økonomisk støtte under forudsætning af at det anvendes til udgivelse af blad Diabetesforeningen medvirker til udvikling af undersøgelsen Pfizer Danmark kr. 8. januar 31. oktober kr. Varetage kontakten tí1 analyseinsti tuttet vía e t e ks łe rn t kommu n ika tio n s

27 Pfizer Danmark Pfizer Danmark Pfizer Danmark Dansk Glaukom Forenings medlemsmøder DPF s børne- ungdomsarbejde - foreningens sommerkursus for børn/unge forældre den 5 9. juli i Skærbæk. Dansk Glaukom Forening Pfizer Danmark Patientkommunikation Kontinensforeningen Pfizer Danmark Danmarks Psoriasisforening Pfizer Danmark Møder Driftstilskud påvirkningen af Iivskvalítet. Øge kendskabet til forståelsen for sygdommen Sætte rammerne for de aktiviteter parterne samarbejder om i Praktisk medvirken økonomisk DPF s børne- ungdomsarbejde ved foreningens sommerkursus for børn/unge forældre den 5 9. juli i Skærbæk. afholder alle udgifter i forbindelse med undersøgelsen Pfizer støtter møderne økonomisk stiller konferencelokaler til rådighed for 3 af møderne samt betaler bustansport. Patientforeningen bidrager med information om møder transport. til uddannelse af rådgivere, opretholdelse af rådgivningslinien samt optryk af patientinformations materiale Pfizer yder økonomisk sommerkurset bu re a u. Efter bilag kr juli kr. (kørsel, honorar eventuel overnatning for foredragsholder) samt kursusafgift for 3 unge med psoriasis til pågældende møde. Pfizer Danmark Undersøgelse af sygdomsbyrden andre demenssygdomme for pårørende. Alzheimersforening en Pfizer Danmark Samarbejde Med forskningsbaserede principper at undersøge omfanget arten af byrden for Patientforeningen får fuld brugsret af undersøgelsen Patientforeningen giver lov til at undersøgelsen 21. januar til juni 2011 Pfizer afholder udgifter til COWI for gennemgørelse af undersøgelsen Konsulentbistand (viden sparring)

28 Roche a/s Støtte til faglige oplægsholdere ved Nyreforeningens Dialysekonference. Nyreforeningen Roche a/s. Sponsorat. pårørerende til Patientsforeningens patienter med anden form for demens Støtte til faglige oplægsholdere ved Nyreforeningens Dialysekonference. gennemføres af COWI, leverer adresser til formålet yder sparring. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Dialysekonferencen den 27. januar. Nyreforeningen har ingen forpligtelser forbundet med denne sponsoraftale. kr sponsorat til Dialysekonference. Roche a/s Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt Roche a/s. Sponsorat Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Foreningen af Unge med Gigts deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt forpligter sig til at anvende modtagne midler til deltagelse i kr sponsorat til rejse, li, kost mv.

29 patientforeningsmø de. Roche a/s Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt Roche a/s. Sponsorat. Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de, juli. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Foreningen af Unge med Gigts deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt forpligter sig til at anvende modtagne midler til deltagelse i patientforeningsmø de. kr sponsorat til rejse, li, kost mv. Roche a/s Støtte til internationalt patientforeningsmø de. Patientnetværket for Tarmkræft Roche a/s. Sponsorat. Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk patientnetværkets deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen forpligter sig til at anvende de kr sponsorat til rejse, li, kost mv.

30 modtagne midler til deltagelse i patientforeningsmø de. Roche a/s Støtte til kommunikationsarb ejde. Patientforeningen Lungekræft Roche a/s. Sponsorat. Støtte til patientforeningens kommunikationsarb ejde i forbindelse med International Lungekræftdag. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at sponsorere kommunikationsarb ejde i forbindelse med patientforeningens arrangement på International Lungekræftdag. Foreningen har ingen forpligtelser forbundet med denne sponsoraftale. kr sponsorat til kommunikationsarb ejde. Roche a/s Sponsorat til drift aktiviteter i. Patientforeningen Lungekræft Roche a/s. Sponsorat. Støtte til 1) patientforeningens arbejde for danske lungekræftpatienter deres pårørende 2) foreningens arbejde med erfaringsudveksling blandt danske lungekræftpatienter 3) foreningens kommunikationsind Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk patientforeningens drift, medlemsmøder arrangement ved International Lungekræftdag. Foreningen kr sponsorat til drift.

31 sats. forpligter sig til at aflægge regnskab for anvendelsen af sponsorater fra Roche a/s. Roche a/s Støtte til website. Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Roche a/s. Sponsorat. Støtte til website. Roche a/s forpligter sig med nærværende sponsoraftale til at yde økonomisk landsforeningens website. Foreningen har ingen forpligtelser forbundet med denne sponsoraftale. kr sponsorat til webside. Roche a/s Sponsorat af familiekursus Landsforeningen til bekæmpelse af cystisk fibrose Roche a/s. Sponsorat. Støtte til familiekursus. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk gennemførelse af familiekursus. Landsforeningen forpligter sig til at anvende modtagne midler til denne aktivitet. Kr

32 Roche a/s Bidrag til foreningens støtte til forskning. Landsforeningen til bekæmpelse af cystisk fibrose Roche a/s. Sponsorat. Bidrag til foreningens støtte af forskning. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Landsforeningens forskning. Landsforeningen forpligter sig til at anvende modtagne midler til støtte af forskning. Kr Roche a/s Sponsorat til Symposium ovariekræft. KIU - Kræft i Underlivet Roche a/s. Sponsorat. Støtte til symposium om ovariekræft. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til yde økonomisk symposium ovariekræft. KIU forpligter sig til at bruge pengene til det ansøgte formål. kr sponsorat til blomsterudsmyknin g. sanofi-aventis Denmark Patientmøder samt Fysioterapeutens hjørne på sclerose.info sanofi-aventis Denmark Tema-aftener samt driftstilskud til hjemmeside Formålet med samarbejdsaftalen er at sponsere dermed muliggøre afholdelse af 2 temaaftener under temaet Viljen sidder i hjertet - om at håndtere de store udfordringer i Sanofi-aventis forpligtede sig til i aftaleperioden at give et økonomisk tilskud til afholdelse af foreningens 2 patientmøder samt driftstilskud til organisationens hjemmeside. Andet halvår af Virksomhedens finansielle ydelse udgjorde et beløb på kr til de to patientmøder samt kr til organisationens hjemmeside. Beløbene var ekskl. moms. Den Virksomheden ydede ej ikkefinansielle ydelser i forbindelse med sponsoratet.

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2012 Indberettende virksomhed Overskrift på donation eller tilskud Navn(e) på hospital og/eller afdeling(er) Hvad donation eller tilskud ydes

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?...

Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?... Årsberetning 2014 / 2015 Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2 Aktiviteter... 2 Facebook... 2 Hjemmeside og medlemsblad... 3 Fordele til medlemmer... 3 Frivillighed... 4 Hvilken forskel gør FNUG?...

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Årsberetning 2011 Nyt nævn Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) blev etableret i dets nuværende form af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Orienteringsaftenerne 2012

Orienteringsaftenerne 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE ISSN 1902-7346 Årsmøde i Århus Lørdag den 28. april 2012 kl. 13.00-17.00 afholder Hiv-Danmark årsmøde i Teatersalen, Kannikegade 18, 8000 Århus C. Før årsmødet afholdes der formøde

Læs mere

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco Årsberetning 2011 2011 i glimt Foto: Henrik Petit Foto: Jakob Carlsen Velkommen, Deres Majestæt! Hendes Majestæt Dronningen, Gigtforeningens protektor, deltog ved fejringen af foreningens 75-års jubilæum

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

32. årgang, juni 2012 nr. 2

32. årgang, juni 2012 nr. 2 32. årgang, juni 2012 nr. 2 Den Internationale Parkinsondag blev i år markeret med et arrangement i Landstingssalen på Christiansborg. Det er nu igen muligt at blive henvist til rehabiliteringsophold for

Læs mere

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08 2008 Årsberetning Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i 2008 6 PUBLIKATIONER I 2008 7 Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2 3. SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftale

Læs mere

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen februar 2015 nummer 97 Når sygdom går i arv Nyt om forskning Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold 4 Leder 6 Når sygdom

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94. Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen maj 2014 nummer 94 Mød Erik Clausen Kritik af behandling 25 års jubilæum Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold 4 Leder

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED:

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: 20. årgang Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE 2010 KANDIDATER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 1 Formandsberetning

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Nr. 2 december 2010. 04: Tema: 40-års jubilæum. 08: Ingen kritik i Andreas-sagen. 15: Ny behandlingsform for ITP. BløderNyt

Nr. 2 december 2010. 04: Tema: 40-års jubilæum. 08: Ingen kritik i Andreas-sagen. 15: Ny behandlingsform for ITP. BløderNyt M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 2 december 2010 04: Tema: 40-års jubilæum 08: Ingen kritik i Andreas-sagen 15: Ny behandlingsform for ITP BløderNyt 2 Indhold

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2007. Nr. 2-2007. Det er svært at komme frem i køen til kræftbehandling

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2007. Nr. 2-2007. Det er svært at komme frem i køen til kræftbehandling PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2007 Nr. 2-2007 Det er svært at komme frem i køen til kræftbehandling PROPA har nu modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen

Læs mere

Indhold. Beretning 2008 4. Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14.

Indhold. Beretning 2008 4. Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14. Beretning 2008 Indhold Beretning 2008 4 Diabetestinget 6 Opsporingskampagne 10 Skolelivsundersøgelsen 12 Livet med diabetes 14 Egne medier 18 Verdens Diabetes Dag 2008 20 Økonomi 22 4 Beretning 2008 Beretning

Læs mere

Årsberetning & regnskab 98

Årsberetning & regnskab 98 Årsberetning & regnskab 98 3 99 NOVEMBER Støt CF-foreningens landsindsamling 25.11.- 31.12.1999 CD: JAZZTELTET Send check på 100 kr til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv. 3400 Hillerød 100 kr

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere