Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2010"

Transkript

1 Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed der indberetter Abbott Abbott Samarbejdsprojektets navn Sponsoring of advertisement Sponsoring of meeting Navnet på de parter, der har indgået aftalen Abbott and Adipositasforeningen Abbott and Adipositasforeningen Abbott IMID summit Abbott and Colitis- Crohn association Abbott Educational support Abbott and Cross- Over Abbott HIV Conference support Abbott and Cross- Over Abbott HIV AIDS brochure Abbott and Cross- Over Abbott Under your skin Abbott and Danmarks Psoriasis Forening Type af projekt Formål Parternes rolle i projektet Financial support Financial support Financial support Financial support Financial support Financial support Financial support To enable Adipositasforeningen to raise awarenes on the association and their work within the obesity area To grant Adipositasforeningen financial support in relation to meeting within the Obesity area To enable the Colitis-Crohn association to participate in the planning and executon of IMID summit To enable Cross- Over to executes it s activities for HIV patients within the HIV area To enable Cross- Over to participate in conference within the HIV area To enable Cross- Over to produce information material within the HIV area To enable Danmarks Psoriasis Forening to develop Abbott: Sponsoring the advertisement Adipositasforeningen: Advertisement Abbott: Sponsoring of the expenses Adipositasforeningen: None Abbott: Sponsopring of expenses Collitis-Crohn: None Abbott: Donation Cross-Over: None Abbott: Sponsorship Cross-Over: None Abbott: Sponsorship Cross-Over: None Abbott: Sponsorship Tidsramme Den økonomiske støttes størrelse hvad den skal bruges til DKK advertisement DKK meeting DKK conference DKK education for HIV patients donation DKK conference DKK ,25 development and printing of brochure DKK information campaign Omfang indhold af ikke-finansiel støtte

2 Abbott Conference support Abbott and Danmarks Psoriasis Forening Abbott Den folkekirkelige AIDS-tjeneste activities Abbott and Den Folkekirkelige AIDStjeneste Abbott IMID summit Abbott and Gigtforeningen for Morbus Bechterew Abbott The Wind familiy Abbott and Gigtramte Børns Forældreforening Abbott Hiv-Denmark knowledge update within the HIV area Abbott and Hiv- Denmark Financial support Financial support Financial support Non-financial support Financial support and implement information project within the psoriasis area To enable Danmarks Psoriasis Forening to participate in the planning and executing of IMID summit To enable den Folkekirkelige AIDStjeneste to plan and execute it s activities within the HIV area To enable Gigtforeningen for Morbus Bechterew to participate in the planning and executing of IMID summit To help Gigtramtebørns forældre forening raise awareness on lifestyle issues in relation to rheumatoly To enable Hiv- Denmark to participate in relevant conferences within the HIV area and update it s Danmarks Psoriasis Forening: Project management of the project Abbott: Sponsorship Danmarks Psoriasis Forening: None Abbott: Donation Folkekirkelige AIDStjeneste: None Abbott: Sponsorship Gigtforeningen for Morbus Bechterew: None Abbott: Provide space on website portal abbott.dk for Gigtramtebørns forældre forening Gigtramtebørns forældre forening: To provide content for portal on abbott.dk Abbott: Donation Hiv-Denmark: None DKK conference DKK information activities DKK conference None To provide Gigtramtebørns forældre forening space on website portal abbott.dk DKK information activities

3 Abbott National Kidney Day campaign Abbott and Nyreforeningen Financial support knowledge within the HIV area To enable Nyreforeningen to plan and execute it s information campaing on National Kidney Day Abbott: Sponsorship Nyreforeningen: Project management of information campaign DKK information campaign Abbott EFCNI meetings Abbott and Landsfore-ningen Præmatures Vilkår Abbott Abbott Abbott Products World Premature Day HIV conference support Parkinsonskole Abbott and Landsfore-ningen Præmatures Vilkår Abbott and Stop AIDS Parkinson foreningen Financial support Financial support Financial support kursus To enable Landsfore-ningen Præmatures Vilkår in participating in the EFCNI conference To enable Landsfore-ningen Præmatures Vilkår to plan and execute it s activities on World Premature Day To enable Stop AIDS to participate in conference within the HIV area Øge viden om sygdom Abbott: Donation Landsforeningen Præmatures Vilkår: None Abbott: Donation Landsfore-ningen Præmatures Vilkår: None Abbott: Sponsorship DKK conference DKK information campaign DKK conference Stop AIDS: None sponsorat kr Fordragsholdere Abbott Products Tema dag Parkinson foreningen Lokal foreningen Nordjylland Temadag Stemme træning Sponsorat kr Fordragsholder Abbott Products Abbott Products International Parkinsondag Jubilæum samt netværksarbejde Abbott Products CF-sponsorat Parkinson foreningen Landsforenin-gen til bekæmpelse af Temadag Foredrag Sponsorat kr Fordragsholder Driftstilskud til foreningens Støtte CFforeningens arbejde Sponsorat Hjemmeside: kr

4 Cystisk Fibrose hjemmeside, generalforsamling/årsmøder CF-familiekursus overfor såvel patienter/ pårørende som læger andet fagpersonale Generalforsamling/årsmøder: kr Familiekursus: kr Amgen Firmamedlems-skab Kræftens Bekæmpelse Medlemsskab Forskning i Kræftens Bekæmpelse I alt kr dkk + moms til forskning Amgen Amgen Familier med kræftramte børn Familier med kræftramte børn Firmamedlem skab Støtte til familier med kræftramte børn Amgen: At yde et sponsorat Org: Levere firmamedlem skab 2500 dkk Amgen GSK Er du Knleskør? Osteoporose Foreningen Amgen GSK Lands-konference d. 29 oktober Osteroporose foreningen Landsdækkende kampagne for udberedelsen af kendskabet til osteoporose Dansk International ostoporose dag Information om osteoporose hvordan sygdommen forebygges Fokus på uopdaget osteoporose Information til osteoporosepatient er om behandlingstilbud Information Uddannelse i henhold til prram Amgen: Økonomisk kampagnen Foreningen: Planlægge koordinere alle aktiviteter i kampagnen Amgen: Økonomisk støtte Foreningen: arrangør dkk + moms til dækning af trykning m.m. Amgen GSK betaler 50/50 29 oktober dkk til dækning foredragsholdere/lo kaliteter Amgen GSK betaler 50/50 Astellas Pharma a/s Samarbejdsaftale / sponsoraftale til driften af foreningen Astellas Pharma a/s Leverforeningen Sponsorat Sikre tilskud til socialrådgiver Astellas Pharma a/s støtter driften af socialrådgiver Kr til driften af foreningen samt socialrådgiver Astellas Pharma a/s Samarbejdsaftale vedr. Astellas Pharma a/s Kontinens- Sponsorat Sikre opretholdelse af rådgivningslinien Astellas Pharma a/s støtter aktiviteter Kr til dækning af udgifter

5 information/rådgivning af patienter med inkontinens foreningen vedr. rådgivningslinien med økonomisk betaling i forbindelse med opretholdelse af rådgivningslinien Astellas Pharma a/s AstraZeneca Samarbejdsaftale vedr. hjerte- Lungetransplantationsklubben Tilskud til DCafspillere radioer Astellas Pharma a/s Hjerteforeingen AZ psykiatrien i Slagelse Sponsorat Donation Sikre driften af Hjerte- Lungetransplantationsklubben Bedre patientbehandling Astellas Pharma a/s Kr tilskud til driften af Hjerte- lungetransplantationsklubben AZ bidr 7500 kr. ingen økonomisk AstraZeneca AstmaCamp for unge AZ AstmaAllergiforbun det Donation Bedre patientbehandling AZ bidr økonomisk Søgt givet tilsagn i. Arrangementet udsat til kr. ingen AstraZeneca B AZ Psykiatrifonden Sponsorat Bedre patientbehandling AZ bidr økonomisk kr. Anmeldt til NSL AstraZeneca Psykiatrifondens blad til pårørende AZ Psykiatrifonden Donation Oplysning AZ bidr økonomisk x kr. AstraZeneca Baxter Åndlettetop Trykning af nyhedsbreve AZ Lungepatient.dk Lokae foreninger af nyreforeningen Sponsorat Trykning af breve Awareness om KOL samt opsporing af KOL patienter Udbredelse af nyreforeningens informationer AZ bidr økonomisk til gennemførelse af spirometri-event KOL erfaringssession direkte økonomisk støtte Vi trykker Løbnede hele året ingen 5000 kr Praktisk hjælp gennem underleveran-dører ifm med gennemførelse af spirometrievent KOL erfaringssession Baxter Nyreforeningendial yse konference nyreforeningen Støtte til afholdelse af den årlige konference Udbredelse af nyreforeningens informationer Vi giver en unrestricted grant Jan 5000kr til gennemførelse af konferencen

6 Baxter Unrestricted grant Bløderforeningen Støtte bløderforeningens formål Bayer, division Bayer Schering Pharma Bayer AB, division Bayer Schering Pharma Bayer, division Bayer Schering Pharma Bien Idec Denmark HCC Brochure Participiation at WFH RMB Bayer samarbejde om attt samle eksperter, myndigheter brugerorganisation er på ett mode för at drøfte status på den forebyggende insats for att sikre en bedre primærforebyggyggelse af NTD. Sclerose-foreningen Bayer Hepatitsforeningen Bayer AB Danmarks Bløderforening Bayer Rygmarvsbrokforeni ngen af 1988 (RMB) Bien Idec Denmark Og Scleroseforeningen Patientbrochure Participiation at WFH Möde med eksperter, myndigheter brugerorganisation er Bidrag til foreningens arbejde Vi støtter blødrforeningen med at informere sine medlemmer Samarbejde om udabejdelse af patientbrochure Financial support the Organisation for participiation för 2 people at WHF (World Federation of Hemophilia) Buenos Aires, Argentina Arbejde med primær forebyggelse af NTD Positiv omtale af samarbejdet mellem virksomheden foreningen Vi giver en unrestricted grant Bayer støtter projekt økonomisk hjælper med kontakt til onkol Hepatitisforeningen skriver forord, laver layout, trykker distribuerer Bayer pay full stay (congress fee, travel cost in economy class and accommodation- DBF send 2 board memders of the Society to take active parts in discussion and development of future treatment and care Bayer finansierer omkostninger i forbindelse med rejser/ophold samt honorar for foredragsholderer samt omkostninger til leje af lokaler fortæring i enlighet med LIF s etiske regler. Bien Idec Denmark Sponsorerer sidestillet med andre medicinal kr ingen Er først afsluttet dec Jan til 31 dec De kr går til forfatter-honorar samt tryk DKK DKK uden yderligere betingelser Bayer støtter desuden med kontakt til onkol der skal skrive den faglige del af brochuren NA

7 Bien Idec Denmark Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) Roseliv støtteforeningen til fordel for scleroseforeningen Parkinsonforeninge ns 30 års jubilæum Bien Idec Denmark Og Roseliv BIDK Parkinsonforeninge n Roseliv koncert. Overskuddet tilfalder scleroseforeningen Samarbejdsaftale Støtte til afholdelse af koncerten At støtte faglige aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af Parkinsonforeninge ns 30 års jubilæum. firmaer Bien Idec har ingen indflydelse på, hvem der får forskerprisen BIDK forpligter sig til at sponsere aktiviteter afholdt i forbindelse med Parkinsonforeninge ns jubilæum. Koncerten fandt sted i marts til koncerten til forskerpris. Roseliv kan så modtage bidrag fra anden side 28 maj DKK til sponsering af faglige aktiviteter indlæg ved afholdelsen af jubilæet. NA BIDK bidrager ikke med ikke-finansiel støtte. Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) DKK til støtte til hivzonen.dk særligt til udbygning af chatfunktionen forbedring af CMSsystemet. Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) Hivzonen BIDK Hivzonen Samarbejdsaftale Støtte til websitet hivzonen.dk særligt til udbygning af chatfunktionen forbedring af CMSsystemet. Orienteringsaftner BIDK Hiv- Danmark Samarbejdsaftale At støtte brugergrupperne på Hvidovre hospital, Skejby Sygehus o,aalborg sygehus, Odense Universitetshospital Rigshospitalets infektionsmedicinsk e afdelinger med midler til orienteringsaftener for ambulatoriernes hiv-smittede bruger, deres pårørende, aktive i Parkinsonforeninge n forpligter sig til at afholde faglige indlæg i forbindelse med jubilæet. BIDK forpligter sig til at give et generelt driftstilskud på kr BIDK forpligter sig til i perioden at udbetale DKK til delvis dækning af orienteringsaftener på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aalborg Sygehus. Hiv-Danmark forpligter sig til at bruge de udbetalte midler til orienteringsaftener Samarbejdet afvikles i DKK til orienteringsaftener. BIDK bidrager ikke med ikke-finansiel støtte. BIDK bidrager ikke med ikke finansiel støtte.

8 Boehringer- Ingelheim Danmark (BIDK) til deltagelse i HIV AIDS kongresser i. BIDK Hiv- Danmark Samarbejdsaftale HIV-miljøet sundhedspersonale t på afdelingerne. At støtte medlemmer af Hiv- Danmarks medicinske udvalgs medlemmer i Hiv AIDS kongresser i ne. BIDK forpligter sig til at udbetale kr til delvis dækning af udgifter i forbindelse med registrering, hotel flybilletter DKK til brug ved registrering, flybilletter hotel ved Hiv AIDS kongresser i. BIDK bidrager ikke med ikke-finansiel støtte. Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb National educational prrams and initiatives about HIV positive, counselling, prevention and treatment National weekend seminar for people living with HIV. The seminar include both plenary presentations and workshops HIV, Hope and Treatment seminars, with special focus on the problems HIVpositive women are facing Bristol-Myers Squibb and HIV- Danmark Bristol-Myers Squibb and HIV- Danmark Bristol-Myers Squibb and HIV- Danmark Eisai Annoncering Dorte Gerner, Eisai Grant, patient education Grant, patient education Grant, patient education Annoncering i epilepsibladet Financial support to their projects Financial support to the project Financial support to the project Støtte til udgivelse af Hiv-Danmark forpligter sig til at bruge de udbetalte midler i forbindelse med registrering, flybilletter hotel ved HIV Aids kongresser i. Bristol-Myers Squibb: donation Hiv-Danmark: execution of the project Bristol-Myers Squibb: donation Hiv-Danmark: execution of the project Bristol-Myers Squibb: donation Hiv-Danmark: execution of the project Eisai udformer annoncen 01.Aug. 31.Dec. 01.Aug. 31.Dec. 01.Oct. 31.Dec. Annonce 4 gange årligt ,- EURO ,- EURO 6.000,- EURO kr

9 Eisai Udsendelse af epilepsibladet X 4 årligt Direktør Jutta Houmøller, Epilepsiforeningen Dorte Gerner, Eisai Direktør Jutta Houmøller, Epilepsiforeningen Eisai Sponsorering Dorte Gerner, Eisai Direktør Jutta Houmøller, Epilepsiforeningen Eli Lilly Danmark Eli Lilly Danmark Eli Lilly Danmark Det hele liv med ADHD Verdens Diabetesdag Life for a Child event At leve med lungekræft Eli Lilly Danmark ADHDforeningen Eli Lilly Danmark Diabetesforeningen Eli Lilly Danmark Patientforeningen Lungekræft X 4 årligt Udsendelse af epilepsibladet X 4 årligt, i Eisai kuverter med mulighed for at vedlægge rekalmemateriale Møder for epilepsipatienter, samt pårørende behandlere i primære samt sekundære sektor Fundraisingmiddag Adaptation and translation of patient information bladet samt annoncering for Eisa Støtte til udsendelse af bladet samt annincering for Eisa At øge viden om epilepsi knition til Det hele liv med ADHD årets konference om ADHD Øget fokus på diabetes i forbindelse med Verdens Diabetesdag behovet av l børn med diabetes i udviklingslanderna Adaptation and translation of DVD with purpose of patient information foreningen indrykket den til trykkeren Foreningen producerer bladet Eisai pakker udsender til at af foreningen udleveret liste. Evt. Annonce- Materiale udsendes kun til fagpersoner ikke til andre medlemmer Sponsor samt deltagelse i arrangementer, Eli Lilly Danmark : yde tilskud ADHD-foreningen: afholde konferensen Eli Lilly Danmark : betale udgifter i førbindelse med afholdelse af arrangement. Diabetesforeningen : medafsender, bakker op om prrammet inviterer deltagere Eli Lilly Danmark :vil uddele DVDén på danske hospitaler som beskæftiger sig med lungekræft. Patientforeningen: Udsendelse 4 gange årligt 3 møder i DK, 2 vest 1 øst. Frankering,,,,ca kr. Beløbet varierer lidt afhængig af hvor mange blade der sendes ud. I alt for 3 møder : kr. 2-3 september DKK N/A 1 oktober 1 december 1 September 31 December 2012 Lilly dækker udgifter til det grafiske arbejde på Diabetesforeningen s hjemmeside med DKK N/A N/A N/A

10 Eli Lilly Danmark Eli Lilly Danmark Ferring Lægemidler Ferring Lægemidler Stormøde om knleskørhed Viden dial kursus for voksne med type 1 diabetes Samarbejdsprojekt Samarbejdsprojekt Eli Lilly Danmark Osteoporoseforenin gen Eli Lilly Danmark Diabetesforeningen Prostatacancer Patientforeningen Kontinens foreningen Støtte til stormøde om osteoporose Støtte til kursus for voksne med type 1 diabetes Samarbejdsprojekt Samarbejdsprojekt Støtte til stormøde om osteoporose Støtte til kursus for voksne med type 1 diabetes Formålet er at sætte rammer for de aktiviteter, som Ferring Lægemidler organisationen vil samarbejde om i Formålet er at sætte rammer for de aktiviteter, som Ferring Lægemidler organisationen vil samarbejde om i udpege lægefaglige rådgivere, som vil sikre at den danske oversættelse passer til danske forhold Eli Lilly Danmark : yde tilskud til stormøder om osteoporose i hhv. Kolding, Hjørring Køge Osteoporoseforenin gen: afholde stormøder i hhv. Kolding, Hjørring Køge Eli Lilly Danmark : yde tilskud til kurset. Diabetesforeningen : afholde kurset Ferring Lægemidler forpligter sig med nærværende aftale til i aftaleperioden at støtte den ovennævnte aktivitet økonomisk gennem et tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med oplysningskampagn e om prostatakræft til offentligheden Sponsorat til dækning af udgifter til den landsdækkende telefonrådgivnings linie Inkontinenslinien 8 september 28 september DKK N/A 4-9 oktober DKK N/A kr kr.

11 GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma SLE kongres i Kbh. GSK + Gigtforeningen Interaktiv tavle GSK + Dansk Epilepsiforening Generel støtte Projektstøtte Støtte til bl.a. afvikling af SLE kongres i Kbh. Indkøb af inter-aktiv tavle projektor GSK: LUPUS DK: Afvikle kongres GSK: Epilepsiforeningen - indkøb DKK pr. år. Planlægning afvikling af kongres i Kbh. Kr ,-. Indkøb af inter-aktiv tavle projektor n/a n/a GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Epilepsi graviditet Nyt om behandling forskning i Parkinsons sygdom Temadag d. 5. oktober The European Conference on Rare Diseases GSK + Dansk Epilepsiforening GSK + Parkinsonforeningen, lokalforening Silkeborg GSK + Parkinsonforeningen Kreds Nordjylland GSK + Foreningen for ATAKSI/HSP Projektstøtte Projektstøtte Projektstøtte Projektstøtte Lay-out tryk af patientfolder Information til Parkinsonforeningens medlemmer Temadag vedr. Parkinsons sygdom til deltagelse i kongres Mødestøtte GSK LYLE Projektstøtte 1)At informere patienter pårørende om sygdomme behandlinger, 2)Erfaringsudvekslin g blandt patienter Information om ITP patienters livskvalitet GSK Danmarks Bløderforening Projektstøtte 1) Temadag hvor ITP QoL international konsensusrapport præsenteres 2) Materiale (hæfte) med ITP livskvalitetsundersø GSK: Epilepsiforeningen lay-out tryk af patient-folder GSK: Parkinsonforeningen arrangering af møde GSK: Parkinsonforeningen arrangering af møde GSK: ATAKSI/HSP deltagelse i kongres GSK: LYLE står for at arrangere møderne helt alene. GSK: DB står selv for Temadagen for koordinering af opsætning af hæftet Kr ,-. Lay-out tryk af patientfolder vedr. epilepsi graviditet Kr ,-. Honorar transport til underviser. Kaffe kage til mødet Kr ,-. Honorar transport til underviser. Kr ,-. Kongresregistrering, rejse ophold Kr ,- for faciliteter, kaffe, kage til mødet samt foredragsholdere. Kr ,- for faciliteter kaffe kage samt foredragsholder på Temadagen. Pengene går ud over dette så til layout af hæftet. n/a n/a n/a n/a n/a n/a

12 GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Projekt inhalationsteknik 9th International Congress on Aerobioly GSK Danmarks Lungeforening GSK Astma- Allergi Danmark Udarbejdelse af undervisningsmater iale. Støtte til kongres gelse Højne kvaliteten i inhalationsteknikke n blandt patienter med KOL Støtte udvekslingen af forskningsdata om pollenmålinger. GSK: Yde finansiel støtte, konsulentbistand, listisk organisatorisk støtte, placebo-inhalatorer samt In-Check apparater, udbrede informationsmateri ale via egne kommunikationska naler. DL: Projektledelse Fastlægge den pædagiske tilgang, inddrage andre interessenter, promovere projektet til målgrupperne. GSK: A-A DK: Deltage i kongressen kr. til projektledelse, udarbejdelse af informations- undervisningsmater iale, mødeaktivitet, udvikling af undervisningskonce pt. 23. august til 27. august kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med 9th International Congress on Aerobioly i Argentina august. Konsulentbistand, listisk organisatorisk støtte, placebo-inhalatorer samt In-Check apparater. GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Projekt pollenplakat Psoriasis NYT GSK Astma- Allergi Danmark Danmarks Psoriasis forening v. Bent Andersen Udarbejdelse af undervisningsmater iale. Annoncering for Ceridal Øge kendskabet til almindeligt forekommende pollenkilder i DK. Annoncering i Psoriasis NYT GSK: Finansiel støtte, tryk samt distribution. A-A DK: Design passiv distribution. GSK leverer 2 annoncer Psoriasis foreningen annoncere GSK s December kr. til design af plakaten samt billedrettigheder kr. for 2 annoncer. Distribution af pollenplakaten til læger speciallæger, tryk af plakaten

13 GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma GlaxoSmithKline Pharma Aktivitets blad Osteoporoseforeningen Osteoporoseforeningen Støtte til DBO s seminar i november Samarbejdsaftale Astma-Allergi forbundet Danmark for Odense & Omegn v. Bjarne Bruhn Amgen/GlaxoSmith Kline/Osteoporosef oreningen GlaxoSmithKline/Os teoporoseforeninge n GSK Patientforeningen DBO GSK Hiv Danmark Annoncering for Ceridal Støtte til borgermøder landskonference Annoncering i Aktivitetsblad for Astma-Allergi Forbundet Danmark for Odense & Omegn Patientoplysning anonncer GSK leverer 4 annoncer Astma- Allergi Forbundet Danmark for Odense & Omegn annoncere GSK s annoncer GSK: Finansiel støtte Støtte (Orange day) Patientoplysning GSK: Finansiel støtte Projektstøtte Projektstøtte til dækning af honorarer foredragsholdere ved et seminar til diverse aktiviteter (seminar, pjecer, kongresdeltagelse m.v.) GSK: Finansiel støtte GSK: Finansiel støtte 9100 kr. for 4 annoncer heraf er betalt af GSK heraf er 100% betalt af GSK kr. til dækning af honorarer foredragsholdere ved et seminar kr. til landsdækkende seminar kr. til informationsaft ener kr. til kongresdeltagel se kr. til genoptryk af pjece GlaxoSmithKline Pharma Positivgruppens 25 års jubilæum GSK Positivgruppen Projektstøtte til afholdelse af arrangement ifm. Positivgruppens 25 års jubilæum H. Lundbeck Panikangst Angstforeningen Udarbejdelse af revideret pjece om panikangst GSK: Finansiel støtte kr. til at dække udgifter til fx buffet ved reception, trykte invitationer, leje af service, leje af telt møbler m.m. Sponsorat kr.

14 H. Lundbeck Alzheimerdag Alzheimerforeninge n Huske kager Sponsorat 21/ kr. H. Lundbeck Outsideren Tidsskriftet Outsideren H. Lundbeck Opsøgende Psykiatri Opsøgende Psykiatrisk - OP Team Ishøj Aktiviteter ifm udarbejdelse af tidsskriftet Outsideren Patient relaterede aktiviteter Sponsorat kr. Sponsorat kr. H. Lundbeck Oplysning om parkinson sygdom Lundbeck Pharma Lundbeck Pharma Lundbeck Pharma Udgivelse af Psykiatriinformatio n Delvis sponsorering af Parkinsonforeninge ns 30 årsjubilæumssympo sium medlemsmøde Alzheimerforeninge ns repræsentantskabs møde Parkinsonforeninge n Psykiatrifonden Lundbeck Pharma Parkinsonforeningen Lundbeck Pharma Alzheimerforeningen Lundbeck Pharma samarbejde Delsponsorat Delsponsorat Sponsorat Videns indsamling samt øget oplysning om parkinsons sygdom i DK Trykning udgivelse af Psykiatriinformation Afvikling af symposium medlemsmøde i forbindelse med Parkinsonforeningen s 30 års jubilæum Sponsorering af lokaler forplejning til Alzheimerforeninge ns repræsentantskabs møde Samarbejdsaftale kr. Rådgivningsbistand samt udlån af lokaler forplejning Lundbeck Pharma : Delvis sponsorat af trykning udgivelse af Psykiatriinformatio n. Psykiatrifonden: Modtager af sponsorat Lundbeck Pharma : Sponsor Parkinsonforeningen: Modtager af sponsorat Lundbeck Pharma: Sponsor Alzheimerforeningen: Modtager af sponsorat DDK ,-. Anvendes til delvis sponsorering af trykning udgivelse af Psykiatriinformatio n DDK ,- der anvendes til afvikling af symposium medlemsmøde under Parkinsonforeninge ns 30 års jubilæum DKK Udgifter til forplejning lokale i forb. M. Alzheimerforeninge ns årlige repræsentantskabs møde Intet Intet Intet

15 Janssen-Cilag World Aids Day Janssen-Cilag AIDS-fondet World Aids Day Focus på HIV/AIDS Finansiel støtte Q kr. afholdelse af World Aids Day i Danmark - Janssen-Cilag Medicinsk opdatering Janssen-Cilag HIV-Danmark Janssen-Cilag Informationsaftener Janssen-Cilag HIV-Danmark Medicinsk opdatering Information af patienter pårørende Medicinsk opdatering Information af patienter pårørende Finansiel støtte Q kr. Støtte til kongresdeltagelse Finansiel støtte Q kr. Informationsaftener for patienter pårørende - - LEO Pharma Nordic Hjertebarnfonden, København til foreningen Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Hjerteforeningen, København til foreningen Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Nyreforeningen, Vanløse Støtte til genoptryk nye publikationer Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Danmarks Psoriasisforening Støtte till DPF sommerkursus for børn/unge forældre i Skærbæk. Sponsor 5-9/ kr. LEO Pharma Nordic Landsforeningen for Cystisk Fibrose Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af møde Sponsor 3/ kr. LEO Pharma Nordic Psoriasisforening, Fredericia kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 9/ kr. LEO Pharma Nordic Danmarks Psoriasisforening Støtte til opgradering af DPF s hjemmeside Sponsor kr. LEO Pharma Nordic Psoriasisforening, Aalborg kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 7/ kr. LEO Pharma Nordic Psoriasforening, København kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 8/ kr.

16 LEO Pharma Nordic Psoriasforening, Skive kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 21/ kr. LEO Pharma Nordic Psoriasisforening, Århus kreds Sponsorat af møde Støtte til afholdelse af psoriasismøde Sponsor 4/ kr. MSD Vedligeholdelse af website MSD & HIVZONEN Videreudvikling af website Videreudvikling af website MSD sponsorat Afsluttet 31. december kr. MSD MSD MSD MSD Trykning af materiale Webbaseret barometer til website HIV-Danmarks arbejde for hiv smittede pårørende Vedligeholdelse af website MSD & HjerneSagen MSD & Diabetesforeningen MSD & HIV- Danmark MSD & HIVZonen Trykning af materiale omhandlende blodtryksmåling Udvikling af webbaseret barometer til website Informationsmøder øvrige HIV Danmark aktiviteter Videreudvikling af website Trykning af materiale omhandlende blodtryksmåling Udvikling af webbaseret barometer til website Informationsmøder øvrige HIV Danmark aktiviteter Videreudvikling af website MSD sponsorat Afsluttet 1. maj MSD sponsorat 1. december november MSD sponsorat Afsluttet 31. december MSD sponsorat Afsluttet 31. december 7.781,25 kr. Varetagelse af tilbudsindhentning ordreafgivelse til trykkeri kr. Deltagelse i styregruppe for udvikling af webbarometer Grafik/DTP assistance kr kr. MSD MSD MSD Udgivelse af rapport om HIV alder Information arbejde med hiv smittede børn voksne Opsætning af informationsbrochu rer informationsmateri ale om Netpa Danmark MSD & HIV- Danmark MSD & Aids-fondet MSD & Netpa Danmark Oversættelse, renskrivning udgivelse af rapport om HIV alder Information om hiv/aids Trykning opsætning af tre brochurer Oversættelse, renskrivning udgivelse af rapport om HIV alder Information om hiv/aids Trykning opsætning af tre brochurer MSD sponsorat Afsluttet 31. december kr. MSD sponsorat Afsluttet i kr. MSD sponsorat Afsluttet i kr. MSD Afholdelse af MSD & HIV- Afholdelse af Afholdelse af MSD sponsorat Afsluttet kr.

17 orienteringsaftener, Danmark deltagelse i konferencer Norpharma a/s n/a Foreningen af kroniske smertepatienter (FAKS) norpharma a/s Novartis Healthcare Tilskud til Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Novartis Healthcare orienteringsaftener, deltagelse i konferencer Sponsorat orienteringsaftener, deltagelse i konferencer Støtte til foreningsarbejde Norpharma a/s har støttet FAKS økonomisk. FAKS står alene for planlægning afholdelse af aktiviteter. Sponsering Websponsering Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet. december DKK ,- til foreningens afholdelse af deltagelse i smertearrangementer samt annoncering af foreningen kr. Drift af n/a Intet Novartis Healthcare Tilskud til Nyreforeningen Nyreforeningen Novartis Healthcare Sponsering Firmalo på Nyreforeningens hjemmeside samt annoncering i NyreNyt Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Firmalo på Nyreforeningens hjemmeside Navn lo i medlemsbladet NyreNyt Intet Novartis Healthcare Tilskud til Leverforeningen Leverforeningen Novartis Healthcare Sponsering Drift af foreningen samt annoncering i LeverNyt Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Drift af foreningen samt annoncering i LeverNyt navn lo på Leverforeningens hjemmeside Intet Novartis Healthcare Tilskud til Hjerteforeningen, hjerte- lungetransplantatio nsklubben Hjerteforeningen Novartis Healthcare Sponsering Støtte til hjerteforeningen samt for annoncering i medlemsbladet Nova Vita Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Drift af hjerteforeningen samt annoncering i Nova Vita Intet

18 Novartis Healthcare Støtte til Scleroseforeningen Scleroseforeningen Novartis Healthcare Sponsering Støtte til Scleroseforeningen Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Novartis forpligter sig til i aftaleperioden at indbetale kr til Scleroseforeningen Intet Novartis Healthcare Novartis Healthcare Støtte til Osteoporoseforenin gen Støtte til Sjældne Diagnoser Osteoporoseforenin gen Sjældne Diagnosers Kontaktudvalg Sponsorering Sponsorering Støtte til Osteoporoseforenin gen samt lo i medlemsbladet Osteoporoseforenin gen, Lansforeningen mod knleskørhed. Navn på Osteoporoseforenin gens hjemmeside under Støt foreningen - bidragsydere Navn lo på Sjældne Diagnosers hjemmeside samt navn lo i Sjældne Diagnosers Årsberetning Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet. Novartis er sponsor patientforeningen formidler beløbet kr. Lo i medlemsbladet Osteoporoseforenin gen, Lansforeningen mod knleskørhed. Navn på Osteoporoseforenin gens hjemmeside under Støt foreningen - bidragsydere Kr Formålet er at give Sjældne Diagnoser medicinalvirksomhe der et forum for videndeling. Intet Intet Novartis Healthcare Støtte af LYLE Novartis Oncoly Patient foreningen for Lymfekræft Leukæmi Sponsorering af møder Støtte LYLE i at holde informationsmøder /temamøder oprette lokalgrupper i DK. Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at sponsorere konkrete møder, pjecer informationskampa januar til med december Kr Se under formål. Intet

19 gner. Organisationen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden selv at arrangere møderne, herunder lokaler, arbejdskraft m.v. Novartis Healthcare Støtte af DBO Novartis Oncoly, Dansk Brystkræft Organisation Sponsering af møde Støtte organisationen til at afholde Nordisk Brystkræft Konference i København Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at sponsorere konkrete møder, pjecer informationskampa gner. januar til med december kr. Se under formål intet Organisationen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden selv at arrangere møderne, herunder lokaler, arbejdskraft m.v.

20 Novartis Healthcare Støtte af PROPA Novartis Oncoly, Prostatakræft patientforeningen Sponsering af Møde Støtte organisationen til at afholde Mens Healthweek, jubilæumssymposiu m Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at sponsorere konkrete møder, pjecer informationskampa gner. januar til med december kr. Se under formål intet Organisationen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden selv at arrangere møderne, herunder lokaler, arbejdskraft m.v. Novo Nordisk Scandinavia AB Hovedsamarbejds- Aftale (ny) Novo Nordisk Scandinavia AB Danmark som foregangsland på vej mod bedre forebyggelse, tidligere opsporing bedre behandling af diabetes til workshop Diabetesforeningen Danmarks Partnerskab om udvikling afholdelse af en række konkrete aktiviteter (specificeret i årlige tillæg til nærværende aftale) Samarbejde om gennemførelse af en workshop for patienter sundhedspersoner At øge kendskabet til diabetes blandt: - Patienter - Pårørende - Sundhedspersonale - Politikere Formulering af et konsensuspapir om udfordringer for fremtidens bløderbehandling Diabetesforeningen forpligter sig til at lede projektet samt at stille personale til rådighed ifm aktiviteterne. NN forpligter sig til i mindre omfang at bidrage med arbejdskraft evt. projektledelse på dele af aktiviteterne. NN yder økonomisk workshoppen. Foreningen arrangerer Kr Aftalen er offentliggjort på k Èngangsbetaling i kr. Aftalen er offentliggjort på k

21 Bløderforening lægemiddelindustri en. holder workshoppen. Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB HC And Landsindsamling H.C. Andersen Børnehospital Diabetesforeningen Sponsorstøtte Sponsorstøtte Sponsorering af HC And projektet et interaktivt anatomisk univers, der henvender sig til 3-7 årige børn Sponsorering af Landsindsamlingen betaler kr HC Andersen Børnehospital viser NNs lo navn på deres hjemmeside sponsorerer Landsindsamlingen med kr juni -1. juni 2013 Kr Støtte til udvikling af organisationens hjemmeside. NA 6. juni Kr NA Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB SportsCamp - samarbejde Basal insulinpumpebehandlingskursus Diabetesforeningen Og Steno Diabetes Center Samarbejde om afholdelse af SportsCamp Specifikation af parternes ansvar i forb. m. afholdelse af SportsCamp Afholdelse af behandlingskursus om basal insulinpumpe betaler kr til aflønning af 5 diabetessygepl. Foreningen stiller 5 diabetessypepl. til rådighed ved SportsCamp + dækker deres transportudgifter NN yder økonomisk kurset 1. feb. 31. dec. Kr Se parternes rolle august Kr til leje af lokale, undervisere materialer indkalder holder et evalueringsmøde Opsætning af NN stand på Hvidovre Hospital, Uddannelses- Udviklingsafdelinge n Novo Nordisk Scandinavia AB til indlæg ved forældregruppens weekendtræf Turnerforeningen Danmark til et indlæg ved børnelæge fra det kommende Turnerambulatoriu m fra Skejby Universitetshospital NN yder økonomisk indlæg. Èngangsbetaling i Kr til indlæg af børnelæge Aftalen er offentliggjort på k

22 , ved forældregruppens weekendtræf. Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Region Nordjyllands Temadag om Diabetes Mellitus Novo Nordisk Rejselegat Intensiv Symposium 2011 DSBD medlemsmøde efterår. Rock the Cure Ambulatoriet, Dronninglund Sygehus Dansk Selskab for Børne- Ungdomsdiabetes (DSBD) Dansk Selskab for Anæstesi Intensiv Medicin + Dansk Selskab for Intensiv Terapi Dansk Selskab for Børne- Ungdomsdiabetes (DSBD) Novo Nordisk JDRF-Fonden for diabetesforskning Sponsorat Sponsorstøtte til temadag Støtte til rejseaktivitet i forb. m. diabetoliske møder/ kongresser i ind- udland for yngre forskningsaktive læger Støtte til afvikling af Intensiv Symposium januar 2011 Støtte til afholdelse af medlemsmøde 1. oktober Sponsorering af fundraising arrangementet Rock the Cure 16. november NN yder økonomisk temadagen NN sponsorerer 2 legater à kr til rejseaktivitet NN yder økonomisk symposiet Selskaberne forpligter sig til at afvikle symposiet vise NNs lo på materialer NN sponsorerer medlemsmødet Selskabet planlægger afvikler mødet NN sponsorerer Rock the Cure JDRF-Fonden planlægger afvikler Rock the 9. november Kr til afvikling af temadag oktober 2 x Kr NA januar 2011 Kr til afholdelse af symposium 1. oktober Max. kr NA Fra 14. oktober til aftalens forpligtelser er opfyldt dvs. 16. november Kr Se parternes rolle. Opsætning af NN stand på Aalborg Psykiatrisk Sygehus Deltagelse af én medarbejder fra NN ved Intensiv Symposium 2011 NN deltager

23 Cure stiller 3 selskabsborde til rådighed for NN Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB Verdens Diabetes Dag - Opsporingskampag ne i Københavns Lufthavn, terminal 3 Sponsorering af tryk af 2 foldere Diabetesforeningen Diabetesforeningen Samarbejde om akti-viteter på Verdens Diabetes Dag, der skal øge politikernes, mediernes den brede befolknings viden om omfang konsekvenser af diabetesepidemien. Sponsorering af tryk af 2 foldere: Følgesygdomme Balancekort giver økonomisk kampagne om opsporing af diabetes i CPH lufthavn + annoncering i Post Danmark Rundt giver økonomisk sponsorerer tryk af 2 foldere november november december Kr Kr deltager som partner i udvikling gennemførelse af konkrete aktiviteter NA Novo Nordisk Novo Nordisk JDRF Walk Festival Novo Nordisk and JDRF - Fonden for diabetesforskning (Juvenile Diabetes Research Foundation) Novo Nordisk JDRF-Fonden for diabetesforskning JDRF Walk Festival Sponsorstøtte Sponsorship Sponsorering af JDRF Walk Festival Walk events aimed at raising funds for diabetes research NN giver økonomisk JDRF Walk Festival JDRF-Fonden planlægger afvikler JDRF Walk Festival JDRF plans and organises the events. Novo Nordisk provides financial support København 19/6-10 Aalborg 28/8-10 Århus 18/ June (Copenhagen), 28 August (Aalborg), 18 September (Århus) Kr Se parternes rolle. DKK 60,000 NN deltager med 2 sportsaktiviteter inki. instruktører samt stand med diætist NNmedarbejdere Participation with information stand on diabetes and healthy lifestyle (dietician and Novo Nordisk employees). Participation of Novo Nordisk SportsCamp with sports activities for children.

24 Novo Nordisk Novo Nordisk and Aidsfondet Annual membership Membership General support Aidsfondet is recipient of membership fee. Novo Nordisk is contributor DKK 1,000 None Novo Nordisk Novo Nordisk Orion Pharma Novo Nordisk and JDRF - Fonden for diabetesforskning (Juvenile Diabetes Research Foundation) Novo Nordisk and Diabetesforeningen Temadag om Parkinsons rytmisk auditiv stimulering Rock the Cure Sponsorship Fundraising dinner and concert aimed at raising funds for diabetes research Diabetestinget Sponsorship National conference for Danish policymakers and government officials, healthcare specialists and other relevant stakeholders to discuss challenges and priorities for diabetes in Denmark Parkinsonforeningen Foredrag Information om sygdommen JDRF plans and organises the event. Novo Nordisk provides financial support as main sponsor and gets a table for the dinner and concert (eight persons, total value DKK 18,000) The Danish Diabetes Association is host of the conference and overall responsible for project management. Novo Nordisk is part of the conference planning group and provides financial, indirect and nonfinancial support Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. 16-nov- DKK 35,000 Novo Nordisk sponsored travel for two participating musicians from South Africa, incl. Changing Diabetes Youth Ambassador Tshepo 'Howsa' Mosese invited by Novo Nordisk to Denmark 13-sep- DKK 200,000 Novo Nordisk provided indirect financial support through payment to external PA agency (value DKK 253,792) 2 timer DKK. Honorar til foredragsholder evt. beskeden forplejning. Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet.

25 Orion Pharma Genoptryk af En lille faktab om Parkinsons sygdom Parkinsonforeningen Hæfte Information om sygdommen Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk genoptryk. Afsluttes i DKK. til produktionsomkostninger. Parkinsonforeningens rolle: koordinering. Orion Pharma Foredrag Parkinsonforeningen Vestjylland Foredrag Information om sygdommen Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. 2 timer DKK. Honorar til foredragsholder evt. beskeden forplejning. Orion Pharma Foredrag Parkinsonforeningen Sønderjylland Orion Pharma World Parkinson Say Parkinsonforeningen Foredrag Foredrag Information om sygdommen Information om sygdommen Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af arrangement. 2 timer DKK. Honorar til foredragsholder med speciale i Parkinson sygdom evt. beskeden forplejning. 4 timer DKK. Honorar til foredragsholder med speciale i Parkinson sygdom evt. beskeden

26 Orion Pharma Visitkort Parkinsonforeningen Visitkort med foreningens telefonnummer. Udbrede kendskabet til foreningen. Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af produktion Afsluttes forplejning DKK. til produktions omkostninger Orion Pharma Jubilæum udvikling af hjemmeside PROPA Foredrag ITteknisk hjælp. Udbrede kendskabet til foreningen. Parkinsonforeningens rolle: at stå for produktion. Orion Pharmas rolle: at bidrage med økonomisk gennemførsel af jubilæum IT. 4 timer DKK. Honorar til foredragsholder evt. beskeden forplejning samt IT teknisk hjælp. Pfizer Danmark Pfizer Danmark Psykiatri- Information Undersøgelse om neuropati Psykiatri-foreningen Pfizer Danmark Diabetesforeningen Pfizer Danmark Driftstilskud Støtte til udgivelse af medlemsblad 4 gange årligt Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse at klarlægge omfanget af neuropatí blandt díabetikere Parkinsonforeningens rolle: at stå for den aktive planlægning gennemførsel af arrangementet samt implementering Pfizer Danmark yder økonomisk støtte under forudsætning af at det anvendes til udgivelse af blad Diabetesforeningen medvirker til udvikling af undersøgelsen Pfizer Danmark kr. 8. januar 31. oktober kr. Varetage kontakten tí1 analyseinsti tuttet vía e t e ks łe rn t kommu n ika tio n s

27 Pfizer Danmark Pfizer Danmark Pfizer Danmark Dansk Glaukom Forenings medlemsmøder DPF s børne- ungdomsarbejde - foreningens sommerkursus for børn/unge forældre den 5 9. juli i Skærbæk. Dansk Glaukom Forening Pfizer Danmark Patientkommunikation Kontinensforeningen Pfizer Danmark Danmarks Psoriasisforening Pfizer Danmark Møder Driftstilskud påvirkningen af Iivskvalítet. Øge kendskabet til forståelsen for sygdommen Sætte rammerne for de aktiviteter parterne samarbejder om i Praktisk medvirken økonomisk DPF s børne- ungdomsarbejde ved foreningens sommerkursus for børn/unge forældre den 5 9. juli i Skærbæk. afholder alle udgifter i forbindelse med undersøgelsen Pfizer støtter møderne økonomisk stiller konferencelokaler til rådighed for 3 af møderne samt betaler bustansport. Patientforeningen bidrager med information om møder transport. til uddannelse af rådgivere, opretholdelse af rådgivningslinien samt optryk af patientinformations materiale Pfizer yder økonomisk sommerkurset bu re a u. Efter bilag kr juli kr. (kørsel, honorar eventuel overnatning for foredragsholder) samt kursusafgift for 3 unge med psoriasis til pågældende møde. Pfizer Danmark Undersøgelse af sygdomsbyrden andre demenssygdomme for pårørende. Alzheimersforening en Pfizer Danmark Samarbejde Med forskningsbaserede principper at undersøge omfanget arten af byrden for Patientforeningen får fuld brugsret af undersøgelsen Patientforeningen giver lov til at undersøgelsen 21. januar til juni 2011 Pfizer afholder udgifter til COWI for gennemgørelse af undersøgelsen Konsulentbistand (viden sparring)

28 Roche a/s Støtte til faglige oplægsholdere ved Nyreforeningens Dialysekonference. Nyreforeningen Roche a/s. Sponsorat. pårørerende til Patientsforeningens patienter med anden form for demens Støtte til faglige oplægsholdere ved Nyreforeningens Dialysekonference. gennemføres af COWI, leverer adresser til formålet yder sparring. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Dialysekonferencen den 27. januar. Nyreforeningen har ingen forpligtelser forbundet med denne sponsoraftale. kr sponsorat til Dialysekonference. Roche a/s Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt Roche a/s. Sponsorat Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Foreningen af Unge med Gigts deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt forpligter sig til at anvende modtagne midler til deltagelse i kr sponsorat til rejse, li, kost mv.

29 patientforeningsmø de. Roche a/s Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt Roche a/s. Sponsorat. Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de, juli. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Foreningen af Unge med Gigts deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen af Unge med Gigt forpligter sig til at anvende modtagne midler til deltagelse i patientforeningsmø de. kr sponsorat til rejse, li, kost mv. Roche a/s Støtte til internationalt patientforeningsmø de. Patientnetværket for Tarmkræft Roche a/s. Sponsorat. Støtte til deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk patientnetværkets deltagelse i internationalt patientforeningsmø de. Foreningen forpligter sig til at anvende de kr sponsorat til rejse, li, kost mv.

30 modtagne midler til deltagelse i patientforeningsmø de. Roche a/s Støtte til kommunikationsarb ejde. Patientforeningen Lungekræft Roche a/s. Sponsorat. Støtte til patientforeningens kommunikationsarb ejde i forbindelse med International Lungekræftdag. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at sponsorere kommunikationsarb ejde i forbindelse med patientforeningens arrangement på International Lungekræftdag. Foreningen har ingen forpligtelser forbundet med denne sponsoraftale. kr sponsorat til kommunikationsarb ejde. Roche a/s Sponsorat til drift aktiviteter i. Patientforeningen Lungekræft Roche a/s. Sponsorat. Støtte til 1) patientforeningens arbejde for danske lungekræftpatienter deres pårørende 2) foreningens arbejde med erfaringsudveksling blandt danske lungekræftpatienter 3) foreningens kommunikationsind Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk patientforeningens drift, medlemsmøder arrangement ved International Lungekræftdag. Foreningen kr sponsorat til drift.

31 sats. forpligter sig til at aflægge regnskab for anvendelsen af sponsorater fra Roche a/s. Roche a/s Støtte til website. Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Roche a/s. Sponsorat. Støtte til website. Roche a/s forpligter sig med nærværende sponsoraftale til at yde økonomisk landsforeningens website. Foreningen har ingen forpligtelser forbundet med denne sponsoraftale. kr sponsorat til webside. Roche a/s Sponsorat af familiekursus Landsforeningen til bekæmpelse af cystisk fibrose Roche a/s. Sponsorat. Støtte til familiekursus. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk gennemførelse af familiekursus. Landsforeningen forpligter sig til at anvende modtagne midler til denne aktivitet. Kr

32 Roche a/s Bidrag til foreningens støtte til forskning. Landsforeningen til bekæmpelse af cystisk fibrose Roche a/s. Sponsorat. Bidrag til foreningens støtte af forskning. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at yde økonomisk Landsforeningens forskning. Landsforeningen forpligter sig til at anvende modtagne midler til støtte af forskning. Kr Roche a/s Sponsorat til Symposium ovariekræft. KIU - Kræft i Underlivet Roche a/s. Sponsorat. Støtte til symposium om ovariekræft. Roche a/s forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til yde økonomisk symposium ovariekræft. KIU forpligter sig til at bruge pengene til det ansøgte formål. kr sponsorat til blomsterudsmyknin g. sanofi-aventis Denmark Patientmøder samt Fysioterapeutens hjørne på sclerose.info sanofi-aventis Denmark Tema-aftener samt driftstilskud til hjemmeside Formålet med samarbejdsaftalen er at sponsere dermed muliggøre afholdelse af 2 temaaftener under temaet Viljen sidder i hjertet - om at håndtere de store udfordringer i Sanofi-aventis forpligtede sig til i aftaleperioden at give et økonomisk tilskud til afholdelse af foreningens 2 patientmøder samt driftstilskud til organisationens hjemmeside. Andet halvår af Virksomhedens finansielle ydelse udgjorde et beløb på kr til de to patientmøder samt kr til organisationens hjemmeside. Beløbene var ekskl. moms. Den Virksomheden ydede ej ikkefinansielle ydelser i forbindelse med sponsoratet.

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2011

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2011 Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed der indberetter Samarbejdsprojektets navn Trykning af Medicinsk Hæfte Video with Patient organization chairman

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2012. i projektet. event. kendskab til sygdom projekt. AbbVie:

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2012. i projektet. event. kendskab til sygdom projekt. AbbVie: Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed, der indberetter Samarbejdsprojektets navn Navnet på de parter, der har indgået aftalen Type af projekt Formål

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2009

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2009 Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed der indberetter Abbott Samarbejdsprojektets navn Health and Rehab Fair Navnet på de parter, der har indgået aftalen

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger mv. i 2008

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger mv. i 2008 Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger mv. i Navnet på den virksomhed der indberetter Samarbejdsprojektets navn Navnet på de parter, der har indgået aftalen Type af projekt Formål Parternes

Læs mere

i projektet national campaign Stand Still IMID Summit, Vienna 2013 instructional video exhibition at the public meeting on Bornholm

i projektet national campaign Stand Still IMID Summit, Vienna 2013 instructional video exhibition at the public meeting on Bornholm Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed, der indberetter Samarbejdsprojektets navn Navnet på de parter, der har indgået aftalen Type af projekt Formål

Læs mere

Patientforeningssamarbejde med Lifs medlemsvirksomheder i perioden 1. januar 31. december 2007

Patientforeningssamarbejde med Lifs medlemsvirksomheder i perioden 1. januar 31. december 2007 2. april 2008 Patientforeningssamarbejde med Lifs medlemsvirksomheder i perioden 1. januar 31. december Samarbejdsaftaler indgået i 2008 vil blive offentliggjort primo 2009 Indberetning fra virksomhed

Læs mere

støtte til transport, ophold og forpjejning for 10 deltagere på Folkemødet på Bornholm 2016. støtte Psoriasisforeningens

støtte til transport, ophold og forpjejning for 10 deltagere på Folkemødet på Bornholm 2016. støtte Psoriasisforeningens Samarbejdsaftaler 2016 Virksomhedens navn Projektets navn Parter i aftalen De Autoimmune på Bornholm transport, ophold og forplejning 2016. bbvie CCF Gigtforen. Bechterew FNUG Patientfor. HS Type af projekt

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2015

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2015 Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed, der indberetter Samarbejdsprojektets navn Navnet på de parter, der har indgået aftalen (Lægemiddelvirksomheder,

Læs mere

Samarbejdsaftaler 2017

Samarbejdsaftaler 2017 r Virksomhedens navn Projektets navn Parter i aftalen Psoriasisgigtkampagne og Kompas Kommunikation Type af projekt Formål Parternes rolle Tidsramme Størrelse på den økonomiske støtte Sponsoraftale Undersøgelser

Læs mere

Psoriasisforeningens samarbejdsaftaler 2015

Psoriasisforeningens samarbejdsaftaler 2015 s samarbejdsaftaler Virksomhedens navn Projektets navn Parter i aftalen Type af projekt Formål Parternes rolle Tidsramme Størrelse på den økonomiske Omfang og indhold af ikkefinaciel Janssen-Cilag Dialogmøder

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2014

Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2014 Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i Navnet på den virksomhed, der indberetter Samarbejdsprojektets navn Navnet på de parter, der har indgået aftalen Type af projekt Formål

Læs mere

Samarbejdsaftaler 2016

Samarbejdsaftaler 2016 Samarbejdsaftaler s navn Projektets navn Parter i aftalen Abbvie Online-materiale om Autoimmune sygdomme CCF Gigtforen. Bechterew FNUG Patientfor. HS Type af projekt Formål Parternes rolle Tidsramme Størrelse

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger i 2014

Samarbejde med patientforeninger i 2014 Samarbejde med patientforeninger i n () - MWOL () - MWOL () - MWOL () - MRPH Samarbejdss Netværksmiddag (Lægemiddelvirksomheder, organisationer og evt. tredje part) Middelfart Vejle Slagelse NNDK København

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1. Parter Mellem undertegnede. AstraZeneca A/S. (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede

Samarbejdsaftale. 1. Parter Mellem undertegnede. AstraZeneca A/S. (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede AstraZeneca A/S AstraZeneca Nordic-Baltic Arne Jacobsens Allé 13 DK-2300 Copenhagen Denmark T: +45 43 66 64 62 F: +45 43 66 61 00 astrazeneca.dk astrazeneca.com Samarbejdsaftale 1. Parter Mellem undertegnede

Læs mere

Samlet oversigt over hvilke organisationer der har modtaget tips- og lottomidler i perioden 2002-2005.

Samlet oversigt over hvilke organisationer der har modtaget tips- og lottomidler i perioden 2002-2005. Finansudvalget Aktstk. 141 - Svar på 16 Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 2 Samlet oversigt over hvilke organisationer der har modtaget tips- og lottomidler i perioden 2002-2005. Fordeling af driftspuljen til

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

NEXT NYHEDSBREV #5 2016

NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Page 1 of 5 View this email in your browser NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Velkommen til det 5. nyhedsbrev fra NEXT National Experimental Therapy Partnership. ESMO 2016 I KØBENHAVN Kronprinsesse Mary, ESMO's

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30.

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2015 Introduktion 1. OVERORDNET BESKRIVELSE Medieanalysen tager udgangspunkt

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. 1. Formål De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014 LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg ----------------------------- Årsrapport for 2014 CVR-Nr. 31 30 68 33 FORENINGSOPLYSNINGER 1. Foreningen:

Læs mere

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset)

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset) Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodekset) 1 Formål De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - manglende bilag) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 843 Offentligt. Bilag 1

Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - manglende bilag) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 843 Offentligt. Bilag 1 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - manglende bilag) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 843 Offentligt Bilag 1 Tilskudsmodtager Aktivitet 2006 2007 2008 2009 2010 Alkohol 0,8 12,5 13,4 12,3 11,9 Diverse

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Bæredygtighed er god branding

Bæredygtighed er god branding Bæredygtighed er god branding - Klimaarbejde i Novo Nordisk Lykke Schmidt Program Manager, Global TBL Management Novo Nordisk Nr 2 Agenda 1 2 3 Novo Nordisk vejen Ansvar for globale udfordringer: Diabetes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3.1 Fortalerarbejde for understøttende lovgivning, hiv-programmer og patientstøtte. Hiv-Danmark ønsker at: Styrke sit mandat blandt hiv-smittede

Læs mere

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at støtte patientmøde for HIV-smittede kvinder med 30.000 kr.

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at støtte patientmøde for HIV-smittede kvinder med 30.000 kr. Parter Mellem Abbott Laboratories A/S (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Donationskontrakt Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling (herefter kaldet Organisationen ) (herefter i

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Workshop om praktisk planlægning og afholdelse af kongresser PCO repræsentanter Helle Klestrup, Senior Project Manager, DIS Congress Service A/S Henrik Dyhr,

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR HJERTEFYSIOTERAPEUTER 8. juni 2011 Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 50 år i 2012 112.000 medlemmer og Danmarks næststørste

Læs mere

KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT

KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 KIU - PATIENTFORENINGEN KRÆFT I UNDERLIVET ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten

Læs mere

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S E-mail: smov@dkma.dk Høringssvar vedr. vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen Danske Patienter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud VEJLEDNING til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud Vejledningen til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset) vil blive opdateret løbende i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 17 november 2011 9.00 Registrering, kaffe/te og morgenbrød Dagens program 9.30 Nyt fra Hjerteforeningen Centerleder vest,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Sponsoraftale Aktivering del 2

Sponsoraftale Aktivering del 2 Sponsoraftale Aktivering del 2 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede De Autoimmune v/ Colitis-Crohn Foreningen Klingenberg 15

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden Velkommen til regionsmøde 3. september 2016 Region Hovedstaden Dagens temaer 1. På vej mod ny national handleplan 2. Handleplan for Diabetes i Københavns Kommune 3. Center for Diabetes København 4. Steno

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Bliv en vinder uden tobak Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Færre 15-årige ryger 15-årige, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere,

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Delegeretmødet 24. maj Afrapportering fra workshops

Delegeretmødet 24. maj Afrapportering fra workshops Delegeretmødet 24. maj 2014 Afrapportering fra workshops Afrapportering workshops Landsindsamling Hvilke aktiviteter virker godt Fortæl gode eksempler. Hvad kan vi også gøre? At stå uden for forretninger/butikker

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

VM 2015 Budget. Art. Opdateret 12 september. Hjælpekolonne BUDGET. Gruppenummer. Kontonavn

VM 2015 Budget. Art. Opdateret 12 september. Hjælpekolonne BUDGET. Gruppenummer. Kontonavn Opdateret 12 september Gruppe SAMLET Gruppenummer INDTÆGTER 10.000 Deltagergebyr 905.175 11.000 Hotelindtægter 7.375.000 12.000 Sponsorer 327.800 13.000 Billetindtægter 200.000 14.000 Merchandise 100.000

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Prioritering i Sundhedsvæsenet: Set med en patientforenings briller

Prioritering i Sundhedsvæsenet: Set med en patientforenings briller Prioritering i Sundhedsvæsenet: Set med en patientforenings briller Allan Flyvbjerg Formand for Diabetesforeningen og Professor ved Aarhus Universitetshospital DMS Årsmøde Eigtveds Pakhus, København 23.

Læs mere

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Denne pjece samler de fleste informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du er omfattet af som sundhedsperson, når du

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Sponsoraftale: SoMe-aktivering af SeSymptomerne.dk

Sponsoraftale: SoMe-aktivering af SeSymptomerne.dk Sponsoraftale: SoMe-aktivering af SeSymptomerne.dk 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø (herefter kaldet Virksomheden ) medundertegnede De Autoimmune v/ Colitis-Crohn Foreningen

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Informationsmøde om Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

Informationsmøde om Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) VELKOMMEN Informationsmøde om Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) Velkomst v/ Diabetesforeningen 22. maj 2017 Steno Diabetes Center Copenhagen, Gentofte 1 Program 22. maj 2017 kl. 18.30-19.00 kl. 19.00-19.05

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Resume Der findes knapt 1.000 mennesker i Danmark, som er diagnosticeret med en blødersygdom. En

Læs mere

LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi Antal personer LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi Generalforsamling i LYLE: 26. marts 2009 BESTYRELSENS BERETNING Formandens beretning: Jytte Gamby Det er 1½ år siden foreningen blev stiftet.

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 Sektion for lægemidler 2605 Brøndby. København, den 9. februar 2015

GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 Sektion for lægemidler 2605 Brøndby. København, den 9. februar 2015 GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 Sektion for lægemidler 2605 Brøndby København, den 9. februar 2015 Vedr.: Ab-2015-0069, DSKO Årsmøde 2015 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86 Mødet blev gennemført torsdag den 26. maj 2015 ved TrygFonden, Virum. Til stede: Hanne Balle, Jesper Kjærgaard, Jens Flensted Lassen, Jens Roland,

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Temaer 1. Diabetesforeningen som organisation og HB rollen 2. Status strategi 2014-2017 Politisk indflydelse Antal medlemmer Øget kendskab til og sympati

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er " Danish Project Management Association".

Læs mere