Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter"

Transkript

1 Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at værne om rollen som uafhængige og legitime repræsentanter for deres patientgruppe. Varetagelsen af denne rolle er patientforeningernes vigtigste funktion, og det er den, der giver gennemslagskraft og adgang til indflydelse på forholdene for deres patientgrupper. I nogle lande har et meget tæt samarbejde mellem medicinalindustrien og patientforeninger ført til massiv kritik af såvel virksomheder som patientforeninger. Nogle virksomheder er blevet kritiseret for at ville bruge patientforeninger til at fremme markedsføringen af bestemte produkter. Situationen har medført, at industrien i flere lande har vedtaget etiske retningslinjer til at regulere samarbejdet mellem parterne. I Danmark vedtog Lægemiddelindustriforeningen således Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger i Formålet var først og fremmest at sikre den gensidige uafhængighed. LIF har udarbejdet en kontraktskabelon, som skal bruges de konkrete samarbejdsaftaler mellem parterne. Skabelonen findes på deres hjemmeside 1. For medicinalvirksomhederne er patientforeningerne kun værdifulde samarbejdspartnere, hvis alle opfatter dem som uafhængige talerør for patientgrupper, og ikke som sendt i byen af industrien. At brancheorganisationerne selv har formuleret et sæt etiske regler for samarbejdet med patientforeninger viser, at industrien er blevet klar over, at en tæt relation kan give problemer. 1. Hvad vil medicinalvirksomhederne opnå med samarbejdet? Sponsorbidrag til patientforeninger skal betragtes som marketingsinvesteringer for medicinalvirksomhederne. Patientforeningerne bør derfor være meget bevidste om de motiver eller mulige motiver, der ligger i industriens henvendelser til dem. En virksomhed, som yder økonomisk støtte til en patientforening, forventer almindeligvis et udbytte i form af et forbedret image i den relevante patientgruppes øjne at patientforeningerne yder lobbyvirksomhed for at få indført nyudviklede produkter hurtigt at få indsigt i patienterfaringer, som kan bruges til udvikling af produkter Tilbud om økonomisk støtte er tit kædet sammen med et ønske om, at virksomheden bliver synlig på en positiv måde i patienternes øjne, f.eks. ved at få logo og navn på brochurer, nyhedsbreve eller hjemmesider. Nogle virksomheder ønsker mulighed for at fortælle patienter om de særlige fordele, der er ved at bruge deres specifikke produkt, f.eks. på work shops eller andre arrangementer. Eller man vil gerne have adgang til patienterfaringer, f.eks. vedrørende bivirkninger og senfølger af behandlingen. Disse informationer kan bruges til at foretage reelle forbedringer men de kan også bruges til at skabe en mere salgs-effektiv omtale af produkterne. 2. Fordele ulemper faldgruber 1 Find skabelonen og flere informationer på 1

2 Et sponsorat indebærer interessante fordele og muligheder. Det kan f.eks. bruges til at tilbyde medlemmerne flere aktiviteter, til at forbedre hjemmesider og nyhedsbreve, til at komme på konferencer i udlandet eller til indkøb af dyrt elektronisk udstyr. Tilsvarende kan der være betydelige ulemper. Først og fremmest kan et omfattende og tæt samarbejde true patientforeningernes image som uafhængigt talerør et image, der er afgørende både i forhold til foreningens medlemmer, de professionelle i sundhedssektoren og centralt placerede politikere. Men en patientforening kan også føle sig så hjulpet og værdsat af en medicinalvirksomhed, at man ubevidst bliver mindre kritisk og overser, at industriens primære opgave er at tjene penge. 3. Huskeregler for patientforeningernes bestyrelser Generelle forholdsregler Patientforeningerne skal først og fremmest sikre en uafhængig finansiering af foreningens daglige drift, så de centrale funktioner altid kan udføres det gælder forhold som f.eks. medlemsregistreringer, kommunikationen med medlemmerne, foreningens præsentationspjece, nyhedsbrev / hjemmeside, budget / regnskab og bestyrelsesarbejdet. Etabler et overblik - skriv en liste over de aktiviteter, der egner sig til sponsorering f.eks. aktiviteter, som foreningen kan leve med ikke bliver gennemført, eller som kan gennemføres i reduceret udgave, hvis det ikke lykkes at etablere et sponsorsamarbejde. Publicer under et særligt punkt på patientforeningens hjemmeside politikken for at modtage sponsorstøtte. Samme sted offentliggøres en liste over sponsorer, aktiviteter og hvilke støttebeløb, der er givet til hvad oplysningerne om modtaget støtte foreligger i minimum to år på hjemmesiden. Samarbejdet skal altid beskrives så præcist som mulig i en skriftlig kontrakt. Brug evt. kontraktskabelonen fra LIF og tilføj ekstra oplysninger, der er relevante for det aktuelle samarbejdsprojekt. I bilag I findes en oversigt over vigtige kontraktoplysninger, der kan bruges som checkliste. Kontrakten skal underskrives af begge parter. Tilstræb en god balance mellem tilskud fra medicinalindustrien / hjælpemiddelproducenter, fra andre sponsorer og fra fonde og Tips- og Lotto midler Undgå at modtage støtte fra kun ét medicinalfirma Læg et budget, der sikrer en sund økonomi, dvs. hvor foreningen ikke bliver forpligtet til så store udgifter, at det bliver svært at sige nej til et halvdårligt støttetilbud Det anbefales, at man i hver patientforening overdrager det generelle ansvar for samarbejdet med medicinalindustrien til et enkelt bestyrelsesmedlem. Hvis man inden kontakten til en samarbejdspartner har beskrevet en aktivitets indhold, form og formål tydeligt, er det nemmere at vurdere, om samarbejdspartneren trækker tingene i en anden retning, end patientforeningen selv havde tænkt sig. Mulige måder at samarbejde med medicinalvirksomheder / hjælpemiddelproducenter En sponsor kan give støtte uden krav om indflydelse eller modydelser bortset fra at stå på listen over sponsorer på patientforeningens hjemmeside En patientforening kan afholde et arrangement, hvor en eller flere medicinalvirksomheder finansierer enkelte dele f.eks. udgiften til en oplægsholder på en konference eller temadag. Begge parter skal være klar over, at planlægning, indhold og gennemførelse af 2

3 arrangementet er patientforeningens ansvar. I programmet oplyses, at foreningen har modtaget sponsorstøtte til arrangementet, for nærmere oplysninger henvises til foreningens hjemmeside. En patientforening kan hjælpe en medicinalvirksomhed, som ønsker at producere en dvd, håndbog eller lign. om en bestemt kræftsygdom eller patientgruppe. Det skal tydeligt fremgå, at det er medicinalvirksomheden, der har produceret materialet. Det indebærer, at patientforeningen f.eks. kan takkes for faglig bistand i forordet, men ikke præsenteres med logo på materialet. En sponsor kan være repræsenteret med en stand uden for konference- og mødelokaler ved konferencer o.l. uden krav om indflydelse eller modydelser, bortset fra at stå på listen over sponsorer på patientforeningens hjemmeside En patientforening kan modtage en computer eller andet administrativt udstyr fra en sponsor uden krav om indflydelse eller modydelser, bortset fra at stå på listen over sponsorer på patientforeningens hjemmeside Forhold, som ikke kan være omfattet af et samarbejde Medicinalvirksomheders / hjælpemiddelproducenters logo og navn kan ikke gengives på pjecer og andet skriftligt materiale, der udgives af patientforeninger Logoer og navne fra industrien kan ikke findes på foreningens nyhedsbreve eller på foreningens hjemmeside på nær på hjemmesidens særlige side for information om sponsorer, hvor både navn og logo kan angives Logoer og navne fra industrien kan ikke stå på materiale sammen med Kræftens Bekæmpelses navn eller logo Industrien kan ikke yde støtte med krav eller forventning om, at foreningen udtaler sig positivt om et bestemt produkt / en bestemt virksomhed Patientforeningerne kan ikke som en modydelse for støtte handle eller udtale sig i konflikt med medlemmernes interesser, eller på en måde som i øvrigt er uetisk Industrien kan ikke igennem støtte skaffe sig indflydelse på indholdet af en forenings aktiviteter, f.eks. på indholdet af en workshop eller temaaften Patientforeningernes tavshedspligt omfatter bl.a. medlemmers navne, adresser og telefonnumre, og disse må selvfølgelig aldrig oplyses til andre personer eller virksomheder 4. Opfølgning Patientforeningerne pålægger nye bestyrelsesmedlemmer at sætte sig ind i disse guidelines. Det kan skærpe alles opmærksomhed, hvis bestyrelsen drøfter kriterierne for at samarbejde med industrien en gang om året f.eks. ved planlægning af det kommende års aktiviteter. Kræftens Bekæmpelse, januar 2009 Bilag I : Vigtige elementer i en sponsoraftale Bilag II : Praktiske råd, hvis man ønsker at opnå sponsorstøtte 3

4 Bilag I VIGTIGE ELEMENTER I EN SPONSORAFTALE Beskrivelse af aktiviteten, der skal støttes - f.eks. et weekendseminar: beskriv indhold, tidspunkt, formål Beskriv hvilke pligter og rettigheder sponsoren har - hvad indeholder sponsoratet (penge, lokaler, oplægsholdere, materialer eller andet), omfang og dispositionsdato for midlerne / ressourcerne - hvordan kan arrangementet omtales på sponsorvirksomhedens hjemmeside (aftal teksten) Beskriv patientforeningens forpligtelser - på det skriftlige materiale om et helt eller delvis sponsoreret arrangement oplyses det, at patientforeningen har modtaget sponsorstøtte der henvises til foreningens hjemmeside for yderligere information - virksomhedsnavn og logo oplyses på et særligt sponsor site på patientforeningens hjemmeside sammen med information om, hvor stor støtten har været, og hvad den er givet til - tilladelse til en præsentation af virksomheden på et aftalt tidspunkt og i aftalt form under et weekendseminar, f.eks. med en posterudstilling eller en stand. Det er vigtigt, at præsentationer af virksomheder er tydeligt adskilt fra det egentlige arrangement, dvs. det kan ikke foregå i et hjørne af mødelokalet. Præsentationen skal ske i et separat lokale, som deltagerne skal selv opsøge som det også foregår på lægefaglige konferencer o.l. Præcisér, at foreningen ikke kan anbefale specifikke virksomheder, deres produkter eller deres servicetilbud Præcisér, at foreningen er ansvarlig for en evt. mediekontakt Vigtige ændringer af aktiviteten: aftales så vidt mulig med sponsoren Angiv gyldighedsperiode for aftalen Vedr. opsigelse af aftalen før tiden - præcisér, at begge parter kan opsige aftalen, hvis der opstår en situation, hvor aftalen truer med at skade patientforeningen eller virksomheden - hvis patientforeningen opsiger aftalen, betales evt. udbetalinger tilbage til virksomheden Aftalen underskrives af begge parter 4

5 Bilag II PRAKTISKE RÅD, HVIS MAN ØNSKER AT OPNÅ SPONSORSTØTTE Overvej at være aktivt opsøgende i stedet for afventende, det kan giver fordele at undersøge mulige sponsorer (mht. produkter, politik, omdømme, relevans) De fleste medicinalvirksomheder lægger budget i juni-august henvend jer i foråret Forbered jer bedst muligt inden en samtale med en sponsor, så I kan præsentere muligheder og begrænsninger ved et sponsorat Hav evt. flere strategier for forhandlingen Samarbejd med sponsoren om at udvikle idéer for samarbejdet og sørg for at have tid til at tænke forslagene igennem derhjemme Vær opmærksom på, at produkter og materialer kan være nemmere at få stillet til rådighed end et økonomisk tilskud, som virksomheden skal budgettere med Luk ikke en forhandling ved afslutningen af det første møde med en potentiel sponsor, men forbliv åben og venlig (= smæk ikke med døren) Få altid både tilsagn og afslag skriftligt, og bed evt. om en begrundelse for afslaget det kan være lærerig læsning 5

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere