Bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2012-13"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Beretningen dækker perioden fra forrige generalforsamling den 28. april 2012 til den 21. april Ved sidste generalforsamling indtrådte Jens Lykkebo og Pia Falling i bestyrelsen som suppleanter. Bestyrelsen består derudover af: Lone Frederiksen (formand), Ivan Normann Andersen (kasserer), Alice Bagnegaard, Gitte Frandsen, Janne Noack og Jytte Ekvall. Pia har besluttet at trække sig, da hun bor i Nordjylland og derfor ikke har kunnet deltage i møderne. Vi har i bestyrelsen været meget glade for Pias bidrag via mail og siger hende mange TAK! Året har været fyldt med aktivitet, både her i Danmark og i Senegal/Gambia. Ud over bestyrelsen har mange medlemmer deltaget aktivt med i vores arbejde, især med indsamling og container-pakning. TAK til alle både gamle venner og nye ansigter og hænder! Tak for godt samarbejde med FreeBikes og MulticenterSyds internationale afdeling. Tak til Mads Løvskov Cykler i Himmelev og til Kurt i Farum, som reparerer symaskiner. Vi står på nogle områder i en venteposition lige for tiden: Den hidtidige container-ordning, der blev administreret af Mellemfolkelig Samvirkes afdeling Genbrug til Syd, sluttede her i efteråret, men vi nåede at få sendt 2 containere i efteråret. En stor tak til MS for mange års godt samarbejde, som har været til stor glæde og gavn for COLUFIFA. Retningslinjerne for den nye ordning er på trapperne. Vi takker også Ladens ejermand med søster for de mange år, vi har kunnet bruge laden. Det er også slut nu, da gården er solgt. Heldigvis har vi så været så fantastisk heldige, at John og Lene kontaktede Skibby kommune, som nu har stillet en lade til rådighed for os. Når nøden er størst. Stor tak til Lene, også for det vigtige arbejde hun fortsat gør med at sørge for indsamling og udlevering af briller, både til COLUFIFA og mange andre. Bregne har stillet op til alle containerpakninger og fået pakket godt og effektivt, og Mika kom med en gruppe medstuderende med friske kræfter. Og en kæmpe tak til John, som holder styr på alle vores ting i laden i Skibby. Fra spejderne i Farum har vi modtaget en flot gave på kr. Pengene er dels sat ind på vores uddannelseskonto og dels på kontoen til bekæmpelse af malaria. Stor TAK til spejderne! Og fra en dejlig kvinde i Sverige, som har været med i Senegal i 2005, har vi modtaget kr. TAK, TAK, TAK! Vi har ikke nogen projekter i gang for tiden og den seneste projektansøgning venter vi svar på midt i juni. En kæmpe TAK til Knud Schmidt og Jens Lykkebo for deres store indsats i forbindelse med de afsluttede projekter og med ansøgningerne. Og tak til Knuds kone, Laila, for at give os husly og dejlig mad, når der skulle skrives og diskuteres. Tak også til Mariama og Janne, som har redigeret og lay-outet vores seneste nyhedsbrev. En stor tak til alle, der har bidraget med støtte til foreningens arbejde, til myggenet og til skoler. Container ved Janne Noack. Så sluttede en epoke, vores samarbejde fra 1996 med Mellemfolkelig Samvirke Genbrug til Syd. De opsagde kontrakten med Udenrigsministeriet, og der skulle findes en ny administrator af Genbrugsordningen fra Det er blevet Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Jytte og jeg har været til reception og hilse på her i februar, og vi takkede medarbejderne i den gamle ordning for et godt samarbejde. Samtidig blev den samlede bevilling reduceret fra 17 millioner til 7,5 millioner i 2013 til Man regner fremover med en reduktion til en fjerdedel af det hidtidige niveau.

2 Vi har i de fleste år fået bevilling til at sende 2 containere af sted, så vi må forvente, at vi ikke kan sende, som vi har gjort hidtil. Vi er også alle blevet opfordret til at gå sammen med andre ngo er om forsendelse af udstyr, hvis det er muligt. Vi fik bevilget 2 containere i 2012, som vi pakkede med en måneds mellemrum og sendte af sted til COLUFIFA med cykler, briller, værktøj, skolemøbler, skoletasker, symaskiner og meget andet. Alt er vel ankommet til COLUFIFA og fordelt i unionerne i Syd-Senegal og Sintet/Brikamaba, som ligger lige på den anden side af grænsen i Gambia. Desuden var der bevilget en projektrejse i forbindelse med den ene container. Janne rejste sammen med Bregne, vores containerpakke-mester, ned for at se, hvordan tingene fra containerne var fordelt. Regnen, der havde været meget voldsom i regntiden 2012, var trængt igennem taget på COLUFIFAs kontor, så nogle af deres computere havde taget skade. Vi tog til havnen i Banjul sammen med Mamadou Boy Sow, der er COLUFIFAs containeransvarlige, og så, at containeren var ankommet og ventede på at komme videre til Brikamaba. Den var blevet forsinket, da alt var gået i stå på grund af højtiden Tabaski. Vi besøgte overbygningsskolen i Carrefour, der har modtaget computere til undervisning via vort samarbejde med renoveringsværkstedet ComSug i Holbæk. COLUFIFA har skrevet rapporter over containerne, og den sidste afrapportering til MS Genbrug til Syd skete den 30. november Stor tak fra COLUFIFA. Laden i Skibby med gård skulle sælges, så vi blev opsagt, og med Lenes og Johns hjælp har vi fået et nyt sted i Skibby at være i. Så der flytter vi hen med de ting, vi har stående i den gamle lade, den 23.april. John er forsat vores lademester, hvilket vi sætter meget stor pris på. Bestyrelsen har udvidet containergruppen, så den nu også omfatter Gitte Frandsen. Vi har forsat modtaget mange ting fra spejderne i Farum. Fra årets Roskildefestival hentede vi i øsende regnvejr telte og soveposer. Lige nu mangler vi flere brugbare cykler, haveredskaber, køkkengryder, skoletasker, fodboldsko/tøj mm. Projekter ved Lone Frederiksen I slutningen af august var Kristina G. Due, Jens Lykkebo og jeg i Senegal og Gambia for sammen med COLUFIFA og de lokale konsulenter at afslutte vores to projekter, begge finansieret af CISU (der står for CIvilSamfund i Udvikling), som tidligere hed Projektrådgivningen. Hen over sommeren havde en lokal konsulent, Gnambi Sonko, gennemført en evaluering af begge projekter, hvilket resulterede i to rapporter, som på tre workshops blev diskuteret og sammenholdt med COLUFIFAs og CtSs erfaringer. Det ene af projekterne, PAPAL, startede i sommeren 2010 og arbejdede med en række emner, der alle havde som mål at forbedre medlemmernes levevilkår samt styrke COLUFIFA som organisation. Knud Schmidt har gennemført en række kurser i økologisk gartneri, som har ført til, at mange kvinder og landsbygrupper har dyrket grønsager, og især har mange haft succes med løg. Kristina har engageret sig i sammen med en lokal konsulent at berede vejen for, at kvindegrupper kan sikre sig varig brugsret til et stykke jord. Det er en forudsætning for, at der er mening i at investere i f.eks. indhegning og jordforbedring. Et andet område, hvor projektet har haft succes, er mikrolån og opsparing, hvor kvinderne med succes har organiseret sig i selvkørende grupper. Det er til dels lykkedes at klæde de ansatte og valgte ledere centralt og i unionerne (lokalafdelingerne) bedre på til at styre økonomien og sikre en demokratisk og gennemsigtig administration. I overensstemmelse med den danske strategi for udviklingsarbejde og for at sikre langsigtet bæredygtighed af projektets indsats har der været arbejdet med, at COLUFIFA skulle styrke samarbejdet med myndigheder og andre organisationer lokalt (den såkaldte Fortalervirksomhed ). Dette er kun til dels lykkedes. Derimod er der kommet en del nye medlemmer i løbet af projektperioden, så COLUFIFA er steget fra 12 til 16 unioner (heraf tre i Gambia). Også kønsrollerne har der været fokus på, så der er nu seks kvindelige unionspræsidenter mod to ved projektets start, og en gruppe kvinder har etableret et netværk for kvindelige handlende ( femmes commerçantes ). 2

3 Det andet projekt, PROM, startede i foråret 2011 og var tænkt som et supplement til PAPAL, idet vi her introducerede en række enkle redskaber (leer, hakker og pælebor), som kunne lette arbejdet i marken og med grønsagsdyrkningen. Desuden blev indkøbt en simpel maskine, så COLUFIFA selv kan flette metalhegn til haverne. De nye tiltag er populære, men der er lidt træghed i forhold til at investere i dem. Allerede i april havde vi indsendt en ny projektansøgning for ikke at få en periode uden projekt, hvor aktivitetsniveauet kunne falde for meget. Vi fik afslag på både den og den næste, som vi indsendte i september. Begge med henvisning til, at fortalervirksomheden ikke var tilstrækkelig udarbejdet i forhold til, at COLUFIFA ikke havde vist nævneværdige resultater på det felt i de tidligere projekter. I starten af januar sendte vi en ansøgning om støtte til færdiggørelse af projektansøgning, men også den fik vi afslag på. Så for at aftale rammer og mål for en ny projektansøgning rejste Jens og Knud af sted i marts, betalt delvist af egne midler og delvist af CtS. Det var en udbytterig rejse, hvor mange ting blev diskuteret og aftalt. Herhjemme holdt vi adskillige møder med Johannes Nordentoft fra CISU mhp. at sikre os bedst muligt mod et nyt afslag. Så den første april indsendte vi igen en ansøgning, denne gang med et noget mindre budget (knapt 1 mio.), hvilket skulle øge chancerne for en godkendelse. Så nu venter vi spændt på svar. Stor tak til alle fra projektstøttegruppen Knud, Mariama, Jens, Gitte og Mika, der har støttet og opmuntret i forbindelse med projektevaluering og ansøgninger! Malaria ved Janne Noack og Lone Frederiksen. Som Mariama fortalte på sidste års generalforsamling var hun i Dakar på Jordens Dag den 22. april for at fejre, at 10 cyklister fra COLUFIFA ankom til Dakar fra Faoune (350 km). Det blev en stor succes. Men det betød også, at COLUFIFA ikke som tidligere kunne markere den internationale malariadag den 25. april, som de har gjort siden I stedet blev myggenettene delt ud til unionerne i forbindelse med COLUFIFAs generalforsamling i maj CtS havde i 2012 støttet malariaforebyggelsen ca kr., som blev brugt til indkøb af 900 myggenet samt til oplæring af lokale ressourcepersoner og til lidt løn til malariaholdet, bl.a. den ansvarlige, Benjamin Diatta. Da vi ikke havde kunnet gennemføre Mad Mod Malaria, var vores tilskud mindre end tidligere, og COLUFIFA prioriterede derfor primært at sælge myggenettene til de to unioner, hvor risikoen for malaria er størst pga. fugtige omgivelser. Myggenettene koster 4000 C CFA (ca. 45 kr.) i indkøb og bliver solgt for 1000 F CFA. De penge, COLUFIFA får ind, fordeles mellem de enkelte unioner og administrationen (til bl.a. transport). Distrikts-sygeplejeren deltog på generalforsamlingen og fortalte om vigtigheden af at bruge myggenet hver nat, hele familien, hele året. Det er vigtigt at forebygge, også ved fælles indsatser for at holde omgivelserne rene fjerne ukrudt, forhindre stillestående, snavset vand og sørge for generel hygiejne. Og så søge læge, så snart man får feber med hovedpine og opkastninger. I år havde vi håbet på et Mad Mod Malaria-arrangement, og vi havde 29 forhånds-tilmeldte, men sådan kom det ikke til at gå. Så nu må vi alle lægge hovederne i blød for at finde på noget til næste år, så vi fortsat kan støtte indsatsen mod malaria i syd. Desværre har den voldsomme regntid i 2012 medført, at mange er blevet ramt af malaria og nogle også døde, så der er stadig behov for støtte fra os. Skolegruppen ved Jytte Ekvall. Vi er nu på andet år i det 2-årige projekt, hvor vi har støttet 310 børn på tre landsbyskoler i COLUFIFAs medlemslandsbyer. Børnene i de tre mindste klasser modtager skolematerialer såsom kladdehæfter, kuglepenne, en lille tavle, kridt, lineal mm. Her ved starten af andet år fik de også syet en lille skoletaske hver, så de har mulighed for at holde styr på det hele. Ved vores besøg i Senegal i november-december 2012 fik vi glædelige oplysninger om, hvor meget det betød for børnenes lyst til at gå i skole. Der var langt mindre fravær og større respekt om skolen. Der lå ønsker fra flere skoler om at komme med i ordningen. I de 7 år skolekontoen har eksisteret, har vi modtaget ca kr. Alle pengene kommer fra familie og gode venner. Det er en stor ting for os at modtage den TAK i landsbyerne og specielt at se alle de dejlige, glade børn. 3

4 Så hermed en stor TAK til alle, som har gjort dette muligt. Solpaneler, betalt af Tips- & Lottomidler ved Lone Frederiksen I foråret 2012 søgte vi Kulturstyrelsen om støtte fra Tips- & Lottomidlerne til indkøb og opsætning af solpaneler i nogle af COLUFIFAs medlemslandsbyer, hvor der ikke er elektricitet. Vi søgte omkring kr. og fik knapt Der skulle så prioriteres, og COLUFIFA og vi var enige om, at det var vigtigst at sikre strøm til sundhedsklinikker. Pengene rakte til solpaneler til 3 sundhedsklinikker. TAK til Kulturstyrelsen! Kampagnen Verdens bedste nyheder 2015 mål ved Janne Noack. I år handler kampagnen om lighed på alle planer, økonomisk, uddannelse, mænd og kvinder. Der vil igen i alle mulige nyhedsmedier blive fortalt gode historier fra Afrika. I september vil der igen blive afholdt en event, men de nærmere detaljer kender vi ikke endnu. Se på Arrangementer i årets løb. Y-mens Club Holbæk Fjord har hørt om skoleprojektet på de 3 skoler i Senegal og givet støtte til det. (Janne) Igen i år deltog vi med en bod i musikfestivalen Couleur Café i Fælledparken. Den arrangeres af Venskabsforeningen Danmark-Vestafrika, som vi er medlem af. (Lone) Mariama har igen i år været meget aktiv med at fortælle og vise billeder fra CtS s og COLUFIFAs arbejde. Vi siger hende mange TAK, også for de mange økonomiske bidrag, det har givet til vores arbejde i syd. Dias og oplysning i Danmark ved Mariama Guldagger Siden sidste generalforsamling har jeg været omkring især med lysbilledfortællingen: Fra drøm til virkelighed, fra Skibby til Senegal. TAK for økonomisk støtte fra Oplysningspuljen under CISU OG til Janne, som har været medproducent og sørget for alt det digitale samt været chauffør og opstillet marked og udstilling rundt omkring. (Jeg har langt om længe accepteret et USB-stik og efterladt de gamle, gode og altid fungerende dias apparater.) Lysbilledfortællingen handler om Cykler til Senegals historie fra dengang, vi startede på opfordring af Demba Mansaré og COLUFIFA i april 1996 og til Jordens dag i Dakar Og om COLUFIFAs stærke cykel-indsats fra Faoune til Dakar på 5 dage (332 km) med Aminata som den yngste på 17 år og eneste kvinde og Issa som den ældste på mindst 64! De var og er fortalere for småbønder i det sydlige Senegal og holdt mange oplæg undervejs, solgte af deres lokale produkter og skabte netværk. Vores fælles drøm om at skabe synlighed og sætte småbønder på dagsordenen i Senegal er blevet virkelighed! TAK. Mika, Afrika-studerende og frivillig hos COLUFIFA, og jeg cyklede med de sidste 30 km uforglemmeligt og mega meget forurening. Fortællingen har været omkring: præstegårdene i Ferslev og Skibby sogne, skoler, post-pensionister både i Rørvig og på Peter Ibsensvej hos 3F, hvor jeg måtte lave stand-up show, indtil alt det tekniske kom til at virke... og så har jeg været på turné i det sydsjællandske, arrangeret af FOF, og i Ballerup kirkes tirsdagsklub og i morgen 18.4 til studerende på Center for Afrikastudier på Købmagergade. Jeg er stolt og taknemmelig over alle de steder i det ganske danske samfund, hvor vores dias siden 1996 er kommet og har skabt ulands-engagement og nysgerrighed og vist, at verden er mangfoldig. Mange tusindvis af spørgsmål og svar om cykler, tredje kone, islam, jalousi... Og mange sange har fundet vej og givet rum til stilhed og nærvær i håbet om en fredeligere verden. Cykler til Senegal ønskes et godt kommende år. Nyhedsbrev ved Janne Noack. 4

5 Der er blevet udgivet to numre i Vi får mange dejlige, positive tilbagemeldinger på nyhedsbrevet. En STOR TAK til den afgående redaktør, Mariama, der har bidraget med lay-out, redigering og sine dejlige, lette streger. Vi efterlyser en ny med-redaktør fremover. Briller ved Lene Lindedam 25. januar 2013 tog vi 4 optikere og en sygeplejerske til det sydlige Senegal. Missionen var at tage synsprøver og udlevere briller til COLUFIFA-medlemmer og andre. Torben, Ane og Kirsten (optikere) var i Afrika for første gang. Tonny (optiker) og Lene (sygeplejerske) har rejst til Afrika med briller i ca. 15 år så vi kendte til lokale forhold og havde før afrejsen organiseret bolig med all inklusive ude i bushen! Efter morgenmaden startede arbejdsdagen. Ca briller var sendt til Senegal og stod klar til os. Vi pakkede bilen og kørte til sundhedshusene, 4 arbejdsdage 4 forskellige sundhedshuse. Arbejdsdagene var lange og spændende. Alle, der mødte op, skulle have en synsprøve og arbejdsdagen var først slut, når sidste afrikaner havde været til synsprøve. På 4 dage tog vi synsprøver på 620 afrikanere og udleverede ca briller. Afrika er stort og dette var kun en lille hjælp, mange flere har brug for hjælp. Hvis synet er dårligt kan det være svært at arbejde og svært at gå i skole. Hvis læreren f.eks. ikke kan se bøgerne og eleverne ikke kan se tavlen så bliver det hele lidt svært Lene og Tonny samarbejder med mange andre end COLUFIFA omkring brilleudlevering og har derfor startet en ny forening Syn for Sagen i Afrika. I håb om mange års fortsat samarbejde ønsker CtS jer meget held og lykke. Uddannelsesfonden ved Lone Frederiksen Vi har efterhånden samlet en pæn sum penge sammen (knapt kr.) på en særlig konto. En del af pengene kommer fra foredragene og fra spejderne i Farum. COLUFIFA har foreslået at udvikle en fagskole i samspil med et nyt projekt, hvilket vi synes er en rigtig god idé. Sammen har vi udviklet ideer og planer for undervisning i havebrug, husdyr og almene emner, men CISU har frarådet os at tage det med i projektansøgningen i denne omgang. Så vores skoleplaner er foreløbig blevet udskudt. Venskabsrejse til Senegal november-december 2012 Lone Frederiksen Jytte rejste til Gambia med 3 gæve kvinder i starten af november, og de holdt en uges afslappende ferie på Hotel Leybato. Da Lone sluttede sig til, drog vi sammen med Cheikhouna Diaby, der både fungerede som chauffør, guide og med-organisator, til Sintet, hvor vi blev indlogeret privat. Næste dag startede med morgenmalkning, og senere fortsatte vi så til Senegal og Faoune. Her havde vi hovedkvarter i en lille uge og besøgte lokale familier, hvor vi deltog i madlavning og i det hele taget fulgte deres dagligdag. Desværre også i begravelsen af Mandiangs ene lille søn, der døde af malaria, mens hans to søskende var indlagt, også med malaria. Regntiden har været voldsom i år, med misvækst af afgrøder og voldsomt vækst i malaria til følge. Vi tog udflugter til Bacadadji, landsbyen, hvor de fleste kvinder laver lerkrukker, som de bærer på hovedet mange kilometer til markederne. For ikke at gå hele vejen blev vi kørt på æselkærre. Anne, der var med på rejsen, samlede herhjemme penge ind til et æsel til kvinderne. TAK! På turen til Bambali ved Casamance-floden spiste vi frokost på en skøn lodge, hvorimod vores logi i Bambali manglede noget rengøring. Til gengæld var turen i de udhulede træstammer utrolig smuk. Farvel til Faoune for at køre til Ziguinchor og mødes med Alice og Ivan og sejle sammen til Dakar. Der besøgte vi den internationale messe FIDAK, hvor COLUFIFA havde en stand med honning, sesamolie mmm. Vi sejlede over til Ile de Gorée, en ø, hvorfra slaver blev udskibet til Amerika, og hvor der nu er museum, samt på den anden side af den lille ø, en lokal udgave af Christiania. Besøg på det meget anerkendte museum for traditionel afrikansk kunst var et velkomment pusterum i Dakars storbykaos. Vi tog afsked med to af de rejsende, der fløj hjem fra Dakar, og vi andre vendte igen næserne sydpå mod Faoune. 5

6 Rejse til Senegal december 2012 ved Alice Bagnegaard og Jytte Ekval Min (Alice) 5. rejse til Senegal var både en turistrejse og en arbejdsrejse. Det var planlagt sådan, at Ivan og jeg Ivans første møde med Afrika skulle mødes i færgehavnen i Ziguinchor med den gruppe, der allerede var taget af sted et par uger i forvejen. Derfra skulle vi sejle sammen til Senegals hovedstad Dakar. Det var en fantastisk sejltur ud ad Casamance-floden med mangroveskov og masser af fugle og legende delfiner, mens solen gik ned over Atlanterhavet. Et par dage i storbyen Dakar, med alt hvad dertil hører, støj, larm, forurening og en farverig mangfoldighed, lidt af en udfordring! Jytte og jeg tog i Taxa til Faoune, med ufrivilligt ophold ved færgen på godt 5 timer i stegende hede. Heldigvis mødte vi Ali, der kendte en købmand ved færgelejet; han og Jytte fik klaret en masse spørgsmål med kost, vitaminer og mineraler. De næste 6 dage skulle vi undervise i triggerpunkt-massage og klangmassage, 3 dage med mændene og 3 dage med kvinderne. Jytte havde forberedt det meste samme med folk fra COLUFIFA. Min opgave var at undervise i triggerpunkt-massage om formiddagen. Vi havde fået materiale med fra Nordlys Centret, plancher, arbejdsbeskrivelser osv. Det blev studeret grundigt og øvet med stor entusiasme, det var virkelig en fornøjelse at undervise så motiverede elever. Et skelet havde vi bragt med os, og med stor undren over synet af SÅDAN ET blev det nøje undersøgt. Første kursus var for 8 mænd. 6 gamle + 2 nye. ALLE kom topmotiverede og interesserede og sugede al viden til sig. Vi begyndte dagen med klangskålene, lærte dem at lytte, mærke og fortælle. Derefter triggerpunkt-massage, teoretisk undervisning og fysiske øvelser og efter middagspausen behandling med klang-skåle på hele kroppen. Vi kunne undervise på dansk, fordi Lone gav os den store hjælp at oversætte til fransk. Alle øvede de sig flittigt hjemme ---- og på folk som kom forbi, fordi de havde hørt, at triggerpunktmassage kan lindre hovedpine og smerter forskellige steder i kroppen. Kvinderne kom, 5 gamle og 3 nye. På samme måde glade og interesserede. Glade over, at der igen var undervisning i massageteknikker, og at vi begge, både Alice og jeg (Jytte) var tilbage. Kvinderne fortalte og delte alt, hvad de oplevede ved at lære om triggerpunkterne, og hvad der sker i kroppen ved de forskellige tryk. Klangmassagens lyde gik langt ind i kroppen, og gammel træthed vældede frem. En lille sang, introduceret af Maj-Britt Holten, der oversatte til engelsk for kvindeholdet, blev vores daglige eliksir: Every little cell in my body is happy... Begge kurser blev afsluttet med fremvisning for og behandling af de af beboerne fra landsbyen, der ønskede det. Ideen med disse kurser er at give et redskab, der kan lindre opståede smerter i hverdagen. Plus at de, der er interesserede, kan give behandling til andre og måske få en lille forretning ud af det. Alle, der har gennemført vores undervisning, får et diplom. Og behandlings-rummet, som blev stillet til rådighed, er også tænkt som øve- og mødested for alle, der har deltaget. De kan her træne og give behandling til hinanden. Det er ikke mindre end fantastik at få lov til at give vores Nordlysmassage-erfaringer videre til vennerne i Faoune. Stort blev det, da mændene ved kursets slutning sagde: I har givet os medicin i hænderne!!! TAK, siger Alice og Jytte. 6

N Y H E D S B R E V. Cykler til Senegal. WA KHA DIA Dialog Bevidsthed Solidaritet

N Y H E D S B R E V. Cykler til Senegal. WA KHA DIA Dialog Bevidsthed Solidaritet Cykler til Senegal WA KHA DIA Dialog Bevidsthed Solidaritet www.cyklertilsenegal.dk Stubbevej 3, 4050 Skibby tlf. 2380 2720 Merkur Bank 840 1060310- ISSN 1904-8564 N Y H E D INDHOLD: Kære nyhedsbrevslæser

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Cykler til Senegals generalforsamling den 17. maj 2015

Bestyrelsens beretning til Cykler til Senegals generalforsamling den 17. maj 2015 Bestyrelsens beretning til Cykler til Senegals generalforsamling den 17. maj 2015 Generelt Det har været et godt år for Cykler til Senegal med en aktiv bestyrelse og mange frivillige hjælpere. Vores samarbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Cykler til Senegals generalforsamling den 4. juni 2016

Bestyrelsens beretning til Cykler til Senegals generalforsamling den 4. juni 2016 Bestyrelsens beretning til Cykler til Senegals generalforsamling den 4. juni 2016 Generelt Det seneste år har Cykler til Senegal (CtS) i høj grad mærket de seneste nedskæringer af udviklingsbistanden.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Rejse rapport januar 2010 vedr. delopgave i forbindelse med projektet om Partnerskabsaktivitet ved Ulla Krossteig.

Rejse rapport januar 2010 vedr. delopgave i forbindelse med projektet om Partnerskabsaktivitet ved Ulla Krossteig. Rejse rapport januar 2010 vedr. delopgave i forbindelse med projektet om Partnerskabsaktivitet ved Ulla Krossteig. Mita og jeg ankom til Kolkata meget tidligt den 24.januar om morgenen. Vi blev hentet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 Til behandling på BISUs generalforsamling Februar 2016 Medlemmer og bidragsydere BISU har for nuværende 60 medlemmer og bidragydere. Ved to lejligheder

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Kommende arrangementer Torsdagsbrev, den 01.10.2015 www.mammenfri.dk Torsdag den 1. oktober Uge 41 Tirsdag den 6. oktober Tirsdag den 6. oktober Onsdag den 7. oktober Fredag den

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Nyhedsbrev 11: Skuinskloof skolen, børnehjemmet og familien Damgaards arbejdsophold

Nyhedsbrev 11: Skuinskloof skolen, børnehjemmet og familien Damgaards arbejdsophold FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 11: Skuinskloof skolen, børnehjemmet og familien Damgaards arbejdsophold Kontingent Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Så er det jul - til lidt juleferielæsning! og nyhedsbrev nr. 17 (med kontingent opkrævning for 2016) er klar Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i juli 2015 har venskabsforeningen

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

NYHEDSBREV KUBUNEH HEALTH CENTRE

NYHEDSBREV KUBUNEH HEALTH CENTRE NYHEDSBREV KUBUNEH HEALTH CENTRE 1. Besøg i Gambia i februar 2014 Februar 2014 Undertegnede besøgte Kubuneh fra den 5. 12. februar 2014. John Jalving fra bestyrelsen skulle have været med, men John fik

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen.

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Vitus rejser samlede os op Tåstrup, Valby og Ølby. Første stop efter færgen var i Hamborg,

Læs mere

Møllehjul. oktober/november 2012. Lejrskoler. Lys på cyklerne

Møllehjul. oktober/november 2012. Lejrskoler. Lys på cyklerne Der er nu gået et par måneder af skoleåret, så det er på tide med et Møllehjul med en omtale af mange af de ting, der arbejdes med og i perioden er arbejdet med på skolen. Vi er startet på den nye struktur

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere