Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015

2 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Jørgen Bøytler Ellen Frandsen Henning Jacobsen Inga Jakobsen Hans Schmidt Anne Marie Schneider Kristus, Guds lam. Årets første kvartal er både en ny begyndelse, men også en periode, hvor lyset kommer tilbage, og nok er det mest koldt og vintertid, men perioden er en håbets periode, for foråret så sagte kommer, det kan være tidligt, det kan være sent, men det kommer. Et nyt kirkeår begyndte med en 1. søndag i advent, og igen måtte vi se frem ad mod den fortælling om Guds frelse, der rulles op hen over et nyt kirkeår. Det startede med Guds indtog i Jerusalem. Guds indtog er kærlighedens indtog. I julen fejrede vi Jesu fødsel og nu kan vi, i årets første måneder fortsætte med at fokusere på Jesu liv og virke, kvartalet slutter stort set med Palmesøndag. Så står påsken for døren, vi vil i påskeugen mindes Jesu lidelse og død. Jesu indtog i de dødes rige var hans og menneskehedens udtog fra dødens magt. Jesu opstandelse var dit og mit indtog i evigheden, i friheden, i glæden. Himmelfarten er Jesu indtog i Himmelen og Helligåndens indtog i menneskehjerter. Hen over 2015 må vi igen få åbnet vore øjne, så vi ser ham som den korsfæstede, opstandne og levende Herre, der kommer til os og lægger lovsange på vore læber og troen i vore hjerter. Jesus viser os kærlighedens magt og udrenser samtidig falskhed og hykleri. Jesus er Guds lam, og det betyder, at han er den person, i hvem Gud åbenbarer sig for verden, Gud viser sig for verden, Gud bliver synlig for mennesker, ikke i en drøm som Jakob oplevede det, men i et menneske. Han tager verdens synd på sig og tager den dermed bort. Derfor går Gud i sin søn selv ind i verden som menneske med offerlammets funktion. Det er i den forstand, Jesus er Guds søn, Messias, Kristus, Israels konge. Det er denne kongelige magt, han udøver på korset, der set fra verdens synsvinkel er udtryk for den dybeste fornedrelse, men set fra Guds synsvinkel er det et led i Jesu ophøjelse. Det er dette paradoks, Jesus peger på, og som vi takker for. Jørgen Bøytler

3 Søstrehuset i Christiansfeld Kunstens, kulturarvens, og videnskabens hus Indvielse den 9. december 2014 Fra tanke til ord til handling til resultat. 3 En tanke om at skabe et center for kulturelle aktiviteter opstod og udvikledes i løbet af 2011 og få dage før jul 2011 blev et brev overrakt fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinnney Møllers Fond til almene Formaal til Brødremenighedens repræsentant. Brevet var en bevilling på 38 Fra den flotte korsal ved indvielsen af Søstrehuset millioner kroner til etablering af Kulturarvens og Kunstens hus i Søstrehuset i Christiansfeld. Beløbet dannede grundstammen i finansieringen af det det hidtil største renoveringsprojekt i Christiansfeld til et samlet beløb på 48 millioner kroner. Der skal lyde en stor og yderst velment tak til A. P. Møller fonden, til bestyrelsen og til direktør Henrik Tvarnøe for det udsyn, der blev lagt for dagen. En ide til noget stort, baseret på et enestående hus, blev muliggjort. Tak for det. Der skal også lyde en tak til kulturstyrelsen for økonomisk støtte og faglig sparring samt stor fleksibilitet. En tak til Bygherrerådgiveren, Kuben Management ved Chefkonsulent Johs. Møller for fremragende samarbejde. En stor tak skal lyde til arkitekt Jørgen Toft Jessen og i stor stil til bygningskonstruktør Peter Buchholt Petersen, hvis antal timers tilstedeværelse i huset i de sidste år kan sammenlignes med tidligere tiders ugifte søstres ophold i bygningen. En stor og varm tak til alle de dygtige håndværkere, der ved deres samvittighedsfulde og fagligt dygtige arbejde gjorde renoveringen mulig. Der skal lyde en stor tak til Kolding Kommune. En speciel tak til borgmester Jørn Pedersen og hele byrådet, som ikke bare viste intens interesse i byggeprojektet, men som også kunne se perspektiverne i at lade flere kommunale institutioner være med i gruppen af interessenter, der til

4 4 sammen vil udgøre husets beboere i fremtiden. Der skal ligeledes lyde en stor tak til det kommunale embedsværk, mange afdelinger har været involveret, og viljen til at finde løsninger på komplicerede problemer i forhold til at overholde love og reg- Multisalen hvor gæsterne ved Åbent Hus arrangementet fik kaffe ler har ført til restaureringens fuldendelse. Visionen med at skabe Kunstens, videnskabens og kulturarvens hus var: I dag har vi glæden af at indvie Kunstens, videnskabens og kulturarvens hus. Det er en størrelse, der bygger på noget så spændende som en vision. Der er tale om nyskabelse, nytænkning og nu begynder de spændende udfordringer: Nu er rammer i det historiske hus skabt, og nu skal rammerne udfyldes. Det startede med, at der var formuleret en vision. Den bestod i Skabelse af et samlende hus for kunst, videnskab og kulturarv, hvor Brødremenighedens rige kulturarv skal bringes i spil med og udfordres af klassisk musik, gæster, international kontakt og forskning. Det skal være et internationalt kulturelt samlingspunkt, hvor ny viden opstår, hvor kunsten afsøger nye landskaber, hvor nyskabelsen sker i mødet mellem æstetik, ånd og fysik. Huset danner en ny kategori, hvor arkiver og museumsudstillinger, turistbureau og viden-center lever, ikke bare side om side, ikke bare i sammenhæng med, men i gensidig frugtbargørelse med musik-udøvelse, forskere, gæster og en international horisont. Et kig ind i Multisalen

5 Målene blev defineret som: 5 Etablering af et levende og dynamisk center for kultur, kunst og videnskab, der huser institutioner, som præsenterer, formidler og tilgængeliggør Christiansfelds kulturarv i en fælles ramme med pædagogiske institutioner, musiske kunstarter og humaniora. Christiansfelds globale historie vil leve videre og udvikle sig her i et mangesidet samarbejde med kultur-institutioner i ind- og udland, som vil bidrage til at kunne formidle udefra kommende impulser, nationale temaer og lokal kultur. Husets placering i Sønderjylland vil betyde et åbent blik for både danske nationale værdier og internationale perspektiver og vil med kunst, videnskab og kulturarv bidrage med Velkomst i Søstrehuset ved Åbent Hus arrangementet byggesten til en brobygning mellem det lokale og Repræsentanter for Fonden og Kulturstyrelsen det globale. Et idegrundlag blev formuleret: Virkeliggørelsen af Kunstens, videnskabens og kulturarvens hus skal være en nutidig og progressiv måde, hvorpå man viderefører og videreudvikler de tanker og det liv, der i mere end to århundreder har fyldt huset, samtidig med at alle med interesse i kulturarven indbydes til at deltage. Fortolkning og ny-fortolkning af kulturarven vil både bidrage til, at arven bliver værnet, men også til at den er vedkommende og udfordrende for mennesker. Udfordringen er at gøre kulturarven aktiv, vedkommende og spændende, ved at invitere kreative kræfter, dygtige kunstnere og videnskabsfolk sammen med mennesker, der søger informationer, indblik og inspiration til at kende både sig selv og den omgivende verden indenfor i huset. I dette krydsfelt af læg og lærd, af kunst og viden forventes det, at noget nyt vil opstå.

6 6 Fællesliv Med en fælles referenceramme og samtidig en stor diversitet i mål, midler og aktiviteter skal husets interessenter finde et liv, som både er individuelt, men som også er et fællesliv. Det er i øvrigt titlen på en af klassikerne i den teologiske litteratur, skrevet af den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, hvor Bonhoeffer udfolder sin forestilling om det kristne livsfællesskab, og det kan vel dække alle livsfællesskaber, hvor ideen er, at den enkelte ikke dømmer den anden, men at man søger sammen, søger forening og fællesskab. Der er flere måder at være fællesskab på. Men når det fungerer rigtigt, kan der opstå en synergi, hvilket som bekendt er et samspil mellem to eller flere faktorer, der forstærker hinanden, således at den kombinerede effekt bliver større end summen af de enkelte faktorers bidrag. Om det vil lykkes, ja det vil vise sig. Jeg tror det vil lykkes. Sofie Enstrøm og Svend Prip som spillede på henholdsvis Fagot og Angel orgel Et kig ind i den nye BDM butik Mon ikke vi alle er fælles i ønsket om, at Kunstens, Videnskabens og kulturarvens hus vil blive brændpunktet for Christiansfelds kulturelle aktiviteter, startpunktet for talrige guidede ture, stedet, som besøges af mange gæster, stedet for internationale relationer. Et centrum for arbejde med byens og menighedens historie, et sted, hvor musikere, både eleverne, men også de etablerede vil komme. Et sted, hvor museale genstande fra byens historie og fra menighedens globale engagement i langt over 200 år kan opleves. Et sted, som bliver søgt til afholdelse af konferencer og symposier, et sted, hvor kort sagt både kunsten, videnskaben og kulturarven mødes. Det kræver, at visionen deles. Det gør den, og derfor kan vi med stor glæde indvie Søstrehuset i dag. Held og lykke til alle! Jørgen Bøytler

7 Det sejrende Guds Lam* 7 Det sejrende Guds Lam er et symbol, ofte set anvendt som et segl eller et ikon i Brødremenigheden. Teksten, som ofte ses omkransende lammet, er på latin: Vicit Agnus Noster, um Sequamur, og det betyder: Vort Lam har sejret, lad os følge Ham. Lammet er et symbol på Jesus Kristus, og Kristus omtalt som Guds lam kendes fra Johannes evangelium, kap. 1,29, hvor Johannes Døberen siger: Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes Døberen har sandsynligvis haft Esajas 53,7 i tankerne. I begge tilfælde er lammets ydmyghed og hjælpeløshed den fremtrædende tanke. Det sejrende lam som et symbol på Kristus, findes i Johannes Åbenbaring 5,6, og i Åb. 5,12: Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris, og endnu tydeligere ses det i Johs. Åb. 7,17: for Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Endvidere er Lammet også nævnt i Johs. Åb. 21. Johannes Horn brugte for første gang Lammet som symbol i Brødremenighedens sammenhæng i 1541, altså i den gamle bøhmiske Brødrekirke, på titelsiden af en tjekkisk salmebog. Her er Lammet visualiseret med sejrsfanen omgivet af engle og under lammet ses den syngende jordiske menighed. På forsiden af en anden sangbog fra 1606 ses det sejrende lam stående i en regnbue på Zions Bjerg, omgivet af de fire levende væsener og 24 ældste (jvf. Johs. Åb. 5,6). Lammets symbol blev indført i den fornyede Brødrekirke af Daniel Ernest Jablonsky, biskop i det polske Brødre- Unitet, idet han brugte det som officielt segl og til forsegling af Grev Zinzendorfs ordinationsdokument. Siden 1737 har Lammet med sejrsfanen eller sejrens banner på en flagstang været Brødre-Unitetets officielle segl. Det sejrende Lam som symbol bruges også af andre trosretninger. I Brødremenighedens forståelse, symboliserer det sejrende Gudslam korsfæstelsen, lammet som slagtet. Læg mærke til at sejren, som lammet vinder, fås gennem ydmygheden, overgivelsen til lidelsen og døden. Banneret betegner værdighed, som illustrerer troen på Kristus, der har besejret døden på vegne af menneskeheden gennem sin død og opstandelse. Johannes Horn 1541

8 Brødremenighedens Danske Mission har naturligvis også det sejrende Gudslam som sit segl og symbol. Det indføres i en nytegnet udgave, som på mange måder er i overensstemmelse med det design, som man finder mange steder i Brødrekirkens verden. Det er designet af Jesper Noer. Jørgen Bøytler Nogle kommentarer til Brødremenighedens perspektiv på musik Brødrekirkens historie kan deles op i tre perioder: Den oprindelige Brødrekirke eller Unitet, hovedsageligt i Bøhmen og Mæhren fra 1457 til cirka Den fornyede Brødrekirke fra 1727 til cirka 1965 og den globaliserede Brødrekirke fra 1960erne foreløbig til i dag. Calvins og den tidlige Reformerte Kirkes periode er i høj grad samtidig med den oprindelige Brødrekirkes periode. Den oprindelige Brødrekirke var i til tider tæt kontakt med Luther og Wittenberg, men var en meget selvstændig kirke, omend den jævnligt betegnes som tilhørende de reformerte kirker. Müller skriver om De Bøhmiske Brødre: "I deres kirkeordning, menigheds-organisation, disciplin og gudstjenesteformer, sammen med deres stærke bibelske, ærlige, moderate, rationelle og verdensfornægtende karakter var Unitetet essentielt forbundet med Calvinismen." Den var en af de allertidligste reformatoriske bevægelser i Europa og arbejdede blandt andet på at bygge bro mellem de forskellige reformationer, Luther, Calvin, Zwingli, Erasmus af Rotterdam, og havde endda kontakter til og samtaler med både romersk katolske og ortodokse teologer. Signifikant i det oprindelige Brødreunitet var salmesangen. Allerede Jan Hus, brændt som kætter 1415, var forløber og inspirator for det oprindelige Unitet, og han holdt gudstjenester i Bethlehem kapellet i Prag. Salmesang på modersmålet var en vigtig del af gudstjenesten og Hus digtede salmer. Salmesang var også en del af gudstjenesten i den oprindelige Brødrekirke fra begyndelsen i Det er kendt, at der blev udgivet i hvert fald 19 salmebøger i perioden 1501 til 1659, de fleste på tjekkisk, men nogle af dem også på polsk og tysk. I 1558 udgav John Blahoslav bogen Musica, den første tjekkisksprogede musikteoribog Crews, C. Daniel: Faith, Love, Hope, Winston-Salem, 2008, p Ibid, p Ibid, p. 246

9 9 Salmemelodierne var i reglen med enstemmige noder, men blev ofte sunget flerstemmigt. 4 Jan Amos Comenius, den sidste biskop i det oprindelige Unitet skriver om grunden til at synge: "At synge betyder at fornøje sig selv eller andre med en levende stemme: ved at svinge røsten op eller ned, langsomt eller hurtigt, med tungen smukt at forme en begribelig tale og fortælle noget tankevækkende. En sådan sang har sit udspring, ikke fra mennesker, men fra engle." 5 Instrumentalmusikken var oprindeligt afvist i den reformerte kirkedannelse. Comenius skriver om instrumentalmusikkens rolle i gudstjenesten: "... om instrumentalmusikken? Om denne skal benyttes under den kristne gudstjeneste eller ikke? Fordi der er opstået forskellige holdninger. For det første er det jo åbenbart, at Guds kirke i Gamle Testamente havde alle mulige musikinstrumenter og at Gud selv opfordrede dem til at benytte dem. Selv Johannes så harper og citarer i himlen. Hvad skulle derfor være grund til, for den kirke, der står midt imellem den gamle, der nu er forbi og den kommende i himlen, at afvige fra dette?" 6 Comenius anser instrumentalmusikken for at være en Guds gave. At betegne den fornyede Brødrekirkes identitet og teologi i en enkelt sætning vil altid være en udfordring. Det er sagt, at Zinzendorf forenede luthersk teologi, radikal-pietistisk mysticisme og Brødremenighedens fællesskabstænkning i en kreativ og provokerende blanding. 7 Den fornyede Brødrekirke udviklede en reformert, en luthersk og en mæhrisk, såkaldt tropos, altså gruppe, men må samtidig betegnes som stærkest præget af den lutherske teologi. Lad os tage udgangspunkt i ritualet, som er et af de vigtige menneskelige kommunikationsmidler. Det er et symbolsk system, der skaber, opretholder og udvikler samfund. Et vigtigt sæt ritualer i Brødremenigheden, og i øvrigt i andre kirkesamfund, er liturgien. Brødremenigheden udviklede, med fokus på Kristi inkarnation og på Helligåndens moder-embede, et system af symboler, som var en afgørende vigtig del af fælleslivet i menigheden. Der blev udviklet to musikcentrerede forsamlingsformer, nemlig Singstunde og liturgi. En tredje er prædikenforsamlingen. Liturgiens form bygger på Singstunde, idet den rummer sammensætninger af forskellige salmevers og kor efter en bestemt tankegang, men der kan desuden være korstykker og vekselsang i form af litanier. Singstunde var i princippet en åben forsamling, mens liturgien var en mere højtidelig forsamling, bl. a 4 Ekström, Christina: Gör dig en sång uti mitt bröst"göteborg, 2007, p Ibid, fra Comenius 1661, fra forordet del I 6 Ibid 7 Ibid Atwood, Craig D.: Community of the Cross, Moravian Piety in colonial Bethlehem, Unitversity Park, PA, 2004, p. 40

10 10 nadveren er en liturgi. En Singstunde kræver hele menighedens aktive medvirken og var i 1700-tallet den vigtigste gudstjenesteform. 8 Afgørende elementer i liturgien, og det liturgiske liv er musikken. Zinzendorf var overbevist om, at kristendommens sandhed bedst kunne kommunikeres i poesi og sang, ikke i systematisk teologi eller polemik. Zinzendorf har i et skrift kaldet Jüngerhaus Diarium rejst et spørgsmål, nemlig om ikke liturgen er vigtigere end prædikanter og lærere. Hvad der i en prædiken kan være en abstrakt ide bliver gennem musikken eksistentielt vigtigt. Musik opfattedes og opfattes i Brødremenigheden som det medium, der kan kommunikere troen og troens lære direkte til hjertet. En yderst produktiv periode er fra 1727 til 1760, hvor Brødrekirken skrev, oversatte eller tilrettede tusinder af salmer. 9 Der blev skrevet salmer til talrige lejligheder, herunder fødselsdage, bryllupper, begravelser, selv i anledning af rejser. Menighedens medlemmer blev opfordret til at lære salmerne udenad, så man spontant kunne synge med på rækker af enkeltvers fra forskellige salmer i de såkaldte Singstunden. Det kender Brødremenigheden i Christiansfeld jo stadig også her i menigheden, hvor vi bl. a. i adventstiden har sanggudstjenester om onsdagen. Musik var så vigtigt, at organistens arbejde opfattedes som en åndelig opgave, under vejledning af Helligånden. Distinkt for Brødremenigheden musik er, at der både er verdslig og åndelig musik, og nogle gange er det begivenheden, hvor musikken spilles, der bestemmer om musikken er verdslig eller åndelig. Der er lavet studier i vokabularet i Den fornyede Brødremenigheds salmebøger fra 1740erne og 1750erne, og disse studier viser, i hvor høj grad at salmernes tekster udtrykte hovedtankerne i menighedens, og altså især Zinzendorfs teologi og teologiske forestillinger. Blod- og sårteologien var fremtrædende, ja det var det, som både var dragende for mange, men også anledning til vidstrakt kritik af Zinzendorf og Brødremenigheden. Lad os nævne et par eksempler fra en salmebog fra 1742: Ordet "sår" nævntes i 56% af salmerne, "blod" i 62%, "kors" i 56%, "lam" i 71%, Kristus som skaber eller Jehova i 28%. Ordet "hjerte" nævntes i hele 71%, mens "synd/retfærdighed" nævntes i 58% af salmerne fra De nævnte ord er nogle af de begreber, der var fuldstændigt typiske for teologien i den tid, som traditionelt kaldes "sigtningstiden" i Brødrekirkens historie, 8 Reventlow, S. i Thyssen, A. P. (red.): Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld, Aabenraa 1984, p Atwood, Craig D.: Community of the Cross, Moravian Piety in colonial Bethlehem, University Park, PA, 2004, p. 141ff 10 ibid

11 11 altså en periode, der normalt kendes som den periode, hvor Brødremenigheden blev prøvet, i og med, at man siger at teologien var ekstrem i sine udtryk. Denne opfattelse bliver dog med rette nu udfordret, idet man blandt andet i tilsvarende analyser af salmer fra 1750erne, altså perioden efter den såkaldte sigtningstid finder tilsvarende udtryk brugt. Musik i Brødremenigheden forstås som forsamlingsmusik, Gemeinmusik på tysk. Objektet for musikken er Jesus, hans blive menneske, hans lidelse, død og til tider opstandelse. Gemein-musikkens hovedpointe er "at forkynde Herrens død," 11 altså det er kommunikation, både mellem mennesket og Gud, og mellem gudstjenestedeltagerne indbyrdes, og det både sjæleligt, emotionelt og visuelt. 12 Zinzendorf forklarer salmebogens stilling sådan her: "Sangbogen er en slags svar på bibelen, et ekko, og en fortsættelse. I bibelen ser man, hvordan Gud taler til mennesker, og af sangbogen, hvordan mennesker taler med Gud." 13 Brødremenigheden var i Danmark, men også i f. eks. Tyskland kendt for at have en væsentlig bedre menighedssang end i mange andre kirker. Det skyldtes blandt andet, at menighedsmedlemmerne fra barnsben blev trænet gennem musikundervisning. 14 Menighedens sang og musik blev ordnet gennem synodebeslutninger og desuden fik Christian Gregors sangbog fra 1778 og hans koralbog fra 1784 afgørende betydning for musiklivet i menighederne. 15 En vigtig musiksamling findes i Brødremenigheden arkiv i Christiansfeld. Foruden en række komponister fra Brødremenigheden, f.eks. Fliegel, Gambold, Gregor, Grimm Jätscke, Latrobe og Verbeek findes også værker af komponister, der ikke var medlemmer af menigheden. Nogle af de mest populære var Bergt, Händel, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Reichardt og Wolf. Musikken var udtryk for den liturgiske stemning. Den var ikke altid decideret kirkemusik, men blev tilpasset både liturgiske forsamlinger og andre fester og begivenheder. 16 Ifølge Sybille Reventlow er "Brødremenighedens musik.. blid og sangbar, men uden de store musikalske virkemidler. Satserne er sjældent særlig lange og oftest for blandet firstemmigt kor, strygeorkester og fløjte, obo, klarinet, fagot og horn. Undertiden spillede orglet med som yderligere understøttende instrument. 11 Ekström, Christina: Gör dig en sång uti mitt bröst"göteborg, 2007, p. 103, fodnote 103, Grimm 1753/2002:138( Ibid, p Zinzendorf efter Rønnow i Thyssen, A. P. (red.): Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld, Aabenraa 1984, p Reventlow, S. i Thyssen, A. P. (red.): Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld, Aabenraa 1984, p Ibid, p Ibid, p.638

12 12 Niels Johannes Holms salmebog Harpen som udkom i 1829 Ud over de mange salmebøger udgivet forskellige steder i den internationale Brødrekirke, må den danske præst Niels Johannes Holms salmebog "Harpen" fra 1829 nævnes. Den byggede hovedsageligt på Brødremenighedens tidligere salmebøger og Holms melodikilder til Harpen var i høj grad Gregors koralbog fra Der, hvor meget af musikken udføres, nemlig i kirkesalen, eller bare "Salen," ses en tydelig arkitektonisk påvirkning fra den Reformerte kirke. Salens indretning fokuserer altså på menighedens fællesskab, menigheden er forsamlet som en gruppe med en fælles interesse i at fejre gudstjeneste. Præsten er ikke hævet op på en prædikestol, men sidder eller står ved bordet, principielt i gulvhøjde, om end liturgibordet er hævet et par trin af praktiske årsager. Før i tiden sad ældsterådets medlemmer på bænke ved siden af, men altså ikke bag ved liturgibordet med front mod menigheden, ligesom præsten. Ligheden med den traditionelle reformerte kirkebygnings indretning er ikke til at overse. I den reformerte kirke sidder de ældste, presbyterne bag ved præsten og giver derved indtryk af, at de står bag, hvad præsten siger, præsten taler på de ældstes, og dermed på menighedens vegne. I den lutherske kirke står præsten foran alteret når han eller hun henvender sig til menigheden i liturgi og sakramente. Den reformerte kirke er grundlæggende presbyteriansk i modsætning til de episkopale kirker, som f.eks. den lutherske og den anglikanske. Når den lutherske præst prædiker fra prædikestolen, ja så skal han eller hun principielt stå til regnskab for biskoppen, som har det læremæssige tilsyn, omend præsten har forkyndelsesfrihed i forhold til menighedsrådet. Salens indretning afslører således, relativt underspillet, men tydeligt

13 13 når man har set det, at Brødrekirken både har presbyterianske og episkopale elementer i sig. Eller sagt med andre ord, Brødrekirken er en episkopal kirke med stærke presbyterianske elementer i sig. Og det giver sig udslag på mange måder. Jørgen Bøytler Eksempler på gamle håndskrevne noder i arkivet Kvindernes Internationale bededag fredag den 6. marts kl Temaet for dagen er : Ved du hvad jeg har gjort for dig?" Vi mødes i lille kirkesal til en kop kaffe kl 15, kl. 16 vil vi gå i kirkesalen og holde gudstjeneste. I år får vi besøg af folketingsmedlem Karen Klint, Hedensted. Karen Klint vil lede os gennem gudstjenesten, hvis tekster er udarbejdet af kvinder fra Bahamas. Velkommen til en times tid i selskab med andre i vished om, at denne tekst vil blive læst mange steder ud over jorden denne dag. Kunstværket er malet af Chantal E. Y. Bethel og temaet for billedet er: VELSIGNET Velkommen.

14 14 BDM - Nyt Ung missionær ansat. Det er med stor glæde, at BDM har antaget Thomas Kildeholm Jensen som missionær. Thomas bliver færdig som pædagog til februar. Han er 25 år gammel og bliver udsendt i begyndelsen af marts 2015 til en opgave i Tanzania. Tanzania er ikke ukendt for Thomas. I foråret 2014 havde han sin 3. praktikperiode på Brødrekirkens børnehjem Peter s House i Sumbawanga, et børnehjem for forældreløse børn. I Tanzania skal Thomas arbejde blandt børn og unge i Rukwa, løse opgaver på Peter s House, have kontakt til BDM s volontører og supervisere medarbejderne på et nyopført børnehjem i Uvira i DR Congo. Der vil blive afholdt udsendelsesfest for Thomas i Herning Bykirke i februar måned. Datoen er endnu Thomas Kildeholm Jensen ikke fastlagt men den vil blive oplyst på hjemmesiden. Ny hjemmeside I BDM arbejder vi nu målrettet på at få lavet en ny hjemmeside. En hjemmeside skal holdes ved lige. Det gælder både udseende og indhold. Vi har valgt en løsning, hvor enkeltheden er vigtig, både når det gælder selve sideopsætningen og muligheden for at komme med opdateringer. Hvornår den bliver færdig, ved Glade børn fra børnehjemmet i Sumbawanga vi ikke helt endnu, men vi forventer at det bliver i begyndelsen af det nye år. Vi håber, at der er mange i Brødremenigheden, der vil følge os på hjemmesiden, hvor der vil være nyheder om arbejdet. Her vil der også ligge link til små film på YouTube, som vi har optaget i Tanzania og DR Congo. Knud Elmo Knudsen kommer til Danmark BDM har lavet en aftale med Knud Elmo Knudsen om, at han kommer til Danmark hvert forår i en periode på 6 uger.

15 15 De to uger er ferie, og så er der 4 ugers møderejse. Vi glæder os over, at Knud kan tage rundt i Danmark og fortælle om arbejdet i BDM, og at der er rift om ham! Knud bliver pensionist i 2015, men vi er taknemmelige for, at han vil fortsætte som missionær i Kipili, selv om det bliver under lidt ændrede vilkår. Container til Tanzania Knud Elmo Knudsen I begyndelsen af 2015 sender BDM en container til Tanzania. Det bliver måske den sidste, da de fleste ting, man har brug for, kan man købe i landet. Men det er en glæde at kunne sende containeren af sted med mange ting, som såvel missionærer som befolkningen kan få glæde af. Der er mange hænder, der har været i gang, for at det kan lykkes. Erik Baun har velvilligt stillet sig til rådighed og har taget sig af det overordnede ansvar i forbindelse med de mange praktiske og logistiske opgaver, der skal løses i forbindelse med containeren. Det er vi ham meget taknemmelige for. DMR-U har støttet projektet med kr., og det betyder, at BDM bliver holdt økonomisk skadesløse. Nyt bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen fra Egtved er trådt ind i BDMs bestyrelse. Kurt har været engageret i BDMs arbejde på forskellig vis, og han har bl.a. været engageret i et bestyrelseskursus, ligesom et par af vore volontører har været på kursus i hans firma. Kurt er administrerende direktør i Scrummaster.dk. Det er et firma, der hjælper organisationer, bestyrelser, mv. med at blive bedre til at blive bedre til projektledelse og daglig håndtering af administrative opgaver. Kurt Nielsen Vi glæder os over, at Kurt er villig til at træde ind i bestyrelsen med de kompetencer, han har. Tak! Tak for muligheden for at skrive lidt til menighedsbladet. Jeg glæder mig over den interesse for BDMs arbejde, som det er et udtryk for. Ligeledes vil jeg gerne takke for de gaver, der kommer ind gennem kollekterne i Brødremenigheden. Til og med november udgjorde det kr ,50. Det er beløb, som jeg gerne vil sige jer i menigheden en stor tak for! I ønsket alle et velsignet nytår i Jesu navn! Jens Peter Rejkjær, generalsekretær

16 16 Brødremenighedens kirke som feltlazaret Under den første slesvigske krig blev der som bekendt oprettet et feltlazaret i vores kirke, og det hang ikke mindst sammen med, at der under den krig var store slesvig-holstenske styrker i området både i og udenfor Christiansfeld. I Stepping og Frørup lå eksempelvis en del af disse styrker rundt omkring på gårdene. Og det var ikke bare udbygninger - lader og stalde -, som der blev lagt beslag på, også dele af stuehusene blev brugt. Det var f.eks. tilfældet på Juhlsminde i Anderup, og i Frørup tæt på den gamle grænse lå på den tid et lille hus, hvor man benyttede en 20 liters gruekedel til at koge kaffe i. Det sidste fortæller Christoffer Geerthsen om i sine erindringer, Infanterister i stormløb ved Slesvig 1848 som er nedskrevet i Som barn oplevede han den første slesvigske krig og stiftede bekendtskab med både de danske og de slesvig-holstenske soldater. Og i 1864 var han selv med som soldat bl.a. ved det afgørende slag den 18. april ved Dybbøl, hvor han flere gange var tæt på døden. De slesvig-holstenske styrker lå også i området i forbindelse med slaget ved Kolding den 23. april Og tidligt om morgenen på den dag måtte en del soldater bl.a. til Gelballe, hvor de kom i kamp med danske styrker. Det var et slag med mange døde og sårede, og allerede om eftermiddagen kom de såkaldte egtvogne (kassevogne uden affjedring) kørende igennem Frørup til Christiansfeld; for her var der allerede den 19. april blevet oprettet et feltlazaret i Brødremenighedens kirkesal. Disse store egtvogne med halm i bunden var overspændt med et sejl for at beskytte de sårede imod vind og vejr. I Frørup omtalte man ikke de sårede slesvig -holstenske soldater med særlig forkærlighed: Hvad vil de her etter, det pak, de sku ha bløwen hjem. Det var en drøj tur til Christiansfeld for disse forkomne soldater, og det kan heller ikke have været særlig opmuntrende det syn, som mødte dem inde på feltlazarettet i Christiansfeld. En dame fra Kolding - formentlig fra Vonsild har i et brev den 26. april 1849 fortalt om lazarettet, og hendes beretning bringes her i forkortet udgave.

17 17 I Christiansfeld findes heller intet militær, men mangfoldige sårede. Kirken er indrettet til lazaret, alle bænke er bortryddede, og 3 kakkelovne er anbragte i hernhutternes tempel. Også Brødrehuset er indrettet til lazaret og den 23. april var jeg vidne til, hvorledes de døde og sårede bragtes hertil fra slaget ved Kolding. Den følgende dag blev der begravet 37 døde, og præsten, Røntgen, var tillige med en officer henne for at afpæle grave til flere. Jeg var inde i kirken og så her det gruelige syn, hvorledes en stor balje stod her, fyldte med afsatte ben, arme og udskårne stykker kød. De soldater og bønder, som hjalp de sårede og lemlæstede af de ankommende vogne, græd af smerte. Også en slesvig-holstensk løjtnant beretter om lazarettet i Christiansfeld og de mange begravelser, og han fortæller bl.a., at der var mange soldater, som bar amuletter, hvor der stod: I faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amuletter, som familie og kærester havde givet dem med som beskyttelse. Den nævnte løjtnant fortæller også noget om begravelserne på Brødremenighedens kirkegård: Om eftermiddagen fandt de højtidelige begravelser sted til lyden af dæmpede trommehvirvler. Et fåtal af soldaterne blev begravet i en groft tilhugget kiste, de fleste måtte nøjes med at blive svøbt i lagener. En stor fællesgrav omsluttede ven og fjende; en afdeling af 1. Kompagni afgav æressalut. Selvfølgelig var det ikke gjort med denne ene gang; men lige så længe vi lå i Christiansfeld, hørte det til vores daglige pligt om eftermiddagen at følge de døde det sidste stykke vej. (Kim Mikkelsen: Det glemte slag, side 153 og 154) I alt døde 117 soldater på lazarettet i Christiansfeld, hvoraf 14 var danske soldater, hvis navne i dag kan læses på en mindeplade på Brødremenighedens kirkegård. Hvert år den 23. april markeres i Christiansfeld slaget ved Kolding, en dag, hvor der Fra kransenedlæggelsen 23. april også lægges en krans ved mindestenen over de faldne (der henvises her til Lorenz Asmussens beretning i Koldingbogen 2008). Kristian Sølvsten Grøn

18 Kirkelige meddelelser Begravelse: 18 Den 14. november fulgte vi Br. Svend Aage Sørensen, født den 12. december 1928, død den 11. november 2014 til hans sidste hvilested på Gudsageren. Den 25. november 2014 fulgte vi Sr. Hertha Margrethe Boye Nielsen (Mutte) født den 11. februar 1920, død den 19. november 2014 til hendes sidste hvilested på Gudsageren. Den 4. december 2014 fulgte vi Br. Andreas Beyer Jessen, født den 12. maj 1948, død den 30. november, 2014 til hans sidste hvilested på Gudsageren. Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: Menighedens arbejde i Christiansfeld 476,00 kr. Brødremenighedens Danske Mission 9.086,00 kr. Menighedsmøde Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Onsdag den 28. januar klokken er der menighedsmøde i Duetten. Sandra og Daniel Bøytler kommer og fortæller om deres arbejde i Uvira i Congo. Alle er velkomne Menighedsmøde Menighedsmøde onsdag den 25. marts klokken i Duetten. Knud Elmo Knudsen vil fortælle om arbejdet i Østafrika. Kvindernes Internationale bededag Fredag d.6. marts kl gudstjeneste ved folketingsmedlem Karen Klint, Hedensted. Se mere side 13 Ældsterådet ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår

19 19 Bibelgruppe 1. kvartal 2015 Emne: Markus evangeliet Følgende mandage klokken 14.30, Nørregade januar 02. og 16. februar 02. og 16. marts Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Sykreds 1. kvartal 2015 Velkommen til alle i præsteboligen, Lindegade 26, klokken Vi drikker en kop kaffe og synger et par sange og hører om dagens emne, vi slutter igen ca. klokken januar: Sandra og Daniel fortæller om deres arbejde i Uvira i Congo. 05. februar: Inga Jakobsen fortæller om arbejde for pårørende til alvorligt syge. 19. februar: Forberedelse til kvindernes Internationale Bededag 06. marts: Kvindernes Internationale Bededag i kirken 19. marts: Knud Elmo Knudsen fortæller nyt fra sit arbejde i Østafrika. Bogudgivelse med udvalgte værker fra Brødremenighedens nodearkiv ved seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek, Peter Hauge. I Korsalen 14. marts Tidspunktet bekendtgøres senere. Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille kirkesal. Evangelisk Alliances Bedeuge januar kl Mandag og tirsdag i Brødremenighedens kirke Onsdag og torsdag i Tyrstrup menighedshus Fredag i Tyrstrup kirke. Alle er velkomne Sjov søndag holder pause

20 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: Januar Februar Marts 04. Helligtrekongers søndag store Gudstjeneste Matt. 2,1-12 J. Bøytler sønd. e. Helligtrekonger store Gudstjeneste/Nadver Luk. 2,41-52 K. Grøn 12. Mandag lille Bedeuge J. Bøytler 13. Tirsdag lille Bedeuge J. Bøytler sønd. e. Helligtrekonger store Gudstjeneste Joh. 2, Septuagesima store Fælles Gudstjeneste i Tyrstrup kirke J. Markussen Matt.14,22-33 J. Bøytler 08. Seksagesima store Gudstjeneste/Nadver Mark. 4,1-20 E. Baun søndag i fasten store Gudstjeneste/kaffe Matt. 4,1-11 J. Bøytler søndag i fasten store Gudstjeneste Matt. 15,21-28 J. Bøytler søndag i fasten store Gudstjeneste/Nadver Luk. 11,14-28 J. Bøytler 15. Midfaste store Gudstjeneste Joh. 6,1-15 E. Baun 22. Mariæ bebudelses dag store Gudstjeneste/kaffe Luk. 1,26-38 J. Bøytler 28. Bethaniatime store Lørdag/Betaniatime J. Bøytler 29. Palmesøndag store Gudstjeneste/ konfirmation Matt. 21,1-9 J. Bøytler 29. Palmesøndag store Hosianna J. Bøytler 30. Mandag lille Læseforsamling J. Bøytler 31. Tirsdag lille Læseforsamling J. Bøytler s. sønd. e. Helligtrekonger store Gudstjeneste/kaffe Matt.17,1-9 J. Bøytler 15. Fastelavn store Gudstjeneste Matt. 3,13-17 J. Bøytler

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Joh 1,19-28 (4. s. i advent, I, 18. dec. 2016, KVK)

Joh 1,19-28 (4. s. i advent, I, 18. dec. 2016, KVK) Joh 1,19-28, s.1 Joh 1,19-28 (4. s. i advent, I, 18. dec. 2016, KVK) Genkendelsens glæde Vi har alle forskellige erfaringer af det, vi kalder genkendelsens glæde. Det kan være, når vi møder personer, vi

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere