Owner s Manual (Den engelske manual - der følger med instrumentet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Owner s Manual (Den engelske manual - der følger med instrumentet)"

Transkript

1 Både analog og digital JD-Xi, er en ægte analog synthesizer, som skaber lyd med analoge kredsløb, der er fusioneret med Roland s professionelle SuperNATURAL synth lydmodul. Pattern sequencer Indbygget pattern sequencer hvor du kan optage fraser og tromme patterns. I Recording mode kan du vælg TR-REC, realtime optagelse eller steptime optagelse, så du nemt kan skabe loops uden at have de store keyboard færdigheder. En række vokale funktioner Ud over Vocoder- og AutoPitch-funktionerne kan du bruge stemmen til at skabe specielle lyde. Der er en Auto Note-funktion, der lader dig spille på keyboardet vhja. din stemme. JD-Xi er fyld med forskellige funktioner, hvor du kan skabe musik med din stemme. Synkroniser med computer og MIDI-udstyr 5 5 JD-Xi benytter USB audio/midi funktionalitet. Du kan optage dit spil og din sang til din computers DAW-program. Instrumentet har også MIDI-tilslutning, så du kan tilslutte MIDIudstyr der skan synkroniseres med dit spil.. Indholdsfortegnelse Panelbeskrivelse Frontpanel Bagpanel Overblik Overblik over JD-Xi Tænd/sluk for instrumentet Vælg lyd (Program) Favorit lyde (Programs) (Favorite) Spil på JDXi Spil med Arpeggio Pitch Bend or Vibrato Octave-funktionen Mikrofon Brug en anden audio-enhed Lydredigering Lydens vej i et program Filter-sektionen) Loudness og Envelope (AMP/ENV) LFO-sektionen Effekter Rediger et program Gem din lyd i et program (WRITE) Spil og optag patterns Pattern Sequencer TR-REC Realtime optagelse Step optagelse Avancerede indstillinger på JD-Xi Generel fremgangsmåde Fabriksindstillingen Synkronisering Mikrofon-indstilling Specifikationer Owner s Manual (Den engelske manual - der følger med instrumentet) PDF Manual (Hent fra Internettet) Parameter Guide (Engelsk) Forklarer parametrene på JD-Xi. For at hente PDF manual 1. Skriv følgende URL i din browser på computeren. MIDI Implementation (Engelsk) Detaljeret information om MIDI-informationerne. 2. Vælg JD-Xi som produktnavn. 1

2 Panelbeskrivelse Frontpanelet Mikrofon 4 Part Select (Part Mute) side 7 side 5 2 MIC-bøsning Her tilsluttes den medfølgende mikrofon. Har du tilsluttet en lydenhed til bagpanelets INPUT-bøsninger, vil INPUT-bøsningerne blive prioriteret. * Anvender du en købt mikrofon, skal du sikre dig, at SYSTEM parameter Mic Sel er indstillet til Other. [Auto Note]-knappen Denne knap tænder og slukker for Auto Note funktionen. 2 Displayet Displayet giver information om dine valg på instrumentet. * Denne manual benytter illustrationer der typisk vises i displayet. at nyere versioner af systemet eller udvidede versioner af systemet kan betyde, at illustrationerne er lidt forskellige. 3 Display-knapperne Cursor [K] [J]-knapperne Flytter markøren til venstre og højre. Program (Pattern) Value [-] [+]-knapperne Vælg program med disse knapper. Du skifter banker ved at trykke og holde [Shift]-knappen trykket nede og vælge bank med Value [-] [+]-knapperne. Disse knapper benyttes også til at ændre på værdierne for valgte parametre i skærmbillederne. [Menu/Write]-knappen Denne knap aktiverer Menu-skærmbilledet. Ønsker du at gemme de indstillinger du har lavet, skal du trykke og holde [Shift]-knappen trykket nede og trykke på på [Menu/Write]-knappen. [Exit]-knappen Ved at trykke på denne knap, vender du tilbage til det forrige skærmbillede. I nogle skærmbilleder vil et tryk på knappen annullere det du er i gang med at redigere. [Enter]-knappen Tryk på denne knap for at bekræfte dit valg. [Shift]-knappen Tryk på denne knap for at få adgang til knapperne ekstra funktioner. Her vælger du den part, som du spiller med på tangenterne. 5 Digital Synth Her vælger du lyd for Digital Synth parten eller Drums parten. 6 Analog Synth Her vælger du lyd for Analog Synth parten. 7 Master Volume [Master Volume]-drejeknappen Med denne drejeknap justerer du det overordnede lydniveau for OUTPUTbøsningerne og PHONES-bøsningen. 8 TEMPO Tempo-drejeknappen Denne knap bestemmer tempoet for arpeggio eller pattern sequenceren. [Tap]-knappen Tryk på denne knap i det ønskede tempo, og det angivne tempo vælges. Du skal trykke mindst tre gange på knappen. 9 OCTAVE [Down] [Up]-knapperne Du kan flytte keyboardet oktaver op eller ned med disse knapper. 10 ARPEGGIO Du kan spille med arpeggio ved blot at holde en akkord trykket nede på tangenterne. 11 PATTERN SEQUENCER side 5 side 5 side 6 side 6 side 10 Du kan optage dit spil eller knap-redigeringer og afspille dem igen og igen.

3 12 FILTER Med disse knapper kan du redigere filter-parametrene. page <?> 15 EFFECTS Med disse knapper indstiller du effekterne for instrumentet. side 9 13 AMP/ENV 14 LFO Her angiver du volume og tiden for volume-ændringen. side 8 side 9 Med LFO-knapperne kan du ændre på audio-signal. Du kan tilføje effekter som vibrato eller tremolo. 16 Favorite/Pattern Sequencer Med disse knapper kan du organisere dine favorit lyde og styre pattern sequenceren. 17 Pitch Bend/Modulation Du kan ændre lydens tonehøje eller skabe vibrato. side 5 side10 page 6 Bagpanelet Ledningskrog Computer Tilslutning af MIDI-enheder. Tilslut din guitar eller din audioafspiller her. * Når du har tilsluttet en enhed til INPUTbøsningerne, vil frontpanelets MICbøsning ikke kunne benyttes Forstærkersystem Til stikkontakten AC strømforsyning * Undgå at skade dit audioudstyr ved at slukke for enhederne inden de tilsluttes til instrumentet. 18 DC IN-bøsninge Tilslut den medfølgende strømforsyning til denne bøsning. * Fastgør strømforsyningens ledning til ledningskrogen som vist på illustrationen, således at strømforsyningen falder ud ved et uheld. 19 [POWER]-knap Her tændes og slukkes for instrumentet. 20 USB COMPUTER porten Med et USB 2.0 kabel kan du tilslutte denne port til din computer. Du kan arbejde med JD-Xi og din computer s DAW-program via USB MIDI eller optage lyden fra JD-Xi i dit DAW-program via USB audio (p. 14). 21 MIDI-bøsning (IN/OUT) Til disse bøsninger tilslutter du andet MIDI-udstyr. 22 LINE/GUITAR-omskifter Denne omskifter vælge input modstanden for INPUT (MONO)-bøsningen. Vælg mellem LINE eller GUITAR alt efter hvad du tilslutter til instrumentet. connected to the INPUT (MONO) jack may be low. If this happens, use connection cables that do not contain resistors. 24 OUTPUT (L/MONO, R/CLICK OUT)- bøsningerne Tilslut disse bøsninger til dit forstærker system. Benyt L/MONO-bøsningen når du anvender en monoforstærker. Du kan vælge at sende metronomlyden ud separat. 25 PHONES-bøsningen 26 Jord Til denne bøsning tilsluttes hovedtelefonerne. Alt afhængigt af omgivelserne kan du i sjældne tilfælde have brug for at tilslutte instrumentet til jord. Dette gøres via denne skrue 27 Security Slot ( N ) 23 INPUT (MONO)-bøsningen Tilslut din guitar eller din audioafspiller til denne bøsning. * When connection cables with resistors are used, the volume level of equipment 3

4 Overblik Overblik over JD-Xi JD-Xi Program Controller-sektionen Controller-sektionen bruges når du spiller på instrumentet. Der er fx. når du spiller på tangenterne og JD--Xi afspiller en lyd. Denne sektion består af tangenterne, pitch bender og modulationshjul samt en række knapper. Controller section Keyboard Knob Sound Generator section (4 parts)/ Effects section Digital Synth 1 part Digital Synth 2 part Effects Sound generator-sektionen Sound generator-sektionen skaber den lyd du spiller med. Det er lyd skabt ud fra waveforms der kan redigeres. Wheel Drums part Analog Synth part Program Et program består af 4 parter: Digital Synth 1, Digital Synth 2, Drums, and Analog Synth. Du kan redigere i et program, som du kan gemme som et User program (Der er 64 programmer i hver bank E H). System Arpeggio P a t t e r n Sequencer Tone Du kan vælge en lyd for hver part - en lyd kaldes en Tone. * Anvender du en analog synth tone vil oscillator, sub-oscillator og filter sektionen udgøre et analog kredsløb. Effects-sektionen Program Bank Number Preset program A D User program E H JD-Xi har fire effektenheder. Du kan gemme effektindstillinger i et program. Arpeggio Denne funktion vil automatisk spille arpeggio ud fra de toner du holder trykket nede på tangenterne. Arpeggio-indstillingerne kan gemmes i et program. Pattern sequencer Med Pattern sequenceren kan du spille sammen med en indbygget sequencer der afspiller en række akkompagnementsmønstre. Du kan også selv optage din akkompagnementsmønstre og gemme dem i et program. System Denne sektion indeholder alle system parametrene, der bestemmer hvordan JD-Xi fungerer. Tænd/sluk for instrumentet * Før du tilslutter instrumentet, skal alle enhederne være slukket. * Før du tilslutter instrumentet, skal volumen for alle enhederne være skruet ned. 1. Skru ned for lydstyrken ved at dreje [Master Volume]-drejeknappen til venstre. 2. Tænd for [POWER]-knappen på bagpanelet af JD-Xi. Sluk for instrumentet 1. Før du slukker instrumentet skal du sænke lydniveauet for det tilsluttede udstyr.: Husk at gemme dine lyde eller patterns som du har lavet. 2. Sluk for de tilsluttede enheder. 3. Sluk instrumentet med [POWER]-knappen på JD-Xi. * Instrumenter er udstyret med et sikkerhedssystem der gør, at der går nogle få sekunder, inden du kan spille på instrumentet. 3. Tænd for de enheder du har tilsluttet instrumentet. Du kan nu hæve lydstyrken for instrumentet og de tilsluttede enheder. 4

5 Vælg lyd (Program) Skærmbilledet Program bank Program-nummer Takt slag A :Synth Lead01 Tempo Tone-nummer: Tone-navn * De lyde der ikke viser en tone-nummer er lyde, der er blevet redigeret og gemt i et program. Ønsker du at vende tilbage til den oprindelige lyd, skal du trykke og holde [Shift]-knappen trykket ned mens du trykker på [Enter]-knappen. Vælg et Program 1. Ved at trykke på Program (Pattern) Value [-] [+]-knapperne kan du vælge program. Du skifter bank ved at trykke og holde [Shift]-knappen trykket nede og vælge bank med Value [-][+]-knapperne. Vælg en spille Part Part Select-knapperne [Digital Synth 1]-knap [Digital Synth 2]-knap [Drums]-knap [Analog Synth]-knap 1. Tryk på den Part Select-knap du ønsker at spille med. MEMO Du kan ikke spille med flere parter samtidig. Du kan afspille flere parter samtidig ved at optage et pattern. Vælg en Tone Digital Synth 1/2 part Kategori-hjulet Med kategori-hjulet vælger du hvilken type lyd du ønsker. Lampen udfor kategorien lyser, når den er valgt. Tone [-] [+]-knapperne Disse knapper vælger en lyd - en tone. 1. Vælg Digital Synth 1/2 med Part Select-knapperne. 2. Drej på kategori-hjulet og vælg den kategori af lyde du ønsker. * Vocoder/AutoPitch indeholder kun en part. Analog Synth parten kan ikke anvendes hvis du vælger Vocoder/AutoPitch. 3. Tryk på Tone [-] [+]-knapperne for at vælge lyd - tone. Drums part Tone [-] [+]-knapperne Disse knapper vælger trommesæt (drum kit). 1. Tryk på Part Select-knapperne for at vælge trommer. 2. Tryk på Tone [-] [+]-knapperne for at vælge trommesæt (drum kit). Med tromme-parten kan du spille trommer på tangenterne. Trommenavnet er skrevet over tangenten - fx. BD1 som er en stortromme. Analog Synth part [Oscillator]-knappen (waveform indikator) Her vælges den waveform, der er udgangspunktet for lyden i den Analog Synth part. Indikatoren over waveformen angiver dit valg. T (Sawtooth wave), S (Triangle wave), U (Square wave) [Sub OSC]-knappen Du kan tilføje en ekstra lyd til den valgte Oscillator. Du kan vælge 1 oktav under (lampen i knappen er tændt) eller 2 oktaver under (lampen i knappen blinker). Der er kun ekstra sub-oscillator til square wave. Pulsbredde-drejeknap Denne knap angiver pulsbredden for den valgte wave. Når Oscillator-knappen har valgt U (Square wave), vil denne drejeknap bestemme bredden på øverste del af din valgte wave som en procentdel af en fuld svingningsperiode. Sænker du værdien bliver pulsbredden mindre indtil du når en square wave (pulsbredde = 50%). Hæver du værdien for pulsbredden får du en mere distinkt lyd. Tone [-] [+]-knapperne Vælger lyden. 1. Tryk på Part Select-knapperne for at vælge Analog Synth. 2. Tryk på [Oscillator]-knappen for at vælge waveform for lyden. 3. Tryk på Tone [-] [+]-knapperne for at vælge lyd. Favorit lyde (Programs) (Favorite) [Favorite]-knapperne Tryk på disse knapper for at hente dine favorit lyde (programs). [01] [16]-knapperne Disse knapper vælger Favorite vælg en Favorite 1. Tryk på [Favorite]-knappen så lampen i knappen lyser. 2. Tryk på en af [01] [16]-knapperne for at vælge din favorit lyd. Vælger du en knap der ikke har registreret en favorit lyd, vil displayet skrive Not Registered! Registering af en favorit-lyd 1. Vælg det program, som du ønsker at registrere som en favorit. 2. Tryk og hold [Favorite]-knappen trykket nede og tryk på den [01] [16]-knap, hvorpå du ønsker at registrere det valgte program. Har du redigeret i det valgte program, skal du først gemme programmet før du registerer det som en favorite. Slet en favorit-lyd 1. Aktivér [Favorite]-knappen så lampen i knappen lyser. Tryk og hold [Erase]-knappen trykket nede og tryk på den [01] [16]-knap der skal slettes. 5

6 Spil på JD Xi Spil med Arpeggio Tryk på ARPEGGIO [ON]-knappen så lampen i knappen lyser. Arpeggio-funktionen er aktiveret. En arpeggio er en spilleteknik, hvor der spilles brudte tre- og firklange. ARPEGGIO [ON]-knappen Aktiverer og afbryder arpeggio-funktionen. ARPEGGIO [Key Hold]-knappen Aktiverer og afbryder hold-funktionen. 1. Tryk på ARPEGGIO [ON]-knappen så lampen i knappen lyser. 2. Spil en akkord på klaviaturet og hold tangenterne trykket nede. En arpeggio spilles. Vælg Arpeggio Style 1. Tryk på [Shift]-knappen og hold den trykket nede og tryk på ARPEGGIO [ON]-knappen. 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge (Arpeggio Style). 3. tryk på Value [-] [+]-knapperne for at vælge en arpeggio style. 4. Efter dit valg trykker du på [Exit]-knappen et antal gange for at vende tilbage til udgangsdisplayet. Bestem tempoet 1. Drej på tempo-drejeknappen. Du kan også bestemme tempoet ved at trykke på [Tap]-knappen i det ønskede tempo. Du skal trykke på knappen mindst 3 gange i det ønskede tempo. Tempoet skal gemmes for hvert individuelle program. Brug af Hold-funktion 1. Tryk på ARPEGGIO [Key Hold]-knappen. Hold-funktionen aktiveres. Spiller du en ny akkord skifter arpeggio. Når arpeggio er afbrud, og du aktiverer ARPEGGIO [Key Hold]-knappen og Key Hold on-funktionen, kan du holde de anslåede toner, på samme måde som når du anvender en forte-pedal. Redigér Arpeggio 1. Tryk og hold [Shift]-knappen trykket nede og tryk på ARPEGGIO [ON]-knappen. <ARPEGGIO> 001 Basic 1 (a) dette skærmbillede vises også hvis du trykker på [Menu/Write]-knappen og vælger Arpeggio Edit. 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne og flylt markøren til den del du vil redigere. 3. Tryk på Value [-] [+]-knapperne for at bestemme den ønskede værdi. & For detaljer for parametrene se den engelske Parameter Guide (PDF). 4. Når du har redigeret færdigt, trykker du på [Exit]-knappen indtil udgangsdisplayet vises i displayet. Gem - Saving Lyden du skaber ved at ændre på drejeknapperne vil ikke huskes efter at instrumentet slukkes eller vælger et nyt program. Du skal derfor gemme lyden i et program. Pitch Bend og Vibratoo Octave-funktionen [Pitch]-hjulet Dette hjul hæver og sænker tonelejet. Skubber du hjulet mod dig selv, vil tonelejet sænkes. Skubber du hjulet væk fra dig selv, vil tonelejet hæves. Når du slipper hjulet, vil tonelejet vende tilbage til udgangspunktet. [Mod]-hjulet Dette hjul tilføjer vibrato til lyden.. Skubber du hjulet mod dig selv, vil der ikke tilføjes effekt. Skubber du hjulet væk fra dig selv, vil der tilføjes vibrato. Hjulet bliver i den position du indstiller det til. OCTAVE [Down] [Up]-knapperne Disse knapper skifter klaviaturet i oktaver (maximum ±3 oktaver). Skifter du oktaven, vil OCTAVE [Down][Up]-knappen lyse. Trykker du på begge OCTAVE [Down][Up]-knapper samtidig, vil klaviaturet vende tilbage 0. * OCTAVE [Down][Up]-knapperne har ingen effekt på Drums part. Oktav-indstillingerne kan gemmes for hver part i et program. 6

7 Mikrofon * Anvender du en købt mikrofon, skal SYSTEM parameteren Mic Sel indstilles til Other. 入 力 端 子 の 場 合 Du kan ikke benytte en mikrofon, hvis du har tilsluttet en enhed til INPUT-bøsningerne. Har du tilsluttet en enhed til både MIC-bøsningen og INPUT-bøsningen vil JD-Xi prioritere INPUT-bøsningen, således at MIC-bøsningen ikke kan anvendes.. Ønsker du at anvende mikrofonen, skal du fjerne kablerne til INPUT -bøsningen. Setup 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge SYSTEM, og tryk på [Enter]-knappen. 3. Tryk på Cursor [K] [J]-knappen for at vælge en parameter og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at redigere parameterens værdi. Menu Parameter [Shift] + Cursor [K] [J] Cursor [K] [J] INPUT Level (Input level) Mic Sel (Mic select) NS SW NS Threshold NS Release Value Value [-] [+] (input level for MIC og INPUT) Attached (når du anvender den medfølgende mikrofon), Other (Når du anvender en købt dynamisk mikrofon) OFF, ON (Tænder og slukker for noise suppressor, der fjerner støj i stille perioder (lydstyrken for hvornår noise suppression begynder) (tiden for hvor hurtigt noise suppression skruer ned for lydniveauet til 0 4. Når indstillingerne er på plads trykker du på [Exit]-knappen indtil udgangsdisplayet vises. Indstillingen gemmes automatisk. 出 力 端 子 の 場 合 Vocoder og AutoPitch indstillingerne gemmes individuelt for hvert program. & Saving a Sound (Program) (WRITE) (p. <?>) * Instrumentet TIP: er udstyret HOT med en RING: XLR-bøsning. COLD 2: HOT 1: GND 1: GND 2: HOT Diagrammet SLEEVE: viser hvordan GND ning for Vocoder og AutoPitch kablet skal være loddet, når du anvender denne bøsning. 3: GND 3: GND Vocoder og AutoPitch kan anvende en Digital Synth part. Når Vocoder eller AutoPitch er valgt, vil Analog Synth parten ikke spille. Effekterne fungerer bedst med den menneskelige stemme. * Akustisk feedback kan forekomme, når mikrofonen er placeret for tæt på højttalerne: Du kan undgå dette ved at: Dreje mikrofonen. Flytte mikrofonen væk fra højttalerne.. Sænke lydniveauet for mikrofonen. Auto Note 1. Tilslut den medfølgende mikrofon til MIC-bøsningen. Når du har tilsluttet mikrofonen til MIC-bøsningen skal du justere mikrofonens retning, så den ikke peget ind i højttalerne. Auto Note er en funktion der afgør tonehøjden af din stemme og spiller den tone med keyboardets lyd. Du kan derved synge i mikrofonen og høre keyboardets lyd ud af højttalerne.. 1. Tryk på [Auto Note]-knappen så lampen i knappen lyser. 2. Syng i mikrofonen og du hører keyboard-lyden uden at spille på på tangenterne. Brug en anden audio-enhed Du kan tilslutte en guitar eller en audioafspiller til bagpanelets INPUT (MONO)-bøsning og benytte vocoder- eller Auto Note-funktionen på samme måde som ved brug af mikrofon. 1. Tilslut din enhed til bagpanelets INPUT-bøsning. Når en enhed er forbundet til bagpanelets INPUT (MONO)-bøsning afbrydes mikrofon-bøsningen automatisk. 2. Indstil LINE/GUITAR-omskifteren for at vælge den rigtige inputtype.. Vælg GUITAR-positionen når du anvender en guiter og vælg LINEpositionen når du tilslutter et keyboard eller en audioafspiller. 3. Justér lydniveauet for input-bøsningen. NOTE Vocoder, AutoPitch og Auto Note-funktionerne er designet til at vokalt input. Andre lydkilder kan give uventede lyde fx. når du anvender en guitar eller en audioafspiller. Effekten fungerer måske ikke korrekt, hvis du anvender andre input lydkilder end stemmen eller spille i støjende omgivelser.. Vocoder/Auto Pitch Vocoder tilføjer effekt til vokalen. Synger du ind i en vocoder, kan du skabe en robotagtig lyd der kontrolleres af de toner, som du spiller på klaviaturet. AutoPitch tilpasser tonehøjden på den sang der synges i mikrofonen. 1. Drej på kategori-hjulet og vælg Vocoder/AutoPitch. 2. Tryk på Tone [-] [+]-knapperne for at vælge lyd. 3. Syng i mikrofonen mens du spiller på klaviaturet. Har du valgt en AutoPitch-lyd behøver du ikke spille på klaviaturet. Setup 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge Vocoder Edit eller AutoPitch Edit, og tryk på [Enter]-knappen. 3. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge parameter og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at redigere parameterværdien. & Du finder detaljer om parametrene i den engelske Parameter Guide (PDF). 4. Når du er færdig med indstillingerne trykker du på [Exit]-knappen indtil udgangsdisplayet vises.. Hent Parameter Guide (PDF) 1. Skriv følgende URL i browseren på din computer. 2. Vælg JD-Xi som produktnavn. 7

8 Lydredigering Lydens vej i et program Et program består af 4 parter. Lyden for hver part sendes videre til effekt-sektionen. Effekt-sektionens indstillinger gælder for alle de 4 parter i et program, men du kan vælge at afbryde effekten for en individuel part. Analog Synth OSC FILTER AMP Drums WAVE TVF TVA Digital Synth 2 LFO OSC FILTER AMP Digital Synth 1 OSC Vælg en lyd FILTER LFO Justér Brightness for lyden LFO LFO AMP Justér Loudness for lyden EFFECTS Effect 1 Effect 2 Delay Reverb Distortion Fuzz Compressor Bit Crusher Flanger Phaser Ring Mod Slicer Delay Reverb * Du kan vælge effekterne i kombination eller tænde og slukke for hver part. Filter-sektionen FILTER-sektionen indeholder parametre, der bestemmer lydens karakter og distingthed. [Cutoff]-drejeknappen (Cutoff indikator) Denne drejeknap bestemmer frekvensen for filter cutoff. Det filter hvor indikatoren lyser er valgt. [Type]-knappen Denne knap skifter filter-typen (for Analog Synth er der kun LPF). [Resonance]-drejeknappen Resonance fremhæver lyden i det frekvensområde der angives af filter cutoff. Digital Synth/Drums part Du kan benytte Digital LPF (Low Pass Filter), HPF (High Pass Filter), BPF (Band Pass Filter) eller PKG (Peaking Filter). Analog LPF er ikke mulig. Di lam ændre på udviklinen af filteret. & Du finder detaljer i den engelske Parameter Guide (PDF). LPF HPF BPF PKG Resonance Loudness og Envelope (AMP/ENV) AMP-sektionen har parametre der kontrollerer lydniveauet. Envelope angiver toneudviklingen i lydniveauet fra tonen sættes an til tonen klinger ud. På et keyboard vil envelope bestemme toneudviklingen i lydstyrke fra tangenten trykkes ned til den slippes igen. [Level]-drejeknap Denne drejeknap bestemmer lydniveauet. [Envelope]-drejeknappen Drejes knappen mod venstre vil lyden blive kortere med en kraftig toneansats (attack). Drejes knappen mod højre vil toneansatsen blive blødere og efterklangen (release) længere. Envelope Volume Note-on S A D R Note-off Lyden stopper A: Attack time Tiden fra du trykker på tangenten til lyden når maximum lydniveau Tid Frequency Cut region D: Decay time Den tid lyden bruger på at falde fra maximum lydniveau til Sustain-niveauet. S: Sustain time Lydniveauet for lyden når du holder tangenterne trykket nede Analog Synth part Her er kun Analog LPF til rådighed. Analog LPF Resonance R: Release time Efterklangen for lyden efter du har sluppet tangenterne. [Envelope]-drejeknappen justrer alle A/D/S/R-parametrene i en enkelt operation. Drums parten kan redigeres individuelt for hvert instrument. Ønsker du at redigere A/D/S/R separat skal du gå i Tone Edit og redigere lyden ([Menu/Write]-knappen 0 vælg Tone Edit ). & Se detaljer i den engelske Parameter Guide (PDF). 8 Cut region Frequency * Analog LPF benytter et analog kredsløb, der kan lyden blive påvirket af temperaturen af strømforsyningen. Hent Parameter Guide (PDF) 1. Fra en computer indtaster du følgende URL i en browser. 2. Vælg JD-Xi som produktnavn.

9 LFO-sektionen LFO betyder Low-Frequency Oscillator - dvs. lavfrekvent lydkilde. Det er en oscillator med meget lav frekvens, og den kan udsende mange forskellige waveforms såsom sine wave, triangle wave, square wave og sawtooth wave. Med LFO kan du ændre på forskellige aspekter af lyden og tilføje effekter som fx vibrato eller tremolo. Waveform-drejeknap Denne drejeknap vælge waveform for LFO. Den valgte waveform indikator lyser, når den er valgt. S (Triangle wave), R (Sine wave), T (Sawtooth wave), U (Square wave), W (Sample og Hold), RND (Random wave) [Rate]-drejeknap Denne drejeknap bestemmer hastigheden for LFO. [Depth]-drejeknap Denne drejeknap bestemmer dybden for LFO. [Destination]-drejeknap Denne knap bestemmer hvad LFO vil påvirke. Indikator-lampen lyser, for den destination der er valgt. Destination Pitch Filter Amp Explanation LFO virker ikke på Drums part. Tilføjer LFO til tonehøjden (pitch) - giver vibrato. Tilføjer LFO til filteret - giver en wah effekt. Tilføjer LFO til lydstyrken (amp) - giver tremolo. Effekter I EFFECTS-sektionen kan du redigere lydens effekter og tilføje mere rumklang eller delay. [Effects ON/OFF]-knap Du kan bestemme effekten der benyttes for hver part. Kombinationen ændres hver gang, du trykker på [Effects ON/OFF]-knappen. Indikatoren ved drejeknappen lyser når den er valgt og for de valgte effekter. Lyden går gennem effekterne i følgende rækkefølge: Effect 1 0 Effect 2 0 Delay 0 Reverb. Det er kun effekterne der er tændt der vil blive tilføjet. Effect 1 Distortion Fuzz Compressor Bit Crusher Effect 2 Flanger Phaser Ring Mod Slicer Delay Delay Reverb Reverb & Du finder detaljer for effekternes parametre i den engelske Parameter Guide (PDF). [Effect 1/2]-drejeknap Disse knapper justerer dybden af effektern. Effect 1/2 [Type]-knappen Disse knapper vælge effekttypen. Effect 1 Effect 2 [Delay]-drejeknap Distortion, Fuzz, Compressor, Bit Crusher Flanger, Phaser, Ring Mod, Slicer Denne knap styrer dybden af delay-effekten. [Reverb]-drejeknap Denne knap bestemmer størrelsen af rumklangen. Effekt-indstillingerne kan gemmes individuelt i et program. Rediger et program 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge Program Edit, Tone Edit, eller Effects Edit, og tryk derefter på [Enter]-knappen. Edit-skærmbilledet vises i displayet. 3. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge den parameter du ønsker at redigere, og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at bestemme værdien for parameteren. & Du finder detaljer i den engelske Parameter Guide (PDF). 4. Når du er færdig, trykker du på [Exit]-knappen et antal gange indtil udgangsdisplayet vises. Gem din lyd i et program (WRITE) Den lyd du skaber vil ikke blive husket hvis du slukker for instrumentet eller skifter lyd. Når du har skabt en ny lyd, skal du gemme den som et program. Dette gøres på følgende måde: 1. Tryk og hold [Shift]-knappen trykket nede og tryk på [Menu/Write]- knappen. Skærmbilledet Name vises i displayet. Name: [Ent] Init Program 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at flytte markøren og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at vælge karakterer. 3. Når du har navngivet dit program, skal du trykker på [Enter]- knappen. 4. Tryk på Program (Pattern) Value [-] [+]-knapperne for at vælge hvor programmet skal gemmes ( save-destination). * Vælger du et nummer hvor der allerede findes et program, vil programnavnet vises i nederste linje. Gemmer du derefter, vil det gamle program blive overskrevet. 5. Tryk på [Enter]-knappen. Et skærmbillede beder om din bekræftelse. 6. Tryk på [Enter]-knappen. Displayet viser et skærmbillede der skriver Complete og dit program er gemt. Du fortryder ved at trykke på [Exit]-knappen. 9

10 Spil og optag patterns Pattern Sequencer Med pattern sequenceren kan du optage dit spil på keyboardet og dine ændringer af knapperne og derefter afspille optagelsen igen og igen. Når du optager en part, vil den part der er valg med Part Select blive optaget. [Real Time Rec]-knappen Optager et mønster - et pattern ved at optage dit spil på keyboardet i reel tid - real time. [Step Rec]-knappen Optager et mønster - et pattern ved at optage dit spil på keyboardet trinvist - dvs. lidt efter lidt. [Erase]-knappen Denne knap sletter et pattern. [s]-knappen Starter og stopper afspilningen af et pattern. Ændring af taktantal Du kan optage et pattern, der er optil 4 takter langt. Du kan ændre det på følgende måde: 2. Tryk på Cursor [K] [J].knappen for at vælge Pattern Length, og derefter trykker du på [Enter]-knappen. 3. Tryk på Value [-] [+]-knapperne for vælge antallet af takter - (measures). 4. Tryk på [Exit]-knappen et antal gange indtil udgangsdisplayet vises. Skift antallet af takter der vises under Playback/Recording 1. Tryk og hold [Shift]-knappen trykket nede og tryk på en af [01] [04]-knapperne (Ønsker du at se 32-dels noder tryk på en af [01] [08]-knapperne). Nummeret på knappen angiver taktantallet (halvtakt når der arbejdes med 32-dels noder). Hvis du arbejder med fire takters 16-dels noder, vil et tryk på [Shift]-knappen få lampen i knapperne [01] [04] til at lyse - lampen i knappen der angiver den aktive takt blinker. Hvis du arbejder med fire takters 32-dels noder, vil et tryk på [Shift]-knappen få knapperne [01] [08] til at lyse, hvorefter du kan flytte i rundt i takten. Skift nodeværdi Du skifter den rytmiske nodeværdi på følgende måde:. 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge Scale Setting, og tryk derefter på [Enter]-knappen. 3. Tryk på Value [-] [+]-knappen for at vælge 8-dels trioler ( ), 16-dels noder ( ) eller 32-dels noder ( ). 4. Tryk på [Exit]-knappen et antal gange inde udgangsdisplayet vises. Slet et Pattern 1. Tryk og hold [Menu/Write]-knappen trykket nede og tryk på [10]-knappen. Skærmbilledet Pattern Copy vises i displayet. <Pattern Copy> Program A01 2. Tryk på Value [-] [+]-knapperne for at vælge hvilket program nummer du vil kopiere fra (copy-source), og tryk derefter på [Enter]-knappen. 3. Tryk på Value [-] [+]-knapperne for at vælge hvilken part du vil kopiere - dvs hvilken copy-source part og hvor til - hvilken copy-destination part, og tryk derefter på [Enter]-knappen. <Pattern Copy> D1 -> D1 Screen Copy source Copy destination D1->D1 Digital Synth 1 part Digital Synth 1 part D1->D2 Digital Synth 1 part Digital Synth 2 part D2->D1 Digital Synth 2 part Digital Synth 1 part D2->D2 Digital Synth 2 part Digital Synth 2 part Drum Drums part Drums part Analog Analog part Analog part All All parts All parts * The pattern data and tones are copied. Programs and effect settings are not copied. Gem et Pattern Det pattern du har skabt vil forsvinde, når du vælger et nyt program, eller når du slukker for instrumentet. Du skal derfor gemme dit pattern i et program. Hvad er TR-REC? TR-REC er en metode der ved hjælp af knapperne [01] [16] kan angive slaget for hvert instrument, der spiller. TR-REC kan bruges både når frasen afspilles eller er stoppet. Du kan benytte metoden mens du lytter til den rytme du selv har lavet. Ønsker du at skabe et drum pattern som vist på noder i figur 1, skal du indstille knapperne som vist i figure 2. Figur 1 1. Tryk og hold [Shift]-knappen trykket nede og tryk på [Erase]-knappen. Skærmbilledet Pattern Erase vises i displayet. <Pattern Erase> Digital1 2. Tryk på Value [-] [+]-knappen for at vælge den part (Digital 1, Digital 2, Drum, Analog, SysEx, All) som du ønsker at slette (Erase), og tryk på [Enter]-knappen. * Vælger du All, vil alle parternes pattern blive slettet. * SysEX (system exclusive)-informationer er MIDI-informationerder optages, når TX Edit Data -indstillingen er aktiveret - på ON. Kopi af et Pattern Du kan kopiere et pattern fra et andet program. Figur 2 Step Number Closed Hi-Hat Snare Drum Bass Drum Knappen lyser Knappen slukket Når du spiller trommer eller et instrument på keyboardet, vil lamperne i knapperne [01] [16] lyse eller være slukket for at angive, hvilke slag lyden spiller på. Du kan altid trykke på knapperne [01] [16] for at tænde eller slukke lamperne og derved ændre på, hvad der spilles. 10

11 TR-REC [01] [16]-knapperne Her er en fremgangsmåde for, hvordan du angiver om et instrument vil spille eller ej. 1. Tryk på en Part Select-knap forvælge hvilken part du vil optage. Hvis du vælger Drums part, skal du trykke på keyboardet for at vælge hilket instrument du vil optage. Hvis du vælger Drums part skal du optage hver trommeseparat og angive instrument med keyboardet for stortromme og lille tromme osv.. 2. Tryk på [01] [16]-knapperne. De knapper der lyser vil spille - du slukker lampen i knappen ved at trykke endnu en gang på knappen. 3. Tryk på [s]-knappen for at afspille dit pattern. Du kan tænde og slukke for knapper [01] [16] under afspilningen. Når du har lavet et pattern skal du huske at gemme det i et program. Afbryd en part (Part Mute) Dette kan bruges, når du ønsker at afbryde en bestemt part i afspilningen af et pattern. 1. Tryk og hold [Shift]-knappen trykket nede og tryk på Part Selectknappen. Den valgte part er afbrudt.. Realtime optagelse Du kan skabe et pattern ved at optage dit spil i realtime.. 1. Tryk på en Part Select-knap for at vælge den part du vil optage. 2. Tryk på [Real Time Rec]-knappen. 3. Tryk på [s]-knappen for at starte optagelsen. Under afspilningen kan du også trykke på [Real Time Rec]-knappen for at starter optagelsen. 4. Spil på keyboardet. Hvis du har valgt Drums part er instrumenterne skrevet over tangenterne. Du kan også optage akkorder, knaptryk og ændringer på drejeknapper m.m.. 5. Tryk på [Real Time Rec]-knappen for at stoppe optagelsen. Metronome indstillinger 2. Vælg SYSTEM og tryk på [Enter]-knappen. 3. Vælg Click parameteren og brug Value [-] [+]-knapperne for at ændre værdien. 4. Tryk på [Exit]-knappen et antal gange for at vende tilbage til udgangsdisplayet. Den redigerede parameter gemmes når du forlader system skærmbillledet. Slet en del af en pattern Under afspilning eller optagelse kan du trykke og holde på [Erase]-knappen for at slette den valgte part. I tilfælde af Drums parten er det den sidst anvendte trommelyd. Du sletter så længe du holder knappen trykket nede. Step optagelse Du kan optage et pattern ved at dit keyboardspil trin for tron. Du tilføjer hele tiden toner til det valgte pattern. [01] [16]-knapperne Du optager på den part hvor lampen blinker. 1. Tryk på Part Select-knapperne for at vælge den part du vil optage. 2. Tryk på [Step Rec]-knappen. [01]-knappen blinker. Følgende skærmbillede vises indtil du stopper optagelsen. Step Rec Velocity:Real Tryk på Cursor [K][J]-knapperne for at vælge parameter og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at vælge parameterens værdi. Parameter Value Cursor [K] [J] Value [-] [+] Velocity (Tangenternes anslagsfølsomhed) Real (den anslagsstyrke du spiller), (en bestemt anslagsstyrke) 3. Spil en tone på tangenterne. Den tone er optaget som trin 1. Positionen skifter automatisk til trin 2 og [02]-knappen blinker. Du optager en akkord ved at trykke på alle akkordtonerne samtidigt. 4. Gentag trin 4 for at optage hele dit pattern. Du sletter data fra et trin (eller tilføjer en pause) ved at trykke på [Erase]- knappen. Indsæt en overbinding ved at trykke på ARPEGGIO [Key Hold]-knappen. Ændre på optagelsen ved at trykke på en af [01] [16]-knapperne. Ændre takterne ved trykke og holde [Shift]-knappen trykket nede og trykke på en af [01] [04]-knapperne. (Er din indstillingen 32-delsnoder skal du trykke på [01] [08]-knapperne). 5. Tryk på [Step Rec]-knappen for at stoppe optagelsen. Gate Time (længden af tonen) 1 100% 11

12 Avancerede indstillinger på JD-Xi Generel fremgangsmåde Den generelle framgangsmåde for at ændre på system indstillingerne for JD-Xi er følgende. 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge SYSTEM, og tryk på [Enter]-knappen. 3. Tryk og hold [Shift]-knappen trykket nede og tryk på Cursor [K] [J]- knapperne for at vælge det menupunkt du vil redigere. 4. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge den parameter du vil redigere og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at redigere parameteren. 5. Tryk på [Exit]-knappen indtil du vender tilbage til udgangsdisplayet. Parameteren gemmes automatisk når du forlader system setting skærmbilledet. Menu [Shi ft] + Cursor [K] [J] GENERAL Parameter Cursor [K] [J] Value Value [-] [+] Forklaring LCD Contrast 1 10 Bestemmer kontrasten i displayet. Illumination ON, OFF Bestemmer om knapperne lyser når de venter på knaptryk. Tangenternes anslagsfølsomhed. Velo Curv (Velocity Curve) LIGHT MEDIUM Let anslag Denne type anslagsfølsomhed giver fortissimo, selvom du ikke trykke særligt hårdt på tangenterne. Denne type gør det nemmere at spille for børn. Mellem anslag Dette er den normale indstilling. KEY TOUCH Curve Offset (Velocity Curve Offset) HEAVY Tungt Med denne type anslagsfølsomhed, skal du trykke meget hårdt på tangenterne for at spille fortissimo. Justerer kurven for anslaget. Lav værdi giver en let anslagsfornemmelse. Høj værdi giver en tung anslagsfornemmelse.. Bestemmer anslagsstyrken der sendes når du spiller på keyboardet. Velocity REAL Den reelle anslagsstyrke sendes ud En bestemt anslagsstyrke sendes ud, uanset hvad hvor hård dit anslag er.. SOUND Master Tune [Hz] Her stemmer du JD-Xi. Displayet viser stemningen af tonen A4 (midta). Output Gain [db] Justerer output-lydstyrken for JD-Xi s output. Bestemmer hvordan klik-lyden høres. Mode OFF PLAY-ONLY REC-ONLY PLAY&REC ALWAYS Intet høres. Klik når du lytter til en sang. Klik når en sang optages. Klik når en sang optages og afspilles. Klik høres altid. CLICK Level 0 10 Bestem lydniveauet for dit klik. Vælg kliklyd. Sound TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 Traditionel metronomlyd (det første slag er en klokke.) Kliklyd Beep-lyd Ko-klokke-lyd Accent SW OFF, ON Tilføj accent til kliklyden. Level Bestem input level for MIC og INPUT (MONO)-bøsningerne. Mic Sel (Microphone Select) Attached Other Vælg mikrofontype der er tilsluttet MIC-bøsningen. Når du anvender den medfølgende mikrofon. Når du anvender en købt mikrofon (kun dynamisk mikrofon) INPUT NS SW (Noise suppressor SW) OFF, ON Tænd/sluk for noise suppressor. Noise suppressor fjerner støj i stille perioder. NS Threshold (Noise suppressor Threshold) NS Release (Noise suppressor Release) Bestem lydniveauet for hvornår Noise suppression skal starte Bestem tiden for hvor hutigt Noise suppression skal nå lydniveau 0. Local Switch OFF, ON Bestem om det interne lydmodul skal være afbrud (OFF) fra Controller-sektionen (keyboard, pitch bend/ modulation hjul, knapper, drejeknapper osv.) eller ikke (ON). Normalt er denne parameter på ON. Vælg OFF indstillingen når JD-Xi kun skal kontrollere dit DAWprogram på computeren. Prog Rx/Tx Ch 1 16 Bestem hvilken MIDI-kanal at der sendes og modtages på. Tx Edit Data OFF, ON Bestem om de ændringer du laver i et program skal sendes ud som system exclusive informationer (ON) eller nej (OFF). MIDI Soft Through OFF, ON Når denne parameter er på ON, vil MIDI-informationder der modtages via MIDI IN-bøsningen sendes videre ud af MIDI OUT-bøsningen. Her angives hvordan synkroniserings-informationer håndteres af JD-Xi. Sync Mode MASTER JD-Xi er bestemmer selv er master. Vælg denne indstilling, når JD-Xi ikke skal synkroniseres til andre lydenheder. 12 USB Drv (USB Driver) SLAVE GENERIC, VENDER JD-Xi styres og er slave. Vælg denne indstillinge, når du ønsker at synkronisere JD-Xi med MIDI Clock informationer der modtages fra en anden MIDI-enhed. Bestem USB driveren. * Denne indstillinge træder først i kraft efter du har tændt og slukket instrumentet.

13 Fabriksindstillingen 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knapperne for at vælge UTILITY, og tryk på [Enter]-knappen. 3. Tryk på Cursor [K] [J]-knappen for at vælge Factory Reset, og tryk på [Enter]-knappen. Displayet beder om bekræftelse. Factory Reset? [Ent]:Y [Exit]:N Mikrofon-indstilling Anvender du en købt mikrofon skal instrumentet sættes op til denne mikrofon. Du kan kun anvende dynamiske mikrofoner.. 2. Tryk på Cursor [K] [J]-knappen for at vælge SYSTEM, og tryk derefter på [Enter]-knappen. 3. Vælg Mic Sel, og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at vælge Other. INPUT Mic Sel: Other Du kan fortryde ved at trykke på [Exit]-knappen. 4. Tryk på [Enter]-knappen for at bekræfte dit valg. 5. Sluk og tænd for JD-Xi. Hvad bliver initialiseret ved fabriksindstillingen Alle user programs (også arpeggios, patterns og effekter) System indstillingerne Menu [Shi ft] + Cursor [K] [J] INPUT Parameter Value Cursor [K] [J] Value [-] [+] Mic Sel Attached (anvendes med den medfølgende mikrofon.) Other (anvendes når du anvender en købt mikrofon.) Download driver til USB-forbindelse Når du anvender JD-Xi med VENDER indstillingen skal du hente driveren fra følgende URL og installere den på din computer. & Du skal først tilslutte JD-Xi til computeren efter at driveren er blevet innstalleret. Hvis du allerede har tilsluttet JD-Xi skal du afbryde forbindelsen og tilslutte instrumentet igen efter at driver installationen er færdig. Når du har valgt Attached, vil 5V strøm tilføjes via MIC-bøsningen. Anvender du en købt mikrofon, når instrumentet er indstillet til Attached, kan du ødelægge mikrofonen. Du skal sikre dig, at du har indstillet instrumentet til Other indstillingen. 4. Tryk på [Exit]-knappen et antal gange indtil udgangsdisplayet vises. Synkroniseringnd Recording with Other Devices JD-Xi kan sende og modtage MIDI clock (F8) informationer, der synkroniserer tempoet. Du kan også sende og modtage MIDI start (FA) og MIDI stop (FC) information, der synkroniserer start og stop. Sende og modtage MIDI-kanalen er kanal1 for Digital Synth 1 parten, kanal 2 for Digital Synth 2 parten, kanal 10 for Drum parten og kanal 3 for den Analoge Synth part. Drej på drejeknapperne og control change informationerne sendes. Find detaljer i MIDI Implementation (PDF). Synkronisering med andre enheder Du kan tilslutte og synkronisere andre MIDI-enheder til instrumentet vhja. et MIDI-kabel. Se detaljer i den engelske manual Making System Settings (SYSTEM) (side. 12). 2. Tryk på Cursor [K] [J] buttons for at vælge SYSTEM, og tryk på [Enter]-knappen. 3. Vælg USB Drv og tryk på Value [-] [+]-knapperne for at vælge indstilling. Menu [Shi ft] + Cursor [K] [J] Parameter Cursor [K] [J] Value Value [-] [+] Synkronisering og optagelse via USB Når JD-Xi er tilsluttet en computer vhja et købt USB 2.0 kabel, kan du synkronisere instrumentet med et DAW-program på din computer via USB MIDI, og du kan optage dit spil på JD-Xi til dit DAW-program via USB audio. Du finder detaljer på Roland website. MIDI USB Drv VENDER (Vælg denne indstilling når du ønsker at anvende en driver installeret fra Rolands hjemmeside.) GENERIC (Vælg denne indstilling når du ønsker at anvende en generel USB driver fra dit operativsystem.) & Bestem USB Driveren Du kan bestemme USB driveren der benyttes, når JD-Xi tilsluttes en computer via USB COMPUTER porten. Ønsker du at ændre på denne indstilling, skal du afmontere USB-kablet først. 4. Tryk på [Exit]-knappen et antal gange indtil udgangsdisplayet vises. Den redigerede parameter gemmes automatisk når du forlader menuen. 5. Tænd og sluk for JD-Xi. Når du ændrer på USB Drv indstillingen, skal instrumentet genstartes før indstilling virker. Specifikationer Roland JD-Xi: Synthesizer Keyboard Keyboard Stømforsyning 37 anslagsfølsomme tangenter AC strømforsyning Vægt 2.5 kg 5 lbs 9 oz Strømforbrug 1000 ma Tilbehør Owner s Manual, AC-strømforsyning, Mikrofon Mål 575 (Bred) x 245 (Dyb) x 85 (Høj) mm 22-11/16 (Bred) x 9-11/16 (Dyb) x 3-3/8 (Høj) tommer 13

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Tips og Tricks 1. Indholdsfortegnelse:

Tips og Tricks 1. Indholdsfortegnelse: Tips og Tricks 1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Hvad er nyt? -... 2 2. Hvad kan den? -...2 3. Sammenligning med Fantom-X...18 4. Spørgsmål og Svar...20 5. Specifikationer...22 Hvad er nyt? Fantom-G er en

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE Dansk 1 Part 1 En gennemgang af de grundlæggende indstillinger. Opsætning. Start med at forbinde VoiceWorks til dit setup, ved at tilslutte en mikrofon, et MIDI keyboard og

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Live 9 Version 9 giver en bred vifte af nye kreative muligheder i det populære software.

Live 9 Version 9 giver en bred vifte af nye kreative muligheder i det populære software. Pressemeddelelse fra Ableton Ableton introducerer nu Live 9 og Push Berlin, den 25. oktober 2012 Ableton præsenterer med stolthed to banebrydende, nye produkter til musik-produktion: Softwaren Live 9 med

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

rg-1 Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0790

rg-1 Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0790 rg-1 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0790 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kombiløsning. Yamaha S80. Ordforklaring. Tester: Jesper Christiansen

Kombiløsning. Yamaha S80. Ordforklaring. Tester: Jesper Christiansen Yamaha S80 Tester: Jesper Christiansen Kombiløsning De fleste keyboards og lydmoduler kan udvides med flere lyde, gerne i form af kort med samplede lyde. Yamaha tager dette koncept et skridt videre, idet

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

me-20/20b Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0759

me-20/20b Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0759 me-20/20b DANSK BRUGSANVISNING RSC-0759 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006 LYD I UNDERVISNINGEN Indhold Download af Audacity...Side 3 Installation af Audacity...Side 4 Tilslutning af lydkilder...side 5 Mikrofonoptagelse...Side 6 Vigtigt om lydfiler...side 7 Oversigt over lydkilder...side

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Din bruksanvisning YAMAHA P-255 http://no.yourpdfguides.com/dref/5513902

Din bruksanvisning YAMAHA P-255 http://no.yourpdfguides.com/dref/5513902 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Optag lyd med suveræn klarhed med nye diktafoner fra Sony

Optag lyd med suveræn klarhed med nye diktafoner fra Sony Pressemeddelelse Sony, 15. marts 2011 Optag lyd med suveræn klarhed med nye diktafoner fra Sony Sony er på banen med en række nye, brugervenlige digitale diktafoner med intelligent støjreduktion, direkte

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere