MELLEMSTORE MAGTER OG KINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MELLEMSTORE MAGTER OG KINA"

Transkript

1 AF MORTEN HETMAR VESTERGAARD MELLEMSTORE MAGTER OG KINA Nogle lande er store og stærke. Kina er et af dem. De leste vil også være enige i, at Bolivia og Burundi ligger i den lave ende af en hvilken som helst magtmålestok. Denne bog handler om nogle af dem ind imellem a refreshingly readable account of the theory and practice middle power in luence in the contemporary world, roser Gareth Evans, Australiens tidligere udenrigsminister, den for på bagsiden. Det er lige, hvad det er, men det er ikke en letfordøjelig knaldroman. Det er klassisk akademisk litteratur, og en samling artikler med noter og kildehenvisninger og indledning, analyse og konklusion i samtlige kapitler. Bagsiden af bogen udråber den til at være den første enkeltstående titel, der undersøger, hvilken rolle mellemstore magter har, og hvor vigtig den er i forhold til Kinas fremgang. Der er selvfølgelig udgivet adskillige hyldekilometer litteratur om stort set alle lande størrelse S, M eller L og deres forhold til Kina som global magtfaktor. Som den engelske titel siger, så bruges i bogen udtrykket middle powers. Denne anmelder har valgt at bruge oversættelsen mellemstor magt i lyset af bogens de inition: Middle powers er lande med ydeevne lige under stormagterne, men stadig langt over det store lertal af lande i det internationale system. Foto: Danmark-Kinas billedarkiv Selve termen mellemstor magt (MSM) er naturligvis et relativt koncept man kan ikke være imellem nogen, uden at der er nogle over og nogle under. Men sådan er det med magt som med så meget andet. Man kan ikke være en stærk mand, der er god til at løfte tunge ting, uden at der indes en anden mand, der kun kan løfte knap så tunge ting. Man kan ikke være smuk, uden der er én, der er grim. Så langt så godt. Spørgsmålet er derefter, hvordan man så måler det, og hvilke kriterier man mener, er et godt vurderingsgrundlag. Nogle har til gården, andre til gaden hvad er mest attraktivt? Yderpunkterne er måske ikke så svære at blive enige om. De, der har begge dele, vil de leste inde smukke, og de, der intet har, har færre bejlere. Sådan er det også med studiet af international politik og landes relative placering på en magtskala. Hvad er vigtigst, økonomi eller militær? Schweiz nævnes i bogen som et eksempel på et land, der var en europæisk MSM efter anden verdenskrig, men tydeligvis ikke er det i dag. Bjerglandet i midten af Europa er Formand Mao omkranset af udenlandske studerende fra tredjeverdens lande i Beijing i 1960 erne. At etablere relationer og yde bistand var også dengang en del af Kinas udenrigspolitik. af gode geogra iske grunde mildest talt ikke nogen magtfaktor på verdenshavene, men Schweiz er et globalt omdrejningspunkt i den internationale bankverden. 28 DANMARK-KINA NR

2 Samfundsmæssigt idégrundlag eller national sammenhængskraft? Lilleputlandet Singapore har en samfundsmodel, der er et ideal for mange andre lande, men er forsvindende lille. Det er altså ikke altid lige let at placere lande på en skala over store og små, stærke og svage. Bogen undersøger Kinas forhold til en række mellemstore lande Australien, Brasilien, Indonesien, Malaysia, Sydafrika, Sydkorea, Thailand og Tyrkiet. De er ikke lige så magtfulde som verdens 8-10 stærkeste, men overstiger betydeligt verdens 165 svageste lande i evner og ind lydelse. Man har udvalgt geogra isk forskelligt placerede lande, fra tættest på (Sydkorea) til længst væk fra Kina (Brasilien). De europæiske MSM er Spanien, Holland, Italien og Polen er ikke medtaget på grund af landenes udenrigspolitiske samarbejde i EU. Iran, Pakistan og Mexico er valgt fra pga. pladshensyn. Denne anmelder kunne godt have tænkt sig at se Pakistan behandlet, da landet som bekendt har et meget tæt militært samarbejde med USA og samtidig er bonkammerat med Kina. Da Xi Jinping besøgte Pakistan i april 2015, sagde han, at jeg føler, at det er som at besøge min egen brors hjem. Med sig havde Xi en svimlende stor pose penge til investeringer på 46 milliarder US $. De skal bl.a. gå til at udbygge den ultraambitiøse kinesiske plan om det 21. århundredes silkevej, der skal binde Kina endnu tættere sammen med Europa, både til lands over Centralasien, og til vands gennem det Indiske Ocean. Overvejende sunni-muslimske Pakistan, placeret mellem ærkerivalen Indien og Mellemøstens opadstigende shia-magt Iran, med to rivaliserende stormagter som venner og martret af terror og oprørs- og fattigdomsproblemer som få andre lande, vil fortsætte med at være et af verdens brændpunkter langt ind i fremtiden. INTERNATIONAL POLITISK TEORI OG MELLEMSTORE MAGTER For fagnørder, der interesserer sig for international politisk (IP) teori, er bogens to første kapitler måske særligt interessante. Det første kapitel argumenterer for, at det er givtigt at analysere Kinas fremgang gennem brillerne på mellemstore magter. Det andet kapitel opbygger et teoretisk argument for at analysere MSM er, og hvorfor konventionel IP-teori ikke er et tilfredsstillende analyseinstrument. Med konventionel sigtes mestendels til den teoretiske skole, der går under navnet realisme. Forskere, akademikere og andet godtfolk er naturligvis uenige om, hvilke elementer der er de vigtigste og har den vægtigste forklaringskraft i studiet af international politik. Tilhængere af liberal internationalisme mener, at stadig stigende økonomisk interdependens og normbaserede institutioner begrænser militærmagts anvendelighed. Socialkonstruktivister lægger vægt på identitet hvem vi er, og hvorfor vi er det - og hvordan vi gennem italesættelsen af politik konstruerer vores virkelighed. Realisme fokuserer i høj grad på økonomisk og militær magt, og magtbalancen mellem forskellige lande som en grundlæggende og uomgængelig faktor i landes interaktion med hinanden. Ligeledes ser realisme nationalstaten som den vigtigste aktør i international politik. Institutioner som FN eller BRIKS er ikke aktører i deres egen ret, men arenaer, der blot re lekterer nationalstaternes indbyrdes magtforhold. Det er en realpolitisk og magtbaseret måde at forstå og forklare verdens beskaffenhed, og hvorfor forskellige lande opfører sig, som de nu engang gør. Derfor fokuserer realismen på stormagterne som de primære aktører i verdenspolitikken. Det er de store lande, der handler, og det er deres indbyrdes forhold, der er de vigtigste. Alle andre lande kan tilpasse sig stormagtsforhold eller lade være, men de kan ikke gøre så meget ved det, de ikke kan lide. Stormagter er policymakers, andre lande er policytakers. Kinas sprint mod tinderne på verdensscenen de sidste par årtier har været ganske utrolig og sjældent set mage før. Kina er ikke nummer 1 og har efter alt at dømme ikke lyst til være det. USA knejser stadig langt højere end alle andre. Men at Kina er med på podiet, det er der ingen, der bestrider. Derfor har en ufattelig mængde litteratur om Kinas opstigning i det internationale system fokuseret på forholdet mellem USA og Kina, og hvorledes det vil udvikle sig kooperation eller kon likt? Svaret er stadig ikke givet, men det har betydning for stort set alle andre lande, hvordan det spænder af. Bogens forfattere mener, at de mellemstore magter be inder sig på et niveau, hvor de rent faktisk godt kan påvirke stormagterne, og at det er teoretisk nødvendigt at have en mere differentieret tilgang til forståelsen af deres adfærd. Til trods for, at lyvemaskiner og iberoptik muliggør stadig tættere og tættere forbindelse mellem verdens lande og mennesker, så betyder geogra i stadig meget i international politik. Groft sagt, jo tættere et land ligger på Kina, des mere påvirkes det af Kinas voksende magt, både på godt og ondt. De østasiatiske lande er dem, der høster det fedeste korn gødet af Kinas økonomiske vækst, og det er samtidig dem, der er mest nervøse for Kinas voksende militære muskler, og hvad det vil betyde for den regionale sikkerhed. Lad os derfor kigge på et par eksempler fra bogen, et land langt fra Kina, og et meget tæt på. BRASILIEN OG SYDKOREA Ifølge bogen er Brasilien en arketypisk mellemstormagt. Brasilien er Sydamerikas regionale storebror, og landet har potentiale til at blive en rigtig stor spiller på den globale scene. Kinas opstigning har haft betydelig ind- lydelse på Brasilien. Økonomisk som et konkurrerende mellemindkomstland i strategisk vigtige sektorer som luftfartsindustri. Diplomatisk som en udfordrer til Brasiliens traditionelle rolle som leder af udviklingslandene eller det globale Syd, som det er blevet moderne at kalde dem. Derfor har Brasilien bl.a. svaret på Kinas opblomstring ved i højere grad at påtage sig rollen som en mellemstor magt, eksempelvis ved at blande sig mere i globale inansielle spørgsmål, forhold i afrikanske lande og fredsbevarende operationer rundt omkring på kloden. Derimod har Brasiliens effekt på Kinas udenrigspolitik været ganske begrænset pga. den klare asymmetri i det bilaterale forhold. Hvis Brasilien i stærkere grad får realiseret sit kæmpe potentiale, så kan landet måske i fremtiden blive en mere ligeværdig partner for Kina. I Sydkoreas tilfælde har Kinas vej mod toppen haft fundamentale konsekvenser økonomisk, diplomatisk og sikkerhedspolitisk. Det sidste naturligvis fordi Kina ligger så tæt DANMARK-KINA NR

3 I 2012 besluttede Kina, at landets udenrigspolitik skulle baseres på at udvikle stormagtsdiplomati med kinesiske karakteristika (Major-country Diplomacy with Chinese Characteristics). Det betyder, at Kina vil påtage sig et større internationalt ansvar og skal bidrage til vækst og stabilitet i verden. Princippet skal være win-win, og det er typisk, at Kina ønsker at bygge partnerskaber frem for alliancer. Som led i gearskiftet har den ny ledelse i Beijing indledt en hektisk rejseaktivitet til hele verden. Præsident Xi tager hovedparten af det udenrigspolitiske, men premierminister Li har været næsten lige så littig i udlandet i perioden med 11 rejser til 11 lande. Ill. China Daily Weekly, januar på Sydkorea og pga. Sydkoreas forsvarsalliance med USA. Skulle det utænkelige ske, og USA og Kina gik i krig med hinanden, så er noget af det første, Kina ville gøre, at bombe de amerikanske militærbaser i Sydkorea og Japan. Kina har et gigantisk arsenal af kort-, mellem- og langdistance ballistiske missiler, der selvfølgelig har de amerikanske installationer i Nordøstasien på sigtekornet. Så er der problembarnet Nordkorea, som understøttes af Kina. Imidlertid er det netop mht. Nordkorea, at Seoul har haft en reel ind- lydelse på kinesisk udenrigspolitik. For det første blev Kinas udenrigspolitik mindre ideologisk og mere pragmatisk i løbet af 1980 erne. Som øst/vest-konfrontationen gik på hæld, og Kina ik et bedre forhold til Sovjet, og siden efter sidstnævntes endelige sammenbrud kunne Beijing opdyrke et mere venligtsindet forhold til Sydkorea på bekostning af Nordkorea. For det andet har Sydkorea og Kina en række sammenfaldende interesser på den koreanske halvø. Et pludseligt nordkoreansk kollaps er begge landes store skræk. Den nuværende situation er langt at foretrække frem for gigantiske lygtningestrømme, atomvåben som ingen har styr på og generelt kaos. Endvidere er både Kina og Sydkorea enige om ikke at kunne lide Japan. Det er ikke kun Kina, der skændes om nogle småøer med Japan, også Sydkorea har disput om ejerskabet af en gruppe sten, der stikker op af havet Dokdo hedder de i Sydkorea, Takeshima i Japan. Men der er også ting, som skaber gnidninger. For eksempel overlapper Kina og Sydkoreas eksklusive økonomiske zoner i havet hinanden, og de er ikke blevet enige om en grænsedragning endnu. Kinesiske både, der isker ulovligt i koreansk farvand, er et tilbagevendende problem, og det skabte forståeligt nok oprør i Sydkorea, da kinesiske iskere slog sydkoreansk kystvagtpersonel ihjel i 2008 og Sydkorea har både været besat og mishandlet gennem historien og været vant til at være en reje blandt hvaler, som bogen udtrykker det. Men det sydkoreanske økonomiske mirakel har også muliggjort betydelige investeringer i militært isenkram, og næstefter Ja- 30 DANMARK-KINA NR

4 pan er Sydkoreas låde nok den teknologisk mest avancerede i Asien. Efter at Kina er begyndt at sætte krigsskibe i søen i et tempo, som ingen andre kan følge med i, har Sydkorea bl.a. svaret ved at lancere et meget ambitiøst projekt om en markant udvidelse af sin ubåds låde. International politik i Nordøstasien er ikke for tøsedrenge. Ikke at der er nogen sammenhæng, men Brasilien har også hjulpet Kina i den militære afdeling. I juni 2013 trænede brasiliansk personale deres kinesiske modpart i at operere ly fra Kinas nye hangarskib Liaoning (ja, Brasilien har faktisk et hangarskib - bygget i Frankrig i slut 50 erne og overdraget til Brasilien i 2000 som den brasilianske lådes lagskib, men det har angiveligt aldrig kunnet operere i mere end tre måneder ad gangen, uden at reparationer og vedligehold var nødvendigt). Al virakken om øer osv. til trods, så er det svært at forestille sig, at Sydkorea skulle dele ud af sin ekspertise og uddanne kinesiske lådefolk i ubådskrig. Kinas låde udgør potentielt en stor trussel for Sydkorea. Det gør den ikke for Brasilien. Det illustrerer udmærket, at geogra isk placering vis-a-vis Kina har stor betydning for hvilke typer af samarbejde, der indledes. de amerikanske kontinenter. Det er lykkedes ganske godt. Monroe-doktrinen, opkaldt efter præsident John Monroe, der fremsatte den, gik kort sagt ud på, at USA ikke længere ville tillade de europæiske stormagter at kolonisere og intervenere i Nord- og Sydamerika. Det skulle USA nok selv gøre. Det mærkes stadig tydeligt den dag i dag. Som det kejserlige Japans militarisme og ekspansion aldrig er glemt i Asien, så huskes amerikanernes opførsel også i Latinamerika. Eksempelvis smed Bolivia i 2013 nogle amerikanske diplomater ud af landet, da den amerikanske udenrigsminister John Kerry var kommet skade for at sige, at Sydamerika var USA s baghave. Da europæerne havde slagtet hinanden i Napoleonskrigene, kollapsede det spanske imperium i Latinamerika, hvilket afstedkom en masse landes selvstændighed. Den gryende stormagt USA kendte sin strategiske besøgelsestid og slog til, mens de andre lå på ryggen. DEN GRYENDE SUPERMAGT En del af de bange anelser i Asien ved Kinas fremmarch mod stormagtsstatus er historisk begrundede. I 11 ud af 15 tilfælde siden år 1500, hvor en opadstigende stormagt har rivaliseret en bestående stormagt, har det resulteret i krig. Det er jo ikke nogen særlig betryggende statistik. Den mest anvendte analogi til USA og Kina har været England og Tyskland og optakten til første verdenskrig en global lådemagt (da England, nu USA) udfordres af en kontinentalmagt (da Tyskland, nu Kina) der, som Tysklands udenrigsminister Berhard von Bülow udtrykte det i Rigsdagen i 1897, ikke vil smide nogen ind i skyggen, men vi kræver vores plads i solen. Hvis vi tager et hurtigt kig på USA s vej til ubestridt stormagt på den vestlige halvkugle, så kan man godt forstå, hvorfor mange lande i Asien ikke kun inder smilet frem ved udsigten til Kina som den regionale skolegårds største bisse. Lige siden Monroe-doktrinen fra 1823 har USA haft som strategisk mål at dominere Kina styrker også sine forbindelser med resten af verden via bygning af jernbaner. I øjeblikket er man i gang med jernbaneprojekter i over 15 lande. Fx har man en samarbejdsaftale med Thailand om at bygge en 867 km lang linje - en investering på 12.2 mia. US$. Kinesiske tog er blevet et nyt visitkort for Kina. DANMARK-KINA NR

5 Amerikanerne invaderede snart Mexico og erobrede store territorier, bl.a. Texas, Californien og surprise! New Mexico. Som resultat af sejren i den spansk-amerikanske krig i 1898 annekterede USA Puerto Rico, Guam og Filippinerne fra Spanien. På den tidligere spanske koloni Cuba blev den nu berygtede Guantanamo-base amerikansk territorium, og med etablering af en låde- og luftbase på Puerto Rico i 1919 kom USA snart til at dominere det Caribiske Hav. Hawaii blev ligeledes annekteret i 1898, og sammen med Filippinerne og Guam havde USA et godt udgangspunkt for at blive en seriøs lådemagt i Stillehavet. Kort sagt, så ekspanderede USA aggressivt sit territorium med sværd i hånd, smed de andre stormagter ud af den vestlige halvkugle, opbyggede en mastodontisk militærmaskine og en fantastisk lådemagt og sagde my way or the highway. Og sådan er det i det store og hele stadig i Latinamerika. Det er groft sagt, hvad man i Asien er bange for kan ske med Kina. Hvis magtbalancen langsomt tipper i Kinas favør, og USA s militære dominans formindskes i Asien, er mange lande ikke sikre på, at det nødvendigvis er godt for dem. Der er lere grunde til, at det ikke behøver at spænde af på samme måde history does not repeat itself, but it does rhyme, som Mark Twain sagde (det er ikke helt sikkert, at det rent faktisk er Twain, der er den oprindelige ophavsmand, men det er et godt citat alligevel). En simpel og åbenlys grund, og en af de vigtigste, er geogra i. USA be inder sig i noget nær en stormagts geogra iske drømmeposition et ocean til øst, et ocean til vest, en svag magt mod nord og en svag magt mod syd. Kina er ikke så heldig. Kina har landegrænser til 14 lande, to af dem atombevæbnede lige-ved-og-næsten-stormagter (Indien og Rusland). To af Asiens mest veludviklede samfund (Sydkorea og Japan), der ud over selv at være habile militærmagter også er tæt allierede med USA og huser titusindvis af amerikanske soldater og gigantiske låde- og lybaser. Set fra Kinas kyst er man strategisk spærret inde af den såkaldte første øgruppe-kæde, der strækker sig fra de japanske øer i nord, ned over Taiwan og Filippinerne, henover Borneo og Indonesien. Ligegyldigt hvor stor og stærk Kina bliver i fremtiden, så bliver både Borneo og Filippinerne liggende, hvor de gør. Udover historiske og alle mulige andre grunde til, at Kina vil have Taiwan tilbage, er der også den militærstrategiske gigantfordel af ikke have det usynkelige hangarskib liggende 200 km fra sin kyst. En genforening med Taiwan vil samtidig indebære, at Kina får fri adgang til Stillehavet uden at skulle igennem den nævnte kæde af øer. 32 DANMARK-KINA NR

6 Ingen ønsker kon likt eller krig. Kina måske mindst af alle, for det vil sandsynligvis tabe. Men de strukturelle ændringer i det internationale system, der afstedkommes af det relative skift i magtbalancen i Kinas favør vis-a-vis USA, forstærkes af geogra ien i Østasien. Og ligesom Tyskland, så kræver Kina også sin plads i solen. De asiatiske lande, små som mellemstore, er derfor fanget i et dilemma, hvor de helst ikke vil vælge. De er splittede mellem belønningen og risikoen ved at binde sig tæt til Kina. På den ene side vil man meget gerne binde sig økonomisk tæt til Kina, da det er den kinesiske økonomis eksplosionsvækst, der har muliggjort så meget anden vækst i Asien. På den anden side vil man meget gerne have, at USA forbliver en dominerende Stillehavsmagt, der kan lægge sikkerhedspolitiske bånd på Kina. Mange lande i Asien har derfor fulgt en hedging-strategi. Hedging er et udtryk lånt fra inansverdenen, hvor man investerer eller spekulerer i lere forskellige sektorer samtidig hvad man taber på gyngerne, vinder man på karrusellerne. I handelsministerierne er munden løbet i vand ved tanken om de mulige økonomiske gevinster, man kan få ved at udvikle et tæt økonomisk forhold til Kina. Samtidig har man i forsvarsministerierne rynket på brynene ved Kinas voksende militærbudget år efter år, og navnlig med bekymret mine betragtet Kinas investeringer i langtrækkende lådefartøjer og lyvemaskiner. Derfor forsøger man at være gode venner og handelspartnere med Kina samtidig med, at man gerne Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) er også et led i Kinas strategi om at præsentere verden for andre egne normer. Etableringen er en udfordring til de vestligt dominerede institutioner om at reformere sig og udvikle nye typer af multilaterale samarbejder på mere ligeværdig basis. Den er et eksempel på en ny kinesisk selvbevidsthed. Samtidig ses banken også mere ydmygt som et laboratorium til at lære mere om at drive international bankforretning. vil styrke de forsvars- og sikkerhedspolitiske bånd til USA. Også derfor hilser stort set samtlige asiatiske lande den såkaldte amerikanske pivot to Asia velkommen, og man er derfor også imødekommende overfor, at Japan påtager sig en mere aktiv sikkerhedspolitisk rolle i Asien. Men som sagt huskes Japans tidligere opførsel i Asien tydeligt, og der skal alligevel noget til, før man ligefrem opfordrer til et japansk militært engagement i Sydøstasien. DE MELLEMSTORE MAGTERS (MANGLENDE) EFFEKT PÅ KINESISK UDENRIGSPOLITIK Det er en gedigen akademisk bog, der analyserer en række lande i mellemkategorien og deres forhold til Kina, og også udvikler et IP-teoretisk argument for bedre at forstå og forklare mellemstore magters adfærd i det internationale politiske system. Generelt set argumenteres der for, at de mellemstore lande lægger stor vægt på internationale institutioner og multilateralt samarbejde i mødet med Kina. Den multilaterale tilgang forfølges i dedikerede MSM-grupper som MIKTA (Mexico, Indonesien, Sydkorea, Tyrkiet og Australien) og IBSA (Indien, Brasilien og Sydafrika), men også et størrelsesniveau højere over i den mere kendte og vægtige BRIKS-gruppe (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), der måske skal have et I til for Indonesien. I Sydøstasien har ASEAN (Association of South East Asian Nations) ikke haft meget held med at få Kina til at arte sig. Kina afviser for eksempel kategorisk at forhandle med ASEAN som gruppe om territorialstridighederne i det Sydkinesiske Hav. Det skal ordnes bilateralt, mener Beijing, der dermed har meget større mulighed for at vride armen om på de mindre lande et ad gangen. Herved forsøger man at imødekomme Kina, og at socialisere landet til en adfærd, man mener, er mere gavnlig for ens egne interesser på det regionale og globale niveau. Kina har længe været fortaler for en mere demokratisk fordeling af stemmerne i den Internationale Valutafond (IMF). Man mener, at stemmefordelingen i IMF ikke længere re- lekterer medlemmernes faktiske økonomiske størrelse. USA har hårdnakket modsat sig, og Brasilien har været en fremtrædende støtte for Kina, men uden held. En af bevæggrundene til Kinas lancering af Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) for nylig bunder i disse frustrationer. Samtlige af bogens undersøgte lande har i øvrigt straks meldt sig ind som medstiftende lande, Sydkorea og Australien angiveligt til trods for betydeligt amerikansk politisk pres for at lade være. Politologen Robert A. Dahls gammelkendte de inition af magt er, at A får B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort. Denne anmelder er ikke overbevist om, at MSM erne for alvor har haft en signi ikant effekt på Kinas udenrigspolitiske adfærd og fået Kina til at gøre noget, Kina ellers ikke ville have gjort. Det betyder ikke, at kineserne bare tromler alt ned og gør, hvad der passer dem. Der indes gode og dårlige politikere, og der indes gode og dårlige diplomater, der mere eller mindre adræt håndterer forholdet til Kina. I mange tilfælde er det et positivt handelsforhold, hvor alle parter er glade. Kina har brug for ufattelige mængder af naturressourcer til at opretholde sin vækst, og i Sydamerika er man for eksempel meget glade for at sælge dem til Kina. Men de er ikke for alvor lykkedes med at binde Kina i multilaterale institutioner og få indpræget kineserne med nogle normer, der nævneværdigt får Kina til at ændre opførsel på det strategiske niveau. Kina holder stadig stædigt fast på sit udenrigspolitiske mantra om ikke-indblanding i indenrigspolitiske anliggender og på aftaler styret af egne langsigtede økonomiske og politiske interesser. Det er der ikke lavet om på. Fra miner i Myanmar til Mozambique, og fra havne i Grækenland til tekstilfabrikker i Italien, er det strictly business. Med kinesiske investeringer følger hverken lange foredrag og krav om demokratisk udvikling og pigeskoler, eller menneskerettigheder og LGBT-parader. Anmeldelse og essay med udgangspunkt i: Bruce Gilley & Andrew O Neil (red.) Middle Powers and the Rise of China Djøf Publishing sider. 325 kr. Morten Hetmar Vestergaard skriver om sikkerhedspolitik i Asien og er cand.soc. i international politik. DANMARK-KINA NR

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Sten Rynning, professor, Leder, Center for War Studies, Syddansk Universitet Atlantsammenslutning, sikkerhedspolitisk seminar, 28 okt 2015 Etik og globalisering

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Kina i Afrika. Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn. Kina i Afrika - Berit Nielsen og Katinka Stenbjørn

Kina i Afrika. Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn. Kina i Afrika - Berit Nielsen og Katinka Stenbjørn Kina i Afrika Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn Kina i Afrika Giver en indføring i, hvordan man anvender teori på empiri Nemt tilgængeligt og med aktuelle cases Leder videre til øvrige emner, der er hot

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

VARM LUFT OG KOLDE KONTANTER EU-KLIMAPAKKE IKKE DRAMATISK

VARM LUFT OG KOLDE KONTANTER EU-KLIMAPAKKE IKKE DRAMATISK 26 AU-GUSTUS NR. 1 28 AF HANS PLAUBORG VARM LUFT OG KOLDE KONTANTER EU-KLIMAPAKKE IKKE DRAMATISK AU-GUSTUS NR. 1 28 27 FOTO: SCANPIX 28 AU-GUSTUS NR. 1 28 FOTO: LARS KRUSE/AU-FOTO VÆRKTØJSKASSEN HANDEL

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009 World Wide Views Det danske borgermøde September 2009 Spørgeskema Første tema-debat Klimaforandringerne og deres konsekvenser Det er forskelligt fra person til person, hvordan man ser på klimaforandringer,

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Opdatering af tabeller s. 156, Gennemsnitlig årlig vækst i BNP, faste priser 1999 USA 4,1% Japan 2,1% Tyskland 1,7% Storbritannien 1,1% Frankrig 2,4% Kilde: Statistisk

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer Gruppearbejde: Opgave A Pax Americana? det amerikanske missilskjold og verdensfred (AT eksamen: Fysik og samfundsfag) Problemformulering Denne opgave vil undersøge, hvordan opbyggelsen af et amerikansk

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV JOHN KIERULF JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Nedrustning i et folkeretligt perspektiv John Kierulf Nedrustning i et folkeretligt

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Kina Det store billede

Kina Det store billede Kina Det store billede Ved kontorchef Carsten Boyer Thøgersen Leder af Kina Task Force Eksport- og videnfremstød for grøn it i Kina IT & Telestyrelsen Fredag den 3. april 2009 Det unikke ved Kina Sammenhængende

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere