Bestyrelse og afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Marsvin ud for Anholt

3 Formanden har ordet! I foråret henvendte en mand X sig l undertegnede og sagde, at han havde en mast og en bom liggende i masteskuret, som han gerne ville have, da han havde solgt sin båd. Han havde ikke sejlet i mange år og kunne ikke huske eksakt, hvor hans grej lå. Vi fandt i fællesskab masten, men bommen kom ikke l syne. Masteskuret var på det dspunkt fyldt med medlemmernes grej og vi blev derfor enige om, at når sæsonen var i gang og de fleste havde fået deres grej monteret på bådene, kunne han komme igen og lede e er sin bom. Ca. en måned e er, da der ikke var meget udstyr lbage i masteskuret, kom manden igen og e er et stykke d fandt han sin bom. Der var ingen navneseddel på bommen, men han var sikker på, at den var hans. Alle var glade og manden kunne sende bommen videre l den nye sønderjyske ejer. 3 Det var så den historie troede vi. Kort d e er ringede et bekymret klubmedlem og fortalte, at han ikke kunne finde sin bom i masteskuret. Der fulgte en del telefonsamtaler på kryds og tværs nogle i lidt for høje toner. Det endte dog med, at X kompenserede klubmedlemmet med en ny bom. Hvad kan vi så lære af sådan en historie? Selvfølgelig, at man skal mærke sit grej omhyggeligt, med navn, telefonnr. og bådnavn. Det vil være en god ide, af og l, at tjekke sit grej. Det kan jo ske, at navnesedler m.m. i kampens hede, om e eråret, falder af. Manillasedler er udmærkede, men sårbare mærkesedler. En strimmel hvid tesa-tape i lgi, med oplysningerne på, falder ikke af.

4 Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a a g h i l m n n o o r s t v

5 Og husk så!!!!!! : P.g.a. pladsmangel og risikoen for korrosion skal alt happengut afmonteres masterne, inden de lægges på reolerne. Wirefald, der ikke kan afmonteres skal i plastposer. Master, der, mod forventning, ikke er afmonterede, men bare smidt på hylderne med vanter, sailingshorn, wirefald, antenner, m.m., bliver fly et ud i gården. 5 Så kan man lære det, kan man. En smedevirksomhed, Victor A/S, der i en periode har ha produk on i Ringvejen Maskinværksteds gamle lokaler, har udført en del udendørs metalslibearbejde. Derved er der blæst metalstøv ind over havnen, med e erfølgende skader på et endnu ukendt antal både l følge. Kommunen har været på inspek onsbesøg og firmaet har nu, ifølge kommunen, stoppet deres ak viteter i Sæby og har fly et produk onen l deres virksomhed i Frederikshavn. Et antal medlemmer af Sæby Motorbådelaug har konstateret skader på deres både. Firmaet er af undertegnede blevet gjort bekendt med, at der fra medlemmer af Sæby Sejlklub i samme forbindelse kan blive tale om krav om erstatning for nedfald af jernstøv på deres både. I lfælde af skader skal man henvende sig l firmaet. Sejlklubben har som sådan ikke noget med eventuelle skadessager at gøre, men bestyrelsen vil gerne, for at få overblik over, hvor mange af klubbens medlemmer, der er berørt af problemet, at man sender en mail l formanden, hvis man har fået skader, som man mener, er erstatningsbere get.

6 6 Ja, vi andre må jo i masten Fra EM for 49er i Aarhus Nordhavn.

7 Frederikshavn Boligforening har rørt i gryden og fly et lidt rundt på boligklodserne i kanalbyen. Det ændrer ikke ved, at betonbyggeri af denne art ikke hører hjemme på en havn. Det ændrer heller ikke ved, at etage-betonbyggeri aldrig kan få et mari mt præg, og det ændrer ikke ved, at betonbyggeri al d er i fare for at blive l morgendagens slum. Se mere på boligforeningens hjemmeside. Genlæs formanden har ordet i klubblad nr Udover montering af en enkelt tagsten og en udlu ningshæ e er der for nærværende ingen presserende vedligeholdsarbejde på vores bygninger, så derfor er der ingen arbejdsweekend i år. Dog skulle du få lyst l at svinge en kost i gården og i masteskuret, eller gi en gang rengøring i klubhuset, er du al d mere end velkommen. 7 Hvis du har gode ideer l vinterak viteter, er du velkommen l at videregive dem l et bestyrelsesmedlem. Eventuelle vinterarrangementer starter e er nytår. Mere om det i decemberklubbladet. Husk standernedhal og sla est d. 2. november. P.b.v. Erik Bach

8 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby havn, sommeren Så er højsæsonen ovre. Som så mange gange før spørger folk os om ikke det har været rekordår i år. Det har det ikke. Det ser ud l vi lander lige under sidste år som var ca Egentlig ok, når vi tænker på at sidste år bød os en lille fremgang i forhold l året før på godt 5%. Mange andre havne havde sidste år en lbagegang på mellem 10 og 30 %. Med hensyn l faste pladser, så har vi lige nu 15 ledige. Det er en forbedring i forhold l først på sæsonen, hvor vi havde 27 pladser. Den 26. juni vedtog byrådet at havnen kunne låne godt 1 mill. l forbedring af elsystemet på havnen. Baggrunden for de e er dels at man i en havn af Sæbys kaliber bør kunne levere el l alle. På broerne ville det sige at der skulle investeres i det dobbelte antal s k. Sam dig var standerne ved at være gamle og havde mange funk onsfejl. En anden grund l at det koster 1 mill. er at havnen nu indfører brugerbetaling for strøm. For de fastes vedkommende kommer der så en reduk on i den årlige leje som skulle afspejle det normale forbrug gennemsnitsbåden har ha. Investeringen medfører så forhåbentlig at den kri- k der længe har været over at sejlere i havnen kan fråse i gra s el forstummer. Når sæsonen er slut begynder monteringsarbejdet og systemet kommer l at køre inden vinteren. For første gang har vi rådet helt over vær spladsen i sæsonen. Jeg synes det har vist sig at den er helt unik og rummer mange muligheder for ak vitetscentrum hen over sommeren. At pladsen omkranses på tre sider, er e er min mening med l at give

9 den det in me præg som gør den helt speciel. Jeg vil virkelig håbe der aldrig nogensinde bliver vedtaget nogle planer som gør den l parkeringsplads. Vi overvejer i øjeblikke om der kan vinteropbevares både på pladsen. Det ville i hvert fald kræve at man a alte en d hvor bådene kunne komme op og hvornår de senest skal være sat i vandet igen. Måske kunne man også tænke sig at pladsen blev overrislet om vinteren blev skøjtebane. ja ja, det var bare en tanke der smu e ned på papiret. Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har planer om at arrangere en landsdækkende Havnens Dag l foråret. Arrangementet skal være en årlig lbagevendende begivenhed, hvor havnene viser hvilke muligheder der byder sig for fri ds- og frilu sliv. Den gennemsnitlige sejler, i dag, nærmer sig de 60. Der er for lille lgang af yngre mennesker. Selv om det i nuet giver mere plads l dem der er der, vil de på sigt betyde en udtørring af mulighederne for mari mt frilu sliv. Det er tanken at havnene skal sæ e alle sejl l. Invitere landets befolkning ned og se mulighederne eventuelt få prøvetur i motor- eller sejlbåd. Restauranter og forretninger skal være med, med gode lbud og havnekontoret skal vise muligheder for at få bådpladser. Det ville være kanon om der sam dig kunne fortælles om bosætningsmuligheder i kommunen. Vi håber at klubber og andre slu er op om ideen og er villige l at møde op og fortælle om deres oplevelser med beny else af havn og hav. 9 Her på slutningen af sæsonen, vil jeg sige at vi har hørt mange bemærkninger om Sæby Havn. Langt de fleste er posi ve. Det der er flest klager over er røde pladsskilte som viser pladsen er optaget. Det er træls, hvis pladsen rent fak sk er ledig i mange

10

11 dag. Hvis I vil vende skiltet på grøn når I sejler på ferie og eventuelt meddele os hvor længe I forventer at være væk, så skal vi gerne vende skiltet l rødt når I kommer hjem. Får vi det at vide dagen før hjemkomsten, kan vi endda informere dem der ligger på pladsen i god d og undgå sure mine. Mange gør det rig gt og jeg har indtryk af at det fungere. Vores bagagevogne er væk. Gennem de seneste år har vi fået stjålet 11 vogne. Der er nu en lbage. Det er en stor post når en vogn med navn på og i rus ri kvalitet koster kr. I skrivende stund har jeg ikke noget bud på hvordan vi får vognene l at blive i nærheden af Sæby Havn. Det var vist hvad der lige var i denne omgang Birger Isaksen 11 Havnefoged Sæby Havn Man skal ikke spænde riggen for hårdt!

12

13 Marsvin På min tur i år kom den gl. redaktør forbi Anholt ved 8- den om morgenen. Her fik jeg besøg af 2 marsvin, der fulgte mig i det meste af et par mer. De kom bagfra, tog lu ind lige bag ved Rosa, og svømmede op langs eller ind under båden. O e lagde de sig på siden, som om de ville se på mig - og det tror jeg også de ville. Fantas sk underholdene og man kommer l at føle et lknytningsforhold l dem - selv om det måske er noget, vi bilder os ind? En opringning l Fjord og Bælt i Kerteminde gav disse facts : De er sky og vil forsvinde, hvis man hopper i vandet l dem, og det er usædvanligt, at de følger en båd og kikker på besætningen, som den gl. redaktør var ude for. Men de kan finde på at følge med, når besætningen går rundt på båden. Delfiner (Marsvin er ikke Delfiner) er mere nysgerrige og interesserede i kontakt. De ånder hvert halve - trekvarte minut, men kan forblive neddykket i 5-6 minu er. Ilten føres ud l og lagres i musklerne i modsætning l hos mennesker, hvor det bliver i blodet. Det mindsker problemet med dykkersyge hos hvaler og er årsag l det mørkerøde kød. 13 Der er en stor bestand fra Storebæltsbroen, nord om Fyn og ned l Lillebælt. Bestanden er adskilt fra en nordligere bestand, der har forbindelse l marsvin i Nordsøen. Det er svært at optælle præcist, hvor mange Marsvin, der er i danske farvande, men ca. : 1994 : , 2005 : , 2012 : Årsag l faldet fra 1994 l 2005 kan være bifangst, men det virker, som om de har nogle faste lholdssteder - hotspots - hvor de holder l, og at de fly er mellem dem. Muligvis for at følge fiskene. Marsvin er de eneste hvaler i DK, kun Hvidnæse er så fast en gæst, at den kunne betragtes som lhørende den danske fauna. Der foretages mærkning af Marsvin for at følge dem og få et indtryk af bestandens størrelse og der er udlagt bøjer i Storebælt med ly eudstyr, der skal opfange Marsvinenes lyde. Tak l Tue Larsen fra Fjord og Bælt.

14

15

16 16 Alf Eriksson i salonen på Anne-Marie

17 Gæster i havnen Anne-Marie af Råå. Foto udlånt af Alf Eriksson. 17 I starten af august - pensionisternes måned - havde vi besøg af en stor båd, der lignede en Colin Archer. Den gamle redaktør tog mod l sig og aflagde Anne-Marie af Råå et besøg. Råå er en fiskerby, der i dag er en bydel i Helsingborg. Her bor Alf og Eva Eriksson, der flere gange har besøgt Sæby. I dag er de pensionister og deler sejlersæsonen op i 2 dele, en forårsdel i maj og juni og en e erårsdel i august og undgår på den måde de hek ske uger med overfyldte havne med en stor 40 fods båd med bovspryd.

18 Alf og Eva havde drømt om en Colin Archer i mange år, men enten var de for dyre eller i for dårlig stand. De startede med en 8 meter spidsga er og fik dere er en ombygget lodsbåd på 10m fra Anne-Marie er bygget i glasfiber som en kopi af Colins Archers Svolvær fra 1897, der i sin d som rednings- og lodsbåd reddede 70 mennesker og assisterede 1061 fartøjer. Den blev bygget i Randesund ved Kris anssand i fra 1991/92 l Den svenske ejer, der selv var bådbygger, boede det sidste år med sin kone i byen og deltog i byggeriet. Det var meningen, at parret skulle på verdensomsejling, men hustruen blev syg og planerne opgivet. Der blev bygget 10 både i Randesund og Anne-Marie er den sidste. 18 Den er noget anderledes indre et end Svolvær. Den har rullejager og et vindror, hvor vindfanen er ersta et af en moderne selvstyrer. Der er selvfølgelig kortplo er og radar og i de snævre havne i vore dage er en bovpropel uundværlig i en 40 fods tung, langkølet båd. Nedgangstrappen i Anne- Marie. På den hvide væg kan man se mærker, der viser, at det kun lige akkurat er muligt at få den store motor op.

19 Selvstyrersystemet på Anne-Marie Der er en overbygning og et stort cockpit og under dæk en stor agterkahyt, en fantas sk flot salon og et forrum med 2 køjer. I alt kan 6 overna e. Kabyssen er velforsynet med ovn, køle- og fryseskab og i styrbord side er et stort kortbord. Der er 700 liter vand og olie, samt en separat lysmaskine. Hovedmotoren er en 80 hk Perkins diesel. 19 Så båden er velegnet l langture og den har da også sejlet Danmark tyndt - flere gange i Sæby - besøgt Polen, Holland og Tyskland, samt besejlet Vestlandet og Telemarkskanalen i Norge. I år har Alf og Eva besøgt Bornholm i foråret og på e erårsturen har de besøgt bl.a. Gilleleje og Ebelto. Nu skal de l Skagen, have besøg af børn og børnebørn og så langsomt hjemover langs svenskekysten.

20 Standernedhal For medlemmer af Sæby Sejlklub Kom til standernedhal d. 2. november kl Efter standernedhal er der sædvanen tro kaffe, blødt brød og en lille en til halsen. Ingen tilmelding til standernedhal. Bare mød op. Husk Slat-fest om aftenen Lørdag den 2. november kl i Sæby Sejlklub For medlemmer med ægtefælle/ledsager. Kom og afslut sæsonen sammen med gode sejlervenner. Hiv båd-grillen ud af båden og tag den med til klubhuset. Tag dit eget mad og drikkelse med. Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op.

21

22

23 Semestersegling Ejeren af Anne-Marie, Alf Eriksson, var i mange år redaktør af Roderbladet, medlemsorgan for Råå Helsingborg Segelsällskab, og stod for et jubilæumsskrig, da klubben havde 100 års jubilæum i Herfra har vi fået lov <l at bringe en charmerende turberetning fra begyndelsen af forrige århundrede. Utdrag ur»latonas» loggbok. Semestersegling! Det ordet har all<d tyckts mig innefala det härligaste som en sommar kan bjuda. 23

24 E behagligt glidande från hamn ll hamn från brygga ll brygga med all d nya scenerier, alltjämt nya anleten, ständig växling, och över all ens färd lyser solen, sommarens varma sol, som giver va net metallisk glans och gör seglen vita som snö. Man bara dåsar och slöar i denna härliga sol. Gör inte e skapat grand annat än njuter livet i fulla drag. När a onen nalkas, ligger man på däcket och ser, huru skyarna bliva röda av den nedgående solen och huru det sommarljus, som kallas na, sänker sig ned över»latona» så sakta, så y erligt sakta och varsamt, a man knappast märker, a det kommit, förrän man med ens upptäcker, a den förgyllda knappen på toppmasten icke längre är synbar. En sådan sommarkväll kan det dröja länge, innan man går ll kojs. Dagvinden mojnar ut och dör, och»latona» blir e lekverk för ström och dyning. Seglen slå allt e er dyningens gungning, och mannen vid rodret känner sig överflödig. Då går en man ned under däck och träffar förberedelser ll a onskaffningen. Knivarnes slammer från penteriet blandar sig snart med suset från det tända fotogénköket, och genom den öppnade förluckan tränger en ap tretande do av brynt lök och smör. Genom samma lucka kryper en man upp på däck med e stort pappersomvirat paket i ena handen och en öppen kniv i den andra. Det är sillspickaren, mannen, som ger oss den härliga silltuggan ll snapsen. 24 Det mörka mahognybordet, vars hopfällande försvåres därav, a det ena mässingsgångjärnet är sönder, tages upp och lägges tvärs över si rummet och allt e er som a onvardens olika beståndsdelar hinna llredas, dukas bordet. Med aldrig felande ap t göres så genom konsum on rent bord, vare er kaffekannan langas upp ur salongen, ångande het, i sällskap med en flaska av vår specielle vän Meukows utmärkta cognac. Eller kanhända det är en stor dag, så a vår vän Cederlund får komma ll heders. Så si a vi där och kallprata i sommarkvällens ljumma lu, medan cigarre ernas rök svagt opalfärgad s ger mot skyn, och kaffedo en ångar från kopparna.

25 Fyrarnes blänk bliva alltmer och mer märkbara e er hand som mörkret tätnar. Kvällen s ger framåt, övergår snart i na, och då hava vi åter vind. Landbrisen stryker nyväckt fram över va net, fyller seglen och kommer oss a gå över stäv. Rorsmannen börjar åter visa sig interesserad för si värv, och kvällens kock får brå a plocka undan servisen. Ty»Latona» har borjat kränga. Med landbrisen följa do er av nyslaget hö och vällukter från allehanda sorters flora, som vi veta växa i skogarnes skrymslen och kring stugornas knutar långt därborta, där en blå strimma anger land. I djupa drag inandas vi skogarnas friska, något tunga lu och lyss ll va nets plask kring stäven, när»latona» skär sig sin väg därigenom med accompagnement av»lill-latona», som lus gt guppar e er i sin tågända under e ideligt pja er från sjön, då den slår mot de klinkbyggda_bordens tvära kanter. Men na en är icke långt liden än. Än äro semesterglada mänskor i rörelse på piren, när vi gå in i hamnen. På dess y ersta spets si a de och svärma och ägna måhända blo en flyk g blick åt vår insegling, när vi med alla klutar ll sakta och majestä skt runda nocken för a strax e eråt låta ankaret gå med rasslande ka ng. Vi bärga segel och gå i land. Det är dans på badhotellet. Toner med dansmusikens lä a rytm nå vårt öra och säger oss de a. Vi följa tonernas lockljud, och från na ens skymning träda vi in i salens skarpa belysning. Vi se glada flickansikten le mot oss, vi höra de smekande tonerna, och vi dansa, dansa..... Nästa morgon strålar åter sommarens klara sol över våra huvuden, och blåser sommarbrisen över va net. Då lämna vi hamnen och styra ll nästa hamn, för a se andra anleten och känna andra kvinnor vila i våra armar under dansmusikens egande rytm. 25 Gunnar Carlsson.

26 Diverse Alf Eriksson var så venlig at give Sæby Sejlklub et eksemplar af Råå Helsingborg Segelsällskabs jubilæumsskri. Klubben er en sammenlægning af Helsingborgs Segelsällskab og Råå Båtklubb i Helsingborg Segelsällskab er s et i 1911 og den sammenlagte klub kunne således fejre 100 jubilæum i Sam dig fik vi et eksemplar af Roderbladet. Skri et kan ses i klubhuset. Lørdag den 31. august a older klubben sin årlige Fyrbåkesejlads. Vi håber på godt vejr og mange deltagere. Tilmelding l Lennart Pedersen på eller senest onsdag d. 28. kl. 22:00. I forbindelse med Fyrbåkesejladsen har Frederikshavn Sejlklub lejet sig ind i vores klubhus. Det er vist noget med gris. Arrangementet er også for medlemmer af Sæby Sejlklub. Alder ingen hindring. På hjemvejen fra sommerturen fik den gamle redaktør brug for hjælp i Grenå. Et fokkeskøde røg i vandet og gik i skruen med momentant motorstop l følge. Vinden førte båden ind mod enden af en bro, men det lykkedes at få Rosa l at glide ned langs broen og få en bådshage i et øje. Og så hang redaktøren dér og kunne ikke gøre andet end at holde fast, ind l et ældre tysk ægtepar kom l undsætning. Den venlige tyske sejler var 78! Strandby Lystbådehavn har i år ha ca. 340 gæster. De fleste af de 136 pladser, der blev indre et i 2009, er solgt. 26 Kan du ikke undvære at komme på interne et i ferien, og sejler du i hele Norden, er der en udbyder, der giver god trådløs dækning i hele Norden i et enkelt abonnement. Det er Net 1, der har opbygget et landsdækkende CDMA netværk i Danmark, Sverige og Norge på en 450 MHz frekvens. Fordelen ved et CDMA netværk frem for GSM og UMTS netværk er, at det har en længere rækkevidde. De e betyder, at Net 1 kan lbyde dækning på steder, som er svært lgængelige, i kuperet terræn, i yderområder og på vandet, hvilket de store operatører har svært ved. Du kan læse mere på

27 Biltlf

28

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 3-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2011 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 2486 6656 Michael Madsen, næstformand 9846 4237 Jørn Sørensen, kasserer 9846

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Temahæ e om Sæby Havn

Temahæ e om Sæby Havn Temahæfte, april 2012 Temahæ e om Sæby Havn Udarbejdet af Sæby Sejlklub www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 2486 6656

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

NR. 1-2003. Forsidebillede

NR. 1-2003. Forsidebillede NR. 1-2003 Forsidebillede Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand 98 46

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

NR. 3-2005. Riv katten

NR. 3-2005. Riv katten NR. 3-2005 Riv katten Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Michael Madsen, formand 9846 4237 Poul Svenningsen, næstformand 9895 4129 Jørn Sørensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 3-2004 Popeye Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf. i klubhuset: 9846 1997 www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand 9846 1302 Poul Svenningsen, næstformand

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2010 Vinter Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 2486 6656 Michael Madsen, næstformand 9846 4237 Jørn Sørensen, kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2013

HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVHINGSTEN besøgte også Dragør Havn i sommer. Havhingsten der i 2008 sejlede fra Dublin til Roskilde. Besætningen kan variere fra 60 til 70 mand. Der er 55 årer ombord og sejlarealet

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

BESØG I RAKETMADSEN S RUMLABORATORIUM REFSHALEØEN ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2015

BESØG I RAKETMADSEN S RUMLABORATORIUM REFSHALEØEN ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2015 BESØG I RAKETMADSEN S RUMLABORATORIUM REFSHALEØEN ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2015 Kære senior Seniorklubbens næste besøg bliver hos Raketmadsen - med e erfølgende frokost på Restaurant Lyne en. Peter Madsen

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 Nr. 94 december 2007 Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 De dejlige Mƒlarb de Tekst: Simon Hansen Det ser dejligt ud, her hvor Anna, en Mˆlar 25, ejet af Per Carstens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne HAVNENYT Tilfredshedsundersøgelser i 4 havne I juli måned 2017 har vi foretaget tilfredshedsundersøgelser i Vordingborg

Læs mere

SKAGEN - FREDERIKSHAVN - SÆBY

SKAGEN - FREDERIKSHAVN - SÆBY Den stærkeste kampagne for ferieglæder i Er din virksomhed med? Vi er SÅ klar til at rykke i både Danmark, Norge og Sverige! Turisthus Nord deltager hele foråret i den store Danmarkskampagne med nordjyske

Læs mere

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm. petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.dk Agger Petanqueklub (Danmark) Kontaktperson: Henning Bjørn

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagtsæsonen er forbi, hundene er vel konditioneret og I har forhåbentlig alle haft mange gode oplevelser med

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

På togt mod det autentiske

På togt mod det autentiske På togt mod det autentiske FREMTIDENS TURSEJLADS BLIVER FOLKELIG OG DISKER OP MED EN NY TYPE SEJLERE. FREMTIDSFORSKER ANNE SKARE NIELSEN FORTÆLLER, AT DE NYE SEJLERE VIL HAVE UNIKKE OPLEVELSER, MEN DE

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere