Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme."

Transkript

1 Opsætning af SportIdent-program til afvikling på 2 eller flere PC'er samtidigt. Denne vejledning er beregnet til brug ifm et mindre træningsløb/konkurrence, hvor der er behov for at yde en bedre service, end den der kan opnås når der kun anvendes 1 PC - og forudsætter et basalt kendskab til Windows og netværk. Anvendelse af 2 eller flere PC'er gør tingene mere komplekse og stiller større krav til viden om IT - derfor bør det kun anvendes, når det er nødvendigt - fx når der skal indskrives mange (> 100) løbere til et åbent træningsløb (som fx VTR) eller åbne baner ifm et større løb når der er behov for overlap mellem indskrivning og brik-aflæsning Erfaringer fra VTR-løbene viser, at 2 PC'er er en fordel, når der er ca. 100 eller flere løbere. Kødannelser ifm indskrivning eller brik-aflæsning er aldrig populært! Dette skal der bruges: 2 (eller flere) bærbare PC'er (Win95, WinXP, Win2000, Vista, Win7) netværksforbindelse mellem PC'erne (se nogle muligheder nedenfor) 220 V-generator eller adgang til el-nettet SportIdent-programmet skal være installeret på alle PC'er M/K med kendskab til IT-netværk (på et basalt niveau) Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme. Først vil jeg kort beskrive de mest almindelige metoder, der kan anvendes til at forbinde 2 eller flere PC'er, når SI-programmerne skal afvikles. SI-programmerne er et såkaldt "klientserver program" - dvs at en af PC'erne optræder som server og de øvrige er klienter. Alle PC'erne kan benyttes til indskrivning, brik-aflæsning og resultat-udskrivning m.m. For at det kan lade sig gøre skal klienterne have adgang til et "delt drev" på serveren. Kunsten er altså at etablere denne forbindelse via et netværk. Simple netværksmuligheder: 1. Forbind server og 1 klient med et "krydset netværkskabel" (max. 1 klient) 2. Forbind server og klienter til en hub eller switch (antallet af indgange i hub/switch sætter begrænsningen for antal klienter - typisk 4 porte = 1 server og 3 klienter) 3. Trådløst netværk - endelig findes der andre netværks-muligheder som fx infrarød forbindelse, men det kan ikke anbefales pga manglende stabilitet. Trådløst netværk kan normalt ikke anbefales i denne sammenhæng, men de fysiske forhold kan tale for, hvis der fx er lang afstand ( meter) mellem server og klient. I det følgende beskrives kun de 2 første metoder og de vil i praksis opføre sig ens.

2 Inden løbet: Når PC'erne er forbundet med netværkskabler og netkortene er aktive, bør det ikke være nødvendigt med avancerede netværksopsætninger. De skal umiddelbart kunne se hinanden, når blot de er med i samme arbejdsgruppe og har forskellige IP-adresser. Fælles for alle løsninger er nogle opsætningsmæssige ting på PC'erne, der skal være på plads før forbindelserne kan etableres. På alle PC'er køres SI-programmet CheckPC, der ligesom de øvrige SI-programmer kan hentes fra Det tjekker visse parametre, der er nødvendige for at PC'en kan afvikle SI-programmerne. Sørg for at alle PC'erne er i samme Arbejdsgruppe: - højreklik på Denne computer og vælg Egenskaber - vælg fanebladet Computernavn - klik på Skift Noter også Computernavnene ned - de skal bruges til at tjekke forbindelsen (om der er "hul igennem"). Forbind PC'erne med netværkskabler - enten direkte PC-PC med et krydset kabel (som regel blå) eller via switch eller hub med "almindelige" netværkskabler (normalt hvide eller grå). Tjek at der er lys i netværkstikkene i PC'er og i switch/hub, hvis en sådan anvendes.

3 Tjek at der kan "pinges" imellem serverne - i ovenstående tilfælde bruges kommandoen ping klient fra serveren. Hvis ovenstående ikke er tilfældet, så kontakt en mere PC-kyndig - det er for svært her at beskrive alle muligheder for fejl og tilhørende rettelser. På den PC, der skal optræde som server (den svarer fuldstændig til at du afviklede løbet alene på denne PC med enkelte justeringer, som nævnt nedenfor) gøres følgende: mappen OE2003 (ved standard-installation C:\Programmer\SportSoftware\OE2003) skal "deles" i Stifinder højreklikkes på mappen og der vælges Deling og sikkerhed vælg at ignorere alle advarsler om farerne ved deling og udfyld felterne som nedenfor og tryk OK: Nu skal OE2003 på klient-pc'en sættes op til at bruge OE2003-databasen på serveren: åbn OE2003 programmet og vælg Indstillinger --> Netværk

4 her afkrydses "Anvend database på serveren" og der trykkes på "Åbn mher appe" knappen" her finder du så den delte mappe, som lige er oprettet på serveren, fx: Tryk OK og du får: Tryk OK igen og nu er klienten tilkoblet OE2003 på serveren (som i eksemplet ovenfor hedder "Pc08"). Læs evt. Hjælp, men der står i praksis det samme som i denne vejledning!

5 Tjek under Løb --> Vælg, at du nu kan vælge mellem de løb, der er oprettet på serveren - er det på plads er vi hjemme! Bemærk, at der i toppen af OE2003-vinduet står "Netværksklient" Under løbet: Alle normale funktioner kan udføres på alle PC'er - tilmelding, resultater, udprintning osv. Det vil være en god ide at tilkoble en aflæse-enhed til 2 PC'er, således at der tilmeldes ved brik-indlæsning samtidig med at der aflæses brikker for løbere, der er kommet i mål. En måde at dele opgaverne på kunne være: indskrivning - indtil 1. løber kommer i mål: tilmelding/indskrivning via brik-indlæsning på server (se vejledning i brug af arkivfunktionen) nye/ikke-fundne løbere sendes videre til klient til manuel indtastning løbere kommer i mål: server anvendes til indskrivning for alle og resultat-udskrivning/manglende løbere klient bruges til brik-aflæsning for løbere, der kommer i mål Held og lykke