Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper"

Transkript

1 Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: Telefax Hjemmeside:

2 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. Vejledning vedr. CPR klienten i fileserver miljø Brugervejledning til opsætning af CPR klienten under Citrix CPR klient på en terminal server (Citrix/MetaFrame, MS Windows Terminal Server). 9

3 Side 3 af Vejledning vedr. CPR klienten i fileserver miljø Baggrund og fordele: Fra og med version af CPR klienten, er det muligt, at benytte fileserver i forbindelse med opdateringer af CPR klienten. Dette betegnes også fileserver caching. På PC er, der er tilsluttet en fælles server, bliver CPR klienten opdateret fra den lokale fileserver, fremfor fra den centrale CPR server. Ved nye opdateringer fra CPR, opdateres fileserveren der herefter benyttes til opdatering af den første klient og dernæst til de efterfølgende i netværket, når disse etablerer adgang til CPR. Fordelene ved brug af fileserver er, at netværket belastes mindre og at hastigheden forbedres, når der periodisk sker en opdatering af CPR klienten. Brug af fileserver kræver, at der foretages nogle simple ændringer på de PC er, der har en CPR klient installeret. Disse er beskrevet nedenfor, hvor det også fremgår hvordan brug af fileserver kan vælges fra igen. Endvidere er beskrevet de fejlmeddelelser, der kan forekomme i forbindelse med opsætningen af PC erne samt hvordan eventuelle fejl afhjælpes. Opsætning af PC er og fileserver: Trin 1 Forudsætning: PC erne har installeret en CPR klient som er version eller højere. Klientens version kan findes således: Vælg Hjælp i CPR hovedmenuen og Klik på Om CPR Herved fremkommer et billede hvor versionen er angivet. På en tilfældig af de relevante PC er gennemføres trin 2 til 7: Trin 2 Fortsættes. Dan et fælles bibliotek på fileserveren. F.eks.: J:\Faelles CPR\, hvor J er det fælles drev.

4 Side 4 af 10 Trin 3 Start CPR klienten, f.eks. via Klik på CPR ikonet. Logon billedet til CPR vises (og uden af lave adgang til CPR): Vælg Filer og Dobbeltklik på Fileserver indstillinger Trin 4 Herved fremkommer billedet: Fortsættes. der udfyldes med oplysninger om det fælles bibliotek. Enten via: Klik på Vælg mappe Vælg det ønskede bibliotek jf. trin 2 og dobbeltklik Klik på Gem Eller via: Udfyld feltet med navnet på det ønskede bibliotek og navnet skal være afsluttet med en \ Klik på Gem

5 Side 5 af 10 Trin 5 I biblioteket C:\Programmer\Csc\Cpr slettes filen CPR.cli *) Trin 6 Log på til CPR systemet via klientens Logon billede. Herved dannes der en kopi af PC ens CPR klient på fileserveren. Forlad CPR systemet igen. Trin 7 Tag en kopi af filen: C:\Programmer\Csc\Cpr\Adr.properties *) Trin 8 Læg en kopi af filen: C:\Programmer\Csc\Cpr\Adr.properties i biblioteket. C:\Programmer\Csc\Cpr *) Dette trin udføres på samtlige PC'er i netværket der skal have adgang til CPR. Når trin 1 til 8 er udført vil PC erne benytte fileserveren ved fremtidige opdateringer af CPR klienten. *) Bemærk at der eventuelt kan være tale om et andet biblioteksnavn. F.eks. hvis der er valgt et andet navn, end det der blev foreslået ved den oprindelige installation. Fravalg af opdatering via fileserver: Hvis man ønsker at fravælge brugen af fileserver ved opdatering for en eller flere PC ere kan det ske på to måder: Enten: Gør følgende på PC en der skal fravælges: Vælg Filer på logon billedet og dobbeltklik på Fileserver indstillinger Herved fremkommer billedet: Eller: Klik på Ryd og Klik på Gem Gør følgende på PC en der skal fravælges: Slet filen: C:\Programmer\Csc\Cpr\Adr.properties Eventuel genetablering af opdatering via fileserver kan ske, jf. trin 1 til 8 ovenfor.

6 Side 6 af 10 Fejlmeddelelser: Opsætning af CPR klienter i fileserver miljø kan medføre nedenstående fejlmeddelelser. Fejlmeddelelse 1: Betyder/afhjælpning: Filen: C:\Programmer\Csc\Cpr\Adr.properties er blevet flyttet/slettet. Den kan gendannes, jf. trin 3 til 4 ovenfor. Etabler adgang til CPR igen. Fejlmeddelelse 2: Betyder/afhjælpning: Referencen til det fælles bibliotek mangler. Den kan gendannes, jf. trin 3 til 6 ovenfor. Etabler adgang til CPR igen. Fejlmeddelelse 3: Betyder/afhjælpning: Der mangler en fil, der dannes når der igen etableres adgang til CPR. Etabler adgang til CPR igen. Fejlmeddelelse 4: Betyder/afhjælpning: Fileserveren er under opdatering via en anden PC/bruger. Vent et par minutter imens. Etabler adgang til CPR igen.

7 Side 7 af Brugervejledning til opsætning af CPR klienten under Citrix CPR klienten kan opsættes under Citrix således, at der opsættes et fællesareal som den enkelte bruger kun skal have læse adgang til, og et lokalt areal pr. bruger som denne har fuld skrive- og læseadgang til. Denne løsning medfører, at brugerne automatisk får cachet CPR klienten til deres eget areal CPR klienten installeres normalt i én folder kaldet CPR og den folder rummer alt, hvad der vedrører klienten. En typisk CPR folder vil rumme følgende filer og underfoldere som tilsammen fylder ca. 21 MB : :25 <DIR> :25 <DIR> :25 <DIR> com :25 <DIR> data :25 <DIR> Help :25 <DIR> iaik :25 <DIR> images :25 <DIR> javax :25 <DIR> JRE :25 <DIR> LIB :25 <DIR> msg :11 3 Cpr.cli : cpr.ico : Afinstaller.exe : CprFiles.properties : System.properties : User.properties Af disse udgør den fremhævede JRE underfolder ca 19 MB. JRE underfolderen skal brugeren kun have læseadgang til, idet denne ikke bliver automatisk opdateret, øvrige filer og underfoldere skal brugeren have skriveadgang til. Javaw.exe i folderen JRE\1.2.2\bin\ er applikationen, der skal publiceres. Resten af CPR folderens indhold er brugerdata. Placere en kopi af CPR folderen uden JRE folderen på den enkelte brugers personlige drev: F.eks. H:\programmer\CPR. Installer CPR klienten på Citrix serveren i: C:\Programmer\CPR Publicer applikationen ved at lade kommandoen være: C:\Programmer\CPR\JRE\1.2.2\Bin\javaw.exe -cp.;lib\jhall.jar Lad kataloget som applikationen skal afvikles i ("run in") være: C:\programmer\CPR. CPR folderen på Citrix serveren for alle andre filer og foldere end JRE folderen og dennes indhold. Den enkelte bruger får nu opdateret fremtidige CPR klienter uden at involvere Citrix administratoren.

8 Side 8 af 10 Såfremt man ønsker at begrænse belastningen på sine eksterne linier (netværk), kan administratoren yderligere integrere ovenstående med fileserverløsningen, hvilket medfører at man cacher fra en lokalt placeret fileserver eller fællesdrev. Læs om opsætningen af fileserverløsningen i afsnittet: Vejledning vedr. CPR klienten i fileserver miljø

9 Side 9 af CPR klient på en terminal server (Citrix/MetaFrame, MS Windows Terminal Server) Kan CPR klient køre på en terminal server (Citrix/MetaFrame, MS Windows Terminal Server)? Terminal server er ikke angivet som en systemmæssig platform, men CSC Danmark A/S ser imidlertid ikke nogen teknisk hindring for afvikling af CPR klienten på en terminal server. Den 27. februar 2001 har CSC testet CPR klient programmet på en Citrix/MetaFrame installation. I første omfang opstod samme fejl, som brugere med Citrix og MS Windows Terminal Server har rapporteret om. For at afhjælpe disse fejl kan nedenstående 'Fix' installeres. Brugere af såvel Citrix/Metaframe og MS Windows Terminal Server har oplyst, at deres CPR klient installation fungerer efter installation af Fix'en'. Fix" til Citrix og MS Windows Terminal Server installationer. Disse terminalservere forventer tilsyneladende ved afvikling af Java applikationer, at der er adgang til et \FONTS bibliotek/mappe i brugerens Windows bibliotek/mappe. Et sådant bibliotek/mappe kan oprettes ved hjælp af nedenstående script-fil. Det forudsættes i det efterfølgende, at den gives navne CPR.CMD. CPR.CMD REM *************************************************** REM * Script til CPR Java Applikation, som kræver FONTS-katalog * REM *************************************************** Echo Off call TsMkUDir "%SystemRoot%\Profiles\%USER%\Windows\Fonts" If Exist "%SystemRoot%\Profiles\%USER%\Windows\Fonts\arial.ttf" Goto End Copy "%SystemRoot%\Fonts\*.*" "%SystemRoot%\Profiles\%USER%\Windows\Fonts\*.*" >Nul: 2>&1 Goto END :END CPR.CMD er pladseret i \Winnt\ Application Compatibility Scripts\Logon\CPR.CMD og bliver kaldt fra Winnt\system32\Usrlogn2.cmd. Det, der sker i CPR.CMD, er at der bliver tjekket for, om brugeren (%USER%) har FONTS biblioteket/mappen i sit Windows bibliotek/mappe. Hvis ikke, så bliver den oprettet, hvor efter alle filer fra Winnt\FONTS\.. bliver kopieret over i brugerens Windows\FONTS bibliotek/mappe. Ved at køre på denne måde undgår man at få den omtalte Microsoft C++ fejl.

10 Side 10 af 10 Fra en kommune har vi fået oplyst, at det er tilstrækkeligt at kopiere alle Arial-fonte ned i %RootDrive%\windows\fonts\*.* Herved kan man nøjes med 1 MB i stedet for 8 MB.

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 ChemiCare4 Brugervejledning Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 1. Indledning Der er gjort hvad der er muligt, for at gøre ChemiCare4's brugerflade overskuelig og intuitiv. Så mange som

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere