Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning"

Transkript

1 Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver Systemkrav Netværksopsætning Installation og opsætning Test af installationen Af-installation/ Rediger opsætning FAQ Yderligere hjælp Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1

2 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver Ved afholdelse af stedprøver som eksamener, års- eller terminsprøver skal eleverne aflevere til en lokal maskine på skolen. På maskinen skal der være installeret et afleveringsprogram fra Lectio. Afleveringsprogrammet sørger automatisk for at distribuere opgaverne videre til Lectio. Dette er nødvendigt for at undgå flaskehalsproblemer når Lectio modtager mange opgaver fra hele landet på en gang. Det sikrer desuden at eleverne kan aflevere, hvis skolen skulle miste internet forbindelsen i løbet af prøven. Eleverne kan aflevere til afleveringsprogrammet på den lokale maskine uanset om eleverne har internetadgang under prøven eller ej. Eleverne kan logge på afleveringsmaskinen (med brugernavn og engangskode) ved at indtaste adressen til den i deres browser eller hvis eleverne har internetadgang under prøven, så kan de via link fra deres forside i Lectio blive viderestillet til afleveringsmaskinen og springe indtastning af brugernavn og engangskode over. Afleveringsmaskinen sender løbende modtagne afleveringer videre til Lectio. Hvis afleveringsmaskinen ikke har internetadgang vil den stadigvæk modtage afleveringer fra eleverne. I det øjeblik at internetadgang etableres vil den begynde at sende opgaverne til Lectio. Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 2

3 2. Systemkrav Der er følgende systemkrav til computeren som skal køre Afleveringsprogrammet: Microsoft Windows Vista, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8 eller nyere.net 4.5 Framework, eller nyere Sql Server 2012 LocalDB: 64-bit eller 32-bit Elever skal have netværksadgang til maskinen der kører afleveringsprogrammet. Harddiskplads: der anbefales minimum 2GB til afleveringsprogram og afleveringer. Man bør dog sikre sig, at der er plads nok til at modtage de forventede antal afleveringer under prøverne. Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 3

4 3. Netværksopsætning Som udgangspunkt bør lokal pc med afleveringsprogrammet og de prøvedeltagende elevers pc er være på samme netværk. Hvis der er en firewall, så skal den tillade trafik på tcp port 80, der er sat som standard port i Lectio Afleveringsprogram. Der kan vælges en anden port under opsætning af afleveringsprogrammet. Ønsker man at benytte en opsætning, hvor elevernes computere og PC en der kører afleveringsprogrammet er på forskellige netværk (f.eks. et elevnetværk og et administrativt netværk), så må man sørge for at trafik tillades mellem de to netværk. Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 4

5 4. Installation og opsætning Der kan køre to services på maskinen. En drift service og en testservice som skal installeres fra henholdsvis en Lectio drift skole og/eller en Lectio test skole. Default port er port 80 for drift service og port 8080 for test servicen. Port kan ændres i opsætningen af afleveringsprogrammet. For at installere afleveringsprogrammet skal man være logget ind som Eksamensadministrator i Lectio. Gå til: Hovedmenu>Eksamen>Termin>Fanebladet Eks. Programmer>Start opsætning af Afl. Prog. Der vises en pop up hvor eksamensadministrator skal taste sit login. Herefter vises vinduet Lectio afleveringsprogram opsætning. Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 5

6 A) De fil-placeringer der foreslås kan evt. ændres, men filerne skal placeres på et af maskinens egne drev (netværksdrev understøttes ikke). Afleveringsprogrammet forsøger selv at sætte mapperettigheder. B) Maskinens ip vises og der foreslås en port denne kan dog ændres hvis man ønsker det. Det er dog vigtigt at LectioAfleveringService og LectioAfleveringService_Test ikke benytter samme port. Som default oprettes der en Windows firewall regel. C) Klik Gem ændringer. Herved oprettes mapperne under de valgte stier. D) Klik Installer service E) Klik Start service F) Klik på Kopier for at kopiere ip-forbindelsen til udklipsholder G) I Lectio kan man se en status for servicen i tabellen kørende services Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 6

7 H) Klik på knappen Skoleopsætning I) I boksen Afleveringsprogram til digitale skriftlige prøver indtast/indsæt ip-forbindelsen til afleveringsprogrammet og indtast et vagtkodeord. Klik Gem. Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 7

8 J) Ved installation gemmes Lectio eksamensadministrator login til synkronisering automatisk på den lokale maskine. Hvis eksamensadministrator skifter login, skal det også gøres for afleveringsprogrammet. Det kan gøres ved klik på Rediger login-linket for forbindelsen: K) Indtast brugernavn og adgangskode for eksamensadministor og klik Gem. Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 8

9 5. Test af installationen Test forbindelsen i en browser. Helst fra anden maskine end hvor programmet er installeret og som er på det netværk eleverne kommer til at bruge til eksamen. Indtast vagt som brugernavn og vagtkodeordet for at logge på (Der kan gå op til 2 min. før det virker, da Lectio og afleveringsprogram synkroniseres hvert 2. min). Herefter vises et vagt skærmbillede med de prøver der er oprettet på dagen. For at teste en elevs afleveringsmulighed kan der logges på med elev id og en elev engangskode. Se mere om dette i den fulde Lectio Censormodulvejledning her: Tjek desuden status i Lectio. Gå til: Hovedmenu>Eksamen>Termin>Fanebladet Eks. Programmer Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 9

10 6. Af-installation/ Rediger opsætning For at ændre i opsætningen af afleveringsprogrammet er man nødt til at afinstallere det først og derefter installere det igen. Herved fjernes programfiler. Afleveringer, database og logfiler fjernes ikke automatisk, men det kan gøres manuelt vha. Stifinder, hvis man ønsker det. I Lectio gå til: Hovedmenu>Eksamen>Termin>Fanebladet Eks. Programmer> Klik på knappen: Start opsætning af Afl. prog. I opsætningsvinduet: Klik Stop service Klik Afinstaller service Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 10

11 7. FAQ Emne Netforbindelse Beskrivelse Afleveringsmaskine skal have fast net forbindelse Mappestier Mapper skal ligge på maskinens lokale drev (netværksdrev understøttes ikke) Afleveringsmappe må ikke ligge under applikation mappen Strøm Der skal være strømkabel i maskinen. IP og Port Benyt fast ip-adresse på afleveringsmaskinen IP kan parses på formen: xxx.xxx.xxx.xxx Port ligger imellem 1 og IP/port kombination må ikke være i brug i forvejen Opdateringer Af-installation Windows Update Dvale tilstand Virus scan Manuel af-installation af service Fra version og fremefter opdaterer afleveringsprogrammet automatisk sig selv. Har man installeret en tidligere version end version , bør man afinstallere den og derefter installere afleveringsprogrammet igen. De automatiske opdateringer køres dog ikke i tidsrummet kl Efter af-installation skal opsætningsvinduet lukkes ned før der installeres igen. Applikationsmappen fjernes automatisk. De andre mapper bliver liggende. Undgå kørsel af Windows Update midt i afviklingen af prøverne. Sørg for at der er kørt Windows Update inden prøvestart. Dvale tilstand skal være slået fra på maskinen Hvis der kører virus program på maskinen så skal Lectio afleveringsmappen fritages fra virusscanning. (Eleverne skal altid kunne aflevere også selvom deres filer måtte indholde virus) Command prompt: Drift service afinstalleres med: sc delete LectioAfleveringService Test service afinstalleres med: sc delete LectioAfleveringService_Test Elevafleveringer En elevs aflevering må max. være på 50 mb. Dvs. summen af filer i afleveringen ikke må overstige de 50 mb. Test af ip-forbindelse Elevnetforbindelseshastighed Installation Klokkeslæt Der er ikke længere forbindelse til afleveringsprogrammet Testes forbindelse i browser på maskinen hvor afleveringsprogrammet kører kan det ske at siden ikke vises hvis browser er sat op med loop back protection. Bemærk i Internet Explorer 11 er loop back protection standard. Test derfor ip-forbindelsen fra en anden maskine end den der kører afleveringsprogrammet. Tjek at afleveringsmaskine og den anden maskine er på samme netværk. Tjek om maskinens ip-adresse er den samme som den der er sat op i afleveringsprogrammet på maskinen og i Lectio under skoleopsætning. 1 mbit bør være nok ved almindelige afleveringer. Der er dog set eksempler på matematikprogrammer der får opgaver til at fylde eksempelvis 35 mb pr. stk. I så fald bør hastigheden være højere. Installation af afleveringsprogram skal startes fra en MS Internet Explorer, da WPF applikationer ikke kan startes fra andre browsere. Maskinen der kører afleveringsprogram skal være sat op med de rigtige Regionale indstillinger og klokkeslæt. Hvis tidsafvigelsen er for stor kan det betyde at man ikke kan logge Tjek om det anvendte Lectio administrator login på forbindelsen stadigvæk er gyldigt. Lectio administratorer skal skifte password hver 3. måned. Det benyttede login på forbindelsen skal man derfor også huske at rette. Harddiskplads Sti type Minimum Anbefalet Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 11

12 Backup 2 GB 10 GB Database 0,1 GB 0,5 GB Aflevering 2 GB 10 GB Logfiler 0,2 GB 0,5 GB Program 1 GB 1 GB 8. Yderligere hjælp Se også den fulde Lectio Censormodulvejledning her: Kontakt Lectiosupport på telefon eller mail: Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 12