KVARTERSCONCERT MED DERTI BAND SE SIDE 3 FASTELAVN 15 FEBRUAR 2015 SE BAGSIDEN INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE SE SIDE 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTERSCONCERT MED DERTI BAND SE SIDE 3 FASTELAVN 15 FEBRUAR 2015 SE BAGSIDEN INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE SE SIDE 5"

Transkript

1 KVARTERSCONCERT MED DERTI BAND SE SIDE 3 FASTELAVN 15 FEBRUAR 2015 SE BAGSIDEN INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE SE SIDE 5

2 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 EN BLUES FOR GRÆKENLAND 3 HØRINGSSVAR OM NYE AFFALDSORDNINGER 4 INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG 5 ET FORSØG PÅ SAMLING 6-7 NÅR SNEEN FALDER 7 FASTE AKTIVITETER I BEBOERHUSET midtersiden BUSSTOPPESTEDET FLYTTER 10 ÅBENT HUS I DET 7. PRØVEHUS, LÆRKENS KVARTER 15 C 10 FUGLEKONGEN 11 BYTTE LEJLIGHED 12 ØKONOMISK RÅDGIVNING 12 TUR TIL AARHUS 13 SANGAFTEN 13 ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET OG GENBRUGSPLADSEN 14 UDVALG OG GRUPPER 15 FASTELAVN Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når vores egen har lukket Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken alle ugens 7 dage, BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen Næste BETONHJERTE udkommer 1 marts 2015, Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. FEBRUAR Betonhjertet FEBRUAR 2015

3 5 FEBRUAR STIFADO OG DERTI BAND / JØRGEN OG TONNI 12 FEBRUAR FISK DAGENS FANGST FEBRUAR MENU 19 FEBRUAR FORLORENSKILDPADDE /HENNY OG MAJA 26 FEBRUAR DAGENS MENU KOGEKONERNE Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00) El. smid en seddel ind i beboerhuset. Prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr. Vi mødes kl En blues for Grækenland Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at blive forført udi musikken af den græske blues VI har inviteret det græske band Derti Band, som vil underholde med de forbudte sange hele aftenen Kom med til en uforglemmelig, fantastisk, forførende aften hvor der både er musik og græsk Stifado. Derti Band er et græsk folklore band. Bestående af 4 unge gutter som er taget hertil fra Grækenland for at få sig en uddannelse og håber på en bedre fremtid. Derti Band spiller hovedsageligt "Rebetiko" en sang kultur, der er opstået Grækenland i begyndelsen af det 20. århundrede. Rebetiko kaldes også den græske blues det hele starter kl 18 den 5 februar og der tilmeldning på Betonhjertet FEBRUAR

4 Januar 2015 Høringssvar vedr. Forslag til ny affaldsordninger. Vi har i afdeling VA 4 Syd afholdt beboermøde d 19. januar 2015 vedr. kommunens forslag til nye affaldsordninger. I forvejen har en gruppe beboere arbejdet på et projekt som forslag 6: moloksystemet på øer. Det bliver der arbejdet videre på, da beboermødet generelt var meget positive og enige i kommunens forslag. Dog vil beboermødet ønske at: Der bliver lavet en ensartet skiltning i kommunen. F.eks. som vist i forslaget med farver, piktogrammer og tekst, så børn og borgere med udenlandsk baggrund også kan sortere affaldet korrekt. Affaldsmængder bliver afregnet efter vægt og ikke rumfang. Så boligafdelingerne betaler i forhold til det affald de producerer. Det kan måske skabe incitament til at sortere bedre. Der skal være mulighed for at afhentning kan ske via automatisk elektronisk tilbagemelding til transportøren, så der måske kan spares på transporten. Beboermødet er enige i, at der skal være mulighed for fremtidssikring ved flere fraktioner. Vi har fokus på tilgangen til molokkerne på øerne, hvor langt man skal gå, hvor de skal ligge i forhold til beboernes almindelige rute, handicapvenlighed og fremkommelighed for renovationsvognene. Desuden har vi fokus på sortering i boligen i forbindelse med renoveringen: Bokse i køkkenskabe og X-bokse f.eks. til papir, dåser og glas. På beboermødets vegne Lena Kujahn Ravnens kvt. 14B 4 Betonhjertet FEBRUAR 2015

5 Albertslund den 29. januar 2015 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 24. marts 2014, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af forretningsordenen 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af dagsordenen 6. Godkendelse af referat fra seneste beboermøde 7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Fremlæggelse af beretninger fra afdelingsbestyrelsen samt grupper og udvalg 9. Indkomne forslag 10. Valg til afdelingsbestyrelsen 11. Valg til Brugergruppen 12. Valg til Beboerhusudvalget 13. Valg til Miljøgruppen 14. Valg til Genbrugsgruppen 15. Valg til Informationsudvalget 16. Generalforsamling i VA 17. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 10. marts Benyt postkassen på ejendomskontoret eller mailadressen Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles senest den 17. marts Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Betonhjertet FEBRUAR

6 Et forsøg på samling I forbindelse med episoden i Ørnen 12A er der måske brug for at få afklaret problemstillingen. Baggrund At facaderne trænger til en modernisering er de fleste vel enige om, alle aktive grupper der har beskæftiget sig med udeområderne i afdelingen har tidligere på året 2014 modtaget én mulig løsningsmodel, der viste hvordan boligselskabet Lejerbo havde brugt forskelligt farvede fibercement plader som facadebeklædning på et byggeri ved Køge, men da det ikke indgår i vores renoveringsplaner må det vente til vi på et beboermøde eventuelt beslutter at finansiere det via en yderligere huslejestigning. Misforståelse Når nogen taler om at de gerne vil lade andre bruge deres bolig til f.eks. udsmykning, beror det på en misforståelse, for boligens udvendige vedligeholdelse skal som hovedregel varetages af husejeren, og beboeren har kun en midlertidig begrænset råderet over visse dele af boligen, så der er i sådanne tilfælde tale om at man uretmæssigt tiltager sig en ret over andres ejendom. Ifølge Den Store Danske Encyklopædi defineres hærværk bl.a. som følger: hærværk, ødelæggelse, beskadigelse eller bortskaffelse af ting, der tilhører andre, bemaling med tegn, billeder e.l. på husfacader, såkaldt graffiti, er også hærværk. Hærværk er strafbart, selvom det bliver begået i kådhed. Afgørelser En afdelingsbestyrelse skal sammen med driften blandt andet forsøge at overholde gældende love og regler, og herunder bl.a. sikre at beboerne ikke udsættes for unødige huslejestigninger. Det bør ikke være følelsesmæssige sympatier eller antipatier, der afgøre hvad der er ret og rimeligt, men et hensyn til at alle beboere behandles lige. 6 Betonhjertet FEBRUAR 2015

7 Samarbejde Hvis man går ud fra at de personer der var på billederne i AP, er deltagere i den autonome gruppe, der kalder sig Kulturøkologisk Forening, så er der personer i gruppen der vidste at problematikken omkring facaderne havde været berørt for mange måneder siden og at de derfor ikke tilførte debatten nye oplysninger eller synsvinkler med deres aktion, nye facadeudtryk er som nævnt ikke realistisk på nuværende tidspunkt, og jeg må i sandhedens interesse sige, at der også er beboere, der har givet udtryk for at de er imod jeres aktion. Aktionen bidrog ikke med noget nyt og som sådan var den formålsløs og skabte kun splid for og imod. Jeg håber at vi alle i fremtiden i stedet for autonome aktioner vil vælge dialogen i et forsøg på at samle alle gode og positive kræfter omkring den forestående renovering. Tommy Larsen Ørnens kvarter Info fra Ejendomskontoret. TILBUD OM SERVICETJEK Husk at aflevere kuverten på Ejendomskontoret hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet. HUSK NU! hvis sneen falder, skal cykler, barnevogne og lignende flyttes fra stierne foran husene. Hvis der, mod forventning, skulle være steder hvor der er spærret vil der ikke blive ryddet for sne. Pga. klager sidste vinter ændrede vi praksis så derfor vil vi fremover sende mindre sne mod og på hoveddørene, det kan så medføre at der ikke er lige så ryddet som der plejer. Vi vil fremover holde større afstand til biler, campingvogne og carporte. Vi vil kun feje sne indtil en meter fra bilernes sider og to meter fra henholdsvis bagende/forende. Derfor vil der ikke blive ryddet mellem to biler og lignende steder, med mindre vi kan overholde ovenstående afstande. Betonhjertet FEBRUAR

8 Faste aktiviteter i Beboerhuset FEBRUAR 2015 Fotogruppen MØDES hver tirsdag kl PÅ GENSYN Blænde 22 se mere her NB.: NYE TIDER 2015 med hjælp til IT tirsdag den 3. FEBRUAR kl 9:00 til 11:00 i Kanalens Kvarter 72 med morgenmad. Derefter kun torsdage formiddage 5, 12, 19 og 26 februar i Beboerhuset kl 9:00 til 11:00 kommer man efter kl. 10 kan man ikke regne med at få hjælp HUSK PENGE TIL KAFFEKANDEN Vel mødt til Alle Overitnørden 8 Betonhjertet FEBRUAR 2015

9 IT - morgencafe Hver torsdag kl 9 MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK her har vi god tid til at hjælpe med bl.a opsætning og gode tips til at din pc, tablet eller smartphone. It nørderne NØRKLEKLUBBEN Giver hjælp til hoser og bukser Hver onsdag kl 19:00 til 21:00 Kom og vær med til at lave lidt sy STOLEGYMNASTIKKEN I BEBOERHUSET FRA FEBRUAR HVER TIRSDAG- HUSK HUSK TIRSDAG KL 12:30 TIL 13:30 SYDSPÆTTERNE FEBRUAR MÅNED DEN 11. FEBRUAR BINGO BANKO MED ANITA SOM OPRÅBER. VI BEGYNDER KL 14:00 OG DEN 25 FEBRUAR HJEMMEBAGT MED KAFFE OG SÅ VIDERE.. MVH Anette Betonhjertet FEBRUAR

10 Stoppestedet Nøglens Kvarter for linje 141 mod Albertslund st. er midlertidig nedlagt. Der er midlertidigt stoppested ca. 100 meter længere fremme ved Fuldbrovej. Det skyldes rørarbejde. Indtil 1 april Betonhjertet FEBRUAR 2015

11 Fuglekongen er Danmarks mindste fugl. Ud over på størrelsen er den også let genkendelig på sin kongekrone, en gul issestribe flankeret af sort. Hos hannen ses en orange stribe i midten af den gule issestribe, når fuglen er ophidset. Fuglens overside er olivengrøn og bugen lys. Næbbet er kort og spidst. Fuglekongens stemme er også meget karakteristisk. Dens kald er et vedvarende, meget højtliggende sii-sii-sii, som mange ældre mennesker ikke er i stand til at høre. Billedet er taget af Carsten Høyer på en rundtur til Høghsbjerget..og kaffen kan nydes på Bakkehuset Betonhjertet FEBRUAR

12 Bytte bolig jeg har en bolig i 4række i 2etager som snart er færdig renoveret i april/maj måned. jeg vil meget gerne bytte dette rækkehus til et gårdhavehus helst i 4syd da jeg har en søn der går i skole her. grunden til at jeg vil bytte er at jeg har været meget syg og nu ikke kan klare trapperne. Så et hus i et plan ville være skønt. er p.t genhuset i nøglens kvt. rækkehuset ligger i hjortens kvt. med de skønneste naboer som vi kommer til at savne meget. så hvis der sidder nogle som gerne vil bytte er i meget velkomne til at kontakte mig på /mobil. med venlig hilsen Inge-Lise Mulvad Sørensen Mobil: Alle beboerne kan få fat på os alle hverdage på telefon (Stine) og (Lars) eller mail: og De har også mulighed for at ringe og aftale møde uden for kontortid. Onsdag Lars: ABC, Kanalens Kvarter kl Mandag og fredag: Stine: BO-VEST, Glostrup Lars: BO-VEST, Glostrup 12 Betonhjertet FEBRUAR 2015

13 BUSTUR TIL AARHUS LØRDAG D. 7 MARTS din egen tid på museum Den gamle by har genskabt en ny bydel med udgangspunkt i året Bydelen er en tidsrejse, hvor du kan besøge din egen, dine forældres og dine bedsteforældres historie. En slags mini-danmark i Besøg kollektivet, kernefamilien og den enlige skoleinspektør. Lyt til tidens hotteste toner i radioforretningen og bestil gåsebryst i konditoriet. I 1974 var velfærds Danmark efter mange års vækst netop trådt ind i EF. Nu begyndte vi at mærke oliekrisen for alvor. Om turen vi tager en rundtur fra Svanens kvt. Kl over Odden til Aarhus ankomst ca 12:15 og slutter besøget på Aros regnbuetag ca 16:30 og hjem over Nyborg med ankomst ca 20:30 tilmelding på Så er der sang aften med Rene Nielsen den 11 marts 2015 kl 19 i kanalen 138 incl sang vin kaffe og kage kr Til melding til Karin / Betonhjertet FEBRUAR

14 VAGTORDMING Men husk! Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten: Svigt i varmeforsyningen i større omfang Svigt i vandforsyningen i større omfang Svigt i el -forsyningen i større omfang Svigt i TV-forsyningen i større omfang Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Vagtnummeret er: Ejendomskontoret Svanens kvt Afdelingsleder: Michael Willumsen Åbningstider: Telefoniske henvendelser: Tlf man-tirs-ons-fredag torsdag Personlige henvendelser: man-tirs-ons-fredag torsdag BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup Telefon Genbrugspladstider i Februar 2015 Alle hverdage kl ,25 Torsdage lukket til marts 2015 Alle søndage kl Genbrugsgruppen 14 Betonhjertet FEBRUAR 2015

15 Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd Bestyrelsesmedlemmer: Tonny Bodal Svanen 3 A Vibeke Hansen Hanen 4 A Anita Wittusen Svanen 12 B Flemming V. Wallin Ravnen 14 A Maja Reutzer Uglen 9 C Suppleant: Tommy Larsen Dorthe Larsen Ørnen Ørnen Se mødedatoer og referater på hjemmesiden Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper: Genbrugsgruppen Tonny Lilja Ørnen 2 B Miljøgruppen Anette Voergaard Lena Kujahn Ørnen 28 B Ravnen 14 B Beboerhusgruppen Tove Meyling Jørgen Hansen Ørnen 17 A Ravnen 14 B Informationsudv. Flemming V. Wallin Jørgen Hansen Ravnen 14 A Ravnen 14 B Fotogruppen Tonny Bodal Svanen 3 A Sydspætterne Anette Voergaard Ørnen 28 B Flere oplysninger på hjemmesiden Betonhjertet FEBRUAR

16 SØNDAG D 15. FEBRUAR KL I BEBOERHUSET TØNDESLAGNING - TRYLLERI - BAL- LONSHOW - AMERIKANSK LOTTERI UDTRÆKNING KL 15:30 GAVEKORT TIL BEDSTE UDKLÆDTE - FASTELAVNSBOLLER OG KAFFE - SLIKPOSER UDLEVERES NÅR MAN GÅR. SALG AF BILLETTER á 10 kr: MAJA UGLENS KVT. 9C ANITA SVANENS KVT. 12B BEBOERHUSET TORSDAGE KL: 9-11 OG GENBRUGSPLADSEN SØNDAG SIDSTE SALGSDAG DEN 12 FEBRUAR 16 Betonhjertet FEBRUAR 2015

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 REF FRA REGNSKABSBEBOERMØDE 4-7 INVITATION TIL BEBOERINFORMATIONSMØD 7 VOLDTUR STORE BEDEDAG 8 FASTE AKTIVITETER APRIL 2013 9 NYT FRA DRIFTEN

Læs mere

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken Solen er så rød, mor og skoven bli'r så sort Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor og syng en lille sang. GOD SOMMER TIL ALLE

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 DRYP-DRYP-DRYP-VAND. 4-5 LADER DU MADEN GÅ TIL SPILDE? 6 TV TV TV

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 januar 2011

VA 4 syd Nr. 1 januar 2011 VA 4 syd Nr. 1 januar 2011 SNERYDNING ROS - RIS OG REGLERNE SIDE 4, 5 OG 6 Indhold : CAFE ØRNEN MENU JANUAR 3 SNERYDNING 4-6 SNEBILLEDE 7 ABC KALENDER JANUAR 8-9 VAGTORDNING 10 BRUGTE JULETRÆER 10 NAVNE

Læs mere

VA 4 syd Nr. 3 marts 2010

VA 4 syd Nr. 3 marts 2010 VA 4 syd Nr. 3 marts 2010 Indhold MENU MARTS I CAFE ØRNEN 3 LIDT OM VOR EGEN AFDELING 4 SLUK LYSET 5 ER DEN GLOBALE OPVARMNING SAT PÅ KØL? 6 SVENSK VISESANG MED RUNE OG RENE 7 MÅNEDS BILLEDE : FASTELAVN

Læs mere

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 VA 4 syd Nr. 11 december LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 2 REFERAT FRA EKSTRAORD. BEBOERMØDE 4-7 NY MAND I DRIFTEN 8 SNE 9 ABC

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 Vinderen af ABC-fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden Anden pladsen

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6 Musik på Brogårds plads Betonhjertet Oktober 2004 1 INDHOLD LEDER SIDE 3 NICOLAI FORLADER OS 3 BREDBÅND 4-6 SOMMERFEST 7 MASTERPLAN 8-9 STORE

Læs mere

VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 )

VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 ) VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 ) Betonhjertet Februar 2005 1 INDHOLD LEDER side 3 INDLÆG I BETONHJERTET 3 FORÅR 4 BEBOERMØDEDAGSORDEN 5 VALG TIL NÆVNET 6 VALG TIL

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22.

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22. VA 4 syd Svensk Visesang med Rune Carlsson og Rene Nielsen Torsdag den 12 marts kl.18:00 se menu på side 3 Nr.:3 marts Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 3 - juni 2014

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 3 - juni 2014 Sjov i afdelingen FIGENBLADET Bladet der dækker det væsentlige 41. Årgang nr. 3 - juni 2014 Jeg hører, du har tjent mange penge på Grønland. Det har jeg også, men jeg kan bare ikke få dem udbetalt. Hvorfor?

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 Nu falmer skoven trindt om land Betonhjertet Oktober 2002 1 INDHOLD SVAR PÅ DIT BREV side 3-4 KÆRE BEBOERE 5-6 REFERAT FRA BEBOERMØDE 7-10 TIL BEBOERNE I VA 4 SYD 10-11 VÆRESTUEN

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 4 2013 39. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere