GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken"

Transkript

1 Solen er så rød, mor og skoven bli'r så sort Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor og syng en lille sang. GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

2 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JULI 3 NYT FRA DRIFTEN 3 NYT FRA BRUGERGRUPPEN JUNI INDLÆG TIL BEBOERHUSET GARANTI MOD FLERE FORSØG, TAK SOMMERMILJØFIF 8-9 TIL KONGSHOLMGRUPPEN 10 SYDSPÆTTE STEMNING 11 FASTE AKTIVITETER I BEBOERHUSET JULI VAGTORDNING OG ÅBNINGSTIDER 14 UDVALG OG GRUPPER 15 HVORFOR OG HVEM SKAL GØRE RENT 16 BEBOERMØDE OG ÅBENT HUS MASTERPLAN 16 Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når vores egen har lukket Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken alle ugens 7 dage, med undtagelse af december, 31. december og 1. januar. BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Henrik Domino Isaksen Næste BETONHJERTE udkommer 1. august 2014, Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. juli2014 Indlæg skal mærkes Betonhjertet og kan lægges i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som til: Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 2 Betonhjertet juli2014

3 JULIMEMU 3 juli 10 juli 17 juli 24 juli 31 juli I juli og august står den på dagens ret Med alle de friske råvarer der nu buldrer frem Se menu om fredagen på Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00) El. smid en seddel ind i beboerhuset. Prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr. Vi mødes kl NYT FRA DRIFTEN Hvad er vi i gang med lige nu og den næste måned: Vi har lidt mandskabsmangel da Pia har brækket benet og har været væk i juni og vi ved ikke pt, hvornår hun kommer tilbage på job. Derfor har vi har sat servicetjekket i bero, vi regner med at genoptage det til efteråret, når det grønne er stoppet i vækst, men så skal vi nok informere. Vi arbejder med ukrudt som skyder op alle vegne, det vil vi gøre den næste måned til halvanden, det skal nok lykkes at få det væk. 1 meter reglen skal der gøres noget ved, det er nu tid til at de tilmeldte beboere, skal til at komme i gang med at renholde om deres huse og haver som aftalen lyder på. Der er selvfølgelig nogen der altid holder det pænt, og tak for det. Men der er stadig en hel del af de tilmeldte der ikke er kommer i gang, men det er så nu de skal i gang! Der ligger stadig lidt brænde til afhentning på Ørnens parkeringsplads, det ligger ved Campingvognsparkeringen. Det må meget gerne afhentes af en eller flere interesserede, det bliver jo vinter igen, der er jo kun 6 mdr. til jul. go sommer Betonhjertet juli2014 3

4 Nyt fra Brugergruppen juni 2014 * Lavtemperatur fjernvarme Fremtidens fjernvarme! * Grønt regnskab Brug det! Lavtemperatur fjernvarme Fremtidens fjernvarme! (Energi)renoveringen af Albertslund er i fuld gang, og inden for bare 10 år vil en meget stor del af byens boliger, kommunale ejendomme og erhvervsbygninger derfor ikke længere have det samme behov for varme ganske enkelt fordi de vil være bedre isoleret. Når der ikke skal bruges så meget varme, kan vi nøjes med en lavere temperatur i fjernvarmerørene dvs. lavtemperatur fjernvarme. I stedet for grader kan vi nøjes med omkring 60 grader. Det lyder måske ikke af så meget, men det giver nogle helt nye muligheder for energibesparelser. F.eks. mister vi i dag 15 % af al varmen undervejs i rørene fra fjernvarmeværket til bygningerne. Det ledningstab vil kunne mere end halveres ved lavtemperaturfjernvarme. Samtidig vil det give mulighed for at udnytte varmen i returvandet (fra bygningerne til fjernvarmeværket) ved at koble varmepumper på, der drives af vedvarende energi. Miljømæssigt og økonomisk giver lavtemperatur fjernvarme således helt nye muligheder. Men omvendt er det ikke noget vi kan gøre fra den ene dag til den anden. En tidshorisont kunne være f.eks. 15 år. Så skal bygningerne kunne klare sig med 60 grader varmt vand enten ved efterisolering, større radiatorer eller varmepumper. Både Askebo og Stensmosevej har lavtemperatur fjernvarme i dag. Rækkehusene og gårdhusene i Syd og Vest er på vej. Så lavtemperatur fjernvarme er allerede en del af virkelighed i Albertslund, men hvordan sikrer vi os, at ingen bliver Sorteper. At alle får tilstrækkelig varme både før, under og efter hele omstillingsprocessen til lavtemperatur fjernvarme? Det vil varmeværket nu arbejde videre med og forelægge Brugergruppen på et senere møde. Grønt regnskab Brug det! Kommunens Grønne Regnskab 2013 er nu lagt ud på hjemmesiden groentregnskab.albertslund.dk/ Her kan du ikke bare se det samlede forbrug i kommunen, men også hvad gennemsnitsforbruget er i hvert enkelt boligområde pr. husstand og pr. person. Det Grønne Regnskab er således et unikt redskab til at se, hvor man selv ligger forbrugsmæssigt. Så brug det! Find din årsafregning frem, klik ind på det Grønne Regnskab og sammenlign dig med naboerne. Med venlig hilsen Brugergruppens arbejdsgruppe 4 Betonhjertet juli2014

5 INDLÆG TIL BEBOERHUSET Garanti mod flere forsøg, tak Uddrag af et referat fra et følgegruppemøde den 13. maj (via ) Der bliver spurgt til hvilke garantiordninger entreprenøren er omfattet af. I første omgang udvælges entreprenørerne ved en prækvalifikation. Resultatet af dette er, at der kun inviteres entreprenører til licitationen, som man tror på kan løfte opgaven. Herefter skal entreprenøren stille en garanti på 15 % af entreprisesummen senest 2 uger efter kontraktindgåelsen. Garantien nedskrives til 10 % ved afleveringen. Og herefter nedskrives den til 2 %, når eventuelle mangler ved 1 års gennemgangen er udbedret. De sidste 2 % frigives efter 5 års gennemgangen. Derudover skal der på denne type projekter ske en indbetaling til Byggeskadefonden på 1 % af anlægssummen. Dette er også en slags garantiordning, som man kan benytte, hvis det ikke er muligt at komme efter entreprenøren, hvis denne f.eks. er gået konkurs. Kommentar Entreprenøren skal stille en garanti på 15 % af entreprisesummen, men hvad er garantien værd hvis de går konkurs, kan Byggeskadefonden dække en konkurs med en indbetaling på kun 1%. Nye tage Teknikerne fortæller os nu mange år efter at vore tage er renoveret, at tagene er fejlkonstrueret, så nu vil jeg gerne vide om det var måden man byggede tage på dengang de blev renoveret, eller det var endnu et forsøg som de mente vi skulle lægge pengepung til, eller er der bare tale om sjusk. Skal årsagen være tys-tys eller kan vi tale om problemet og tage ved lære af fortidens fejl, for det kan undre, at vi ikke har hørt om fejlkonstruerede tage tidligere, f.eks. fra de fagligt kyndige personer der dengang sagde god for konstruktionen og som derfor burde følge op på Betonhjertet juli2014 5

6 sagen. Er der nogen der kan fortælle os hvad kommunen mener, skal vi forsat udsættes for lappeløsninger eller får vi denne gang det kvalitets byggeri som Borgmesteren i forbindelse med det sidste kommunalvalg omtalte i sin valgpjece, jeg hører som beboer kun tavshed, det ville være rart hvis vi i åbent fællesskab kunne løse renoverings problemet. Når Landsbyggefonden (LBF) bevilger penge til en renovering ville det være naturligt at de også på en eller anden måde sikrer sig, at arbejdet bliver udført lovligt og ansvarligt, så spørgsmålet må derfor være, hvad er LBF s reaktion hvis det viser sig at det arbejde der er betalt for, ikke er blevet udført som forventet, for det virker på mig som om at alle ansvarlige aktører bare synes at det var synd, så nu skal beboerne, der én gang tidligere er blevet snydt, bare betale for endnu et renoveringsforsøg af tagene, denne gang kapsler vi så fortidens synder midlertidigt ind. Der må være nogen der har ansvar for dette svigt, og hvis vi ikke sikrer os denne gang, er der stor risiko for at historien gentager sig, derfor bør dette spørgsmål afklares evt. på et beboermøde inden vi giver yderligere accept til at gå videre med renoveringen, for dette problem blev ikke oplyst inden vi på et beboermøde den 10. juni 2014 sagde ja til at forsætte renoveringsprocessen og jeg tillader mig derfor at spørge; er der andre problemer som vi ikke kender til? Hvis beboerne siger nej til at forsætte processen på samme vilkår og med samme risiko som tidligere, kan kommunen, så vidt jeg ved, gennemtvinge en renovering, men så sætter de selv standarden. Læst på DR s hjemmeside den Kl. 10:34, uddrag: Det ni år lange opgør om, hvem der var skyld i alvorlige projekte- 6 Betonhjertet juli2014

7 ringsfejl i Danmarks Radios nyhedshus, er slut. En voldgiftsret har fastslået, at rådgivningsfirmaet Niras ikke levede op til sit kontrolansvar, og DR er tilkendt en samlet erstatning på 86 mio. kr. Erstatningen for bobledækkene skal betales af Niras og det forsikringsselskab, som DR havde tegnet projektforsikring hos. Det er altså muligt at tegne en forsikring mod utilsigtede arbejder, det er blot et spørgsmål om hvem der skal tegne forsikringen. Under uddrag fra BYGGEJURA EN INDFØRING I BYGGERIETS RETSKILDER, står der bl.a. må det siges at være udtryk for højeste grad af uforsigtighed, såfremt en klient måtte indgå en aftale med en rådgiver, som ikke er forsikringsdækket. Dette er selvfølgelig taget ud af en sammenhæng, men det viser, at det ikke er en ukendt problemstilling i byggebranchen og at det ikke kun er os i gårdhusene, der føler et behov for at gardere os økonomisk. På Bo-Vest s hjemmeside*, siger den Administrerende direktør, Ulrik Brock Hoffmeyer, uddrag: Vi er meget opmærksomme på, at det er yderst vigtigt at sikre en effektiv og kvalificeret løsning af opgaverne, hvor den økonomiske risiko for Bo-Vest og vores tre boligorganisationer minimeres, så ledelsen i Bo-Vest er åbenbart også inde i tilsvarende overvejelser, så vi kan kun vente på at der snart kommer noget konkret på bordet angående byggegarantier eller projektforsikringer. Vi bør stille krav om en kvalitetsrenovering uden nye forsøg og nye lappeløsninger. Tommy Larsen * Nyheder/ _Ny_byggechef.aspx Betonhjertet juli2014 7

8 Sommermiljøfif fra miljøgruppen Hvordan går det med vandforbruget hjemme hos jer? Gad vide om vores samlede forbrug stadig er for nedadgående? Det er muligt at gå på HOFORs hjemmeside og følge dit eget årlige forbrug: Vandsparefif: Tønder, spande, krukker el.lign. til opsamling af regnvand kan spare mange vandkroner, når planter ude som inde skal vandes. Varmesparefif: husk at lukke for varmen når døre og vinduer står åbne. Elsparefif: Tør tøjet udenfor på tørresnoren i stedet for i tørretumbleren. Sluk for alle spilmaskiner o.lign når du tager på ferie. Sluk lyset hvor i ikke bruger det på de lange lyse sommeraftener. her kan i følge jeres årlige el- og varmeforbrug. 8 Betonhjertet juli2014

9 Kommunens Grønt Regnskab blev offentliggjort d.25.juni. På hjemmesiden kan i se forbruget i kommunens forskellige boligafdelinger, sammenligne vores afdeling med lignende og sammenligne jeres forbrug med gennemsnittet i afdelingen. Og så god sommer til jer! Grillaften på Brogaards plads sæt X i kalenderen d. 15.august Spis din afdeling: I forbindelse med I love Albertslund, hvor temaet er Dyrk, høst og spis din by, gør vi opmærksom på, at vi i vores afdeling har bær og frugter rundt omkring på vores fællesarealer. Der er æbler, mirabeller, solbær, ribs og stikkelsbær. Gå en tur og oplev jeres omgivelser og tag lidt spiseligt med på vejen, som i støder på. Betonhjertet juli2014 9

10 Til kongsholmgruppen Jeg vil gerne sende en kæmpe tak, til alle jer frivillige, der gør mit arbejde med at holde rent i kongsholmparken meget lettere. Om sommeren bruger jeg en masse tid i parken og det går ud over veje og stier i Alb. syd. Så endnu engang tusind tak. Søren "Sø" Jensen sydsjak materialegården Overvågning af Kongsholmsparken fanget af Carsten Høyer 10 Betonhjertet juli2014

11 Sydspætterne fejrer lige en onsdag med en fødselsdag denne gang var det VERA Der bød på bobler - jordbær. Resten af spætterne sagde tak med en lille fødselsdagssang Betonhjertet juli

12 Faste aktiviteter i Beboerhuset juli2014 Fotogruppen holder sommerferie til den 12 august 2014 kl 19:00 PÅ GENSYN Blænde 22 IT FOR NYBEGYNDERE og andre kun torsdage juli og august kl 9:00 HUSK PENGE TIL KAFFEKANDEN.Vel mødt til Alle 12 Betonhjertet juli2014

13 IT - morgencafe Hver torsdag kl 9 MORGENBOLLE IT her har vi god tid til at hjælpe med opsætning og gode tips til at din pc, tablet eller smartphone. It nørderne NØRKLEKLUBBEN Holder sommerferie i juli Når vi starter op til august laver vi lige vores kasser færdige I må have en god sommerferie Hilsen Anne-lise og Anita STOLEGYMNASTIKKEN I BEBOERHUSET Holder sommerferie SYDSPÆTTERNE JULI MÅNED DEN 2 JULI AFGANG KL 10 TIL RI- TA`S SOMMERHUS SOMMERFERIE TIL DEN 30 JULI HJEMMELIG HYGGE I BEBOERHUSET GOD SOMMER MVH Anette Betonhjertet juli

14 Vagtordning: Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige hændelser med bygninger. MEN HUSK! Kun følgende forhold vil blive behandlet af vagten Svigt i varmeforsyningen i større omfang Svigt i vandforsyningen i større omfang Svigt i Elforsyningen i større omfang Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige. Vagttelefonnummeret er alle dage fra 11:00 til 14:00 og torsdage tillige 14:00 til 17:00 Udenfor BO-VEST s og Ejendomskontorets åbningstid skal man ringe til følgende nummer Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 Afdelingsleder: Michael Willumsen Åbningstider: Telefoniske henvendelser: Tlf man-tirs-ons-fredag torsdag Personlige henvendelser: man-tirs-ons-fredag torsdag BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup Telefon Hjemmeside bo-vest.dk Genbrugspladstider Alle hverdage kl ,25 Torsdage Alle søndage kl Husk genbruspladsen på Holsbjergsvej har åben hver dag Genbrugsgruppen 14 Betonhjertet juli2014

15 Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd Bestyrelsesmedlemmer: Tonny Bodal Svanen 3 A Vibeke Hansen Hanen 4 A Anita Wittusen Svanen 12 B Flemming V. Wallin Ravnen 14 A Maja Reutzer Uglen 9 C Suppleant: Tommy Larsen Dorthe Larsen Ørnen Ørnen Se mødedatoer og referater på hjemmesiden Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper: Genbrugsgruppen Anita Wittusen Svanen 12 B Tonny Lilja Ørnen 2 B Miljøgruppen Anette Voergaard Lena Kujahn Ørnen 28 B Ravnen 14 B Beboerhusgruppen Tove Meyling Jørgen Hansen Ørnen 17 A Ravnen 14 B Informationsudv. Flemming V. Wallin Jørgen Hansen Ravnen 14 A Ravnen 14 B Fotogruppen Tonny Bodal Svanen 3 A Sydspætterne Anette Voergaard Ørnen 28 B Flere oplysninger på hjemmesiden Betonhjertet juli

16 Gemmensnitlig 50 års jubilæumkvarterskoncert for boligerne syd for kongsholms alle med Lasse og Mathilde Lasse og Mathilde spænder vidt i dansk musikliv, og den folkekære duo er ganske vist nu bosat i Lundeborg, men kun for at komme videre ud i verden. De er danske ind til benet, ja, men henter masser inspiration fra hele verden. I 39 år som repræsentanter for Fyn og omegn En oplevelse med spændvidde og stemning, der varmer Og hvad får publikum så, når de forventningsfulde går til en koncert med Lasse og Mathilde ud over violin, guitar og to varme stemmer? Jo, de får et herligt mix af det ovennævnte fra blues til poesi, lidt jazz, lidt rock, tekster med kant og til eftertanke, og ind imellem et par kommentarer, der forklarer det hele, løser op med underfundig humor, og som skaber en varm og dejlig stemning over en koncert med spændvidde, musikalske udflugter og voldsom hygge. En koncert med det hele, og en koncert med gode minder, der appellerer til genhør og gensyn. Så publikum får en oplevelse med musikalitet og humor i højsædet fra duoen! SÅ Sæt kryds i Kalenderen søndag den 31 august kl 14 på Spættegrunden arr. VA4 række 51 år AB syd 50 år og VA 4syd 49 år 16 Betonhjertet juli2014

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 Vinderen af ABC-fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden Anden pladsen

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

Hyldeposten. Hyldespjældets hjemmeside. Nyt fra Hyldepostens redaktion

Hyldeposten. Hyldespjældets hjemmeside. Nyt fra Hyldepostens redaktion Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 360 Juli 2014 ISSN1393-699X Nr. 360 Indholdsfortegnelse 2 Information 3 Nyt fra afdelingsbestyrelsen 5 Sankt Hans aften 2014 6 Læserbrev: Når din hund gør 7 Læserbrev: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22.

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22. VA 4 syd Svensk Visesang med Rune Carlsson og Rene Nielsen Torsdag den 12 marts kl.18:00 se menu på side 3 Nr.:3 marts Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15.

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere