Social Innovation og socialt entreprenørskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social Innovation og socialt entreprenørskab"

Transkript

1 Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen har et FoU program og Samskabelse og innovation Innovationsenhed i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Esben Hulgård SED seminar

2 FoU program om socialt entreprenørskab og innovation Forskningsprojekt om socialøkonomiske virksomheder ( ) Innovationsprojekt med deltagelse af VIA UC Aarhus Kommune og socialøkonomiske virksomheder ( ) Program om Socialt Entreprenørskab og innovation, Program om beskæftigelse FoU center om socialpædagogik og socialt arbejde Esben Hulgård Maja Juul-Olsen Elof Nellemann Nielsen Esben Hulgård SED seminar

3 Forsknings- og udviklingsprojekt Socialøkonomiske virksomheder i Aarhus med et beskæftigelsesfremmende sigte og virksomhedernes samarbejde med beskæftigelsesforvaltningen Esben Hulgård Maja Juul-Olsen Elof Nellemann Nielsen Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde Esben Hulgård SED seminar

4 Om forskningsprojektet Hvem er de socialøkonomiske virksomheder i Aarhus? Undersøgelsen er afgrænset til de virksomheder som har et eksplicit beskæftigelsesfremmende sigte. Vi har besøgt virksomhederne, og interviewet lederne; der er således tale om en fremstilling med afsæt i virksomhedernes selvforståelse. Esben Hulgård SED seminar

5 Metode: Der er gennemført semistrukturerede kvalitative interviews med virksomheder og ansatte i Aarhus Kommune Virksomheder BOAS specialister Kulturgyngen FO-Aarhus Livsværkstederne Gallojob Gøglerskolen Kofoeds Skole Huset Venture Change Makers (Kaffegal) KK-Genbrug Opgang 2 Kloster Caféen Appetit Bistad Sager der samler Parasollen Aarhus Kommune Virksomhedskonsulent Socialrådgiver Konsulent Projektleder Ikke besøgt: Verdenshaverne Jobnet.nu Mødrehjælpen Esben Hulgård SED seminar

6 Spørgsmål til virksomhederne Spørgsmålene tager afsæt i de definitioner af en socialøkonomisk virksomhed som findes hos Center for Socialøkonomi og hos Center for Socialt Entreprenørskab, RUC Virksomhedernes formål og forståelse af hvad det vil sige at være en socialøkonomisk virksomhed Virksomhedernes økonomiske forhold og ansatte i henholdsvis ordinær og støttet beskæftigelse Virksomhedernes demokratiske struktur; netværk, styring og medinddragelse Virksomhedernes opfattelse af potentialer og barrierer i samarbejdet med jobcentrene Esben Hulgård SED seminar

7 Spørgsmål til jobcentrene Hvordan fungerer samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder Hvilken rolle spiller virksomhedernes faglige ressourcer Hvad karakteriserer særligt de socialøkonomiske virksomheder, styrker? Evt. forslag til nye samarbejdsformer og fora Esben Hulgård SED seminar

8 Francois Brouard and Sophie Larivet: Clarifications and definitions of the related concepts of social enterprise, social entrepreneur and social entrepreneurship.i Fayolle&Matlay: Handbook of research on Social Entrepreneurship Esben Hulgård SED seminar

9 Historisk perspektiv 1. generation Udspringer af det sociale arbejde i første halvdel af det 20. århundrede FO-Aarhus 2. generation Udspringer af 70erog 80ernes projekt og - Kofoeds Skole forsøgskultur - Livsværkstederne - Kulturgyngen - KK Genbrug - Opgang 2 - Gøglerskolen - Gallo Job 3. generation Nyere sociale projekter og virksomheder - Huset Venture - Cafe Kaffegal - Boas Specialister - Frida Kahlo Huset - Bistad - Klostercafeen - Appetit Esben Hulgård SED seminar

10 Hybrid organization multiple goals, multi-stakeholder Med afsæt i det historiske perspektiv kan der peges på: - Virksomhedernes samspil med det omgivende samfund i forhold til at møde sociale udfordringer - Alle virksomheder interagerer med det offentlige på forskellige måder (via salg eller tilskud) - Virksomhedernes forskellige organisatoriske udformninger og tilknytninger som en styrke. Der er er række forskellige selskabsformer, Foreningsdrevet, Aps., Selvejende Institution, Fondsejet - Virksomhedernes levedygtighed i kraft af deres hybride karakter og tilpasningsevne Esben Hulgård SED seminar

11 Hvem er målgruppen og hvad er virksomhedernes særlige kompetencer Virksomhedernes svar og jobcentrenes svar: Virksomhederne: Socialøkonomiske virksomheder skaber social værdi for mennesker som er marginaliserede på arbejdsmarkedet Jobcentrene: Vi har borgere som ikke kan honorere virksomhedernes minimums krav for ansættelse Målgruppen er ledige med andre problemer end ledighed Esben Hulgård SED seminar

12 Virksomhedernes vurdering af egne kompetencer Rummelighed: En gennemgående kompetence som ofte er fremhævet i de interview vi har foretaget med SØV er rummelighed. Stor erfaring med og kendskab til målgrupperne. Den socialøkonomiske virksomhed giver meningsfyldt beskæftigelse til de borgere der er knyttet til den. Esben Hulgård SED seminar

13 Jobcentrene om SØVs kompetencer Jobcentrene fremhæver Socialøkonomiske virksomheders rummelighed og menneskesyn som kompetencer i forhold til sårbare borgere. Og derigennem de vilkår som SØV tilbyder. SØV kan ifølge jobcentrene tilbyde opgaver med lav kompleksitet til målgrupper, der har behov for det. Erfaring med og stort kendskab til målgruppen i forvejen tillægges stor betydning Esben Hulgård SED seminar

14 Virksomhedernes svar om samarbejdet med jobcentre og forvaltning Positivt: Generelt : mødt med god vilje og imødekommenhed fra forvaltningen Virksomheder med partnerskabsaftaler er tilfredse med ordningen overordnet. Specialiseringen i ungeafdeling, job og trivsel, virksomhedskonsulenter mv. giver en mere samlende opgaveløsning end tidligere Esben Hulgård SED seminar

15 Virksomhedernes svar: Negativt: Omstruktureringer i forvaltningerne kan gøre det svært at gennemskue hvem man skal henvende sig til med et problem. Manglende eller for korte partnerskabsaftaler vanskeliggør tidshorisont for planlægning ( er det sådan det skal tolkes? Mjo spørger) Nye medarbejdere/omorganiseringer gør det vanskeligt at oparbejde kontinuitet og know-how i forhold til opgaveløsning Esben Hulgård SED seminar

16 Jobcentrets svar om samarbejdet oplever et godt positivt samarbejde typisk gennem udpegede jobcenter ansatte med ansvarsområde i forhold til målgruppe / individuelle behov. Partnerskabsaftaler indgås med SØV Generelt benyttes partnerskabsaftaler til ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på ledighedsydelse Rimelighedskravet er en udfordring Kendskabet til SØV er meget forskelligt for jobcentermedarbejderne Esben Hulgård SED seminar

17 Idenitficering af indsatsområder som kan styrke sektoren og samarbejdet arbejdsseminar Etablering af rådgivning og vejledning for nye socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, hvor der trækkes på erfaringerne i de eksisterende virksomheder? Tiltag, som kan udvikle samarbejdet mellem de kommunale forvaltninger, jobcentrene og de socialøkonomiske virksomheder, herunder hvordan Aarhus Kommune kan være med til at synliggøre og profilere sektoren. Udvikling af nye forretningsområder for de socialøkonomiske virksomheder, evt. i konsortier på tværs af de eksisterende virksomheder? Esben Hulgård SED seminar

18 Innovationsprojekt Regeringens nationale innovationsstrategi: Danmark. Løsningernes land Midler fra FIVU til at understøtte innovationsprojekter på professionshøjskoler i samarbejde med offentlige og private virksomheder Formålet er at fremme og styrke praksisnær innovation Projektet skal inddrage studerende og styrke deres innovative kompetencer Esben Hulgård SED seminar

19 Projektets 3 fokusområder tager afsæt i FoU projektets resultater A. Rådgivning og vejledning for nye sociale iværksættere B. Udvikling af samarbejdet mellem Kommunal forvaltning, jobcentre og socialøkonomiske virksomheder C. Nye forretningsområder for de socialøkonomiske virksomheder i netværk og partnerskaber Esben Hulgård SED seminar

20 Innovationsprojekt - aktiviteter medarbejdere fra Aarhus Kommune og fra de socialøkonomiske virksomheder samt undervisere og studerende fra VIA UC To fælles seminardage hvor udfordringerne er identificeret Tre arbejdsgrupper på tværs som i efteråret har arbejdet med indsatsområderne Studerende har formidlet borgernes stemme Esben Hulgård SED seminar

21 Foreløbige resultater Øget kendskab til hinanden, og forståelse for rammebetingelserne for de forskellige aktører Tiltag som skal øge synligheden For jobcenteransatte og forvaltning For politikere (Magistraten) For Erhvervslivet Esben Hulgård SED seminar

22 Francois Brouard and Sophie Larivet: Clarifications and definitions of the related concepts of social enterprise, social entrepreneur and social entrepreneurship.i Fayolle&Matlay: Handbook of research on Social Entrepreneurship Esben Hulgård SED seminar

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015.

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. NOTAT Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. Seniorkonsulent Carsten Kjærgaard Aarhus, d. 3. juni 2015 Afrapportering

Læs mere

Forskning i frivillighed og civilsamfund

Forskning i frivillighed og civilsamfund Forskning i frivillighed og civilsamfund Med dette oplæg ønsker Frivilligrådet at give sit bidrag til overvejelserne om iværksættelse af et nyt ambitiøst forskningsprogram om frivillighed og civilsamfund

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi v. 2.0 Oplæg til byrådsseminar

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

Når den offentlige og frivillige sektor samarbejder. Forord

Når den offentlige og frivillige sektor samarbejder. Forord Forord Dette projekt er skrevet som afsluttende speciale på kandidatuddannelsen i Politik og Administration på Aalborg Universitet. Det er valgt at skrive speciale indenfor et af de tre kerneområder på

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE. Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN

PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE. Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN Socialøkonomiske virksomheder viser vejen Socialøkonomiske

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne 1 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Overordnet set er der behov for at skabe

Læs mere

Fremtidens velfærdsalliancer

Fremtidens velfærdsalliancer Fremtidens velfærdsalliancer Materiale til andet arbejdsmøde Roller og rammer Tid: Fredag den 1. oktober 2010, kl. 13.00-16.30 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S Velkommen og dagsorden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå Uden for nummer 25 en Socialøkonomiske virksomheder på beskæftigelsesområdet De sårbare har brug for socialøkonomien Socialøkonomiske virksomheder derfor er de vigtige at forstå Social virksomhed velfærdsfornyer?

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere