Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide"

Transkript

1 Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed? Hvordan vil I karakterisere borgernes sundhedstilstand i Langeland Kommune (med fokus på overvægt)? Hvordan har borgernes sundhedstilstand i Langeland Kommune udviklet sig historisk; f.eks. sammenlignet med for 20 år siden (med fokus på overvægt)? Hvordan ser I sammenhængen mellem fysisk aktivitet, madvaner, social trivsel og overvægt? Hvordan ser I sammenhængen mellem økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer og overvægt? Hvad er karakteristisk for borgernes madvaner i Langeland Kommune og hvordan har disse udviklet sig over tid? Hvad er karakteristisk for borgernes bevægelsesvaner i Langeland Kommune og hvordan har disse udviklet sig over tid? Hvad er karakteristisk for borgernes sociale trivsel i Langeland Kommune og hvordan har disse udviklet sig over tid? Hvorfra har I ovenstående viden om borgernes sundhed og dens udvikling? Tema 2: Sundhedspolitikken og øvrige politikker relateret til sundhed Hvilke politikker vurderer I som relevante for borgerens sundhed generelt? Hvilke politikker vurderer I som relevante for fremme af sund vægt? Hvilke settings vurderer I som relevante i relation til borgernes sundhed generelt? Hvilke settings vurderer I som relevante i relation til fremme at sund vægt? Hvor mange økonomiske ressourcer bruges pr. borger pr. politikområde? I sundhedspolitikken skrives følgende: Derfor vil et samarbejde med mange forskellige sektorer, instanser og interessenter være nødvendig Hvorledes udmøntes dette i praksis internt i kommunen? Hvorledes udmøntes dette i praksis i forhold til øvrige interessenter; fx lokalsamfundet?

2 Side 2 af 5 I sundhedspolitikken skrives følgende: Langeland Kommune både udnytter den eksisterende viden, men også gennem projekter er med til at skabe ny viden indenfor sundhedsområdet. Derved tager Langeland Kommune også et ansvar for at dokumentere og sikre kvaliteten indenfor de sundhedsindsatser og tiltag, som kommunen iværksætter. Indsatserne skal således tage udgangspunkt i dokumenterede anbefalede metoder, eller afprøve nye metoder i et samarbejde med forskningsverden. Indsatserne skal følges systematisk, monitoreres og evalueres i forhold til effekt og omkostninger. Dette skulle gerne skabe en kontinuerlig udvikling af kvaliteten i sundhedsindsatserne. Hvorledes foregår dette i praksis? Der er i sundhedspolitikken tale om 13 indsatsområder relateret til henholdsvis livsstil og levevilkår: Er ovenstående indsatsområder at opfatte som en prioriteret rækkefølge? Hvilke af ovenstående indsatsområder, mener I, har særlig betydning for fremme af sund vægt? Sociale relationer; formål: At styrke borgernes muligheder for at etablere og fastholde sociale relationer i forhold til familie, venner og foreningsliv med mere.

3 Side 3 af 5 Fysisk aktivitet; formål: At øge antallet af fysisk aktive borgere ved at skabe muligheder og inspiration til fysisk aktivitet. Ligeledes at motivere borgerne til at være så fysisk aktive som de kan i deres hverdag gennem transport, træning og socialt samvær. Alkohol; formål: At nedbringe det generelle alkoholforbrug og navnlig antallet af borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug. Ligeledes at udsætte alkoholdebuten blandt børn og nedsætte alkoholforbruget blandt unge. Rygning; formål: At reducere antallet af rygere i Langeland Kommune, og at begrænse unge og voksne, der starter med at ryge. Ligeledes at reducere antallet af borgere, der udsættes for passiv rygning. Kost; formål: At få skabt bevidsthed om, hvad en sund og varieret kost er. Herved øge antallet af borgere, der spiser sundt og varieret, samt reducere antallet af borgere, der er fejlernærede, herunder overvægtige eller undervægtige. Seksuel sundhed; formål: At højne den seksuelle sundhed ved at sænke forekomsten af usikker sex og dermed seksuelt overførbare sygdomme og antallet af provokerede aborter. Euforiserende stoffer; formål: At begrænse antallet af borgere, der eksperimenterer med eller er afhængige af euforiserende stoffer. Uddannelse; formål: At styrke tilgangen og mulighederne for borgerne i Langeland Kommune til at uddanne og efteruddanne sig indenfor både skole- og erhvervsuddannelser.

4 Side 4 af 5 Boligforhold; formål: At forbedre boligforholdene i de Langelandske hjem, således at fysiske indeklimafaktorer bedst muligt er med til at højne sundheden for den enkelte. Arbejdsmiljø; formål: At fremme det gode arbejdsmiljø på de Langelandske arbejdspladser, således at risikofaktorer som støj, fysiske tungt arbejde, lav indflydelse og stress mindskes. Arbejdsløshed; formål: At mindske arbejdsløsheden i Langeland Kommune. Forebygge at arbejdende bliver ledige og fremme at nyledige og sygemeldte hurtigst muligt i forhold til den enkelte får kontakt til arbejdsmarkedet igen. Sundhedsydelser; formål: At udvikle og koordinere forskellige aktørers sundhedsydelser, således at de i samspil kan bidrage til forbedringen af den langelandske befolknings sundhedstilstand. Rekreative miljøer; formål: At fremme brugen af rekreative områder i Langeland Kommune. Sundhedspolitikken indeholder ikke direkte mål for de respektive indsatsområder. Hvad er baggrunden herfor? Sundhedspolitikken er ikke kendetegnet ved formulering eksplicitte værdier. Hvilke værdier mener I er væsentlige i relation til fremme af borgerens sundhed? I sundhedspolitikken formuleres følgende vision: Langeland kommune vil skabe mulighed for, at alle kan tage vare på deres eget liv og være med til at bekæmpe ulighed i sundhed, således at sundhed både er et eget ansvar, et kommunalt ansvar og et fælles ansvar. Hvordan arbejder kommunen med at fremme lighed i sundhed; fx konkrete initiativer? Tema 3: Implementering I sundhedspolitikken skrives følgende: Efterfølgende skal der formuleres en række strategier og handleplaner, der tydeliggør, hvorledes Langeland Kommune ønsker at arbejde med indsatsernes

5 Side 5 af 5 udfordringer og problemstillinger i fremtiden. Ved udarbejdelsen af handleplanerne vil samarbejdet på tværs af fagområder, sektorer og netværk fremhæves. Hvorledes foregår dette i praksis? Hvorledes implementeres sundhedspolitikken og øvrige politikker relateret til sundhed i de relevante settings (strategi)? Hvorledes sikrer kommunen, at de politikkontrolerede settings lever op til de kommunale forventninger i relation til sundhedspolitikken og øvrige politikker relateret til sundhed? Hvordan evalueres de pågældende settings bidrag til målpåfyldelse? Tema 4: Konkrete indsatser Hvilke konkrete indsatser vurderer I som særlig vigtige i relation til fremme af borgerens sundhed generelt? Hvilke konkrete indsatser vurderer I som særlig vigtige i relation til fremme af sund vægt? Hvilke indsatser har kommunen pt. iværksat med henblik på at fremme sund vægt? Tema 5: Sund vægt i et SWOT-perspektiv Hvad er de vigtigste styrkesider i kommunen if. fremme af sund vægt (internt)? Hvad er de vigtigste svage sider i kommunen if. fremme af sund vægt (internt)? Hvad ser I som de største barrierer og trusler if. fremme af sund vægt (eksternt)? Hvad ser I som de største potentialer og ressourcer if. fremme af sund vægt (eksternt)? / Anette Schulz, Videncenter for sundhedsfremme, UC Syddanmark

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere