Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?"

Transkript

1 Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf , mail: FFUK d. 4. december

2 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde. Selvejende institution under Social- og integrationsministeriet. Oprettet i Formål Fremme og støtte det frivillige sociale arbejde. Arbejde for en mangfoldig og selvstændig frivillig sektor, der bidrager til velfærdssamfundet i samspil med den offentlige sektor og private virksomheder Hvem kan bruge os: Frivillige sociale organisationer (frivillige, ansatte, ledere m.fl.) Andre der samarbejder med frivillige sociale organisationer (kommuner, private virksomheder) Aktiviteter Viden & Information (Fakta, Vejviser, Litteratur mv.) Tilbud (Rådgivning, Konsulentbistand, Kurser, Netværk, Konferencer) Undersøgelser, evaluering, metodeudvikling Udgivelser (artikler, pjecer, rapporter og bøger) Se mere på 2

3 Program Boble 1: Civilsamfundet dengang og nu Boble 2: Aktivt medborgerskab og frivillighed - Boble 3: Hvordan styrkes aktivt medborgerskab og frivillighed i praksis? 3

4 Præsentation hvem er I? 4

5 Civilsamfundet dengang og nu! 5

6 Dengang Før 1930 erne: Det sociale- og sundhedsmæssige arbejde blev primært varetaget af civilsamfundet/frivillige organisationer

7 Dengang 1930 erne-1970 erne: Velfærdsstaten opbygges. Meget arbejde i civilsamfundet overflødiggøres

8 Dengang og nu 1970 erne-2000 erne: Civilsamfundet supplerer velfærdsstaten, der hvor der er behov eller huller

9 Politiske definitioner af civilsamfundet Vi indgår alle som en del af civilsamfundet. Civilsamfund bruges som en fællesbetegnelse for de aktører og grupperinger, som eksisterer imellem og uafhængigt af privatsfæren, markedet og det offentlige i et demokratisk samfund. Grænserne mellem de forskellige sfærer er dog ofte ikke helt klare, og mange aktiviteter i samfundet går på tværs heraf. Civilsamfundet lader sig med andre ord vanskeligt afgrænse. Civilsamfundet er f.eks. foreninger, fonde, selvejende institutioner, grupper, interesseorganisationer, netværk og meget andet. Civilsamfundet er f.eks. også friskoler, fodboldklubber og ikke mindst de mange aktive medborgere i boligområder og frivillige i organisationer. Civilsamfundet knytter os sammen som samfund, fordi civilsamfundet bærer nogle grundlæggende værdier i det danske samfund. Værdier som demokrati, personligt ansvar og samfundssind trives og udvikles i civilsamfundet. Civilsamfundet er med andre ord grundlaget for aktivt medborgerskab og sammenhængskraft i samfundet (Kilde: Regeringens Civilsamfundsstrategi 2010) 9

10 Aktivt medborgerskab de tre h er! Hvad er det for en størrelse? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan kan vi arbejde med det? 10

11 Aktivt medborgerskab hvad? Regeringens civilsamfundsstrategi Forskningen CFSA 11

12 Regerings Civilsamfundsstrategi Civilsamfundet er med andre ord grundlaget for aktivt medborgerskab og sammenhængskraft i samfundet (Kilde: Regeringens Civilsamfundsstrategi 2010) 12

13 Hvad er en aktiv medborger - forskningsbriller En aktiv medborger = en person, der enten i formaliserede eller ikke formaliserede netværk/foreninger/organisationer deltager aktivt i samfundet. En person, der identificerer sig som borger og har lyst til at gå aktivt ind i det demokratiske arbejde med at skabe samfundet. Man behøver ikke ha vedtægter, kontingent og generalforsamlinger for at være en aktiv medborger 13

14 Hvorfor om udfordringer, potentialer og sammenhængskraft Civilsamfund Det offentlige 14

15 Det offentliges udfordring og potentialer Udfordring Velfærden er under pres der er behov for aktive borgere Færre hænder til at udføre arbejde Krav om bedre velfærd Differentierede befolkningsgrupper kræver differentierede tilbud og ydelser Potentialer Økonomiske midler ( 18 mm.) Rådgivning og vejledning ift. initiativer i civilsamfundet (fx en vejviser over foreninger) Borgerkontakt styrkes - turde tænke ud af boksen 15

16 Civilsamfundets udfordringer og potentialer Udfordringer Kontinuitet Bæredygtighed Bevare autenticitet (drevet af lysten til at gøre forskel) Styringslogikker Potentialer Hands on viden om hvad der foregår i lokalområder Drevet af interesse for det gode liv (skoler, miljø, politik, idræt, integration mm.) Se nye muligheder i det eksisterende og på den baggrund artikulere krav, ønsker og behov til det offentlige 16

17 Ingredienserne Civilsamfund Sammenhængskraft Det offentlige 17

18 CFSA og frivillighed Frivillighedens betydning for civilsamfundets kapacitet til at varetage en række opgaver. Det aktive medborgerskab i foreninger og organisationer (formaliseret) 18

19 Frivillighed i Danmark 19

20 Hvad er frivilligt arbejde? Frivilligt arbejde er den aktivitet eller handling en person udfører, der er: frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang Ulønnet Udført over for personer uden for den frivilliges familie og slægt Til gavn for andre end én selv og ens familie Formelt organiseret 20

21 Hvem er de frivillige? Omkring 1,9 millioner danskere over 16 år er engageret i frivilligt arbejde (43 %) Lidt flere mænd (46 %) end kvinder (40 %) er frivillige Flest blandt 40-49årige (55 %) Kultur og idræt tiltrækker flest frivillige men det sociale område er godt med Frivillige bruger i gennemsnit 17 timer pr. måned. Unge bruger flere timer Over halvdelen af de ikke-frivillige ville sandsynligvis engagere sig hvis de blev spurgt. 21

22 Frivilligt arbejde på forskellige områder Kultur, idræt og fritid = 43% Social, humanitær, velfærd, sundhed og forebyggelse = 41% Bolig og lokalsamfund = 16% Politik, religion, interesseorganisationer (herunder miljø og natur, brancheforeninger, erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer, hjemmeværnet mv.) = 12% Uddannelsesområdet, herunder også daginstitutioner og forskningsområdet = 10% 22

23 Tre organisationsformer Kilde: Frivillighedsundersøgelsen (2006) Foreninger og organisationer lokale/regionale foreninger 3000 landsorganisationer Selvejende institutioner (børnehaver, plejehjem, bosteder, friskoler, museer, sportshaller, borgerhuse mv.) 8000 Almennyttige fonde 6200 I alt = frivillige organisationer 23

24 Begrebsafklaring Aktivt medborgerskab Rammebegreb der dækker over mange slags aktivitet Mulighed for at gentænke relation mellem borger og det offentlige Betyder et fokus på både hænder og hoveder? Frivillighed Mere konkret officiel definition af frivilligt arbejde Holder fokus på aktivitet, arbejde, opgaver Kan medføre et fokus på hænder frem for hoved?

25 Ny eller gammel viden? To sider af samme sag eller nyt glas i brillerne? Tendenser: 1. Velfærden skal opretholdes i en tid, hvor økonomien er under pres 2. Borger går fra kunde i butikken til at være medborger del af fællesskabet 3. Borger skal have størst mulig indflydelse på eget liv 25

26 Kommunerne Øvelse 1 - Hvordan ser en aktiv medborger ud? - Hvad er det for en størrelse? 26

27 PAUSE 27

28 CFSA s erfaringer med kommuner 28

29 Kommuner og frivillighed Skaber rammer for det frivillige sociale arbejde gennem frivilligpolitikker og frivilligråd 75 % har frivilligpolitikker Over 1/3 er udarbejdet eller revideret i % har et frivilligråd Synliggør i høj grad det frivillige sociale arbejde lokalt 84 % har beskrivelse på kommunens hjemmeside 63 % har en Social Vejviser, foreningsoversigt eller lignende 29

30 Kommuner og frivillighed Inddrager i stigende omfang gerne via partnerskaber de frivillige sociale organisationer Er godt tilfredse med samarbejdet og tillægger organisationernes arbejde stor værdi 30

31 Kommunerne og frivillighed Har brug for gode rammer for at udvikle samarbejdet og det frivillige sociale arbejde Samarbejder med andre forvaltninger i kommunen Danner netværk med andre kommuner 57 % har mindre end 1 fuldtidsansat I gennemsnit 1,4 fuldtidsansat per kommune 42 % Organiserer selv frivillige i kommunale institutioner typisk på ældreinstitutioner 31

32 Gode rammer for samarbejde - kommune Økonomiske midler: fx 18 Frivilligpolitik eller lignende Frivilligråd eller lignende Kommunale frivilligkonsulenter Frivilligcenter Gode intentioner Strategier/politikker på området Andre typer støtte: lokaler, kurser mm. 32

33 Kommuner og aktivt medborgerskab Hvorfor taler vi om aktivt medborgerskab i kommunerne? Hvordan styrkes aktivt medborgerskab og frivilligheden? Hvordan arbejder I med aktivt medborgerskab? 33

34 Hvorfor taler vi om aktivt medborgerskab i kommunerne? Borger Kommune - behov - muligheder - indsigt i løsninger - rammer 34

35 HVORDAN gør vi det så? Hvordan arbejder I med aktivt medborgerskab? 35

36 Øvelse 2 Hvor står vi som kommune? Hvor vil vi hen og hvordan? Hvad er vores største udfordringer? Hvad er vores styrker? Hvad er vores svagheder, dvs. begrænsninger. 36

37 Samarbejde hvordan? 37

38 Drømmen om de frivillige hænder

39 De frivillige hænder i praksis Skal frivillige være Et supplement til den offentlige indsats? Ekstra hænder der hjælper til der, hvor det offentlige ikke når/kan slå til? Et alternativ til den offentlige indsats? Aktive medborgere, der engagerer sig i arbejdet i kommunale institutioner?

40 Hvorfor samarbejde med frivillige? Få mere for færre penge Få et supplement til det faglige arbejde De frivillige kan noget andet end det faglige personale Bringe det omgivende samfund ind i kommunen i bred forstand Energi, nye ideer, glæde

41 Forskelligheden - styrke og udfordring DEN FRIVILLIGE VERDEN Lyst Medmenneskelighed Troværdighed Fokus på aktiviteter Fleksibilitet Få rammer og krav Mere tid DET OFFENTLIGE Faglighed Professionalisme Bureaukrati Rammer, love og krav Dokumentation Fokus på resultater Arbejdstid

42 Opmærksomhedspunkter Inddragelse af medborgere og samarbejde med foreninger giver: Viden/indsigt Synergi helhed i indsatsen Synlighed og opmærksomhed Ligeværd Tilførsel af ressourcer 42

43 Grundsten i samarbejdet med borgere Dialog, nysgerrighed Tillid Velvilje Rammer (økonomiske, moralske) Klart definerede rolle- og ansvarsområder 43

44 Samarbejder tager: Tid Udgangspunkt i personlige relationer Udfordringen om omstillingsparathed op Ikke en genvej til hurtig økonomisk støtte eller besparelser på kommunale budgetter 44

45 Hvordan gør man?

46 Samarbejdspotentialer Hvad gør vi allerede? Øvelse 3 Mindmap over samarbejdsrelationer; eksisterende, nye, nøglepersoner 46

47 Afrunding Hvordan kommer vi videre? 47

48 Ordet er frit! Civilsamfund som supplement til det offentlige eller det offentlige som supplement til civilsamfundet? Hvordan bliver kommunen og de ansatte frivilligparate/medborgerskabsparate? 48

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere