Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode"

Transkript

1 Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet samt ved tilog ombygninger Træder i kraft 1. januar 2006 Skal bruges fra 1. april 2006 Erhvervs- og Byggestyrelsen, EBST er ansvarlig for Bygningsreglementets krav, SBi har udarbejder analyser og beregningsmetode Baggrund: EU-direktivet Direktiv 2002/91 om bygningers energimæssige ydeevne Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Besparelser et væsentligt mål for at nedbringe forbruget i bygninger, der udgør ca. 40 pct. af energiforbruget i Europa. EU-direktiv om Energy Performance of Buildings Ramme for metode til beregning af den samlede energieffektivitet for bygninger Minimumskrav til energieffektivitet for nye bygninger Minimumskrav til energieffektivitet for større bygninger i forbindelse med renovering Energiattestering af bygninger Regelmæssig inspektion af kedler og luftkonditioneringsanlæg Vurdering af varmeanlæg, hvor kedlen er mere end 15 år gammel Artikel 2, definitioner Energimæssig ydeevne: Den faktisk forbrugte energimængde eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de forskellige behov ved normal brug af bygningen, herunder opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning. Enfamiliehuse Etageboliger Kontorer Bygninger til undervisning Bilag: Opdeling af bygningsmassen Hospitaler Hoteller og restauranter Sportsfaciliteter Butikker Andet 1

2 Artikel 3 Medlemslandene skal benytte en metode, der er opbygget efter principperne i bilaget til direktivet, til at stille krav til bygningernes energimæssige ydeevne. Metoden fastlægges nationalt. Artikel 7 Energicertifikat skal udarbejdes for nybyggeri, ved salg eller udlejning. Energicertifikatet gælder i højst 10 år. Målsætning Efter energispareredegørelsen fra maj 2003 er målsætningen en reduktion af energiforbruget på pct. i forhold til det nuværende forbrug i nye bygninger. Kapitel 1: De nye bestemmelser Oplysninger om det beregnede energiforbrug Energimærkning før tilladelse til ibrugtagning Evt. krav om måling af lufttæthed Energimærkning før færdigmelding Energimærkning skal dokumentere, at kravene til bygningens energimæssige ydeevne er opfyldt Energimærkningen udarbejdes af uafhængig energikonsulent, der er registreret og godkendt til at udarbejde energimærkning Energimærkningen skal foreligge sammen med færdigmeldingen af byggeriet Kapitel 8 Energiøkonomi Generelt: Nyhed: Krav til bygningers lufttæthed Luftskiftet må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 ved 50 Pa 2

3 Nye bygninger Energiramme for tilført energi Varme + 2,5 x El Krav til varmetab ved transmission Mindstekrav til bygningsdele og linietab Energiramme for boliger, kollegier, hoteller m.m. Det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling og varmt brugsvand må højst være: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Tillæg til energirammen I sammenbyggede boliger (dvs. fx etageboliger og rækkehuse) gives der et tillæg til energirammen, som svarer til det ekstra behov, hvor der er mekanisk udsugning, som giver i mere end 0,3 liter/sek. pr m². 130 (q-0,3) kwh/m² pr. år Energiramme for kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger Bygningens samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, eventuel køling, varmt brugsvand og belysning må højst være: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Tillæg til energirammen For bygninger eller bygningsafsnit med behov for fx et højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation eller et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid kan der til energirammen gives et tillæg, der modsvarer det beregnede energiforbrug hertil Nyt krav til mindste isolering Selvom energirammen er opfyldt, må det dimensionerende transmissionstab for bygninger op til 3 etager ikke overstige 6 W pr. m² klimaskærm eksklusive vinduer og døre. For bygninger på 3 etager og derover må dette dimensionerende transmissionstab ikke overstige 8 W pr. m² klimaskærm. 3

4 Lavenergibygninger klasse 2 En bygning er lavenergibygning klasse 2, hvis det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning højst er: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. (ca. 75 % af mindstekravet til boliger) Lavenergibygninger klasse 1 En bygning er lavenergibygning klasse 1, hvis det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning højst er: /A kwh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. (50 % af mindstekravet til boliger) Tilbygninger Energiramme Krav til varmetab gennem bygningsdele, U-værdier og linietab Varmetabsramme Mindstekrav til bygningsdele og linietab Varmeisolering af bygningsdele U-værdi W/m² K Ydervægge 0,20 Skillevægge 0,40 Terrændæk 0,15 Terrændæk m. gulvvarme 0,12 Loft- og tagkonstruktioner 0,15 Vinduer og yderdøre 1,50 Tagvinduer og ovenlys 1,80 Linietab W/m K Ydervægsfundamenter 0,15 Fundamenter v. gulvvarme 0,12 Samling, ydervæg og vinduer 0,03 Samling, tag og vinduer 0,10 Mindste varmeisolering U-værdi W/m² C Ydervægge 0,40 Skillevægge 0,50 Etageadskillelser 0,40 Terrændæk 0,30 Etageadskillelser med gulvvarme 0,70 Loft- og tagkonstruktioner 0,25 Vinduer og yderdøre (til 31/ ) 2,30 Vinduer og yderdøre (fra 1/1-2008) 2,00 4

5 Maksimale Linietab Linietab W/m K Ydervægsfundamenter 0,40 Fundamenter v. gulvvarme 0,20 Samling, ydervæg og vinduer 0,06 Samling, tag og vinduer 0,20 Ombygninger og andre væsentlige forandringer Hvis ombygningerne overstiger 25 pct. af bygningens værdi eller berører mere end 25 pct. af klimaskærmen skal rentable energibesparelser gennemføres Krav ved facadevis udskiftning af vinduer, skift i varmeforsyning, kedeludskiftning, isolering ved ny tagbelægning og ved udskiftning af ydervægges regnskærm Undtaget: Kirker, museer samt fredede og bevaringsværdige bygninger Rentable foranstaltninger Her anvendes rentabilitetskriterier fra energimærkningen Dette indebærer, at de foranstaltninger som skal gennemføres er de, som fremgår af energimærkningen Foreligger der ikke en energimærkning, anvendes de samme kriterier som grundlag Som udgangspunkt skal isoleringskravene til tilbygninger samt kravene til installationer opfyldes Facadevis udskiftning af vinduer Dannebrogsvinduer og andre vinduer med små felter Almindelig U-værdi: Indtil 1. januar 2008 må U-værdien ikke overstige (1,20 + n 0,40) W/m²K med et eventuelt tillæg for sprosser på 0,20 W/m²K. U-værdien må dog ikke overstige 2,30 W/m²K. Efter 1. januar 2008 må U-værdien ikke overstige (1,20 + n 0,30) W/m²K med et eventuelt tillæg for sprosser på 0,20 W/m²K. U-værdien må dog ikke overstige 2,00 W/m²K Facadevis udskiftning af vinduer Dannebrogsvinduer og andre vinduer med små felter Effektiv U-værdi: U eff =U w 2,2 g A rude /A vin Indtil 1. januar 2008 må U eff ikke overstige (0,50 + n 0,30) W/m²K med et eventuelt tillæg for sprosser på 0,20 W/m²K. Efter 1. januar 2008 må U eff ikke overstige (0,50 + n 0,20) W/m²K med et eventuelt tillæg for sprosser på 0,2 W/m²K. U-krav til vinduer ved udskiftning Oplukkelig trævindue med slank profil og varm kant B x H i m W/m² K Krav -07 Krav 08- Étfagsvinduer 0,60 x 0,60 1,68 2,30 2,00 1,20 x 1,20 1,46 1,50 1,50 1,23 x 1,48 1,43 1,50 1,50 Bondehusvinduer med sprosser 0,80 x 1,00 1,87 2,30 2,00 1,00 x 1,20 1,76 2,08 1,91 1,23 x 1,48 1,66 1,84 1,73 Dannebrogsvinduer med sprosser 1,00 x 1,40 1,83 2,30 2,00 1,23 x 1,48 1,76 2,28 2,00 1,40 x 1,80 1,69 2,04 1,88 5

6 U eff -krav til vinduer ved udskiftning Oplukkelig trævindue med slank profil og varm kant B x H i m W/m² K Krav -07 Krav 08- Étfagsvinduer 0,60 x 0,60 1,00 1,37 1,09 1,20 x 1,20 0,46 0,71 0,51 1,23 x 1,48 0,39 0,66 0,41 Bondehusvinduer med sprosser 0,80 x 1,00 1,24 1,47 1,21 1,00 x 1,20 1,01 1,21 1,04 1,23 x 1,48 0,80 1,03 0,92 Dannebrogsvinduer med sprosser 1,00 x 1,40 1,18 1,58 1,28 1,23 x 1,48 1,02 1,36 1,14 1,40 x 1,80 0,87 1,18 1,02 Tagvinduer og ovenlys samt vinduer med forsatsrammer Tagvinduer, ovenlys og facadevis forbedring af vinduer med forsatsrammer skal have en U-værdi, der ikke overstiger 1,80 Wm²K. Kedler Olie-kedler skal have en nyttevirkning på mindst 91 pct. ved CE-mærkning ved både dellast og fuldlast. Gas-kedler skal have en nyttevirkning ved CE-mærkning på mindst 96 pct. ved fuldlast og 104 pct. ved 30 pct. dellast. Kedler til fyring med biobrændsel og biomasse skal have en virkningsgrad, der opfylder kedelklasse 3 i DS/EN Ventilationsanlæg Varmegenvinding: Min. 65 % Maks. SEL J/m³ Mekanisk udsugning Mek. vent. i enkelt bolig CAV VAV Reduktion, investering og PB Udgangspunkt er nye bygninger, som netop opfylder den nuværende varmetabsramme Installationer svarende til den bedre halvdel af nybyggeriet i dag Optimering af traditionelle, velkendte konstruktioner og løsninger Investeringsbehov bestemt med V&S s prisbøger Merepris på 5000 kr. ekskl moms for god kondenserende gaskedel i villastørrelse jfr. HNG s database med pakkeløsninger Energiruder er en selvfølge, uden ekstraomkostning Reduktion, investering og PB Typiske bygninger (1) Bygningstype Reduktion Investering PB i % kr./m² År Parcelhus Inkl. moms. - naturgas ca fjernvarme ca Rækkehus Inkl. moms. - naturgas ca fjernvarme ca

7 Reduktion, investering og PB Typiske bygninger (2) Bygningstype Reduktion Investering PB i % kr./m² År Etagehus Inkl. moms. - naturgas ca fjernvarme ca Beregningsmetoden Administrationsbygning Ekskl. moms. - naturgas ca fjernvarme ca Beregningsmetoden skal bruges på alle typer bygninger Store og små Simple og komplekse Småhuse, etageejendomme, kontorer, institutioner mv. Skal også brugt ved mærkning af eksisterende bygninger I princippet samme metode, men stor forskel på nødvendig mængde inddata Beregningsmetode Balance mellem: Detaljeringsgrad og beregningsnøjagtigheden Kompleksitet og anvendelighed Motivation til energieffektive løsninger og optimering Emner Hoveddata Energiforsyning Varmesystem og varmt brugsvand Ydervægge, tage, gulve, fundamenter og samlinger Vinduer og yderdøre inkl. skygger Ventilation, varme og el Internt varmetilskud Almenbelysning Resultater 7

8 Europæiske standarder Den danske beregningsmetode er i videst mulig udstrækning baseret på europæiske standarder og forslag til europæiske standarder. CEN har fra EU-kommissionen fået mandat til 31 standardiseringsemner i relation til direktivet. Tidsplan for CEN-arbejdet Marts 2004: Standardiseringsarbejdet igangsat Dec. 2004: Første udkast fra arbejdsgrupperne til CEN Feb. 2005: Det samlede sæt af udkast forventes tilgængelige til intern brug April/okt. - sep./feb. 2005/6: Offentlig høring af første udkast 2007: De første færdige CEN-standarder??? Én fælles international beregningsmetode? Formålet med CEN-arbejdet er pt. at støtte de enkelte lande i at opstille en beregningsmetode De enkelte lande gør det ret forskelligartet Nogle af landene vælger formodentligt forskellige metoder til de forskellige formål CEN-arbejdet skal begrænse antallet af tilfældige varianter Der er adskillige parallelle valgmuligheder indenfor de CEN-standarder, som nu er på vej Èn fælles beregningsmetode skal nok ikke forventes indenfor en overskuelig fremtid (om nogensinde) Den danske beregningsmetode Hoveddefinitioner i tillæg 12, bilag 8 til BR 95 samt tilsvarende i tillæg 9, bilag E til BR-S 98 Detaljeret fastlæggelse af metoden i SBianvisning 213: Bygningers energibehov SBi-anvisningen inkluderer et edb-program bestående af: - en beregningskerne - et bruger-interface beregnet til BR samt en beskrivelse af metode og inddata Beregningskernen kan også bruges af andre programmer fx til energimærkning Beregningsprogram: Be 06 Fremover (efter ikrafttrædelsen) Beregningsmetoden og -kernen opdateres i takt med at CEN-standarderne falder på plads (vil ske for samlede sæt af standarder) Der føres juridisk logbog over ændringerne i beregningsmetoden og kernen bl.a. af hensyn til byggesagsbehandlingen inklusive energimærkningen inden ibrugtagning 8

9 Yderligere information om BR De færdige tillæg til Bygningsreglementet kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: På samme side er der også en sammenskrevet udgave af Bygningsreglementet - samt anden information om Bygningsreglementet Løbende information om beregningsmetoden på 9

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE?

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? IDA BYGNINGSFYSIK 9. MARTS 2015 SØREN AGGERHOLM SBI Indlæggets indhold Proces og tidsplan for BR15 Energirammer for nybyggeri Energirammer for eksisterende

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere