Høng Privatskole. værdier, der spirer! Årsskrift 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høng Privatskole. værdier, der spirer! Årsskrift 2008/09"

Transkript

1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2008/09

2

3 Målsætning for Høng Privatskole. Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse til 9. klasse, (dog med mulighed for 2 spor i klasse.) I skoleåret 2009/10 oprettes for andet år i træk to spor i 7. klasse.. Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle elevernes personlige færdigheder med respekt for individuelle egenskaber. Nøgleord er: Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for faglige, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet bygger på gensidig respekt, loyalitet over for skolen, medindflydelse og medansvar. Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer indlæringen af de grundlæggende færdigheder gennem varieret, bogligt arbejde med god plads til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser. Indskolingen prioriteres højt med tildeling af ekstra ressourcer. Skolen forventer, at forældrene udviser positiv interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer, at eleverne hver dag møder parate til at modtage undervisning, dvs. møder til tiden, er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende omgangstone. I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger har konsekvenser. Skolen har mange faste traditioner: morgensang, lejrskoler, ekskursioner, emneuger, musik- og sangarrangementer samt skolefest, som alle er vigtige dele af skolens hverdag. Indholdsfortegnelse: Målsætning 4 Bestyrelsens beretning 5 Skoleleders beretning 6 Tilsynserklæring 10 Skoleåret 11 Praktiske oplysninger 13 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse 24 Skolens 110 års fødselsdag klasse a. og b klasse klasse 35 Solstrålen 38 Van Gogh 42 Klasselister 43 Skolens personale 54 Forsidefoto: Afgangseleverne nyder det fælles slid under det flotte kirsebærtræ. foto BS 3

4 Bestyrelsens beretning v. Jan Nielsen 2008 har været et fornyelsens år med en lang række fokusområder. Jeg vil i beretningen komme ind på bl.a.: Renovering af bygninger Fugt- og svampeproblemer Nybyggeri Lokallønsforhandlinger Økonomi Rekruttering af ny skoleleder. Renovering, fugt og svampeproblemer. I samarbejde med serviceleder Henning Wingreen, blev der udarbejdet en prioriteringsliste for en gennemgribende renovering på skolen. Med nye vinduer i bygning A inkl. reparationer af tag, vindskeder, karme og lokaler med vandskader er der blevet udført en væsentlig forbedring af bygningen. Udover dette er der på skolen blevet renoveret toiletter og en række fugtskader i undervisningslokaler. Gymnastiksalen valgte bestyrelsen at få vurderet rent bygningsmæssigt med det formål at få afklaret nogle af spørgsmålene omkring fremtidige faciliteter. Ingeniørfirmaets gennemgang var ret nedslående, idet der var store fugtskader på tagkonstruktionen og værst af alt forekomster af svampesporer. Som en opfølgning på dette valgte bestyrelsen at få foretaget svampeprøver samt foretaget et bygningseftersyn på øvrige bygninger. Konsekvensen er, at gymnastiksalen er lukket, da den er uegnet til ophold grundet store forekomster af svampesporer. Med undersøgelsen af skolen blev der fundet begyndende svampedannelse og kritiske fugtskader. Disse skader er alle repareret efter gældende regler, og er ved efterfølgende prøver konstateret at være i orden. Nybyggeri Gymnastiksalen er i så dårlig forfatning, at den ikke vil kunne bruges til undervisning i fremtiden. Bestyrelsen har fået indhentet tre tilbud på nedrivning af gymnastiksalen og forventer, at dette arbejde kan gennemføres i sommerferien. Som en konsekvens af manglen på lokaler har bestyrelsen indgået et samarbejde med arkitekt Henning Rasmussen, Osted med det formål at igangsætte opførelsen af en ny bygning til undervisning. Målet er at få tre nye undervisningslokaler, et nyt hjemkundskabslokale og et fleksibelt opholdsrum, som også SFO en kan gøre brug af. Henning Rasmussen har lavet en vurdering af mulighederne for at ombygge gymnastiksalen til undervisning. Prisen for dette arbejde vil ikke stå i forhold til at bygge nyt. Der er blevet udarbejdet en første skitse til en ny bygning, og sammen med Henning Rasmussen vil et byggeudvalg komme med et endeligt bud på løsning af opgaven. Ambitionen er fortsat at kunne have en ny undervisningsbygning klar til næste sommer. Lokallønsforhandlinger I 2005 blev der senest foretaget lokallønsforhandlinger med lærerne på skolen. I år skulle disse lønforhandlinger skabe en ny aftale. Generelt er der en stor mangel på uddannede lærere, og flere skoler må finde på alternative løsninger. Bestyrelsen har i den forbindelse valgt at have fokus på løn og uddannelse for lærere på Høng Privatskole. Formålet er, at vi på Høng Privatskole vil tiltrække uddannet personale og samtidig kunne give dem gode ansættelsesbetingelser med en løn, der står mål med arbejdet. Dette har vi sikret de næste tre år. Økonomi Bestyrelsen valgte at sikre skolens midler ved at flytte indlånene over på kortfristede obligationer. Dette kom naturligt som en reaktion på de begyndende bankkrak. Generelt har skolen en sund økonomi, men naturligt nok vil de store renoveringsopgaver tære lidt på egenkapitalen og de likvide midler. Opgaverne har dog været nødvendige, så på den måde har det været nogle gode investeringer. Skolepengene vil blive reguleret til august. Skolepengene blev sidst reguleret i I gennemsnit skal der forventes en stigning på ca. 7 %. 4

5 Bestyrelsen har også valgt, at ingen børn på skolen er gratis. Derfor vil der i fremtiden være en betaling på 15 % af skolepengene for 4. barn. Resultatet for 2008 er et lille overskud på ca kr. Rekruttering af ny skoleleder I sensommeren 2008 meddelte skoleleder Inga Christensen, at tiden var inde til, at bestyrelsen skulle begynde at se sig om efter en ny skoleleder, som kunne tiltræde en gang i At tiltrække kvalificerede lærere med interesse for lederjob i skoleverdenen har vist sig at være yderst vanskeligt. Bestyrelsen valgte den noget utraditionelle måde at benytte sig af et konsulentfirma til opgaven. Med et konsulentfirma ville vi kunne få skabt et profilmateriale om Høng Privatskole, og i den forbindelse selv få en viden om, hvordan vi pt. ser ud. Bestyrelsen fandt det væsentligt, at en ny skoleleder ikke skulle starte på bar bund, men vide hvilken platform man skulle indtage. Udvalgte personaler blev interviewet og skabte grundlag for en profil af skolen. Denne blev præsenteret for hele personalegruppen for at sikre validiteten af den, men også for at sikre forståel-sen for processen at skulle ansætte en ny skole-leder. Det er skolens bestyrelse, der ene og alene har ansvaret for denne proces. Udover at skolen har ansat en ny skoleleder med start den 1. maj, har vi samtidig fået et kendskab til vores fundament. Bestyrelsen har valgt, at den nye skoleleder har et parallelt forløb med Inga Christensen i et par måneder for at sikre en optimal forberedelse af det kommende skoleforløb samt en overlevering af specielt de administrative udfordringer, der er på Høng Privatskole. Den nye skoleleder blev præsenteret på generalforsamlingen den 22. april 2009 Valg til bestyrelsen Anja har valgt at stoppe sit bestyrelsesarbejde, hvorfor der er en plads ledig i bestyrelsen. Bestyrelsen har fået oplyst, at der er interesserede forældre, som vil være med i bestyrelsen. Bestyrelsen vil tage kontakt inden generalforsamlingen for at sikre, at der er kandidater til bestyrelsen. TAK En stor tak til Inga og skolens personale, der meget aktivt har arbejdet målrettet for løsningen af de mange opgaver, der er og har været det forgangne år. Det er bestyrelsens oplevelse, at vi har fået en gensidig forståelse for de fælles udfordringer, der er i at skabe en god skole. Dialogen skal fastholdes og være en bærende del af vort fælles virke. 5

6 Skoleleders beretning for v. Inga Funck Christensen 2008 blev et år, hvor der var meget, der skulle tages stilling til. Økonomien blev fortløbende sat under lup. Mange ikke budgetterede ting dukkede op, men vi er kommet ud af 2008 med et bedre resultat, end vi havde turdet håbe. Var vi kommet ud med et 0, havde det været godt, men dejligt, at vi har et overskud på ca kr. Der er set ekstra på alle indkøb og udgifter. Et vigtigt punkt for mig har været, at der ikke skulle spares på undervisningsdelen. Det er ikke sikkert, at alle kolleger er enige med mig, når jeg siger, at det er der heller ikke blevet, men enkelte nej til indkøb har været nødvendigt. Budgettet i 2008 blev ført tilbage til før 2007 igen, og endda med væsentlige forbedringer og muligheder for at gøre noget ved skolens bestand af bøger. Der mangler noget endnu, men vi er kommet godt i gang i 2008, og der er indarbejdet de samme muligheder for En stor tak til ansatte, der har taget del i brugen af pengene, - det er måden, pengene er brugt på, jeg vil sige tak for. Der er foretaget mange indkøb hen over året, men fornuften og til tider det kreative har været en del af forhandlingerne. Fra min vinkel er det gået godt. Elevtallet 5. september 2007 havde vi 205 elever, men 5. september 2008 havde vi 220 elever. Vi startede spor nummer to på 7. årgang. De to klasser er nu vokset sig større og tæller i dag 19 og 20 elever. I andre klasser er der også kommet ekstra elever. Vi har også sagt farvel til elever, - elever der er flyttet fra området, elever der har ønsket os fra til fordel for en anden skole, eller elever skolen selv har sagt farvel til. Der var 5. september 2007 tilmeldt 69 elever i SFO, - 5. september 2008 var der tilmeldt 61. Det er besluttet at begynde et nyt spor på 7. årgang fra det kommende skoleår, så i 2009/10 bliver der to spor både i 7. og 8. klasse. Skolens bygninger og udenomsarealer var det år jeg kunne nævne gode og væsentlige forbedringer i form af nyt cykelskur, pæne, nye toiletter i bygningen ved Hovedgaden, reparation af enkelte gulve samt en legepladsrenovering overvåget af en legepladskonsulent blev det år, hvor vi alle i kortere eller længere perioder blev forpustede. Der blev foretaget ændringer og forbedringer, som der ikke er set i mange år. Et kort overblik, da Jan Nielsen har haft mange dele med i sin beretning. Hver elev sin computer Brandchefen for Kalundborg Kommune aflagde skolen et besøg, der vendte noget op og ned på vor kendte hverdag. Kloakken i den lille skolegård brød sammen. Gulvbelægningerne var flere steder stadig i så dårlig stand, at det af sikkerhedsmæssige grunde var påkrævet med ny belægning. Telefonnettet på skolen er så gammelt, at vi kom til det punkt, hvor vi ikke kunne få reservedele mere, så der måtte fortages en renovering. Skolens elevcomputere blev der ændret en del ved. Vi har nu et computerrum med 22 elevcomputere, - ikke af nyeste dato, - men alle klassens elever kan nu have egen computer, når der undervises. Det andet computerrum har 12 elevcomputere. Vi er ikke færdige med ændringer på der her område. Arbejdstilsynet lagde vejen forbi. En venlig dame, - endda en af mine tidligere elever, - stod i min dør en dag og sagde: Jeg kommer fra Arbejdstilsynet. Hvad gør man, når der kommer uventede gæster? Jeg sagde: Kom ind! For nu var der vel snart ikke flere ulykker, der kunne ramle ned over os. Hun ville gerne se vores sløjdlokale. Her kunne jeg sige, at det kunne jeg desværre ikke vise hende, for det var lukket af brandtilsynet. Så ville hun gerne se vort fysiklokale. Så brød det løs igen. Der blev forlangt, at vi skulle tage kontakt til en rådgivende ingeniør, for der skulle etableres udsugning over alle elev-arbejdspladser og mekanisk udsugning i alle kemikalieskabe. 6

7 Det er nu i orden. Bestemt til glæde for de lærere og elever, der færdes her. Nye vinduer i bygning B. Det var en turbulent periode både for lærere, elever, tappere og skolelederen. Det var tiltrængt, det er dejligt, men det gav uro på mange fronter. Vi er igennem det, og det er blevet godt. Skolens indeklima Jeg spurgte vores skolelæge, om vi kunne gøre mere, - evt. tale med embedslægen. Svaret var, at embedslægen ville gøre det samme, som der allerede var gjort. Han ville nemlig også bede om en undersøgelse af en rådgivende ingeniør. Så vi mener, at der er gjort, hvad vi kan. Skolens varmesystem brød en tidlig og kold morgen sammen, så vi kun havde varme i ca. halvdelen af skolen. Vi havde varmeværket og rådgivende ingeniører i gang. Skaden er nødtørftigt udbedret, men ikke i orden. Det kommer i dette kalenderår. Videoovervågning er blevet sat op pga. hærværk på skolen, men nu er der øvet hærværk på videoovervågningen. Ud over disse større klumper er der året igennem lavet små forbedringer, malet o.a. Vandledning ind til skolen er i så ringe en forfatning, at der nu ligger en ny opgave. Personalet 2008 Skolen sagde farvel til en rengøringsassistent, der ikke var på fuld tid. Der er lavet omlægning af rengøringen. De to andre rengøringsassistenter er blevet skruet op i tid. Efter Tina Skovdal i en længere periode var sygemeldt, blev der mellem skolen og Tina indgået en aftrædelsesordning. Kristine Kristensen blev ansat i slutningen af 2008 bl.a. til at læse Tinas timer. Gitte Hvolbøll ønskede nye og andre udfordringer og sagde sit job op hos os med udgangen af Leif Jensen, nyansat musiklærer fra sommeren 2008 sagde sit job op ved udgangen af 2008, da han skulle flytte ind på den anden side af Roskilde. Claus Raisa, - nyansat samspilslærer, har nu overtaget det meste af musikundervisningen. Lotte og Nikolaj fik en del af kagen, så alle elever har musikundervisning. Vibeke Knudsen og Jette Leicht blev ansat august I forbindelse med skemalægningen sidste år manglede vi ekstra lærerkræfter. Anne Grethe Jensen og Anita Dam blev genansat august 2008 som støttelærere. Begge har året igennem varetaget andre skematimer. Undervisningen dagligdagen 2007 indførte vi elevplaner, og de er videreført i Jeg har hørt fra både lærere, elever og forældre, at de synes om dem. Det modsatte hører jeg også, men det er efter min mening et godt redskab. Alt nyt tager ekstra tid at vænne sig til. Det gør elevplaner også. Året 2008 blev ikke det samme spareår som 2007, så der har været plads til spræl igen. Vi havde igen i 2008 to koncerter: en her på skolen for de ældste elever og en ude af huset i Antvorskovhallen med Sjællandske Symfoniorkester for kl. To emneuger: uge 6 og uge 41. Projektuger i mange af klasserne og den store prøve i projektarbejde i 9. klasse. Lejrskoler, endagsture og skole-patruljetur er blevet afholdt, som vi plejer. Julesangaften blev igen et af årets tilløbsstykker. Den blev afholdt i Landbrugsskolens sal, men det viser sig nu, at den er for lille til det arrangement. Pga. brandmyndighedernes påbud skulle vi have gæster placeret i et tilstødende lokale. Det er ikke godt nok, så der skal nytænkning til. Skolefest og -komedie: Kampen Præsentationskurser og erhvervspraktik er afholdt for vore ældste elever. Her har vi haft god hjælp af skolens UU-vejleder: Susanne Nehls. Forældremøder og forældresamtaler er afviklet som tidligere. Der blev afholdt ekstra samtaler og møder, når skolen eller forældrene ønskede det. Her på skolen er vi stadig meget obs på, hvad vi hører. Vi bliver af og til præsenteret for udtalelser, som vi aldrig har hørt her, trods det vi dog færdes her hver dag. H. C. Andersens lille fjer, der blev til syv høns, har nogle gange været en underdrivelse, men jeg håber for skolen, at de snarest bliver helt aflivet. Husk, - uanset hvad I gerne vil have et svar på, så er I altid velkomne til at sende en mail, ringe eller dukke op på kontoret. Vi har altid tid. 7

8 Vi arbejder stadig sammen her om at skabe et roligt undervisningsmiljø for alle elever og lærere. Det lykkes ikke altid, men vi gør vort bedste. Elever oplever, at vi ringer og skriver hjem, - eller endda sender en elev hjem på en tænker. Når vi benytter en af tre nævnte muligheder, er det for elevens og klassens skyld. For at vende en uheldig situation til noget godt. Det kommer der nogle bedre elever ud af. Selv om de mest sprælske føl, bliver de bedste heste, er vi nødt til at tæmme nogen, - det bliver gjort i en god mening. Vi vil have, at alle elever tager deres skolegang alvorlig, - hver dag. Det er elevernes arbejdsplads, ligesom det er lærernes. I 2008 sagde jeg på alle forældremøder, at jeg havde nogle fokuspunkter for året. Store som små, elever og ansatte skal tale pænt til og om hinanden. Vi skal respektere forskelligheder. Vi skal møde til tiden og være forberedte til en ny arbejdsdag, - lige meget, hvor i systemet man befinder sig. TAK til mine kolleger, der bidrager til, at Høng Privatskole er et sted med læring, humor, alvor og mange oplevelser for skolens elever. Der arbejdes og kæmpes med tingene, og det kræver til tider rigtig meget af den enkelte medarbejder. Det sker, at nogen af jer ofrer sig for en sag uden hensyn til arbejdstid. Nogen finder på at bruge ressourcer, der ligger ud over enhver formel overenskomst. Det er det, der gør hverdagen unik. Jeg har haft mange alvorlige og sjove medarbejdersamtaler, og alle samtaler har haft betydning for vort fællesskab. Jeg har holdt med, - sagt imod, - bakket op, - alt efter fattig evne, men det er gjort med hjertet. TAK til bestyrelsen. Der har været mange snakke året igennem, - alvorlige og morsomme. Jeg ved, at skolen har fyldt meget og til tider mere, end nogen af jer kunne tro, den skulle. Der har været meget i 2008, men det bliver ikke mindre i Held og lykke med arbejdet. Skolen er afhængig af jeres indsats og beslutninger. TAK til tapperne. Uden jer så det sort ud. Jeg værdsætter jeres arbejde hver dag, og ved, at det ikke altid er let at være jer, men humøret har I i behold, og så skal det nok gå. I arbejder og kæmper også hver dag. Høng Privatskole er en skole med holdninger, - og hvor der er værdier, der spirer. Dette var min sidste lederberetning på Høng Privatskole. Med 40 år på bagen som lærer, - og med de 31 år tilknyttet Høng Privatskole, takker jeg af og ønsker skolen held og lykke fremover. 8

9 Tilsynserklæring: v. Inge Liengaard Olsen, tilsynsførende Til Høng Privatskoles Bestyrelse og Generalforsamling den Siden sidste generalforsamling har jeg ført tilsyn med Høng Privatskole i henhold til gældende regler. Jeg besøgte Høng Privatskole tirsdag d. 3. marts, hvor jeg overværede danskundervisningen i 7. klasse, matematik i 9. klasse og engelsk i 6. og 7. klasse. Desuden havde jeg en samtale med skoleleder Inga Christensen om skolens hverdag og samlede undervisningstilbud. På baggrund af dagens oplevelser vurderer jeg, at undervisningen er meget seriøs, og at der bliver anvendt gode og alderssvarende undervisningsmaterialer. Af undervisningsministeriets oversigt over hele landets grundskolekarakterer fremgår det, at Høng Privatskole i afsluttende prøvekarakterer ligger meget fint. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. 9

10 Skoleåret 2008/2009 Elevtallet pr : 220 elever. Sociale planer for Høng Privatskole: Hvert år drøftes i de enkelte lærerteams gældende ordensregler og samværsregler. Der udarbejdes oplæg til klasserne med henblik på justeringer eller repetition af gældende regler. Eleverne orienteres om foranstaltninger om fremme af god ro og orden, der beskriver de sanktionsmidler, der anvendes. Emnet uro og mobning er væsentlige faktorer for skolens trivsel og skal derfor være på dagsordenen til alle team- og lærerrådsmøder. I den udstrækning det er muligt, skal SFO-personalet inddrages i skolens emneuger samt andre pædagogiske arrangementer. Skolen og SFO skal samarbejde omkring børn med særlige behov og holde hinanden orienteret, hvis der sker væsentlige hændelser i barnets liv. I særlige tilfælde er det nødvendigt at etablere et egentligt målrettet, tværsektorielt samarbejde omkring det enkelte barn. Der udarbejdes i hver klasse samværsplaner, som ophænges i klassen. Hver klasse udarbejder en trivselserklæring / mobbepolitik på baggrund af materiale fra Det Nationale Samarbejde. Klassernes samværsregler samt Trivselserklæring / Mobbepolitik skal til høring i Elevrådet. Det forventes, at klasselærerne afholder samtaler med eleverne, hvor bl.a. den enkelte elevs trivsel drøftes. Da mange af elevernes problemer opstår under den frie leg, er det vigtigt, at gårdvagterne når rundt i alle skolens afsnit. Problemer opstået i elevernes fritid bør forsøges løst i samarbejde med klasselæreren. For at sikre, at forældresamarbejdet er hele skolens anliggende, inviteres nye forældre i oktober / november - året før skolestart - til møde med skolelederen og børnehaveklasse- personalet. Der orienteres om sammenhængen mellem børnenes sociale kompetencer og elevernes og lærernes mulighed for at lære og undervise i dagens skole. I forbindelse med løbende optagelser af nye elever orienterer skoleledelsen om skolens målsætning samt værdigrundlag. Der skal i indskolingsforløbet arbejdes forebyg-gende med EMNET mobning. Ved spontane mobbeepisoder kan klasselærerne få hjælp og bistand fra skolens ledelse til problemløsning. Den samlede plan kan ses på skolens hjemmeside. Foranstaltninger til fremme af god orden i skolen. Elever og lærere skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtale med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1) Udelukkelse fra undervisningen den pågældende dag. Hjemsendelse vil dog kun ske efter aftale med hjemmet. 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever fra klasse. 3) Overflyttelse til en parallelklasse, hvis dette er muligt. (7. 9. kl.) 10

11 4) Udmeldelse af skolen. Udmeldelse og bortvisning kan finde sted, når en elevs uhensigtsmæssige opførsel er af meget grov karakter og derved skader skolens omdømme. Der tænkes bl.a. på vold, misbrug samt forhold, der er i strid med politivedtægten. 5) Regler for lejrskoleophold. Der kan foranstaltes hjemsendelse af elever (på forældrenes regning), hvis lærerne ikke fortsat kan tage ansvar for en elevs handling(er). Inden en sådan hjemsendelse finder sted, skal forældrene kontaktes af de pågældende lærere samt af skolens leder. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolen lægger vægt på, at eleverne arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden samt familiens og andre sociale netværks betydning som udgangspunkt for udvikling af værdier, ansvar og handling. Emnerne vil være tobak (6. kl.), alkohol (7. kl.) samt narkotika og medicinmisbrug (8. kl.). Eleverne har pligt til at deltage i de af skolen arrangerede emnearbejder / kurser, også hvis de er lagt uden for normal skoletid. Forsømmelser Forældre til elever i indskolingen - børnehaveklassen, 1. og 2. klasse bedes meddele fravær telefonisk. Ved fravær i klasse benyttes kontaktbogen den første raskmeldingsdag. Ønskes frihed for en elev uden for ferierne eller fritagelse for noget af skolens arbejde, må skriftlig anmodning fra forældrene medbringes i elevens kontaktbog. Kontaktbog Alle meddelelser mellem hjem og skole skal skrives i den udleverede kontaktbog. Der udleveres ny kontaktbog ved fremvisning af den gamle udskrevne bog. Er bogen bortkommet, må eleven betale for en ny. må under ingen omstændigheder skrive i dem, med mindre det er éngangsbøger. Ved udleveringen skal eleverne gennemse bøgerne for evt. fejl og mangler. Efter modtagelsen skal bøgerne forsynes med omslag. Bøgerne afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Elever, der efter gentagne påmindelser ikke overholder nævnte regler for boglån, henvises til at anskaffe sig bøger på egen bekostning. Da skolen kun har ordbøger i få klassesæt, må den enkelte elev selv anskaffe disse til hjemmebrug. Forsikring Skolen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle elever. Den dækker for ulykkestilfælde (i henhold til forsikringsaftalerne), som indtræffer overalt inden for skolens område, på den direkte vej til og fra skole samt under de af skolen arrangerede og ledede udflugter, f.eks. ekskursioner og lejrskoler. Fripladser Skolen modtager hvert år et mindre beløb fra staten til nedbringelse af skolepengene for elever i den undervisningspligtige alder. Midlerne tildeles for ét år ad gangen. Ansøgning herom skrives på skema, som børnene får med hjem. For at komme i betragtning det kommende skoleår skal skemaet med skatteoplysninger være kontoret i hænde inden den 22. juni. Skolens bestyrelse tager stilling til fordeling af midlerne på et møde ultimo august. Tilsagn om tilskud foreligger først i begyndelsen af september og vil derfor først få indflydelse på skolepengene fra 1. januar. Svømning Sæson 2009/10 Der betales i 11 måneder. 240 kr./md. Bøger Skolen stiller vederlagsfrit skolebøger til rådighed. Eleverne er ansvarlige for de udleverede bøger. De skal behandles ordentligt, og man 11

12 Praktiske oplysninger Skolepenge skoleåret 2009/2010 pr. år 1. barn/md. 2. barn/md. 3. barn/md. 4. barn/md. Lejrskole Bh kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Til de månedlige beløb tillægges udgifter (á conto til lejrskoler i klasse ) Lejrskolerne er obligatoriske - med mindre særlige forhold gør sig gældende. Uanset indmeldelsestidspunktet skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse. Opkræves der mere a conto, end en lejrskole koster, tilbagebetales det overskydende beløb. Der kan vælges følgende betalingsmåder: 1) Forudbetaling for hele skoleåret. Der gives herved 5 % rabat. (Gælder ikke lejrskole og svømning.) 2) 12 månedlige rater. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 5. i måneden. Husk, at skolen er tilsluttet PBS. Indskrivningsgebyr Ved indmelding betales et administrationsgebyr på 300 kr., som ikke tilbagebetales. Først når de 300 kr. er modtaget på skolen, skrives eleven på venteliste. Udmeldelse af skolen skal ske med fuld måneds varsel. Det vil sige, at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Da optagelse i 8. og 9. klasse er betinget af, at undervisningen i den pågældende klasse gennemføres, modtager skolen ikke udmeldelse i løbet af skoleåret for disse elever, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Elevbetalingen dækker alle normale udgifter til skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir o.l. Eleverne anskaffer dog selv: 1) Retstavningsordbog (fra 8. kl.) 2) Ordbøger til fremmedsprog - efter skolens anvisning. (fra 8. kl. ) 3) Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer - efter skolens anvisning. 4) Udgifter til lejrskole og udflugter betales særskilt. 12

13 Befordringstilskud Ansøgningsskema om fribefordring kan afhentes på skolens kontor. Der vil for skolekort være et egendækningsbidrag på 500 kr. (2009/10). Afstandskriterier: Længden af nærmeste skolevej (på cykel eller til fods) er afgørende for tildeling af bus- og togkort. Der kan udstedes skolekort, hvis følgende afstandskriterier er opfyldt: Bh kl. - 3.kl 2,5 km - 12,5 km 4. kl. - 6.kl 6,1 km 16,0 km 7. kl. - 9.kl 7,1 km 16,0 km Hvis der er behov for befordring udover den zone, hvortil der kan opnås skolekort, sker denne befordring for egen regning. Trafikfarlig vej Som hovedregel kan der gives skolekort til elever med trafikfarlig skolevej - til og med 7.klasse. Forældrene skal foruden ansøgningen sende en kortskitse samt kommentarer. Det er en forudsætning, at skolevejen er/bliver erklæret trafikfarlig af politiet. SFO Solstrålen Direkte telefonnummer: SFO Skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Der kan i enkelte tilfælde modtages elever fra 4. kl. Åbningstider 2009/10 Solstrålen har åbent alle hverdage fra: og igen fra: , dog kun til kl fredag. På skolefridage har vi åbent fra men kun til på fredage. Vi har lukket alle lørdage, søndage og helligdage, mellem jul og nytår og 14. maj. Sommerferie 2009 og 2010: ugerne 28, 29 og timer/uge timer/uge timer/uge timer/uge timer/uge ,5 timer/uge timer/uge Fredag lukker Solstrålen kl. 16. Priser for pasningsordningen 2009/10 a) 1-10 timer / uge kr./år 700 kr./ mdr b) 11-22, kr./mdr c) 23-27, kr./mdr d) over 27, kr./mdr - i 11 mdr. Indmeldelse i Solstrålen sker normalt for et helt skoleår, idet betalingen er beregnet som et beløb, der er delt ud på 11 rater. Udmeldelse skal ske med fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned. Økonomiske oplysninger generelt Da skoleåret går ud fra 1. august til 31. juli modtages aldrig udmeldelse (af skolen eller svømning) til udgangen af juni, og elever, der dimiteres i juni, skal som andre elever også betale for juli måned. 13

14 BØRNEHAVEKLASSEN Af Lotte Rohdenwiller Så kom endelig den 1. skoledag, som mange havde glædet sig rigtig meget til, men alligevel var der en del sommerfugle i maven Nu har vi fået rigtige skolebøger at arbejde i og et nyt penalhus. Det er sjovt at gå i skole. Bamserne har været med i skole i en uge og vi laver små lagkager til vores bamsefest. Det var svært at vælge, hvad der skulle være inden i lagkagerne, men den blå glasur med krymmel øverst, var et hit. 14

15 Her er vi på motionstur. Hver torsdag starter vi dagen med en gåtur. Målet er, at vi skal gå 100 km inden sommerferien. Puh ha det er jo helt til København, men vi skal nok nå det. I skrivende stund har vi rundet de 67 km. Den sidste dag inden jul havde vi inviteret forældrene til morgenkaffe i Børnehaveklassen. Vi var 32, som hyggede med hjemmebagte boller og småkager. Ingen jul uden julebagning. Vi brugte en hel dag på julehygge i skolekøkkenet. Det var ikke alle småkagerne, der blev lige kønne, men skidt med det, vi havde selv bagt dem, og de smagte rigtigt godt. Vi gik alle sammen med resten af skolen til julegudstjeneste i Finderup Kirke. Børnene gik Lucia og var med til at skabe en ægte julestemning. Her er børnehaveklassen til skolefesten. De har igen bevist, at de alle er noget ganske særligt. Tak til forældrene for den flotte opbakning til Børnehaveklassen. 15

16 1. KLASSE Af Malene Marcher Eleverne er ikke kun dygtige fagligt, men også socialt. De leger godt med hinanden, og der er sjældent konflikter. Skoleåret er ved at rinde ud, og der er sket mange ting: Eleverne gik ikke længere i børnehaveklasse, men var nu startet i 1. klasse. Her skulle de lære at læse og regne, holde koncentration og lave lektier. Alt sammen noget, som de er blevet smadder dygtige til. Ligeledes i efteråret havde hele skolen emneuge omkring førstehjælp. 1. kl. lavede mad på bålet, blev sminket som ulykkesofre, havde besøg af brandbilerne, som de ivrigt fik lov at undersøge og spørge til, og de lærte noget om at slukke ild. Alt sammen en meget spændende og anderledes uge. Der bliver ivrigt læst op fra læsebogen, og onsdag står eleverne i kø på skolens bibliotek for at låne nye og spændende bøger. Eleverne er ikke kun dygtige fagligt, men også socialt. De leger godt med hinanden, og der er sjældent konflikter. I efteråret havde skolen den årlige motionsdag på sidste dag inden efterårsferien. I år var den dog lidt ekstra særlig, for skolen fyldte 110 år. Så da eleverne kom tilbage fra gåturen, var der lagkage, sodavand og festlig musik i gården. Det var en forrygende dag. Da eleverne kom tilbage fra gåturen, var der lagkage, sodavand og festlig musik 16

17 Da jeg så startede i foråret som ny lærer på skolen og blev klasse- og dansklærer i 1. kl., så blev vi i klassen enige om, at klasselokalet skulle pyntes op med friske forårsfarver. som eleverne havde været med til at bringe ind i deres klasseværelse. Vi var meget glade for de nye farver, som eleverne havde været med til at bringe ind i deres klasseværelse. Alle var rigtig dygtige til at samarbejde og hjælpe hinanden Eleverne skulle klippe blomster, græs, skyer og en stor flot sol. De valgte sig ind i 4 grupper, som skulle tage sig af de ovenstående emner. Alle var rigtig dygtige til at samarbejde og hjælpe hinanden med at tegne op, klippe, måle og hænge op i vinduerne.nu var foråret kommet. Vi var meget glade for de nye farver, Vejret blev bedre i april og temperaturen steg. Eleverne ønskede sig noget nyt udendørs legetøj. Der blev indkøbt et sæt til rundbold, tennisbolde, sjippetove og nogle fodbolde til drengene. Desuden fik vi også nogle tæpper, så vi kunne spise madpakkerne udenfor og læse bøger og andet ude i det gode vejr. D juni går turen til Bisserup sammen med børnehaveklassen. Vi glæder os meget til at tage på tur sammen og forhåbentlig nyde det gode vejr. Her skal der leges og gås på opdagelse. Pizza omkring bålpladsen i emneugen var en populær beskæftigelse. 17

18 2. KLASSE Af Jette Leicht Rytmesektionen gør sig klar, så 2. kl. kan levere deres musikalske bidrag til skolefesten. Endelig kom dagen, hvor I skulle lære jeres nye klasselærer at kende. Jeg tror, at jeg var lige så spændt, som I var. Nogle var måske også lidt nervøse, men jeg glædede mig meget til at lære jer alle at kende. Det er gået rigtigt godt, men det har været et meget travlt år. Der har været meget gang i jer (smiler), men jeg synes alligevel, at vi har nået det, vi skulle i løbet af året. Det sociale velbefindende er vi stadig meget opmærksomme på. Alle skal være glade for at gå i skole. I er blevet rigtig gode til at regne, skrive og læse. Alle læser nu højt og tydeligt. Der er også blevet skrevet en del historier i løbet af året. De har været meget spændende at læse. Skolebiblioteket besøger vi stadig flittigt, hver fredag, så ingen løber tør for læsestof. Nogle er sågar oppe på at læse bøger med flere hundrede sider. Det er meget imponerende, når man kun går i 2. klasse. Flot! Sammen med Bertel regner I bare derud af. I besøger også flittigt datalokalet, næsten hver torsdag med Bertel, hvor I lærer en masse spændende ting på computeren. Det er I meget glade for. Lige efter påskeferien er der også plantet korn, gulerødder og tomater, som aktivt spirer i krukkerne. 18

19 Ud over den almindelige undervisning har vi haft flere emner i årets løb. Inden efterårsferien arbejdede vi med emnet: Førstehjælp. Her var vi delt op i grupper sammen med Sminket til førstehjælpskursus Efter turen blev der holdt fødselsdag for skolen, som fyldte 110 år. Der fik vi sodavand og fødselsdagskage. En god afslutning på en god og hyggelig emneuge. Inden vinterferien lå skoleårets andet store fælles emne. Denne gang havde vi en læseuge, hvor der flittigt blev læst en masse spændende bøger. Vi havde slået os sammen med 3. klasse. Så alle drengene var på hold sammen med Bertel, og alle pigerne var sammen med mig. Dagene blev startet med højtlæsning. Drengene fik læst Robin Hood og Robinson Crusoe, og pigerne fik læst Skammerens datter. En tur på Høng Bibliotek blev det også til, hvor alle lånte to bøger hver. Der blev skrevet en masse boganmeldelser i denne uge, børnehaveklassen og 1.klasse. Der blev der lavet sund mad i skolekøkkenet. Der blev også lavet bål hver dag ude på Solstrålens bålplads, og I fik lært, hvordan man slukker en ildebrand. Der blev sminket sår til den store guldme-dalje, nogle så virkelig ud, som om de var kommet rigtigt slemt til skade. Godt, at det bare var noget, der kunne vaskes af med vand og En munter fotopause i læseugen. og der gik lidt sport i, om det var pigerne eller drengene, der fik lavet flest boganmeldelser. Der blev også lavet nogle flotte tegninger over de bøger, der blev læst. Vi sluttede ugen af med at se Ulve-pigen Tinke, der er en storslået film. En god og hyggelig uge, hvor både drenge og piger for alvor fik prøvet bare at læse. 110 års fødselsdagskage er ikke så ringe. sæbe. Højdepunktet var nok, da Falck stillede op med store brandbiler og fortalte om deres arbejde. En tur i brandbilen var heller ikke så ringe. Emneugen sluttede af med den traditionsbundne motionsdag. Vi gik en pæn lang tur ud over heden på ca. 3 km. I marts havde forældrene arrangeret en fastelavnsfest, som blev afholdt i Solstrålen. Det var tydeligt, at børnene havde gjort noget ekstra ud af deres fremtoning. Alle var meget flotte klædt ud. Der blev ivrigt slået til tønden, og de blev meget overraskede over, at det var appelsiner, der kom ud af tønden. Det griner de stadig af, når de snakker om det. Årets kattekonge blev Kristian og kattedronning blev Emma. Der blev også hygget med sodavand og slik denne dag. Flot arrangement og tak til de forældre, der stod for denne dag. 19

20 3. KLASSE Af Jette Leicht Besøg fra brandbilen kan hurtigt tiltrække både små og store børn. Så er endnu et år ved at rinde ud, og I skal snart starte i 4. klasse med endnu et nyt fag, nemlig engelsk. Det bliver spændende. Det har været et lidt turbulent år, da der har været et par lærerskift. Jeg overtog klassen d. 1. januar, og I har alle taget rigtigt godt imod mig. Vi er hurtigt kommet ind på hinanden og har fundet en fælles rytme. I starten var der meget gang I jer, men nu har vi sammen fundet balancen, så nu er I oftest koncentrerede og arbejdsomme. Det sociale velbefindende i klassen er vi meget opmærksomme på. Målet er, at alle er glade for at komme i skole om morgenen. Om eftermiddagen skulle I også gerne have følelsen af, at I har haft en god dag. I er rigtigt gode til at regne, skrive og læse. Sammen med Malene regner I bare derud af, og der bliver flittigt øvet tabeller. I dansk har vi fået læst nogle gode bøger. Her kan blandt andet nævnes Regnbuebilen, Mørkebarnet og En hverdag fuld af historier. Vi øver os meget i at læse højt og tydeligt, og det går helt godt. Der er også blevet skrevet en del historier i løbet af året, som har været meget spændende at læse. Rigtig mange er blevet gode til at digte. Skolebiblioteket besøger vi flittigt hver tirsdag, så ingen løber tør for læsestof. Nogle er oppe på at læse bøger med flere hundrede sider. Det er meget flot. Ud over den almindelige undervisning har vi haft flere emner i årets løb. Inden efterårsferien havde vi et emne omkring førstehjælp. Der kom blandt andet besøg af Falck med to store brandbiler, og de fortalte om deres arbejde. Det var meget spændende at høre om. Vi fik også lært, hvordan man slukker et bål. Som 20

21 Fra motionsdagen elever fra 3. kl sammen med Brigitte på vej ud at gå og løbe. afslutning på emneugen, havde vi den traditionsbundne motionsdag, hvor de fleste fik cyklet en masse kilometer. Samme dag fejrede vi skolens 110 års fødselsdag, hvor vi fik sodavand og fødselsdagskage. Inden vinterferien lå skoleårets andet store fælles emne. Denne gang havde vi læseuge, hvor der flittigt blev læst en masse spændende bøger. Vi havde slået os sammen med 2. klasse, hvor alle drengene læste sammen med Bertel, og pigerne læste sammen med mig. Dagene startede med højtlæsning. Drengene fik læst Robin Hood og Robinson Crusoe, og pigerne fik læst Skammerens datter. En tur på Høng Bibliotek blev det også til, hvor alle lånte to bøger hver. Der blev også skrevet en masse boganmeldelser i denne uge, og der blev lavet nogle flottetegninger over de bøger, der blev læst. Vi sluttede ugen med at se Ulvepigen Tinke. En god og hyggelig uge, hvor både drenge og piger hyggede sig. I årets løb har der også været arrangeret en tur til Gerlev Legepark. Her blev der leget gamle lege. Der var bestilt en instruktør til at guide os i de gamle lege. Det var meget sjovt og spændende, og både forældre og børn morede sig. Bagefter var der hygge ved en grill i parken, hvor man selv havde medbragt maden. Super godt arrangement og tak til de forældre, der havde stået for turen. Tak for et rigtigt dejligt skoleår. Smil til fotografen under emnearbejdet. Drengene nyder at lave fastelavnsris 21

22 4. KLASSE Af Kristine Lund Kristensen Det er jo ikke så galt at have mistet luften, når Anders står klar med pumpen. Der er sket rigtig meget i dette skoleår. Der er lærere, som har sagt farvel og nye er kommet til. Efter en lidt turbulent tid er alt faldet godt på plads, og I er nu på vej mod 5 klasse. Den 16. september 2008 var vi til håndboldstævne i Høng Hallen. Vi havde trænet længe og var klar til kamp. Vore to hold hed Høng Privatskole 1 og Høng Privatskole 2. Det var super flot, at hold 1 fik en fjerde plads, og at hold 2 kom på en anden plads og kom hjem med en flot pokal. Motionsdag Vi var den klasse som havde løbet længst på hele skolen. Udflugt Vi tog af sted i bus og begyndte med en rundvisning på politistationen. Her så vi både en pistol og en peberspray. Vi var også inde på centralen, hvor de modtager alarmopkald. Politiet ringede til dem selv for sjov, så vi kunne høre sådan en samtale. Vi fik også lov til at se en politibil indeni. En rigtig god dag, hvor vi også var hos Falck og på skadestuen. 22

23 Et besøg af landbetjent Mette er altid en spændende oplevelse Emne uge Vi lavede nogle sjove opgaver i emneugen. Det var dog lidt svært at skrive digte, men en hyggelig uge med: - Vinduesmaling - Tegneserie - Digte - Læsning Fodboldstævne i Høng Hallen gik også rigtig godt. Vi havde 3 hold med: Kristines Drenge, 1 / 2 og Kristines Piger. Alle syntes, det var rigtig sjovt og gav sig fuldt ud. Resultatet blev først og fremmest en dejlig dag med masser af fodboldkampe. Dertil kom, at pigerne vandt en sølv medalje, og så var der guld til drengeholdet. Skolernes biograf februar 09 Vi havde glædet os rigtig meget til at komme i biografen. Hjemme i klassen havde vi på forhånd snakket om filmene. 4 kort film som bl.a. handlede om børn, mobning, skilsmisser og venskaber. Det var nogle film som satte tankerne i gang, og der var meget at snakke om, da vi kom hjem i klassen igen. Fastelavn Vi fik også holdt fastelavn i år, bare på en lidt anderledes måde, da vi ikke kunne bruge gymnastiksalen. Vi blev delt ud på hold, hvor vi henholdsvis skulle bide til bolle, lave flotte masker i mange farver og lave fastelavnsris med sutter og bånd. Udklædningen var alt fra blomsterpiger, gangstere, spøgelser og til drenge, som var klædt ud som damer. Det var en rigtig hyggelig dag. Der synges af fuld hals for hele Høng Hallen I har nået en hel masse i årets løb - næste år venter mange nye spændende udfordringer og en lejrskole er i udsigt. Tak for mange dejlige timer sammen. Må der blive endnu flere i det næste skoleår. Rigtig god sommer. 23

24 5. KLASSE Af Annette M. Pedersen Skagens Gren, hvor de to have, Skagerak og Kattegat mødes, er altid spændende. Skoleåret begyndte med en pragtfuld tur til Hirtshals og Hotel Fyrklit september. Efter ankomst og indkvartering, besøgte vi Bunkersmuseet og fyret, hvor vi nød den flotte solnedgang efter de mørke bunkers. Tirsdag så vi Skagen By & Egnsmuseum og hørte om fiskernes liv og dagligdag i gamle dage, og bagefter var der opgaver, så eleverne kom igennem husene flere gange. Solen skinnede, da vi fortsatte til Skagen, og alle fik dyppet tæerne på Grenen. Skagen by med de gamle huse og havnen skulle ses, og motion fik vi også på Råbjerg Mile. Næste dag var det desværre regnvejr, mens vi var i Ørnereservatet, men det var en oplevelse at se de store fugle. På vej til Nordsømuseet, stoppede vi ved et ravsliberi, men en bus med pensionister forhindrede os i at se og høre om ravfund og forarbejdning. Det var heldigt, at vi havde læst og hørt om det på forhånd, og eleverne sparede en masse lommepenge, tror jeg. På Nordsømuseet havde skoletjenesten sørget for fisk, som vi skulle skære op nogle fik en forkert ansigtsfarve, mens andre lignede vordende kirurger. Det var spændende at se tingene i mikroskop. Hjemturen foregik på gåben i småregn og blæst, men hjemme ventede svømmehallen, så der var ingen sure miner. Torsdag var turens shoppedag i Hirtshals, men inden besøgte vi Mårup kirke, som er ved at blive revet ned, Rubjerg Knude og Lønstrup, hvor elevforedraget blev overhørt af et par lokale beboere, som roste eleverne. Så var det tilbage til Hirtshals, hvor de sidste penge skulle spenderes. Vi voksne nød ugens eneste fritime i solskin og med havudsigt. Om aftenen sad vi alle og nød den flotte solnedgang over Vesterhavet, mens vi evaluerede turen. Alle, både børn og voksne havde haft en dejlig uge helt uden kontroverser. Klassen blev rost meget for det gode sammenhold den dag, Louise havde fødselsdag. Vi lærere 24

25 var med rette stolte over klassens fejring af fødselsdagsbarnet med morgenvækning og flotte gaver. Hotellet havde lavet lagkager til os om aftenen, og pludselig rejste Louise sig op og takkede kammeraterne og køkkenet for den dejlige dag, hun havde haft. Hotellets andre gæster klappede, og vi voksne var helt rørte. Sådan en lejrskole vil vi alle huske mange år fremover. Næste begivenhed var emneugen i oktober. Her var overskriften Brand og Erhvervslivet. 5. og 6. kl. gik sammen, og ugen bød på laboratoriebesøg på Slagelse og Kalundborg sygehuse. Hos Flügger, hvor Lene fortalte om farver, og hvor eleverne kom hjem med et flot maleri, som nu pynter i gangen uden for klasseværelserne. Vi fik også besøg af Thomas, som fortalte om førstehjælp, og alle prøvede at puste liv i Døde Dorthe, som dukken blev kaldt. Der var også sjove fysikforsøg, og brandvæsenet kom forbi med sprøjte og vandvogn. Eleverne skulle vise brandfolkene, hvor slukningsmateriellet befandt sig, og vi fik gode råd undervejs. Vi fik vist, hvordan man slukker små brande f.eks. i frituregryden. Der var også teoriundervisning om brand i hjemmet. Det var en dejlig og lærerig uge. godt program. Vi blev vist rundt i staldene, hvor en ung værnepligtig fortalte om det hårde arbejde, og mange heste fik kærlige knus og snak. Pigerne kunne næsten ikke løsrive sig fra de flotte dyr. Klassen prøvede også forhindringsbanen - godt og sikkert hjulpet af Anettes kollega. Graven krævede samarbejde. Den var mindst 3 meter dyb, men det tænkte ingen på før de skulle op igen ad de lodrette betonsider!! Det var en sjov dag med masser af frisk luft og motion af muskler, som ikke bruges hver dag. 5. klasse havde to uger med Robinsonade på tværs af næsten alle fag. Klassen skulle digte videre på historien om Den gulgrønne sky over Høng, og der blev digtet, regnet og lavet dukker og plancher til de flotte fremlæggelser. og der blev digtet, regnet og lavet dukker og plancher.. Graven krævede samarbejde. Den var mindst 3 meter dyb, men det tænkte ingen på før de skulle op igen ad de lodrette betonsider. I forbindelse med emneugen fik vi mulighed for at besøge Antvorskov Kaserne. Janniks tante er soldat, og hun havde sørget for et I februar var der igen emneuge, og denne gang var kl. sammen om emnet Dansk og Læsning. Udover en masse læsning, digtskrivning, sjove danskopgaver og tegneseriefabrikation, lavede eleverne glasmaling af tegneseriefigurer og skrev egne historier. Ugen sluttede med lækre kager og film. Fint samarbejde klasserne imellem. 18. maj har vi planlagt ekskursion til Trelleborg, hvor vi med skoletjenesten skal være vikinger for en dag. Det glæder vi os til, da det er afrundingen af månedsopgaven, som i år handlede om vikinger. 25

26 Lejrskole: 5. klasse i Nordjylland. Foran det berømte Brøndums Hotel. Der var dækket flot op til os hver dag i restauranten på Hotel Fyrklit. Mårup Kirke flyttes, inden havet tager den. På Skagens By- og Egnsmuseum fik vi meget at vide af en rigtig god rundviser En lektion om fisk på Nordsømuseet med en rigtig fagmand. En falkoner til hest afleverer en vandrefalk til ejer og stifter af Ørnereservatet På toppen af Danmark! 26

27 Skolens 110-års fødselsdag i 2008 Af Inga Funk Christensen Koncert i skolegården ved skolens nystiftede rockorkester var en stor succes. På sidste skoledag før efterårsferien 2008 blev skolens 110-års fødselsdag markeret ved et udendørsarrangement. Der var kage og sodavand til alle. I skolekøkkenet var der bagt, så der stod en kage ca. 5 meter lang - klar til fælles fornøjelse for hele skolen. Skolens band, - samspilsgruppen, - spillede til fællessang, og glædede os alle med flere numre. Det var både kendte numre, og numre gruppen selv havde lavet musik og tekst til. Skolelederen holdt tale for fødselaren, og gav sammen med alle elever og ansatte fødselaren et leve og tre gange hurra. Lidt fra fødselsdagstalen: Den helt nøjagtige dato for 110-årsdagen kender jeg ikke, men sidst vi fejrede en rund skolefødselsdag var ved denne tid på året, hvor vi fejrede skolens første 100 år. Festen blev holdt i et stort cirkustelt på skolens grønne område. Den børneskole, der blev bygget og taget i brug 1898, kostede knap kr. Det var dengang en lærerløn var godt 10 kr. om måneden. Som lærer fik man fri kost og logi, men skulle så også love, at ville hjælpe til i haven. 27

28 6. KLASSE. Af Susanne Kristensen Fra overlevelsesturen til Fugledegård Som afslutning på skoleåret i 5. klasse tog vi i maj måned på lejrskole til Hirtshals. Glade og forventningsfulde tog vi af sted mandag morgen og ankom til Danland om eftermiddagen. Efter indkvartering fik vi en virkelig fin rundvisning i bunkerne i det omkringliggende område. De følgende dage lød programmet på en tur til Skagen, Grenen, Skagens havn, Skagens museum med skoletjeneste. Her hørte vi om de tre perioder: den sorte, røde og gule tid. Derefter skulle de alle male et billede, som de fik med hjem. Dagen sluttede med et besøg i Råbjerg Mile, hvor de muntre-de sig meget i de enorme sandmasser. Næste dag gik turen til Ørnereservatet, Maarup Kirke, Rudbjerg Knude og Lønstrup Strand, og så var det hjem og en tur i poolen. Dagen efter gik vi ind til Nordsømuseet, hvor vi nød det i fulde drag. På hjemturen handlede vi ind til hyggeaften, da det var sidste aften inden hjemturen. Dagen efter gik turen hjem, og alle havde fået nogle rigtige gode og lærerige oplevelser og minder. Det er et dejligt sted at være på lejrskole, da alle forholdene er kanon gode. Godt trætte vendte vi hjem til Høng Station sidst på eftermiddagen. Som start på skoleåret i 6. klasse tog vi sammen med 8.klasse på overnatningstur til Fugledegård, hvor vi skulle sove i shelter og telte. Alle cyklede derud i fint vejr, dog lidt blæsen- 28

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD

Høng Privatskole. Værdier, der spirer. www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Værdier, der spirer BØRNHAVEKLASSEN 2012/2013 Vi har stadig ledige pladser! FOKUS PÅ TRYGHED, LÆRING OG INDHOLD Høng Privatskole www.hoengprivatskole.dk info@hoengprivatskole.dk HØNG PRIVATSKOLE - Grundlagt

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på.

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på. Dec. 2014 NYHEDSBREV Skoleåret 2014/15 er nu rigtig godt i gang. Vi har på Solhverv allerede nået at opleve mange ting i skoleårets første halvdel, så nu glæder vi os til, at alle kan holde en rigtig god

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Skolen informerer 2010 juni

Skolen informerer 2010 juni Skolen informerer 2010 juni Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng tlf. 58841770 fax. 58841777 www.hoengprivatskole.dk Email: info@hoengprivatskole.dk - 19. maj afholdt 6. klasse cyklistprøve. Mandag

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

UGEBREV nr. 23 uge 6. Årgang 3

UGEBREV nr. 23 uge 6. Årgang 3 UGEBREV nr. 23 uge 6 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Morgensamlingerne i denne uge har handlet om respekt på mange måder. Det er sådan, at alle lærerne skiftes til at stå for morgensamlingerne, og

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S KONTAKT 11/12 nr. 6 M A R T S Indhold: Aktuelt i s. 2 Siden sidst s.2 Fritternyt s. 3 Volleystævne s. 4 Fastelavnsfest s. 5 Stemningsbilleder s.7 Info s.8 Side 2 AKTUELT I MARTS Tirsdag 06 Ekskursion 8.

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere