CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine"

Transkript

1 CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning

2 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

3 Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger ikke er helt som på Deres motor. LÆS HELE MANUALEN GRUNDIGT INDEN OPSTART, forkert brug af produktet kan forårsage skader samt bortfald af garantien. Manualen beskriver også hvornår samt hvordan motoren skal serviceres. Motoren må udelukkende bruges som beskrevet i salgs- og leveringsbetingelserne samt i denne brugermanual. Såfremt dette ikke overholdes fraskriver leverandøren sig ethvert ansvar. Korrekt brug indebærer også nøje overholdelse af forskrifterne for drift, vedligehold og reparation. Kun personer der har kendskab til at betjene, vedligeholde samt reparere motoren bør udføre sådant arbejde. Det anbefales altid at få sin motor serviceret, vedligeholdt samt repareret af en autoriseret CRAFTSMAN marine forhandler. Såfremt der er foretaget modifikationer på anlægget som ikke er godkendt af Craftsman Marine på skrift, bortfalder garantien, dette gælder også modifikation af injektions- og brændstofsystemet, sådanne ændringer kan desuden påvirke motorens ydeevne samt emissioner i negativ retning. Dette kan bevirke at lovmæssige krav om emission af udstødningsgasser m.m. ikke længere er opfyldt. Ansvarsfraskrivelse Specifikationer og beskrivelser var korrekte da manualen blev trykt, men da vi hele tiden stræber efter at gøre motorerne bedre, forbeholder vi os ret til ændringer uden forudgående varsel. Dette gælder såvel produktet som manualen. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 3

4 Forord Sikkerhed Kære kunde Tak fordi de valgte at købe Craftsman Marine diesel motor. Overholder De forskrifterne i denne manual kan De få glæde af Deres motor i mange år. Manualen beskriver hvordan De betjener, servicerer og inspicerer Craftsman Marine motor type CM2 samt CM3. Sørg altid for at have manualen tilgængelig og skulle De have spørgsmål står forhandleren gerne til rådighed Craftsman Marine B.V. West Diesel Engineering as Denne side indeholder de advarsels piktogrammer der er anvendt i manualen. Bemærkninger der refererer til sikkerhed bruger dette symbol: FARE!!! OBS!!! Følg venligst nøje instruktionerne i dette kapitel og instruer alle der skal betjene motoren om at gøre det samme, samt følg nedenstående sikkerhedsanbefalinger: Rør ALDRIG ved nogen bevægelige dele, når motoren er i drift. Rør ALDRIG ved udstødning samt andre varme dele - Undgå brændbare væsker i nærheden af motoren. Udfør kun kontrol, service samt reparationer når motoren er stoppet. Dækslet på ekspansionstank eller varmeveksler må ikke afmonteres under drift - vent til motoren er afkølet inden dækslet fjernes. Vedligehold samt service bør kun udføres af kvalificeret personale, hvis muligt brug din lokale autoriserede Craftsman Marine forhandler. Vær opmærksom på symboler og læs alle instruktioner grundigt. OBS!!! (specielt af sikkerhensyn til personer samt materiel) 4 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ansvarsfraskrivelse 3 5 Vedligeholdelse Sikkerhed Standard tilbehør Produktbeskrivelse Service side Starter side Vedligeholdelse og inspektion Påfyldning smøreolie Kontrol kølevæskestand 20 Udskiftning kølevæske 20 Kontrol af søvandsfilter 21 Tømme vandudskiller 22 Kontrol fleksible motorfødder 27 Kontrol kilerem 28 3 Før opstart af motor 11 7 Vinteropbevaring 29 4 Motor smøreolie Gearkasse Kølevæske Standard panel ALFA10E/ALFA20E Motor drift Kontroller først Startprocedure Kontrollamper Forberedelser til ny sæson Problemer og løsninger Tekniske data Smøremidler og kølevæsker Dimensioner Crafted with CRAFTSMAN MARINE 5

6 1 Standardtilbehør Almindelig vedligehold Instrumentpanel Alfa 10E eller Alfa 20E Komplet ledningsnet med sikringer og multistik Tilslutning til kontrolkabler Fleksible motorfødder (4 stk) Tømmepumpe til smøreolie Følges manualens anvisninger nøje af brugeren, vil det sikre optimal drift af motoren, med følgende lang levetid, optimal ydelse samt god brændstoføkonomi. Ekstratilbehør (anbefales): Brændstoffilter / vandudskiller mellem brændstoftank og motor For komplet liste over tilbehør til motoren, se vor hjemmeside eller vort produktkatalog Udfør vedligehold regelmæssigt som beskrevet i manualen. Check smøreolie, brændstof samt kølevæske inden opstart. Brug en god kvailitet kølevæske der beskytter mod korrosion og frostskader, hele året, se side 43 for anbefalet specifikation. Sæt aldrig motoren i drift uden en velfungerende termostat for at undgå overophedning. Brug altid korrekt smøreolie, se specifikation side 13. Sørg altid for rent brændstof uden vand og urenheder. Stop motoren straks ved lys i kontrollamper for olietryk, kølevandstemperatur, søvandstemperatur eller ladespænding. 6 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

7 Notater: Crafted with CRAFTSMAN MARINE 7

8 2 Produktbeskrivelse Luftfilter / lyddæmper Ekspansionsprop ferskvandskølesystem Service side Udluftning kølesystem / tilslutning ekstern varme Tilslutning ledningsnet og sikringer Tilslutning gaskabel Udstødning Oliepåfyldning Tilslutning brændstof retur (Ø 8 mm) Brændstof fødepumpe Tilslutning brændstofsystem (Ø 8 mm) Brændstoffilter Søvandspumpe (Ø 20 mm) Oliepind Manual betjening af elektrisk stopspole Bundprop / olieaftapning Smøreoliefilter 8 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

9 Starter side Produktbeskrivelse 2 Ekspansionsprop ferskvandskølesystem Varmeveksler Generator Udstødningsinjektor (Ø 30 / Ø 40 mm) Drænprop ferskvandskølesystem /retur ekstern varme Starter Crafted with CRAFTSMAN MARINE 9

10 2 Produktbeskrivelse Motor identifikation Placering af typeskilt Mitsubushi motor serienummer Craftsman Marine typeskiltet er der hvor motortype, serienummer samt andre data vedrørende motoren findes. Typeskiltet er placeret på ventildækslet ved siden af oliepåfyldningsdækslet.. På 2-cylindrede motorer er typeskiltet placeret på gearet. Mitsubishi motorserienummeret er indgraveret i motorblokken på styrbord side. Venligst skriv oplysningerne fra typeskiltet ind i denne manual, det er vigtigt at oplysningerne er korrekte. 10 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

11 Før opstart 3 Motor smøreolie Craftsman Marine dieselmotorer leveres uden smøreolie. Før første opstart, skal motoren påfyldes 5 liter smøreolie til dieselmotorer, med følgende specifikation: Type: 15W40 API: CD, CE or CF4 CCMC: D4 or D5 Der er to påfyldninger, en på ventildæksel samt en på forkant af motor. Når korrekt mængde er påfyldt, kontrolleres korrekt oliestand på oliepinden. En ektra påfyldning findes på styrbord side, ved siden af typeskilt. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 11

12 3 Før opstart Reduktionsgear Reduktionsgear er monteret på motorens svinghjul, gearet skal ligeledes påfyldes korrekt type og mængde smøreolie. Craftsman Marine dieselmotorer leveres med forskellige fabrikater og typer af gear. For ZF-Hurth og Technodrive gear er olietyper og mængder angivet nedenfor. For korrekt olietype til andre gear henvises til gearets manual. Her vises hvordan olie påfyldes, efter påfyldning checkes korrekt oliestand med oliepinden. ZF Hurth Type ZF 10: 0,35 liter ATF Type ZF 12: 1,1 liter ATF Technodrive Type TMC40: 0,20 liter ATF Type TMC60: 0,80 liter ATF (ATF: Automatic Transmission Fluid, type A, suffix A) 12 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

13 Før opstart 3 Kølevæske Før første opstart, skal motorens ferskvandskølesystem fyldes med kølevæske. For at gøre dette afmonteres ekspansionsproppen på enten varmeveksler, eller ekspansionstank (ved ekstern varme) hvis en sådan er monteret. Systemet kan rumme ca. 6,5 liter (med varmeveksler). Brug enten en færdig blanding fra forhandleren, eller fremstil selv en blanding af 40% ethylenglykolbaseret kølevæske og 60% rent ferskvand. Fyld systemet til ca. 1 cm under påfyldningsrøret. Systemet udlufter automatisk Husk at genmontere ekspansionsdæksel og stram det godt til. Efter opstart af motor, checkes kølevandsstand og der efterfyldes om nødvendigt. Brug ALDRIG søvand / saltvand til kølevæske!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 13

14 3 Før opstart Standard panel type Alfa10E / Alfa20E 1. Omdrejningstæller / timetæller 2. Voltmeter 3. Startnøgle 4. Kontrollampe søvandstemperatur 5. Kontrollampe olietryk motor 6. Kontrollampe ferskvandstemperatur 7. Sensor automatisk instrumentbelysning 8. Kontrollampe ladespænding 9. Kontrolampe forvarme 10. Kontrollampe olietryk gear Alfa 10 E Ekstraudstyr Voltmetret kan udskiftes med et termometer Alfa 20 E 14 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

15 Før opstart Omdrejningstæller / timetæller Voltmeter Kontrollamper Omdrejningstælleren viser motorens omdrejninger per minut. Lad ikke motoren køre fuld omdrejninger i længere perioder. Lad ikke motoren køre i tomgang i længere perioder. Brug ikke fuld omdrejning til opvarmning. Timetælleren viser motorens totale driftstid i timer. CM 2.16 and CM 3.27 motorerne kører begge ca. 850 o/min i tomgang. Voltmetret viser batteriets ladespænding. Når motoren har været stoppet og nøglen drejes til ON eller forvarmning skal voltmetret vise ca. 12 volt. Når motoren er i drift skal det vise mellem 12 og 14,5 volt Instrumentpanelet har 6 kontrollamper der viser: 1. Olietryk 2. Batteri ladespænding 3. Temperatur ferskvand 4. Temperatur søvand 5. Lavt olietryk reduktionsgear 6. Forvarmning Kontrollamperne, med undtagelse af forvarmning, er forbundet til en alarm, når alarmen lyder under drift er der opstået et problem med en af ovennævnte funktioner. Hvis det sker - skal motoren stoppes OMGÅENDE!!!! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 15

16 4 Drift af motoren Første eftersyn Start af motor Bemærk: Kontroller ALTID følgende, inden opstart: 1. Før motoren startes sættes gashåndtag i midterposition og gearvælger i neutral. 2. Drej startnøgle fra OFF til ON, dette bevirker at alle kontrollamper lyser samt alarm lyder. Smøreoliestand Kølevandsstand Er søvandsventil åbnet? Er hovedafbryder tændt? Står gearvælger i neutral position? 3. Drej startnøgle fra ON til Forvarmning, nu lyser kun kontrollampe forvarmning, hold nøgle i denne position i ca. 6 sekunder (ved omgivelsestemperatur på 15 C eller højere). 4. Drej nu startnøgle til START og slip så snart motor kører. 5. Nøglen returnerer automatisk til ON og bliver her mens motor er i drift. 6. Lad motor køre i tomgang en kort periode, hvorefter den er driftsklar. Forvarmetid er afhængig af omgivelsestemperatur - Jo lavere temperatur, jo længere forvarmetid. Ved frysepunktet er forvarmetiden ca. 20 sekunder. ved 7 C er forvarmetiden ca. 10 sekunder. Forvarm aldrig mere end maksimum 60 sekunder. Stop start proceduren hvis motorer ikke kører indenfor 10 sekunder. Hold en pause og forsøg igen. Lad aldrig starteren køre mere end 30 sekunder for at undgå skader på grund af overophedning. 16 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

17 Drift af motoren 4 Kontrollamper, olie og korrekt ladespænding på batteri Undersøg at kontrollamper for olietryk og ladespænding er slukket, samt at der kommer kølevand ud af udstødning. Hvis det ikke er tilfældet så STOP motoren OMGÅENDE!!. Elektrisk stop af motor Før motoren stoppes sættes gashåndtag samt gearvælger i neutral position, lad motoren køre kortvarigt i tomgang. Drej nu startnøglen til STOP Efter længere tids drift anbefales det at lade motoren køre tomgang et par minutter inden der stoppes Manuelt stop Skulle motoren ikke reagere på elektrisk stop, kan motoren stoppes ved at trykke på den sorte gummiknap på motorens stopspole, det vil stoppe motoren efter få sekunder på grund af manglende brændstoftilførsel. Når motoren er stoppet drejes nøglen til OFF. Sluk aldrig for elektrisk hovedafbryder når motor er i drift. Luk for søvandsventil og sluk for hovedafbryder hvis motoren ikke skal bruges. Drej ALDRIG startnøgle til START når motoren er i drift. Det kan medføre alvorlige skader på motoren. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 17

18 5 Vedligehold For at sikre en lang levetid på motoren, er det vigtigt at overholde følgende anvisninger om periodisk vedligehold af motoren, samt anlægget i øvrigt. Manglende vedligehold kan medføre varige skader på motoren samt bortfald af garantien. Følgende skal udføres: Vedligeholdelsesintervaller For hver 10 timer samt dagligt før opstart Kontroller smøreoliestand (side 19) Kontroller kølevæskestand (side 20) Kontroller søvandsfilter for urenheder og rens om nødvendigt (side 21) Efter de første 50 timers drift Bed forhandleren udføre følgende: Dræn brændstoffilter / vandudskiller (side 22) Skift motorens smøreolie (side 23) Skift smøreoliefilter (side 23) Skift smøreolie på gearet (side 25) Skift brændstoffilter (side 26) Kontroller tomgang og juster om nødvendigt (side 15) Efter hver 100 timers drift (mindst en gang årligt) Bed forhandleren udføre følgende: Dræn brændstoffilter / vandudskiller Udskift motorens smøreolie Udskift smøreoliefilter Kontroller oliestand i gearet Udskift brændstoffilter Kontroller batterier, kabler og forbindelser Kontroller impeller i søvandspumpe Efter hver 500 timers drift (mindst en gang årligt) Bed forhandleren udføre følgende: Kontroller/juster ventilspillerum Udskift brændstoffilter Skift smøreolie i gearet Rens/udskift filter i brændstoffødepumpe Kontroller fleksible motorfødder, juster/udskift om nødvendigt Kontroller alle slanger, rør og forbindelser Kontroller kilerem, juster eller udskift om nødvendigt Efter hver 1000 timers drift (som minimum hvert andet år) Bed forhandleren udføre følgende: Kontroller søvandspumpe og udskift om nødvendigt Udskift kølevæske i ferskvandskølesystemet Om nødvendigt: -- Udluft brændstofsystem (side 22) -- kontroller tomgang (side 15) Udfør kun service og vedligehold på motoren når den er stoppet!!!! 18 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

19 Vedligehold og eftersyn 6 Oliepind Smøreoliestand Efterfyldning af smøreolie For at kontrollere smøreoliestand, skal motoren stoppes og køles af. Oliepinden er placeret på motorens højre side (set bagfra) mellem smøreoliefilter og søvandspumpe. Markeringerne på oliepinden viser maksimum og minimum oliestand. Korrekt oliestand er på, eller lige under det øverste mærke. Er der ikke nok olie på motoren skal der efterfyldes med olie af samme mærke og type. Forskel mellem maksimum og minimum er ca. 2 liter. Sørg altid for at olien ikke er over maksimummærket på oliepinden. Påfyldningsdækslet er placeret på ventildækslet på forkanten af motoren, på højre side af motoren er der yderligere en påfyldningsmulighed. Udngå oliespild på motoren, brug en tragt for at undgå dette. Overskydende olie vil blive brændt af i cylindrene. Dette bevirker sort udstødning samt kraftige aflejringer i motoren. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 19

20 6 Vedligehold og eftersyn Kontrol af kølevæskestand Kontroller altid kun kølevæskestand ved kold motor. Afmonter dæksel på ekspansionstank eller varmeveksler og kontroller at væskestanden er ca. 1 cm under påfyldningsrøret. Efterfyld om nødvendigt med korrekt type kølevæske (se side 39) Udskift kølevæske Fjern kølesystemets to drænpropper fra motorblokken (1) samt fra varmeveksleren(2). Fjern ekspansionsdæksel fra ekspansionstank eller varmeveksler for at få drænet al væsken fra kølesystemet. Genmonter bundpropperne og spænd dem godt til. Ferskvandssystemet påfyldes nu ny kølevæske gennem fyldestuts på varmeveksler/ekspansionstank.. Før påfyldning løsnes proppen på toppen af termostathuset, det sikrer at der ikke dannes luftblærer i systemet (udluftning). Brug en blanding af 40%ethylenglykol baseret kølevæske og 60% rent FERSK vand. Der kan også anvendes en færdig blanding; se side 43 for de relevante specifikationer. Fyld op til ca. 1 cm under påfyldningsrøret første gang, efter motoren har kørt og igen er afkølet efterfyldes om nødvendigt.. Afmonter kun ekspansionsdæksel på varmeveksler/ekspansionstank når motoren er kold. Brug aldrig salt eller søvand i ferskvandskølesystemet!!! 20 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

21 Vedligehold og eftersyn 6 Kontrol af søvandsfilter Rensning af søvandsfilter Kontroller dæksel en ekstra gang!!!! Kontroller hver dag, inden opstart, at søvandsfiltret ikke er stoppet, luk for søvandsventil og afmonter dæksel for nøje inspektion. Filtret skal renses minimum 2 gange om året, ellers efter behov. Hvis filtret stopper til, kan det medføre at motoren overopheder med deraf følgende skader. Efter rensning skal filtret genmonteres og dæksel monteres korrekt. Skulle der komme falsk luft ind er der overhængende risiko for overophedning af motoren, med heraf følgende skader. Vær helt sikker på, at dækslet er korrekt monteret og slutter helt tæt! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 21

22 6 Vedligehold og inspektion Brændstoffiltret Tømme vandudskiller Udluftning brændstofsystem Efter hver 50 timers drift: Udskift brændstoffilter som beskrevet på side 26. Se eventuelt i motorens manual. Tømning af vandudskiller: bundproppen i bunden af filtret løsnes. Det drænede opsamles i en passende beholder og bundproppen spændes igen. Bemærk: En vandudskiller er ikke standardtilbehør, men skal anskaffes samt monteres under alle omstændigheder. Efter at have tømt vandudskiller skal brændstofsystemet udluftes. Udluftningsskrue på top af brændstoffilter løsnes, pump manuelt brændstof med håndtag på fødepumpe, når der ikke kommer mere luft spændes udluftningsskrue igen. Tør spildte væsker af inden opstart. FARE Brug af åben ild samt rygning kan være farligt når man arbejder med olie og brændstof. Fjern brugte filtre samt aftør motor for spildte væsker inden opstart 22 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

23 Vedligehold og eftersyn 6 Skift af smøreolie Udskiftning af oliefilter Før montering af nyt oliefilter Skift smøreolie og filter for hver 100 timers drift, dog mindst en gang om året. Fjern først oliepinden, indsæt derefter slangen, fra den medleverede tømmepumpe, i røret. Sug olien op ved hurtigt at trykke ned, derefter langsomt rykke op i pumpehåndtaget. Når al olien er drænet fra motoren, udskiftes filtret. Sæt en passende beholder under da der måske kommer lidt olie. Brugt olie fjernes og bringes til genbrug eller anden opsamlingsordning. Skrue det nye filter på efter anvisningerne på filtret. Rengør o-ringen på filtret og smør med ren smøreolie. Tør evt oliespild op inden opstart af motor. Udskift olien mens motoren er stoppet, men har driftstemperatur, det gør det lettere at dræne olien. Olietemperaturen er på ca 80 gr. C så pas på, undgå at brænde fingrene!!! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 23

24 6 Vedligehold og eftersyn Montering af oliefilter Monter det nye oliefilter på motoren ved hjælp af instruktionerne på filtret. Montering af nyt oliefilter Påfyld smøreoliespecifikationer som beskrevet på side 13, gennem en af de to påfyldninger. Brug en tragt for at undgå oliespild. Lad motoren køre i tomgang få minutter og kontroller for lækager. Stop motoren efter ca. 5 minutter, og kontroller smøreoliestand ved hjælp af oliepinden, efterfyld om nødvendigt. 24 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

25 Vedligehold og eftersyn 6 Kontroller oliestand i reduktionsgear Tøm gearet for olie Påfyldning/efterfyldning af olie Skru oliepinden ud af gearet og træk den op, tør den af og genplacer uden at skrue fast. Mangler der olie, påfyldes gennem hullet til oliepinden, se side 12 for korrekt oliespecifikation. Med hensyn til vedligehold af gear, henvises til manualen for den pågældende geartype, leveret af producenten. Først fjernes oliepind eller dæksel, afhængig af model. Sæt slangen fra olietømmepumpen ned i hullet. Pump olien op ved hurtigt at trykke ned på, derefter langsomt rykke op i pumpehåndtaget. Såfremt der er plads er det også muligt at fjerne bundpropen på gearet og pumpe olien ud den vej. I begge tilfælde bør olien opsamles i passende beholder og afleveres på genbrug eller anden opsamlingsordning. Påfyld olie gennem hul til oliepind eller påfyldningsdæksel, afhængig af model. Der henvises i øvrigt til fabrikantens manual. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 25

26 6 Vedligehold og eftersyn Udskift brændstoffilter Montering af brændstoffilter Rensning af filter i brændstofforpumpe Luk for brændstoftilførslen. Afmonter hele filtret ved hjælp af specialværktøj. Filtret indeholder lidt brændstof, så hold en passende beholder under til opsamling, aftør evt. spild. Opsamlet brændstof afleveres på genbrug eller anden opsamlingsordning. Aftør o-ring på filter og smør den med lidt ren smøreolie. Fyld filtret med rent brændstof. Monter filtret ved at dreje det en halv til trekvart omgang med uret. Rens filtret i forpumpen og åbn for brændstoftilførsel. Kontakt forhandleren. Brug af åben ild samt rygning frarådes MEGET kraftigt under arbejde med brændstof. 26 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

27 Vedligehold og eftersyn 6 Kontrol af fleksible motorfødder Kontroller slangeforbindelser Kontroller tilspænding Brug et egnet værktøj til at kontrollere, at fundamentsbolte og møtrikker på motorfødder og spindel er forsvarligt spændt. Såfremt gummielementet har revner eller sprækker skal motorfoden udskiftes. Kontroller alle slanger og forbindelser på køle og brændstofsystem. Se efter løse forbindelser, slanger med revner eller sprækker skal udskiftes. Kontroller at alle skruer, bolte og møtrikker er forsvarligt spændt. Kontroller samtidig motorens opretning samt motorføddernes fleksibilitet. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 27

28 6 Vedligehold og eftersyn Ringgaffelnøgle mm Kontrol af kilerem Kontrol af kileremstilspænding Efterspænding af kilerem Kontroller kilerem for revner og slitage, udskift hvis den er slidt, flosset eller fedtet. Udfør kun kontrol ved stillestående og stoppet motor. Kileremstilspænding er korrekt, hvis den ikke kan trykkes mere end 12 mm ned ved at bruge tommel og pegefinger med en kraft på ca. 10 kg. Er nedbøjning mere end 12 mm skal kilerem efterspændes. For at efterspænde kilerem, skal bolte på generator og generatorbeslag løsnes. Spænd remmen ved at trække generatoren ud. Spænd derefter først bolten øverst på generatoren, efterfølgende bolt på beslaget og sidst bolten nederst på generator. 28 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

29 Vinteropbevaring 7 Beskyttende brændstofblanding Smøreoliesystem Søvandskølesystem For at beskytte motoren under længere tids stilstand, f. eks. vinteropbevaring, anbefales det at køre motoren i tomgang i ca. 10 minutter, med en blanding af 10% smøreolie og 90% ren diesel. Udskift smøreoliefilter og skift til en god kvalitet smøreolie med beskyttende egenskaber. Se side 23. Luk søvandsventil, skru dækslet af søvandsfiltret, start motoren i tomgang mens der hældes antifrostvæske på indtil systemet er fyldt helt op. Placer en spand under udstødning for at opsamle evt. overskydende frostvæske. Frostvæsker er giftige og skal bortskaffes efter lokale love og regulativer. Kør KUN tomgang med denne blanding, motoren må IKKE belastes!!! Frostvæske er MEGET giftigt!! Sørg for at det bliver opsamlet og ikke kommer i havnebassinet. Når dækslet skrues på søvandsfiltret er det vigtigt at det sidder lige samt er skruet helt fast. Hvis der kommer falsk luft i systemet kan det foårsage overophedning af motoren. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 29

30 7 Vinteropbevaring Ferskvandskølesystem Elektrisk system Filtre Kontroller at systemet indeholder tilstrækkelig frostvæske, for at undgå korrosion og frostskader, anvend en kølevæskemåler til dette. Se specifikationer på side 39. såfremt skal væsken skal udskiftes gøres det som beskrevet på side 20. Afmonter batterikabler og oplad batterier med jævne mellemrum henover vinteren. Dræn brændstoffilter/vandudskiller for at undgå frostskader. for udskiftning af brændstoffilter, se side Crafted with CRAFTSMAN MARINE

31 Forberedelser til ny sæson Åbn for brændstofforsyning. 2 oplad batterier, hvis nødvendigt. 3. Tilslut batterikabler. 4. Kontroller at dækslet på søvandsfiltret er monteret korrekt (slutter tæt) 5. Kontroller søvandspumpe og alle drænpropper (se side 20). 6. Hvis slanger er afmonteret/løsnet, skal disse genmonteres/spændes og forbindelser kontrolleres. 7. Åbn søvandsventil. 8. Kontroller kølevandsstand som beskrevet på side Kontroller smøreoliestand som beskrevet på side Start motoren og kontroller brændstofsystem, kølesystem og udstødning for lækager. 11. Kontroller korrekt funktion på al elektronik samt motor instrumenter. Kontroller ligeledes mekaniske kontrolfunktioner til motor og gear. 12. Kontroller udstødning for vand med frostvæske. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 31

32 9 Problemer og løsninger Problem 1. Starter kører ikke rundt / tørner ikke motor Mulig årsag Defekt eller afladet batteri Defekt sikring Løse eller korroderede forbindelser i startsystem Defekt startkontakt eller startrelæ Defekt starter eller startdrev går ikke i indgreb Startrelæ ikke aktiveret på grund af manglende spænding, på grund af for langt kabel fra motor til instrumentpanel Fastklemte komponenter Løsning Oplad eller udskift batteri, kontrol af generator Udskift Rens og spænd forbindelser Udskift defekte dele Udskift starter, monter eksternt startrelæ Foretag nødvendig reparation 2. Starter kører, men motor starter ikke Brændstoftilførsel lukket Tom brændstoftank Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Defekt brændstofdyse / pumpe Manglende udluftning i brændstoftank Udstødning tilstoppet Elektrisk fødepumpe defekt Snavs i tryk / suge ventil på fødepumpe Filter i fødepumpe tilstoppet Luk op for brændstoftilførsel Påfyld brændstof Kontroller / udluft Kontroller / udskift Kontroller / udskift Kontroller / udskift om nødvendigt Kontroller / rengør Kontroller / rengør Kontroller / rengør Udskift. Derudover monter vandudskiller mellem tank og motor. Kontroller / rengør 3. Starter kører, motor starter ikke, der kommer røg fra udstødning Luft i brændstofsystem Defekt dyse eller pumpe Stopspole ikke korrekt monteret/justeret Defekte gløderør Ventilspillerum ikke korrekt justeret Timing forkert indstillet Utilstrækkelig lufttilførsel Dårligt eller forurenet brændstof Smøreolie forkert SAE specifikation eller forkert kvalitet Kontroller /udluft om nødvendigt Kontroller / udskift om nødvendigt Kontroller / juster Kontroller / udskift Kontroller / juster Kontroller / juster Kontroller luftindtag, fjern evt. blokering Kontroller brændstof, tøm og rens brændstoftank grundigt, påfyld rent brændstof Udskift til korrekt type og specifikation 32 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

33 Problemer og løsninger 9 Problem Mulig årsag Løsning 4. Motor starter, men kører uregelmæssigt eller stopper igen Brændstoftank tom Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Defekt dyse eller pumpe Ånderør i brændstoftank tilstoppet Brændstoftilførsel tilstoppet Ventilspillerum forkert justeret Tomgang for lav Udstødning tilstoppet Dårligt eller forurenet brændstof Filter i elektrisk forpumpe tilstoppet Påfyld brændstof Kontroller / udluft Rens og/eller udskift Kontroller og udskift om nødvendigt Kontroller, rengør eller udskift om nødvendigt Kontroller, fjern ev. blokering Kontroller, fjern ev. blokering Kontroller / juster Kontroller / juster Kontroller /fjern evt. blokering Kontroller brændstof, tøm og rens om nødvendigt tank, påfyld rent brændstof Kontroller, rengør og udskift om nødvendigt 5. Motor når ikke fulde omdrejninger under fuld belastning Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Stopspole forkert justeret Smøreoliestand for høj Forkert smøreolie Ventilspillerum forkert justeret Tilstopning i udstødning Utilstrækkelig lufttilførsel Brændstof dårligt eller forurenet Timing forkert justeret Indsugningsmanifold utæt / revnet Motor overbelastet Kontroller og udluft Rengør eller udskift Kontroller og reparer eller udskift om nødvendigt Kontroller / juster Overskydende olie tappes af Smøreolie udskiftes til korrekt specifikation Indstil korrekt Fjern evt. tilstopning Kontroller luftindtag samt ventilation i maskinrum Kontroller brændstof, tøm og rens om nødvendigt tank, påfyld rent brændstof Juster timing Kontroller og udskift om nødvendigt Kontroller dimension på propel/skrue Crafted with CRAFTSMAN MARINE 33

34 9 Problemer og løsninger Problem 6. Motor overopheder 7. Ikke alle cylindre arbejder 8. Motor har lavt eller manglende olietryk Mulig årsag Kølevandsstand lav Søvandsventil lukket Søvandsfilter tilstoppet Lækage i søvandssystem forårsager falsk luft Defekt termostat Kølevandspumpe defekt Impeller i søvandspumpe defekt Defekt brændstofdyse / pumpe Smøreolistand for høj Smøreolistand for lav Defekt / tilstoppet oliefilter Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Defekt dyse / pumpe Brændstofrør tilstoppet Defekte gløderør Ventilspillerum forkert justeret Filter i elektrisk fødepumpe tilstoppet Elektrisk fødepumpe defekt Smøreoliestand for lav Oliefilter tilstoppet / defekt Defekt oliepumpe Hældningsgrad på motor for stor Forkert oliespecifikation Defekt olietrykskontakt, sensor, kabel eller ur Løsning Efterfyld hvis nødvendigt Luk op for søvandsventil Kontroller / rengør Kontroller / udskift Kontroller / udskift Kontroller / udskift Kontroller / udskift Rengør eller udskift om nødvendigt Tap overskydende olie af Efterfyld smøreolie Udskift filter I alle tilfælde, kontakt autoriseret forhandler for korrekt udbedring af problemer Efterfyld olie til korrekt stand Udskift Reparer / udskift Kontroller / ret motor op Udksift med korrekt specifikation Udskift defekt/e komponent/er 9. Stort motorolie forbrug For meget olie på motoren For stor hældningsgrad på motoren Smøreoliespecifikation forkert Lækage i smøreoliesystem Kraftig slitage på stempler, ringe og cylindre Manglende lufttilførsel Overbelastning af motor Tap overskydende olie af Juster motoropretning Udskift til korrekt oliespecifikation Reparer / udskift Kontroller kompression, om nødvendigt hovedrepareres motor Kontroller luftindtag samt ventilation i maskinrum Kontroller dimension på propel/skrue 34 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

35 Problemer og løsninger 9 Problem Mulig årsag 10. Overdrevent brændstofforbrug Dårligt eller forurenet brændstof Defekt dyse eller pumpe Forkert indsprøjtningstidspunkt Slitage på stempler, ringe og cylindre Utilstrækkelig tilførsel indsugningsluft Løsning Kontroller brændstof, tøm og rens tank, påfyld nyt rent brændstof Kontroller, rengør eller udskift om nødvendigt Kontroller og juster om nødvendigt Check kompression, hovedreparer motor om nødvendigt Kontroller luft indtag samt ventilation i maskinrum 11. Blå røg fra udstødning (i tomgang) For meget smøreolie i motoren Hældningsgrad på motoren for stor Olietætning utæt på turbolader Tap overskydende olie af Juster motoropretning Udskift / reparer 12. Sort røg fra udstødning (under belastning) Defekt turbolader Utilstrækkelig tilførsel af indsugningsluft Lækage i indsugningsmanifold Defekt brændstofdyse / pumpe Brændstoftiming forkert Ventilspillerum forkert justeret Slitage på stempler, ringe og cylindre Motor overophedet, når ikke max. o/min Reparer/udskift Kontroller luftindtag samt ventilation i maskinrum Reparer / udskift Reparer / udskift Kontroller / juster Kontroller / juster Check kompression, hovedreparer motor om nødvendigt Check dimensioner (diameter og pitch) på propellen, om nødvendigt udskift. 13. Hvid røg fra motor(ved fuld belastning) Luft i brændstofsystem Defekt brændstofdyse / pumpe Vand i brændstof Defekte gløderør Forkert ventiljustering Forkert brændstoftiming Dårligt eller forurenet brændstof Kondens i udstødningssystem på grund af lave omgivelsestemperaturer Udluft systemet Reparer / udskift om nødvendigt Rens eller skift filtre og vandudskiller Udskift Juster Juster Kontroller brændstof, tøm og rens evt tank og påfyld nyt brændstof Intet problem - ingen fare Crafted with CRAFTSMAN MARINE 35

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1447 Sprog: DK

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR

INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR Indholdsfortegnelse 1 INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR MODELLER: D1503-M-E3 D1703-M-E3 D1803-M-E3 V2003-M-E3 V2203-M-E3 V2403-M-T-E3 Læs og gem denne instruktionsbog Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 Kan anvendes til alle benzin indsprøjtningssystemer. Renser og plejer indsprøjtningssystemet, eliminerer koldstartsproblemer,

Læs mere

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING

VOLVO PENTA MOTORRENOVERING VOLVO PENTA MOTOR VOLVO PENTA MOTORRENOVERING Renover din Volvo Penta VOLVO PENTA 2001 MOTOR Renover din Volvo Penta2001, 2001AG, 2001B, 2001BG. Adskillelse og rengøring af motor.. Kontrol af alle indvendige

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Smøreoliesystemet på dieselmotorer.

Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Generelt er der ikke meget at se til smøreoliesystemet uden på dieselmotoren. Det indskrænker sig ofte til kun at være oliefilteret (vist på motorens BB side, som på

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE EN GOD INVESTERING I denne folder finder du det meste af det, du bør kontrollere og checke på motor og drev i forbindelse med oplægning

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere