CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine"

Transkript

1 CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning

2 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

3 Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger ikke er helt som på Deres motor. LÆS HELE MANUALEN GRUNDIGT INDEN OPSTART, forkert brug af produktet kan forårsage skader samt bortfald af garantien. Manualen beskriver også hvornår samt hvordan motoren skal serviceres. Motoren må udelukkende bruges som beskrevet i salgs- og leveringsbetingelserne samt i denne brugermanual. Såfremt dette ikke overholdes fraskriver leverandøren sig ethvert ansvar. Korrekt brug indebærer også nøje overholdelse af forskrifterne for drift, vedligehold og reparation. Kun personer der har kendskab til at betjene, vedligeholde samt reparere motoren bør udføre sådant arbejde. Det anbefales altid at få sin motor serviceret, vedligeholdt samt repareret af en autoriseret CRAFTSMAN marine forhandler. Såfremt der er foretaget modifikationer på anlægget som ikke er godkendt af Craftsman Marine på skrift, bortfalder garantien, dette gælder også modifikation af injektions- og brændstofsystemet, sådanne ændringer kan desuden påvirke motorens ydeevne samt emissioner i negativ retning. Dette kan bevirke at lovmæssige krav om emission af udstødningsgasser m.m. ikke længere er opfyldt. Ansvarsfraskrivelse Specifikationer og beskrivelser var korrekte da manualen blev trykt, men da vi hele tiden stræber efter at gøre motorerne bedre, forbeholder vi os ret til ændringer uden forudgående varsel. Dette gælder såvel produktet som manualen. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 3

4 Forord Sikkerhed Kære kunde Tak fordi de valgte at købe Craftsman Marine diesel motor. Overholder De forskrifterne i denne manual kan De få glæde af Deres motor i mange år. Manualen beskriver hvordan De betjener, servicerer og inspicerer Craftsman Marine motor type CM2 samt CM3. Sørg altid for at have manualen tilgængelig og skulle De have spørgsmål står forhandleren gerne til rådighed Craftsman Marine B.V. West Diesel Engineering as Denne side indeholder de advarsels piktogrammer der er anvendt i manualen. Bemærkninger der refererer til sikkerhed bruger dette symbol: FARE!!! OBS!!! Følg venligst nøje instruktionerne i dette kapitel og instruer alle der skal betjene motoren om at gøre det samme, samt følg nedenstående sikkerhedsanbefalinger: Rør ALDRIG ved nogen bevægelige dele, når motoren er i drift. Rør ALDRIG ved udstødning samt andre varme dele - Undgå brændbare væsker i nærheden af motoren. Udfør kun kontrol, service samt reparationer når motoren er stoppet. Dækslet på ekspansionstank eller varmeveksler må ikke afmonteres under drift - vent til motoren er afkølet inden dækslet fjernes. Vedligehold samt service bør kun udføres af kvalificeret personale, hvis muligt brug din lokale autoriserede Craftsman Marine forhandler. Vær opmærksom på symboler og læs alle instruktioner grundigt. OBS!!! (specielt af sikkerhensyn til personer samt materiel) 4 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ansvarsfraskrivelse 3 5 Vedligeholdelse Sikkerhed Standard tilbehør Produktbeskrivelse Service side Starter side Vedligeholdelse og inspektion Påfyldning smøreolie Kontrol kølevæskestand 20 Udskiftning kølevæske 20 Kontrol af søvandsfilter 21 Tømme vandudskiller 22 Kontrol fleksible motorfødder 27 Kontrol kilerem 28 3 Før opstart af motor 11 7 Vinteropbevaring 29 4 Motor smøreolie Gearkasse Kølevæske Standard panel ALFA10E/ALFA20E Motor drift Kontroller først Startprocedure Kontrollamper Forberedelser til ny sæson Problemer og løsninger Tekniske data Smøremidler og kølevæsker Dimensioner Crafted with CRAFTSMAN MARINE 5

6 1 Standardtilbehør Almindelig vedligehold Instrumentpanel Alfa 10E eller Alfa 20E Komplet ledningsnet med sikringer og multistik Tilslutning til kontrolkabler Fleksible motorfødder (4 stk) Tømmepumpe til smøreolie Følges manualens anvisninger nøje af brugeren, vil det sikre optimal drift af motoren, med følgende lang levetid, optimal ydelse samt god brændstoføkonomi. Ekstratilbehør (anbefales): Brændstoffilter / vandudskiller mellem brændstoftank og motor For komplet liste over tilbehør til motoren, se vor hjemmeside eller vort produktkatalog Udfør vedligehold regelmæssigt som beskrevet i manualen. Check smøreolie, brændstof samt kølevæske inden opstart. Brug en god kvailitet kølevæske der beskytter mod korrosion og frostskader, hele året, se side 43 for anbefalet specifikation. Sæt aldrig motoren i drift uden en velfungerende termostat for at undgå overophedning. Brug altid korrekt smøreolie, se specifikation side 13. Sørg altid for rent brændstof uden vand og urenheder. Stop motoren straks ved lys i kontrollamper for olietryk, kølevandstemperatur, søvandstemperatur eller ladespænding. 6 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

7 Notater: Crafted with CRAFTSMAN MARINE 7

8 2 Produktbeskrivelse Luftfilter / lyddæmper Ekspansionsprop ferskvandskølesystem Service side Udluftning kølesystem / tilslutning ekstern varme Tilslutning ledningsnet og sikringer Tilslutning gaskabel Udstødning Oliepåfyldning Tilslutning brændstof retur (Ø 8 mm) Brændstof fødepumpe Tilslutning brændstofsystem (Ø 8 mm) Brændstoffilter Søvandspumpe (Ø 20 mm) Oliepind Manual betjening af elektrisk stopspole Bundprop / olieaftapning Smøreoliefilter 8 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

9 Starter side Produktbeskrivelse 2 Ekspansionsprop ferskvandskølesystem Varmeveksler Generator Udstødningsinjektor (Ø 30 / Ø 40 mm) Drænprop ferskvandskølesystem /retur ekstern varme Starter Crafted with CRAFTSMAN MARINE 9

10 2 Produktbeskrivelse Motor identifikation Placering af typeskilt Mitsubushi motor serienummer Craftsman Marine typeskiltet er der hvor motortype, serienummer samt andre data vedrørende motoren findes. Typeskiltet er placeret på ventildækslet ved siden af oliepåfyldningsdækslet.. På 2-cylindrede motorer er typeskiltet placeret på gearet. Mitsubishi motorserienummeret er indgraveret i motorblokken på styrbord side. Venligst skriv oplysningerne fra typeskiltet ind i denne manual, det er vigtigt at oplysningerne er korrekte. 10 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

11 Før opstart 3 Motor smøreolie Craftsman Marine dieselmotorer leveres uden smøreolie. Før første opstart, skal motoren påfyldes 5 liter smøreolie til dieselmotorer, med følgende specifikation: Type: 15W40 API: CD, CE or CF4 CCMC: D4 or D5 Der er to påfyldninger, en på ventildæksel samt en på forkant af motor. Når korrekt mængde er påfyldt, kontrolleres korrekt oliestand på oliepinden. En ektra påfyldning findes på styrbord side, ved siden af typeskilt. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 11

12 3 Før opstart Reduktionsgear Reduktionsgear er monteret på motorens svinghjul, gearet skal ligeledes påfyldes korrekt type og mængde smøreolie. Craftsman Marine dieselmotorer leveres med forskellige fabrikater og typer af gear. For ZF-Hurth og Technodrive gear er olietyper og mængder angivet nedenfor. For korrekt olietype til andre gear henvises til gearets manual. Her vises hvordan olie påfyldes, efter påfyldning checkes korrekt oliestand med oliepinden. ZF Hurth Type ZF 10: 0,35 liter ATF Type ZF 12: 1,1 liter ATF Technodrive Type TMC40: 0,20 liter ATF Type TMC60: 0,80 liter ATF (ATF: Automatic Transmission Fluid, type A, suffix A) 12 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

13 Før opstart 3 Kølevæske Før første opstart, skal motorens ferskvandskølesystem fyldes med kølevæske. For at gøre dette afmonteres ekspansionsproppen på enten varmeveksler, eller ekspansionstank (ved ekstern varme) hvis en sådan er monteret. Systemet kan rumme ca. 6,5 liter (med varmeveksler). Brug enten en færdig blanding fra forhandleren, eller fremstil selv en blanding af 40% ethylenglykolbaseret kølevæske og 60% rent ferskvand. Fyld systemet til ca. 1 cm under påfyldningsrøret. Systemet udlufter automatisk Husk at genmontere ekspansionsdæksel og stram det godt til. Efter opstart af motor, checkes kølevandsstand og der efterfyldes om nødvendigt. Brug ALDRIG søvand / saltvand til kølevæske!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 13

14 3 Før opstart Standard panel type Alfa10E / Alfa20E 1. Omdrejningstæller / timetæller 2. Voltmeter 3. Startnøgle 4. Kontrollampe søvandstemperatur 5. Kontrollampe olietryk motor 6. Kontrollampe ferskvandstemperatur 7. Sensor automatisk instrumentbelysning 8. Kontrollampe ladespænding 9. Kontrolampe forvarme 10. Kontrollampe olietryk gear Alfa 10 E Ekstraudstyr Voltmetret kan udskiftes med et termometer Alfa 20 E 14 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

15 Før opstart Omdrejningstæller / timetæller Voltmeter Kontrollamper Omdrejningstælleren viser motorens omdrejninger per minut. Lad ikke motoren køre fuld omdrejninger i længere perioder. Lad ikke motoren køre i tomgang i længere perioder. Brug ikke fuld omdrejning til opvarmning. Timetælleren viser motorens totale driftstid i timer. CM 2.16 and CM 3.27 motorerne kører begge ca. 850 o/min i tomgang. Voltmetret viser batteriets ladespænding. Når motoren har været stoppet og nøglen drejes til ON eller forvarmning skal voltmetret vise ca. 12 volt. Når motoren er i drift skal det vise mellem 12 og 14,5 volt Instrumentpanelet har 6 kontrollamper der viser: 1. Olietryk 2. Batteri ladespænding 3. Temperatur ferskvand 4. Temperatur søvand 5. Lavt olietryk reduktionsgear 6. Forvarmning Kontrollamperne, med undtagelse af forvarmning, er forbundet til en alarm, når alarmen lyder under drift er der opstået et problem med en af ovennævnte funktioner. Hvis det sker - skal motoren stoppes OMGÅENDE!!!! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 15

16 4 Drift af motoren Første eftersyn Start af motor Bemærk: Kontroller ALTID følgende, inden opstart: 1. Før motoren startes sættes gashåndtag i midterposition og gearvælger i neutral. 2. Drej startnøgle fra OFF til ON, dette bevirker at alle kontrollamper lyser samt alarm lyder. Smøreoliestand Kølevandsstand Er søvandsventil åbnet? Er hovedafbryder tændt? Står gearvælger i neutral position? 3. Drej startnøgle fra ON til Forvarmning, nu lyser kun kontrollampe forvarmning, hold nøgle i denne position i ca. 6 sekunder (ved omgivelsestemperatur på 15 C eller højere). 4. Drej nu startnøgle til START og slip så snart motor kører. 5. Nøglen returnerer automatisk til ON og bliver her mens motor er i drift. 6. Lad motor køre i tomgang en kort periode, hvorefter den er driftsklar. Forvarmetid er afhængig af omgivelsestemperatur - Jo lavere temperatur, jo længere forvarmetid. Ved frysepunktet er forvarmetiden ca. 20 sekunder. ved 7 C er forvarmetiden ca. 10 sekunder. Forvarm aldrig mere end maksimum 60 sekunder. Stop start proceduren hvis motorer ikke kører indenfor 10 sekunder. Hold en pause og forsøg igen. Lad aldrig starteren køre mere end 30 sekunder for at undgå skader på grund af overophedning. 16 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

17 Drift af motoren 4 Kontrollamper, olie og korrekt ladespænding på batteri Undersøg at kontrollamper for olietryk og ladespænding er slukket, samt at der kommer kølevand ud af udstødning. Hvis det ikke er tilfældet så STOP motoren OMGÅENDE!!. Elektrisk stop af motor Før motoren stoppes sættes gashåndtag samt gearvælger i neutral position, lad motoren køre kortvarigt i tomgang. Drej nu startnøglen til STOP Efter længere tids drift anbefales det at lade motoren køre tomgang et par minutter inden der stoppes Manuelt stop Skulle motoren ikke reagere på elektrisk stop, kan motoren stoppes ved at trykke på den sorte gummiknap på motorens stopspole, det vil stoppe motoren efter få sekunder på grund af manglende brændstoftilførsel. Når motoren er stoppet drejes nøglen til OFF. Sluk aldrig for elektrisk hovedafbryder når motor er i drift. Luk for søvandsventil og sluk for hovedafbryder hvis motoren ikke skal bruges. Drej ALDRIG startnøgle til START når motoren er i drift. Det kan medføre alvorlige skader på motoren. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 17

18 5 Vedligehold For at sikre en lang levetid på motoren, er det vigtigt at overholde følgende anvisninger om periodisk vedligehold af motoren, samt anlægget i øvrigt. Manglende vedligehold kan medføre varige skader på motoren samt bortfald af garantien. Følgende skal udføres: Vedligeholdelsesintervaller For hver 10 timer samt dagligt før opstart Kontroller smøreoliestand (side 19) Kontroller kølevæskestand (side 20) Kontroller søvandsfilter for urenheder og rens om nødvendigt (side 21) Efter de første 50 timers drift Bed forhandleren udføre følgende: Dræn brændstoffilter / vandudskiller (side 22) Skift motorens smøreolie (side 23) Skift smøreoliefilter (side 23) Skift smøreolie på gearet (side 25) Skift brændstoffilter (side 26) Kontroller tomgang og juster om nødvendigt (side 15) Efter hver 100 timers drift (mindst en gang årligt) Bed forhandleren udføre følgende: Dræn brændstoffilter / vandudskiller Udskift motorens smøreolie Udskift smøreoliefilter Kontroller oliestand i gearet Udskift brændstoffilter Kontroller batterier, kabler og forbindelser Kontroller impeller i søvandspumpe Efter hver 500 timers drift (mindst en gang årligt) Bed forhandleren udføre følgende: Kontroller/juster ventilspillerum Udskift brændstoffilter Skift smøreolie i gearet Rens/udskift filter i brændstoffødepumpe Kontroller fleksible motorfødder, juster/udskift om nødvendigt Kontroller alle slanger, rør og forbindelser Kontroller kilerem, juster eller udskift om nødvendigt Efter hver 1000 timers drift (som minimum hvert andet år) Bed forhandleren udføre følgende: Kontroller søvandspumpe og udskift om nødvendigt Udskift kølevæske i ferskvandskølesystemet Om nødvendigt: -- Udluft brændstofsystem (side 22) -- kontroller tomgang (side 15) Udfør kun service og vedligehold på motoren når den er stoppet!!!! 18 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

19 Vedligehold og eftersyn 6 Oliepind Smøreoliestand Efterfyldning af smøreolie For at kontrollere smøreoliestand, skal motoren stoppes og køles af. Oliepinden er placeret på motorens højre side (set bagfra) mellem smøreoliefilter og søvandspumpe. Markeringerne på oliepinden viser maksimum og minimum oliestand. Korrekt oliestand er på, eller lige under det øverste mærke. Er der ikke nok olie på motoren skal der efterfyldes med olie af samme mærke og type. Forskel mellem maksimum og minimum er ca. 2 liter. Sørg altid for at olien ikke er over maksimummærket på oliepinden. Påfyldningsdækslet er placeret på ventildækslet på forkanten af motoren, på højre side af motoren er der yderligere en påfyldningsmulighed. Udngå oliespild på motoren, brug en tragt for at undgå dette. Overskydende olie vil blive brændt af i cylindrene. Dette bevirker sort udstødning samt kraftige aflejringer i motoren. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 19

20 6 Vedligehold og eftersyn Kontrol af kølevæskestand Kontroller altid kun kølevæskestand ved kold motor. Afmonter dæksel på ekspansionstank eller varmeveksler og kontroller at væskestanden er ca. 1 cm under påfyldningsrøret. Efterfyld om nødvendigt med korrekt type kølevæske (se side 39) Udskift kølevæske Fjern kølesystemets to drænpropper fra motorblokken (1) samt fra varmeveksleren(2). Fjern ekspansionsdæksel fra ekspansionstank eller varmeveksler for at få drænet al væsken fra kølesystemet. Genmonter bundpropperne og spænd dem godt til. Ferskvandssystemet påfyldes nu ny kølevæske gennem fyldestuts på varmeveksler/ekspansionstank.. Før påfyldning løsnes proppen på toppen af termostathuset, det sikrer at der ikke dannes luftblærer i systemet (udluftning). Brug en blanding af 40%ethylenglykol baseret kølevæske og 60% rent FERSK vand. Der kan også anvendes en færdig blanding; se side 43 for de relevante specifikationer. Fyld op til ca. 1 cm under påfyldningsrøret første gang, efter motoren har kørt og igen er afkølet efterfyldes om nødvendigt.. Afmonter kun ekspansionsdæksel på varmeveksler/ekspansionstank når motoren er kold. Brug aldrig salt eller søvand i ferskvandskølesystemet!!! 20 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

21 Vedligehold og eftersyn 6 Kontrol af søvandsfilter Rensning af søvandsfilter Kontroller dæksel en ekstra gang!!!! Kontroller hver dag, inden opstart, at søvandsfiltret ikke er stoppet, luk for søvandsventil og afmonter dæksel for nøje inspektion. Filtret skal renses minimum 2 gange om året, ellers efter behov. Hvis filtret stopper til, kan det medføre at motoren overopheder med deraf følgende skader. Efter rensning skal filtret genmonteres og dæksel monteres korrekt. Skulle der komme falsk luft ind er der overhængende risiko for overophedning af motoren, med heraf følgende skader. Vær helt sikker på, at dækslet er korrekt monteret og slutter helt tæt! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 21

22 6 Vedligehold og inspektion Brændstoffiltret Tømme vandudskiller Udluftning brændstofsystem Efter hver 50 timers drift: Udskift brændstoffilter som beskrevet på side 26. Se eventuelt i motorens manual. Tømning af vandudskiller: bundproppen i bunden af filtret løsnes. Det drænede opsamles i en passende beholder og bundproppen spændes igen. Bemærk: En vandudskiller er ikke standardtilbehør, men skal anskaffes samt monteres under alle omstændigheder. Efter at have tømt vandudskiller skal brændstofsystemet udluftes. Udluftningsskrue på top af brændstoffilter løsnes, pump manuelt brændstof med håndtag på fødepumpe, når der ikke kommer mere luft spændes udluftningsskrue igen. Tør spildte væsker af inden opstart. FARE Brug af åben ild samt rygning kan være farligt når man arbejder med olie og brændstof. Fjern brugte filtre samt aftør motor for spildte væsker inden opstart 22 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

23 Vedligehold og eftersyn 6 Skift af smøreolie Udskiftning af oliefilter Før montering af nyt oliefilter Skift smøreolie og filter for hver 100 timers drift, dog mindst en gang om året. Fjern først oliepinden, indsæt derefter slangen, fra den medleverede tømmepumpe, i røret. Sug olien op ved hurtigt at trykke ned, derefter langsomt rykke op i pumpehåndtaget. Når al olien er drænet fra motoren, udskiftes filtret. Sæt en passende beholder under da der måske kommer lidt olie. Brugt olie fjernes og bringes til genbrug eller anden opsamlingsordning. Skrue det nye filter på efter anvisningerne på filtret. Rengør o-ringen på filtret og smør med ren smøreolie. Tør evt oliespild op inden opstart af motor. Udskift olien mens motoren er stoppet, men har driftstemperatur, det gør det lettere at dræne olien. Olietemperaturen er på ca 80 gr. C så pas på, undgå at brænde fingrene!!! Crafted with CRAFTSMAN MARINE 23

24 6 Vedligehold og eftersyn Montering af oliefilter Monter det nye oliefilter på motoren ved hjælp af instruktionerne på filtret. Montering af nyt oliefilter Påfyld smøreoliespecifikationer som beskrevet på side 13, gennem en af de to påfyldninger. Brug en tragt for at undgå oliespild. Lad motoren køre i tomgang få minutter og kontroller for lækager. Stop motoren efter ca. 5 minutter, og kontroller smøreoliestand ved hjælp af oliepinden, efterfyld om nødvendigt. 24 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

25 Vedligehold og eftersyn 6 Kontroller oliestand i reduktionsgear Tøm gearet for olie Påfyldning/efterfyldning af olie Skru oliepinden ud af gearet og træk den op, tør den af og genplacer uden at skrue fast. Mangler der olie, påfyldes gennem hullet til oliepinden, se side 12 for korrekt oliespecifikation. Med hensyn til vedligehold af gear, henvises til manualen for den pågældende geartype, leveret af producenten. Først fjernes oliepind eller dæksel, afhængig af model. Sæt slangen fra olietømmepumpen ned i hullet. Pump olien op ved hurtigt at trykke ned på, derefter langsomt rykke op i pumpehåndtaget. Såfremt der er plads er det også muligt at fjerne bundpropen på gearet og pumpe olien ud den vej. I begge tilfælde bør olien opsamles i passende beholder og afleveres på genbrug eller anden opsamlingsordning. Påfyld olie gennem hul til oliepind eller påfyldningsdæksel, afhængig af model. Der henvises i øvrigt til fabrikantens manual. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 25

26 6 Vedligehold og eftersyn Udskift brændstoffilter Montering af brændstoffilter Rensning af filter i brændstofforpumpe Luk for brændstoftilførslen. Afmonter hele filtret ved hjælp af specialværktøj. Filtret indeholder lidt brændstof, så hold en passende beholder under til opsamling, aftør evt. spild. Opsamlet brændstof afleveres på genbrug eller anden opsamlingsordning. Aftør o-ring på filter og smør den med lidt ren smøreolie. Fyld filtret med rent brændstof. Monter filtret ved at dreje det en halv til trekvart omgang med uret. Rens filtret i forpumpen og åbn for brændstoftilførsel. Kontakt forhandleren. Brug af åben ild samt rygning frarådes MEGET kraftigt under arbejde med brændstof. 26 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

27 Vedligehold og eftersyn 6 Kontrol af fleksible motorfødder Kontroller slangeforbindelser Kontroller tilspænding Brug et egnet værktøj til at kontrollere, at fundamentsbolte og møtrikker på motorfødder og spindel er forsvarligt spændt. Såfremt gummielementet har revner eller sprækker skal motorfoden udskiftes. Kontroller alle slanger og forbindelser på køle og brændstofsystem. Se efter løse forbindelser, slanger med revner eller sprækker skal udskiftes. Kontroller at alle skruer, bolte og møtrikker er forsvarligt spændt. Kontroller samtidig motorens opretning samt motorføddernes fleksibilitet. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 27

28 6 Vedligehold og eftersyn Ringgaffelnøgle mm Kontrol af kilerem Kontrol af kileremstilspænding Efterspænding af kilerem Kontroller kilerem for revner og slitage, udskift hvis den er slidt, flosset eller fedtet. Udfør kun kontrol ved stillestående og stoppet motor. Kileremstilspænding er korrekt, hvis den ikke kan trykkes mere end 12 mm ned ved at bruge tommel og pegefinger med en kraft på ca. 10 kg. Er nedbøjning mere end 12 mm skal kilerem efterspændes. For at efterspænde kilerem, skal bolte på generator og generatorbeslag løsnes. Spænd remmen ved at trække generatoren ud. Spænd derefter først bolten øverst på generatoren, efterfølgende bolt på beslaget og sidst bolten nederst på generator. 28 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

29 Vinteropbevaring 7 Beskyttende brændstofblanding Smøreoliesystem Søvandskølesystem For at beskytte motoren under længere tids stilstand, f. eks. vinteropbevaring, anbefales det at køre motoren i tomgang i ca. 10 minutter, med en blanding af 10% smøreolie og 90% ren diesel. Udskift smøreoliefilter og skift til en god kvalitet smøreolie med beskyttende egenskaber. Se side 23. Luk søvandsventil, skru dækslet af søvandsfiltret, start motoren i tomgang mens der hældes antifrostvæske på indtil systemet er fyldt helt op. Placer en spand under udstødning for at opsamle evt. overskydende frostvæske. Frostvæsker er giftige og skal bortskaffes efter lokale love og regulativer. Kør KUN tomgang med denne blanding, motoren må IKKE belastes!!! Frostvæske er MEGET giftigt!! Sørg for at det bliver opsamlet og ikke kommer i havnebassinet. Når dækslet skrues på søvandsfiltret er det vigtigt at det sidder lige samt er skruet helt fast. Hvis der kommer falsk luft i systemet kan det foårsage overophedning af motoren. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 29

30 7 Vinteropbevaring Ferskvandskølesystem Elektrisk system Filtre Kontroller at systemet indeholder tilstrækkelig frostvæske, for at undgå korrosion og frostskader, anvend en kølevæskemåler til dette. Se specifikationer på side 39. såfremt skal væsken skal udskiftes gøres det som beskrevet på side 20. Afmonter batterikabler og oplad batterier med jævne mellemrum henover vinteren. Dræn brændstoffilter/vandudskiller for at undgå frostskader. for udskiftning af brændstoffilter, se side Crafted with CRAFTSMAN MARINE

31 Forberedelser til ny sæson Åbn for brændstofforsyning. 2 oplad batterier, hvis nødvendigt. 3. Tilslut batterikabler. 4. Kontroller at dækslet på søvandsfiltret er monteret korrekt (slutter tæt) 5. Kontroller søvandspumpe og alle drænpropper (se side 20). 6. Hvis slanger er afmonteret/løsnet, skal disse genmonteres/spændes og forbindelser kontrolleres. 7. Åbn søvandsventil. 8. Kontroller kølevandsstand som beskrevet på side Kontroller smøreoliestand som beskrevet på side Start motoren og kontroller brændstofsystem, kølesystem og udstødning for lækager. 11. Kontroller korrekt funktion på al elektronik samt motor instrumenter. Kontroller ligeledes mekaniske kontrolfunktioner til motor og gear. 12. Kontroller udstødning for vand med frostvæske. Crafted with CRAFTSMAN MARINE 31

32 9 Problemer og løsninger Problem 1. Starter kører ikke rundt / tørner ikke motor Mulig årsag Defekt eller afladet batteri Defekt sikring Løse eller korroderede forbindelser i startsystem Defekt startkontakt eller startrelæ Defekt starter eller startdrev går ikke i indgreb Startrelæ ikke aktiveret på grund af manglende spænding, på grund af for langt kabel fra motor til instrumentpanel Fastklemte komponenter Løsning Oplad eller udskift batteri, kontrol af generator Udskift Rens og spænd forbindelser Udskift defekte dele Udskift starter, monter eksternt startrelæ Foretag nødvendig reparation 2. Starter kører, men motor starter ikke Brændstoftilførsel lukket Tom brændstoftank Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Defekt brændstofdyse / pumpe Manglende udluftning i brændstoftank Udstødning tilstoppet Elektrisk fødepumpe defekt Snavs i tryk / suge ventil på fødepumpe Filter i fødepumpe tilstoppet Luk op for brændstoftilførsel Påfyld brændstof Kontroller / udluft Kontroller / udskift Kontroller / udskift Kontroller / udskift om nødvendigt Kontroller / rengør Kontroller / rengør Kontroller / rengør Udskift. Derudover monter vandudskiller mellem tank og motor. Kontroller / rengør 3. Starter kører, motor starter ikke, der kommer røg fra udstødning Luft i brændstofsystem Defekt dyse eller pumpe Stopspole ikke korrekt monteret/justeret Defekte gløderør Ventilspillerum ikke korrekt justeret Timing forkert indstillet Utilstrækkelig lufttilførsel Dårligt eller forurenet brændstof Smøreolie forkert SAE specifikation eller forkert kvalitet Kontroller /udluft om nødvendigt Kontroller / udskift om nødvendigt Kontroller / juster Kontroller / udskift Kontroller / juster Kontroller / juster Kontroller luftindtag, fjern evt. blokering Kontroller brændstof, tøm og rens brændstoftank grundigt, påfyld rent brændstof Udskift til korrekt type og specifikation 32 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

33 Problemer og løsninger 9 Problem Mulig årsag Løsning 4. Motor starter, men kører uregelmæssigt eller stopper igen Brændstoftank tom Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Defekt dyse eller pumpe Ånderør i brændstoftank tilstoppet Brændstoftilførsel tilstoppet Ventilspillerum forkert justeret Tomgang for lav Udstødning tilstoppet Dårligt eller forurenet brændstof Filter i elektrisk forpumpe tilstoppet Påfyld brændstof Kontroller / udluft Rens og/eller udskift Kontroller og udskift om nødvendigt Kontroller, rengør eller udskift om nødvendigt Kontroller, fjern ev. blokering Kontroller, fjern ev. blokering Kontroller / juster Kontroller / juster Kontroller /fjern evt. blokering Kontroller brændstof, tøm og rens om nødvendigt tank, påfyld rent brændstof Kontroller, rengør og udskift om nødvendigt 5. Motor når ikke fulde omdrejninger under fuld belastning Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Stopspole forkert justeret Smøreoliestand for høj Forkert smøreolie Ventilspillerum forkert justeret Tilstopning i udstødning Utilstrækkelig lufttilførsel Brændstof dårligt eller forurenet Timing forkert justeret Indsugningsmanifold utæt / revnet Motor overbelastet Kontroller og udluft Rengør eller udskift Kontroller og reparer eller udskift om nødvendigt Kontroller / juster Overskydende olie tappes af Smøreolie udskiftes til korrekt specifikation Indstil korrekt Fjern evt. tilstopning Kontroller luftindtag samt ventilation i maskinrum Kontroller brændstof, tøm og rens om nødvendigt tank, påfyld rent brændstof Juster timing Kontroller og udskift om nødvendigt Kontroller dimension på propel/skrue Crafted with CRAFTSMAN MARINE 33

34 9 Problemer og løsninger Problem 6. Motor overopheder 7. Ikke alle cylindre arbejder 8. Motor har lavt eller manglende olietryk Mulig årsag Kølevandsstand lav Søvandsventil lukket Søvandsfilter tilstoppet Lækage i søvandssystem forårsager falsk luft Defekt termostat Kølevandspumpe defekt Impeller i søvandspumpe defekt Defekt brændstofdyse / pumpe Smøreolistand for høj Smøreolistand for lav Defekt / tilstoppet oliefilter Luft i brændstofsystem Brændstoffilter tilstoppet Lækage i brændstofsystem Defekt dyse / pumpe Brændstofrør tilstoppet Defekte gløderør Ventilspillerum forkert justeret Filter i elektrisk fødepumpe tilstoppet Elektrisk fødepumpe defekt Smøreoliestand for lav Oliefilter tilstoppet / defekt Defekt oliepumpe Hældningsgrad på motor for stor Forkert oliespecifikation Defekt olietrykskontakt, sensor, kabel eller ur Løsning Efterfyld hvis nødvendigt Luk op for søvandsventil Kontroller / rengør Kontroller / udskift Kontroller / udskift Kontroller / udskift Kontroller / udskift Rengør eller udskift om nødvendigt Tap overskydende olie af Efterfyld smøreolie Udskift filter I alle tilfælde, kontakt autoriseret forhandler for korrekt udbedring af problemer Efterfyld olie til korrekt stand Udskift Reparer / udskift Kontroller / ret motor op Udksift med korrekt specifikation Udskift defekt/e komponent/er 9. Stort motorolie forbrug For meget olie på motoren For stor hældningsgrad på motoren Smøreoliespecifikation forkert Lækage i smøreoliesystem Kraftig slitage på stempler, ringe og cylindre Manglende lufttilførsel Overbelastning af motor Tap overskydende olie af Juster motoropretning Udskift til korrekt oliespecifikation Reparer / udskift Kontroller kompression, om nødvendigt hovedrepareres motor Kontroller luftindtag samt ventilation i maskinrum Kontroller dimension på propel/skrue 34 Crafted with CRAFTSMAN MARINE

35 Problemer og løsninger 9 Problem Mulig årsag 10. Overdrevent brændstofforbrug Dårligt eller forurenet brændstof Defekt dyse eller pumpe Forkert indsprøjtningstidspunkt Slitage på stempler, ringe og cylindre Utilstrækkelig tilførsel indsugningsluft Løsning Kontroller brændstof, tøm og rens tank, påfyld nyt rent brændstof Kontroller, rengør eller udskift om nødvendigt Kontroller og juster om nødvendigt Check kompression, hovedreparer motor om nødvendigt Kontroller luft indtag samt ventilation i maskinrum 11. Blå røg fra udstødning (i tomgang) For meget smøreolie i motoren Hældningsgrad på motoren for stor Olietætning utæt på turbolader Tap overskydende olie af Juster motoropretning Udskift / reparer 12. Sort røg fra udstødning (under belastning) Defekt turbolader Utilstrækkelig tilførsel af indsugningsluft Lækage i indsugningsmanifold Defekt brændstofdyse / pumpe Brændstoftiming forkert Ventilspillerum forkert justeret Slitage på stempler, ringe og cylindre Motor overophedet, når ikke max. o/min Reparer/udskift Kontroller luftindtag samt ventilation i maskinrum Reparer / udskift Reparer / udskift Kontroller / juster Kontroller / juster Check kompression, hovedreparer motor om nødvendigt Check dimensioner (diameter og pitch) på propellen, om nødvendigt udskift. 13. Hvid røg fra motor(ved fuld belastning) Luft i brændstofsystem Defekt brændstofdyse / pumpe Vand i brændstof Defekte gløderør Forkert ventiljustering Forkert brændstoftiming Dårligt eller forurenet brændstof Kondens i udstødningssystem på grund af lave omgivelsestemperaturer Udluft systemet Reparer / udskift om nødvendigt Rens eller skift filtre og vandudskiller Udskift Juster Juster Kontroller brændstof, tøm og rens evt tank og påfyld nyt brændstof Intet problem - ingen fare Crafted with CRAFTSMAN MARINE 35

CM4.33 & CM4.42. Bruger manual motor

CM4.33 & CM4.42. Bruger manual motor CM4.33 & CM4.42 Bruger manual motor Crafted with craftsman marine fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Forord Sikkerhed Kære kunde Tak fordi de valgte at købe marine diesel motor fremstillet Craftsman

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev 1. Baggrund Denne artikel er redigeret med udgangspunkt i beskrivelsen af Volvo Penta 2001 skrevet af Bjarke (MaxiMalt). Tak for udgangspunktet! Dette

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57 Pagina a M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 Brugsanvisning 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57 Pagina b M2.06 VD01027 340107.02 M2C5D506/M309 DA 22-09-2005 11:57

Læs mere

Vedligeholdelseslogbog 90-889160

Vedligeholdelseslogbog 90-889160 Vedligeholdelseslogbog 90-889160 VIGTIGT Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og underskrives af

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning KVA-D 80T

Brugsanvisning KVA-D 80T Brugsanvisning KVA-D 80T Revison 1 april 2011 Revison 1 april 2011 Motorens model og betegnelse kan findes på typepladen som er placeret på motoren. Denne brugsanvisning omhandler: Fabrikat: Maskinbetegnelse:

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

M4.15 M4.17. Brugsanvisning

M4.15 M4.17. Brugsanvisning M4.15 M4.17 Brugsanvisning VD01047 M4.17 Brugsanvisning M4.15 M4.17 Serienumre: Motornummer Vetus: Mitsubishi: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning M2.02 M2.06

Brugsanvisning M2.02 M2.06 M2 Brugsanvisning M2.02 M2.06 ii Brugsanvisning M2.02 M2.06 Serienumre: Motornummer Vetus: Motornummer Mitsubishi: Vendekobling-serienummer: Udfyld venligst her Deres serienumre. Dette forenkler afviklingen

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BENT LAURITSEN Maskinfabrik Ahornsvinget 21 Nr. Felding 7500 Holstebro Tlf. 97 40 21 00 Fax. 96 10 21 06-1 - ANVENDELSMULIGHEDER Isoleringsmaskinen

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Brugsanvisning

DT44 DTA44 DT66 DTA66. Brugsanvisning DT44 DTA44 DT66 DTA66 Brugsanvisning VD00466 DT44 Copyright 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland Brugsanvisning DEUTZ DT44 DT66 DTA44 DTA66 Serienumre: Motornummer Vetus: Deutz: Vendekobling-serienummer:

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR

INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR Indholdsfortegnelse 1 INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR MODELLER: D1503-M-E3 D1703-M-E3 D1803-M-E3 V2003-M-E3 V2203-M-E3 V2403-M-T-E3 Læs og gem denne instruktionsbog Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1447 Sprog: DK

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR

INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR Indholdsfortegnelse 1 INSTRUKTIONSBOG DIESELMOTOR MODELLER: Z482_E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 Læs og gem denne instruktionsbog Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKER BRUG... 4-10 SERVICE

Læs mere