Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com"

Transkript

1 Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Michael Browa, Gænge Skovvej 19, 4891 Toreby L. Tlf Mona Holse, Hospitalvej 19,st.tv, 4800 Nykøbing F Tlf Gitte Jeppesen, Grænge Skovvej 30, 4891 Toreby L Tlf , mobil Emil Skovgaard, Grænge Skovvej 143, 4891 Toreby L. Tlf , mobil (Suppleant) Michael Heyn, Lolle alle 18, 4891 Toreby Tlf (Suppleant) Kent Mussegaard, Grænge Skovvej 2, 4891 Toreby L. Tlf LØRDAG DEN 27. JUNI holder vi jubilæums- og grillfest ved beboerhuset, fordi det er sommer OG fordi det nu er 25 år siden, at Nykøbing kommune overlod Lolle alle 11 den gamle forskole til Grænge Beboerforening. Det har vi så gjort i 25 år OG DET SKAL FEJRES. Den endelige plan for festen er endnu ikke på plads, men vi kan røbe, at vi starter kl med underholdning/aktivitet for hele familien. Herefter er vi klar til at grille det kød, som I selv medbringer resten skal bestyrelsen nok sørge for. Øl, vand og vin kan købes til meget favorable jubilæumspriser!! DER UDSENDES EN INDBYDELSE TIL ALLE I BEGYNDELSEN AF JUNI MEN SÆT ALLEREDE NU ET STORT KRYDS I KA- LENDEREN!!

2 GRÆNGE BEBOERFORENING er stiftet 4. maj Foreningens formål er at varetage almene interesser for Grænge by, men skulle man bo lidt uden for bygrænsen, er man også velkommen som medlem. Kontingent pr. husstand pr. 1. januar 2015 er 100 kr. Hvis man betaler kontingent over netbank, SKAL MAN HUSKE AT SKRIVE NAVN OG ADRESSE i feltet BEMÆRKNINGER. Reg.nr.: 5359, kontonr.: Indbetaling kan også ske via giro eller man kan rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem! Fortegnelse over bestyrelsen finder du på bagsiden. Beboerforeningens medlemmer har mulighed for at leje beboerhuset, og det er også muligt at leje borde og stole, hvis man ønsker at holde festen hjemme! Se side 10!! Har du brug for en trailer, så kan beboerforeningen også hjælpe dig se igen side 10!! Foreningens hjemmeside er et besøg værd klik ind på Grænge Beboerhus, Lolle Allé 11, Grænge, kan stilles til rådighed for medlemmerne til en favorabel pris! Der er i alt 10 borde i salen, som alle måler 1200 x 800 mm. Priserne pr. 1. januar 2015 er følgende: Huset i en weekend (fredag søndag) kr. betales ved udlevering af nøgle. Der skrives altid kontrakt. Huset en lørdag (24 timer) kr. Huset en hverdag (mandag fredag) 500 kr. Aftenmøde (kl ) 300 kr. Borde og stole kan også lejes ud af huset, men IKKE service. Priser pr. bord er 25 kr., og pris pr. stol er 10 kr. Mål på borde til udlejning er 3200 x 780 mm. Kontaktperson vedr. udlejning af beboerhuset, borde og stole er Karin Rasmussen tlf MÅ MAN SMIDE EN HUNDEPOSE I BEBOERFORENIN- GENS SKRALDESPAND?????? Som medlem af Grænge Beboerforening kan du/i leje trailer for kr. 50,00 pr. dag. Henvendelse til Mogens Hansen tlf JA MEN HUSK AT LUKKE POSEN!!!!

3 Maj: Den 4. og 18. maj net- og bogcafe kl Den 7. maj bankospil kl Den 18. maj bestyrelsesmøde. Den 7. og 21. maj hygge-strikkeklub kl Juni: Den 1. og 15. juni net- og bogcafe kl Den 27. juni kl Jubilæums/sommerfest. Den 29. juni bestyrelsesmøde. Juli: FERIE! August: Den 17. og 31. august net og bogcafe kl Den 17. august medhjælpermøde - og bestyrelsesmøde kl Den august loppemarked. Omkring 2. verdenskrig - før og efter - blev mange gårde og husmandssteder i Toreby og Grænge fotograferet fra luften. Toreby Arkiv har allerede fået overdraget en del af disse billeder - kom og se dem på arkivet i Toreby! - MEN arkivet vil gerne have mange flere af disse luftfotos! Ligeledes er arkivet også interesseret i billeder af sten med gårdnavne! - hilsen Ingolf Årets generalforsamling havde samlet 30 deltagere flot! og vi startede med at vælge Hans Malmskov som dirigent, hvilket viste sig at være et godt valg! Formanden Kjeld Larsen gennemgik i sin beretning de aktiviteter, der havde været afviklet i årets løb bl.a. nye tiltag som Halloween og Karneval, som begge havde samlet ca. 30 deltagende børn og voksne. Kasserer Irene Andersen gennemgik regnskabet, der viste, at året gik i 0, og det er tilfredsstillende. Herefter blev aktivitetsplanen for det kommende år gennemgået, og den indeholder de aktiviteter, som vi havde succes med i det forgangne år. Planen bliver trykt i bladet i småbidder hele planen kan ses i hjemmesiden under rubrikken Faste aktiviteter. Irene Andersen og Kim Jørgensen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, OG der var en plads ledig, da det ikke lykkedes at besætte alle bestyrelsespladserne sidste år. Det havde vi ikke problemer med i år herligt! nyvalgt blev Emil Skovgaard, Niels Sørensen og Michael Browa, mens Michael Heyn og Kent Mussegaard blev valgt som suppleanter. På bagsiden kan du læse, hvordan bestyrelsen er konstitueret! Under eventuelt kom der forskellige gode forslag til aktivitetsplanen bl.a. at vi skal holde en sommerfest! alle forslagene har bestyrelsen drøftet efterfølgende, og revideret årsplanen herefter! Punktet blev afsluttet med en STOR TAK TIL ALLE, DER HAR HJULPET TIL I ÅRETS LØB OG TAK TIL DE AFGÅEDE BESTYREL- SESMEDLEMMER FOR DERES INDSATS GENNEM ÅRENE. OG SÅ VAR DER BANKOSPIL!!

4 Kurser giver et grundigt indblik i, hvad man kan bruge nettet til både til gavn og fornøjelse. Selvfølgelig er den digitale post omdrejningspunktet, men kurset omfatter også mange andre facetter af internettet og brug af PC-er. Vi var 20, der brugte søndag formiddag den 19. april til at samle affald i Grænge by og omegn. Der blev samlet på Grænge Skovvej, Lolle allé, Kanalvej, Hanemosen, Guldborgvej og hovedvejen og Byskovvej/Geltofte så det blev gjort grundigt! Det samlede resultat blev 19 sække brandbart affald, 1 sæk glas, 1 sæk plastikflasker, 1½ sæk dåser og jern og lidt farligt affald (f.eks. batterier) Formiddagen slutte med pulled-pork og røde pølser i Beboerhuset. EN GOD DAG I GODT VEJR OG GODT FOR BYEN. MANDAG DEN 7. SEPTEMBER KL AFHOLDER VI INFORMATIONSMØDE I BEBOERHUSET hvor en medarbejder fra VUC Storstrøm giver de nærmere informationer om kurset. ALLE KAN VÆRE MED DER KRÆVES INGEN FORUDSÆT- NINGER, OG KURSET ER G R A T I S!!!! EDB-udstyr stiller VUC gratis til rådighed. Tilmelding til informationsmødet skal ske til Mona Holse på tlf eller DER OMDELES INDBYDELSE TIL INFORMATIONSMØDET TIL AL- LE HUSSTANDE I AUGUST!! MEN RESERVER ALLEREDE NU DAGEN! Den 23. april var der ekstraordinær åbningsdag i Net- og bogcaféen, fordi det var Verdens Bogdag, Danmark Læser-dag og Shakepears fødselsdag. I dagens anledning havde Jette Malmskov fået 25 helt nye bøger, som blev delt ud til deltagerne. Det var romaner af meget forskellig slags, og når bogmodtagerne har læst dem, opfordres de til at give bøgerne videre til andre! Annette Hansen og Jette Larsen havde lavet lagkager, som blev serveret til kaffen og dette var også gratis. Vi var godt 20, der fejrede denne dag og skulle du fortryde, at du ikke nåede frem? SÅ er der stadig 5 eksemplarer til uddeling, de står på hylden i bogcaféen. Lagkagerne derimod de blev spist, og de var gode! MARKEDSPLADSEN - er et nyt tilbud til alle medlemmer af Beboerforeningen et sted hvor du kvit og frit kan annoncere på vores hjemmeside! Den nye funktion er ved at blive oprettet på hjemmesiden, så har du noget, du vil sælge købe forære væk efterlyse SÅ kontakt formanden på tlf eller send et brev eller (helst!) en mail til

5 En af årets højtider i Beboerforeningen er det ÅRLIGE LOPPEMARKED som i år afholdes i weekenden august. NET- OG BOGCAFÉEN er kommet godt fra start, men nu har vi snart de lyse nætter, og så skal vi ud i naturen og ikke sidde inde og kukkelure! DERFOR indskrænker vi åbningstiden, så i de kommende måneder ser programmet sådan ud: I maj måned er der åben i caféen den 4. og 18. maj kl I juni måned er der åben den 1. og 15. juni kl I juli måned HOLDER VI LUKKET! I august måned er der åben den 17. og 31. august. MEN HUSK AT MAN ALTID ER VELKOMMEN TIL AT LÅNE EN BOG, NÅR DER ER ÅBENT I HUSET ELLERS ER MAN VEL- KOMMEN TIL AT KONTAKTE ÈN FRA BESTYRELSEN! MEN INTET LOPPEMARKED UDEN EN MASSE FRIVILLIGE HJÆLPER, som vi heldigvis plejer at have mange af. Der indkaldes til MEDHJÆLPERMØDE MANDAG DEN 17. AUGUST KL I BEBOERHUSET. På dette møde fordeler vi arbejdsopgaverne på selve loppemarkedet OG aftaler, hvem der klarer forberedelserne og hvornår! Vi byder på en kop kaffe og måske en øl/vand, og den dag giver vi gerne mange øl væk!!! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? kalder vi et kursus, der afvikles i efteråret. I samarbejde med VUC Stortrøm er der tilrettelagt et kursusforløb over 12 uger med start 21. september og slut 14. december.

6 STRIBER PÅ GRÆNGE SKOVVEJ!! De nymalede striber på Grænge Skovvej er resultatet af, at Ingolf Møller Pedersen kontaktede Guldborgsund Kommune i foråret 2014 angående de uoverskuelige sving ved branddammen. Kommune og politi vurderede, at gadespejl ikke var løsningen, men at der i stedet burde males striber på vejen det vil øge trafiksikkerheden. Ingolf bragte sagen op på generalforsamlingen, og en fornyet henvendelse til kommunen har nu givet resultat! TILLYKKE INGOLF og alle os andre! LYS I GADELYGTEN?? eller mangel på samme! SÅ gør du os alle en tjeneste ved at foretage en fejlmelding til seas-nve ved at gå på nettet på denne adresse Kundeservice/fejlmeld-vejbelysning.aspx Her udfylder du et simpelt skema, og inden længe bliver lampen repareret JEG HAR SELV AFPRØVET SYSTEMET MED SUC- CES!!! Nu er det igen blevet tid til at cykle! Hvis du vil med på en behagelig cykeltur én gang om ugen så mød op over for den gamle brugs om tirsdagen kl Vi plejer at cykle et sted mellem 10 og 20 km., og så har vi selvfølgelig kaffen med. Den indtager vi et naturskønt sted på turen. Hvor går turen hen?? det aftaler vi fra start!! I maj måned var der ingen, der tilbød at stå for fællesspisningen derfor har vi spist hver for sig! MEN vi har haft 4 gode aftener i månederne januar april, og i juni indbyder vi til fælles grillaften se forsiden! SE BILLEDER FRA ARRANGEMENTER I GRÆNGE BEBOER- FORENING PÅ NETTET GÅ IND PÅ VORES HJEMMESIDE - OG KLIK PÅ FANEBLADET AKTIVITETER OG HEREFTER GALLERI OG BILLEDER. - GOD FORNØJELSE!!!!! VI SKULLE GERNE fortsætte den gode tradition til efteråret kan vi mon finde 4 kokkehold til månederne september december?? TILBUD MODTAGES AF FORMANDEN se bagsiden!

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Nyhedsbrev. Arrangementskalender. Nr. 25 8. årgang april 2010

Nyhedsbrev. Arrangementskalender. Nr. 25 8. årgang april 2010 Arrangementskalender Forårsridetur v/rebildhus, Rold skov, 11. april kl. 11.00 Tilmelding til Torben Simonsen, tlf. 29 60 88 73. eller Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11. Pinseridetur i Dollerup Bakker,

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Praktisk information (side 2-3) Påskeferie (side 4-5) Lalandia ture (side 6-7) Ture ud af huset (side 8-11 & 14-18) Måned program og sommerfest (side

Praktisk information (side 2-3) Påskeferie (side 4-5) Lalandia ture (side 6-7) Ture ud af huset (side 8-11 & 14-18) Måned program og sommerfest (side Praktisk information (side 2-3) Påskeferie (side 4-5) Lalandia ture (side 6-7) Ture ud af huset (side 8-11 & 14-18) Måned program og sommerfest (side 12-13) UK information og teater (side 22-23) Klub Blovstrød

Læs mere

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten 2015... side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 314: Sommer 2015 Pinse Der er forskel på at sove og at være vågen. I søvnen drømmer vi og oplever situationer og handlinger,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

HUSK: Stafet for Livet 23.-24.aug. Bustur til Stockholm og Tallinn juni 2014. 2. halvår 2014 35. årgang 33. årgang. Læs mere om:

HUSK: Stafet for Livet 23.-24.aug. Bustur til Stockholm og Tallinn juni 2014. 2. halvår 2014 35. årgang 33. årgang. Læs mere om: Fodslaw Tidende 2. halvår 2014 35. årgang 33. årgang Bustur til Stockholm og Tallinn juni 2014 Holdet fra busturen til Stockholm/Tallinn juni 2014 Fynshoved august 2010 Vandretur ved Kalø Kalø Læs mere

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Velkommen til sæsonen 2012

Velkommen til sæsonen 2012 2012 Velkommen til sæsonen 2012 Kære interessenter i tennisklubben Året 2011 blev det første, hvor vi i foreningen for alvor mærkede afmatningen inden for tennis. Mange andre klubber har meldt om store

Læs mere

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Onsdag Onsdag den 12. den oktober, 8. april kl. 15-17: Morten GENERALFORSAMLING Meyer: Stamceller og genterapi som behandling

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere