Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

2 Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 LEGOVILLE Brandstation: Parents Choice: Approved Seal Fall 2005: Toys PIRATES Kaptajn Rødskægs Sørøverskib: iparenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games CREATOR Spand: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence CREATOR Safari: Creative Child Magazine: Preferred Choice Award (Kids Builder Construction Category) National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 Dr. Toy: Top 10 Best Active Products for 2005 Parents Choice: Recommended Seal Fall 2005 CREATOR Forhistoriske væsener: Canadian Toy Testing Council: Children s Choice Award 2005 CITY Brandstation: Dr. Toy: Best Vacation Toy for 2005 iparenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Spring 05 Parents Choice: Approved Seal Spring 2005: Doing & Learning/Toy Creative Child Magazine: Seal of Excellence (Kid s Builder Construction Category) CITY Speedbåd: iparenting Media: 2005 Excellent Products Call - Toys & Games CITY XXL Mobil Kran: Dr. Toy: Smart Play Smart Toys : Product of Excellence CITY Politistation: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 iparenting Media: 2005 Greatest Products Call Grandparents Magazine: Best Building Toy (8 and under) Parents Choice: Approved Seal Fall 2005: Toys DINO T-1 Typhoon vs. T-Rex: iparenting Media: 2005 Greatest Products Call KNIGHTS KINGDOM: Toy Industry Association: Boy Toy of the Year VIKINGS Vikingeborg: Toys R Us: På listen over Hottest New Toys for the 2005 holiday season KNIGHTS KINGDOM, Borgen i Morcia: Canadian Toy Testing Council: Children s Choice Award 2005 STAR WARS: Learning Express Toy Stores: Best Products Award - Best Construction Toy TECHNIC Gravemaskine med larvefødder: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Spring 2005 Parents Choice: Recommended Seal Spring 2005: Toys TECHNIC Street Bike: iparenting Media: 2005 Greatest Products Call National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 2005 Parents Choice: Recommended Seal Fall 2005 CLIKITS Pretty in Pink Beauty Set: Creative Child Magazine: Seal of Excellence (Creative Play Category) iparenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games CLIKITS Supertrendy Ramme: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 CLIKITS Cool Carry All: Dr. Toy: Best Vacation Products for 2005 CLIKITS Striped Sunny Jewels: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Best Products of Excellence RACERS Tiny Turbos: Dr. Toy: Best Vacation Products for 2005 National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Spring 05 Parents Choice: Recommended Seal Spring 2005: Toys RACERS Dirt Crusher: Stiftung Warentest: Vinder i test af fjernstyrede biler

3 NETTOOMSÆTNING [ DKK MIO. ] RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT [ DKK MIO. ] (400) (800) (1.200) (1.600) AKTIVER I ALT [ DKK MIO. ] SOLIDITETSGRAD INKL. ANSVARLIG 60% 50% 40% 30% 20% 10% LÅNEKAPITAL % INVESTERINGER I MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER [ DKK MIO. ] FRIE PENGESTRØMME FØR FINANSIERING [ DKK MIO. ] (500)

4 Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ DKK MIO. ] Resultatopgørelsen: Nettoomsætning Omkostninger (6.582) (6.252) (7.902) (8.795) (8.142) Resultat før særlige samt finansielle poster og skat (1.110) Nedskrivning af anlægsaktiver 95 (723) (172) Restruktureringsomkostninger (104) (502) (283) (122) Resultat af primær drift 459 (1.162) (1.565) Finansielle poster (3) (75) 67 (189) (215) Resultat før skat 456 (1.237) (1.498) Årets resultat af fortsættende aktiviteter 331 (1.473) (953) Resultat af ophørende aktiviteter 174 (458) 18 (22) (54) Årets resultat 505 (1.931) (935) Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 410 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.070) (29) (560) (1.003) 870 Samlede pengestrømme (215) (290) 771 Nøgletal i %: Bruttomargin 58,0 57,7 61,3 70,0 65,4 Overskudsgrad (ROS) 6,5 (18,4) (23,0) 8,4 8,2 Nettomargin 7,2 (30,6) (13,8) 3,4 4,1 Egenkapitalforrentning 18,1 (46,3) (16,7) 4,6 6,8 ROIC I 19,1 1,2 (12,8) 8,2 9,1 ROIC II 23,2 (23,6) (18,3) 8,2 7,8 Soliditetsgrad 46,7 36,4 48,7 51,6 44,2 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 57,1 46,3 48,7 51,6 44,2 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte (fortsættende aktiviteter) Gennemsnitligt antal heltidsansatte (ophørende aktiviteter) Definitioner på nøgletal fremgår af Anvendt Regnskabspraksis. Sammenligningstal er tilpasset ændringer i klassifikationen af omkostninger relateret til Contribution to Trade.

5 INDHOLD Forord BERETNING: MARKED OG RESULTAT I Markedet Omsætning og resultat Produkter RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA Grundlæggende ændringer i processer Indsats for at forbedre konkurrenceevnen Tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver Den fremadrettede strategi ) Direkte dialog mellem LEGO Koncernen og LEGO forbrugerne skal drive nytænkning og innovation ) En styrket tilgang til salgs- og distributionskanaler skal drive indtjening og salg ) Fortsat effektivisering og optimering af koncernens drift skal forbedre indtjening og serviceniveau ORGANISATIONSSTRUKTUR OG LEDELSE Selskabsstruktur Ledelses- og organisationssammensætning Nye bestyrelsesmedlemmer MEDARBEJDERE OG KULTUR En mere resultatorienteret LEGO kultur Fokuseret Performance Management Program Talentudvikling VIRKSOMHEDENS ANSVAR Global Compact Revision af Code of Conduct Produktkvalitet Miljømæssige forpligtelser og tiltag Indsats mod arbejdsulykker og etablering af global arbejdsmiljøpolitik Velgørenhed FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelsen Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6 4 ÅRSRAPPORT 2005

7 FORORD LEGO Koncernen på ret kurs For to år siden lagde LEGO Koncernen sin strategi om for at satse på sin kerneforretning: LEGO klodsen og det enestående byggesystem, der er skabt omkring den. Verden over har LEGO i generationer givet børn og deres familier en helt særlig legeoplevelse. LEGO klodsen fanger børns fantasi og udfordrer deres kreativitet i en sjov og skabende leg. Børnene programmerer selv deres leg, og deres forældre føler sig trygge - ikke mindst på grund af LEGO produkternes kvalitet. Udviklingen på vore markeder i det seneste år har vist, at det er berettiget at tro på disse værdiers unikke holdbarhed. Dermed er en afgørende del af fundamentet for koncernens overlevelse som selvstændig familieejet virksomhed bekræftet. LEGO Koncernens resultat i 2005 et resultat før særlige samt finansielle poster og skat på 468 mio. DKK, og et samlet resultat før skat på 702 mio. DKK var bedre end vores forventninger og en bekræftelse af, at vi er på rette vej. Vi er derfor tilfredse med resultatet og med den store indsats, der overalt er ydet af LEGO medarbejdere trods usikkerhed og omskiftelighed i hverdagen. Mens resultatet bygger på en opmuntrende salgsfremgang for det fornyede klassiske LEGO legetøj og større besparelser end planlagt, så er koncernens finansielle position forbedret gennem salg af aktiver og øgede pengestrømme. Salg af aktiver i både den fortsættende og ikke-fortsættende del af forretningen har bidraget med op imod halvdelen af årets resultat før skat. Trods generel lavvækst eller decideret tilbagegang på de globale legetøjsmarkeder oplevede LEGO Koncernen fremgang i salg og øgede markedsandele på alle væsentlige markeder. Det var tilfældet på det største legetøjsmarked, USA, ligesom kernemarkedet i Tyskland oplevede en betydelig fremgang. I alt er koncernens salg i 2005 gået frem med omkring 12 pct. LEGO Koncernens samlede driftsomkostninger er nedbragt med 314 mio. DKK eller 8 pct., hvilket imidlertid opvejes af stigende udgifter til royalties, bonus til medarbejdere samt valutapåvirkninger. Der er i 2005 afholdt 9 mio. DKK i nedskrivninger og restruktureringsomkostninger. Kjeld Kirk Kristiansen Næstformand for bestyrelsen Mads Øvlisen Formand for bestyrelsen Jørgen Vig Knudstorp Administrerende direktør ÅRSRAPPORT

8 FORORD Likviditeten er markant forbedret, idet salg af aktiviteter og aktiver sammen med den bedre indtjening har betydet, at koncernen ultimo året har finansielle ressourcer på mio. DKK. Koncernens egenkapital inkl. minoritetsinteresser udgør mio. DKK og soliditeten er 47 pct. mod 36 pct. i Således er koncernens finansielle fundament væsentligt forbedret om end indtjeningen fra den fortsættende forretning endnu ikke har nået et tilfredsstillende niveau. Markedet for traditionelt legetøj er præget af lavprisprodukter, og for at være konkurrencedygtige skal vi kunne fremstille kvalitetslegetøj til lavprisomkostninger. Derfor har løntunge produktioner i en årrække foregået dels på vores fabrik i Kladno, Tjekkiet, og dels hos underleverandører i bl.a. Kina. Denne nødvendige udflytning er yderligere fremskyndet og medførte i 2005, at vores fabrikker i Korea, og - delvist i Danmark og Schweiz blev afviklet, og produktionen flyttet til Kladno og til underleverandører i Østeuropa. I de kommende år forventes denne udflytningsproces at fortsætte. Ledelsen lægger vægt på at have en åben dialog med medarbejderne om udfordringerne og deres mulige løsninger. Ledelsen har således forpligtet sig til rettidigt at orientere om denne effekt af globaliseringen. Som led i vores finansielle strategi afhændede vi aktiemajoriteten i LEGOLAND Parkerne til Merlin Entertainments Group. En beslutning, vi var kede af at måtte træffe, men som var nødvendig for at kunne frigøre ressourcer, økonomisk og ledelsesmæssigt, til koncernens overlevelse. LEGO Koncernen og KIRKBI er mindretalsaktionærer i den nye virksomhed, som også omfatter Merlins Sea Life, Dungeons og Earth Explorer familieattraktioner. Det blev en god løsning. Parkerne drives af en professionel operatør, som er i stand til at skabe fokus og synergi i driften af flere parker. Samtidig bevares den særlige LEGO oplevelse i parkerne med respekt for LEGO mærkets værdier og kvalitetsniveau. De første to år efter strategiskiftet har opmærksomheden først og fremmest været rettet mod at skabe driftsmæssig og finansiel styring og stabilitet. Disse mål er nu nået, men kursændringen fortsætter. Der er endnu et stykke vej til, at vi er i den sikre havn, som vedvarende værdiskabende drift vil være. Vi nåede det i år, men vores opgave er at øge værdiskabelsen år efter år. Det er ejernes og ledelsens klare fælles mål. Dermed bliver de næste tre års udfordring fortsat at øge indtjeningen i koncernen. Indtjening prioriteres klart over toplinievækst. Først når den nu skabte platform præsterer en stærk indtjening, vil koncernen orientere sig mod vækst. For at forstærke koncernens udvikling i denne retning, har bestyrelsen besluttet at udvide direktionen og ændre og forenkle ansvarsfordelingen i ledelsen således, at der i yderligere grad sættes fokus på både de driftsmæssige og strategiske udfordringer i de kommende tre år. Direktionen består fra februar 2006 af Administrerende Direktør Jørgen Vig Knudstorp, Koncerndirektør Jesper Ovesen, samt Koncerndirektør Henrik Poulsen. Så udfordringerne fortsætter for LEGO Koncernen og for vores medarbejdere, som i en uhyre vanskelig og for mange også en personlig usikker situation, loyalt har bakket op om koncernen i en sådan grad, at ejere, bestyrelse og direktion er særdeles taknemmelige for den store indsats, og samtidig forstår, at de loyale medarbejdere hører til koncernens essentielle aktiver, særligt i den udfordrende fremtid som koncernen står overfor. Billund, februar 2006 Mads Øvlisen, bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør 6 ÅRSRAPPORT 2005

9 BERETNING 2005 / MARKED OG RESULTAT I 2005 Beretning 2005 Marked og Resultat i 2005 Markedet De fleste udbydere af legetøj har oplevet et vanskeligt år. Et år præget af manglende vækst, øget udbud og intens konkurrence i detailleddet, hvor bl.a. supermarkedskædernes egne varemærker (private label) ofte produceret i Kina fik stadig mere plads på hylderne. Tendensen er mest tydelig i USA, Storbritannien og Norden, men den er også ved at vinde indpas på det kontinentale europæiske marked. Den stigende konkurrence i detailleddet kan mærkes ved et øget pres på priserne og dermed et øget pres på producenternes margin. Forbrugerne fortsætter i stigende omfang med at vælge de elektroniske produkter frem for det traditionelle legetøj. Samtidig mister børn i dag hurtigere interessen for traditionelt legetøj til fordel for andre produkter som f.eks. mobiltelefoner. Det påvirker i høj grad kravene til produktsortimentet hos de traditionelle legetøjsproducenter. Derudover betyder hurtigt skiftende modestrømninger blandt børnene, at livscyklusen for det traditionelle legetøj bliver stadig kortere. Disse udviklingstendenser stiller betydelige krav til legetøjsproducenterne om at øge produktudviklingshastigheden og fleksibiliteten for at fastholde deres position på markedet. Til trods for et hårdt år for hele branchen har LEGO Koncernen været i stand til at øge markedsandele globalt. Men tendenserne i markedet peger på fortsat store udfordringer. Omsætning og resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2005 væsentligt forbedret fra mio. DKK i 2004 til 702 mio. DKK i Fremgangen på mio. DKK skal bl.a. ses på baggrund af de store nedskrivninger af anlægsaktiver og restruktureringsomkostninger, som LEGO Koncernen foretog i Resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev forbedret fra 63 mio. DKK i 2004 til 468 mio. DKK i Fremgangen skyldes en vækst i nettoomsætningen på 12 pct. svarende til 735 mio. DKK samtidig med, at omkostningerne eksklusive royalty og bonus blev reduceret med 8 pct. På baggrund af et år præget af forandringsprocesser i koncernen og en negativ udvikling i markedet for traditionelt legetøj, anses resultatet for tilfredsstillende. Udviklingen i salget af LEGO produkter fra detailleddet til forbrugerne har også været positivt med en gennemsnitlig stigning på 9 pct. i forhold til Detailleddet har i 2005 foretaget væsentlige reduktioner af sine lagre af LEGO produkter, og sammensætningen af lagrene ved årets udgang er blevet sundere. Den stigende omsætning skal ses på baggrund af en bedre og tættere dialog med detailhandlen end i tidligere år, og dermed en bedre mulighed for at kunne imødekomme ønsker og behov fra handlen. Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør ÅRSRAPPORT

10 BERETNING 2005 OMSÆTNINGSFORDELING 2004 Americas & Pacific - 28% Europe, Asia & Emerging - 58% Direct to consumer - 9% Andre - 5% OMSÆTNINGSFORDELING 2005 Americas & Pacific - 27% Europe, Asia & Emerging - 59% Direct to consumer - 10% Andre - 4% Produkter Det øgede fokus på LEGO Koncernens kerneprodukter har haft en positiv effekt på resultatet i På listen over årets bedst sælgende produkter er klassiske temaer som LEGO City, LEGO Vikings og Mobile Crane fra LEGO Technic samt Ferrari-modeller fra LEGO Racers. Et væsentligt element i fokuseringen på kerneprodukterne har været før-skole området med genintroduktionen af DUPLO linien. Her har klassiske produkter såsom DUPLO Airport, DUPLO Zoo, DUPLO Princess Castle og DUPLO Knights bidraget til, at DUPLO linien har oplevet en kraftig vækst. Bionicle linien er fortsat LEGO Koncernens salgsmæssigt største tema. Salget har dog i 2005 ikke levet op til forventningerne. To nye markedstilpassede temaer i 2005, Vikings og Dino, har begge overgået forventningerne. Anderledes ser det ud med et af koncernens pigeprodukter, der til trods for flere års koncentreret indsats ved lanceringen af CLIKITS, bød på en salgsmæssig tilbagegang i forhold til Dette medfører, at koncernen ikke lancerer nye CLIKITS produkter efter I lighed med tidligere år har LEGO Koncernen erhvervet rettighederne til at producere konstruktionslegetøj med relation til biograffilm. I 2005 har specielt Star Wars været en stor succes, og rækken af Star Wars produkter har således næstefter Bionicle linien været LEGO Koncernens bedst sælgende produktlinie i Hertil kommer succesen med lanceringen af et nyt Star Wars computerspil, der i overensstemmelse med LEGO Koncernens strategi om fokus på kerneprodukter - er sket i samarbejde med ekstern partner. Star Wars computerspillet er solgt i mere end 3 mio. eksemplarer og er på årets top 10 over solgte computerspil i USA. Resultater af Handlingsplanen fra 2004 I begyndelsen af 2004 stod LEGO Koncernen overfor store udfordringer, der satte overlevelsen som selvstændig familieejet virksomhed på spil. De seneste to års handlingsplan har skabt resultater i form af stabilitet og en væsentlig reduktion af den finansielle risiko. I handlingsplanen havde LEGO Koncernens bestyrelse og direktion formuleret tre overordnede indsatsområder: 1. Etablering af en klar retning for LEGO Koncernen og en grundlæggende ændring af måden at drive forretning på. 2. Skærpet indsats for at forbedre konkurrenceevnen med særligt fokus på forhandlernes indtjening. 3. Reduktion af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver til en lavere omsætning. Grundlæggende ændringer i processer I løbet af 2005 var opmærksomheden primært rettet mod at skabe fundamentale forbedringer i koncernens drift og processer. Således blev den første del af den omfattende restrukturering af værdikæden gennemført, da ledelsen besluttede at flytte produktionsaktiviteterne i Schweiz til Østeuropa samt at centralisere de europæiske distributionscentre i Tjekkiet. Dette forventes at medføre øget effektivitet, bedre servicering af det europæiske marked samt omkostningsbesparelser. Samtidig blev 8 ÅRSRAPPORT 2005

11 BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004 ÅRSRAPPORT

12 BERETNING 2005 Søren Torp Laursen Direktør, Americas, Australien & New Zealand antallet af komponenter til de forskellige LEGO modeller reduceret, hvilket har gjort værdikæden mere smidig og medført omkostningsreduktioner. En række nye ledelsesmæssige processer blev etableret; heriblandt processer der gav større overblik via profitabilitetsberegninger for henholdsvis konkrete kunder og produkter. Et andet resultat af indsatsen for at forbedre koncernens processer var en mere præcis produktionsplanlægningsproces, der sikrer bedre mulighed for at justere sammenhængen mellem efterspørgsel og produktionskapacitet. Ydermere har produktudviklingsprocessen gennemgået fundamentale forandringer, så udviklingstiden fra ide til færdigt produkt er blevet forkortet og for flere produkters vedkommende halveret. Indsats for at forbedre konkurrenceevnen Relationerne til nøglekunder over hele verden blev styrket, og med en tættere dialog og en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse fik LEGO organisationen en øget viden om kundernes prioriteter og deres holdning til mulige forbedringer hos LEGO Koncernen. Baseret på denne viden er der iværksat en række tiltag for bl.a. at øge rentabiliteten hos den enkelte kunde. Samtidig er koncernens salgsstyrke blevet styrket via kompetenceudvikling og forbedrede processer (KAM forbedringsprojekt). Endvidere er der med det øgede fokus på kerneprodukter samt introduktionen af nye produktlinier kommet bedre balance i produktporteføljen mellem de klassiske linier og de modeprægede produkter. Styrkelsen af konkurrenceevnen kommer til udtryk i den samtidigt gunstige udvikling i både LEGO Koncernens markedsandele og indtjening. Tilsvarende har en række af koncernens forhandlere oplevet en bedre indtjening drevet af et øget salg af LEGO produkter, en bedre avance samt en øget lageromsætningshastighed. Tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver Reduktionen af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver fortsatte i Produktionen af udvalgte produktlinier såsom Bionicle dåser og hele DUPLO sortimentet er besluttet outsourcet samtidig med, at koncernens egen værktøjsfabrik i Schweiz er solgt. Hertil kommer, at en række væsentlige besparelser i alle koncernens funktioner er slået fuldt igennem i 2005 som følge af tiltag, der blev iværksat i Tiltagene har medført, at koncernens underliggende omkostninger i 2005 er reduceret med yderligere 314 mio. DKK i forhold til Omkostningsniveauet er siden 2003 reduceret med mere end mio. DKK. I den samme periode er koncernens samlede aktiver nedbragt med næsten 5 mia. DKK. Som planlagt har LEGO Koncernen i 2005 afhændet en række aktiver. Heriblandt grunde, salgs- og produktions- 10 ÅRSRAPPORT 2005

13 BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004 faciliteter i USA, Australien og Korea samt firmafly. Sidst på året blev alle koncernens produktionsfaciliteter i Schweiz sat til salg og forventes solgt i Koncernen solgte herudover i 2005 to forretningsaktiviteter i form af KOMPAN A/S, og LEGOLAND Parkerne. Salget af LEGOLAND Parkerne blev besluttet i efteråret 2004, idet parkerne udgjorde et forretningsområde, der ikke var i umiddelbar forlængelse af LEGO Koncernens kerneforretning. Salget blev gennemført i juli 2005 og blev endeligt godkendt af konkurrencemyndighederne den 24. august Køber blev Blackstone Capital Partners i samarbejde med Merlin Entertainments Group, der ejer og driver Sea Life, Dungeons og Earth Explorer. Disse attraktioner er baseret på samme grundlæggende værdier som LEGOLAND og har demonstreret en stærk forretningsmæssig succes i underholdningsbranchen. Handelen blev gennemført ved, at LEGOLAND Parkerne blev fusioneret ind i et nyt selskab sammen med Merlin Entertainments Group. LEGO Koncernen ejer sammen med KIRKBI 30 pct. af aktiekapitalen i det nye selskab. Salgssummen for Parkerne var knap 2,8 mia. DKK. Det regnskabsmæssige nettoprovenu blev 200 mio. DKK. Salget bidrog til at koncernens finansielle position er forbedret fra en netto rentebærende gæld på mere end mio. DKK i 2002 til en positiv nettolikviditet på mio. DKK ved udgangen af Gennem handlingsplanens aktiviteter er det dermed lykkedes at skabe et stærkt forbedret finansielt fundament. Den finansielle situation blev stabiliseret i løbet af Men LEGO Koncernen står fortsat overfor omfattende strategiske udfordringer. Det gælder bl.a. den stigende konkurrence i detailleddet, konkurrencen fra elektroniske produkter og det, at børn i en tidligere alder mister interessen for legetøj. Udfordringer som alle skal adresseres i den fremadrettede strategi for at sikre langsigtet overlevelse, vækst og vedvarende værdiskabelse for koncernen. Den fremadrettede strategi Formålet med handlingsplanen var overordnet set at genetablere profitabilitet og finansiel stabilitet for LEGO Koncernen, samtidig med at det private ejerskab kunne fortsætte på familien Kirk Kristiansens hænder. I naturlig forlængelse af planen for perioden har koncernledelsen i løbet af 2005 udarbejdet en strategi, der adresserer de fremtidige udfordringer. Strategien bygger på en række aktiver og værdier, der differentierer LEGO Koncernen i forhold til andre aktører på legetøjsmarkedet. LEGO Koncernens arv og historie spiller en afgørende rolle, og fremadrettet vil de tre klassiske LEGO værdier Kreativitet, Sjov og Kvalitet være fundamentet for koncernens fremtid sammen med en række unikke ÅRSRAPPORT

14 BERETNING 2005 Mads Nipper Direktør Produkt- & Marketingudvikling aktiver, som er: Klodsen, det modulære konstruktionssystem, LEGO varemærket, LEGO s loyale forbrugere og communities. Desuden ses koncernens direkte adgang til forbrugerne i form af både eget direkte salg til forbrugerne samt en stærk position som nøglepartner for detailhandlen som et meget væsentligt aktiv. Koncernens mål over de kommende tre år vil derfor blive at levere kreativt kvalitetslegetøj til kerneforbrugere og forhandlere med et tilfredsstillende afkast ved at refokusere på virksomhedens vedvarende værdier og unikke aktiver. Det betyder, at LEGO Koncernen i perioden vil fokusere på at forbedre værdiskabelsen ved fortsat at arbejde målrettet med koncernens særlige aktiver. Indtjening og afkastgrad har i perioden højere prioritet end omsætningsvækst. 1) Direkte dialog mellem LEGO Koncernen og LEGO forbrugerne skal drive nytænkning og innovation Der skal etableres et tættere forhold mellem LEGO og forbrugerne. Bl.a. skal de loyale LEGO fans serviceres gennem en række tiltag som f.eks. LEGO factory. Det er ambitionen, at produktudvikling og procesforbedringer bl.a. skal ske gennem en dialog med LEGO fans, som ad forskellige kanaler skal have mulighed for at komme med ideer til koncernens designere. De mange voksne LEGO entusiaster verden over, der bliver en stadig mere aktiv fangruppe, skal også inddrages. Ambassadørprogrammet er et officielt program, som inviterer voksne LEGO entusiaster til at dele deres begejstring for LEGO ideen og LEGO produkter og stimulerer til interaktion i de globale LEGO communities. Ligeledes henvender LEGO Certified Professionals-programmet sig til voksne fans, som har gjort deres LEGO hobby helt eller delvis til et levebrød og derfor ønsker at indgå i et samarbejde med LEGO Koncernen. 2) En styrket tilgang til salgsog distributionskanaler skal drive indtjening og salg Indsatsen for at skabe ekstraordinær værdi for detailkunderne skal koncentreres om mere effektivt at imødekomme detailhandlens ønsker og behov. Der vil fortsat være fokus på at sikre, at produktporteføljen fremadrettet kommer til at bestå af innovative produkter og nye kategorier, som for at understøtte detailhandlens salg suppleres med tiltag inden for marketing. 3) Fortsat effektivisering og optimering af koncernens drift skal forbedre indtjening og serviceniveau I den nye strategi lægges der stor vægt på at fortsætte moderniseringen, tilpasningen og optimeringen af både drifts- og operationsprocesserne. Målet er bl.a. igennem outsourcing at sikre afgørende forbedringer af LEGO Koncernens leveringsevne til lavere omkostninger. Denne indsats vil styrke de to øvrige fokusområder i strategien, idet detailkunderne vil opleve øget fleksibilitet, og forbrugerne vil opleve, at deres efterspørgsel mere effektivt kan imødekommes. På længere sigt, dvs. fra 2009 og fremefter, vil fokus være på at skabe moderat vækst gennem den igangsatte øgede innovative indsats. 12 ÅRSRAPPORT 2005

15 BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004 ÅRSRAPPORT

16 BERETNING 2005 Henrik Poulsen Koncerndirektør, Salg, Produktudvikling & Marketing Organisationsstruktur og ledelse Selskabsstruktur I de fortsatte bestræbelser på at forenkle strukturen og tilpasse LEGO Koncernens forretningsmæssige udvikling, er en række datterselskaber i løbet af 2005 blevet solgt inden for koncernen og ejerskabet ændret fra at være schweizisk til nu at være dansk. Endvidere er koncernens direkte ejerskab og drift af LEGOLAND Parkerne som planlagt blevet solgt og delvist erstattet af en væsentlig mindre finansiel investering i form af en ejerandel på 15%. (Koncerndiagram fremgår af Årsrapportens omslag.) Ledelses- og organisationssammensætning For at sikre en succesfuld implementering af LEGO Koncernens strategi, blev en ny organisationsstruktur introduceret i februar 2006 med etableringen af tre hoveddivisioner. Den integrerede markeds- og produktudviklingsorganisation, Markets & Products divisionen, skal fokusere på at skabe værdi for kunderne (forhandlerne af LEGO produkter) og samtidig skabe en højere grad af innovation i produktudviklingen drevet af forbrugernes efterspørgsel og en tæt dialog med forhandlerne. Divisionen Community, Education and Direct skal udvikle koncernens eksisterende og nye direct-to-consumer salgskanaler og sikre, at de unikke LEGO communities bliver næret gennem en direkte dialog. Samtidig skal divisionen arbejde på, at fremtidig innovation er baseret på koncernens omfattende indsigt i forbrugernes behov, og hvor det er muligt indgå et decideret samarbejde med forbrugerne. For at sikre optimal drift og effektivitet bliver alle leverancer af produkter via værdikæden samt leverance af services via support funktioner, dvs. Produktion og Centrale Funktioner, nu samlet i divisionen Operations. Udover etableringen af tre hoveddivisioner er Direktionen, bestående af Administrerende Direktør Jørgen Vig Knudstorp og Koncerndirektør, Jesper Ovesen (med ansvar for for Produktion og Centrale Funktioner), blevet styrket ved udnævnelsen af Henrik Poulsen som Koncerndirektør med ansvar for Salg, Produktudvikling og Marketing. Det eksisterende koncernledelsesteam, LEGO Group Leadership Team, er samtidigt opløst. Ændringerne i organisationen skal sikre, at Direktionen kan fokusere på den strategiske retning for koncernen, mens de tre divisionsledelsesteams har fået større beføjelser til at forestå den daglige drift. Nye bestyrelsesmedlemmer På LEGO Holding A/S generalforsamling 2. maj 2005 blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen. De nye medlemmer er Armin F. Broger, viceadministrerende direktør (COO) for Tommy Hilfiger i Europa, og Torben Ballegaard Sørensen, administrerende direktør (CEO) for Bang & Olufsen. De afløste Anders Moberg og Lars Kann-Rasmussen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Medarbejdere og kultur For at understøtte en succesfuld implementering af strategien bliver der i 2006 fokuseret på at styrke personlig ledelse i hele organisationen og på at videreudvikle kompetencer inden for 14 ÅRSRAPPORT 2005

17 BERETNING 2005 / MEDARBEJDERE OG KULTUR ÅRSRAPPORT

18 BERETNING 2005 Jesper Ovesen Koncerndirektør Produktion & Centrale Funktioner supply chain, key account management og innovation. Samtidig er der i 2005 arbejdet med at etablere en fladere organisation med en enklere ledelsesstruktur for at sikre en mere strømlinet, reaktionsdygtig og profitabel koncern. Dette arbejde fortsætter i Ydermere målrettes koncernens belønningsprogram yderligere for fortsat at fostre en resultatorienteret kultur. En mere resultatorienteret LEGO kultur Også i 2005 er der arbejdet på at dreje kulturen i LEGO Koncernen i en mere resultatorienteret retning. Forudsætningen for dette har været en modernisering og ændring i ledelseskommunikation, en forbedring af forretningsforståelsen blandt medarbejderne samt fokus på motivation, udvikling og resultatbaseret belønning af medarbejderne. Koncernen gennemgår en omfattende forandringsproces, der stiller krav til hele organisationen. Det er en svær omstilling til en fremtid, hvor alle medarbejdere til stadighed må leve med store både interne og udefra kommende udfordringer og forandringer, uden den jobsikkerhed der tidligere kendetegnede LEGO Koncernen. Ledelsen arbejder derfor målrettet på at skabe en åben, ærlig og rettidig kommunikation i enhver mulig sammenhæng. Sammen med introduktionen af mange nye dialogmuligheder mellem ledelse og medarbejdere har det skabt grundlaget for øget forståelse for de udfordringer, koncernen står overfor. Fokuseret Performance Management Program For første gang i tre år kan LEGO Koncernen uddele Performance Management Program (PMP) bonus til medarbejderne. PMP-programmet i 2006 er simplificeret og målrettet til at understøtte koncernens strategi for de kommende år og for at give den enkelte medarbejder yderligere incitament og mulighed for påskønnelse af indsatsen. PMP-programmet skal ligeledes højne forståelsen for, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til koncernens resultat og for at forbedre målsætningen for den enkelte. Talentudvikling I 2005 var opmærksomheden fortsat rettet mod udvikling af LEGO Koncernens ledelsestalenter. Et arbejde der skal motivere og fastholde medarbejdere med højt potentiale og bl.a. derigennem sikre kontinuitet og konsistens i koncernens ledelse fremadrettet. Virksomhedens ansvar Social ansvarlighed over for forbrugere, medarbejdere og omverden spiller en central rolle i LEGO Koncernens arv og historie. Det ligger ledelsen meget på sinde, at koncernen også fremadrettet varetager denne forpligtelse, samt at 16 ÅRSRAPPORT 2005

19 BERETNING 2005 / VIRKSOMHEDENS ANSVAR virksomhedens aktiviteter og processer finder sted på en social bæredygtig måde. Således har LEGO Koncernen i 2005 igangsat udarbejdelsen af sin første sammenhængende bæredygtighedsstrategi, som forventes godkendt og implementeret i løbet af Dette vil indebære øget oplysning og træning af medarbejdere og ledere. Global Compact LEGO Koncernen tilsluttede sig som den første og hidtil eneste i legetøjsindustrien i 2003 FN s initiativ Global Compact. Som deltager i Global Compact har LEGO Koncernen forpligtet sig til fortsat at arbejde med fire områder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. LEGO Koncernen har i 2005 integreret principperne fra Global Compact i en række koncernpolitikker, således at disse afspejler de principper og idealer, som er udtrykt i Global Compact og en række internationale erklæringer som f.eks. FN s Menneskerettighedserklæring. Særligt i forhold til arbejdet med at bekæmpe korruption, besluttede Direktionen i efteråret 2005 at iværksætte et projekt, der har til formål at udvikle og tydeliggøre de interne retningslinjer for forretningsintegritet. Projektet bliver gennemført i Revision af Code of Conduct Code of Conduct er et sæt retningslinjer for koncernens og leverandørernes forventede adfærd i forhold til en række etiske standarder på afgørende områder. Den omfattende optimering og omkostningsreduktion i LEGO Koncernens værdikæde vil medføre hel eller delvis udflytning af produktion i de kommende år. Således blev der udarbejdet etiske risikoanalyser af de lande, hvor der er potentielle leverandører. Dette blev gjort for at skabe klarhed over hvorvidt koncernens Code of Conduct var dækkende i forhold til eventuelle nye problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med udflytning af arbejdspladser til disse lande. Bl.a. på den baggrund blev Code of Conduct revideret i 2005, og procedurerne ændret, så der bliver foretaget en analyse af nye potentielle nøgleleverandører inden en egentlig aftale bliver underskrevet. LEGO Koncernen deltager endvidere i legetøjsbranchens arbejde med at sikre, at arbejdsforhold mv. hos leverandørerne lever op til en række minimumsstandarder. Dette arbejde kaldes ICTI-CARE-programmet. Det gælder dog indtil videre kun for Kina, Hong Kong og Macau. I 2005 blev antallet af audits reduceret fra 92 audits i 2004 til 27 auditeringsbesøg og 12 opfølgningsbesøg. Reduktionen skyldes dels, at ansvaret for audits nu er pålagt LEGO Koncernens licenspartnere, og dels at legetøjsleverandører i Kina nu godkendes efter ICTI- CARE. Dette har givet en væsentlig besparelse og mulighed for at bruge flere ressourcer på opfølgning og direkte kontakt til leverandører. ÅRSRAPPORT

20 BERETNING 2005 Produktkvalitet LEGO Koncernen ønsker at sikre fortsat høj produktkvalitet og har derfor revideret sin materialepolitik i 2005, bl.a. er krav til anvendelse af PVC og phthalater præciseret. Dette medfører, at dekorationsmaling anvendt på legetøj er forbedret, så det ligesom LEGO klodserne ikke indeholder phthalater. Ydermere er der indledt et tættere samarbejde mellem kundeservice call centre og produktudviklingen, så der i produktudviklingsprocessen i endnu højere grad tages højde for kommentarer og ønsker fra forbrugerne. Miljømæssige forpligtelser og tiltag Det er fortsat LEGO Koncernens politik, at miljømæssige hensyn skal indgå i alle relevante processer, og at eventuelle miljømæssige belastninger forårsaget af koncernens aktiviteter løbende reduceres. LEGO Koncernen udarbejdede i 2005 en ny miljøpolitik, der imødekommer kravene indenfor miljø både globalt og lokalt. Godkendelse og implementering af politikken sker i LEGO Koncernen arbejder fortsat frem mod en global implementering af miljøledelsessystemet ISO I 2005 er der udviklet globale procedurer og krav, og et nyt miljøledelsesintranet der formidler miljøkrav og forenkler koncernens kommunikation både lokalt og globalt. I Billund blev der i 2005 udviklet og implementeret et system til registrering af affald. Et system til registrering af hjælpestoffer er ligeledes implementeret. Alle stoffer er kortlagt, og et nyt system for tilhørende brugsanvisninger er implementeret. Koncernen modtog desuden i 2005 miljøgodkendelsen af plaststøbefabrikken på Kornmarken i Billund. Godkendelsen er givet af Billund Kommune. Indsats mod arbejdsulykker og etablering af global arbejdsmiljøpolitik Medarbejdernes helbred og sikkerhed ligger LEGO Koncernen meget på sinde. Der arbejdes derfor løbende på at sikre medarbejderne sunde og sikre arbejdsvilkår på alle koncernens lokationer. Det sker i erkendelse af både en menneskelig ret til et ordentligt arbejdsmiljø men også, at sunde medarbejdere der trives godt i deres job, er i stand til at yde en større og mere produktiv indsats. I 2005 blev der udarbejdet og godkendt en ny arbejdsmiljøpolitik, som dækker alle koncernens aktiviteter globalt. Implementering af politikken sker i Der er udarbejdet en ny arbejdsmiljøhjemmeside for medarbejderne, som forenkler kommunikationen inden for arbejdsmiljø globalt. Der arbejdes fortsat frem mod en global implementering af arbejdsmiljøledelsessystemet OHSAS Koncernens aktiviteter i Danmark blev certificeret i Implementeringen i Tjekkiet og USA vil være gennemført ved udgangen af 2006, samtidig med at Billund skal recertificeres. I 2005 er arbejdsmiljøet i Danmark forbedret gennem arbejdet med koncernens arbejdspladsvurderinger. Antallet af registrerede arbejdsmiljøproblemer er i 2005 næsten halveret. Et nyt system til registrering og håndtering af arbejdsmiljøproblemer er klargjort til implementering i foråret Antallet af registrerede ulykker med fravær til følge er desværre fordoblet, fra 27 ulykker i 2004 til 50 ulykker i En så kraftig stigning i antallet af ulykker er ikke accep- 18 ÅRSRAPPORT 2005

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for første halvår 2012

Delårsrapport for første halvår 2012 Side 1/10 Delårsrapport for første halvår 2012 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2012. Resultat for første halvår Omsætningen i 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere