Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

2 Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 LEGOVILLE Brandstation: Parents Choice: Approved Seal Fall 2005: Toys PIRATES Kaptajn Rødskægs Sørøverskib: iparenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games CREATOR Spand: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence CREATOR Safari: Creative Child Magazine: Preferred Choice Award (Kids Builder Construction Category) National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 Dr. Toy: Top 10 Best Active Products for 2005 Parents Choice: Recommended Seal Fall 2005 CREATOR Forhistoriske væsener: Canadian Toy Testing Council: Children s Choice Award 2005 CITY Brandstation: Dr. Toy: Best Vacation Toy for 2005 iparenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Spring 05 Parents Choice: Approved Seal Spring 2005: Doing & Learning/Toy Creative Child Magazine: Seal of Excellence (Kid s Builder Construction Category) CITY Speedbåd: iparenting Media: 2005 Excellent Products Call - Toys & Games CITY XXL Mobil Kran: Dr. Toy: Smart Play Smart Toys : Product of Excellence CITY Politistation: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 iparenting Media: 2005 Greatest Products Call Grandparents Magazine: Best Building Toy (8 and under) Parents Choice: Approved Seal Fall 2005: Toys DINO T-1 Typhoon vs. T-Rex: iparenting Media: 2005 Greatest Products Call KNIGHTS KINGDOM: Toy Industry Association: Boy Toy of the Year VIKINGS Vikingeborg: Toys R Us: På listen over Hottest New Toys for the 2005 holiday season KNIGHTS KINGDOM, Borgen i Morcia: Canadian Toy Testing Council: Children s Choice Award 2005 STAR WARS: Learning Express Toy Stores: Best Products Award - Best Construction Toy TECHNIC Gravemaskine med larvefødder: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Spring 2005 Parents Choice: Recommended Seal Spring 2005: Toys TECHNIC Street Bike: iparenting Media: 2005 Greatest Products Call National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 2005 Parents Choice: Recommended Seal Fall 2005 CLIKITS Pretty in Pink Beauty Set: Creative Child Magazine: Seal of Excellence (Creative Play Category) iparenting Media: Best Products of 2005 Award - Toys & Games CLIKITS Supertrendy Ramme: National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Fall 05 CLIKITS Cool Carry All: Dr. Toy: Best Vacation Products for 2005 CLIKITS Striped Sunny Jewels: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Best Products of Excellence RACERS Tiny Turbos: Dr. Toy: Best Vacation Products for 2005 National Parenting Center s: Seal of Approval Winner Spring 05 Parents Choice: Recommended Seal Spring 2005: Toys RACERS Dirt Crusher: Stiftung Warentest: Vinder i test af fjernstyrede biler

3 NETTOOMSÆTNING [ DKK MIO. ] RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT [ DKK MIO. ] (400) (800) (1.200) (1.600) AKTIVER I ALT [ DKK MIO. ] SOLIDITETSGRAD INKL. ANSVARLIG 60% 50% 40% 30% 20% 10% LÅNEKAPITAL % INVESTERINGER I MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER [ DKK MIO. ] FRIE PENGESTRØMME FØR FINANSIERING [ DKK MIO. ] (500)

4 Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ DKK MIO. ] Resultatopgørelsen: Nettoomsætning Omkostninger (6.582) (6.252) (7.902) (8.795) (8.142) Resultat før særlige samt finansielle poster og skat (1.110) Nedskrivning af anlægsaktiver 95 (723) (172) Restruktureringsomkostninger (104) (502) (283) (122) Resultat af primær drift 459 (1.162) (1.565) Finansielle poster (3) (75) 67 (189) (215) Resultat før skat 456 (1.237) (1.498) Årets resultat af fortsættende aktiviteter 331 (1.473) (953) Resultat af ophørende aktiviteter 174 (458) 18 (22) (54) Årets resultat 505 (1.931) (935) Balance: Aktiver vedrørende fortsættende aktiviteter Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter Aktiver i alt Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende fortsættende aktiviteter Hensættelser og gældsforpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 410 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.070) (29) (560) (1.003) 870 Samlede pengestrømme (215) (290) 771 Nøgletal i %: Bruttomargin 58,0 57,7 61,3 70,0 65,4 Overskudsgrad (ROS) 6,5 (18,4) (23,0) 8,4 8,2 Nettomargin 7,2 (30,6) (13,8) 3,4 4,1 Egenkapitalforrentning 18,1 (46,3) (16,7) 4,6 6,8 ROIC I 19,1 1,2 (12,8) 8,2 9,1 ROIC II 23,2 (23,6) (18,3) 8,2 7,8 Soliditetsgrad 46,7 36,4 48,7 51,6 44,2 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 57,1 46,3 48,7 51,6 44,2 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte (fortsættende aktiviteter) Gennemsnitligt antal heltidsansatte (ophørende aktiviteter) Definitioner på nøgletal fremgår af Anvendt Regnskabspraksis. Sammenligningstal er tilpasset ændringer i klassifikationen af omkostninger relateret til Contribution to Trade.

5 INDHOLD Forord BERETNING: MARKED OG RESULTAT I Markedet Omsætning og resultat Produkter RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA Grundlæggende ændringer i processer Indsats for at forbedre konkurrenceevnen Tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver Den fremadrettede strategi ) Direkte dialog mellem LEGO Koncernen og LEGO forbrugerne skal drive nytænkning og innovation ) En styrket tilgang til salgs- og distributionskanaler skal drive indtjening og salg ) Fortsat effektivisering og optimering af koncernens drift skal forbedre indtjening og serviceniveau ORGANISATIONSSTRUKTUR OG LEDELSE Selskabsstruktur Ledelses- og organisationssammensætning Nye bestyrelsesmedlemmer MEDARBEJDERE OG KULTUR En mere resultatorienteret LEGO kultur Fokuseret Performance Management Program Talentudvikling VIRKSOMHEDENS ANSVAR Global Compact Revision af Code of Conduct Produktkvalitet Miljømæssige forpligtelser og tiltag Indsats mod arbejdsulykker og etablering af global arbejdsmiljøpolitik Velgørenhed FORVENTNINGER TIL REGNSKAB: Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Resultatopgørelsen Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

6 4 ÅRSRAPPORT 2005

7 FORORD LEGO Koncernen på ret kurs For to år siden lagde LEGO Koncernen sin strategi om for at satse på sin kerneforretning: LEGO klodsen og det enestående byggesystem, der er skabt omkring den. Verden over har LEGO i generationer givet børn og deres familier en helt særlig legeoplevelse. LEGO klodsen fanger børns fantasi og udfordrer deres kreativitet i en sjov og skabende leg. Børnene programmerer selv deres leg, og deres forældre føler sig trygge - ikke mindst på grund af LEGO produkternes kvalitet. Udviklingen på vore markeder i det seneste år har vist, at det er berettiget at tro på disse værdiers unikke holdbarhed. Dermed er en afgørende del af fundamentet for koncernens overlevelse som selvstændig familieejet virksomhed bekræftet. LEGO Koncernens resultat i 2005 et resultat før særlige samt finansielle poster og skat på 468 mio. DKK, og et samlet resultat før skat på 702 mio. DKK var bedre end vores forventninger og en bekræftelse af, at vi er på rette vej. Vi er derfor tilfredse med resultatet og med den store indsats, der overalt er ydet af LEGO medarbejdere trods usikkerhed og omskiftelighed i hverdagen. Mens resultatet bygger på en opmuntrende salgsfremgang for det fornyede klassiske LEGO legetøj og større besparelser end planlagt, så er koncernens finansielle position forbedret gennem salg af aktiver og øgede pengestrømme. Salg af aktiver i både den fortsættende og ikke-fortsættende del af forretningen har bidraget med op imod halvdelen af årets resultat før skat. Trods generel lavvækst eller decideret tilbagegang på de globale legetøjsmarkeder oplevede LEGO Koncernen fremgang i salg og øgede markedsandele på alle væsentlige markeder. Det var tilfældet på det største legetøjsmarked, USA, ligesom kernemarkedet i Tyskland oplevede en betydelig fremgang. I alt er koncernens salg i 2005 gået frem med omkring 12 pct. LEGO Koncernens samlede driftsomkostninger er nedbragt med 314 mio. DKK eller 8 pct., hvilket imidlertid opvejes af stigende udgifter til royalties, bonus til medarbejdere samt valutapåvirkninger. Der er i 2005 afholdt 9 mio. DKK i nedskrivninger og restruktureringsomkostninger. Kjeld Kirk Kristiansen Næstformand for bestyrelsen Mads Øvlisen Formand for bestyrelsen Jørgen Vig Knudstorp Administrerende direktør ÅRSRAPPORT

8 FORORD Likviditeten er markant forbedret, idet salg af aktiviteter og aktiver sammen med den bedre indtjening har betydet, at koncernen ultimo året har finansielle ressourcer på mio. DKK. Koncernens egenkapital inkl. minoritetsinteresser udgør mio. DKK og soliditeten er 47 pct. mod 36 pct. i Således er koncernens finansielle fundament væsentligt forbedret om end indtjeningen fra den fortsættende forretning endnu ikke har nået et tilfredsstillende niveau. Markedet for traditionelt legetøj er præget af lavprisprodukter, og for at være konkurrencedygtige skal vi kunne fremstille kvalitetslegetøj til lavprisomkostninger. Derfor har løntunge produktioner i en årrække foregået dels på vores fabrik i Kladno, Tjekkiet, og dels hos underleverandører i bl.a. Kina. Denne nødvendige udflytning er yderligere fremskyndet og medførte i 2005, at vores fabrikker i Korea, og - delvist i Danmark og Schweiz blev afviklet, og produktionen flyttet til Kladno og til underleverandører i Østeuropa. I de kommende år forventes denne udflytningsproces at fortsætte. Ledelsen lægger vægt på at have en åben dialog med medarbejderne om udfordringerne og deres mulige løsninger. Ledelsen har således forpligtet sig til rettidigt at orientere om denne effekt af globaliseringen. Som led i vores finansielle strategi afhændede vi aktiemajoriteten i LEGOLAND Parkerne til Merlin Entertainments Group. En beslutning, vi var kede af at måtte træffe, men som var nødvendig for at kunne frigøre ressourcer, økonomisk og ledelsesmæssigt, til koncernens overlevelse. LEGO Koncernen og KIRKBI er mindretalsaktionærer i den nye virksomhed, som også omfatter Merlins Sea Life, Dungeons og Earth Explorer familieattraktioner. Det blev en god løsning. Parkerne drives af en professionel operatør, som er i stand til at skabe fokus og synergi i driften af flere parker. Samtidig bevares den særlige LEGO oplevelse i parkerne med respekt for LEGO mærkets værdier og kvalitetsniveau. De første to år efter strategiskiftet har opmærksomheden først og fremmest været rettet mod at skabe driftsmæssig og finansiel styring og stabilitet. Disse mål er nu nået, men kursændringen fortsætter. Der er endnu et stykke vej til, at vi er i den sikre havn, som vedvarende værdiskabende drift vil være. Vi nåede det i år, men vores opgave er at øge værdiskabelsen år efter år. Det er ejernes og ledelsens klare fælles mål. Dermed bliver de næste tre års udfordring fortsat at øge indtjeningen i koncernen. Indtjening prioriteres klart over toplinievækst. Først når den nu skabte platform præsterer en stærk indtjening, vil koncernen orientere sig mod vækst. For at forstærke koncernens udvikling i denne retning, har bestyrelsen besluttet at udvide direktionen og ændre og forenkle ansvarsfordelingen i ledelsen således, at der i yderligere grad sættes fokus på både de driftsmæssige og strategiske udfordringer i de kommende tre år. Direktionen består fra februar 2006 af Administrerende Direktør Jørgen Vig Knudstorp, Koncerndirektør Jesper Ovesen, samt Koncerndirektør Henrik Poulsen. Så udfordringerne fortsætter for LEGO Koncernen og for vores medarbejdere, som i en uhyre vanskelig og for mange også en personlig usikker situation, loyalt har bakket op om koncernen i en sådan grad, at ejere, bestyrelse og direktion er særdeles taknemmelige for den store indsats, og samtidig forstår, at de loyale medarbejdere hører til koncernens essentielle aktiver, særligt i den udfordrende fremtid som koncernen står overfor. Billund, februar 2006 Mads Øvlisen, bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør 6 ÅRSRAPPORT 2005

9 BERETNING 2005 / MARKED OG RESULTAT I 2005 Beretning 2005 Marked og Resultat i 2005 Markedet De fleste udbydere af legetøj har oplevet et vanskeligt år. Et år præget af manglende vækst, øget udbud og intens konkurrence i detailleddet, hvor bl.a. supermarkedskædernes egne varemærker (private label) ofte produceret i Kina fik stadig mere plads på hylderne. Tendensen er mest tydelig i USA, Storbritannien og Norden, men den er også ved at vinde indpas på det kontinentale europæiske marked. Den stigende konkurrence i detailleddet kan mærkes ved et øget pres på priserne og dermed et øget pres på producenternes margin. Forbrugerne fortsætter i stigende omfang med at vælge de elektroniske produkter frem for det traditionelle legetøj. Samtidig mister børn i dag hurtigere interessen for traditionelt legetøj til fordel for andre produkter som f.eks. mobiltelefoner. Det påvirker i høj grad kravene til produktsortimentet hos de traditionelle legetøjsproducenter. Derudover betyder hurtigt skiftende modestrømninger blandt børnene, at livscyklusen for det traditionelle legetøj bliver stadig kortere. Disse udviklingstendenser stiller betydelige krav til legetøjsproducenterne om at øge produktudviklingshastigheden og fleksibiliteten for at fastholde deres position på markedet. Til trods for et hårdt år for hele branchen har LEGO Koncernen været i stand til at øge markedsandele globalt. Men tendenserne i markedet peger på fortsat store udfordringer. Omsætning og resultat LEGO Koncernens resultat før skat blev i 2005 væsentligt forbedret fra mio. DKK i 2004 til 702 mio. DKK i Fremgangen på mio. DKK skal bl.a. ses på baggrund af de store nedskrivninger af anlægsaktiver og restruktureringsomkostninger, som LEGO Koncernen foretog i Resultat før særlige samt finansielle poster og skat blev forbedret fra 63 mio. DKK i 2004 til 468 mio. DKK i Fremgangen skyldes en vækst i nettoomsætningen på 12 pct. svarende til 735 mio. DKK samtidig med, at omkostningerne eksklusive royalty og bonus blev reduceret med 8 pct. På baggrund af et år præget af forandringsprocesser i koncernen og en negativ udvikling i markedet for traditionelt legetøj, anses resultatet for tilfredsstillende. Udviklingen i salget af LEGO produkter fra detailleddet til forbrugerne har også været positivt med en gennemsnitlig stigning på 9 pct. i forhold til Detailleddet har i 2005 foretaget væsentlige reduktioner af sine lagre af LEGO produkter, og sammensætningen af lagrene ved årets udgang er blevet sundere. Den stigende omsætning skal ses på baggrund af en bedre og tættere dialog med detailhandlen end i tidligere år, og dermed en bedre mulighed for at kunne imødekomme ønsker og behov fra handlen. Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør ÅRSRAPPORT

10 BERETNING 2005 OMSÆTNINGSFORDELING 2004 Americas & Pacific - 28% Europe, Asia & Emerging - 58% Direct to consumer - 9% Andre - 5% OMSÆTNINGSFORDELING 2005 Americas & Pacific - 27% Europe, Asia & Emerging - 59% Direct to consumer - 10% Andre - 4% Produkter Det øgede fokus på LEGO Koncernens kerneprodukter har haft en positiv effekt på resultatet i På listen over årets bedst sælgende produkter er klassiske temaer som LEGO City, LEGO Vikings og Mobile Crane fra LEGO Technic samt Ferrari-modeller fra LEGO Racers. Et væsentligt element i fokuseringen på kerneprodukterne har været før-skole området med genintroduktionen af DUPLO linien. Her har klassiske produkter såsom DUPLO Airport, DUPLO Zoo, DUPLO Princess Castle og DUPLO Knights bidraget til, at DUPLO linien har oplevet en kraftig vækst. Bionicle linien er fortsat LEGO Koncernens salgsmæssigt største tema. Salget har dog i 2005 ikke levet op til forventningerne. To nye markedstilpassede temaer i 2005, Vikings og Dino, har begge overgået forventningerne. Anderledes ser det ud med et af koncernens pigeprodukter, der til trods for flere års koncentreret indsats ved lanceringen af CLIKITS, bød på en salgsmæssig tilbagegang i forhold til Dette medfører, at koncernen ikke lancerer nye CLIKITS produkter efter I lighed med tidligere år har LEGO Koncernen erhvervet rettighederne til at producere konstruktionslegetøj med relation til biograffilm. I 2005 har specielt Star Wars været en stor succes, og rækken af Star Wars produkter har således næstefter Bionicle linien været LEGO Koncernens bedst sælgende produktlinie i Hertil kommer succesen med lanceringen af et nyt Star Wars computerspil, der i overensstemmelse med LEGO Koncernens strategi om fokus på kerneprodukter - er sket i samarbejde med ekstern partner. Star Wars computerspillet er solgt i mere end 3 mio. eksemplarer og er på årets top 10 over solgte computerspil i USA. Resultater af Handlingsplanen fra 2004 I begyndelsen af 2004 stod LEGO Koncernen overfor store udfordringer, der satte overlevelsen som selvstændig familieejet virksomhed på spil. De seneste to års handlingsplan har skabt resultater i form af stabilitet og en væsentlig reduktion af den finansielle risiko. I handlingsplanen havde LEGO Koncernens bestyrelse og direktion formuleret tre overordnede indsatsområder: 1. Etablering af en klar retning for LEGO Koncernen og en grundlæggende ændring af måden at drive forretning på. 2. Skærpet indsats for at forbedre konkurrenceevnen med særligt fokus på forhandlernes indtjening. 3. Reduktion af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver til en lavere omsætning. Grundlæggende ændringer i processer I løbet af 2005 var opmærksomheden primært rettet mod at skabe fundamentale forbedringer i koncernens drift og processer. Således blev den første del af den omfattende restrukturering af værdikæden gennemført, da ledelsen besluttede at flytte produktionsaktiviteterne i Schweiz til Østeuropa samt at centralisere de europæiske distributionscentre i Tjekkiet. Dette forventes at medføre øget effektivitet, bedre servicering af det europæiske marked samt omkostningsbesparelser. Samtidig blev 8 ÅRSRAPPORT 2005

11 BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004 ÅRSRAPPORT

12 BERETNING 2005 Søren Torp Laursen Direktør, Americas, Australien & New Zealand antallet af komponenter til de forskellige LEGO modeller reduceret, hvilket har gjort værdikæden mere smidig og medført omkostningsreduktioner. En række nye ledelsesmæssige processer blev etableret; heriblandt processer der gav større overblik via profitabilitetsberegninger for henholdsvis konkrete kunder og produkter. Et andet resultat af indsatsen for at forbedre koncernens processer var en mere præcis produktionsplanlægningsproces, der sikrer bedre mulighed for at justere sammenhængen mellem efterspørgsel og produktionskapacitet. Ydermere har produktudviklingsprocessen gennemgået fundamentale forandringer, så udviklingstiden fra ide til færdigt produkt er blevet forkortet og for flere produkters vedkommende halveret. Indsats for at forbedre konkurrenceevnen Relationerne til nøglekunder over hele verden blev styrket, og med en tættere dialog og en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse fik LEGO organisationen en øget viden om kundernes prioriteter og deres holdning til mulige forbedringer hos LEGO Koncernen. Baseret på denne viden er der iværksat en række tiltag for bl.a. at øge rentabiliteten hos den enkelte kunde. Samtidig er koncernens salgsstyrke blevet styrket via kompetenceudvikling og forbedrede processer (KAM forbedringsprojekt). Endvidere er der med det øgede fokus på kerneprodukter samt introduktionen af nye produktlinier kommet bedre balance i produktporteføljen mellem de klassiske linier og de modeprægede produkter. Styrkelsen af konkurrenceevnen kommer til udtryk i den samtidigt gunstige udvikling i både LEGO Koncernens markedsandele og indtjening. Tilsvarende har en række af koncernens forhandlere oplevet en bedre indtjening drevet af et øget salg af LEGO produkter, en bedre avance samt en øget lageromsætningshastighed. Tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver Reduktionen af risici gennem tilpasning af aktiviteter, omkostninger og aktiver fortsatte i Produktionen af udvalgte produktlinier såsom Bionicle dåser og hele DUPLO sortimentet er besluttet outsourcet samtidig med, at koncernens egen værktøjsfabrik i Schweiz er solgt. Hertil kommer, at en række væsentlige besparelser i alle koncernens funktioner er slået fuldt igennem i 2005 som følge af tiltag, der blev iværksat i Tiltagene har medført, at koncernens underliggende omkostninger i 2005 er reduceret med yderligere 314 mio. DKK i forhold til Omkostningsniveauet er siden 2003 reduceret med mere end mio. DKK. I den samme periode er koncernens samlede aktiver nedbragt med næsten 5 mia. DKK. Som planlagt har LEGO Koncernen i 2005 afhændet en række aktiver. Heriblandt grunde, salgs- og produktions- 10 ÅRSRAPPORT 2005

13 BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004 faciliteter i USA, Australien og Korea samt firmafly. Sidst på året blev alle koncernens produktionsfaciliteter i Schweiz sat til salg og forventes solgt i Koncernen solgte herudover i 2005 to forretningsaktiviteter i form af KOMPAN A/S, og LEGOLAND Parkerne. Salget af LEGOLAND Parkerne blev besluttet i efteråret 2004, idet parkerne udgjorde et forretningsområde, der ikke var i umiddelbar forlængelse af LEGO Koncernens kerneforretning. Salget blev gennemført i juli 2005 og blev endeligt godkendt af konkurrencemyndighederne den 24. august Køber blev Blackstone Capital Partners i samarbejde med Merlin Entertainments Group, der ejer og driver Sea Life, Dungeons og Earth Explorer. Disse attraktioner er baseret på samme grundlæggende værdier som LEGOLAND og har demonstreret en stærk forretningsmæssig succes i underholdningsbranchen. Handelen blev gennemført ved, at LEGOLAND Parkerne blev fusioneret ind i et nyt selskab sammen med Merlin Entertainments Group. LEGO Koncernen ejer sammen med KIRKBI 30 pct. af aktiekapitalen i det nye selskab. Salgssummen for Parkerne var knap 2,8 mia. DKK. Det regnskabsmæssige nettoprovenu blev 200 mio. DKK. Salget bidrog til at koncernens finansielle position er forbedret fra en netto rentebærende gæld på mere end mio. DKK i 2002 til en positiv nettolikviditet på mio. DKK ved udgangen af Gennem handlingsplanens aktiviteter er det dermed lykkedes at skabe et stærkt forbedret finansielt fundament. Den finansielle situation blev stabiliseret i løbet af Men LEGO Koncernen står fortsat overfor omfattende strategiske udfordringer. Det gælder bl.a. den stigende konkurrence i detailleddet, konkurrencen fra elektroniske produkter og det, at børn i en tidligere alder mister interessen for legetøj. Udfordringer som alle skal adresseres i den fremadrettede strategi for at sikre langsigtet overlevelse, vækst og vedvarende værdiskabelse for koncernen. Den fremadrettede strategi Formålet med handlingsplanen var overordnet set at genetablere profitabilitet og finansiel stabilitet for LEGO Koncernen, samtidig med at det private ejerskab kunne fortsætte på familien Kirk Kristiansens hænder. I naturlig forlængelse af planen for perioden har koncernledelsen i løbet af 2005 udarbejdet en strategi, der adresserer de fremtidige udfordringer. Strategien bygger på en række aktiver og værdier, der differentierer LEGO Koncernen i forhold til andre aktører på legetøjsmarkedet. LEGO Koncernens arv og historie spiller en afgørende rolle, og fremadrettet vil de tre klassiske LEGO værdier Kreativitet, Sjov og Kvalitet være fundamentet for koncernens fremtid sammen med en række unikke ÅRSRAPPORT

14 BERETNING 2005 Mads Nipper Direktør Produkt- & Marketingudvikling aktiver, som er: Klodsen, det modulære konstruktionssystem, LEGO varemærket, LEGO s loyale forbrugere og communities. Desuden ses koncernens direkte adgang til forbrugerne i form af både eget direkte salg til forbrugerne samt en stærk position som nøglepartner for detailhandlen som et meget væsentligt aktiv. Koncernens mål over de kommende tre år vil derfor blive at levere kreativt kvalitetslegetøj til kerneforbrugere og forhandlere med et tilfredsstillende afkast ved at refokusere på virksomhedens vedvarende værdier og unikke aktiver. Det betyder, at LEGO Koncernen i perioden vil fokusere på at forbedre værdiskabelsen ved fortsat at arbejde målrettet med koncernens særlige aktiver. Indtjening og afkastgrad har i perioden højere prioritet end omsætningsvækst. 1) Direkte dialog mellem LEGO Koncernen og LEGO forbrugerne skal drive nytænkning og innovation Der skal etableres et tættere forhold mellem LEGO og forbrugerne. Bl.a. skal de loyale LEGO fans serviceres gennem en række tiltag som f.eks. LEGO factory. Det er ambitionen, at produktudvikling og procesforbedringer bl.a. skal ske gennem en dialog med LEGO fans, som ad forskellige kanaler skal have mulighed for at komme med ideer til koncernens designere. De mange voksne LEGO entusiaster verden over, der bliver en stadig mere aktiv fangruppe, skal også inddrages. Ambassadørprogrammet er et officielt program, som inviterer voksne LEGO entusiaster til at dele deres begejstring for LEGO ideen og LEGO produkter og stimulerer til interaktion i de globale LEGO communities. Ligeledes henvender LEGO Certified Professionals-programmet sig til voksne fans, som har gjort deres LEGO hobby helt eller delvis til et levebrød og derfor ønsker at indgå i et samarbejde med LEGO Koncernen. 2) En styrket tilgang til salgsog distributionskanaler skal drive indtjening og salg Indsatsen for at skabe ekstraordinær værdi for detailkunderne skal koncentreres om mere effektivt at imødekomme detailhandlens ønsker og behov. Der vil fortsat være fokus på at sikre, at produktporteføljen fremadrettet kommer til at bestå af innovative produkter og nye kategorier, som for at understøtte detailhandlens salg suppleres med tiltag inden for marketing. 3) Fortsat effektivisering og optimering af koncernens drift skal forbedre indtjening og serviceniveau I den nye strategi lægges der stor vægt på at fortsætte moderniseringen, tilpasningen og optimeringen af både drifts- og operationsprocesserne. Målet er bl.a. igennem outsourcing at sikre afgørende forbedringer af LEGO Koncernens leveringsevne til lavere omkostninger. Denne indsats vil styrke de to øvrige fokusområder i strategien, idet detailkunderne vil opleve øget fleksibilitet, og forbrugerne vil opleve, at deres efterspørgsel mere effektivt kan imødekommes. På længere sigt, dvs. fra 2009 og fremefter, vil fokus være på at skabe moderat vækst gennem den igangsatte øgede innovative indsats. 12 ÅRSRAPPORT 2005

15 BERETNING 2005 / RESULTATER AF HANDLINGSPLANEN FRA 2004 ÅRSRAPPORT

16 BERETNING 2005 Henrik Poulsen Koncerndirektør, Salg, Produktudvikling & Marketing Organisationsstruktur og ledelse Selskabsstruktur I de fortsatte bestræbelser på at forenkle strukturen og tilpasse LEGO Koncernens forretningsmæssige udvikling, er en række datterselskaber i løbet af 2005 blevet solgt inden for koncernen og ejerskabet ændret fra at være schweizisk til nu at være dansk. Endvidere er koncernens direkte ejerskab og drift af LEGOLAND Parkerne som planlagt blevet solgt og delvist erstattet af en væsentlig mindre finansiel investering i form af en ejerandel på 15%. (Koncerndiagram fremgår af Årsrapportens omslag.) Ledelses- og organisationssammensætning For at sikre en succesfuld implementering af LEGO Koncernens strategi, blev en ny organisationsstruktur introduceret i februar 2006 med etableringen af tre hoveddivisioner. Den integrerede markeds- og produktudviklingsorganisation, Markets & Products divisionen, skal fokusere på at skabe værdi for kunderne (forhandlerne af LEGO produkter) og samtidig skabe en højere grad af innovation i produktudviklingen drevet af forbrugernes efterspørgsel og en tæt dialog med forhandlerne. Divisionen Community, Education and Direct skal udvikle koncernens eksisterende og nye direct-to-consumer salgskanaler og sikre, at de unikke LEGO communities bliver næret gennem en direkte dialog. Samtidig skal divisionen arbejde på, at fremtidig innovation er baseret på koncernens omfattende indsigt i forbrugernes behov, og hvor det er muligt indgå et decideret samarbejde med forbrugerne. For at sikre optimal drift og effektivitet bliver alle leverancer af produkter via værdikæden samt leverance af services via support funktioner, dvs. Produktion og Centrale Funktioner, nu samlet i divisionen Operations. Udover etableringen af tre hoveddivisioner er Direktionen, bestående af Administrerende Direktør Jørgen Vig Knudstorp og Koncerndirektør, Jesper Ovesen (med ansvar for for Produktion og Centrale Funktioner), blevet styrket ved udnævnelsen af Henrik Poulsen som Koncerndirektør med ansvar for Salg, Produktudvikling og Marketing. Det eksisterende koncernledelsesteam, LEGO Group Leadership Team, er samtidigt opløst. Ændringerne i organisationen skal sikre, at Direktionen kan fokusere på den strategiske retning for koncernen, mens de tre divisionsledelsesteams har fået større beføjelser til at forestå den daglige drift. Nye bestyrelsesmedlemmer På LEGO Holding A/S generalforsamling 2. maj 2005 blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen. De nye medlemmer er Armin F. Broger, viceadministrerende direktør (COO) for Tommy Hilfiger i Europa, og Torben Ballegaard Sørensen, administrerende direktør (CEO) for Bang & Olufsen. De afløste Anders Moberg og Lars Kann-Rasmussen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Medarbejdere og kultur For at understøtte en succesfuld implementering af strategien bliver der i 2006 fokuseret på at styrke personlig ledelse i hele organisationen og på at videreudvikle kompetencer inden for 14 ÅRSRAPPORT 2005

17 BERETNING 2005 / MEDARBEJDERE OG KULTUR ÅRSRAPPORT

18 BERETNING 2005 Jesper Ovesen Koncerndirektør Produktion & Centrale Funktioner supply chain, key account management og innovation. Samtidig er der i 2005 arbejdet med at etablere en fladere organisation med en enklere ledelsesstruktur for at sikre en mere strømlinet, reaktionsdygtig og profitabel koncern. Dette arbejde fortsætter i Ydermere målrettes koncernens belønningsprogram yderligere for fortsat at fostre en resultatorienteret kultur. En mere resultatorienteret LEGO kultur Også i 2005 er der arbejdet på at dreje kulturen i LEGO Koncernen i en mere resultatorienteret retning. Forudsætningen for dette har været en modernisering og ændring i ledelseskommunikation, en forbedring af forretningsforståelsen blandt medarbejderne samt fokus på motivation, udvikling og resultatbaseret belønning af medarbejderne. Koncernen gennemgår en omfattende forandringsproces, der stiller krav til hele organisationen. Det er en svær omstilling til en fremtid, hvor alle medarbejdere til stadighed må leve med store både interne og udefra kommende udfordringer og forandringer, uden den jobsikkerhed der tidligere kendetegnede LEGO Koncernen. Ledelsen arbejder derfor målrettet på at skabe en åben, ærlig og rettidig kommunikation i enhver mulig sammenhæng. Sammen med introduktionen af mange nye dialogmuligheder mellem ledelse og medarbejdere har det skabt grundlaget for øget forståelse for de udfordringer, koncernen står overfor. Fokuseret Performance Management Program For første gang i tre år kan LEGO Koncernen uddele Performance Management Program (PMP) bonus til medarbejderne. PMP-programmet i 2006 er simplificeret og målrettet til at understøtte koncernens strategi for de kommende år og for at give den enkelte medarbejder yderligere incitament og mulighed for påskønnelse af indsatsen. PMP-programmet skal ligeledes højne forståelsen for, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til koncernens resultat og for at forbedre målsætningen for den enkelte. Talentudvikling I 2005 var opmærksomheden fortsat rettet mod udvikling af LEGO Koncernens ledelsestalenter. Et arbejde der skal motivere og fastholde medarbejdere med højt potentiale og bl.a. derigennem sikre kontinuitet og konsistens i koncernens ledelse fremadrettet. Virksomhedens ansvar Social ansvarlighed over for forbrugere, medarbejdere og omverden spiller en central rolle i LEGO Koncernens arv og historie. Det ligger ledelsen meget på sinde, at koncernen også fremadrettet varetager denne forpligtelse, samt at 16 ÅRSRAPPORT 2005

19 BERETNING 2005 / VIRKSOMHEDENS ANSVAR virksomhedens aktiviteter og processer finder sted på en social bæredygtig måde. Således har LEGO Koncernen i 2005 igangsat udarbejdelsen af sin første sammenhængende bæredygtighedsstrategi, som forventes godkendt og implementeret i løbet af Dette vil indebære øget oplysning og træning af medarbejdere og ledere. Global Compact LEGO Koncernen tilsluttede sig som den første og hidtil eneste i legetøjsindustrien i 2003 FN s initiativ Global Compact. Som deltager i Global Compact har LEGO Koncernen forpligtet sig til fortsat at arbejde med fire områder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. LEGO Koncernen har i 2005 integreret principperne fra Global Compact i en række koncernpolitikker, således at disse afspejler de principper og idealer, som er udtrykt i Global Compact og en række internationale erklæringer som f.eks. FN s Menneskerettighedserklæring. Særligt i forhold til arbejdet med at bekæmpe korruption, besluttede Direktionen i efteråret 2005 at iværksætte et projekt, der har til formål at udvikle og tydeliggøre de interne retningslinjer for forretningsintegritet. Projektet bliver gennemført i Revision af Code of Conduct Code of Conduct er et sæt retningslinjer for koncernens og leverandørernes forventede adfærd i forhold til en række etiske standarder på afgørende områder. Den omfattende optimering og omkostningsreduktion i LEGO Koncernens værdikæde vil medføre hel eller delvis udflytning af produktion i de kommende år. Således blev der udarbejdet etiske risikoanalyser af de lande, hvor der er potentielle leverandører. Dette blev gjort for at skabe klarhed over hvorvidt koncernens Code of Conduct var dækkende i forhold til eventuelle nye problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med udflytning af arbejdspladser til disse lande. Bl.a. på den baggrund blev Code of Conduct revideret i 2005, og procedurerne ændret, så der bliver foretaget en analyse af nye potentielle nøgleleverandører inden en egentlig aftale bliver underskrevet. LEGO Koncernen deltager endvidere i legetøjsbranchens arbejde med at sikre, at arbejdsforhold mv. hos leverandørerne lever op til en række minimumsstandarder. Dette arbejde kaldes ICTI-CARE-programmet. Det gælder dog indtil videre kun for Kina, Hong Kong og Macau. I 2005 blev antallet af audits reduceret fra 92 audits i 2004 til 27 auditeringsbesøg og 12 opfølgningsbesøg. Reduktionen skyldes dels, at ansvaret for audits nu er pålagt LEGO Koncernens licenspartnere, og dels at legetøjsleverandører i Kina nu godkendes efter ICTI- CARE. Dette har givet en væsentlig besparelse og mulighed for at bruge flere ressourcer på opfølgning og direkte kontakt til leverandører. ÅRSRAPPORT

20 BERETNING 2005 Produktkvalitet LEGO Koncernen ønsker at sikre fortsat høj produktkvalitet og har derfor revideret sin materialepolitik i 2005, bl.a. er krav til anvendelse af PVC og phthalater præciseret. Dette medfører, at dekorationsmaling anvendt på legetøj er forbedret, så det ligesom LEGO klodserne ikke indeholder phthalater. Ydermere er der indledt et tættere samarbejde mellem kundeservice call centre og produktudviklingen, så der i produktudviklingsprocessen i endnu højere grad tages højde for kommentarer og ønsker fra forbrugerne. Miljømæssige forpligtelser og tiltag Det er fortsat LEGO Koncernens politik, at miljømæssige hensyn skal indgå i alle relevante processer, og at eventuelle miljømæssige belastninger forårsaget af koncernens aktiviteter løbende reduceres. LEGO Koncernen udarbejdede i 2005 en ny miljøpolitik, der imødekommer kravene indenfor miljø både globalt og lokalt. Godkendelse og implementering af politikken sker i LEGO Koncernen arbejder fortsat frem mod en global implementering af miljøledelsessystemet ISO I 2005 er der udviklet globale procedurer og krav, og et nyt miljøledelsesintranet der formidler miljøkrav og forenkler koncernens kommunikation både lokalt og globalt. I Billund blev der i 2005 udviklet og implementeret et system til registrering af affald. Et system til registrering af hjælpestoffer er ligeledes implementeret. Alle stoffer er kortlagt, og et nyt system for tilhørende brugsanvisninger er implementeret. Koncernen modtog desuden i 2005 miljøgodkendelsen af plaststøbefabrikken på Kornmarken i Billund. Godkendelsen er givet af Billund Kommune. Indsats mod arbejdsulykker og etablering af global arbejdsmiljøpolitik Medarbejdernes helbred og sikkerhed ligger LEGO Koncernen meget på sinde. Der arbejdes derfor løbende på at sikre medarbejderne sunde og sikre arbejdsvilkår på alle koncernens lokationer. Det sker i erkendelse af både en menneskelig ret til et ordentligt arbejdsmiljø men også, at sunde medarbejdere der trives godt i deres job, er i stand til at yde en større og mere produktiv indsats. I 2005 blev der udarbejdet og godkendt en ny arbejdsmiljøpolitik, som dækker alle koncernens aktiviteter globalt. Implementering af politikken sker i Der er udarbejdet en ny arbejdsmiljøhjemmeside for medarbejderne, som forenkler kommunikationen inden for arbejdsmiljø globalt. Der arbejdes fortsat frem mod en global implementering af arbejdsmiljøledelsessystemet OHSAS Koncernens aktiviteter i Danmark blev certificeret i Implementeringen i Tjekkiet og USA vil være gennemført ved udgangen af 2006, samtidig med at Billund skal recertificeres. I 2005 er arbejdsmiljøet i Danmark forbedret gennem arbejdet med koncernens arbejdspladsvurderinger. Antallet af registrerede arbejdsmiljøproblemer er i 2005 næsten halveret. Et nyt system til registrering og håndtering af arbejdsmiljøproblemer er klargjort til implementering i foråret Antallet af registrerede ulykker med fravær til følge er desværre fordoblet, fra 27 ulykker i 2004 til 50 ulykker i En så kraftig stigning i antallet af ulykker er ikke accep- 18 ÅRSRAPPORT 2005

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere