Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober december 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober december 2004)"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 Humlebæk den 10. februar 2005 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober december 2004) Coloplast fastholder forventninger til hele året, selvom omsætning og resultat i første kvartal blev relativt lavt bl.a. som følge af to specifikke forhold, nemlig den tyske sundhedsreform og en lagerreduktion Salgsvæksten blev 5% i lokale valutaer og 3% i danske kroner hovedsagelig på grund af et betydeligt mersalg i Tyskland samme kvartal sidste år Salgsvæksten og den planlagte lagerreduktion gav en overskudsgrad i dette kvartal på 12% mod sidste års 17% Forventningerne til hele året 2004/05 er fortsat en organisk omsætningsvækst på 8-9% og en overskudsgrad på 15-16%, idet salgsvækst og overskudsgrad forventes at rette sig i de kommende tre kvartaler Det fri cash flow blev i første kvartal på 163 mio. kr., hvilket er 203 mio. kr. mere end sidste år Salget af stomiprodukter fortsatte den stærke fremgang og realiserede en vækst på 13% Hovedtal i mio. kr. (ikke revideret) Realiseret 2004/05 1. kvartal Realiseret 2003/04 1. kvartal Indeks ift 2003/04 1. kvartal Realiseret 2003/04 hele året Nettoomsætning Driftsresultat Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Minoritetsinteresser Coloplasts andel af periodens resultat Overskudsgrad, EBIT, % Resultat pr fri aktie á 5 kr., EPS, kr Egenkapitalforrentning, % Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROAIC), % PE, price/earnings ratio Egenkapitalandel, % Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Regulering af anlægsaktiver under udførelse Som bilag vedlægges resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse, noter samt hoved- og nøgletal. Side 1 af 12 Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Danmark Tel. (+45) Fax (+45)

2 Omsætningen blev på mio. kr. svarende til en vækst på 5% i lokale valutaer. Omsætningen målt i danske kroner er steget 3% og driftsresultatet blev 182 mio. kr. Det svarer til en overskudsgrad på 12%. To forhold har i særlig grad påvirket salg og resultat. Det er indførelse af den tyske sundhedsreform og en planlagt reduktion af Coloplasts lagre. Den tyske sundhedsreform Som ventet blev vækstraten betydeligt påvirket af den tyske sundhedsreform. Den medførte i første kvartal af sidste regnskabsår et forøget salg på stomiområdet. Det skyldes, at der med denne del af reformen bl.a. blev indført en medbetaling for brugerne af stomiposer. Desuden blev tilskud til tilbehørsprodukter fjernet. Mersalget i denne periode betyder, at sammenligningsgrundlaget for selskabets vækst i første kvartal 2004/05 er ekstraordinært højt. Pr. 1. januar 2005 blev refusionspriserne på Coloplasts stomiprodukter reduceret med 13%. Frem til december 2004 var der usikkerhed om indholdet af den tyske sundhedsreform, blandt andet om der samtidigt ville blive indført nye, lavere refusionspriser på kontinensprodukter. Udsigt til lavere priser på stomi- og kontinensprodukter fik grossist- og detailledet til at sælge fra lager frem for at købe nye varer. Det lagde en dæmper på Coloplasts salg i første kvartal. De tyske myndigheder udskød i december beslutningen om nye refusionspriser på kontinensprodukter. En afgørelse er bebudet i Reduceret lagerniveau I finansåret 2003/04 blev der opbygget lagre til sikring af leveringsevnen i forbindelse med flytning af produktion til fabrikken i Ungarn og indførelse af nyt IT system. En reduktion af disse lagre blev påbegyndt i sidste regnskabsår, og fortsatte i første kvartal 2004/05. Den samlede effekt af lagerreduktionen på de indirekte produktionsomkostninger blev en udgift på 29 mio. kr. mod en indtægt sidste år på 22 mio. kr. Sammenholdes kvartalerne var der således en ændring på godt 50 mio. kr. Lagerreduktionen har medvirket til en væsentligt lavere pengebinding og derfor forbedret likviditet. Resultat Driftsresultatet blev 182 mio. kr. mod 254 mio. kr. i samme periode året før, svarende til en overskudsgrad på 12%. Den lavere overskudsgrad er en konsekvens af det relativt lave salg og omkostningsførsel af indirekte produktionsomkostninger. Det frie cash flow blev 163 mio. kr., hvilket er 203 mio. kr. over sidste års første kvartal. Den lavere pengebinding i lagre og debitorer samt nedgangen i investeringer i faste aktiver er årsagen til det positive resultat. Cash flow fra investeringer blev minus 67 mio. kr., hvilket er 130 mio. kr. bedre end sidste år. Finansposterne, der inkluderer nettorenteudgifter og valutakursreguleringer, udgjorde en nettoudgift på 30 mio. kr. mod 26 mio. kr. sidste år. Koncernens skatteprocent for kvartalet blev 35%. Lagerreduktionen har medført en mindre produktion og dermed også mindre indtjening i Danmark og Ungarn, hvor skattesatsen er lavere end gennemsnittet. Omsætningsudviklingen Stigningen i første kvartal var 5% målt i lokale valutaer. Koncernomsætningen blev mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Det svarer til en stigning på 3% i danske kroner. Stigningen i omsætningen i første kvartal af 2003/04 var 14% i lokale valutaer. Set over en toårig periode har den årlige vækst i første kvartal været ca. 10%, hvilket er på niveau med forventningerne. Værdien af Coloplasts faktureringsvalutaer blev forringet med 2%-point i forhold til samme periode i sidste regnskabsår. Segmentresultater Primær segmentopdeling Coloplasts primære segmentopdeling følger de forretningsmæssige aktiviteter, og er opdelt i chronic care segmentet, som omfatter stomi- og kontinensprodukter, og SBU segmentet, der består af de tre selvstændige forretningsenheder, sårpleje, hudpleje og brystpleje. Side 2 af 12

3 Chronic care segmentet Den samlede omsætning for chronic care blev mio. kr., hvilket er en vækst på 6% i lokale valutaer i forhold til første kvartal 2003/04. I segmentet indgår salg af produkter fra andre producenter, primært gennem homecare aktiviteterne. Salget gennem homecare, som udgjorde 14% af det samlede salg fra chronic care, faldt i første kvartal. Stomi På stomiområdet voksede salget med 13% målt i lokale valutaer. I Europa fortsatte Coloplast med at få nye kunder og selskabet har nu en markedsandel på næsten 40%. Fremgangen skete på trods af den nævnte afdæmpning i omsætningen på det vigtige tyske stomimarked. I USA kunne fortsat noteres en betydelig vækst. Salget af stomiposer i Assura serien udgør den største del af omsætningen af stomiprodukter og voksede fortsat som forventet. Både salget af lukkede og åbne poser blev øget, og det er især salget af de åbne poser med Hide-away lukning og poser med konveks klæberplade, som drev væksten. I USA har brugerne taget godt imod den nye pose med ekstra stor åbning, Easiclose wide outlet, som blev lanceret i tredje kvartal sidste år. Easiflex produkt sortimentet udgør en mindre del af omsætningen, men voksede stærkt. Nye produktlanceringer inden for dette sortiment er med til at sikre opmærksomheden på Coloplasts stomiprodukter blandt de professionelle behandlere til gavn for brugerne. Umiddelbart efter første kvartals afslutning blev Corsinel støttetrussen til stomiopererede med brok lanceret i Danmark. Kontinens Salget af kontinensprodukter steg i forhold til sidste år med 8% målt i lokale valutaer. Især salget af intermitterende katetre voksede, både EasiCath og SpeediCath. Omsætningen af disse udgør nu omkring halvdelen af det samlede salg på kontinensområdet. Den anden halvdel fordeles ligeligt mellem uridomer og urinposer, som havde en mere beskeden fremgang. Introduktionen af Peristeen analirrigationssystem til afføringsinkontinens og forstoppelse forløb tilfredsstillende. SpeediCath Compact, som er et specialdesignet kateter til kvinder, blev lanceret i løbet af 2003/04. Det har fået en særdeles god modtagelse på de europæiske markeder, hvor det indtil nu er markedsført. Udover at bidrage til øgede markedsandele, driver SpeediCath Compact en egentlig udvidelse af markedet. Produktet har vundet Dansk Designpris 2004, Ingeniørens Produktpris 2004, samt den britiske 'Independent Living Design Awards', som uddeles af organisationerne British Healthcare Trades Association og Physically Handicapped and Able Bodied. Det forventes at opmærksomheden omkring dette kateter vil bidrage til et øget salg af Coloplasts øvrige kontinensprodukter. Det er således målet for 2004/05 at bringe salget på kontinensområdet tilbage på tocifrede vækstrater. SBU Segmentet For de tre forretningsenheder sårpleje, hudpleje og brystpleje blev omsætningen i alt 347 mio. kr. Væksten i lokale valutaer var 4% i forhold til første kvartal året før. Sårpleje Salget af sårplejeprodukter voksede i første kvartal med 4% målt i lokale valutaer. Den lave vækstrate skyldes primært at der sammenlignes med et meget stærkt første kvartal sidste år, hvor væksten var 17%. Salgsstrategien er ændret, således at indsatsen koncentreres om enkelte, nyere produkttyper, f.eks. skumbandagen med sølv, Contreet, samt Alione og Biatain produkterne. Det betyder, at Comfeel og andre ældre produkter, som udgør mere end en tredjedel af omsætningen, ikke vokser. Salget af Alione og Contreet opnåede til gengæld stærke vækstrater i forhold til første kvartal sidste år. Flere produktlanceringer på en række betydende markeder inden for de eksisterende produktsortimenter forventes at bidrage til øget vækst. Det er målet at opnå en tocifret vækstrate i regnskabsåret 2004/05. Side 3 af 12

4 Hudpleje På hudplejeområdet voksede salget med 12% målt i lokale valutaer. Det betyder, at hudpleje forretningsenheden fortsat vokser hurtigere end den underliggende markedsvækst på 9-12%. Hudpleje forretningsenheden er også ansvarlig for salg af sårplejeprodukter i USA. Både salget af sårpleje- og hudplejeprodukter voksede tilfredsstillende. Brystpleje Coloplast er global markedsleder med ca. 45% af verdensmarkedet for brystproteser og tekstiler. Salget af brystplejeprodukter blev 3% lavere end første kvartal året før. Der sammenlignes med et højt salg i første kvartal 2003/04, som var påvirket af den tyske sundhedsreform. Udviklingen i Europa har ikke kunnet opveje de vanskelige markedsvilkår i USA. Bedre operationsteknikker, som ikke fordrer brug af eksterne brystproteser, vinder frem i både USA og Europa. Sekundær segmentopdeling Coloplasts sekundære segmentopdeling følger de geografiske markeder. De er samlet i tre regioner: Europa, Nord- og Sydamerika og resten af verden. Omtrent 80% af selskabets omsætning finder sted i Europa. Væksten var 4% målt i lokale valutaer, idet væksten i dette segment er betydeligt påvirket af effekterne af den tyske sundhedsreform. Den samlede omsætning i Nord- og Sydamerika voksede med 8% i lokale valutaer. I USA fortsatte væksten på mere end 20% i salget af stomi- og kontinensprodukter. Salgsstyrken inden for disse produktområder er yderligere forøget og udgør nu mere end 50 personer. Salget af hud- og sårplejeprodukter voksede ligeledes tilfredsstillende. Salget i Australien, Japan og på de øvrige markeder i Asien voksede med 18% og fortsætter dermed den stærke vækst fra sidste regnskabsår. Koncernforhold Investeringer Investeringer i immaterielle anlægsaktiver udgjorde 17 mio. kr., og vedrører primært IT systemer. Det er 43 mio. kr. lavere end i samme periode året før. Sidste år indeholdt tilkøbt goodwill i HSC. Investeringer i yderligere kapacitet i form af bygninger og tekniske anlæg var på 107 mio. kr. inklusiv regulering af anlægsaktiver under udførelse på 27 mio. kr. Det er 32 mio. kr. lavere end i 2003/04. Byggeriet af fabrikken i Tatabanya, Ungarn, er nu afsluttet og Coloplasts kontorfaciliteter i Marietta, USA, er solgt. Der er indgået ny lejeaftale om et andet, mere tidssvarende byggeri. Egenkapital Den samlede egenkapital er i perioden faldet med 68 mio. kr. og udgjorde mio. kr. ved udgangen af første kvartal. Reduktionen er sammensat af periodens resultat på 98 mio. kr. fratrukket værdien af udnyttede aktieoptioner (3 mio. kr.), udbetalt dividende (140 mio. kr.) samt øvrige ændringer (23 mio. kr.). Egenkapitalandelen udgjorde 41% af de samlede aktiver pr. 31. december Beholdningen af egne aktier udgjorde ved regnskabsårets afslutning stk. svarende til 2,7% af B-aktiekapitalen. Der er ikke opkøbt egne aktier i perioden og beholdningen er reduceret med 142 styk som følge af udnyttelse af optioner. Organisation Lene Skole (45) tiltræder som koncerndirektør og CFO i Coloplast pr. 1. april Lene Skole kommer fra en stilling som CFO i AP Møller-Mærsk Gruppens engelske selskab The Maersk Company Ltd. Lene Skole efterfølger koncerndirektør Carsten Lønfeldt, der som tidligere meddelt vil koncentrere sin indsats i koncerndirektionen om forretningsudvikling, risikostyring og koncernens HR aktiviteter samt etablere en funktion for Corporate procurement. Side 4 af 12

5 Forventninger Det er selskabets opfattelse, at resultatopgørelsen i første kvartal er særligt påvirket af to forhold, nemlig den tyske sundhedsreform og en lagerreduktion. Derfor fastholdes forventningerne for hele regnskabsåret 2004/05 på en omsætningsvækst på 8-9% og en overskudsgrad på 15-16%. Der er i forventningerne taget højde for effekterne af den tyske sundhedsreform i resten af Investeringer i faste aktiver forventes nu at blive mio. kr. Skatteprocenten forventes at blive ca. 32%. Coloplasts langsigtede mål for 2008 er uændret en omsætning på 9 mia. kr. gennem organisk vækst, en overskudsgrad på 18% og et afkast af den gennemsnitligt investerede kapital (ROAIC) på 20%. Større udsving i valutakurserne på betydende valutaer, væsentlige ændringer på sundhedsområdet eller store forandringer i verdensøkonomien kan påvirke selskabets muligheder for at nå de langsigtede mål og for at leve op til forventningerne. Palle Marcus Formand for bestyrelsen Sten Scheibye Administrerende direktør Fondsbørsmeddelelsen indeholder information om ledelsens forventninger til den fremtidige udvikling. Forventninger til fremtiden er baseret på forudsætninger, som rummer usikkerhed og risici herunder - men ikke alene - udviklingen i relevant lovgivning, i behandlingsformer og på de finansielle markeder, hvorfor de faktiske resultater kan udvikle sig anderledes end forventet. Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. For yderligere information: Koncerndirektør Carsten Lønfeldt, tlf Side 5 af 12

6 Coloplast Koncern RESULTATOPGØRELSE (ikke revideret) 1. oktober december 2004 NOTE Koncern Indeks Koncern 2004/ / /04 3 mdr. 3 mdr. Året 1 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributions-, salgs- og marketingomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Minoritetsinteresser Coloplasts andel af periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) Side 6 af 12

7 Coloplast Koncern BALANCE (ikke revideret) Pr. 31. december 2004 Koncern Pr Pr Aktiver Erhvervede patenter og varemærker Goodwill Software Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver under udførelse 8 31 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 2 2 Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder 6 6 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer 77 2 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 7 af 12

8 Coloplast Koncern BALANCE (ikke revideret) Pr. 31. december 2004 NOTE Koncern Pr Pr Passiver Aktiekapital Reserve for dagsværdi Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital Minoritetsinteresser 4 5 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Periodeafgrænsningsposter Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter 5 6 Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter 8 68 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter Side 8 af 12

9 Coloplast Koncern PENGESTRØMSOPGØRELSE (ikke revideret) 1. oktober december 2004 Koncern 2004/ /04 NOTE 3 mdr. 3 mdr. Driftsresultat A Regulering for ikke likvide driftsposter B Ændringer i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Cash flow fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Investeringer i grunde og bygninger Investeringer i tekniske anlæg m.m Regulering af anlægsaktiver under udførelse Salg af materielle anlægsaktiver 57 2 Cash flow fra investeringer Frit cash flow Udbytte til aktionærer Udbytte til minoritetsaktionærer Investering i egne aktier Finansiering fra aktionærer Langfristet lånefinansiering -2 8 Cash flow fra finansiering Årets likviditet ændret Likvide reserver pr Kursreguleringer -4-1 Periodens likviditetsbevægelse (cash flow) Likvide reserver pr Likvide reserver omfatter: Værdipapirer Kontantbeholdning 1 1 Kortfristede bankindeståender Kortfristede kreditinstitutter Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. A Regulering for ikke likvide driftsposter Afskrivninger Forskydning, hensættelser i øvrigt B Ændring i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Leverandør- og anden gæld m.v Side 9 af 12

10 EGENKAPITALOPGØRELSE (ikke revideret) Moderselskab Aktiekapital Reserve Reserve Forslag Overført Egenfor indre for dagsværdi udbytte skud i til over- kapital A-aktier B-aktier værdi alt Saldo pr Som rapporteret i årsrapporten Effekt af ændring i regnskabspraksis 6 6 Omarbejdet saldo pr Sikring af renterisici Skatteeffekt af sikring 4 4 Sikring af valutakursrisici -1-1 Skatteeffekt af sikring 0 0 Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen Udbetaling af udbytte vedrørende 2002/ Skatteværdi af kurstab medarbejderaktier Årets resultat Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbytte af egne aktier Ændring af primoværdier og øvrige reguleringer vedr. datterselskaber Saldo pr Saldo pr Som rapporteret i årsrapporten Effekt af ændring i regnskabspraksis 0 Omarbejdet saldo pr Sikring af renterisici Skatteeffekt af sikring Sikring af valutakursrisici 4 4 Skatteeffekt af sikring -1-1 Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen Udbetaling af udbytte vedrørende 2003/ Periodens resultat Køb af egne aktier -3-3 Salg af egne aktier 0 Udbytte af egne aktier 0 Ændring af primoværdier og øvrige reguleringer vedr. datterselskaber -4-4 Saldo pr Side 10 af 12

11 NOTER (ikke revideret) 1. Segmentoplysninger Primært segment - Forretningsmæssig aktivitet Koncern, 2004/05 Chronic Care SBU segment I alt 2004/ / / / / /04 Nettoomsætning, segmenteksternt 1. oktober december Driftsresultat for segment 1. oktober december Koncern 2004/ /04 2. Finansielle indtægter Renteindtægter 6 6 Valutakursreguleringer 26 0 Dagsværdireguleringer overført fra egenkapital 0 8 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger Valutakursreguleringer 0 9 Dagsværdireguleringer overført fra egenkapital 28 0 Andre finansielle omkostninger 1 1 I alt Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Køb af virksomheder 0 0 Andel af nettooverskud i dattervirksomheder 1 4 Udbetalt udbytte Minoritetsinteresser Eventualposter Eventualforpligtelser Moderselskabet havde pr. 31. december 2004 garanteret for tilknyttede og associerede virksomheders låneengagementer for et samlet beløb på 417 mio. DKK (2003/ mio. DKK). Coloplast koncernen er part i mindre retssager, der ikke forventes at få indflydelse på koncernens fremtidige indtjening. Side 11 af 12

12 Coloplast Koncern HOVED OG NØGLETAL (ikke revideret) 1. oktober december 2004 Koncern Koncern 2004/ / /04 3 mdr. 3 mdr. Året Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat før amortisering og afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger, netto Resultat før skat Coloplasts andel af periodens resultat Omsætningsvækst Årlig vækst i nettoomsætning, % Stigningen sammensætter sig således: Organisk vækst, % Valuta, % Tilkøbte virksomheder, % Frasolgte virksomheder, % Balance Samlede aktiver Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital ultimo Pengestrømme og investeringer Cash flow fra driften Cash flow fra investeringer Køb af materielle anlægsaktiver, brutto Cash flow fra finansiering Frit cash flow Nøgletal Overskudsgrad, EBIT % Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROAIC), % Egenkapitalforretning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi, kr Aktiedata Børskurs pr. aktie Børskurs/indre værdi PE, price/earnings ratio Udbytte pr. aktie, kr ,00 Pay-out ratio, % Resultat pr aktie á 5 kr., EPS, kr Frit cash flow pr. aktie Side 12 af 12

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 Humlebæk den 10. februar 2006 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober 2005-31. december 2005) Salget voksede med 10% i danske kroner og 8% i lokale valutaer Overskudsgraden

Læs mere

Halvårsrapport, 2002/03 (1. oktober marts 2003)

Halvårsrapport, 2002/03 (1. oktober marts 2003) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark Tlf. 49 11 11 11 Fax 49 11 15 55 www.coloplast.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 Humlebæk den 15. maj 2003 Halvårsrapport, 2002/03 (1. oktober 2002-31. marts

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006)

Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006) Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2007 8. februar 2007 Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006) "Coloplasts resultat er tilfredsstillende," siger Sten Scheibye, administrerende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport, 2005/06 (1. oktober marts 2006)

Halvårsrapport, 2005/06 (1. oktober marts 2006) Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 Humlebæk den 16. maj 2006 Halvårsrapport, 2005/06 (1. oktober 2005-31. marts 2006) Coloplast havde et stærkt første halvår med fortsat global vækst og en meget tilfredsstillende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 (1. oktober september 2005)

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 (1. oktober september 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Humlebæk den 16. november 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 (1. oktober 2004 30. september 2005) Årets resultater levede op til selskabets meddelte forventninger Omsætningen

Læs mere

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08 Kvartalsrapport 19. februar 2008 1. kvartal 2007/08 Indholdsfortegnelse Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2007/08... 3 Forventninger til 2007/08... 3 Hoved- og nøgletal... 4 Salgsudvikling... 5 Omkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 REGNSKABSMEDDELELSE, 1. HALVÅR 2007/08... 3 HOVED- OG NØGLETAL... 4 LEDELSESBERETNING... 5 Salgsudvikling... 5 Driftsresultat... 7 Finansielle poster og skat... 8

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 (1. oktober september 2006)

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 (1. oktober september 2006) Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2006 Humlebæk den 15. november 2006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 (1. oktober 2005-30. september 2006) Med en organisk vækst i salget på 8% og en overskudsgrad på lidt over

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere