Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV"

Transkript

1 Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV April 2007

2 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast, tørt, plant og rent med en afvigelse på højest +/- 2mm målt på en 2.0 m retskinne i henhold til GSO s normer. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30% og 60% R F og temperaturen skal være mellem 18 C og 22 C før, under og efter lægningen. I tilfælde, hvor der forekommer byggefugt, skal lokalerne opvarmes og ventileres i god tid før lægningen påbegyndes for at opnå det rette indeklima. For opbevaring af Tarkett lamelparket gælder samme klimaforhold, som beskrevet ovenfor og aldrig direkte på/mod beton. Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. Tarkett kan ikke drages til ansvar for fejlagtig opbevaring på byggepladser. VÆRKTØJ Tarkett kan levere det værktøj og det tilbehør, der skal til for at opnå et godt resultat. Udover traditionelt værktøj som hammer, fukssvans, stik- eller rundsav, tommestok, vinkel, blyant, bor og stemmejern, anbefales Tarkett slagklods samt Tarktool (ikke nødvendigt til Combiloc). Slagklodsen beskytter hjørnerne på brædderne, når de slås sammen - brug aldrig et afsavet bræt eller lign. som slagklods, da hjørnerne vil blive beskadiget. Tarktool letter arbejdet med at slå de sidste rækker på plads. Hvis der benyttes en stikeller rundsav, saves på bagsiden af brædderne. Anvendes en almindelig fukssvans, skal der saves på forsiden. FUGTISOLERING Det anbefales, at der på beton eller letbeton altid udlægges damspærre. Dampspærren skal være ældningsbestandig polyethylenfolie (mindst 0,2 mm) eller et kombiunderlag med indbygget dampspærre som fx Tarkoflex. Fugtindholdet i betondækket må ikke overstige 90% RF. Dampspærren lægges med et overlap på mindst 200 mm. For Tarkoflex Light skal overlappet dog være 70 mm (omviklet overlap). Ønskes der en særlig hurtig montering efter udførelsen af betondækket er det nødvendigt at anvende ventileret dampspærre. Det er dog altid en forudsætning at betondækket er færdighærdet. Ved meget fugtige undergulve anbefaler vi en ventileret dampspærre som fx Blue Platon. Denne kan også kombineres med mekaninsk ventilation. Tag dog altid leverandøren af fugtisoleringssystemet med på råd. Hvis der monteres gulve, der er tyndere end 14 mm på denne type underlag, er det nødvendigt at montere en trykfordelende plade (fx fiberplade, krydsfiner eller spånplade i mindst 6 mm tykkelse) oven på underlaget af gulvpap. PLANLÆGNING Hvis rummet er forholdsvis kvadratisk, bør brædderne lægges parallelt med lysindfaldet. I aflange og smalle rum som fx i gangarealer bør brædderne lægges i rummets længderetning af hensyn til bræddernes bevægelsesmønster. Gangarealer, smalle passager og mindre rum I gangarealer anbefales det at monteringen altid foregår i gangens længderetning. Hvis gulvet monteres på tværs af gangarealet skal alle brædderne deles og endestød forskydes minimum 50 cm med spredt forskydning. Dette gælder også for smalle passager og mindre rum under 2,5 x 2,5 meter. Mål rummet. Hvis den sidste række af brædder er smallere end 5 cm eller hvis væggen ikke er lige, bør den første rækker brædder beskæres. Eventuelle skadede, fejlagtige eller afvigende brædder må ikke lægges. Lægning af plankegulve Da slidlaget på plankerne består af en stor træstav, kan selv mindre farvenuancer mellem brædderne opleves urolige. Derfor bør plankegulv sorteres før lægning. Åbn flere FORKERT Figur 1 Figur 2 pakker og sorter rækkevis, så de mørkeste lægges i række 1 og de lyse til slut. Lægning af fletparket Fletparket skal altid lægges i hollandsk mønster (se fig. 1) og aldrig med diagnonalhjørner, der rører hinanden (se fig.2 forkert). Fletparket anbefales fuldklæbet til underlaget (se seperat vejledning for fuldklæbning). BEVÆGELSESFUGE Træ er et levende materiale, som arbejder med skiftende luftfugtighed. Derfor skal der altid være en bevægelsesfuge, i både længde- og bredderetning, mellem gulv og væg på minimum 1,5 mm pr. breddemeter gulv - dog altid min. 10 mm. Det samme gælder ved dørtrin, rør, trapper, søjler, overgange til andre gulvtyper mv. Bevægelsesfugen dækkes med fodpaneler, rørmanchetter, overgangslister osv. Gulv må ikke fikseres til undergulvet. Må ej heller lægges ind under fast og tungt inventar som fx køkkenelementer. MAKSIMAL FELTSTØRRELSE Gulvets maksimale feltstørrelse er 12 meter på tværs af brædderne og 20 meter på langs af brædderne. Hvis disse længder overskrides skal der indlægges dilatationsfuger, hvor der forekommer tung belastning fra fx arkivskabe o.lign. Undlades dilatationsfuger kan det føre til dannelse af sprækker i gulvet. Ultraloc Som beskrevet herover er det maksimale areal ca. 100 kvm. Den maksimale gulvbredde er 8 meter og den maksimale længde (på langs af brædderne) er 12 meter. Bemærk, at i korridorer skal brædderne altid monteres på langs af korridoren. Generelt Ved mere komplicerede lægninger, hvor fx en gang lægges sammen med rum på begge sider, eller rum i en række med døråbninger eller hvælvinger, kan gulvet komme til at hænge selv ved betydeligt mindre arealer end angivet ovenfor. I sådanne tilfælde anbefaler vi at opdele arealet i mindre kvadrater/rektangler med bevægelsesfuger imellem. Hvis det er et krav, at alle rum skal lægges sammenhængende uden fuger, kan trægulvet fuldkæbes mod underlaget (se separat lægningsanvisning for fuldklæbning). Denne metode minimerer bevægelsen i trægulvet og bør også anvendes ved montering ved mønsterlægninger eller hvor brædder lægges i forskellige retninger, eller hvor man på anden måde forårsager uensartetede bevægelser i gulvet. Tarkett henviser iøvrigt til top pjece, træ 41, fra Træbranchens oplysningsråd. Der kan i alle trægulve og specielt plankegulve forekomme spændingslyde, når man går hen over gulvet. Dette er mest udpræget i årets fugtige perioder samt ved fyringssæsonens start.

3 SAMMENSLÅNING AF BRÆDDER Traditionel fer og not Brædder med traditionel fer og not skal punktlimes. Det byder, at der skal lægges en 10 cm limstreg langs brættets not med en halv meters mellemrum. Ved større gulve, dvs. >7-8 meters brede og/eller stærkt trafikerede gulve og for gulv med gulvvarme, anbefales 20 cm limstreger med 20 cm afstand. Uanset hvor stort gulvarealet er, skal kortender altid limes i hele deres længde. Brug Tarkett Lim D3. Ultraloc Ved sammenslåning af brædderne er det vigtigt at benytte Tarkett s slagklods eller gulvhammer, så kanterne ikke beskadiges. Slå på slagklodsen med en hammer, helst en tung hammer, idet et hårdt slag er bedre end mange små. Slå altid på fersiden. Se figurerne nedenfor om princippet for lægning af Ultraloc. * Ultraloc med HDF-mellemlag (Viva). Slå først langsiden og dernæst kortenden sammen (fig. 1). Figur 1 * Ultraloc med tværribbe-mellemlag. Slå først kortenden og dernæst langsiden sammen (fig. 2). Figur 2 T-lock og Combiloc T-lock og Combiloc er kliksystemer, hvor brædderne sammenlægges ved at vinkle ind og presse ned i profilen på det foregående bræt. Intet behov for hverken slagklods eller hammer. FORSKELLIGE TYPER UNDERGULV Kældergulv eller betongulv Først udspartles eventuelle ujævnheder. Udlæg dampspærre (se afsnittet FUGTISO- LERING herover) + mellemlag i henhold til tabellen herunder: Metode 1 12 mm mm Polyethylenfolie + korkplade / 2 mm Tarkofoam Polyethylenfolie + korkplade / 3 mm Tarkofoam Metode 2 Tarkoflex light Tarkoflex/Tuplex Gammelt trægulv Kontroller at underlaget er fast, plant, fri for råd og knirkefrit. Større ujævnheder skal enten udspartles eller slibes. Mindre ujævnheder fyldes op med gulvpap, der også anvendes som mellemlag. De nye gulvbrædder lægges vinkleret på de gamle. Spånplade og krydsfiner Tilsvarende foregående afsnit. Placering af brædderne som under afsnittet PLANLÆG- NING. Eksisterende belægninger Alle eksisterende gulvbelægninger bør fjernes før der monteres trægulve. Hvis gulvet monteres på linoleum, homogen vinyl el. lign. halvhårde belægninger, skal der tilsikres, at belægningen ligger fast og plant. Belægningen kan ikke anvendes som erstatning for dampspærre. Anvend ikke bløde og tykke underlagsmaterialer på disse belægninger, men brug fx kraftig gulvpap, Tarkofoam 2,0 mm eller Tarkoflex Light 2,0 mm. EPS, trykfast isolering 14 og 22 mm trægulve Kan monteres over trykfast isolering med en trykstyrke på mindst 150 kn/m2. fx polystyren og trykfast isolering. Pladerne bør fastgøres og lægges vinkelret på længden af gulvbrædderne. Eventuel dampspærre skal lægges under EPS-pladerne. Brug gulvpap som mellemlag. Trægulve, som er tyndere end 14 mm En vægtfordelingsplade (fx træfiberplade, krydsfiner eller spånplade i mindst 6 mm tykkelse) skal monteres over den trykfaste isolering. Eventuel dampspærre skal lægges under EPS-pladerne. Brug gulvpap som mellemlag over vægtfordelingspladerne. GULVVARME Varmesystemet skal konstrueres, så det giver en jævn varme over hele gulvarealet og overfladetemperaturen må ikke på noget tidspunkt overstige 27 C. Dette gælder også under skabe, tæpper mv. Dette kræver et selvbegrænsende elektrisk gulvvarmesystem. Maks. 100 W/m2 eller korrekt designet vandbåret gulvvarmesystem. Brædder med traditionel fer og not skal punktlimes i noten med 20 cm limstreg for hver 20 cm. Når varmen passerer igennem trægulvet, udtørrer det mere end normalt, hvilket kan bevirke, at der opstår små fugedannelser og større bevægelsesmønster. Bemærk grænserne for maksimumarealer. Der henvises i øvrigt til Tarketts anvisning: GULVVARME OG TRÆ- GULVE. TRÆGULVE TIL ERHVERVSBRUG Når det drejer sig om gulve til erhvervsbrug stiller belastning og slid større krav til overfladebehandling, vedligeholdelse og konstruktion i øvrigt. Se separate anvisninger. AFDÆKNING Hvis der forekommer byggetrafik efter gulvlægningen skal trægulvet afdækkes. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve det færdige trægulv. Som afdækning kan anbefales gulvpap 500g/ m, masonite el. lign. Undgå at tape afdækningsmaterialet til parketgulvets overflade. KVALITETSKONTROL Tarkett trægulve har kontinuerligt været kontrolleret under hele produktionsprocessen. Selve gulvoverfladen har gennemgået speciel kontrol og er blevet kvalitetsbestemt iht. ISO Træ er et naturmateriale, så skulle der alligevel forekomme et bræt, der ikke matcher de øvrige brædder eller har synlige fejl, må det ikke monteres. Derfor er det nødvendigt at foretage en vis sortering under monteringen. Hvis et mangelfuldt bræt alligevel monteres, kan Tarkett ikke gøres ansvarlig for slutresultatet. Det samme gælder eventuelle variationer i gulvets overfladebehandling. Husk, at gulvet altid skal monteres i dagslyseller i særdeles god arbejdsbelysning. VEDLIGEHOLDELSE Anvend tørre rengøringsmetoder som fx støvsugning eller tørmopning. Efter behov anvendes en godt opvredet gulvklud. VIGTIGT: Rekvirér Tarkett pleje- og vedligeholdelsesanvisning for hhv. lakerede og olierede trægulve hos din forhandler. Alternativt kan disse og øvrige informationer hentes på

4 ULTRALOC 1. Første række. Husk at gulvbrædderne helst skal løbe i rummets længderetning. Start i et venstre hjørne med notsiden mod væggen og arbejd mod højre. Anbring slagklodsen mod brættets korte ende og slå brædderne sammen med en hammer. Tryk kiler ind mellem gulvet og væggen for at skabe en bevægelsesfuge på 8-10 mm. Det er vigtigt, at 1. række bliver helt lige. 2. Vend det sidste bræt, så det ligger fer mod fer. Skub kortenden helt ud mod væggen. Marker, hvor der skal saves, med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts kortende for at få en bevægelsesfuge, når brættet er slået på plads. 3. Skær brættet ved det afsatte mærke. Vinkl det på plads og slå på det med træstangen. Anbring et afstandsstykke mellem kortenden og væggen. 4. Start anden række med resten af det afsavede bræt. Endestødssamlingerne skal forskydes min. 50 cm i forhold til nabobrættet og forskydningen skal ske i spredt forbandt. Det gøres ved at variere forskydningen i hver række, således at der ikke opstår et ensartet mønster (trappemønster). 5. Viva, som har et mellemlag af HDF, slås først sammen langs langsiden. Slå dernæst kortenderne sammen. Ved traditionelle trægulve med fer og not slås kortenderne sammen først, hvorefter langsiden slås sammen. Den lange sidenot skal placeres mod feren. 6. Fortsæt installationen af de efterfølgende rækker på samme måde, indtil du når den sidste række. Start altid en ny række med resten af det skårne bræt fra enden af den foregående række. Brug en hammer samt Tarketts monteringsværktøj: Slagklods og Tarktool. Slå ikke brædderne sammen med for stor kraft. Gør du det eller bruger forkert værktøj, risikerer du at beskadige kanterne. 7. Når sidste række skal lægges, passer den formentlig ikke i bredden. Læg da den sidste brædderække (med feren mod væggen) præcis ovenpå den næstsidste og mål derefter afstanden med en stump gulvbræt (i fuld bredde). Før derefter bræddestumpen langs væggen, mens du laver en markeringslinie med en blyant, hvor sidste bræt skal skæres. 8. Slå det afskårne bræt i med Tarktoolen. Hvis den sidste række brædder ikke er blevet skåret, skal feren saves af for at bevare en bevægelsesfuge. Anbring ligeledes kiler langs den sidste række brædder. Da gulvet nu er monteret, kan fodpaneler og samlestykker monteres. 9. Rørgennemføringer på langsider: Bor et hul med en diameter, som er ca. 16 mm større end rørets diameter, så der kommer en bevægelsesfuge rundt om røret. Marker med en blyant, hvor der skal saves. 10. Sav det stykke ud, som skal sidde bag rørene. Sav i en vinkel, som vist på tegningen. Hvis rørene er placeret langs gulvets kortende, saves brættet vinkelret gennem hullerne. 11. Slå brættet på plads og lim derefter det løse stykke ned. Sæt kiler mod væggen og dæk med rørmanchetter. 12. Dørkarme kan afmonteres og flyttes op, men det er normalt lettere at save dem af i bunden. Anvend et løst gulvbræt som prøve og sav med en fintandet sav. Bagefter skal gulvet skydes ind under. Sørg for at gulvet ikke sidder fast mellem underlaget og karmen.

5 T-LOCK OG COMBILOC 1. Før lægning af den første række skal den del af notprofilen, som stikker ud, skæres af. 2.Første række: Husk at gulvbrædderne helst skal løbe i rummets længderetning. Start i et venstrehjørne med notsiden mod væggen og arbejd mod højre. Det næste bræt vinkles ned i den korte ende af det foregående bræt, så det glider på plads. Tryk kiler mellem gulvet og væggen, så der opstår en bevægelsesfuge på 8-10 mm. 3. Når du når enden af rækken, vend det sidste bræt, så det ligger fer mod fer. Skub den korte ende tæt mod væggen. Marker hvor du skal save med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts kortende, så der bliver en bevægelsesfuge, når brættet slås på plads. 4. Start anden række med det afsavede bræt. Læg brættet på plads i noten uden at trykke det ned. Vinkl det næste bræt på plads langs kortenden. Skyd derpå brættet indtil den lange side er på plads i noten. Brættet skal glide ind i den korte samling. Fortsæt på samme måde med næste bræt, indtil hele rækken er på plads. 5. Endestødssamlingerne skal forskydes min. 50 cm i forhold til nabobrættet og forskydningen skal ske i spredt forbandt. Det gøres ved at variere forskydningen i hver række, således at der ikke opstår et ensartet mønster (trappemønster). Når hele rækken er på plads i noten, trykkes hele rækken ned på samme tid for at få en plan og lige samling. 6. Et tip til en effektiv og hurtig installation er at udlægge den nye række af brædder ved siden af den forrige. Få de korte samlinger på plads med eventuelle reservestykker af træ og løft hele rækken på plads og vinkel den ned. 7. Sidste række: Når du når til den sidste række, passer den formentlig ikke i bredden. I så fald placerer du det sidste bræt med feren mod væggen oven på og kant mod kant på det næstsidste bræt. Anbring et ekstra stykke bræt ovenpå og mål afstanden ved at køre træstykket langs væggen og marker med en blyant, hvor det sidste bræt skal skæres. Hvis den sidste række brædder ikke er blevet skåret, skal feren skæres af, for at få en bevægelsesfuge. 8. Hvis der ikke er plads til at vinkle det sidste bræt ned i sin fulde bredde, kan det i stedet for glides ned fra siden. For at gøre dette, skal brættets fer gøres plan. Brug et stemmejern til at fjerne den del af feren, der hæver sig som en ujævnhed langs toppen af den udvendige kant. 9. Anbring en lille dråbe at Tarketts D3 lim langs den øverste kant af den ændrede fer. Slå så brættet sidelæns med en Tarktool. Afslut med at anbringe kiler i bevægelsesfugen mellem gulv og væg. Nu, da gulvet er lagt, kan fodpaneler og samlestykker monteres som en sidste finish. 10. Hvis langsiden af brættet støder på et rør: Bor hul med en diameter, som er 16 mm større end rørets diameter, så der opstår en bevægelsefuge omkring røret. Marker med en blyant, hvor du skal save. Skær det stykke ud, som skal sidde bag rørende. Skær en vinkel, som vist på tegningen. Hvis rørene er placeret langs gulvets kortside, skæres brættet vinkelret gennem hullerne. 11. Slå brættet på plads, lim det løse stykke på plads og anbring en kile mod væggen og tildæk med rørmanchetter. 12. Dørkarme kan afmonteres og løftes op, men det er normalt lettere at skære dem i bunden. Brug et løst gulvbræt som prøve og sav karmen med en fintakket sav. Skyd gulvet ind under karmen. Sørg for, gulvet ikke sidder fast mellem underlaget og karmen.

6 LIMEDE SAMLINGER 1. Første række: Husk at gulvbrædderne helst skal løbe på langs af rummet. Start i et venstrehjørne med notsiden mod væggen og arbejd mod højre. Tryk kiler mellem gulvet og væggen, så der opstår en bevægelsesfuge på 8-10 mm. 2. Lim notenden af brættets kortende med Tarkett Lim D3. Slå brædderne sammen med en slagklods. Tør overskydende lim væk med en fugtig klud. 3. Når du når enden af rækken, vendes det sidste bræt, så det ligger fer mod fer. Skub kortenden tæt mod væggen. Udmål, hvor du skal save med en blyant 8-10 mm fra det foregående bræts kortende, så der opstår en bevægelsesfuge, når brættet slås på plads. 4. Skær brættet. Lim kortenden og vinkl det på plads. Sammenslå med Tarktoolen og placer en kile mellem kortenden og væggen. 5. Start anden række med resten af afsavede bræt. Endestødssamlingerne skal forskydes min. 50 cm i forhold til nabobrættet og forskydningen skal ske i spredt forbandt. Det gøres ved at variere forskydningen i hver række, således at der ikke opstår et ensartet mønster (trappemønster). Applicer en ca. 20 cm lang limstreng i noten på langsiden. Lim i noten i hele kortenden. Dette gælder også for de næste rækker brædder. 6. Anvend Tarketts slagklods til at slå brædderne sammen. Brug aldrig et afskåret stykke træ som slagklods. Det og/eller for hårde slag vil medføre flossede kanter. De følgende rækker: Start rækkerne med det sidste af det afsavede bræt fra enden af den foregående række. 7. Sidste række: Når du når til sidste række, vil brædderne sandsynligvis ikke passe i bredden. Hvis det er tilfældet, anbringes sidste bræt med feren mod væggen præcis ovenpå det næstsidste bræt (i fuld bredde). Før derefter bræddestumpen langs væggen, mens du laver en markeringslinie med en blyant. 8. Slå det afsavede bræt i ved hjælp at Tarktoolen. Hvis den sidste række brædder ikke er blevet skåret, skal feren skæres af for at få en bevægelsesfuge. Anbring ligeledes kiler langs den sidste række brædder. Lad kilerne sidde nogle timer (fx natten over), før de fjernes. Afslut med Tarketts fodpaneler. 9. Hvis den lange side af brættet støder på et rør: Bor et hul med en diameter, så der opstår en bevægelsesfuge omkring røret. Market med en blyant, hvor der skal saves. 10. Sav det stykke ud, som skal sidde bag rørene. Sav i en vinkel, som vist på tegningen. Hvis rørene er placeret langs gulvets kortside, saves brættet vinkelret gennem hullerne. 11. Slå brættet på plads, lim det løse stykke på plads og anbring en kile mod væggen og tildæk med rørmanchetterne. 12. Dørkarme kan afmonteres og flyttes op, men det er nomalt lettere at save dem af. Brug et løst gulvbræt som prøve og sav karmen med en fintakket sav. Skyd gulvet ind under karmen. Sørg for, gulvet ikke sidder fast mellem underlag og karmen.

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Gældende pr. 14. februar 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet

Læs mere

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning Lægningsanvisning Trægulve Svømmende & Fuldklæbning 21 August 2012 Lægningsanvisning Svømmende 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim)

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

UNDERGULVE Beton: Det kan anbefales at der anvendes selvudtørrende beton typer.

UNDERGULVE Beton: Det kan anbefales at der anvendes selvudtørrende beton typer. 24. november 2016 LÆGNINGS- VEJLEDNING Trægulve - svømmende og fuldklæbning SVØMMENDE 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx med søm og lim) til undergulvet.

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

22 mm Elegance monteret på strøer

22 mm Elegance monteret på strøer Lægningsanvisning 22 mm Elegance monteret på strøer 08. september 2014 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm Elegance Wide Plank monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo Domestic Elegance leveres med vejledninger i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaringer på illustrationerne og er inddelt i tre områder: Klargørings-, monterings-

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid.

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Klargøring Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Sørg altid for transportere vinylgulvet forsigtigt og opbevare det omhyggeligt for at undgå, at det vrider

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

22 mm trægulv. - på strøer LÆGNINGS- VEJLEDNING

22 mm trægulv. - på strøer LÆGNINGS- VEJLEDNING 23. november 2016 LÆGNINGS- VEJLEDNING 22 mm trægulv - på strøer GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

VEJLEDNING I LÆGNING AF QUICK-STEP LAMINATE MED HYDROSEAL-TEKNOLOGI.

VEJLEDNING I LÆGNING AF QUICK-STEP LAMINATE MED HYDROSEAL-TEKNOLOGI. . KLARGØRING. LÆGNING AF. FÆRDIGGØRELSE. VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING I LÆGNING AF QUICK-STEP LAMINATE MED HYDROSEAL-TEKNOLOGI. FØLG NØJE ALLE ANVISNINGER FOR AT OPNÅ ET GODT RESULTAT. - 0-% RH 8h i www.quick-step.com

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Hold en indendørstemperatur på over 0 C.

Hold en indendørstemperatur på over 0 C. GYLDNE REGLER 8-0 C Læg dit gulv ved en temperatur mellem 8 og 0 C. Materialerne til et Quick-Step Livyn-gulv skal akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en temperatur på 8-0 C i mindst 8 timer,

Læs mere

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne:

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne: Produktguide LAMINATGULV 23_017 GODT AT VIDE Vores laminatgulv kan lægges på det eksisterende gulv, undtagen på tykke væg-til-væg-tæpper. Når du lægger gulv, skal du altid bruge NIVÅ gulvunderlag (sælges

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Lægning af trægulve woodloc 2g

Lægning af trægulve woodloc 2g Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-05 DK Lægning af trægulve woodloc 2g AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvpriskurant mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Særlige bestemmelser og forudsætninger. Materialelevering. Alt materiale afleveres på arbejdsstedet. Firmaet leverer materialerne

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %?

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? VIDSTE DU, AT syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig,, Globe CORRIDOR

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere