Vigtige oplysninger DK 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige oplysninger DK 1"

Transkript

1 Vigtige oplysninger Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvor der bruges et stik eller en multistikdåse til at afbryde enheden, skal denne altid være tilgængeligt. På visse modeller befinder lysindikatoren sig på siden af tvapparatet. Selvom der ikke findes nogen LED-indikator på forsiden af TV-apparatet, betyder det ikke nødvendigvis, at tv'et er afbrudt fra stikkontakten. Hvis du vil afbryde tv-apparatet fuldstændigt, skal stikket tages ud af stikkontakten. Tv'ets komponenter er følsomme overfor varme. Den maksimale omgivelsestemperatur bør ikke overstige 35 celsius. Ventilationssprækkerne på bagsiden af tv-apparatet må ikke tildækkes. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads rundt omkring tv-apparatet af hensyn til ventilation. Placér apparatet på afstand af varmekilder (ildsted,...) og apparater, der genererer stærke magnetiske eller elektriske felter. Den relative luftfugtighed i det værelse, hvor apparatet installeres, bør ikke overstige 80%. Hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt sted, kan der skabes kondens på skærmen (og på visse komponenter inden i tv-apparatet). Lad kondensen fordampe, inden du tænder for tv-apparatet igen. ADVARSLER Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må ikke bruges på nogen anden made, som til brug uden for husholdningen eller i et kommercielt miljø. Hvis apparatets netledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret fagperson, da der ellers kan opstå farlige situationer. Efterlad mere end 10 cm frigang rundt om fjernsynet for at tillade passende ventilation. Ventilationen må ikke forhindres ved at tildække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk og ingen genstande med vand, som vaser, må placeres på apparatet. Med henblik på at forebygge spredning af brand skal levende lys og anden åben ild altid holdes på afstand af dette produkt. ADVARSEL: For at forhindre skade, skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningerne. FORSIGTIG: Tilslut hovedtelefonerne med lydstyrken indstillet lavt og hæv den derefter hvis nødvendigt. Langvarig lytning med hovedtelefoner med høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Trætte øjne Når dette produkt bruges som en computerskærm, anbefaler sundheds- og sikkerhedseksperter kortere og mere hyppige pauser end de tilfældige længere pauser. For eksempel en 5-10 minutters pause efter en times vedvarende arbejde foran skærmen antages for at være bedre end en 15 minutters pause hver anden time. Brug ikke skærmen mod en lys baggrund eller hvor sollys eller andre stærke lyskilder skinner direkte på skærmen. Knappen eller POWER/ på fjernsynet eller knappen på fjernbetjeningen kan bruges til at tænde eller gå i standby tilstand. Hvis du ikke planlægger at se tv i længere tid remove, bør du slukke det helt ved at fjerne stikket fra stikkontakten. I tordenvejr, anbefaler vi, at du afbryder tv-apparatet fra stikkontakten og antennen, således at det ikke påvirkes af elektriske eller elektromagnetiske spændinger, der kan beskadige det. Af samme grund skal stikkontakten og antennestikkene altid være tilgængelige, således at de kan afbrydes om nødvendigt. Fjern øjeblikkeligt stikproppen fra stikkontakten, hvis der begynder at lugte brændt, eller hvis du konstaterer røg. Du må aldrig selv åbne tv-apparatet, eftersom du risikerer at få elektrisk stød. TV-skærm TV-skærmen i denne model er et produkt lavet af glas. Derfor kan den gå i stykker, hvis den tabes eller støder sammen med andre ting. TV-skærmen er et yderst højteknologisk produkt, som giver dig meget detaljerede billeder. Lejlighedsvis, kan der blive vist nogle få inaktive pixels på skærmen, som et fast blåt, grønt eller rødt punkt. Dette påvirker ikke dit produkts funktion. Pleje Brug et glasrensningsprodukt til at rengøre skærmen samt en blød klud og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre resten af apparatet. Vigtigt: Brug af stærke opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige skærmen. Afstøv ventilationssprækkerne på bagsiden og siderne jævnligt. Brug af opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige tv-apparatet. Hvis en genstand eller væske kommer ind i apparatet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten og få efterset apparatet af en autoriseret servicetekniker. Du må aldrig selv åbne apparatet, eftersom det kan være farligt, og du risikerer at beskadige apparatet. Ophængning af tv-apparatet på væggen Advarsel: Denne operation kræver to personer. Med henblik på at fordre sikker montering, skal følgende sikkerhedsforholdsregler følges: Kontroller, at væggen kan bære vægten af tv-apparatet og vægbeslaget. Følg de monteringsinstruktioner, der medfølger til vægbeslaget. For visse modeller skal du sørge for at skrue de sekskantede VESA-vægbeslags skruestudser (og skruer) som følger med sættet ind i vægbeslagets møtrikker bag på fjernsynet før montering på væggen. Tv-apparatet skal monteres på en lodret væg. Sørg for kun at benyttes skruer, der passer til væggens materiale. Placér TV'ets kabler og ledninger på en sådan måde, at der ikke er fare for at snuble i dem. Alle øvrige instruktioner om vores tv-apparater er også gældende i dette tilfælde. Placere Tv'et på et bord eller andre overflader Før du placerer tv-apparatet på en overflade, skal du kontrollere, at overfladen er stærk nok til at kunne bære tv'et. Placer ikke apparatet på ustabile overflader (f.eks. en bevægelig hylde, på yderkanten af et sted), og sørg for, at tv'ets forreste del ikke hænger udover den overflade, det står på. For at undgå at Tv'et falder skal det fastgøres til væggen ved at bruge de nødvendige skruer (i Vesa huller til vægmontering), klemmer, forankringer, som skal købes separat. Installer Tv'et nær ved væggen for at undgå at det falder bagud. Flerprodukts brugervejledning Funktionerne beskrevet i denne vejledning er fælles for de fleste modeller. Visse funktioner er ikke tilgængelige på dit TV og/eller dit TV kan have funktioner som ikke er beskrevet I denne brugervejledning. Tegningerne i denne vejledning kan afvige fra det aktuelle produkt. Se venligst det aktuelle produkt. DK 1

2 Produkter Batteri Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterier angiver at dette batteri indeholder bly. Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier [Den Europæiske Union] Disse symboler angiver at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald ved afslutningen af dets levetid. Produktet bør derimod leveres til et gyldigt indsamlingspunkt for genbrug af elektrisk eller elektronisk udstyr såvel som batterier for hensigtsmæssigt behandling, indsamling og genbrug i henhold til den lokale lovgivning og Direktiverne 2002/96/EU og 2006/66/EU. Ved at bortskaffe disse produkter korrekt, hjælper du med at bevare naturlige ressourcer og hjælper med at forebygge potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan forårsages af ukorrekt bortskaffelse af disse produkter. For flere oplysninger om indsamlingspunkter og genbrug af disse produkter, bedes du venligst kontakte dit lokale kommunekontor, dit lokale renholdningsselskab eller butikken hvor du købte produktet. Der kan forekomme bødestraf ved forkert bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med den nationale lovgivning. [Virksomhedsbrugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du venligst kontakte din leverandør og kontrollere vilkår og betingelser i købskontrakten. [Andre lande uden for Den Europæiske Union] Disse symboler er kun gyldige inden for Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du venligst gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regler for i dit land til behandling af gammelt elektrisk udstyr og batterier. Kære kunde, Dette apparat er i overensstemmelse med de gyldige europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31/ Żyrardow, Polen -adresse: Tegninger og illustrationer i denne manual er udelukkende vejledende og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Ret til uvarslet ændring i design og specifikationer forbeholdes. DK 2

3 Indhold Vigtige oplysninger...1 Kapitel 1 - Tilslutninger Strømforsyning og tilslutning af antenne...4 Dvd-afspiller, hjemmebiografsystem, PC...4 DVD-optager, høretelefoner, kabelmodtager...5 Blu-ray diskafspiller, HD spilkonsol og HD videokamera...5 Kapitel 2 - Kom i gang Fjernbetjeningens funktioner...6 Tænde og slukke for fjernsynet...7 Kapitel 3 - Installation af kanaler Første konfiguration...8 Udføre en automatisk kanalsøgning...9 Kapitel 4 - Bruge dit TV Adgang til kanaler...9 Se tilsluttede enheder...10 Lydstyrke...10 Bruge TV-menuer...10 Vælge menusprog...10 Kapitel 5 - Få mere ud af dit TV Indstille dine yndlingskanaler...10 Energibesparelse...10 Se fjernsyn med 3D-funktionen...10 Lydbeskrivelse PAP-funktion Bruge undertekster Tænde/slukke for undertekster...11 Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler...11 Vælge en type for undertekst på digitale TV-kanaler...11 Vælge afkodningssidens sprog for tekst-tv...12 Sprog for digitalt Tekst-tv...12 SPDIF-type...12 T-Link...12 Aktivere eller afbryde T-Link...12 Bruge afspilning med enkelt berøring...12 Bruge system standby...12 Netværksopdatering...12 Fælles grænseflade...12 Bruge fælles interface modul...12 Adgang til fælles interface tjenester...13 Softwareopdatering...13 Skifte til tilstanden Butik eller Hjem...13 MHEG-funktion...13 Se billeder, afspille musik og se videoer fra en USB lagerenhed...13 Billede...14 Musik...14 Video...14 DivX video...14 Tidsoplysninger...15 Diagnostik af digitale tv-kanaler...15 Tidsforskydning...15 Nulstil butik...15 Tilpasse inputindstillinger...15 Bruge elektronisk programguide...16 PVR (Personal Video Recorder) (Personlig videooptager)...16 Programliste...17 Kapitel 6 - Netværk Netværksforbindelse...17 Tilslutning til et trådet netværk...17 Tilslutning til et trådløst netværk...18 TV nscreen...18 Kapitel 7 - DLNA (Del og vis) Tilslutte til din PC...18 Aktivere DLNA funktionen...19 Tilføje medier fra din PC til deling...19 DLNA applikation...19 Kapitel 8 - HbbTV Adgang til HbbTV...19 Deaktivering af HbbTV...20 Kapitel 9 - Smart TV Gå ind i Smart TV applikationer (Apps)...20 Sådan anvender du Skype på dit TV...20 Kapitel 10 - Andre oplysninger Adgangskode for forældre kontrol...21 Fejlfinding...21 Specifikationer for fjernsyn...21 OSS meddelelse...21 Dansk DK 3

4 Kapitel 1 Tilslutninger Strømforsyning og tilslutning af antenne Tænd TVet, når ledningen er tilsluttet, ved at trykke på eller POWER/. Bemærk: Stiksoklens placering kan være forskellig iht. TV-model. På visse modeller skal du først tænde på tændekontakten. Kabel Bemærkninger: Træk ledningen ud af stikkontakten før du tilslutter andre enheder. Placering af tv-stikkene varierer alt efter tv-modellen. Dvd-afspiller, hjemmebiografsystem, PC Bemærkninger: Før du tilslutter en computer, skal PC-monitorens opdateringshastighed sættes til 60Hz. Det anbefales, at du anvender et HDMI-kabel af høj kvalitet og så kort som muligt, således at evt. interferens undgås. Det anbefales at bruge et VGA-kabel på 1m eller kortere med ferritperler, hvis fjernsynet er udstyret med et VGA-stik og skal forbindes med et VGA-kabel. Maks. understøttet VGA opløsning er 1024x768/60Hz. LAN HDMI 3 (ARC) HDMI 2 VGA Netværksforbindelse Eller brug en HDMI-forbindelse. Dvd-afspiller/ hjemmebiografsystem DK 4

5 Tilslutninger DVD-optager, høretelefoner, kabelmodtager Bemærk: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage hørenedsættelse. LAN HDMI 3 (ARC) HDMI 2 VGA DVD-optager Set-top box Kabel Blu-ray diskafspiller, HD spilkonsol og HD videokamera Bemærkninger: Evt. USB-stik er beregnet til dataoverførsel fra USB-drev, og til at forbinde andre relevante USBenheder. Alle USB-enheder skal forbindes direkte til fjernsynet uden brug af kabelforlængere. Hvis du skal bruge en kabelforlænger, skal den være så kort som muligt, og den skal være udstyret med ferritperler. ARC (Audio Return Channel) funktionen understøttes kun på HDMI 3 (ARC) porten. Antallet af USB-porte kan variere. HD spillekonsol Blu-ray diskafspiller HD videokamera Bemærkninger: Ikke alle modeller er udstyret med de samme tilslutninger. Strømsoklens placering på TVet kan variere iht. TV-modellen. Placering og navn på funktionsknapper og tilslutninger på TVet kan variere iht. TV-modellen. Dansk DK 5

6 Kapitel 2 Kom i gang Fjernbetjeningens funktioner De fleste af tv'ets funktioner er tilgængelige via de menuer, der vises på skærmen. Der medfølger en fjernbetjening, som du kan bruge til at navigere gennem menuerne og til at konfigurere alle de overordnede indstillinger. Bemærk: Det anbefales at anvende visning på fuld skærm. Brug ikke visningsfunktionen med sorte bjælker på begge sider af skærmen (som f.eks. 4:3) i alt for lang tid; TV-skærmen kan i modsat fald blive beskadiget permanent. Standby/Tænd. 3D Til at skifte imellem format-mulighederne for 3D-input. TV Til at gå ind i TV tilstand. Alfanumeriske knapper Til indtastning af kanalnumre; to at indtaste et bogstav, et tal eller et symbol i visse funktioner. ECO For at vælge den ønskede energisparefunktion. V+/- Til regulering af lydstyrke. INFO For at vise programinformation, hvis de findes. SMART TV For at vise hjemmesiden for smart TV. OPTION For at vise funktionsmenuen for valg af visse muligheder; til visning af tekst-tvsider på forskellige måder. MENU For at få adgang til hovedmenuen; vend tilbage til den tidligere menu; SOURCE Til at vælge mellem tilsluttede enheder. Skift mellem lyd til og fra. SLEEP Til at skifte imellem sleepindstillingsmulighederne. PRE-CH Til at vende tilbage til den tidligere kanal. Farvede knapper Til valg af opgaver eller tekst-tv-sider. Den røde knap kan også bruges til MHEG og HbbTV funktionen. LANG For at vælge en tilgængelig lydtype i udvalgte analoge TV-programmer; for at vælge et tilgængeligt sprog i udvalgte digitale TV-programmer. P+/- Til at skifte kanal. GUIDE Til at skifte mellem Elektronisk Program Guide til eller fra (kun tilgængelige for digitale kanaler). / Bruges til at navigere i hovedmenuen. Bruges til at indstille funktioner og ændre værdier. / Til at navigere i hovedmenuen; til at vælge punkter i menuen; til at skifte til forrige eller næste billede, sang eller video i USB funktion. OK Bekræfter en indtastning eller et valg. Går tilbage til foregående menu. EXIT Til at forlade menustrukturen eller tekst-tv. Til at vælge det forrige billede, musiknummer eller video. Til at starte hurtigt tilbage. Til at stoppe afspilning. ZOOM-/ZOOM+ Til at vælge For at betjene nogle smart TV applikationer. LIST For at vise kanallisten. FAV For at vise Channel list selection (Valg af kanalliste)-menuen. TEXT Slår Tekst-TV til/fra. SUBTITLE Til at vælge et tilgængeligt sprog for undertekster i udvalgte digitale TV-programmer. Til at vælge det næste billede, musiknummer eller video. Til at starte hurtigt fremad. Til at starte afspilning eller afbryde den midlertidigt. Optage-knap. DK 6

7 Kom i gang Vigtigt: Batteriet må ikke udsættes for voldsom varme, f.eks. direkte solskin, åben ild m.v. Tag batterierne ud når fjernbetjeningen ikke skal bruges over en længere periode. Batterier der efterlades I udstyret kan forårsage forringelse og ætsende lækage, hvilket gør garantien ugyldig. For at værne om miljøet skal du bruge de lokale genbrugsplads til at bortskaffe batterier. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med vejledningerne. FORSIGTIG: Eksplosionsrisiko hvis batterierne udskiftes med en forkert type. Udskift kun med same eller tilsvarende type, anbefalet af fabrikanten af udstyret. Hvis batterierne i fjernbetjeningen løber tør for strøm, kan du benytte knapperne på tv-apparatet. I tv-tilstand har disse knapper de samme funktioner som de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen. Knappen OK på fjernsynet kan trykkes flere gange for at vælge den ønskede kilde. I menuerne har de følgende funktioner: For modeller med OK knap på sættet: For modeller uden OK knap på sættet: PR+ eller PR PR+ eller PR PR- eller PR PR- eller PR & OK VOL+, + eller VOL VOL+, + eller VOL VOL-, - eller VOL VOL-, - eller VOL MENU eller MENU MENU eller MENU OK OK Tænde og slukke for fjernsynet 1. Når strømledningen tilsluttes, tænder TV'et enten direkte, eller det går på standby. Hvis fjernsynet er i tilstanden standby, tryk på knappen eller POWER/ på fjernsynet eller knappen på fjernbetjeningen for at tænde for det. 2. For at sætte fjernsynet i tilstanden standby, tryk på knappen eller POWER/ på fjernsynet eller knappen på fjernbetjeningen. Fjernsynet modtager stadig strøm, med har lavere forbrug. 3. For at slukke for fjernsynet, trækkes stikket ud af stikkontakten. (*På visse modeller skal du først tænde for strømmen.) Dansk DK 7

8 Kapitel 3 Første konfiguration Den første konfiguration omfatter valg af alle de indstillinger, der gør det muligt at søge efter og gemme alle de analoge og digitale kanaler, du er i stand til at modtage. Kontroller, at tv'et er tændt, og følg derefter alle de viste trin i rækkefølge. Bemærk: Hvis kanalsøgningen kun fandt analoge kanaler, kan dette være på grund af dårlig 'modtageforhold og er derfor ikke dækket af fabrikantens garanti. Fabrikanter kan ikke holdes ansvarlig for mangel på eller dårlige modtageforhold i visse områder. Første gang du tænder for fjernsynet, åbnes Initial setup (Indledende opsætning) wizard, som guider dig igennem den indledende installationsproces. (Se figur 1.) 1. Tryk på / for at vælge sprog, og tryk derefter på OK/ for at gå videre til næste trin. 2. Tryk på / for at vælge land, og tryk derefter på OK/ for at gå videre til næste trin. Tryk på / for at vælge dit opholdssted, tryk herefter på OK/ for at gå til næste trin. Tryk på / for at vælge Network connection (Netværksforbindelse), og tryk herefter på OK/ for at gå til næste trin. Bemærk: Hvis du vælger France (Frankrig), skal du gå ind i menuen Password setting (Indstil adgangskode) her, for at indstille adgangskoden. Brug de alfanumeriske knapper til at indtaste en firecifret kode som din adgangskode. (0000 er ikke et sikkert valg af kode). Indtast koden igen til bekræftelse. Efter dette, vil du automatisk gå til næste trin. (I dette trin, kan du kun trykke på for at vende tilbage til det tidligere trin.) 3. Tryk på / for at vælge din tunertilstand Antenna (Antenne) eller Cable (Kabel) eller Satellite (Satellit). (Bemærk: Satellite (Satellit)- muligheden er ikke tilgængelig for alle modeller.) Følg derefter a) eller b), eller c) nedenfor. a) Hvis du har valgt Antenna (Antenne). Tryk på OK/ for at åbne. Brug / til at vælge Digital & Analogue (Digital & Analog), eller Digital (Digital) eller Analogue (Analog), og tryk derefter på OK/. Brug / til at vælge Scan (Scan), tryk derefter på OK/ for at starte den automatiske søgning efter alle DVB-T digitale og/eller analoge kanaler. Bemærk: Ikke alle lande har funktionen Favorite Network Selection (Valg af foretrukne netværk). b) Hvis du har valgt Cable (Kabel). Tryk på OK/ for at åbne. Installation af kanaler Brug / til at vælge Digital & Analogue (Digital & Analog), eller Digital (Digital) eller Analogue (Analog). Hvis du vælger Digital & Analogue (Digital & Analog), skal du dernæst trykke på OK/ for at åbne. Brug derefter, Brug / til at vælge Scan (Scan), og tryk derefter på OK/. Brug / til at vælge søgefunktionen hvis den er tilgængelige (Full (Fuld) eller Advanced (Avanceret)). Hvis du vælger Full (Fuld), skal du trykke på OK for at starte den automatisks søgning efter alle DVB-C digitale og/eller analoge kanaler. Hvis du vælger Advanced (Avanceret), skal du bruge de numeriske knapper til at indstille frequency (Frekvens), symbol rate (Symbolhastighed (Ksym/s)), network ID (Netværks-ID) og brug / til at vælge modulation mode (Gradueringstilstand), og tryk derefter på OK for at starte søgningen efter alle DVB-C digitale og/eller analoge kanaler. Hvis du vælger Digital (Digital), skal du trykke på OK/ for at åbne funktionen, og følg derefter alle de samme trin som for Digital & Analogue (Digital & Analog) ovenfor, for at søge efter alle DVB-C digitale kanaler. Hvis du vælger Analogue (Analog), skal du trykke på OK/ for at åbne funktionen, brug / til at vælge Scan (Scan), og tryk derefter på OK/ for at starte søgningen efter alle analoge kanaler. c) Hvis du har valgt Satellite (Satellit). Tryk på OK/ for at åbne. Tryk på / for at vælge antennetype. Tryk på OK/ for at vælge en satellit og tryk dernæst på OK for at gå videre til næste trin og konfigurere de korrekte oplysninger for denne satellit. Tryk på OK for at vende tilbage, når du har foretaget dine indstillinger. Tryk på for at starte søgningen. Bemærk: Afvent meddelelsen, der indikerer, at opsætningen er afsluttet, for at forhindre, at kanalopsætningen afbrydes. 4. Før du starter en søgning, kan du også vælge Skip scan (Afbryd scanning) for at springe den indledende opsætningsproces over. I dette tilfælde, hvis du skal søge efter og gemme kanaler, kan du lave en automatisk kanalsøgning ved at følge instruktionerne i næste afsnit Udføring af en automatisk kanalsøgning. 5. Brugeren kan under opsætningen følge vejledningen nederst på skærmen og gå tilbage til forrige trin ved at trykke på. Eller trykke på EXIT for at afslutte eller afbryde en igangværende søgning. DK 8

9 Kapitel 4 Bruge dit TV 6. Under dette trin kan du trykke på OK for at afslutte den indledende opsætning. Kanalerne er arrangeret i en forudindstillet rækkefølge. Hvis du vil springe kanaler over, ændre den forudindstillede rækkefølge eller omdøbe kanaler, skal du vælge Setup > Organiser (Opsætning > Organisator) og trykke på OK/ for at bekræfte. Under dette trin kan du også trykke på for at vende tilbage til forrige trin. Udføre en automatisk kanalsøgning Dette afsnit beskriver, hvordan du søger efter og lagrer kanaler automatisk. Instruktioner er både beregnet til analoge og digitale tv-stationer. Dette kan gøres i alle nedenstående tilfælde: Du valgte Skip scan (Afbryd scanning) under grundopsætningen Du ser "Please scan channels!" (Søg venligst efter kanaler) i tv-funktionen Du ønsker at opdatere dine kanaler. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Setup > Language (Indstillinger > Opsætning > Sprog). Tryk på / for at vælge det ønskede menusprog. 2. Tryk på MENU for at vende tilbage til Setup (Opsætning), tryk på / for at vælge Country (Land), tryk derefter på / for at vælge dit land. Tv'et installerer og arrangerer kanalerne i overensstemmelse med det land, du opholder dig i. Her bliver du bedt om at indtaste din adgangskode. 3. Tryk på / for at vælge Tuner mode (Tunertilstand), tryk derefter på / for at vælge Antenna (Antenne), Cable (Kabel) eller Satellite (Satellit). (Bemærk: Satellite (Satellit)- muligheden er ikke tilgængelig for alle modeller.) Følg derefter a) eller b), eller c) nedenfor. a) Hvis du har valgt Antenna (Antenne). Tryk på / for at vælge Channel install (Kanalsøgning), og tryk på OK/ for at åbne. Vælg Automatic search (Automatisk Kanalscanning) (Se Figur 2.), tryk derefter på OK/ for at vise Automatic search (Automatisk Kanalscanning). Tryk på OK for at springe valg af land over og gå videre til næste trin. Eller brug / til at genvælge dit land, tryk derefter på OK for at åbne. Vælg Digital & Analogue (Digital & Analog), Digital (Digital) eller Analogue (Analog), tryk derefter på OK/ for at starte søgningen efter alle DVB-T digitale og/eller analoge kanaler. b) Hvis du har valgt Cable (Kabel). Tryk på / for at vælge Channel install (Kanalsøgning), og tryk på OK/ for at åbne. Vælg Automatic search (Automatisk Kanalscanning), tryk derefter på OK/ for at vise Automatic search (Automatisk Kanalscanning). Tryk på OK for at springe valg af land over og gå videre til næste trin. Eller brug / til at genvælge dit land, tryk derefter på OK for at åbne. Hvis du valgte Digital & Analogue (Digital & Analog), tryk derefter på OK/ for at åbne. Vælg din søgefunktion hvis den er tilgængelig og indstil den korrekte kabelinformation, på samme måde som under grundopsætningen. Brug / til at vælge Scan (Scan), og tryk på OK/ for at starte den automatisk søgning efter alle DVB-C digitale og analoge kanaler. Hvis du valgte Digital (Digital), følg derefter den samme proces som herover, for at starte din automatiske søgning efter alle DVB-C digitale kanaler. Hvis du valgte Analogue (Analog), tryk derefter på OK/ for at starte din kanalsøgning efter alle analoge kanaler. c) Hvis du har valgt Satellite (Satellit). Tryk på / for at vælge Channel install (Kanalsøgning), og tryk på OK/ for at åbne. Vælg Automatic search (Automatisk Kanalscanning) og tryk på OK/ for at åbne. Du kan vælge en faktisk satellit eller en udbyder. Tryk på OK for at fortsætte til næste trin. Før du starter søgningen, kan du trykke på OK, hvis du vil redigere parametrene for den valgte satellit. Når du har valgt de ønskede indstillinger for Søgefunktion og Kanaler, skal du vælge Scan (Scan) og trykke på OK/ for at starte søgningen. 4. Det kan tage nogle få minutter. Under denne proces kan du trykke på MENU for at annullere handlingen. 5. Når den automatiske søgning slutter, skal du trykke på MENU for at gå tilbage til sidste trin, eller tryk på OK for at genstarte den automatiske kanalsøgning. 6. Efter den automatiske søgning, organiseres kanalerne i en forudbestemt rækkefølge. Hvis du ønsker at springe kanaler over, ændre rækkefølgen eller omdøbe kanaler, skal du vælge Settings > Setup > Organiser (Indstillinger > Opsætning > Organisator), og trykke på OK/ for at åbne funktionen. Bruge dit TV Adgang til kanaler Brug de de alfanumeriske knapper: Tryk på de tilsvarende alfanumeriske knapper, for at vælge en kanal. Dansk DK 9

10 Kapitel 5 Brug af PR+/- og P+/- knapperne: Bladrer gennem kanalerne. Se tilsluttede enheder Tryk flere gange på SOURCE på fjernbetjeningen eller OK på tv et for at skifte mellem tv et og andre inputkilder. Tryk på en vilkårlig alfanumerisk knap for at gå til kanalen og genoptage tv-visning, mens P+/- vil bladre igennem alle tv-kanaler og andre inputkilder. Bemærk: Ikke alle modeller har en OK knap på sættet. Lydstyrke Lydstyrkekontrol: Brug knapperne VOL+/- eller VOL / på tv-apparatet eller knapperne V+/- på fjernbetjeningen til at øge eller reducere lydstyrken. Lyd fra: Tryk på knappen for midlertidigt at slå lyden fra. Tryk på denne knap igen eller på knappen V+ for at slå lyden til igen. Bruge TV-menuer 1. Tryk på MENU for at få vist hovedmenuen. (Se figur 3.) 2. Tryk på / / / for at vælge det ønskede menupunkt, og tryk derefter på OK for at åbne den tilsvarende undermenu. 3. I undermenuer skal du bruge / til at vælge menupunkter og bruge / til at angive funktioner eller ændre værdier. Brug OK til at aktivere en indstilling. Brug OK/ til at åbne den tilsvarende undermenu. 4. Tryk på MENU til at gå tilbage til den forrige menu. 5. Tryk på EXIT for at lukke menuen. Bemærk: Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for visse signalkilder. Vælge menusprog Du kan vælge dit foretrukne menusprog, ved at følge vejledningerne herunder. 1. Tryk på MENU for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk på / / / for at vælge Settings > Setup (Indstillinger > Opsætning), og tryk derefter på OK for at åbne funktionen. 3. Vælg Language (Sprog), og tryk på OK/ for at åbne menuen. 4. Brug / til at vælge det ønskede sprog til visning af menuerne i menuen Language (Sprog) 5. Tryk på EXIT for at lukke menuen. Få mere ud af dit TV Indstille dine yndlingskanaler Du kan oprette en liste over dine yndlings Tv-kanaler. 1. Tryk på knappen LIST. 2. Tryk på den gule knap for at gå til Channel list selection (Valg af kanalliste). Tryk på / for at vælge favoritlisten og tryk på OK for at åbne listen. 3. Tryk på den blå knap for at redigere listen over foretrukne. Tryk på / for at rulle gennem kanallisten, og tryk på OK for at vælge eller fravælge den. 4. Gentag denne procedure for at opsætte andre foretrukne kanaler. 5. Tryk på LIST/EXIT for at afslutte. Genvej til betjening: Tryk på FAV på fjernbetjeningen for at få direkte adgang til Channel list selection (Valg af kanalliste). Energibesparelse 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen og vælg Settings > Setup > ECO Settings > Energy Saving (Indstillinger > Opsætning > ECOindstillinger > Energisparefunktion). 2. Tryk på / for at vælge den ønskede energispare-funktion. 3. Tryk på EXIT for at lukke menuen. Genvej til betjening: Tryk på ECO på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede energispare-funktion direkte. Se fjernsyn med 3D-funktionen (*ikke tilgængelig på visse modeller) Få mere ud af dit TV ADVARSEL: Nogle seere kan opleve utilpashed når de ser fjernsyn i 3D, som svimmelhed, kvalme og hovedpine. Hvis du oplever sådanne symptomer, skal du stoppe med at se 3D fjernsyn, tage din 3D briller af og hvile dig. At se 3D videoer for tæt på eller i længere perioder kan beskadige dit syn. En ansvarlig voksen skal holde øje med børn som bruger 3D funktionen. Brug ikke 3D briller til nogle andre formål end at se 3D videoer på et 3D fjernsyn. Brug ikke 3D funktionen eller 3D brillerne når du går eller bevæger dig rundt, du kan komme til skade ved at løbe ind i ting, snuble og/eller falde. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Picture > 3D > 3D mode > 3D navigation (Billede > 3D > 3D-funktion > 3D navigation), og brug derefter / til at indstille 3D navigation (3D navigation) til Manual (Manuel). (Se figur 4.) 2. 3D Mode (3D-funktion): Tag først 3D brillerne på, tryk derefter på / for at vælge det rigtige input format fra Top and Bottom (Top og bund), Sideby-Side (Side-om-side), 2D-to-3D (2D-til-3D), Line interleave (Linje indfletning) og Frame sequential (Frame Sequential) til afspilning af 3D video. DK 10

11 Kapitel 5 Få mere ud af dit TV 3. L-R Switch (L-R Omskifter): Vælg On (Til) eller Off (Fra) for at justere 3D-videoen til venstre og højre øje, så du opnår en bedre 3D-visning. 4. Depth of Field (Dybdeskarphed): Opnå en god 3D-effekt med billedet konverteret fra et 2D-billede. 5. 3D-to-2D (3D-til-2D): Vælg Left (Venstre) eller Right (Højre) for at vise billedet i 2D (ingen 3D-effekt). Denne funktion slås fra, når 3D Mode (3D-funktion) indstilles til 2D-to-3D (2D-til-3D) eller Off (Fra). 6. Tryk på EXIT for at lukke menuen. Bemærkninger: 3D briller fra andre fabrikanter understøttes muligvis ikke. Alle fotofunktioner er slået fra i 3D tilstand. Hvis du skifter til en anden signalkilde eller åbner Smart TV, slås 3D-funktionen automatisk fra. Visse 3D-funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af input format for 3D videokilden. Understøttede 3D-funktioner: Analog TV, AV, CMP: 2D-to-3D (2D-til-3D) Digital TV, HDMI, USB, videoer fra internettet: Top and Bottom (Top og bund), Side-by-Side (Side-om-side), 2D-to-3D (2D-til-3D), Line interleave (Line Interleave), Frame sequential (Frame Sequential). 3D-funktion i USB tilstand: Under afspilning af en valgt video fra USB, tryk på MENU for at vise videomenuen i browser tilstand, vælg derefter 3D Mode (3D-funktion). For mere detaljeret information, se de ovennævnte relaterede beskrivelser. Lydbeskrivelse Lydbeskrivelse henviser til et ekstra fortællerspor for blinde og synshæmmede seere af det visuelle medie, inklusiv programmer og film. Fortællerbeskrivelsen taler gennem præsentationen og beskriver hvad der sker på skærmen under de naturlige pauser i lyden (og under dialogen hvis det anses for nødvendigt). Du kan bruge denne funktion hvis den aktuelle udsendelse indeholder lydbeskrivelse. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen og vælg Sound (Lyd), tryk derefter på OK/ for at åbne. 2. Tryk på / for at vælge Audio Description (Audiobeskrivelse), og tryk på OK for at åbne. 3. Du kan slå synstolkningen til og fra under menuen Audio description (Audiobeskrivelse). 4. For at justere lydstyrken på synstolkningen, skal du bruge / til at gå til den næste menulinje, og brug derefter / til at indstille lydstyrken. PAP-funktion Brug denne funktion til at vise billeder fra forskellige kilder side om side. Bemærk, at det ene vindue både er til analoge og digitale tv-input, mens det andet er til VGA-, HDMI- og CMP-input. (Bemærk: Ikke tilgængelig for AV i begge vinduer.) 1. Tryk på MENU for at få vist hovedmenuen. 2. Vælg Picture (Billede), og tryk på OK for at åbne funktionen. 3. Brug / til at vælge indstillingen PAP (PAP), og tryk på OK at åbne indstillingen. 4. Brug / til at slå PAP-funktion til og fra. 5. Vælg TV position (TV-position), og tryk på / for at flytte tv-vinduet. 6. Tryk på EXIT for at lukke menuen. Hvis du slå PAP-funktionen til, kan du bruge / til at skifte fokus mellem vinduerne. Når der er fokus på tv-vinduet, virker de alfanumeriske knapper og P+/- som de gør i tv-tilstanden. Når fokus er på det andet vindue, skifter P+/- mellem de tilgængelige eksterne kilder. Bruge undertekster Du kan aktivere undertekster for hver enkelt tv-kanal. Undertekster sendes via tekst-tv eller DVB-T/DVB-Cdigitaludsendelser. Med digitale udsendelser kan du desuden vælge et foretrukket undertekstsprog. Tænde/slukke for undertekster 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Subtitle (Indstillinger > Undertekst). 2. Tryk på OK/ for at åbne. (Se figur 5.) 3. Vælg indstillingen Subtitle (Undertekst), og tryk på / for at vælge On/Off (Til/Fra) for at slå undertekster til/fra. Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Subtitle > Digital subtitle language (Indstillinger > Undertekst > Digitalt undertekstsprog). 2. Tryk på / for at vælge et undertekstsprog som dit foretrukne undertekstsprog. 3. Tryk på / for at vælge Digital subtitle language 2nd (Digitalt undertekstsprog 2). 4. Tryk på / for at vælge et sekundært sprog for digitale undertekster. 5. Tryk på EXIT for at lukke menuen. Genvej til betjening: Tryk på SUBTITLE på fjernbetjeningen for direkte at vælge et tilgængeligt sprog for digitale undertekster til det valgte digitale tvprogram. Vælge en type for undertekst på digitale TVkanaler 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Subtitle > Subtitle type (Indstillinger > Undertekst > Underteksttype). 2. Tryk på / for at vælge en undertekst type. Du kan vælge Hearing impaired (Hørehæmmet) Dansk DK 11

12 Få mere ud af dit TV for at vise undertekst for hørehæmmede med dit valgte sprog. Vælge afkodningssidens sprog for tekst-tv Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Teletext > Decoding page language (Indstillinger > Tekst-TV > Dekoder sidesprog). Vælg det sprog, som tekst-tv skal vises på. Sprog for digitalt Tekst-tv På de digitale TV-kanaler kan du måske, afhængigt af udbyder, få adgang til en service med tekst-tv indexsider på flere sprog. Med denne funktion kan du vælge et tilgængeligt sprog som primært sprog, hvilket er relateret til en anden tekst-tv-startside. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Teletext > Digital teletext language (Indstillinger > Tekst-TV > Digitalt tekst-tv sprog). Tryk på / for at vælge. SPDIF-type Slut fjernsynet til en lydenhed via udgangen SPDIF (SPDIF). For at vælge den korrekte lydtype til SPDIF-udgangen, skal du trykke på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > SPDIF type (Indstillinger > SPDIF-type). Hvis du vælger PCM (PCM), er formatet på SPDIFudgangen PCM, uanset programmets lydformat. Hvis du vælger Dolby D (Dolby D), er formatet på SPDIF-udgangen Dolby Digital, hvis programmets lydformat er Dolby Digital eller Dolby Digital Plus eller HE-AAC PCM, hvis programmets lydformat er MPEG. Vælg Off (Fra) for at deaktivere lydoutputtet fra den lydenhed, der er tilsluttet udgangen SPDIF. Bemærk: De valgmuligheder du kan vælge afhænger af det program du ser. Hvis du vælger PCM og lyden er foran billedet, kan du vælge SPDIF delay (SPDIFforsinkelse) fra menuen Settings (Indstillinger) og trykke på / for at indstille forsinkelse og synkronisere lyden med billedet. T-Link Brug denne funktion til at søge efter CEC enheder tilsluttet til HDMI indgange på dit TV og aktivere afspilning og standby med en enkel berøring mellem CEC enheder. Aktivere eller afbryde T-Link 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg derefter Settings > T-Link (Indstillinger > T-Link). 2. Tryk på / og vælg On (Til) eller Off (Fra). Hvis denne funktion er slået til, vil funktionen T-LINK (T-LINK) være tilgængelig i menuen Quick access (Kvikadgang), som du åbner ved at trykke på knappen OPTION på fjernbetjeningen. Bruge afspilning med enkelt berøring Med énknapsafspilning kan du trykke på afspilningsknappen på fjernbetjeningen til f.eks. din dvd-afspiller og starte afspilning af dvd samtidig med, at tv'et tænder, stiller ind på den korrekte inputkilde og viser dvd-indholdet. Bruge system standby Med system standby kan du trykke på knappen på f.eks. fjernbetjeningen til dit tv og stille tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby. Bemærk: CEC-funktionerne afhænger af de tilsluttede enheder, og det er muligt, at visse eksterne enheder ikke kan fungere korrekt med dette TV. Søg efter nærmere oplysninger i vejledningen til den enhed, der volder problemer. Netværksopdatering Tryk på MENU på fjernbetjeningen, vælg derefter Settings > Network update (Indstillinger > Netværksopdatering). Vælg On/Off (Til/Fra) for at aktivere eller slukke for funktionen til netværksopdatering. Når denne funktion er aktiveret, opdaterer fjernsynet automatisk kanaler, hvis din DTV serviceudbyder opdaterer sit DTV netværk. Når denne funktion er deaktiveret, skal du udføre en kanalsøgning igen for at finde nye kanaler eller fjerne kanaler der ikke længere er tilgængelige, hvis din DTV serviceudbyder tilføjer eller fjerner kanaler fra deres DTV netværk. Fælles grænseflade Kodede digitale tv-kanaler kan afkodes med et fælles grænseflademodul og et kort leveret af en udbyder af digital-tv. Det fælles grænseflademodul kan kan give adgang til flere digitale tjenester afhængigt af operatøren og de tjenester, du vælger (f.eks. betalings-tv). Kontakt din udbyder af digital-tv for at få yderligere oplysninger om tjenester og vilkår. Bruge fælles interface modul ADVARSEL: Sluk tv'et, før du isætter et fælles grænseflademodul. Sørg for at følge instruktionerne nedenfor. Fejlagtig isætning af et fælles grænseflademodul kan både beskadige modulet og tv'et. 1. Følg de instruktioner, der er printet på det fælles grænseflademodul, og isæt forsigtigt modulet i stikket til det fælles grænseflademodul på tv'et. 2. Skub modulet hele vejen ind. DK 12

13 Få mere ud af dit TV 3. Tænd for tv'et, og vent, indtil det fælles grænseflademodul aktiveres. Dette kan tage flere minutter. Bemærk: Fjern ikke det fælles grænseflademodul fra stikket. Hvis du fjerner modulet, deaktiveres den digitale tjeneste. Adgang til fælles interface tjenester Når du har isat og aktiveret det fælles grænseflademodul, skal du trykke på MENU på fjernbetjeningen og vælge Settings > Common interface (Indstillinger > Fælles interface). Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis det fælles grænseflademodul er korrekt isat og aktiveret. Skærmprogrammet og -indhold leveres af din udbyder af digital-tv. Softwareopdatering Bemærk: Undgå at slukke eller frakoble fjernsynet, før opgraderingen er færdig. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Software update (Indstillinger > softwareopdatering). Tryk på OK/ for at åbne. By network (Via netværk): Muliggør download og installering af det nyeste software fra internettet. Sørg for at oprette en kablet eller trådløs netværksforbindelse først, og vælg derefter By network (Via netværk) og tryk på OK/ for at åbne. Når ny software er tilgængelig, vises en statusbjælke. Når download afsluttes, går fjernsynet i sort og opgraderer software. Bemærk: Oprethold en stabil netværksforbindelse under opgradering. By channel (Via kanal): Giver dig mulighed for at installere den nyeste version af softwaren, hvis det er tilgængelig fra serviceudbyderen. Brug / til at vælge By Channel (Via kanal), og tryk på OK/ for at åbne funktionen. Brug / til at vælge Yes (Ja) under Auto download (Auto download) for at downloade det nyeste tilgængelige software automatisk. Efter at softwaret er blevet downloadet, vil du blive anmodet om at beslutte om du ønsker at installere det nu. Hvis svaret er ja, skal du følge anvisningerne på skærmen for at fuldende installationen. Du kan også vælge at ignorere installationen her. Brug / til at vælge No (Nej) under Auto download (Auto download) for at afvise den automatiske download. Brug / for at vælge Manuel Download (Manuel Download), og tryk på OK/ hvis du ønsker at søge manuelt efter den nyeste software. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte. Under søgningen kan du trykke på OK/ EXIT for at annullere eller afslutte processen. Skifte til tilstanden Butik eller Hjem 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Location (Indstillinger > Placering). 2. Tryk på / for at vælge placeringen Shop (Butik) eller Home (Hjem). 3. Tryk på EXIT for at afslutte. Bemærk: I overensstemmelse med regulativet fra den Europæiske Kommission 2009/125/ EC, i tilstanden Home, vil fjernsynet automatisk gå i tilstanden standby, hvis der ikke foretages nogen handlinger inden for 4 timer. Denne egenskab kan slås fra i menuen Settings (Indstillinger). MHEG-funktion Visse digitale tv-kanaler tilbyder dedikeret digital tekst eller interaktive tjenester (eksempelvis BBC1). Disse tjenester fungerer på samme måde som almindeligt tekst-tv, men er udvidet med tal-, farve- og navigationstaster. Bemærk: MHEG og undertekster udelukker hinanden og kan ikke være på samme skærm. Hvis Subtitle (Undertekst) er slået On (Til), vises MHEG ikke. Følg venligst instruktionerne i afsnittet Sådan slår du underteksterne til og fra, for at indstille Subtitle (Undertekster) til Off (Fra). 1. Tryk på den røde knap eller på knappen TEXT på fjernbetjeningen. 2. Tryk på / / / for at vælge eller fremhæve punkter. 3. Tryk på OK for at bekræfte eller aktivere. 4. Tryk på én af farvetasterne for at vælge en indstilling. 5. Tryk på TEXT eller EXIT for at afslutte. Se billeder, afspille musik og se videoer fra en USB lagerenhed Tv'et er udstyret med et USB-stik, der gør det muligt at se billeder, lytte til musik eller se videoer, der er lagret på en USB-lagerenhed. Understøttede filformater: Billede JPEG Musik MP3 Video AVI, MPG, MPEG, TS, DIVX, MKV... Bemærk: Visse USB-nøgler og -produkter såsom digitalkameraer eller mobiltelefoner er ikke fuldt kompatible med standarden USB 2.0 og fungerer derfor muligvis derfor ikke sammen med tv'ets multimedieafspiller. Ikke alle USBnøgler eller -enheder er kompatible med USB-funktionen. Ikke alle ovennævnte formater genkendes. Dansk DK 13

14 Få mere ud af dit TV Indkodningsformaterne for dine filer afgør, om de kan bruges eller ej. Når en USB-enhed registreres, åbnes menuen Media center (Mediecenter) direkte. For at gå ind i Media center (Mediecenter) manuelt, tryk på MENU på fjernbetjeningen og vælg Media (Medie). Billede Brug denne funktion til at vise billeder, hvis tilgængelig. 1. Vælg Media > Photo (Medie > Foto), tryk derefter på OK for at åbne filbrowserens hovedvindue. 2. I filbrowserens hovedvindue bruges / / / til at vælge et billede eller en filmappe. 3. Vælg en intern filmappe, og tryk på OK for at åbne en filbrowser med indholdet. 4. Brug / / / til at vælge et billede i enten filbrowserens hoved- eller undervindue, tryk på MENU for at få vist fotomenuen i mappetilstand. Sort (Sortér): Sorter mapper og billeder efter dato for ændring eller navn. Edit (Redigér): Kopier, sæt ind eller slet et valgt billede. Parser (Parser): Du kan vælge Recursive (Rekursiv) for at vise billeder fra alle underliggende filmapper. 5. Vælg et foto, tryk på OK for at se, og et lysbilledshow begynder fra det valgte foto. Tryk på OK for at sætte billedet på pause. Tryk på MENU for at vise fotomenuen i browser tilstand. Du kan afspille, pause eller dreje fotoet, vælge forskellige afspilningstilstande og afspilningseffekter, osv. 6. Tryk på de tilknyttede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner vist i funktionsbjælken i bunden af Tv-skærmen. Tryk på knappen INFO for at vise eller skjule funktionsbjælken. Musik Brug denne funktion til at afspille musik, hvis tilgængelig. 1. Vælg Media > Music (Medie > Musik), tryk derefter på OK for at åbne filbrowserens hovedvindue. 2. Brug / / / til at vælge en sang filbrowserens hoved- eller undervindue, tryk på MENU for at få vist musikmenuen i mappetilstand. Sort (Sortér): Sorterer mapper og sange efter Navn, Genre, Kunstner eller Album. Edit (Redigér): Kopier, sæt ind eller slet en valgt sang. Parser (Parser): Du kan vælge Recursive (Rekursiv) for at vise sange fra alle underliggende filmapper. 3. Vælg en sang, tryk på OK for at afspille den, hvorefter den automatiske afspilning af den valgte sang begynder. Tryk på MENU for at vise musikmenuen i browsertilstand. Du kan afspille eller pause sangen, vælg andre afspilningsfunktioner, osv. Show lyrics (Vis tekst): Denne indstilling er tilgængelig for sange med tekst. Vælg funktionen og brug / til at tænde/slukke for tekstens synkroniserede visning. Audio only (Kun lyd): Vælg og tryk på OK for at høre musik mens skærmen er slukket. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen. 4. Tryk på de tilknyttede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner vist i funktionsbjælken i bunden af Tv-skærmen. Video Brug denne funktion til at se videoer, hvis tilgængelig. 1. Vælg Media > Video (Medie > Video), tryk derefter på OK for at åbne filbrowserens hovedvindue. 2. Brug / / / til at vælge en video i enten filbrowserens hoved- eller undervindue på samme måde som i fremvisningsfunktion, tryk på MENU for at få vist videomenuen i mappetilstand. Sort (Sortér): Sorter mapper og videoer efter type, dato for ændring eller navn. Edit (Redigér): Kopier, sæt ind eller slet en valgt video. Parser (Parser): Du kan vælge Recursive (Rekursiv) for at vise videoer fra alle underliggende filmapper. 3. Vælg en video, tryk på OK for at se den, hvorefter den automatiske afspilning af den valgte video begynder. Tryk på MENU for at vise videomenuen i browsertilstand. Du kan afspille eller pause videoen, vælge en anden afspilningsfunktion, skærmtilstand og forudindstillede billedindstillinger, osv. 4. Tryk på de tilknyttede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner vist i funktionsbjælken i bunden af Tv-skærmen. Tryk på knappen INFO for at vise eller skjule funktionsbjælken. DivX video (*ikke tilgængelig på visse modeller) OM DIVX VIDEO: DivX er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified enhed, som afspiller DivX video. Besøg divx.com for flere oplysninger og software værktøjer til at konvertere dine filer til DivX videoer. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX certificerede enhed skal registreres for at kunne afspille de købte DivX Video-on-Demand (VOD) film. Sådan får du din registreringskode: Tryk på MENU på fjernbetjeningen. Vælg Settings > DivX(R) registration (Indstillinger > DivX(R) registrering). Tryk på OK/ og din registreringskode vil blive vist. Gå til vod.divx.com for yderligere information om hvordan du gennemfører din registrering. DK 14

15 Få mere ud af dit TV Deaktivere din TV registrering: Hvis du ønsker at deaktivere din TV registrering, Tryk på MENU på fjernbetjeningen. Vælg Settings > DivX(R) deregistration (Indstillinger > DivX(R) framelding). Tryk på OK/ og en besked vil vejlede dig. DivX, DivX Certified, DivX Plus HD og tilknyttede logoer er varemærker der tilhører Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens. Tidsoplysninger Du kan hente tidsoplysninger fra digitale kanaler ved at følge vejledningen herunder. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Timer > Clock > Auto synchronization (Indstillinger > Timer > Tid > Auto-synkronisering). 2. Tryk på / for at vælge On (Til). Diagnostik af digitale tv-kanaler 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Setup > Diagnostics (Indstillinger > Opsætning > Diagnostik). 2. Tryk på OK/ for at få vist signaloplysninger for den aktuelle digitale kanal, såsom signalstyrke, frekvens mv. Tidsforskydning Tillader dig at optage TV programmet, så du ikke går glip af dine yndlingsprogrammer, når du ikke er hjemme. Før du bruger funktionen, skal du først tilslutte en USB enhed til fjernsynet. Første gang skal du udføre en disk konfiguration af USB enheden. Bemærk: Funktionen er kun tilgængelig på udvalgte produkter og på grund af specifikke TV netværksbegrænsninger og tekniske betingelser for lande, er den muligvis ikke tilgængelig på produktet eller installationsstedet. Funktionen kan også blokeres af TV netværk på grund af ophavsret (HD indhold, optagelses beskyttelse). Brug venligst OPTION på fjernbetjeningen til at kontrollere om denne funktion er tilgængelig på dit produkt. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen og vælg Settings > Setup > Time shift (Indstillinger > Opsætning > Tidsforskydning). 2. Tryk på / for at vælge On (Til) for at tænde for tidsforskydningsfunktionen, tryk derefter på EXIT for at lukke menuen. 3. Tryk på OPTION på fjernbetjeningen og vælg Time shift (Tidsforskydning), tryk derefter på OK for at bekræfte. 4. Følg anvisningerne på skærmen for at udføre konfiguration. 5. Efter disk konfiguration er udført, tryk på OPTION og vælg Time shift (Tidsforskydning). 6. Tryk på OK for at vise menuen til tidsforskydning. Tryk på den røde knap for at pause billedet og starte tidsforskydning. Tryk på den røde knap for at afspille optagelsen. Når menuen tidsforskydning forsvinder og der kun er tidspunktet for tidsforskydningen tilbage på skærmen, kan du trykke på den røde knap eller OK for at åbne menuen tidsforskydning. Tryk på den grønne knap for at springe hurtigt tilbage eller på den gule knap for at springe hurtigt fremad. Tryk på den blå knap for at afslutte tidsforskydningsfunktionen. Bemærkninger: Før du tilslutter USB enheden til fjernsynet, sørg for at du har lavet en reservekopi af data på enheden, for at undgå at miste vigtige data pga. en uforudset fejl. Vi anbefaler at du bruger en USB enhed med mere end 1GB fri hukommelse og en diskhastighed hurtigere end 5,0 MB/sek. Jo større lagerenhed til tidsforskydning, desto længere optagelse er mulig. Hvis du skifter kanal i tidsforskydning, anmoder en meddelelse dig om at vælge Yes (Ja) eller No (Nej). Du kan vælge Yes (Ja) for at forlade tidsforskydningsfunktionen og udføre kanalændringen. Nulstil butik Sætter dig i stand til at gendanne tv'ets fabriksindstillinger. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, vælg Settings > Setup (Indstillinger > Opsætning), og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Vælg Reset shop (Nulstil butik) og tryk på OK/ for at åbne. 3. Brug de alfanumeriske knapper til at indtaste adgangskoden. 4. Tryk på / for at vælge OK, og tryk på OK for at bekræfte. 5. Menuen Initial setup (Indledende opsætning) vises. Følg instruktionerne. Tilpasse inputindstillinger Du kan konfigurere tv'et i overensstemmelse med det udstyr, du har sluttet til det. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg Settings > Setup > Input settings (Indstillinger > Opsætning > Input-indstillinger). 2. Tryk på OK/ for at åbne Input settings (Inputindstillinger). 3. Tryk på / for at vælge det stik, som dit udstyr tilsluttes. Dansk DK 15

16 Få mere ud af dit TV 4. Tryk på / for at vælge den apparattype, der er tilsluttet stikket. 5. Tryk på MENU for at gå tilbage til menuen Setup (Opsætning). Efter indstilling, vil det valgte kildemærke blive vist efter navnet på den tilknyttede konnekter i kildelisten, når der trykkes på SOURCE på fjernbetjeningen eller OK på fjernsynet. Bemærk: Ikke alle modeller har en OK knap på sættet. Bruge elektronisk programguide EPG er en skærmguide, der viser skemalagte tvprogrammer. Du kan navigere i, vælge og optage programmer. 1. Tryk på GUIDE på fjernbetjeningen, menuen Now and Next EPG (Nu og næste EPG) vises på skærmen med oplysninger om det aktuelle eller næste program der afspilles på hver kanal. Naviger gennem de forskellige programmer ved at bruge navigationsknapperne på fjernbetjeningen. 2. Brug de farvede taster til at få vist 8 Days EPG (8 Dages EPG). Prev day (Forrige dag) (rød): Viser forrige dags EPG. Next day (Næste dag) (grøn): Viser næste dags EPG. View detail (Vis detaljer) (gul): Vis eventuel programbeskrivelse. Type filter (Filtertype) (blå): Programguidefilter til digitale tv-programmer. Tryk på den blå tast for at få vist programmets type- og undertypeliste. Naviger gennem de forskellige typer ved brug af navigationstasterne på fjernbetjeningen. Vælg én eller flere typer, du vil fremhæve, på listen Type (Type) og tryk på OK for at vælge (eller fravælge). Der vises et afkrydsningsmærke til venstre for den valgte type. Når du har valgt type, vil alle typens tilhørende undertyper blive valgt automatisk. En bruger kan desuden vælge nogle ønskede undertyper uden først at skulle vælge type. Tryk på den blå tast for at forlade type- og undertypelisten. Efter filtrering vil alle dine ønskede digitale tvprogrammer være fremhævet. Add schedule (Tilføj timerhændelse) (Option): Tryk på OPTION på fjernbetjeningen for at se Schedule list (Programliste)-menuen. Læs afsnittet Programliste for at få detaljer om programmeret optagelse. 3. Tryk på GUIDE/EXIT for at forlade EPG og skifte til den valgte kanal. PVR (Personal Video Recorder) (Personlig videooptager) Gør det muligt at optage dit yndlings tv-program. Inden du bruger denne funktion, skal du først forbinde en USB hukommelsesenhed til tv'et. Bemærk: Funktionen er kun tilgængelig på udvalgte produkter og på grund af specifikke TV netværksbegrænsninger og tekniske betingelser for lande, er den muligvis ikke tilgængelig på produktet eller installationsstedet. Funktionen kan også blokeres af TV netværk på grund af ophavsret (HD indhold, optagelses beskyttelse). Brug venligst OPTION på fjernbetjeningen til at kontrollere om denne funktion er tilgængelig på dit produkt. 1. Tryk på OPTION på fjernbetjeningen og vælg Quick access > PVR (Kvikadgang > PVR). 2. Tryk på OK/ for at åbne. 3. Tryk på: den røde knap for at starte optagelse, filen placeres i en mappe opkaldt efter kanalnummeret i mappen PVR i Media > Video (Medie > Video); / / / for at indstille optagelsens varighed. den grønne knap for at stoppe optagelsen manuelt; under normal drift afbrydes optagelsen automatisk, når det valgte tidsrum er gået. 4. Under optagelsen ses en PVR minirude på skærmen med optagelsens status. 5. For at se optagelsen, forlad først PVR tilstand og gå til Media > Video (Medie > Video). Vælg mappen PVR, og vælg derefter filen med optagelsen Tryk på OK for at afspille. (Samme procedure gælder hvis du optager et digitalt radioprogram.) Bemærkninger: Denne funktion er kun tilgængelig for ikkekrypterede digitale kanaler. Selv når CICAM (CI eller CI+) er isat, er funktionen ikke tilgængelig på krypterede kanaler. Før du tilsluttet USB-enheden til fjernsynet, skal du sikre dig at du har l taget backup af data på enheden, for at undgå tab af vigtig data på grund af uforudsete defekter. Jo større USB enhedens hukommelse til PVR funktion, desto længere optagelse. Hvis du ønsker at skifte kanal eller signalkilde under optagelsen, skal du gemme optagelsen før du skifter kanal eller kilde. Der kan ikke afspilles filer normalt, hvis filens parametre overskrider systemets begrænsninger, hvis filformatet ikke understøttes, hvis filen er beskadiget eller, hvis filen ikke kan afkodes. USB enheden må ikke frakobles, mens systemet læser en fil eller overfører data, da dette kan beskadige systemet eller enheden. DK 16

17 Kapitel 6 Netværk Programliste Denne funktion bruges til at udføre timeroptagelse. 1. Tryk på OPTION på fjernbetjeningen og vælg Quick access > Schedule list (Kvikadgang > Programliste). 2. Tryk på OK for at vise programlisten. 3. For at tilføje en program til din programliste, tryk først på den røde knap for at vise Schedule list (Programliste). Brug derefter, Channel number (Kanalnummer): / til at vælge kanalnummeret. Start date (Startdato): brug de alfanumeriske knapper for at indstille optagedatoen. Start time (Starttid): indstil starttid for optagelse. Stop time (Stoptid): indstil stoptid for optagelse. Schedule type (Programtype): Vælg Reminder (Påmindelse) for at blive mindet om, at du kan skifte til den programmerede udsendelse, når den indstillede tid er nået. Når tiden er gået, og du ikke udfører en handling, vil dialogboksen forsvinde, og der vil ikke udføres flere handlinger. Vælg Record (Optage) for at modtage en påmindelse om, hvorvidt du virkelig vil starte din indstillede optagelse, når den indstillede tid nås. Når tiden er gået, og der ikke udføres nogen handlinger, vil den programmerede optagelse automatisk starte. Repeat type (Optagehyppighed): indstil en anden gentagehyppighed for optagelse. 4. Tryk på / / / for at vælge Add (Tilføj), tryk derefter på OK for at tilføje programmeringen som du indstillede i din programliste. 5. Tryk på de røde knap for at gentage de ovennævnte procedurer for at tilføje et andet program. 6. Hvis du ønsker at redigere eller slette en programmering, vælg den og tryk på OK for at åbne. 7. Tryk på EXIT for at lukke menuen. Netværk Netværksforbindelse Du kan indstille dit fjernsyn så det har adgang til internettet via dit lokale område netværk (LAN), ved at bruge en trådet eller trådløs forbindelse. Tilslutning til et trådet netværk Du kan forbinde dit fjernsyn til din LAN ved at bruge et kabel på tre måder: Du kan forbinde dit fjernsyn til din LAN ved at forbinde LAN porten på dit fjernsyn til et eksternt modem, ved at bruge et Cat 5 kabel. Du kan forbinde dit fjernsyn til din LAN ved at forbinde LAN porten på dit fjernsyn til en IP-router, som er tilsluttet til et eksternt modem. Brug et Cat 5 kabel til forbindelsen. Afhængigt af hvordan dit netværk er indstillet, kan du være i stand til at forbinde dit fjernsyn til din LAN ved at forbinde LAN porten på dit fjernsyn direkte til et netværksstik på væggen, ved at bruge et Cat 5 kabel. Vær opmærksom på, at stikket skal være forbundet til et modem eller en router et andet sted i dit hjem. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen og vælg Network > Network settings > Internet connection (Netværk > Netværksindstilling > Internetforbindelse). Tryk på / for at vælge On (Til). 2. Brug / til at vælge Interface (Interface), og brug derefter / til at vælge Ethernet (Ethernet) for at bruge en kabelbaseret forbindelse. 3. Brug / til at vælge Connection test (Forbindelsestest), og tryk derefter på OK/ for at kontrollere internetforbindelsen. Hvis den ikke virker, skal du følge trin 4 nedenfor. 4. Vælg Network > Network settings > IP setting (Netværk > Netværksindstilling > IP-indstilling), tryk derefter på OK/ for at gå ind i menuen IP setting (IP-indstilling). Du kan indstille Address type (Adressetype) til Auto (Auto) eller Manual (Manuel). Vælg Auto (Auto), hvis du vil have fjernsynet til automatisk at hente og indtaste den nødvendige IP-adresse. Vælg Manual (Manuel), hvis du ønsker at indtaste din IP-adresse manuelt, og tryk derefter på: for at gå til det første indtastningsfelt. Indtast værdierne for IP address (IP-adresse), Subnet mask (Subnet-maske), Default gateway (Standard gateway), Primary DNS (Primær DNS) og Secondary DNS (Sekundær DNS). Brug de alfanumeriske knapper for at indtaste tallene, og piletasterne til at gå fra et felt til et andet. Når Auto (Auto) eller Manual IP setting (Manuel IP-indstilling) er blevet indstillet, skal du trykke på MENU for at gå tilbage, og brug / til at vælge Connection test (Forbindelsestest), og tryk derefter på OK/ for at kontrollere Internet connectivity (Internetforbindelsen) igen. 5. Hvis du ønsker at se oplysningerne om den aktuelle forbindelse, f.eks om Interface (Interface), Address type (Adressetype), IP address (IP-adresse), osv., skal du vælge Network > Network settings > Information (Netværk > Netværksindstilling > Information), tryk derefter på OK/. Dansk DK 17

18 Kapitel 7 Tilslutning til et trådløst netværk For at oprette forbinde mellem dit fjernsyn og dit trådløse netværk, skal du bruge en trådløs router, eller et modem og en trådløs LAN-adapter (nogle fjernsynsmodeller er udstyret med en integreret LANadapter). Tilslut din trådløse High Gain USB Adapter (USB dongle), som leveres med dit fjernsyn, til dit fjernsyns USB 1 port. 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen og vælg Network > Network settings > Internet connection (Netværk > Netværksindstilling > Internetforbindelse). Tryk på / for at vælge On (Til). 2. Brug / til at vælge Interface (Interface), og brug derefter / til at vælge Wireless (Trådløs) forbindelse. 3. Tryk på / for at vælge Wireless setting (Trådløs opsætning), og tryk på OK/ for at åbne. 4. Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på 3 måder: a) eller b), eller c). a) Søgning Brug / til at vælge Scan (Scan), og tryk derefter på OK/. Fjernsynet søger efter alle adgangspunkter inden for rækkevidde, som efterfølgende vises på fjernsynet. Brug / til at vælge et tilgængelig adgangspunkt, og tryk derefter på OK/ for at oprette forbindelse til fjernsynet. Bemærkninger: Hvis du vælger et beskyttet adgangspunkt, skal du indtaste den tilhørende adgangskode. Tryk på OK på fjernbetjeningen for at vise det virtuelle tastatur så du kan indtaste adgangskoden. Dette fjernsyn er i stand til at huske det tilgængelige adgangspunkt, så det selv er i stand til at oprette forbindelse til internettet når du tænder for det igen. b) Manuelt Brug / til at vælge Manual (Manuel), og tryk derefter på OK/, hvorefter du bliver bedt om at indtaste SSID-koden til den trådløse router for at oprette forbindelsen. c) Auto Hvis dit adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi beskyttet opsætning), kan du tilslutte til netværket via PIN (Personligt id-nummer) eller PBC (Trykknap konfiguration). WPS vil automatisk konfigurere SSID og WPA tast i begge tilstande. Tryk på / for at vælge Auto (Auto), og tryk på OK/ for at åbne. PIN (PIN): Vælg PIN (PIN) og tryk på OK/ for at åbne. Vælg en tilfældig PIN-kode. Sørg for at denne kode installeres på AP. (For procedurer, se din router vejledning.) Tryk på OK/ igen for at indstille forbindelsen. PBC (PBC): Hvis din router har en PBC trykknap, vælg PBC (PBC), tryk derefter på OK/ for at åbne. Tryk på PBC trykknappen på din router inden for 2 minutter efter du trykker på OK/ igen. Dit fjernsyn vil automatisk hente alle netværksindstillingsværdier det har brug for og oprette forbindelse til dit netværk. 5. For at kontrollere internetforbindelsen, skal du følge instruktionerne i trin 3 og 4 i det foregående afsnit Sådan opretter du forbindelse til et kabelbaseret netværk. 6. Hvis du vil se oplysningerne om aktuelle forbindelse, skal du følge instruktionerne i trin 5 i det foregående afsnit Sådan opretter du forbindelse til et kabelbaseret netværk. TV nscreen Denne funktion gør det muligt at omdanne en smartenhed til en avanceret fjernbetjening, som kan udføre flere funktioner end din normale fjernbetjening. Du kan derefter styre dit fjernsyn med din smartenhed. 1. Vælg Network > TV nscreen (Netværk > TV nskærm), og tryk derefter på OK for at åbne menuen TV nscreen (TV-nskærm). Her kan du se oplysninger om, hvordan du downloader TV nscreen (Tv-nskærm) applikationen samt andre relevante oplysninger. Følgende instruktioner er baseret på et eksempel med en bærbar computer. 2. Download og installer den korrekte TV-nscreen applikation, som er beregnet til bærbare computere. 3. Sørg for at din bærbare computer og fjernsynet er på det samme LAN-netværk (Local Area Network) eller på samme netværkssegment. 4. Kør appen TV nscreen på din bærbare computer, hvorefter den automatisk søger og kommunikerer med fjernsynet for at aktivere TV nscreenfunktionen. 5. Når fjernsynet og den bærbare computer er forbundet som beskrevet i trin 4, vil du være i stand til at bruge den ekstra TV nscreen-funktionalitet. 6. For at afslutte TV nscreen (TV-nskærm), skal du trykke på EXIT på fjernbetjeningen. DLNA (Del og vis) Bemærk: Denne vejledning dækker produkter med enten Share & See (Del og vis) eller DLNA funktion. Share & See (Del og vis) er kompatibel med DLNA. Tilslutte til din PC DLNA (Del og vis) Sørg for først, at opsætte en trådet eller trådløs forbindelse fra dit fjernsyn til en router. Tilslut derefter din PC til din router, enten med et netværkskabel eller trådløst. Sørg også for at vælge Network > DK 18

19 Kapitel 8 HbbTV Network settings > Internet Connection (Netværk > Netværksindstilling > Internetforbindelse), stil funktionen på On (Til), og sørg for at din firewall på computeren ikke spærrer forbindelsen. Aktivere DLNA funktionen Vælg Network > DLNA (Netværk > DLNA), og sæt den til On (Til). Følg herefter de angivne trin, så du kan nyde optaget video, billede og musik gemt på din PC. Tilføje medier fra din PC til deling Installer en DLNA medieserver på din PC. En enkel og velkendte server, som du kan installere, er Microsoft Windows Media Player 11 eller nyere. Følg instruktionerne nedenfor for at give fjernsynet adgang til de bestemte filer på din computer. 1. Åben Microsoft Windows Media Player 11. Vælg Library > Media sharing (Bibliotek > Mediedeling). Markér boksen Share my media to (Del mine medier med). Vælg ikonet for det TV, der er forbundet til din PC. Vælg Allow (Tillad) for at tillade TV et adgang til din PC og vælg OK for at aktivere tilladelsen. Bemærk: Brug knappen Settings (Indstillinger) hvis du vil skræddersy dine indstillinger. 2. Vælg Library > Add to Library (Bibliotek > Føj til bibliotek). Vælg dine personlige mapper eller mapper tilhørende andre brugere, som du har adgang til via deling. Vælg Add (Tilføj) og tryk på knappen OK for at aktivere tilføjelsen. DLNA applikation Vælg Media (Medie) i hovedmenuen og tryk på OK for at åbne dit mediecenter. Du kan derefter se fotos, lytte til musik eller se videoer, som er gemt på din PC. Bemærk: Hvis DLNA (DLNA) er tændt, viser fjernsynet listen over DLNA servere, som er tilgængelige på det lokale netværk. Understøttede filformater: Billede: JPEG Musik: LPCM Video: MPEG2 HbbTV HbbTV (Hybrid broadcast bredbånds-tv) er en tjeneste, der tilbydes af nogle tv-selskaber og kun tilgængelig på bestemte digitale tv-kanaler. HbbTV leverer interaktivt tv både via tv-udsendelser og internettet. Disse interaktive funktioner tilføjes og beriger de normale digitale programmer. De omfatter tjenester såsom digital tekst-tv, elektronisk programguide, spil, afstemninger, specifikke oplysninger om det aktuelle program, interaktive reklamer, informationsmagasiner, genudsendelser osv. Der er to forskellige funktioner: I udsendelsesfunktionen behøver dit fjernsyn ikke at være forbundet til internettet. Du vil kunne modtage HbbTV-tjenester, som udsendes samtidig med at programmet udsendes, såsom bestemte og yderligere oplysninger om programmet. En indikation på skærmen (for eksempel en rød knap), fortæller dig at du kan trykke på den røde knap på fjernbetjeningen for at få adgang til tjenesten. Figur 6 (kilde: ETSI) er et eksempel herpå. Figur 6 I internetfunktionen, skal dit fjernsyn været forbundet til internettet. Ud over programmet der udsendes, kan du få adgang til de samme tjenester som i udsendelsesfunktionen, men også mange andre interaktive tjenester via internettet, såsom VOD (Video On Demand) eller genudsendelser. Figur 7 (kilde: ETSI) er et eksempel herpå. Figur 7 For at få det meste ud af HbbTV, skal du forbinde fjernsynet til internettet (se afsnittet Netværksforbindelser). Bemærk: Det er ikke muligt at downloade filer til dit fjernsyn med denne funktion. Adgang til HbbTV 1. Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg derefter Settings > HbbTV mode (Indstillinger > HbbTV). 2. Tryk på / for at vælge On (Til). 3. Når du stiller fjernsynet på en digital kanal, der tilbyder HbbTV, vises dette med en indikation på skærmen (normalt en rød knap, men det kan også være en anden farve). Tryk på den viste farvede knap for at åbne de interaktive sider. 4. Brug / / / og de farvede knapper til at navigere gennem HbbTV-sider og tryk på OK for at bekræfte dit valg. Dansk DK 19

Vigtige oplysninger DK 1

Vigtige oplysninger DK 1 Vigtige oplysninger Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvor der bruges et stik eller en multistikdåse

Læs mere

Vigtige oplysninger DK 1

Vigtige oplysninger DK 1 Vigtige oplysninger Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvis stikproppen, stikkontakten eller en adapter

Læs mere

thomsontv.eu User manual Guide d'utilisation Bedienungsanleitung

thomsontv.eu User manual Guide d'utilisation Bedienungsanleitung User manual Guide d'utilisation Bedienungsanleitung Руководство пользователя Посібник користувача Manuale d uso Manual de usuario Manual do Utilizador Gebruikshandleiding Εγχειριδιο χρηστη Manual de utilizare

Læs mere

Vigtige oplysninger DK 1

Vigtige oplysninger DK 1 Vigtige oplysninger Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvor der bruges et stik eller en multistikdåse

Læs mere

Vigtige oplysninger DK 1

Vigtige oplysninger DK 1 Vigtige oplysninger Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvor der bruges et stik eller en multistikdåse

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Vigtige oplysninger DK 1

Vigtige oplysninger DK 1 Vigtige oplysninger Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvis stikproppen, stikkontakten eller en adapter

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Vigtige oplysninger DK 1

Vigtige oplysninger DK 1 Vigtige oplysninger Sikkerhed Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvis stikproppen, stikkontakten eller en adapter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

LED TV with DVB-T/T2/C

LED TV with DVB-T/T2/C LED TV with DVB-T/T2/C SRT 32HY4002N SRT 40FY4002N SRT 49FY4002N SRT 55FY4002N Picture similar User Manual Bruksanvisning Brukermanual Brugervejledning Ohjekirja www.strong.tv Supplied by STRONG & Co,

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Setup vejledning 30012739s1dk Om DVB-Combo I Denne Setup vejledning omhandler tilslutning og ibrugtagning

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 INTRODUCING YOUR MOBILE PHONE Learn about your mobile phone s keys, display and icons. Nøgler Fra forenden af apparetet vil du observere følgende elementer: (Se 1.1 Side 3)

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA4355/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Betjening af JustSee inspektions-tv 1. Control Box

Betjening af JustSee inspektions-tv 1. Control Box 1. Control Box 1 Status LED 14 Power kontrol 2 Menu op 15 Hovedtelefon 3 Menu ned 16 Video output 4 Menu venstre 17 Opladerstik 5 Menu højre 18 Sikring 6 Stop 19 Video 1 Video 2 7 Retur 20 Flyt op, ned,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Velkommen Vejledning til hurtig betjening

Velkommen Vejledning til hurtig betjening DA Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Vejledning til hurtig betjening 1 Installer Tilslut Nyd det Kartonens indhold Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Læs mere

Infrarød LED (940 nm, black IR) op til 20 meter er usynlig og lyser IKKE rød.

Infrarød LED (940 nm, black IR) op til 20 meter er usynlig og lyser IKKE rød. LTL ACORN VILDTKAMERA 5310MM 100 12MP GSM WIDE ANGEL Før kr. 3.379,00 Nu kr. 2.799,00 Varenummer: 364005 Se flere detaljer om produktet og bestil online. Brug QR koden, eller søg på varenummeret i søgefeltet

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere