TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning"

Transkript

1 TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box Brugervejledning

2 Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales det, at du læser denne manual grundigt igennem. I manualen vil TRIAX ST-HD527CI blive beskrevet som Modtageren. INDHOLD AF KASSEN TRIAX ST-HD527CI Fjernbetjening Strømkabel Brugermanual Skulle du løbe ind i tekniske problemer som din autoriserede forhandler ikke kan løse så er du velkommen til at kontakte os. Triax A/S Bjørnkærvej Hornsyld Danmark KONFORMITETSERKLÆRING Producenten erklærer hermed at dette produkt overholder følgende retningslinier og normer: Lavspændingsregulativet 2006/95/EC Retningslinjer for 2004/108/EC EN : 2001+A1 : 2003+A2 : 2005 EN : 2007 EN : 1995+A1 : 2001+A2 : 2005 EN : 2008 Sikkerhed: EN 60065: 2008 Svend Kristiansen Quality Manager 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SIKKERHED.. 4 BESKRIVELSE OG TILSLUTNING AF MODTAGEREN... 5 FORSIDEN 5 BAGSIDEN OG TILSLLUTNING.. 6 FJERNBETJENINGEN OG DAGLIG BRUG 8 HURTIG INSTALLATION 11 HOVEDMENU 13 KANALLISTE 13 FAVORITLISTE. 13 SLET KANALER.. 14 LÅS KANALER 14 FLYT KANALER. 14 OMDØB 14 PROGRAMGUIDE (EPG) 15 TIMER.. 15 INSTALLATION. 16 ANTENNEOPSÆTNING. 16 KANALSØGNING 17 SYSTEMOPSÆTNING 19 SOFTWEREOPDATERING 19 FORÆLDRE LÅS. 20 FABRIKINSTILLING.. 20 ADGSNGSKONTROL 21 MODTAGERINFORMATION VAREMÆRKER OG LICENSER Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996) Declaration of Conformity No. 4296, 22nd August 2006 Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. 3

4 SIKKERHED Læs venligt nedenstående sikkerhedsinstruktioner før brug af Modtageren. Følg alle anvisninger. ELEKTIRSK TILSLUTNING Tilslut kun Modtageren til korrekt installerede stikkontakter med V, Hz. For at undgå brand og elektriske stød må Modtageren ikke udsættes for regn eller anden form for fugt. Rør aldrig ved strømkablet med fugtige hænder. Ellers er der risiko for stød. Lad kun kvalificerede personer udføre reparationer og vedligeholdelse. For at undgå stød Modtagerens kabinet aldrig afmonteres. Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i Modtageren. Lad en kvalificerede person inspicere receiveren før den tilsluttes igen. Ellers fare for stød. Strømkablet må ikke bukkes eller klemmes. Afbryd strømmen til Modtageren, hvis Modtageren viser driftsforstyrrelser. Hvis Modtageren ikke skal være i brug i længere tid tages den ud af stikkontakten. Træk altid stikket og ikke i ledningen. Fugt kan opstå, hvid Modtageren tages fra et koldt til et andet miljø. Lad derfor Modtageren stå i to til tre inden den tages i brug. PLACERING AF MODTAGEREN Tildæk aldrig ventilationshuller og sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring Modtageren mindst 5 cm over og til siderne. Udsæt aldrig Modtageren for vand. Placer ikke vaser og lignende på Modtageren. Placer Modtageren på en plan og stabil overflade. Placer ikke Modtageren i nærheden af varmekilder om eksempelvis radiatorer eller enheder med stærk magnetisk udstråling som eksempel højttalere. Placer ikke modtageren i direkte sollys eller steder med meget støv. Placer aldrig tunge ting på Modtageren. BØRN Lad aldrig børn bruge Modtageren, når de ikke er under opsyn. Sørg for at børn ikke stikker objekter ind i ventilationshullerne, da der kan opstå fare for stød. KORREKT HÅNTERING AF BATTERIER Batterierne er giftige for miljøet. Bortskaf derfor batterier i henhold til myndighedernes forskrifter og smid aldrig batterier i skraldespanden. Batterier kan indeholde giftige stoffer. Lad derfor aldrig batterier ligge inden for børns rækkevidde. Udskift batterierne mindst én gang om året. Udskift begge batterier samtidig. 4

5 BESKRIVELSE OG TILSLUTNING AF MODTAGEREN FORSIDEN Power: Sætter Modtageren i standby eller tænder Modtageren fra standby. MENU: Åbner Hovedmenuen. ENTER: Viser aktuel kanalliste eller bekræfter valg i menuerne. PR - : Skifter programmer i faldende rækkefølge eller rykker markøren ned i menuerne. PR + : Skiftet programmerne i stigende rækkefølge eller flytter Markøren op i menuerne. VOL+: Skruer op for volumen eller flytter markøren til venstre i menuerne. VOL-: EXIT: Skruer ned for volumen eller flytter markøren til højre i menuerne. Forlader funktion eller menuen og går tilbage til foregående menu. Bag lågen på forsiden er én Conax kortlæser og to Common Interface indgange. Betalingskort, fra programudbydere der benytter Conax-kryptering, sættes i kortlæseren med chippen inderst og nedad. 5

6 BAGSIDEN OG TILSLUTNING 6

7 LNB IN: Antenneindgang hvortil antennekablet fra LNB-hovedet eller DiSEqC switchen til parabolantennen tilsluttes. LNB OUT: Antenneudgang med gennemsløjfning af LNB-signalet til evt. anden digital modtager. ANT IN: Antenneindgang hvortil antennekablet fra den terrestriske tag- eller stueantenne tilsluttes. ANT OUT: Antenneudgang med gennemsløjfning af det terrestriske antennesignal til anden analog eller digital modtager. USB: USB-tilslutning der bruges til software-opdateringer af Modtageren. OPTICAL: Digital lydudgang. Brug et optisk kabel for at tilslutte Modtageren til et digitalt lydanlæg. HDMI: Digital billed- og lydudgang. Forbind Tv et og Modtageren med et HDMI kabel, hvis du ønsker den bedste kvalitet. COMPONENT VIDEO: Analog component (Y, Pb, Pr) videoudgang. SPDIF: Digital lydudgang. Brug et coaxial-kabel med phono-stik for at tilslutte Modtageren til et digitalt lydanlæg. L: Venstre analog lydkanal. R: Højre analog lydkanal. VCR: Scartudgang med CVBS-videosignal til forbindelse af evt. VCR. TV: Scartudgang med CVBS-videosignal til analog forbindelse til TV. POWER: Strømafbryder. Her afbrydes strømmen helt, hvis man i længere til ikke skal bruge Modtageren. 7

8 FJERNBETJENING OG DAGLIG BRUG POWER: MUTE: RATIO: Sætter Modtageren i standby eller tænder Modtageren fra standby. Slår lyden helt fra eller til på én gang. Skifter mellem 4:3 og 16:9. Vælg den indstilling der svarer til tv ets format i: Ved ét tryk vises programtitler på nuværende og næste udsendelse. Ved to tryk vises vinduet Programinformation, som giver et overblik over kanalens tekniske informationer samt styrke og kvalitet på antennesignal. Tryk [EXIT] for at gå ud at vinduet. 8

9 TV/RADIO: Skifter mellem tv-kanallisten og radiokanallisten. 0-9: Vælger den tilsvarende kanal eller bruges til at taste cifre ind i menuerne og på tekst-tv. Ved to og trecifrede tal indtastes tallene umiddelbart efter hinanden. BACK: GUIDE: MENU: Skifter kanal til den foregående kanal, som Modtageren har været indstillet på. Viser den Elektroniske Program Guide TV-Programguide. Brug piletasterne til at navigere rundt guiden. Brug [GRØN] og [GUL] til at springe hhv. seks timer tilbage eller seks timer frem i guiden. Brug [BLÅ] til at få uddybende information om det markerede program, hvis denne information er tilgængelig fra programudbyderen. Brug [RØD] til at indstille en timer til det markerede program. Åbner Hovedmenuen. Brug piletasterne [ ] og [ ] til at navigere rundt i menuerne. Brug [ ] og [ ] til at ændre indstillingerne for de menupunkter der kan indstilles. Tryk [OK] for at få adgang til undermenuen til det valgte menupunkt, eller for at få vist tilgængelige valgmuligheder for de menupunkter der kan indstilles. Brug [EXIT] til at forlade og gemme indstillingerne for menupunkterne. : Skifter programmer i stigende rækkefølge eller flytter markøren op i menuerne. Ved brug af tekst-tv skiftes til siden på næste hele hundrede. : Skifter programmer i faldende rækkefølge eller flytter markøren ned i menuerne. Ved brug af tekst-tv skiftes til siden på foregående hele hundrede. : Skruer ned for volumen eller flytter markøren til venstre i menuerne, viser valgmuligheder i faldende rækkefølge i menupunkter, der kan indstilles, eller flytter til foregående side i kanallister. : Skruer op for volumen eller flytter markøren til højre i menuerne, viser valgmuligheder i stigende rækkefølge i menupunkter, der kan indstilles, eller flytter til næste side i kanallister. OK. VOL-: VOL+: EXIT: CH-; CH+: RØD: GRØN: GUL: Viser aktuel kanalliste, bekræfter valg i menuerne, går videre til undermenuer eller viser tilgængelige valgmuligheder for de menupunkter, der kan indstilles. Skruer ned for volumen. Skruer op for volumen. Forlader funktion eller menu og går tilbage til foregående menu, hvis man befinder sig i en undermenu. Tryk gentagende gange for at forlade funktion og menuer helt. Skifter programmer i faldende rækkefølge. Skifter programmer i stigende rækkefølge. Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. 9

10 BLÅ: SUB: TXT: AUDIO: FAV: L/R: Har varierende funktion i de forskellige menuer. Aktuel funktion er beskrevet i menuen eller senere i denne manual. Viser tilgængelige valgmuligheder af undertekster. Starter tekst-tv. Tryk [EXIT] for at forlade tekst-tv. Viser tilgængelige valgmuligheder af sprog på lydspor. Skifter mellem kanallisten Alle tv-programmer og Modtagerens favoritlister. Skift mellem venstre, højre og begge lydkanaler REW/ : PVR LIST: Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. PLAY/ pil til højre: PAUSE/ FF/ : Stop/ PG DOWN: PG UP: REC/ Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. Bruges ikke i forbindelse med denne Modtager. Flytter til næste side i kanallister. Flytter til foregående side i kanallister. Bruges ikke i forbindelse med den Modtager. 10

11 HURTIG INSTALLATION Når Modtageren er tilsluttet, tændes tv et og den benyttede AV indgang på tv et vælges. Når strømmen tilsluttes og Modtageren tændes første gang, vises nedenstående skærmbillede. Indstil Menusprog og Land efter ønske. Vælg Skærmformat 4:3 eller 16:9 svarende til tv et som Modtageren er tilsluttet. Tryk [BLÅ] for at forsætte. Herefter vises følgende billede. Sæt 5V til aktiv DVB-T antenne til Fra, hvis du benytter en passiv antenne eller til Til, hvis du bruger en aktiv antenne. Sæt i Kun gratiskanaler med [OK], hvis du udelukkende ønsker at modtage gratiskanaler. Tryk [GRØN] for at springe den terrestriske kanalsøgning over. Tryk [RØD] for at gå tilbage til foregående menu i Hurtig installation. 11

12 Tryk [BLÅ] for at søge terrestriske kanaler. Modtageren søger nu kanaler. Vælg Exit for at afbryde søgningen. Vælg Fortsæt når søgningen er færdig. Herefter fortsættes til satellitsøgningen. Indstil Indgang 1 4 til de satellitter der svarer til opsætningen i dit antenneanlæg. Tryk [OK] for at få vist mulige satellitter. Vælg Til i Kun gratiskanaler, hvis du udelukkende ønsker at modtage gratiskanaler. Tryk [GRØN] for at springe den satellitkanalsøgning over. Tryk [RØD] for at gå tilbage til foregående menu i Hurtig installation. Tryk [BLÅ] for at søge satellitkanaler på de indstillede satellitter. Modtageren søger herefter kanaler. Vær opmærksom på at søgningen går fra 0 100% for hver satellit der søges. Vælg Exit for at afbryde søgningen. Vælg Fortsæt når søgningen er færdig, herefter fortsættes til fuldførelsen af Hurtig installation. Når følgende billede vises er Hurtig installation fuldført. Tryk [BLÅ] for at gemme og afslutte. Tryk [RØD] for at gå tilbage til foregående menu i Hurtig installation. Du er nu klar til at se tv. 12

13 HOVEDMENU I Hovedmenuen og undermenuerne er det muligt at indstille Modtageren efter personlige ønsker. Tryk på [MENU] for at få vist Hovedmenu. KANALLISTE Vælg Kanalliste i Hovedmenu. FAVORITLISTE Vælg Tv-kanaler eller Radiokanaler for at få adgang til at redigere favoritlisterne. Herefter viser hhv. Tv- eller Radiokanalredigering. Vælg den ønskede favoritliste Favorit 1 6 med [GRØN] for at lægge kanaler ind i favoritlisten. Herefter markerer man den kanal, man ønsker at lægge i favoritlisten og bekræfter ved at trykke [OK]. Dette gentages for alle de kanaler, man ønsker i favoritlisten. 13

14 SLET KANALER Tryk på [RØD] én gang for at slette enkelte kanaler. Herefter markerer man den kanal, man ønsker at slette og bekræfter ved at trykke [OK]. Dette gentages for alle de kanaler, man ønsker at slette. Tryk endnu engang på [RØD] for at slette alle kanaler. Tryk [OK] for at slette alle kanaler. LÅS KANALER Tryk på [BLÅ] for at låse kanaler. For at få adgang til at låse kanaler indtastes den aktuelle Forældrelås adgangskode. I fabriksindstillingen er pin-koden Herefter markerer man den kanel, man ønsker at låse og bekræfter ved at trykke [OK]. Dette gentages for alle de kanaler, man ønsker at låse. FLYT KANALER Tryk på [GUL] for at flytte en kanal. Herefter markerer man den kanal man ønsker at flytte og bekræfter ved at trykke [OK]. Brug [ ] og [ ] til at flytte markøren til den plads du ønsker kanalen flyttet til. Tryk [OK] for at flytte kanalen. Dette gentages for alle de kanaler, man ønsker at flytte. OMDØB Tryk på [MENU] og vælg Omdøb favoritliste for at omdøbe den aktuelle favoritliste. Brug Tekstindtastning til at navngive med. Tryk på [MENU] og vælg Omdøb for at omdøbe kanalerne. Brug [ ] og [ ] til at flytte markøren til den kanal, du ønsker at omdøbe. Tryk på [OK] for at omdøbe kanalen og brug Tekstindtastning til at navngive med. 14

15 PROGRAMGUIDE Vælg programguide (EPG) i Hovedmenu. I den Elektroniske Program Guide Tv-programguide vises en programoversigt over udsendelsen fra kanalen i den aktuelle kanalliste. Brug piletasterne til at navigere rundt i guiden. Brug [GRØN] og [GUL] til at springe hhv. seks timer tilbage eller seks timer frem i guiden. Brug [BLÅ] til at få uddybende information om det valgte program, hvis denne information er tilgængelig fra programudbyderen. Brug [RØD] til at indstille en timer til det valgte program. TIMER Vælg Timer i Hovedmenuen. Vælg Indstilling af ur og indstil menupunkterne til den aktuelle tid. Vælg Timer for at indstille op til 10 Timere. Aktiver eller deaktiver og indstil startkanal, timer-type, dato, tid og varighed efter ønske. 15

16 INSTALLATION Vælg Installation i Hovedmenu for at få vist undermenuen Installation. ANTENNEOPSÆTNING Vælg Antenneopsætning i Installation. Indstil menupunkterne, Antenne og tilhørende ønskede Satellit, LNB Antennetype, 22KHz tone, DiSEqC så de er i overensstemmelse med dit parabolantenneanlæg. Stil 5V til aktiv DVB-T antenne til Fra, hvis du benytter en passiv antenne eller til Til hvis du bruger en aktiv antenne i dit terrestriske antenneanlæg. Tryk [EXIT] for at forlade Antenneopsætning og vælg OK for at bekræfte ændringer. 16

17 KANALSØGNING Vælg Kanalsøgning. Vælg herefter om du ønsker at gennemføre en terrestrisk eller satellit kanalsøgning. Vælges Terrestrisk kanalsøgning vises følgende billede: Vælg Automatisk søgning og tryk [OK], hvis du ønsker at søge alle kanaler fra kanal 5 til kanal 69. Indstil Kanal og vælg Manuel søgning og tryk [OK], hvis du kun ønsker at søge en specifik kanal. Indstil Kun gratiskanaler til Til, hvis du udelukkende ønsker at søge efter gratis kanaler. 17

18 Vælges Satellit kanalsøgning vises følgende billede: Indstil Antenne og Satellit til den du ønsker at søge på. Vælg Søg 1 Sat for at søge den valgte satellit. Vælg Søg transponder for kun at søge den valgte transponder. Vælg Søg netværk for at søge alle tilgængelige frekvenser. Tryk på [RØD]for at redigere Frekvens, Symbolrate og Polarisering. Tryk på [GRØN] for at indstille Video PID, Audio PID og PCR PID. Tryk på [GUL] for at redigere satellitnavn. Tryk på [MENU] for at vælge søgemulighederne: Kun gratiskanaler, Kun ukendte transpondere og Sorter efter kodning. 18

19 SYSTEMOPSÆTNING Vælg Systemopsætning i Installation. Indstil menupunkterne Menusprog, Sprog på lydspor og Undertekster efter ønske. Indstil Skærmformat så det svarer til formatet på tv et, som Modtageren er tilsluttet. Vælg den opløsning som passer bedst til tv et. Ændringen af denne indstilling kan kun ses, hvis der anvendes HDMI-kabel som forbindelse mellem Modtageren og tv et. Vælg den kanal du ønsker Modtageren skal starte på. Vælg OK i Informationsbilledet for at ændre kanal. Modtageren er fra fabrikken indstillet til at tænde på Foregående, dvs. den kanal du så, da du slukkede. Ønsker man at stille Startkanalen tilbage til Foregående, skal man vælge Afbryd i Informationsbilledet. Vælg hvorvidt Modtageren skal sortere kanalerne efter LCN (progranudbyderens forvalgte programplacering) efter fortløbende, ved at vælge hhv. Ja eller Nej i Sorter kanaler vha. LCN. SOFTWAREOPDATERING Vælg softwareopdatering i Installation for at få adgang til softwareopdateringer. Marker Downloadtype og tryk [OK] for at søge efter eventuelle softwareopdateringer vil være tilgængelige. 19

20 FORÆLDRELÅS Vælg Forældrelås i Installation, for at ændre adgangskode samt at slå Forældrelås og Installation til eller fra. Indtast aktuel adgangskode for at få adgang til punkterne i menuen. Slås forældrelåsen til kræver alle kanaler, man har låst under Kanallisten, adgangskode for at få vist kanalen. Slås installationlåsen til, kræves der adgangskode for at få adgang til Antenneopsætning, undermenuerne i Kanalsøgning og Systemopsætning. Fra fabrikken er adgangskoden indstillet til FABRIKSINDSTILLING Vælg Fabriksindstilling i Installation for at genetablere fabriksindstillingerne. Tyrk [OK] for at bekræfte. Vær opmærksom på alle personlige indstillinger og kanallister slettes. 20

21 ADGANGSKONTROL Vælg Adgangskontrol i Hovedmenuen. Under dette menupunkt kan du indstille og få oplysninger om programkort i hhv. kortlæseren og Common Interface indgangene. MODTAGERINFORMATION Vælg Modtagerinformation i Hovedmenu, for at få oplysninger om Modtagerens software og hardware. 21

22 Notater: 22

23 23

24 C 24

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning TRIAX STR 333 Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk Brugervejledning Digital kombimodtager Triax STR 333 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Tilbehør... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Strømkilde... 2 Strømkabel... 2 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning HD Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital HDTV box 1 fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01 DT-655HD Brugermanual Dansk Version Dansk 2010-02-01 Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Pakkens indhold 4 3. Tilslut modtager 5

Læs mere

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Brugervejledning Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv-boxen. Æsken skal indeholde: 1 tv-box 1 fjernbetjening

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager 305121 Brugervejledning Indhold 1 Sikkerhedsinstruktioner :... 3 2 Fjernbetjening:... 4 3 Tilslutninger:... 5 3.1 Tilslutning af strøm... 5 3.2 Tilslutning af

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning K7_DANSK 104574 DANSK Digital kabel TV modtager Triax CR 310 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere