AVNØ. har svaret på det meste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVNØ. har svaret på det meste"

Transkript

1 AVNØ har svaret på det meste

2 Velkommen til Avnø Naturcenter Har du et spørgsmål? Find svar på de fleste praktiske spørgsmål i Avnø ABC.

3 Avnø Naturskole: Naturskolen er en del af Avnø Naturcenter og drives i samarbejde mellem Vordingborg og Næstved kommune. Naturskolen kan benyttes af alle, men skoler og institutioner i Vordingborg og Næstved har fortrinsret især via lavere priser. Avnø Naturcenter: Avnø Naturcenter består af et ubemandet offentligt naturcenter, der er åbent døgnet rundt, året rundt. Samt en naturskole. Ankomst: De fleste grupper der har en aftale med naturvejlederen, ankommer mellem kl Naturskolens faciliteter kan være optaget indtil kl. 12. Hvis det er tilfældet, er det muligt at få låst bagage inde mens I er ude af huset. Ansvarsperson: På aftaleskemaet angives den person som har ansvar for opholdet i naturskolen. Dvs. vedkommende sikre sig at reglerne for ophold overholdes og at faciliteterne forlades i rengjort stand. Afrejse: Lokalerne skal forlades senest kl. 12 med mindre andet er aftalt. Når I forlader stedet, husk at checke at alle døre og vinduer er lukkede og låst. Smæk jer ud gennem glasdøren i gangen. Affald: Ved foden af tårnet står der to store grønne affaldscontainere til affaldssække og poser. Husk at sætte en ny pose i, når I har tømt en affaldsspand eller papirkurv.

4 Akvarium: Rørebassinet på repos. Der er kun adgang til 1. sal og akvariet sammen med ansatte på Avnø Naturcenter eller ifølge voksne hvis det er aftalt. Autocamper: Det er ikke tilladt at overnatte i autocampere på Avnø. Alarm: Der er både brandalarm og tyverialarm på Avnø Naturcenter. Overnattende i naturskolen skal læse Brandinstrukserne og aftale hvor I mødes udenfor, hvis alarmen skulle gå i gang.

5 Baderum: De to baderum ligger ved de offentlige toiletter. Der er et til drenge og et til piger. De er aflåst når der ikke er besøgende i naturskolen. Boldspil: P-pladsen er til biler og ikke boldspil. Og desværre er ingen af bygningerne herude velegnede til at spille bold op af. Derfor skal boldspil foregå på græsset foran den røde barak hvor målene er sat op. Borde og stole: I må godt flytte rundt på borde og stole. Men SÆT DEM PÅ PLADS IGEN efter jer. Brandvæsnet: Brandvæsen har til huse hos Vordingborg Redningsberedskab og kan kontaktes på telefonnummer Brænde: Der er gratis brænde til rådighed for gæster i naturskolen. Der er tørt brænde i grejrummet hvor jeres kode også giver adgang. Men lad være med at bygge Sct. Hans bål. Så har vi ikke råd til den service længere. Bålgrej: I grejrummet findes bålgrej, så som gryder, plader, grillriste og pandekagepander. Det er til fri afbenyttelse for overnattende i naturskolen men gør det rent efter jer og hæng det pænt på plads. Bålplads: Bålpladserne foran naturskolen er forbeholdt gæster i naturskolen. Hvis der kommer andre gruppe som gerne vil bruge dem, er det op til gæsterne i naturskolen om de må. Der henvises til bålpladserne i Haven eller ude ved shelterne i Nokkeskoven.

6 Campingvogn: Det er ikke tilladt at overnatte i campingvogn på Avnø. Cykler - cykelruter: Benyt den blå rute. Se mere i pjecen Sporerne på Svinø og Avnø.

7 Dyr: Avnø er fredet for at beskytte dyrene der trives her. Det er især spættet sæler, padder og fugle. Læs mere på plancherne i Foyeren.

8 Enge: Avnøs omkringliggende enge har tidligere været drænet, men er nu genskabt som våde strandenge - til gavn for vandfugle og padder Strandenge kan defineres som lavtliggende, saltvandspåvirkede, vegetationsdækkede arealer fortrinsvist langs beskyttede havkyster. Strandengenes vegetation består af salt- og fugtighedstolerante græsagtige arter (græsser, halvgræsser og siv) og andre urter, som danner et mere eller mindre sammenhængende plantedække af varierende højde, og inkluderer såvel lavtvoksende, engagtig vegetation (salteng) som rørsump. El: El-relæet findes i rummet overfor rengøringsrummet.

9 Fugle, frøer og fauna: Avnø og Avnø Fjord er en vigtig fuglelokalitet. Her raster de ved forårs og efterårstræk. Her finder de ly og læ om vinteren. Og her yngler mange arter forår og sommer. Derfor er det vigtigt, at I respekterer de færdselsregler der er vedtaget. De vigtigste regler kan du finde på bagsiden af kortet over Avnø. Avnø med det omkringliggende havområde er en del af et EFfuglebeskyttelsesområde, da området rummer store bestande af rastende knopsvaner, hvinænder og toppede skallesluger. Af andre fugle kan nævnes: lærken, viben, tårn- og vandrefalken, tornirisk, rødben og strandskade. Af frøer er her grønbroget tudse og grøn frø. Fugletårn: Kontroltårnet og fugletårnet i Nokkeskoven er begge gode til at iagttage det fantastiske fugle- og dyreliv på Avnø billede Fest: Det er ikke tilladt at afholde fester i Avnø Naturcenter. Flasker: Tag venligst alle flasker med jer igen. Vi har nemlig ingen flaskecontainer på Avnø. Fredningsbestemmelser: Der gælder en særlig fredningsbestemmelse for Avnø for at beskytte de dyr og planter der trives her. Derfor er der særlige regler for færdsel på arealet og i fjorden. De vigtigste regler kan du finde på bagsiden af kortet over Avnø. Færdselsregler: For at give dyrene på Avnø gode levevilkår, er der vedtaget nogle fædselsregler. De vigtigste finder du på bagsiden af kortet over Avnø.

10 Glemte ting: Glemt tøj, tasker o.l. lægges i trækurven i den offentlige del af naturcenteret. Der kan det afhentes ved lejlighed. Værdigenstande lægges på kontoret. Ring og hør om vi har fundet det du mangler. Grejrum: Under det røde halvtag findes grejrummet. Overnattende gæster i naturskolen har adgang med deres kode. Her findes bålgrej, brænde og udstyr lånt efter aftale.

11 Historie den korte version. Avnø har engang været en rigtig ø. Øen blev landfast i forbindelse med landindvindingsprojektet i midten af 1800 tallet. Avnøs vartegn er flyvertårnet, som fortæller om halvøens tid som militær flyveskole mellem 1930 og I dag ejer Skov- og Naturstyrelsen området, det er blevet fredet, og åbnet for offentlig adgang. Hunde: Hold altid hunden i snor på Avnø! Hunden er mennesket bedste ven. Men den er ikke bedste ven med de vilde dyr. Selv den sødeste hund har instinkter som kan få den til at jage fugle, harer, rådyr og andre vilde dyr og deres unger. Hundeskov: Slip hunden løs på arealet mellem vej og kanal foran pumpehuset. Arealet er anvist med skilte og på kortet over Avnø.

12 IT og internet: Avnø Naturcenter har en hjemmeside: Der er pt. ikke trådløs adgang til Internet på Avnø Naturcenter.

13 Jagt: Det er ikke tilladt at gå på jagt på Avnø, men en gang om året er der rævejagt, for at regulerer antallet af ræve på halvøen, da de spiser æg og fugleunger.

14 Klatrefaciliteter: Vi har en stor klatrevæg i hangaren og der er mulighed for at rappelle fra tårnet. Faciliteterne kan lejes hvis I har en instruktør med de rette klatreuddannelser. Der er også mulighed for at lave en aftale med Kenneth Oksborg som er klatreinstruktør m.m. billede Kode: Der udleveres IKKE en nøgle til naturskolen. Jeres Ansvarsperson har fået en kode, der benyttes til at åbne låsen i glasdøren i gangen. Koden virker kun i den periode, hvor I har lejet jer ind i naturskolen. I køkkenet findes en stor træklods med en B-nøgle. Nøglen kan bruges til Baderum og Brændeskuret. B-nøglen virker også til dørene til de to sovesale hvis nu de uvorne unger skulle have fundet på at låse døren indefra. Desuden virker B-nøglen også ind til el-rummet hvis nu der skulle ryge en sikring. Kort: I den offentlige del af naturcenteret findes et kort over Avnø. På bagsiden findes de vigtigste færdselsregler for området. Kortet kan også hentes som pdf-fil på Naturvejlederen på Avnø tilbyder kurser i naturformidling. Indholdet tilpasses jeres behov. Kreaturer: Efter landmanden har slået engen i juli og taget høet hjem, bliver køerne sat på græs - indtil frosten sætter ind eller der ikke længere er mad nok. Kikkert: I tårnet findes en kraftig kikkert på balkonen til fri afbenyttelse. Sælerne i fjorden kan ses derfra.

15 Kurser: Avnø Naturskole kan udlejes til afholdelse af kurser hvis disse har relation til natur, miljø, kultur eller friluftsliv. Billede af voksne kursister der sidder ved et bord. Køkken: I naturskolen findes et veludstyret køkken som lejerne må benytte. Der er to store køleskabe, en lille fryser, komfur med fire plader og stor ovn, industriopvaskemaskine, gryder og andet køkkenudstyr samt service til ca. 100 personer. Det er rart at bruge et rent køkken og desuden mest sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor gør pænt rent efter dig og sæt udstyret på plads efter brug og rengøring. EFTERLAD ALDRIG RESTER hverken dåser, olie, havregryn o.l. De næste gæster bruger dem sjældent eller aldrig - så de hober sig op. Undtaget er krydderier sæt dem i kassen dertil. Skriv en besked til os på tavlen - hvis I er kommet til at ødelægge noget køkkengrej mens I har været her. - der er noget der ikke har virket - I har gode ideer til forbedringer

16 Leje af Avnø Naturskole: Avnø Naturskole kan lejes til overnatning hvis der aftales naturformidling med en naturvejleder. Desuden kan faciliteterne lejes til aktiviteter og grupper der har relation til natur, miljø, kultur eller friluftsliv. Det lejede areal omfatter køkken og opholdsrum i stueetagen. Gang, toiletter, sovesale og 2 baderum. Lejer gør altid rent efter sig. Faciliteterne må ikke udlejes til fester. Lokaler: Der er tre lokaler der kan lånes/lejes på Avnø Naturcenter: Transithallen: I naturcenteret er der fri adgang til et stort lokale med borde og stole. Du kan bruge lokalet til møder og sammenkomster ganske gratis, men det kan ikke reserveres, og du kan ikke bortvise andre, der måtte ønske at benytte lokalet samtidigt. Det grønne Forsamlingshus: I forbindelse med forhallen i naturcentret er der et aflåst mødelokale med plads til omkring 30 personer. Her er whiteboard, overheadprojekter og et lille kaffe/the-køkken. Foreninger og klubber, der beskæftiger sig med natur, miljø, kultur og friluftsliv, har mulighed for at låne dette lokale til møder. Det er gratis hvis I klarer jer selv. Brug af lokalet og udlån af nøgle skal aftales på forhånd. Naturskolen: Avnø Naturskole rummer et stort lokale med siddepladser til omkring personer. Naturskolen har et velfungerende køkken med service, køkkengrej, komfur og opvaskemaskine og desuden to sovesale med 30 sengeplader i hver. Lokalerne er forbeholdt naturskolens elever, men hvis lokalerne er ledige, kan faciliteterne lejes af relevante foreninger og klubber til møder og foredrag, kursus eller workshops. Lunden: Lunden er den lille skov der ligger ud til kysten på vej ud mod Nokkeskoven. Her kan der sankes brænde. Og det er tilladt at hente snobrødspinde og fælde træer efter aftale.

17 Madpakker: Den medbragte mad kan du spise indendørs ved borde og stole eller udendørs ved bålpladsens bordbænke-sæt. Madrasser: Husk at sætte madrasserne på højkant i sengene før I tager af sted. Så kan de blive luftet lidt ud før næste hold. Madvarer: Brugere af naturskolens faciliteter sørger selv for forplejning. Efterlad aldrig madvarer i naturskolen. Mobiltelefon: Af uvisse årsager er der meget dårlig kontakt til mobiltelefoner inden for i Avnø Naturcenter. Læg jeres mobiler i vindueskarmen, så er der lidt hul igennem. Der er fin forbindelse udendørs. Muldlokum: Ved shelterne i Nokkeskov er der et muldlokum. Mødelokale: Også kaldet Det Grønne Forsamlingshus. I forbindelse med forhallen i naturcentret er der et aflåst mødelokale med plads til omkring 30 personer. Her er whiteboard, overheadprojekter og et lille kaffe/the-køkken. Foreninger og klubber, der beskæftiger sig med natur, miljø, kultur og friluftsliv, har mulighed for at låne dette lokale til møder. Det er gratis hvis I klarer jer selv. Brug af lokalet og udlån af nøgle skal aftales på forhånd

18 Naturcenter: Den offentlige del. En del af Avnø Naturcenter står åbent døgnet rundt, året rundt. Her er adgang til tårnet, et lokale med udstilling, borde og stole samt toiletter. Nokkeskov: Skoven længst mod øst kaldes Nokkeskov. Her finder du en primitiv overnatningsplads med to shelters, tre bålpladser, borde/bænke og muldlokum. Overnatning er gratis i maks. to nætter. Pladsen kan ikke bookes og er primært tiltænkt mindre grupper. Det er tilladt at slå telt op i området bag shelterne. På marken mod øst findes en pausefold til heste. Den kan benyttes af ridende og overnattende besøgende. I Nokkeskov finder du også et udsigtstårn/fugletårn. Nøgler: Der udleveres IKKE en nøgle til naturskolen. Jeres Ansvarsperson har fået en kode, der benyttes til at åbne låsen i glasdøren i gangen. Koden virker kun i den periode, hvor I har lejet jer ind i naturskolen. I køkkenet findes en stor træklods med en B-nøgle. Nøglen kan bruges til Baderum og Brændeskuret. B-nøglen virker også til dørene til de to sovesale hvis nu de uvorne unger skulle have fundet på at låse døren indefra. Desuden virker B-nøglen også ind til elrummet hvis nu der skulle ryge en sikring.

19 Overnatning: På Avnø kan man overnatte på følgende måder: Den primitive overnatningsplads i Nokkeskoven. Her finder du to shelters, tre bålpladser, borde/bænke og muldlokum. Overnatning er gratis i maks. to nætter. Pladsen kan ikke bookes og er primært tiltænkt familiegrupper. Det er tilladt at slå telt op i området bag shelterne. Avnø Naturskole. Indendørs findes to sovesale med hver 30 sengepladser i treetagers køjesenge. Der er også mulighed for at overnatte i telt i baghaven men kun ifølge aftale med Avnø Naturcenter. Begge muligheder kræver betaling. Det er ikke tilladt at overnatte i autocamper eller campingvogn på Avnø. Opvaskemaskine: Opvaskemaskinen i naturskolens køkken er en industriopvaskemaskine der vasker ved høje temperaturer. Et program varer maks. 5 min. Men modsat almindelige opvaskemaskiner, skal alle ting skylles grundigt af før det kommer i maskinen. Tøm og genstart maskinen mindst en gang i døgnet. Organisation: Avnø og Naturcenteret ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Vordingborg og Næstved kommune lejer sig ind i lokalerne og driver Avnø Naturskole. Naturskolen forvaltes af en bestyrelse med repræsentanter fra de to kommuner samt Skov- og Naturstyrelsen. Naturcenterleder Kari Hald er ansat i Skovog Naturstyrelsen og står for den daglige ledelse af Naturcenter og skole.

20 Parkering: Alt parkering foregår på det asfalterede område foran Avnø Naturcenter Planeter på Hangar: På fronten af hangaren kan du se billeder af planeterne i vores solsystem. Deres størrelser på hangaren svarer til deres relative størrelse ude i rummet. Den gule streg på asfalten og hangarens kant svarer til en lille skive af solens størrelse. Læs og lær mere af folderen Avnø porten til universet som du finder i den offentlige del af naturcenteret. Planetsti: Ved siden af stien fra P-pladsen til kysten stå en række skråskilte der fortæller om hver af planeterne i vores solsystem. Deres indbyrdes afstand på stien svarer til den relative afstand i rummet. Læs og lær mere af folderen Avnø porten til universet som du finder i den offentlige del af naturcenteret. Priser: De nævnte priser gælder 2010 og NATURFORMIDLING Naturformidling for børn fra skole og daginstitution i Næstved og Vordingborg kommune er gratis og gælder for: En klasse eller en gruppe på maks. 25 personer På hverdage i tidsrummet mellem kl Et forløb der varer mellem 2-6 timer Dertil kan komme udgifter til særlige materialer, forplejning m.v. Under alle andre forhold aftales prisen særskilt

21 A - pris: Skoler og daginstitutioner fra Vordingborg og Næstved kommune: Dagtimer: Gratis Større gruppe: 350,- kr./ pr ekstra klasse Efter kl. 16:00 og weekends: 500,- kr./time C - pris: Andre grupper: Dagtimer: Efter kl. 16:00 og weekends: 350,- kr./time 500,- kr./time OVERNATNING For at overnatte på Avnø Naturskole skal gruppen aftale mindst et naturformidlingsforløb i løbet af den periode, hvor de bor på skolen. Priserne er inklusiv forbrug (el, vand, varme og renovation) og eksklusiv forplejning og rengøring. Ekstra rengøring (hvis det anses nødvendigt) kr. 250 pr. time. Der er ikke et separat soverum til lederne. Som grundregel udlejes lokalerne ud med ankomst efter kl. 12 og med afgang før kl. 12. A pris: 60,- kr. pr. person/nat C pris: 100,- kr. pr. person/nat. Ved større grupper kan prisen forhandles KURSER Dagtimer Efter kl og weekends 500,-/time 650,-/time OFFENTLIGE TURE Kr. 30 for voksne og kr. 15 for børn. LEJE AF LOKALER TIL MØDER, KURSER O.L. For at man kan benytte enten møderum eller naturskole skal man være en lokal gruppe/forening. Gruppens emne/formål skal være relateret til enten natur, miljø, friluftsliv eller kulturhistorie. Transithallen: Åbent og gratis. Lokalet kan ikke reserveres. Plads til ca. 50 personer Det Grønne Forsamlingshus: Gratis men skal reserveres. Plads til ca. 30 personer. Naturskole: Betaling. Lokalet skal reserveres. Plads til 70 personer. Adgang til køkken. Pris for leje af naturskole; ½ dags møde formiddag eller eftermiddag maks. 4 timer 500,- kr. Heldagsmøde 1000,- kr. Gruppen sørger selv for forplejning og gør rent efter sig. Ingen af lokalerne må anvendes til private fester. KLATREFACILITETER Kræver godkendelse af egen instruktør. Leje pr dag: kr. 500,- Prisen er eksklusiv grej og instruktør.

22 Rappeling: I tårnet findes godkendte ankerpunkter til rappeling fra tårnet. I hangaren findes en godkendt klatrevæg. Klatrefaciliteterne kan lejes ud til instruktører med de rette klatreuddannelser bag sig. Rengøring: Vær med til at holde standarten høj! I den offentlige del står der fejekoste og fejeblad. Tøm evt. skraldespanden ud i de grønne affaldscontainere under trappen til tårnet og sæt en ny pose i. Naturskolen skal efterlades i (mindst) lige så fin stand som I modtog den i. Rengøringsmidler og redskaber findes i rengøringsrummet bag den midterste dør på gangen. Repos: På 1. sal i naturskolen findes et akvarium og fagbibliotek. Der er kun adgang ifølge aftale. Hvis voksne låner bøger, så husk at sætte den på plads i reolerne igen. Ridning: Det er tilladt at ride på alle ruter på Avnø. Mellem de to steder til søsætning af kano/kajak er det tilladt at ride ude i vandkanten. I haven finder du en bom til at tøjre din hest. På marken bag Nokkeskoven findes en pausefold samt en bom. Ruter: Der er tre ruter på Avnø og 4 mere der går ud på Svinø. Læs mere om ruterne i folderen Sporene på Svinø & Avnø. Rygning: er tilladt på udendørsområderne, men vær opmærksom på at der ikke efterlades gløder især i tørre perioder.

23 Snobrødspinde: Måske har sidste hold ikke brændt dem af. Ellers må I selv lave nogle nye. Enten i Lunden eller de fældede popler ved den tidligere militære træningsbane, der ligger langs med vejen ved Rigspolitiets skov. Shelter: I Nokkeskoven er der to shelters til fri afbenyttelse dog maksimalt to nætter i træk. Shelterne kan ikke reserveres, men optages efter først til mølle princippet. Så tag eventuelt et telt med. Du må stille dit telt op ved shelterne indenfor de røde pæle. På shelterpladsen er der borde og bænke, tre bålpladser og et muldlokum. Du må sanke brænde i skoven og save af væltede/fældede døde træer. Vand kan du hente ved Avnø Naturcenter, enten i haven eller underhalvtaget på det røde skur. Hvis du kommer i bil, skal den blive på p-pladsen ved naturcenteret. Der er cirka 1½ km gå eller cykeltur fra naturcentret til shelterne. Du må ikke slå telt op ved naturcentret med mindre du har en aftale med naturvejlederen om naturformidling og overnatning i Avnø Naturskole. Det er heller ikke tilladt at overnatte i autocampere eller campingvogne ved naturcentret. Sovesale: I Avnø Naturskole er der to sovesale med 30 sengepladser i hver. Tag skoene af før du går ind i sovesalene. I sovesalene må der ikke medbringes mad, slik eller drikke. Det er de voksnes ansvar at der ikke klatres på og mellem sengene i sovesalene. Der skal anvendes lagen på madrasserne Sæler: I Avnø Fjord yngler en fin lille bestand af spættet sæl. De får unger især i maj og juni. I august fælder de pels og parrer sig. Året rundt bruger de stenrevet midt i fjorden som hvile og opholdssted. Derfor er det vigtigt at hold god afstand når du sejler eller bader i fjorden. Af og til lægger en hun-sæl sin unge på kysten af Avnø. Hvis du opdager sådan en unge, så hold afstand. Den er sandsynligvis ikke forladt. Giv besked til os ansatte på naturcenteret. Så ved vi at den ligger der og holder øje med den. Dette er en af de mange gode grunde til at hunde altid skal holdes i snor på Avnø.

24 Telt: Ifølge fredningsbestemmelserne på Avnø er det eneste sted, hvor det er tilladt at overnatte i telt på Avnø, ved shelterne i Nokkeskov. Som undtagelse, kan man HVIS du overnatter i naturskolen - slå telt på i baghaven kun der og kun efter aftale. Toiletter: Der er altid adgang til toiletter i Avnø Naturcenter. Gå ind ad glasdøren ved tårnet og ned ad gangen til højre. Toiletterne findes bag den grønne dør til venstre. Transithallen: I den offentlige del af naturcenteret findes et stort lokale med borde og stole samt plancher der fortæller om naturen på halvøen. Du finder også 12 originale malerier af Jette Jørgensen af udsigten fra tårnet gennem et helt år. Lokalet kan bruges af alle, men kan ikke reserveres. Fej gulvet efter jer og tøm eventuelt skraldespanden. Tårnet: Tårnet ligger i den offentlige åbne del af naturcenteret. Prøv den store kikkert på balkonen. Der er fri adgang døgnet rundt på eget ansvar! For overnattende i naturskolen anbefales at udforme jeres egne ANSVA- LIGE regler for hvorvidt og hvordan deres børn/elever på færdes i tårnet.

25 Udeskole: Naturvejlederen på Avnø laver gerne udeskoleundervisning. Både som naturformidling og som kurser for lærere og pædagoger. Undergrunden. Geologien den korte version: Avnø er et Morænelandskab. Dvs. jorden består af ler, sand, sten og grus. De sten der forefindes her er bl.a. Vang og Hammer granit fra Østersøen og Kinnediabas fra Åland, der er vandret med ned gennem sidste isfremstød.

26 Vandreture: Avnø Naturcenter er udgangspunktet for flere gode vandreruter på Avnø og Svinø. Læs mere om de enkelte ruter i folderen Sporene på Svinø og Avnø som du finder i den offentlige del af naturcenteret.

27 Åbningstider: Den offentlige del af naturcenteret står åbent døgnet rundt.

28 AVNØ NATURCENTER mellem himmel & hav Naturvejleder KARI HALD Flyvervej 40, Avnø, 4750 Lundby T: M: Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk Med den skønneste beliggenhed midt i naturen - tæt på skov, Randers fjord, Kattegat, lystbådehavn og badestrand - danner Fjord-Centret de perfekte rammer om familiesamlinger, store fester, lejrskole-ture,

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Sommerhuset. Dronninglund Gymnasium

Sommerhuset. Dronninglund Gymnasium Sommerhuset Dronninglund Gymnasium VIL I MED I VORES SOMMERHUS? Det ligger ca. 15 minutters gang fra DG Vi har lejet det full-time i de kommende to år og har i december installeret brændeovn, nye varmepumper,

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Colleruphus. Det Danske Spejderkorps

Colleruphus. Det Danske Spejderkorps Colleruphus Det Danske Spejderkorps Generelt Adresse Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte www.dds.dk/colleruphus Kontakt Telefon i huset: +45 45 80 28 12 (Kun indkommende opkald samt nødophald)

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Colleruphus Det Danske Spejderkorps

Colleruphus Det Danske Spejderkorps Colleruphus Det Danske Spejderkorps Generelt Adresse Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte www.dds.dk/colleruphus Kontakt Mønttelefon i huset: 45 80 28 12 Udlejers telefon: 45 80 78 75 e-mail:

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Administration Ejendommen administreres af bestyrelsen for Ejerforeningen. Navne på medlemmer af bestyrelsen

Læs mere

ADRESSE: LEJRSKOLEN HULEMOSEGÅRD; KALVEHAVEVEJ 6, 4760 VORDINGBORG Tlf: 55 37 19 21.

ADRESSE: LEJRSKOLEN HULEMOSEGÅRD; KALVEHAVEVEJ 6, 4760 VORDINGBORG Tlf: 55 37 19 21. ADRESSE: LEJRSKOLEN HULEMOSEGÅRD; KALVEHAVEVEJ 6, 4760 VORDINGBORG Tlf: 55 37 19 21. AFBUD: Afbud tidligere end 12 uger før ankomst, så mister man ½-delen af sit depositum. Ved afbud 12-8 uger før ankomst,

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Tank op! Sommerkurser 2015

Tank op! Sommerkurser 2015 Tank op! Sommerkurser 2015 Ubberup Højskole er den største og mest erfarne livsstilshøjskole i Danmark. Vi tilbyder korte og lange høj skolekurser med ernæring, idræt, psykologi og kreative fag som omdrej

Læs mere

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Byttekontrakt Fornavn Efternavn Andre personer Personer Fornavn Efternavn Andre Personer Land Gadenavn og nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Bopælsadresse Land Gadenavn og nr. By og Post nr. Telefon

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Lejekontrakt Fornavn Efternavn Udlejers oplysninger Personer Lejers oplysninger Fornavn Efternavn Andre Personer By og post nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Udlejers oplysninger Bopælsadresse By

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Generelt om kurset. Kære De blå B-H

Generelt om kurset. Kære De blå B-H Kære De blå B-H Dette brev indeholder vigtig information om deltagelse, lejren, og om det I skal gøre, før vi kommer så langt. Læs hele brevet igennem først og gå derefter frem efter huskelisten som er

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

Casa Lucentum. Denne lille guide har til formål at give dig nogle praktiske oplysninger og gode fif:

Casa Lucentum. Denne lille guide har til formål at give dig nogle praktiske oplysninger og gode fif: Casa Lucentum Kære gæster! Vi byder Jer hermed velkommen til huset: Casa Lucentum! Området du nu befinder dig i, hedder Gran Alacant, og bebyggelsen hedder Brisas Del Faro. Adressen er: Calle Brisas Del

Læs mere