AVNØ. har svaret på det meste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVNØ. har svaret på det meste"

Transkript

1 AVNØ har svaret på det meste

2 Velkommen til Avnø Naturcenter Har du et spørgsmål? Find svar på de fleste praktiske spørgsmål i Avnø ABC.

3 Avnø Naturskole: Naturskolen er en del af Avnø Naturcenter og drives i samarbejde mellem Vordingborg og Næstved kommune. Naturskolen kan benyttes af alle, men skoler og institutioner i Vordingborg og Næstved har fortrinsret især via lavere priser. Avnø Naturcenter: Avnø Naturcenter består af et ubemandet offentligt naturcenter, der er åbent døgnet rundt, året rundt. Samt en naturskole. Ankomst: De fleste grupper der har en aftale med naturvejlederen, ankommer mellem kl Naturskolens faciliteter kan være optaget indtil kl. 12. Hvis det er tilfældet, er det muligt at få låst bagage inde mens I er ude af huset. Ansvarsperson: På aftaleskemaet angives den person som har ansvar for opholdet i naturskolen. Dvs. vedkommende sikre sig at reglerne for ophold overholdes og at faciliteterne forlades i rengjort stand. Afrejse: Lokalerne skal forlades senest kl. 12 med mindre andet er aftalt. Når I forlader stedet, husk at checke at alle døre og vinduer er lukkede og låst. Smæk jer ud gennem glasdøren i gangen. Affald: Ved foden af tårnet står der to store grønne affaldscontainere til affaldssække og poser. Husk at sætte en ny pose i, når I har tømt en affaldsspand eller papirkurv.

4 Akvarium: Rørebassinet på repos. Der er kun adgang til 1. sal og akvariet sammen med ansatte på Avnø Naturcenter eller ifølge voksne hvis det er aftalt. Autocamper: Det er ikke tilladt at overnatte i autocampere på Avnø. Alarm: Der er både brandalarm og tyverialarm på Avnø Naturcenter. Overnattende i naturskolen skal læse Brandinstrukserne og aftale hvor I mødes udenfor, hvis alarmen skulle gå i gang.

5 Baderum: De to baderum ligger ved de offentlige toiletter. Der er et til drenge og et til piger. De er aflåst når der ikke er besøgende i naturskolen. Boldspil: P-pladsen er til biler og ikke boldspil. Og desværre er ingen af bygningerne herude velegnede til at spille bold op af. Derfor skal boldspil foregå på græsset foran den røde barak hvor målene er sat op. Borde og stole: I må godt flytte rundt på borde og stole. Men SÆT DEM PÅ PLADS IGEN efter jer. Brandvæsnet: Brandvæsen har til huse hos Vordingborg Redningsberedskab og kan kontaktes på telefonnummer Brænde: Der er gratis brænde til rådighed for gæster i naturskolen. Der er tørt brænde i grejrummet hvor jeres kode også giver adgang. Men lad være med at bygge Sct. Hans bål. Så har vi ikke råd til den service længere. Bålgrej: I grejrummet findes bålgrej, så som gryder, plader, grillriste og pandekagepander. Det er til fri afbenyttelse for overnattende i naturskolen men gør det rent efter jer og hæng det pænt på plads. Bålplads: Bålpladserne foran naturskolen er forbeholdt gæster i naturskolen. Hvis der kommer andre gruppe som gerne vil bruge dem, er det op til gæsterne i naturskolen om de må. Der henvises til bålpladserne i Haven eller ude ved shelterne i Nokkeskoven.

6 Campingvogn: Det er ikke tilladt at overnatte i campingvogn på Avnø. Cykler - cykelruter: Benyt den blå rute. Se mere i pjecen Sporerne på Svinø og Avnø.

7 Dyr: Avnø er fredet for at beskytte dyrene der trives her. Det er især spættet sæler, padder og fugle. Læs mere på plancherne i Foyeren.

8 Enge: Avnøs omkringliggende enge har tidligere været drænet, men er nu genskabt som våde strandenge - til gavn for vandfugle og padder Strandenge kan defineres som lavtliggende, saltvandspåvirkede, vegetationsdækkede arealer fortrinsvist langs beskyttede havkyster. Strandengenes vegetation består af salt- og fugtighedstolerante græsagtige arter (græsser, halvgræsser og siv) og andre urter, som danner et mere eller mindre sammenhængende plantedække af varierende højde, og inkluderer såvel lavtvoksende, engagtig vegetation (salteng) som rørsump. El: El-relæet findes i rummet overfor rengøringsrummet.

9 Fugle, frøer og fauna: Avnø og Avnø Fjord er en vigtig fuglelokalitet. Her raster de ved forårs og efterårstræk. Her finder de ly og læ om vinteren. Og her yngler mange arter forår og sommer. Derfor er det vigtigt, at I respekterer de færdselsregler der er vedtaget. De vigtigste regler kan du finde på bagsiden af kortet over Avnø. Avnø med det omkringliggende havområde er en del af et EFfuglebeskyttelsesområde, da området rummer store bestande af rastende knopsvaner, hvinænder og toppede skallesluger. Af andre fugle kan nævnes: lærken, viben, tårn- og vandrefalken, tornirisk, rødben og strandskade. Af frøer er her grønbroget tudse og grøn frø. Fugletårn: Kontroltårnet og fugletårnet i Nokkeskoven er begge gode til at iagttage det fantastiske fugle- og dyreliv på Avnø billede Fest: Det er ikke tilladt at afholde fester i Avnø Naturcenter. Flasker: Tag venligst alle flasker med jer igen. Vi har nemlig ingen flaskecontainer på Avnø. Fredningsbestemmelser: Der gælder en særlig fredningsbestemmelse for Avnø for at beskytte de dyr og planter der trives her. Derfor er der særlige regler for færdsel på arealet og i fjorden. De vigtigste regler kan du finde på bagsiden af kortet over Avnø. Færdselsregler: For at give dyrene på Avnø gode levevilkår, er der vedtaget nogle fædselsregler. De vigtigste finder du på bagsiden af kortet over Avnø.

10 Glemte ting: Glemt tøj, tasker o.l. lægges i trækurven i den offentlige del af naturcenteret. Der kan det afhentes ved lejlighed. Værdigenstande lægges på kontoret. Ring og hør om vi har fundet det du mangler. Grejrum: Under det røde halvtag findes grejrummet. Overnattende gæster i naturskolen har adgang med deres kode. Her findes bålgrej, brænde og udstyr lånt efter aftale.

11 Historie den korte version. Avnø har engang været en rigtig ø. Øen blev landfast i forbindelse med landindvindingsprojektet i midten af 1800 tallet. Avnøs vartegn er flyvertårnet, som fortæller om halvøens tid som militær flyveskole mellem 1930 og I dag ejer Skov- og Naturstyrelsen området, det er blevet fredet, og åbnet for offentlig adgang. Hunde: Hold altid hunden i snor på Avnø! Hunden er mennesket bedste ven. Men den er ikke bedste ven med de vilde dyr. Selv den sødeste hund har instinkter som kan få den til at jage fugle, harer, rådyr og andre vilde dyr og deres unger. Hundeskov: Slip hunden løs på arealet mellem vej og kanal foran pumpehuset. Arealet er anvist med skilte og på kortet over Avnø.

12 IT og internet: Avnø Naturcenter har en hjemmeside: Der er pt. ikke trådløs adgang til Internet på Avnø Naturcenter.

13 Jagt: Det er ikke tilladt at gå på jagt på Avnø, men en gang om året er der rævejagt, for at regulerer antallet af ræve på halvøen, da de spiser æg og fugleunger.

14 Klatrefaciliteter: Vi har en stor klatrevæg i hangaren og der er mulighed for at rappelle fra tårnet. Faciliteterne kan lejes hvis I har en instruktør med de rette klatreuddannelser. Der er også mulighed for at lave en aftale med Kenneth Oksborg som er klatreinstruktør m.m. billede Kode: Der udleveres IKKE en nøgle til naturskolen. Jeres Ansvarsperson har fået en kode, der benyttes til at åbne låsen i glasdøren i gangen. Koden virker kun i den periode, hvor I har lejet jer ind i naturskolen. I køkkenet findes en stor træklods med en B-nøgle. Nøglen kan bruges til Baderum og Brændeskuret. B-nøglen virker også til dørene til de to sovesale hvis nu de uvorne unger skulle have fundet på at låse døren indefra. Desuden virker B-nøglen også ind til el-rummet hvis nu der skulle ryge en sikring. Kort: I den offentlige del af naturcenteret findes et kort over Avnø. På bagsiden findes de vigtigste færdselsregler for området. Kortet kan også hentes som pdf-fil på Naturvejlederen på Avnø tilbyder kurser i naturformidling. Indholdet tilpasses jeres behov. Kreaturer: Efter landmanden har slået engen i juli og taget høet hjem, bliver køerne sat på græs - indtil frosten sætter ind eller der ikke længere er mad nok. Kikkert: I tårnet findes en kraftig kikkert på balkonen til fri afbenyttelse. Sælerne i fjorden kan ses derfra.

15 Kurser: Avnø Naturskole kan udlejes til afholdelse af kurser hvis disse har relation til natur, miljø, kultur eller friluftsliv. Billede af voksne kursister der sidder ved et bord. Køkken: I naturskolen findes et veludstyret køkken som lejerne må benytte. Der er to store køleskabe, en lille fryser, komfur med fire plader og stor ovn, industriopvaskemaskine, gryder og andet køkkenudstyr samt service til ca. 100 personer. Det er rart at bruge et rent køkken og desuden mest sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor gør pænt rent efter dig og sæt udstyret på plads efter brug og rengøring. EFTERLAD ALDRIG RESTER hverken dåser, olie, havregryn o.l. De næste gæster bruger dem sjældent eller aldrig - så de hober sig op. Undtaget er krydderier sæt dem i kassen dertil. Skriv en besked til os på tavlen - hvis I er kommet til at ødelægge noget køkkengrej mens I har været her. - der er noget der ikke har virket - I har gode ideer til forbedringer

16 Leje af Avnø Naturskole: Avnø Naturskole kan lejes til overnatning hvis der aftales naturformidling med en naturvejleder. Desuden kan faciliteterne lejes til aktiviteter og grupper der har relation til natur, miljø, kultur eller friluftsliv. Det lejede areal omfatter køkken og opholdsrum i stueetagen. Gang, toiletter, sovesale og 2 baderum. Lejer gør altid rent efter sig. Faciliteterne må ikke udlejes til fester. Lokaler: Der er tre lokaler der kan lånes/lejes på Avnø Naturcenter: Transithallen: I naturcenteret er der fri adgang til et stort lokale med borde og stole. Du kan bruge lokalet til møder og sammenkomster ganske gratis, men det kan ikke reserveres, og du kan ikke bortvise andre, der måtte ønske at benytte lokalet samtidigt. Det grønne Forsamlingshus: I forbindelse med forhallen i naturcentret er der et aflåst mødelokale med plads til omkring 30 personer. Her er whiteboard, overheadprojekter og et lille kaffe/the-køkken. Foreninger og klubber, der beskæftiger sig med natur, miljø, kultur og friluftsliv, har mulighed for at låne dette lokale til møder. Det er gratis hvis I klarer jer selv. Brug af lokalet og udlån af nøgle skal aftales på forhånd. Naturskolen: Avnø Naturskole rummer et stort lokale med siddepladser til omkring personer. Naturskolen har et velfungerende køkken med service, køkkengrej, komfur og opvaskemaskine og desuden to sovesale med 30 sengeplader i hver. Lokalerne er forbeholdt naturskolens elever, men hvis lokalerne er ledige, kan faciliteterne lejes af relevante foreninger og klubber til møder og foredrag, kursus eller workshops. Lunden: Lunden er den lille skov der ligger ud til kysten på vej ud mod Nokkeskoven. Her kan der sankes brænde. Og det er tilladt at hente snobrødspinde og fælde træer efter aftale.

17 Madpakker: Den medbragte mad kan du spise indendørs ved borde og stole eller udendørs ved bålpladsens bordbænke-sæt. Madrasser: Husk at sætte madrasserne på højkant i sengene før I tager af sted. Så kan de blive luftet lidt ud før næste hold. Madvarer: Brugere af naturskolens faciliteter sørger selv for forplejning. Efterlad aldrig madvarer i naturskolen. Mobiltelefon: Af uvisse årsager er der meget dårlig kontakt til mobiltelefoner inden for i Avnø Naturcenter. Læg jeres mobiler i vindueskarmen, så er der lidt hul igennem. Der er fin forbindelse udendørs. Muldlokum: Ved shelterne i Nokkeskov er der et muldlokum. Mødelokale: Også kaldet Det Grønne Forsamlingshus. I forbindelse med forhallen i naturcentret er der et aflåst mødelokale med plads til omkring 30 personer. Her er whiteboard, overheadprojekter og et lille kaffe/the-køkken. Foreninger og klubber, der beskæftiger sig med natur, miljø, kultur og friluftsliv, har mulighed for at låne dette lokale til møder. Det er gratis hvis I klarer jer selv. Brug af lokalet og udlån af nøgle skal aftales på forhånd

18 Naturcenter: Den offentlige del. En del af Avnø Naturcenter står åbent døgnet rundt, året rundt. Her er adgang til tårnet, et lokale med udstilling, borde og stole samt toiletter. Nokkeskov: Skoven længst mod øst kaldes Nokkeskov. Her finder du en primitiv overnatningsplads med to shelters, tre bålpladser, borde/bænke og muldlokum. Overnatning er gratis i maks. to nætter. Pladsen kan ikke bookes og er primært tiltænkt mindre grupper. Det er tilladt at slå telt op i området bag shelterne. På marken mod øst findes en pausefold til heste. Den kan benyttes af ridende og overnattende besøgende. I Nokkeskov finder du også et udsigtstårn/fugletårn. Nøgler: Der udleveres IKKE en nøgle til naturskolen. Jeres Ansvarsperson har fået en kode, der benyttes til at åbne låsen i glasdøren i gangen. Koden virker kun i den periode, hvor I har lejet jer ind i naturskolen. I køkkenet findes en stor træklods med en B-nøgle. Nøglen kan bruges til Baderum og Brændeskuret. B-nøglen virker også til dørene til de to sovesale hvis nu de uvorne unger skulle have fundet på at låse døren indefra. Desuden virker B-nøglen også ind til elrummet hvis nu der skulle ryge en sikring.

19 Overnatning: På Avnø kan man overnatte på følgende måder: Den primitive overnatningsplads i Nokkeskoven. Her finder du to shelters, tre bålpladser, borde/bænke og muldlokum. Overnatning er gratis i maks. to nætter. Pladsen kan ikke bookes og er primært tiltænkt familiegrupper. Det er tilladt at slå telt op i området bag shelterne. Avnø Naturskole. Indendørs findes to sovesale med hver 30 sengepladser i treetagers køjesenge. Der er også mulighed for at overnatte i telt i baghaven men kun ifølge aftale med Avnø Naturcenter. Begge muligheder kræver betaling. Det er ikke tilladt at overnatte i autocamper eller campingvogn på Avnø. Opvaskemaskine: Opvaskemaskinen i naturskolens køkken er en industriopvaskemaskine der vasker ved høje temperaturer. Et program varer maks. 5 min. Men modsat almindelige opvaskemaskiner, skal alle ting skylles grundigt af før det kommer i maskinen. Tøm og genstart maskinen mindst en gang i døgnet. Organisation: Avnø og Naturcenteret ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Vordingborg og Næstved kommune lejer sig ind i lokalerne og driver Avnø Naturskole. Naturskolen forvaltes af en bestyrelse med repræsentanter fra de to kommuner samt Skov- og Naturstyrelsen. Naturcenterleder Kari Hald er ansat i Skovog Naturstyrelsen og står for den daglige ledelse af Naturcenter og skole.

20 Parkering: Alt parkering foregår på det asfalterede område foran Avnø Naturcenter Planeter på Hangar: På fronten af hangaren kan du se billeder af planeterne i vores solsystem. Deres størrelser på hangaren svarer til deres relative størrelse ude i rummet. Den gule streg på asfalten og hangarens kant svarer til en lille skive af solens størrelse. Læs og lær mere af folderen Avnø porten til universet som du finder i den offentlige del af naturcenteret. Planetsti: Ved siden af stien fra P-pladsen til kysten stå en række skråskilte der fortæller om hver af planeterne i vores solsystem. Deres indbyrdes afstand på stien svarer til den relative afstand i rummet. Læs og lær mere af folderen Avnø porten til universet som du finder i den offentlige del af naturcenteret. Priser: De nævnte priser gælder 2010 og NATURFORMIDLING Naturformidling for børn fra skole og daginstitution i Næstved og Vordingborg kommune er gratis og gælder for: En klasse eller en gruppe på maks. 25 personer På hverdage i tidsrummet mellem kl Et forløb der varer mellem 2-6 timer Dertil kan komme udgifter til særlige materialer, forplejning m.v. Under alle andre forhold aftales prisen særskilt

21 A - pris: Skoler og daginstitutioner fra Vordingborg og Næstved kommune: Dagtimer: Gratis Større gruppe: 350,- kr./ pr ekstra klasse Efter kl. 16:00 og weekends: 500,- kr./time C - pris: Andre grupper: Dagtimer: Efter kl. 16:00 og weekends: 350,- kr./time 500,- kr./time OVERNATNING For at overnatte på Avnø Naturskole skal gruppen aftale mindst et naturformidlingsforløb i løbet af den periode, hvor de bor på skolen. Priserne er inklusiv forbrug (el, vand, varme og renovation) og eksklusiv forplejning og rengøring. Ekstra rengøring (hvis det anses nødvendigt) kr. 250 pr. time. Der er ikke et separat soverum til lederne. Som grundregel udlejes lokalerne ud med ankomst efter kl. 12 og med afgang før kl. 12. A pris: 60,- kr. pr. person/nat C pris: 100,- kr. pr. person/nat. Ved større grupper kan prisen forhandles KURSER Dagtimer Efter kl og weekends 500,-/time 650,-/time OFFENTLIGE TURE Kr. 30 for voksne og kr. 15 for børn. LEJE AF LOKALER TIL MØDER, KURSER O.L. For at man kan benytte enten møderum eller naturskole skal man være en lokal gruppe/forening. Gruppens emne/formål skal være relateret til enten natur, miljø, friluftsliv eller kulturhistorie. Transithallen: Åbent og gratis. Lokalet kan ikke reserveres. Plads til ca. 50 personer Det Grønne Forsamlingshus: Gratis men skal reserveres. Plads til ca. 30 personer. Naturskole: Betaling. Lokalet skal reserveres. Plads til 70 personer. Adgang til køkken. Pris for leje af naturskole; ½ dags møde formiddag eller eftermiddag maks. 4 timer 500,- kr. Heldagsmøde 1000,- kr. Gruppen sørger selv for forplejning og gør rent efter sig. Ingen af lokalerne må anvendes til private fester. KLATREFACILITETER Kræver godkendelse af egen instruktør. Leje pr dag: kr. 500,- Prisen er eksklusiv grej og instruktør.

22 Rappeling: I tårnet findes godkendte ankerpunkter til rappeling fra tårnet. I hangaren findes en godkendt klatrevæg. Klatrefaciliteterne kan lejes ud til instruktører med de rette klatreuddannelser bag sig. Rengøring: Vær med til at holde standarten høj! I den offentlige del står der fejekoste og fejeblad. Tøm evt. skraldespanden ud i de grønne affaldscontainere under trappen til tårnet og sæt en ny pose i. Naturskolen skal efterlades i (mindst) lige så fin stand som I modtog den i. Rengøringsmidler og redskaber findes i rengøringsrummet bag den midterste dør på gangen. Repos: På 1. sal i naturskolen findes et akvarium og fagbibliotek. Der er kun adgang ifølge aftale. Hvis voksne låner bøger, så husk at sætte den på plads i reolerne igen. Ridning: Det er tilladt at ride på alle ruter på Avnø. Mellem de to steder til søsætning af kano/kajak er det tilladt at ride ude i vandkanten. I haven finder du en bom til at tøjre din hest. På marken bag Nokkeskoven findes en pausefold samt en bom. Ruter: Der er tre ruter på Avnø og 4 mere der går ud på Svinø. Læs mere om ruterne i folderen Sporene på Svinø & Avnø. Rygning: er tilladt på udendørsområderne, men vær opmærksom på at der ikke efterlades gløder især i tørre perioder.

23 Snobrødspinde: Måske har sidste hold ikke brændt dem af. Ellers må I selv lave nogle nye. Enten i Lunden eller de fældede popler ved den tidligere militære træningsbane, der ligger langs med vejen ved Rigspolitiets skov. Shelter: I Nokkeskoven er der to shelters til fri afbenyttelse dog maksimalt to nætter i træk. Shelterne kan ikke reserveres, men optages efter først til mølle princippet. Så tag eventuelt et telt med. Du må stille dit telt op ved shelterne indenfor de røde pæle. På shelterpladsen er der borde og bænke, tre bålpladser og et muldlokum. Du må sanke brænde i skoven og save af væltede/fældede døde træer. Vand kan du hente ved Avnø Naturcenter, enten i haven eller underhalvtaget på det røde skur. Hvis du kommer i bil, skal den blive på p-pladsen ved naturcenteret. Der er cirka 1½ km gå eller cykeltur fra naturcentret til shelterne. Du må ikke slå telt op ved naturcentret med mindre du har en aftale med naturvejlederen om naturformidling og overnatning i Avnø Naturskole. Det er heller ikke tilladt at overnatte i autocampere eller campingvogne ved naturcentret. Sovesale: I Avnø Naturskole er der to sovesale med 30 sengepladser i hver. Tag skoene af før du går ind i sovesalene. I sovesalene må der ikke medbringes mad, slik eller drikke. Det er de voksnes ansvar at der ikke klatres på og mellem sengene i sovesalene. Der skal anvendes lagen på madrasserne Sæler: I Avnø Fjord yngler en fin lille bestand af spættet sæl. De får unger især i maj og juni. I august fælder de pels og parrer sig. Året rundt bruger de stenrevet midt i fjorden som hvile og opholdssted. Derfor er det vigtigt at hold god afstand når du sejler eller bader i fjorden. Af og til lægger en hun-sæl sin unge på kysten af Avnø. Hvis du opdager sådan en unge, så hold afstand. Den er sandsynligvis ikke forladt. Giv besked til os ansatte på naturcenteret. Så ved vi at den ligger der og holder øje med den. Dette er en af de mange gode grunde til at hunde altid skal holdes i snor på Avnø.

24 Telt: Ifølge fredningsbestemmelserne på Avnø er det eneste sted, hvor det er tilladt at overnatte i telt på Avnø, ved shelterne i Nokkeskov. Som undtagelse, kan man HVIS du overnatter i naturskolen - slå telt på i baghaven kun der og kun efter aftale. Toiletter: Der er altid adgang til toiletter i Avnø Naturcenter. Gå ind ad glasdøren ved tårnet og ned ad gangen til højre. Toiletterne findes bag den grønne dør til venstre. Transithallen: I den offentlige del af naturcenteret findes et stort lokale med borde og stole samt plancher der fortæller om naturen på halvøen. Du finder også 12 originale malerier af Jette Jørgensen af udsigten fra tårnet gennem et helt år. Lokalet kan bruges af alle, men kan ikke reserveres. Fej gulvet efter jer og tøm eventuelt skraldespanden. Tårnet: Tårnet ligger i den offentlige åbne del af naturcenteret. Prøv den store kikkert på balkonen. Der er fri adgang døgnet rundt på eget ansvar! For overnattende i naturskolen anbefales at udforme jeres egne ANSVA- LIGE regler for hvorvidt og hvordan deres børn/elever på færdes i tårnet.

25 Udeskole: Naturvejlederen på Avnø laver gerne udeskoleundervisning. Både som naturformidling og som kurser for lærere og pædagoger. Undergrunden. Geologien den korte version: Avnø er et Morænelandskab. Dvs. jorden består af ler, sand, sten og grus. De sten der forefindes her er bl.a. Vang og Hammer granit fra Østersøen og Kinnediabas fra Åland, der er vandret med ned gennem sidste isfremstød.

26 Vandreture: Avnø Naturcenter er udgangspunktet for flere gode vandreruter på Avnø og Svinø. Læs mere om de enkelte ruter i folderen Sporene på Svinø og Avnø som du finder i den offentlige del af naturcenteret.

27 Åbningstider: Den offentlige del af naturcenteret står åbent døgnet rundt.

28 AVNØ NATURCENTER mellem himmel & hav Naturvejleder KARI HALD Flyvervej 40, Avnø, 4750 Lundby T: M: Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø De Grafiske Feriehuse velkommen til en dejlig ferie på samsø Gode kollega Velkommen til din egen Ferieby! Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø (Sælvig Feriehuse) har med denne brochure fornøjelsen

Læs mere

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE Juli 2007, 16. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står)

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening, 2004 Tekst: Thorstein Thomsen, Stephan

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål.

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål. Hvalpen flytter ind Hvalpen flytter ind Når hvalpen skal flytte fra mor og kuldsøskende til sit nye hjem, er det en kæmpe omvæltning. På de følgende sider følger vejledning og gode råd til, hvordan du

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp DINE PENGE 1 SIDE 1 / DINE PENGE Ha styr på dine penge! Det er skønt at ha penge! En gang imellem slipper de bare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til husleje eller mad, er det slet ikke fedt.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere