Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner"

Transkript

1 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

2

3 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

4 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold Indledning 5 1 Tabeller - forældre 6 2 Tabeller - ledere 30

6

7 Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og daginstitutioner. Tabelrapporten indeholder resultaterne af to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre og daginstitutionsledere, som blev gennemført mellem januar og marts Spørgeskemaundersøgelserne er delelementer i det endelige datagrundlag for undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at belyse det direkte forældresamarbejde mellem daginstitutioner og forældre, dvs. det samarbejde der ligger ud over det repræsentative forældrebestyrelsesarbejde. Rapporten belyser, hvordan forældresamarbejdet tilrettelægges, hvilke temaer og spørgsmål der tages op i forældresamarbejdet, hvad der karakteriserer et velfungerende forældresamarbejde, samt hvilke forbedringspotentialer forældre og institutionsledere ser i forældresamarbejdet. Spørgeskemaerne er blevet til på baggrund af to stikprøveundersøgelser. Den første er en stratificeret tilfældig stikprøve blandt forældre, som har mindst ét barn i en daginstitution, hvad enten denne er kommunal, selvejende eller privat. Forældre som har barn i dagpleje indgår ikke i undersøgelsens population. I alt har 751 forældre svaret på spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført af Danmarks Statistik. Det svarer til en gennemførselsprocent på 66. Den anden spørgeskemaundersøgelse er en tilfældig udvalgt stikprøve blandt daginstitutionsledere. Spørgeskemaet er udsendt postalt og respondenter har haft mulighed for at svare postalt eller elektronisk. I alt har 447 svaret, hvilket svarer til en korrigeret svarprocent på 47. Denne tabelrapport indeholder frekvenstabeller for samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål, hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare ved at sætte én eller flere markeringer. Tabelrapporten indeholder således ikke åbne svarfelter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tabellerne som udgangspunkt kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode samt bortfaldsanalyse findes som appendiks til selve rapporten om forældresamarbejdet. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 5

8 1 Tabeller - forældre Tabel 1 Køn Mænd % Kvinder % Total % Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabel 2 Alder Højst 34 år % 35 år eller derover % Total % Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabel 3 børn i familien 1 barn % Flere børn % Total % Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabel 4 Uddannelse Kort/mellemlang/lang videregående uddannelse % Total % Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 6

9 Tabel 5 Socioøkonomisk status Beskæftiget % Studerende/udenfor erhverv % Total % Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabel 6 Indkomst Op til 200, % 200, , % 300, , % Over 500, % Total % Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabel 7 Region barn Nordjylland % Midtjylland % Syddanmark % Hovedstaden % Sjælland % Total % Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabel 8 Går dit barn i vuggestue, børnehave eller integreret institution? Ja, vuggestue 62 8 % Ja, børnehave % Ja, integreret institution (med både vuggestue- og børnehavegruppe) % Nej, ingen af ovenstående % Total % Note: Respondenter, som svaret nej, ingen af ovenstående er efter dette spørgsmål blevet ledt ud af spørgeskemaundersøgelsen, og har således ikke haft mulighed for at besvare de resterende spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 7

10 Tabel 9 Går dit barn i Vuggestuegruppe % Børnehavegruppe % Andet, skriv hvad: 8 3 % Total % Tabel 10 Hvor gammelt er dit barn i år og måneder? Op til 1 år 1 0 % Fra 1 år til 1 år og 6 mdr % Fra 1 år og 7 mdr. til 1 år og 11 mdr % Fra 2 år til 2 år og 6 mdr % Fra 2 år og 7 mdr. til 2 år og 11 mdr % Fra 3 år til 3 år og 6 mdr % Fra 3 år og 7 mdr. til 3 år og 11 mdr % Fra 4 år til 4 år og 6 mdr % Fra 4 år og 7 mdr. til 4 år og 11 mdr % Fra 5 år til 5 år og 6 mdr % Fra 5 år og 7 mdr. til 5 år og 11 mdr % 6 år og derover 5 1 % Total % Tabel 11 Hvor lang tid har barnet gået i sin nuværende daginstitution? Fra 0 til 6 mdr % Fra 7 til 11 mdr % Fra 1 år til 1 år og 6 mdr % Fra 1 år og 7 mdr. til 1 år og 11 mdr % Fra 2 år til 2 år og 6 mdr % Fra 2 år og 7 mdr. til 2 år og 11 mdr % Fra 3 år til 3 år og 6 mdr % Fra 3 år og 7 mdr. til 3 år og 11 mdr % Fra 4 år til 4 år og 6 mdr % Fra 4 år og 7 mdr. til 4 år og 11 mdr. 4 1 % Fra 5 år til 5 år og 6 mdr. 2 0 % Fra 5 år og 7 mdr. til 5 år og 11 mdr. 2 0 % Ved ikke 2 0 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 8

11 Tabel 12 Hvor mange børn er der (cirka) i dit barns daginstitution? Op til 25 børn % børn % børn % børn % Over 100 børn % Ved ikke 3 1 % Total % Tabel 13 Går dit barn i en kommunal, selvejende eller privat daginstitution? Kommunal % Selvejende % Privat 52 8 % Ved ikke 17 3 % Total % Tabel 14 Taler du et andet sprog end dansk derhjemme? Ja % Nej % Total % Tabel 15 Var der opstartssamtale med personalet inden barnet startede i institutionen? Ja % Nej % Ved ikke 5 1 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 9

12 Tabel 16a Er der Ja Nej Ved ikke Total Forældremøder hvor hele forældregruppen har mulighed for at deltage? Mulighed for snak med personalet når barnet afleveres og hentes? Planlagte forældresamtaler med personalet? Mulighed for løbende forældresamtaler med personalet efter behov? Sociale aktiviteter med børn og forældre, såsom fester, fællesspisning, udflugter og højtider? Praktisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f.eks., rengøring, maling? Pædagogisk arbejde hvor forældre deltager, f.eks., tager med på ture ud af huset? Mulighed for, at personalet kommer på hjemmebesøg med børnene, f.eks. ved børnefødselsdage? Andre former for kontakt mellem dig og personalet? Note: Tabel 16a og 16b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 16a) og procent (tabel 16b) Tabel 16b Er der Ja Nej Ved ikke Total Forældremøder hvor hele forældregruppen har mulighed for at deltage? (n = 623) Mulighed for snak med personalet når barnet afleveres og hentes? (n = 628) Planlagte forældresamtaler med personalet? (n = 622) Mulighed for løbende forældresamtaler med personalet efter behov? (n = 623) Sociale aktiviteter med børn og forældre, såsom fester, fællesspisning, udflugter og højtider? (n = 623) Praktisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f.eks., rengøring, maling? (n = 620) Pædagogisk arbejde hvor forældre deltager, f.eks., tager med på ture ud af huset? (n = 611) Mulighed for, at personalet kommer på hjemmebesøg med børnene, f.eks. ved børnefødselsdage? (n = 594) Andre former for kontakt mellem dig og personalet? (n = 556) Note: Tabel 16a og 16b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 16a) og procent (tabel 16b) Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 10

13 Tabel 17a Hvor vigtigt er det for dig at forældresamarbejdet giver dig Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Total Forståelse for institutionens pædagogiske arbejde Tillid til personalets arbejde Indflydelse på, hvad der sker med dit barn God stemning mellem forældre og personalet Informationsudveksling mellem forældre og personalet Viden om dit barns trivsel Note: Tabel 17a og 17b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 17a) og procent (tabel 17b). Tabel 17b Hvor vigtigt er det for dig at forældresamarbejdet giver dig Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Total Forståelse for institutionens pædagogiske arbejde (n = 624) Tillid til personalets arbejde (n = 625) Indflydelse på, hvad der sker med dit barn (n = 624) God stemning mellem forældre og personalet (n = 624) Informationsudveksling mellem forældre og personalet (n = 624) Viden om dit barns trivsel (n = 615) Note: Tabel 17a og 17b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 17a) og procent (tabel 17b). Tabel 18 I hvilken grad er du tilfreds med den modtagelse, du og dit barn fik, da barnet startede i institutionen? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 27 4 % Slet ikke 3 1 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 11

14 Tabel 19 I hvilken grad oplever du, at daginstitutionen tydeligt fortæller dig, hvilke forventninger, de har til dig som forælder? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 38 6 % Ved ikke 2 0 % Total % Tabel 20 I hvilken grad oplever du, at personalet er nok tilgængelige til at tale med dig om dit barn, når du afleverer og henter? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 12 2 % Total % Tabel 21 Hvad er grunden til, at du ikke oplever, at personalet i høj grad er tilgængelige til at tale med dig om dit barn, når du afleverer og henter? (n = 323) Der er ikke nok personale til at tale med mig om mit barn, når jeg afleverer og % henter Personalet prioriterer ikke højt nok at tale med mig om mit barn, når jeg afleverer % og henter Andet % Total % Note: Det er kun respondenter, der har angivet at de ikke synes, at personalet i høj grad er tilgængelige, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 12

15 Tabel 22 Hvor vigtigt synes du, det er, at du får talt med personalet om dit barn, når du afleverer og henter? Meget vigtigt % Vigtigt % Mindre vigtigt 57 9 % Slet ikke vigtigt 5 1 % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 23a Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringspotentialer i samarbejdet med dit barns daginstitution Enig enig uenig Uenig Ved ikke Total Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med forældrene Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes ressourcer Jeg bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet Jeg bør blive bedre til at sætte mig ind i institutionens pædagogiske arbejde Note: Tabel 23a og 23b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 23a) og procent (tabel 23b). Tabel 23b Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringspotentialer i samarbejdet med dit barns daginstitution Enig enig uenig Uenig Ved ikke Total Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med forældrene (n = 622) Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene (n = 621) Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes ressourcer (n = 618) Jeg bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet (n = 617) Jeg bør blive bedre til at sætte mig ind i institutionens pædagogiske arbejde (n = 607) Note: Tabel 23a og 23b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 23a) og procent (tabel 23b). Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 13

16 Tabel 24a Hvilke digitale redskaber bruger dit barns daginstitution til at kommunikere med dig som forælder Ja Nej Ved ikke Total Bruger daginstitutionen intranet/forældreintra? Bruger daginstitutionen ? Bruger daginstitutionen SMS? Bruger daginstitutionen Facebook? Bruger daginstitutionen digital informationsskærm i institutionen? Note: Tabel 24a og 24b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 24a) og procent (tabel 24b). Tabel 24b Hvilke digitale redskaber bruger dit barns daginstitution til at kommunikere med dig som forælder Ja Nej Ved ikke Total Bruger daginstitutionen intranet/forældreintra? (n = 616) Bruger daginstitutionen ? (n = 611) Bruger daginstitutionen SMS? (n = 606) Bruger daginstitutionen Facebook? (n = 602) Bruger daginstitutionen digital informationsskærm i institutionen? (n = 606) Note: Tabel 24a og 24b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 24a) og procent (tabel 24b). Tabel 25 I hvilken grad ønsker du, at personalet bruger digitale redskaber til at kommunikere med dig om dit barn? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 43 7 % Ved ikke 1 0 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 14

17 Tabel 26a Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med dit barns daginstitution? Enig Ueni enig uenig g Ved Total ikke Den digitale kommunikation er et godt supplement til den dialog jeg har med personalet når jeg afleverer og henter mit barn Den digitale kommunikation sker på bekostning af den dialog jeg har med personalet når jeg afleverer og henter mit barn. Note: Det er kun respondenter, der har angivet at deres daginstitution anvender digitale redskaber, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Tabel 26a og 26b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 26a) og procent (tabel 26b). Tabel 26b Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med dit barns daginstitution? Enig Ueni enig uenig g Ved Total ikke Den digitale kommunikation er et godt supplement til den dialog jeg har med personalet når jeg afleverer og henter mit barn. (n = 585) Den digitale kommunikation sker på bekostning af den dialog jeg har med personalet når jeg afleverer og henter mit barn. (n = 583) Note: Det er kun respondenter, der har angivet at deres daginstitution anvender digitale redskaber, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Tabel 26a og 26b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 26a) og procent (tabel 26b). Tabel 27 I hvilken grad får du læst den digitale information fra dit barns daginstitution? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 24 4 % Ved ikke 5 1 % Total % Note: Det er kun respondenter, der har angivet at deres daginstitution anvender digitale redskaber, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 15

18 Tabel 28 Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns trivsel? Ja % Nej 14 2 % Total % Tabel 29 Har du allerede dialog, i det daglige, med personalet om dit barns trivsel? Ja % Nej % Total % Tabel 30 Ønsker du løbende dialog med personalet om den samlede børnegruppes trivsel? Ja % Nej % Total % Tabel 31 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om den samlede børnegruppes trivsel? Ja % Nej % Total % Tabel 32 Ønsker du løbende dialog med personalet om hvordan du bedst opfylder dit barns basale behov i, f.eks. i forhold til kost og søvn? Ja % Nej % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 16

19 Tabel 33 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns basale behov, f.eks. kost og søvn? Ja % Nej % Total % Tabel 34 Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns sociale relationer med andre børn? Ja % Nej 30 5 % Total % Tabel 35 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns sociale relationer med andre børn? Ja % Nej % Total % Tabel 36 Ønsker du løbende dialog med personalet om konflikter i børnegruppen? Ja % Nej % Total % Tabel 37 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om konflikter i børnegruppen? Ja % Nej % Ved ikke 1 0 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 17

20 Tabel 38 Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns læring? Ja % Nej 36 6 % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 39 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns læring? Ja % Nej % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 40 Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns motoriske udvikling? Ja % Nej % Total % Tabel 41 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns motoriske Ja % Nej % Total % Tabel 42 Ønsker du løbende dialog med personalet om dit barns sproglige udvikling? Ja % Nej 57 9 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 18

21 Tabel 43 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om dit barns sproglige udvikling? Ja % Nej % Total % Tabel 44 Ønsker du løbende dialog med personalet om personalets tilgængelighed og bemanding? Ja % Nej % Total % Tabel 45 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om personalets tilgængelighed og bemanding? Ja % Nej % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 46 Ønsker du løbende dialog med personalet om Institutionens aktiviteter, f.eks. ture ud af huset? Ja % Nej % Total % Tabel 47 Har du allerede dialog i det daglige med personalet om Institutionens aktiviteter, f.eks. ture ud af huset? Ja % Nej % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 19

22 Tabel 48 I hvilken grad oplever du, at personalet opfordrer dig til, at du arbejder med dit barns læring derhjemme? F.eks. læser højt for barnet eller taler om ting, barnet oplever. I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 49 Hvor vigtigt synes du, det er, at personalet har fokus på dit barns læring derhjemme? Meget vigtigt % Vigtigt % Mindre vigtigt % Slet ikke vigtigt 42 7 % Total % Tabel 50 I hvilken grad oplever du, at institutionens forældremøder (for alle forældre) er relevante for dig at deltage i? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 7 1 % Ved ikke 6 1 % Total % Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres barns daginstitution afholder forældremøder, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 20

23 Tabel 51 Hvad vil du gerne have ud af at deltage i forældremøderne? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 523) Lære de andre forældre at kende % Viden om mit barns hverdagsliv i institutionen % Viden om institutionens pædagogiske arbejde % Faglige oplæg om relevante emner % Indflydelse på institutionens pædagogiske arbejde % Indflydelse på institutionens aktiviteter, fx ture ud af huset % Andet 32 6 % Total % Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres barns daginstitution afholder forældremøder, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 52 Har du oplevet at have svært ved at kommunikere med personalet i dit barns daginstitution pga. sprogvanskeligheder? Ja % Nej % Total % Note: Det er kun respondenter, der har angivet, at de taler et andet sprog end dansk i hjemmet, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabel 53 Ønsker du vejledning om hvordan du bedst opfylder dit barns basale behov, f.eks. kost og søvn? Ja % Nej % Total % Tabel 54 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Ved ikke 2 0 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 21

24 Tabel 55 Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns sociale relationer? Ja % Nej % Total % Tabel 56 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Total % Tabel 57 Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns motorik? Ja % Nej % Total % Tabel 58 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Total % Tabel 59 Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns sprog? Ja % Nej % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 22

25 Tabel 60 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 61 Ønsker du vejledning om hvordan du gør dit barn parat til at komme i skole? Ja % Nej % Ved ikke 2 0 % Total % Tabel 62 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Ved ikke 4 1 % Total % Tabel 63 Ønsker du vejledning om hvordan du styrker dit barns læring? Ja % Nej % Total % Tabel 64 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Ved ikke 1 0 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 23

26 Tabel 65 Ønsker du vejledning om hvordan du opdrager dit barn og sætter grænser? Ja % Nej % Total % Tabel 66 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Total % Tabel 67 Ønsker du vejledning om hvilke aktiviteter du kan lave hjemme med dit barn? Ja % Nej % Total % Tabel 68 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja % Nej % Total % Tabel 69 Ønsker du vejledning om hvordan du får hverdagen som forælder til at fungere? Ja % Nej % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 24

27 Tabel 70 Får du allerede vejledning fra personalet om dette? Ja 39 6 % Nej % Total % Tabel 71 I hvilken grad oplever du, at du har tilstrækkelig mulighed for at give feedback til personalet i dit barns daginstitution? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 16 3 % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 72 Har du oplevet, at forslag eller ideer fra forældrene har givet anledning til, at der er blevet ændret på noget i institutionen? Ja, mange gange 27 4 % Ja, nogle gange % Ja, en eller enkelte gange % Nej % Ved ikke % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 25

28 Tabel 73a Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i dit barns daginstitution? enig uenig Enig Uenig Har ikke nok kendskab til at vurdere Ved ikke Total Jeg bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerådets arbejde Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har jeg indflydelse på, hvad der sker i institutionen Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbejdet med forældrene Note: Tabel 73a og 73b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 73a) og procent (tabel 73b). Tabel 73b Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i dit barns daginstitution? Enig enig uenig Uenig Har ikke nok til at kendskab vurdere Ved ikke Total Jeg bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerådets arbejde (n = 616) Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har jeg indflydelse på, hvad der sker i institutionen (n = 618) Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbejdet med forældrene (n = 611) Note: Tabel 73a og 73b viser de samme besvarelser i hhv. antal (tabel 73a) og procent (tabel 73b). Tabel 74 Hvor vigtigt synes du, at det er, at du som forælder bliver informeret om forældrebestyrelsens arbejde? Meget vigtigt % Vigtigt % Mindre vigtigt % Slet ikke vigtigt 6 1 % Ved ikke 1 0 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 26

29 Tabel 75 Er du blevet opfordret til at løse frivillige arbejdsopgaver i dit barns daginstitution? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 615) Ja, praktiske opgaver med vedligehold (rengøring, vask, maling, havearbejde osv.) % Ja, praktiske opgaver ved arrangementer (madlavning, indkøb osv.) % Ja, pædagogiske opgaver (oplæsning, musik, ture ud af huset osv.) 31 5 % Andet 17 3 % Nej % Total % Note: Det har været muligt at angive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 76 Har du deltaget i frivillige arbejdsopgaver i dit barns daginstitution? Ja % Nej % Total % Tabel 77 Hvorfor har du deltaget i frivillige arbejdsopgaver? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 284) Institutionen forventer, at forældrene deltager i arbejdsopgaverne % For at sikre at personalet har mere tid til børnene % For at sikre hjælp ved personalets sygdom 12 4 % For at være med til at spare penge % For at få løst opgaver, institutionen ellers ikke ville få løst % For at styrke min tilknytning til institutionen % For at få et tættere forhold til de andre forældre % Andre grunde % Total % Note: Det har været muligt at angive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de har deltaget i frivillige arbejdsopgaver i deres barns daginstitution, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 27

30 Tabel 78 Hvor vigtigt synes du, det er, at daginstitutionen er med til at bringe forældrene sammen, så I lærer hinanden at kende? Meget vigtigt % Vigtigt % Mindre vigtigt % Slet ikke vigtigt 24 4 % Ved ikke 1 0 % Total % Tabel 79 I hvilken grad oplever du, at personalet er åbne over for, at du som forælder kan bidrage positivt til institutionens arbejde? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 26 4 % Ved ikke 10 2 % Total % Tabel 80 I hvilken grad er du tilfreds med hvor meget du bliver involveret i daginstitutionens arbejde? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 18 3 % Ved ikke 5 1 % Total % Tabel 81 Vil du gerne involveres mere eller mindre i daginstitutionens arbejde? Mere % Mindre % Ved ikke 11 3 % Total % Note: Det er kun respondenter, der har angivet, at de ikke i høj grad er tilfredse med, hvor meget de bliver involveret i daginstitutionens arbejde, som har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 28

31 Tabel 82 I hvilken grad oplever du, at dit samarbejde med daginstitutionen samlet set fungerer tilfredsstillende? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 32 5 % Slet ikke 6 1 % Ved ikke 3 1 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 29

32 2 Tabeller - ledere Tabel 83 Hvilken betegnelse har din daginstitution? Vuggestue 34 8 % Børnehave % Integreret institution (med både vuggestue og børnehave) % Total % Tabel 84 Hvor mange børn er der i jeres institution? Op til 25 børn 32 7 % børn % børn % børn % Over 100 børn % Total % Tabel 85 Hvilken af følgende typer er din daginstitution? Kommunal % Selvejende % Privat % Andet 7 2 % Total % EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 30

33 Tabel 86 Har din daginstitution område-/klyngeledelse? Ja % Nej % Ved ikke 1 0 % Total % Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres institution er kommunal, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabel 87 Hvilke typer af kontakt er der mellem forældrene og personalet i jeres daginstitution? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 447) Opstartssamtaler mellem forældre og pædagoger (inden barnet starter i institutionen) % Forældremøder (hvor hele forældregruppen har mulighed for at deltage) % Snak med forældrene, når de afleverer og henter børnene % Planlagte samtaler mellem forældre og personale (forældresamtaler) % Mulighed for løbende samtaler mellem forældre og personale efter behov % Sociale aktiviteter med børn og forældre, såsom fester, fællesspisning, udflugter, højtider Praktisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f,eks, rengøring og maling Pædagogisk arbejde i institutionen hvor forældre deltager, f,eks, tager med på ture ud af huset % % % Kaffe til forældrene morgen eller eftermiddag % Mulighed for at personalet kommer på hjemmebesøg med børnene, f,eks, ved fødselsdage % Andet % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 88 Hvor hyppigt afholder I planlagte forældresamtaler? Minimum hver 3, måned 23 5 % Minimum hvert halve år % Minimum en gang om året % Minimum en gang hvert andet år % Sjældnere end en gang hver andet år 18 4 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 31

34 Tabel 89 Hvor hyppigt afholder I sociale aktiviteter med børn og forældre? Minimum hver 3, måned % Minimum hvert halve år % Minimum en gang om året % Minimum en gang hvert andet år 1 0 % Sjældnere end en gang hver andet år 3 1 % Total % Tabel 90a Hvor vigtigt oplever du, det er, at forældresamarbejdet Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Total Giver forældrene forståelse for institutionens pædagogiske arbejde Giver forældrene tillid til personalets arbejde Giver forældrene indflydelse på, der sker med deres barn i institutionen Giver forældrene viden om deres barns trivsel Giver god stemning mellem forældre og personalet Giver informationsudveksling mellem forældre og personalet Note: Tabel 90a og 90b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 90a) og procent (tabel 90b) Tabel 90b Hvor vigtigt oplever du, det er, at forældresamarbejdet Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Total Giver forældrene forståelse for institutionens pædagogiske arbejde (n = ) Giver forældrene tillid til personalets arbejde (n = 444) Giver forældrene indflydelse på, der sker med deres barn i institutionen (n = 444) Giver forældrene viden om deres barns trivsel (n = 442) Giver god stemning mellem forældre og personalet (n = 444) Giver informationsudveksling mellem forældre og personalet (n = 444) Note: Tabel 90a og 90b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 90a) og procent (tabel 90b) Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 32

35 Tabel 91 Hvad er vigtigst for at opnå et godt forældresamarbejde? (Sæt højst tre markeringer) (n = 398) Forældrene føler sig velkomne i institutionen % Forældrene føler sig hørt % Forældrene har en god dialog med personalet % Forældrene føler sig trygge ved institutionen % Forældrene bliver involveret i det pædagogiske arbejde omkring deres barn % Forældrene bliver involveret i konkrete aktiviteter i institutionen 11 3 % Forældrene bliver vejledt af pædagogerne % Forældrene kan påvirke det pædagogiske arbejde 6 2 % Andet 1 0 % Total % Note: Det har været muligt at afgive op til 3 besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 92 I hvilken grad vurderer du, at din daginstitution tydeligt kommunikerer de forventninger, I har til forældrene? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 8 2 % Slet ikke 0 0 % Total % Tabel 93 Giver I forældrene skriftligt materiale, som beskriver jeres forventninger til forældresamarbejdet? f.eks. i velkomstmateriale mv. Ja % Nej % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 33

36 Tabel 94 Hvor hyppigt afholder I forældremøder? Minimum hver 3, måned 4 1 % Minimum hvert halve år % Minimum en gang om året % Minimum en gang hvert andet år 6 1 % Sjældnere end en gang hver andet år 5 1 % Total % Tabel 95 I hvilken grad oplever I interesse blandt forældrene for at deltage i institutionens forældremøder? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 0 0 % Total % Tabel 96 Hvad tænker I, at forældrene skal have ud af at deltage i forældremøderne? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 440) Mulighed for at lære de andre forældre at kende % Viden om deres barns hverdagsliv i institutionen % Viden om institutionens pædagogiske arbejde % Faglige oplæg om relevante emner % Indflydelse på institutionens pædagogiske arbejde % Indflydelse på institutionens aktiviteter, f.eks., ture ud af huset 37 8 % Andet 15 3 % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 34

37 Tabel 97 Hvordan kommunikerer personalet med forældrene, når de afleverer og henter deres barn? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 443) Vi fortæller forældrene, hvordan deres barns dag har været % Vi stiller spørgsmål til forældrene om deres barn % Vi vejleder forældrene om deres barn % Vi opfordrer forældrene til at lave konkrete aktiviteter med deres barn hjemme % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 98 I hvilken grad oplever du, at personalet har nok tid til at tale med forældrene, når de afleverer eller henter deres barn? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 5 1 % Total % Tabel 99 Hvad er grunden til, at du ikke oplever, at personalet i høj grad har nok tid til at tale med forældrene, når de afleverer og henter? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 336) Der er behov for mere personale til at tale med forældrene, når de afleverer % eller henter Personalet prioriterer ikke højt nok at tale med forældrene, når de afleverer 9 3 % eller henter Andet % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de ikke i høj grad synes, at personalet har nok tid til at tale med forældrene når de afleverer og henter deres barn, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 35

38 Tabel 100 Hvordan fastlægger I samarbejdet med forældrene i institutionen? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 443) Jeg taler med de enkelte medarbejdere om, hvordan vi samarbejder med forældrene % Vi drøfter på personalemøder, hvordan vi samarbejder med forældrene % Forældrebestyrelsen/forældrerådet sætter rammerne for samarbejdet med forældrene Hver enkelt medarbejder kan samarbejde med forældrene på den måde, de ønsker, % % Andet 38 9 % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 101 Hvor stor en andel af forældre taler så lidt dansk, at det kan gøre den daglige kommunikation med dem vanskelig? Ingen % 1-24 % % % 13 3 % % 8 2 % % 4 1 % Total % Tabel 102a Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker løbende dialog med jer om følgende emner? Størstedelen Lidt over af forældrene halvdelen af forældrene Lidt under halvdelen af forældrene Få/ingen af forældrene Total Deres barns trivsel Den samlede børnegruppes trivsel Deres barns basale behov f.eks., kost og søvn Deres barns sociale relationer med andre børn Konflikter i børnegruppen Deres barns læring Deres barns motoriske udvikling Deres barns sproglige udvikling Personalets tilgængelighed og bemanding Institutionens aktiviteter, f.eks., ture ud af huset Note: Tabel 102a og 102b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 102a) og procent (tabel 102b) Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 36

39 Tabel 102b Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker løbende dialog med jer om følgende emner? Størstedelen af forældrene Lidt over halvdelen af forældrene Lidt under halvdelen af forældrene Få/ingen af forældrene Total Deres barns trivsel (n = 441) Den samlede børnegruppes trivsel (n = 425) Deres barns basale behov f.eks., kost og søvn (n =436) Deres barns sociale relationer med andre børn (n = 438) Konflikter i børnegruppen (n = 438) Deres barns læring (n = 436) Deres barns motoriske udvikling (n = 436) Deres barns sproglige udvikling (n = 432) Personalets tilgængelighed og bemanding (n = 437) Institutionens aktiviteter, f.eks., ture ud af huset (n = 433) Note: Tabel 102a og 102b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 102a) og procent (tabel 102b) Tabel 103a Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker vejledning om følgende emner? Størstedelen af forældrene Lidt over Lidt under halvdelen halvdelen af forældrene af forældrene Få/ingen af forældrene Total Hvordan de bedst opfylder deres barns basale behov, f.eks., kost og søvn Hvordan de styrker deres barns sociale relationer Hvordan de styrker deres barns motorik Hvordan de styrker deres barns sprog Hvordan de gør deres barn parat til at komme i skole Hvordan de styrker deres barns læring Hvordan de opdrager deres barn og sætter grænser Hvilke aktiviteter, de kan lave hjemme med deres barn Hvordan de får hverdagen som forælder til at fungere Note: Tabel 103a og 103b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 103a) og procent (tabel 103b) Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 37

40 Tabel 103b Hvor stor en andel af forældrene, oplever I, ønsker vejledning om følgende emner? Størstedelen af for- halvdelen Lidt over ældrene af forældrene Lidt under halvdelen af forældrene Få/ingen af forældrene Total Hvordan de bedst opfylder deres barns basale behov, f.eks., kost og søvn (n = 438) Hvordan de styrker deres barns sociale relationer (n = 439) Hvordan de styrker deres barns motorik (n = 436) Hvordan de styrker deres barns sprog (n = 431) Hvordan de gør deres barn parat til at komme i skole (n = 434) Hvordan de styrker deres barns læring (n = 433) Hvordan de opdrager deres barn og sætter grænser (n = 438) Hvilke aktiviteter, de kan lave hjemme med deres barn (n = 434) Hvordan de får hverdagen som forælder til at fungere (n = 434) Note: Tabel 103a og 103b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 103a) og procent (tabel 103b) Tabel 104 I hvilken grad opfordrer I forældrene til at arbejde med deres barns læring derhjemme? f.eks. læse højt for barnet eller tale om ting, barnet oplever I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 35 8 % Slet ikke 2 1 % Total % Tabel 105 Hvor vigtigt synes du, det er, at opfordre forældrene til at arbejde med deres barns læring derhjemme? Meget vigtigt % Vigtigt % Mindre vigtigt 33 8 % Slet ikke vigtigt 2 0 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 38

41 Tabel 106 I hvilken grad inddrager I forældrene i jeres arbejde med at skabe en god overgang for børnene fra daginstitutionen til skole? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 13 3 % Slet ikke 0 0 % Total % Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres daginstitution ikke er en vuggestue, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabel 107 Hvilke digitale redskaber bruger I til at kommunikere med forældrene? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 440) Intranet/Forældreintra % % SMS % Facebook % Digital informationsskærm i institutionen % Vi bruger ikke digitale redskaber 22 5 % Andre % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 108 I hvilken grad er I tilfredse med den del af kommunikationen med forældrene, der foregår digitalt? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 3 1 % Total % Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 39

42 Tabel 109a Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med forældrene i din daginstitution? Enig enig uenig Uenig Total Den digitale kommunikation er et godt supplement til den dialog, vi har med forældrene, når de afleverer og henter deres barn Den digitale kommunikation har erstattet en del af den dialog, vi har med forældrene, når de afleverer og henter deres barn Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Tabel 109a og 109b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 109a) og procent (tabel 109b) Tabel 109b Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om den digitale kommunikation med forældrene i din daginstitution? Enig enig uenig Uenig Total Den digitale kommunikation er et godt supplement til den dialog, vi har med forældrene, når de afleverer og henter deres barn (n = 412) Den digitale kommunikation har erstattet en del af den dialog, vi har med forældrene, når de afleverer og henter deres barn (n = 403) Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Note: Tabel 109a og 109b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 109a) og procent (tabel 109b) Tabel 110 I hvilken grad oplever du, at den digitale kommunikation hægter nogle forældre af, som ikke er vant til at kommunikere digitalt? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Total % Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 40

43 Tabel 111a I hvilken grad oplever I at forældrene gerne vil have indflydelse på følgende? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Aktiviteter med børnene, fx ture ud af huset Institutionens pædagogik Sociale aktiviteter med børn og forældre Institutionens fysiske rammer Personalets tilgængelighed og bemanding Note: Tabel 111a og 111b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 111a) og procent (tabel 111b) Tabel 111b I hvilken grad oplever I at forældrene gerne vil have indflydelse på følgende? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Aktiviteter med børnene, fx ture ud af huset (n = 440) Institutionens pædagogik (n = 442) Sociale aktiviteter med børn og forældre (n = 438) Institutionens fysiske rammer (n = 437) Personalets tilgængelighed og bemanding (n = 434) Note: Tabel 111a og 111b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 111a) og procent (tabel 111b) Tabel 112 Har forslag eller idéer fra forældrene givet anledning til, at I har ændret på noget i institutionen? Ja, mange gange 33 8 % Ja, nogle gange % Ja, en eller enkelte gange % Nej 16 4 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 41

44 Tabel 113a Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om eventuelle forbedringspotentialer i samarbejdet mellem din institution og forældrene? Enig enig uenig Uenig Total Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med forældrene Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes ressourcer Forældrene bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet Forældrene bør blive bedre til at sætte sig ind i institutionens pædagogiske arbejde Note: Tabel 113a og 113b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 113a) og procent (tabel 113b) Tabel 113b Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om eventuelle forbedringspotentialer i samarbejdet mellem din institution og forældrene? Enig enig uenig Uenig Total Personalet bør afsætte mere tid til at samarbejde med forældrene (n = 435) Personalet bør være bedre til at kommunikere med forældrene (n = 439) Personalet bør være bedre til at gøre brug af forældrenes ressourcer (n = 436) Forældrene bør blive bedre til at afsætte tid til samarbejdet (n = 438) Forældrene bør blive bedre til at sætte sig ind i institutionens pædagogiske arbejde (n = 437) Note: Tabel 113a og 113b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 113a) og procent (tabel 113b) Tabel 114 I hvilken grad oplever I interesse blandt forældrene for at være med i forældrebestyrelsen/forældrerådet? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 1 % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 42

45 Tabel 115a Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i din daginstitution? Enig enig uenig Uenig Jeg har ikke nok kendskab til at vurdere dette Total Forældrene bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerådets arbejde Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har forældrene indflydelse på, hvad der sker i institutionen Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbejdet med forældrene Note: Tabel 115a og 115b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 115a) og procent (tabel 115b) Tabel 115b Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forældrebestyrelsen/forældrerådet i din daginstitution? Enig enig uenig Uenig Jeg har ikke nok kendskab til at vurdere dette Total Forældrene bliver informeret om forældrebestyrelsens/forældrerådets arbejde (n = 437) Gennem forældrebestyrelsen/forældrerådet har forældrene indflydelse på, hvad der sker i institutionen (n = 438) Forældrebestyrelsen/forældrerådet spiller en aktiv rolle i samarbejdet med forældrene (n = 438) Note: Tabel 115a og 115b viser besvarelserne på det samme spørgsmål i hhv. antal (tabel 115a) og procent (tabel 115b) Tabel 116 Har din kommune opstillet konkrete målsætninger for daginstitutionernes forældresamarbejde? Ja % Nej % Ved ikke % Total % Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 43

46 Tabel 117 I hvilken grad oplever du, at kommunens målsætninger for forældresamarbejdet skærper jeres fokus på samarbejde med forældrene? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 10 4 % Ved ikke 5 2 % Total % Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at deres kommune har opstillet konkrete målsætninger for forældresamarbejdet, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabel 118 Opfordrer I forældrene til at løse frivillige arbejdsopgaver i jeres daginstitution? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 437) Ja, praktiske opgaver med vedligehold (rengøring, vask, maling, arbejdsdage osv.) % Ja, praktiske opgaver ved arrangementer (madlavning, indkøb osv.) % Ja, pædagogiske opgaver (oplæsning, musik, ture ud af huset osv.) % Andre opgaver 25 6 % Nej % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Tabel 119 Hvorfor opfordrer I forældrene til at løse frivillige arbejdsopgaver? (Sæt gerne flere markeringer) (n = 361) For at sikre at personalet har mere tid til børnene % For at sikre hjælp ved personalets sygdom 1 0 % For at spare penge % For at få løst opgaver, institutionen ellers ikke ville få løst % For at styrke forældrenes tilknytning til institutionen % For at styrke forældrenes indbyrdes relationer % Andet 25 7 % Total % Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenttallene summerer op til mere end 100 %. Note: Det er kun respondenter, som har angivet, at de opfordrer forældrene til at løse frivillige opgaver, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 44

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring 1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring Følgende appendiks er en oversigt over de tabeller, som pamfletten Forældresamarbejde om børns læring bygger på. Tabellerne er krydstabeller mellem

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport 2015 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2015Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner Projektperiode: April 2007 - juli 2007 Projektnr.:

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud Teori og Metodecentret & UdviklingsForum For FOA Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud Forskningsleder Bo Ertmann Teori og Metodecentret University College Copenhagen Påstande om de moderne

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet - Bilag

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet - Bilag Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Kvalitetsrapport 2014-2015 Dagtilbudsområdet - Bilag KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Bilag 1: Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

STATUS PÅ INKLUSION. Opsamling på spørgeskemaer til børn og forældre på 0-6 års området

STATUS PÅ INKLUSION. Opsamling på spørgeskemaer til børn og forældre på 0-6 års området STATUS PÅ INKLUSION Opsamling på spørgeskemaer til børn og forældre på -6 års området Børn og Pædagogik, august 16 1 Indhold Baggrund og metode...3 Opsamling på spørgeskemaundersøgelse blandt børn...4

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF. 72 36 72 10 En lille vuggestue til 12 børn i dejlige lyse omgivelser med vægt på omsorg tryghed trivsel udvikling - forudsigelighed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit SIDE Sp. Hvor tilfreds er du med..4..8..4..8 Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit Aktiviteterne i dagligdagen 9,% 8,%,%,%,%, Omfanget af natur og skov

Læs mere

Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole

Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Kollegievejens Skole Kollegievejens Skoles skolebestyrelse ønsker at få foretaget en brugerundersøgelse blandt forældrene på Kollegievejens Skole. Brugerundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere