Den Danske Billard Union Årsmøde 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Billard Union Årsmøde 2013"

Transkript

1 Den Danske Billard Union Årsmøde 2013 Guldvinder i 9-ball ved EM for pupils i 2012 Andreas Madsen

2

3 Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens beretninger til godkendelse Formandens beretning Billardsæsonen nærmer sig i skrivende stund sin afslutning. Endnu mangler der at blive afviklet finaler i nogle få discipliner. Til DM i kegler elite og 3 bande carambole havde jeg selv fornøjelsen af at være stævneleder. Et par store mesterskaber, hvor der blev vist Billard på højt plan. Mesterskabet i keglebillard blev afviklet i BK Frem Koldings lokaler og mestrene blev en gentagelse af sidste års mestre. Marianne Mortensen vandt på damesiden, mens Ole Nymark genvandt mesterskabet på herresiden. I 3 bande carambole som blev afviklet KBK/BNV vandt Michael Lohse. En billardsæson hvor vores organisation er blevet tilpasset de ændringer der blev vedtaget på sidste årsmøde. Danmarks Idræts Forbund Der er i indeværende år besluttet en strategi om fælles medlemsregistrering mellem DIF, DGI og Dansk Firmaidræt. Formålet med strategien er, at afbureaukratisere presset på foreningslederne, så organisationerne kun skal registrere medlemmer et sted. De vigtigste hovedtræk i beslutningen er: Hver idrætsudøver indenfor DIF registreres kun én gang. Alle, der har været aktivt medlem i tre måneder eller mere, tælles med. Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere idrætsorganisationer. På seneste årsmøde var udviklingskonsulent ordningen til debat. Ordningen fortsætter stort set uændret. Der er åbnet op for at specialforbundene kan droppe en søjle i fordelingsnøglen for at kunne starte udviklingsprojekter i samarbejde med DIF. Der er flere modeller og hvilken, om nogen, vil blive diskuteret i DDBU s bestyrelse her i foråret DDBU har entreret med DIF s jurister i forbindelse med Esbjerg kommunes kraftigt reduktion i tilskud til Billard klubber. Billard klubberne i Esbjerg kommune er blevet placeret i samme som kategori som folkedansere, frimærkesamlere etc. Pt. foreligger der ikke en endelig afgørelse, men vi afventer med spænding resultatet.. DIF udsender løbende nyhedsbreve, hvor vi blandt andet udbyder/inviterer til lederkurser mv. Jeg vil kraftigt opfordre til, at klubledere og bestyrelser tilmelder sig disse kurser. DIF har også oprettet en hjemmeside til frivillige ledere mv. Siden beskriver en række praktiske værktøjer til, hvordan

4 foreninger kommer igennem den daglige drift, afholder møder og man kan også tage en test som resulterer i anbefalinger og praktiske værktøjer, målrettet sin egen forening. Vi vil anbefale alle foreninger til løbende, at holde sig orienteret om nyhederne fra DIF. De internationale forbund Vore internationale samarbejdspartnere er CEB UMB EPBF og EBSA. Forbund som vi har et godt samarbejde med og DDBU deltager i de repræsentantskabsmøder vi bliver indkaldt til. UMB skulle i 2012 afholde årsmøde. Foreningens vedtægter siger, at indkaldelsen skal ske med et ½ års varsel. Normalt plejer møderne at blive afholdt i oktober måned, men invitationen blev først udsendt i juni 2012 trods utallige rykkere. Det betød at mødet skulle afholdes i Valencia den 22. december Fra DDBU deltog vores generalsekretær og han nåede lige hjem til familien juleaftensdag kl Der blev afholdt CEB møde lørdag den 20. april 2013 i Brandenburg am Havel. Mødet blev afholdt i forbindelse med EM, som byen Brandenburg har købt rettighederne til at afvikle hvert andet år indenfor de næste 10 år. CEB mødet forløb uden de store debatter. Der var lige en præcisering om, at CEB bør følge UMB s regelsæt, så reglerne bliver harmoniseret. Der var genvalg til formanden, mens generalsekretæren i CEB Johnny Hutch ikke kunne genvælges, idet han er fyldt 70 år. Ny på posten blev en Tysker, men det blev aftalt, at Johnny skulle virke som konsulent i en overgangsperiode, for at sætte den nye mand ind arbejdsopgaverne. DDBU har sendt EBSA, som er det europæiske snooker forbund, en forhånds bekræftelse på, at DDBU vil stå for afviklingen af EM i snooker i Der er udarbejdet et budget, så nu mangler vi bare at få grønt lys fra EBSA. Sponsorer. Der skal i år, senest med udgangen af juni 2013, forhandles nye sponsorkontrakter. Vi har i den forgangne periode haft et godt og fornuftigt samarbejde med vores hovedsponsor Søren Søgaard A/S. Ligeledes med Iwan Simonis som leverer 40 klæder om året samt et mindre kontant beløb til DBBU. Aramith skal vi også forhandle med. Vi er inviteret til Belgien senere på året, hvor vi skal se, om vi ikke kan komme op på tidligere tiders sponsorat, nu hvor krisen er på retur. Derudover vil arbejde på, at få endnu flere sponsorer til at støtte op om Billard sporten.

5 Sekretariatet I min beretning sidste år, opfordrede jeg til, at man selv lige slår op i reglementet eller på vores hjemmeside, hvis man skal have svar på et elementært spørgsmål, inden der tages kontakt til sekretariaterne. Opfordringen har haft en afsmittende virkning, idet henvendelser om små elementære ting har været faldende. Jeg skal skynde mig at indskyde, at man selvfølgelig til enhver tid, skal/kan kontakte sekretariaterne, enten telefonisk elle via mail, hvis man har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Sekretariatsleder Jan Bemmann leder og fordeler arbejdet mellem Karsten Jørgensen som arbejder på sekretariatet i Brøndby og på Hanne Rasmussen som arbejder fra privat adressen i Brande. Derudover sparrer/erfaringsudveksler udviklingskonsulenten Niels Nüchel også med sekretariatsmedarbejderne. I det forgangen år har der været brugt mange ressourcer på vores ny turneringssystem. Vi har sagt farvel til vores tidligere programmør og har i stedet allieret os med LF-data i Brande. Test og tilpasning til det nye system kører rigtig godt og det forventes, at systemet er kørende fra den kommende sæson. Udvikling DDBU har som vision at udvikle sig løbende og tilpasse os de behov vores sport kræver. Vi har nye initiativer på beddingen, såsom en landsdækkende skomagerturnering, som vi kører som en testturnering i år. At arrangere og afvikle EM i snooker i Til disse opgaver har vi indkaldt personer til at deltage i ad hoc udvalg og de der har været indkaldt, de har arbejdet med stort engagement og vist utrolig god opbakning. Ved præsentation af nye initiativer, så er det meget vigtigt, at alle klubber/ledere bakker op. Ligeledes er det også meget vigtigt, at der bakkes op om invitationerne til regionalmøderne. Vi havde udsendt invitationer til afholdes af 5 møder rundet om i landet. Vi måtte desværre aflyse 2 møder på grund af for få tilmeldte. Det kan vi vælge at betragte som om, at der bakkes op om vores arbejde i DDBU!! Omvendt vil vi meget gerne dele/debattere nye initiativer med Jer ude i Jeres områder. Udviklingskonsulenten har udsendt mail til alle de klubber der har sagt ja til, at være med i kraftcenter projektet. Konsulenten ønsker at evaluere projektet hidtil, samt planlægge det kommende års opgaver. Formålet med kraftcentrerne er bl.a., at de skal kunne afvikle/uddanne klubtrænere. De skal være base for afvikling af kurser for klubber i nærområdet etc.

6 Eliteudvalget har afholdt møder med spillere om nye tiltag/ændringer indenfor afvikling og kvalifikation til DM. Udvalget vil også i den kommende sæson afholde møder med de implicerede parter, for at sparre om yderligere ændringer. Økonomi DDBU s økonomi er kommet på rette spor igen. Vi er efterhånden ved at have en rimelig egenkapital igen og lånet vi har DIF bliver også reduceret med regelmæssige afdrag. Økonomien i DDBU er baseret på medlemskontingent, turneringsgebyrer og DIF s fordelingsnøgle. Tilskuddet fra DIF kommer fra fordelingsnøglen. Fordelingsnøglen består af ca. 165 millioner kroner som DIF kan uddele til alle specialforbund, hvor aktiviteter er omdrejningspunktet. Her er medlemsantal et vigtigt parameter og seneste medlemsregistrering viser, at vi har ca flere medlemmer end på samme tid sidste år. Denne stigning vil betyde, at vi i år 2014 vil få et højere beløb fra DIF. Udover medlemmerne, så bliver vi også honoreret for træner uddannelse, klubbesøg, klubudvikling, etc. Kommunikation og IT Som organisation vil vi gerne nå ud til så mange som muligt med nyheder. DDBU har derfor fået udarbejdet en mulighed for, at alle kan få nyheder via mail. Det kræver bare, at man selv tilmelder sig og det kan man gøre på DDBU s hjemmeside, hvor tilmeldingsblanketten ligger. Pt. er der ca. 400 medlemmer der har tilmeldt sig. Hvorfor er der ikke flere?? Er du tilmeldt? På de sociale medier (Face book, Twitter, mv.) er der grupper, hvor man debatterer Billard. Pt. har DDBU ikke ressourcer til hele tiden at følge med og svare på alle de spørgsmål der kommer. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har dog været inde og stoppe debatter med svar og forklaringer. Personligt følger jeg debatterne med stor interesse. Jeg vil dog kraftigt opfordre til, at man ikke udstiller DDBU eller DDBU s ansatte. Har man ris/ros, så bedes man venligst henvende sig til den politiker, hvis ansvarsområde emnet henhører under. Til orientering kan jeg oplyse, at medarbejderne er et af mine ansvarsområder. Udviklingen af vores turneringsprogram kører i højeste gear. Vi forventer, at det er oppe at køre 100% til den kommende sæson. Senest er der kommet en webbutik på hjemmesiden, her kan man købe forskeligt merchandise og tilmelde sig til udvalgte turneringer. Vores nyhedsbrev som udkommer ca. en gang om måneden har vi fået mange positive tilbagemeldinger på. Redaktøren af nyhedsbrevet er Niels Nüchel, han

7 efterlyser gerne nyhedsstof udefra Jer i klubberne. Har I en event eller andet som I gerne vil dele med det øvrige Billard Danmark, så send et par ord til redaktøren og gerne vedlagt et billede. Skal I have hjælp eller andet, så kontakt redaktøren, så skal han nok hjælpe Jer. Mange klubber har selv indkøbt kameraer mv. til at streame deres egne kampe på deres egen hjemmeside. Senest havde BK Frem Kolding, til deres afvikling af DM i kegler meldt ud, at man hjemmefra kunne følge kampene på sin egen computer. Man havde fået etableret en forbindelse, som kunne trække 70 seere på engang. Evalueringen af forløbet viste, at belastningen var på mere end 500 seere, så systemet kunne ikke bære det. Der er ingen tvivl om, at flere klubber i fremtiden vil investere i udstyr til at streame deres hjemmekampe. Det vil også blive et krav ved større events f.eks. DM er, at vores medlemmer kan følge med i kampene hjemmefra sofaen. DDBU s bestyrelse, har flygtigt talt om, at investere i gode kameraer, som klubber så kunne leje, sammen med dygtige operatører. Det skal pointeres, at der ikke er noget besluttet endnu, det har kun været på tegnebordet. Jakob Lyng er webmaster for poolsiden og jeg kan kun anbefale, at man aflægger siden et besøg, det er den absolut værd. Sportsligt Vi har i det forløbne år deltaget med mange spillere ved både EM og VM. Bedst er det gået for ungdomsspilleren Andreas Madsen til EM i Andreas vandt guld i 9-ball og sølv i 10-ball. Senest hentede vi 2 bronzemedaljer ved EM i Brandenburg og begge var i 5 kegle disciplinen. Sebastian Skøtt BK Frem vandt sin medalje i juniorrækken et fremragende resultat i denne italiensk dominerede disciplin. Seniorholdet bestående af Jan Mortensen, Erling Sjørup, Torben Mathiasen og Christian Sønderby sikrede Danmark bronzemedalje nr. 2 Afslutning Afslutningsvis skal der lyde en stor tak Jer, frivillige ledere, for det arbejde i lægger ude i klubberne. Her tænkes på såvel det sportslige som det sociale arbejde. Jeres indsats for vores sport er altafgørende for sportens eksistens. En stor tak skal også lyde til DDBU s bestyrelse, ansatte, DIF, sponsorer, eksterne samarbejdspartnere for et rigtig godt samarbejde i den forgangne sæson. God sommer til alle. Mikael Toft Fmd. DDBU

8 Beretning fra Aktivitetsudvalget ved Carsten Andersen, formand for udvalget HP er aflyst pga. for få tilmeldinger. Dan vi i slutningen af året starte et nyt HP kursus op, dette vil forgå i øst og ligge på hverdagsaftner. Vi har i første kvartal fået afviklet instruktion til Anders Henriksen og Jonas Threms Pga. af deres deltagelse ved EM. Vi har sat gang i ungdomsinstruktionen i Kolding og Hvalsø, der var ikke nok tilmeldt fra region nord. Der mangler 1 samling i Kolding, og i øst har vi afholdt 2 samlinger. Som jeg kan se det er der op til flere mulige talenter i øst. Melding fra vest kommer senere når de har været til den sidste samling. Jeg har aftalt med Dan N. at han gerne vil arbejde videre med de bedste talenter. Jeg har talt med Dan om et evt. kursus for de spillere som vi sender ud i verden, for at deltage i forskellige mesterskaber. Dan mener det er muligt at sætte et kursus sammen, som vil styrke deltagerne mentalt, og forbedre mulighederne for at yde på topniveau. Der er i øjeblikket forespørgsels fra 1 klub om instruktion. Jeg har taget kontakt og venter på svar fra klubben. Udarbejdelse af et teknikmærke i 5 kegler er nu muligt, dog skal jeg bruge noget hjælp til udarbejdelse af materiale og trykning. Jeg har fået go fra Jørgen Nielsen til at vi kan bruge hans materiale til mærkeprøven. Vi arbejder også med at få lagt alle UM-finaler sammen for ungdom. Hermed menes at alle finaler spille samme weekend og et sted. Dette tiltag håber vi i udvalget vil styrke tilmeldinger til mesterskaberne i ungdomsrækkerne, fordi alle mødes og for en hyggelig weekend. Vi skal i gang med at udarbejde en ny uddannelse, Ungdomsinstruktør for begyndere. Vil også gerne samarbejde med eliteudvalget omkring ungdomstalenter, så vi kan aflevere nogle dygtige og talentfulde emner op i systemet. Planen er tæt samarbejde for området. TIL ALLE KLUBBER SPILLERE OG LEDERE I MÅ GERNE PRØVE AT UDFORDRE OS PÅ AKTIVITETER/KURSER SOM I ØNSKER SKAL GENNEMFØRES I JERES NÆROMRÅDE. VI HAR ENDNU IKKE MODTAGET UDFORDRINGER SOM VI IKKE KUNNE KLARE

9 Jeg vil til slut takke alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer, frivillige i klubberne rundt om i landet og medlemmerne af aktivitetsudvalget for et godt og givende samarbejde. Aktivitetsudvalget Carsten Andersen Rapport fra Udviklingskonsulenten Klubbesøg: I løbet af sæsonen har 30 klubber gjort brug af muligheden for et klubbesøg. Dette er en væsentlig større del i forhold til den foregående sæson. Målet er at DDBU i den kommende sæson gerne skulle nå minimum det samme antal Oplevelsen af disse klubbesøg er at der rigtig mange steder gøres et kæmpe arbejde rundt omkring i klubberne. Klubudvikling: På dette punkt er der sket en væsentlig forøgelse i sæsonen I løbet af sæsonen er der startet forløb op i 8 klubber. Dette tal skal som minimum bibeholdes i næste sæson. Dette kræver dog også en indsats fra klubberne. Håber I melder jer på banen således at vi kan få gang i videreudvikling af den mage gode klubber som findes i DDBU Kraftcenterklubber: DDBU lancerede dette begreb i sidste sæson, hvor en række klubber blev spurgt og besøgt omkring ideen i at være et kraftcenter for billardsporten i deres område. Der blev lavet en aftale med 9 klubber. Nogle klubber kom fra start med tilbud som f.eks. kurser og instruktion. Projektet er endnu ikke oppe at køre alle steder. Ting tager tid så i løbet af den kommende sæson skal der ske noget mere både fra klubbernes og DDBU s side. Vi er dog meget fortrøstningsfulde omkring dette og forsætter møderækken med disse klubber og ser samtidig også på muligheder for nye kratcentre Uddannelse: På uddannelsesområdet har der være afholdt en del kurser, men desværre har vi også måtte aflyse kurser. Det er aldrig rart at skuffe de som har tilmeldt sig et kursus, derfor bestræber vi os på at gennemføre, men deltagerantallet kan være så lille at vi må aflyse Uddannelsesweekend i Odense med mulighed for at gennemføre Klubtræner I og II blev afviklet med 15 deltagere

10 Der er afviklet Idrætspsykologi i Hjørring og Højen med i alt 16 deltagere I Asaa blev afholdt 2 begynderkurser med i alt 37 deltagere I Helsingør er der afviklet et intern Klubtræner I kursus med 15 deltagere I Viborg et begynderkursus med 18 deltagere Ingen tvivl om at vi kan gøre dette bedre. Når vores kratcenter kommer op at køre skulle vi gerne få flere folk på kursus Rådgivning og vejledning: Vi har på seneste oplevet en uheldig tendens, hvor mange af vores klubber bliver presset på deres lokalesituation. Mange kommuner strammer skruen omkring gebyrer for offentlige lokaler. Senest udmøntet i Esbjerg hvor nogle af vores klubber skal betale uhyrlige summer fordi kommunen nu vil have gebyr for brug af kommune lokaler. Ligeledes i Skælskør hvor klubben nu på andet år bliver truet med at få afbrudt strømmen. DDBU har søgt hjælp hos DIF i disse tilfælde, men det kommunale system kan være et trægt system at komme igennem. DDBU oplever mange steder manglende forståelse for at billard er er en livslang idræt, som kan dyrkes langt op i alderen De sociale medier: Ingen tvivl om at dette er et område som er i rivende udvikling. Inden for billarder er der efterhånden kommet en del - især Facebook sider. DDBU er også med og ser gode muligheder for at udnytte dette medie. Ingen tvivl om at vi skal blive bedre til bl.a. at synliggøre de tilbud som findes. Samtidig skal det også nævnes at det ikke er muligt at kommentere alle indlæg på alle sider. Der skal opfordres til at bruge DDBU s Facebook side hvis der ønskes kommentarer/respons fra DDBU Samarbejde med Ungdomsringen omkring Poolcup: Igen i år har DDBU og Ungdomsringen afviklet det årlige poolstævne for fritids-og ungdomsklubber med regionsfinaler i 6 byer: Ålborg, Århus, Esbjerg, Odense, Osted og Herlev og en Landsfinale i: Herlev og Copenhagen Pool & Snooker House Igen i år har der været stor deltagelse. I alt har der deltaget over 300 unge.

11 DDBU ser heldigvis også nu en effekt af dette arbejde. En del af de unge melder sig nu ind i klubberne rundt omkring. I bl.a. andet Ålborg, Århus, Herlev og Osted gøres et kæmpe stykke arbejde for de unge pool spillere. Det er selvfølgelig en udfordring at indlemme disse unge når der i unionen er relativ få klubber som tilbyder pool. Så kan de jo bare spille keglebillard. Ja, det kan de. Det er bare ikke det de ønsker Talentudvikling: Der har i løbet af sæsonen været afholdt talentsamlinger i følgende discipliner: 3- bande med Tonny Carlsen 5-kegler med Thomas Skrøder Pool med Bahram Lotfy Især på poolsiden må de siges at det talentarbejde der har kørt de sidste 3 år nu har båret frugt. Andreas Madsen kom hjem fra EM med en guldmedalje i 9-ball, sølv i 10 ball og 5 plads i 8-ball. I 5 kegler kom Sebastian Skjøtt hjem fra EM i Brandenburg med en flot bronzemedalje Der er i pool oprettet en bobler gruppe som ligger lige under de absolutte talenter vi har i øjeblikket og ingen tvivl om at fødekæden her er turneringen som arrangeres sammen med Ungdomsringen og et udvidet samarbejde mellem de klubber som har unge pool spillere Der skal dog ikke hviles på laurbærerne ret længe. Skal DDBU på sigt kunne gøre sig gældende på den internationale scene skal der helt sikkert ske en opprioritering af dette område. Det tager lang tid at udvikle de unge. Der skal måske også bydes ind med uddannelsesmuligheder og langsigtet planlægning for nogle af dem Nyhedsformidling: Nyhedsbrevet kører nu på 2. sæson. Vi forsøger at udkomme en gang om måneden med de nyheder som er forholdsvis aktuelle. Nogle gange kan det dog virke lidt småt med nyheder. Derfor skal der lyde en opfordring til klubberne om at indsende indlæg. Deadline den 20. i hver måned. Ligeledes vil vi forsøge at bruge de sociale medier/hjemmeside således at info kommer ud så bredt som muligt. Niels Nüchel Udviklingskonsulent DDBU

12 Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen, formand for udvalget Nu er sæsonen 2012/13 ved at få en ende, så jeg vil gerne ønske alle vindere tillykke med resultaterne. TU-program. Da jeg sagde ja til at være turneringsformand, vidste jeg godt, at der ville være mange store udfordringer, da vi skulle have indkørt vores nye TU-program. Desværre valgte vores programmør lige pludselig at stoppe lige inden sæsonstarten, så vi stod i en situation med meget store udfordringer. Heldigvis fik vi hurtigt en aftale i stand med en ny programmør (LF Data) som efterhånden har fået tjek på vores TUprogram. - Der har været mange problemer undervejs, og især vores ansatte og koordinatorer har lavet et kæmpe stykke arbejde, så vi har kunnet gennemføre alle vores turneringer. En rigtig stor tak til dem, de har virkelig haft noget at se til. Jeg er blevet lovet, at TU-programmet er helt på plads til den kommende sæson, så det håber jeg holder. Online tilmelding. Vi forsøgte i år med online tilmelding på billardresultater.dk - det har været gældende for hold, indv.,cupper, tours og bestilling af licenskort m.m. Dette har været en stor hjælp for TU- koordinatorerne og vores ansatte, men også for klubberne er jeg sikker på. Turneringer. Cupperne har vi arbejdet en hel det med, og på baggrund af de mange reaktioner, er det besluttet, at der ikke vil ske de store forandringer - dog ændrer vi ikke på beslutningen om nedlæggelse af cup landsfinalerne. Det var dejligt at se den reaktion og beslutsomhed pigerne lagde for dagen, da vi snakkede om at nedlægge ladiescupperne, hvilket var en af årsagerne til vi besluttede, at bibeholde dem. Tenax-double har der igen i år været en rimelig interesse for, men vi kunne godt tænke os, der var flere end de ca. 120 hold der tilmeldte sig. Vores Søgaard-cup i kegler og 3-bande havde ca. 150 tilmeldte, men her er der også plads til mange flere. Som noget nyt, prøvede vi at lave en Bonus turnering - en ekstra hold turnering for Oldboys - baggrunden var, at der er mange puljer, og dermed er vi nødsaget til at afslutte grundspillet sidst i februar/først i marts, så puljevinderne kan komme videre til finalerunderne, - en tidlig turneringsafslutning for mange oldboys spillere. Der blev taget rigtig godt imod den i region vest, mens der ikke var den store interesse i region øst.

13 I vores ungdomsrækker har det været meget småt med tilmeldinger, hvilket har bevirket, at mange af rækkerne ikke har været udskrevet. Protester/klager Vi har heller ikke i år kunnet undgå protester og klager, da det ikke er alle der er enige i TU-udvalgets afgørelser, og enkelte sager er anket til sportsappeludvalget. Kommende sæson. Udover det nye TU-program, vil der nok ikke ske de store ændringer på TU-området. Ny turneringskoordinator. Peter Lund stopper som turneringskoordinator i øst, en stor tak til Peter for rigtig mange års arbejde med turneringerne i øst. Jeg vil også gerne sige velkommen til den nye koordinator Jan Winther. På TU-udvalgets vegne Jan Mortensen Eliteudvalgets beretning ved Michael Lohse, formand for udvalget Indeværende sæson har været en sæson med ændringer i turneringsformer og regler såvel nationalt i Danmark, men også på internationalt niveau. det er sådan med forandringer at det enten vil skabe glæde eller det modsatte, og begge dele har vi også oplevet hér Danmark. Som Eliteformand kan jeg slå én ting helt fast, og det er at vi i eliteudvalget gør alt hvad vi kan for at skabe de bedste rammer for udviklingen af elitebillard i Danmark, herunder udviklingen af talenter der skal blive fremtidens elite. Vi lytter i nogle sammenhæng til hvad spillerne byder ind med, men det er desværre således at beslutninger der skal støtte op om eliteudvikling ikke altid harmonerer med tankerne om billard for de fleste. det er ikke populært, men som der er blevet slået fast på de internationale billard kongresser de seneste år billardsporten dør, hvis ikke der er en elite der trækker den frem i lyset. Der skal naturligvis også være billard for alle, da eliten ikke kan stå alene. I DDBU gør vi vores ypperste for at rumme begge dele på optimal vis. Hvad angår talentudviklingen henviser jeg til beretning under Udviklingskonsulenten. I indeværende sæson har vi igen gjort det godt i DK og internationalt. Resultaterne og mesterskabsdiplomer nævnes på årsmødet, samt i særskilt notat. I 5 kegler kom Sebastian Skjøtt hjem fra EM i Brandenburg med en flot bronzemedalje ligesom vores landshold i 5-kegle. Snooker sæsonen 2012/13 Ved Peter Graversen

14 Sæsonen startede med nyt reglement, og ny hjemmeside. Begge med succes. Tilmelding til turnering foregår nu automatisk, samt turneringsplaner og rangliste. DDBU støttede i 2012 to ungdomsspillere med et tilskud til en uges skole på snooker akademiet i Sheffield, England. Begge drenge har været glade for oplevelsen, og har flyttet niveauet radikalt. Der har været, og er stadig, forhandlinger om et Europamesterskab i Danmark Der er eksempelvis bevilget et tilskud fra udvikling Fyn. Projektet hænger p.t. på forhandlinger om priser på hotelværelser, da EBSA har skærpet kravene. Vi har med succes afholdt 5 grand prix turneringer spredt godt ud over landet, blandt andet den nye klub på Frederiksberg med 6 borde. Antallet af deltagere er stigende. Vi ser især lyst på tilgangen af flere og flere kvindelige spillere, og flere ungdomsspillere i miljøet. DM blev afholdt i Hjørring billard klub, med omtale i samtlige lokale skriftlige medier, og udsendelse på regionalt tv2. Der var også mødt en del tilskuere op. Det sportslige niveau til DM var meget imponerende. I Juni mdr. sender vi 5 mand til EM i polen. 3 men og 2 masters. Desuden har Rune Kampe tilmeldt sig VM i disciplinen 6 reds. Michael Lohse Eliteformand DDBU. Dagsordenens punkt 5. Ordensudvalgets beretning til orientering Beretning for året 2012/2013 Udvalget har ikke behandlet sager i perioden Risskov, den 3. april 2013 Ordensudvalget Ove Jensen Sportsappeludvalgets beretning for året 2012/2013 Udvalget har behandlet 2 sager DDBU mod Gladsaxe BK og DDBU mod Frihedens BK Begge sagers baggrund og konklusioner kan hentes på / diverse Dagsordenens punkt 6. Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Niels Chr. Kjær Se vedlagte årsrapport. Dagsordenens punkt 7. Forslag til politikkatalog og politikker til vedtagelse

15 Der er ikke modtaget forslag. Dagsordenens punkt 8. Indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag. Dagsordenens punkt 9. Forslag til vedtægtsændringer Der er ikke modtaget forslag til vedtægtsændringer. Dagsordenens punkt 10. Rapportering fra aktivitetsmøderne Der har ikke været afholdt aktivitetsmøder. Dagsordenens punkt 11. Budgetfremlæggelse ved Niels Chr. Kjær Se vedlagte budget for Dagsordenens punkt 12. Valg 12) Valg: Næstformand for bestyrelsen Henning Schultz Villig til genvalg Kasserer Niels Chr. Kjær Villig til genvalg Formand for Eliteudvalget Michael Lohse Villig til genvalg Medlem af bestyrelsen Niels Chr. Rasmussen Ønsker ikke genvalg Bestyrelsen opstiller Johnny Sort Jensen Første suppleant til bestyrelsen John Nielsen Ønsker ikke genvalg Bestyrelsen opstiller Michael B. Nielsen Anden suppleant til bestyrelsen: Villig til valg Bestyrelsen opstiller Tina Hjort Hansen Formand for Ordensudvalget Ove H. Jensen Villig til genvalg Suppleant for Ordensudvalget. Bestyrelsen opstiller Villig til valg Flemming B. Knudsen Medlem af sportsappeludvalget Johnny S. Jensen Villig til genvalg Vælges JSJ til bestyrelsen opstilles Niels Øland Suppleant for Sport og Appeludvalget Benny Kjærsgaard Villig til genvalg Suppleant for Sport og Appeludvalget Erling Lysdahl Villig til genvalg Hansen Suppleant for Sport og Appeludvalget Gudmund Ønsker ikke genvalg Hindberg. Bestyrelsen opstiller Leif Rasmussen Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup Villig til genvalg Intern revisorsuppleant Harry Dahl Villig til genvalg

16 Dagsordenens punkt 13. Eventuelt Med venlig hilsen Mikael Toft Formand DDBU

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 DDBU BUDGET 2013 INDTÆGTER UDGIFTER DIF - kvartalstilskud Turneringsudvalget Løntilskud NN Udvalgsomkostninger tilskud Regionsfinaler DIF- int.møder Præmier cupper Klubkontingenter Turnerings udgifter inkl. Licenskort Licens Senior Medaljer Turneringsindskud Søgaard cup Turneringstilskud Søggaard cup Banket tilskud cupper Klubafgift cupper Tenax Turn.indskud TENAX Landsfinaler Sponsorer indland DM og slutspil Sponsorer udland Indtægt Uddannelses weekend I alt Turneringsudvalget ,00 Indtægt Billardskole Indtægt High Performance Eliteudvalget Indtægt Ungdomsringen Udvalgsomkostninger Renteindtægter Tours Bøder WM 3-bande Ø-puljen EM Brandenburg Pool Indtægter i alt Snooker Coaching Talentinstruktion UDGIFTER DDBU fællesudgifter I alt Eliteudvalget ,00 Bestyrelse og Foretningsudvalg Årsmøde Udviklingskonsulenten Møder med klubber Klubbesøg Int. Møder Kurser DIF møder Udviklingskonsulent drift, ej løn Kontingent CEB m.fl Klubudvikling Sekretariatets drift Ungdomsringen Jubilæumsbog Lønninger I alt Udviklingskonsulenten ,00 Ø-pulje IT omkostninger Sponsor & PR Forsendelse og grafiksarbejder Sponsor & PR Årets spiller og leder Forsikringer I alt Sponsor & PR 2.000,00 Konsulentbistand DIF Bogføring Administrationsomkostninger Udgifter i alt Diverse Afskrivninger RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER I alt DDBU fællesudgifter ,00 Aktivitetsudvalget Udvalgsomkostninger Træneruddannelse Uddannelse begynder instruktører Uddannelsesweekend Uddannelse HP Regionsinstruktion Dommer og stævnlederkurser Billardskoler I alt Aktivitetsudvalget ,00

31 TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER TURNERINGSINDSKUD: Hold: Pr. spiller Ungdom og Juniorer Individuel: Seniorer Ungdom og juniorer Lokale turneringer Ø-pulje 125,00 kr. 50,00 kr. 125,00 kr. 50,00 kr. 125,00 kr. 125,00 kr. pr. klub Cupper: Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125,00 pr. spiller som betales til arrangør, heraf 75 kr. til arrangørklubben til dækning af morgenmad og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af DDBU til dækning af præmier. TILSKUD TIL FINALER. Individuelle finaler: DM finale DM finale juniorer LM-finale RF-finale Hold finaler: RF-finale hold LM-finale hold Cupper: RF-finale LM-finale Lokale turneringer 200,00 kr. pr. spiller (max kr. pr. stævne) 200,00 kr. pr. spiller eller efter aftale med DDBU 150,00 kr. pr. spiller 125,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 50,00 kr. pr. spiller 100,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller Vedtaget pr. tlf. af den 21. marts 2011 og den 9. april 2011 og tu-møde den 12. maj 2012 Niels Chr. Kjær og Hanne Rasmussen

32 RETNINGSLINIER FOR SANKTIONER Udeblivelse hold inkl. oprykningsfinale 1.500,00 Trækning af hold i Elitedivisionerne 5.000,00 Trækning af divisionshold, gælder ikke hvis det er det lavest rangerende hold i disciplinen 2.500,00 Trækning af hold efter TU-planerne er udarbejdet 500,00 (træder i kraft fra sæson ) Afbud i Elitedivisionerne pr. kamp 1.500,00 + Udgifter i henhold til 12 stk. 7 Afbud til DM indledende runder 300,00 Afbud til DM-finaler 500,00 Udeblivelse til DM finaler udløser 2 års karantæne (indeværende sæson + efterfølgende sæson) i den disciplin udeblivelsen er sket. 500,00 Udeblivelse individuel incl. LM-finaler 500,00 Manglende indsendelse af resultatskema skal være poststemplet senest 1 hverdag efter spilledag, mail tidspunkt er gældende som poststempel 300,00 Mangelfuldt og/eller forkert udfyldt resultatskema. 300,00 Hold der undlader at ringe til Ritzaus Medieservice, gælder kun elite 200,00 Vurderer turneringsledelsen at en spiller har udvist usportslig optræden, tildeles spilleren en bøde på 500,00 Fastlagt på turneringsudvalgsmøde den 30. august 2012 Side

33

34 Hjælp vi mangler borde Vi mangler brugte kegleborde og søger derfor klubber, som står overfor at skulle udskifte deres borde - vi kan tilbyde en farvorabel byttepris ved byt-til-nyt. Ring og hør nærmere og få et uforpligtende tilbud på nye borde til jeres klub. I kan stadig nå at bestille klæde... Klædepålægning af 1/1 match kr ,- Prisen er excl. moms og transport samt er fratrukket jeres klubrabat. Nyheder & en gammel kending 10 fods Sovereign snookerbord Efter at snookerreglementet er lavet om kan I som klub nu spille turnering på 10 fods snookerborde istedet for 12 fods. Dette betyder at et turnerings snookerbord ikke fylder mere end en 1/1 match - så vores 10 fods Sovereign snookerbord er et godt valg. 9 fods Søgaard Pro poolbord Seneste skud på stammen og et helt nyt design introducerer vi nu vores egen 9 fods Søgaard Pro poolbord, som er godkendt til turnering. Fås i sort eller brun og med 30 mm skifersten og valgfri alm. pockets eller tight pockets. Bestil allerede nu, hvis I skal sikre jer én af de første... Sovereign Søgaard Pro Super Royal Jylland & Fyn Ladegårdsvej Vejle Sjælland & Øer Husby Allé Taastrup Tlf.:

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December2013 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 28. januar 2014 Aars BK 29. Januar 2014 BK Frem, Kolding 12. februar 2014 Sakskøbing

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union Nummer 9 November DM 10-ball for juniorer Guld til Andreas Madsen, sølv til Christoffer Lentz, Bronze til Andreas Bønnelykke og Jeppe Thyde Nyt fra DDBU "Billardens dag i Danmark"

Læs mere

Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016. Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber

Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016. Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber Den Danske Billard Union Nummer 10 December 2015 POOLCUP 2016 Danmarks største 8-ball pool-stævne for skoler, fritids- og ungdomsklubber DELTAG I REGIONALE STÆVNER OG LANDSSTÆVNE STÆVNERNE ARRANGERES AF

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent SG takkede for valget og konstaterede at mødet var indvarslet lovligt

Læs mere

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Referat fra Bestyrelsesmøde 01-2014 19. Februar 2014 Kl. 17.30 i Idrættens Hus Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 4. juni 2016 på Vissenbjerg Storkro. Mødet startede kl

Referat fra DDBU s årsmøde den 4. juni 2016 på Vissenbjerg Storkro. Mødet startede kl Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

Årsmøde 2012. Den Danske Billard Union. De danske deltagere ved EM for ungdoms 2011 i pool i

Årsmøde 2012. Den Danske Billard Union. De danske deltagere ved EM for ungdoms 2011 i pool i Den Danske Billard Union Årsmøde 2012 De danske deltagere ved EM for ungdoms 2011 i pool i Fra venstre holdleder Jens Madsen, Andreas Madsen, Frederik Madsen, Joel Rosenfeldt og Haydar Falah KLÆDELEVERANDØR

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 10 November 2013 Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK Som et nyt tiltag har Ikast BK og DDBU afprøvet et koncept med at afvikle en kombination

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

Referat fra Årsmødet 2011 i Idrættens Hus.

Referat fra Årsmødet 2011 i Idrættens Hus. Referat fra Årsmødet 2011 i Idrættens Hus. Formanden åbnede årsmødet med at byde velkommen til de fremmødte og specielt til vores æresmedlemmer: Launy Grøndahl Fritjof Dittmann og Hans Gissel. Afbud på

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Den Danske Billard Union Juni 2015

Den Danske Billard Union Juni 2015 Den Danske Billard Union Juni 2015 Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Formandens arbejds- og ansvarsområder: Formanden har det overordnede ledelsesansvar

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2013 8 og 9. November 2013 Scandic Hotel -Hvidovre Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler Den Danske Billard Union Årsmøde 2015 Indehaver af alle 4 DM titler i Pool Kasper har vundet 18 DM titler Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 26. marts.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 14. juni 2014 på Hejse Kro.

Referat fra DDBU s årsmøde den 14. juni 2014 på Hejse Kro. Referat fra DDBU s årsmøde den 14. juni 2014 på Hejse Kro. Den afgående formand Mikael Toft åbnede årsmødet, og mindedes de billardkammerater der afgik ved døden i den afvigte sæson. Specielt blev æresmedlem

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union

Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union December 2017 Beskrivelse af ansvars- og arbejdsområder i bestyrelsen for Den Danske Billard Union Formandens arbejds- og ansvarsområder: Formanden har det overordnede ledelsesansvar

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 24. NOV 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 24. NOV 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Winther (JW) Sv. Aage Hansen (SVH) Jan Bemmann (JB) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Skolebillardturnering.

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Skolebillardturnering. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Februar 2014 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 12. februar 2014 Idrættens Hus 13. februar 2014 Sakskøbing BK (se mere på side

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Landsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 hold) Ned: nr. 11 & 12 1-4 spiller DM

Læs mere

Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg

Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 9 November 2014 Planlagte Fyraftens-/regionsmøder 2015 Mandag den 19. jan 2015 kl. 17.30 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg Tirsdag

Læs mere

Niels Nüchel Udviklingskonsulent (NN) Kent Erichsen Suppleant (KE) Tonny Carlsen Suppleant (TC)

Niels Nüchel Udviklingskonsulent (NN) Kent Erichsen Suppleant (KE) Tonny Carlsen Suppleant (TC) Referat fra BM 02-15 Dato: 22. juni Sted: Villa Gulle - Nyborg Tid: 18.30-24.00 Flemming B. Knudsen Formand (FBK) Michael B. Nielsen Næstformand (MBN) Niels Chr. Kjær Kasserer (NCK) Tage Lauridsen Formand

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde November 2017 via Skype kl

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde November 2017 via Skype kl DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2017 27. November 2017 via Skype kl. 18.00 20.15 Deltagere: Flemming Knudsen FBK Formand Michael B. Nielsen

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 04. SEPTEMBER 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat General forsamling Referat nummer: 2014-03 Mødedato: 19. maj 2014 Fredericia den 19.maj 2014 0. Fremmødte a. Bestyrelsen b. Navne Per Hermansen, Tommy Larsen, Niels

Læs mere

Danske mesterskaber 2015

Danske mesterskaber 2015 Danske mesterskaber 2015 10 Ball Mænd Osted BK 05-12-2015 1. Daniel Kandi ABK 31 2. Kasper Kristoffersen Ikast BK 3. Martin Brackenbury Randers Pool Club 3. Bahram Lotfy Herlev IF Pool Club 8- Ball Mænd

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 2 Marts 2014 KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 Totalseedning til fremtidige DM. For at undgå diverse diskussioner omkring regional

Læs mere

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation

Den Danske Billard Union indbyder hermed til 3-Bande Carambole Tour med DM kvalifikation Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 06. APRIL 2017 I ASAA. Et kort tu-møde i forbindelse med nogle beslutninger omkring elite relaterede forslag.

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 06. APRIL 2017 I ASAA. Et kort tu-møde i forbindelse med nogle beslutninger omkring elite relaterede forslag. Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL *****

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL ***** Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Bemmann (JB) Peter Lund (PL) Sv. Aage Hansen (SVH) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 2013-2014 KEGLEBILLARD - KVINDER OG MÆND FINALESTÆVNE

DANMARKSMESTERSKAB 2013-2014 KEGLEBILLARD - KVINDER OG MÆND FINALESTÆVNE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 20 82 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde 2014 Årsmødet afvikles den 14. juni på Hejse Kro ved Fredericia. 83 deltagere fra 39 klubber er tilmeldt

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde 2014 Årsmødet afvikles den 14. juni på Hejse Kro ved Fredericia. 83 deltagere fra 39 klubber er tilmeldt N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2014 Nyt fra DDBU Kæmpe talent hjem fra EM i fri carambole for U-21 DDBU s Årsmøde 2014 Årsmødet afvikles den 14. juni på Hejse Kro ved Fredericia.

Læs mere

Den Danske Billard Union

Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2016-2017 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 Ned: nr. 11 & 12 Der spilles alle mod alle Landsfinale:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL Deltagere: Jan Mortensen TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Jan Bemmann (JB) Peter Lund (PL) Sv. Aage Hansen (SVH) Karsten Jørgensen (KJ)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby Årsmøde Idrættens Hus, Brøndby Søndag d. 29. oktober 2017 2 Hermed indkaldes til Årsmøde i Udvalget for Rope Skipping Søndag den 29. oktober 2017 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT BM Dato: 22. februar 2017 Sted: IH. Tid: 17.30

REFERAT BM Dato: 22. februar 2017 Sted: IH. Tid: 17.30 REFERAT BM 01-2017 Dato: 22. februar 2017 Sted: IH Tid: 17.30 Flemming B. Knudsen Formand (FBK) Kent Erichsen Formand for Eliteudvalget (KE) Per M. Christensen Snooker (PMC) Jan Bemmann Generalsekretær

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 9 November 2012 Nyt fra DIF Kære frivillige ledere I er fundamentet i dansk idræt. Hver dag knokler I for, at børn, unge og voksne kan dyrke deres idræt!

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2014 Dansk billard har fået en europamester Årets spiller i dansk billard - Anders Henriksen, Nakskov Billard Klub er blevet Europamester i

Læs mere

Århus, den 29. februar 2015

Århus, den 29. februar 2015 Århus, den 29. februar 2015 Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget onsdag den 24. februar i Vibyhallen. 1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. Følgende foreninger var repræsenteret:

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat General forsamling Referat nummer: 2013-03 Mødedato: 7. maj 2013 Fredericia den 7.maj 2013 0. Fremmødte a. Bestyrelsen minus Kim Jensen b. Svend Jensen, Dan Nielsen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. KBK fyldte 90 år af Niels O. Hansen

Nyhedsbrev fra DDBU. KBK fyldte 90 år af Niels O. Hansen N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 2 Februar 2015 KBK fyldte 90 år af Niels O. Hansen En af landets største og mest traditionsrige billardklubber rundede 5. januar et skarpt hjørne. KBK fyldte

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Sommerferieaktiviteter i Næstved BK. En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien.

Nyhedsbrev fra DDBU. Sommerferieaktiviteter i Næstved BK. En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 8 September 2013 Sommerferieaktiviteter i Næstved BK En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien. Den lokale folkeskole i Herlufmagle

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 2 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for Rope Skipping Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Brøndby den 24. maj 2016 Journalnummer 1278-16-mcn Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Weekenden den 21.-22. maj 2016 kl. 10.00 på Hotel Niels Juel, Køge Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere