Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr"

Transkript

1 Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns Kommune som et demensvenligt samfund...5 Sikre et værdigt liv med demens...6 Sikre en værdig omsorg og pleje for borgere med demens Demensstrategi

3 Forord Nordfyns Kommunes vision 2021 er at skabe sundhed, sammenhæng og samskabelse med og for borgerne. Alle borgere skal have et godt, aktivt og værdigt liv også i et liv med demens. Derfor ønsker Nordfyns Kommune at udvikle de allerbedste rammer for at leve et værdigt liv for borgere med demens og deres pårørende. I Social- og Sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune har vi et ønske om at skabe gode vilkår for demensramte og deres pårørende. Demens er en sygdom som ofte har store menneskelige omkostninger for alle involverede parter. For hver demensramte er der mindst en pårørende der også bliver ramt af sygdommen. Derfor er der et politisk fokus på at skabe en demensindsats, som tilgodeser både den sygdomsramte og de pårørende. Den nyeste viden på demensområdet foreskriver, at der gennem målrettet arbejde og fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering kan skabes flere år, hvor det er muligt at leve et hverdagsliv, som man selv ønsker det. Nordfyns Kommune har brugt midler fra Pulje til Løft af Ældreområdet til at lave en kortlægning af dementes, pårørendes og de fagprofessionelles ønsker og behov i forhold til nye tilbud. Alle er blevet spurgt til, hvad der er vigtigt for dem i forhold til at skabe et trygt og værdigt liv for demente og pårørende. De vigtigste ting i analysen var: Ønsket om at hverdagen længst muligt fortsætter som den plejer, og at man kan fortsætte med ens interesser. At man kan bevare familielivet og de roller, som man har i dagligdagen. At kunne klare sit hverdagsliv længst muligt At det er muligt at få viden om sygdommen og støtte fra fagpersoner, når der er behov At der er fokus på at reducere risikoen for social isolation Politisk har Nordfyns Kommune et stort fokus på at skabe et bedre samfund i forhold til demensramte borgere og deres pårørende. Derfor er det vedtaget at Nordfyns Kommune skal være et demensvenligt lokalsamfund. Her lægger vi vægt på at borgerne ved, hvad demens er, og at der er en forståelse for, hvilke udfordringer den sygdomsramte og de pårørende står overfor. Her ved borgerne, hvordan man med enkelte handlinger kan gøre en forskel for mennesker med demens i hverdagen. I et demensvenligt samfund er demens ikke et tabu, hvorfor vi ved en fælles indsats fra bl.a. borgere, offentlige og private organisationer, virksomheder og foreninger skaber et demensvenligt samfund, som gør livet med demens værd at leve, og hvor ingen er alene om livet med demens. 2 Demensstrategi

4 Demensvenlig kommune I takt med at befolkningen bliver ældre forventes det, at flere danskere vil få en demenssygdom de kommende år. I Nordfyns Kommune vurderes antallet af ældre der bliver diagnosticeret med demens, at blive fordoblet frem mod år Samtidig skaber de 8 forskellige typer af demens individuelle forudsætninger for en borger med demens og dennes behandlingsforløb. Det stigende antal mennesker med demens er en udfordring for samfundet, som skal sikre, at demente bliver tidligt udredt, så de kan komme i behandling for deres sygdom, at de får den rette pleje og omsorg, samt at de pårørende får støtte og kan blive aflastet i det daglige. Regeringen har derfor udarbejdet en ny national demenshandlingsplan som skal give demente og deres pårørende et bedre liv. Handleplanen tager udgangspunkt i følgende tre overordnede målsætninger: 1. Danmark skal være et demensvenligt land med 98 demensvenlige kommuner, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv. 2. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats. Derudover skal der være flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet for borgere med demens. 3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende. Fremtidens krav til demensindsatsen defineres derfor dels af et fagligt paradigmeskifte, dels af politiske prioriteringer og dels af et støt stigende antal borgere og pårørende, som har behov for kommunal indsats grundet en demenslidelse. Nordfyns Kommunen vil prioritere en fortsat udvikling og etablering af tilbud til demensramte og deres pårørende. Dette gøres ud fra kommunens generelle tilgang til at støtte borgerne med en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tilgang, samt med inddragelse af velfærdsteknologi. Kommunens Velfærds- og Værdighedspolitik vil også præge demensstrategien. Nordfyns Kommune ønsker at støtte op om et værdigt liv med demens, hvorfor særligt samskabelse, livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng indgår i den gældende demensstrategi. Støtten gives således med respekt for den enkeltes værdighed og særlige livsvilkår, hvorfor kommunen møder borgeren med en individuel og helhedsorienteret indsats. Endvidere ønsker kommunen at imødekomme ambitionen om et demensvenligt samfund. Således lægges der i demensstrategien vægt på, at gøre Nordfyns Kommune til en demensvenlig kommune hele vejen rundt om borgeren med demens, uanset sygdomsstadie. Med udgangspunkt i målet om samskabelse og borgerinddragelse er følgende demensstrategi formet ud fra de input, holdninger og ideer som er skabt i samarbejde med Marselisborg, Alzheimerforeningen, borgere, interesseorganisationer, medarbejderrepræsentanter samt politiske og administrative beslutningstagere. 3 Demensstrategi

5 Værdiudsagn i demensindsatsen På baggrund af Velfærds- og Værdighedspolitikken, samt analysen og temadagens drøftelser, vil Nordfyns Kommunes fremtidige demensindsats være kendetegnet af følgende: Vi deler viden og rådgivning både gennem tværfagligt samarbejde og til borgeren og civilsamfundet, således at vi sammen kan sikre velfærden og kan tage medansvar for eget og andres liv i kommunen. Vi sikrer de rette kompetencer hos vores medarbejdere, borgere og civilsamfundet således at vi kan iværksætte den fornødne sundhedsfremmende, forbyggende og rehabiliterende indsats. Vi tilskynder til tidlig opsporing og støtte. Vi støtter op om borgerens livskvalitet, hvorfor vi vil understøtte borgeren med demens og de pårørende i at opretholde en meningsfuld hverdag for den enkelte. Vi støtter op om borgerens selvbestemmelse, hvorfor vi ser, hører og forstår borgerens behov og ønsker og imødekommer dette med den rette støtte og hjælp. Vi sikrer, at borgeren med demens og deres pårørende har den rette indsigt i de muligheder, som gør sig gældende, hvorved borgerens selvbestemmelse opretholdes. Vi sikrer et forløb, som støtter borgeren og de pårørende til/ i at kunne leve et aktivt liv længst muligt. Vi sikrer arbejdsgange som skaber en helhedsorienteret tilgang og gør denne synlig for borgeren. 4 Demensstrategi

6 Handlingsplan I Nordfyns Kommune er ordentlighed et af kommunens værdier. Derfor arbejder vi proaktivt for at finde den bedste måde at imødekomme borgerens ønsker og behov, både fagligt og med service af høj kvalitet. Derfor behandler vi alle lige og alligevel forskelligt. Det betyder, at alle bliver behandlet ligeværdigt, med udgangspunkt i borgerens individuelle situation og behov. Med målet om at gøre Nordfyns Kommune til en demensvenlig kommune, har demensstrategien fokus at sikre dette hele vejen rundt om borgeren med demens, uanset sygdomsstadie. Strategien vil således blive udformet med fokus på tre områder: Nordfyns Kommune som et demensvenligt samfund Sikre et værdigt liv med demens Sikre en værdig omsorg og pleje for borgere med demens Indsatsområde: Nordfyns Kommune et demensvenligt samfund Mål: Et demensvenligt samfund. Introduktion I Nordfyns Kommune bygger vi velfærd på det grundlæggende princip, at vi skal tage medansvar for eget og andres liv. I bestræbelserne på at opnå en demensvenlig kommune lægger Nordfyns Kommunen vægt på, at borgerne ved, hvad demens er, og at der er forståelse for, hvilke udfordringer både den sygdomsramte og de pårørende står overfor, således at vi kan hjælpe hinanden. I samskabelse med borgere, organisationer, frivillige og andre interessenter ønsker Nordfyns Kommune at gøre Nordfyn til et demensvenligt samfund, hvor demens ikke er et tabu, og hvor vi sammen sætter fokus på tidlig opsporing. Effektmål At borgerne ved, hvad demens er, og at der er en forståelse for, hvilke udfordringer både den sygdomsramte og de pårørende står overfor, samt, hvordan man med enkle handlinger kan gøre en forskel for mennesker med demens i hverdagen. At øge andelen af oplagte samarbejdspartnere i kommunen, som kan skabe opmærksomhed på demens i det offentlige rum. At demens ikke er et tabu i Nordfyns Kommune. At øge de frivilliges kendskab til demens, og hvordan de kan støtte demente med at fastholde et aktivt liv. At borgeren handler på tegn på demens og bliver hjulpet til tidlig udredning. Leverancer 1. Vi opfordrer kommunens borgere til at blive Demensvenner. 2. Vi udpeger lokale demens-ambassadører som pionerer for den lokale indsats. 3. Vi inviterer oplagte partnere i kommunen til et samarbejde om sagen fx banker, butikskæder, busselskaber, taxavognmænd, m.fl. 5 Demensstrategi

7 4. I samarbejde med Alzheimerforeningen skaber vi opmærksomhed om demens i det offentlige rum, hos virksomheder, organisationer og institutioner f.eks. gennem kampagner, uddannelse af frivillige og information på borgermøder og almen vidensdeling, så alle kender til de 10 tegn på demens og er bekendt med, hvorledes man omgås borgere med demens. 5. Vi inddrager kommunens øvrige enheder i organisationen af en demensvenlig kommune fx Miljø og Teknik, Kultur, Borgerservice m.fl. Procesmål 1. En strategi for styrket medborgerskab og samarbejde med civilsamfundet og lokale virksomheder. 2. Indgå i tæt samarbejde med Alzheimerforeningen med formålet at sikre, at Nordfyns Kommune forbliver et demensvenligt samfund, som løbende imødekommer de sygdomsramte samt de pårørende. Indsatsområde: Et værdigt liv med demens Mål: En tidlig opsporing af borgere med demens. Sikre den nødvendige støtte og aflastning til pårørende. At den enkelte har mulighed for at mestre hverdagen og dermed bevare et selvstændigt liv længst muligt. Introduktion I Nordfyns Kommune anser vi livskvalitet stærkt foreneligt med livsglæde. Livskvalitet og livsglæde defineres og opleves individuelt, men at opretholde selvstændighed er en betydelig del af et værdigt liv og giver livskvalitet for borgeren. Derfor ønsker Nordfyns Kommune at støtte borgeren med demens samt pårørende bedst muligt med at klare sig selv i eget liv så længe som muligt. Dette indebærer oplysning og udbud af individuelle tilbud, således at borgere og pårørende føler sig klædt på til at mestre hverdagen og dens udfordringer og samtidigt bevare et selvstændigt liv. Da der er erfaring for, at borgere der tidligt bliver udredt, bliver bedre til selv- og sammen med pårørendeat håndtere deres situation og opnå en god livskvalitet, ønsker vi at støtte borgerne til en tidlig udredning. Leverancer Effektmål Reducere andelen af pårørende til demente som i mindre grad eller slet ikke føler sig klædt på til at håndtere deres pårørendes sygdomsforløb. Øge borgere med demens og deres pårørendes brug af tilbud/aktiviteter i kommunen Øge borgere med demens og deres pårørendes viden om demenssygdommen og håndteringen af tilhørende komplikationer i hverdagen. Øge mængden af tilbud/aktiviteter, hvor pårørende eller borgere med demens deltager. 6 Demensstrategi

8 1. Vi vejleder og tilbyder åben rådgivning og formidler målrettet og differentieret viden om sygdommen til borgere med demens, ny-diagnosticerede, pårørende og andre interessenter. 2. Vi foretager opsøgende arbejde og opretter hurtig kontakt til borgere med demens og pårørende, hvor vi fortæller hvad kommunen kan tilbyde både pårørende og borgere med demens. 3. Vi sikrer løbende opfølgning sammen med borgeren med demens for at afklare behov for støtte og hjælp og informerer om muligheder, og når behovet opstår, tilbyder vi en aktuel og attraktiv aflastningsmulighed. 4. Vi understøtter borgeren med demens i at fastholde sine eksisterende interesser enten i lokale eller kommunale tilbud. 5. Vi udvikler og giver tilbud som opretholder den fysiske funktion og det psykiske velbefindende med motionstilbud til borgere med demens. Procesmål 1. Vi sikrer kompetenceudvikling hos medarbejdergruppen i at kunne identificere tegn på demens og i at motivere til diagnosticering/udredning. 2. Vi udvikler arbejdsgange som understøtter medarbejdere og civilsamfundet, hvis der er behov for yderligere viden til en borger med demens eller dens pårørende. 3. Vi indlemmer demenskoordinatoren fra starten af forløbet, så denne kan lære borgeren og dens pårørende at kende. Det giver mulighed for tilrettelæggelse af en fokuseret indsats med den rette rådgivning. 4. Vi etablerer et trygt forhold for pårørende og borgere med demens til de givende aflastningssteder i kommunen. 5. Vi støtter borgeren og pårørende i at opretholde et selvstændigt liv og en hverdag som den plejer at være og inddrager frivillige i understøttelsen af at fastholde borgeren med demens i at dyrke sin interesse. Indsatsområde: Værdig omsorg og pleje for borgere med demens Mål: At borgeren oplever et værdigt liv ved at kommunen understøtter hjælp til selvhjælp. At boligformen samt tilhørende nødvendig pleje og omsorg imødekommer borgerens og de pårørendes behov, således at borgeren med demens kan leve bedst muligt med sin sygdom. At de ansatte oplever at have de fornødne hjælpemidler og kompetencer til at imødekomme borgerens og pårørendes behov og ønsker, samt de gældende mål og leverancer. 7 Demensstrategi

9 Introduktion I Nordfyns Kommune udgør kvaliteten i det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde at borgeren oplever medbestemmelse og livskvalitet som effekt af samarbejdet. Vi bestræber os på at være fleksible i vores tilbud og tager individuelle hensyn for at bevare borgerens værdighed og skabe sammenhæng mellem borgerens ønsker, behov, ressourcer og gældende rammer. Vi sætter en ære i at tilbyde borgerne et personale som, både personalet og borgeren oplever, er kompetente på et fagligt og menneskeligt plan til at imødekomme borgeren med demens og pårørende med de fornødne hjælpemidler samt behov og ønsker. Effektmål At borgeren med demens bibeholder sin værdighed og støttes i at leve et så aktivt og meningsfuldt liv som muligt. At pårørende til borgeren med demens oplever støtte, herunder også i deres sorgarbejde. At borgeren med demens og de pårørende imødekommes ud fra en tværfaglig indstilling. Sikre et forløb som tilbyder den nødvendige lindrende behandling, samt støtte og rammer. Leverancer 1. Vi støtter borgeren med demens i at bibeholde aktiviteter, gøremål og interesser som er forbundet med borgerens tidligere liv, også under ophold på plejehjem. 2. Vi tilbyder passende udfordringer og sikrer borgerinddragelse i aktiviteter, så borgeren med demens udfordres intellektuelt, sensorisk, fysisk og spirituelt og samtidig oplever fællesskab og succes med det vedkommende deltager i. 3. Vi skærmer borgeren med demens mod unødvendig ydmygelse, så vedkommende kan beholde sin værdighed. 4. Gennem pleje og omsorg sikrer vi nærvær og kommunikation med den demente borger. 5. Vi sikrer et sammenhængende forløb, som er præget af en professionel og faglig tilgang til borgeren og dens pårørende, og at det så vidt muligt, er det samme team som er omkring borgeren. 6. Vi sikrer kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejderne i demenssygdomme, symptomer herpå samt eventuelle psykiatriske symptomer. Særligt med fokus på den svære form for Fronto temporal demens, der kræver en særlig tilgang af medarbejderne. 7. Vi sikrer at medarbejderne kan få supervision i særlige vanskelige sager og gennem undervisning bliver bevidste om reglerne for anvendelse af magt og derigennem minimerer antal at indberetninger. Procesmål 1. Vi udarbejder arbejdsgange og muliggør rammer, som sikrer at borgeren med demens kan beholde sin værdighed og kan opleve en hverdag uden konflikter med sine omgivelser og sig selv. 2. Vi lærer borgeren med demens at kende, således at vi kan forme en meningsfuld og kendt hverdag for borgeren, med borgerens typiske aktiviteter, gøremål og interesser i fokus. 8 Demensstrategi

10 3. Vi fremmer livskvaliteten og påvirker sygdomsforløbet positivt. 4. Vi gør pleje og plejemiljø personligt og individuelt og forstår adfærd og eventuelle psykiatriske symptomer ud fra den dementes perspektiv. 5. Vi ajourfører personale med de fornødne kompetencer til at imødekomme borgerens og pårørendes behov og ønsker, samt de gældende mål og leverancer. 6. Vi inddrager pårørende, så der kan ydes nødvendig støtte og omsorg til den gældende. 9 Demensstrategi

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM 2017-2019 JERES KOMMUNE - EN MERE DEMENSVENLIG KOMMUNE At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, danskere frygter mest. I Danmark er 85.000

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Strategi: Sammen om demens

Strategi: Sammen om demens Strategi for demensindsatsen i Haderslev Kommune. Strategien tager afsæt i værdighedspolitikken, borgernes forslag fra demenskonferencen marts 2017, Den nationale handleplan for demens samt allerede igangsatte

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv.

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv. Værdighedspolitik Voksenudvalget Forord Værdighed handler blandt andet om, at mennesker kan mødes på lige fod, og opleve ligeværd, respekt og ordentlighed. Det at føle sig værdsat og anerkendt, styrker

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere