Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil"

Transkript

1 Begyndere Styresystem Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende brugerkurser under AMUrne. AMU kurserne er et stilbud til alle, både beskæftigede Deltageren kan anvende tastaturet effektivt og rationelt i jobfunktioner, hvori der indgår læse- og lyttefunktioner til brug for indtastninger af danske og udenlandske tekster. Deltageren kan foretage hensigtsmæssig tekstopstilling og foretage tekstindtastning med en høj grad af fejlfrihed med henblik på at spare tid på bl.a. korrekturlæsning. Deltageren kan indrette sin arbejdsplads således, at skader i håndled, nakke og skuldre undgås. På kurset afprøves nogle af de programmer, der er indeholdt i de efterfølgende moduler. Derved medvirker kurset til de enkelte deltageres afklaring af, hvilke områder de har lyst til at arbejde videre med. PC Hvad består den af? Opstart Skrivebordet Skærmopsætning Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Tastaturtræning Tastaturindlæring med øvelser 10-finger-systemet Tekstbehandling Indskrive, redigere, formatere Udskrivning Hente og gemme Arbejde med Windows XP Mapper Stifinder Organisering af oplysninger (mappestruktur) På kurset anvendes styresystemet Windows XP og Word 2007 tastaturbetjening til indskrivning af tekst

2 Styresystem Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 dage Dette modul giver grundlæggende kendskab til brug af styresystemet. AMU kurserne er et stilbud Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper. Brug af mus og tastatur Skrivebordet Startmenuen Starte og lukke programmer Tilpasning af vinduer Proceslinien Gemme og hente dokumenter (filer) Denne computer og stifinder Oprette mapper, flytte og sortere filer Udskrift Indstillinger af Windows (kontrolpanel) Vedligeholdelse af computeren (diskoprydning, diskdefragmentering m.m.) På kurset anvendes Windows XP jobrelateret brug af styresystemer på pc

3 Styresystem Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage Dette modul er beregnet til dem, der vil vide mere om selve pc og afhjælpning af de daglige problemer, der kan opstå på arbejdspladsen. Kan med fordel tages efter kurset (Jobrelateret brug af styresystemer på PC). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styrestystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Computertyper Pegeredskaber (forskellige musetyper) Tastaturer og skærme Ergonomi Forskellige styresystemer Netværkstyper Netværk hjemme (ISDN, ADSL m.m.) Distance arbejdspladser (VPN) Dokumenthåndtering (avanceret administration af filer og mapper) Sikkerhed (antivirusprogrammer m.m.) Installation af software/hardware (tilslutte en ny printer, installere et computerprogram, m.v.) Fejlfinding af hardware/software (hvorfor virker min printer ikke, min internetforbindelse virker ikke, m.v.) På kurset anvendes styresystemet Windows XP brug af pc på arbejdspladsen

4 Tekstbehandling Tekstbehandling består af 7 moduler Ialt 10 dage AMU kurserne er et stilbud Indskrivning og formatering af mindre tekster Kan med fordel tages før de efterfølgende moduler. 3 dage Grafiske virkemidler til layout i tekst Anvendelse af de mere avancerede funktioner ved opsætning af tekster. 2 dage Standardisering af virksomhedens dokumenter Hvordan man opretter standardskabeloner - eksempelvis følgeskrivelser. Deltagerne bør have et grundlæggende kendskab til tekstbehandling. 1 dag Fletning af dokumenter til masseproduktion Fletning fra forskellige kilder til brev, label, kuvert, og navneliste. Deltagerne bør have grundlæggende kendskab til tekstbehandling. 1 dag Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster Omfatter stikordsregistre, fodnoter, bogmærker, krydshenvisninger og hyperlinks. Deltagerne bør have grundlæggende kendskab til tekstbehandling. 1 dag Dynamiske beregninger og diagrammer i etb Indsætte og redigere integrerede objekter. Indsætte, redigere og opdatere sammenkædede objekter. Administrere dokumenter på dokumentbiblioteker. (Websteder, SharePoint-server) 1 dag Samarbejde om dokumenter Indsætte og administrere kommentarer. Korrekturlæsning, registrere ændringer, administrere ændringer. Sammenligne dokumenter. Administrere dokumenter på dokumentbiblioteker (Websteder, SharePoint-server) 1 dag På kurserne anvendes styresystemet Windows XP og Word 2007 tekstbehandling overblik over de 7 moduler

5 Tekstbehandling Indskrivning og formatering af mindre tekster 3 dage Dette modul kan med fordel tages før de øvrige tekstbehandlingsmoduler. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, skilte, produktblade, prislister eller notater. Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således, at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier. Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på en hensigtsmæssig og logisk måde. Formålet med dette kursus er at give deltagerne en indføring i anvendelsen af Microsoft Word 2007 elektronisk tekstbehandling samt at indøve og optræne en grundlæggende færdighed i forbindelse med konkrete indtastnings- og redigeringsopgaver. Efter kurset kan deltageren: - oprette forretningsbrev - bruge tabeller og grafiske objekter (billeder) SIMPEL TEKSTSKRIVNING Indskrivning Tvungen ny side Markering Gem Fortryd Vis udskrift Symboler Dato og tid Skrifttyper/effekter Udskriv Genvejstaster OPSTILLING AF TEKST Enkle tabeller Punktopstilling i ét niveau Grafik Kanter og skygge Justering Indryk - afsnit REDIGERING AF TEKST Autokorrektur Flyt og kopier Søg og erstat Formateringssymboler Fortryd Stavekontrol Orddeling Formatpensel Indsæt fil DOKUMENTET Sidetal Enkel sidehoved og -fod Margen Papirretning Dokumentvisning Flere dokumenter samtidigt Introduktion til Words skabeloner HJÆLPEFUNKTIONEN På kurset anvendes styresystemet Windows XP og Word 2007 indskrivning og formatering af mindre tekster

6 Tekstbehandling Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage Indeholder mere avanceret tekstbehandling. Kan med fordel tages efter kurset (Indskrivning og formatering af mindre tekster). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan anvende tekstbehandling til at fremstille virksomhedens præsentationsmateriale og andre dokumenter med tekstbehandlingsredskabets grafiske muligheder som eksempelvis tabulator, spalter, tabel og punkter i flere niveauer til layout. Formålet med Grafiske virkemidler til layout i tekst er, at deltageren efter n selvstændigt kan: - vurdere og anvende relevante tekstopstillingsmuligheder i forbindelse med mere komplicerede arbejdsopgaver - vurdere behovet for standardiseringer samt oprette og anvende disse med henblik på effektivisering af arbejdsfunktionen Opstilling af tekster Tabulering Punktopstilling i flere niveauer Tabeller Spalter Kanter og skygger Flersidede dokumenter Sidehoved og -fod Sidelayout Sidenummerering Feltkoder Andet layout Grafik, fortsat Tegnefaciliteter WordArt Autotekst/hurtig dele På kurset anvendes Word 2007 grafiske virkemidler til layout i tekst

7 Tekstbehandling Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dag Deltageren lærer at oprette standardskabeloner - eksempelvis følgesedler, rykkere, ordrebekræftelser m.v. for derigennem at effektivisere arbejdet. Kan med fordel tages efter kurset (Indskrivning og formattering af mindre tekster) og evt (Grafiske virkemidler til layout i tekst). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. I forbindelse med oprettelse af standardtekster behandles: Typografier Anvende Oprette Redigere sfortegnelse Markering Oprettelse Indstillinger Sidenummerering Inkl. sidehoved og sidefod Standarddokumenter Skabelontyper Kontrolelementer Klik på felter Formularer På kurset anvendes Word 2007 standardisering af virksomhedens dokumenter

8 Tekstbehandling Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag Fletning fra forskellige kilder til brev, label, m.v. Kan med fordel tages efter kurset (Indskrivning og formattering af mindre tekster). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og s. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. I forbindelse med fletning af dokumenter til massebreve behandles: Fletning Breve Kuverter Etiketter s Adresselister Flette fra: Tabel i Word Excel Access Outlook adressekartotek Sortering Udvælgelse Filtrering På kurset anvendes Word 2007 fletning af dokumenter til masseproduktion

9 Tekstbehandling Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 dag Modulet omhandler oprettelse og overblik over store dokumenter f.eks. rapporter og brugervejledninger. Kan med fordel tages efter kurserne (Indskrivning og formattering af mindre tekster) og (Grafiske virkemidler til layout i tekst). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan oprette og skabe overblik over store dokumenter som f.eks. rapporter og brugervejledninger. Deltageren kan oprette f.eks. indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks, billedfortegnelser og noteapparat. I forbindelse med udarbejdelse og bearbejdning af store tekster behandles: sfortegnelse På baggrund af typografier Markering Overskriftstypografier Oprettelse af indholdsfortegnelse Slette Oprettelse i en webramme Opdatere en indholdsfortegnelse Stikordsregister/indeks Markering af ord/emner Oprettelse af konkordansfil Oprettelse af stikordsregister/indeks Slette stikordsregister/indeks Figurlister Billedtekst Noter Fodnoter Placering Formater Slutnoter Indsæt et bogmærke Krydshenvisninger Forskellige referencer Hyperlinks Opret/indsæt et hyperlink Destinationer i det aktuelle dokument På kurset anvendes Word 2007 udarbejdelse og bearbejdning af store tekster

10 Tekstbehandling Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1 dag Indsætte og redigere integrerede objekter fra andre applikationer (eksempelvis Excel og Power Point). Deltageren bør have kendskab til Word (herunder oprettelse af skabeloner), Excel og Power Point før kursusstart. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan på en hensigtsmæssig måde udnytte funktionaliteten i tilknyttede applikationer og herved opnå en mere rationel opgaveløsning. Dette kan f.eks. ske ved at indsætte kald til moduler med beregninger og diagrammer (objekter) i et givent tekstdokument, f.eks. standardbreve, eller rapporter, hvor der indgår større beregninger. Integrering af objekt Integrering af et objekt fra Excel, data, diagrammer Integrering af et objekt fra PowerPoint Sammenkædning af objekter Sammenkædning med Excel, data, diagrammer Sammenkædning med PowerPoint Kæder Opdatere et sammenkædet objekt manuelt Undgå opdatering af sammenkædede objekter Redigering af kæder Øvrige automatiseringer Hyperlinks Hyperlink til en placering i det aktuelle dokument Hyperlink til en fil Hyperlink til dele af en fil Slå automatiske hyperlinks til/fra dynamiske beregninger og diagrammer i etb

11 Tekstbehandling Samarbejde om dokumenter 1 dag Hvordan man styrer og gennemfører eksempelvis korrekturlæsning med flere deltagere og versioner af dokumenter. Kan med fordel tages efter kurserne (Indskrivning og formattering af mindre tekster) og (Grafiske virkemidler til layout i tekst). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter f.eks. ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen. Kommentarer Indsæt kommentar Slet kommentar Flere korrekturlæsere Indstillinger Udskrivningsmuligheder Ændringer Slet tekst Tilføj tekst Øvrige ændringer Håndtering af ændringer Indstillinger Udskrivningsmuligheder Sammenligninger To dokumenter til et dokument Flere dokumenter til et dokument Sammenlign med kildedokument Beskyttelse Begræns korrekturindstillinger Begræns tilladelser Beskyt personlige oplysninger Udgiv i PDF-format Kryptér dokumentet Deling af dokumenter Samarbejde på et websted Flere versioner af samme dokument Tjek et dokument ud og ind samarbejde om dokumenter

12 Regneark Regneark består af 5 moduler Ialt 8 dage AMU kurserne er et stilbud anvendelse af regneark til talbehandling Kan med fordel tages før de efterfølgende moduler. 3 dage Design og automatisering af regneark Er lettere avanceret. 2 dage Præsentation af tal i regneark Betinget formatering, Formater celler med farver, arbejde med tabeller og avancerede diagrammer. 1 dag Anvendelse af pivot-tabeller Omhandler kun brugen af Pivottabeller (udtræk/analyse af store datamængder). 1 dag Anvendelse af store datamængder i regneark Omhandler omformning af store datamængder, så dataene kan videre bearbejdes. Der benyttes avancerede matematiske funktioner. 1 dag På kurserne anvendes ms excel 2007 regneark overblik over de 5 moduler

13 Regneark Anvendelse af regneark til talbehandling 3 dage Dette modul er begyndermodul til regneark. Modulet omhandler generel brug af regneark. Daglige brugere af regneark kan lære at arbejde mere rationelt via dette modul. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette. Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Deltageren kan opbygge mindre modeller i et regneark, løse enkle simuleringsopgaver og beregne konsekvenser ved ændringer i tal, som er en del af et større talmateriale, f.eks. opstilling af budgetter. Endvidere kan deltageren præsentere et mindre talmateriale visuelt ved brug af enkle former for grafikpræsentation, som kan fremme forståelsen af talmaterialet. Generel brug af regneark Indtastning af data Oprette formler (de fire regnearter) Kopiere/flytte data Kopiere/flytte formler Formatere tekst Flette celler Formatere tal (valutategn, decimaler m.m.) Indsætte kolonner/rækker Slette kolonner/rækker Fyld serie (kopiere med det sorte kryds) Brug af autosum Brug af hjælpefunktionen Funktioner (beregne gennemsnit, største, mindste m.m.) Absolutte referencer (låse kolonner/rækker) Sortere data Frys ruder Oprettelser af diagrammer Formatering af diagrammer anvendelse af regneark til talbehandling

14 Regneark Design og automatisering af regneark 2 dage Modulet kan betegnes som lettere avanceret regneark, det går ud på at lave opstillinger over flere ark. Mere avancerede beregninger vha. guiden funktioner. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. Arbejde med flere regneark i samme mappe Flere-arks-modeller, herunder gruppe-redigering Brug af navne på tværs af ark. Rationel opbygning af formler Links mellem flere mapper Arbejde med kæder mellem filer Avanceret grafik Oprettelse og redigering af diagrammer. Oprettelse af diagram på baggrund af separate områder i regnearket. Redigering i form af skalaændringer, tekstændringer mv. Funktioner generelt Brug af opslag, finansielle og andre relevante funktionsgrupper. Brug af indlejrede funktioner Logiske funktioner HVIS funktionen Enkel databasesøgning Sorteringsmuligheder Brug af autofilter og arbejde med brugerdefineret søgning. Import af data Import af forskellig filtyper (kommasepareret, Access og tekst) Personlig tilpasning af programmet Tilpasning af hurtig adgang Generelle Excel-indstillinger design og automatisering af regneark

15 Regneark Præsentation af tal i regneark 1 dag Grafisk præsentation og udtryk i regneark. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. Betinget formatering Formater celler med farver Formater celler med datalinje Tendens farver Find celler med betinget formatering Tabeller Formater som tabel Tilpasninger af tabeller Diagrammer Diagramværktøjer Arbejdsgang for diagrammer Standarddiagrammer Afvig fra standarden Grafik i diagrammer Tendenslinje Flere ark Sidehoved og sidefod på diagrammer Andre diagramtyper Andre diagramtyper Cirkel med søjleudsnit Radardiagram Sekundær akse Punktdiagram med jævne kurver præsentation af tal i regneark

16 Regneark Anvendelse af pivot-tabeller 1 dag Analyse og udtræk af store datamængder. Kan med fordel tages efter kurserne (Anvendelse af regneark til talbehandling) og (Design og automatisering af regneark). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. Pivot-tabeller er et interaktivt/analyse-værktøj, som kan bruges til hurtigt at opsummere store mængder af data ved hjælp af beregnings-, filtrerings og formatmetoder. Klargøre data Pivottabeller Grundlæggende Rapportfilter Kolonne-etiketter Række-etiketter Værdier Sortere data Filtrere data Gruppefelter Talformater Værdi indstillinger Beregnet felt Beregningsformer Diagrammer i Pivottabeller Import og bearbejdning af data fra Access anvendelse af pivot-tabeller

17 Regneark Anvendelse af store datamængder i regneark 1 dag Omhandler omformning af store datamængder, så dataene kan videre bearbejdes (analyse og udtræk). Der benyttes avancerede matematiske funktioner. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre f.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. Ryd op i tabel Omvendt pivot fra krydstabulering til alm. tabel Tabel til Excel-tabel Brugerfladen Frys ruder Filtrer Datavalidering Beskyt regnearket Formler og funktioner Navngivning Fra formel til værdi & -tegn, VENSTRE, HØJRE og MIDT FIND, HVIS og OPSLAG DAG, MÅNED, ÅR og DATO Fra cprnr til fødselsdato SUBTOTAL TÆL.HVIS og TÆL.HVISER SUM.HVIS og SUM.HVISER DSUM, DTÆL og andre D-funktioner Makro Makro optag og afspil Eksterne data Link til anden Excel-fil Link til data i Access Importere data fra en tekstfil anvendelse af store datamængder i regneark

18 Præsentation Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dage Fremstilling af præsentationsmateriale. AMU kurserne er et stilbud. Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov. Modulet drejer sig om at udarbejde en dias præsentation i Programmet Microsoft PowerPoint. Kursisten vil under forløbet lære at arbejde med tekst og tegneobjekter, som også forekommer i Word og Excel. Tegneobjekterne bruges til at udarbejde reklamer og specielle illustrationer. Dias Dias-layout Indsætte og formattere tekst Figurer/billeder Excel-diagrammer Organisations-diagrammer Tabeller Standardiseringer Dias-design Dias-skabelon Masters Diasshow Overgange Animeringer Praktiske anvisninger Ledsagemateriale Uddelingskopier Noter Disposition På kurset anvendes power point 2007 anvendelse af præsentations programmer (Power Point)

19 Præsentation Desktop Publishing i virksomheden 3 dage Desktop Publishing går ud på at udvikle reklamer. Der arbejdes med tekstruder, billeder og tegne-objekter. Man arbejder med mange af de samme funktioner som i tekstbehandling. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. Indskrive tekst Importere tekst Kopiere formater Kopiere/flytte tekst Indsæt multimedieklip Billeder (Bitmapgrafik, vektorgrafik) Guider i Publisher Planlægge en publikation Layout (det gylne snit, optiske midtpunkt) Teori om skrifttyper Bogstavafstand Linieafstand Marginer Tekstomløb Spalter Hjælpelinier Masterside Indsætte objekter (streger, pile, figurer) Objekter i lag Billeder (omfarv, beskære, skaler) Forskellige sideopsætninger (foldere, a4, a5, m.m.) Tabeller Tabulatorer Typografier Skabeloner Designgalleri Pakke publikation til trykkeri På kurset anvendes publisher 2007 Desktop Publishing i virksomheden

20 Internet Effektiv internetsøgning på jobbet 2 dage Modulet omhandler søgning af oplysning på Internettet og bearbejdning af disse - herunder kopiere tekst og billeder, downloade m.v. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer. Internet-adresse Skrive adressen Navigere i programmet Surfe med hyperlinks Udskrive Internet-teori Opbygning af internet-adresse Portaler Gemme webside Søgemaskiner Typer Brug af søgemaskine Internet Explorer Indstilling Valg af startside Ændre skrifttype og -farve Nyhedsgruppe Debattere Net-etiketter Anvende fundne oplysninger Ophavsret Kopiere tekst Billeder og grafik Databaser Kopiere programmer Download Ophavsret Installation Sikkerhed på internettet På kurset anvendes internet explorer 2007 mere info: lene simonsen tlf.: // Leif Kloster tlf.: effektiv internetsøgning på jobbet

21 Internet Online kommunikation til jobbrug 2 dage Modulet omhandler m.m. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. , nyhedsgrupper og anden online kommunikation. Deltageren kender regler for god kommunikation og etik. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og eksternt i forhold til omverdenen. Målet med undervisningen er, at deltagerne selvstændigt kan bruge de funktioner, der er nødvendige for at anvende elektronisk post samt varetage tids- og opgave-styring i arbejdssammenhæng. Sende og modtage Besvare Videresende Administrer sine (slette, flytte, gemme, udskrive, markere til opfølgning) Oprette autosignatur Vælg sendetidspunkt Ikke tilstede funktionen Oprette regler for modtagelse af Kontaktpersoner (adressekartotek) Kalender (opret aftaler) Indkalde til møder Administration af kalender generelt Webmail Elektronisk kommunikation Regler for god kommunikation Debatfora (chat, nyhedsgrupper) Netværksforbindelser På kurset anvendes microsoft outlook 2007 med tilsluttet Exchange server. Det er en opsætning man bruger i virksomheder, ikke privat. Det må ikke forveksles med Outlook Express, hotmail, Gmail m.m. som mange private bruger. mere info: lene simonsen tlf.: // Leif Kloster tlf.: online kommunikation til jobbrug

22 Internet Effektiv anvendelse af og kalendersystemer 1 dag Modulet omhandler avanceret kalender og opgavestyring. Kan med fordel tages efter kurset (Online kommunikation til jobbrug). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af s. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling. Målet med undervisningen er, at deltagerne effektivt kan bruge de funktioner, der er nødvendige for at anvende elektronisk post samt varetage opgavestyring i arbejdssammenhæng. Kalender Opret ny kalender Aftaler Begivenheder Opgaver til aftaler og begivenheder Møder Gruppetidsplaner Vise kalendere overlappet eller side om side Dele kalenderoplysninger med andre Exchange-brugere Opgaver Registrere opgaver og opgaveemner Omdøbe en opgave Sortere opgaverne på opgavelisten Fuldføre en opgave Flag og farvekategorier Opfølgningsflag Tildel farvekategori Redigere farvekategorierne På kurset anvendes microsoft outlook 2007 tilsluttet en exchange server mere info: lene simonsen tlf.: // Leif Kloster tlf.: effektiv anvendelse af og kalender systemer

23 Database Udveksling og klargøring af data Oprettelse af database til jobbrug 2 dage Grundlæggende indsigt i opbygning og anvendelse af database. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. Databaseteori (entiteter, relationer, nøglefelter, normalisering) Feltnavne (feltnavne, datatyper, feltegenskaber) Rækkefølge ved oprettelse database Oprettelse af tabeller Oprettelse af relationer Redigering af felter i tabeller Importer data Oprettelse af forespørgsler Oprettelse af rapporter På kurset anvendes access 2007 oprettelse af database til jobbrug

24 Database Udveksling og klargøring af data Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 dag Dette modul henvender sig til den som er bruger af database. De lærer at oprette, slette og udvælge data bør være gennemgået før dette modul. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter. Åbne database Bladre i poster Oprette, slette og rette informationer Udskrive informationer Søge, sortere og filtrere i informationer Udvælgelses kriterier Udvælgelsesforespørgsel Redigering af bestående forespørgsler Slette en forespørgsel Oprettelse af en opdateringsforespørgsel Rapporter Oprettelse Tilretning På kurset anvendes access 2007 database vedligeholdelse til jobbrug

25 Database Udveksling og klargøring af data Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 dage Dette modul er avanceret database. Modulet evt kan med fordel være gennemført. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. Oprettelse af formularer Delt formular Ved hjælp af guide Oprettelse af rapporter Simpel rapport Ved hjælp af guide Designe formularer og rapporter Oprette brugervenlige formularer Tilrette feltegenskaber Formularer med underformular Beregninger i Forespørgsler, formularer og rapporter Kontrolelementer Kommandoknap Etiketter Eksportere data fra Access Brevfletning fra Access På kurset anvendes access 2007 oprette brugerflader og udskrifter i database

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole IT Opkvalificering af -kompetencer - for medarbejdere på AH Efterår 2012 Aalborg Handelsskole Opkvalificering af IT-kompetencer I efteråret 2012 bliver det igen muligt for alle medarbejdere at forny eller

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

IT-kurser. IT-kurser i det du har brug for - når du har tid PRAKTISKE OPLYSNINGER. Vil du vide mere?

IT-kurser. IT-kurser i det du har brug for - når du har tid PRAKTISKE OPLYSNINGER. Vil du vide mere? PRAKTISKE OPLYSNINGER DATO, VARIGHED OG KVIKNUMMER IT-Flex centret er åbent alle hverdage uden for skoleferier. Kursusdagene begynder kl. 7.45 og slutter kl. 15.09. Varigheden afhænger af dine ønsker og

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER Marts 2014 INDHOLD Billedbehandling med PSP X... 3 Billedredigering med Photofiltre... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8 DeskTop

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Sammenligning af Office 2013-versionen

Sammenligning af Office 2013-versionen Sammenligning af 2013-versionen Nyt eller forbedret Udvalgt Word 2013 2013 2010 2007 2003 Opret flotte dokumenter, og få en bedre læseoplevelse Med den nye læsetilstand kan du koncentrere dig fuldt ud

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

OFFICE 2010 OPGRADERING

OFFICE 2010 OPGRADERING OFFICE 2010 OPGRADERING KIRSTEN KRISTENSEN OFFICE 2010 OPGRADERING Læs om nyhederne i Office 2010 Opgradering fra 2003 eller 2007 Word, Excel, PowerPoint Outlook, Publisher, OneNote KIRSTEN KRISTENSEN

Læs mere

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark

It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark Bliv dygtigere til it det gavner alle! Informationsteknologi (it) er populært og anvendes af danskerne som aldrig før. Det kan derfor som medarbejder være nødvendigt at opkvalificere sig inden for dette

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Ekspert i Word KOMPUTER. Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen WORD EKSPERT

Ekspert i Word KOMPUTER. Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen WORD EKSPERT Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen Word er det mest anvendte tekstbehandlingsprogram på markedet. Kender du de grundlæggende funktioner i programmet, og har du lyst til at lære mere, så er Word-Ekspertskolen

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

KURSER. - i alle retninger Efteråret 2010. Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003

KURSER. - i alle retninger Efteråret 2010. Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003 I gang med Word 2003 Videre med Word 2003 Grundlæggende regneark Excel 2003 Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003 www.ahkurser.dk I gang med Word 2007 Videre med Word 2007 Grundlæggende

Læs mere

F.M.T. Ver. 2004/79 F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 / 20 31 01 98 www.morley.dk Side 2

F.M.T. Ver. 2004/79 F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 / 20 31 01 98 www.morley.dk Side 2 Datablade Priser...3 Kursuspriser...5 Tekstbehandling...7 Microsoft Word - Grundkursus...9 Microsoft Word - Videregående kursus...10 Microsoft Word - Grafiske opgaver...11 Microsoft Word - Store dokumenter...12

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere