Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil"

Transkript

1 Begyndere Styresystem Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende brugerkurser under AMUrne. AMU kurserne er et stilbud til alle, både beskæftigede Deltageren kan anvende tastaturet effektivt og rationelt i jobfunktioner, hvori der indgår læse- og lyttefunktioner til brug for indtastninger af danske og udenlandske tekster. Deltageren kan foretage hensigtsmæssig tekstopstilling og foretage tekstindtastning med en høj grad af fejlfrihed med henblik på at spare tid på bl.a. korrekturlæsning. Deltageren kan indrette sin arbejdsplads således, at skader i håndled, nakke og skuldre undgås. På kurset afprøves nogle af de programmer, der er indeholdt i de efterfølgende moduler. Derved medvirker kurset til de enkelte deltageres afklaring af, hvilke områder de har lyst til at arbejde videre med. PC Hvad består den af? Opstart Skrivebordet Skærmopsætning Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Tastaturtræning Tastaturindlæring med øvelser 10-finger-systemet Tekstbehandling Indskrive, redigere, formatere Udskrivning Hente og gemme Arbejde med Windows XP Mapper Stifinder Organisering af oplysninger (mappestruktur) På kurset anvendes styresystemet Windows XP og Word 2007 tastaturbetjening til indskrivning af tekst

2 Styresystem Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 dage Dette modul giver grundlæggende kendskab til brug af styresystemet. AMU kurserne er et stilbud Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper. Brug af mus og tastatur Skrivebordet Startmenuen Starte og lukke programmer Tilpasning af vinduer Proceslinien Gemme og hente dokumenter (filer) Denne computer og stifinder Oprette mapper, flytte og sortere filer Udskrift Indstillinger af Windows (kontrolpanel) Vedligeholdelse af computeren (diskoprydning, diskdefragmentering m.m.) På kurset anvendes Windows XP jobrelateret brug af styresystemer på pc

3 Styresystem Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage Dette modul er beregnet til dem, der vil vide mere om selve pc og afhjælpning af de daglige problemer, der kan opstå på arbejdspladsen. Kan med fordel tages efter kurset (Jobrelateret brug af styresystemer på PC). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styrestystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Computertyper Pegeredskaber (forskellige musetyper) Tastaturer og skærme Ergonomi Forskellige styresystemer Netværkstyper Netværk hjemme (ISDN, ADSL m.m.) Distance arbejdspladser (VPN) Dokumenthåndtering (avanceret administration af filer og mapper) Sikkerhed (antivirusprogrammer m.m.) Installation af software/hardware (tilslutte en ny printer, installere et computerprogram, m.v.) Fejlfinding af hardware/software (hvorfor virker min printer ikke, min internetforbindelse virker ikke, m.v.) På kurset anvendes styresystemet Windows XP brug af pc på arbejdspladsen

4 Tekstbehandling Tekstbehandling består af 7 moduler Ialt 10 dage AMU kurserne er et stilbud Indskrivning og formatering af mindre tekster Kan med fordel tages før de efterfølgende moduler. 3 dage Grafiske virkemidler til layout i tekst Anvendelse af de mere avancerede funktioner ved opsætning af tekster. 2 dage Standardisering af virksomhedens dokumenter Hvordan man opretter standardskabeloner - eksempelvis følgeskrivelser. Deltagerne bør have et grundlæggende kendskab til tekstbehandling. 1 dag Fletning af dokumenter til masseproduktion Fletning fra forskellige kilder til brev, label, kuvert, og navneliste. Deltagerne bør have grundlæggende kendskab til tekstbehandling. 1 dag Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster Omfatter stikordsregistre, fodnoter, bogmærker, krydshenvisninger og hyperlinks. Deltagerne bør have grundlæggende kendskab til tekstbehandling. 1 dag Dynamiske beregninger og diagrammer i etb Indsætte og redigere integrerede objekter. Indsætte, redigere og opdatere sammenkædede objekter. Administrere dokumenter på dokumentbiblioteker. (Websteder, SharePoint-server) 1 dag Samarbejde om dokumenter Indsætte og administrere kommentarer. Korrekturlæsning, registrere ændringer, administrere ændringer. Sammenligne dokumenter. Administrere dokumenter på dokumentbiblioteker (Websteder, SharePoint-server) 1 dag På kurserne anvendes styresystemet Windows XP og Word 2007 tekstbehandling overblik over de 7 moduler

5 Tekstbehandling Indskrivning og formatering af mindre tekster 3 dage Dette modul kan med fordel tages før de øvrige tekstbehandlingsmoduler. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, skilte, produktblade, prislister eller notater. Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således, at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier. Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på en hensigtsmæssig og logisk måde. Formålet med dette kursus er at give deltagerne en indføring i anvendelsen af Microsoft Word 2007 elektronisk tekstbehandling samt at indøve og optræne en grundlæggende færdighed i forbindelse med konkrete indtastnings- og redigeringsopgaver. Efter kurset kan deltageren: - oprette forretningsbrev - bruge tabeller og grafiske objekter (billeder) SIMPEL TEKSTSKRIVNING Indskrivning Tvungen ny side Markering Gem Fortryd Vis udskrift Symboler Dato og tid Skrifttyper/effekter Udskriv Genvejstaster OPSTILLING AF TEKST Enkle tabeller Punktopstilling i ét niveau Grafik Kanter og skygge Justering Indryk - afsnit REDIGERING AF TEKST Autokorrektur Flyt og kopier Søg og erstat Formateringssymboler Fortryd Stavekontrol Orddeling Formatpensel Indsæt fil DOKUMENTET Sidetal Enkel sidehoved og -fod Margen Papirretning Dokumentvisning Flere dokumenter samtidigt Introduktion til Words skabeloner HJÆLPEFUNKTIONEN På kurset anvendes styresystemet Windows XP og Word 2007 indskrivning og formatering af mindre tekster

6 Tekstbehandling Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage Indeholder mere avanceret tekstbehandling. Kan med fordel tages efter kurset (Indskrivning og formatering af mindre tekster). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan anvende tekstbehandling til at fremstille virksomhedens præsentationsmateriale og andre dokumenter med tekstbehandlingsredskabets grafiske muligheder som eksempelvis tabulator, spalter, tabel og punkter i flere niveauer til layout. Formålet med Grafiske virkemidler til layout i tekst er, at deltageren efter n selvstændigt kan: - vurdere og anvende relevante tekstopstillingsmuligheder i forbindelse med mere komplicerede arbejdsopgaver - vurdere behovet for standardiseringer samt oprette og anvende disse med henblik på effektivisering af arbejdsfunktionen Opstilling af tekster Tabulering Punktopstilling i flere niveauer Tabeller Spalter Kanter og skygger Flersidede dokumenter Sidehoved og -fod Sidelayout Sidenummerering Feltkoder Andet layout Grafik, fortsat Tegnefaciliteter WordArt Autotekst/hurtig dele På kurset anvendes Word 2007 grafiske virkemidler til layout i tekst

7 Tekstbehandling Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dag Deltageren lærer at oprette standardskabeloner - eksempelvis følgesedler, rykkere, ordrebekræftelser m.v. for derigennem at effektivisere arbejdet. Kan med fordel tages efter kurset (Indskrivning og formattering af mindre tekster) og evt (Grafiske virkemidler til layout i tekst). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. I forbindelse med oprettelse af standardtekster behandles: Typografier Anvende Oprette Redigere sfortegnelse Markering Oprettelse Indstillinger Sidenummerering Inkl. sidehoved og sidefod Standarddokumenter Skabelontyper Kontrolelementer Klik på felter Formularer På kurset anvendes Word 2007 standardisering af virksomhedens dokumenter

8 Tekstbehandling Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag Fletning fra forskellige kilder til brev, label, m.v. Kan med fordel tages efter kurset (Indskrivning og formattering af mindre tekster). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og s. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. I forbindelse med fletning af dokumenter til massebreve behandles: Fletning Breve Kuverter Etiketter s Adresselister Flette fra: Tabel i Word Excel Access Outlook adressekartotek Sortering Udvælgelse Filtrering På kurset anvendes Word 2007 fletning af dokumenter til masseproduktion

9 Tekstbehandling Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 dag Modulet omhandler oprettelse og overblik over store dokumenter f.eks. rapporter og brugervejledninger. Kan med fordel tages efter kurserne (Indskrivning og formattering af mindre tekster) og (Grafiske virkemidler til layout i tekst). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan oprette og skabe overblik over store dokumenter som f.eks. rapporter og brugervejledninger. Deltageren kan oprette f.eks. indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks, billedfortegnelser og noteapparat. I forbindelse med udarbejdelse og bearbejdning af store tekster behandles: sfortegnelse På baggrund af typografier Markering Overskriftstypografier Oprettelse af indholdsfortegnelse Slette Oprettelse i en webramme Opdatere en indholdsfortegnelse Stikordsregister/indeks Markering af ord/emner Oprettelse af konkordansfil Oprettelse af stikordsregister/indeks Slette stikordsregister/indeks Figurlister Billedtekst Noter Fodnoter Placering Formater Slutnoter Indsæt et bogmærke Krydshenvisninger Forskellige referencer Hyperlinks Opret/indsæt et hyperlink Destinationer i det aktuelle dokument På kurset anvendes Word 2007 udarbejdelse og bearbejdning af store tekster

10 Tekstbehandling Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1 dag Indsætte og redigere integrerede objekter fra andre applikationer (eksempelvis Excel og Power Point). Deltageren bør have kendskab til Word (herunder oprettelse af skabeloner), Excel og Power Point før kursusstart. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan på en hensigtsmæssig måde udnytte funktionaliteten i tilknyttede applikationer og herved opnå en mere rationel opgaveløsning. Dette kan f.eks. ske ved at indsætte kald til moduler med beregninger og diagrammer (objekter) i et givent tekstdokument, f.eks. standardbreve, eller rapporter, hvor der indgår større beregninger. Integrering af objekt Integrering af et objekt fra Excel, data, diagrammer Integrering af et objekt fra PowerPoint Sammenkædning af objekter Sammenkædning med Excel, data, diagrammer Sammenkædning med PowerPoint Kæder Opdatere et sammenkædet objekt manuelt Undgå opdatering af sammenkædede objekter Redigering af kæder Øvrige automatiseringer Hyperlinks Hyperlink til en placering i det aktuelle dokument Hyperlink til en fil Hyperlink til dele af en fil Slå automatiske hyperlinks til/fra dynamiske beregninger og diagrammer i etb

11 Tekstbehandling Samarbejde om dokumenter 1 dag Hvordan man styrer og gennemfører eksempelvis korrekturlæsning med flere deltagere og versioner af dokumenter. Kan med fordel tages efter kurserne (Indskrivning og formattering af mindre tekster) og (Grafiske virkemidler til layout i tekst). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter f.eks. ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen. Kommentarer Indsæt kommentar Slet kommentar Flere korrekturlæsere Indstillinger Udskrivningsmuligheder Ændringer Slet tekst Tilføj tekst Øvrige ændringer Håndtering af ændringer Indstillinger Udskrivningsmuligheder Sammenligninger To dokumenter til et dokument Flere dokumenter til et dokument Sammenlign med kildedokument Beskyttelse Begræns korrekturindstillinger Begræns tilladelser Beskyt personlige oplysninger Udgiv i PDF-format Kryptér dokumentet Deling af dokumenter Samarbejde på et websted Flere versioner af samme dokument Tjek et dokument ud og ind samarbejde om dokumenter

12 Regneark Regneark består af 5 moduler Ialt 8 dage AMU kurserne er et stilbud anvendelse af regneark til talbehandling Kan med fordel tages før de efterfølgende moduler. 3 dage Design og automatisering af regneark Er lettere avanceret. 2 dage Præsentation af tal i regneark Betinget formatering, Formater celler med farver, arbejde med tabeller og avancerede diagrammer. 1 dag Anvendelse af pivot-tabeller Omhandler kun brugen af Pivottabeller (udtræk/analyse af store datamængder). 1 dag Anvendelse af store datamængder i regneark Omhandler omformning af store datamængder, så dataene kan videre bearbejdes. Der benyttes avancerede matematiske funktioner. 1 dag På kurserne anvendes ms excel 2007 regneark overblik over de 5 moduler

13 Regneark Anvendelse af regneark til talbehandling 3 dage Dette modul er begyndermodul til regneark. Modulet omhandler generel brug af regneark. Daglige brugere af regneark kan lære at arbejde mere rationelt via dette modul. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette. Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Deltageren kan opbygge mindre modeller i et regneark, løse enkle simuleringsopgaver og beregne konsekvenser ved ændringer i tal, som er en del af et større talmateriale, f.eks. opstilling af budgetter. Endvidere kan deltageren præsentere et mindre talmateriale visuelt ved brug af enkle former for grafikpræsentation, som kan fremme forståelsen af talmaterialet. Generel brug af regneark Indtastning af data Oprette formler (de fire regnearter) Kopiere/flytte data Kopiere/flytte formler Formatere tekst Flette celler Formatere tal (valutategn, decimaler m.m.) Indsætte kolonner/rækker Slette kolonner/rækker Fyld serie (kopiere med det sorte kryds) Brug af autosum Brug af hjælpefunktionen Funktioner (beregne gennemsnit, største, mindste m.m.) Absolutte referencer (låse kolonner/rækker) Sortere data Frys ruder Oprettelser af diagrammer Formatering af diagrammer anvendelse af regneark til talbehandling

14 Regneark Design og automatisering af regneark 2 dage Modulet kan betegnes som lettere avanceret regneark, det går ud på at lave opstillinger over flere ark. Mere avancerede beregninger vha. guiden funktioner. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. Arbejde med flere regneark i samme mappe Flere-arks-modeller, herunder gruppe-redigering Brug af navne på tværs af ark. Rationel opbygning af formler Links mellem flere mapper Arbejde med kæder mellem filer Avanceret grafik Oprettelse og redigering af diagrammer. Oprettelse af diagram på baggrund af separate områder i regnearket. Redigering i form af skalaændringer, tekstændringer mv. Funktioner generelt Brug af opslag, finansielle og andre relevante funktionsgrupper. Brug af indlejrede funktioner Logiske funktioner HVIS funktionen Enkel databasesøgning Sorteringsmuligheder Brug af autofilter og arbejde med brugerdefineret søgning. Import af data Import af forskellig filtyper (kommasepareret, Access og tekst) Personlig tilpasning af programmet Tilpasning af hurtig adgang Generelle Excel-indstillinger design og automatisering af regneark

15 Regneark Præsentation af tal i regneark 1 dag Grafisk præsentation og udtryk i regneark. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. Betinget formatering Formater celler med farver Formater celler med datalinje Tendens farver Find celler med betinget formatering Tabeller Formater som tabel Tilpasninger af tabeller Diagrammer Diagramværktøjer Arbejdsgang for diagrammer Standarddiagrammer Afvig fra standarden Grafik i diagrammer Tendenslinje Flere ark Sidehoved og sidefod på diagrammer Andre diagramtyper Andre diagramtyper Cirkel med søjleudsnit Radardiagram Sekundær akse Punktdiagram med jævne kurver præsentation af tal i regneark

16 Regneark Anvendelse af pivot-tabeller 1 dag Analyse og udtræk af store datamængder. Kan med fordel tages efter kurserne (Anvendelse af regneark til talbehandling) og (Design og automatisering af regneark). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. Pivot-tabeller er et interaktivt/analyse-værktøj, som kan bruges til hurtigt at opsummere store mængder af data ved hjælp af beregnings-, filtrerings og formatmetoder. Klargøre data Pivottabeller Grundlæggende Rapportfilter Kolonne-etiketter Række-etiketter Værdier Sortere data Filtrere data Gruppefelter Talformater Værdi indstillinger Beregnet felt Beregningsformer Diagrammer i Pivottabeller Import og bearbejdning af data fra Access anvendelse af pivot-tabeller

17 Regneark Anvendelse af store datamængder i regneark 1 dag Omhandler omformning af store datamængder, så dataene kan videre bearbejdes (analyse og udtræk). Der benyttes avancerede matematiske funktioner. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre f.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. Ryd op i tabel Omvendt pivot fra krydstabulering til alm. tabel Tabel til Excel-tabel Brugerfladen Frys ruder Filtrer Datavalidering Beskyt regnearket Formler og funktioner Navngivning Fra formel til værdi & -tegn, VENSTRE, HØJRE og MIDT FIND, HVIS og OPSLAG DAG, MÅNED, ÅR og DATO Fra cprnr til fødselsdato SUBTOTAL TÆL.HVIS og TÆL.HVISER SUM.HVIS og SUM.HVISER DSUM, DTÆL og andre D-funktioner Makro Makro optag og afspil Eksterne data Link til anden Excel-fil Link til data i Access Importere data fra en tekstfil anvendelse af store datamængder i regneark

18 Præsentation Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dage Fremstilling af præsentationsmateriale. AMU kurserne er et stilbud. Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov. Modulet drejer sig om at udarbejde en dias præsentation i Programmet Microsoft PowerPoint. Kursisten vil under forløbet lære at arbejde med tekst og tegneobjekter, som også forekommer i Word og Excel. Tegneobjekterne bruges til at udarbejde reklamer og specielle illustrationer. Dias Dias-layout Indsætte og formattere tekst Figurer/billeder Excel-diagrammer Organisations-diagrammer Tabeller Standardiseringer Dias-design Dias-skabelon Masters Diasshow Overgange Animeringer Praktiske anvisninger Ledsagemateriale Uddelingskopier Noter Disposition På kurset anvendes power point 2007 anvendelse af præsentations programmer (Power Point)

19 Præsentation Desktop Publishing i virksomheden 3 dage Desktop Publishing går ud på at udvikle reklamer. Der arbejdes med tekstruder, billeder og tegne-objekter. Man arbejder med mange af de samme funktioner som i tekstbehandling. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. Indskrive tekst Importere tekst Kopiere formater Kopiere/flytte tekst Indsæt multimedieklip Billeder (Bitmapgrafik, vektorgrafik) Guider i Publisher Planlægge en publikation Layout (det gylne snit, optiske midtpunkt) Teori om skrifttyper Bogstavafstand Linieafstand Marginer Tekstomløb Spalter Hjælpelinier Masterside Indsætte objekter (streger, pile, figurer) Objekter i lag Billeder (omfarv, beskære, skaler) Forskellige sideopsætninger (foldere, a4, a5, m.m.) Tabeller Tabulatorer Typografier Skabeloner Designgalleri Pakke publikation til trykkeri På kurset anvendes publisher 2007 Desktop Publishing i virksomheden

20 Internet Effektiv internetsøgning på jobbet 2 dage Modulet omhandler søgning af oplysning på Internettet og bearbejdning af disse - herunder kopiere tekst og billeder, downloade m.v. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer. Internet-adresse Skrive adressen Navigere i programmet Surfe med hyperlinks Udskrive Internet-teori Opbygning af internet-adresse Portaler Gemme webside Søgemaskiner Typer Brug af søgemaskine Internet Explorer Indstilling Valg af startside Ændre skrifttype og -farve Nyhedsgruppe Debattere Net-etiketter Anvende fundne oplysninger Ophavsret Kopiere tekst Billeder og grafik Databaser Kopiere programmer Download Ophavsret Installation Sikkerhed på internettet På kurset anvendes internet explorer 2007 mere info: lene simonsen tlf.: // Leif Kloster tlf.: effektiv internetsøgning på jobbet

21 Internet Online kommunikation til jobbrug 2 dage Modulet omhandler m.m. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. , nyhedsgrupper og anden online kommunikation. Deltageren kender regler for god kommunikation og etik. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og eksternt i forhold til omverdenen. Målet med undervisningen er, at deltagerne selvstændigt kan bruge de funktioner, der er nødvendige for at anvende elektronisk post samt varetage tids- og opgave-styring i arbejdssammenhæng. Sende og modtage Besvare Videresende Administrer sine (slette, flytte, gemme, udskrive, markere til opfølgning) Oprette autosignatur Vælg sendetidspunkt Ikke tilstede funktionen Oprette regler for modtagelse af Kontaktpersoner (adressekartotek) Kalender (opret aftaler) Indkalde til møder Administration af kalender generelt Webmail Elektronisk kommunikation Regler for god kommunikation Debatfora (chat, nyhedsgrupper) Netværksforbindelser På kurset anvendes microsoft outlook 2007 med tilsluttet Exchange server. Det er en opsætning man bruger i virksomheder, ikke privat. Det må ikke forveksles med Outlook Express, hotmail, Gmail m.m. som mange private bruger. mere info: lene simonsen tlf.: // Leif Kloster tlf.: online kommunikation til jobbrug

22 Internet Effektiv anvendelse af og kalendersystemer 1 dag Modulet omhandler avanceret kalender og opgavestyring. Kan med fordel tages efter kurset (Online kommunikation til jobbrug). AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af s. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling. Målet med undervisningen er, at deltagerne effektivt kan bruge de funktioner, der er nødvendige for at anvende elektronisk post samt varetage opgavestyring i arbejdssammenhæng. Kalender Opret ny kalender Aftaler Begivenheder Opgaver til aftaler og begivenheder Møder Gruppetidsplaner Vise kalendere overlappet eller side om side Dele kalenderoplysninger med andre Exchange-brugere Opgaver Registrere opgaver og opgaveemner Omdøbe en opgave Sortere opgaverne på opgavelisten Fuldføre en opgave Flag og farvekategorier Opfølgningsflag Tildel farvekategori Redigere farvekategorierne På kurset anvendes microsoft outlook 2007 tilsluttet en exchange server mere info: lene simonsen tlf.: // Leif Kloster tlf.: effektiv anvendelse af og kalender systemer

23 Database Udveksling og klargøring af data Oprettelse af database til jobbrug 2 dage Grundlæggende indsigt i opbygning og anvendelse af database. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. Databaseteori (entiteter, relationer, nøglefelter, normalisering) Feltnavne (feltnavne, datatyper, feltegenskaber) Rækkefølge ved oprettelse database Oprettelse af tabeller Oprettelse af relationer Redigering af felter i tabeller Importer data Oprettelse af forespørgsler Oprettelse af rapporter På kurset anvendes access 2007 oprettelse af database til jobbrug

24 Database Udveksling og klargøring af data Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 dag Dette modul henvender sig til den som er bruger af database. De lærer at oprette, slette og udvælge data bør være gennemgået før dette modul. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter. Åbne database Bladre i poster Oprette, slette og rette informationer Udskrive informationer Søge, sortere og filtrere i informationer Udvælgelses kriterier Udvælgelsesforespørgsel Redigering af bestående forespørgsler Slette en forespørgsel Oprettelse af en opdateringsforespørgsel Rapporter Oprettelse Tilretning På kurset anvendes access 2007 database vedligeholdelse til jobbrug

25 Database Udveksling og klargøring af data Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 dage Dette modul er avanceret database. Modulet evt kan med fordel være gennemført. AMU kurserne er et stilbud Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. Oprettelse af formularer Delt formular Ved hjælp af guide Oprettelse af rapporter Simpel rapport Ved hjælp af guide Designe formularer og rapporter Oprette brugervenlige formularer Tilrette feltegenskaber Formularer med underformular Beregninger i Forespørgsler, formularer og rapporter Kontrolelementer Kommandoknap Etiketter Eksportere data fra Access Brevfletning fra Access På kurset anvendes access 2007 oprette brugerflader og udskrifter i database

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Børsen Academy tilbyder markedets bredeste udvalg af e-learning inden for Microsoft Office på dansk, svensk, finsk og naturligvis også engelsk. På

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere