It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-kurser. til erhvervslivet. Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark"

Transkript

1 Bliv dygtigere til it det gavner alle! Informationsteknologi (it) er populært og anvendes af danskerne som aldrig før. Det kan derfor som medarbejder være nødvendigt at opkvalificere sig inden for dette område. Både for at få det bedste udgangspunkt for et godt job, men også for at få en enklere og mere smidig hverdag. Denne pjece er udgivet af DI, Dansk Metal, HK/Privat og 3F og Videnskabsministeriet samt Undervisningsministeriet. Pjecen har som formål at tilbyde medarbejdere og virksomheder et simpelt overblik over de uddannelsesmuligheder, der findes på it-området på tværs af It-kurser til erhvervslivet Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark Du kan tilmelde dig kurserne på It-kurser målrettet medarbejdere: -- på kontoret -- på lageret og terminalen -- i produktionen -- hos kunden -- på internettet Dansk Metal Nyropsgade København V Tlf danskmetal.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf f.dk HK Privat Weidekampsgade København S Tlf hk.dk DI ITEK 1787 København V Tlf di.dk

2 Udgivet april 2010 Redaktion: Ulla Scherfig Gilberg og Christine Bernt Henriksen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN:

3 IT-kurser til erhvervslivet It-kurser til erhvervslivet Introduktion til offentlige efteruddannelsestilbud i hele Danmark e Skills Week

4 IT-kurser til erhvervslivet IT-kurser til erhvervslivet Bliv dygtigere til it det gavner alle Gode it-færdigheder er af stor betydning for den enkelte, for konkurrenceevnen, for sammenhængskraften i samfundet og for den offentlige sektors og virksomhedernes digitalisering og produktivitet. Dette er konklusionen i en rapport fra EU-Kommissionen. Denne viser, at borgere med bare grundlæggende it-færdigheder tjener mere og har lavere risiko for at blive arbejdsløse end borgere uden it-færdigheder. Af denne grund har Videnskabsministeriet inviteret DI, Dansk Metal, HK/Privat og 3F til i fællesskab at arbejde for at forbedre danskernes it-færdigheder. I forbindelse med dette arbejde er igangsat en række konkrete initiativer, og denne pjece er et udspring heraf. Alle organisationer mener, at det er til gavn for deres medlemmer at blive dygtigere til it. For mange er det indimellem en udfordring at opnå et overblik over de uddannelsesmuligheder, der findes på it-området. Dette er ærgerligt netop i en tid, hvor det kan være en fordel at opkvalificere sig selv eller sine medarbejdere på en omkostningseffektiv måde og derved blive mere produktiv og konkurrencedygtig. Undervisningsministeriet udbyder i regi af AMU mange relevante it-kurser. Denne pjece indeholder de mest populære it-kurser på området og er ment som en appetitvækker for interesserede. Ønskes yderligere oplysninger henvises til eller den lokale erhvervsskole, AMU-center eller professionshøjskole. EU-Kommissionen ønsker at styrke europæerne til den teknologiske fremtid, så Europa også fremadrettet kan konkurrere med USA og de asiatiske lande. Af denne grund står EU-Kommissionen bag et europæisk initiativ e-skills Week, som har til formål at højne borgernes interesse for it og teknologi. Dette er denne pjece også en del af. God fornøjelse! 2 3

5 IT-kurser til erhvervslivet IT-kurser til erhvervslivet Indhold Så nemt er det 6 Grundlæggende it 8 Brug af pc på arbejdspladsen 9 Effektiv internetsøgning på jobbet 10 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 11 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 12 Online-kommunikation til jobbrug 12 TekstbehandlinG 14 Indskrivning og formatering af mindre tekster 15 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 16 Fletning af dokumenter til masseproduktion 16 Standardisering af virksomhedens dokumenter 17 Regneark & databaser 18 Anvendelse af regneark til talbehandling 19 Design og automatisering af regneark 20 Præsentation af tal i regneark 20 Tolke eksisterende regneark til analyse 21 Oprettelse af database til jobbrug 21 Databasevedligeholdelse til jobbrug 22 Database, design af web-løsning 22 Salg, markedsføring og kommunikation 24 Anvendelse af præsentationsprogrammer 25 DeskTop Publishing i virksomheden 26 Grafiske virkemidler til layout i tekst 26 E-administration og betalingssystemer 27 E-markedsføring og reklameindsats 28 E-service og online-kommunikation 29 Produktion og forretningsforståelse 30 It og produktionsstyring for medarbejderne 31 Forretningsforståelse og virksomhedens it-systemer 32 Oprette brugerflader og udskrifter i database 33 Lager & logistik 34 Stregkoder og håndterminaler (1) 35 Stregkoder og håndterminaler (2) 35 Edb-lagerstyring 36 Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler 36 Edb-lagerstyring med e-handel 37 Programmering, opsætning og vedligehold af it-udstyr 38 Pc-bruger, introduktion til programmering 39 Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning 39 Pc-bruger, pc-opbygning og funktionsmåde

6 IT-kurser til erhvervslivet IT-kurser til erhvervslivet Så nemt er det Kurserne i dette hæfte er efteruddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med mange forskellige opgaver i en virksomhed. Det er kun et lille udpluk af det, der findes. Vi har prioriteret de kurser, der har mest aktivitet, og som rammer almindeligt forekommende arbejdsfunktioner, hvor it er involveret. På uddannelsesguiden (www.ug.dk) kan du under arbejdsmarkedsuddannelser finde flere informationer om kurserne i dette hæfte og andre kurser. Kurserne varer typisk 1 5 dage. Kurserne er udviklet med henblik på at give faglærte og ufaglærte medarbejdere landsdækkende kompetencer inden for it-området for herigennem at understøtte denne målgruppes mobilitet og fleksibilitet, idet it-kompetencer i vidt omfang er en nødvendig forudsætning for deltagelse på det moderne arbejdsmarked. Undervisningen kan til en vis grad tilrettelægges efter den enkelte virksomheds ønsker og behov samt medarbejdernes forudsætninger under hensyn til, at de landsdækkende kompetencer opnås. Selve afholdelsen kan også ske i din virksomhed, hvis der er et vist antal medarbejdere, som deltager. Undervisning i virksomheden forudsætter, at kurset bliver udbudt som åbent for alle. Hvad koster det? Deltagerbetalingen pr. medarbejder er enten kr. 116 eller kr. 174 pr. kursusdag afhængig af kursus. Hvis du ønsker at få tilrettelagt kurset på særligt fleksible vilkår i forhold til at få afviklet det på egen virksomhed, om aftenen eller natten, kan ekstrabetaling komme på tale. Denne ekstrabetaling kan maksimalt udgøre kr. 140 pr. deltager pr. dag udover den almindelige deltagerbetaling. Kursusudbyderne kan fremsende et tilbud, hvis du er interesseret i denne ydelse. Der ydes VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) svarende til højeste dagpengesats (kr. 752 pr. deltager pr. dag) til ufaglærte og faglærte medarbejdere, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Aflønning af medarbejderne følger gældende overenskomst. Der kan desuden ydes tilskud til kursisternes kost, logi og befordring. Hvor foregår kurserne? Kurserne afvikles typisk på erhvervsskoler, AMU-centre og professionshøjskoler, men kan også afholdes på virksomheden. På Uddannelsesguiden (www.ug.dk) kan du se, hvor og hvornår kurserne udbydes. Du kan også tage kontakt til din lokale erhvervsskole, AMU-center eller professionshøjskole for at høre mere og få arrangeret noget konkret i forhold til din virksomhed. Hvordan tilmelder jeg medarbejdere? Tilmelding sker via Du skal bruge en digital signatur for at tilmelde medarbejdere via denne hjemmeside. Alternativt kan du kontakte den lokale erhvervsskole, AMU-center eller professionshøjskole. Du kan endvidere aftale mere detaljeret med kursusudbyderen, hvordan efteruddannelsen skal foregå. Eksempelvis kan man aftale, at det tekstbehandlingssystem, der skal undervises i på kurset, skal være det, som jeres virksomhed benytter. 6 7

7 Grundlæggende it IT Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage Kursusnr i det daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende et installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, åbne forskellige programmer, lagre og hente data fra henholdsvis lokale drev som fra netværksdrev. anvende et installeret antivirusprogram. anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikation med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support. udføre elementær fejlfinding på egen pc samt tilslutte eksterne enheder. 8 9

8 Effektiv internetsøgning på jobbet 2 dage Kursusnr søge informationer på internettet til virksomheden. vælge en optimal søgeteknik. bruge funktionaliteten foretrukne hensigtsmæssigt og udvælge pålidelige og lovlige materialer. anvende informationerne til udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmateriale f.eks. gennem at foretage klip/kopier til tekstbehandling og regneark samt foretage indsættelse af links og kæder. Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2 dage Kursusnr beskrive virksomhedens overordnede dataflow. håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikkegyldige data. anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data

9 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 dage Kursusnr anvende forskellige program- og filtyper. organisere filer/mapper, f.eks. oprette, kopiere, omdøbe, flytte og slette. Online-kommunikation til jobbrug 2 dage Kursusnr kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. , nyhedsgrupper og anden onlinekommunikation. identificere og anvende regler for god kommunikation og etik. forstå, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og eksternt i forhold til omverdenen

10 Tekstbehandling A Indskrivning og formatering af mindre tekster 3 dage Kursusnr benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. skrivning, formatering og redigering af tekst, justere margener og tekst, samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion, så teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsfunktion og virksomhedens generelle retningslinjer. åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion

11 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 1 dag Kursusnr med udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver vurdere, hvilken tekstbehandlingsfunktion der skal anvendes, f.eks. i forhold til tekstopstilling, visualisering, elektronisk samarbejde og effektivisering. Anvende tekstbehandlingsprogrammets funktioner f.eks. i forbindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer og korrekturlæsning. Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dag Kursusnr selvstændigt oprette og anvende typografier til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. oprette og anvende skabeloner herunder formularfelter. anvende tekstbehandlingssystemets layoutmæssige virkemidler. Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag Kursusnr anvende elektroniske flettefunktioner ved udarbejdelse af adresselister, breve, s og labels. selvstændigt vurdere anvendelsen af flettefunktionerne til en given opgave i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse

12 Regneark & databaser Anvendelse af regneark til talbehandling 3 dage Kursusnr anvende eksisterende regneark. selvstændigt oprette enkelte regneark. anvende programmets funktioner til formatering af regneark, f.eks. skrifttype, størrelse, flette celler, decimal, procent og fyldfarve. opbygge formler og opstillinger. ± anvende regneark til at understøtte sit daglige arbejde f.eks. i forbindelse med kundelister, prislister eller varefortegnelser

13 Design og automatisering af regneark 2 dage Kursusnr Tolke eksisterende regneark til analyse 1 dag Kursusnr anvende programmets funktioner til at oprette formler på tværs af flere regneark, f.eks. samkøring af kunde- og lagerlister. selvstændigt automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. analysere, tolke og bedømme store datamængder præsenteret i regneark, f.eks. i forhold til formler, funktioner og kæder. vurdere f.eks. økonomirapporter, budgetter og salgstal i forhold til validitet og pålidelighed. Præsentation af tal i regneark 1 dag Kursusnr udvælge relevante data til præsentation og afhængig af opgavens karakter anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling, f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. Oprettelse af database til jobbrug 2 dage Kursusnr oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. oprette tabeller og lave forespørgsler og forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt

14 Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 dag Kursusnr arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter. Database, design af web-løsning 5 dage Kursusnr designe og udarbejde mindre web-applikationer, der kan kommunikere med databaser over internettet, og som kan håndtere søgning, indsætning, opdatering og sletning af data i en database. designe web-løsninger, der i et vist omfang tager hensyn til kendte web-risici

15 Salg, markedsføring & kommunikation Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dage Kursusnr fremstille grafisk præsentationsmateriale f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. anvende programmets funktioner til forskellige objektfaciliteter, f.eks. tabel, grafik, tegning og autofigurer. Tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens 24 25

16 DeskTop Publishing i virksomheden 3 dage Kursusnr E-administration og betalingssystemer 2 dage Kursusnr opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. vurdere hvilket dtp-værktøj, der egner sig til en opgave. arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. vurdere forskellen mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. anvende elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger for at optimere administrative arbejdsgange ved online-salg og forsendelser af varer. anvende transaktions- og betalingsdata for genbestilling af varer og bogføring af køb og salg elektronisk. generere og behandle besøgs- og salgsstatistikker for tilpasning af firmaets salgsstrategier. Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 dage Kursusnr anvende tekstbehandlingsfunktionerne: Tabulator, spalter, tabel, hængende indryk og punkter i flere niveauer til layout. vurdere hvilke værktøjer, der bedst egner sig til en given opgave

17 E-markedsføring og reklameindsats 2 dage Kursusnr E-service og online-kommunikation 2 dage Kursusnr varetage det administrative arbejde med e-markedsføring og reklameplacering på online-medier. målrette markedsføringen via oprettelsen/placeringen af websites indeholdende søgeord, link fra referencer og interessefora i forhold til specifikke tilbud eller nyheder, som bliver præsenteret på internettet. generere og behandle online-besøgsdata og udarbejde forslag til justering af virksomhedens markedsføringsplaner. give internetbaserede services for kunden i forbindelse med virksomhedens produkter og services på internettet. bruge diverse online-kommunikationsværktøjer. varetage det administrative arbejde i forbindelse med at designe og forfatte e-nyhedsbreve og vedligeholde weblogs og andre online-kommunikationsværktøjer. udføre en integreret online-kommunikation med samarbejdspartnere for mersalg og fastholdelse af kunder for øje

18 Produktion & forretningsforståelse It og produktionsstyring for medarbejderne 5 dage Kursusnr anvende virksomhedens it-systemer til at indhente informationer om et produktionsgrundlag, herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapacitet. vurdere konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget, herunder identificere flaskehalse samt reagere herpå ved at redigere i produktionsplaner og oprette nye produktions ordrer. anvende it til under produktionen at foretage dataregistrering af ressourceforbrug. anvende virksomhedens it-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate

19 Forretningsforståelse og virksomhedens it-systemer 2,9 dage Kursusnr arbejde med aflæsning og anvendelse af relevante nøgletal i et it-system til vurdering af egen og virksomhedens indsats. arbejde med et relevant dataprogram på brugerniveau til at aflæse og beregne nøgletal og statistikker. vurdere virksomhedsøkonomiske udsagn i relation til en jobfunktion. Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 dage Kursusnr udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres, og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. arbejde med ressourceoptimering ved anvendelse af nøgletal, datagrundlag og virksomhedsøkonomiske udsagn

20 Lager & logistik NET Stregkoder og håndterminaler (1) 2 dage Kursusnr anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret i forbindelse med at plukke, placere, afsende, modtage og registrere varer. Stregkoder og håndterminaler (2) 2,9 dage Kursusnr anvende stregkodehåndterminal til løsning af lagerets relevante jobfunktioner, inden for registrering af ind- og udgange af varestrømme, samt placering og optællinger af varer i virksomheden. forstå reglerne for opbygning af stregkodetyperne EAN 13 og EAN 8, herunder varianter af disse

21 Edb-lagerstyring 3 dage Kursusnr anvende et elektronisk lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af varetil- og afgange, optælling og placering af varer. Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Edb-lagerstyring med e-handel 5 dage Kursusnr selvstændigt anvende et elektronisk lagerstyringssystem med trådløs datafangst til at købe og sælge via netshop og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret, oprette styklister, varekartoteker, debitorer og kreditorer. anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotaer, foretage lageroptællinger samt i forbindelse med køb/salg via e-handel, afgive og modtage tilbud og ordrer, herunder foretage alle relaterede bogføringer. 5 dage Kursusnr anvende, i samarbejde med andre, et professionelt elektronisk lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. foretage debitor-/kreditorstyring, køb, salg, registrering af varetil- og afgang. foretage optælling og placering af varer, udskrivning og bogføring af relaterede dokumenter samt opbygge EAN13 EAN 8 stregkoder

22 Programmering, opsætning og vedligehold af it-udstyr # Pc-bruger, introduktion til programmering 4 dage Kursusnr under anvendelse af et programmeringssoftware fremstille små simple programmer, og kan i den forbindelse anvende den opnåede viden om elementær programopbygning og udvikling samt om den grundlæggende brug af et programmeringssproget. Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning 2 dage Kursusnr foretage elementær opgradering af en arbejdsplads-pc, som isætning og udskiftning af standarddele som f.eks. harddisk, RAM og videokort med tilhørende opsætning. foretage tilslutning af eksterne enheder som f.eks. printer og trådløse netværksenheder med evt. tilhørende opsætning samt tilslutte og foretage simpel opsætning af en netværksenhed i forhold til en bredbåndsforbindelse

23 Pc-bruger, pc-opbygning og funktionsmåde 1 dag Kursusnr opnå viden om den overordnede opbygning af en pc, samt eksterne tilslutningsmuligheder som f.eks. tastatur- og USBtilslutning, og kan på funktionsniveau beskrive opgaven for de vigtigste dele, som en pc består af. anvende de almindelige begreber vedrørende en pc ved kommunikation med andre ansatte i virksomheden.

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb)

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb) Indhold Interaktiv publicering - tutorials og demoapps... 2 Lagerstyring med it... 2 Design - Design til digital kommunikationsløsning... 2 IT i Distributionen... 2 Sikring af administrative it-systemer...

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere