Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2792 (AD) Produktion af trykt og digital kommunikation (moder-fkb)"

Transkript

1

2 Indhold Interaktiv publicering - tutorials og demoapps... 2 Lagerstyring med it... 2 Design - Design til digital kommunikationsløsning... 2 IT i Distributionen... 2 Sikring af administrative it-systemer... 3 Programmering i virksomhedens adm. it-systemer... 3 It-ressourcer til virksomhedens online profilering... 3 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer... 4 It-omsorgssystemer i hjemmeplejen... 4 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer... 4 Projektstyring med IT-værktøj... 5 Brug af social software i virksomheden... 5 Databaseopsætning til dynamiske websider... 6 Serverbaseret scriptning til webside fremstilling... 6 Design af CMS til webbaseret grafisk produkt... 6 Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt... 7 Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt... 7 Brug af medier i digitale kommunikations produkter... 7 Webkommunikation - tekster til nettet... 8 Anvendelse af store datamængder i regneark... 8 Præsentation af tal i regneark... 8 Anvendelse af databaseprogrammets data... 9 Tolke eksisterende regneark til analyse... 9 Anvendelse af regneark til statistik... 9 Andre

3 47328 Interaktiv publicering - tutorials og demoapps Deltageren kan tilrettelægge og udvikle en interaktiv tutorial eller demoapplikation for en given arbejdsproces, herunder anvende et værktøj til at indspille og redigere brugerhandlinger og interaktion med en it-brugerflade som filmklip. Deltageren kan distribuere det færdige produkt online til brug på stationære og mobile enheder Lagerstyring med it Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til og afgange, optælling og placering af varer (AK) Lager & logistik (moder-fkb) Design - Design til digital kommunikationsløsning Deltageren kan, i et grafisk it-værktøj, designe brugerflader til digitale kommunikationsprodukter, der med udgangspunkt i ønsket om budskab, målgruppe og udtryk, samtidig er funktionelle og brugervenlige. Herunder kan deltageren arkiverer den færdige løsning i et filformat, der er egnet til den videre forarbejdning. Deltageren kan endvidere inddrage viden om fx størrelsesforhold, farver og typografi IT i Distributionen Varighed: 5,0 dage. Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende de registreringer af tidsforbrug, mængder og kvalitet, der ligger inden for distribution i postbranchen, til målstyring, produktivitet og opfølgning. 2

4 Deltageren forstår planlægningsfaserne fra budget til opfølgning, samt de regler, aftaler og systemer, som anvendes i de forskellige faser (AA) Postale produkter og processer (moder-fkb) Sikring af administrative it-systemer Deltageren kan medvirke i den fysiske sikring af hardware, samt sikring af software og data mod udefrakommende angreb i forhold til de administrative it-systemer. Deltageren kan anvende begreber som virus, spyware, firewall, adware og keylogger og arbejde med de nyeste teknologiske værktøjer, herunder vurdere, hvilke der er mest hensigtsmæssige at anvende i en given situation. Kompetencen udøves ifølge virksomhedens sikkerhedspolitik på it-området (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) Programmering i virksomhedens adm. it-systemer Deltageren får kendskab til programmeringssprog, der benyttes i virksomhedens administrative ITsystemer og til systemernes anvendelsesområder. Deltageren kan løse mindre programmeringsopgaver ved hjælp af scripts i forbindelse med virksomhedens kommunikationssystemer og software fx netværk, websites, håndholdte enheder, intranet eller brugerprogrammer (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) It-ressourcer til virksomhedens online profilering Varighed: 1,0 dage. Deltageren kan bistå med forslag og input til webbaserede løsningsmuligheder i forbindelse med profilering af virksomheden på dens hjemmeside. Deltageren kan vurdere, hvilke interne eller eksterne ressourcer, forstået bredt som systemer, programmer, fagpersoner mv., der bør inddrages for at gennemføre en administrativ, økonomisk og juridisk forsvarlig online profilering af virksomheden (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) 3

5 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data (AP) Fælleskataloget (moder-fkb) It-omsorgssystemer i hjemmeplejen Varighed: 5,0 dage. Deltageren kan beskrive borgerens funktionsniveau ved hjælp af et it-omsorgssystem med henblik på vurdering, visitering af borgeren til personlig hjælp og praktisk bistand efter lov om social service. Endvidere kan deltageren anvende et it-omsorgssystem, f.eks. Fælles sprog, til at beskrive og registrere tilbud og ressourceforbrug i hjemmeplejen. Deltageren kan arbejde med it-omsorgssystemet inden for rammerne af lovgivningen om udveksling af persondata og de lokalt besluttede rammer for skriftlig dokumentation. Deltageren kan medvirke ved udvikling og anvendelse af lokale service- og kvalitetsstandarder, f.eks. Fælles sprog (AL) Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi (moder-fkb) Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Varighed: 2,0 dage. Deltageren har forståelse af begreber som forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag og kan vurdere virksomhedens reelle arbejds- og forretningsgange i forhold til disse. Deltageren kan efter kurset benytte virksomhedens it-systemer, fx et ERP-system, til at finde og aflæse nøgletal for eksempelvis finansielle forhold (overskud, likviditet, egenkapital), ordrebeholdning, driftsomkostninger eller budgetafvigelser. På basis af disse nøgletal kan deltageren medvirke til at vurdere, om virksomheden anvender sine ressourcer effektivt ud fra ønsket om at optimere sine forretningsvilkår (AA) Postale produkter og processer 2735 (AP) Fælleskataloget (moder-fkb) 4

6 Projektstyring med IT-værktøj Varighed: 2,0 dage. Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter Brug af social software i virksomheden Deltageren kan anvende social software, såsom weblogs og brugerredigerede opslagsværker (wikier), til eksempelvis videndeling i erfagrupper eller projektgrupper, hvor det er hensigtsmæssigt at al korrespondance befinder sig på ét tilgængeligt sted uden adgang til virksomhedens netværk. Deltageren kan oprette og tilrette design af weblogs, wikier og sociale netværkstjenester, så de passer til et givent formål. Deltageren kan desuden instruere kolleger i brugen af disse, samt informere om de fordele og ulemper, der kan være ved anvendelsen (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb) Design af hjemmesider med CMS Deltageren kan fremstille mindre hjemmesider ved hjælp af et Content Management System (CMS), som på grund af sin underliggende database og sit særlige redigeringsværktøj er enkelt for andre brugere herefter at redigere indhold i. Deltageren kan implementere og anvende eksisterende designskabeloner og funktionsmoduler og dermed skræddersy portalløsninger til virksomhedens forskellige afdelinger. Deltageren kan instruere i opdatering af portalens indhold ved hjælp af CMS-systemets webbaserede redigeringsværktøj (AD) IKT-administration og -vedligeholdelse (moder-fkb)

7 Databaseopsætning til dynamiske websider Deltageren kan, ved hjælp af et serverbaseret scriptsprog, præsenterer indholdet af en enkel database i form af en dynamisk hjemmeside. Herunder kan deltageren håndtere de returnerede data, oprette forbindelse til og forespørge i databasen. Endelig kan deltageren i et vist omfang opbygge og ibrugtage en ukompliceret database Serverbaseret scriptning til webside fremstilling Deltageren kan opbygge og designe websider i samspil med et serverbaseret scriptsprog til f.eks. fremstilling af webbaserede kataloger og andre typer websites. Deltageren kan anvende programmeringssprogets funktioner og udføre grundlæggende programmeringsrutiner herunder betingelsessætninger, sammenligninger, løkker, operatorer samt variabler til opbygning af html-output, og forstår metoder til at afsende og indlæse variable data mellem websider til brug i f.eks. webbaserede kataloger og e-handelssider Design af CMS til webbaseret grafisk produkt Deltageren kan, i forbindelse med virksomhedens produktion af webbaserede produkter som fx profileringswebsites, portaler, digitale magasiner og intranetløsninger, arbejde med det grafiske design af skabeloner til sideropbygningen samt implementeringen af brugerfladen i et Content Management System. Herunder kan deltageren både oprette egne templates og tilpasse allerede implementerede templates, samt konvertere allerede eksisterende designskabeloner og tilpasse brugerfladens funktionalitet til CMS systemet. 6

8 Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt Deltageren kan arbejde med vedligeholdelse af Content Management System baserede webløsninger i forbindelse med virksomhedens produktion af webbaserede produkter, som fx websites til brug i forbindelse med profilering, portaler, digitale magasiner og intranetløsninger. Endvidere vil deltageren kunne forestå den grundlæggende redigering og håndtering af sider og sideegenskaber, oprettelse af indholdelementer som fx nyheder, kalendre. Herunder kan deltageren arbejde med filhåndtering i systemet Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt I forbindelse med virksomhedens produktion af webbaserede produkter som fx websites til portaler, digitale magasiner og intranetløsninger, kan deltageren arbejde med opæstning, konfigurering og administration af webløsninger baseret på Content Management Systemer. Herunder kan deltageren endvidere forestå oprettelsen af brugere, brugerrettigheder og workflowet, implementering af tillægsmoduler samt etablering og vedligholdelse af en logisk og overskuelig filog mappestruktur Brug af medier i digitale kommunikations produkter Deltageren kan fremstille komplicerede digitale kommunikationsprodukter, hvori der ingår forskellige medier ved hjælp af et grafisk web-værktøj. Deltageren kan håndtere tekst, grafik, links, enkle scripts, simple 2D-animationer og andre relevante medietyper. 7

9 Webkommunikation - tekster til nettet Deltageren kan i forbindelse med opdatering af virksomhedens websteder og intranet versionere trykte tekster til nettet og formulere korte, nyskrevne tekster, så de fungerer på mediets særlige præmisser og i overensstemmelse med virksomhedens profil. Deltageren kan ved hjælp af netsproglige virkemidler som klare overskrifter og mellemoverskrifter, resumeer, fremhævninger og punktopstillinger gøre tekster overskuelige og skanbare for brugerne. Deltageren har kendskab til, hvordan læsemønsteret på websider adskiller sig fra læsemønsteret for trykte tekster. Deltageren mestrer endvidere teknikker til at gøre webtekster synlige i søgemaskiner ved hjælp af nøgleord, præcise sidetitler og links. Deltageren kan lave grundlæggende formatering af webtekster ved hjælp af HTML-koder. Hvilken betydning har det for virksomheden, at medarbejderen efter kurset kan skrive nye, korte, overskuelige webtekster? 2251 (AA) Postale produkter og processer 2735 (AP) Fælleskataloget (moder-fkb) Anvendelse af store datamængder i regneark Varighed: 1,0 dage. Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker Præsentation af tal i regneark Varighed: 1,0 dage. Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg. 8

10 Anvendelse af databaseprogrammets data Varighed: 0,5 dage. Deltageren kan efterbehandle databaseprogrammets data effektivt ved eksport fx til regneark og tekstbehandling. Deltageren kan importere data fra andre programmer - fx økonomiprogrammer, regneark og tekstbehandling - med henblik på at anvende databaseprogrammets muligheder bl.a. filtering og udskrifter Tolke eksisterende regneark til analyse Varighed: 1,0 dage. Deltageren kan analysere, tolke og bedømme store datamængder præsenteret i regneark fx i forhold til formler, funktioner og kæder. Deltageren kan vurdere fx økonomirapporter, budgetter og salgstal i forhold til validitet og reliabilitet Anvendelse af regneark til statistik Varighed: 1,0 dage. Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende. Deltageren kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden. 9

11 40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling Varighed: 1,0 dage. Med udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver kan deltageren vurdere hvilken tekstbehandlingsfunktion, der skal anvendes fx i forhold til tekstopstilling, visualisering og effektivisering. Afhængig af jobfunktionen kan deltageren anvende tekstbehandlingsprogrammets mest effektive funktioner fx i forbindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer og korrekturlæsning. Andre Anvendelse af databaseprogrammets data 0, Anvendelse af etb til administrative opgaver 1, Typografisk æstetik - Ombrydning og produktion 1, Oprette brugerflader og udskrifter i database 2, Indskrivning og formatering af mindre tekster 3, Standardisering af virksomhedens dokumenter 1, Grafiske virkemidler til layout i tekst 2, Multimedier i pædagogisk arbejde 5, Integration af data mellem adm. IT-systemer 2, Ombrydning - Typografisk æstetik 1, Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1, Opstillinger og layout i tekst 2, Indskrivning og formatering af mindre tekster 2,0 10

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere