Tunge løft på lager BAR transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tunge løft på lager BAR transport og engros"

Transkript

1 Tunge løft på lager BAR transport og engros

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING Projektidé Baggrund Vision og mål Målgruppe PROJEKTFORLØB METODER Ergonomisk kortlægning og udpegning af arbejdsområder Uddannelse af mentorer/løfteinstruktører Tjekliste til vurdering af belastninger fra tunge løft Workshop med vurdering af tunge løft Mærkning af tunge emner PROJEKTEVALUERING... 9 BILAG: 1. Kortlægningsskema 2. Eksempel på info-ark løfte- og arbejdsteknik 3. Tjekliste 4. Vurdering af løft/belastning

3 1. INDLEDNING WorkLife A/S har for BAR transport og engros gennemført et projekt vedr. tunge løft på lagre. Projektet er gennemført i samarbejde med VVS-grossist Brdr. Dahl, Randers. Arbejdsmiljøkonsulent/fysioterapeut Johnny Franch Nielsen, WorkLife A/S, har været projektleder. Der har været inddraget konsulenter med kompetence og erfaring inden for det ergonomiske, fysiske og sundhedsmæssige område. Styregruppen for projektet har været planudvalget for lager under BAR transport og engros. Der har ligeledes været nedsat en projektgruppe med medlemmer fra Brdr. Dahl s ledelse og sikkerhedsorganisation samt repræsentanter fra WorkLife A/S. 1.1 Projektidé BAR transport og engros ønsker at sætte fokus på manuelle løft af tunge emner på lagre. Pilotprojektet skal udvikle metoder og værktøjer, der sætter virksomheden i stand til at vurdere og opstille normer for forsvarlig håndtering af tunge emner. Pilotprojektet sætter fokus på arbejdsoperationer, hvor der indgår manuelle løft af tunge eller uhåndterlige emner, og hvor det ikke eller kun delvist er muligt at benytte tekniske hjælpemidler. Projektet har taget udgangspunkt i løfteopgaver i en enkelt virksomhed, men de metoder og værktøjer, der udvikles i projektet skal kunne benyttes inden for andre virksomhedstyper og andre brancher. 1.2 Baggrund På mange lagre indgår der løft af tunge emner, og mange af disse løft gennemføres ved brug af tekniske hjælpemidler. Men der er og vil fortsat være tunge løft, som foretages manuelt. Disse løft kan medføre sundhedsskadelige belastninger, hvis de foretages ofte eller på en belastende måde. I forbindelse med Arbejdstilsynets screening af lagerområdet er det organisationernes opfattelse, at Arbejdstilsynets praksis vedr. tunge løft er blevet skærpet. Organisationerne oplever, at lovgivningen og Arbejdstilsynets tolkning hverken er tilstrækkelig helhedsorienteret eller tager tilstrækkelig hensyn til de tekniske, organisatoriske og økonomiske muligheder, der eksisterer i den enkelte virksomhed/branche. BAR transport og engros ønsker gennem dette pilotprojekt at medvirke til, at der udvikles værktøjer og metoder, der kan sikre, at arbejdet på lager kan foretages hensigtsmæssigt og inden for lovgivningens rammer. Pilotprojektets resultater kan desuden indgå som baggrund for en dialog med Arbejdstilsynet.

4 1.3 Vision og mål Visionen er at nedsætte den fysiske belastning ved manuelle løft og skabe attraktive arbejdspladser, der giver mulighed for sund fysisk aktivitet. Delmål 1. Målet er, at gøre virksomheder i stand til at opstille normer for håndtering af manuelle tunge løft. 2. Målet er, at udvikle værktøjer og metoder, der sikrer en helhedsorienteret og forsvarlig tilgang til håndtering af manuelle, tunge løft inden for det udvalgte brancheområde. 3. Målet er, at de udviklede metoder og værktøjer vil kunne bruges i flere brancheområder inden for BAR transport og engros samt andre brancher med tilsvarende løft. 4. Målet er, at materialet kan benyttes af den udvalgte branche i forbindelse med planlægning af arbejdets organisering samt ved indretning og projektering af arbejdspladser. 1.4 Målgruppe Den primære målgruppe er planudvalget for lager under BAR transport og engros.

5 2. PROJEKTFORLØB April 2006 Præsentation af projektet for Brdr. Dahl. Nedsættelse af projektgruppe med medlemmer fra Brdr. Dahl og WorkLife A/S. Planlægning af kortlægning - udvalgte arbejdsområder. Kortlægning af udvalgt arbejdsområde. Orientering om byggeprojektet hos Brdr. Dahl. Møde i projektgruppen. Maj 2006 Udarbejdelse af værktøjer og metoder. Udarbejdelse af undervisningsmateriale. Indsamling af erfaringer med tunge løft på forskellige virksomheder. Møde med projektafdeling. September 2006 Opfølgning på byggeprojekt. Undervisning af mentorer/sikkerhedsrepræsentanter i løfte og arbejdsteknik. Afprøvning af forskellige værktøjer og metoder til vurdering af løft. Møde med projektafdeling. Oktober 2006 Opfølgning og evaluering på instruktion i løfte- og arbejdsteknik. Evaluering af værktøjer og metoder. Afsluttende rapport. Det har ikke været muligt at følge den oprindelige planlægning af projektet, idet det undervejs har været nødvendigt at ændre aftaler mellem Brdr. Dahl og WorkLife A/S. Baggrunden for ændringerne er et stort ny- og ombygningsprojekt hos Brdr. Dahl, som har krævet mange ressourcer blandt de deltagere fra Brdr. Dahl, der også har været involveret i dette projekt. Ændringer i projektplanen har især betydet, at afprøvningen af forskellige metoder og værktøjer er blevet rykket i forhold til den oprindelige tidsplan, og at det ikke har været muligt, at gennemføre aktiviteterne i det omfang, det var planlagt. Derudover er slutdatoen for projektet blevet fremrykket af BAR transport og engros. De foreslåede metoder og værktøjer vurderes at være afprøvet i et omfang, der giver grundlag for, at de vil kunne anvendes både i den pågældende og andre brancher. I forhold til metoder og værktøjer har WorkLife A/S inddraget erfaringer og elementer fra andre opgaver om tunge løft.

6 3. METODER 3.1 Ergonomisk kortlægning og udpegning af arbejdsområder Formål Formålet med aktiviteten er at finde frem til arbejdsfunktioner, der indeholder tunge løft, og som virksomheden/arbejdsgruppen ønsker at prioritere. Kortlægningen kan benyttes i forbindelse med ændringer af arbejdsfunktioner eller ved nyindretning af nyt lager med det formål at forebygge belastninger i forbindelse med tunge løft. Deltagere Aktiviteten omfatter deltagelse af arbejdsledere, medarbejderrepræsentanter samt ekstern ergonomisk konsulent. Indhold De manuelle løft kortlægges og prioriteres ud fra: vægt løftehøjde kraftanvendelse mulighed for at få byrden ind til kroppen rækkeafstande under løftearbejdet anvendelse af tekniske hjælpemidler Der gennemføres en kortlægning med observationer af de enkelte arbejdsfunktioner. Derudover gennemfører den eksterne konsulent et interview med ledelse og medarbejdere i de forskellige arbejdsområder se bilag 1. Kortlægningen og vurderingen kan suppleres med en kortlægning af øvrige arbejdsmiljøforhold, som kan have indflydelse på de fysiske belastninger, herunder termiske forhold, belysning og arbejdets organisering. Vurdering Kortlægningen giver ledelse, medarbejderrepræsentanter og den eksterne konsulent mulighed for at vurdere problemer med tunge løft i virksomheden. Et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere herunder sikkerhedsorganisation sikrer et godt grundlag for at prioritere forebyggelse af belastninger ved tunge løft. Kortlægningen er desuden et godt redskab i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med nyindretning og nybygning. Evaluering Metoden er meget velegnet til at identificere problemer med tunge løft, således at der kan foretages en prioritering og målrettet forebyggelse af belastninger fra tunge løft. Metoden kræver, at der indgår personer med særlig kendskab til belastninger fra tunge løft, muligheder for forebyggelse og love og regler på området.

7 3.2 Uddannelse af mentorer/løfteinstruktører Formål Aktiviteten indeholder brug af mentorer/løfteinstruktører. Formålet er at sikre at virksomhedens mentorer/løfteinstruktører kan inddrage løfte- og arbejdsteknik i introduktionen af nyansatte. Formålet er at sikre nyansatte en grundig introduktion til arbejdet og arbejdsmiljø og nedsætte risikoen for løfteskader og arbejdsulykker. Deltagere: Har virksomheden allerede mentorer, som varetager introduktion/oplæring af nyansatte, uddannes disse mentorer til mentor/løfteinstruktør. Har virksomheden ikke mentorer, foreslås det, at mentorer/løfteinstruktører findes blandt egnede erfarne medarbejdere.uddannelsen kan også med fordel omfatte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Indhold Mentorer/løfteinstruktører gennemgår et kursus i løfte- og arbejdsteknik, der skal gøre dem i stand til at instruere og vejlede nyansatte. Kurset indeholder følgende emner: Ryggen, opbygning og belastning Vurdering af løft Lovgivning Brug af tjekliste Gennemgang af hensigtsmæssig løfte- og arbejdsteknik Kurset omfatter teori og praksis. I samarbejde med mentorerne udarbejdes info-ark/pjece med anvisning på hensigtsmæssig løfte- og arbejdsteknik i de forskellige områder. De konkrete situationer og løfteteknik illustreres ved foto. Eksempel fremgår af bilag 2. Vurdering For at sikre en god effekt af instruktionen er det vigtigt, at der løbende følges op på instruktionen. For at sikre en grundig instruktionen af nyansatte er det vigtigt, at instruktionen i løfte- og arbejdsteknik indgår som en fast del af virksomhedens øvrige introduktionsforløb. Erfaringer viser, at en grundig instruktion er med til at nedsætte ulykkesrisikoen. Det er vigtigt, at underviseren/konsulenten har et godt kendskab til arbejdsforholdene på virksomheden, således at undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete forhold. Evaluering Tilbagemeldinger fra mentorer og sikkerhedsrepræsentanter viser stor tilfredshed med kurset, og at materialet er brugbart overfor nyansatte.

8 3.3 Tjekliste til vurdering af belastninger fra tunge løft Formål Aktiviteten omfatter afprøvning af en enkelt udformet tjekliste til vurdering af løft. Formålet er at vurdere, om tjeklisten kan benyttes af mentorer/sikkerhedsrepræsentanter efter en kort introduktion til skemaet bilag 3. Deltagere Mentorer/sikkerhedsrepræsentanter. Indhold Tjeklisten sætter fokus på følgende emner: Vurdering Arbejdsstedets indretning Tekniske hjælpemidler Arbejdets tilrettelæggelse Samlet daglig løftemængde Arbejdsteknik, rækkeafstande, bl.a. vurderet ud fra Arbejdstilsynets vurderingsmodel (rød-gul-grøn) Anvendelsen af tjeklister giver mentorer/medarbejdere mulighed for at vurdere evt. problemer med tunge løft i virksomheden. Anvendelse af tjeklisten og resultatet af kortlægningen kan medvirke til igangsættelse af en konstruktiv diskussion på virksomheden om belastninger fra tunge løft og forskellige løsningsmodeller. For at få udbytte af tjeklisten er det vigtigt med en god introduktion til skema og konkret viden om tunge løft problematikken Tjeklisten giver på en nem og overskuelig måde et overblik over belastninger fra tunge løft. Tjeklisten vil også kunne benyttes i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdspladsvurdering (APV). Evaluering Tilbagemeldingerne på brug af tjekliste er positive, men erfaringerne viser, at mentorer/medarbejdere kan have vanskeligt ved at vurdere belastningen ud fra Arbejdstilsynets vurderingsmodel. De har især vanskeligt ved at vurdere rækkeafstand, hvor løft tæt ved kroppen vurderes forskelligt i forhold til modellen. 3.4 Workshop med vurdering af tunge løft Formål Formålet med aktiviteten er, at give deltagerne i workshoppen mulighed for at afprøve på deres egen krop, hvilken belastning de udsættes for, når der løftes i hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger

9 Deltagere Medarbejdere med manuelle håndteringer, sikkerhedsorganisationen, mentorer, løfteinstruktører. Indhold Aktiviteten omfatter løft af forskellige emner med ukendt vægt i forskellige rækkeafstande og med forskellige arbejdsbevægelser. Deltagerne vurderer derefter vægt og oplevede belastninger ved løftene på en skala fra Se bilag 4. Vurdering Aktiviteten giver deltagerne en god indsigt i betydningen af hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og arbejdet med forskellige vægtbelastninger og rækkeafstande. Erfaringer fra brug af metoden viser, at det ofte er vanskeligt for deltagerne at vurdere byrdens vægt. Metoden kræver bistand/rådgivning fra en person/ergonomisk konsulent med særlig kendskab til tunge løft, arbejdsbevægelser og belastninger ved tunge løft. Evaluering Metoden giver deltagerne en god fornemmelse af, hvor meget de belaster kroppen i forskellige arbejdsstillinger og er et godt supplement til vurdering af belastning ved tunge løft. 3.5 Mærkning af tunge emner Formål Pludselig opståede belastninger fra ukendt byrdevægt giver en forøget risiko for pludselig opståede løfteskader. Både et løft der er tungere eller lettere end forventet kan give disse skader. Aktiviteten omfatter en metode, der kan benyttes til at mærke pakker/emner. Formålet er at sikre, at medarbejderne kan identificere tunge emner, der skal håndteres, og dermed reducere risikoen for belastende løft. Arbejdstilsynet har i øjeblikket fokus på dette område. Deltagere Ledelse, medarbejdere, sikkerhedsorganisation og projektafdeling. Indhold Der er arbejdet med en model, hvor der automatisk skal påføres en mærkat, rød-, gul- eller grøn. Aktiviteten skal give medarbejderne mulighed for at identificere de tunge løft. Vurdering

10 Metoden kræver, at der er foretaget et grundigt forarbejde med vurdering af vægt på de forskellige emner, der håndteres for at kunne fastlægge den lokale norm for tunge emner. Det er vigtigt, at medarbejdere og sikkerhedsorganisation inddrages i dette arbejde. Erfaringerne med gennemførelse af aktiviteten viser, at metoden ikke har været anvendelig på den virksomhed, der indgik i pilotprojektet. Det ønskede resultat er dermed ikke opnået, men virksomheden arbejder med at videreudvikle metoden, så den kan benyttes på virksomheden. I andre virksomheder benyttes en metode, hvor der manuelt påsættes et rødt mærkat på emner, der vejer over 20 kg, hvilket er den vægtgrænse, som virksomheds sikkerhedsorganisation vurderer som grænsen for tunge løft. Erfaringerne herfra er positive, og er med til at nedsætte belastningerne ved tunge løft. Metoden med mærkning kendes også fra bagagehåndteringer i lufthavne, hvor tunge kufferter (f.eks. over 25 kg ) mærkes med et heavy bag. Flere virksomheder forsøger desuden at få leverandører til dels at mærke emnerne/- pakkerne med vægtangivelse og dels nedsætte vægten på de enkelte emner/pakker. Denne mulighed fungerer bedst overfor faste leverandører, mens det er vanskeligt ved f.eks. pakkedistribution. Evaulering Projektgruppen vurderer, at metoden er god og kan medvirke til at nedsætte belastningen fra tunge løft.

11 4. PROJEKTEVALUERING Flere af målene for projektet er nået. Der er udviklet og afprøvet forskellige metoder og værktøjer der kan medvirke til at nedsætte belastningerne fra tunge løft. Disse værktøjer og metoder kan også bruges i andre brancher, hvor der forekommer tunge løft. Især inden for lager og distributionsområdet, hvor der forekommer mange tunge løft, er der behov for flere forskellige metoder og værktøjer til vurdering af løft. Det er også muligt at bruge kortlægningsmaterialet i forbindelse med planlægning af arbejdets organisering samt ved indretning og projektering af nye arbejdspladser, da det kan medvirke til at identificere områder med tunge løft problemer. Målet med at gøre virksomheder i stand til at opstille normer for håndtering af manuelle tunge løft er ikke opnået fuldt ud. Processen er startet, men der er ikke opstillet egne normer. Erfaringer også fra andre virksomheder viser, at det er en vanskelig proces, hvor der indgår mange faktorer, som vægt på emner, emballage, gribbarhed, tekniske hjælpemidler, arbejdsstedets indretning m.m. Pilotprojektet har vist, at det er vigtigt, at virksomheden har mulighed for at vælge og benytte flere forskellige værktøjer til både vurdering af løft og til nedsættelse af eventuelle belastninger fra tunge løft. Det er vigtigt, at metoderne er tilpasset den enkelte virksomhed. Inddragelse af medarbejdere, ledelse, projektafdelinger og sikkerhedsorganisationen giver den største effekt. Det sikrer den mest hensigtsmæssige fælles risikoopfattelse af tunge løft, som kan være forskellig fra myndighedernes vurderinger. I forbindelse med formidling og undervisning har pilotprojektet vist, at brugen af aktuelle fotos og et enkelt udformet, målrettet skriftligt materiale sikrer en god og anvendelig information til medarbejdere og ledere i virksomheden. Erfaringer fra pilotprojektet viser, at der er et behov for brugbare enkle, informationsmaterialer, som medarbejdere og ledere i de enkelte virksomheder kan benytte til fastsættelse af egne normer for tunge løft. Virksomhederne ønsker at denne information er nemt tilgængelig f.eks. fra BAR, arbejdsmiljørådgivere m.fl. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med udarbejdelse af et informationsmateriale med beskrivelse af de forskellige metoder. Dette kunne eventuelt beskrives grundigere i en branchevejledning. Formidlingen kan ligeledes foretages it-baseret, ved hjælp af video, plancher, kampagner mm. Projektforløbet viser, at der i planlægningsfasens skal tages hensyn til, hvilke aktiviteter virksomheden i øvrigt har i gang, således at planlægningen af projektaktiviteter kan styre uden om disse aktiviteter. Andre samtidige aktiviteter, kan være medvirkende til at deltagerne udsættes for et unødigt stort arbejdsmæssigt pres, f.eks. hvis aktiviteten foregår samtidig med større bygningsmæssige ændringer. Dette kan være medvirkende til, at det bliver vanskeligt at nå projekts mål. Endelig er det væsentligt, at projektets start- og slutdato ligger fast fra starten, ligesom det er vigtigt, at der holdes de aftalte møder i projektets styregruppe.

12 Bilag 1 Kortlægningsskema

13 Kortlægning, vurdering og forbedringsforslag Tunge løft på lager Afdeling: Kontaktperson: Dato: Arbejdsfunktion: Udarb. af: Vurdering af løft: Side 1

14 Kortlægning, vurdering og forbedringsforslag Tunge løft på lager LØFT Aldrig Af og til For det meste Løftes der på emner inden for acceptabel afstand fra kroppen, som er for tunge (45 cm >15 kg, 30 cm >30 kg, tæt på >50 kg)? Løftes der på emner inden for acceptabel afstand fra kroppen, som ikke er for tunge, men hvor der forekommer forværrende faktorer (45 cm 3-15 kg, 30 cm 7-30 kg, tæt på kg)? Løftes der på emner inden for acceptabel afstand fra kroppen, som ikke er for tunge, men hvor der forekommer forværrende faktorer (45 cm 0-3 kg, 30 cm 0-7 kg, tæt på 0-11 kg)? Samlet daglig løftemængde Bæres der emner? Bemærkning Transportafstand: FORVÆRRENDE FAKTORER Aldrig Af og til For det meste Byrdens beskaffenhed: Er byrdens størrelse og form passende? Er byrden håndterbar? Er emballagens beskaffenhed hensigtsmæssig? Er byrden stabil? Er der risiko for skader fra byrden? Er placering af byrden hensigtsmæssig (rækkeafstand og arbejdsstilling)? Den fysiske anstrengelse: Er der asymmetriske løft? Er tempoet passende? Opstår der foroverbøjning/vrid? Arbejdes der over skulderhøjde? Arbejders der under knæhøjde? Foregår der enhåndsløft? Foregår der løft til siden? Skal byrden placeres med præcision? Bemærkning Side 2

15 Kortlægning, vurdering og forbedringsforslag Tunge løft på lager FORVÆRRENDE FAKTORER Aldrig Af og til For det meste Arbejdsstedets beskaffenhed: Er pladsforhold hensigtsmæssige? Bemærkning Er der tilstrækkelig højde? Er der hensigtsmæssig indretning? Er der hensigtsmæssig placering? Er underlaget hensigtsmæssigt? Er der kulde/træk/varmeproblemer? En belysning tilstrækkelig? Arbejdsforhold i øvrigt: Er der risiko for uventet belastning? Er der to- eller flerpersoners løft? Er der vibration efterfulgt af løft? Bliver der brugt løfteredskaber? Har medarbejderen rutine/erfaring? Er der givet instruktion i løft? TRÆK OG SKUB ja nej Aldrig Af og til For det meste Er transportmidlets design hensigtsmæssigt? Er transportmidlet vedligeholdt? Er underlagets hensigtsmæssigt? Er pladsforholdene i orden? Bemærkning Er udsyn i orden? Er den samlet vægt under 500 kg? Er læssets tyngdepunkt hensigtsmæssigt placeret? Er igangsætningskraften passende? Benyttes hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser? Er varighed og frekvens passende? Side 3

16 Kortlægning, vurdering og forbedringsforslag Tunge løft på lager SAMLET VURDERING Løft: - kort beskrivelse: Billeder: Forbedringsforslag: Side 4

17 Bilag 2 Eksempler på info-ark løfteteknik og arbejdsteknik

18 Tunge løft på lager Skal du holde mange år endnu? Gå tæt på byrden og løft byrden tæt inde ved kroppen. Stå med lidt afstand mellem fødderne og stå lige for (din næse og skonæserne skal pege i samme retning). Undgå vrid i ryggen. Hold ryggen lige og ret. Gå ned i knæ og hofter. Brug de store muskler i benene til at løfte med. Kend vægten på det, du løfter på. Ukendt vægt kan give en pludselig belastning, som øger risikoen for arbejdsskader. Gå tæt på byrden. Undgå lange rækkeafstande.

19 Bilag 3 Tjeklister

20 TJEKLISTE Arbejdssted: A) Arbejdsstedets indretning JA NEJ Er der plads til, at du kan arbejde?... Er der ryddet op ved din arbejdsplads? Er der risiko for at snuble eller falde?... Er arbejdspladsen tilpasset dig (højde, rækkeafstand)?... Er der kulde-/varme-/trækproblemer?... Er gulvbelægningen i orden?... Er belysningen god nok til dig?... TJEKLISTE D) Arbejdsteknik JA NEJ Løfter du inden for grønt område?... Løfter du inden for gult område?... Løfter du inden for rødt område?... Er der behov for løfteredskaber?... Løfter du fra en passende højde?... Laver du foroverbøjninger eller vrid i ryggen?... Er der risiko for uventet belastning?... B) Tekniske hjælpemidler JA NEJ Kan du bruge tekniske hjælpemidler til løftet?... Har du fået at vide, hvordan du skal bruge hjælpemidlet?... Er hjælpemidlet klar til brug?... Er hjælpemidler let at få fat i, når du skal bruge det?... C) Arbejdets tilrettelæggelse JA NEJ Er dine tunge løft fordelt over arbejdsdagen?... Har du mulighed for variation i dine arbejdsstillinger (stående, gående, siddende)?... Er der pauser mellem hvert løft?... Hvor stor er den samlede vægt, du løfter i løbet af dagen?... VURDERING AF LØFT TJEKLISTE Arbejdssted: A) Arbejdsstedets indretning JA NEJ Er der plads til, at du kan arbejde?... Er der ryddet op ved din arbejdsplads? Er der risiko for at snuble eller falde?... Er arbejdspladsen tilpasset dig (højde, rækkeafstand)?... Er der kulde-/varme-/trækproblemer?... Er gulvbelægningen i orden?... Er belysningen god nok til dig?... TJEKLISTE D) Arbejdsteknik JA NEJ Løfter du inden for grønt område?... Løfter du inden for gult område?... Løfter du inden for rødt område?... Er der behov for løfteredskaber?... Løfter du fra en passende højde?... Laver du foroverbøjninger eller vrid i ryggen?... Er der risiko for uventet belastning?... B) Tekniske hjælpemidler JA NEJ Kan du bruge tekniske hjælpemidler til løftet?... Har du fået at vide, hvordan du skal bruge hjælpemidlet?... Er hjælpemidlet klar til brug?... Er hjælpemidler let at få fat i, når du skal bruge det?... C) Arbejdets tilrettelæggelse JA NEJ Er dine tunge løft fordelt over arbejdsdagen?... Har du mulighed for variation i dine arbejdsstillinger (stående, gående, siddende)?... Er der pauser mellem hvert løft?... Hvor stor er den samlede vægt, du løfter i løbet af dagen?... VURDERING AF LØFT

21 Bilag 4 Vurdering af løft / belastning

22 Tunge løft på lager Workshop med vurdering af tunge løft Deltagerne i workshoppen skal prøve at løfte forskellige emner med ukendt vægt i forskellige rækkeafstande og med forskellige arbejdsbevægelser. Til øvelserne skal der bruges: 4 plastkasser med håndtag og låg eller anden overdækning Mål (f.eks): L: 50 cm, B: 32 cm, D: 22 cm I kasserne placeres emner som vejer: 1, 5, 10 og 20 kg. Emnerne som kan være mel, sand i poser, kattegrus eller lignende pakkes ind, så det ikke er muligt udefra at se, hvad det er. Emnerne placeres på et bord ud for hoftehøjde, på gulvet og gerne over skulderhøjde. Deltagerne løfter emnerne i de forskellige arbejdshøjder og med forskellige arbejdsbevægelser: Tæt ved kroppen Langt ud fra kroppen Med vrid i ryggen Uden vrid i ryggen. Deltagerne skal give en vurdering af vægten på det, de løfter, og hvordan belastningen opleves på en skala fra 1-10 (1= mindste belastning/10 = største belastning).

23 Tunge løft på lager Skema til workshop med vurdering af tunge løft Løft tæt ved kroppen Løft ud fra kroppen Vrid i ryggen Uden vrid i ryggen Løft lige ud for kroppen Løft under knæhøjde Løft over skulderhøjde Vægt på emnet

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Vurdering af tunge løft

Vurdering af tunge løft Vurdering af tunge løft 1. Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at understøtte Arbejdstilsynets muligheder for ensartede vurderinger og reaktioner overfor tunge løft. Baggrunden for instruksen

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Kortlægning af rækkeafstanden

Kortlægning af rækkeafstanden Kortlægning af rækkeafstanden Fra ryg til forkanten af kroppen: 15 cm Fra ryg til overgangen mellem grønt og gult område: 30 cm Fra ryg til overgangen mellem gult og rødt område: 45 cm Den maksimale rækkeafstand:

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

TUN Arbejdsmiljøvejledning

TUN Arbejdsmiljøvejledning TUN Arbejdsmiljøvejledning Værd at vide om arbejdsmiljø! Denne brochure indeholder information om: arbejdsmiljø i trælasthandler og byggemarkeder, gode råd til at komme Arbejdstilsynet i forkøbet, og en

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hospitaler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere