Arbejdspladsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal udarbejdes i samarbejde med medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter. APV skal ligge tilgængelig i virksomheden, så den kan ses af medarbejdere og tilsynsmyndighed (Arbejdstilsynet). Overtrædelse af disse bestemmelser kan straffes med bøde. Herudover skal arbejdsgiveren hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. Arbejdsgiveren i virksomheder med 1 9 ansatte skal hvert år drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Større virksomheder er forpligtet til at have en sikkerhedsorganisation og have uddannet medlemmerne af denne efter lovgivningen. Formkrav til APV En arbejdspladsvurdering skal foreligge skriftligt, den skal være udarbejdet i samarbejde med medarbejderne eller repræsentanter for medarbejderne og den skal gennemgå de arbejdsmiljøproblemer, der måtte kunne være i forbindelse med det arbejde, der udføres i virksomheden. Arbejdspladsvurderingen skal identificere problemerne, beskrive problemerne og indeholde en handleplan for løsning af problemerne, herunder tidsplan og ansvarlig for gennemførelse. I lovens står følgende: 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Der er ikke lovkrav om, at der bruges et bestemt skema. ATAX har udarbejdet et skema, som kan anvendes når man skal lave sin virksomheds APV. Vi gør dog opmærksom på, at det er den enkelte virksomheds ansvar, at man har en APV, som Arbejdstilsynet vil godkende. Side 1 af 6

2 Det er som alternativ muligt at anvende det APV skema, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/apv tjeklister/find din apv tjekliste/~/media/at/at/05 arbejdspladsvurdering/tjeklister/transportafpassagerer1pdf.ashx Vejledning til ATAX APV tjekliste Nedenstående skema udfyldes af den enkelte medarbejder eller af medarbejderne i samarbejde samt af vognmanden/arbejdsgiveren. Der skal på hvert enkelt spørgsmål svares enten ja eller nej. Hvis der ud for det enkelte spørgsmål er svaret nej skal der i rubrikken Beskrivelse af problem og handleplan laves en beskrivelse af problemet opstilles en handleplan til løsning af problemet udpeges en ansvarlig til løsning af problemet, idet det altid er vognmandens/arbejdsgiverens ansvar, at problemet bliver løst. Herefter skal der laves en prioritering af de problemer der skal arbejdes med og en handleplan, der indeholder en tidsplan. 1. OPLÆRING INSTRUKTION OG TILSYN 1.1 Bliver chaufføren instrueret i arbejdet udførelse ved ansættelsens start? 1.2 Er chaufføren bekendt med, hvordan alle dele af arbejdet skal udføres? 1.3 Er chaufføren instrueret om, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår problemer ved arbejdets udførelse? 1.4 Føres der tilsyn med om arbejdet udføres forsvarligt? Side 2 af 6

3 2. RISIKO FOR ULYKKER 2.1 Er arbejdspladsen udstyret med personlige værnemidler, f.eks. sikkerhedssele? 2.2 Ved chaufføren, hvordan han/hun skal bruge personlige værnemidler? 2.3 Er chaufføren instrueret i, hvordan ulykker undgås? 2.4 Har chaufføren fornødent kendskab til betjeningen af de maskiner, (eks. vaskehal) eller køretøjer der betjenes i forbindelse med arbejdets udførelse, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarlig? 3. PSYKISK ARBEJDSMILJØ 3.1 Er der mulighed for at holde regelmæssige pauser (små ophold) i løbet arbejdsdagen? 3.2 Har chaufføren mulighed for at planlægge sit arbejde, så han/hun ikke arbejder under konstant tidspres? 3.3 Har chaufføren mulighed for at variere sit arbejde, så man undgår ensidigt arbejde, der nedsætter reaktionsevne? 3.4 Har chaufføren indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 3.5 Har chaufføren indflydelse på mængden af eget arbejde? 3.6 Har chaufførerne mulighed for at bestemme, hvornår de holder pause? Side 3 af 6

4 3.7 Bliver der taget højde for risikoen for konflikter/mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? 3.8 Er chaufføren instrueret i, hvordan chaufføren minimerer risikoen for at kunne blive udsat for vold, trusler eller krænkelser fra passagerer/kunder? 3.9 Er chaufføren instrueret i, hvor han/hun skal henvende sig, hvis han/hun er blevet udsat for vold trusler eller krænkelser fra passagerer/kunder? 3.10 Er der er en beredskabsplan for, hvordan I vil håndtere vold, trusler eller andre alvorlige begivenheder, så det er klart for chauffører og ledelse, hvordan sådanne begivenheder skal håndteres? 3.11 Har chaufføren de informationer, der er nødvendige for at udføre arbejdet tilfredsstillende? 3.12 Er chaufføren bekendt med, hvornår arbejdet er udført tilfredsstillende? 3.13 Har chaufføren en plan for sin arbejdstid? 4. ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ 4.1 Har chaufføren mulighed for at undgå tunge/vanskelige løft under arbejdet? 4.2 Har chaufføren modtaget instruktion i, hvordan vanskelige løft/skub (eks. kørestole) håndteres korrekt? 4.3 Har chaufførerne modtaget instruktion i, hvordan baggage og cykler håndteres korrekt? 4.4 Har chaufføren mulighed for at indrette arbejdsstillingen, så den passer til den enkelte? Side 4 af 6

5 4.5 Har chaufføren mulighed for at kunne udføre øvelser med jævne mellemrum, der modvirker statisk arbejdsposition? 4.6 Kan chaufføren udføre sit arbejde, så der undgås uhensigtsmæssige vrid eller drejninger af kroppen? 5. STØJ OG INDEKLIMA 5.1 Er arbejdspladsen indrettet, så chaufføren undgår at blive udsat for generende støj? 5.2 Har chaufføren mulighed for at indrette temperaturen i kabinen, så den passer til vedkommende? 5.3 Er køretøjet indrettet/rengjort, så lugtgener i kabinen undgås? 5.4 Er kabinen indrettet, så der undgås generende lys fra instrumentbræt eller taxameter? 6. VIBRATIONER 6.1 Kan chaufføren undgå at blive udsat for konstante kraftige vibrationer under kørslen? 7. SYGDOM 7.1 Har virksomheden et acceptabelt lavt sygefravær? 7.2 Er der i virksomheden opmærksomhed på, at arbejdsmiljøet kan påvirke sygefraværet? 7.3 Har virksomheden indrettet arbejdsmiljøet, så sygefravær mindskes? Side 5 af 6

6 8. KEMISKE STOFFER 8.1 Kan chaufføren undgå at blive udsat for kemiske stoffer under arbejdet udførelse? 8.2 Anvendes der godkendte midler til rengøring af køretøjet? 8.3 Har chaufføren mulighed for at anvende værnemidler, f.eks. gummihandsker ved påfyldning af brændstof og rengøring af kabine og ruder? 9. ØVRIGE PROBLEMSTILLINGER Seneste revidering af APV er foretaget d. Arbejdsgiver Repræsentant medarbejder Seneste dato for næste revidering d. Side 6 af 6

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere