Hududslet forårsaget af insektstik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hududslet forårsaget af insektstik"

Transkript

1 Hudlægen informerer om Hududslet forårsaget af insektstik Dansk dermatologisk Selskab (1 of 11) :43:14

2 HUDUDSLET FORÅRSAGET AF INSEKTSTIK Mange forskellige insekter kan bide eller stikke mennesker og derved medføre gener, der dog kun sjældent giver anledning til egentlig sygdom. l det efterfølgende skal enkelte af de mere almindelige bidende/stikkende insekter kort omtales. Menneskeloppe Lopper er små mørkebrune blodsugende insekter med en hård skal og lange springben. De fleste dyrearter incl. mennesket har deres specielle loppeart. De lopper, der hyppigst giver anledning til gener hos mennesker, er kattelopper, som lever og yngler lige så hyppigt på hund som på kat. Tidligere var menneskeloppen den, som hyppigst medførte gener i boligerne, men den forekommer nu meget sjældent, da den ikke kan leve i vore meget tørre boliger. Kattelopper bider især mennesker i mangel af hund eller kat, men kattelopper kan ikke yngle med mennesket som eneste vært. Modsat menneskelopper trives kattelopper fortrinligt i vore tørre, lune boliger, specielt i rum med faste tæpper. Levevis Lopper lægger æg, der er ca. 1/2 mm lange. Æggene lægges overvejende i dyrenes pels, hvor hunlopperne også lægger store mængder ekskrementer, som mest består af størknet blod. Loppeæg fæstnes ikke til hårene i pelsen, og vil derfor drysse af på de steder, hund og kat færdes. De findes i store mængder i og omkring dyrenes sovesteder (hundekurve). Ved stuetemperatur klækkes æggene i løbet af 2-4 dage. Næste stadie er loppelarverne, som næsten udelukkende lever af dyreloppernes ekskrementer (blod), som især findes ved hundens og kattens hvilesteder. Loppelarverne søger mørke opholdssteder (tæppeluv og under fejelister), og da de er behårede, er det næsten umuligt at fjerne dem fra tæpper ved støvsugning. Loppelarvestadiet slutter med, at larverne forpupper sig, og inde i puppen sker den endelige udvikling til den "voksne loppe". Puppestadiet varer ved stuetemperatur ca. 2 uger, men kan under specielle forhold vare måneder til år. Vibrationer i puppernes nærhed fremkaldt af hund, kat eller menneske får de nu færdigt udviklede lopper til at bryde skallen på puppen og springe på værtsdyret. De færdigt udviklede lopper (2 of 11) :43:14

3 parrer sig, så snart de er ude af puppen, og efter få dage begynder hunnerne at lægge æg - ca æg i løbet af et "loppeliv", som ved almindelig stuetemperatur er på 1-2 måneder, i kølige omgivelser noget længere. Loppernes specielle udvikling fra æg til voksen loppe forklarer, hvorfor man ofte får talrige loppebid 1-2 måneder efter afskaffelse af hunden eller katten, ved hjemkomst fra ferie, eller når man flytter ind i en bolig, der har stået tom i længere tid, og hvor der tidligere har boet hund eller kat Sensommeren er "loppesæson", men lopper kan forekomme hele året Forebyggelse og bekæmpelse Alle hunde og katte kan have lopper. Det må anses for umuligt at forhindre dyrene i at få lopper, men ved konsekvent forebyggelse er det muligt at holde loppernes antal på et minimum, således at hverken husdyr eller mennesker har gener. At hunde "lopper sig" er ikke nødvendigvis tegn på lopper, det er alene udtryk for kløe hos hunden. Fra den første dag, man har hund eller kat, skal man forebygge lopper både på dyret og i omgivelserne. Det er gammel overtro, at hunde ikke tåler vask - gør det regelmæssigt med speciel shampoo. Katte lader sig ikke gerne vaske, men kan spray-behandles. Til forebyggelse benyttes Methopren (flere handelsenavne), som i meget små mængder forhindrer loppeæg i at klække og loppelarverne i at nå voksenstadiet. Det har ingen effekt på voksne lopper. Det kan bruges til både hund og kat, er ugiftigt for dyr og mennesker og anvendes både til dyr og omgivelser ca. 1 gang månedlig fra forsommeren til jul. Voksne lopper udryddes med Permethrin (flere handelsnavne). Dette stof findes i sprayform, der kan bruges til både dyr og omgivelser; Pyrethrum (flere handelsenavne) kan også bruges til både dyr og omgivelser, eller Diazinon (handelsnavn Absolut-D) kan bruges til behandling af omgivelserne. Loppehalsbånd kan kun tilrådes, såfremt man også konsekvent forebygger mod lopper på anden vis. Virkningstiden er ofte kortere end angivet, og loppehalsbånd er kun virksomt mod lopper på selve dyret og udrydder ikke lopper i omgivelserne. Såfremt man bruger loppehalsbånd som eneste bekæmpelsesmiddel mod lopper, vil lopperne søge anden vært end hund og kat og vil da ofte blive en plage for mennesker. Hvor hund eller kat holdes i kenneler, er et effektivt middel giftbrikker med Dichlorvos. Disse giftbrikker må dog ikke benyttes i beboelsesrum. (3 of 11) :43:14

4 Symptomer på loppebid hos mennesker Loppebid mærkes ikke umiddelbart, når dyret bider, men ses som en rød kløende hævelse på huden. l midten kan man af og til se et lille stikmærke. Loppebid ligner andre insektbid, men som regel har man flere loppebid samlet på et mindre hudområde, og ofte er disse bid placeret på linie, idet lopper bider flere gange, inden de springer af huden. Da lopper normalt findes på gulvet, ses loppebid især på underben, men kan dog ses overalt på huden. Ofte ses mange bid de steder, hvor tøjet sidder stramt ind til huden. Da lopper ikke kan leve på mennesker og kun undtagelsesvis - i mangel af hund eller kat - bider mennesker, er det ikke nødvendigt at behandle huden med et loppeudryddelsesmiddel. Kløen fra loppebid kan lindres med lokalbedøvende - eller kløestillende cremer. Loppeangreb kan hos dyret påvises ved at børste det over en avis. Hvis det afbørstede indeholder loppeekskrementer, vil tilsætning af nogle dråber vand medføre rødfarvning af det afbørstede materiale. Det er ofte kun et enkelt familiemedlem, der får mange loppebid, årsagen hertil kendes ikke. FUGLELOPPER Levevis Fugle har lopper ligesom kat og hund. De voksne lopper suger blod på fuglene, men kan også bide mennesker. Fugleloppelarver udvikles kun i fuglereder, hvor de lever af voksne loppers ekskrementer, som indeholder ufordøjet blod. Larverne spinder en puppe og overvintrer i fuglereder. l april måned (afhængig af temperaturen) klækker pupperne, men rystelser af reden er også med til at fremme klækningen. Nyklækkede fuglelopper opholder sig kun kort tid i reden, idet de søger ud i lyset, hvor de ofte sidder på grene omkring fuglereden og venter på en fugl, de kan bruge som vært. Fuglelopperne springer, når der pludselig falder en skygge på dem, uanset om det er en fugl eller et menneske, der kaster denne skygge. Mange lopper rammer forbi og falder derfor til jorden, hvor de så sætter sig tilrette og venter på en ny fugl eller et forbipasserende dyr. Fuglelopper kan ikke yngle i vore boliger, og de fuglelopper, der skulle være kommet indendørs, vil dø i løbet af få uger. Hvordan får man fuglelopper? Mange mennesker bides af fuglelopper, når de om foråret tømmer fuglekasser eller fjerner gamle fuglereder. (4 of 11) :43:14

5 Man kan dog også angribes blot ved at færdes steder, hvor der sidder mange fuglelopper, f.eks. i nærheden af forladte fuglereder. Holder man høns, duer eller fugle, kan disse også være befængt med fuglelopper. Bekæmpelse Har man mange fuglekasser, bør disse renses om efteråret eller bedst i frostvejr om vinteren. Fuglereder kan fjernes ved samme lejlighed. Redematerialet bør brændes eller nedgraves. Sprøjtemidler mod kattelopper kan benyttes, hvis man opdager mange fuglelopper omkring hus eller i haven. Lopper i hønsehus eller dueslag bekæmpes bedst med konsekvent rengøring efterfulgt af behandling med Malathion-pudder eller Malathion-sprøjtemiddel. Et effektivt middel disse steder er også giftbrikker med Dichlorvos. Symptomer hos mennesker Fugleloppebiddene mærkes umiddelbart ikke, men i løbet af nogle timer kommer der røde, kløende hævelser på huden, ofte med tydeligt bidmærke. Forandringerne ses oftest på hænder og arme (når man har fjernet fuglereder) og på underben (når man har færdedes på steder med mange lopper). Fuglelopper kan ikke leve på mennesker. Generne efter fugleloppebid lindres med lokalbedøvende - eller kløestillende cremer. LUS Levevis Lus er 1-3 mm store, blodsugende snyltere tilpasset et bestemt værtsdyr, og de kan kun leve på dette. Menneskelus kan således ikke leve på hund eller kat, og kattelus kan ikke leve på mennesker. Lus er vingeløse, har 6 små ben, som ender i en lille klo, bygget til at gribe om hår. De har kraftige munddele til at bide med og til at suge blod fra værtsdyret Mennesket har 3 lusetyper: Hovedlusen, kropslusen og fladlusen (= fladbukken eller morpionen). De to førstnævnte kan ikke skelnes fra hinanden, men har forskellig levevis. Hovedlusen lever i hårbunden, mens kropslusen lever på krop og i tøj. Disse to typer er aflange, nærmest strømlinede, og tilpasset til at leve mellem relativt tætstillede hår. Hovedlus (5 of 11) :43:14

6 Fladlusen er derimod kort og tyk, bygget til at leve mellem mere spredtstående hår. Fladlus Fladlusen træffes især på kønshårene, men kan også leve på kropshår, i armhuler og på øjenvipper. Lus holder godt fast i hårene helt nede ved hudoverfladen, hvor de suger blod. De lægger æg, som kittes fast til hårene, og som ikke falder af, når de klækker efter ca. Luseæg på hårskaft 1 uge. Nyklækkede lus begynder straks at suge blod. De er kønsmodne efter ca. 1 uge, parrer sig og lægger æg. Lus lever kun få uger, men får de ikke blod i 2-3 døgn, dør de. Smittemåder Lus kan ikke hoppe eller flyve, men kryber fra hår til hår. Smitten for alle 3 lusetyper sker derfor ved tæt kontakt. Man kan normalt ikke blive smittet med luseæg, da de altid sidder fast på hårene. Selvfølgelig kan afrevne hår med luseæg overføres fra en person til en anden ved brug af samme kam, børste, tøj eller hovedbeklædning, men langt de fleste smittes ved direkte kontakt, hvor det er voksne lus, der overføres. Lus søger væk fra lyset og er mest aktive i mørke. Alle kan smittes med lus, uanset hvor renlig man er. Lus lever kun af blod og ikke af snavs. Lus og luseæg lader sig ikke fjerne ved almindelig krops- og hårvask. Langt hår er ikke mere modtageligt for lus end kortklippet hår. Der findes ingen midler, der beskytter mod lus. (6 of 11) :43:14

7 Bekæmpelse Der findes flere effektive lusemidler, som kan købes i håndkøb på apoteket. Brugsanvisning er angivet på behandlingsmidlerne og skal følges nøje. Behandlingsmidlerne kan fås både som opløsning til gennemvædning af behårede områder og som shampoo. Fælles for alle midler er, at man må tilråde mindst 2 behandlinger med ca. 1 uges mellemrum. Man må tilråde, at hele husstanden behandles samtidig. l forbindelse med lusekur må det tilrådes, at alt tøj og sengetøj skiftes. Almindelig vask af tøjet er nok, men også 3-4 døgns luftning vil udrydde lusene. Kamme og børster kan lægges i sulfovand, men kan også sprøjtes med almindelig insektgift. Opvarmning til 60 C vil dræbe lus og luseæg i løbet af ca. 15 min., mens nedkøling til - 20 C vil dræbe lus og luseæg i løbet af ca. 4 timer. Det er kun nødvendigt med almindelig rengøring af hus og møbler. Er rumtemperaturen over 20 C, er alle lus i lokalet døde i løbet af ca. 2 døgn. Klækkede og døde æg kan sidde længe i håret. De er helt hvide (tomme æg) eller rødlige (dødt lusefoster i ægget). Levende æg sidder helt nede ved hudoverfladen og er gullige. Med en tættekam kan de fleste æg fjernes, men håret følger ofte med. Kan det, man tror er æg, let fjernes med fingrene, er det ikke luseæg men almindelige skæl. Symptomer på lus Lusebid giver anledning til kløe, som skyldes et stof, lusene udskiller i deres spyt. Man har kløe de steder, lusene lever, men det er meget individuelt, hvor voldsom kløen er. Sår betinget af kradsning eller eksemlignende udslet kan ses. Disse symptomer svinder, når lusene udryddes. VÆGGELUS Levevis Væggelusen er en tæge, som er ca. 5 mm lang, rødbrun, vingeløs og har sugesnabel, med hvilken der suges blod. Væggelus er lyssky og gemmer sig om dagen i revner og sprækker, bag tapet, bag billeder og i senge. Om natten kommer væggelusene frem for at suge menneskeblod. En voksen væggelus suger blod i 3-5 min. og kryber derefter i skjul, hvor den kan blive i flere dage for at fordøje "måltidet". Hunnen lægger sine æg disse steder afhængig af temperaturen. Æggene er ca. 1 mm lange. Der er 3 nymfestadier i udviklingen fra æg til kønsmoden væggelus. Der skiftes hud mellem hvert (7 of 11) :43:14

8 stadie, og i hvert stadie skal væggelusen suge blod. Udviklingen fra æg til kønsmoden væggelus varer fra 2 måneder til ca. 1 år. Voksne væggelus kan klare sig længe - måneder til ca. 1 år - afhængig af temperaturen - uden at få blod. Bekæmpelse Væggelus spredes, når man flytter, og især møblerne kan rumme æg, nymfer og voksne dyr. Konstaterer man væggelus, bør man kontakte en professionel skadedyrsudrydder, som bør forestå udryddelsen. Hvis man bebor en lejet bolig, er man som lejer forpligtet til at melde fundet af væggelus til ejeren, der til gengæld er forpligtet til at sørge for bekæmpelsen. Er man blevet bidt, mens man var på ferie, bør man behandle bagagen for at udrydde evt. hjembragte væggelus. Sprøjtning med insektgift indeholdende Pyrethrum er effektiv. Alle stadier af væggelus dræbes i løbet af ca. 2 timer ved 50 C, og efter ca. 1 time ved - 18 C. Symptomer Væggelus suger blod på utildækkede hudområder, ansigt, hals, hænder, arme, fødder, dvs hudområder, der som regel er uden for dynen, når man sover. Biddene mærkes ikke umiddelbart. Væggelusbid ligner andre insektstik og viser sig som røde, kløende hævelser, oftest med synligt bidmærke. Hos de fleste er reaktionen meget voldsom med betydelig hævelse, men hos enkelte ses ingen eller kun yderst ringe hudreaktion. Generne kan lindres ved brug af lokalbedøvende eller kløestillende hudmidler. SKOVFLÅT (8 of 11) :43:14

9 Skovflåt før og efter blodmåltid. Forstørret ca. 3 gange Levevis En skovflåt kaldes ofte en tæge, men hører til gruppen af blodmider. Flåterne har kraftige munddele med modhager. En voksen han måler ca. 2 mm, en hun ca. 4 mm, når de ikke har suget blod. Bagkroppen kan udvides betydeligt, når der suges blod, og en voksen blodfyldt hun-skovflåt kan blive op til ca. 1 1/2 cm lang. Skovflåt er ikke lige almindelig i alle dele af landet. De findes især i områder med kratskov og tæt bevoksning. Udviklingen af skovflåt har 3 stadier: et larve-, et nymfeog voksenstadium, og i alle 3 stadier er det nødvendigt med et blodmåltid. Den sultne skovflåt kan i op til en uge sidde på græsstrå eller buske og venter på et værtsdyr, det være sig menneske, hund, kat, fugle, rådyr eller kvæg. Når skovflåten har fundet et værtsdyr, finder den et område med tynd hud, hvor munddelene bores ind i huden, og den begynder derefter at suge blod. Denne proces varer ofte 4-6 dage. Herefter slipper skovflåten, falder til jorden, skjuler sig og fordøjer blodet. Overvintring sker gerne under mos eller græs. Især sommer og efterår finder man de blodsugende skovflåter på dyr eller mennesker. Symptomer Bid og blodsugning fra skovflåt mærkes ikke. Ofte findes flåten, når den sidder på huden og suger blod. Får man ikke fjernet hele dyret, kan der opstå betændelse omkring resterne af dyrets munddele, som sidder godt fast i huden. l visse dele af landet er skovflåten vært for en bakterie (borrelia). Bakterien overføres fra hunskovflåterne til disses æg. Bakterierne kan også overføres til mennesker og dyr ved bid af skovflåt. Første tegn på smitte med borrelia er et ringformet, rødligt udslet, der viser sig ca. 2 uger efter flåtbiddet. Det breder sig langsomt med helt normalt udseende hud i centrum. Ofte kan bidmærket ikke ses. Denne rødme af huden er symptomløs, men behandles tilstanden ikke, kan der komme influenzalignende symptomer med ledsmerter, senere blålig misfarvning af huden især på arme og ben og på et senere tidspunkt lammelser og smerter i nerver. Denne infektion kan undertiden bekræftes ud fra en blodprøve, og tilstanden kan helbredes fuldstændig ved behandling med penicillin eller andre bakteriehæmmende stoffer. Bekæmpelse Egentlig bekæmpelse af skovflåt lader sig sjældent foretage. De skovflåt, man opdager på husdyr eller mennesker, fjerner man og afventer så symptomer på evt. borre- (9 of 11) :43:14

10 liainfektion. Flåterne sidder godt fast, men løsnes lettere, hvis man smører fedtstof (smør, fedt, margarine, vaselin, petroleum), æter eller benzin på bagkroppen og lader dette sidde i ca. 10 min. Man kan herefter med et fast greb om flåten trække eller lettere dreje den ud af huden. Man skal hele tiden holde et fast træk på dyret uden pludselige ryk, idet dette kan resultere i, at dyret rives over. Man kan også få skovflåt til at løsne sit bid, hvis man sprøjter med et insektsprøjtemiddel af typen Pyrethrin. SKAB (FNAT) HOS DYR OG ANDRE MIDER FRA DYR Hver dyreart har sin fnatmideart, der på mange måder minder om den fnatmide, der lever på mennesker. Fnat fra følgende dyr er kendt for at kunne give anledning til kløe og udslet hos mennesker: Hund, hest, ko, svin og ged. Fnatmider fra dyr kan dog ikke formere sig på mennesker og graver ikke gange i huden på samme måde som menneskefnatmider. Cheyletiella mider (rovmider eller kattemider) er små fritlevende mider i pelsen på især hund og kat. De viser sig ofte som skæl i pelsen på husdyrene og kan leve længe i pelsen på husdyrene, uden at disse har nævneværdig gener heraf. Symptomer Kløe, rødme og småknopper på de hudområder, der har direkte kontakt til dyrene. Symptomerne ses kun hos de mennesker, der har direkte dyrekontakt. Reaktionen i huden kan være så udtalt, at man kan mistolke sygdomsbilledet og opfatte det som allergisk reaktion over for værtsdyret, det være sig hund, kat, hest eller ko. Behandling Da dyrefnatmider og cheyletiellamider ikke kan overleve hos mennesker, vil generne svinde, når man ikke har kontakt til værtsdyrene. En dyrlæge kan stille diagnosen hos dyrene og vejlede i behandlingen af disse. Efter behandling af dyrene vil generne hos mennesket svinde i løbet af få dage. Generne kan dog lindres ved brug af kløestillende cremer. (10 of 11) :43:14

11 Copyright 1990 Dansk dermatologisk Selskab (11 of 11) :43:14

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi 3 Hvad er allergi? Allergi er en af de hurtigst voksende folkesygdomme, og i Danmark lider omkring 20 % af befolkningen

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING Når du får din hund hjem For at give din hund den bedste start, har du naturligvis sørget for at have mindst 2 ugers ferie. Den første uge bruger hunden

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger:

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger: KATTENS ADFÆRD Nogle dyrearter fødes næsten færdige. De kan bevæge sig omkring og tage føde til sig kort tid efter fødslen. De har mest brug for deres mor til beskyttelse mod farer. Andre fødes totalt

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står)

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening, 2004 Tekst: Thorstein Thomsen, Stephan

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere