Hududslet forårsaget af insektstik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hududslet forårsaget af insektstik"

Transkript

1 Hudlægen informerer om Hududslet forårsaget af insektstik Dansk dermatologisk Selskab (1 of 11) :43:14

2 HUDUDSLET FORÅRSAGET AF INSEKTSTIK Mange forskellige insekter kan bide eller stikke mennesker og derved medføre gener, der dog kun sjældent giver anledning til egentlig sygdom. l det efterfølgende skal enkelte af de mere almindelige bidende/stikkende insekter kort omtales. Menneskeloppe Lopper er små mørkebrune blodsugende insekter med en hård skal og lange springben. De fleste dyrearter incl. mennesket har deres specielle loppeart. De lopper, der hyppigst giver anledning til gener hos mennesker, er kattelopper, som lever og yngler lige så hyppigt på hund som på kat. Tidligere var menneskeloppen den, som hyppigst medførte gener i boligerne, men den forekommer nu meget sjældent, da den ikke kan leve i vore meget tørre boliger. Kattelopper bider især mennesker i mangel af hund eller kat, men kattelopper kan ikke yngle med mennesket som eneste vært. Modsat menneskelopper trives kattelopper fortrinligt i vore tørre, lune boliger, specielt i rum med faste tæpper. Levevis Lopper lægger æg, der er ca. 1/2 mm lange. Æggene lægges overvejende i dyrenes pels, hvor hunlopperne også lægger store mængder ekskrementer, som mest består af størknet blod. Loppeæg fæstnes ikke til hårene i pelsen, og vil derfor drysse af på de steder, hund og kat færdes. De findes i store mængder i og omkring dyrenes sovesteder (hundekurve). Ved stuetemperatur klækkes æggene i løbet af 2-4 dage. Næste stadie er loppelarverne, som næsten udelukkende lever af dyreloppernes ekskrementer (blod), som især findes ved hundens og kattens hvilesteder. Loppelarverne søger mørke opholdssteder (tæppeluv og under fejelister), og da de er behårede, er det næsten umuligt at fjerne dem fra tæpper ved støvsugning. Loppelarvestadiet slutter med, at larverne forpupper sig, og inde i puppen sker den endelige udvikling til den "voksne loppe". Puppestadiet varer ved stuetemperatur ca. 2 uger, men kan under specielle forhold vare måneder til år. Vibrationer i puppernes nærhed fremkaldt af hund, kat eller menneske får de nu færdigt udviklede lopper til at bryde skallen på puppen og springe på værtsdyret. De færdigt udviklede lopper (2 of 11) :43:14

3 parrer sig, så snart de er ude af puppen, og efter få dage begynder hunnerne at lægge æg - ca æg i løbet af et "loppeliv", som ved almindelig stuetemperatur er på 1-2 måneder, i kølige omgivelser noget længere. Loppernes specielle udvikling fra æg til voksen loppe forklarer, hvorfor man ofte får talrige loppebid 1-2 måneder efter afskaffelse af hunden eller katten, ved hjemkomst fra ferie, eller når man flytter ind i en bolig, der har stået tom i længere tid, og hvor der tidligere har boet hund eller kat Sensommeren er "loppesæson", men lopper kan forekomme hele året Forebyggelse og bekæmpelse Alle hunde og katte kan have lopper. Det må anses for umuligt at forhindre dyrene i at få lopper, men ved konsekvent forebyggelse er det muligt at holde loppernes antal på et minimum, således at hverken husdyr eller mennesker har gener. At hunde "lopper sig" er ikke nødvendigvis tegn på lopper, det er alene udtryk for kløe hos hunden. Fra den første dag, man har hund eller kat, skal man forebygge lopper både på dyret og i omgivelserne. Det er gammel overtro, at hunde ikke tåler vask - gør det regelmæssigt med speciel shampoo. Katte lader sig ikke gerne vaske, men kan spray-behandles. Til forebyggelse benyttes Methopren (flere handelsenavne), som i meget små mængder forhindrer loppeæg i at klække og loppelarverne i at nå voksenstadiet. Det har ingen effekt på voksne lopper. Det kan bruges til både hund og kat, er ugiftigt for dyr og mennesker og anvendes både til dyr og omgivelser ca. 1 gang månedlig fra forsommeren til jul. Voksne lopper udryddes med Permethrin (flere handelsnavne). Dette stof findes i sprayform, der kan bruges til både dyr og omgivelser; Pyrethrum (flere handelsenavne) kan også bruges til både dyr og omgivelser, eller Diazinon (handelsnavn Absolut-D) kan bruges til behandling af omgivelserne. Loppehalsbånd kan kun tilrådes, såfremt man også konsekvent forebygger mod lopper på anden vis. Virkningstiden er ofte kortere end angivet, og loppehalsbånd er kun virksomt mod lopper på selve dyret og udrydder ikke lopper i omgivelserne. Såfremt man bruger loppehalsbånd som eneste bekæmpelsesmiddel mod lopper, vil lopperne søge anden vært end hund og kat og vil da ofte blive en plage for mennesker. Hvor hund eller kat holdes i kenneler, er et effektivt middel giftbrikker med Dichlorvos. Disse giftbrikker må dog ikke benyttes i beboelsesrum. (3 of 11) :43:14

4 Symptomer på loppebid hos mennesker Loppebid mærkes ikke umiddelbart, når dyret bider, men ses som en rød kløende hævelse på huden. l midten kan man af og til se et lille stikmærke. Loppebid ligner andre insektbid, men som regel har man flere loppebid samlet på et mindre hudområde, og ofte er disse bid placeret på linie, idet lopper bider flere gange, inden de springer af huden. Da lopper normalt findes på gulvet, ses loppebid især på underben, men kan dog ses overalt på huden. Ofte ses mange bid de steder, hvor tøjet sidder stramt ind til huden. Da lopper ikke kan leve på mennesker og kun undtagelsesvis - i mangel af hund eller kat - bider mennesker, er det ikke nødvendigt at behandle huden med et loppeudryddelsesmiddel. Kløen fra loppebid kan lindres med lokalbedøvende - eller kløestillende cremer. Loppeangreb kan hos dyret påvises ved at børste det over en avis. Hvis det afbørstede indeholder loppeekskrementer, vil tilsætning af nogle dråber vand medføre rødfarvning af det afbørstede materiale. Det er ofte kun et enkelt familiemedlem, der får mange loppebid, årsagen hertil kendes ikke. FUGLELOPPER Levevis Fugle har lopper ligesom kat og hund. De voksne lopper suger blod på fuglene, men kan også bide mennesker. Fugleloppelarver udvikles kun i fuglereder, hvor de lever af voksne loppers ekskrementer, som indeholder ufordøjet blod. Larverne spinder en puppe og overvintrer i fuglereder. l april måned (afhængig af temperaturen) klækker pupperne, men rystelser af reden er også med til at fremme klækningen. Nyklækkede fuglelopper opholder sig kun kort tid i reden, idet de søger ud i lyset, hvor de ofte sidder på grene omkring fuglereden og venter på en fugl, de kan bruge som vært. Fuglelopperne springer, når der pludselig falder en skygge på dem, uanset om det er en fugl eller et menneske, der kaster denne skygge. Mange lopper rammer forbi og falder derfor til jorden, hvor de så sætter sig tilrette og venter på en ny fugl eller et forbipasserende dyr. Fuglelopper kan ikke yngle i vore boliger, og de fuglelopper, der skulle være kommet indendørs, vil dø i løbet af få uger. Hvordan får man fuglelopper? Mange mennesker bides af fuglelopper, når de om foråret tømmer fuglekasser eller fjerner gamle fuglereder. (4 of 11) :43:14

5 Man kan dog også angribes blot ved at færdes steder, hvor der sidder mange fuglelopper, f.eks. i nærheden af forladte fuglereder. Holder man høns, duer eller fugle, kan disse også være befængt med fuglelopper. Bekæmpelse Har man mange fuglekasser, bør disse renses om efteråret eller bedst i frostvejr om vinteren. Fuglereder kan fjernes ved samme lejlighed. Redematerialet bør brændes eller nedgraves. Sprøjtemidler mod kattelopper kan benyttes, hvis man opdager mange fuglelopper omkring hus eller i haven. Lopper i hønsehus eller dueslag bekæmpes bedst med konsekvent rengøring efterfulgt af behandling med Malathion-pudder eller Malathion-sprøjtemiddel. Et effektivt middel disse steder er også giftbrikker med Dichlorvos. Symptomer hos mennesker Fugleloppebiddene mærkes umiddelbart ikke, men i løbet af nogle timer kommer der røde, kløende hævelser på huden, ofte med tydeligt bidmærke. Forandringerne ses oftest på hænder og arme (når man har fjernet fuglereder) og på underben (når man har færdedes på steder med mange lopper). Fuglelopper kan ikke leve på mennesker. Generne efter fugleloppebid lindres med lokalbedøvende - eller kløestillende cremer. LUS Levevis Lus er 1-3 mm store, blodsugende snyltere tilpasset et bestemt værtsdyr, og de kan kun leve på dette. Menneskelus kan således ikke leve på hund eller kat, og kattelus kan ikke leve på mennesker. Lus er vingeløse, har 6 små ben, som ender i en lille klo, bygget til at gribe om hår. De har kraftige munddele til at bide med og til at suge blod fra værtsdyret Mennesket har 3 lusetyper: Hovedlusen, kropslusen og fladlusen (= fladbukken eller morpionen). De to førstnævnte kan ikke skelnes fra hinanden, men har forskellig levevis. Hovedlusen lever i hårbunden, mens kropslusen lever på krop og i tøj. Disse to typer er aflange, nærmest strømlinede, og tilpasset til at leve mellem relativt tætstillede hår. Hovedlus (5 of 11) :43:14

6 Fladlusen er derimod kort og tyk, bygget til at leve mellem mere spredtstående hår. Fladlus Fladlusen træffes især på kønshårene, men kan også leve på kropshår, i armhuler og på øjenvipper. Lus holder godt fast i hårene helt nede ved hudoverfladen, hvor de suger blod. De lægger æg, som kittes fast til hårene, og som ikke falder af, når de klækker efter ca. Luseæg på hårskaft 1 uge. Nyklækkede lus begynder straks at suge blod. De er kønsmodne efter ca. 1 uge, parrer sig og lægger æg. Lus lever kun få uger, men får de ikke blod i 2-3 døgn, dør de. Smittemåder Lus kan ikke hoppe eller flyve, men kryber fra hår til hår. Smitten for alle 3 lusetyper sker derfor ved tæt kontakt. Man kan normalt ikke blive smittet med luseæg, da de altid sidder fast på hårene. Selvfølgelig kan afrevne hår med luseæg overføres fra en person til en anden ved brug af samme kam, børste, tøj eller hovedbeklædning, men langt de fleste smittes ved direkte kontakt, hvor det er voksne lus, der overføres. Lus søger væk fra lyset og er mest aktive i mørke. Alle kan smittes med lus, uanset hvor renlig man er. Lus lever kun af blod og ikke af snavs. Lus og luseæg lader sig ikke fjerne ved almindelig krops- og hårvask. Langt hår er ikke mere modtageligt for lus end kortklippet hår. Der findes ingen midler, der beskytter mod lus. (6 of 11) :43:14

7 Bekæmpelse Der findes flere effektive lusemidler, som kan købes i håndkøb på apoteket. Brugsanvisning er angivet på behandlingsmidlerne og skal følges nøje. Behandlingsmidlerne kan fås både som opløsning til gennemvædning af behårede områder og som shampoo. Fælles for alle midler er, at man må tilråde mindst 2 behandlinger med ca. 1 uges mellemrum. Man må tilråde, at hele husstanden behandles samtidig. l forbindelse med lusekur må det tilrådes, at alt tøj og sengetøj skiftes. Almindelig vask af tøjet er nok, men også 3-4 døgns luftning vil udrydde lusene. Kamme og børster kan lægges i sulfovand, men kan også sprøjtes med almindelig insektgift. Opvarmning til 60 C vil dræbe lus og luseæg i løbet af ca. 15 min., mens nedkøling til - 20 C vil dræbe lus og luseæg i løbet af ca. 4 timer. Det er kun nødvendigt med almindelig rengøring af hus og møbler. Er rumtemperaturen over 20 C, er alle lus i lokalet døde i løbet af ca. 2 døgn. Klækkede og døde æg kan sidde længe i håret. De er helt hvide (tomme æg) eller rødlige (dødt lusefoster i ægget). Levende æg sidder helt nede ved hudoverfladen og er gullige. Med en tættekam kan de fleste æg fjernes, men håret følger ofte med. Kan det, man tror er æg, let fjernes med fingrene, er det ikke luseæg men almindelige skæl. Symptomer på lus Lusebid giver anledning til kløe, som skyldes et stof, lusene udskiller i deres spyt. Man har kløe de steder, lusene lever, men det er meget individuelt, hvor voldsom kløen er. Sår betinget af kradsning eller eksemlignende udslet kan ses. Disse symptomer svinder, når lusene udryddes. VÆGGELUS Levevis Væggelusen er en tæge, som er ca. 5 mm lang, rødbrun, vingeløs og har sugesnabel, med hvilken der suges blod. Væggelus er lyssky og gemmer sig om dagen i revner og sprækker, bag tapet, bag billeder og i senge. Om natten kommer væggelusene frem for at suge menneskeblod. En voksen væggelus suger blod i 3-5 min. og kryber derefter i skjul, hvor den kan blive i flere dage for at fordøje "måltidet". Hunnen lægger sine æg disse steder afhængig af temperaturen. Æggene er ca. 1 mm lange. Der er 3 nymfestadier i udviklingen fra æg til kønsmoden væggelus. Der skiftes hud mellem hvert (7 of 11) :43:14

8 stadie, og i hvert stadie skal væggelusen suge blod. Udviklingen fra æg til kønsmoden væggelus varer fra 2 måneder til ca. 1 år. Voksne væggelus kan klare sig længe - måneder til ca. 1 år - afhængig af temperaturen - uden at få blod. Bekæmpelse Væggelus spredes, når man flytter, og især møblerne kan rumme æg, nymfer og voksne dyr. Konstaterer man væggelus, bør man kontakte en professionel skadedyrsudrydder, som bør forestå udryddelsen. Hvis man bebor en lejet bolig, er man som lejer forpligtet til at melde fundet af væggelus til ejeren, der til gengæld er forpligtet til at sørge for bekæmpelsen. Er man blevet bidt, mens man var på ferie, bør man behandle bagagen for at udrydde evt. hjembragte væggelus. Sprøjtning med insektgift indeholdende Pyrethrum er effektiv. Alle stadier af væggelus dræbes i løbet af ca. 2 timer ved 50 C, og efter ca. 1 time ved - 18 C. Symptomer Væggelus suger blod på utildækkede hudområder, ansigt, hals, hænder, arme, fødder, dvs hudområder, der som regel er uden for dynen, når man sover. Biddene mærkes ikke umiddelbart. Væggelusbid ligner andre insektstik og viser sig som røde, kløende hævelser, oftest med synligt bidmærke. Hos de fleste er reaktionen meget voldsom med betydelig hævelse, men hos enkelte ses ingen eller kun yderst ringe hudreaktion. Generne kan lindres ved brug af lokalbedøvende eller kløestillende hudmidler. SKOVFLÅT (8 of 11) :43:14

9 Skovflåt før og efter blodmåltid. Forstørret ca. 3 gange Levevis En skovflåt kaldes ofte en tæge, men hører til gruppen af blodmider. Flåterne har kraftige munddele med modhager. En voksen han måler ca. 2 mm, en hun ca. 4 mm, når de ikke har suget blod. Bagkroppen kan udvides betydeligt, når der suges blod, og en voksen blodfyldt hun-skovflåt kan blive op til ca. 1 1/2 cm lang. Skovflåt er ikke lige almindelig i alle dele af landet. De findes især i områder med kratskov og tæt bevoksning. Udviklingen af skovflåt har 3 stadier: et larve-, et nymfeog voksenstadium, og i alle 3 stadier er det nødvendigt med et blodmåltid. Den sultne skovflåt kan i op til en uge sidde på græsstrå eller buske og venter på et værtsdyr, det være sig menneske, hund, kat, fugle, rådyr eller kvæg. Når skovflåten har fundet et værtsdyr, finder den et område med tynd hud, hvor munddelene bores ind i huden, og den begynder derefter at suge blod. Denne proces varer ofte 4-6 dage. Herefter slipper skovflåten, falder til jorden, skjuler sig og fordøjer blodet. Overvintring sker gerne under mos eller græs. Især sommer og efterår finder man de blodsugende skovflåter på dyr eller mennesker. Symptomer Bid og blodsugning fra skovflåt mærkes ikke. Ofte findes flåten, når den sidder på huden og suger blod. Får man ikke fjernet hele dyret, kan der opstå betændelse omkring resterne af dyrets munddele, som sidder godt fast i huden. l visse dele af landet er skovflåten vært for en bakterie (borrelia). Bakterien overføres fra hunskovflåterne til disses æg. Bakterierne kan også overføres til mennesker og dyr ved bid af skovflåt. Første tegn på smitte med borrelia er et ringformet, rødligt udslet, der viser sig ca. 2 uger efter flåtbiddet. Det breder sig langsomt med helt normalt udseende hud i centrum. Ofte kan bidmærket ikke ses. Denne rødme af huden er symptomløs, men behandles tilstanden ikke, kan der komme influenzalignende symptomer med ledsmerter, senere blålig misfarvning af huden især på arme og ben og på et senere tidspunkt lammelser og smerter i nerver. Denne infektion kan undertiden bekræftes ud fra en blodprøve, og tilstanden kan helbredes fuldstændig ved behandling med penicillin eller andre bakteriehæmmende stoffer. Bekæmpelse Egentlig bekæmpelse af skovflåt lader sig sjældent foretage. De skovflåt, man opdager på husdyr eller mennesker, fjerner man og afventer så symptomer på evt. borre- (9 of 11) :43:14

10 liainfektion. Flåterne sidder godt fast, men løsnes lettere, hvis man smører fedtstof (smør, fedt, margarine, vaselin, petroleum), æter eller benzin på bagkroppen og lader dette sidde i ca. 10 min. Man kan herefter med et fast greb om flåten trække eller lettere dreje den ud af huden. Man skal hele tiden holde et fast træk på dyret uden pludselige ryk, idet dette kan resultere i, at dyret rives over. Man kan også få skovflåt til at løsne sit bid, hvis man sprøjter med et insektsprøjtemiddel af typen Pyrethrin. SKAB (FNAT) HOS DYR OG ANDRE MIDER FRA DYR Hver dyreart har sin fnatmideart, der på mange måder minder om den fnatmide, der lever på mennesker. Fnat fra følgende dyr er kendt for at kunne give anledning til kløe og udslet hos mennesker: Hund, hest, ko, svin og ged. Fnatmider fra dyr kan dog ikke formere sig på mennesker og graver ikke gange i huden på samme måde som menneskefnatmider. Cheyletiella mider (rovmider eller kattemider) er små fritlevende mider i pelsen på især hund og kat. De viser sig ofte som skæl i pelsen på husdyrene og kan leve længe i pelsen på husdyrene, uden at disse har nævneværdig gener heraf. Symptomer Kløe, rødme og småknopper på de hudområder, der har direkte kontakt til dyrene. Symptomerne ses kun hos de mennesker, der har direkte dyrekontakt. Reaktionen i huden kan være så udtalt, at man kan mistolke sygdomsbilledet og opfatte det som allergisk reaktion over for værtsdyret, det være sig hund, kat, hest eller ko. Behandling Da dyrefnatmider og cheyletiellamider ikke kan overleve hos mennesker, vil generne svinde, når man ikke har kontakt til værtsdyrene. En dyrlæge kan stille diagnosen hos dyrene og vejlede i behandlingen af disse. Efter behandling af dyrene vil generne hos mennesket svinde i løbet af få dage. Generne kan dog lindres ved brug af kløestillende cremer. (10 of 11) :43:14

11 Copyright 1990 Dansk dermatologisk Selskab (11 of 11) :43:14

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle.

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle. Lus Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, som foretrækker hår i maden. Den skal bekæmpes. I kyndige hænder er en tættekam et effektivt våben. Men vi har også andre metoder. I denne brochure

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Skadedyrlaboratoriet,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Fjelstervang Skole November 2009

Fjelstervang Skole November 2009 Fjelstervang Skole November 2009 Kære alle forældre. Jeg vil lige begynde med en kort beskrivelse af lærersituationen for nogle af klasserne på skolen. Den første klasse jeg vil nævne er anden klasse:

Læs mere

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11.

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11. LUS Lus Lus er en stor plage for mange børnefamilier, og især i de kolde måneder, hvor børn ofte leger inde, spredes lusene hurtigt. Der er flere måder at behandle lus på - den nyeste er med et lusemiddel,

Læs mere

Skrap mod lus - blid mod børn

Skrap mod lus - blid mod børn Hedrin Skrap mod lus - blid mod børn www.hedrin.dk norpharma a/s Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Tlf. 45 17 48 00 www.hedrin.dk 1207.HE pixi.ip Hedrin Børn og lus bør ikke behandles med hvad som helst Indhold

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step Goodbye LUS! - 3 vigtige step Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid Goodbye LUS! - 3 vigtige step Den mest effektive lusebekæmpelse Hovedlus indlogerer sig hvert år hos hvert tredje barn mellem

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Pelspleje og generel hygiejne

Pelspleje og generel hygiejne Pelspleje og generel hygiejne Uanset om din hund er kort- eller langpelset har hunden behov for regelmæssig pleje af pelsen. Pelspleje er ikke kun nødvendigt for at hundens pels ser godt ud, men også en

Læs mere

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flåt-alarm 14 sider Beskyt dig mod det farlige bid Tips: Hold dig flåtfri Beskyt dig mod det farlige bid INDHOLD: Forskere slår

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA Sådan kommer du af med lusene INDHOLD:

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid8er. Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid8er. Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid8er Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE Fri dit hjem fra kryb og kravl INDHOLD: Fri dit hjem fra kryb og kravl...4

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

Lus bekæmpes med balsam og kam

Lus bekæmpes med balsam og kam Uddrag af bladet: Sygeplejersken nr 4/2002 www.sygeplejersken.dk Af Alice Olsen, Biolog Lus bekæmpes med balsam og kam Hvert år investerer fortvivlede forældre tusindvis af kroner i dyre lusemidler. Men

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0 NSCF3346.JPG 'billetklip' forårsaget af snudebille. Snudebillen laver kun skader fra ydersiden af bladene. Er der huller inde i selv bladet, er det ikke forårsaget af en snudebille. Modified: 08-11-2006

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Patientinformation Vejledning i badning af nyfødte Revideret den 10.02.2010 Århus Universitetshospital Skejby Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Det nyfødte barn kan bades 1-3 gange i ugen. Det er vigtigt,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Badevandsprofil for Tystrup sø

Badevandsprofil for Tystrup sø Badevandsprofil for Tystrup sø Ansvarlig myndighed: Sorø Kommune Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf.: 57876000 www.soroe.dk Medlemsstat Danmark Kommune Sorø Kommune DKBW Nr. DKBW1196 Stationsnummer 340-003G Stationsnavn

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi HUSSTØVMIDE ALLERGI jepsenimport Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi Husstøvmideallergi Husstøvmideallergi er - næstefter pollenallergi - den mest udbredte type allergi i Danmark.

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere