Hududslet forårsaget af insektstik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hududslet forårsaget af insektstik"

Transkript

1 Hudlægen informerer om Hududslet forårsaget af insektstik Dansk dermatologisk Selskab (1 of 11) :43:14

2 HUDUDSLET FORÅRSAGET AF INSEKTSTIK Mange forskellige insekter kan bide eller stikke mennesker og derved medføre gener, der dog kun sjældent giver anledning til egentlig sygdom. l det efterfølgende skal enkelte af de mere almindelige bidende/stikkende insekter kort omtales. Menneskeloppe Lopper er små mørkebrune blodsugende insekter med en hård skal og lange springben. De fleste dyrearter incl. mennesket har deres specielle loppeart. De lopper, der hyppigst giver anledning til gener hos mennesker, er kattelopper, som lever og yngler lige så hyppigt på hund som på kat. Tidligere var menneskeloppen den, som hyppigst medførte gener i boligerne, men den forekommer nu meget sjældent, da den ikke kan leve i vore meget tørre boliger. Kattelopper bider især mennesker i mangel af hund eller kat, men kattelopper kan ikke yngle med mennesket som eneste vært. Modsat menneskelopper trives kattelopper fortrinligt i vore tørre, lune boliger, specielt i rum med faste tæpper. Levevis Lopper lægger æg, der er ca. 1/2 mm lange. Æggene lægges overvejende i dyrenes pels, hvor hunlopperne også lægger store mængder ekskrementer, som mest består af størknet blod. Loppeæg fæstnes ikke til hårene i pelsen, og vil derfor drysse af på de steder, hund og kat færdes. De findes i store mængder i og omkring dyrenes sovesteder (hundekurve). Ved stuetemperatur klækkes æggene i løbet af 2-4 dage. Næste stadie er loppelarverne, som næsten udelukkende lever af dyreloppernes ekskrementer (blod), som især findes ved hundens og kattens hvilesteder. Loppelarverne søger mørke opholdssteder (tæppeluv og under fejelister), og da de er behårede, er det næsten umuligt at fjerne dem fra tæpper ved støvsugning. Loppelarvestadiet slutter med, at larverne forpupper sig, og inde i puppen sker den endelige udvikling til den "voksne loppe". Puppestadiet varer ved stuetemperatur ca. 2 uger, men kan under specielle forhold vare måneder til år. Vibrationer i puppernes nærhed fremkaldt af hund, kat eller menneske får de nu færdigt udviklede lopper til at bryde skallen på puppen og springe på værtsdyret. De færdigt udviklede lopper (2 of 11) :43:14

3 parrer sig, så snart de er ude af puppen, og efter få dage begynder hunnerne at lægge æg - ca æg i løbet af et "loppeliv", som ved almindelig stuetemperatur er på 1-2 måneder, i kølige omgivelser noget længere. Loppernes specielle udvikling fra æg til voksen loppe forklarer, hvorfor man ofte får talrige loppebid 1-2 måneder efter afskaffelse af hunden eller katten, ved hjemkomst fra ferie, eller når man flytter ind i en bolig, der har stået tom i længere tid, og hvor der tidligere har boet hund eller kat Sensommeren er "loppesæson", men lopper kan forekomme hele året Forebyggelse og bekæmpelse Alle hunde og katte kan have lopper. Det må anses for umuligt at forhindre dyrene i at få lopper, men ved konsekvent forebyggelse er det muligt at holde loppernes antal på et minimum, således at hverken husdyr eller mennesker har gener. At hunde "lopper sig" er ikke nødvendigvis tegn på lopper, det er alene udtryk for kløe hos hunden. Fra den første dag, man har hund eller kat, skal man forebygge lopper både på dyret og i omgivelserne. Det er gammel overtro, at hunde ikke tåler vask - gør det regelmæssigt med speciel shampoo. Katte lader sig ikke gerne vaske, men kan spray-behandles. Til forebyggelse benyttes Methopren (flere handelsenavne), som i meget små mængder forhindrer loppeæg i at klække og loppelarverne i at nå voksenstadiet. Det har ingen effekt på voksne lopper. Det kan bruges til både hund og kat, er ugiftigt for dyr og mennesker og anvendes både til dyr og omgivelser ca. 1 gang månedlig fra forsommeren til jul. Voksne lopper udryddes med Permethrin (flere handelsnavne). Dette stof findes i sprayform, der kan bruges til både dyr og omgivelser; Pyrethrum (flere handelsenavne) kan også bruges til både dyr og omgivelser, eller Diazinon (handelsnavn Absolut-D) kan bruges til behandling af omgivelserne. Loppehalsbånd kan kun tilrådes, såfremt man også konsekvent forebygger mod lopper på anden vis. Virkningstiden er ofte kortere end angivet, og loppehalsbånd er kun virksomt mod lopper på selve dyret og udrydder ikke lopper i omgivelserne. Såfremt man bruger loppehalsbånd som eneste bekæmpelsesmiddel mod lopper, vil lopperne søge anden vært end hund og kat og vil da ofte blive en plage for mennesker. Hvor hund eller kat holdes i kenneler, er et effektivt middel giftbrikker med Dichlorvos. Disse giftbrikker må dog ikke benyttes i beboelsesrum. (3 of 11) :43:14

4 Symptomer på loppebid hos mennesker Loppebid mærkes ikke umiddelbart, når dyret bider, men ses som en rød kløende hævelse på huden. l midten kan man af og til se et lille stikmærke. Loppebid ligner andre insektbid, men som regel har man flere loppebid samlet på et mindre hudområde, og ofte er disse bid placeret på linie, idet lopper bider flere gange, inden de springer af huden. Da lopper normalt findes på gulvet, ses loppebid især på underben, men kan dog ses overalt på huden. Ofte ses mange bid de steder, hvor tøjet sidder stramt ind til huden. Da lopper ikke kan leve på mennesker og kun undtagelsesvis - i mangel af hund eller kat - bider mennesker, er det ikke nødvendigt at behandle huden med et loppeudryddelsesmiddel. Kløen fra loppebid kan lindres med lokalbedøvende - eller kløestillende cremer. Loppeangreb kan hos dyret påvises ved at børste det over en avis. Hvis det afbørstede indeholder loppeekskrementer, vil tilsætning af nogle dråber vand medføre rødfarvning af det afbørstede materiale. Det er ofte kun et enkelt familiemedlem, der får mange loppebid, årsagen hertil kendes ikke. FUGLELOPPER Levevis Fugle har lopper ligesom kat og hund. De voksne lopper suger blod på fuglene, men kan også bide mennesker. Fugleloppelarver udvikles kun i fuglereder, hvor de lever af voksne loppers ekskrementer, som indeholder ufordøjet blod. Larverne spinder en puppe og overvintrer i fuglereder. l april måned (afhængig af temperaturen) klækker pupperne, men rystelser af reden er også med til at fremme klækningen. Nyklækkede fuglelopper opholder sig kun kort tid i reden, idet de søger ud i lyset, hvor de ofte sidder på grene omkring fuglereden og venter på en fugl, de kan bruge som vært. Fuglelopperne springer, når der pludselig falder en skygge på dem, uanset om det er en fugl eller et menneske, der kaster denne skygge. Mange lopper rammer forbi og falder derfor til jorden, hvor de så sætter sig tilrette og venter på en ny fugl eller et forbipasserende dyr. Fuglelopper kan ikke yngle i vore boliger, og de fuglelopper, der skulle være kommet indendørs, vil dø i løbet af få uger. Hvordan får man fuglelopper? Mange mennesker bides af fuglelopper, når de om foråret tømmer fuglekasser eller fjerner gamle fuglereder. (4 of 11) :43:14

5 Man kan dog også angribes blot ved at færdes steder, hvor der sidder mange fuglelopper, f.eks. i nærheden af forladte fuglereder. Holder man høns, duer eller fugle, kan disse også være befængt med fuglelopper. Bekæmpelse Har man mange fuglekasser, bør disse renses om efteråret eller bedst i frostvejr om vinteren. Fuglereder kan fjernes ved samme lejlighed. Redematerialet bør brændes eller nedgraves. Sprøjtemidler mod kattelopper kan benyttes, hvis man opdager mange fuglelopper omkring hus eller i haven. Lopper i hønsehus eller dueslag bekæmpes bedst med konsekvent rengøring efterfulgt af behandling med Malathion-pudder eller Malathion-sprøjtemiddel. Et effektivt middel disse steder er også giftbrikker med Dichlorvos. Symptomer hos mennesker Fugleloppebiddene mærkes umiddelbart ikke, men i løbet af nogle timer kommer der røde, kløende hævelser på huden, ofte med tydeligt bidmærke. Forandringerne ses oftest på hænder og arme (når man har fjernet fuglereder) og på underben (når man har færdedes på steder med mange lopper). Fuglelopper kan ikke leve på mennesker. Generne efter fugleloppebid lindres med lokalbedøvende - eller kløestillende cremer. LUS Levevis Lus er 1-3 mm store, blodsugende snyltere tilpasset et bestemt værtsdyr, og de kan kun leve på dette. Menneskelus kan således ikke leve på hund eller kat, og kattelus kan ikke leve på mennesker. Lus er vingeløse, har 6 små ben, som ender i en lille klo, bygget til at gribe om hår. De har kraftige munddele til at bide med og til at suge blod fra værtsdyret Mennesket har 3 lusetyper: Hovedlusen, kropslusen og fladlusen (= fladbukken eller morpionen). De to førstnævnte kan ikke skelnes fra hinanden, men har forskellig levevis. Hovedlusen lever i hårbunden, mens kropslusen lever på krop og i tøj. Disse to typer er aflange, nærmest strømlinede, og tilpasset til at leve mellem relativt tætstillede hår. Hovedlus (5 of 11) :43:14

6 Fladlusen er derimod kort og tyk, bygget til at leve mellem mere spredtstående hår. Fladlus Fladlusen træffes især på kønshårene, men kan også leve på kropshår, i armhuler og på øjenvipper. Lus holder godt fast i hårene helt nede ved hudoverfladen, hvor de suger blod. De lægger æg, som kittes fast til hårene, og som ikke falder af, når de klækker efter ca. Luseæg på hårskaft 1 uge. Nyklækkede lus begynder straks at suge blod. De er kønsmodne efter ca. 1 uge, parrer sig og lægger æg. Lus lever kun få uger, men får de ikke blod i 2-3 døgn, dør de. Smittemåder Lus kan ikke hoppe eller flyve, men kryber fra hår til hår. Smitten for alle 3 lusetyper sker derfor ved tæt kontakt. Man kan normalt ikke blive smittet med luseæg, da de altid sidder fast på hårene. Selvfølgelig kan afrevne hår med luseæg overføres fra en person til en anden ved brug af samme kam, børste, tøj eller hovedbeklædning, men langt de fleste smittes ved direkte kontakt, hvor det er voksne lus, der overføres. Lus søger væk fra lyset og er mest aktive i mørke. Alle kan smittes med lus, uanset hvor renlig man er. Lus lever kun af blod og ikke af snavs. Lus og luseæg lader sig ikke fjerne ved almindelig krops- og hårvask. Langt hår er ikke mere modtageligt for lus end kortklippet hår. Der findes ingen midler, der beskytter mod lus. (6 of 11) :43:14

7 Bekæmpelse Der findes flere effektive lusemidler, som kan købes i håndkøb på apoteket. Brugsanvisning er angivet på behandlingsmidlerne og skal følges nøje. Behandlingsmidlerne kan fås både som opløsning til gennemvædning af behårede områder og som shampoo. Fælles for alle midler er, at man må tilråde mindst 2 behandlinger med ca. 1 uges mellemrum. Man må tilråde, at hele husstanden behandles samtidig. l forbindelse med lusekur må det tilrådes, at alt tøj og sengetøj skiftes. Almindelig vask af tøjet er nok, men også 3-4 døgns luftning vil udrydde lusene. Kamme og børster kan lægges i sulfovand, men kan også sprøjtes med almindelig insektgift. Opvarmning til 60 C vil dræbe lus og luseæg i løbet af ca. 15 min., mens nedkøling til - 20 C vil dræbe lus og luseæg i løbet af ca. 4 timer. Det er kun nødvendigt med almindelig rengøring af hus og møbler. Er rumtemperaturen over 20 C, er alle lus i lokalet døde i løbet af ca. 2 døgn. Klækkede og døde æg kan sidde længe i håret. De er helt hvide (tomme æg) eller rødlige (dødt lusefoster i ægget). Levende æg sidder helt nede ved hudoverfladen og er gullige. Med en tættekam kan de fleste æg fjernes, men håret følger ofte med. Kan det, man tror er æg, let fjernes med fingrene, er det ikke luseæg men almindelige skæl. Symptomer på lus Lusebid giver anledning til kløe, som skyldes et stof, lusene udskiller i deres spyt. Man har kløe de steder, lusene lever, men det er meget individuelt, hvor voldsom kløen er. Sår betinget af kradsning eller eksemlignende udslet kan ses. Disse symptomer svinder, når lusene udryddes. VÆGGELUS Levevis Væggelusen er en tæge, som er ca. 5 mm lang, rødbrun, vingeløs og har sugesnabel, med hvilken der suges blod. Væggelus er lyssky og gemmer sig om dagen i revner og sprækker, bag tapet, bag billeder og i senge. Om natten kommer væggelusene frem for at suge menneskeblod. En voksen væggelus suger blod i 3-5 min. og kryber derefter i skjul, hvor den kan blive i flere dage for at fordøje "måltidet". Hunnen lægger sine æg disse steder afhængig af temperaturen. Æggene er ca. 1 mm lange. Der er 3 nymfestadier i udviklingen fra æg til kønsmoden væggelus. Der skiftes hud mellem hvert (7 of 11) :43:14

8 stadie, og i hvert stadie skal væggelusen suge blod. Udviklingen fra æg til kønsmoden væggelus varer fra 2 måneder til ca. 1 år. Voksne væggelus kan klare sig længe - måneder til ca. 1 år - afhængig af temperaturen - uden at få blod. Bekæmpelse Væggelus spredes, når man flytter, og især møblerne kan rumme æg, nymfer og voksne dyr. Konstaterer man væggelus, bør man kontakte en professionel skadedyrsudrydder, som bør forestå udryddelsen. Hvis man bebor en lejet bolig, er man som lejer forpligtet til at melde fundet af væggelus til ejeren, der til gengæld er forpligtet til at sørge for bekæmpelsen. Er man blevet bidt, mens man var på ferie, bør man behandle bagagen for at udrydde evt. hjembragte væggelus. Sprøjtning med insektgift indeholdende Pyrethrum er effektiv. Alle stadier af væggelus dræbes i løbet af ca. 2 timer ved 50 C, og efter ca. 1 time ved - 18 C. Symptomer Væggelus suger blod på utildækkede hudområder, ansigt, hals, hænder, arme, fødder, dvs hudområder, der som regel er uden for dynen, når man sover. Biddene mærkes ikke umiddelbart. Væggelusbid ligner andre insektstik og viser sig som røde, kløende hævelser, oftest med synligt bidmærke. Hos de fleste er reaktionen meget voldsom med betydelig hævelse, men hos enkelte ses ingen eller kun yderst ringe hudreaktion. Generne kan lindres ved brug af lokalbedøvende eller kløestillende hudmidler. SKOVFLÅT (8 of 11) :43:14

9 Skovflåt før og efter blodmåltid. Forstørret ca. 3 gange Levevis En skovflåt kaldes ofte en tæge, men hører til gruppen af blodmider. Flåterne har kraftige munddele med modhager. En voksen han måler ca. 2 mm, en hun ca. 4 mm, når de ikke har suget blod. Bagkroppen kan udvides betydeligt, når der suges blod, og en voksen blodfyldt hun-skovflåt kan blive op til ca. 1 1/2 cm lang. Skovflåt er ikke lige almindelig i alle dele af landet. De findes især i områder med kratskov og tæt bevoksning. Udviklingen af skovflåt har 3 stadier: et larve-, et nymfeog voksenstadium, og i alle 3 stadier er det nødvendigt med et blodmåltid. Den sultne skovflåt kan i op til en uge sidde på græsstrå eller buske og venter på et værtsdyr, det være sig menneske, hund, kat, fugle, rådyr eller kvæg. Når skovflåten har fundet et værtsdyr, finder den et område med tynd hud, hvor munddelene bores ind i huden, og den begynder derefter at suge blod. Denne proces varer ofte 4-6 dage. Herefter slipper skovflåten, falder til jorden, skjuler sig og fordøjer blodet. Overvintring sker gerne under mos eller græs. Især sommer og efterår finder man de blodsugende skovflåter på dyr eller mennesker. Symptomer Bid og blodsugning fra skovflåt mærkes ikke. Ofte findes flåten, når den sidder på huden og suger blod. Får man ikke fjernet hele dyret, kan der opstå betændelse omkring resterne af dyrets munddele, som sidder godt fast i huden. l visse dele af landet er skovflåten vært for en bakterie (borrelia). Bakterien overføres fra hunskovflåterne til disses æg. Bakterierne kan også overføres til mennesker og dyr ved bid af skovflåt. Første tegn på smitte med borrelia er et ringformet, rødligt udslet, der viser sig ca. 2 uger efter flåtbiddet. Det breder sig langsomt med helt normalt udseende hud i centrum. Ofte kan bidmærket ikke ses. Denne rødme af huden er symptomløs, men behandles tilstanden ikke, kan der komme influenzalignende symptomer med ledsmerter, senere blålig misfarvning af huden især på arme og ben og på et senere tidspunkt lammelser og smerter i nerver. Denne infektion kan undertiden bekræftes ud fra en blodprøve, og tilstanden kan helbredes fuldstændig ved behandling med penicillin eller andre bakteriehæmmende stoffer. Bekæmpelse Egentlig bekæmpelse af skovflåt lader sig sjældent foretage. De skovflåt, man opdager på husdyr eller mennesker, fjerner man og afventer så symptomer på evt. borre- (9 of 11) :43:14

10 liainfektion. Flåterne sidder godt fast, men løsnes lettere, hvis man smører fedtstof (smør, fedt, margarine, vaselin, petroleum), æter eller benzin på bagkroppen og lader dette sidde i ca. 10 min. Man kan herefter med et fast greb om flåten trække eller lettere dreje den ud af huden. Man skal hele tiden holde et fast træk på dyret uden pludselige ryk, idet dette kan resultere i, at dyret rives over. Man kan også få skovflåt til at løsne sit bid, hvis man sprøjter med et insektsprøjtemiddel af typen Pyrethrin. SKAB (FNAT) HOS DYR OG ANDRE MIDER FRA DYR Hver dyreart har sin fnatmideart, der på mange måder minder om den fnatmide, der lever på mennesker. Fnat fra følgende dyr er kendt for at kunne give anledning til kløe og udslet hos mennesker: Hund, hest, ko, svin og ged. Fnatmider fra dyr kan dog ikke formere sig på mennesker og graver ikke gange i huden på samme måde som menneskefnatmider. Cheyletiella mider (rovmider eller kattemider) er små fritlevende mider i pelsen på især hund og kat. De viser sig ofte som skæl i pelsen på husdyrene og kan leve længe i pelsen på husdyrene, uden at disse har nævneværdig gener heraf. Symptomer Kløe, rødme og småknopper på de hudområder, der har direkte kontakt til dyrene. Symptomerne ses kun hos de mennesker, der har direkte dyrekontakt. Reaktionen i huden kan være så udtalt, at man kan mistolke sygdomsbilledet og opfatte det som allergisk reaktion over for værtsdyret, det være sig hund, kat, hest eller ko. Behandling Da dyrefnatmider og cheyletiellamider ikke kan overleve hos mennesker, vil generne svinde, når man ikke har kontakt til værtsdyrene. En dyrlæge kan stille diagnosen hos dyrene og vejlede i behandlingen af disse. Efter behandling af dyrene vil generne hos mennesket svinde i løbet af få dage. Generne kan dog lindres ved brug af kløestillende cremer. (10 of 11) :43:14

11 Copyright 1990 Dansk dermatologisk Selskab (11 of 11) :43:14

Lopper. hos hund og kat. Loppefælden, der hurtigt og effektivt får bugt med lopperne i omgivelserne.

Lopper. hos hund og kat. Loppefælden, der hurtigt og effektivt får bugt med lopperne i omgivelserne. Lopper hos hund og kat Loppefælden, der hurtigt og effektivt får bugt med lopperne i omgivelserne. 1 Min hund / kat har lopper hvad gør jeg? Kattelopper (Ctenocephalides felis) er de lopper, der giver

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

Væggelus biologi. Væggelusarter

Væggelus biologi. Væggelusarter Væggelus biologi Da væggelus er så svære at komme til livs, kan det være en god ide at sætte sig lidt ind i hvordan de lever, for at kunne planlægge sin indsats for at komme af med dem, eller for at undgå

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

MOD LOPPER I OMGIVELSERNE

MOD LOPPER I OMGIVELSERNE MOD LOPPER I OMGIVELSERNE MOD LOPPER I OMGIVELSERNE Nyt patenteret produkt, baseret på en sammensætning af organisk silikone, til bekæmpelse af hunde- og kattelopper i omgivelserne Bekæmper lopper i alle

Læs mere

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle.

Lus. Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, læse, hvordan man placerer en lus imellem to negle. Lus Lus er noget, man får fra andre. En blodsugende snylter, som foretrækker hår i maden. Den skal bekæmpes. I kyndige hænder er en tættekam et effektivt våben. Men vi har også andre metoder. I denne brochure

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus

Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus Nyhedsbrev nr. 4 / 2013 Vejledning til bekæmpelse af lus Det er ofte børn i alderen 3-10 år, der får lus. Tilfælde med hovedlus optræder hele året, men der er flest i august til november og februar til

Læs mere

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT Fipronil dræber voksne lopper, flåter og lus (S)-Metopren forhindrer loppelarver og loppeæg i at udvikle sig til nye lopper INDHOLD Fipronil

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

*******************************************************************************

******************************************************************************* Spørgsmål og svar Hvilke forholdsregler skal vi tage ved besøg? Vi har væggelus og er i behandling for det. Jeg mangler information om hvilke forholdsregler jeg/familie skal tage ved besøg eller når vi

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Fjelstervang Skole November 2009

Fjelstervang Skole November 2009 Fjelstervang Skole November 2009 Kære alle forældre. Jeg vil lige begynde med en kort beskrivelse af lærersituationen for nogle af klasserne på skolen. Den første klasse jeg vil nævne er anden klasse:

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Skadedyrlaboratoriet,

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD UTØJ I PELSEN

BESKYT DIN HUND MOD UTØJ I PELSEN BESKYT DIN HUND MOD UTØJ I PELSEN FLÅTER LOPPER MYG PELSLUS SANDFLUER NEJ TAK TIL PLAGEÅNDER Flåt- og loppebid, pelslus, myg og andet utøj kan være meget generende for din hund. Derudover kan utøj overføre

Læs mere

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Får hårbunden nok opmærksomhed? Hårbunden er der ikke mange der tænker på i det daglige. Den lever sit skjulte liv dækket af hår, og først

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Vejledning om hovedlus til forældrene

Vejledning om hovedlus til forældrene Vejledning om hovedlus til forældrene Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især

Læs mere

Skrap mod lus - blid mod børn

Skrap mod lus - blid mod børn Hedrin Skrap mod lus - blid mod børn www.hedrin.dk norpharma a/s Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Tlf. 45 17 48 00 www.hedrin.dk 1207.HE pixi.ip Hedrin Børn og lus bør ikke behandles med hvad som helst Indhold

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus ! " # $%! Læs meget mere om hovedlus på "Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri" 's hjemmeside. Nyt fra Norpharma A/S 17. september 2008. Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde

Læs mere

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11.

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11. LUS Lus Lus er en stor plage for mange børnefamilier, og især i de kolde måneder, hvor børn ofte leger inde, spredes lusene hurtigt. Der er flere måder at behandle lus på - den nyeste er med et lusemiddel,

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step Goodbye LUS! - 3 vigtige step Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid Goodbye LUS! - 3 vigtige step Den mest effektive lusebekæmpelse Hovedlus indlogerer sig hvert år hos hvert tredje barn mellem

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest udbredte

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG

BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG NEJ TAK TIL PLAGEÅNDER Flåt- og loppebid kan være meget generende for din hund. Derudover kan lopper, flåter, myg og sandfluer overføre sygdomme, som f.eks. bændelorm,

Læs mere

Fordi tør hud kan hjælpes Fedtcremer

Fordi tør hud kan hjælpes Fedtcremer Fordi tør hud kan hjælpes Fedtcremer Indhold Hvad er tør hud Fedtprocenter i hudplejeprodukter Hvordan virker fedtcremer Valg af fedtcremer Specielle problemer med tør hud Tørre hænder Tørre fødder Tørre

Læs mere

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Øjet skylles med vand, der har kropstemperatur. Brug et specielt øjenskylleglas og isotonisk saltvand. - eller brug bare et snapseglas og postevand.

Læs mere

Vildtsygdomme og parasitter

Vildtsygdomme og parasitter Vildtsygdomme og parasitter Ræveskab Foto: DTU Veterinærinstituttet Skab skyldes en gravemide, kaldet skabmiden Skab smitter ved direkte kontakt, og forvolder en voldsom kløe i overhuden, hvilket får værtsdyret

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus sider Sådan forsvarer du dig imod myggeplagen Bekæmp stikket

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus sider Sådan forsvarer du dig imod myggeplagen Bekæmp stikket Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Sådan forsvarer du dig imod myggeplagen Bekæmp stikket Nu kommer myggeplagen Egentlig bryder myggene sig slet ikke om det

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i mark og have 1 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: FLAGER-MUS Indhold 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor er der flager-mus om

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 63.6 HØNE. 1.På hvilken side kan du læse om fjer og føde? Side: 2. Hvad har høns øverst på hovedet?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 63.6 HØNE. 1.På hvilken side kan du læse om fjer og føde? Side: 2. Hvad har høns øverst på hovedet? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr på gården 2 Klasse: Decimal-nummer: 63.6 Dato: HØNE Indhold 1.På hvilken side kan du læse om fjer og føde? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad har høns øverst på hovedet?

Læs mere

Detektion. Hvor skal man lede?

Detektion. Hvor skal man lede? Detektion Har man mistanke om man kunne have fået væggelus, f.eks. hvis man bliver bidt om natten eller man har overnattet et sted hvor der var væggelus, bør man undersøge specielt sengen for tegn på væggelus.

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

FLÅTERNE ER OVER OS. Guide PAS PÅ! sider. Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

FLÅTERNE ER OVER OS. Guide PAS PÅ! sider. Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FLÅTERNE ER OVER OS PAS PÅ! Sådan beskytter du dig bedst Sådan fjerner du flåten: 16 sider PAS PÅ! FLÅTERNE ER OVER OS INDHOLD

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flåt-alarm 14 sider Beskyt dig mod det farlige bid Tips: Hold dig flåtfri Beskyt dig mod det farlige bid INDHOLD: Forskere slår

Læs mere

Hedrin. Bliv fri for lus på time!

Hedrin. Bliv fri for lus på time! Hedrin Bliv fri for lus på time! Indhold Fri for lus - hurtigt og nemt Fri for lus - hurtigt og nemt...... 3 Lidt om lus.................. 4-5 Nem behandling.............. 6-7 Sådan virker Hedrin...........

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis)

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis) SKOVFLÅT og bid af Skovflåt Alle ved man skal være påpasselig med skovflåt-bid. Borrelia er en virus som kan overføres ved bid af skovflåt. Bliver man smittet med borrelia kan en kraftig pennicilin-kur

Læs mere

Pelspleje og generel hygiejne

Pelspleje og generel hygiejne Pelspleje og generel hygiejne Uanset om din hund er kort- eller langpelset har hunden behov for regelmæssig pleje af pelsen. Pelspleje er ikke kun nødvendigt for at hundens pels ser godt ud, men også en

Læs mere

Gåsebille (Phyllopertha horticola) Eng.: June beetle

Gåsebille (Phyllopertha horticola) Eng.: June beetle Gåsebille (Phyllopertha horticola) Voksen gåsebille. Gåsebillelarver i 3. larvestadie er ca. 2 cm lange, C-formede og hvidlige. De har 3 par veludviklede ben forrest på kroppen og et brunt hoved. Gåsebillens

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus sider Guide: Sådan undgår du FLÅTEN Sådan beskytter du dig Kend din flåt

guide Foto: Iris Juli 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus sider Guide: Sådan undgår du FLÅTEN Sådan beskytter du dig Kend din flåt Foto: Iris guide Juli 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Sådan undgår du FLÅTEN Sådan beskytter du dig Kend din flåt Flåter INDHOLD I DETTE HÆFTE: Flåter kan gøre dig døv...

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Hver tredje dansker vasker aldrig deres dyne. Det gør din dyne er en tikkende allergibombe fyldt med millioner af mider. Se her, hvad du selv kan gøre, for at

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Statens Skadedyrlaboratorium, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 24. april 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 819 Næste uge: 25.april 25-26.april 28.april 29.april 30.april 1.kl. Forældrerengøring kl.09.00. Udlejning af Baunen. UU-vejleder på skolen. Skole-Hjem

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning.

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning. kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter, det kan være sig på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under hagen. En fedtsugning er ikke en erstatning

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Bumser Filipenser Uren hud Akne

Bumser Filipenser Uren hud Akne Hudlægen informerer om Bumser Filipenser Uren hud Akne Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/acne/acne.htm (1 of 7)03-01-2006 14:20:29 Bumser - filipenser - uren

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA Sådan kommer du af med lusene INDHOLD:

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem!

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Hos 1/3 opstår håndeksemet allerede inden 20 års alderen. Mange kender til, at huden på hænderne bliver tør og skællende når vinteren banker på - det er tegn

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 %

Ketoconazole Shampoo Actavis 2 % Indlægsseddel: Information til brugeren Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 % shampoo 20 mg/g ketoconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Sådan kæmmer du lus ud af håret

Sådan kæmmer du lus ud af håret Sådan kæmmer du lus ud af håret Denne vejledning fortæller om, hvordan du kan kæmme lus ud af håret, hvad du har brug for, og hvad der er vigtigst at vide, for at det kan lykkes. Man kan kæmme lus af to

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Svamp. skridtet. Et af de bedste midler mod svamp er mere viden. Det kan du få i denne brochure.

Svamp. skridtet. Et af de bedste midler mod svamp er mere viden. Det kan du få i denne brochure. Svamp De færreste er klar over, at svamp kan smitte. 15% af befolkningen har fodsvamp, og mange har svamp i skridtet. Et af de bedste midler mod svamp er mere viden. Det kan du få i denne brochure. svamp

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Oktober nyhedsbrev 2013

Oktober nyhedsbrev 2013 Oktober nyhedsbrev 2013 Hjemmeside: www.kaskelotten.esbjergkommune.dk Email: takas@esbjergkommune.dk Kaskelotten har åben fra 6.00 17.00 alle hverdage Vigtige datoer: - Fotografering 7 oktober - Fredag

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

Flåter Ixodes ricinus

Flåter Ixodes ricinus .qxd 16-02-2007 09:09 Side 1 Hovedværter: Der findes en række forskellige flåtarter, men i Norden er I. ricinus (skovflåten) den art, der volder størst problemer. Skovflåten skal bruge 3 værtsdyr for at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Afrika 1 Navn: Klasse: Dato: ELEFANT Indhold 1. Hvor kan du læse om snablen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange muskler er der i en snabel? 3. Hvad æder elefanter?

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: kalv gris kalv 1. En kalv er navnet på koens unge. 2. Når en kalv fødes kaldes det at kælve. 3. En kalv tager oftes fra dens moren med det samme og får sin egen stald i 8 uger, for ikke at blive syg. 4.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 17. februar 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Albufeira, Portugal. 8.7.-23.7.2016.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid8er. Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid8er. Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid8er Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE Fri dit hjem fra kryb og kravl INDHOLD: Fri dit hjem fra kryb og kravl...4

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Krible - Krable. Ædespor

Krible - Krable. Ædespor Udgivet af Ildfluerne i Det Danske Spejderkorps. Redaktionsudvalg: Susanne Hansen, Ander Nielsen og Claus Hjelm. Foto: Anders Nielsen og Claus Hjelm Ædespor Krible - Krable Løsningen til Krible Krable

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Fødselssmerter kan lindres...

Fødselssmerter kan lindres... Fødselssmerter kan lindres... Indhold Vand 3 Massage 3 Morfin 4 Lattergas 5 Steriltvandspapler 6 Akupunktur 7 Epidural 8 Pudendus 10 Fødselssmerter kan lindres Der er ikke to fødsler, der er ens. Ligesom

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om skumbehandling

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere