REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE"

Transkript

1 FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del Nr. 63 Klim kloakgrøft Nr. 67 Gøttrup kloakgrøft Regulativ 1999

2 FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske tilstand, - vandløbets vedligeholdelse, samt - rettigheder og pligter ved vandløbet. Dette regulativ er opbygget således, at den første del indeholder - en beskrivelse af vandløbet, samt - de forhold der er specifikke for vandløbet. Den anden del af regulativet er udformet som bilag og indeholder - en redegørelse af grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget, samt - bestemmelser der er fælles for alle kommunevandløb der administreres af Fjerritslev Kommune. Materialet, der ligger til grund for regulativets udarbejdelse, kan efter henvendelse beses på Fjerritslev Kommune, teknisk forvaltning.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side REGULATIV FOR SØNDERKÆRGRØFTEN, MEJLHEDEGRØFTEN, GØTTRUP BÆK, SKIVERGRØFTENS NEDRE DEL, KLIM KLOAKGRØFT OG GØTTRUP KLOAKGRØFT GRUNDLAGET FOR REGULATIVET BETEGNELSE AF VANDLØBET VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER BYGVÆRKER Overkørsler og broer Rørledninger ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SEJLADS BREDEJERFORHOLD VEDLIGEHOLDELSE TILSYN REVISION REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN REDEGØRELSE (BILAG 1) PLANGRUNDLAGET KONSEKVENSER OVERSIGTSKORT (BILAG 2) STANDARDBESTEMMELSER (BILAG 3)... 22

4 1 REGULATIV FOR SØNDERKÆRGRØFTEN, MEJLHEDEGRØFTEN, GØTTRUP BÆK, SKIVERGRØFTENS NEDRE DEL, KLIM KLOAKGRØFT OG GØTTRUP KLOAKGRØFT 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft, Gøttrup kloakgrøft er alle optaget som kommunevandløb i Fjerritslev Kommune, Nordjyllands amt. Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 og lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 af lov om vandløb som ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 og lov nr. 478 af 1. juli 1998, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb. Regulativet bygger på de faktiske forhold, som konstateret ved opmåling i april og maj måned 1999, samt for Sønderkærgrøften: - Landvæsensnævnskendelse af 3. december Regulativ for Sønderkærgrøften godkendt af Thisted Amtsråd den 31. marts Mejlhedegrøften: - Vandsynskendelse af 19. september Regulativ for Mejlhedegrøften, godkendt af Nordjyllands Amtsråd den 6. december Gøttrup bæk: - Landvæsensnævnskendelse af 24. november 1967 med tilføjelse af 5. februar Landvæsensnævnskendelse af 4. februar og 20. marts Afvandingskommissionskendelse af 24. marts Regulativ for Gøttrup bæk, godkendt af Nordjyllands Amtsråd den 15. september Skivergrøftens nedre del: - Landvæsensnævnskendelse af 4. februar Regulativ for Skivergrøftens nedre del, godkendt af Nordjyllands Amtsråd den 6. december 1973.

5 Klim kloakgrøft: - Afvandingskommissionskendelse af 4. maj Landbrugsteknisk indstilling af maj Afvandingskommissionskendelse af 24. marts Regulativ for Klim kloakgrøft, godkendt af Nordjyllands Amtsråd den 5. oktober For så vidt angår andre tidligere trufne afgørelser og bestemmelser henvises til kommunens vandløbsregister. Nærværende regulativ erstatter de tidligere regulativer. I forbindelse med vedtagelsen af nærværende regulativ er Gøttrup kloakgrøft opklassificeret til offentlig vandløb. Opklassificeringen er foretaget i henhold til vandløbslovens 9, stk. 2, afsnit BETEGNELSE AF VANDLØBET Alle vandløb har afløb til vandløb under Gøttrup Klim Landindvindingslag. Sønderkærgrøften begynder som kommunevandløb 38 m øst for Klim kirke på matr. nr. 22 a, Klim by, Klim. Herfra forløber vandløbet overvejende mod syd og vest til dets udløb i Klim Kanal under Gøttrup-Klim Landvindingslag i skellet mellem matr. nr. 3 b og 32 a, Klim by, Klim. Mejlhedegrøften begynder som kommunevandløb i skelhjørnet mellem matr. nr. 21 a, 25 u og 91 b, Gøttrup by, Gøttrup. Herfra forløber vandløbet overvejende i nordlig retning til dets udløb i Gøttrup-Klim Landvindingslag 35 m nordvest for Koldborgvej på matr. nr. 8 f, Gøttrup by, Gøttrup. Gøttrup bæk begynder som kommunevandløb ved sydsiden af Bygholmvejlevej på matr. nr. 21 a Gøttrup by, Gøttrup. Herfra forløber vandløbet mod syd og vest til dets udløb i Gøttrup-Klim Landvindingslag i skellet mellem matr. nr. 23 e og 71 a, Gøttrup by, Gøttrup. Skivegrøftens nedre del begynder som kommunevandløb ved udløbet af ø 40 rørbro i skellet mellem matr. nr. 14 a og 14 c, Gøttrup by, Gøttrup. Herfra forløber vandløbet overvejende mod vest til dets udløb i Stjerslev kanal under Gøttrup-Klim Landvindingslag 47 m vest for Gøttrupvej i skellet mellem matr. nr. 42 a og 45, Gøttrup by, Gøttrup. Klim kloakgrøft begynder som kommunevandløb ved udløb fra ø 60 rørledning i skellet mellem matr. nr. 4 b og 21 i, Klim By, Klim. Her-

6 fra forløber vandløbet overvejende mod øst til dets udløb i Gøttrup- Klim Landvindingslag i skellet mellem matr. nr. 4 d og 21 a, Klim By, Klim. Gøttrup kloakgrøft begynder som kommunevandløb 134 m vest for Gøttrupvej ved udløb af en ø 60 rørledning på matr. nr. 37 b, Gøttrup by, Gøttrup. Herfra forløber vandløbet mod vest til dets udløb i Gøttrup bæk, under Gøttrup-Klim Landvindingslag i skellet mellem matr. nr. 9 a og 37 b, Gøttrup by, Gøttrup. Sønderkærgrøften har en samlet længde på 994 m, heraf er 366 m rørlagt. Mejlhedegrøften har en samlet på længde på m heraf er 295 m rørlagt. Gøttrup bæk har en samlet længde på 980 m. Hele strækningen er rørlagt. Skivergrøftens nedre del har en samlet længde på m. Klim kloakgrøft har en samlet længde på 387 m. Gøttrup kloakgrøft har en samlet længde på 368 m. 3. Vandløbene forløber udelukkende inden for Fjerritslev Kommune. I øvrigt henvises til oversigtskortet i 1:25.000, bilag 2, side 21.

7 4 3.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER Vandløbene er alle stationeret fra øvre ende med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m. Langs Sønderkærgrøften er som afmærkning anbragt 4 vandstandsskalaer. Langs Mejlhedegrøften er som afmærkning anbragt 7 vandstandsskalaer. Langs Gøttrup bæk er der ingen anmærkning. Langs Skivegrøftens nedre del er som afmærkning anbragt 5 vandstandsskalaer. Langs Klim kloakgrøft er som afmærkning anbragt 4 vandstandsskalaer. Langs Gøttrup kloakgrøft er som afmærkning anbragt 2 vandstandsskalaer. Skalaerne er placeret langs vandløbene som anført i nedenstående skemaer. Fjerritslev Kommune har besluttet at Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft, alle skal vedligeholdes på grundlag af krav til en fastlagt geometrisk skikkelse. Dimensionerne fremgår af efterfølgende skema. De i skemaet angivne bundkoter ved rørlagte strækninger, er den kote hvortil der accepteres sand i røret. De registrerede rør skal overholde de i kapitel 4 anførte bundkoter.

8 5 Sønderkærgrøften Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdiameter Fald Anlæg Bemærkninger * * * ø 80 brønd ø 20 0, * * ø 100 brønd ø 25 1, * * * Rørudløb 40 0, * * Rørindløb 1,63 Oddervej ø 30 ø 100 brønd * * * Rørudløb * Rørbro ø 30 1, * * 40 1, * 0, * Rørbro ø * 30, * Rørbro ø * * * Gøttrup-Klim Landvindingslag

9 6 Mejlhedegrøften Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdiameter Fald Anlæg Bemærkninger * * * * Rørbro ø 30 0, * * 1, * Rørbro ø 60 0,99 Bygholmvejlevej * * * * Rørindløb ø 40 1, * * * Rørudløb Underføring 50 Elkabel * 0,21 Rørbro ø 60 1, * * * * Rørindløb ø 100 brønd 0, ø 100 brønd ø ø 100 brønd * ø 100 brønd 10,00 Koldborgvej * * * Gøttrup-Klim Landvindingslag Gøttrup bæk

10 7 Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdiameter Fald Anlæg Bemærkninger * * * ø 100 brønd ø 100 brønd 1, ø 100 brønd Privat vej ø 40 * ø 100 brønd 1, * ø 100 brønd ,70 ø 100 brønd * * * ø 100 brønd Gøttrup-Klim Landvindingslag

11 8 Skivergrøftens nedre del Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdiameter Fald Anlæg * * * Bemærkninger * 0,50 Rørbro ø * * * Rørbro ø * * Rørbro ø * 0, * 0,99 Rørbro ø * * Betonbro * Gøttrupvej * Rørbro ø 50/ø * * * * Stjerslev kanal

12 9 Klim kloakgrøft Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdiameter Fald Anlæg * * * Bemærkninger ,00 ø 70 rørtilløb * 1, , * * * Gøttrup-Klim Landvindingslag Gøttrup kloakgrøft Afmærkning nr. Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdiameter Fald Anlæg * * * Bemærkninger ,01 1, * Rørbro ø * * * Gøttrup-Klim Landvindingslag De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GIfikspunkter: kote 5,446 m : Bolt på ejendom, Gøttrupvej kote 4,960 m : Bolt på ejendom, Sløjbrovej kote 4,050 m : Plade på ejendom, Drøstrupvej kote 2,422 m : Plade på bro, Stjerslev Bro kote 5,782 m : Plade på ejendom, Gammel Landevej 23.

13 kote 6,276 m : Bolt på ejendom, Ullerupvej 161. Endvidere er indnivelleret: Sønderkærgrøften: Kant brønd (ø 100 ) st. 472 m - kote 2,690 m : Betonbrønd, østside Oddervej. Mejlhedegrøften: Kant brønd (ø 100 ) st m - kote 2,715 m : Betonbrønd. Kant brønd (ø 100 ) st m - kote 2,653 m : Betonbrønd. Gøttrup bæk: Kant brønd (ø 100 ) st. 370 m - kote 3,235 m : Betonbrønd. Kant brønd (ø 100 ) st. 980 m - kote 2,030 m : Betonbrønd. Skivegrøftens nedre del: Midt frontmur betonbro st. 959 m - kote 2,400 m : Indløb betonbro, Gøttrupvej. Klim kloakgrøft: Midt frontmur, betonrørledning (ø 70 ) st. 24 m - kote 3,02 m : Udløb betonbygværk. Gøttrup kloakgrøft: Midt frontmur, betonrørledning (ø 60) st. 0 m - kote 2,245 m : Udløb betonbygværk.

14 11 Kant brønd (ø 100 ) st. 368 m - kote 1,695 m : Betonbrønd. 4.0 BYGVÆRKER Efterfølgende beskrives bygværker som konstateret ved opmålingen i april og maj måned Overkørsler og broer Sønderkærgrøften Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 605 Betonrørbro ø Fælles privat 610 ø Betonrørbro ø Fælles privat 977 ø Betonrørbro ø 40-3 Privat 994 ø Mejlhedegrøften Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 42 Betonrørbro ø Privat 55 ø Betonrørbro ø Nordjyllands Amt 263 Bygholm- ø vejlevej 1018 Betonrørbro ø Privat 1038 ø

15 12 Skivegrøftens nedre del Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for rørdiameter/vandslug Målt bundkote Ejerforhold 284 Betonrørbro ø Privat 289 ø Betonrørbro ø Privat 583 ø *) 589 Betonrørbro ø Privat 595 ø Betonrørbro ø Privat 923 ø Betonbro 300 Fjerritslev Kommune 967 Gøttrupvej Betonrørbro ø 50-1 Privat 1004 ø 60 3 *) De anførte koter for rørbroen i st m er ikke de opmålte, men de gældende koter efter omlægning af rørbroen. 4.2 Rørledninger Sønderkærgrøften Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 0 ø 80 brønd ø 20/ø /184 Privat 189 ø 100 brønd ø 20/ø / Rørudløb ø Rørindløb ø Fjerritslev kommune 472 ø 100 brønd ø 30/ø /127 Oddervej 483 Rørudløb ø

16 13 Mejlhedegrøften Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 452 Rørindløb ø Privat 576 Rørudløb ø Rørindløb ø Privat/Fjerritslev kom ø 100 brønd ø 60/ø /149 mune 1316 ø 100 brønd ø 60/ø / ø 100 brønd ø 60/ø / ø 100 brønd ø 60/ø /153 Koldborgvej 1433 ø 100 brønd ø 60/ø 45 98/98 Gøttrup kloakgrøft Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 0 ø 100 brønd Ikke målt Ikke målt Privat 200 ø 100 brønd Ikke målt Ikke målt 370 ø 100 brønd ø 40/ø / ø 100 brønd Ikke målt Ikke målt 702 ø 100 brønd Ikke målt Ikke målt 858 ø 100 brønd Ikke målt Ikke målt 980 ø 100 brønd ø 40/ø 50 67/67

17 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vandløbene administreres alle af Fjerritslev Kommune som beskrevet i standarddelens afsnit a, bilag 3, side SEJLADS Vandløbenes dimensioner muliggør ikke sejlads, som beskrevet i standarddelens afsnit c, bilag 3, side BREDEJERFORHOLD Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft, er ikke omfattet af 2 m bræmmebestemmelsen, der er nærmere beskrevet i standarddelens afsnit b, stk. 1, bilag 3, side 1. Andre forhold, der skal iagttages, er ligeledes anført i standarddelens afsnit b, bilag 3, side VEDLIGEHOLDELSE Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft skal alle vedligeholdes i overensstemmelse med de for øvrige vandløb uden fiskevandsmålsætning fastsatte vedligeholdelsesbestemmelser, jf. standarddelens afsnit d, bilag 3, side 7. Vedligeholdelsen udføres maskinelt for alle vandløb. For Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft foretages grødeskæring og kantslåning 1 gang årligt. Terminen for Mejlhedegrøften er 15. oktober, og terminen for Sønderkærgrøften, Skivegrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft er 1. november, men vandløbsmyndigheden kan lade arbejdet udføre indtil 14 dage før og efter terminen. For Gøttrup bæk vil der én gang årligt, inden 1. november, være besigtigelse af rørledningen. Eventuel sandoprensning foretaget efter behov.

18 TILSYN Tilsyn med vandløbene udføres af Fjerritslev Kommune, Teknisk forvaltning. Kommunen afholder på begæring offentligt syn senest 14 dage efter grødeskæring og kantslåning. Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe nærmere aftale med Fjerritslev Kommune, Teknisk forvaltning REVISION Regulativet skal optages til revision inden år REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til eftersyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den Regulativet er herefter vedtaget af Fjerritslev kommunalbestyrelse den Hardy Larsen Teknisk udvalg Fjerritslev Kommune Asger Nielsen Teknisk chef Fjerritslev Kommune Regulativet træder i kraft umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse.

19 16 REDEGØRELSE GRUNDLAGET FOR OG KONSEKVENSERNE AF REGULATIVFORSLAGET PLANGRUNDLAGET Regionplan 97 Nordjylland er amtsrådets overordnede plan, der angiver retningslinier for udviklingen i amtet. De forhold, der har betydning for vandløbene, er uddybet i følgende sektorplaner: 1. Kvalitetsplan for vandløb og søer Nordjyllands amt - juli 1995, samt kort nr. 5, december 1997 fra Regionplan Fredningsplan Godkendt i februar Forslag til Vandindvindingsplan Dateret 1989, samt kort nr. 4, oktober 1997 fra Regionplan Landbrugsplan for Nordjyllands Amt Dateret Råstofredegørelse 97, Nordjylland Vedtaget 9. december Af andre planer og forhold med betydning for vandløbene i Fjerritslev Kommune skal nævnes: 6. Fjerritslev kommunes spildevandsplan Dateret Udsætningsplaner Udgivet af Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje. 8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse Lov nr. 9 af 3. januar Forhold til Lov om okker Lov nr. 180 af 8. maj Redegørelse for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Bilag 1 Klim kloakgrøft og

20 17 1. Kvalitetsplan Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk og Gøttrup kloakgrøft er ikke særskilt målsat i kvalitetsplanen. Skivergrøftens nedre del og Klim kloakgrøft er målsat som vandløb uden fiskeinteresse, vandafledning, betegnelse C. 2. Fredningsplan Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft er ikke omfattet af Fredningsplanen. 3. Vandindvindingsplan Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft gennemløber alle områder, hvor den aktuelle og forventede vandindvinding påvirker vandløbets aktuelle medianminimumsvandføring med mindre end 100 % af den maksimalt tilrådelige påvirkning. Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft er desuden udpeget som beliggende i Områder med begrænsede drikkevandsinteresser. 4. Landbrugsplan Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft gennemløber alle områder af Almindelig interesse. 5. Råstofplan Sønderkærgrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft er ikke beliggende i områder med råstofindvinding. Mejlhedegrøften er på strækningen fra st. ca m til st. ca m beliggende i et område med råstofindvinding af sand /grus/sten. 6. Spildevandsplan Redegørelse for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Bilag 1 Klim kloakgrøft og

21 18 Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften og Skivergrøftens nedre del er ikke direkte modtager af spildevand fra nogen bysamfund. Gøttrup bæk og Gøttrup kloakgrøft er modtager af overfladevand fra Gøttrup by. Klim kloakgrøft er modtager af overfladevand fra Klim. 7. Udsætningsplaner Der er ingen udsætningsplaner for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Klim kloakgrøft og Gøttrup kloakgrøft. 8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse Sønderkærgrøften og Klim kloakgrøft fra tilløb i st. 198 m til udløb er udpeget som 3-vandløb. Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del og Klim kloakgrøft fra start til tilløb i st. 198 m og Gøttrup kloakgrøft er ikke udpeget som 3-vandløb. 9. Forhold til Lov om okker Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk og Gøttrup Kloakgrøft gennemløber ikke områder der er udpeget som okkerpotentielle. Skivergrøftens nedre del og Klim kloakgrøft gennemløber begge områder der er udpeget som okkerpotentielle. Redegørelse for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Bilag 1 Klim kloakgrøft og

22 19 KONSEKVENSER Sønderkærgrøften Opmålingen viser, at der er mindre uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og de tidligere regulativfastsatte dimensioner. Bundkoten er på strækningen valgt til at have et mere jævnt fald, hvorved der er ændringer af den tidligere bundkote på Dette giver ingen nævneværdig ændring af afledningsevnen i forhold til de faktiske forhold. Miljømæssigt sker der ingen ændringer. Det er besluttet at der fremover kun skal være en grødeskæringstermin, Mejlhedegrøften Opmålingen viser, at der kun er små uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og de tidligere regulativfastsatte dimensioner. Bundkoten er på strækningen valgt til at have et mere jævnt fald, hvorved der er små ændringer af den tidligere bundkote på Dette giver ingen nævneværdig ændring af afledningsevnen. Miljømæssigt sker der ingen ændringer. Det er besluttet at der fremover kun skal være en grødeskæringstermin, Gøttrup bæk De tidligere regulativfastsatte dimensioner er overført til nærværende regulativ og de afvandingsmæssige egenskaber ændres derfor ikke. Miljømæssigt sker der ingen ændringer. Skivergrøftens nedre del Opmålingen har vist, at den tidligere regulativfastsatte bundkote ikke stemmer overens med de 3 sidste rørbroer ved udløb i Stjerslev kanal. Bundkoten i udløbet er derfor hævet, således at bundkoten ligger 0-15 højere end i det tidligere regulativ og vandløbets afledningsevne forringes derfor i forhold til det tidligere regulativ. Opmålingen af rørbroen Redegørelse for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Bilag 1 Klim kloakgrøft og

23 i st m har vist at denne ligger for højt i forhold til regulativmæssig bund, og det er derfor besluttet, at omlægge denne til de i afsnit 4.1 anførte koter. Denne ændring vil give en forbedret afledningsevne. Miljømæssigt sker der ingen ændringer. Grødeskæringsterminen er ændret fra den til den af praktiske årsager. 20 Klim kloakgrøft Opmålingen har vist, at den tidligere regulativfastsatte bundkote ikke stemmer overens med de faktiske forhold for de øverste ca. 150 m af vandløbet. Bundkoten er ved start af vandløbet hævet med 15 og udjævnet til tidligere regulativfast bundkote ved udløbet. Trods denne hævning af bundkoten skal der foretages sandafgravning på de øverste ca. 150 m. Hævelsen af bundkoten giver, set i forhold til det tidligere regulativ, en forringelse af afledningsevnen, men ved sandafgravningen vil vandløbets faktiske afledningsevne dog forbedres. Miljømæssigt sker der ingen ændringer. Grødeskæringsterminen er ændret fra den til den af praktiske årsager. Gøttrup kloakgrøft Der har ikke tidligere været et gældende regulativ for vandløbet, og de reglativfastsatte dimensioner er tilpasset de faktiske forhold med et jævnt fald fra start til udløb. Miljømæssigt sker der ingen ændringer. Grødeskæringsterminen er ændret fra den til den af praktiske årsager. Redegørelse for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Bilag 1 Klim kloakgrøft og

24 21 OVERSIGTSKORT Redegørelse for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Bilag 1 Klim kloakgrøft og

25 22 STANDARDBESTEMMELSER Redegørelse for Sønderkærgrøften, Mejlhedegrøften, Gøttrup bæk, Skivergrøftens nedre del, Bilag 1 Klim kloakgrøft og

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET Nr. 303 Svenstrup å Regulativ 2002 Kommentar [PM1]: FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 25-08-2016

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN Regulativ nr. 2 VANDLØBSNAVN VANDLØBS NR. KLEBÆK 4 ØSTER VAMDRUP BÆK 9 NAGBØL Å 3 SØGÅRD BÆK 8 HJARUP BÆK 24 VAMDRUP Å 25 BØNSTRUP Å 26 Vamdrup kommune Side 2

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Sandmosevandløbene fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Sandmosevandløbene fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 28-06-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-5-17

Læs mere

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune Bilag 1 Redegørelse for Regulativ for Donnerbæk Brønderslev Kommune 2016 1/12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Rets- og plangrundlag... 4 2.1 Vandområdeplan... 4 2.2 Brønderslev Kommuneplan... 4

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 DECEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 06-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-13-17

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Læsø Kommune, Teknik og miljø

Læsø Kommune, Teknik og miljø Læsø Kommune, Teknik og miljø Regulativ for Kommunevandløb: Nr. 51 Alléstrøm Læsø kommune Teknisk forvaltning Doktorvejen 2 9940 Læsø Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. 1. Baggrunden for regulativet... 3

Indholdsfortegnelse. Side. 1. Baggrunden for regulativet... 3 REDEGØRELSE September 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrunden for regulativet... 3 2. Det planmæssige grundlag... 4 2.1 Vandløbenes kvalitet... 4 2.2 Vandindvinding... 5 2.3 Naturbeskyttelse... 5 2.4

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor SEPTEMBER 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Gedderenden Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Gedderenden Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Gedderenden Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere

Læs mere

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / )

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / ) Pixi-udgave af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Indhold Afsnit Indhold A. Indledning B. Redegørelse for grundlaget for fællesregulativet C. Konsekvenser

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere