Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt."

Transkript

1 BRUGSANVISNING SAMM

2 Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen anden måde (elektronisk eller mekanisk) uden forudgående skriftlig tilladelse fra YOU-Q. Den givne information er baseret på generelle data angående konstruktionen, som de var bekendt på tidspunktet for udgivelsen af denne brugsanvisning. YOU-Q arbejder på sin målsætning, som er konstant udvikling, og forbeholder sig derfor ret til ændringer og tilpasninger. Den givne information gælder produktets standardversion. YOU-Q kan ikke påtage sig ansvar for mulige skader som følge af produktspecifikationer, der afviger fra standardkonfigurationen. Informationen, der er til rådighed er forberedt med størst mulig omhu, men YOU-Q kan ikke blive holdt ansvarlig for mulige fejl i informationen eller konsekvenserne heraf. YOU-Q påtager sig intet ansvar for tab som følge af arbejde udført af tredjemand. Navne, handelsnavne, osv. anvendt af YOU-Q kan ikke, ifølge lovgivning om beskyttelse af handelsnavne, anses for at være til rådighed.

3 Indhold 1. Sikkerhed Temperaturer Bevægelige dele Elektromagnetisk stråling Generel beskrivelse af kørestolen Brugsomgivelser Indstillingsmuligheder Kørestolens indstillinger Højde og dybde af joystick Programmering af joystick Anvendelsen af kørestolen Kørsel i kørestolen Forhindringer Tilpasningsmuligheder Opbevaring efter brug Transport af kørestolen Kørestolen som sæde i et køretøj Sikring af brugeren Vedligeholdelse af kørestolen Rengøring af kørestolen Dæk Kassering af kørestolen Garanti Tekniske specifikationer Elektrisk ledningsdiagram Tekniske specifikationer Samm Tekniske specifikationer Qlass sæde system... 36

4 Forord Denne brugsanvisning Brugsanvisning til denne elektriske kørestol består af tre hæfter. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Den information, som denne anvisning giver, er vigtig for sikkert brug og korrekt vedligeholdelse (rengøring) af kørestolen. - Den generelle brugsanvisning (dette hæfte) - Brugsanvisningen til sædesystemet (QLASS) - Brugsanvisningen til styreenheden Hvis en af disse brugsanvisninger ikke fulgte med din kørestol, skal du kontakte din forhandler omgående. I tillæg til denne brugsanvisning er der også en servicehåndbog til kvalificerede specialister. Denne generelle brugsanvisning vil, når det er nødvendigt, henvise til en af de andre brugsanvisninger. Det angives som følger: GENEREL STYRESYSTEM: Henviser til brugsanvisningen til styresystemer. QLASS: Henviser til brugsanvisningen til sædesystemet. Symboler anvendt i denne brugsanvisning Advarselssymbol Følg nøje instruktionerne ved siden af dette symbol. Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan det medføre legemsskader eller skader på kørestolen eller på omgivelserne. Henvisningssymbol Symbolet henviser til en anden brugsanvisning. Denne henvisning vil indeholde den pågældende brugsanvisning og det afsnit, der henvises til.

5 1. Sikkerhed Følg omhyggeligt anvisningerne ved siden af disse advarselssymboler! Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan det medføre legemsskader eller skader på kørestolen eller på omgivelserne. Sikkerhedsinformationerne er så vidt muligt placeret i de relevante afsnit. Sikkerhedsinformationer er angivet med et advarselssymbol. 1.1 Temperaturer Undgå til enhver tid kontakt med kørestolens motorer. Motorer kører konstant under brugen og kan opnå høje temperaturer. Efter brugen vil motorerne køle langsomt ned. Fysisk kontakt kan medføre forbrændinger. Hvis du ikke bruger kørestolen, skal du sørge for at den ikke er udsat for direkte sollys i længere perioder. Bestemte dele af kørestolen, som fx sædet, ryglænet og armlænene kan blive varme, hvis de har været udsat for direkte sollys i for lang tid. Det kan medføre forbrændinger eller allergiske reaktioner på huden. 1.2 Bevægelige dele En kørestol har bevægelige og roterende dele. Kontakt med de bevægende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen. Al kontakt med kørestolens bevægende dele skal undgås. Hjul (driv- og svinghjul) Elektrisk indstilling af sædetilt i hævet position Elektrisk højdeindstilling af sædet Elektrisk indstilling af ryglæn Holder til styresystemet kan svinges til siden 1.3 Elektromagnetisk stråling En standardversion af denne elektriske kørestol er testet i henhold til de gældende krav angående elektromagnetisk stråling (EMC elektromagnetisk kompatibilitet). På trods af disse afprøvninger: Kan det ikke udelukkes, at elektromagnetisk stråling kan have indflydelse på kørestolen. For eksempel: mobile telefonsamtaler større medicinske apparater andre kilder til elektromagnetisk stråling Kan det ikke udelukkes, at kørestolen kan forstyrre elektromagnetiske felter. For eksempel: butiksdøre

6 tyverialarmer i butikker garagedøråbnere Skulle disse problemer mod forventning opstå, beder vi dig melde dette til din forhandler omgående. Mærkning og anvisninger på kørestolen Tegnene, symbolerne og anvisningerne, der er placeret på kørestolen, er en del af kørestolens sikkerhedsforanstaltninger. De må aldrig dækkes til eller fjernes. De skal forblive tilstede og tydeligt læselige i hele kørestolens levetid. Udskift eller reparer alle ulæselige eller beskadige tegn, symboler og anvisninger omgående. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Se figur Kontrollér brugsanvisningen før anvendelsen 2. Batteri opladning 3. Fare for knusning Vær forsigtig når jouystikket svinges til side for at undgå at ødelægge noget. 4. Fæstepunkter for transport i bil. 5. Frikobling slået til Køre-funktion Frikobling slået til Skubbe-funktion. Slå ikke frikoblingen til Skubbefunktion på en skråning 6. Klemningsrisiko. Risiko for at fingrene kan komme i klemme 7. Type skilt (se også fig. 2.2) a. Model b. Årgang c. Stelnummer d. Anvendes indendørs og udendørs e. Maksimumlast i kg

7 Figur 2.1 Figur 2.2

8 2. Generel beskrivelse af kørestolen CE-erklæring Produktet opfylder kravene i Direktivet om Medicinsk Udstyr og er derfor CE-mærket. Konfigurationer Generelt består Samm af en køreenhed med en overbygning i form af et sædesystem. Samm kan fås med forskellige hastigheder op til 12.5 km/t. Yderligere kan Samm udføres med to forskellige typer dæk (indendørs og udendørs). Det betyder bestemte specifikationer. For at gøre det nemmere for vores kunder, har vi derfor lavet en forskel mellem Samm type INDENDØRS / udendørs og en Samm type UDENDØRS / indendørs. - De tekniske specifikationer må ikke ændres. - Foretag ingen ændringer i det elektriske kredsløb. - Ingen ændringer på kørestolen eller dele af den er tilladt Konfigurering basis model a. Drivhjul b. Svinghjul c. Frihjul kontakt d. Joystick Sædesystem e. Sæde pude Figur 3.1

9 f. Ryglæn g. Armlæn h. Benstøtte med fodstøtte Brugeren At køre en kørestol kræver kognitive, fysiske og synsmæssige færdigheder. Brugeren skal kunne forudse og korrigere følgerne af handlinger, når han/hun betjener kørestolen. Kørestolen kan ikke transportere mere end en person ad gangen. Maksimum brugervægt er 160 kg medmindre noget andet er angivet på typepladen. Ekstra vægt, som fx rygsæk, tilbehør eller medicinsk apparatur skal lægges til brugerens vægt, og det udgør sammenlagt maksimumsvægten, som ikke må overskrides. Brugeren skal informeres om indholdet af denne brugsanvisning, før han/hun kører afsted i kørestolen. Ydermere skal kørestolens bruger instrueres grundigt af en kvalificeret specialist, før han/hun færdes i trafikken. De første ture i kørestolen skal øves under overvågning af en rådgiver eller ledsager. Kørestolens bruger er til enhver tid fuldstændig ansvarlig for overholdelse af lokale sikkerhedsregler og retningslinjer. Hvis du er under indflydelse af medicin, der kan have indflydelse på din evne til at køre, har du ikke tilladelse til at køre kørestolen. Der kræves tilstrækkelig synsevne til at styre kørestolen i den situation brugeren måtte befinde sig i. Ikke mere end en person må sidde i kørestolen ad gangen. Lad ikke børn køre kørestolen uden opsyn.

10 1.4 Brugsomgivelser Denne kørestol er designet til at kunne bruges både indendørs- og udendørs (EN12184 (1999) klasse B). Når man kører i kørestolen udendørs skal kørslen begrænses til asfalterede veje, fortove, gangstier og cykelstier. Hastigheden skal tilpasses til omgivelserne. Når alle indstillingsmuligheder er indstillet til neutral (tabel 3.1), kan man gå ud fra at for en Samm, vil en skråning på 10 ligge indenfor de normale brugsomgivelser uden nogen risiko for ustabilitet. I tekniske data finder du disse informationer under maksimal sikre skråning.

11 Kør forsigtigt på veje, der er glatte på grund af regn, is eller sne! Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med saltvand: Saltvand er ætsende og kan beskadige kørestolen. Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med sand: sand kan trænge ind i de kørestolens bevægende dele og forårsage omfattende slidtage på disse dele. Du skal tænde lyset i tilfælde af begrænset sigtbarhed. Når der køres med højere hastigheder skal du være ekstra forsigtig. Vælg en lav maksimumshastighed indendørs, på fortove og i områder med fodgængere. Kør ikke ud over høje kanter. Brug ikke kørestolen når temperaturen er under: -10 C eller over +50 C. Fastgør ikke nogen vægt på kørestolen uden godkendelse af en kvalificeret specialist. Dette kan have negative følger for kørestolens stabilitet. Brug ikke kørestolen til at skubbe eller trække noget. Brug ikke benstøtten til at åbne døre med. Kør ikke gennem vandpytter.

12 3. Indstillingsmuligheder Samm kan monteres med følgende elektriske og / eller mekaniske funktioner: Justeringsmulighed Elektrisk indstilleligt sædetilt i høj sædehøjde Elektrisk indstillelig sædehøjde Elektrisk indstilleligt ryglæn Elektrisk eller manuelt indstillelige benstøtter Tabel 3.1: Elektriske funktioner i neutral position Neutral position Hele stolen opret Stolen i laveste sædehøjde Ryglænet så ret op som muligt Benstøtten placeret så tæt på stolen som muligt. - Anvendelsen af de elektriske funktioner kan have indflydelse på tyngdepunktet. Indstillingerne må kun foretages, når kørestolen står på en fladt underlag. - Elektriske funktioner er forbundet med bevægelige og/eller roterende dele. Kontakt med de bevægelige dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen. Al kontakt med kørestolens bevægelige dele skal undgås Figur 3.2

13 4. Kørestolens indstillinger Gennemsnitsbrugeren eksisterer ikke. Derfor kan YOU-Q kørestole indstilles, så de passer til brugerens specielle behov. Her skelner vi mellem kørestolens indstillinger og kørestolens tilpasningsmuligheder. Indstillinger foretages én gang, og de skal udføres af en kvalificeret specialist, medmindre der udtrykkeligt står noget andet. Tilpasning kan brugeren selv udføre. Disse tilpasninger kræver ikke, at der bruges værktøj. Må kun udføres af kvalificerede specialister Tilpasning af sædesystem De omfattende indstillinger af sædesystemet gør det muligt at give kroppen den optimale understøttelse. Følgende indstillinger kan foretages: Sædesystem QLASS Sædets dybde og bredde Ryglænets vinkel Armlæn højde Fodpladens højde Fodpladens vinkel Sædevinkel, sædehøjde Kørestolens sæde kan indstilles i højden afhængigt af brugerens specielle krav. Hver sædehøjde ligger indenfor de 6 (10.5%) maksimale hældning i henhold til EN12184 (1999) klasse B. En sænkning af sædet har en positiv indflydelse på stabiliteten.

14 En øgning af sædehøjden har en negativ indflydelse på stabiliteten, fordi tyngdepunktet kommer til at ligge højere. Sædets stilling og indstilling af tyngdepunktet Sædepositionen og tyngdepunktet kan indstilles. Til dette formål er der tre positioner på sædets glidere. Kørestolen er designet og testet til brug i standardpositionen (midterste hul). Ændre kun på sædepositionen og tyngdepunktet for at kompensere for specielle brugeromstændigheder, for eksempel: når en bruger ikke har nogen ben. Ændring af sædeposition og tyngdepunkt: Vil have en negativ indflydelse på kørestolens køreegenskaber, hvis den anvendes forkert. Vil have en negativ indflydelse på kørestolens stabilitet, hvis den anvendes forkert. I tilfælde af tvivl kontakt YOU-Q's tekniske service og få råd. 1.5 Højde og dybde af joystick Se QLASS 1.6 Programmering af joystick Må kun udføres af kvalificerede specialister.forkert indstilling af parametrene i styresystemket kan medføre meget farlige situationer.

15 Kontrol af kørestolen, før den tages i brug Vær forsigtig! Kontroller før der køres: Er hjulene pumpet tilstrækkeligt op (Afsnit 8.3) Er batterierne ladt tilstrækkeligt op? De grønne lamper på batteri indikatoren skal være tændt. STYREENHED Fungerer lyset i retningsviserne korrekt? STYREENHED Kontrollér at frikoblingen er sat på kør. Sørg for, når kørestolen er i brug, at dit tøj ikke hindrer kørestolen (fx, at der er for langt). Før du kører, skal du altid kontrollere at dit tøj eller ting ikke kommer i kontakt med hjulene eller andre bevægende dele, som de kan blive viklet ind i. Om vinteren har batterierne reduceret kapacitet. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5 C vil det være omkring 50%. Dette vil reducere din aktionsradius.

16 5. Anvendelsen af kørestolen At komme ind og ud af kørestolen At komme ind og ud af kørestolen kaldes en forflytning. Vær forsigtig! Før en forflytning skal man kontrollere at: Styresystemket er slukket CONTROLLER At frikoblingen står på kør (se pkt. 6.6) Stå ikke på fodpladerne. De er ikke designet til at bære den fulde vægt af en person. Ydermere kan det få kørestolen til at vælte. Forflytning fremad Klap fodpladerne op (fig 6.1). Sving lægpladerne ud til siden (hvis de er monteret) (fig 6.1). Sving benstøtterne til side hvis det er muligt (fig 6.2). Sæt dig i stolen Sidelæns forflytning. Skru knappen løs og fjern armlænet (fig 6.3). Sæt dig i stolen Figur 6.1

17 Figur 6.2 Figur 6.3

18 1.7 Kørsel i kørestolen Som kørestolsbruger er du udsat i trafikken. Husk altid på, at andre trafikanter måske ikke altid kan se dig. Overhold de gældende færdselsregler. Undgå afsides veje, så du hurtigt kan få hjælp, hvis det bliver nødvendigt. Tilpas din kørsel og hastighed efter omstændighederne Elektriske kørestole styres med et styresystem. Styresystemket har sin egen brugsanvisning STYREENHED, som følger med med denne kørestol. Sving Tænd styresystemket STYREENHED Indstil maksimumshastigheden STYREENHED Bevæg joysticken i den retning du gerne vil Når du bevæger joysticken længere fremad, vil det få kørestolen til at bevæge sig hurtigere Tag aldrig et sving med fuld hastighed. Sænk hastigheden før du tager et sving. Brug blinklysene, når du ændrer retning. Bremse/Nødstandsning For at bremse skal joysticken sættes i neutral position eller helt slippes. Kørestolen vil bremse automatisk. Man kan også foretage et nødstop ved at udløse joysticken. Man kan foretage et nødstop ved at udløse joysticken. Man skal undgå følgende under kørslen:

19 Tryk ikke på tænd/sluk-knappen Kør ikke pludseligt i den modsatte retning Kørestolen vil standse brat med et pludseligt ryk. Det er ikke kun ubehageligt. det kan også medføre at du vælter, hvis du køre på en skråning. Kørsel på en skråning Når alle indstillingsmuligheder er indstillet i neutral position (tabel 3.1), kan man gå ud fra at for en Samm, vil en skråning på 10 (17.6%) ligge indenfor de normale brugsomgivelser uden nogen risiko for ustabilitet. I de tekniske specifikationer finder du disse informationer under maksimale sikre skråning. Skråning stejlere end i de normale brugsomgivelser Kørsel på skråninger, der er stejlere end den maksimale sikkerhedsgrænse, kan medføre sikkerhedsrisiko med hensyn til stabilitet. Det kræver at brugeren er meget forsigtig og har den fulde kontrol. Kør altid forsigtigt og tag aldrig nogen unødvendig risiko! Følg omhyggeligt anvisningerne ved siden af disse advarselssymboler! Kørestolens stabilitet og kørefærdigheder afhænger af forskellige ting. Kørestole er tilpasset til den enkelte brugers behov. Derfor vil disse ting variere fra den ene kørestol til den anden. Bed din forhandler om at forklare om de anvisninger om brugen og specifikke indstillinger og tilpasninger der kan have indflydelse på kørestolens køreegenskaber.

20 Kørsel på en skråning Når der køres på en skråning, skal man altid køre forsigtigt og med den største koncentration. Undgå pludselige og rykkende bevægelser. Undgå at foretage en nødstandsning på en skråning. Undgå om muligt at ændre retning på en skråning. Vend ikke om på en skråning. Kør kun op ad en skråning med alle el-funktioner sat i neutral position. At bakke op ad en skråning kan være ekstremt farligt. Kør ikke på skråninger med løst grus eller sandede overflader, da en af de trækkende hjul kan miste grebet og begynde at spinne. Kørsel på en skråning i for lang tid kan medføre overophedning af motor. Når der køres fremad ned ad bakke med forhjulstræk anbefaler vi altid at der anvendes en anti-tip. Op ad bakke Hvis du bemærker at farten sænkes kraftigt op ad bakke, må du vælge en mindre stejl rute.. Ned ad bakke Sørg for, at kørestolen ikke får for meget fart på. 6. Forhindringer Kørsel op ad kantsten Vælg det sted hvor kantstenen er lavest (se afsnit 10 stigningskapacitet ved forhindringer ) Kør lige frem mod kantstenen (20 cm foran kantstenen). Bevæg joysticken fremad. Kør op ad kantstenen uden at ændre retning. Når forhjulene er oppe på fortovet, skal du holde farten oppe for at få resten af hjulene op på fortovet. Hvis det er umuligt at køre op på fortovet find et andet sted, hvor det er muligt. Kørsel ned ad kantsten Vælg det sted hvor kantstenen er lavest. Hvis du er i tvivl, må du ikke tage nogen risiko, men find en anden rute eller få nogen til at hjælpe dig. Kør med forhjulene lige frem til kanten af kantstenen. Bevæg joysticket langsomt fremad. Kør forsigtigt ned ad kantstenen så langsomt som muligt uden at ændre retning. Kør aldrig ned ad trapper i en kørestol. Kør ikke ned ad forhindringer, der er højere end 6 cm.

21 7. Tilpasningsmuligheder Tilpasningsmuligheder er de dele af kørestolen, der kan indstilles af brugeren uden brug af værktøj. Samm kan bestilles med følgende justeringsmuligheder: Manuelle indstillingmuligheder Komfort benstøtter QLASS Sving-ud joystick-holder QLASS Nakkestøtte QLASS Elektriske funktioner Elektrisk sædetilt STYREENHED Elektrisk sædehøjde STYREENHED Elektrisk indstilling af ryglæn STYREENHED Elektriske benstøtter STYREENHED Frikobling-knap: Skubbe kørestolen Kørestolen kan også køres ved at skubbe den. Til det formål skal motoren slås fra. Dette gøres fra frikoblings-knappen; en for hver motor. Den automatiske parkeringsbremse fungerer kun hvis knappen er indstillet på køre funktionen. Frikoblings-knappen må kun indstilles på skubbe, hvis stolen skal skubbes. Når stolen ikke længere bliver skubbet, skal frihjuls-knappen omgående stilles tilbage til 'køre'. Frikoblings-knappen kan indstilles i to positioner: Køre funktionen. I denne position kan kørestolen ikke skubbes. Skubbe funktionen. I denne position kan kørestolen ikke køres med styresystemmet. (se figur 6.5). Figur 6.4

22 Figur 6.5

23 Frikoblings-knappen er en funktion, der er udviklet specielt med henblik på kørestolsledsagere. Frikoblings-knappen må kun stilles om af ledsageren og aldrig af kørestolsbrugeren. Stil aldrig knappen på skubbe på en skråning! Når frikoblings-knappen bliver indstillet til skubbe, bliver den automatiske parkeringsbremse deaktiveret. Kørestolen kan da begynde at køre ned ad skråningen. 1.8 Opbevaring efter brug Hvis kørestolen ikke er i brug, skal den opbevares på et køligt sted uden at blive udsat for ekstreme vejrforhold. Sæt ikke kørestolen i direkte sollys. Dele af kørestolen kan blive så varme, at de kan give forbrændinger. Omgivelsestemperaturen under opbevaringen må ikke være lavere end 20 C eller højere end +65 C.

24 8. Transport af kørestolen Elektriske kørestole er meget tunge at løfte. Anvend en passende rampe til at køre kørestolen ind og ud af køretøjet. Når kørestolen er inde i køretøjet, skal den fastgøres med et ISO godkendt fastgørelsessystem der er egnet til den pågældende kørestols vægt. (fig. 7.1). Kørestolens vægt afhænger af dens sammensætning. De tekniske specifikationer (afsnit 17) giver indblik i forskelligt ekstraudstyr, og hvordan det har indflydelse på den samlede vægt. Vej altid den samlede vægt af kørestolen for at være sikker på at, der er valgt det korrekte fastgørelsessystem. Placer aldrig kørestolen i en bil i nogen anden retning end fremad. Anvend et ISO godkendt fastgørelsessystem, der er egnet til kørestolens samlede vægt til fastgøring af kørestolen. Kørestolen må kun fastgæres ved at sikre den på tilkoblingspunkterne på kørestolens ramme. Kørestolen må ikke fastgøres ved sikring til noget tilbehør (armlæn, anti-tip-bøjler osv.). Brug alle 4 befæstningspunkter Frikobling skal stå på drive Det er ikke tilladt at ændre de fire befæstningspunkter punkter på rammen uden tilladelse fra You-Q. Hvis kørestolen er involveret i en ulykke skal den kontrolleres og godkendes af en You-Q ekspert, før det vil blive brugt igen. Brug kun GEL eller AGM batteries. Figure 7.1 Transport af kørestolen uden bruger Gælder for transport af kørestolen uden bruger. Dele, der nemt kan tages af, skal fjernes fra kørestolen. Opbevar disse dele sikkert. Hvis bilens læsseåbning er lille, kan ryglænet også foldes tilbage.

25 Fjern benstøtterne QLASS Fjern armlænene QLASS Fjern sædet QLASS Fjern ryglænet QLASS Fjern nakkestøtten (hvis den er tilkøbt) QLASS Det er muligt at klappe ryglænet ned, hvis det er nødvendigt QLASS. 9. Kørestolen som sæde i et køretøj Samm er crash testet i henhold til ISO Alligevel er en kørestol ikke tænkt som et bilsæde og kan ikke tilbyde den samme grad af sikkerhed, der tilbydes af standard bilsæder. You-Q anbefaler, at kørestolsbrugere overførse til en almindelig sæde, hvis muligt. Det er ikke muligt for alle kørestolsbrugere at foretage en forflytning For at optimere sikkerheden for kørestolsbrugeren og andre passagerer i køretøjet følg alle anvisninger og advarsler omhyggeligt! Altid bede om bekræftelse fra transportøren, at køretøjet er passende udformet, forsikret og udstyret til at transportere en person i en kørestol. Fikserer kørestolen For at befæstige kørestolen til transport i bilen, skal du følge instruktionerne i afsnit 7.1. Hvis kørestolen er udstyret med en bordplade skal denne fjernes under transporten. Opbevar disse dele sikkert. Alle indstillingsmuligheder af sædesystem skal være i frigear (kap. 3.4). You-Q anbefaler, at kørestolen altid er udstyret med en nakkestøtte og at dette bruges under transport, når kørestolen bruges som bilsæde. Eventuelle tilbehør på kørestolen skal fjernes, og skal opbevares sikkert 1.9 Sikring af brugeren Brug en tre-punkt sikkerhedssele som skal placeres over brugerens bækken / hofter og skuldre. Denne tre-punkts sikkerhedssele skal være fastgjort til taget og gulvet af køretøjet (fig.7.2). Placer bælte over hofterne så stramt som muligt i en vinkel mellem 30 og 75. Den anden del af bæltet placeres tværs af brystet og skulderen (fig. 7.2). Sikkerhedsselen skal passe så stramt som muligt og må ikke vrides.

26 Sørg for, at sikkerhedsselen ikke er blokeret fra at have kontakt med kroppen ved kørestol dele, såsom armlæn eller hjul. Når kørestolen er udstyret med positionering bælter: disse bør aldrig bruges som sikkerhedssele. Der skal udvises forsigtighed ved anvendelsen af sikkerhedsselen så selelåsen ikke vil få kontakt med kørestolens komponenter under evt. uheld. Selen skal være over skulder, brygst og bækken. Bækkenbælte skal placeres lavt på bækkent Figur 7.2 Selen må ikke blive holdt væk fra kroppen af komponenter fra kørestolen som fx armlæn eller hjul Figur 7.3

27 10. Vedligeholdelse af kørestolen Information angående specifikke indstillinger, vedligeholdelse eller reparation kan du få ved at henvende dig til din forhandler (forhandleradresser findes på bagsiden). Sørg for at du altid kan opgive model, årgang og stelnummer. Den information er angivet på produktets typeskilt. Vi anbefaler, at kørestolen får et eftersyn hos forhandleren en gang om året, eller hvert halve år, hvis den bruges intensivt. Tid Dagligt Ugentlig Månedligt Årligt Beskrivelse af vedligeholdelse udført af bruger Oplad batterier efter hver gang kørestolen har været i brug (Se kapitlet batterier) Kontroller lufttrykket i dækkene og pump dem op om nødvendigt (Se kapitlet dæk) Rengør kørestolen (Se kapitlet rengøring af kørestolen) Kontakt forhandleren angående eftersyn hos forhandleren, inkl.: - Inspektion af hjulene (dæk tryk, slidtage) - Inspektion af alle bolte og møtrikker - Inspektion af alle elektriske komponenter - Inspektion af motoren og børster - Inspektion af skader på stolen, der kan føre til yderligere skade på produktet eller skader på brugeren, hvis den ikke repareres.

28 1.10 Rengøring af kørestolen Ang. rengøring af sædesystem henviser vi til brugsanvisningen for sædesystemet QLASS. - Sørg for, at styresystemket er slukket under rengøringen. Hvis joysticken ved et uheld - bliver berørt, kan kørestolen bevæge sig og de elektriske funktioner kan blive aktiveret. - Vær forsigtig med vand af hensyn til det elektroniske system Fjernelse af tørt snavs Tør først de snavsede dele med en våd svamp. Brug fortrinsvis rent vand eller blødt sæbevand. Tør delene tørre med en blød, tør klud. Brug aldrig slibende eller hårde rengøringsmidler. De kan ridse kørestolen. Brug ikke organiske opløsningsmidler, såsom fortynder, benzin eller terpentin. Brug aldrig en højtryksrenser til rengøring af kørestolen. 11. Batterier Kørestolen anvender 'tørre' gel batterier. Disse batterier er helt lukket og vedligeholdelsesfrie. Brugen af væske' batterier er ikke tilladt. Om vinteren har batterierne reduceret kapacitet. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under - 5 C vil det være omkring 50%. Dette vil reducere din aktionsradius. Opladning af batterier Tjek manualen for batteriopladeren for at se, om det er egnet til den type af brugte batterier. Tjek kapitel 10 for de tekniske specifikationer. Først, sluk kørestolens joystick Sæt opladerstikket i batteriopladeren i anklagen stikket på joystikket CONTROLLER Aktiver batteriopladeren. Dette afhænger af den type batteri oplader. Se brugervejledningen til din batterioplader. Hvis kørestolen ikke er i brug anbefaler vi opladning af batterierne med batterioplader. Ved normalt brug skal batterierne oplades hver aften. Displayet på batteriopladeren angiver, når batterierne er fuldt opladte. Afhængigt af hvor flade batterierne er, kan det vare op til tolv timer, før batterierne igen er fuldt opladte.

29 NB: Det tager omkring 15 fuld opladning cykluser før batterierne når deres fulde kapacitet. Vedligeholdelse af batterierne Sørg for at batterierne altid bliver ladt helt op. Det kan skade batterierne, hvis de i længere tid ikke bliver brugt. Brug ikke kørestolen, hvis batterierne er næsten flade, og kør aldrig batterierne fuldstændig flade. Det kan medføre alvorlige skader på batterierne, og du løber en risiko for komme til at køre tør på et uforudset tidspunkt. Udskiftning af batterierne Hvis batteriernes kapacitet konstant bliver mindre, således at kørestolen kun kan bruges til korte ture, betyder det at batterierne er ved slutningen af deres levetid. Batterierne skal da skiftes ud. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Batterierne indeholder syrer. Beskadigede batterier kan medføre skader for helbredet. Følg til enhver tid instruktionerne på batterierne.

30 1.11 Dæk For at sikre at kørestolen fungere godt, er det vigtigt at dækkene bliver holdt på det rigtige tryk. Maksimumstrykket er også angivet på dækket. Driv hjul Indendørs: 12 12½ x 2¼ Max. 2.8 bar Driv hjul udendørs: Max. 3.5 bar Svinghjul: 8 200x50 Max. 2.5 bar Svinghjul: 8 200x50 Max. 2.5 bar Dæk, der er for bløde vil have en negativ effekt på kørestolens køreegenskaber. Det vil også kræve mere energi at bevæge kørestolen fremad, det vil også medføre at batterierne tømmes hurtigere. Ydermere er der unødvendigt stort slid på dækkene, når der køres med for lidt dæktryk. Overskrid aldrig det maksimale dæktryk Reparation af drivhjulenes dæk Dækkene må kun udskiftes af en kvalificeret specialist. For en udførlig beskrivelse af dækreparation henviser vi til servicehåndbogen, som er til rådighed for kvalificerede specialister. Før dækkene repareres, skal de først tømmes for luft.

31 1.12 Kassering af kørestolen Kørestolens levetid afhænger af i hvilken grad, den bliver vedligeholdt. For at kunne opnå den største nytte af kørestolen længst mulig, anbefaler vi regelmæssig vedligeholdelse (se kapitlet vedligeholdelse). Miljøet hvis din kørestol er blevet overflødig eller skal skiftes ud, kan din forhandler i de fleste tilfælde tage den tilbage efter aftale. hvis det ikke er tilfældet, må du spørge dine lokale myndigheder om mulighed for genbrug eller miljøvenlig kassering af materialerne. I produktionen af kørestolen er der brugt mange forskellige plastmaterialer og andre materialer. Ydermere består kørestolen af forskellige elektroniske komponenter, der skal kasseres som elektronisk affald. Batterierne skal kasseres som kemisk affald. Der gælder ingen miljøtilskud for kørestole til eventuelt genbrug.

32 12. Garanti I de følgende garanti- og ansvarsbestemmelser er betingelserne og definitionerne som sammenfattet herefter skal forklares som følger: - Produkt: Den hånddrevne, elektriske kørestol eller scooter produceret og leveret af YOU-Q. - Kunde: Den person, som direkte anskaffer et produkt fra YOU-Q. - Forhandler: Den person, som leverer et produkt erhvervet fra YOU-Q til kunder eller tredjemand. - Bruger: Den person, der bruger produktet fremstillet af YOU-Q. Uanset, hvad der er fastlagt angående garantibetingelser, der gælder for produktet, gælder i alle tilfælde følgende med hensyn til garanti: Bortset fra de tilfælde, hvor noget andet er angivet, garanterer YOU-Q for produktets egnethed til dets tilsigtede formål - således som det er beskrevet i denne brugsanvisning - og for kvaliteten af de materialer, produktet er fremstillet af, og den måde, hvorpå produktet er fremstillet. Reparation eller udskiftning af dele af produktet, der kan være nødvendige som resultat af fejl på grund af kvalitetsfejl i materialet eller produktionsfejl vil blive udført uden beregning, så længe fejlene opstod indenfor et (1) år efter den dato produktet blev leveret til kunden. De dele, der skal udskiftes skal sendes frankeret til YOU-Q. Afmontering eller samling af disse dele sker for kundens regning. Derfor vil følgende tilfælde ikke falde under reglerne for gratis reparation eller udskiftning, som beskrevet herover: Reparation eller udskiftning, der er nødvendige i forbindelse med fejl, der opstår efter et (1) år efter den dato produktet blev leveret til kunden; Reparation eller udskiftning, der er nødvendig i forbindelse med fejl på grund af forkert eller skånselsløs brug af produktet, eller som er opstået på grund af at produktet er anvendt til andet formål end det tilsigtede, herunder gælder,at hvis kunden er forhandler, vil forhandleren holde YOU-Q skadesløs overfor mulige krav fra brugere eller andre tredjemænd for fejl på grund af forkert eller skånselsløs brug af produktet. Dele, som er udsat for slitage, og som trænger til reparation eller udskiftning er følgerne af normalt brug. Uanset det fastlagte i afsnit to, gælder for et elektrisk produkt, at det med hensyn til batteriet som er en del af produktet, gives kun garanti i tilfælde af fejl eller funktionssvigt, som påviseligt er direkte følge af materiale- eller produktionsfejl. Fejl og funktionssvigt af batteriet, som er følgerne af normalt brug er ikke dækket af garantien, som forstået i disse garantibestemmelser. På samme måde er fejl eller funktionssvigt som er følgerne af forkert eller uprofessionel anvendelse af produktet eller batteriet, der er en del af produktet, dette gælder også forkert opladning af batteriet og undladelse af rettidig og god vedligeholdelse, i denne sammenhæng gælder også at hvis kunden er en forhandler, vil forhandleren holde YOU-Q skadesløs overfor mulige krav fra brugere eller andre tredjemænd på grund af den herover nævnte forkerte eller uprofessionelle anvendelse af produktet eller batteriet, som er en del, af produktet. Garantibetingelserne, som beskrevet herover, bortfalder hvis:

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Den intelligente el-kørestolserie E800

Den intelligente el-kørestolserie E800 Den intelligente el-kørestolserie E800 Velkommen til en ny verden Indhold Etac E800 - Tænk anderledes 3 Opnå mere med mindre 4 En unik stol 5 Køreglæde 5 Etac E880 / E885 6 Etac E890 / E895 7 Tilbehør

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

KOM UD OG MÆRK FORÅRET

KOM UD OG MÆRK FORÅRET KOM UD OG MÆRK FORÅRET Traditionelle kørestole er alt for dyre og stive til bumlede og mudrede stier og veje, men med en jogger, kan store som små børn med fysiske handicaps nyde udflugter til stranden,

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK Dato Fakturerings adresse EAN-nr. Faktureringsadresse = leveringsadresse Kunde nr. Kontaktperson Reference Alternativ leveringsadresse Tilbud Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Dolphin. Manual dansk

Dolphin. Manual dansk Dolphin Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. BRUGSANVISNING Svipp Basic Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 1. INTRODUKTION 4 1.1 Anvendelsesområder for Svipp Basic 5 1.2 Kontraindikationer 5 1.3 Kvalitet

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere