Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt."

Transkript

1 BRUGSANVISNING SAMM

2 Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen anden måde (elektronisk eller mekanisk) uden forudgående skriftlig tilladelse fra YOU-Q. Den givne information er baseret på generelle data angående konstruktionen, som de var bekendt på tidspunktet for udgivelsen af denne brugsanvisning. YOU-Q arbejder på sin målsætning, som er konstant udvikling, og forbeholder sig derfor ret til ændringer og tilpasninger. Den givne information gælder produktets standardversion. YOU-Q kan ikke påtage sig ansvar for mulige skader som følge af produktspecifikationer, der afviger fra standardkonfigurationen. Informationen, der er til rådighed er forberedt med størst mulig omhu, men YOU-Q kan ikke blive holdt ansvarlig for mulige fejl i informationen eller konsekvenserne heraf. YOU-Q påtager sig intet ansvar for tab som følge af arbejde udført af tredjemand. Navne, handelsnavne, osv. anvendt af YOU-Q kan ikke, ifølge lovgivning om beskyttelse af handelsnavne, anses for at være til rådighed.

3 Indhold 1. Sikkerhed Temperaturer Bevægelige dele Elektromagnetisk stråling Generel beskrivelse af kørestolen Brugsomgivelser Indstillingsmuligheder Kørestolens indstillinger Højde og dybde af joystick Programmering af joystick Anvendelsen af kørestolen Kørsel i kørestolen Forhindringer Tilpasningsmuligheder Opbevaring efter brug Transport af kørestolen Kørestolen som sæde i et køretøj Sikring af brugeren Vedligeholdelse af kørestolen Rengøring af kørestolen Dæk Kassering af kørestolen Garanti Tekniske specifikationer Elektrisk ledningsdiagram Tekniske specifikationer Samm Tekniske specifikationer Qlass sæde system... 36

4 Forord Denne brugsanvisning Brugsanvisning til denne elektriske kørestol består af tre hæfter. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Den information, som denne anvisning giver, er vigtig for sikkert brug og korrekt vedligeholdelse (rengøring) af kørestolen. - Den generelle brugsanvisning (dette hæfte) - Brugsanvisningen til sædesystemet (QLASS) - Brugsanvisningen til styreenheden Hvis en af disse brugsanvisninger ikke fulgte med din kørestol, skal du kontakte din forhandler omgående. I tillæg til denne brugsanvisning er der også en servicehåndbog til kvalificerede specialister. Denne generelle brugsanvisning vil, når det er nødvendigt, henvise til en af de andre brugsanvisninger. Det angives som følger: GENEREL STYRESYSTEM: Henviser til brugsanvisningen til styresystemer. QLASS: Henviser til brugsanvisningen til sædesystemet. Symboler anvendt i denne brugsanvisning Advarselssymbol Følg nøje instruktionerne ved siden af dette symbol. Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan det medføre legemsskader eller skader på kørestolen eller på omgivelserne. Henvisningssymbol Symbolet henviser til en anden brugsanvisning. Denne henvisning vil indeholde den pågældende brugsanvisning og det afsnit, der henvises til.

5 1. Sikkerhed Følg omhyggeligt anvisningerne ved siden af disse advarselssymboler! Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan det medføre legemsskader eller skader på kørestolen eller på omgivelserne. Sikkerhedsinformationerne er så vidt muligt placeret i de relevante afsnit. Sikkerhedsinformationer er angivet med et advarselssymbol. 1.1 Temperaturer Undgå til enhver tid kontakt med kørestolens motorer. Motorer kører konstant under brugen og kan opnå høje temperaturer. Efter brugen vil motorerne køle langsomt ned. Fysisk kontakt kan medføre forbrændinger. Hvis du ikke bruger kørestolen, skal du sørge for at den ikke er udsat for direkte sollys i længere perioder. Bestemte dele af kørestolen, som fx sædet, ryglænet og armlænene kan blive varme, hvis de har været udsat for direkte sollys i for lang tid. Det kan medføre forbrændinger eller allergiske reaktioner på huden. 1.2 Bevægelige dele En kørestol har bevægelige og roterende dele. Kontakt med de bevægende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen. Al kontakt med kørestolens bevægende dele skal undgås. Hjul (driv- og svinghjul) Elektrisk indstilling af sædetilt i hævet position Elektrisk højdeindstilling af sædet Elektrisk indstilling af ryglæn Holder til styresystemet kan svinges til siden 1.3 Elektromagnetisk stråling En standardversion af denne elektriske kørestol er testet i henhold til de gældende krav angående elektromagnetisk stråling (EMC elektromagnetisk kompatibilitet). På trods af disse afprøvninger: Kan det ikke udelukkes, at elektromagnetisk stråling kan have indflydelse på kørestolen. For eksempel: mobile telefonsamtaler større medicinske apparater andre kilder til elektromagnetisk stråling Kan det ikke udelukkes, at kørestolen kan forstyrre elektromagnetiske felter. For eksempel: butiksdøre

6 tyverialarmer i butikker garagedøråbnere Skulle disse problemer mod forventning opstå, beder vi dig melde dette til din forhandler omgående. Mærkning og anvisninger på kørestolen Tegnene, symbolerne og anvisningerne, der er placeret på kørestolen, er en del af kørestolens sikkerhedsforanstaltninger. De må aldrig dækkes til eller fjernes. De skal forblive tilstede og tydeligt læselige i hele kørestolens levetid. Udskift eller reparer alle ulæselige eller beskadige tegn, symboler og anvisninger omgående. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Se figur Kontrollér brugsanvisningen før anvendelsen 2. Batteri opladning 3. Fare for knusning Vær forsigtig når jouystikket svinges til side for at undgå at ødelægge noget. 4. Fæstepunkter for transport i bil. 5. Frikobling slået til Køre-funktion Frikobling slået til Skubbe-funktion. Slå ikke frikoblingen til Skubbefunktion på en skråning 6. Klemningsrisiko. Risiko for at fingrene kan komme i klemme 7. Type skilt (se også fig. 2.2) a. Model b. Årgang c. Stelnummer d. Anvendes indendørs og udendørs e. Maksimumlast i kg

7 Figur 2.1 Figur 2.2

8 2. Generel beskrivelse af kørestolen CE-erklæring Produktet opfylder kravene i Direktivet om Medicinsk Udstyr og er derfor CE-mærket. Konfigurationer Generelt består Samm af en køreenhed med en overbygning i form af et sædesystem. Samm kan fås med forskellige hastigheder op til 12.5 km/t. Yderligere kan Samm udføres med to forskellige typer dæk (indendørs og udendørs). Det betyder bestemte specifikationer. For at gøre det nemmere for vores kunder, har vi derfor lavet en forskel mellem Samm type INDENDØRS / udendørs og en Samm type UDENDØRS / indendørs. - De tekniske specifikationer må ikke ændres. - Foretag ingen ændringer i det elektriske kredsløb. - Ingen ændringer på kørestolen eller dele af den er tilladt Konfigurering basis model a. Drivhjul b. Svinghjul c. Frihjul kontakt d. Joystick Sædesystem e. Sæde pude Figur 3.1

9 f. Ryglæn g. Armlæn h. Benstøtte med fodstøtte Brugeren At køre en kørestol kræver kognitive, fysiske og synsmæssige færdigheder. Brugeren skal kunne forudse og korrigere følgerne af handlinger, når han/hun betjener kørestolen. Kørestolen kan ikke transportere mere end en person ad gangen. Maksimum brugervægt er 160 kg medmindre noget andet er angivet på typepladen. Ekstra vægt, som fx rygsæk, tilbehør eller medicinsk apparatur skal lægges til brugerens vægt, og det udgør sammenlagt maksimumsvægten, som ikke må overskrides. Brugeren skal informeres om indholdet af denne brugsanvisning, før han/hun kører afsted i kørestolen. Ydermere skal kørestolens bruger instrueres grundigt af en kvalificeret specialist, før han/hun færdes i trafikken. De første ture i kørestolen skal øves under overvågning af en rådgiver eller ledsager. Kørestolens bruger er til enhver tid fuldstændig ansvarlig for overholdelse af lokale sikkerhedsregler og retningslinjer. Hvis du er under indflydelse af medicin, der kan have indflydelse på din evne til at køre, har du ikke tilladelse til at køre kørestolen. Der kræves tilstrækkelig synsevne til at styre kørestolen i den situation brugeren måtte befinde sig i. Ikke mere end en person må sidde i kørestolen ad gangen. Lad ikke børn køre kørestolen uden opsyn.

10 1.4 Brugsomgivelser Denne kørestol er designet til at kunne bruges både indendørs- og udendørs (EN12184 (1999) klasse B). Når man kører i kørestolen udendørs skal kørslen begrænses til asfalterede veje, fortove, gangstier og cykelstier. Hastigheden skal tilpasses til omgivelserne. Når alle indstillingsmuligheder er indstillet til neutral (tabel 3.1), kan man gå ud fra at for en Samm, vil en skråning på 10 ligge indenfor de normale brugsomgivelser uden nogen risiko for ustabilitet. I tekniske data finder du disse informationer under maksimal sikre skråning.

11 Kør forsigtigt på veje, der er glatte på grund af regn, is eller sne! Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med saltvand: Saltvand er ætsende og kan beskadige kørestolen. Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med sand: sand kan trænge ind i de kørestolens bevægende dele og forårsage omfattende slidtage på disse dele. Du skal tænde lyset i tilfælde af begrænset sigtbarhed. Når der køres med højere hastigheder skal du være ekstra forsigtig. Vælg en lav maksimumshastighed indendørs, på fortove og i områder med fodgængere. Kør ikke ud over høje kanter. Brug ikke kørestolen når temperaturen er under: -10 C eller over +50 C. Fastgør ikke nogen vægt på kørestolen uden godkendelse af en kvalificeret specialist. Dette kan have negative følger for kørestolens stabilitet. Brug ikke kørestolen til at skubbe eller trække noget. Brug ikke benstøtten til at åbne døre med. Kør ikke gennem vandpytter.

12 3. Indstillingsmuligheder Samm kan monteres med følgende elektriske og / eller mekaniske funktioner: Justeringsmulighed Elektrisk indstilleligt sædetilt i høj sædehøjde Elektrisk indstillelig sædehøjde Elektrisk indstilleligt ryglæn Elektrisk eller manuelt indstillelige benstøtter Tabel 3.1: Elektriske funktioner i neutral position Neutral position Hele stolen opret Stolen i laveste sædehøjde Ryglænet så ret op som muligt Benstøtten placeret så tæt på stolen som muligt. - Anvendelsen af de elektriske funktioner kan have indflydelse på tyngdepunktet. Indstillingerne må kun foretages, når kørestolen står på en fladt underlag. - Elektriske funktioner er forbundet med bevægelige og/eller roterende dele. Kontakt med de bevægelige dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen. Al kontakt med kørestolens bevægelige dele skal undgås Figur 3.2

13 4. Kørestolens indstillinger Gennemsnitsbrugeren eksisterer ikke. Derfor kan YOU-Q kørestole indstilles, så de passer til brugerens specielle behov. Her skelner vi mellem kørestolens indstillinger og kørestolens tilpasningsmuligheder. Indstillinger foretages én gang, og de skal udføres af en kvalificeret specialist, medmindre der udtrykkeligt står noget andet. Tilpasning kan brugeren selv udføre. Disse tilpasninger kræver ikke, at der bruges værktøj. Må kun udføres af kvalificerede specialister Tilpasning af sædesystem De omfattende indstillinger af sædesystemet gør det muligt at give kroppen den optimale understøttelse. Følgende indstillinger kan foretages: Sædesystem QLASS Sædets dybde og bredde Ryglænets vinkel Armlæn højde Fodpladens højde Fodpladens vinkel Sædevinkel, sædehøjde Kørestolens sæde kan indstilles i højden afhængigt af brugerens specielle krav. Hver sædehøjde ligger indenfor de 6 (10.5%) maksimale hældning i henhold til EN12184 (1999) klasse B. En sænkning af sædet har en positiv indflydelse på stabiliteten.

14 En øgning af sædehøjden har en negativ indflydelse på stabiliteten, fordi tyngdepunktet kommer til at ligge højere. Sædets stilling og indstilling af tyngdepunktet Sædepositionen og tyngdepunktet kan indstilles. Til dette formål er der tre positioner på sædets glidere. Kørestolen er designet og testet til brug i standardpositionen (midterste hul). Ændre kun på sædepositionen og tyngdepunktet for at kompensere for specielle brugeromstændigheder, for eksempel: når en bruger ikke har nogen ben. Ændring af sædeposition og tyngdepunkt: Vil have en negativ indflydelse på kørestolens køreegenskaber, hvis den anvendes forkert. Vil have en negativ indflydelse på kørestolens stabilitet, hvis den anvendes forkert. I tilfælde af tvivl kontakt YOU-Q's tekniske service og få råd. 1.5 Højde og dybde af joystick Se QLASS 1.6 Programmering af joystick Må kun udføres af kvalificerede specialister.forkert indstilling af parametrene i styresystemket kan medføre meget farlige situationer.

15 Kontrol af kørestolen, før den tages i brug Vær forsigtig! Kontroller før der køres: Er hjulene pumpet tilstrækkeligt op (Afsnit 8.3) Er batterierne ladt tilstrækkeligt op? De grønne lamper på batteri indikatoren skal være tændt. STYREENHED Fungerer lyset i retningsviserne korrekt? STYREENHED Kontrollér at frikoblingen er sat på kør. Sørg for, når kørestolen er i brug, at dit tøj ikke hindrer kørestolen (fx, at der er for langt). Før du kører, skal du altid kontrollere at dit tøj eller ting ikke kommer i kontakt med hjulene eller andre bevægende dele, som de kan blive viklet ind i. Om vinteren har batterierne reduceret kapacitet. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5 C vil det være omkring 50%. Dette vil reducere din aktionsradius.

16 5. Anvendelsen af kørestolen At komme ind og ud af kørestolen At komme ind og ud af kørestolen kaldes en forflytning. Vær forsigtig! Før en forflytning skal man kontrollere at: Styresystemket er slukket CONTROLLER At frikoblingen står på kør (se pkt. 6.6) Stå ikke på fodpladerne. De er ikke designet til at bære den fulde vægt af en person. Ydermere kan det få kørestolen til at vælte. Forflytning fremad Klap fodpladerne op (fig 6.1). Sving lægpladerne ud til siden (hvis de er monteret) (fig 6.1). Sving benstøtterne til side hvis det er muligt (fig 6.2). Sæt dig i stolen Sidelæns forflytning. Skru knappen løs og fjern armlænet (fig 6.3). Sæt dig i stolen Figur 6.1

17 Figur 6.2 Figur 6.3

18 1.7 Kørsel i kørestolen Som kørestolsbruger er du udsat i trafikken. Husk altid på, at andre trafikanter måske ikke altid kan se dig. Overhold de gældende færdselsregler. Undgå afsides veje, så du hurtigt kan få hjælp, hvis det bliver nødvendigt. Tilpas din kørsel og hastighed efter omstændighederne Elektriske kørestole styres med et styresystem. Styresystemket har sin egen brugsanvisning STYREENHED, som følger med med denne kørestol. Sving Tænd styresystemket STYREENHED Indstil maksimumshastigheden STYREENHED Bevæg joysticken i den retning du gerne vil Når du bevæger joysticken længere fremad, vil det få kørestolen til at bevæge sig hurtigere Tag aldrig et sving med fuld hastighed. Sænk hastigheden før du tager et sving. Brug blinklysene, når du ændrer retning. Bremse/Nødstandsning For at bremse skal joysticken sættes i neutral position eller helt slippes. Kørestolen vil bremse automatisk. Man kan også foretage et nødstop ved at udløse joysticken. Man kan foretage et nødstop ved at udløse joysticken. Man skal undgå følgende under kørslen:

19 Tryk ikke på tænd/sluk-knappen Kør ikke pludseligt i den modsatte retning Kørestolen vil standse brat med et pludseligt ryk. Det er ikke kun ubehageligt. det kan også medføre at du vælter, hvis du køre på en skråning. Kørsel på en skråning Når alle indstillingsmuligheder er indstillet i neutral position (tabel 3.1), kan man gå ud fra at for en Samm, vil en skråning på 10 (17.6%) ligge indenfor de normale brugsomgivelser uden nogen risiko for ustabilitet. I de tekniske specifikationer finder du disse informationer under maksimale sikre skråning. Skråning stejlere end i de normale brugsomgivelser Kørsel på skråninger, der er stejlere end den maksimale sikkerhedsgrænse, kan medføre sikkerhedsrisiko med hensyn til stabilitet. Det kræver at brugeren er meget forsigtig og har den fulde kontrol. Kør altid forsigtigt og tag aldrig nogen unødvendig risiko! Følg omhyggeligt anvisningerne ved siden af disse advarselssymboler! Kørestolens stabilitet og kørefærdigheder afhænger af forskellige ting. Kørestole er tilpasset til den enkelte brugers behov. Derfor vil disse ting variere fra den ene kørestol til den anden. Bed din forhandler om at forklare om de anvisninger om brugen og specifikke indstillinger og tilpasninger der kan have indflydelse på kørestolens køreegenskaber.

20 Kørsel på en skråning Når der køres på en skråning, skal man altid køre forsigtigt og med den største koncentration. Undgå pludselige og rykkende bevægelser. Undgå at foretage en nødstandsning på en skråning. Undgå om muligt at ændre retning på en skråning. Vend ikke om på en skråning. Kør kun op ad en skråning med alle el-funktioner sat i neutral position. At bakke op ad en skråning kan være ekstremt farligt. Kør ikke på skråninger med løst grus eller sandede overflader, da en af de trækkende hjul kan miste grebet og begynde at spinne. Kørsel på en skråning i for lang tid kan medføre overophedning af motor. Når der køres fremad ned ad bakke med forhjulstræk anbefaler vi altid at der anvendes en anti-tip. Op ad bakke Hvis du bemærker at farten sænkes kraftigt op ad bakke, må du vælge en mindre stejl rute.. Ned ad bakke Sørg for, at kørestolen ikke får for meget fart på. 6. Forhindringer Kørsel op ad kantsten Vælg det sted hvor kantstenen er lavest (se afsnit 10 stigningskapacitet ved forhindringer ) Kør lige frem mod kantstenen (20 cm foran kantstenen). Bevæg joysticken fremad. Kør op ad kantstenen uden at ændre retning. Når forhjulene er oppe på fortovet, skal du holde farten oppe for at få resten af hjulene op på fortovet. Hvis det er umuligt at køre op på fortovet find et andet sted, hvor det er muligt. Kørsel ned ad kantsten Vælg det sted hvor kantstenen er lavest. Hvis du er i tvivl, må du ikke tage nogen risiko, men find en anden rute eller få nogen til at hjælpe dig. Kør med forhjulene lige frem til kanten af kantstenen. Bevæg joysticket langsomt fremad. Kør forsigtigt ned ad kantstenen så langsomt som muligt uden at ændre retning. Kør aldrig ned ad trapper i en kørestol. Kør ikke ned ad forhindringer, der er højere end 6 cm.

21 7. Tilpasningsmuligheder Tilpasningsmuligheder er de dele af kørestolen, der kan indstilles af brugeren uden brug af værktøj. Samm kan bestilles med følgende justeringsmuligheder: Manuelle indstillingmuligheder Komfort benstøtter QLASS Sving-ud joystick-holder QLASS Nakkestøtte QLASS Elektriske funktioner Elektrisk sædetilt STYREENHED Elektrisk sædehøjde STYREENHED Elektrisk indstilling af ryglæn STYREENHED Elektriske benstøtter STYREENHED Frikobling-knap: Skubbe kørestolen Kørestolen kan også køres ved at skubbe den. Til det formål skal motoren slås fra. Dette gøres fra frikoblings-knappen; en for hver motor. Den automatiske parkeringsbremse fungerer kun hvis knappen er indstillet på køre funktionen. Frikoblings-knappen må kun indstilles på skubbe, hvis stolen skal skubbes. Når stolen ikke længere bliver skubbet, skal frihjuls-knappen omgående stilles tilbage til 'køre'. Frikoblings-knappen kan indstilles i to positioner: Køre funktionen. I denne position kan kørestolen ikke skubbes. Skubbe funktionen. I denne position kan kørestolen ikke køres med styresystemmet. (se figur 6.5). Figur 6.4

22 Figur 6.5

23 Frikoblings-knappen er en funktion, der er udviklet specielt med henblik på kørestolsledsagere. Frikoblings-knappen må kun stilles om af ledsageren og aldrig af kørestolsbrugeren. Stil aldrig knappen på skubbe på en skråning! Når frikoblings-knappen bliver indstillet til skubbe, bliver den automatiske parkeringsbremse deaktiveret. Kørestolen kan da begynde at køre ned ad skråningen. 1.8 Opbevaring efter brug Hvis kørestolen ikke er i brug, skal den opbevares på et køligt sted uden at blive udsat for ekstreme vejrforhold. Sæt ikke kørestolen i direkte sollys. Dele af kørestolen kan blive så varme, at de kan give forbrændinger. Omgivelsestemperaturen under opbevaringen må ikke være lavere end 20 C eller højere end +65 C.

24 8. Transport af kørestolen Elektriske kørestole er meget tunge at løfte. Anvend en passende rampe til at køre kørestolen ind og ud af køretøjet. Når kørestolen er inde i køretøjet, skal den fastgøres med et ISO godkendt fastgørelsessystem der er egnet til den pågældende kørestols vægt. (fig. 7.1). Kørestolens vægt afhænger af dens sammensætning. De tekniske specifikationer (afsnit 17) giver indblik i forskelligt ekstraudstyr, og hvordan det har indflydelse på den samlede vægt. Vej altid den samlede vægt af kørestolen for at være sikker på at, der er valgt det korrekte fastgørelsessystem. Placer aldrig kørestolen i en bil i nogen anden retning end fremad. Anvend et ISO godkendt fastgørelsessystem, der er egnet til kørestolens samlede vægt til fastgøring af kørestolen. Kørestolen må kun fastgæres ved at sikre den på tilkoblingspunkterne på kørestolens ramme. Kørestolen må ikke fastgøres ved sikring til noget tilbehør (armlæn, anti-tip-bøjler osv.). Brug alle 4 befæstningspunkter Frikobling skal stå på drive Det er ikke tilladt at ændre de fire befæstningspunkter punkter på rammen uden tilladelse fra You-Q. Hvis kørestolen er involveret i en ulykke skal den kontrolleres og godkendes af en You-Q ekspert, før det vil blive brugt igen. Brug kun GEL eller AGM batteries. Figure 7.1 Transport af kørestolen uden bruger Gælder for transport af kørestolen uden bruger. Dele, der nemt kan tages af, skal fjernes fra kørestolen. Opbevar disse dele sikkert. Hvis bilens læsseåbning er lille, kan ryglænet også foldes tilbage.

25 Fjern benstøtterne QLASS Fjern armlænene QLASS Fjern sædet QLASS Fjern ryglænet QLASS Fjern nakkestøtten (hvis den er tilkøbt) QLASS Det er muligt at klappe ryglænet ned, hvis det er nødvendigt QLASS. 9. Kørestolen som sæde i et køretøj Samm er crash testet i henhold til ISO Alligevel er en kørestol ikke tænkt som et bilsæde og kan ikke tilbyde den samme grad af sikkerhed, der tilbydes af standard bilsæder. You-Q anbefaler, at kørestolsbrugere overførse til en almindelig sæde, hvis muligt. Det er ikke muligt for alle kørestolsbrugere at foretage en forflytning For at optimere sikkerheden for kørestolsbrugeren og andre passagerer i køretøjet følg alle anvisninger og advarsler omhyggeligt! Altid bede om bekræftelse fra transportøren, at køretøjet er passende udformet, forsikret og udstyret til at transportere en person i en kørestol. Fikserer kørestolen For at befæstige kørestolen til transport i bilen, skal du følge instruktionerne i afsnit 7.1. Hvis kørestolen er udstyret med en bordplade skal denne fjernes under transporten. Opbevar disse dele sikkert. Alle indstillingsmuligheder af sædesystem skal være i frigear (kap. 3.4). You-Q anbefaler, at kørestolen altid er udstyret med en nakkestøtte og at dette bruges under transport, når kørestolen bruges som bilsæde. Eventuelle tilbehør på kørestolen skal fjernes, og skal opbevares sikkert 1.9 Sikring af brugeren Brug en tre-punkt sikkerhedssele som skal placeres over brugerens bækken / hofter og skuldre. Denne tre-punkts sikkerhedssele skal være fastgjort til taget og gulvet af køretøjet (fig.7.2). Placer bælte over hofterne så stramt som muligt i en vinkel mellem 30 og 75. Den anden del af bæltet placeres tværs af brystet og skulderen (fig. 7.2). Sikkerhedsselen skal passe så stramt som muligt og må ikke vrides.

26 Sørg for, at sikkerhedsselen ikke er blokeret fra at have kontakt med kroppen ved kørestol dele, såsom armlæn eller hjul. Når kørestolen er udstyret med positionering bælter: disse bør aldrig bruges som sikkerhedssele. Der skal udvises forsigtighed ved anvendelsen af sikkerhedsselen så selelåsen ikke vil få kontakt med kørestolens komponenter under evt. uheld. Selen skal være over skulder, brygst og bækken. Bækkenbælte skal placeres lavt på bækkent Figur 7.2 Selen må ikke blive holdt væk fra kroppen af komponenter fra kørestolen som fx armlæn eller hjul Figur 7.3

27 10. Vedligeholdelse af kørestolen Information angående specifikke indstillinger, vedligeholdelse eller reparation kan du få ved at henvende dig til din forhandler (forhandleradresser findes på bagsiden). Sørg for at du altid kan opgive model, årgang og stelnummer. Den information er angivet på produktets typeskilt. Vi anbefaler, at kørestolen får et eftersyn hos forhandleren en gang om året, eller hvert halve år, hvis den bruges intensivt. Tid Dagligt Ugentlig Månedligt Årligt Beskrivelse af vedligeholdelse udført af bruger Oplad batterier efter hver gang kørestolen har været i brug (Se kapitlet batterier) Kontroller lufttrykket i dækkene og pump dem op om nødvendigt (Se kapitlet dæk) Rengør kørestolen (Se kapitlet rengøring af kørestolen) Kontakt forhandleren angående eftersyn hos forhandleren, inkl.: - Inspektion af hjulene (dæk tryk, slidtage) - Inspektion af alle bolte og møtrikker - Inspektion af alle elektriske komponenter - Inspektion af motoren og børster - Inspektion af skader på stolen, der kan føre til yderligere skade på produktet eller skader på brugeren, hvis den ikke repareres.

28 1.10 Rengøring af kørestolen Ang. rengøring af sædesystem henviser vi til brugsanvisningen for sædesystemet QLASS. - Sørg for, at styresystemket er slukket under rengøringen. Hvis joysticken ved et uheld - bliver berørt, kan kørestolen bevæge sig og de elektriske funktioner kan blive aktiveret. - Vær forsigtig med vand af hensyn til det elektroniske system Fjernelse af tørt snavs Tør først de snavsede dele med en våd svamp. Brug fortrinsvis rent vand eller blødt sæbevand. Tør delene tørre med en blød, tør klud. Brug aldrig slibende eller hårde rengøringsmidler. De kan ridse kørestolen. Brug ikke organiske opløsningsmidler, såsom fortynder, benzin eller terpentin. Brug aldrig en højtryksrenser til rengøring af kørestolen. 11. Batterier Kørestolen anvender 'tørre' gel batterier. Disse batterier er helt lukket og vedligeholdelsesfrie. Brugen af væske' batterier er ikke tilladt. Om vinteren har batterierne reduceret kapacitet. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under - 5 C vil det være omkring 50%. Dette vil reducere din aktionsradius. Opladning af batterier Tjek manualen for batteriopladeren for at se, om det er egnet til den type af brugte batterier. Tjek kapitel 10 for de tekniske specifikationer. Først, sluk kørestolens joystick Sæt opladerstikket i batteriopladeren i anklagen stikket på joystikket CONTROLLER Aktiver batteriopladeren. Dette afhænger af den type batteri oplader. Se brugervejledningen til din batterioplader. Hvis kørestolen ikke er i brug anbefaler vi opladning af batterierne med batterioplader. Ved normalt brug skal batterierne oplades hver aften. Displayet på batteriopladeren angiver, når batterierne er fuldt opladte. Afhængigt af hvor flade batterierne er, kan det vare op til tolv timer, før batterierne igen er fuldt opladte.

29 NB: Det tager omkring 15 fuld opladning cykluser før batterierne når deres fulde kapacitet. Vedligeholdelse af batterierne Sørg for at batterierne altid bliver ladt helt op. Det kan skade batterierne, hvis de i længere tid ikke bliver brugt. Brug ikke kørestolen, hvis batterierne er næsten flade, og kør aldrig batterierne fuldstændig flade. Det kan medføre alvorlige skader på batterierne, og du løber en risiko for komme til at køre tør på et uforudset tidspunkt. Udskiftning af batterierne Hvis batteriernes kapacitet konstant bliver mindre, således at kørestolen kun kan bruges til korte ture, betyder det at batterierne er ved slutningen af deres levetid. Batterierne skal da skiftes ud. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Batterierne indeholder syrer. Beskadigede batterier kan medføre skader for helbredet. Følg til enhver tid instruktionerne på batterierne.

30 1.11 Dæk For at sikre at kørestolen fungere godt, er det vigtigt at dækkene bliver holdt på det rigtige tryk. Maksimumstrykket er også angivet på dækket. Driv hjul Indendørs: 12 12½ x 2¼ Max. 2.8 bar Driv hjul udendørs: Max. 3.5 bar Svinghjul: 8 200x50 Max. 2.5 bar Svinghjul: 8 200x50 Max. 2.5 bar Dæk, der er for bløde vil have en negativ effekt på kørestolens køreegenskaber. Det vil også kræve mere energi at bevæge kørestolen fremad, det vil også medføre at batterierne tømmes hurtigere. Ydermere er der unødvendigt stort slid på dækkene, når der køres med for lidt dæktryk. Overskrid aldrig det maksimale dæktryk Reparation af drivhjulenes dæk Dækkene må kun udskiftes af en kvalificeret specialist. For en udførlig beskrivelse af dækreparation henviser vi til servicehåndbogen, som er til rådighed for kvalificerede specialister. Før dækkene repareres, skal de først tømmes for luft.

31 1.12 Kassering af kørestolen Kørestolens levetid afhænger af i hvilken grad, den bliver vedligeholdt. For at kunne opnå den største nytte af kørestolen længst mulig, anbefaler vi regelmæssig vedligeholdelse (se kapitlet vedligeholdelse). Miljøet hvis din kørestol er blevet overflødig eller skal skiftes ud, kan din forhandler i de fleste tilfælde tage den tilbage efter aftale. hvis det ikke er tilfældet, må du spørge dine lokale myndigheder om mulighed for genbrug eller miljøvenlig kassering af materialerne. I produktionen af kørestolen er der brugt mange forskellige plastmaterialer og andre materialer. Ydermere består kørestolen af forskellige elektroniske komponenter, der skal kasseres som elektronisk affald. Batterierne skal kasseres som kemisk affald. Der gælder ingen miljøtilskud for kørestole til eventuelt genbrug.

32 12. Garanti I de følgende garanti- og ansvarsbestemmelser er betingelserne og definitionerne som sammenfattet herefter skal forklares som følger: - Produkt: Den hånddrevne, elektriske kørestol eller scooter produceret og leveret af YOU-Q. - Kunde: Den person, som direkte anskaffer et produkt fra YOU-Q. - Forhandler: Den person, som leverer et produkt erhvervet fra YOU-Q til kunder eller tredjemand. - Bruger: Den person, der bruger produktet fremstillet af YOU-Q. Uanset, hvad der er fastlagt angående garantibetingelser, der gælder for produktet, gælder i alle tilfælde følgende med hensyn til garanti: Bortset fra de tilfælde, hvor noget andet er angivet, garanterer YOU-Q for produktets egnethed til dets tilsigtede formål - således som det er beskrevet i denne brugsanvisning - og for kvaliteten af de materialer, produktet er fremstillet af, og den måde, hvorpå produktet er fremstillet. Reparation eller udskiftning af dele af produktet, der kan være nødvendige som resultat af fejl på grund af kvalitetsfejl i materialet eller produktionsfejl vil blive udført uden beregning, så længe fejlene opstod indenfor et (1) år efter den dato produktet blev leveret til kunden. De dele, der skal udskiftes skal sendes frankeret til YOU-Q. Afmontering eller samling af disse dele sker for kundens regning. Derfor vil følgende tilfælde ikke falde under reglerne for gratis reparation eller udskiftning, som beskrevet herover: Reparation eller udskiftning, der er nødvendige i forbindelse med fejl, der opstår efter et (1) år efter den dato produktet blev leveret til kunden; Reparation eller udskiftning, der er nødvendig i forbindelse med fejl på grund af forkert eller skånselsløs brug af produktet, eller som er opstået på grund af at produktet er anvendt til andet formål end det tilsigtede, herunder gælder,at hvis kunden er forhandler, vil forhandleren holde YOU-Q skadesløs overfor mulige krav fra brugere eller andre tredjemænd for fejl på grund af forkert eller skånselsløs brug af produktet. Dele, som er udsat for slitage, og som trænger til reparation eller udskiftning er følgerne af normalt brug. Uanset det fastlagte i afsnit to, gælder for et elektrisk produkt, at det med hensyn til batteriet som er en del af produktet, gives kun garanti i tilfælde af fejl eller funktionssvigt, som påviseligt er direkte følge af materiale- eller produktionsfejl. Fejl og funktionssvigt af batteriet, som er følgerne af normalt brug er ikke dækket af garantien, som forstået i disse garantibestemmelser. På samme måde er fejl eller funktionssvigt som er følgerne af forkert eller uprofessionel anvendelse af produktet eller batteriet, der er en del af produktet, dette gælder også forkert opladning af batteriet og undladelse af rettidig og god vedligeholdelse, i denne sammenhæng gælder også at hvis kunden er en forhandler, vil forhandleren holde YOU-Q skadesløs overfor mulige krav fra brugere eller andre tredjemænd på grund af den herover nævnte forkerte eller uprofessionelle anvendelse af produktet eller batteriet, som er en del, af produktet. Garantibetingelserne, som beskrevet herover, bortfalder hvis:

LUCA JUNIOR BRUGSANVISNING. LUCA JUNIOR forhjulstrukket. LUCA JUNIOR baghjulstrukket. LUCA JUNIOR centerdrevet

LUCA JUNIOR BRUGSANVISNING. LUCA JUNIOR forhjulstrukket. LUCA JUNIOR baghjulstrukket. LUCA JUNIOR centerdrevet LUCA JUNIOR LUCA JUNIOR forhjulstrukket LUCA JUNIOR baghjulstrukket LUCA JUNIOR centerdrevet BRUGSANVISNING Dansk 2012 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres

Læs mere

Tillæg til brugermanual for YOU-Q Luca Forhjulstrukket tilbudt til Odense Kommune i henhold til: EU-Udbud 2014/S 213-376879 delaftale 3

Tillæg til brugermanual for YOU-Q Luca Forhjulstrukket tilbudt til Odense Kommune i henhold til: EU-Udbud 2014/S 213-376879 delaftale 3 BRUGSANVISNING LUCA Tillæg til brugermanual for YOU-Q Luca Forhjulstrukket tilbudt til Odense Kommune i henhold til: EU-Udbud 2014/S 213-376879 delaftale 3 VELA tilbyder el- kørestol; YOU-Q Luca Forhjulstrukket,

Læs mere

Dansk 2012 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2012 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING LUCA Dansk 2012 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

ALEX BRUGSANVISNING A

ALEX BRUGSANVISNING A ALEX BRUGSANVISNING 6000031A Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 20 9006398D

BRUGSANVISNING PUMA 20 9006398D BRUGSANVISNING DA PUMA 20 9006398D Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

TDX SP2 Ultra Low Maxx

TDX SP2 Ultra Low Maxx Invacare TDX SP2 En revolutionerende og unik el-kørestol. TDX SP2 er en kombination af en centerhjulsdrevet el-kørestole med den bedste stabilitet, sikkerhed og komfort, og nyt sædesystem. Ultra Low Maxx

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18 Brugermanual dansk 74233F 13-09-18 Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit Indhold Side Forklaring af symboler Transport i bil... 2 Håndtering... 3 Løft IKKE stolen

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick)

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) Indkøbsskabelon Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) ISO-nr. 12 23 06 Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

VELA Tango - barnestol

VELA Tango - barnestol BRUGERMANUAL VELA Tango - barnestol DK VARIANT: 100S & 100ES Manual. nr. 105161 VELA Tango 100S VELA Tango 100ES INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.1.1. Anvendelse 4 1.1.2. Transport

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

BRUGSANVISNING SEDEO LITE / PRO 1011656F

BRUGSANVISNING SEDEO LITE / PRO 1011656F RUGSNVISNING D SEDEO LITE / PRO 0656F Sedeo Lite...4 Sedeo Pro... Sedeo Lite 0 Handicare lle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Focus. Rea Focus kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber

Focus. Rea Focus kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber ADD-ON DRIVE C O M P A T I B L E Rea kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber Rea er en allround kørestol, der kører let og er udviklet til brugere med behov for god siddestøtte. Kørestolens

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

"Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning

Antilope Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning "Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/07 Side 1 af 5 UM-312040-DK Vigtigt! Læs denne brugervejledning grundigt før rollatoren tages i brug. Vær opmærksom

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

Brugervejledning. Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Autostol Gruppe I + II + III. Artikel: EAN:

Brugervejledning. Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Autostol Gruppe I + II + III. Artikel: EAN: Brugervejledning Autostol Gruppe I + II + III Artikel: 162000020 EAN: 5709133910624 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VIGTIG INFORMATION.... (SIDE 1) 2. EGNETHED

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til lykke med din nye Alfa el-kørestol.... 3 Opladning af batteriet... 4 Armlæn... 4 Sæde... 5 Sikkerhedssele... 5 Fodstøtter... 5 Lås på hjul... 6 Controller...

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

Aqua drejbart badekarsæde

Aqua drejbart badekarsæde Aqua drejbart badekarsæde Montage- og brugervejledning for 302022 Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 06/12 Side 1 af 5 UM-302022-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger:

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger: Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 18-04 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

Power elkørestol med muligheder

Power elkørestol med muligheder Kørestolen har sæde/ryg/benstøttefunktion Ryg og benstøtter justeres mod vandret. Der opnås en hvilefunktion I kørestolen som trinløst kan reguleres via joysticket. Derved kan brugeren ændre siddestilling

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

DK...Badestol og badeleje. Vers. 4.00

DK...Badestol og badeleje. Vers. 4.00 DK...Badestol og badeleje Vers. 4.00 1 Badestol og badeleje Varenr.: 14600 - Mobil badestol, inkl. oval krog 14610 - Mobil badeleje, inkl. oval krog 1.00...Formål og anvendelse...3 1.01...Producent...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Focus. Kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber

Focus. Kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber Focus Kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber Rea Focus Rea Focus er en allround kørestol, der kører let og er udviklet til brugere med behov for god siddestøtte. Kørestolens faste sædeplade

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

NYHED. Invacare Zephyr

NYHED. Invacare Zephyr Invacare Zephyr Nyd en behagelig køretur! Komfortabel, sikker og stille. Den nye el-kørestol fra Invacare nærmest svæver hen over hvilket som helst terræn. El-kørestolen Invacare Zephyr har en helt unik

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Telefon +45 74 66 92 42 Telefax +45 74 66 92 94 iversen@ji.dk www.ji.dk El-scooter katalog Tilbehør En el-scooter fra Jørn Iversen Rødekro ApS

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera BRUGSANVISNING Danmark U2-light panthera Brugsanvisning U2-light Indholdsfortegnelse: Indledning Side 2 Indstilling af stolen Side 5 Vedligeholdelse af stolen Side 8 Sikkerhed Side 10 Indledning U2-Light

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L4B+

BRUGERVEJLEDNING L4B+ BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED..... 5 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere