BRUGSANVISNING PUMA E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DA PUMA E

2

3 Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen anden måde (elektronisk eller mekanisk) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Handicare. Den givne information er baseret på generelle data angående konstruktionen, som de var bekendt på tidspunktet for udgivelsen af denne brugsanvisning. Handicare arbejder på sin målsætning, som er konstant udvikling, og forbeholder sig derfor ret til ændringer og tilpasninger. Den givne information gælder produktets standardversion. Handicare kan ikke påtage sig ansvar for mulige skader som følge af produktspecifi kationer, der afviger fra standardkonfi gurationen. Illustrationer, der er gengivet i brugsanvisningen, kan afvige fra brugerens aktuelle sædesystem. Informationen, der er til rådighed er forberedt med størst mulig omhu, men Handicare kan ikke blive holdt ansvarlig for mulige fejl i informationen eller konsekvenserne heraf. Handicare påtager sig intet ansvar for tab som følge af arbejde udført af tredjemand. Navne, handelsnavne, osv. anvendt af Handicare kan ikke, ifølge lovgivning om beskyttelse af handelsnavne, anses for at være til rådighed

4 4 1 Introduktion Denne brugsanvisning Symboler anvendt i denne brugsanvisning 6 2 Sikkerhed Temperatur Elektromagnetisk stråling Bevægende dele Mærker på kørestolen 9 3 Generel beskrivelse Hovedkomponenter Konfigurationer Brugeren Brugsomgivelser Justeringsmuligheder 12 4 Kørestolens indstillinger Sædesystem Sædehøjde Indstilling af tyngdepunkt Styring af højde og dybde Styresystemets program 14 5 Anvendelsen af kørestolen Kontrol af kørestolen før brugen Komme ind og ud af kørestolen (overfl ytning) Kørsel i kørestolen Forhindringer Justeringsmuligheder Skubbe kørestolen Transport af kørestolen (uden bruger) Kørestolen som passagersæde i en bil Fastgøring af sikkerhedssele Opbevaring efter brug 22 6 Vedligeholdelse af kørestolen Vedligeholdelsesplan Batterier Dæk Rengøring af kørestolen Afvikling af kørestolen 25 7 Fejlfinding 26 8 Tekniske specifikationer CE-erklæringer og krav Tekniske informationer Elektrisk skema 29

5 9 Garanti Garantibestemmelser Bestemmelser om ansvar 31 5

6 6 Introduktion 1 Introduktion Tillykke med valget af en Handicare kørestol. Handicares kvalitets mobilitetsprodukter er udformede til at øge uafhængigheden og gøre livet i hverdagen lettere. 1.1 Denne brugsanvisning Denne brugsanvisning vil være en hjælp til at brugen og vedligeholdelsen af kørestolen på en sikker måde. Den samlede brugsanvisning til kørestolen består af tre hæfter: Den generelle brugsanvisning til kørestolen (dette hæfte) Brugsanvisningen til sædesystemet Brugsanvisningen til styreenheden 1.2 Symboler anvendt i denne brugsanvisning Bemærk: Påpeger mulige problemer for brugeren. Forsigtig! Råd til brugeren for at undgå beskadigelse af produktet. Advarsler til brugeren for at undgå personskader. Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan det medføre legemsskader, skader på produktet eller på omgivelserne. Hvor det er nødvendigt, henviser denne generelle brugsanvisning til de andre brugsanvisninger som vist herunder: Sædesystem: Henviser til brugsanvisningen til sædesystemet. Styreenhed: Henviser til brugsanvisningen til styreenheden. Batterioplader: Henviser til brugsanvisningen til batteriopladeren. Læs omhyggeligt hele brugsanvisningen (alle fire hæfter) før produktet tages i brug. Hvis en af disse brugsanvisninger ikke fulgte med din kørestol, skal du kontakte din forhandler omgående. I tillæg til denne brugsanvisning er der også en servicehåndbog til kvalificerede specialister. KONTAKT HANDICARE HVIS DU ER SYNSHANDICAPPET.

7 Sikkerhed 7 2 Sikkerhed Følg altid de anvisningerne der er anbragt ved siden af disse advarselssymboler! Følges disse anvisninger ikke, kan det medføre legemsskader eller skader på kørestolen eller på omgivelserne. Hvor det er muligt er disse anvisninger placeret i de pågældende afsnit. 2.1 Temperatur Undgå kontakt med kørestolens motor. Motorerne kører konstant under brugen og kan opnå høje temperaturer. Efter brugen vil motorerne køle langsomt ned. Fysisk kontakt kan medføre forbrændinger. 2.2 Elektromagnetisk stråling Standardversionen af din kørestol er testet vedr. overholdelse af de gældende krav angående radiomagnetisk stråling (EMC krav). Bemærk! Det kan ikke udelukkes at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, medicinsk udstyr og andre kilder kan have indflydelse på kørestolen. Det kan ikke udelukkes at det opstår forstyrrelse med magnetiske felter fra fx butiksdøre, tyverialarmer og/eller garageportåbnere. Skulle disse problemer mod forventning opstå, beder vi dig melde dette til din forhandler omgående. Sørg for at kørestolen ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder. Bestemte dele af kørestolen, som fx sædet, ryglænet og armlænene kan blive hede, hvis de er udsat for direkte sollys i for lang tid. Dette kan medføre forbrændinger og hudirritation.

8 8 Sikkerhed 2.3 Bevægende dele Al kontakt med kørestolens bevægende dele skal undgås. En kørestol har bevægende og roterende dele. Kontakt med de bevægende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen. Bevægende/roterende dele (figur 1) 1. Hjul (dreje og svinghjul) 2. Elektrisk sædetilt 3. Elektrisk højdejustering 4. Elektrisk indstilling af ryglæn 5. Elektrisk højdeindstilling af benstøtter Figur 1

9 Sikkerhed Mærker på kørestolen Bemærk! Mærker, symboler og instruktioner som er sat på kørestolen, må aldrig fjernes eller tildækkes. Disse sikkerhedselementer skal forblive tilstede, og være tydeligt læselige i hele kørestolens levetid. 1 2 Udskift eller reparer omgående mærker, symboler og instruktioner der er blevet ulæselige eller beskadigede. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Mærker der er anvendt på kørestolen (figur 2): 1. Kontrollér i brugsanvisningen før anvendelsen. 2. Frihjuls-knappen slået til i Køre -funktion. Frihjulsknappen slået til Skubbe -funktion. Slå aldrig frihjuls-knappen i Skubbe -funktionen, mens kørestolen står på en skråning. 3. Batteriopladerstik. 4. Tilkoblingspunkt til befæstelsessystem til transport i køretøj. 5. Risiko for ødelæggelse! Vær forsigtig når styreenheden drejes til side for at undgå at ødelægge noget. 6. Risiko for klemning. Hold hænder og fingre borte fra de bevægende dele under justeringen af højden og/eller når tilten indstilles på kørestolen. 7. Typeskilt. A. Model B. Årgang C. Identifi kationsnummer D. Indendørs eller udendørs brug E. Maksimumlast i kg _14 Figur 2

10 10 Generel beskrivelse 3 Generel beskrivelse Komfort er det allervigtigste for mange mennesker, der bruger kørestol. Og det er netop det denne elektrisk drevne kørestol giver: en ukendt grad af kørekomfort. En særlig funktion er det unikke uafhængige affjedringssystem, som ikke kun absorberer stød men også vibrationer. 3.1 Hovedkomponenter (fi gur 3 og 4) 1. Kørehjul 2. Svinghjul 3. Frihjuls-knap 4. Styreenhed 5. Sædepude 6. Ryglæn 7. Armlæn 8. Benstøtte med fodplade 9. Nakkestøtte 3.2 Konfigurationer I store linjer består kørestolen af et understel med et sædesystem ovenpå. Dette specielle understel gør det muligt at konfigurere kørestolen med enten forhjulstræk (FWD, fi gur 3) eller baghjulstræk (RWD, figur 4). Kørestolen kan leveres med forskellige hastigheder (6 km/t og 10 km/t). Ydermere kan Puma 40 forsynes med to typer dæk (til indendørs og udendørs brug). Det vil have følger for bestemte specifikationer Figur Figur _ _22 Det er ikke tilladt at ændre de tekniske specifi kke specifi kationer. Foretag ingen ændringer i det elektriske kredsløb. Ændringer på kørestolen ellen dele af den er ikke tilladt.

11 Generel beskrivelse 11 Dele af kørestolen, som skal kunne skilles ad uden værktøj af hensyn til service og reparationer (fx dækslerne til elektronik og batteri) kan have negativ indflydelse på kørestolens elektriske funktioner, hvis de mangler eller ikke bliver sat rigtigt tilbage på plads. 3.3 Brugeren At køre en kørestol kræver at brugeren har kognitive, fysiske og synsmæssige færdigheder. Brugeren skal kunne forudse og korrigere følgerne af sine handlinger, når han/hun styrer kørestolen. Kørestolen må ikke transportere mere end en person ad gangen. Maksimum brugervægt er 160 kg medmindre noget andet er angivet på typepladen. Yderligere vægt, som fx rygsæk, tilbehør eller medicinsk apparatur skal lægges til brugerens vægt, og det udgør sammenlagt maksimumsvægten, som ikke må overskrides. Brugeren skal kende indholdet af denne brugsanvisning, før han/hun kører ud i kørestolen. Ydermere skal kørestolens bruger instrueres grundigt om brugen af kørestolen af en kvalifi ceret specialist, før han/hun deltager i trafikken. De første ture i kørestolen skal køres under overvågning af en træner eller rådgiver. Kørestolens bruger er ansvarlig for overholdelse af lokale sikkerhedsregulativer og retningslinjer. Kørestolskørsel under påvirkning af medicin, som kan have indflydelse på køreevnen, er ikke tilladt. Kørsel med kørestolen uden tilstrækkelig synsevne er ikke tilladt. Ikke mere end en person må sidde i kørestolen ad gangen. Lad ikke børn køre kørestolen uden opsyn. 3.4 Brugsomgivelser Denne kørestol er designet til både indendørsog udendørs brug (EN (2009) klasse B). Når man kører i kørestolen udendørs skal kørslen begrænses til asfalterede veje, fortove, gangstier og cykelstier. Hastigheden skal tilpasses til omgivelserne. Når alle justeringsmuligheder er indstillet til standardposition (se afsnit 3.5), antages en skråning på 10 for at være normalt brugsområde for en model med (RWD) baghjulstræk, uden at der vil opstå risiko for ustabilitet. For en FWD (forhjulstrukket) model er det 10. I de tekniske specifi kationer finder du disse informationer under maksimale sikre skråning. Kør forsigtigt på veje som er glatte på grund af regn, is og sne! Tænd altid lygterne i tilfælde af dårlig sigt. Udvis ekstra forsigtighed, når der køres med højere hastigheder. Vælg en lavere maksimumshastighed når der køres indendørs, på fortove og i områder med fodgængere. Kør ikke ud over høje kanter. Brug ikke kørestolen hvis temperaturen ligger under -10 C eller over +50 C. Fastgør ikke nogen vægt på kørestolen uden godkendelse af en kvalifi ceret specialist. Dette kan have negative følger for kørestolens stabilitet. Brug ikke kørestolen til at skubbe eller trække noget. Brug ikke benstøtterne til at åbne døre med. Kør ikke gennem vandpytter (ISO IPX4). Bemærk! Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med saltvand: saltvand er ætsende og kan beskadige kørestolen.

12 12 Generel beskrivelse Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med sand: sand kan trænge ind i de kørestolens bevægende dele og forårsage unødvendig hurtig slitage på disse dele. 3.5 Justeringsmuligheder Kørestolen kan leveres med følgende elektriske og/eller mekaniske justeringsmuligheder (figur 5): 1. Elektrisk tiltjustering Standardposition: ikke tiltet 2. Elektrisk højdejustering Standardposition: laveste position 3. Elektrisk indstilling af ryglæn Standardposition: ret op 4. Elektrisk eller mekanisk højdeindstilling af benstøtter Standardposition: mest mulig lodret Figur 5 Anvendelsen af de elektriske justeringsmuligheder kan have indfl ydelse på kørestolens stabilitet. Brug kun justeringsmulighederne når kørestolen står på en flad overfl ade. Undgå kontakt med bevægende og/eller roterende dele når de elektriske justeringer foretages. Kontakt med de bevægende og/eller roterende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen.

13 Kørestolens indstillinger 13 4 Kørestolens indstillinger Gennemsnitsbrugeren eksisterer ikke. Derfor kan Handicare kørestole justeres, så de passer til brugerens specielle behov. Her i skelner vi mellem kørestolens indstillinger og kørestolens justeringsmuligheder. Indstillinger foretages én gang, og de skal udføres af en kvalificeret specialist, medmindre der udtrykkeligt står noget andet. Justeringer kan brugeren selv udføre. Disse justeringer kræver ikke at der bruges værktøj. 4.1 Sædesystem De omfattende indstillinger af sædesystemet gør det muligt at give kroppen den optimale understøttelse ( Sædesystem). Følgende indstillinger kan foretages: 1. Sædedybde og sædebredde 2. Ryglænets vinkel 3. Armlæn højde 4. Nedre benlængde 5. Fodpladens vinkel. 4.2 Sædehøjde Sædets højde kan indstilles afhængigt af kørestolbrugerens specifikke behov. Hver indstillelige sædehøjde ligger indenfor de 10 (17,6%) maksimale terrænhældning i henhold til EN12184 (2009) klasse B. En sænkning af sædet har en positiv indflydelse på den dynamiske stabilitet. En øgning af sædehøjden vil have negativ indflydelse på den dynamiske stabilitet. Figur _ Indstilling af tyngdepunkt Kørestolens tyngdepunkt (figur 6) kan justeres i sædesystemet ( Sædesystem). Ændring af kørestolens tyngdepunkt kan have negative følger for kørestolens køreegenskaber og/eller dens dynamiske stabilitet.

14 14 Kørestolens indstillinger I tvivlstilfælde kontakt Handicare's tekniske service og få råd. 4.4 Styring af højde og dybde ( Sædesystem) 4.5 Styresystemets program Denne kørestol er udstyret med et styresystem der kan programmeres ved at ændre indstillingerne i systemet. Dette er et specialistjob, som kræver træning og kun kan udføres med professionelt software. Det er ikke muligt og heller ikke tilladt for slutbrugeren at justerer disse indstillinger. Forkert indstilling af parametrene i styresystemet kan medføre meget farlige situationer. Indstillinger skal udføres af kvalificerede specialister.

15 Anvendelsen af kørestolen 15 5 Anvendelsen af kørestolen 5.1 Kontrol af kørestolen før brugen Kontrollér før kørslen at: 1. Hjulene er pumpet tilstrækkeligt op (se afsnit 6.3). 2. Batterierne er tilstrækkeligt ladet op. De grønne lamper på batteriets signallampe skal være tændt. ( Styreenhed) 3. Lygterne og signallamperne fungerer korrekt. ( Styreenhed) 4. At frihjuls-knappen står på kør (se afsnit 5.6). Bemærk! Før der køres, skal der altid kontrolleres om tøj eller tilbehør kan komme i kontakt med hjulene eller andre bevægende og/eller roterende dele, som de kan blive viklet ind i. Figur 7 Batteriernes kapacitet reduceres om vinteren. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5 C vil det være omkring 50%. Dette vil reducere kørestolens kørelængde. 5.2 Komme ind og ud af kørestolen (overflytning) ( Sædesystem) Før en overfl ytning skal man kontrollere at: Styreenheden er slukket. At frihjuls-knappen står på kør (se afsnit 5.6) Stå ikke på fodpladerne. Sætter du din fulde vægt på fodpladerne kan det medføre skader på kørestolen og farlige situationer, bl.a. kan kørestolen tippe rundt. Overflytning fremad Sedeo Original standard benstøtte (figur 7) 1. Klap fodpladerne op 2. Sving lægpladerne ud til siden (hvis de er monteret) 3. Sving benstøtterne til side hvis det er muligt 4. Sæt dig i stolen

16 16 Anvendelsen af kørestolen Vippe den centrale benstøttefodplade op (figur 8) 1. Vip op (A). Sidelæns overflytning Fjerne armlænsenheden (figur 9) 1. Vip (A) nedad. 2. Fjern (B). Fold armlænet tilbage (figur 10) 1. Tryk på (A). 2. Fold (B) tilbage. A Fjern bakken før armlænet foldes tilbage. 5.3 Kørsel i kørestolen Bemærk! Husk altid på, at andre trafikanter måske ikke altid kan se dig. Overhold de gældende trafikregler. Figur 8 B 2 Undgå afsides veje så du hurtigt kan finde hjælp, hvis det bliver nødvendigt. Tilpas din kørestil og hastighed efter omstændighederne. A 1 Elektriske kørestole styres med en styreenhed. Der er en separat brugsanvisning til styreenheden og som fulgte med kørestolen ( Styreenhed). 1. Tænd styreenheden. 2. Indstil maksimumshastigheden. 3. Bevæg joysticken i den retning du vil køre. 4. Når du bevæger joysticken længere fremad, vil det få kørestolen til at køre hurtigere. Figur 9 B 2 A 1 Figur 10

17 Anvendelsen af kørestolen 17 Sving Bemærk! Tag aldrig et sving med fuld hastighed. Sænk hastigheden før du tager et sving. Brug afviserne, når du ændrer retning. Bremse/Nødstandsning For at bremse skal joystick en flyttes til neutral position eller udløses fuldstændig. Kørestolen vil da bremse automatisk. Man kan også foretage et nødstop ved at udløse joysticken. Bremselængde: 6 km/t: 1 meter 10 km/t: 2 meter Under kørslen skal følgende undgås: Tryk ikke på tænd/sluk-knappen. Skift ikke pludseligt til den modsatte retning. I disse tilfælde vil kørestolen stoppe brat med et pludseligt ryk. Det er ikke kun ubehageligt, det kan også medføre at du vælter, hvis du køre på en skråning. Kørsel på en skråning Når alle justeringsmuligheder er indstillet til standardpositionen (se kapitel 3.5), antages en skråning på 10 (17,6%) for at være normalt brugsområde for en model med (RWD) baghjulstræk, uden at der vil opstå risiko for ustabilitet. For en model med FWD forhjulstræk er dette 10 (17,6%). Denne information findes i de tekniske specifikationer under maksimale sikre skråning. Skråning stejlere end i de normale brugsomgivelser Kørsel på skråninger, der er stejlere end den maksimale sikkerhedsgrænse, kan medføre sikkerhedsrisiko med hensyn til stabilitet. Det kræver at brugeren er meget forsigtig og har den fulde kontrol. Kør altid forsigtigt og tag aldrig nogen unødvendig risiko! Følg instruktionerne fra advarslerne! Kørestolens stabilitet og kørefærdigheder afhænger af forskellige ting. Kørestole er tilpasset til den enkelte brugers behov. Derfor vil disse ting variere fra den ene kørestol til den anden. Du bør derfor bede din forhandler om at forklare dig hvordan du skal bruge kørestolen, og om de specifikke indstillinger og tilpasninger din personlige situation kræver, kan have indfl ydelse på kørestolens køreegenskaber. Når der køres på en skråning, skal man altid køre forsigtigt og med den største koncentration. Undgå pludselige og rykkende bevægelser. Undgå at foretage en nødbremsning på en skråning. Undgå om muligt at ændre retning på en skråning. Vend ikke om på en skråning. Kør kun op ad en skråning med alle justeringsmuligheder sat i neutral position. Kør aldrig i bakgear på en skråning. Kør ikke på skråninger med løst grus eller sandede overfl ader, da en af de trækkende hjul kan miste grebet og begynde at spinde. Kør ikke på skråninger i længere tid ad gangen for at undgå at motoren bliver overophedet. Når der køres ned ad en skråning i en kørestol med forhjulstræk (FWD) skal anti-tipmekanismen anvendes. Hvis du bemærker at farten sænkes betydeligt op ad bakke, må du vælge en mindre stejl rute. Undgå at kørestolen får for stor fart på ned ad bakke.

18 18 Anvendelsen af kørestolen 5.4 Forhindringer Kørsel op ad kantsten 1. Vælg det sted hvor kantstenen er lavest. 2. Kør lige frem mod kantstenen in en ret vinkel (20 cm foran kantstenen). 3. Bevæg joysticken fremad. Kør op ad kantstenen uden at ændre retning. 4. Hold farten oppe indtil alle hjul er oppe på fortovet. Hvis det ikke er muligt at køre op på fortovet må man fi nde et sted hvor fortovskanten er lavere. Kørsel ned ad kantsten 1. Vælg det sted hvor kantstenen er lavest. 2. Kør lige ned ad fortovskanten med forhjulene i en ret vinkel på kantstenen. 3. Bevæg joysticken langsomt fremad. Kør forsigtigt ned ad kantstenen så langsomt som muligt uden at ændre retning. Figur 11 Kør aldrig ned ad trin eller andre forhindringer højere end 60 mm i en kørestol. 5.5 Justeringsmuligheder Kørestolen kan leveres med følgende justeringsmuligheder, som kan indstilles af brugeren uden brug af værktøj: Mekaniske justeringsmuligheder ( Sædesystem) 1. Manuel højdeindstilling af benstøtter 2. Holder til joystick der drejes væk 3. Nakkestøtte Elektriske justeringsmuligheder ( Styreenhed) (figur 11) 1. Elektrisk sædetilt 2. Elektrisk højdejustering 3. Elektrisk indstilling af ryglæn 4. Elektrisk højdeindstilling af benstøtter

19 Anvendelsen af kørestolen Skubbe kørestolen Kørestolen kan også køres ved at skubbe den. For at kunne gøre det skal motoren slås fra med frihjulsknappen. Denne funktion blev udviklet med tanke på kørestolbrugerernes ledsagere. Frihjuls-knappen har to indstillinger: 1. Køre indstillingen (figur 12A). 2. Skubbe indstillingen (figur 12B). B A Pag. 10 nr.2 Frihjuls-knappen må kun betjenes af ledsageren og aldrig af kørestolsbrugeren _13 Stil aldrig knappen på skubbe på en skråning! Når frihjuls-knappen indstilles til skubbe, deaktiveres den automatiske parkeringsbremse. Det gør det muligt for kørestolen at rulle ned ad en skråning. Figur 12 Den automatiske parkeringsbremse fungerer kun hvis knappen er indstillet på køre funktionen. Når stolen ikke længere bliver skubbet, skal frihjulsknappen omgående stilles tilbage til køre. 5.7 Transport af kørestolen (uden bruger) Dele af kørestolen kan nemt demonteres, og disse skal fjernes, når kørestolen transporteres (figur 13) ( Sædesystem). Figur _28 1. Fjerne sædet 2. Tage benstøtterne af 3. Fjerne armlæn 4. Folde ryglænet ned Opbevar disse dele sikkert. Anvend en passende rampe til at køre kørestolen ind og ud af køretøjet. Når kørestolen er inde i køretøjet, skal den fastgøres med et ISO godkendt befæstelsessystem, der er egnet til den pågældende kørestols vægt inklusive det eventuelle ekstraudstyr (Kapitel 8).

20 20 Anvendelsen af kørestolen 5.8 Kørestolen som passagersæde i en bil Bemærk! Kørestolen er kollisionstestet i henhold til ISO (2008) med en maksimum passagervægt på 136 kg. Kørestole er ikke primært udformet til brug som bilsæder, og de kan derfor ikke yde den samme grad af sikkerhed som standardsæderne i bilen, uanset hvor sikkert de er fastgjort i den pågældende bil. Der skal tages særligt hensyn til følgende punkter når overfl ytningen fra kørestolen til et standard bilsæde ikke er mulig. Kørestolen kan bruges som passagersæde i bil og bus når der anvendes et 4-punkts integreret befæstelsessystem, der er godkendt i henhold til standarderne i ISO Kontrollér om dette fastgøringssystem er egnet til kørestolens samlede vægt. Kørestolens vægt er afhængig af dens konfi guration. Specifikationerne (kapitel 8) giver en oversigt over forskellige valgmuligheder og disses andel af den samlede vægt. For at være sikker på at der anvendes det rette befæstelsessystem skal den samlede kørestol altid vejes. Systemet kræver at der monteres befæstelsesskinner i bilen. Stolen skal derefter altid fastspændes til de fire befæstelsespunkter (figurerne 14). Flyt over i et almindeligt bilsæde hvis det er muligt. Figur _27 Brug en tre-punkts sikkerhedssele til fastgøring af kørestolspassageren. Følg altid instruktionerne til det pågældende system. Bed altid om chaufførens bekræftelse på at køretøjet er konstrueret og forsikret til transport af en person i kørestol. Kørestolen skal fastgøres i køretøjet med fronten vendt fremad. Kørestolen er dynamisk testet i fremadvendt stilling med en testdukke som er fastgjort både med hoftesele og skuldersele (fx kan skulderselen være en del af en trepunktssele).

21 Anvendelsen af kørestolen 21 Både hofte- og skuldersele skal anvendes til at reducere risikoen for at hoved og brystkasse rammer bilens komponenter. Bakken, der er monteret på kørestolen skal: 1. fjernes og fastgøres separat i køretøjet 2. fastgøres til kørestolen men flyttes væk fra passageren med stødabsorberende polstring mellem bakken og passageren. Sørg for, når passageren fastgøres med sikkerhedsselen, at spændets udløserfunktion ikke kommer i kontakt med kørestolens komponenter under en kollision. Kørestolen er testet i henhold til ISO (2008) med Q-straint Q195 og Q-straint QE (>75 kg). Sæt kørestolen i standardposition (kapitel 3.5) og brug hovedstøtten, hvis en sådan er monteret på kørestolen. Kørestolen skal altid være slukket under transporten. Støtter og fastgøringsudstyr må ikke anvendes som sikkerhedsseler, hvis der på mærket ikke er angivet at de er i overensstemmelse med ISO 7176/19-kravene. Der må kun anvendes gel-batterier. Der må ikke foretages ændringer på befæstelsespunkterne i bilen, fastspændingspunkterne på kørestolen eller på rammens konstruktion, uden tilladelse fra producenten. Kørestolen skal inspiceres af en Handicare-repræsentant før den tages i brug igen efter enhver form for kollision med køretøj.

22 22 Anvendelsen af kørestolen 5.9 Fastgøring af sikkerhedssele Anvend trepunktssele for at reducere risikoen for hoved- og brystskader i tilfælde af at kørestolen kolliderer med elementer i bilen. Kørestolen skal inspiceres af en af producentens repræsentanter før den tages i brug igen efter enhver form for kollision. Brug sikkerhedsselen som følger: Placér selen over hofterne så stramt som muligt i en vinkel mellem 30 og 75. Den anden del af bæltet skal placeres på tværs over brystkasse og skulder (figur 15). Sikkerhedsselen skal sidde så stramt som muligt og må ikke snos. Sørg for at kørestolen dele, som fx armlæn og hjul, ikke hindrer at sikkerhedsselen har kontakt med kroppen (fi gur 16). Figur _17a Bakker, der er monteret på kørestolen og som ikke overholder sikkerhedskravene skal: Fjernes og fastgøres separat i køretøjet. Fastgøres på kørestolen med stødabsorberende polstring mellem bakken og brugeren. For at undgå skader i tilfælde af en kollision skal kørestolens tilbehør fastgøres på kørestolen eller fjernes og sikres i køretøjet Opbevaring efter brug Figur _17a Når kørestolen ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for ekstreme vejrforhold. Bemærk! Sæt ikke kørestolen i direkte sollys. Under disse omstændigheder kan dele af kørestolen blive så varme, at de kan give forbrændinger. Under opbevaringen må omgivelsestemperaturen ikke være under -20 C og over +65 C.

23 Vedligeholdelse af kørestolen 23 6 Vedligeholdelse af kørestolen Kørestolens levetid er afhængig af hvor godt den bliver vedligeholdt. Information om specifikke indstillinger, vedligeholdelse og reparationsarbejde får du hos din forhandler. Sørg for altid at opgive model, årgang og identifikationsnummeret som fi ndes på typeskiltet, når du kontakter din forhandler. Bemærk! Kørestolen skal have et eftersyn hos forhandleren en gang om året, eller hvert halve år, hvis den bruges intensivt. 6.1 Vedligeholdelsesplan Dagligt Ugentlig Månedligt Årligt 6.2 Batterier Opgave Oplad batterierne efter hvert brug Kontroller lufttrykket i dækkene og pump dem op om nødvendigt Rengøring af kørestolen Eftersyn af kørestolen hos forhandler Kap Kørestolen har to 12V gelbatterier som er serieforbundet. Disse batterier er forseglede og kræver ingen vedligeholdelse. Bemærk! Brug ikke syrebatterier. - Opladning af batterier ( Batterioplader) Se i brugsanvisningen til batteriopladeren om den er velegnet til de batterier, der er i brug. Se kapitel 8. Sluk kørestolens styreenhed. Tilslut batteriopladerens opladestik i opladekontakten på styreenheden. Aktivér batteriopladeren. Se brugsanvisningen til batteriopladeren. Oplad batterierne hvis kørestolen ikke er i brug i længere tid. Ved normalt brug skal batterierne oplades hver aften. Displayet på batteriopladeren angiver, når batterierne er fuldt opladte. Afhængigt af hvor tomme batterierne er, kan det vare op til tolv timer, før batterierne igen er fuldt opladte. Vedligeholdelse af batterierne Bemærk! Sørg for at batterierne altid bliver ladt helt op. Det kan skade batterierne, hvis de i længere tid ikke bliver brugt. Brug ikke kørestolen, hvis batterierne er næsten tomme, og kør aldrig batterierne fuldstændig tomme. Dette kan medføre alvorlige skader på batterierne, og du løber en risiko for komme til at stå stille på et uforudset tidspunkt. Udskiftning af batterierne Hvis batteriernes kapacitet konstant bliver mindre, således at kørestolen kun kan bruges til korte ture, betyder det at batterierne er ved slutningen af deres levetid. Batterierne skal da skiftes ud. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Batterierne indeholder syrer. Beskadigede batterier er en alvorlig sundhedsrisiko. Følg til enhver tid instruktionerne på batterierne. Vær opmærksom på at kørestolens kørelængde reduceres ved lave temperaturer. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5 C vil det være omkring 50%.

24 24 Vedligeholdelse af kørestolen 6.3 Dæk For at sikre at kørestolen fungere godt, er det vigtigt at dækkene bliver holdt på det rigtige tryk. Det korrekte tryk er angivet på siden af dækket. Dæktryk Puma 40 Svinghjul 9 3,5 bar maks. 6.4 Rengøring af kørestolen Se information om rengøring af sædesystemet i brugsanvisningen til sædesystemet ( Sædesystem). Sørg for at styreenheden er slukket under rengøringen. Hvis joysticken ved et uheld bliver berørt, kan kørestolen begynde at bevæge sig, og de elektriske valgmuligheder kan blive aktiveret. Svinghjul 10 Kørehjul 13 3,5 bar maks. 2,8 bar maks. Vær forsigtig med vand af hensyn til det elektroniske system. Kørehjul 14 2,1 bar maks. Dæk, der er for bløde, vil have en negativ effekt på kørestolens køreegenskaber. Det kræver mere energi at fl ytte en kørestol, og det vil kræve mere af batterierne. Ydermere er der unødvendigt stort slid på dækkene, når der køres med for bløde dæk. Bemærk! Overskrid aldrig det maksimale dæktryk. Fjernelse af tørt snavs Tør først de snavsede dele af med en våd svamp. Brug helst rent vand eller en mild sæbeopløsning. Tør delene af med en blød tør klud. Bemærk! Brug aldrig skuremidler eller aggressive rengøringsmidler. De kan ridse kørestolen. Brug ikke organiske opløsningsmidler som fortynder, benzin eller mineralsk terpentin. Reparation af kørehjul Bemærk! Dækkene må kun udskiftes af en kvalificeret specialist. For en udførlig beskrivelse af dækreparation henviser vi til servicehåndbogen, som er til rådighed for kvalificerede specialister. Før dækkene repareres, skal de først tømmes helt for luft.

BRUGSANVISNING PUMA 20 9006398D

BRUGSANVISNING PUMA 20 9006398D BRUGSANVISNING DA PUMA 20 9006398D Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Tillæg til brugermanual for YOU-Q Luca Forhjulstrukket tilbudt til Odense Kommune i henhold til: EU-Udbud 2014/S 213-376879 delaftale 3

Tillæg til brugermanual for YOU-Q Luca Forhjulstrukket tilbudt til Odense Kommune i henhold til: EU-Udbud 2014/S 213-376879 delaftale 3 BRUGSANVISNING LUCA Tillæg til brugermanual for YOU-Q Luca Forhjulstrukket tilbudt til Odense Kommune i henhold til: EU-Udbud 2014/S 213-376879 delaftale 3 VELA tilbyder el- kørestol; YOU-Q Luca Forhjulstrukket,

Læs mere

LUCA JUNIOR BRUGSANVISNING. LUCA JUNIOR forhjulstrukket. LUCA JUNIOR baghjulstrukket. LUCA JUNIOR centerdrevet

LUCA JUNIOR BRUGSANVISNING. LUCA JUNIOR forhjulstrukket. LUCA JUNIOR baghjulstrukket. LUCA JUNIOR centerdrevet LUCA JUNIOR LUCA JUNIOR forhjulstrukket LUCA JUNIOR baghjulstrukket LUCA JUNIOR centerdrevet BRUGSANVISNING Dansk 2012 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres

Læs mere

ALEX BRUGSANVISNING A

ALEX BRUGSANVISNING A ALEX BRUGSANVISNING 6000031A Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller

Læs mere

BRUGSANVISNING SEDEO LITE / PRO 1011656F

BRUGSANVISNING SEDEO LITE / PRO 1011656F RUGSNVISNING D SEDEO LITE / PRO 0656F Sedeo Lite...4 Sedeo Pro... Sedeo Lite 0 Handicare lle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen

Læs mere

Dansk 2012 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2012 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING LUCA Dansk 2012 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18 Brugermanual dansk 74233F 13-09-18 Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit Indhold Side Forklaring af symboler Transport i bil... 2 Håndtering... 3 Løft IKKE stolen

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick)

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) Indkøbsskabelon Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) ISO-nr. 12 23 06 Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TDX SP2 Ultra Low Maxx

TDX SP2 Ultra Low Maxx Invacare TDX SP2 En revolutionerende og unik el-kørestol. TDX SP2 er en kombination af en centerhjulsdrevet el-kørestole med den bedste stabilitet, sikkerhed og komfort, og nyt sædesystem. Ultra Low Maxx

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning. Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Autostol Gruppe I + II + III. Artikel: EAN:

Brugervejledning. Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Autostol Gruppe I + II + III. Artikel: EAN: Brugervejledning Autostol Gruppe I + II + III Artikel: 162000020 EAN: 5709133910624 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VIGTIG INFORMATION.... (SIDE 1) 2. EGNETHED

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006143B

BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006143B BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006143B Dansk 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

VELA Tango - barnestol

VELA Tango - barnestol BRUGERMANUAL VELA Tango - barnestol DK VARIANT: 100S & 100ES Manual. nr. 105161 VELA Tango 100S VELA Tango 100ES INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.1.1. Anvendelse 4 1.1.2. Transport

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Reflex Lux badetoiletstol En multifunktionel elektrisk badetoiletstol med hejs og 30 tilt

Reflex Lux badetoiletstol En multifunktionel elektrisk badetoiletstol med hejs og 30 tilt Reflex Lux badetoiletstol En multifunktionel elektrisk badetoiletstol med hejs og 30 tilt MAX 135 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere med behov for lateral support. - Brugere med nedsat truncus stabilitet.

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Focus. Rea Focus kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber

Focus. Rea Focus kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber ADD-ON DRIVE C O M P A T I B L E Rea kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber Rea er en allround kørestol, der kører let og er udviklet til brugere med behov for god siddestøtte. Kørestolens

Læs mere

Power elkørestol med muligheder

Power elkørestol med muligheder Kørestolen har sæde/ryg/benstøttefunktion Ryg og benstøtter justeres mod vandret. Der opnås en hvilefunktion I kørestolen som trinløst kan reguleres via joysticket. Derved kan brugeren ændre siddestilling

Læs mere

M2 Multi-tip. Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion. HMN a/s

M2 Multi-tip. Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion. HMN a/s M2 Multi-tip Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion M2 Multi-tip M2 Multi-tip er HMN s unikke badestol, som lever op til fremtidens krav til bade/toiletstole. Den

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor Monitor toiletstol Brugsanvisning Udgave 02/2013 1/5 Monitor 1 Monitor Grundlæggende oplysninger Kære Bruger, Tak for at du har valgt vores medicinsk produkt. I denne brugsanvisning finder du alle oplysniger

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til lykke med din nye Alfa el-kørestol.... 3 Opladning af batteriet... 4 Armlæn... 4 Sæde... 5 Sikkerhedssele... 5 Fodstøtter... 5 Lås på hjul... 6 Controller...

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

03 etac - Balder Junior. Indhold. Side. Balder Junior 4

03 etac - Balder Junior. Indhold. Side. Balder Junior 4 Balder Junior 03 etac - Balder Junior Indhold Side Balder Junior 4 04 etac - Balder Junior Balder Junior Forhjulsdreven el-kørestol til børn Crashtestet Aftageligt betræk Leveres også med stå-funktion

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s www.hmn.dk M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.:

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.: OBS 1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse nr: 44,04 til almindel brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder. 2. Korrekt pasform er sandsynlig,

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

SLADDA cykelstel og drivrem

SLADDA cykelstel og drivrem 25_017 SLADDA cykelstel og drivrem Hverdagen stiller store krav til cykler. SLADDA cykel bliver testet for at sikre, at den overholder IKEAs standarder for styrke og holdbarhed. Derfor giver vi garanti

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Elexo Plus badetoiletstol En unik elektrisk højdejusterbar badetoiletstol

Elexo Plus badetoiletstol En unik elektrisk højdejusterbar badetoiletstol Elexo Plus badetoiletstol En unik elektrisk højdejusterbar badetoiletstol MAX 180 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere med behov for lateral support. - Brugere med nedsat truncus stabilitet. - Smertepatienter

Læs mere