Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme"

Transkript

1 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme Udgivet december 2014

2 2 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme INDHOLD 1 Introduktion Konklusion Hvad bruges den fælles el til i etageejendomme? Hvor stort er det fælles elforbrug? Muligheder for besparelser Belysning Cirkulationspumper Elvarme Ventilation Elevatorer Vaskerier Mindre forbrug, telefonanlæg, antenneanlæg, internetanlæg/wi-fi og CTS anlæg Anbefalinger Måling af forbrug i etageejendomme Dialog med boligselskaber, andelsforeninger, ejerforeninger og administrationsselskaber Materiale om besparelsesmuligheder inden for de forskellige kategorier Gennemførelse af demonstrationsprojekter Udarbejdelse af materiale til håndværkere Tjekliste... 13

3 3 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme 1. Introduktion Eksisterende etagebyggeri er opført over en lang årrække og under meget forskellige hensyn til bygningens energiforbrug til varme og elektricitet. Det betyder, at driften af etageboliger er meget forskelligartet alt efter bygningens alder. Der er stor spredning i energiforbruget i ældre etageejendomme i forhold til nyere etageejendomme. I dette notat gennemgås, hvad beboernes fælles elforbrug i etageejendomme dækker. Forbruget i de enkelte lejligheder er ikke medtaget her. I notatet gives et bud på, hvad elektriciteten bruges til, og der er en skønnet fordeling af elektriciteten på forskellige kategorier. Det vurderes, hvor stort energibesparelsespotentialet er, og hvilke virkemidler der skal til for at få gennemført energibesparende tiltag inden for dette område. 2. Konklusion Følgende aktiviteter anbefales: Måling af forbrug i etageejendomme Dialog med boligselskaber, andelsforeninger, ejerforeninger og administrationsselskaber Materiale om besparelsesmuligheder inden for de forskellige kategorier Gennemførelse af demonstrationsprojekter Udarbejdelse af materiale til håndværkere Tjekliste Disse anbefalinger uddybes til slut i dette notat. 3. Hvad bruges den fælles el til i etageejendomme? Generelt kan det fælles elforbrug i en etageejendom opdeles på følgende kategorier: Belysning Trapper Kældre Udendørs belysning (adgangslys, parkeringslys, P-kældre mv.) Cirkulationspumper Varme Varmt vand Ventilation (varmeflader til ventilationsanlæg) Elvarme Ventilation Central udsugning Decentral udsugning Central ventilation med varmegenvinding Decentral ventilation med varmegenvinding Elevatorer Vaskerier Vaskemaskiner Tørretumlere Centrifuger, ruller mv. Telefonanlæg Antenneanlæg Dørtelefon Internet/WiFi

4 4 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme 4. Hvor stort er det fælles elforbrug i etageejendomme? Der findes meget få opgørelser over, hvor stort det fælles elforbrug i etageejendomme er. Det er muligt at trække oplysninger ud fra fx energimærker, men i energimærkerne er det kun cirkulationspumper og belysning, som er medtaget i det fælles elforbrug. Forbrug til vaskerier og elevatorer er ikke inkluderet. Ifølge Danmarks Statistik er der følgende fordeling af etageboliger i Danmark (lejligheder): Ejet af: Privat Lejet Andet Samlet Privatpersoner inkl. I/S Almene boligselskaber A/S, ApS og andre selskaber Private andelsboligforeninger Offentlig myndighed Andet eller uoplyst Samlet Boligareal m = Totalt boligareal = Fredet areal Før Kilde: Energirenovering af etagebyggeriet, 2010, Jesper Kragh, Statens Byggeforskningsinstitut Figur 1. Antal lejligheder i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik.

5 5 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme Det er ikke muligt at få oplyst samlede arealer fra Danmarks Statistik. Der er dog angivet følgende fordeling. Areal af lejlighed, m 2 <50 <62 <87 <112 <137 <162 <175 Antal lejligheder Skønnet areal, m Figur 2. Angivelse af areal pr. lejlighed. Kilde: Danmarks Statistik. Ud fra ovenstående tabel vurderes det, at det samlede areal for lejligheder er omkring m 2 lejligheder i Danmark. Etagebyggeri (BBR 140) Boligareal m = Totalt boligareal = Fredet areal Før Kilde: Energirenovering af etagebyggeriet, 2010, Jesper Kragh, Statens Byggeforskningsinstitut Figur 3. Arealer af lejligheder i Danmark.

6 6 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme Figur 3 viser en fordeling af arealer i forhold til opførelsesåret. Som det ses, er en stor del af de eksisterende etageejendomme opført i årene 1850 til Ifølge udgivelsen: Temaundersøgelse af energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor udgivet af Landsbyggefonden vurderes det, at det fælles elforbrug i etageejendomme (i den almene boligsektor) i gennemsnit er omkring 11 kwh/m 2 (13 kwh/m 2 i boligforeninger med fællesvaskerier og 10 kwh/m 2 i boligforeninger uden fællesvaskerier). Dette tal vil selvfølgeligt afhænge af mange faktorer, og specielt hvor store fællesområderne er, og hvor mange faciliteter, der er i etageejendommen. Ved at antage, at tallet fra rapporten nævnt tidligere er repræsentativt for alle etageejendomme i Danmark vel vidende at der er meget store afvigelser fås et samlet årligt fælles el-forbrug på MWh svarende til en årlig udgift på omkring mia. kr. eller ca kr./lejlighed/år (elpris uden moms på 1,65 kr. gennemsnit for 2014). Som nævnt tidligere er der stor forskel på elforbruget. Der findes ikke ret mange konkrete undersøgelser eller målinger af fordelingen af elforbruget på de ovennævnte kategorier. Det vurderes dog, at ældre ejendomme generelt har et lavere forbrug af el, da de ofte har færre tekniske installationer, medmindre ejendommene er blevet renoveret inden for de sidste ca. 10 år. Hvis ejendommen er renoveret, vurderes det, at det fælles elforbrug er på niveau med nyere ejendomme. I den følgende illustration er angivet et skøn på hvilke typer ejendomme, der har hvilke installationer: Type Type Type Type Type Belysning - Trapper - Kældre - Udendørs belysning Uden styring Uden styring Med trappeautomat Med trappeautomat Med bevægelsesmeldere, evt. med LED belysning Cirkulationspumper - Varme - Varmt vand - Ventilation Gamle pumper Gamle pumper Gamle pumper Nyere pumper Nye energibesparende pumper Elvarme Evt. i kælder eller loftsrum Ventilation - Central udsugning - Decentral udsugning - Central ventilation med varmegenvinding - Decentral ventilation med varmegenvinding Central udsugning Central udsugning Decentral udsugning Decentral udsugning Central ventilation med varmegenvinding eller decentral ventilation med varmegenvinding Elevatorer Måske Vaskerier - Vaskemaskiner - Tørretumlere Vaskeri Vaskeri Vaskeri Telefonanlæg Antenneanlæg Dørtelefon Måske måske Internetanlæg/WiFi/CTS

7 7 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme Som nævnt ovenfor er det meget svært at sige noget generelt om mængden af elforbrugende udstyr i den enkelte ejendom, da det det afhænger af mange faktorer, bl.a. om ejendommen er blevet renoveret. I det følgende vurderes forbruget inden for de enkelte kategorier. Da den endelige fordeling ikke kendes, er der her tale om et skøn. Et eksempel med en ejendom med 50 lejligheder på i alt m 2 er regnet igennem, og der er angivet et forslag til besparelsespotentialet. Skønnet fordeling Gennemsnitsligt forbrug Forbrug i en ejendom på 4500 m 2 Udgift for ejendommen Besparelsespotentiale Besparelse Kategori % kwh/m 2 kwh Kr. % Kr. Belysning - Trapper - Kældre - Udendørs belysning 10 % 9 % 8 % 1,3 1,2 1, kr kr kr % 80 % 60 % kr kr kr Cirkulationspumper - Varme - Varmt vand - Ventilation 10 % 12 % 6 % 1,25 1,50 0, kr kr kr % 65 % 65 % kr kr kr Elvarme 2 % 0,2 900 kr % kr. 965 Ventilation* - Central udsugning - Decentral udsugning - Central ventilation med varmegenvinding - Decentral ventilation med varmegenvinding 7 % 9 % 0,95 1, kr % 25 % kr Elevatorer 9 % 1, kr Vaskerier - Vaskemaskiner - Tørretumlere 12 % 12 % 1,5 1, kr kr % 35 % kr kr Telefonanlæg 1 % 0,1 450 kr % kr. 149 Antenneanlæg 1 % 0,1 450 kr % kr. 149 Dørtelefon 1 % 0,1 450 kr % kr. 149 Internetanlæg/WiFi/CTS 1 % 0,1 450 kr % kr. 149 Samlet årligt forbrug 100 % Kr % Kr Figur 4 *Decentrale anlæg tælles ikke med men indgår i lejlighedernes forbrug. Der er regnet med varmegenvinding i dette eksempel. I ovenstående eksempel er der en besparelse på 54 %. Dette vil ikke være sandsynligt for de fleste ejendomme, da trappebelysningen måske er udskiftet. I de videre beregninger er der derfor regnet med en gennemsnitslig besparelse på ca. 25 %. En besparelse på 25 % vil svare til, at det årlige energiforbrug til fælles el i etageejendomme kan reduceres med ca MWh eller en økonomisk besparelse på 360 mio. kr. årligt.

8 8 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme 5. Muligheder for besparelser I det følgende gennemgås kort besparelsesmulighederne for de enkelte kategorier 5.1 Belysning Trapper Kældre Udendørs belysning Elforbruget til belysning kan reduceres ved udskiftning af ineffektive lyskilder (glødelamper, halogenglødelamper, kviksølvlyskilder til park- og vejbelysning mv.) til energieffektive lyskilder (kompaktlysstofrør, lysstofrør eller LED) samt automatisk styring af belysningen (fx urstyring eller dagslysstyring) og bevægelsesmeldere. Udendørsbelysning Udendørsarealer er stier, P-pladser og eventuelt garageanlæg. Brug af tænd/sluk-ur sammen med et skumringsrelæ kan give store besparelser. Tænd/sluk-ur kan også stilles på natblokering, hvor lyset slukkes automatisk i en bestemt periode om natten. Det er også muligt at kombinere de forskellige former for automatik i det samme armatur, fx urstyring og bevægelsesmeldere, hvor lyset slukkes fra fx kl men tænder, hvis bevægelsesmelderen bliver aktiveret. Indendørsbelysning De fælles indendørs arealer er typisk trappeopgange, gange og kældre og i visse tilfælde fælleslokaler/vaskerier. Alt efter funktionen er der forskellige måder at styre lyset på. Der kan opnås store besparelser ved at anvende sparepærer, lysstofrør og LED-belysning. Sparepærer og lysstofrør er dog ikke så velegnede i kombination med bevægelsesmeldere, da de har en langsom start, og det varer lidt, inden lyskilden er oppe på fuld lysstyrke (opvarmningstid). Ved lysstofrør kan der opnås besparelser ved at anvende energieffektive HF forkoblinger. Bevægelsesmeldere egner sig også fint til gangarealer og fællesvaskerier. Akustisk styring af lyset betyder, at lyset tændes, når anlægget registrerer en lyd. Det er velegnet i større kældre, hvor en installation af flere bevægelsesmeldere kan være for dyr i forhold til energibesparelsen.

9 9 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme EKSEMPEL, RINGÅRDEN AARHUS Lyden styrer lyset (Kilde: Ringgårdens Hjemmeside, groenne-historier.aspx) I tre af Ringgårdens ældre afdelinger (5, 6 og 8) er der installeret akustisk lysstyring i kældrene. En behagelig og umærkelig form for styring af lyset. Udover at spare på elforbruget, skaber belysningen en større tryghed. Derfor også en opfordring til andre afdelinger om at lave et gennemsyn af belysningen i kældrene. Akustisk lysstyring betyder, at lyskilderne styres ved hjælp af lyd. Den store fordel er, at lyset i kældergangene og rummene tænder, allerede inden man træder ind ad døren. Faktisk tænder lyset allerede, når dørhåndtaget trykkes ned på den anden side af døren. Torben fra Frederiksbjerg El forklarer, at de mikrofoner (detektorer), der sidder i kældergangene, hører alt. Også de højfrekvente lyde, som menneskets øre ikke opfanger. Eksempelvis lydbølgen når en dør åbnes. Lyddetektorerne hører om hjørner og bag stolper. Hvis der i stedet havde været installeret bevægelsesfølere, ville lyset først tænde, når man var trådt helt ind i kælderen. Og netop dét gør en stor forskel for gamle fru Jensen, når hun skal ned i vaskekælderen eller i sit pulterrum. Det lyder dyrt og avanceret, men elektrikeren Torben fortæller, at det faktisk er en billig, hurtig og enkel installation. I de forskellige afsnit som kældrene i afd. 8 er opdelt i, sidder der mikrofoner med ca. 20 meters mellemrum samt en styringsboks. Det er det, den akustiske lysstyring består af. Omfattende renovering i afd. 8 I afd. 8 har det dog været et omfattende arbejde at renovere belysningen i kælderen, fortæller inspektør Ole Andersen. Der er fjernet gamle, meget strømslugende lamper og sat nye mere energivenlige armaturer op. Ligesom der er sat armaturer op i mørke kroge af kældrene. Alt i alt blev det en investering på kr. til den nye belysning i de omfattende kælderarealer i afdelingen, men den investering bliver hurtigt tjent hjem, siger Ole. Tidligere var der nemlig lys i kældrene døgnet rundt en beslutning afdelingsbestyrelsen traf for år tilbage, da strømmen ikke var så dyr som i dag. Den akustiske lysstyring er indstillet så lyset slukker ca. ti minutter efter, at der er registreret lyde. Ole Andersen opfordrer til, at man rundt om i afdelingerne får lavet et gennemsyn af belysningen i kældrene. Hvordan styres lyset, er det gamle energislugende armaturer osv.? Der kan være penge at spare, og en ting er sikkert, elpriserne falder ikke. Om det kan svare sig at installere akustisk lysstyring afhænger lidt af, hvordan belysningen fungerer i dag, og hvor meget kælderen benyttes.

10 10 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme 5.2 Cirkulationspumper Varme Varmt vand Ventilation Der findes stadig mange ældre pumper i etageboliger, som ikke kan reguleres eller kun kan reguleres manuelt. Umiddelbart kan der spares på energien, hvis de udskiftes til nye energipumper. Hvis en etageejendom fx har efterisoleret og renoveret radiatoranlæggene, kan pumperne være blevet 1-2 størrelser for store og dermed bruge for meget energi i forhold til den leverede ydelse. Der kan opnås store energibesparelser ved at skifte til energieffektiv pumpe, der passer til behovet og/eller en behovsstyret pumpe. Pumpers levetid er ca år, så de skal udskiftes med jævne mellemrum. 5.3 Elvarme Der opvarmes enkelte steder med elvarme. Her bør det overvejes, om det er muligt at opsætte radiatorer tilsluttet fjernvarme eller centralvarme, hvis det findes i resten af bygningen, eller om der kan skiftes til varmepumper eller fx gasfyr. 5.4 Ventilation Central udsugning Decentral udsugning Central ventilation med varmegenvinding Decentral ventilation med varmegenvinding Etageejendomme med mekanisk udsugning bruger el til drift af ventilatorer. I ældre ejendomme er der ofte kun mekanisk udsugning i form af en fælles udsugningsventilator monteret på taget eller loftet, som suger fra toilet og bad og eventuelt køkken. I nyere ejendomme og i ejendomme, som er renoveret, er der måske installeret ventilationsanlæg med udsugning med variabel luftstrømme, således at ventilatorerne tilpasser sig behovet (frekvensstyring). Der er også udført ventilationsprojekter med individuelle anlæg. De er ikke medtaget her, da forbruget går på den enkelte lejlighed. 5.5 Elevatorer Der er store muligheder for besparelser ved at skifte motorer på gamle elevatorer. Anvendelse af LED-pærer til belysning i elevatoren kan give besparelser. 5.6 Vaskerier Vaskemaskiner Tørretumlere Fællesvaskeriernes elforbrug kan reduceres ved at udskifte til energieffektive vaskemaskiner og tørretumblere. Det vil for vaskemaskiner også kunne medføre store vandbesparelser, da energieffektive maskiner også bruger mindre vand. Yderligere besparelser kan opnås ved at etablere varmegenvinding på tørretumblerne og anvende varmt vand fra et eksisterende varmesystem til opvarmning af vaskevand og tørreluft i varmevekslere.

11 11 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme Lavtemperaturvask Der kan også opnås besparelser ved at indrette vaskerierne til vask ved lavere temperaturer. Nogle almene boligforeninger har deltaget i forsøg med renovering/ fornyelse af fællesvaskeriet for fremme af lavtemperaturvask og anvendelse af et nyudviklet enzymbaseret lavtemperaturvaskemiddel. I forsøget sænkedes vasketemperaturen fra hhv. 60 grader til 30 grader og fra 40 grader til 20 grader. Det resulterede i en elbesparelse på 60 % opnået ved det reducerede behov for opvarmning af vandet. Vaskemidlet doseres automatisk for at undgå overdosering. Vaskeresultatet var på niveau med vask med almindeligt miljømærket vaskepulver. I forsøget blev der anvendt nye energieffektive vaskemaskiner, der i sig selv halverede elforbruget. Forsøget viste, at der er en økonomisk fordel ved at udskifte vaskemaskiner, der er over 10 år gamle. Tilslutning af vaskemaskiner til varmt vand Hvis fællesvaskeriet kun er tilsluttet til koldt vand, bruger maskinerne el på at varme vandet til vask op til 40 eller 60 grader. Her vil det give en større besparelse at få vaskemaskinerne sluttet til varmt vand, der opvarmes via fjernvarme eller naturgas, som er billigere og mere miljøskånsom. Maskinerne skal være tilsluttet både koldt og varmt vand, så skylning stadig foregår ved anvendelse af koldt vand. Tørring af tøj Det er stadig det energimæssigt bedste valg at tørre tøj i det fri. I mange etageboliger er det muligt at etablere tørresnore mellem bygningerne eller andre steder til brug for tørring af det nyvaskede tøj. Tørretumbling er meget energikrævende. Der kan derfor opnås store besparelser ved at skifte til en energieffektiv tørretumbler med indbygget varmepumpe. Gastørretumblere kan også være en energieffektiv og miljøvenlig løsning, men de har høje installationsomkostninger og kræver, at der i forvejen er gas i ejendommen. Gastørretumblere giver en reduktion af tørretiden (op til 50 % kortere), og tøjet tørres mere skånsomt, da det er kortere tid i tørretumbleren. 5.7 Mindre forbrug, Telefonanlæg, Antenneanlæg, Internetanlæg/Wi-Fi og CTS anlæg Her er forbruget forholdsvis lille, men er formodentligt stigende på grund af stigende behov. Specielt kan det være interessant at måle på forbrug til strømforsyninger, router mv.

12 12 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme EKSEMPEL, RINGÅRDEN AARHUS Grønt vaskeri med brug af regnvand (Kilde: Ringgårdens Hjemmeside, groenne-historier.aspx) Et grønt vaskeri er sund fornuft i renoveringen af afd. 1, hvor der er fokus på at skabe en klimavenlig bebyggelse. Nok er de super energivenlige maskiner her og nu dyrere at anskaffe, men der er penge at hente på længere sigt. Afdelingsbestyrelsen i afd. 1 var straks med på at vælge nogle af markedets mest energivenlige maskiner til vaskerierne i hver af de seks blokke. Bestemt ikke den billigste løsning, men når vi nu gør så meget for at spare på energien i afd. 1, så vil det jo være tåbeligt at sætte til på gyngerne, hvad man har sparet på karrusellerne, siger Ole Andersen. Som inspektør i afd. 1 er han ansvarlig for driften af afdelingen. Han peger blandt andet på, at der opsamles regnvand, som ledes til vaskerierne i fire af blokkene. Herved sparer man både på det dyre vand af drikkekvalitet og på naturens ressourcer. En anden fordel ved at benytte regnvand i vaskemaskinerne er, at regnvandet er blødere end det normale vandforsyningsvand. Afdelingsbestyrelsen valgte en luksuspakkeløsning fra Electrolux med to vaskemaskiner, en tørretumbler og et betalingsdisplay. Varmepumpetumbleren, som er en af de mest energivenlige, der findes på markedet, koster ca kr. mere end en almindelig tørretumbler. Vi forventer, at den bruger ca. 70 % mindre strøm end en normal tumbler, fordi den fjerner fugten fra overskudsvarmen og genvinder denne til tørring af tøjet, forklarer Jesper, som kommer fra Electrolux. Med den forventede besparelse på el tror Ole, at merinvesteringen er tjent ind på ca. 5 år. Set i lyset af, at han i langtidsplanlægningen regner med, at vaskemaskiner og tørretumbler har en levetid på 10 år og ofte et par år mere, er det jo en fornuftig merinvestering. Også vaskemaskinerne er energivenlige med et ekstremt lavt vand- og elforbrug. Desuden har vaskemaskinerne et vejesystem, som betyder, at vandindtaget automatisk tilpasser sig mængden af tøj.

13 13 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme 6. Anbefalinger 6.1 Måling af forbrug i etageejendomme Der findes meget få data, som gør det muligt at bestemme energiforbruget fordelt på de enkelte kategorier i etageejendomme. Det anbefales derfor at identificere et antal etageejendomme og herefter måle forbruget, så det er muligt at lave en fordeling af energiforbruget i forhold til bygningens alder, ejerform og hvornår ejendommen er blevet renoveret. 6.2 Dialog med boligselskaber, andelsforeninger, ejerforeninger og administrationsselskaber Mange boligforeninger ønsker en grøn profil og har ansat ressourcepersoner, som skal motivere beboere til at gennemføre energibesparende tiltag. En søgning på flere større boligselskabers og andelsforeningers hjemmesider viser dog ikke nogle konkrete tiltag i forhold til det fælles elforbrug. Det anbefales derfor at udarbejde materiale med informationer om, hvad den enkelte bestyrelse konkret kan gøre, hvor meget man kan forvente at spare, og hvad tiltagene koster. 6.3 Materiale om besparelsesmuligheder inden for de forskellige kategorier Der er et behov for informationsmateriale i forhold til energibesparelsesmuligheder og hvilke teknologier, der er de mest effektive. Desuden anbefales en casebank med eksempler på energieffektive løsninger, hvoraf pris for ny løsning og energiforbrug fremgår. Casebanken bruges til at vurdere besparelser for foreninger, der ønsker at renovere. 6.4 Gennemførelse af demonstrationsprojekter Der er behov for gennemførelse af demonstrationsprojekter på udvalgte områder til vurdering af potentialer og økonomi (kan efterfølgende indgå i casebank og materiale). 6.5 Udarbejdelse af materiale til håndværkere Det anbefales at udarbejde materiale til håndværkere, som de kan bruge i dialog med boligforeninger. Brancheforeningen Tekniq efterspørger direkte materiale, som kan udleveres til installatører og er også interesserede i eventuelt at skrive en artikel til deres medlemmer om dette emne. 6.6 Tjekliste Tjekliste til boligforening/håndværkere. Guide til, hvordan de kan vurdere, om der er et potentiale for at reducere fællesforbruget (hvilke lyskilder, alder på apparater, enkle målinger, mv.).

14 Gregersensvej 1 Bygning Taastrup Tlf Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger. Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark. Scan koden eller besøg Videncentrets hjemmeside

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Indholdsfortegnelse BESKRIVELSE... 3 KLIMASKÆRM... 3 VARMEINSTALLATIONER... 4 VENTILATION...4 BELYSNING... 5 ANDET... 5 BESPARELSESPOTENTIALE... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Hadbjerg Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadbjerg Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadbjerg Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted>

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ro 047 Stenvænget 1 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til den 29. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Skejbygårdsvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Skejbygårdsvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Skejbygårdsvej 2 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-764219-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Slotsherrens vænge 14 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063803-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bregnevej 1 5220 Odense SØ 461-044603-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 422 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 21 8900 Randers 730-010607-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sydkajen 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-006341 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Tornbjergvej 19 5220 Odense SØ 461-522084-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Allegade 36A 5000 Odense C 461-009433-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Etageboliger afd. 19 Langengevej 21 8240 Risskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 17. februar 2014 Til den 17. februar

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 8 8900 Randers 730-016449-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers Gade 22 8900 Randers 730-017809-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Reberbanen 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024546-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Marstrandsgade 9 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-303874-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere